Aad Verbaast

te gek voor woorden eigenlijk

Tag archief: syrie

Over kippen en contactlenzen

kip contactlens

Een wonderlijke combinatie? Niet direct. Kon zomaar weer eens actueel worden na een mislukte start. Geholpen door liefhebbers van het dierenwelzijn. Motto: maak ze kippig en ze vechten elkaar de tent niet meer uit. Kippen zijn net mensen.

Het probleem
Laat ze dicht bij elkaar scharrelen en het wordt hommeles. Steekt iemand zijn/haar kop boven het maaiveld uit dan is er een gerede kans dat er bloedige gevechten uitbreken. Een traumatische ervaring natuurlijk voor een gemiddelde kip. PTSS. Tja, en dan leggen ze zomaar van de schrik een paar dagen geen ei. Onacceptabel. Want voor de leg zijn ze geboren immers.

De oplossing
Ruim honderd jaar geleden werd al een patent verkregen op de bril. Van de soort dat je slecht kan zien. Geen verre blik over het maaiveld. Geen ruzie, en dus wél elke dag een eitje. Bril-jant! Maar niet praktisch en duur.

Met de voortschrijdende techniek werd de diep gekleurde contactlens bedacht. Een soort van zonnebril. Rood, want dan viel al dat bloed ook niet zo op. Ideaal! Fabrieken gebouwd. Zij een contactlens in de ogen. De bedenkers dollartekens.

Tot een alternatieve oplossing voor hetzelfde probleem plots roet in het eten gooide: de legbatterij werd uitgevonden! Zet ze apart in een (minuscuul en afgesloten) hokje en ze raken niet meer van de leg. Het is voor altijd vrede!

Het probleem en de oplossing
Vrienden van de kip vonden dit (uiteindelijk) maar mensonwaardig. De legbatterij werd een verdomhoekje. Ze moesten een vrije levensloop hebben en lekker kunnen rondlopen en vrij kunnen kakelen met soortgenoten. Stoeien mocht wel maar dan snoeren we ze toch de mond om de schade te beperken? Nou ja, snoeren. We knippen of branden gewoon een stuk van de snavel af. Minder schade, meer eieren! Kost wat, maar dan heb je ook wat.

Dierenwelzijn
Aangezien we nog wel eens beter zijn in het bedenken van oplossingen voor dierenwelzijn dan voor eigen soort, lees ik nu ineens dat het vanaf 2018 verboden wordt om de snavel af te knippen/branden van kippen. Een triomf! Maar zijn we dan weer terug bij af?
Nog sneller was volgens Sharon Dijksma niet mogelijk omdat er “socialere kippen” moeten worden gefokt. Ja, ze gelooft het echt. Kijkt al tijden met een roze bril de wereld in.

De contactlens
56 miljoen leghennen alleen al in Nederland. Dat zijn ruim honderd miljoen contactlenzen! Daar kun je als een beetje contactlensondernemer wel op blindvaren.

Kippen zijn net mensen
Geef ze brood en spelen en ze pikken alles. Middels SM (Sociale Media) mogen ze elke dag hun ei leggen. Maar hou ze als machthebber wel allemaal heel goed in de gaten.  Snoer ze de mond of verduister hun blik. Alles om de vrede te bewaren om ze aan de leg te houden. Maakt niet uit hoe.
“It’s the economy, stupid!”

Drommen Drommelse Drones verwoesten Internationale Rechtsorde


Een explosieve groei van drones wereldwijd. Meer dan 75 landen beschikken inmiddels over UAV’s (unmanned aerial vehicles), waaronder Nederland. De VS als trendsetter en ruime koploper qua aantallen en inzet laat zien met welke dramatische gevolgen. De “War on Terror” is verworden tot een ‘war of terror’. Inclusief een nieuwe wapenwedloop. Hoog tijd voor een herbezinning.

Drones
Een verzamelnaam voor een breed scala van onbemande vliegtuigen. Van groot tot klein. Bewapend en onbewapend. Aangestuurd vanuit een commandocentrum waar dan ook ter wereld. Waar militairen (en zelfs burgers) achter schermen op veilige afstand gewapend met joysticks en videobeelden verkenningsvluchten doelgerichte aanvalsacties uitvoeren. Oorspronkelijk bedacht om minder risico te lopen voor de eigen piloten. Inmiddels wereldwijd ingezet. Met name door de Verenigde Staten.

Inzet drones door de Verenigde Staten
Laat ik me hier beperken hier tot die landen waar Amerika niet officieel in staat van oorlog mee verkeerd. Buiten die landen wordt de inzet van drones geleid door de machtige arm van de CIA. Buiten het zicht van elke democratische controle om. Zonder toestemming van de lokale overheid. Ze weten er wel raad mee zo blijkt.

Pakistan. Veruit de grootste intensiteit, inclusief dodental. Honderden aanvalsmissies. Ruim over de 3500 doden inmiddels. Zonder toestemming van de overheid worden met name in Noord Pakistan (‘tribal areas’) vermeende  ‘Al Qaida’ nesten uitgeroeid. Veel burgerdoden. Wat weer wordt ontkend door Amerika. Hun vluchten zouden gelimiteerd zijn tot “targeted killngs” met “surgical precision”.

Jemen. Nieuw speerpunt. Aantal aanvallen is sterk toegenomen de laatste maanden. Onduidelijk in hoeverre de overheid (voor zover die nog iets te vertellen heeft daar) daar toestemming voor heeft gegeven. De VS voert haar eigen oorlog daar.

Voor andere landen beperk ik me tot een enkele referentie naar recent gerapporteerde missies: Somalië, Mali , Libië , Iran , Syrië en Irak. De lijst zal ongetwijfeld nog veel langer zijn.

Schendingen internationaal recht
Had de UN de aanvallen al veroordeeld, recent is het rapport Living under Drones verschenen. Opgesteld door de universiteit van Stanford en NYU. Conclusies liegen er niet om. De aanbevelingen ook niet.

Het luchtruim van een soeverein land wordt geschonden. Zitten ze niet mee. Omgekeerd zou het onmiddellijk als een ‘act of war’ gezien worden.

Amerika houdt er wel een heel merkwaardige eigen definitie op na voor “vijandige strijders”. Ze stellen dat de burgerdoden bij hun aanvallen minder dan 2% zouden zijn. Een regelrechte leugen. In realiteit blijken dat er ruim 30% te zijn. Nog zeer geflatteerd overigens. Elke man in de leeftijd dat deze nog soldaat kan zijn, wordt geacht een strijder te zijn, tenzij (na zijn dood!) onomstotelijk wordt bewezen dat hij geen strijder is. Kortom: je neemt ze niet gevangen (Guantanamo?!) en geeft ze een eerlijk proces maar je executeert ze al bij voorbaat! Dat is een regelrechte oorlogsmisdaad.

Pre-emptive strike. Nota bene een internationale rechtsorde die door Amerika zelf is geïnitieerd 175 jaar geleden (Caroline Case) en slechts is toegestaan onder zeer strikte voorwaarden, maar nu dagelijks door hun aan de laars wordt gelapt.

Staatsterreur: 24 uur per dag zwermen drommen drones boven je hoofd. Onbekend wanneer en waar wordt toegeslagen. Dat traumatiseert en intimideert hele bevolkingsgroepen.

De claim van Amerika over hun drone strategie: “a surgically precise and effective tool that makes the U.S. safer,” wordt genadeloos onderuitgehaald: “..evidence suggests that US strikes have facilitated recruitment to violent non-state armed groups, and motivated further violent attacks”. Contraproductief dus. Het anti-Amerika sentiment is nog nooit zo hoog geweest.

Waarbij ook zeer terecht op wordt gewezen is de levensgevaarlijke precedentwerking die hier van uit gaat.  “US practices may also facilitate recourse to lethal force around the globe by establishing dangerous precedents for other governments”. Daar kan je dus op wachten.

Nederland
In het kader van de hervormingen (!?) bij defensie heeft Nederland al 4 Predators besteld. Met een optie voor nog eens 4. En van Bommel (SP) stelt kritische kamervragen aan Rosenthal naar aanleiding van het “Living under Drones” rapport. Met als slotvraag of hij bij zijn Amerikaanse collega’s zou willen aandringen op een moratorium op de aanvallen in Pakistan..

De wapenwedloop
In München rolt in 2017 de laatste Eurofighter van de lopende band. Europa gaat ook zwermen drones produceren. De markt vraagt er om. Het precedent is al geschapen. De wereld is gek geworden.

Ook Israël kon over het water lopen

Voor alle betrokkenen was het al lang duidelijk dat de sleutel tot overleven toegang tot water is als je met een sterk groeiende bevolking moet leven in een droog gebied. En tevens oorzaak van potentiele conflicten. Die zijn er dan ook gekomen, en nog steeds. Een strijd op leven en dood die veelal op basis van andere argumenten wordt bevochten dan ons wordt gesuggereerd. De wateroorlogen.

Historie  tot en met 1948.
Charles Warren schreef al in 1875 dat Palestina zonder problemen 15 miljoen joden kon opvangen, mits de waterbronnen onder controle konden worden gebracht.
Tijdens de Paris Peace Conference (1919) ijverde Chaim Weizmann al voor grenzen van een joods thuisland ”including “the control of its rivers and their headwaters”. De rivier de Litani (nu binnen de grenzen van libanon) zou binnen die grenzen moeten liggen.  David Ben-Gurion herhaalde deze stelling in 1941 richting een internationale commissie over Palestina die zich boog over de voorwaarden van een op te richten Joodse staat. De commissie nam het advies niet over. Engeland en Frankrijk waren tegen. De rivier zou uiteindelijk geheel in Libanon komen te liggen.

In 1948 werd de staat Israël opgericht. Niet binnen de eerder gesuggereerde grenzen. Een westers land ontstond temidden van ontwikkelingslanden. Met grote regionale bevolkingsgroei, binnen en buiten de landsgrenzen. En sterk groeiende behoeften. Ook aan water uiteraard. Zeker aan water. En helemaal als je dorre woestijnen wilt gaan ombouwen tot vruchtbare plantages.

Bronnen van water (zie afbeelding).
Grofweg zijn de waterbronnen in de directe regio als volgt verdeeld:
700 MCM Meer van Galilea. Gevoed door met name de Golan hoogte.
370 MCM Ondergrondse waterlagen voornamelijk op de westelijke Jordaanover
320 MCM Ondergrondse waterlagen in het zuidwestelijk gedeelte van Israël/Gaza strook.
410 MCM alle andere bronnen. Ondermeer ontziltingsinstallaties.
Totaal ongeveer 1800 MCM.

Zesdaagse Oorlog 1967. Jordanië, Syrie en Egypte.
Ariel Sharon: “in het algemeen wordt verondersteld dat de start van de 6-daagse oorlog op 5 juni 1967 begon. In werkelijkheid begon het twee en een half jaar eerder, op de dag dat Israël besloot op te treden tegen de omleiding van de Jordaan.”
In 1964, tijdens de Arabische Summit  in Cairo werd besloten een deel van de hoofdstroom van de Jordaan om te leiden. Een risico voor Israël. Zij meer, dus wij minder.
Vlak daarvoor was Israël begonnen met de bouw van een enorm pompstation (westkant van het meer van Galilea) voor zijn andere grote project: The National Water Carrier. Een groots irrigatie en aanvoersysteem tot aan het zuiden van Israël. 440 MCM per jaar (1990 cijfers) wat anders de Jordaan in zou zijn gevloeid. 
In 1964 kondigde de Al-Fatah terreur beweging (door Yasser Arafat opgericht in 1959) aan dat een van de primaire doelen die nationale water carrier zou zijn.

Tot Israël definitief de knoop doorhakte. Ze bezetten de Golan Hoogte  hoogte, de hele West Bank  van de Jordaan en de Gaza Strook. Daarmee (zie kaart) controle krijgend over het water.
En ook nog de Sinai woestijn tot aan Egypte aan toe. Waarom dat eigenlijk?

Jom Kipoeroorlog 1973. Egypte en Syrie.
De strijd vanuit Syrië ging er voornamelijk om de Golan hoogte weer terug te krijgen. Egypte aan de andere kant poogde de Israëliers terug het eigen hok in te drijven. Weg uit de Sinai. Na deze verrassingsaanval  wisten uiteindelijk de Israëlers de overhand te krijgen. Ze stonden binnen geschutsafstand van beider hoofdsteden.

In 1978 werden de Camp David Akkoorden getekend. Egypte sloot uiteindelijk vrede met Israël.

De Israëlische onderhandelaars hadden vooraf een snood plan gesmeed. Als onderdeel van het vredesplan zou Egypte  moeten toestaan dat 1% van het water van de Nijl middels pijpleidingen naar Israël afgetapt zou mogen worden. 800 MCM. Bijna de helft van de huidige behoefte. Sadat  leek akkoord te willen gaan. Tot het leger hem te kennen gaf dat zijn positie hierdoor onhoudbaar zou worden en ze zouden ingrijpen. Een coup stond al op stapel “to stop Israel stealing the Nile”.
Sadat koos eieren voor zijn geld. Het werd geschrapt uit de concept teksten.
Begin en Sadat kregen er toch de Nobelprijs voor de vrede voor. Toen Sadat in 1979 met Israël het vredesverdag tekende zei hij dat hij nooit meer met Israël oorlog zou voeren behalve om zijn waterbronnen te beschermen.. In 1981 werd Sadat vermoord. Hij werd door menigeen in de Arabische wereld als een verrader gezien.

Libanon.
In de jaren 50 omschreef PM Sharett  in zijn dagboeken de plannen van Moshe Dayan om controle te krijgen over de Litani rivier als volgt: ”enter Lebanon, occupy the relevant territory’ then the ‘territory south of the Litani will be annexed to Israel and everything will fall into place.”
 
Er zijn meerdere oorlogen gevoerd, ook recent weer. Ik ga ze niet allemaal hier opnoemen. Altijd om het zuiden van Libanon (zie plaatje). Daar waar het water is. Een oerwens. En dus niet verrassend.
Door de Litani rivier stroomt ongeveer 900 MCM per jaar. Ook weer de helft van de huidige behoefte van Israël. Met relatief eenvoudige middelen kan die worden omgeleidt om dan vervolgens Israël binnen te stromen. Geruchten gaan dat er al aan gewerkt werd. Een oerwens om die onder controle te krijgen lang voordat Israël werd opgericht.

Situatie nu:
De regio kent nu langere perioden van grote droogte. Israël ontrekt inmiddels gemiddeld 15% meer water aan de reserves dan die kunnen worden aangevuld. Met desastreuse gevolgen. Het water staat figuurlijk aan de lippen. Letterlijk komen ze droog te staan. “Verdeel en heers”. De dode zee daalt meters per jaar. De Palestijnen betalen vele malen meer voor het water dan de ‘kolonisten’. Die ook vele malen meer toegang krijgen tot water. Gemiddeld krijgen de Palestijnen minder water per hoofd van de bevolking dan het minimum voor overleving wat is aangeven door de WHO. De kwaliteit van het (inmiddels te zilte) water voldoet niet meer aan de normen. De ‘muur’ volgt een grillige lijn die, volgens berichten, precies zo ligt dat 90% van het water dan aan de ‘veilige kant’ ligt.

Voormalig Secretaris Generaal van de VN, Boutros-Ghali waarschuwde de wereld dat in de 21ste eeuw de volgende oorlogen in de regio over het water zouden gaan.

Hij was nog bescheiden. Ze gingen er al lang over.

Wat beoog ik met deze blog?
De lezer, die bereid is dit tot zich te willen nemen, hier even aan laten denken als de volgende oorlog uitbreekt.
Je kan er op wachten.
Helaas.

En stel dan maar nog meer vraagtekens bij welke ‘oorlogsretoriek’ van wie dan ook.

Bronnen (o.a.):
Globalresearch.ca: Drought and Israeli policy Threaten West Bank Water Security
desip.igc.org: Theft Of Water
Mideastnews.com: waterwars
tobyspeople.com: Israëls water wars
momentum-media.nl: wateroorlogen (pdf)
Guardian.co.uk: Israël Palestian water dispute
web.macam.ac: The Litani River of Lebanon
NRC: water, natuurlijke bron van conflicten
users.fulladsl.be: wateroorlogen
 
De afbeelding komt hier vandaan
 
VKbloggers die eerder schreven over dit onderwerp:
24/01/09: Qabouter: Israel-Palestina: water is waar het om draait.
07/06/09: Johanna Nouri: Waterschaarste bedreigt vrede Midden-Oosten