Aad Verbaast

te gek voor woorden eigenlijk

Vroeger was alles anders (2/2)

oudjes2

“Vroeger was alles beter” hoor je wel eens iemand verzuchten. Maar ja, zou je terug willen naar die tijd? En hoeveel “vroeger” is dat dan? In dit blog zomaar weer wat statistieken waar ons leventje nu wordt vergeleken met pakweg 50 jaar geleden. Om even bij stil te staan. De lezer mag dan bedenken of het er beter op is geworden of niet. Op deze onderwerpen althans.

Verkeer.
In 1966 reden er 522.000 auto’s op de weg. Minder dan in het jaar 2012 (nog in ‘de crisis’) werden verkocht! Dat waren er nog altijd 555.000.
8 miljoen auto’s telt Nederland nu.

In 1956 vielen er 1600 verkeersdoden. Het verkeer is sindsdien wel een heel stuk veiliger geworden. In 2013: 570 verkeersdoden. Ondanks de enorme toename van het aantal auto’s.

In 1978 had Nederland 9.300 kilometer aan fietspaden. Nu is dat 32.000 kilometer.
In 1950 peddelden we 10 miljard fietskilometers.
In 1960 17 miljard fietskilometers.
In 1970: 9 miljard fietskilometers. De auto wint aan terrein!
Maar in 2013 is dat toch al weer al weer gegroeid naar 14,8 miljard.

Trein: 1985: 8,7 miljard reizigerskilometers. In 2012 opgelopen naar 17,1 miljard.

Schiphol verwerkte 1 miljoen reizigers in 1959. In 1984 al 10 miljoen. In 1993: 20. In 2013 gegroeid naar meer dan 50 miljoen.

In 1950 ging slechts 18% van de mensen op vakantie. Meest in Nederland.
In 2012 ging 80% op vakantie. Gemiddeld zelfs drie keer per jaar.
En 75% (van die 80%) minstens één keer naar het buitenland.

Gezondheid.
In 2012 worden mannen gemiddeld 15,3 jaar ouder dan in 1950. Vrouwen 16,7 jaar.
De gemiddelde leeftijd van mannen in 2012 is 74,6. Van vrouwen: 79,9.

In 1960 had 1 op de 3 Nederlanders een kunstgebit. Nu is dat 1 op de 10.
Het aantal tandartsen is van 1591 in 1950 gegroeid naar 8000 in 2011.

In 1972 besteedden we 8,8% van het BNP aan gezondheidszorg. In 2012 is dat gegroeid naar 15,4%.

Sociale zekerheid.
De werklozenwet werd ingevoerd in 1949
De Ziektewet in 1952
De AOW werd ingevoerd in 1956.
Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering: 1966
AWBZ: 1968

Boeren.
In 1950 werkten er 500.000 mensen in de landbouw. In 2011 waren er dan nog maar 139.000.
Maar de productie is nu wel 5 keer zo hoog als toen! Dat is 20 keer zo veel productie per persoon.

In 1950 waren er 410.000 agrarische bedrijven. In 2011 afgenomen tot 71.000.

Arbeidsparticipatie.
Het deel van de mannen dat werkt is vrij constant: 80%.
In 1970 werkten 30% van de vrouwen. In 2008 al opgelopen tot 62%.

In 1960 kende Nederland 4,2 miljoen arbeidsjaren. In 2010 opgelopen tot 6,7 miljoen.
Voornamelijk in de dienstensector. 55% in 2011. In 1960 was dat nog maar 22%.
Industrie was toen de grootste sector. In 1960 34,9%. In 2010 was nog maar 12,4%.

Ach zo maar wat algemene statistieken. Die ik heb overgenomen uit het boek Gouden jaren, waarin de auteur beschrijft “hoe ons dagelijks leven in een halve eeuw onvoorstelbaar is veranderd”.

Met dit blog, in combinatie met deel 1 is dit boek in zijn geheel samengevat (wat de statistieken betreft). Het hele boek lezen kan ik de lezer zeker aanbevelen. Leuk verhalen, beschrijvingen, sfeerplaatjes. Een aanrader. Het leven laat zich immers vooral niet enkel beschrijven in statistieken.

 

 

P.S.: Plaatje is een uitsnede uit “meegaan met je tijd” van Marius van Dokkum.  Ook al zo’n aanrader.

193 Reacties op “Vroeger was alles anders (2/2)

 1. Aad Verbaast 27 juli 2015 om 17:01

  Politicologica: nog niet zo lang geleden is de pensioengerechtigde leeftijd en daarmee de AOW- leeftijd verhoogd (trapsgewijs met de jaren) met de motivatie: “we worden steeds ouder”. Dat laatste klopt trouwens.

  Nu zie ik (zie blog) dat de gemiddelde leeftijd van vrouwen toch al gauw zo’n 5 jaar hoger is dan de mannen. Waarom krijgen de mannen dan niet 5 jaar eerder AOW dan de vrouwen?!?!
  Zelfde ‘logica’ toch?

  Seksistisch gedrag? Doorgeslagen emancipatie? Lafheid? of nog iets anders laakbaars?

  N.B. selectief winkelen is het zeker!

 2. King Billy 27 juli 2015 om 17:24

  All animals are …, but …..

 3. Aad Verbaast 27 juli 2015 om 18:10

  @King Billy: blijkt toch een soort van oerwet te zijn die al duizenden jaren overleeft..
  Hoezo “vroeger was alles anders”?

 4. Pierre Van de Kletersteeg 27 juli 2015 om 18:28

  Maar: de AOW was wel bezitsgebonden. Mijn oude heer had Eigen huis; moest maar blijven werken tot 84
  Aantal keren vakantie eens uitsplitsen nar inkomen…
  Kunstgebitten: veel tweedehands??

 5. blutch1 27 juli 2015 om 19:14

  Levensverwachting vrouwen vanaf 65 jaar is maar 3 jaar hoger dan van mannen. Geen gemiddelde leeftijd nemen, die wordt anders door sterven op jongere leeftijd.
  https://nl.wikipedia.org/wiki/Levensverwachting
  Mensen worden niet ouder, maar meer mensen worden oud.

 6. blutch1 27 juli 2015 om 19:20

  Kleet, gelul, de AOW was voor iedereen die in Nederland woonde vanaf zijn 15e tot zijn 65e hetzelfde, vermogen of niet.

 7. Rob Alberts 27 juli 2015 om 19:24

  Vroeger was alles beter blijft dus relatief.
  Of morgen alles beter wordt is ook al geen betrouwbare uitdrukking.

  In het hier en nu plezier maken helpt voor iedereen!

  Regenachtige groet,

 8. Pierre Van de Kletersteeg 27 juli 2015 om 19:56

  @Blutch: gelul; mijn vader werd gekort omdat ie eigen huis had. Daarom kon ik niet door leren na de mulo; daarom bleef hij werken.

 9. Aad Verbaast 27 juli 2015 om 23:13

  @Blutch: kan zo zijn. Maar er blijft dan alsnog een verschil. En niet van een paar maanden..
  Dan ook maar differentiëren volgens dat verschil?

 10. Aad Verbaast 27 juli 2015 om 23:15

  @Rob: zeker relatief, zeer relatief zelfs.
  Gelukkig blijft er nog heel wat te wensen over, wat beter zou kunnen. Of wellicht beter gesteld: anders zou moeten.

 11. Pierre Van de Kletersteeg 28 juli 2015 om 05:56

  Nuticia klaagt dat aziaten zoveel mogelijk babymelk kopen om die met winst te exporteren naar Azie.
  Uhhhhhhhh…….misschien zou Nuticia zelf eens de productie op peil kunnen brengen en zelf exporteren? Wellich ookvan gewone melkpoeder?

  Wordt koemelk niet gemaakt door koeien en moedermelk niet door moeders? Hoe zit dat met babymelk?

  Ome poetin wil niet dat NL de bloemetjes buiten zet in Rusland. Is een BUKJE te ver.

 12. Aad Verbaast 28 juli 2015 om 08:18

  @Blutch1: toeval bestaat niet. Komt het CBS vandaag uit met een statistiek over AOW per leeftijdsgroep en uitgesplitst naar gender.
  http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?DM=SLNL&PA=71330NED&D1=0&D2=a&D3=0,2-7&D4=0&D5=0&D6=0&D7=a&HDR=T,G1,G4,G5,G3,G2&STB=G6&VW=T

 13. King Billy 28 juli 2015 om 10:09

  Een correlatie met de toename van vrouwenparticipatie op de arbeidsmarkt of bewust een politiek aangestuurde verkleining van de uitkeringsverschillen tussen mannen en vrouwen?

  Wat zou overigens sinds de jaren ’50 het aller-, állergrootste unieke ‘anders’ zijn dat met kop en schouders uitsteekt boven alle andere veranderingen sindsdien en zich als zodanig heeft vastgezet in het nationale volksbrein?

 14. Aad Verbaast 28 juli 2015 om 11:12

  @King Billy: of geen van beiden. Vrouwen zijn meer gaan roken bijvoorbeeld. Tja, dat werkt niet mee in de sterftecijfers. Maar blijft nog steeds een significant verschil.
  Even grof rekenen: 300.000 meer vrouwen in de AOW dan mannen. 300.000 maal 10.000 euro is al gauw 3 miljard per jaar.

  Belangrijkste verandering? Ik twijfel nog tussen de kopieermachine en internet.

 15. King Billy 28 juli 2015 om 11:15

  Of televisie kijken? Later verfijnd dankzij digitale techniek.

 16. Aad Verbaast 28 juli 2015 om 12:36

  @King Billy: tja, het is maar wat je “verfijnd” noemt.
  Inclusief alle bagger die de commerciële omroepen de ‘ether’ inslingeren?

 17. Pierre Van de Kletersteeg 28 juli 2015 om 13:07

  Belangrijkste veranderingen:
  –extreme groei middenklassers
  –wxtreme groei –relatief en absoluut-aantallen buitenlanders
  –verdijnen van nederlandse kruideniers uit grote steden
  — relatief verdijnen nederlanders uit Amsterdam/Den Haag
  –verdwijnen dienstplicht
  –verdwijnen sociale cohesie
  –afbraak medische zorg (prestatie in verhouding tot aanwezige kennis en mogelijkheden)

 18. Aad Verbaast 28 juli 2015 om 17:42

  @Kleet: “Vroeger was alles beter”? Nou vooruit: het meeste dan begrijp ik uit je samenvatting!?

 19. Johan 28 juli 2015 om 18:03

  We klagen te snel misschien, maar de verworvenheden staan wel degelijk op het spel!

 20. Pingback:Vroeger was alles anders (1/2) | Aad Verbaast

 21. Pierre Van de Kletersteeg 28 juli 2015 om 18:18

  We zitten in een periode met mogelijkheden, die leven op alle niveaux voor alle inwoners uitstekend zouden kunnen maken.
  Door achtelijke bestuurders, is er een klasse maatschappij ontstaan waardoor teveel mernsen buiten de boot vallen.
  Daarvoor komt een rekening.
  Meer en meer worden bewoners van NL slachtoffers van van nodeloos wanbestuur, van politici met een napoleon syndrome voor wie oplichten en bedriegen van kiezers dagelijks werk is
  Als exponent; 1,6 million armen, 800.000 daklozen

 22. Aad Verbaast 28 juli 2015 om 21:49

  @Johan: of is dat een kwestie van twee stappen vooruit en één stap achteruit?
  Verder: prima natuurlijk dat er wel wat te mopperen en te klagen overblijft respectievelijk ontstaat. Stel je voor zeg!

 23. Pierre Van de Kletersteeg 29 juli 2015 om 05:43

  …..we is weer hoop voor jullie ouwetjes: “Married with children” komt terug…..

 24. rubiotje 29 juli 2015 om 07:12

  Ik kan NostalgieNet ontvangen en zit daar soms met weemoed bij te glimlachen maar ook rijzen mij de haren vaak ten berge. Zoals Juliana die de eerste trein met gastarbeiders stond op te wachten.
  De teloorgang van OGEM en Verolme. Wdb is er eigenlijk niet veel veranderd; Fokker, DAF, BallastNedam, SNS/ReaalVerzek. Vroeger was alles anders? Ammehoela en vraag me dan wel eens af wat ze op Nijenrode eigenlijk zitten te doen de hele dag…

 25. Pierre Van de Kletersteeg 29 juli 2015 om 07:31

  Juliaantje wachtte misschien ook wel de vade van Jihad John op

  Zijn echte identiteit is bekend geworden. Hij is 26, opgegroeid in London, en nu voor iedereen op de vlucht

  Voor de ISIS heeft ie een negattieve waarde; hij trekt de special forces van USA en GB aan
  Hij rent als een kip (naar verwacht: snel zonder kop) rond in Syrie.
  Hopelijk krijgt ie een heel langszame dood, door een vrouwelijke niet gelover.

  Ogem ook al de pijp uit?
  Werkte voor Wolter en Dros; vreemde toestand. Werkplaats 30 man; kantoor voor de deur van 9 verdiepingen en 320 man; Ogem dus

 26. Pierre Van de Kletersteeg 29 juli 2015 om 07:38

  Fokker was het bewijs van super incompetentie van onze overhead.
  De moffen waren eigenaar; en daar kan je weinig goeds van verwachten; die willen als marktkoopman direct winst hebben; Fokker had voor 7 jaar orders.

  Niet alleen ging die fabriek naar de filistijnen (was maar 170 mil;lioen euro tekort) maar ook veel know how, een eraan verbonden afdeling universiteit, productie en ontwikkeling van special metalen en kunststoffen; tienduizenden banen buiten de Fokker fabriek om.

  Nu staan de fokkers voor revisie geparkeerd tot aan de snelweg. De vliegmaatschappijen kennen de waarde van revisie van matereaal; dit integenstelling tot die omhoog gevallen tuthola die min van defensive is. Wat nederlanders al niet moeten betalen als een hoge ambtenaar een wippie maakte ooit!

  Revisie kost meer dan destijds de nieuwprijs
  ————-
  Philips sloot Gruendig; wat waren de moffen kwaad.
  Effe later werd AEG gesloten door de zweden; die waren een jaar ervoor begonnen met een fabriek in POlen; gesubsidieerd door Brussel…..

 27. Pierre Van de Kletersteeg 29 juli 2015 om 07:49

  admie: over dag-quotum van @Kleet (3); reactie verwijderd

 28. Pierre Van de Kletersteeg 29 juli 2015 om 08:50

  admie: over dag-quotum van @Kleet (3); reactie verwijderd

 29. Aad Verbaast 29 juli 2015 om 09:40

  @Rubio: iets wat ook niet veel veranderd is, en als het al veranderd is niet ten goede:
  Winston Churchill:
  “The best argument against democracy is a five-minute conversation with the average voter.”

 30. Aad Verbaast 29 juli 2015 om 09:41

  @Kleet: nieuw record voor je. Om 07:38 zat je al aan je dag-qoutum van 3 reacties.

 31. Pierre Van de Kletersteeg 29 juli 2015 om 09:47

  admie: over dag-quotum van @Kleet (3); reactie verwijderd

 32. King Billy 29 juli 2015 om 09:52

  @Kleet. Doe hetzelfde als Paul Krugman. Zet al je papagaaien nieuws en je wijsheden op een twitteraccount.
  https://twitter.com/profpaulkrugman

 33. Pierre Van de Kletersteeg 29 juli 2015 om 09:54

  admie: over dag-quotum van @Kleet (3); reactie verwijderd

 34. Pierre Van de Kletersteeg 29 juli 2015 om 09:58

  admie: over dag-quotum van @Kleet (3); reactie verwijderd

 35. rubiotje 29 juli 2015 om 11:19

  Aad; Churchill, altijd leuk;
  ‘Ik geloof alleen de statistieken die ikzelf veranderd heb’… 😀

 36. Pierre Van de Kletersteeg 29 juli 2015 om 11:35

  admie: over dag-quotum van @Kleet (3); reactie verwijderd

 37. King Billy 29 juli 2015 om 12:14

  @Rubio. Quote is niet van Churchill. Was oorspronkelijk Nazi propaganda bedacht door Goebbels om hem in diskrediet te brengen. Churchill kende zijn klassiekers en was een meester om spreuken van anderen te ‘lenen’ en er een retorische draai aan te geven om zijn speeches en geschriften kracht bij te zetten. Op internet wemelt het van de voorbeelden.
  Ook zo’n leuk Engels understatement: “The entire British empire was built on cups of tea.”, dat een eigen leven is gaan leiden. Volgens velen maakte Churchill ervan “The entire British empire was not built on a cups of tea.”
  Complete bullshit.

 38. Pierre Van de Kletersteeg 29 juli 2015 om 15:41

  admie: over dag-quotum van @Kleet (3); reactie verwijderd

 39. rubiotje 29 juli 2015 om 16:49

  King Billy; Je hebt gelijk. Een megalomaan mannetje zoals zoveel Engelsen dat zijn; ‘In ons Rijk gaat de zon nooit onder….’
  Neemt niet weg dat ik vaak moet lachen als ik weer eens een uitspraak van hem tegenkom, zoals;
  Vrouw: ‘Als ik met U getrouwd zou zijn zou ik vergif in Uw eten stoppen’.
  Churchill: ‘Als ik met U getrouwd zou zijn, zou ik het heerlijk hebben opgegeten’….
  Heeft overigens toch de Nobelprijs voor literatuur gekregen… de zuipschuit..
  Kom daar tegenwoordig nog maar eens om. Vroeger was alles anders, laten we het daar maar op houden.
  Tsjees, nu moet ik gaan oppassen om het dag-quotum niet te overschrijden.. 😉
  Proost Aad…sigaartje bij…?

 40. reinejragolo 29 juli 2015 om 17:10

  Toen was je nog trots op de nationale munt die je in je portemonaie had.

 41. Aad Verbaast 29 juli 2015 om 23:51

  @Rubio: quotum? Vooralsnog is er voor jou geen quotum hoor ik net van de admie.
  Dus maak je geen zorgen. 😉

 42. Aad Verbaast 29 juli 2015 om 23:54

  @Reine: da’s ook weer zo. Nu moet ik wel stellen dat de mate van mijn trots ook verband houdt met de hoeveelheid munten in de portemonnee. Hoe meer munten (geld) hoe trotser ik ben.
  Maakt niet zo veel uit welk geld, als ze maar inwisselbaar zijn in het internationale geldverkeer.

 43. Pierre Van de Kletersteeg 30 juli 2015 om 15:26

  Gut–wil er niemand reageren vandaag? Zelfs KB van de papagaai accounts en van de knip en plak nieuwsgaring? SSSSielug hoor!

 44. Aad Verbaast 30 juli 2015 om 16:51

  @kleet. de schrik zit er goed in?!
  De eerste van jou is al binnen. Je kan er vandaag nog twee plaatsen. Wat een weelde!

 45. Pierre Van de Kletersteeg 30 juli 2015 om 18:32

  Normaal gesproken kost je dat 50 euro; maar last moment orders: 60 euro

 46. reinejragolo 30 juli 2015 om 22:48

  Vroeger wel trots ja. Ik herinner me nog wel die kooplui met bossen geld in hun portefeuille. Mocht ik hem kwijt raken dan kost me dit thans 5 euro en een belletje voor een nieuwe pinpas.

 47. Aad Verbaast 30 juli 2015 om 23:14

  @Reine: kan geen kwaad om je goed te verzekeren. Dat dan ook weer wel.
  Wat is nou 5 euro vandaag de dag? Twee kopjes koffie?

 48. Aad Verbaast 30 juli 2015 om 23:18

  Die Varifocus heeft niet veel anders te doen dan zijn eigen blog vol te kalken met zijn eigen gelijk.
  Jeetje, de ene post na de andere. Meerdere per dag is geen uitzondering.
  http://yanisvaroufakis.eu/

  P.S. Kleet: tip voor je: daar reageren ipv hier. Hij zal er blij mee zijn.

  Noot:: toch wel grappig dat hij een domeinnaam kiest eindigend op. eu..

 49. Pierre Van de Kletersteeg 31 juli 2015 om 05:20

  hij en jij hetzelfde: betalen nooit op tijd…

 50. Pierre Van de Kletersteeg 31 juli 2015 om 05:58

  overeenkomst blog varifocus en jouw blog: de dieoang
  verschil: hij h\eeft reageerders
  yja…..

 51. blutch1 31 juli 2015 om 09:14

  1 teveel, 1 teveel, kom op Aad, ben je nog niet wakker.

 52. rubiotje 31 juli 2015 om 10:41

  10.000 teveel…..

 53. King Billy 31 juli 2015 om 13:11

  @Aad Verbaast . re Varoufakis blogproductie. Het is wachten op “Why I Am Wearing This Shirt”

 54. Aad Verbaast 1 augustus 2015 om 10:42

  @Blutch1: @Rubio:
  ach, er zijn zo van die dagen dat ik mild gestemd ben. Kan men overigens nooit op rekenen.. 😉

 55. Aad Verbaast 1 augustus 2015 om 10:43

  @King Billy:
  Goh. Ik wist niet dat zijn vrouw het maken van quilts als hobby heeft. Die is ook al van alle markten thuis.

 56. Pierre Van de Kletersteeg 1 augustus 2015 om 12:26

  Toch krijgt HIJ zat reacties……

 57. Pierre Van de Kletersteeg 1 augustus 2015 om 15:03

  Was vergeten; was vandaag weer een reclame festival voor homofilie en wat andere devianties.
  Mag heterofilie nog wel?
  Da’s nou decadentie; de situatie waarin wat normaal is abnormal wordt en war abnormaal is als normaal wordt beschouwd
  Hele cuturen zijn eraan ten onder gegaan.

  Wordt verwacht; botenshow voor pedo’s voor pederasten, gerontofielen, een speciale boot met veel kettingen en hakblokken voor SM, en eentje voor kanibalisme.
  De wereld is gek.

 58. King Billy 1 augustus 2015 om 16:59

  @ad Verbaast. re 10.43 ‘quilts’.

  Shi(r)t happens.

 59. King Billy 1 augustus 2015 om 23:19

  Varoufakis beweert overigens dat een trots Griekenland “are beaten into submission within our Euro-Jurassic Park.”
  En dat beweert hij in een bijdrage vanuit een culturele organisátie die hij samen met z’n met vrouw beheert welke als Athen’s desk voor de Nederlandse culturele organisatie Witte de de With optreedt, welke laatste wordt gesponsored door het Min. van OCW en de bail-out bank SNS Reaal.
  http://www.vitalspace.org/team
  http://www.vitalspace.org/serpent%E2%80%99s-greek-lair
  https://nl.wikipedia.org/wiki/Witte_de_With_(Centrum_voor_hedendaagse_kunst)

 60. Pierre Van de Kletersteeg 2 augustus 2015 om 10:17

  We zijn achtelijk om Griekenland te “helpen.”
  Laten ze nou eens eerst wat met wetgeving doen; zoals b.v. in DE dat boeken van een bedrijf worden gecontroleerd minimum eenmaal per–pak hem beet-3 jaar
  Dan: alle staats en gesubsidieerde instellingen controleren op personeel. D.w.z. : of niet een personeelslid “toevallig bij 3 bedrijven op loonlijst staat, en of personeel daadwerkelijk bestaat.
  Een goede database zou al veel doen.
  Dan uiteraard: direct terugvorderen van gefraudeerde gelden; direct in beslagname onroerend goed.
  Denk dat de markt overspoeld zou worden

  Voor bedrijven: voor een periode van 5 jaar geen int constructies toestaan

  Pensioenen
  Terugbrengen naar 61% van het gemiddelde loon van de laatste 5 jaar.Teveel kregen promotie paar maanden voor pensioen.
  Uiteraard met een sociaal minimum.
  Controleren hoeveel “spookbyurgers” er pensioen krijgen.
  Controleren hoeveel pensioen trekkers er in werkelijkheid dood zijn
  Database kan veel doen….

  Niks kwijtschelden; wel garantstellingen met onroerend goed, zoals eilanden, bedrijven (spoorwegen b.v.) (lucht) havens.

  Niets voor niets.

  Hun problemen zijn onstaan door criminaliteit en corruptie

 61. Pierre Van de Kletersteeg 2 augustus 2015 om 10:29

  De snuggere politici: vluchtelingen zijn een int problem, we moeten allemaal bijdragen, door eerst de economische problemen op te lossen van de landen waar ze vandaan komen.

  En juist dat is onmogelijk.
  Die landen worden central geregeerd, maar social zijn het stammengebieden.
  Werken: staat niet in hun woordenboek.
  Gaat al 60 jaar milliarden ontwikkelingshulp heen.

  De enige manier; een absolute terugstuur politiek zoals in australie.
  het enige wat die :vluchtelingen” willen is een lui luxe leven.
  Werken? vergeet het maar.

  Nigeria is stinkend rijk.
  Zou het een kolonie zijn, zou de welkvaart als een raket omhoog schieten.

  “economisch en militair” central bestuurd
  Sociaal en religieus: stamen systeem, systeem van oorlogsheren Daarnaast; de islam

  Waar islam is kan geen economie ontwikkeld worden.
  Islam en werken en social economische ontwikkeling gaan niet samen

  Maar allemaal naar NL?
  Inclusief Boko Haram (is ook bevolking)
  Of ze daar laten zijn en hun Eigen nest laten opruimen?

  In somalie zitten nog 400 man gevangen (piraten) en een x aantal schepen. Er ligt een enorme westerse marinemacht voor de kust. Zullen we maar eens tot actie overgaan?
  De piraten nesten zijn bekend; wat we al eeuwen terug deden; ultimatum stellen, dan piratennesten plat gooien; game over. Is toch niet zo moeilijk?

  De Vluchtelingen uit Somalie, die zgn niet terug kunnen (onveilig) maar wel via buurland daar 3 maand op vakantie gaan, en hun dochters daar laten behakken: lekker daar laten blijven.
  Alla’s hakkenbar.

 62. blutch1 2 augustus 2015 om 11:16

  Natuurlijk was het vroeger beter, toen hadden we alle munitie nog dat nu nutteloos verschoten is. Er kan zelfs niet meer geoefend worden. Pang-pang jij bent dood. Ga dan liggen kreng.

 63. Pierre Van de Kletersteeg 2 augustus 2015 om 15:25

  Gay pride is voorbij.
  Vond er geen flicker aan.

 64. Pierre Van de Kletersteeg 3 augustus 2015 om 06:42

  Frankrijk geeft England de schuld van het vluchtelingen(padon: het parasieten) probleem bij Calais.
  En de duitserd vinden dat ze al vol zitten

  Probleem: Brussel.
  De marine als watertaxi gebruiken om zoveel mogelijk relatief rijke arabieren en afrikanen binnen te halen voert alleen toch grotere problemen van deportatie na nog grotere problemen.

  Laat ze nou lekker naar alla’s hakkebar gaan en in de olielanden- het oliegeld eens gebruiken om een maatschappij op te zetten en in de Afrikaanse landen de ontwikkelingshulp.

  Het hebben van een foldertje waarin staat hoeveel je van de soos kan krijgen geeft weinig directe rechten
  Hoohuit na een volgende pardonregeling.

 65. Aad Verbaast 3 augustus 2015 om 11:08

  @king billy jeetje, wat is dit nou weer voor een vreemde connectie?
  Zijn de media daar al mee bekend?

  Whe the shit hits the fan..

 66. Aad Verbaast 3 augustus 2015 om 11:13

  @blutch merkwaardig bericht als zou ons leger een tekort aan kogels hebben.
  Kan niet anders dan slecht winkelen zijn van Hennis.
  https://aadverbaast.wordpress.com/2008/12/15/het-bloed-kruipt-waar-het-gaan-kan-2/
  daarin:
  ==
  – Er zijn nu op elk moment meer dan 12 miljard kogels op de wereld: 2 voor elke wereldburger !!
  – Per seconde worden er 30.000 kogels geproduceerd. Per jaar meer dan 10 miljard!
  – Deze worden ook alle verbruikt!!
  ==
  Daarvoor hoef je ook niet zo ver trouwens. België is grootproducent.

 67. King Billy 3 augustus 2015 om 11:19

  @Aad Verbaast. ==Zijn de media daar al mee bekend?==
  Volop. Exact hetzelfde design wordt gebruikt voor bedovertrekken…

 68. Pierre Van de Kletersteeg 3 augustus 2015 om 13:50

  In de joegoslavische burgeroorlog kostte een enkel lijk meer dan 100.000 stuka munutie.
  Inclusief de ge-executeerden.
  Om dat verbruik terug te brengen, hebben de oostblok legers per 12 man een scherpschutter, met het Dragunov geweer.
  Note: Goed tot 500meter; magazijn 10 schots.

 69. King Billy 3 augustus 2015 om 15:58

  Viste dit weekend uit de ‘oude doos’ een voogdesverklaring uit 1952 van mijn moeder voor een 16-jarige achterneef van haar die het een beetje bont had gemaakt en door een rechter in Groningen tot een opvoedingsgesticht was veroordeeld. Tja, de sociale wetgeving stond destijds nog in de kinderschoenen.

 70. Pierre Van de Kletersteeg 3 augustus 2015 om 17:10

  ..en is inmiddels weer afgebroken.

 71. Pierre Van de Kletersteeg 3 augustus 2015 om 17:12

  In Enschede werd ook veel munutie gemaakt; later werd dat illegal opslag; gevolgd met een grote BOEM en begraven van de feiten….

  Maar ook munutie kan ik laten maken…..9mm uit voorraad, nato calibers op vraag.

 72. Aad Verbaast 3 augustus 2015 om 17:44

  @King Billy: duizenden jaren oud dilemma en nog nooit eenduidig opgelost: elke regulering levert beperkingen op. Geldt ook voor die reguleringen die ‘democratisch’ zijn besloten.
  Waar ligt de balans? Zijn ‘we’ nog nooit achter gekomen.

 73. Pierre Van de Kletersteeg 3 augustus 2015 om 22:04

  Er is in Zeeland paniek om een man die kleuters aanbied een cola met hem te gaan drinken.
  Logisch; cola is heel ongezond hoor….

 74. Pierre Van de Kletersteeg 4 augustus 2015 om 05:14

  Het legert brult: wij willen meer, meer.
  Wat hebben we al? Nato, NL leger, Europees leger, verschillende coalitie legers.
  We zitten in Afghanistan, Irak, Syrie, Afrikaanse landen. De marine ligt al jaren voor Somalie een spelletje te spleen met natte broek: “pas op hoor, ik heb veel grotere bootjes en als jullie het goedvinden gaan we een beetje op jullie schieten…

  Maar die enkele keer als soldaatje moeten spleen, schijten ze in hun broek, en zijn ze nog te beroerd om jagers rechtstreeks vanuit NL te laten komen.Want wat is nou 8000 man in vergelijk met 2 Franse piloten?

  Voor mij: minder minder.
  Uit die idioot dure oorlogen die niet te winnen zijn.
  De islam gebieden kan je overwinnen; dat wel; maar dan als je weggaat is het weer hetzelfde.De enige manier is de bevolking uit te roeien, en dan heb je grondgebied; maar voor wat?
  Simpeler: wegwezen.
  Die landen zijn niet door buitenstaanders te redden.
  Alleen door zichzelf–of niet.

  Voorzitter van stierenvechterij op de horens genomen door woeste stier.
  Goed gedaan jochie!

  Mab schiet op Amarillo; kogel ketst af en verwond de schutter:
  Karma direct!

  Griekenland: als ze morgen een kolonie zouden zijn, hebben ze volgende maand een goed leven
  geen cent meer heen; en terug halen wat mogelijk is.
  Niks kwijtschelden.Dan grondgebied of havens ervoor.
  Kwijtschelden doe je bij pech en geode wil.

 75. Pierre Van de Kletersteeg 4 augustus 2015 om 05:18

  Boonje pikt zijn loontje.
  Man- op lage uitkering, is bezig schulden te betalen.
  Ook is hij geld kwijt aan Eigen risico zorg, en aan verzorging vrouw,
  moet verder bezuinigen.
  gooit verzekering auto eruit.

  Ongeluk door zijn schuld
  met klein bedrijf
  Auto klein bedrijf total loss
  man in ziekenhuis 3 maand.
  Schuldige: geen cent te makken.

  Eigen bedrijf betaalde aan belasting rondom 3200 euro per maand
  bedrijf ten einde
  eigenaar afgekeurd

  moet Rutte mij eens vertellen waar het voordeel van bezuinigen op zorg inzit
  Over een grens kost het alleen maar meer

 76. rubiotje 4 augustus 2015 om 09:13

  Nederland-> bruggenbouwers~~ vroegûh was alles anders..
  Je zet toch geen mobiele kraan op een drijvend ponton of zie ik dat verkeerd?

 77. Aad Verbaast 4 augustus 2015 om 10:10

  @Rubio: moet kunnen op zich. Mits je ze maar goed op de rem zet 😉

  Je kan wel zien dat het komkommertijd is. OK, is wel nieuws natuurlijk. Maar geen gewonden, geen doden, behalve een hond (gelof ik) en het gaat in de NLD media de hele dag nergens anders over. Zelfs gisterenavond nog kwam de NOS met speciale nieuwsbulletins tussen de programma’s door..
  Ja, ja. De wereld staat in brand.

  P.S. mooiste opmerking vanmorgen: burgemeester zegt dat die ene vermeende gewonde niet gewond is geraakt door dit ongeluk: “de man zat al in een rolstoel”. Ja, blijft lachen.

  P.S. was de slogan van het kabinet niet: “bruggen bouwen”?
  Ging ook al meteen mis. Met heel wat meer schade.

 78. King Billy 4 augustus 2015 om 10:50

  Afgaande op de foto’s is dit toch de lokatie waar eerder een pontje voer? Althans voorzover ik mij kan herinneren met ‘bootje varen. Ontstonden toen ook levensgevaarlijke situaties. Eerder waren er al problemen met de nieuwe spoorbrug een eindje verderop die te laag was. Evengoed, diep tragisch wat de Alphense gemeenschap met alles wat daar is gebeurd, nu letterlijk op haar dak krijgt.

 79. Pierre Van de Kletersteeg 4 augustus 2015 om 10:54

  Nicole Barr, Harlow Essex England, 12 jaar, woont op lokaal woonwagenkamp, vader straatveger, scoorde 162 op IQ testen.
  2 punt hoger dan Einstein en Hawkins.

  In het EP in Brussel wordt gemiddeld 140 gescoord. (de IQ waardes van 10 EP’s opgeteld)

 80. Pierre Van de Kletersteeg 4 augustus 2015 om 10:57

  Was van plan in Alphen in het winkelcentrum een schietgalerij te openen, maar omgeving aldaar
  was niet zo gemotiveerd…

 81. rubiotje 4 augustus 2015 om 10:58

  Daarom is Liesbeth Spies natuurlijk burgemeester van Alphen geworden… bruggen bouwen.. Een slimme meid is immers op haar toekomst voorbereid.. 🙂

 82. Aad Verbaast 4 augustus 2015 om 11:53

  @Rubio: tja, ook gebruik gemaakt van het baantjescircuit in de politiek. http://nos.nl/artikel/2050300-spies-situatie-ter-plekke-is-gruwelijk.html
  “Maar onze eerste prioriteit is nu dat we ervoor zorgen dat bewoners terug naar huis kunnen.”
  Huh??
  Want ze zegt in één ademzucht het volgende: “Onduidelijk is nog wie de ravage gaat opruimen”.
  En dan de boel al weer opbouwen opdat de bewoners weer snel naar huis kunnen?

  Is door de klap ook op haar achterhoofd gevallen..

 83. rubiotje 4 augustus 2015 om 13:18

  Aad; Leuk karretje idd, misschien iets voor funcar-liefhebber Marc Rutte… je kan er immers alle kanten mee op..?

 84. Aad Verbaast 4 augustus 2015 om 16:44

  @rubio: een pad als Rutte kiest wrs voor een amfibievoertuig. Kan je overkant ook bereiken als dat bruggenbouwen mislukt.

 85. Aad Verbaast 4 augustus 2015 om 17:54

  @King Billy: http://nos.nl/artikel/2050372-koepel-rijksdag-dicht-wegens-hitte.html
  Nee, daar in D. weten ze ook van wanten. Je kan daar in het centrum van de democratie zonder hittegolf, respectievelijk iets te doen, al een eitje klaarmaken. Eitje.

 86. King Billy 4 augustus 2015 om 20:25

  @Aad Verbaast. Broeit nog wat meer in het Reichtagsgebouwdie. Uitgerekend in de komkommertijd heeft Justitie twee journalisten voor landsverraad aangeklaagd omdat ze gelekte documenten publiceerden die bewezen dat door het Ministerie van Justitie burgers werden bespioneerd waar dat was niet was toegestaan. Een enorme politieke rel dat Merkel op haar koele vakantiedak kreeg omdat de Minister v J. het vertrouwen in zijn SG heeft opgezegd en politieke partijen met een PE dreigen.

  Overigens is het werkwoord ‘merkeln’ favoriet voor hét Woord van 2015. Toekijken, afwachten en vervolgens geen besluit nemen.

  Nu nog eentje voor Rutte..

 87. Aad Verbaast 5 augustus 2015 om 09:04

  @king billy: mooi rel was dat inderdaad. Kwam hier ook in beeld. Ging er stevig aan toe. Te stevig blijkbaar. Wel een goede methode om eerder met pensioen te mogen als je dat toch al wilde.

 88. Pierre Van de Kletersteeg 5 augustus 2015 om 15:40

  Wij volgen de USA, kennelijk ook in rechtsgang
  Twee agenten warden schuldig bevonden, maar niet strafbaar.
  Putatief noodweer, zo zei de rechter
  In USA school de politie tot een maand terug 385 burgers neer. ook geen strafoplegging. Allez we zijn ook pas beginners!

  “Schuldig” impliceert “verwijtbaar, aanrekenbaar”.Als daar sprake van is, is er ook sprake van strafbaarheid en strafoplegging.

  De rechter zat heel goed fout; maar allez, zal wel goed zijn voor zijn pensioen.
  Ik geloof niet, dat een niet corrupte rechter tot dit oordeel was gekomen.
  Kan niet.

  Als er geen sprake was van schuld in wettelijuke zin, dan had het vonnis “onschuldig” moeten luiden.

  Dit tart alle rechtsgevoel.

 89. Aad Verbaast 5 augustus 2015 om 17:41

  @Kleet: voor velen is de VS hét voorbeeld. Voor mij is het hét voorbeeld wat er allemaal helemaal fout kan gaan als je te veel macht krijgt of neemt.

  En zeker als dat gecombineerd wordt met een hoger dan gemiddelde mate van breinrot van de populatie.

 90. Pierre Van de Kletersteeg 6 augustus 2015 om 06:08

  De politie krijgt een poule van 25 top advocaten. Zelfs in piket! Kan niet op! De korpschef van de parker bekeuring inners is niet tevreden met de juridische bijstand van schietende agenten
  Ook van een veroordeling van 2 jaar voor doodschieten passagier: kan H e L E M A A L niet.

  In USA hebben uniformen een vrijbrief, wordt er nooit eentje veroordeeld! Willen wij ook!

  En als laatste super idee: de agenten krijgen schietles!! Echtwaar!! Ze gaan leren wat een pistol is, wat je er mee kan doen, en waar de kogel uitkomt!!
  Als dat geen pulse is voor het veiligheids gevoel van burgers!!

  Gaan we lekker op de criminelen schieten! Op alle fout parkeerders!
  Pief paf poef!!

 91. Pierre Van de Kletersteeg 6 augustus 2015 om 13:05

  Rusland zal wel gauw weer kopen in NL
  On zuid rusland is de agri oogst opgevreten door milliarden sprinkhanen van 8cm….

 92. Pierre Van de Kletersteeg 6 augustus 2015 om 16:58

  Maar toch wordt alle uit NL geimporteerd voedsel verbrand. Bevolking is woedend

  Nou lomen de russeb met een tank die een onzichtbare IR signatuur heft.
  Niks niews Poolse tank, 3 jaar terug: past temp buitenwand aan de omgeving aan
  Bovendien geeft dat op moderbe systemen geen bescherming.

  Chineesjes hebben de hulp van USA ingeroepen; hebben probleempjes met moslims.
  Wie niet?
  Alles naar de hakkebar

  In Saoudie ooj een boem; maar typisch: tegenstanders regering slachtoffer
  er is maar EEN islam…

 93. King Billy 6 augustus 2015 om 22:20

  Schaüble zei na een gesprek met Varoufakis dat ze het tenminste eens waren dat ze het oneens waren. Varoufakis was het daarmee niet eens en stak dat niet onder stoelen en banken. Hij had gelijk, achteraf kwam de aap uit de mouw. Beiden wilden een Grexit.

 94. Aad Verbaast 7 augustus 2015 om 08:37

  @King Billy: Kijk, zo zie je maar weer eens dat water en vuur, kunnen leiden tot bijzondere overeenkomsten. Beiden hebben hun gelijk nog niet weten te halen overigens.
  Vanmorgen nog steeds wakker worden zonder een drachme.
  En die “paar seconden voor 12” uitdrukking heb ik ook al lang niet meer gehoord. Sterker nog: je hoort eigenlijk vrijwel niets meer uit die hoek. Nou ja, behalve de ingestorte beurskoersen van de banken dan. Maar ja, dat is slechts nasleep.

 95. Pierre Van de Kletersteeg 7 augustus 2015 om 12:39

  In het verleden werd mijn advise nog al eens gevraagd om constructies of dingen uit zicht te verbergen.
  Zo was er op een gegeven moment een heel donker groene lijst, en die moest vastgezet worden.
  Dus wilden ze schroefgaatjes weg plamuren en zo.
  niet doen; schroeven: gegalvaniseerd, in zicht laten, wel afstanden perfect hetzelfde.
  In dat zelfde huis liepen twee verwarmingspijpen hoog langs de muur. Wilden ze wiut schilderen; niet doen machine grijs (een kleur die ik heb uitgevonden trouwens)

  mensen die voor het eert in dat huis geweest waren werd hun mening gevraagd,
  Noch de schroeven, nog de donkker grijze pijpen waren opgevallen.

  Zelfde met politiek. Vanaf 1960 wordt ieder jaar oeverloos en eindeloos geouwehoerd door 3% over de begroting. Dat deze (welliswaar met titel) mensen die zich graag voor interlectueel verslijten
  daartoe gemanipuleerd worden: dat zien ze niet; daarvoor zijn ze te stom.

  In het oostblok hebben ze op lager niveau een system: begraaf jezelf onder papier.
  Xoveel, dat niemand meer ziet waar het over gaat.

  En zo wordt over de meest voor de hand liggende zaken stom geluld.
  neem nou dat vliegtuigje in Oekraine.
  Ik geloof niet dat Rusland die heft neergehaald.
  Wat meer acceptable is: de seperatisten hadden een BUK system; er was een een oekraiense jager heel dichtbij.
  Als een jager een missile wil ontwijken, zorgt ie dat een ander vliegtuig tussen hem en de missile is.
  Dat is een acceptabele mogelijkheid.
  de Tweede: de bemanning van de BUK waren ongeschoolde harken, en herkenden het vliegtuig niet als burgervliegtuig

  Met Griekenland hetzelfde.
  Eeen toneelstuk opvoeren met een heleboel geschreeuw gedreig gelieg , dan net doen of er wordt toegegeven.
  Data: vooraf was bekend dat:
  griekenland een beetje zou toegeven
  Dat een belangrijk deel van schuld kwijtgescholden gaat worden
  dat er niets aan wijd verbreide criminele corruptive gedaan zal worden
  dat er alweer geld heengaat
  dat dat nooit terug komt
  dat de waarde van de euro zal kelderen
  Dat alles, om de waanvoorstelling van Europa te handhaven en te “bewijzen”

  En het gebeurt, omdat de bevolking doodgeslagen is met oeverloos en eindeloos .

  Daarin past ook de “sielugge” “arme” vluchtelingen, die opgestookt worden door de “pvda ” in England.
  Dat leidt aandacht mooi af.

 96. Aad Verbaast 7 augustus 2015 om 17:46

  Kijk, er is natuurlijk alle reden hier om stevig te fitten op ons kookhuis, en (we blijven actueel) nu met name op Willy en zijn Maxima. Nou ja.. “zijn”..
  Maar (dat mag ook wel eens gezegd worden: toch maar mooi dat dat hier gewoon kan.
  Er zijn landen waar dat toch wel grote gevolgen kan hebben. Tientallen jaren kost en inwoning. Dat dan ook weer wel.
  http://www.volkskrant.nl/buitenland/hoogste-celstraf-ooit-voor-beledigen-thaise-koning~a4115620/

  P.S. Ik moest even denken aan @rubio uiteraard. @Rubio: hou je gedeisd daar! 😉

 97. King Billy 7 augustus 2015 om 22:29

  Al eens gegoegeld op “f*ck the queen”? YouTube, Facebook, BBC, Frans kaartenspelletje, etc.

 98. blutch1 8 augustus 2015 om 07:59

  Wat lijkt Trump overigens sterk op WA.

 99. Aad Verbaast 8 augustus 2015 om 08:46

  @King Billy: daar hoef je niet eens zo ver voor terug in de historie. Ook een gevoelig thema in Nederland onlangs nog. http://www.nrc.nl/nieuws/2015/05/28/geen-vervolging-om-in-zaak-fuck-de-koning/
  en natuurlijk: https://aadverbaast.wordpress.com/2015/05/18/de-koninklijke-weg-fuck-de-koningin/

 100. Aad Verbaast 8 augustus 2015 om 08:50

  @Blutch1: Verrek, je hebt gelijk. Cruijff zou zeggen: je ziet het pas als je het door hebt.

  Je moet er toch niet aan denken dat zo’n typ president wordt van dat land.

 101. Pierre Van de Kletersteeg 8 augustus 2015 om 11:45

  Hij zou zeker de grens sluiten, illegalen direct uitzetten, griekenland uit de euro en waaschijnelijk uit europam legers terugtrekken uit wat niet is onze oorlog, uit de nato stappen en heel soestdijk naar de bijstand sturen

  Van mij mag hij. De “leiders” die wij gadden de laatste 50 jaar maakten te veel lijders

 102. Pierre Van de Kletersteeg 8 augustus 2015 om 12:15

  Nee C4 geeft mooie boemetjes maar is super stabiel
  Je kan een blokje in de fik steken en een paannetje soep mee koken.Ontploft niet.
  Ontploft ook niet als he in een BB vuur gooit; ook niet als je er een aambeeld vanaf 10 meter op laat vallen
  Super spul

  Die dope smokkelaars uit zuid amerika zijn gestoord.
  Gaan ze een primitief duikbootje in elkaar prutsen voor transport coke.
  Als het dan toch moet: koop een oude voor een paar duizend dollar in oostblok; zijn er genoeg

  Of doe modern: drones.Zorg voor scannen van een route, en gebruik software als van kruisraketten.
  Als die krengen op 50 meter vliegen zijn ze on aan tastbaar.En kosten niks; eentje die 15 kg kan vervoeren zo ongeveer 160 dollartjes

  Tractor bedrijven in NL zijn ze aan het ontwikkelen; Amazone wil er mee afleveren fotografen zijn er gebrand op, er zijn er al met scherpschutters wapen erop, met licht machinegeweer eronde,en er zijn ook ” zelfmoord drones” maken een geode klap.

  Wachten is op defensive; zou een leuk wapen zijn tegen isis en precisie techniek; bestuurder kan recht boven een machinegeweer gaan hangen en een handgraatje laten vallenb….

  Er staat trouwens zelfbouw jets op internet; echte straaljagers; bouwprijs onder 700 dollar.Spanwijdte 4 metertjes.

  Echte thuis gebouwde 60% replica’s van WW2 vliegtuigen en andere modellen: zie “Janes” uigeverij London.Grootste 4 persoons. Gebouwd in een flat.

 103. Pierre Van de Kletersteeg 8 augustus 2015 om 18:40

  Gut o gut. Nou doen ze weer moeilijk over 550.000 euro voor een nieuw koningslied.. Om WA zijn rug op te slijmen mag tot wat kosten? En wat is nou 550.000 Amper de kosten van 17 vluchtelingen…….amper een verzorgingstehuis….

 104. King Billy 8 augustus 2015 om 22:41

  Wordt een nieuw recyclingbedrijf opgericht. Omgeving Dortmund. Gaat als tweede de Duitse markt bedienen door uit voornamelijk non-ferro materialen edelmetalen terug te winnen. Restafval wordt in korrelvorm aangewend voor bijvoorbeeld plastic/betonnen frames voor stadsbanken en afvalbakken in publieke ruimten, namaak flagstones, spuitmateriaal voor vloeren, muren, tuinkabouters, dijk-en wegenbouw. Zoiets wat http://www.remondis.nl/en/ar/serviceproduct-range/processing/recycling-of-precious-metals/ in Nederland doet.
  Nou moet dat bedrijf een naam krijgen.
  Kwam zelf tot nu toe niet verder dan DOREMI, -daar zit muziek in- DOrtmund REcycling Macht’s Immer, of ‘Made Inventive’.
  Of een drie-letter acronym -in Europa is men dankzij Brussel net zoals op geld, gek op acronymen (ELA, ESM, EFSM, OMT). Dus dan niet achterblijven met ‘NFR’ bijvoorbeeld, voordat Brussel het inpikt. ‘Non Ferro Recycling’. In beide gevallen uiteraard met GmbH erachter. Een Duitse BV.

  Iemand misschien nog een ander idee?

  Nog iets over BV’s. Bij Badhoevedorp wordt aan de snelweg gewerkt. De grote (projekt)aannemers met ‘NV’ achter de alom bekende namen, die ingehuurd zijn door Rijkswaterstaat kopen materialen in onder een hele trits van Vennootschapjes onder Firma (V.o.F., eenmansbedrijfjes met hoofdelijke aansprakelijkheid) die speciaal voor deze werkzaamheden zijn ingeschreven in Kamers van Koophandel.

 105. Pierre Van de Kletersteeg 9 augustus 2015 om 00:30

  Die hele milieu toestanden zijn voor de wat dommere middenklasse, die graag elitair modern willen doen.
  Het was boerenbedrog vanaf het begin

  De eerste: fosfaten in wasmiddel; die warden verboden, dus zouden vanzelf uit oppervlakte water verdwijnen.
  Nee er moisten voor honderden millioenen zuiveringsinstallaties gebouwd (vanwege de fosfaten)
  Alleen dat deel om de fosfaten eruit te halen werd er niet ingebouwd

  Aardgas.
  prachtig; iedereen goedkoop aardgas. Zo schoon en goed voor milieu.
  Toen iedereen het had, schoot de prijs omhoog als een raket.

  Auto’s.
  Omdat autos zoveel vervuilen, moet er bio ethanol geleverd worden; voor 4$
  Dat levert 100 million extra hongerlijders op.
  Al wat de idioten hadden moeten doen, was het zinnetje ” maar niet van producten die als voedingsmiddelen bedoeld zijn” eri zetten
  Daarvoor waren die idioten te stom en onverschillig. per slot van rekening: wat zijn nou die paar doden in vergelijk met hun “gelijk”?

  Dat het wijzer was geweest een simple wet uit te vaardigen waarin staat dat nieuwe auto’s niet meer dan x liter per 100km mogen gebruiken–en goedkoper dringt niet tot ze door

  Auto gas; verbrabnd schoon; precies wat de staat zegt dat ze willen. Dus maken we de wegenbelasting ruim twee maal zo hoog ervoor.
  Auto’s kunnen ook rijden op gewoon aardgas, en op methaan, butaan, propaan

  Dan doen ze net of de autos de grootste vervuilers zijn. Is helemaal niet zo. De kolen branden in China vervuilen meer…..

  Maar verwarming: ik vebruik net als 90% van het oostblok hout. kolen zijn relatief duur, en hout is makkelijk te krijgen.
  Plastic gaat gewoon in de winter de kachel in; in de zomer gaat het gewoon met afval verbranding mee.
  Fikkie in de tuin dus.

  Millieu is hetzelfde in NL als scholingsmogelijkheden, gezondheids zorg, en het leven op oude dag.
  Hoe hoger de inkomens hoe meer toegang ertoe is en hoe minder er voor betaald wordt

  betalen doet jan met de Pet

 106. rubiotje 9 augustus 2015 om 09:28

  Aad 7 aug 17:46 ; Idd moet je daar heel voorzichtig zijn met je mening over de Thaise koning of de monarchie. Zelfs een positieve kan verkeerd begrepen worden.. Ik ga dus wijselijk altijd een discussie daaromtrent uit de weg, òòk zelfs met je eigen ‘liefje’ want de koning schijnt erg heilig te zijn, anders dan onze ‘koning pils’ :). Ook nooit je portemonnee met geld met de beeltenis van de koning in je kontzak dragen. Geld aanbieden met twee handen en liefst ontvangen met een ‘wai’. Je moet er niet aan denken wat er gebeurt als hij het hoekie om gaat want dan breekt de pleuris uit daar…

 107. Pierre Van de Kletersteeg 9 augustus 2015 om 22:25

  Wat ik voorspelde is gebeurd. Turkije heeft maar heel heel weinig bommetjes op hun vriendjes ISIS gegooid; maar wel veel op de koerden.
  Met ons NATO matereaal.
  Alweer stond het westen erbij en keek ernaar.
  De USA boomaap heft er toestemming voor gegeven

  Proost.

 108. Pierre Van de Kletersteeg 10 augustus 2015 om 05:59

  En wat zei ik? Vandaag in de krant: Turkije beschermd de ISIS door de Koerden aan te vallen.
  Uiteraard met toestemming van boomaap Obama. Per slot van rekening: stretch out the war; is goed voor leveranciers van matereaal.

  Ik hoop dat er zware aanvallen in Turkije komen tegen erdogan en zijn moslim fascisten.

  Maar de logica; wij betalen via de NATO de wapens van Turkije, die dan de koerden aanvalt, waardoor de ISIS praktisch vrij spel heft en ons leger aanvalt.

  Wie is de vijand?
  ISIS?
  Obama?
  Turken?
  NATO?
  Rutte?

  Maak je keus, het rad draait–wie is de raddraaier?

 109. Aad Verbaast 10 augustus 2015 om 12:09

  @King Billy: jammer dat je niet bent ingehuurd als adviseur. Kijk, een beetje communicatieadviesbureau sleept al tonnen binnen door er enkel aan te denken/brainstormen, en dan met een idee te komen die ook geen hout snijden. Over recycling en edelmetalen gesproken..

  Of zoals ik eens in een onderhandeling met zo’n marketing bureau stelde: “denk nou vooral niet dat jullie een en ander beter kunnen bedenken dan ik zelf. Dat is niet zo. Ik huur jullie eventueel alleen in omdat ik er van uit ga dat jullie dat sneller kunnen dan ik.. ”
  Daar moesten ze even heel hard over nadenken 😉

 110. Aad Verbaast 10 augustus 2015 om 12:12

  @Rubio: mij zul je niet over die koning horen!
  Toen ik daar was (lang geleden al weer hoor) kon je nergens in dat land een huisje binnenkijken, of je zag wel een portret van de man hangen.

  Bijzonder. Dan heeft WA nog een lange weg te gaan. Hij hangt met name in de rechtbanken. Waarschijnlijk als opstekertje voor de criminelen dat je nog best wel kunt wegkomen in Nederland met diefstal.

 111. Rob Alberts 10 augustus 2015 om 13:55

  Dus dat is de reden van al die gerechtelijke portretten?

  Vrolijke groet,

 112. Pierre Van de Kletersteeg 10 augustus 2015 om 16:34

  Gut: nou hebben ze (tabak) pijpen gevonden in de tuin van Shakespear
  Met sporen van cocaine en cannabis

  Was de ouwe zo stoned als een garnaal?
  ————————-
  En die koeien in de supermarket waren NIE mijn schoonfamilie, maar echte melkkoeien…

 113. Aad Verbaast 10 augustus 2015 om 16:34

  @Rob: kan jij een andere legitieme (passende term in een rechtbank) reden bedenken dan? 🙂

 114. Pierre Van de Kletersteeg 10 augustus 2015 om 16:55

  Internet
  Zach-19–was aan het daten met een meisje via internet; zij zei dat zij 17 was.
  Niks aan de hand. Min leeftijd voor sex aldaar:16
  Afspraakje–sex
  Ouders van Miepie kregen er lucht van.politie-rechter
  Zij bleek 15 te zijn.
  Hij moet 3 maand de bajes in en 25 jaar voorwaardelijk
  geregistreerd als sex misdadiger
  mag 25 jaar lang: niet bij zijn ouders wonen–te dicht bij een school; 25 jaar geen huis of appartement huren; 25 jaar geen werk, 25 jaar niet het internet op, geen labtop of smartfone hebben.

  Proost.
  En Miepie?
  Die kreeg niks.

 115. Rob Alberts 10 augustus 2015 om 17:22

  Ik kom nooit in een rechtbank.
  Tegelijkertijd heb ik ook geen contact met de Koninklijke Familie.

  Maar jij hebt mij nu uitgelegd waarom dat is.

  Ik blijf gewoon op het rechte pad …..

  Vriendelijke groet,

 116. Pierre Van de Kletersteeg 11 augustus 2015 om 07:32

  Het gaat leuk worden met de ISIS
  Onlangs bliezen ze 10 Taliban op; uiteraard werd in NL het deel met rondvliegende lichaamsdelen geknipt, maar de rest was ruim online.
  Dat die achtelijke NL wetgever dit sort filmpjes niet blokkeert is onbegrijpelijk.
  Voor de moslims is wat die bastaards van alla doen pure reklame en werving; zoiets als: in de Koran staat….en wij doen het; en niemand die ons kan stoppen.

  Nu is er al een vleugel van Al Queda die tegen de ISIS vecht; de Taliban is met de laatste executie stevig geprovoceerd.
  Wachten is op zog zoiets, en de Taliban neemt de (USA) wapens op tegen de ISIS

  Van USA is weinig meer dan een luchtvaart show te verwachten.Met veel tamtam een bommetje van 100.000 gooien zet echt geen zoden aan de dijk
  Wat handiger zou zijn: het hele arsenal verouderde kruisraketten opstoken.

  Of zoals de zweden doen; een 155 mm houwitzer op een truck zetten en opwaarderen; automatisch laden en vuren; 1,5 meter precies, tot 55km.

  Maar het mooiste vond ik het bericht dat een scherpschutter van de SAS een executie team van de ISIS afschoot. Die stonden op het punt om een man en 12 jarig zoontje te onthoofden.
  Wat jammer was: het zware kaliber; gaf een onverdiende pijnloze en snelle dood voor het vuilnis.

  Wat ook van belang is; half jaar geleden steunde nog maar ruim 10% van de moslims de moordpartijen van de ISIS; nu ver over 50%.

  Fe meest effectieve bestrijders van de ISIS zijn de Koerden; maar de amerikaanse halfbloed boomaap heft toestemming gegeven om met NATO matereaal een genocide te plegen op de koerden.
  Niet voor de eerste keer.

  Ik hoop dat de koerden hard terugslaan vooral met bomaanslagen in USA en Turkije.

 117. King Billy 11 augustus 2015 om 07:46

  Wie zijn de ‘Chiefs Whip’s’ van de grote partijen, die in het Nederlandse House of Cards de partijdiscipline moeten bewaken? In Duitsland heeft de parlementaire bedrijfsleider van CDU/CSU gedreigd dat parlementsleden die tegen het hulppakket voor Griekenland stemmen, worden gewipt uit belangrijke commissies. Kans is groot dat hij nu zelf wordt gewipt. Alhoewel, met die geslepen Chief Whip’s weet men het nooit. Voordat men het weet wordt hij benoemd tot lid van de toezichtsraad van het nieuwe investeringsfonds voor Griekenland.

 118. Pierre Van de Kletersteeg 11 augustus 2015 om 08:49

  Via een chemisch process kan zelfs goud gewonnen worden uitt rioolwater van grote steden. Zonder Subsidie.

  Plastic: wordt rendabel verzameld en naar China gestuurd; kleding industry
  Hoeft geen cent EU subsidie bij

  De producten van gerecycled material zijn idioot duur in NL

 119. Aad Verbaast 11 augustus 2015 om 11:33

  @Rob: verstandig om op het rechte pad te blijven, @Rob. Hou-en zo.

 120. Aad Verbaast 11 augustus 2015 om 11:37

  @King Billy: ach, zo hebben we hier ook zo de “partijdiscipline” die alom heerst maar wettelijk niet is toegestaan. Gaat er ook nog wel eens hard aan toe begrijp ik.

  In Engeland maken ze het helemaal bont heb ik wel eens gehoord. Daar is de Chief-whip geheel geïnstitutionaliseerd in het systeem. Van elke MP schijnen ze een dossier te hebben (veelal pikant) dat tegen hun gebruikt kan worden als ze de partijdiscipline dreigen niet te volgen. Chantage in optima forma.

 121. King Billy 11 augustus 2015 om 18:26

  @Aad Verbaast. Volstrekt hypothetisch verhaal. Als Duitsland het geld dat werd vrijgemaakt voor Griekenland in de vorm van leningen met lange, uitgestelde looptijden tot St. Juttemis en kunstmatig lage rente, elders was uitgezet vanuit een staatsfonds, had het geld hogere rendieten opgebracht.

 122. King Billy 12 augustus 2015 om 07:51

  Vroeger was alles anders. Hoeft men niet eens zo ver terug te gaan in het verleden. Imtech, waar iedereen naar de Raad van Bestuur kijkt. Opvallend, van de zeskoppige Raad van Commissarissen van Imtech werden drie leden in 2014 vervangen en in mei 2015 nam een Duitse zitting in de RvC. De geplande opening van het Berlijnse spookvliegveld in 2016 kan dankzij het faillissement van Imtech een jaar vertraging oplopen.
  http://imtech.com/NL/corporate/About-Imtech/Management/Supervisory-Board.html

 123. Aad Verbaast 12 augustus 2015 om 08:53

  @King Billy: kan zo zijn natuurlijk. Maar dat met dat geld nog meer geld had kunnen worden verdiend sluit op zich niet uit dat er 100 miljard verdiend zou zijn toch?

  Klassiek voorbeeld van management (board) die geen knip voor de neus waard is. Jagen op groei en expansie (krijgen ze een kick van blijkbaar) maar verzuimen de juiste controlemechanismes in het bedrijf te implementeren. Ja, dan is het wachten op dingen die helemaal verkeerd gaan.
  De ironie druipt er van af: “supervisory board” die geen overzicht meer heeft.

  Tja, en dan komt de politiek weer om de hoek kijken, die dankbaar gebruik wil maken van dit soort drama’s om hun eigen drama te verbloemen: projecten (vliegveld, noord-zuidlijn) lopen extra vertraging op. Liepen ze toch al, maar nu weer een reden dat dat natuurlijk niets met hun te maken heeft. Zij ook weer gelukkig. Triest zootje..

 124. rubiotje 12 augustus 2015 om 09:39

  Imtech, nog zo’n bedrijf dat zomaar toegevoegd kan worden in het rijtje bedrijven dat ik reeds noemde op 29 juli om 07:12. (Veel) Nederlandse managers lijden aan grootheidswaanzin zoals Cees van der Hoeven (Ahold) en Rijkman Groenink destijds. Wie is de volgende zou je je kunnen afvragen. Philips…? Wat een zootje..

 125. Aad Verbaast 12 augustus 2015 om 16:12

  @Rubio: grootheidswaanzin is niet de meest in het oog springende eigenschap van Philips. Ze hebben zo’n beetje alles verkocht onderhand. Nou ja, van de hand gedaan eigenlijk.
  Ooit even groot (en vergelijkbaar) als Siemens, nu nog maar een schijntje daar van.
  Probleem daar is: te veel technocraten, en veel te weinig ondernemers. Zootje.
  Kortom: bakken er ook niet veel van. Zo is er overal wel wat.

 126. Aad Verbaast 12 augustus 2015 om 17:16

  In het mapje opvallend:
  http://www.trouw.nl/tr/nl/5091/Religie/article/detail/4118157/2015/08/12/Hoe-meer-natuurschoon-hoe-minder-gelovigen.dhtml

  Niet zo gek eigenlijk. Het Vaticaan voelde dat al haarfijn aan. Al die natuur leidt alleen maar af. Je zal dan ook geen parkje kunnen vinden in dat ‘land’.

  Sterker nog: God had het ook niet zo op met de natuur. Hij creëerde de ene natuurramp na de andere.

 127. Pierre Hyacintus Maria van de Kletersteeg 12 augustus 2015 om 18:32

  Gut, waar moet dat naartoe?
  In Spanje in de kerk op een begraafplaats heft een moeder haar baby onthoofd.
  Met een keukenmes!!!
  Wat een misère!
  Niet eens met een vleesmes!!!!!

 128. Pierre Hyacintus Maria van de Kletersteeg 12 augustus 2015 om 18:35

  De turkse Nazi’s hebben het nu duidelijk gemaakt; ze doen de ISIS niets en vermoorden zoveel mogelijk koerden
  Kan leuk worden; er zitten nogal wat ameriklaanse adviseurs tussen de koerden….

  Hoop dat goed gewapende koerden de grens oversteken in Turkijke en gepaste wraak nemen. In grote steden zijn ze veilig.

  Alles is beter dan die Erdogan
  misschien dat er dan iemand bij de NATO gaat denken–en wapenlkeverancies aan turkije stopt

 129. Pierre Hyacintus Maria van de Kletersteeg 13 augustus 2015 om 07:16

  Nou zakt de melkprijs met 30% in vergelijk met vorig jaar.
  En “boerin Agnes” wilde al meer koeien; van 100 naar 160
  Nou heft ze 5000 inkomen minder per maand

  Dat betekent ook, dat ze nog meer dan 11.500 per maand heft.
  Niet genoeg?

  Zijn de product prijzen gezakt met 30% Niet echt.
  Er zijn nog hele kuddes mensen die nooit boter kopen, zelden kaas.
  Reden: prijs.

  Dan als er babymelk gemaakt wordt tegen redelijke prijs, is China een enorme markt
  Moet er wel wat aan marketing gedaan worden ipv van bedelen en chanteren om subsidie.

  De meeste NL melh fabrieken hebben melkfabrieken in roemenie (en andere oostbloklanden) gekocht en volledig betaald door Brussel; nieuw machinepark gezet.
  Leve de subsidie
  Maar hadden ze die sunsidie nou NIET gehad (en nog wel trouwens) zijn dit sort landen uitstekende potentiele klanten voor eindproducten van melk; omdat er lokaal alleen te duur en te slecht geproduceerd wordt

  Nou moet ik wel toegeven: in andere EU landen is er geen mest problem
  Daar mag je op het land gooien wat je wilt.Hoeveel je wilt
  Is zelfs een tekort; stalmest; tussen 44 en 66 euro per kuub.

  Zoals gewonelijk zitten de boeren weer stom te zeiken in een poging om subsidie af te dwingen

 130. Pierre Hyacintus Maria van de Kletersteeg 13 augustus 2015 om 07:19

  In Nieuw Zeeland hadden ze in de jaren 80-90 6000 stoelvullers en ruitentesters op het ministerie van landbouw.
  Landbouw prijzen waren hoog

  Toen besloten ze alle subsidie af te schaffen
  De staat bespaarde een vermogen; er bleven minder dan 100 ambtenaren over, de eindproducten warden beter van kwaliteit en goedkoper.
  Maar een heel klein aantal boerenbedrijven ging failliet

  Les; stop met die verdomde subsidie.
  het werkt corruptive en wanprestatie en te hoge prijzen in de hand.

 131. Pierre Hyacintus Maria van de Kletersteeg 13 augustus 2015 om 21:34

  Prachtig!! Als Wilders volgende week een motie van wantrouwen indient, dan moeten alle idioten van de tweede kamer terugkomen….en ze werken toch al zo hard, al die onkosten declareren, al die stoelzittingewn verslijten…

  En Kuifie zou ook nog gelijk hebben: er zou toch geen cent meer naar Griekenland gaan? Wel 5 milliard?????

 132. King Billy 13 augustus 2015 om 21:41

  Vroeger was alles anders. Lees ik dat Juncker & Co aan een nieuw ‘plan B’ werken voor een tweede overbruggingskrediet omdat aan het ‘Memorandum of Understanding’ als basis voor financiele hulp in ruil voor hervormingen nogal wat haken en ogen kleven, die niet één-twee-drie geklaard kunnen worden. Voordat alles rond is zitten de politici in oktober. Negen maanden Griekenland en de Euro transferzone ‘redden’ nadat Syriza met Tsipras en Sjonnie V. ,’Yanis V.’, in januari de boel op de kop zetten.

  Twittert The Greek Analyst, vertaald uit het Grieks, “Met verouderde ideologen die nooit de historische mislukking van het socialisme begrepen, niet afdwalen van het echte surrealisme”.

 133. Pierre Hyacintus Maria van de Kletersteeg 14 augustus 2015 om 06:17

  L E V E DE D E M O C R A T I E!!!!!

  Duitsland: meerderheid tegen steun aan griekenland
  Frankrijk: idem
  Nederland: idem
  England: idem
  Belgie; idem
  Finland: idem

  Dus is dat een garantie dat ze WEL geld krijgen en voorwaarden NIET houden.
  Waarom? Het zijn ezeld in brussles met het “napoleon” syndroom.
  Als ze geen geld zouden geven, zouden hun ongelijk moeten toegeven, en dan komen ze niet in de bijbelbelt hemel; je weet wel, die links van de moslim hemel, herkenbaar aan de vele maagden op voorraad…
  —————–
  Man zit 34 jaar onschuldig in bajes. Om vrij te komen moettie eerst 2200 borg betalen. USA logica.

  Nou begint England ook al te zeuren over Asange,Doen ze net of de beschuldigingen in Zweden echt zijn. Uiteraard zijn die vals; de stok om de hond te slaan….Als we werkelijk vrijheid en redelijkheid in het vaandel zouden hebben: geef die man dan assyl.
  Redelijkheid: vanaf DE wordt niemand uitgheleverd; zelfs geen veroordeelde SSer.Vanuit amerika ook niet.

  Maar als USA een faxje stuurt met ik wil JN hebben want hij wordt verdacht van pillen handel, zit JB al zonder onderzoek op vliegtuig

 134. Aad Verbaast 14 augustus 2015 om 08:38

  @King Billy: ze zullen zich nu al op de borst kloppen.. Feitelijk nog niet veel gebeurt, maar alleen al door hun ‘geweldige’ inbreng heeft de Griekse economie al weer 0.8% groei gehad. Een wonder!

  N.B. en dan komen deze cijfers net door. http://www.volkskrant.nl/economie/nederlandse-economie-toont-minieme-groei~a4120820/
  Nederland 0.1%! Hoera!!

 135. King Billy 14 augustus 2015 om 09:08

  Ach ja, 0.8 procent groei met nog steeds kapitaalverkeerscontrole. Voornamelijk omzet van importfirma’s die een inhaalslag maken na vijf maanden Syriza en hun naar het buitenland gebrachte geld gebruiken om de import te kunnen betalen.
  Afijn, na een jammerklacht van Sjonnie over persoonlijke aanvallen in de neo-liberale pers is het MOU in eerste instantie goedgekeurd. Na verdere onderhandelingen moet het weer aan een (nieuw?) Griekse parlement worden voorgelegd. De onwil om te hervormen is niet verdwenen, maar wordt doorgeschoven tot de centen weer eens definitief binnen zijn.

 136. Pierre Hyacintus Maria van de Kletersteeg 14 augustus 2015 om 13:51

  Zwarte piet is weer het haasje. VM nog wel
  Heeft het ver getrapt.

  Van de amerikanen mag je een afrikaan geen neger, of nikker of nigger noemen
  Maar ze doodscieten bij arrestatie mag weer wel

  En met de turkies” nou goed dan; als wij het nato vliegveldje mogen gebruiken, mogen jullie koerden afmaken. MAAR WEL NET DOEN OF JE DE ISIS AANVALT HOOR!

 137. Pierre Hyacintus Maria van de Kletersteeg 14 augustus 2015 om 16:36

  En alweer heeft de OvJ wat bijverdiend; USB sticks “verdwenen”
  Dat ze dat nog durven! Zo doorzichtig als de pest

  Drones om dope in de bajes te brengen, duiven.
  Waty volgt? aafgerichte JSF’s? Vliegende ezels?
  Rutte, er is hoop voor werk voor je!

 138. Pierre Hyacintus Maria van de Kletersteeg 14 augustus 2015 om 22:38

  Weet je nog Amanda Tod? het meisje van 15 die zich ophing?In Canada.
  De schuldige is gearresteerd in Oisterwijk

  Griekenlabd krijgt geld; dat was al bekend voor de “onderhandelingen” begonnen
  En natuurlijk houden ze zich niet aan de voorwaarden; degenen die daar over beslissen-midden en hoger kader ambtenareb- zouden teveel verliezen

  Schoon schip? Alle ambtenaren en hoofden die corrupt waren eruit
  Misschien dat er dan nog iets te redden is.
  Zonder dat: vergeet het maar

 139. Pierre Hyacintus Maria van de Kletersteeg 15 augustus 2015 om 22:03

  Het leek erop dat ik mbt moslims te vergaande conclusies trok; maar in realiteit: niet ver genoeg gaand

  De ontwikkeling van de laatste tijd.:
  De ISIS gebruikt mosterdgas.
  De ISIS will binnen 5 jaar Turkije hebben
  De Koerden zijn daarvoor een bedreiging; zijn goed getrained en bewapend;die moeten dus dood; allemaal
  Met toestemming van amreikaanse boomaap
  Voor de tweede keer worden onder supervisie van USA Koerden uitgemoord
  Dat gebeurt met geld en matereaal van NATO; dus van ons.

  Als we nou maar niks doen–zoals gewoneliuijk–wordt het enige machtsnlok tregen de ISIS afgemaakt en krijgt de ISIS vrij spel

  En dan lekker janken en “wir haben es nicht gewusst”???

 140. Pierre Hyacintus Maria van de Kletersteeg 15 augustus 2015 om 22:23

  Griekenland gt zijn geld.Dat stond al vast VOOR er zelfs van onderhandelingen sprake was. Reden ruttekut wil GR in euro houden.
  Nou hebben ze bloofd terug te betalen
  Echt waar
  Heel echies

  nederlanders krijgen de staat die ze verdienen; huichelachtig, crimineel, incompetent,corrupt.
  Lafheid is duur.

 141. Pierre Hyacintus Maria van de Kletersteeg 16 augustus 2015 om 10:59

  Iemand vroeg zich af waarom er zo weinig vrouwen in de regering zitten en vond dat discriminatie.
  Ook vond hij het een vooroordeel dat vrouwen in onderwijs alleen als juf in de kleuterschool mogen zijn.

  Vroeger bestond er de PSP; voor de destijds komende verkiezingen hadden ze een leuke poster; een naakte vrouw rennend in de weide. Of suggereerde dat reclame voor borstvoeding?
  Ze konden geen geschikte vinden.
  Toen dus maar eisen naar beneden bijgesteld,
  Minimaal mavo.
  Helaas………

  Dat is een redden
  De tweede heft iets te maken met fysiologie; vrouwen kunnen niet ruimtelijk denken; die mogelijkheid wordt bepaald door hormoontjes.
  Pas na de overgand komt die mogelijkheid om de hoek kijken
  Vandaar ook dat in sommige primitieve culturen vrouwen in raden worden gezet als ze uit de overgang zijn.

  En dan het eeuwige gezeik over zwarte piet.
  Is een traditie; net zoals elders blanken worden neergezet als slavenjagers en zo.
  En “neger’ (of nicker) mag dan ook al niet meer; onzin ten top.
  Neger is een lid van het negeroide ras, de oorspronkelijke inwoners van Afrika.
  Waarom dat word niet gebruikt zou mogen worden: pure onzin.

  Maar allez; amerikaantjes he.
  Schieten wel donker gekleurde medelanders dood zonder redden, maar ze worden echt geen niggers genoemd.
  Dat mag niet hoor! Dat is niet beschaafd!

 142. Pierre Hyacintus Maria van de Kletersteeg 16 augustus 2015 om 11:10

  Toekomstvoorspelling Turkye.
  Erdogan is een simplist, en een massa moordenaar.
  Maar dat zijn details zonder betekenis, want Ruttekut wil ze in EU; in de Nato zitten ze al
  Erdogan wil de ISIS in Turkije en de ISIS wil in Europa.

  Geen punt, doen we effe.
  De enige tegenstamnd van belang kan komen van de Koerden.
  Bovendien maken die nu al het leven zuur van de isis.

  Dus effe gauw: vliegbasisje voor boomapie, en dan houd ie zijn bek dicht.
  Dan met nato matereaal– betaald door west Europa– de Koerden uitmoorden–over de grens, is de isis blijde; en binnen de grens dan is er in de toekomst geen weerstand van belang

  En dan: tatatatatatatatatta….de Anschluss!!
  Wat een feest, allemaal zwarte vlaggetjes met daarop kronkelende wormen met duidelijke darminfecties.
  Iedereen blijde.

  ook in west Europe.
  Turken en moslims de straat op om de Anschluss te vieren.

  Daarna: de shit hits the ven.
  Zuiveringen; niet alleen in turkije; ook in westerse landen.
  Locale burgeroorlog niet uitgesloten.

  Ondertussen zijn er al 400.000 moslims naar Denemarken gestuurd; het aantal wat nodig is om dat land demokratisch over te nemen…….

  En zo kan je doorgaan
  Als we de isis niet snel total vernietigen-en dus niet een bommetje van 100.000$ op een machinegeweertje, maar een hele streek met napalm zuiveren, of metchemische wapens, mogen we straks allemaal meedoen in een burgeroorlog

  Alla’s hakkenbar

 143. blutch1 16 augustus 2015 om 11:17

  Verrèk, ik dacht dat ik hier op de site van Aad Verbaast was. Vergissinkje blijkbaar.

 144. Aad Verbaast 16 augustus 2015 om 16:01

  @Blutch1: zit toch wat ingewikkelder in elkaar.
  Het is inderdaad de site van Aad Verbaast. Maar iemand anders steekt er toch echt de meeste tijd in inmiddels. 😉

  P.S. voor hem weggegooide tijd overigens.. Maar ja, hardleers.

 145. Pierre Hyacintus Maria van de Kletersteeg 16 augustus 2015 om 17:01

  Dat was vroeger anders!

  Parels voor de zwijnen?

 146. Aad Verbaast 17 augustus 2015 om 11:39

  Is er dan misschien toch nog ergens een sprankje hoop?

 147. King Billy 17 augustus 2015 om 12:19

  ==Is er dan misschien toch nog ergens een sprankje hoop?==
  Ja hoor, “The Third Greek MoU is now enshrined in Greek Law. Written in troika-speak it is almost impossible to decypher by those not speaking this unappetising language. Click here for the complete MoU text annotated liberally by yours truly – in pdf form”, schrijft Varoufakis.
  http://yanisvaroufakis.eu/2015/08/17/greeces-third-mou-memorandum-of-understading-annotated-by-yanis-varoufakis/

 148. Pierre Hyacintus Maria van de Kletersteeg 17 augustus 2015 om 12:45

  Gezien jullie leeftijd zouden jullie een eenorme ervaring moeten hebben.
  Gezien jullie opmerkingen hebben jullie geen enkele ervaring.

  Voior de griekse tragedie is dit de toekomst.
  Een maand nadat ze geld hebben gekregen, komt er wat kritisch gemompel
  Twee maand erna weigeren ze een deel van de voorwaarden
  3-4 maanden erna wordt het geheel gebroken en spleen ze slachtoffer

  het had een stuk wijzer geweest, GR uit de euro te trappen.
  De bevolking zelf dan had–indanks hun sovjet mentaliteit- de corruptive wel opgeruimd en een blijvende economie opgebouwd.

  Nu is het alleen duur uitstel van executie.
  Wij zijn de echte grote verliezers;

 149. Aad Verbaast 17 augustus 2015 om 16:52

  @King Billy: het vernijn van de tegenstemmer in ‘zijn’ parlement druipt er natuurlijk vanaf.

  Opvallend lezerskring. veel (honderden) doorkoppelingen op facebook en twitter. Maar slechts 1 reactie. Er zijn bloggers die toch wat hoger scoren op dat laatste punt.

  Ook opvallend: hij stelt in die reactie veel vragen, maar Varifocus heeft de antwoorden niet paraat.

 150. King Billy 17 augustus 2015 om 17:18

  En wat hij als oplossing voorstelt moeten daarbinnen het op afstand gezette Griekse parlement en overheidsinstítuten wederom teruggehaald worden naar de staat onder het mom van ‘democratie’. Waarbij de kans groot is dat de sinds eeuwen ingeslepen vriendjespolitiek weer op oude voet kan doorgaan.

 151. Pierre Hyacintus Maria van de Kletersteeg 17 augustus 2015 om 23:59

  Van de Grieken kan je niks vertrouwen.
  Zelfs Cleopatra was een Griekse….

  Vabaf juli al 7 doden door stieren in Spanje.
  We wachten op omkatten naam: spanjolengevechten

 152. rubiotje 18 augustus 2015 om 08:28

  King Billy; Geen verre familie in Cuba ..hoop ik… Heb het nl niet zo op Amerikaanse republikeinen.

  En nu we het toch over verre oorden hebben: Vroeger was alles anders weet je nog in ’78 in ‘bomvrij’ Bangkok?
  Rustig een happie eten en een drankje drinken op een terras aldaar is er ook al niet meer bij…althans voor mij.

  Was het weekend overigens met een paar vrienden in 010… oa Blijdorp.
  Best een leuk beest, Bokito.. achter dikke tralies dan… D)

 153. Pierre Hyacintus Maria van de Kletersteeg 18 augustus 2015 om 10:01

  Van welke kant van tralies keek je? Ik weet dat je ervaring hebt met tralies; in Bankok zitten ook de vrouwen achter tralies….

 154. Aad Verbaast 18 augustus 2015 om 18:16

 155. Pierre Hyacintus Maria van de Kletersteeg 19 augustus 2015 om 06:54

  Leuk videootje in het AD
  San Francisco: het arresteren van een zwarte medelander, met EEN been door 8 uniformen, waarvan er 4 bovenop hem zitten
  Onzin natuurlijk; een man met een kunstbeen en zijn handen achter zijn rug KAN niet eens opstaan……
  Toevallig was er een vers;laggeefster bij….

  “serve and protect”
  Ik bescherm liever mijzelf…..

  Rubio: nog een bommetje gegooid vandaag?

 156. Pierre Hyacintus Maria van de Kletersteeg 19 augustus 2015 om 07:10

  Een familie uit Syrie heft twee koters met vreemde huidziekte.
  In Hongarije hebben ze –gratis– een ziekenhuis behandeling gehad.
  Maar dat is niet voldoende; in HU zijn de sociale voorzieningen laag, dus willen ze door naar een land waar de socuale uitkeringen voor buitenlanders hoog zijn.

  Een kind met een vreemde ziekte: kan gebeuren.
  Tweede is grove Eigen schuld; is voorspelbaar dat dat weer zou gebeuren.

  Maar met sieluggggg doen krijgen ze een rijke toekomst….

 157. Pierre Hyacintus Maria van de Kletersteeg 19 augustus 2015 om 10:25

  Als er vandaag maar een paar VVDers tegenstemmen, schrijven die geschiedenis en kan rutte naar huis; wij besparen dan 86 milliard.
  Er zijn 20 VVD ers die na de verkiezingen niet terug komen……..

  Kind vrije restauranmts: wordt veel over gemekkerd, maar is een geode zaak
  Reataurants zijn duur, en als je uit bemnt, in het gebrul en gekrijs van kinderen zitten?
  IUs niet acceptable.
  Roken mag niet in restaurants; want dan heeft een ander er last van

  Er zijn trouwens kind vrije hotels voor vakantie ( min leeftijd 14; en oostblok vrije hotels en campings.

 158. King Billy 19 augustus 2015 om 11:40

  Hoe leuk wil men ’t hebben? ‘Europa’ op haar best. In Nederland stemmen CDA en de Groenen tegen het hulppakket, in de Bundestag stemmen de collega’s van deze partijen vóór met uitzondering van een relatief gering deel van de CDU/CSU fractie.
  Efin, in de achterkamertjes van het Europees Parlement kunnen ze elkaar weer de tent uit foeteren.

 159. Aad Verbaast 19 augustus 2015 om 12:41

  @King Billy: nu het griekenland debat in de Kamer.
  Zou ergens over moeten gaan maar gaat helemaal nergens over natuurlijk.
  VVD (halve zoolstra niet eens in de Kamer). stemt na “urenlang” debat gisteren inmiddels als fractie voor het pakket. Ja, over de motivatie hebben ze lang nagedacht omdat ze eigenlijk tegen zijn.. Uiteindelijk argument: ze willen geen “binnenlands gedoe”, dus stemmen ze voor.

  Ja, ja, en wie lullen er dan nog over ‘democratie’? Vallen dit soort redeneringen van ‘onze volksvertegenwoordigers’ daar ook al onder?

 160. King Billy 19 augustus 2015 om 13:01

  De in het hemd vooruitgestoken borst is nader dan een broek vol met shit.

 161. Pierre Hyacintus Maria van de Kletersteeg 19 augustus 2015 om 14:14

  GW verwoordde het goed.
  Nou mag ruttekut ons land verder in faillisement helpen.
  Niet alleen gelde weggooien naar de grieken, maar ook nog eens de vluchtelingen; 1700 per week
  Dat is PER MAAND op jaarbasis 241.230.000 erbij T.m December gerekend 1.206.150.000. gerekend vanaf 1 aug tot 31 December –kosten op jaarbasis.

  Dat redden we niet meer met sluiten van bejaarden en ziekenhuizen. Nou moeten we eens stevig duiken in de euthenasie reclame…

  Binnen een paar grootschalige deportaties?
  Als de idioten van Den Haag alleen maar eens hadden gesteld dat zogenaamde “vluchtelingen” uit oorlogsgebieden alleen een tijdelijk visum krijgen; oorlogje voorbij: “vluchtelingen” terug

  Het geel groene hersenvretertje heft zijn werk aldaar te goed gedaan….

  Hoe kan het zo ver gekomen zijn, dat zulke vlidioten aan de top komen?
  Met de gleufdieren zoals op defensive weet ik het: plafond architectuur bestuderen.
  Maar dan nog…

 162. King Billy 19 augustus 2015 om 20:21

  Aanbevolen op Twitter door de redactie van de FAZ. The Onion wijdt er niet te veel woorden aan.

  http://www.theonion.com/graphic/why-westerners-join-isis-51128

 163. Pierre Hyacintus Maria van de Kletersteeg 19 augustus 2015 om 20:42

  Note: op de achtergrond een nederlandse vlag….

 164. Pierre Hyacintus Maria van de Kletersteeg 20 augustus 2015 om 06:02

  Viagra voor vrouwen: 2 soorten:
  verplicht verzekerden: foto Aad
  Vrijwillig verzekerden, de gouden plus polis: foto van mij

  Griekenlabd krijgt weer 5 milliard
  Want anders laten de Grieken meer cluchtelingen toe.
  Welja.
  Deel kijgen we niet terug–zegt pootje pechdingest

  Oplossing is er al: 150.000 afekeurden aan het werk!
  Uhhhh…..is werkloosheid….
  Niks mee te maken! Aan het werk moeten ze!
  Zuhb geen “vluchtelingen en geen grieken!!! Aldus poot pechhebber

 165. King Billy 20 augustus 2015 om 09:03

  Slimme taktische, legitieme zet van Tsipras. Van Troika via Quadrigua naar Pentatoika. Hij vordert betrokkenheid van het Europees Parlement bij de invulling van de overeengekomen moderniseringen, c.q. hervormingen.

 166. Pierre Hyacintus Maria van de Kletersteeg 20 augustus 2015 om 10:18

  Wittr heeft met zijn would-be interlectuele achtelijkheid weer op de bekende waardeloze manier, verstoken van maatschappelijk inzicht zijn stomme mening over wapenbezit gevemtileerd.

  De maatschappelijk vervreemden met panische angst voor wapens vergelijken altijd met USA terwijl er teveel verschillen zijn met west europese situaties.

  Een relevante en kwalitatief veel betere vergelijking is een vergelijk met Zwitserland.
  Daar moet iedere jongeman in principe het leger in; krijgt een korte training en gaat dan naar huis, MET legerwapen en munutie. ieder jaar moet hij 2 week opkomen voor training; tot 55 jaar geloof ik.
  Voor de oorlog kreeg iedere violwassen man een Luger 7,65mm.

  Zijn er meer gewelds misdrijven in Zwitserland? nee minder per 1.000.000 inwoners
  Hoe komt dat dan?
  Kijk eens naar de nationaliteit–of voormalige nationaliteit van de schieters…. beroeps: joegoslaaf b.v.

  Tweede verschil: dat parallel loopt met toenemen moorden: toenemen armoede.

  Voorspelbaar dus.
  Nog maar eens 5 milliard naar Griekenland?
  En een paar milliard naar “vluchtelingen”?
  En Nederlanders in de armoe trappen?

 167. Pierre Hyacintus Maria van de Kletersteeg 20 augustus 2015 om 11:09

  Je kan het nu in de krant lezen, in het stuk over die vluchtelingen die medische hulp krijgen in Hongarije.

  Hongarije is arm. en kan het zich poliitiek en economisch niet veroorloven vluchtelingen rijk te maken.
  Arme mensen blijven in de region.Alleen de rijkere gaan weg en die weten in welk ;land de levensstandaard het hoogst is.
  Wat nou “veiligheid”?
  En dan beledigen ze de Hongaren ook nog even, van wie ze WEL gratis medische hulp kregen.

  Wn gaan ze plank gas door naar rijkere landen/
  Terug sturen naar Syrie.
  Plankgas.

 168. King Billy 20 augustus 2015 om 14:49

  Waarschinlijk kondigt Tsipras vanavond nieuwe verkiezingen aan en treedt terug. Zijn zaakwaarnemer wordt dan Mevr, Thalou, president van de Griekse RvS. Felle criticus van het bail-out programma. The Greek Analyst twittert:
  ==Kind message to Krugman, Stiglitz, Sachs: please stay out of the imminent GR elex. Go play with some other country. #Greece ain’t your game.==

 169. Aad Verbaast 20 augustus 2015 om 15:55

  @King Bily: in september al, begrijp ik. Hij heeft haast. Vijandige troepen hebben dan nog maar weinig tijd zich te hergroeperen. Blijft een onbetrouwbare bende daar.

  N.B.: 20 september lees ik net.. http://www.nrc.nl/nieuws/2015/08/20/tsipras-kondigt-vandaag-nog-nieuwe-verkiezingen-aan/

  N.B. inmiddels is Paljas terstond afgetreden lees ik net. Wat een ironie.. Hebben ze het over de bakermat van de democratie (was het ook). Een premier die hervormingsmaatregelen door het parlement jaagt met als worst een beloning van 85 miljard euro. En roepend dat hij er ook niet achter staat.
  Zijn die regeltjes er door geperst, treedt hij zelf af. Dus neemt geen verantwoordelijkheid dat ook in te voeren.
  Prutsers daar.

 170. King Billy 20 augustus 2015 om 17:26

  Zes jaar politiek balletje-balletje spelen onder het mom van democratie, @Aad Verbaast. Met hoge inzet. De gokkers tot nu toe aan de verliezende kant.
  In zes jaar drie bail-out programma’s, vijf parlementaire verkiezingen en een referendum. Vijf minister-presidenten, waaronder twee interims. Daarnaast nog twee lokale verkiezingen, die ten dele ook met de bail-out programma’s te maken hadden. En de verkiezing van een nieuw staatshoofd.
  Daarbovenop ook nog een wereldrekord. In één jaar vanuit de oppositie de zittende regering en de eigen regering ten val brengen.

  En nu wil deze aftredende Tsipras ook nog het Europees Parlement onder de Griekse hoedjes plaatsen. Schulz voelt wel iets voor het idee.

 171. King Billy 20 augustus 2015 om 17:44

  En Varoufakis gooit nog wat vuur op het vuurtje met een nieuw blog. Daarnaast een van de felste tegenstanders van het bail-outprogramma neemt de regering over.

 172. Pierre Hyacintus Maria van de Kletersteeg 20 augustus 2015 om 21:07

  Trump zegt hetzelfde als wat ik al 2 jaar zeg. Als je de ISIS wil stoppen; moet je hun levenader weghalen: geld.
  Neem de olievelden, of maak ze onklaar. Verbied alle bank activiteiten met de ISIS
  Stoor alle mobile telephone verkeer waar ze zijn.
  Zet zware straffen op handel nmet ISIS

  Binnen een maand zijn ze dood. Ze hebben geld nodig voor transport eten en werving; en mob tel voor onderlingen contacten

  Het hart uit het monster snijden kost weinig maar is heel effectief

 173. Pierre Hyacintus Maria van de Kletersteeg 21 augustus 2015 om 10:35

  De situatie met “vluchtelingen” begint aardig uit de hand te lopen.
  In Macedonie worden ze in toom gehouden met traangas.
  Via Macedonie willen ze naar servie en dan Hongarije.
  Binnen een paar week zal er geschoten worden; is logisch

  Daarnaast; alle kranten en media geven onderhand toe, dat het NIET de armen zijn die hierheen komen, maar de middenklasse en rijken; en die zijn meestal verantwoordelijk voor de burgeroorlogen

  Gaan de grenzen niet vlot dicht is het enige alternatief massale deportaties terug.

 174. King Billy 21 augustus 2015 om 11:18

  ==Vroeger was alles anders== Vreemd, olieprijzen zijn sinds een jaar de helft gedaald. Voorzover na te trekken, inclusief opgevraagde offerte’s, bewegen de aan de olieprijs gekoppelde gasprijzen niet mee. Wat is daar aan de hand? Kartelafspraken?

 175. Aad Verbaast 21 augustus 2015 om 18:13

  @King Billy: tja, da’s ook zo iets. Overheden schrijven wetboeken vol dat kartelvorming strikt verboden is. Onze Neeltje is daar nog bekend meer geworden de kartelvorming te beboeten.
  Maar overheden onderling doen al heel lang volstrekt openlijk aan kartelvorming, inclusief strikte prijsafspraken. Olie en gas zijn daar overduidelijke voorbeelden van.
  Consument heeft weer het nakijken. Wat altijd betekent: veel meer dokken dan nodig is.

 176. Pierre Hyacintus Maria van de Kletersteeg 21 augustus 2015 om 22:51

  Rutte heft een overeenkomst met DE griekse regering…hahahahahahahahahahahahahahahahah

  In RO was een amerikaans bedrijf dat een ijzer gieterij kocht. Die had belastingschulden, maar zij waren overeengekomen dat die niet betaald hoefden te worden,
  Tot er een andere president kwam.
  Zij verloren alles.

  De vraag is niet OF de grieken de boel besodemieteren, maar voor hoeveel en waneer.
  Ik schat binnen 2 maand.
  Dat zal eerst wel weer verdoezeld en rechtgepraat worden…

  Dat in de Tweede Kamer de PVV geboycot wordt: is kiezers verraad.
  De kiezers hebben gekozen en de gekozenen dienen te regeren.

  Effe een woordenboekje kopen voor PVDA en VVD….

 177. Pierre Hyacintus Maria van de Kletersteeg 22 augustus 2015 om 10:45

  Als je nu op de markt komt in RO, hebben alle boertjes dezelfde prijs; en vaak hoger dan supermarket
  Maar goed: als er vrijheid is van contract is kartelvorming ook legaal.
  Wat de staat kan doen is maximum prijzen stellen. Zoals ooit in de periode van bestedings beperking –“vroeger was alles beter’

  Wat betreft prijzen; NL boeren krijgen voor eerste klas melk dezelfde prijs als RO boeren voor waterige rotzooi.
  Zij voeren hun koeien geen gras–veel te duur– maargaan met ze wandelen. in de kut starten noemen wij dat. Twee keer per dag. En als ze ’s avonds thuis komen en ze kijken naar hun echtgenote, zien ze niks nieuws.

  Dan grond en arbeid kost hier niks in vergelijk met NL
  Voor die witte rotzooi die ze branza noemen is 11 liter per kg nodig; tegen 7 liter NL melk…..

 178. Pierre Hyacintus Maria van de Kletersteeg 22 augustus 2015 om 10:56

  De USA maakt weer propaganda met het afschieten van de tweede man van de ISIS

  De redden van hun stommiteit is hun mateloze arrogantie; ze nemen de USA achtelijkheid als vaste standard voor de rest van de wereld, behalve voor vervuiling.

  Voor iedere leider–die ze tegen hele hoge kosten afschieten-staan er 200 vervangers klaar.
  voor moslims en aziaten geldt individualisme niet; een man is alleen deel van een groep, sort kudde.

  Wij zouden treuren en wanhopig zijn als ze onze leider zouden afschieten
  Stel dat ze Rutte zouden afschieten; ik zou diep treurig zijn.
  Alvorens ik overging in een euforie.

  Omdat dat geografische condities anders zijn: als ik commando had, zou ik het als volgt doen.
  Een dorp niet zomaar innemen.
  Eerst zorgen dat de uitvalswegen bezet zijn.
  Dan het dorp innemen, en alle isis in publiek executeren, door vrouwen, op de zelfde manier als zij d dat deden.
  Op video, en video naar alle tel.nummers in bezette gebieden.

  gebruik de wapens van je tegenstander.
  Poosje terug bliezen ze gevangenen op.Reden als je in stukken bent, kan je de hemel niet in.

  Maar dan nog: snij eerst hun “hart uit” dwz: geldstroom stoppen. Ze krijgen nergens wapens of munutie of diesel zonder geld.
  neem olievelden in. of bombardier ze. Sluit grenzen complete.Stel zware straffen op handel met ISIS. Geen bankverkeer naar ISIS

  Te weinig is gedaan aan het verlammen van isis via onderbreken van gelsdstroom–dat is het meest effectief en kost weinig

 179. Aad Verbaast 22 augustus 2015 om 16:49

  @Kleet: typisch voorbeeld van een drogredenering zoals die te pas en te onpas wordt gebruikt door jou en de jou-en: == Voor iedere leider–die ze tegen hele hoge kosten afschieten-staan er 200 vervangers klaar. ==
  Stel je ‘dus’ voor die heren vooral niet af te schieten? Scheelt immers toch al gauw weer 200 nieuwe strijders!

 180. Pierre Hyacintus Maria van de Kletersteeg 22 augustus 2015 om 17:10

  Nee hoor. scheelt maar een strijder.
  Je leest niet.

  Ik zou die gasten strategisch anders aanpakken
  Er spelen 3 dingen; hun ondersteuning vanuit het westen, hun andere inkomsten en de militaire kant.

  De kant van het westen wordt NIETS aan gedaan.
  Daar is het volgende mogelijk.
  Alle soenitische moskeeen sluiten per direct en imams ervan uitwijzen.
  Banken verbieden over te maken naar verdachte rekeningen
  Handel in antiqiteiten en olie van ISISS zeer zwaar straffen

  Dan de olievelden die ze in bezit hebben; of terug nemen of onklaar maken. Tankers die havens van de ISIS aandoen: zinken.

  De belangrijkste zaken in conflict: diesel.Zonder diesel: niets
  Tweede geld
  Zonder geld: niets

  Dan; als de Koerden gevangenen maken van de ISIS worden die afgemaakt. logisch en terecht
  Gebruik de islam om de islam te bestrijden
  Laat ze zo vernederend mogelijk executeren door vrouwelijke nabestaanden van hun slachtoffers; video dat en zet het op internet.

  Zo hun bloeddorst als reclame werkt, zie ook de steun van moslims in NL- zo werkt zoiets als anti reclame/
  propaganda is heel belangrijk

  Methodiek ook
  Maak niet een leider af; maar zijn stronghold.
  Er zijn bommen die 60meter beton kunnen doorboren en dan ontploffen.
  Maar is een stronghold een dorp: napalm
  Dat is voor hun “out of hell” want als ze verbrand zijn komen ze de hemel niet in

  Dan verjaag ze niet; maar richt op omsingeling gevangen naming en executie in publiek

  Beschouw de turken als ISIS. Waarom denk je dat de Turken de Koerden aanvallen???? Om hun vriendjes van de ISIS te helpen, die binnenkort Anschluss met turkije willen.

  Dan waarschuw de Soenieten: nog een antieke stad slopen, en wij sturen een drone naar de ‘zwartebox” in Mekka.

  Wedden dat het effect heft?>?
  Veel meer dan alleen de leider pakken.Die is alweer vervangen

  Dan zijn er 4 groepen in Rak; soenieten (ISIS) shiiten en de koerden en de ‘staat”
  geef de koerden de volle macht over staat en leger.
  Laat ze dagelijks wat soenietische moskees opblazen. Dan verdwijnt de massieve steun aan de ISIS

 181. Pierre Hyacintus Maria van de Kletersteeg 22 augustus 2015 om 17:11

  Maar dan: ik ben een alpha aap. Leiderschap is mij niet vreemd…

 182. Pierre Hyacintus Maria van de Kletersteeg 22 augustus 2015 om 22:17

  In WO2 warden door de geallieerden burgerdoelen vermeden.(bombardementen)
  Tot ze wakker warden, en zagen dat er geen soldaat aan front zou zijn zonder instemming van die burgers,

  Toen Dresden en hamburg zo warden gebombardeerd dat er een vuurstorm ontstond, riep iedereen in Mofrikana plotseling boe en bah …
  effe Londen andere engelse steden, Rotterdam vergetend….

  De bal werd teruggespeeld. hadden ze dat in 1940 gedaan….

  Zelfde zielige gemekker over Hiroshima en Nagasaki.
  Stel dat die bom NIET was gegooid, dan was heel japan een slagveld geweest.Er waren door het hele land warenhuizen vol met pijl en boog met explosieve punten en allerlei andere wapens. iedereen had gevochten voor de Keizer.
  Voorzichtige schatting: meer dan een million doden bij geallieerden had dat gekost.

  Dat waren lijken van verkeerd ras.

  Zie vorige week herdenking van de 14 jappen die ge-executeerd waren als oorlogsmisdadiger. Die kregen een helden verering
  NIETS voor schuld of slachtoffers.

  De stomste streek die USA deed, was de Keizer en familie in leven laten. Ik had ze op de meest vernederende manier afgemaakt in publiek.
  De legers die in Xhina waren: daarvan was iedereen moordenaar/verkrachter, beul. Ik had ze op schip geladen en naar China gestuurd voor berechting.
  ——
  Maar dan: in DE was het ook goed fout. Er waren in USSR 3000 schieters actief, die alleen maar joden en anderen doodschoten.
  Bij toeval werd een complete archief gevonden met alle namen; zij brachten dagelijks verslag uit, complete met namen van schutters en slachtoffers.

  Niet EEN van vervolgd.

 183. Pierre Hyacintus Maria van de Kletersteeg 22 augustus 2015 om 22:21

  Wat als de donder moet gebeuren: vliegtuigen van nato uit Turkije.
  Zij vermoorden de enigen die echt de ISIS bevechten.
  In Irak moeten Koerden het land overnemen. Totaal.
  De Irakese vliegtuigen moeten gebruikt worden om de Turkse te vernietigen.
  De Koerden moeten stingers krijgen. Veel en snel.
  Tot nu toe is het enige wat het westen deed reklame maken voor de ISIS; alleen ze zijn te stom om dat te zien

 184. King Billy 22 augustus 2015 om 22:53

  Wow! In feite hebben we al een Euroregering. Het MOU met Griekenland en de Bank of
  Greece is afgesloten met de Europese Commissie, alsof dit reeds de nieuwe regering van Euroland en de EU is. Juncker zei het reeds, “Deze Commissie wordt meer politiek.” De hulp en het MOU (contract) werd volledig door de Europese Commissie ge-orkestreerd. Wat dat betreft, speelden de MvFin-en met Dijsselbloem als aanvoerder slechts een welkome bijrol om de zaak een geloofwaardiger tintje te geven. En moet het IMF erbij komen met leningen om te versluieren dat het in de EU in feite om transferbetalingen gaat. Waarbij meespeelt dat bij de ECB en het EMS het merendeel van de stemmen in bezit is van de ontvangers van deze transfergelden, die worden versluierd als leningen anders doet het IMF hélemáál niet meer mee. Haar eis dat tot schuldkwijtschelding wordt ook gewoon afgekocht met garanties. Ook ge-orkestreed door de EC. De gebruikelijke EUropeaan volgend jaar op Lagarde’ s post moet de EU daarvoor waarschijnlijk inslikken.
  Hier vijf jaar Grieks drama, keurig bijgehouden door de Europese Commissie. Van allereeerste hulp vanwege liquiditeitscrisis naar hulp om regelrechte faillisementscrises af te wenden.

  http://ec.europa.eu/economy_finance/assistance_eu_ms/greek_loan_facility/index_en.htm

 185. Pierre Hyacintus Maria van de Kletersteeg 23 augustus 2015 om 10:12

  Nieuw wapen tegen de ISIS: stuur Grace Jones topless naar de ISIS
  Dan zie je hele kuddes “strijders” gillend van elende de Sahara in rennen.

  Als de VVD nou eens liberal en enigszins denkend was geweest, was er minder werkeloosheid geweest hadden we milliarden bezuinigd door geen geld naar GR maar vooral: de idiote regels rondom werk.
  Als ik me ziek melded in de tijd dat ik voor loon werkte, en de baas had het lef te komen, vloog ie als een kanonskogel van het erf af.
  Maar ook: als iemand ontslagen wordt een jaar doorbetalen. Volkomen achtelijk.
  Hoeveel kleine bedrijven huren nog iemand wit in??
  Dat vraagt om zwart, of om een buitenland constructive.
  Meeste zwart

  Griekenland is orthodox; de orthoxe god kan niet voor ze zorgen?
  Nou waren ze voor de jaartelling al asocial; slordige 114 stadstaatjes…..is niet veel veranderd.

  Het enig goede uit die affaire: VVD en CDA verloren zetels en PVV won er een paar.

  Alles andere dan wat er nu zit is beter; zelfs maoisten zouden een verbetering zijn.

 186. Pierre Van de Kletersteeg 23 augustus 2015 om 13:56

  achterlaten van gehandicapte koters was altijd “normal” in RO Want zo’n kind is een schande!
  Ongewenst zwanger: maandje logeren in een ander dorp, kind achter;laten op station
  Zo zijn er enige duizenden koters die op stations en in de riolen leven, lijm snuiven en via pedo prostitutie aan geld komen.
  Maar er zijn geen pedo’s in RO, echt niet!

  De staat verstrekt soms een bakje watersoep, waaroverheen wat groente van onbekende herkomst zijn gegooid.
  Maar Brussel betaalt ervoor alsof het Krasnapolski voer is.

  Sinds de grens open is, jaar of 13, is het achterlaten van hoog bejaarden op straat ook gewoon; met name door roemenen die in het westen werken.
  In Oreada is een Hollander die ze dan ook bij -20 in de winter oppikt en verzorgt

  Nieuw; het achterlaten van een kind van 8

  Kindeeren achterlaten gebeurt overall wel eens; maar in zulke getallen…..

  VROEGER WAS DAT ANDERS…

 187. Pierre Van de Kletersteeg 23 augustus 2015 om 16:41

  Staten in west Europa bezuinigen altijd bij de laagste inkomens.
  Logisch, want degenen die beslissingen nemen, komen uit middenklasse en hoger; die snijden niet in Eigen vlees.
  Maar dat heft repercussies.
  meer dan 200 aanvallen op “vluchtelingen” centra in DE, en nu weer rellen.

  Dat er binnenkort doden gaan vallen is logisch en terecht
  In NL verhoogt de staat PER DAG de jaarlijkse kosten voor vluchtelingen met 1,2 million.

  En dat gaan ze weer terug halen bij de laagste inkomens.

  Als ze wijs zijn, sluiten ze de grenzen.
  Misschien komen ze dan te weten, dat er ook nog autochtonen zijn.

 188. Pierre Van de Kletersteeg 24 augustus 2015 om 09:26

  Dit is een goeie.

  Vorig jaar ging een vrouw uit England (somalische “vluchteling”) haar echtgenoot bij de ISIS helpen, complete met 5 koters

  Nu haar echtgenoot dood is–iemand schoot terug-en de USA een boem bommetje op haar huis gooide, wil ze weer terug naar GB en zit ze in turkije.

  Dat begrijp ik nou niet.
  Nou zat ze in Somalie tussen de verlichte moslims-maar geen uitkering- “vluchtte naar GB-wel uitkering huis en zo
  Toen ging ze met koters en al, naar Syrie, naar de velichte ISIS- geen uitkering, alleen wat er te roven en plunderen viel
  Nu weer tussen de verlichte geesten in Turkije; maar geen uitkering

  En nu wil ze weer naar GB–geen verlichte geesten, varkens en hoern, maar WEL uitkering.

  Tja, moeilijk hoor.
  Maar lekker in Turkije laten blijven00of retour Somalie lijken me goeie opties

 189. Aad Verbaast 24 augustus 2015 om 16:09

  Hoogste tijd voor een vers blogje. Weer effe mopperen. Overal is wel wat.
  https://aadverbaast.wordpress.com/2015/08/24/renault-r-link-en-tomtom-stomstom/

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: