Aad Verbaast

te gek voor woorden eigenlijk

Tag archief: terreur

Drommen Drommelse Drones verwoesten Internationale Rechtsorde


Een explosieve groei van drones wereldwijd. Meer dan 75 landen beschikken inmiddels over UAV’s (unmanned aerial vehicles), waaronder Nederland. De VS als trendsetter en ruime koploper qua aantallen en inzet laat zien met welke dramatische gevolgen. De “War on Terror” is verworden tot een ‘war of terror’. Inclusief een nieuwe wapenwedloop. Hoog tijd voor een herbezinning.

Drones
Een verzamelnaam voor een breed scala van onbemande vliegtuigen. Van groot tot klein. Bewapend en onbewapend. Aangestuurd vanuit een commandocentrum waar dan ook ter wereld. Waar militairen (en zelfs burgers) achter schermen op veilige afstand gewapend met joysticks en videobeelden verkenningsvluchten doelgerichte aanvalsacties uitvoeren. Oorspronkelijk bedacht om minder risico te lopen voor de eigen piloten. Inmiddels wereldwijd ingezet. Met name door de Verenigde Staten.

Inzet drones door de Verenigde Staten
Laat ik me hier beperken hier tot die landen waar Amerika niet officieel in staat van oorlog mee verkeerd. Buiten die landen wordt de inzet van drones geleid door de machtige arm van de CIA. Buiten het zicht van elke democratische controle om. Zonder toestemming van de lokale overheid. Ze weten er wel raad mee zo blijkt.

Pakistan. Veruit de grootste intensiteit, inclusief dodental. Honderden aanvalsmissies. Ruim over de 3500 doden inmiddels. Zonder toestemming van de overheid worden met name in Noord Pakistan (‘tribal areas’) vermeende  ‘Al Qaida’ nesten uitgeroeid. Veel burgerdoden. Wat weer wordt ontkend door Amerika. Hun vluchten zouden gelimiteerd zijn tot “targeted killngs” met “surgical precision”.

Jemen. Nieuw speerpunt. Aantal aanvallen is sterk toegenomen de laatste maanden. Onduidelijk in hoeverre de overheid (voor zover die nog iets te vertellen heeft daar) daar toestemming voor heeft gegeven. De VS voert haar eigen oorlog daar.

Voor andere landen beperk ik me tot een enkele referentie naar recent gerapporteerde missies: Somalië, Mali , Libië , Iran , Syrië en Irak. De lijst zal ongetwijfeld nog veel langer zijn.

Schendingen internationaal recht
Had de UN de aanvallen al veroordeeld, recent is het rapport Living under Drones verschenen. Opgesteld door de universiteit van Stanford en NYU. Conclusies liegen er niet om. De aanbevelingen ook niet.

Het luchtruim van een soeverein land wordt geschonden. Zitten ze niet mee. Omgekeerd zou het onmiddellijk als een ‘act of war’ gezien worden.

Amerika houdt er wel een heel merkwaardige eigen definitie op na voor “vijandige strijders”. Ze stellen dat de burgerdoden bij hun aanvallen minder dan 2% zouden zijn. Een regelrechte leugen. In realiteit blijken dat er ruim 30% te zijn. Nog zeer geflatteerd overigens. Elke man in de leeftijd dat deze nog soldaat kan zijn, wordt geacht een strijder te zijn, tenzij (na zijn dood!) onomstotelijk wordt bewezen dat hij geen strijder is. Kortom: je neemt ze niet gevangen (Guantanamo?!) en geeft ze een eerlijk proces maar je executeert ze al bij voorbaat! Dat is een regelrechte oorlogsmisdaad.

Pre-emptive strike. Nota bene een internationale rechtsorde die door Amerika zelf is geïnitieerd 175 jaar geleden (Caroline Case) en slechts is toegestaan onder zeer strikte voorwaarden, maar nu dagelijks door hun aan de laars wordt gelapt.

Staatsterreur: 24 uur per dag zwermen drommen drones boven je hoofd. Onbekend wanneer en waar wordt toegeslagen. Dat traumatiseert en intimideert hele bevolkingsgroepen.

De claim van Amerika over hun drone strategie: “a surgically precise and effective tool that makes the U.S. safer,” wordt genadeloos onderuitgehaald: “..evidence suggests that US strikes have facilitated recruitment to violent non-state armed groups, and motivated further violent attacks”. Contraproductief dus. Het anti-Amerika sentiment is nog nooit zo hoog geweest.

Waarbij ook zeer terecht op wordt gewezen is de levensgevaarlijke precedentwerking die hier van uit gaat.  “US practices may also facilitate recourse to lethal force around the globe by establishing dangerous precedents for other governments”. Daar kan je dus op wachten.

Nederland
In het kader van de hervormingen (!?) bij defensie heeft Nederland al 4 Predators besteld. Met een optie voor nog eens 4. En van Bommel (SP) stelt kritische kamervragen aan Rosenthal naar aanleiding van het “Living under Drones” rapport. Met als slotvraag of hij bij zijn Amerikaanse collega’s zou willen aandringen op een moratorium op de aanvallen in Pakistan..

De wapenwedloop
In München rolt in 2017 de laatste Eurofighter van de lopende band. Europa gaat ook zwermen drones produceren. De markt vraagt er om. Het precedent is al geschapen. De wereld is gek geworden.

15 jaar cel voor één verkeerde e-mail. Kan dat? Ja, dat kan.

Bijzondere jurisprudentie is recent ontstaan in amerika. Het hooggerechtshof heeft uitspraak gedaan in een zaak die was aangespannen door vredesactivisten. Kernvraag: wanneer geef ik “materiële hulp” aan een organisatie die de staat als ‘terroristisch’ bestempelt? Uitspraak: altijd in het geval dat je direct contact hebt met die organisatie. De in de wet vastgelegde straf? 15 jaar.

De rechtszaak.
In de Patriot Act  (een wet die na 9/11 er snel doorheen gejast is, met extreme consequenties) Is vastgelegd dat “Material Aid” aan buitenlandse terroristische groeperingen bestraft kan worden met 15 jaar celstraf. Onder material aid valt uiteraard het leveren van wapens en dergelijke. Klinkt niet onredelijk toch?

De rechtszaak ging over de op het laatst toegevoegde zin in die wet die tevens onder de definitie van Material Aid valt: “expert advice or assistence”. Die zou te vaag zijn, en in tegenstelling kunnen zijn met de grondwet van Amerika waar in staat: vrijheid van meningsuiting, en vrijheid van vereniging.

Specifiek: als je een terroristische organisatie zou adviseren (expert advice) om maar eens te stoppen met al die terroristische aanvallen en enkel nog te gaan voor vredesoverleg, bezondig ik mij dan aan criminele activiteiten volgens de wet?

Ja, dus volgens het hooggerechtshof. Je mag iets dergelijks (vrijheid van meningsuiting) best wel in een blog of column zetten. Maar als je die blog/column zou doorsturen naar één van de terroristische organisaties dan ga je voor de bijl! Elk contact is verboden. Daarmee associeer je je met die organisatie en dat is een ‘criminal offence’.

Zelfs met zo’n vredelievende boodschap? Ja. De gevoerde redenering/’logica’: “Such support frees up other resources within the organization that may be put to violent ends,”. “It also importantly helps lend legitimacy to foreign terrorist groups legitimacy that makes it easier for those groups to persist, to recruit members and to raise funds; all of which facilitate more terrorist attacks.”

Wees dus gewaarschuwd. Schoon je adressenlijst. Je wilt toch niet dat je vredesboodschap of kerstkaart  bij de verkeerde terechtkomt?

Voor de zekerheid: hier de lijst met alle terroristische organisaties (45).
En om nog zekerder te zijn:  hier een PDF file van 462 pagina’s(!) met de namen van organisaties en organisaties waar de Amerikaanse overheid maar even van heeft vastgelegd dat ze links hebben met terroristische organisaties.

Ga nou niet zeggen: zo’n vaart zal het wel niet lopen.
Want als het niet zo’n vaart zou lopen, waarom zijn die wetten er dan? Schaf die dan af, of pas die aan. Maar nee. Obama heeft net de Patriot Act (ondanks zijn verkiezingsbelofte) gewoon weer ongewijzigd verlengd.

Maar nog risicovoller: het zijn niet de rechtbanken die vaststellen welke organisatie terroristisch is. Of wie er op de lijst van contacten komt met die organisaties. Maar dat is de regering. Zij stellen die lijsten op. En geen ander. Het zijn wetten die kunnen worden gebruikt om een stok te vinden de hond te slaan. Zo’n vaart loopt het wel.

Ondertussen blijft Quantanamo Bay vooralsnog gewoon open. Ook zo’n gebroken verkiezingsbelofte. Vol met mensen die zonder vorm van proces banden zouden hebben met terroristische organisaties, en die al jaren en jaren wachten op enige vorm van proces.

Obamarama of Obamadrama?

Bronnen/verder lezen (o.a.):
alternet.org: Easy tot violate the patriot act and face 15 years in jail
washingtontimes.com: high court upholds material support law
csmonitor.com: Supreme Court ruling barring aid to terrorist groups
csmonitor.com: Supreme Court Peace activists challenge US antiterror law
 
State.gov: Foreign Terrorist Organizations (45)
UStreas:  Office of Foreign Assets Control: Specially Designated Nationals and blocked persons. (462 pagina’s.)
 
 
 
 

Het staatsmonopolie op informatie

Naast het monopolie op geweld, kan inmiddels gesteld worden dat soevereine staten zich ook het monopolie op informatie hebben toegeëigend. Waar burgers meer en meer belet wordt informatie te verzamelen over de activiteiten van de overheid, verzamelen de overheden meer en meer informatie over de burger. Elke burger is immers een potentiële terrorist. Volgens diezelfde overheid.
 
hierboven een foto van de national counterterrorism center’s operations floor (in mclean, us). hier komt verzamelde ‘intelligence’ tezamen in gedestilleerde vorm op de schermen. hier wordt de wereld ‘real life’ in de gaten gehouden op mogelijke terroristische bedreigingen. een waarlijk zenuwcentrum. klaar om onverbiddelijk in te grijpen. bij vermoed gevaar.
 
De Washington Post publiceerde afgelopen week de resultaten van een uitgebreid onderzoek naar de verborgen wereld van het anti-terrorisme in Amerika. Ze hadden er twee jaar voor nodig om het in kaart te brengen. Ze noemden het “Top-Secret-America”. Oncontroleerbaar, verstikkend, en een nog steeds groeiend gezwel in de samenleving. De ‘vierde’ overheid zoals ze dat benoemden. Geheel ondergronds.

Een kort overzicht:
1271 overheidsinstellingen.
1931 private ingehuurde private ondernemingen.
>10.000 lokaties in Amerika.
>850.000 mensen met “top-secret clearance”.
Alleen al in Washington meer dan 33 gebouwen met een gezamenlijk oppervlak 3 keer zo groot als het Pentagon.

Wat doen al die mensen de hele dag? Controleren wat jij allemaal ‘uitvreet’ natuurlijk!
Voorbeeld? 1,7 miljard e-mails per dag (!!) doorspitten op.. Tja, op wat..

Inmiddels weet men alles over je. Je bankgegevens, je vingerafdrukken, je e-mail verkeer, je telefoongesprekken, je IP nummers, je DNA, met wie je contacten onderhoudt, waar je bent, waar je reist, hoe je reist, welke boodschappen je doet. En ga zo maar door.

Het gaat allemaal de mallemolen in van al die geheimzinnige en oncontroleerbare organisaties. Ook van Amerika’s bondgenoten. Die ook nog eens driftig overgaan tot het internationaal uitwisselen van al die informatie. En die wordt allemaal ‘ondergronds’ verwerkt. Met onbekende criteria.

Oncontroleerbaar worden we gecontroleerd. Sinds 9/11 is niemand meer veilig. Voor de overheden wel te verstaan. En dat geeft mij geen veilig gevoel. Een zeer onbehaaglijk gevoel zelfs.

 
Bronnen (o.a.):
washingtonpost.com: top-secret-america voorpagina, meerdere artikelen, tevens bron plaatje.
europa-nu.nl: eu landen kunnen vingerafdrukken, dna en kentekens in 2011 uitwisselen
europa-nu.nl: uitwisseling van bankgegevens met de vs
bof.nl: 2010/07/26 onacceptabele verwaarlozing privacyregels bij opsporingsdiensten
theage.com.au: 07/2010: 90% of web snoop document censored  (hilarisch voorbeeld)
totalecontrole.punt.nl, 22/7/10 vingerafdrukken in 2001 Europees gedeeld (goed overrzicht van ‘systemen’)