Aad Verbaast

te gek voor woorden eigenlijk

Tag archief: war on terror

De Mali anomalie

niger uranium mali

Onder rugdekking van de bekende argumentatie en bondgenoten nam Frankrijk plots het voortouw een oorlog te beginnen in Mali. In Mali? En waarom juist Frankrijk? Om heel andere redenen dan men ons wil doen geloven. Het gaat niet om Mali. De schoorstenen van hun kerncentrales moeten blijven roken! En die draaien voornamelijk op Frans uranium uit het buurland Niger..

Hollande en Mali
Vrijdag 11 januari. Hollande informeert de wereld dat Frankrijk luchtaanvallen uitvoert op “moslimextremisten” in Mali. Een aan Al-Qaeda gelieerde groep rebellen dreigde heel Mali over te nemen! De groep zou een bedreiging vormen voor “de veiligheid in Europa”. “Er is geen ander doel dan de bestrijding van het terrorisme”. De schijn werd weer gewekt dat het onderdeel was van de “War on Terror”. De bondgenoten konden weer tevreden zijn, en zegden onmiddellijk steun toe.

Dergelijke retoriek is niet onbekend en, zo blijkt uit de historie, veelal bezijden de waarheid. Dat het juist Frankrijk zou zijn vanwege historische (koloniale) banden is ook niet zo’n sterk argument.
Dan maar eens uitzoeken of er andere redenen zijn waarom juist Frankrijk een zo schijnbaar onbeduidend land met veel wapengekletter binnenvalt.

Zijn het de grondstoffen?
Staatarm Mali is niet rijk aan grondstoffen. Behalve goud. Derde producerende land van Afrika. Goudmijnen in het zuiden van het land. Aangetoonde reserves van olie. Niet veel trouwens. Beetje uranium op de grens tussen Noord en Zuid Mali. Maar zeker allemaal niet genoeg om daar een oorlog te gaan beginnen. En zeker niet voor Frankrijk als ‘aanvoerder’.

De geopolitieke oorlog tussen Amerika en China om Afrika?
Dat die woedt is evident. Ook in Afrika. Het is een doorn in het oog van Amerika dat China onderhand Afrika heeft ingenomen als buitengewest voor eigen gewin. Op gebieden als landbouw, olie, en ertsen als koper.
Strategie van China: ik bemoei me niet met jullie interne zaken, wil graag zakendoen. We Investeren in jullie infrastructuur, in ruil voor licenties. En met succes. De exporten naar China zijn inmiddels opgelopen tot ruim boven de 100 miljard.
Amerika’s strategie (Bush): we bemoeien ons wel met jullie interne zaken, trainen jullie legers (AFRICOM  – Bush: war on terror), binden daarmee jullie regeringen aan ons (en dus onze bedrijven), en laten dan de ‘marktwerking’ (lees corruptie) verder het werk doen.

Zo ook in Mali. Sinds jaren wordt het leger van Mali getraind door de Amerikanen. Maar China is ook actief. Ze verstrekten giften en leningen aan Mali, en hadden afgesproken om in het Noorden (!) een dam te bouwen. Allemaal goed en wel, maar is dat een reden om daar een oorlog te beginnen (gesteund ook door China), en nog wel door Frankrijk? Niet echt. Kan het ook niet zijn dus.

Toearegs
toeareg gebiedDe Toearegs claimen al eeuwen soevereiniteit. Over een gebied dat het Noorden van Mali, het zuiden van Algerije en het Noordwesten van Niger omspant. Met weinig succes. Tot nu toe dan.
Na de val van Gadaffi (die hun milities steunden), trokken ze zich weer terug in ‘home-territory’ vol beladen met (de moderne) wapens van Gadaffi. Ze werden echter pas echt succesvol toen ze zich lieerden (verstandshuwelijk) met the Islamic Maghreb (AQIM) een moslimextremistische groepering. Het Noorden van Mali was in no-time ingenomen.

Vanaf dat moment kreeg Frankrijk het pas echt Spaans benauwd. Zo makkelijk controle kunnen krijgen over Mali, mogelijk het zuiden van Algerije (gas) dan is het wachten op nog meer gedonder (link) in Noordwesten van Niger. Ze hadden er al een voorproefje van gehad immers.

Het Franse staatsbedrijf Areva exploiteert in het Noordwesten van Niger (‘Toeareg gebied’) twee enorme uraniummijnen (Arlit en Akouta). 72% van de export van Niger is uranium, meest naar Frankrijk. 75% procent van de energie van Frankrijk komt uit kerncentrales. En 40% van het benodigde uranium komt uit Niger!

Zo’n mijn laat je dus voor geen goud vallen.. De schoorstenen moeten wel blijven roken in Frankrijk..

Plaatje: mijnwerker in uraniummijn Arlit, Niger
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/africaandindianocean/niger/8006762/French-mine-workers-kidnapped-by-al-Qaeda-in-North-Africa.html

Drommen Drommelse Drones verwoesten Internationale Rechtsorde


Een explosieve groei van drones wereldwijd. Meer dan 75 landen beschikken inmiddels over UAV’s (unmanned aerial vehicles), waaronder Nederland. De VS als trendsetter en ruime koploper qua aantallen en inzet laat zien met welke dramatische gevolgen. De “War on Terror” is verworden tot een ‘war of terror’. Inclusief een nieuwe wapenwedloop. Hoog tijd voor een herbezinning.

Drones
Een verzamelnaam voor een breed scala van onbemande vliegtuigen. Van groot tot klein. Bewapend en onbewapend. Aangestuurd vanuit een commandocentrum waar dan ook ter wereld. Waar militairen (en zelfs burgers) achter schermen op veilige afstand gewapend met joysticks en videobeelden verkenningsvluchten doelgerichte aanvalsacties uitvoeren. Oorspronkelijk bedacht om minder risico te lopen voor de eigen piloten. Inmiddels wereldwijd ingezet. Met name door de Verenigde Staten.

Inzet drones door de Verenigde Staten
Laat ik me hier beperken hier tot die landen waar Amerika niet officieel in staat van oorlog mee verkeerd. Buiten die landen wordt de inzet van drones geleid door de machtige arm van de CIA. Buiten het zicht van elke democratische controle om. Zonder toestemming van de lokale overheid. Ze weten er wel raad mee zo blijkt.

Pakistan. Veruit de grootste intensiteit, inclusief dodental. Honderden aanvalsmissies. Ruim over de 3500 doden inmiddels. Zonder toestemming van de overheid worden met name in Noord Pakistan (‘tribal areas’) vermeende  ‘Al Qaida’ nesten uitgeroeid. Veel burgerdoden. Wat weer wordt ontkend door Amerika. Hun vluchten zouden gelimiteerd zijn tot “targeted killngs” met “surgical precision”.

Jemen. Nieuw speerpunt. Aantal aanvallen is sterk toegenomen de laatste maanden. Onduidelijk in hoeverre de overheid (voor zover die nog iets te vertellen heeft daar) daar toestemming voor heeft gegeven. De VS voert haar eigen oorlog daar.

Voor andere landen beperk ik me tot een enkele referentie naar recent gerapporteerde missies: Somalië, Mali , Libië , Iran , Syrië en Irak. De lijst zal ongetwijfeld nog veel langer zijn.

Schendingen internationaal recht
Had de UN de aanvallen al veroordeeld, recent is het rapport Living under Drones verschenen. Opgesteld door de universiteit van Stanford en NYU. Conclusies liegen er niet om. De aanbevelingen ook niet.

Het luchtruim van een soeverein land wordt geschonden. Zitten ze niet mee. Omgekeerd zou het onmiddellijk als een ‘act of war’ gezien worden.

Amerika houdt er wel een heel merkwaardige eigen definitie op na voor “vijandige strijders”. Ze stellen dat de burgerdoden bij hun aanvallen minder dan 2% zouden zijn. Een regelrechte leugen. In realiteit blijken dat er ruim 30% te zijn. Nog zeer geflatteerd overigens. Elke man in de leeftijd dat deze nog soldaat kan zijn, wordt geacht een strijder te zijn, tenzij (na zijn dood!) onomstotelijk wordt bewezen dat hij geen strijder is. Kortom: je neemt ze niet gevangen (Guantanamo?!) en geeft ze een eerlijk proces maar je executeert ze al bij voorbaat! Dat is een regelrechte oorlogsmisdaad.

Pre-emptive strike. Nota bene een internationale rechtsorde die door Amerika zelf is geïnitieerd 175 jaar geleden (Caroline Case) en slechts is toegestaan onder zeer strikte voorwaarden, maar nu dagelijks door hun aan de laars wordt gelapt.

Staatsterreur: 24 uur per dag zwermen drommen drones boven je hoofd. Onbekend wanneer en waar wordt toegeslagen. Dat traumatiseert en intimideert hele bevolkingsgroepen.

De claim van Amerika over hun drone strategie: “a surgically precise and effective tool that makes the U.S. safer,” wordt genadeloos onderuitgehaald: “..evidence suggests that US strikes have facilitated recruitment to violent non-state armed groups, and motivated further violent attacks”. Contraproductief dus. Het anti-Amerika sentiment is nog nooit zo hoog geweest.

Waarbij ook zeer terecht op wordt gewezen is de levensgevaarlijke precedentwerking die hier van uit gaat.  “US practices may also facilitate recourse to lethal force around the globe by establishing dangerous precedents for other governments”. Daar kan je dus op wachten.

Nederland
In het kader van de hervormingen (!?) bij defensie heeft Nederland al 4 Predators besteld. Met een optie voor nog eens 4. En van Bommel (SP) stelt kritische kamervragen aan Rosenthal naar aanleiding van het “Living under Drones” rapport. Met als slotvraag of hij bij zijn Amerikaanse collega’s zou willen aandringen op een moratorium op de aanvallen in Pakistan..

De wapenwedloop
In München rolt in 2017 de laatste Eurofighter van de lopende band. Europa gaat ook zwermen drones produceren. De markt vraagt er om. Het precedent is al geschapen. De wereld is gek geworden.

Internationaal terrorisme. De internationale leugen.

“de vrije wereld wordt belaagd door een internationaal netwerk van terrorisme, actief in meer dan 60 landen”. “het profiel: al qaida, onder leiding van osama bi laden”. “moslim extremisten hebben het op de vrije wereld gemunt.” “het vormt onze grootste bedreiging en uitdaging.” “we moeten er alles aan doen om dat uit te roeien en ze te verslaan.” “verslaan zullen we ze”.

Althans dat wil men ons allemaal doen geloven, en de meerderheid gelooft het..

Maar is het de waarheid, of zijn het leugens? Om ‘bestwil’?

Nog maar even in de details van 2008  (en daarvoor) over terroristische aanslagen gedoken en kwam (na wat spreadheet ‘number crunching’) weer tot verbijsterende inzichten. De resultaten.

2008: 233 aanslagen. In 34 landen. Totaal 3013 slachtoffers en 7972 gewonden.
Noot: Elke dode en gewonde is er natuurlijk één te veel. Geen misverstand daarover.

De totalen zijn vergelijkbaar met de afgelopen tien jaar. Behoudens de aanslag  (9/11/01) waar in een paar rake klappen in één dag ruim 3000 doden vielen. De aanzet tot de “War on Terror”.

De top 10 en de totalen in 2008:

# Land aantal
%
aantal  …aantal toelichting
        doden  gewonden  
             
1. Irak 43 18,5%
808
1862
…Vrijwel alle moslimslachtoffers.
2. Pakistan 41 17,6%
915
1610
…Vrijwel alle moslimslachtoffers.
3. India 21 9,0%
291
1249
…(Inclusief Mumbai met 150 slachtoffers.)
4. Afghanistan 20 8,6%
357
465
…Vrijwel alle moslimslachtoffers.
5. Shri Lanka 17 7,3%
220
896
…Tamil tijgers..
6. Israël 10 4,3%
14
135
…Bekend..
7. Turkije 9 3,9%
32
293
…PKK en TAK geclaimd (met name).
8. Thailand 8 3,4%
7
182
…Interne onrust.
9. Spanje 7 3,0%
3
48
…Afscheidingsbewegingen, meest ETA.
10. Colombia 6 2,6%
13
112
…Meest FARC
             
  Subtotaal 182 78,2%
2660
6852
…88% van alle doden wereldwijd.
. Rest 51 21,8%
353
1120
 
34. Totaal 233 100%
3013
7972
 
             

Noot: Details van de individuele rest landen zou te ver voeren, maar geef ik gaarne op aanvraag van de lezer.

Nog een aantal opvallende metingen/constateringen:
a. Er zijn in het rijtje van 34 landen 8 moslimstaten. Daarin 82 aanslagen (35%), en 1519 (moslim) doden (50% van het totaal).
b. Pakistan heeft de twijfelachtige eer de meeste doden te betreuren. 915, 30% van het totaal.
c. het aantal internationale aanslagen wereldwijd is relatief klein. Het aantal doden nog kleiner. Respectievelijk 5% en 1%. (Noot: Mumbai niet meegeteld, is niet duidelijk).
d. 38% van de doden door terroristische aanslagen vallen in precies die twee landen waar een “War on Terror” wordt uitgevochten. Vrijwel allemaal burgerslachtoffers.

Uiteraard aan de lezer er haar/zijn conclusies aan te verbinden.

Mijn conclusies en stellingen zijn:
a. Terroristische aanslagen richten zich met name op het eigen volk.
b. Terrorisme is veruit in de meeste gevallen een interne aangelegenheid.
c.  Onze (wereld)leiders verbinden onterecht internationaal terrorisme met moslimextremisten.
d.  Het gegeven profiel van moslimterrorisme komt in het geheel niet overeen met de praktijk.
e.  Moslim extremisme richt zich met name tegen moslims, onder hen veruit de meeste doden.
f. De “War on Terror”, heeft meer terrorisme voortgebracht dan het heeft opgelost.
 
Deze laatste twee conclusies werd overigens al door Bart Tromp (PvdA) in 2006 getrokken, en zijn nog steeds actueel: “De oorlog in Irak heeft het terrorisme drastisch aangewakkerd.”
 En: “Het terrorisme dat wordt bedreven in naam van de islam treft vooral moslims.”

Resumerend:
a. De “War on Terror” is één grote “excuus Truus” voor andere belangen die bevochten worden.
b. De wereld wordt belogen en bestolen met abjecte argumenten en gevolgen.
c. ‘De wereld’ gelooft het nog steeds. Althans zeker ‘onze Westerse wereld’. Inclusief Nederland.

Geloof jij het nog?

In Nederland gaan er gelukkig steeds meer stemmen op om onze rol in de Irak oorlog eens grondig te onderzoeken. Ik weet er nog wel een paar onderwerpen aan toe te voegen.

Bronnen (o.a.):
Wikipedia.org: Terrorisme definities en overzicht
Wikipedia.org: List of terrorist incidents 2008 bron voor tabel en optellingen.
Wikipedia.org: Patterns of Global Terrorism  jarenoverzicht (o.a.)
Bart Tromp (PvdA): Oorlog tegen Terrorisme.
bron foto

Terug lezen:
Na 9/11 kent “proportionaliteit” geen grenzen meer.
All animals are equal, but some are more equal than others.
De grondstoffenoorlog: het wordt erger en erger..
Georgië: wie heeft de leiding?
Oorlog? Het is al lang oorlog, en dat zal alleen maar erger worden..

Na 9/11 kent proportionaliteit geen grenzen meer

Het vervolg van de blog de caroline case. een terroristische aanslag die zijn weerga niet kende in de geschiedenis. ” 9/11“. ruim 3000 doden. een zwaar getraumatiseerd amerika achterlatend. met enorme gevolgen voor de hele wereld.

Woedend startte Amerika onmiddellijk de War on Terror, nog geen maand later (7/10/01) werd Afghanistan massaal gebombardeerd. “we hunt them down en smoke them out”.

Op 20/9/01 in het Congres en nog duidelijker uitgesproken in de historische toespraak in West Point (1/6/02) werd de Bushdoctrine ontvouwd. De  kern van deze doctrine was:

a. Unilateraal (ipv multilateraal): “Either you are with us, or you are with the terrorists “.”We must uncover terror cells in 60 or more countries.” Daarmee verklaarde Amerika eenzijdig de oorlog aan alles wat met terrorisme te maken had. En definieerde alvast 60 landen (!!) die daaraan zouden meewerken. De wereld (inclusief de bondgenoten) werd daarmee gechanteerd. Je doet met ons mee, of we beschouwen je als een vijand. Het is een strijd tussen “bad and evil“. Amerika besluit eenzijdig wat “bad” en wat “evil” is. Mooi als je mee doet, maar als je niet meedoet, doen we het toch!

b. Het recht preventief op te treden: Yet the war on terror will not be won on the defensive. We must take the battle to the enemy, disrupt his plans, and confront the worst threats before they emerge. a military that must be ready to strike at a moment’s notice in any dark corner of the world. And our security will require all Americans to be forward-looking and resolute, to be ready for preemptive action when necessary to defend our liberty and to defend our lives. Hiermee werden de volkenrechtelijke en humanitaire afspraken buiten spel gezet. Afspraken die moeizaam waren opgebouwd. Wie “the enemy” was  had Amerika unilateraal al vastgelegd (zie ad a.).

Nog twee belangrijke onderdelen van de doctrine: Verspreiding van vrijheid en democratie: de veiligheid van Amerika zou het beste gediend zijn met een verspreiding  van hun neoliberaal kapitalisme over de wereld. Een goddelijke missie in hun ogen. “God bless you.”
Verder: de militaire overmacht van de Verenigde Staten kan en mag niet bedreigd worden door andere mogendheden:“America has, and intends to keep, military strengths beyond challenge.”

Terwijl de wereld nog verdoofd was door de beelden van de instortende WTC gebouwen en de rokende puinhopen van het Pentagon werd, door een superpower die zich diep beledigd voelde, in een ongekend tempo de moeizaam opgebouwde internationale rechtsorde unilateraal en substantieel ‘verbouwd’.

Dankbaar gebruik makend wat Noami Klein haarscherp benoemde en in haar gelijknamige boek omschreef als de Shock Doctrine. Een doctrine die er in het kort op neer komt dat als er een schok(golf) is, mensen in een staat van ontzetting bereid zijn (nog) meer macht te verschuiven naar de zittende machthebbers die daar dankbaar gebruik maken. Met als doel hun macht te vergroten. Daar boven op nog een cruciale factor: creëer een vijand. Dat heb je een verbindend effect, en geeft je iets om tegen te strijden. Of de vijand werkelijk bestaat is minder belangrijk. Als het volk het maar gelooft. Daar werd dan ook alles aan gedaan.

En vanwege deze shock, is het volk eerder bereid wat te geloven. Het vraagt toch om goed leiderschap en ‘intelligence’?

De “nieuwe logica” van Bush en zijn regering:
Our enemy is a radical network of terrorists, and every government that supports them. 
Het profiel van ‘de vijand’: Al-Qaeda. Een wereldomspannend netwerk van terroristen. Een centraal geleid en goed getraind statenloos (maar wel gesteund door staten) leger. Met maar één gezamenlijk doel: de vernietiging van alle Westerse waarden.
Er zou geen bommetje meer ergens in de wereld ontploffen  of binnen het uur stond het vast dat het ongetwijfeld een nieuwe streek was van Al Qaeda. Proportioneel?

De enorme gevolgen. Een paar cruciale maatregelen.
Binnen 5 weken (!!) werd er een 342 pagina’s (!!) tellende wet door het Congres aangenomen: de PATRIOT Act. Met verregaande bevoegdheden voor de overheid, resulterend in verregaande beperkingen in bewegingsvrijheid, privacy en rechten voor de bevolking. Niet alleen beperkt tot Amerikaanse burgers overigens. De hele wereld moest er aan geloven!

Amerika haalt in 2002 een streep door (het door Clinton wel ondertekende) Statuut van Rome. Israel volgde onmiddellijk. Het Internationaal Gerechtshof werd niet meer erkend.

In razend tempo volgde de Supplemental Appropiations Act. Kern: militaire steun aan landen aan landen die het statuut van Rome hebben geratificeerd zal worden onthouden. Daarmee werd zelfs de NAVO buitenspel gezet en geschoffeerd. Zij hadden het immers wel geratificeerd. En nu? Ze hadden het nakijken. En deden dat ook. In de wet stond dat alleen Bush zelf tot een uitzondering op de wet mocht besluiten. Een doekje voor dat bloeden? Bush wikt en beslist. Eenzijdig.

Onderdeel van de wet is de American Servicemembers Protection Act. Deze wet maakt het mogelijk een Amerikaanse verdachte (al is het maar één soldaat) van het Internationaal Strafhof (gezeteld in Nederland!) gewapenderhand te bevrijden. Het zou de  “The Hague invasion act” als nickname krijgen.

En om helemaal de handen vrij te hebben, komt er een diplomatiek offensief om de zogenaamde Artikel 98 Verdragen. Er zijn er inmiddels 100 gesloten.
Kern van dit verdrag: beide landen verplichten zich tot elkaar geen verdachten (uit elkaars land) uit te leveren aan het Internationaal Strafhof. Het laat zich raden wie die verdragen heeft getekend. Angola was het honderdste land..

Daarmee had Amerika er alles aan gedaan om elke International rechtsorde inclusief de VN vleugellam te maken. De wereld werd verdeeld in meelopers, en als je niet meeloopt,ben je een tegenstander. Amerika had nu zijn handen vrij om waar ook ter wereld te doen en te laten wat ze wilde. En dat hebben we geweten.
 
De grenzen van proportionaliteit werden letterlijk en figuurlijk verlegd.

Afghanistan werd al in 2001 onder de voet gelopen. Irak zou weldra volgen. Het dodental is daar al opgelopen tot ruim over de 650.000!! In een poging steun er voor te krijgen werd de wereld met leugens bestookt. Geen steun? Dan doen we het toch! Disproportioneel?

Vermeende ‘terroristen’ werden zonder enige rechtsbescherming opgesloten (o.a. Guantánamo Bay), maar er werden nog vele geheime kampen opgezet wereldwijd. De mensrechten ver overschrijdend. Disproportioneel?

Amerika bombardeerde (nog) ‘vermeende’ cellen in elk land. Syrië, Pakistan om maar weer een paar zeer recente bombardementen over de grens te noemen. Disproportioneel?

De recente strijd in Gaza zou zonder deze doctrine onmogelijk zijn geweest. Nu wel. Met alle gevolgen van dien. De wereld zit gevangen tussen de oude en deze nieuwe orde. Disproportioneel?

Is er ook goed nieuws?
Waar Bush in zijn afscheidspeech zijn beleid nog aan alle kanten probeerde te verdedigen, kwam er een paar dagen geleden ineens, uit onverwachte hoek, een geheel ander geluid.
 
Op 15 januari 2009 zegt Miliband (foreign secretary van Engeland en getipt voor een toekomstig premierschap) in een speech in Mumbai:  “War on Terror was a mistake”.

Waar Tony Blair een van de grootste ondersteuners was van deze doctrine, en meevocht op alle fronten (nu Midden-Oosten gezant voor de VN!) staat er een nieuwe generatie op die openlijk afstand neemt, van deze doctrine.
Een aantal uitspraken van Miliband in deze speech:  
“Terrorism is a deadly tactic, not an institution or an ideology,”
“The more we lump terrorist groups together and draw the battle lines as a simple binary struggle between moderates and extremists or good and evil, the more we play into the hands of those seeking to unify groups with little in common.”
“Democracies must respond to terrorism by championing the rule of law, not subordinating.”
 
Goed nieuws!
Hij neemt (als vertegenwoordiger van Engeland) openlijk afstand van de doctrine en alle uitgangspunten daarvan.
Het woord leugen nog net vermijdend. Maar wel impliciet toegevend.

En daarmee zijn we terug bij 1837-1842.
Waar Amerika Engeland toen een lesje leerde. En Engeland toen dat lesje uiteindelijk accepteerde.
De wereld die les overnam en het als fundament gebruikte voor een international rechtsorde in conflicten.
Een les waar Bush eenzijdig afstand van nam. Met wereldwijde dramatische gevolgen. En nog.

En waar 170 jaar later Engeland nu plots dezelfde les wil leren aan Amerika. De les die Amerika en haar vrienden helemaal ‘vergeten’ waren.
Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald?

En nu maar hopen dat Obama wil luisteren naar dat ‘lesje’. Dat zou pas “change” zijn.

Daarover de volgende blog:  Mijn brief aan Barack Obama..

Extra bronnen:
Trouw.nl: Bush: Na 9/11 werd alles anders.
Guardian.co.uk: war on terror Miliband
Nrc.nl: De allerlaatste keer George W.Bush.
Nrc.nl: Miliband: Oorlog tegen terreur was verkeerd en misleidend.
Nrc.nl: Bush: Mission accomplished was een misser.
Volkskrant.nl: Dodental in Irak geschat op 655.000.
Nrc.nl: Kamerbrede roep om uitleg. Balkenende wil details.
Al voor de besluitvorming over de Irak-oorlog hadden ambtenaren van verschillende ministeries kritische geluiden laten horen over de juridische onderbouwing van de politieke steun. Toen de oorlog, die op 20 maart 2003 begon, eenmaal was begonnen, benadrukten de juristen van Buitenlandse Zaken op 29 april 2003 nogmaals dat de juridische argumentatie „procedureel en materieel” tekort schoot en dat Nederland een eventuele procedure voor het Internationaal Gerechtshof waarschijnlijk zou verliezen. De ambtenaren vonden het belangrijk om een „objectieve volkenrechtelijke inschatting” te geven, naast antwoorden op vragen van de politieke leiding voor „een zo goed mogelijke juridische onderbouwing van het Nederlandse standpunt”.

Terug lezen:
Proportionaliteit buiten alle proporties.
Terrorisme en staatsterrorisme.
All animals are equal, but some are more equal than others.
De grondstoffenoorlog: het wordt erger en erger..