Aad Verbaast

te gek voor woorden eigenlijk

God verwoest Sodom en Gomorra

800px-John_Martin_-_Sodom_and_Gomorrah

Afl 11. uit de serie: Omtrent Het Oude Testament. Lot (de volle neef van Abraham, die ook met hem in Egypte was) woonde inmiddels in Sodom (Gn 13:12) . Abraham kon het ook wel goed vinden met de koningen van Sodom. God niet, zo zou blijken.

Toen de koningen van Sodom en Gomorra een keer verdreven waren (GN 14:10) , en die “vijanden” ook Lot hadden ontvoerd, had Abraham Lot bevrijd met een eigen militie van “318 man” (Gn 14:14). De buit gaf hij terug aan de Koningen (Gn 14:16). Ja, dan kun je wel een potje breken bij hen natuurlijk.

Maar voor God was Sodom en Gomorra al langer een nagel aan zijn doodskist.

“Daarom zei de HEER: ‘Luid stijgt de roep om wraak uit Sodom en Gomorra op! Uitermate zwaar is hun zonde! Ik ga naar beneden om te zien of hun daden werkelijk overeenstemmen met de roep die tot Mij is gekomen; Ik wil het weten.” (GN 18:20).
Die “roep” kan overigens niet van Abraham of Lot zijn gekomen. Die waren immers dikke vrienden met die lui.

Opvallend stukje overigens. Er ontgaat Hem wel eens iets. God ‘ziet’ niet alles zoals velen claimen die Hem denken te kennen. Hij moet eigenhandig “naar beneden” komen om zich van iets te vergewissen. Maar dat terzijde.

Inmiddels werd al gauw duidelijk in Zijn gesprek met Abraham dat God besloten had die hele stad te “verdelgen” (GN 18:24).

Geheel tegen het zere been van Abraham (met zijn oogappel Lot in het achterhoofd) die op kunstige wijze weer met Hem aan de onderhandelingstafel ging zitten met als argument: “Zoiets kunt U toch niet doen: de rechtvaardigen samen met de boosdoeners laten sterven!” (GN 18:25).

God leek er nog in te trappen ook: Uiteindelijk beloofde Hij: “Ik zal de stad niet verwoesten, omwille van die tien (rechtvaardigen) (Gn 18:32).

Alweer een valse belofte. Want het besluit de stad te verwoesten had Hij al lang genomen. Hij zond twee engelen naar Sodom, die bij Lot onderdak vonden. “Wij gaan de stad verwoesten” (GN 19:13).

Super gastvrije gast overigens die Lot. Toen de stedelingen aan de deur bonkten om ook “omgang” (GN 19:5) te kunnen met zijn gasten ging hij wel heel ver: “Luister eens; ik heb twee dochters die nog nooit bij een man zijn geweest. Die wil ik wel naar buiten brengen; dan kunnen jullie met hen doen wat je wilt. Maar laat die mannen met rust, want zij staan onder bescherming van mijn huis” (GN 19:8).

Tja, je zal maar zo’n vader hebben. Tikje van de molen van Abraham, denk ik dan. Die gaf immers eerder zijn vrouw al aan de farao voor eigen gewin.

Die engelen gingen echter voortvarender aan de slag: “Degenen die voor de deur stonden, klein en groot, sloegen zij met blindheid, zodat zij de deur niet meer konden vinden” (GN 19:11).
Geen halve maatregelen. Echt jongens van de gestampte pot!

Lot, zijn vrouw en zijn twee dochters werden door de mannen op tijd voor “de bestraffing van de stad” (GN 19:15) geleid naar een plekje buiten de stad. “Kijk niet om, blijf nergens in de buurt staan.. anders komt u om” (GN19:17). Geen tijd te verliezen denk je dan nog. Bleek heel anders uit te pakken zo zou blijken..

“Zodra de zon was opgekomen en Lot in Soar (zuidoostkust van de Dode Zee) was aangekomen liet de HEER uit de hemel zwavel en vuur over Sodom en Gomorra regenen. Hij verwoestte die steden en de hele streek, met alle bewoners en alles wat er groeide” (GN 19:24).

Mijn hemel!! Mijn God!! God schuwt het gebruik van chemische wapens en napalm niet om een hele bevolking te bestraffen!

Lot had overigens een flinke voorsprong op zijn vrouw genomen. Niets samen uit, samen thuis. Vooral bezorgt om zijn eigen hachje blijkbaar.

Lot ging dus toch maar even uitkijken waar hij uithangt dus. Dom, dom, dom.
“De vrouw van Lot.. keek om en veranderde in een zoutklomp” (GN 19:26).
Je moet het maar bedenken! Verkeerde inschatting (spraakverwarring.) van GN 19:17. Je moet ook overal rekening mee houden blijkbaar.

Abraham ging de volgende morgen toch maar even kijken daar. “Hij keek omlaag naar Sodom en Gomorra en heel de Jordaanstreek, en zag een walm opstijgen, als de rook van een smeltoven” (GN 19:28)

Maar dan rol ik alweer van mijn stoel als ik vervolgens de samenvatting/evaluatie/afronding lees van dit duivelse spektakel:
“Zo hield God … rekening met Abrahams wens en liet hij Lot ontsnappen..” (GN 19:29).

Dan moet je je toch wel in heel vreemde bochten gaan wringen om dit als een bewijs te kunnen zien voor de stelling “God is liefde”…

Of zijn (selectieve) liefde voor Abraham (en in zijn kielzog Lot) verder nog wat zou opbrengen, daarover een volgende keer.

 
P.S. Binnenkort deel 12. Deugdzaam en rechtschapen?!
P.S.: plaatje komt hier vandaan: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:John_Martin_-_Sodom_and_Gomorrah.jpg
P.S. alle verschenen blogs in deze serie zijn te vinden in de rechterkolom onder het kopje: “Omtrent het Oude Testament”

135 Reacties op “God verwoest Sodom en Gomorra

 1. Pierre Van de Kletersteeg 12 januari 2015 om 17:49

  ..dus wat de betrouwbaarheid vande liefdevolle god: niks nieuws onder de zon. Op zwavel en vuur na.

 2. Aad Verbaast 12 januari 2015 om 17:51

  @Kleet: “Gods wegen zijn ondoorgrondelijk en zelden aangenaam”. En toch lopen er heel veel mensen er mee weg..

 3. Johan 12 januari 2015 om 18:36

  Laat ik actueel reageren met deze link naar een afbeelding die ik op Twitter tegenkwam. Zegt alles over God, Allah, JHWH:.https://pbs.twimg.com/media/B7FD-4-IgAECtiJ.jpg

 4. Aad Verbaast 12 januari 2015 om 18:48

  @Johan: “in common” Word je niet vrolijk van.

 5. Johan 12 januari 2015 om 18:52

  Nee, maar het zegt alles over wat er over die menslievende God te zeggen valt.

 6. Aad Verbaast 12 januari 2015 om 18:53

  @Johan: “menslievend”?
  “de mens is nietig”..

 7. King Billy 12 januari 2015 om 19:47

  Ervan uitgaande dat destijds het woord ‘zwavel’ nog niet bestond, hoe wordt dit brandbare spul in de originele teksten omschreven? Met al die open vuurtjes vroeger, is er waarschijnlijk iets goed fout gegaan. Waarschijnlijk een doodgewoon antiek “Enschede aan de Dode Zee”.
  Niet alwetende vertalers maken soms ook de gekste bokkesprongen. Das-achtige beesten werden bijvoorbeeld konijnen.

 8. koppieop 12 januari 2015 om 22:24

  Aad, een zinvol commentaar hierop heb ik (nog) niet, maar ik wil je wel even laten weten dat mijn boeiendste catechisatie-onderwijzer niet kan tippen aan jouw leerzame verteltrant! .-

 9. King Billy 13 januari 2015 om 00:22

  Overigens werd er aardig handje-klap gedaan. Brammetje zette oorspronkelijk in op 50 rechtvaardigen (tien paar handen, vijf vingers per hand). Toen begon het tawarren tussen Abraham en God., Een in zak en as zittende Abraham (angst voor verlies aan handel?) ‘verstout zich tot den Here’ te spreken, waarna het aantai terugging ging naar 45, vervolgens naar 40, toen naar 30 want ‘Den Here wordt toch niet toornig’, daarna twintig, waarna ze uiteindelijk elkaar handje-klap de hand schudden.10 stuks. Hetgeen Abraham niet mocht baten. Kennelijk waren de schoonzoons van Lot, waarmee de twee dochters van Lot ‘zouden trouwen’, zijn vrouw en Lot zelf (zes vingers) net even te weinig om de stad te redden, maar zagen Lot en zijn twee dochters toch nog kans het vege lijf ter edden. Ma bleef versteend achter en schoonzonen spoorloos? Wat er volgens enkele verzen verder (Gen. 19:30-38) voor het goede doel gebeurde, moet een kleine afspiegeling zijn geweest van de praktijken in het verwoeste Sodom en Gomorra, waar God met Zijn geboden aan de sandalen werden gelapt.
  Aan het eind stond Bram met lege handen. MAFU. Had dus goede redenen om elders naar de bright side of life op zoek te gaan.

 10. Aad Verbaast 13 januari 2015 om 00:39

  @King Billy: http://nl.wikipedia.org/wiki/Zwavel
  == Al in de 9e eeuw v.Chr. was bekend dat een mengsel van zwavel, kool en teer uiterst brandbaar is en daarom werd het regelmatig toegepast bij oorlogshandelingen ==

  Dit verhaal speelt zich ongeveer 2000 v. Chr. Tja, misschien een voorloper? Een voorloper die het zelf niet meer kon na vertellen toen hij “Eureka” riep vlak voor de boel ontplofte?

  == Handjeklap ==: ik heb die hele onderhandeling maar niet geciteerd. Werd te lang. Wel opvallend (heb ik al eerder aan gerefereerd) dat Abraham wel een van de weinigen is die het voor elkaar heeft gekregen met God te kunnen onderhandelen. Dat kon ie als de beste. Echt ondernemertje..

  God is niet zo’n onderhandelaar. Je moet immers gewoon doen wat hij in de bol krijgt.

 11. Aad Verbaast 13 januari 2015 om 00:42

  @Koppieop: Dank.

  Ik denk dat als een catechisatie-leraar de Bijbel zo doorneemt met zijn leerlingen hij niet lang meer catechisatie-leraar is. Oeps 🙂

 12. koppieop 13 januari 2015 om 02:28

  @Aad, inderdaad. Maar dan had hij warschijnlijk dat beroep ook niet gekozen…
  Mijn excuses als ik het navolgende al eens eerder hier had verteld, maar dat is dan zó lang geleden geweest dat jij en jouw abonnés van het eerste uur het wellicht niet meer zullen weten, en is het voor nieuwkomers de eerste keer
  Zulk onderwijs (heel anders dan dat van jou maar even onorthodox) doet me denken aan het jongetje dat na een bijbelles zijn moeder antwoordt op de vraag wat ze hadden geleerd..
  – Ja, en toen de Israelieten bij de Rode Zee in hun boten wilden stappen, haalde het Egyptische leger hun in en wou hun dat beletten. Toen telegrafeerden de Joden naar Tel Aviv om steun te vragen, en met de bescherming van vliegtuigen en amphibietanks konden ze eindelijk de zee oversteken.
  – Wat, je wil me toch niet wijsmaken dat ze jullie dát hebben verteld?!
  – Nou, nee. Eigenlijk niet, maar mammie, als je zou horen hoe de pastoor ons die geschiedenis heeft verteld, zou je er geen wóórd van geloven!

 13. Aad Verbaast 13 januari 2015 om 09:17

  @Koppieop: leuk verhaal ja 🙂

  En inderdaad: hoe vaak ik al niet van mijn stoel ben gevallen van verbazing kan ik inmiddels niet meer bij houden. En dan zit ik nog maar in Genesis..

 14. blutch1 13 januari 2015 om 11:38

  De vrouw van Lot kijkt om en verandert in een zoutpilaar, Abraham kijkt naar hetzelfde en er gebeurt niets. Kortwerkend trucje dus.

 15. Pierre Van de Kletersteeg 13 januari 2015 om 14:02

  Discriminatie! Seksisme! Schande! god naar vagevuur!

 16. Appelvrouw 13 januari 2015 om 15:22

  Ik heb vandaag moeite om de lijn te volgen, misschien komt dat door het vuur of het zout.
  Volgens mij mis is delen en weet niet altijd wie wie is en waarom.
  Mijn verlangen om de bijbel te lezen in jip en janneke taal heb je hiermee aangewakkerd.
  Al heb ik wel eens gelezen dat je niets hoeft te begrijpen als je gelooft.

 17. Aad Verbaast 13 januari 2015 om 19:09

  @Blutch1: “gelijke monniken, gelijk kappen” was niet direct Gods gebod. Hield er (tegen beter weten in ) een zeer selectieve vriendenkring op na, en monniken waren nog niet uitgevonden.

 18. Aad Verbaast 13 januari 2015 om 19:13

  @Kleet: Minstens!

  @appelvrouw: maak je geen zorgen, er zijn er meer (waaronder ik) die het ook allemaal niet kunnen volgen.
  Jip en Janneke Bijbel: net uit: https://www.bijbelgenootschap.nl/projecten/bijbel-in-gewone-taal/

  == l heb ik wel eens gelezen dat je niets hoeft te begrijpen als je gelooft. == “Liefde is blind.” God was het grote voorbeeld in deze..

 19. Appelvrouw 13 januari 2015 om 19:26

  Aad, die Jip en Janneke bijbel teksten lijken me meer een kinderbijbel. En erg indoctrinerend!
  Citaat: ‘De Heer, onze God, is de enige God! Houd van hem met je hele hart, met je hele ziel, en met al je kracht. Vandaag zal ik jullie de regels van de Heer geven. Onthoud ze goed, vergeet ze niet! Blijf ze herhalen, thuis en onderweg, als je naar bed gaat en als je weer opstaat.’

  Dan lees ik jouw verhalen wel, die storen niet en leiden daardoor niet af. Ook al mis ik dan hier en daar wat.

 20. King Billy 13 januari 2015 om 22:57

  Travelguide voor Gomorra. Route 666, the Road to Ruin of neem Aero LOT Airlines vanaf Sodom, best shopping places, waar echtgenoten ingeruild kunnen worden voor nieuwe modellen, etc., etc.
  http://en.wikivoyage.org/wiki/Wikivoyage:Bad_jokes_and_other_deleted_nonsense/Sodom_and_Gomorrah
  Met een opstekertje voor Aad Verbaast. Het eerste plaatje is het zelfde plaatje als op dit blog.

 21. Aad Verbaast 14 januari 2015 om 00:21

  @Appelvrouw: == kinderbijbel == krijg je als je het over Jip en Janneke hebt natuurlijk.
  Ik hou me ook liever aan de ‘oorspronkelijk tekst’.
  Tja en als je die leest dan denk ik eigenlijk dat je die helemaal niet aan kinderen moet laten lezen. Niet goed voor de opvoeding lijkt me.. Ook niet voor volwassen trouwens.

  In de volgende blog ga ik daar wat dieper op in. Je snapt niet dat dat boek in Amerika niet gewoon verboden is gezien de manier hoe ze daar helemaal in de stress schieten bij een klein beetje bloot al.. Laat staan…

 22. Aad Verbaast 14 januari 2015 om 00:22

  @King Billy: ik lig dubbel van het lachen als ik dat lees. Knap bedacht! 🙂

 23. artafterallart 14 januari 2015 om 10:22

  Dat lees je niet vaak. Stadsgenoten die je gasten willen verkrachten, een gastheer die zijn dochters aanbiedt en een god die het verkrachten negeert omdat hij totaal niet te spreken is over de omgang met het gastrecht in S. en G. Een nieuw genre literatuur, lijkt het wel. Society fiction. Nooit teruggevonden steden of resten ervan, een ruig carnaval ver voor de opkomst van dit roomskatholieke ventiel, geen vuil woord over sodomie dat nu de afkeer van homoseksualiteit het sterkst uitdrukt, geen letter over het verwerpelijke van herenliefde op zich. Kunnen we met onze tijdgebonden angst, afkeer en verlangens zulke fictie ooit begrijpen?

 24. Aad Verbaast 14 januari 2015 om 10:54

  @art: het wordt inderdaad steeds moeilijker er nog iets van te begrijpen. Je valt van de en verbazing in de andere immers. Genesis: het boek van de wording. Had het niet beter het boek van de verwording kunnen heten?

  Dezelfde gedachten als jij schoten me ook door het hoofd overigens.
  Daarom heet de volgende blog “Deugdzaam en rechtschapen?!”. Een van de instructies die God aan Abraham gaf hoe te leven.
  Daar hebben wij natuurlijk bepaalde gedachten bij. Toch nog maar eens even onderzocht wat die God daar nu eigenlijk mee bedoelde op basis van de kennis tot nu toe (afl 1-11).
  Blijkt toch een merkwaardige invulling daarvan te zijn..

 25. King Billy 14 januari 2015 om 12:28

  Wat heet verwording? In Sodom en Gomorra was het nog zwavel en vuur op beperkte schaal. Zelfcensuur is erger. Het schijnt dat Allah, JHWH en God tijdens een speciale topontmoeting tot zelfcensuur op aarde hebben besloten omdat ze het duivelse internet niet meer kunnen bijbenen. Even twee uurtje’s de belangrijke wereldzenders afgestroopt. Een hoofdredacteur van Jylland Posten gaf op BBC openlijk toe dat hij op z’n knien is gegaan voor zelfcensuur. Geen enkele zender toonde openlijk beelden van de huilende Profeet. die niettemin tot hét symbool van een Hype werd gebombardeerd.
  De drie Heren hadden beter kunnen besluiten om teksten in de Bijbel, Koran en Talmud waarin aangemoegigd wordt elkaar en ongelovigen in de pan te hakken reciproque te schrappen. Tegelijkertijd kijkt dit Drietal welwillend toe hoe schuldenaren nog meer afhankelijk worden gemaakt van Mammon in een Frankfurter wolkenkrabber. Als dan onder druk openlijk of heimelijk- zelfcensuur verhindert daar in woord en beeld karikaturen op te maken, wordt het echt gevaarlijk.

 26. Pierre Van de Kletersteeg 14 januari 2015 om 12:55

  in OT wordt homofilie als ultieme liefde gezien. Ook toen noemde ze kontje neuken al liefd.
  het maakte voor die figuren niks uit; of het nou broer zus, dochter zoon slavin, slaaf was, vagina, of anus.
  Mijn honden hebben nog voorkeur; voor het OT was de eis: moet een gat in zitten.

  Maar ook nu, zie jongetjes en de RK. Vroeg me altijd al af waarom misdienaars zo’n roikje aan moisten en zo diep moisten bukken…..
  Bij de islam is het nog leuker.
  De Taliban –schriftgeleerden van de Koran- toch een wat strenge sekte die vrouwen afschiet alleen omdat ze naar school gingen– houden er opelijk schandknaapjes op na.Als ze 12 worden krijgen ze een schop onder hun sperma vanger.
  Ze worden niet stiekum gehouden maar openlijk geshowed, als status symbol.

  De Saoudi’s hebben het lef niet in Saoudie; maar wel in Marokko.
  Als je in de buitenwijken bent en je ziet idioot dure villa’s met bewaking worden daar een paar schandknaapjes van een of andere Saoud gehouden.

  Als in Iran een jongen verkracht is, wordt ie opgehangen. Wel nadat hij weer 10–60 keer verkracht is; eerst door de rechters–Allah is groot en zo– dan door de directive van de bajes, dan de bewakers, dan de gevangenen.
  Ophangen: natuurlijk in een hijskraan; is het niet zalig zo’n zondige langszaam te zien sterven en te zien spartelen? beter dan voetbal.

  En dat is wat de multicultis hier gehaald hebben; proost!

  P.s.: In Sauodie zit een man, die van de week de eertse 50 zweepslagen heft gehad; hij is veroordeeld tot 1000; plus 240.000 dollar boete, plus 15 jaar bajes.
  Hij had een webside en iets van kritiek……

  Dit uiteraard naast de levend begravingen, van vrouwen alleen na een nep beschuldiging; de ontkoppingen met een Hema aardappelschil mesje en nog meer.

  Wat zal de dam een publiek trekken!
  Beter dan een voetbalwedstrijd!
  Leve de multi culti”s

 27. Aad Verbaast 14 januari 2015 om 13:06

  @King Billy: tja, zelfcensuur. Wie doet het niet? Lijkt me op zich niet verkeerd namelijk. Als ik alles zou uitkramen wat ik denk in het dagelijks leven dan zou ik geen leven hebben. En dat is nog maar micro. Wat weer hetzelfde is als macro zoals bekend.
  Allemaal niet meer te begrijpen.
  Er worden 5 miljoen exemplaren gedrukt van de laatste uitgave van “Charlie”. Wereldleiders lopen arm in arm voor behoud van vrijheid van meningsuiting, en er zijn inmiddels in datzelfde Frankrijk al 54 mensen gearresteerd wegens “verheerlijking van geweld”, want juist dat valt niet onder de vrijheid van meningsuiting blijkbaar.

  Er zijn natuurlijk uitzonderingen. Als Allah, JHWH en God besluiten tot tomeloos geweld (wat nog wel eens voorkwam) dan mogen (volgens sommigen: moeten) we ze wel verheerlijken.

  En dan die Frankfurter Mammon: geldterrorist. Geen explosies maar implosies. Bezwijkt nog wel eens onder de eigen geldpers.

 28. Aad Verbaast 14 januari 2015 om 15:49

  @Kleet: seksuele ‘uitspattingen’ zijn geen uitzondering in dit soort oude boeken.
  “Maar” zullen de volgelingen stellen: dat moet je zien in het licht van die tijd.

 29. rikus 14 januari 2015 om 17:22

  ==“Zoiets kunt U toch niet doen: de rechtvaardigen samen met de boosdoeners laten sterven!” (GN 18:25).==
  Dat is de boodschap die de rechtvaardige God brengt.

 30. Pierre Van de Kletersteeg 14 januari 2015 om 17:45

  Ik had gelijk de productie van zoutstrooiers gestart!

  Maar allez; zelfs vergeleken met een loopse teef waren het wel geilehonden destijds besneden of behakt?

 31. Aad Verbaast 14 januari 2015 om 17:56

  @Rikus: dat was meer een boodschap van Abraham die het weinig kon schelen wat er met al die bewoners zou gebeuren als zijn volle neef maar werd gespaard, begrijp ik uit de teksten.

  En hoe “rechtvaardig” kun je zijn als je die hele stad met man en muis veranderd in een “smeltoven” zonder duidelijk uit te leggen waarom?

 32. Aad Verbaast 14 januari 2015 om 17:57

  @Kleet: “wees vruchtbaar en wordt talrijk” is niet aan vele dovemansoren besteedt. En “oefening baart kunst” denken velen.

 33. artafterallart 14 januari 2015 om 18:40

  @Aad
  Zet je er seculiere religies als voetbal tegenover, dan puilt het daar uit de kas. 75 miljoen zat er alleen bij Ajax eind 2013 al in de pocket.

 34. King Billy 14 januari 2015 om 18:44

  Valt nog mee, per capita €1.17 per maand. Goddeloos rekenvolkje. Weten precies hoe dat werkt met kosten en baten.
  In DE wordt ruim 11 miljard omzet gedraaid op 80 miljoen inwoners. Maar ja, die hebben ook meer kerken, dommen en kathedralen, waar de feestverlichting uitgaat, als die kerkgangers gaan protesteren tegen concurrentie uit het Morgenland.

 35. rikus 14 januari 2015 om 18:44

  even een reactie van mijn vriend
  I think, Rikus, you have not understood my story. This protein related to the maximum to get age of the human cell. A particular mutation in only this single protein in a particular chromosome ensures that the age of that particular cell was unlimited.

 36. rikus 14 januari 2015 om 18:51

  @Aad Verbaast 14 januari 2015 om 17:56
  Misschien een oefening. Je weet nooit wat hij allemaal uittest.

 37. Aad Verbaast 15 januari 2015 om 00:34

  @art: dan doet het Ajax het goed. Zijn die voetbalkoe aan het melken, maar presteren niet meer internationaal.
  Zet de schulden van de internationale topteams er even tegenover. Miljarden. Maar presteren wel. Ook een omgekeerde wereld.

 38. Aad Verbaast 15 januari 2015 om 00:36

  @King Billy: 11 miljard.. Wie het breed heeft laat het breed hangen. Maar daar zit toch ook heel veel subsidie bij. Da’s in Nederland weer wat minder. Nog geen schraalhans keukenmeester trouwens.

 39. Aad Verbaast 15 januari 2015 om 00:39

  @Rikus: waar op duidt die boodschap van je vriend?
  == the age of that particular cell was unlimited. == uitleg waarom God zo stokoud kan worden?

  18:51: een oefening waarvoor?

 40. King Billy 15 januari 2015 om 10:12

  Overzicht prima, maar doet niets af aan wat sommigen denken wat ‘Sodom en Gomorra’ is, hen het recht verschaft dit te verwoesten. Dieter Nuhr, populaire Duitse cabarettier, en een redacteur van Jylland Posten geven openlijk toe uit angst voor represailles ondanks beschermende wetgeving, door de knieën te gaan. Dan dooft het licht van West-Europese culturele vrijheid.

  Dieter Nuhr’s satire over de Islam oversteeg niet wat in satire ook over christelijke religie’s over de Bühne gaat. Het leverde hem een nog lopende rechtszaak op, aangespannen door een Turkse vechtsportschool eigenaar en vele serieuze bedreigingen.

 41. Aad Verbaast 15 januari 2015 om 10:35

  @King Billy: Sodom en Gomorra is de metafoor geworden voor van alles en nog wat ‘wat God verboden’ heeft. Op zich weer verrassend wat de beelden zijn die die metafoor dan oproept in de tegenwoordige tijd. Toch heel anders, denk ik, wat God niet zag zitten. Hij heeft het enkel over “zonde” maar wat die zonde dan is, wordt niet echt duidelijk.
  In de volgende blog dat maar eens proberen te duiden dus. Verrassend..
  Ook verrassend: de door hem geselecteerde “Aartsvader” had er blijkbaar helemaal geen moeite mee wat daar gebeurde. Was immers dikke maatjes met de leiders van die zondige tent.

  Je kan God veel nageven, maar erg goed in het goed uitkiezen van zijn zeer kleine vriendengroep was hij zeker niet. Of Hij kon er gewoon niet meer vinden, zou ook nog kunnen. Dan Abraham maar!

 42. Pierre Van de Kletersteeg 15 januari 2015 om 10:37

  ….en dat vond Mohamed ook….

 43. King Billy 15 januari 2015 om 10:55

  == Dan Abraham maar==
  Zo is dat. Koning, keizer, admiraal, gelovigen, mosterd eten ze allemaal. Met zo’n vriend heb je eigenlijk geen vijand meer nodig.

 44. artafterallart 15 januari 2015 om 11:40

  Het is en blijft een politiek ding, de vrijheid van meningsuiting. In de 19e eeuw verontrustte het nog de culturele elite, die het gepeupel buiten wilden sluiten. Een ochlocratie noemde men het schrikbeeld dat de massa het voor het zeggen zouden krijgen. Anno 2015 blijft het schuiven met een recht en waarde voor allen of uitsluitend voor de voorstanders van een open samenleving tot en met de eigen ziel. Alle landen meten tot nu toe met twee maten en kennen vele verborgen grenzen/gevoeligheden. In het beginsel zelf zit dit besloten. Het kan slechts functioneren als iedereen (c.q. een kritische massa) zich beheerst, zijn gevoeligheden opzij zet en de mening van de ander instrumenteel respecteert. Anders blijft het steken in bekvechten of louter kwaad spreken over de ander of platte demagogie. Het handhaven van dit politieke ding als cultureel recht vergt vormingswerk op mondiale schaal en een internationale rechtspraak die de (verborgen) grenzen ondubbelzinnig aan kan geven.

 45. Aad Verbaast 15 januari 2015 om 12:00

  @King Billy: == Met zo’n vriend heb je eigenlijk geen vijand meer nodig. ==
  Dat bedoel ik.

  @Art: ga verborgen grenzen maar eens ondubbelzinnig aangeven. Lijkt een stevige paradox (?) te zijn.
  Zelfs God (voor velen een voorbeeld hoe te leven) was daar niet duidelijk over. Afgezien van het feit dat hij geen tegenspraak duldde. Nou ja, van eentje dan, die Abraham, maar ja daar wilde hij om onduidelijke redenen de beste vriendjes mee blijven.
  Toen werd met de vrijheid van meningsuiting al radicaal korte metten gemaakt. Die klappen zijn we nog nooit te boven gekomen.

 46. Pierre Van de Kletersteeg 15 januari 2015 om 12:13

  awel, de wetgever is gestoord.Bewijs; zie Rutte.
  Mar ook: godslastering. Dat gaat uit van een premise, dat god bestaat….an sich al een aanfluiting…
  Maar allez; ze zeggen er niet bij welke god/ Jaweh? Ikke?

  Voor zover ik weet bestaat dat wetsartikel nog
  ————–
  Daarnaast; wetgeving die onderling in contradictie is, is slecht.
  Bijbel/Koran versus haatdragende/oproepende geschriften
  Bijbel/Koran/mein kampf zijn in dat opzicht hetzelfde.

 47. joost tibosch sr 15 januari 2015 om 12:35

  Aad Bij het driftig vers voor vers lezen van volksverhalen uit Gen, kan het je onmogelijk ontgaan zijn dat nomaden met minachting neerkeken op het sexueel gedrag van toenmalige stedelingen. Bij dat voor hen onverteerbare gedrag hoorde in die tijd ook homofilie. Tot in de 60-er jaren bleef dat homofilie in de hele beschaafde wereld bleef een taai taboe, wat nu nog steeds na”spartelt” In de 60/70er jaren heb ik nog de grootste ruzies gehad met ouders, die hun homosexuele kinderen de deur uitzetten en al te vaak gemerkt dat homosexuele leerlingen geen hemelse raad met zichzelf en hun klasgenoten wisten. Ook nu dringt nog steeds moeizaam door dat homofilie ook mogelijkheid tot menselijke verhouding en liefde is.
  Nomaden, toen zuinig met hun sexualiteit door hun verlangen naar nageslacht en toekomst van de stam, laten met de “stem” van hun geweten ook hun stamgod zo spreken en laten met hun literaire vertelwijze in hun oude wereldbeeld God ook bij sexueel wangedrag van “boven” ingrijpen (zoals bij kinderoffers van stedelingen en bij eigen veel voorkomende bestialiteit, in Gen 2-3 bedekt vernoemd). Zo protesteren zij dus ook tegen alle door hen geconstateerde sexueel wangedrag, van stadsmensen dus ook homofilie en wordt hun eigen goede gedrag en dat van een enkele stedeling vermeld.

 48. Pierre Van de Kletersteeg 15 januari 2015 om 13:03

  Alweer een miser Joost. De arabische stamen: homofilie en sodomie en pedofilie waren normal en geaccepteerd. Alleen er werd niet over gebebbeld.
  Nu nog hebben de oorlogsheren en stamhoofden in Afghanistan en Pakistan schandknaapjes.
  Maar ook rondom Abraham: ze neuketen er aardig op los en ergens staat dat sex met een man dat met een vrouw overtrof.

  De grieken vereerden homofilie als standard ideaal; wEen symposium betekende dat met toestemming van zijn ouders een jonge knap alle kneepjes leered van een kudde ouderen.
  De egyptenaren vereerden zelfbevrediging.
  Tussendoor kan je er gevoegelijk van uitgaan dat schapen en geiten geen maagd waren.
  Voorlkopers van blondjes wellicht?

  Voor de rest: in andere landen andere zeden in Thailand/Cambodja worden transsexuelen als normal gezien in india en Afghanistan castraten als heilig

  En wij beschouwen gereformeerden (bijna) als normaal….

 49. joost tibosch sr 15 januari 2015 om 13:10

  Het is met name het sexuele gedrag van stedelingen wat in die oude bijbel verzet oproept. Ook een Paulus weet zich geen godsdienstige raad met het, trouwens als berucht bekende, sexuele gedrag ,en ook dus weer homofilie, in de romeinse steden . En met het toen in joods-christelijke kring zeker nog steeds opspelende taboe wordt dat met homofilie en al door hem scherp veroordeeld. Het lijkt verdacht veel op de hier nog steeds gehoorde kritiek dat “men er ïn onze steden sexueel toch wel een potje van maakt”..”en dat kan men toch niet maken!”
  Vreemd eigenlijk, als je bij Jezus zelf in zijn spontane omgang met iedereen geen enkele sexuele kramp kunt ontdekken. De meeste christenen hier, zeker als ze homosexualiteit in eigen kring kennen, weten nu dat die oude bijbelse opvattingen toch alles te maken hebben met dat oude, niog niet zo langgeleden verdwenen taboe rond sex en met name.rond homosexualiteit. Na onze “sexuele revolutie” en “gezagskrisis” weten de meeste christenen hier ook, dat ze zo.n taboedenken, uit hun jeugd vaak nog bekend, rustig naast zich neer kunnen leggen.

 50. Aad Verbaast 15 januari 2015 om 13:16

  @Kleet: == Voor zover ik weet bestaat dat wetsartikel nog == even die link lezen @kleet: dan weet je het precies.

 51. Aad Verbaast 15 januari 2015 om 13:26

  @Joost: ik vraag me af of de vemeende interpretatie van de Bijbel dat sex (in diverse vormen) zo zondig zou zijn niet juist een latere uitleg is van de ‘modernere beschaving’ waar het propageren van kuisheid hoog in het vaandel stond en men even ging uitleggen wat “deugdzaam” is. Kwam ze wel goed uit.
  Als ik de Bijbel lees (tot nu toe althans) kan ik maar weinig ,of eigenlijk geen, sporen vinden dat God er moeite mee had.
  Abraham mocht (tot 2 keer toe), zijn vrouw onder valse voorwendselen uitlenen. God pikte het alleen niet dat die lui het met zijn vrouw deden. Terwijl ze dat te goeder trouw deden. Abrahams kleinzoon haalde die truc nog eens uit.
  Lot deed het met zijn dochters. God greep ook daar niet in.
  En zo zijn er wel meer voorbeelden.
  Maar ik kom er op terug in de volgende blog.

  == niog niet zo langgeleden verdwenen taboe rond sex en met name.rond homosexualiteit ==
  Dream on. Helemaal niet verdwenen. In ons kikkerlandje mogen we wellicht wat opgeschoven zijn, maar als we even verder buiten de grenzen kijken is het heel anders. Hoef je niet eens zo ver voor te gaan.
  In ‘ons gidsland’ Amerika is natuurlijk ook huilen met de pet op met de Bijbel onder de arm.

 52. artafterallart 15 januari 2015 om 13:51

  @ Aad
  Da’s dan weer de grens van de rechtspraak als ze het niet zo kunnen duiden, toch?!

  @ Joost
  Het verhaal over S en G bevat geen specifieke verwerping van homoseksualiteit noch van verkrachting op zich.

 53. King Billy 15 januari 2015 om 14:09

  Fantastisch overzicht, inclusief een Bijbel’s ‘ Bondsverdrag’. OT en NT, alle drie Abrahamistische geloofsovertuigingen. Doodstraf op homosexualiteit.
  http://de.wikipedia.org/wiki/Bibeltexte_zur_Homosexualit%C3%A4t

 54. Aad Verbaast 15 januari 2015 om 14:09

  @art: goed dat we in een rechtstaat wonen. Dat is tenminste wat. Over de invulling en uitvoering daar van valt ook nog wel een en ander aan te merken maar vooruit.

 55. artafterallart 15 januari 2015 om 14:34

  @ King Billy
  Uit die brei aan exegese kun je niks onbetwistbaars halen. Zeker niet de doodstraf op homoseks.

 56. King Billy 15 januari 2015 om 16:22

  @Aad Verbaast. We zijn weliswaar nog niet halverwege Genesis, maar de wetgevers lezen. Levieten 20:13. “Een man die gemeenschap heeft met iemand van het mannelijke geslacht, zoals men gemeenschap heeft met een vrouw, – beiden hebben een gruwel gedaan, zij zullen zeker ter dood worden gebracht, hun bloedschuld is op hen.

 57. Pierre Van de Kletersteeg 15 januari 2015 om 16:42

  Dus ze neukten vrouwen ook alleen in hun kont?
  Of hadden de mannetjes een vagina?
  Tja, moeilijk hoor!

  En dan na zoveel geflikker tussen de aartsvaders…

 58. Aad Verbaast 15 januari 2015 om 17:04

  @King Billy: dank voor de link. Die Levieten 20:13 wordt nog steeds her en der gebruikt om middels vermeende bescherming onder de vleugels van God homofobie uit te dragen. Met alle nare gevolgen van dien.

  Ik zou zeggen: sodomieter maar op!

 59. Aad Verbaast 15 januari 2015 om 18:22

  Nog eentje: geheel off-topic maar vond ik te hilarisch om te laten lopen:

  Wie heeft hier nu de taalachterstand?! Geen werkgever, niet werkzoekend, stevige taalachterstand (zo blijkt) en wel een giga salaris vangen. Kom er nog maar eens om..
  “Onmoet..” ze maar eens..

  N.B. op google al 3 hits voor “onmoetingsportal” 😉

 60. Pierre Van de Kletersteeg 15 januari 2015 om 18:27

  Ooit moest ik een alfabethiserings cursus opzetten.
  Daar was een vergadering over; de meeste met een academische opleiding.
  En ik was flauw van die zakken.
  Vroeg er eentje “hoe kunnen we die mensen bereiken/”
  Ikke: “Stuur ze een stenciltje”
  Werd ijverig genotuleerd.
  Duurde 3 dagen voor ze in de gaten hadden wat ik bedoelde…..

 61. Aad Verbaast 15 januari 2015 om 18:46

  @Kleet: moraal van dat verhaal: geen tijd verspillen aan zaken die geen enkel effect hebben.

 62. King Billy 15 januari 2015 om 22:55

  Website in oranje opgetuigd.
  == Het leren van de Nederlandse taal is een rode draad in ons werk….. De Krachtvinder is een online portal waar werkzoekenden hun pitchvideo kunnen plaatsen==
  http://krachtvinder.nl/

 63. Aad Verbaast 16 januari 2015 om 00:14

  @King Billy: “leren van de Nederlandse taal”, om vervolgens om vervolgens twee Engelse woorden te gebruiken om je missie kracht bij te zetten.

  Het kookhuis was daardoor zo van de kook dat ze het woord “onmoetingsportal” introduceren als verrijking van die Nederlandse taal.

 64. Pierre Van de Kletersteeg 16 januari 2015 om 07:18

  de sep-aristenrichten zich tegen locale autoriteit.Moslims tegen de hele westerse beschaving en willen die overnemen……
  Ik interesseer me alleen voor moslim terrorisme, ook omdat dat ons enige risico is

 65. Aad Verbaast 16 januari 2015 om 10:28

  @King Billy: al weer wat geleerd vanmorgen. De Ietsist.
  == Ietsisten geloven dat er ‘iets moet zijn als een hogere macht of kracht’. ==
  Toch 27% van de bevolking als ik het onderzoek mag geloven.

 66. Aad Verbaast 16 januari 2015 om 10:41

  @King Billy: de wellichtisten?

 67. gert korthof 16 januari 2015 om 10:52

  Aad, ik zag je reactie op Taede’s blog: moeten we er blij mee zijn dat God bestaat als hij bestaat? Inderdaad: daar moeten we niet blij mee zijn: Leviticus 24 legitimeert de doodstraf voor godslasteraars. Doodstraf voor godslastering staat in de Koran én de Bijbel. Voor zover ik kan zien heb je daar nog niet over geblogd. Lijk me een onderwerpje dat je zal interesseren….

 68. King Billy 16 januari 2015 om 11:05

  De ietisepietsieïstenen

 69. Aad Verbaast 16 januari 2015 om 11:15

  @Gert Korthof: Dank voor de tip. Het gaat zeker langskomen. In de volgende blog raakt het dit thema zelfs al.
  Niet verrassend natuurlijk. Miljoenen zijn er over de kling gejaagd met de Bijbel achter de hand als legitimatie.
  Leven naar “Gods gebod” kan vreemde dingen opleveren..

 70. Pierre Van de Kletersteeg 16 januari 2015 om 11:29

  De moslims geven dan ook de doodstraf weg zoals wij sinterklaas cadeautjes weg zouden moeten geven; met gulle hand.

  Maar godslastering in westerse wet is onzin; hoe kan je gestraft worden voor het beledigen van iets wat niet bestaat?
  daarnaast: stel er zou een god bestaan; om te bepalen of hij beledigd is moet je op hetzelfde niveau staan.

  Een ding heb ik nog gemist: het verhaltje over onreine dieren en slacht methoden van: slacht dieren, echgenbotes cq koters

 71. Pierre Van de Kletersteeg 16 januari 2015 om 11:56

  Tja, en dan is er nog godsdienst vrijheid.
  Onzinnig dus.
  In oostenrijk heft een man–bedoeld als gein, en om als de onzin van kerken en religies te duiden, een organisatie geregistreerd die aan alle voorschriften van kerk en religie voldoet; de kerk van het vliegende koekjesmonster. Verplicht hoofdeksel; omgekeerde rvs vergiet.

  Als hij een beetje verder zou gaan met “bijzondere gebruiken’ zoals b.v. iedere middernacht een hoop lawaai maken, en met een kudde varkens drie maal om een moskee rennen en dat wordt verboden is dat aantasting van geloofsvrijheid.

  Belachelijk?

  Denk dan even aan de honderduizenden dieren die ritueel geslacht worden in NL om de islam te behagen.
  Dubbele standaards?
  Arme beesten; hier worden ze allemaal zo geslacht. Zonder verdoving. Je hoort ze soms 6 minute schreeuwen van elende; maar het doet “geen pijn” hoor!
  De oude methoide in NL is(bij privee slachten) een varken een harde hijs op zijn kopte geven met een slegt. Issie bewusteloos.

 72. joost tibosch sr 16 januari 2015 om 17:03

  ls homosexualiteit, eetgedrag etc

 73. Aad Verbaast 16 januari 2015 om 17:29

  @Joost: ik kan de context van je laatste reactie even niet plaatsen. Schep licht in de duisternis! 😉

 74. King Billy 16 januari 2015 om 17:54

  Afgemeten aan het aantal reakties pur sang over de verwoesting van die twee steden, schijnen weinig mensen nog wakker te liggen van dergelijke fenomenen. Abraham dacht het al, “Bekijk het maar, hier valt niks meer te halen” en vertrok naar elders. Eten en sex grotere drijfveren om te overleven dan geestelijk welbevinden door verwoestingen, in welke vorm dan ook, te voorkomen.

 75. Aad Verbaast 16 januari 2015 om 18:27

  @King Billy: de aartsvader van een “groot en machtig volk”. Uitstekend onderhandelaar, vooral voor eigen gewin, middels leugens, sluit de ogen voor ander onheil, gebruikt eigen milities om familieleden te ontzetten, mede daardoor steenrijk geworden.
  What’s new?

  Is de stamboom van Lloyd Blankfein al eens uitgezocht? Lijkt me een rechtstreekse afstammeling.
  https://aadverbaast.wordpress.com/2009/11/18/%C2%93ik-doe-gods-werk%C2%94-2/

 76. joost tibosch sr 17 januari 2015 om 02:00

  Aad Tot 3x toe verdween in de late namiddag een, zul je meemaken, al uitgebreide reactie van me door -denk ik- meermaals oenig per ongeluk een verkeerd knopje te raken; een reactie 1)op jouw literaire kwaliiteit om oude hebreeuwse verhalen in “stukjes gehakt” kapot te maken en ze dan in weerwil van het oude literaire wereldbeeld met zijn van boven ingrijpende God modern lakoniek op te leuken; 2) op de problemen van BillyK om Lev met zijn toen vanzelfsprekende nu vaak achterhaalde 30 en meer eeuwen oude moraliteit niet zomaar in onze tijd neer te planten en 3) aan art om met hem in te stemmen dat Sodomiet op toenmalig uitgebreid sexueel wangedrag slaat en niet slechts op toenmalige (en actuele!) onderbuikaversie tegen homowangedrag, al wordt de naam Sodomiet allang voor en door homo’s gereserveerd. Slechts twee woorden uit de reactie aan BillyK bleken vanmiddag hier doorgedrongen. Nu zal ondanks die twee woorden duidelijk zijn hoeveel tijd en moeite ik toch aan jullie besteed. Ik had na flink wat gevloek en door geen verdere tijdverspilling aan een 4de poging gelukkig toch een lange geweldige avond, doe het door jou gevraagde licht uit en ga nu lekker slapen

 77. Aad Verbaast 17 januari 2015 om 09:35

  @Joost: == Nu zal ondanks die twee woorden duidelijk zijn hoeveel tijd en moeite ik toch aan jullie besteed. == wordt zeer gewaardeerd zoals je weet. Ik steek ook veel tijd in dit project.

  == oude hebreeuwse verhalen in “stukjes gehakt” kapot te maken en ze dan in weerwil van het oude literaire wereldbeeld met zijn van boven ingrijpende God modern lakoniek op te leuken ==
  Bijzondere constatering van je. Daarmee sabel je toch direct alle predikers en gelovigen neer, die dagelijks een stukje uit de Bijbel lezen en voordragen aan hun ‘parochianen, respectievelijk gezinsleden?

  Hierboven schreef ik dat ik in dit project nogal veel tijd stop, maar nog altijd veel minder dan alle uren die ik bij elkaar optel dat ik naar die deelverhalen heb zitten luisteren. Soms zelfs een lange preek waarbij heer pastoor een enkele zinsnede inspirerend genoeg vindt om daar een dik kwartier over te gaan mijmeren buiten elke context om.
  Zeg elke dag van mijn 4e (?) tot mijn 14e (?) = 10 jaar, is al gauw 520 uur. Plus de dagelijkse Bijbel voorlezing (3650 keer dus) die mijn vader (liberaal katholiek) ook probeerde “op te leuken” om een en ander voor mij (en de rest van het gezin) verteerbaar te maken.. Ook al gauw 1800 uur dus.

  Stel jij bij deze dan voor dat dat allemaal maar afgelopen moet zijn omdat je dat alleen kan doen in sessies waarbij de hele Bijbel wel even moet worden meegenomen inclusief de gehele “wetenschappelijk exegese” om een en ander in perspectief te kunnen plaatsen??

  == na flink wat gevloek == Laat God het niet horen! 🙂

 78. Pierre Van de Kletersteeg 17 januari 2015 om 15:06

  Er is een correlatie tussen gereformeerden en moslims. Beiden zijn heilig overtuigd van hun”gelijk”.
  Valt niet aan te tornen.
  net zo als de moslims ons en vrouwen met hoog ontwikkelde minachting betrachten, vinden gereformeerden dat denkenden “dwalingen” zijn.
  Vandaar dat sommige wat onsamenhangende gebrabbel ten berde brengen, en niet verder komen.

  Nooit is met hun een redelijk rationeel gesprek mogelijk.

 79. Aad Verbaast 17 januari 2015 om 17:32

  @Kleet: altijd is wel ergens een correlatie te bedenken. Zelfs appels en peren kan je vergelijken, ze zijn allebei fruit en hebben beide pit(jes) bijvoorbeeld.

  Als ik lees: == Nooit is met hun een redelijk rationeel gesprek mogelijk.== dan denk ik zelfs dat er een correlatie met jou is in deze, zou je stelling al waar zijn.. 🙂

 80. Pierre Van de Kletersteeg 17 januari 2015 om 18:01

  Mijn stellingen zijn altijd waar.
  Goel jij op omgekeerde evenredigheid wellicht?
  Of moet ik dat eerst uitleggen?
  Geeft niks hoor; kan altijd…

 81. Aad Verbaast 17 januari 2015 om 18:04

  @Kleet: == Beiden zijn heilig overtuigd van hun”gelijk”. Valt niet aan te tornen. ==
  En dan jij: == Mijn stellingen zijn altijd waar. ==
  Ik bespeur toch ergens een correlatie.

 82. Pierre Van de Kletersteeg 17 januari 2015 om 18:10

  Hun gelijk is relatief, mijn gelijk absoluut
  De enige overeenkomst is het onderwerp “gelijk” en dat is alles.

  Bij de les blijven aad; had je nou maar filosofie gedaan…..

 83. Aad Verbaast 17 januari 2015 om 18:17

  @Kleet: een beetje filosoof komt onmiddellijk tot de conclusie dat er geen absoluut gelijk bestaat.
  Sterker nog: je hoeft nog niet eens een filosoof voor te zijn om tot die conclusie te komen.

 84. King Billy 17 januari 2015 om 18:24

  In vele regio”s op aarde, die God de mens in bruikleen gaf zodat de mens God’s werk op aarde kan doen, mogen de wetten in Leviticus dan ruimer worden ge-interpreteerd, maar er zijn ook regio’s waar dit heden niet het geval is met instemming van christelijke kerkleiders. Dan is er ook nog een immense grote regio vlak in de buurt, waar er eentje ook meent God’s werk op aarde te doen met instemming van christenen en bijvoorbeeld rijbewijzen onthoudt of inpikt van degenen die op een of andere manier volgens Leviticus niet deugen.
  En oh, oh, wat was men heimelijk blij, een zucht van verlichting in de diplomatieke en politieke kringen, waaronder ook het Vaticaanse Corps met toen nog landgenoot Ratzinger aan de top, dat de partner van Guido Westerwelle niet meer in het damesprogramma ingepast moest worden.

 85. Aad Verbaast 17 januari 2015 om 18:34

  @King Billy: zou een goede geweest zijn om juist die Leviticus ook maar (al in een vroeg stadium) uit de geschriften te schrappen. Zou een hele hoop ellende gescheeld hebben.

  En over Westerwelle: met een partner die paardenrennenmager is, is het een koud kunstje over het paard getild te worden. Zijn forte: one-liners..

 86. Pierre Van de Kletersteeg 17 januari 2015 om 19:47

  Een beetje filosoof kan je vertellen, dat gelijk wel bestaat, zowel, absoluut als relatief
  had je maar een mesnkunde vak moeten doen!

  Bij de les blijven!

 87. Pierre Van de Kletersteeg 17 januari 2015 om 19:49

  Ik doel dus op wetenschapfilosofen; niet van appelige baardapen die onder een boom zitten moeilijk te doen

  Trouwens zit weer naar een bijbel film te kijken “the bible code”
  Wil heilig worden..

 88. King Billy 17 januari 2015 om 23:26

  “Kreun, steun en diepe zucht” bij sommigen zie ik voor me:
  Bij Amazon.de voor € 7,80 een ‘Der Spiegel‘ exegese‘ van de Bijbel besteld.
  Bijvoorbeeld:
  ==Hintergrund – Arche in Keilschrift: Die Geschichte von der Sintflut zeigt beispielhaft, wie mesopotamische Sagen von den Judäern übernommen und umgedeutet wurden.==

  De Babyloniers namen wraak:
  ==Ich bin der Herr, dein Gott: Als die Babylonier im 6. Jahrhundert v. Chr. Jerusalem zerstörten, nahmen sie den Israeliten das Zentrum ihres Kultes. Die schufen sich einen neuen Tempel: die Hebräische Bibel.==
  Onder „Artikel jetzt kaufen“, automatisch doorgeleid naar Amazon.de.
  http://www.spiegel.de/spiegel/spiegelgeschichte/index-2014-6.html

 89. Aad Verbaast 18 januari 2015 om 09:49

  @King Billy:
  == Mose war wohl nie in Ägypten, und er hat auch die Zehn Gebote nicht geschrieben. ==
  == Im Paradies aß man vegetarisch, am Baum der Erkenntnis hing aber kein Apfel. ==
  Daar gaan we weer met onze goede bedoelingen..

 90. Pierre Van de Kletersteeg 18 januari 2015 om 10:07

  Dat is een typisch relatieve mening over waarheid; staan andere tegenover.Zoals de mijne, en die vanderen met verstand.

  Volgens mij was die appel LSD en de slang was deel van een man die geen Viagra had genomen.
  De metaforen vliegen om je oren.

 91. Pierre Van de Kletersteeg 18 januari 2015 om 10:09

  Er schijnen idd nauwelijks joodse slaven in Egypte geweest te zijn; van een exodus was helemaal geen sprake.
  Er was een dorp op de route, en die hielden ieder dag bij wat er doorheen kwam. was ook niet een kudde joden in een keer, maar iedere dag een klein aantal.

  Er zat wel een bulk joden als slaaf in Babelonie…..en later in asyrie.

 92. King Billy 18 januari 2015 om 13:34

  Een tussendoortje. Overe andere ‘tussendoortjes’. Geen sex, maar ‘lekkertjes’. Al was het maar om aansluiting te vinden bij de oproep van de Paus om famile weer centraal te stellen, de gespleten samenleving weer bij elkaar te brengen, politieke impasses te doorbreken en na de hypes over de Ice Bucket Challenge en Zwarte Piet, én met het oog op de komende statenverkiezingen een nieuwe hype met de diepgang van een surfplank tot een BMD verheffen: Jengelvrije kassa’s in alle winkels.

 93. joost tibosch sr 18 januari 2015 om 14:24

  Aad Zou het helpen om iets tussen haakjes te zetten: “wetenschappelijke exegese”? Jouw moeite en tijd, op eenzelfde manier zoals je dat ook mij geregeld zegt best te waarderen, weegt niet op tegen de moeite en tijd van eindeloos bibliothekenvullende tig exegeten werelwijd (om je een idee te geven bv een tamelijk recent overzicht van meningen en exegeten wereldwijd, alleen over exegese van evangelies -wellicht later nog door je te gebruiken?-:”The Five Gospels. What did Jesus really say?” en “The Acts of Jesus. What did Jesus really do?” van het Jesus Seminar; met daarin ook een uitgebreid overzicht van veranderende wetenschappelijke inzichten in de exegese van de laatste eeuwen).
  Als een ander hier kun je, terwijl hij toch zelf wetenschappelijk meisterlich aanhoudend exegetisch aanfrutselt, dan nog veel beter ontkennen dat exegese wetenschap is. Dan weet je wat je aan elkaar hebt en dan heb/hoef je elkaar ook niks meer te zeggen.
  Zelfs, als we snappen -ik herhaal het nog maar eens- dat exegese alleen maar wetenschap is, niet meer en niet minder, en geen geloof, hoogstens uitleg van geloof, en als ik het goed begrijp nu zeker niet meer de vroegere uitleg van het geloof van je vader en van al die vergelijkbaar anderen, met hun eigen welke uitleg dan ook, door jou steeds vermeld. Over die uitleg durf ik best wat te zeggen, over hun geloof, en dat geldt trouwens ook voor jouw ongeloof, matig ik me verder geen oordeel aan, dat is en blijft hoe dan ook te “recht” jullie zaak.

 94. artafterallart 18 januari 2015 om 14:29

  @ King Billy
  Wel een On-topic-tussendoortje, toch ?!
  Supers (in de ban van maatschappelijk verantwoord ondernemen?) leggen de klant de moderne spijswetten op.

 95. Aad Verbaast 18 januari 2015 om 15:03

  @King Billy: jengelvrije kassa’s: je kan mij vast noteren: voor.
  Die Paus weet overigens (ondanks de stromende regen) nog wel wat mensen op de been te brengen. http://www.nrc.nl/nieuws/2015/01/18/miljoenen-mensen-bij-mis-paus-in-manilla/
  Bijna net zo veel als de demonstraties in Frankrijk kort geleden. Kom er nog maar eens om.
  Weinig gelegenheid daar voor een BMD.

 96. Aad Verbaast 18 januari 2015 om 15:17

  @Joost: het is me niet helemaal duidelijk wat je met je reactie wil zeggen, desalniettemin een reactie van mijn kant.
  Ik durf de stelling wel aan dat de Bijbel een van de meest gerecenseerde (ik gebruik dit woord bewust) boeken ter wereld is, en nog heeft men nog geen duidelijke consensus kunnen bereiken. Opvallend. Voor mij heeft is het dus niet aanlokkelijk om bibliotheken (zijn er vol over geschreven), je kunt immers alles vinden wat je zou willen vinden.
  Ik ben maar een eenvoudig mens, dus ik beperk me in deze gewoon te lezen wat er staat. Lijkt me geen gek begin. Zouden er meer moeten doen.

 97. Aad Verbaast 18 januari 2015 om 15:22

  @Kleet: == Er zat wel een bulk joden als slaaf in Babelonie == waren er toen al joden?

 98. Pierre Van de Kletersteeg 18 januari 2015 om 16:47

  @Aad: ja hoor; Abraham begon er al aardig op los te neuken.
  Exergese: onzinnig
  Evegalisten:5? Er waren er 30; de keuze was politiek.

 99. blutch1 18 januari 2015 om 16:53

  @Aad, wat betreft 15:17, het lijkt op de vraag van de leraar: wat bedoelde de schrijver hiermee? Uiteindelijk blijkt de schrijver dat vaak helemaal niet bedoeld te hebben. Dat recensenten geen consensus hebben kunnen bereiken is dan ook niet verbazingwekkend. Het lijkt dan weer op het raden van het gewicht van de koe, niemand heeft het goed, maar het gemiddelde van alle antwoorden is pijnlijk nauwkeurig. Zo zal het met de uitleg ook zitten.

 100. Aad Verbaast 19 januari 2015 om 00:09

  @Blutch1: zo’n gemiddelde zal er wel zijn, of zelfs een mediaan. Maar wel bespeur ik een heel brede verdeling. Op zich vind ik dat nog niet eens zo boeiend trouwens. Ik heb zelf wel een beeld over de religie(s), waar ik best vrede mee heb.

  Doel voor mij van deze serie is anders (zoals beschreven in de inleiding).

 101. Aad Verbaast 19 januari 2015 om 00:12

  @Kleet: Abraham wordt inderdaad gezien als de eerste jood (door de mensen die veel later dat begrip definieerden). Maar da’s toch heel wat anders.

 102. Pierre Van de Kletersteeg 19 januari 2015 om 11:50

  De MP van Australie heft duidelijke taal gesproken. Een man van dat calibre zouden wij hier moeten hebben.
  Hij zei, vrij vertaald tegen de moslims: als je hier wilt blijven, dan aanpassen.
  Niet aanpassen: dan oprotten
  We zijn het gezijk zat.

  Xie blog van Rikus voor text

 103. Aad Verbaast 19 januari 2015 om 13:16

  @Kleet: Lijkt wel op Aboutaleb: “als je het hier niet ziet zitten, rot je maar op.”
  http://nieuwsuur.nl/video/742160-aboutaleb-als-je-het-hier-niet-ziet-zitten-rot-je-maar-op.html

 104. joost tibosch sr 19 januari 2015 om 13:29

  Aad In feite blijf ook jij zeggen: exegese is geen wetenschap? Je kunt ervan vinden wat je wilt? Ik vraag het maar voor mijn duidelijkheid. Ik blijf zeggen: wetenschap is inderdaad in blijvende verandering, maar op een bepaald ogenblik kun je er niet van vinden wat je wilt en kun je niet om wetenschappelijke gegevens heen…en dat geldt dus ook voor exegese. . Zelfs dan kun je geloven wat je zelf wilt, in alle vrijheid

  Je wist toch dat Wilders het agressieve jodendom zionisme aanhangt, dat door bezetting het “eigen beloofde land” rustig groter mag maken. Het echte jodendom heeft het over sjalomgeloof in het Sion voor alle volkeren. Zo heb je ook agressieve moslims -niet te vergeten ook koloniale christenen, ongelovige sociaalhumanisten(communisten), graaiende liberaalhumanisten(neo-liberalen) – die anderen hoe dan ook onderwerpen, nu noemen we hen terroristen die in een democratie niet te tolereren zijn. Je hebt ook moslims die in geloof kiezen voor liefdesovergave (=islam en islam betekent niet önderwerping) aan Allah en dat in gesprek de beste geloofskeuze noemen, Iedere moderne Grondwet accepteert die geloofskeuze, ook de Australische.

 105. Aad Verbaast 19 januari 2015 om 13:49

  @Joost: of exegese wel of geen wetenschap is, is een kwestie van semantiek. En lijkt me niet zo interessant daar strijd over te voeren. Het staat aan ieder ook vrij om daar een studie aan te wagen. Prima, ook als mensen daar een levenswerk van willen maken.
  Verschuilen achter die ‘wetenschap’ is wat anders natuurlijk. Gebeurt nogal eens, en vind ik niet zo’n sterk argument. Kom dan in detail met de wetenschappelijk gegevens.

  Ja, wist ik van Wilders. En ja, je toont aan met je opsomming dat extremisme van alle gezindten kan zijn.

 106. Pierre Van de Kletersteeg 19 januari 2015 om 14:27

  Maar we zitten hier wel in west Europa.
  Zelfs de gereformeerden plegen geen aanslagen, en joden zijn alleen extreme in verweggestein.

  De islam heft de plicht opgelegd aan moslims om te moorden/verkrachten en te liegen/stelen/frauderen.
  Het doel van de moslims is de wereld te veroveren cq te beheersen.
  Hun opdracht is: vermoord de afvalligen; vermoord de ongel;ovigen; vermoord alle andere moslims (er kan maar EEN islam zijn) Dat laatste is nu lopend tussen sjiiten en soenieten, en dat is wat de ISIS doet.

  En weer heft die mislukte dominee niet gelezen:
  Het is van geen enkel belang of er gematigde moslims zijn; het is van belang of er extremisten zijn.
  Die zijn er. Ongeveer 350 million.
  Moreel gesteund door 800 million.
  Wat de invloed is van gematigden: van de volgende landen was zeg maar eens hoog–05% vredelievend.
  DE 42 million doden
  USSR 23 million
  Japan 32 million
  China 63 million
  Hoe zou dat komen/ Wel dezelfde reden als dat Lenin, Hitler, Stalin aan de macht kwam:de gematigden zijn meelopers.
  Dan “liefdesovergave??? Ben je niet goed wijs:
  Egypte Libie Libanon Algerije Somalie Nigeriq Afghanistan Pakistan Je,em Syria Tunesie zo maar een paar landen waarvan de bevolking is afgeschreven omdat er een burgeroorlog is.Reden: islam

  Islam betekent”onderdrukking, overheersing, repressive., volledige onderdanigheid.

  Wat mijn stelling bewijst:zie de reactive van scholieren in NL op de aanslagen in Parijs.
  Puur fascisme

  Dat er godsdienst vrijheid is, is beperkt. Op het moment dat de Koran aan de rechter wordt aangeboden, kan de islam gezien worden voor wat het is: een criminele organisatie. rm kn verboden worden Een wet zijn maar letters op papier en kan veranderd of geannuleerd worden.

  Fe christelijke kerk en jodendom waren/zijn geen lieverdjes; maar zijn EIGEN
  De islam komt van buitenaf; en zijn niet welkom; in geen enkele beschaving
  Vraag is: hoe komen we ervan af

  Reden dat mensen bij een kerk of sekte zitten: hun ouders waren daar en ze zijn geindoctrineerd. NIKS vrije keuze!

  Degene die exergese wetenschap noemen zijn volledig gestoord.

 107. Pierre Van de Kletersteeg 19 januari 2015 om 14:29

  Dan De austr MP heft gelijk; ZIJ komen daar en moeten zich aanpassen; of opdonderen

  Toen ik in Friesland kwam wonen, werd er mest uitgereden bij de buren. Zei ik niks van; ik kwam in bestaande situatie.
  Toen de buurman ingeruildwerd door een varkensboer, met boeltig varkens, werd er eerst wel even gebabbeld. Wet of geen wet.

 108. Pierre Van de Kletersteeg 19 januari 2015 om 14:31

  Het gaat de moslims niets aan, hoe het verleden was van de westerse landen. We zijn die volgelingen van een psychopaat geen enkele verantwoording schuldig.
  Maar ZIJ moeten zicj wel veranntwoorden aan ons; omdat zij van ons willen vreten; zo simple is het.

  En de keus is eenvoudig: zij kunnen altijd naar een verlicht moslim land gaan….

 109. joost tibosch sr 19 januari 2015 om 19:39

  Als wetenschap een kwestie van semantiek is: waarom dan zo bloedserieus met universiteiten, hoge scholen etc tm basisonderwijs bezig zijn? Laten we dan toch semantisch naar ieders
  be-“vinden” gezellig wat aanrommelen met ons onderwijs .en ieders positie in de maatschappij op frisse ongewisse tocht zetten. En dan nogmaals maar: ook goede wetenshap/ onderwijs staat een vrije geloofs/ongeloofskeuze niet in de weg, integedeel, het sgeeft alleen een bredere rationele basis aan geloof/ongeloofsskeuze. .
  Op irriterende eindeloze stoorzenders, valt op geen enkel station te genieten! Je kunt dan het best een ander station zonder gestoor zoeken.

 110. Pierre Van de Kletersteeg 19 januari 2015 om 19:59

  Wat wetenschappelijk is, wordt beoordeeld door (wetenschaps) filosofie.
  Theologie valt daar niet onder.
  IDegenen die daar anders over denken, tonen duidelijk geplaagd te worden door seniliteit.

  WO kan alleen van enige kwaliteit zijn, als hetvolkomen los is gekoppeld van religie.
  Vandaar dat de RUG nooit meer kan worden dan een provinciaalse instelling…

 111. Pierre Van de Kletersteeg 19 januari 2015 om 20:01

  Religie–in welke richting dan ook– is wars van rationaliteit.
  Dan: naarmate een religie strenger is, zijn de volgelingen gefrustreerder en gestoorder en irrationeler.

 112. Aad Verbaast 20 januari 2015 om 00:56

  @Joost == Als wetenschap een kwestie van semantiek is: ==
  Dan heb je me verkeerd begrepen. Ik bedoelde er mee te zeggen dat ik het voor de discussie niet van belang acht dat die gaat over of theologie nou wetenschap is of niet.

  Ik heb het liever over de inhoud.

 113. joost tibosch sr 22 januari 2015 om 16:10

  Kun je mij verwijten dat ik je “inhoud” bespaar? Laat ik nou eigenwijs denken dat ik een van de weinigen ben hier, die zonder naar Wikipedia uit te wijken, zelf. wel inhoud aanbiedt uit mijn wetenschappelijke, door jou natuurlijk weer betwijfelde achtegrond geef,.. zonder als een gek naar Wikipedia (jouw bijbel?) of weet ik wat geleerde bron te verwijzen..

 114. Aad Verbaast 22 januari 2015 om 17:09

  @Joost: ik begin me toch een beetje zorgen te maken. Je leest namelijk wederom slecht.

  a. == Wikipedia (jouw bijbel?) == Ik heb je al eerder uitgelegd wat “mijn bijbel” is: https://aadverbaast.wordpress.com/2008/07/15/levenslessen-de-inleiding-2/
  b. == Kun je mij verwijten dat ik je “inhoud” bespaar? == Doe ik dat dan? Ik stel enkel dat ( in de context) ik het liever over de inhoud heb. Jij toch ook?
  == naar Wikipedia uit te wijken == Uitwijken? Ik probeer open en eerlijk aan te geven waar ik eventuele kennis vandaan haal, als ik ergens naar refereer. Kan Wikipedia zijn. Of een andere link.
  Geef jij wel eens links? Zelden of nooit. Moet ik je altijd maar op je blauwe ogen geloven?
  == betwijfelde achtergrond == toon me aan waar ik geschreven heb dat ik dat betwijfel!
  == als een gek == War haal je dat nou weer vandaan!?

  Jumping to conclusions, heet dat in het Engels. Daarom maak ik me zorgen inmiddels. Als je de Bijbel ook zo slordig leest en net zo makkelijk overgaat tot merkwaardige conclusies, dan weet ik niet meer in hoeverre ik je op je woord maar moet geloven als je iets in een context probeert te duiden.

 115. joost tibosch sr 22 januari 2015 om 17:42

  Aad Laat ik nou helemaal geen blauwe ogen hebben! Met mijn bruingrijze ogen ben ik zo oud en zo opgeleid dat ik zelf kan denken. Van jouw nageprate Wikipediawijsheid ben ik niet zo onder de indruk en hoop nog steeds dat je je eindellijk nou eens goed informeert en zelf gaat denken., Liefst in het jouw zo bekende nederlands.

 116. Aad Verbaast 22 januari 2015 om 18:04

  @Joost: == hoop nog steeds dat je je eindellijk nou eens goed informeert en zelf gaat denken ==
  Dan heb ik goed nieuws voor je. Je “hoop” kan je als vervlogen beschouwen. Ik denk zelf na, en informeer me over het algemeen vrij goed.
  Nu jij nog?

  N.B. jammer overigens dat het weer over de vorm hebt en niet over de inhoud. Nog steeds geen inhoudelijk antwoord op mijn (open) vraag waar het allemaal mee begon..

 117. Pierre Van de Kletersteeg 22 januari 2015 om 18:25

  De RUG heft alles behalve niveau; en theologie is de kennis van iets dat niet bestaat; kom je ook niet verder mee.
  Had maar een kookcursus gevolgd.
  Huishoudschool als na schooling?

 118. King Billy 22 januari 2015 om 18:42

  Ach, die Latiins- Amerikaanse Bergoglio, onder uiterst pijnlijke omstandigheden gepokt gemazeld in de volkswijken van Buenos Aires, die nu de kerk weer bij de mensen én de tegenwoordige tijd brengt (“geestelijke alzheimer”, twitteren over een pannenkoek) in ook voor normale mensen gebruikelijke taal. Toch tamelijk revolutionair, zoals Luther dat vroeger heeft gedaan en het Nieuwe Testament onder het motto “Meinen Deutschen bin ich gebohren und ihnen will ich dienen” de Bijbel in het het Duits vertaalde om de massa te mobilseren. Ging zelfs naar een slager om zich te familiariseren met de slachterij. Hij verzon/introduceerde ook vele nieuwe woorden en eveneens een liefhebber van metaforen: oorlogsknechten, bloedhond, schandvlek, opwinden, lokvogel, hartelust, babbelen, naijver, verpletteren verschenen in de vertaling. Meer dan een half miljoen exemplaren tot zijn overlijden in 1546.

 119. King Billy 22 januari 2015 om 22:40

  Ook in het reformatische Pruisische Noorden wist men met de Lutherse Bijbel wel raad. Of om het in volkse taal te verwoorden. “Uit de Bijbel een slaatje slaan”.
  De door Luther bedachte metafoor “wolven in schaapskleren” brachten de Pruisen in de praktijk. De Lutherse Frederik de Grote had het noordelijke Pruisen met zijn reusachtige leger tot een Europese grootmacht gemaakt. Zijn soldaten droegen stuk voor stuk een Lutherse Bijbel in hun ransel. “God save the King” maar dan op z’n Duits. Het was Luther die de bijbel afpakte van het Roomse Rijk en met de vertaling in de Duitse taal als verbinding de basis legde voor het Duitse Volk. “Wir sind das Volk”, met wat voor versie van de Bijbel ook in de hand, voor propaganda doeleinden misbruikt tot op de dag van heden.

  Nog een ‘weetje’. Waar de katholieken erin slaagden bijna alle officiele feestdagen oorspronkelijk in te pikken, lukte dat de Lutheranen slechts ten dele in enkele bondstaten met eén feestdag ter ere van Luther. Vanaf 2016 komt er nu weer een officiele nationale feestdag bij. Reformatiedag.
  Al met al hebben de Duitsers dan zeven feestdagen meer dan in Nederland. Desondanks in Duitsland nog een stuk goekoper ook. Maar dat zal de Duitsers niet weerhouden om Nederlandse stranden nog meer te bevolken, mede dankzij de politiek van de ECB omdat vakanties buiten de Eurozone fors duurder worden. Goed dus voor de Brusselse statistieken over binnenlandse besteding in de eurozone.
  Kunnen we hier nog salade van maken?

 120. Pingback:Jozef, Egypte. De eindbalans van Genesis | Aad Verbaast

 121. Aad Verbaast 19 oktober 2015 om 16:23

  Geheel on-topic!
  http://www.trouw.nl/tr/nl/5091/Religie/article/detail/4163858/2015/10/18/Heeft-Sodom-dan-toch-echt-bestaan.dhtml
  == Gevonden in de woestijn van Jordanië: een ‘goudmijn van antieke monumentale structuren en voorwerpen’. Dat moet een stad zijn geweest, zegt Stevens Collins, die de bouwwerken blootlegde. De archeoloog en bijbelwetenschapper denkt dat het niet zomaar een nederzetting was. Hij zou gestuit zijn op niets minder dan het bijbelse Sodom. ==

 122. Pierre Van de Kletersteeg 19 oktober 2015 om 16:47

  Hehe ben je wakker? Hen ik je al een week terug gestuurd

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: