Aad Verbaast

te gek voor woorden eigenlijk

Met 600.000 man de woestijn in. Feest!

Cosimo_Rosselli_Attraversamento_del_Mar_Rosso

Deel 19 uit de serie: Omtrent Het Oude Testament. Nadat God Egypte compleet te gronde had gericht konden de Israëlieten vertrekken. Niet een klein groepje. Nee, “..het aantal personen dat zelf liep, de kinderen dus niet meegerekend, bedroeg ongeveer zeshonderdduizend. Ook vele anderen trokken met hun mee, net als grote kudden kleinvee en runderen.” (Ex 12:37-38)

Maar dan. Had God er eerst voor gezorgd had dat de farao en zijn hovelingen “onwillig” en “halsstarrig” waren, nu deed Hij het omgekeerde: “De HEER stemde de Egyptenaren gunstig ten opzichte van het volk, zodat zij hun verzoek inwilligden.” (Ex 12:36).

Welk “verzoek”?

“De Israëlieten ..vroegen aan de Egyptenaren gouden en zilveren sieraden en kleding.” (Ex 12:35)
En met succes dus : “Zo plunderden de Israëlieten Egypte.” van hun allerlaatste bezittingen.” (Ex 12:36) Je moet er maar opkomen. Bijzonder minne streek van God. Lijkenpikkerij is Hem niet vreemd.

Gepakt en gezakt, richting woestijn dus. Bevrijd? Nog niet helemaal. God had nog wat voor ze in petto.

“En Ik zal de farao weer halsstarrig maken, zodat hij hen gaat achtervolgen. Ik zal mijn heerlijkheid bewijzen ten koste van de farao en heel zijn legermacht.” (Ex 14:4)
Samsom zou zeggen: “nu doet u het weer”!

De farao wist toch nog een knap legertje op de been te brengen na alle plagen: “zeshonderd van de beste (strijd)wagens en alle voertuigen van Egypte, elke met drie man bezet.” (Ex 14:7)

Ach, wie kent niet het vervolg. Hollywood liet zich er graag door inspireren.

“De HEER liet de hele nacht door een sterke oostenwind de zee terugdeinzen. Hij maakte van de zee droog land en de wateren splitsten. Zo trokken de Israëlieten over de droge bodem de zee door..” (Ex 14:21-22).

“Toen sprak de HEER tegen Mozes: ‘strek uw hand uit over de zee, dan zal het water terugstromen over de Egyptenaren, hun wagens en wagenmenners” (Ex 15:26).
En zo geschiede. “Het water dat terugvloeide overspoelde … heel de strijdmacht van de farao.. Er bleef er niet één gespaard.” (Ex 14:28).

De zoveelste volstrekt onnodige massale slachting was een feit. Mensen verzuipen is wel zijn ding immers.

God moet bijzonder in zijn nopjes zijn geweest. Nog voor het allemaal rond was had Hij eerder al uitgebreide en ferme instructies achtergelaten deze dag jaarlijks te herdenken met een feest: “Het Paasfeest”. (Ex 12)

“Houd het feest .. in ere, want dit is de dag waarop Ik uw legers heb weggevoerd uit Egypte” “Als een eeuwig voorschrift moet u deze dag generatie op generatie in ere houden”. (Ex 12:17)
“Deze dag moet u tot een gedenkdag maken, u moet hem vieren als een feest te ere van de HEER.” (Ex 12:14). “Heel de gemeenschap van Israël moet het vieren” (Ex 12:47)

Een feest overladen met strikte rituelen. Ik zal de lezer niet vermoeien met die details. Lees ze in Exodus 12  en 13. Het zijn er nogal wat.

Bijzonder is dat het nu nog jaarlijks wordt gevierd als één van de belangrijkste zo niet het belangrijkste feest in Joodse gemeenschappen. Nog steeds vrij nauwgezet die instructies en rituelen volgend. Niet onder de naam “Pasen” maar Pesach.

En of die groep van 600.000+ mensen het na de eerste euforie ook ervoeren als een bevrijding/feest moet nog maar blijken. Maar daarover later.

 

P.S. Binnenkort deel 20: Volksoproer na de ‘bevrijding’
P.S.: plaatje: http://en.wikipedia.org/wiki/The_Crossing_of_the_Red_Sea_%28Sistine_Chapel%29
P.S. alle verschenen blogs in deze serie zijn te vinden in de rechterkolom onder het kopje: “Omtrent het Oude Testament”

103 Reacties op “Met 600.000 man de woestijn in. Feest!

 1. King Billy 9 maart 2015 om 17:23

  En toch. terwijl het volk hun kostbaarheden mochten meenemen, waren de diensten van God in feite gratis. Kom daar tegenwoordig nog eens om. Voordat men het weet wordt men weer tot kerkslaaf gemaakt, waarvoor betaald moet worden.

 2. Aad Verbaast 9 maart 2015 om 17:29

  @King Billy: op dit moment hebben ze nog geen idee welke tol ze gaan betalen voor deze uit- en overtocht. Voor niets gaat de zon op in de woestijn en ook bij Hem. Ze zullen er snel achter komen!

  == kerkslaaf == van de ene slavernij in de andere. Kom er nog maar nog maar eens om, inderdaad.

 3. blutch1 9 maart 2015 om 19:05

  Waar haalden ze zoveel drinkwater vandaan in de woestijn? Niet alleen voor die 600.000 lopende mensen, maar voor degenen die niet liepen en voor al die dieren. Toch al snel 2 miljoen liter per dag. Dat zijn ca 40 tankwagens.

 4. Johan 9 maart 2015 om 19:11

  Twee miljoen liter per dag en dat 40 jaar lang! Oeps, nu verklap ik toch weer de clue voor het volgende hoofdstuk. Dat Joodse paasfeest is trouwens een zeer langdurige aangelegenheid. Je zou erom op vakantie gaan om het te ontvluchten. Maar ja, in de woestijn ging dat niet.

 5. Pierre Hyacintus Maria van de Kletersteeg 9 maart 2015 om 19:39

  Dat zijn 100 tankwagens
  dieren; reken maar op 20 liter per stuk

  Maar degene die 600.000 gelooft ook in sprookjes. Foute vertaling; 600 faimlies; of dat gezinnen waren of families is een vraag.
  Ook volgend de administratie van een bepaald dorp waar ze doorkwamen: pure onzin.
  Niet meer dan een paar duizend.

  Awel: gekken en dwazen geloven van alles…
  Kijk eens naar de logistieke problemen van Napoleon met een leger van 500.000 torn Rusland in wandelde…

 6. King Billy 10 maart 2015 om 00:12

  Overigens was niet Mozes, die als God voor de Pharao werd gesteld, de woordvoerder, maar zijn broer Aaron, een Profeet. Hogepriester dus. (Ex.7: 1.2). Bovendien waren ze al op de hoogte van wat nog kwam en van de afloop. In principe een gelopen race. Vervolgens een kwestie van voorbereiden. Heeft toch iets weg van een vijfde colonne mobiliséren.

 7. Aad Verbaast 10 maart 2015 om 00:15

  @Blutch1: daar ontstond dan ook al gauw heibel over.
  Maar met de nodige trukologie had God daar natuurlijk ook een oplossing voor. Naast het vertoeven bij oases natuurlijk.Maar daar kom ik nog op terug in de volgende blog.
  Al met al geen vakantieparadijs natuurlijk.

 8. Aad Verbaast 10 maart 2015 om 00:16

  @Johan: daar zijn ze al gauw een weekje mee zoet.
  Met een belangrijke rol voor de eerstgeborene trouwens. Plaag 10..

 9. Aad Verbaast 10 maart 2015 om 00:19

  @Kleet: er is inderdaad nog wel wat discussie over dat aantal. Met vrouwen en kinderen en aanhangers zouden het er in totaal 2 miljoen zijn. Zeer onwaarschijnlijk aantal uiteraard.
  Maar ja, het staat nog steeds zo in de bijbel. Zonder bijsluiter.

 10. Aad Verbaast 10 maart 2015 om 00:25

  @King Billy: Aäron kwam in de vorige blog in beeld. Er bij geroepen omdat Mozes tegensputterde omdat hij zichzelf niet verbaal sterk vond. Vond God blijkbaar ook. Dan maar duobaan geïntroduceerd.

  Blijft toch een vreemd verhaal. De bedenkers hadden ook kunnen bedenken de farao meteen meewerkend te maken. Dan was het zo gepiept. Sterker nog: Hij had de farao kunnen ingeven dat Hij de slavernij afschafte. Kijk dat was nog eens voortvarend geweest!

 11. King Billy 10 maart 2015 om 00:37

  Aad Verbaast. Ja, ik weet het, vorige blog. De Pharao was niet alleen een koning, maar ook Hogepriester. Dubbelfunctie dus, die Mozes niet had. Hogepriesters stonden in aanzien. Aaron in dit geval een soort van religieus-politieke commissaris. Waaraan doet dat copy-paste denken met al die kerkslaven?

 12. Aad Verbaast 10 maart 2015 om 09:18

  @King Billy: ik ben die functie- en taakbeschrijvingen nog niet tegengekomen in dit toch wel omvangrijke boek. Of mis ik die bijsluiter? 😉
  == Waaraan doet dat copy-paste denken met al die kerkslaven? == Geen idee..

 13. King Billy 10 maart 2015 om 10:03

  @Aad Verbaast. De bijbel kent een aantal ‘lagen’. Waaronder een metafysische, een historische, een literaire en een praktische voor het alledaagse leven waaruit allerlei lessen zijn te destilleren.
  Met name de eerste twee staan onder het vermoeden van hyperbolische overdrijving. Een bijsluiter wordt dan een zwaktebod, temeer daar deze in kerkelijke organisaties nog steeds een voorname rol spelen.

 14. Aad Verbaast 10 maart 2015 om 10:17

  @King Billy: al die lagen zal allemaal best. Kan van alle boeken natuurlijk beweerd worden.
  Ik lees gewoon wat er staat. En dan wordt ik echt niet vrolijk van de lessen “voor het alledaagse leven”. Ongeacht wat de exegese er ook van probeert te maken (en historisch van gemaakt heeft). Want dat is natuurlijk ook maar allemaal veel later bedacht en in elkaar geknutseld. Toen de ‘bedenkers’ van dit litteraire werk allang weer tot stof vergaan waren. Wie weet wat hun bedoelingen waren?

  Vooralsnog zie ik (al lezend) het van kwaad tot erger worden.

 15. rubiotje 10 maart 2015 om 16:04

  Mozes had natuurlijk de staf Gods waarmee alles mogelijk was. Geen water? Geen probleem, een ram met die staf op een rots en kijk; gewoon twee miljoen liter water e/o manna en kwakkels vielen uit de hemel.. Bedreiging van de Amalekieten in Rafidim? No problem, de staf biedt wederom uitkomst met behulp van Aäron en Hur door die staf Gods hoog te houden. Lucky Luke is er niets bij en die was nog wel sneller dan zijn eigen schaduw… 🙂

 16. Aad Verbaast 11 maart 2015 om 00:22

  @Rubio: je bent wel een bijbelkenner zeg. Komt pas de volgende blog ter sprake..
  Beloofd weer een spektakel te worden. En een echt hilarisch evenement, wat ik nog maar even niet zal verklappen. De spanning moet er natuurlijk nog wel even in blijven. 🙂

  “Amalekieten”: zo’n bijbelkenner ben je toch ook weer niet.. typefoutje?? Waarbij ook gezegd kan worden dat dat verhaal van de Amalekieten ook wel heel bijzonder is.
  Ze zullen het je overigens niet kwalijk nemen. Na deze slag nooit meer iets van die lui gehoord. Heeft God hoogstpersoonlijk voor gezorgd.

 17. rubiotje 11 maart 2015 om 01:03

  Aad; Alsemekietelen, ik lach me rot om die gekke bijbel. Je hebt nu 18 ‘afleveringen’ gemaakt en moet zeggen dat het steeds amusanter wordt.
  Denk dat het Joost inmiddels allemaal te gortig vindt worden hier…maar hoe kun je die onzin toch allemaal geloven..?

 18. Pierre Hyacintus Maria van de Kletersteeg 11 maart 2015 om 07:11

  Dat is heel simple.Er is een kudde oplichters die WETEN dat de bijbel een lulverhaal is, maar PRETENDEREN het te geloven omdat ze er een gouden snee brood mee verdienen; en te stom zijn of straight te zijn.

  In de periode dat een geode electromonteur met 1600 gulden thyuuis kwam, kreeg een dominee in een dorp met5 kerken en 3000 inwoners al een joegoslavische bungalow (nieuw) gas water electra auto benzene volledig betaald(zwart) een tuinman en hulp in de hiuishouding EN 3200 netto.
  daarvoor hoefde hij maar een paar uur toneel te spleen, te liegen.

  Zoals een dominee uit zeeland : hemwerd gevraagd ( ivm met sex voor huwelijk) vertel je nou je dochters hetzelfde als op de preekstoel? Antwoord: nastuurlijk niet; preekstoel is werk; dochters is privee

  Maar ik heb ook spijkerhard Selma gemist- niks te vertalen?

 19. King Billy 11 maart 2015 om 09:24

  Zullen we het er maar op houden dat deze Exodus nooit heeft plaatsgevonden? Slechts een bundeling van 4000 jaar oude verhalen? Een van de meest sublieme voorbeelden van wat de bijbel in feite is. Een niet zo zorgvuldige gerangschikte opeenstapeling van verschillende vormen van narratieven, die later deels worden ondersteund door archeologische vondsten en stukjes geschiedschrijving?

 20. Aad Verbaast 11 maart 2015 om 09:40

  @Rubio: amusant is inderdaad het juiste woord. Je moet er beetje in komen (inmiddels wel gelukt na 19 afleveringen), maar dan heb je ook wat 🙂
  En het einde is nog lang niet in zicht!

 21. Aad Verbaast 11 maart 2015 om 09:41

  @Kleet: tja, die Selma. Ook maar niet geloven dan?

 22. Aad Verbaast 11 maart 2015 om 09:48

  @King Billy: == dat deze Exodus nooit heeft plaatsgevonden? == Oef, da’s wel vloeken in de kerk, en al helemaal in de synagoge. Ze zien je al aankomen met dat pleidooi. Pesach moet je dan ook afschaffen. Daar krijg je de de handen echt niet voor op elkaar daar.

  Zijdelings on-topic: ze kunnen nog wel wat leren van de Grieken trouwens.
  http://www.spiegel.de/politik/ausland/griechenland-tsipras-macht-reparationen-wieder-zum-thema-a-1022876.html
  Willen 332 miljard euro van Duitsland wegens het onheil hun toegebracht in wo2.
  Onbegrijpelijk dat Egypte een dergelijke claim niet neerlegt bij Israël voor de 10 plagen die over hun land uitgestort zijn en het land te gronde hebben gericht. Zijn ze nog niet te boven na die duizenden jaren. Tikt aan dus.
  Moet een eitje zijn voor Sisi want Bibi zal zeker niet ontkennen dat het heeft plaatsgevonden.

 23. King Billy 11 maart 2015 om 10:24

  Waarom zou Pesach afgeschaft moeten worden? Een traditie die in de loop der eeuwen is uitgegroeid tot een ritueel.
  Wat de nieuwe regeringsleiders in Griekenland betreft, die zijn rijp voor psychiaters. Last van waanvoorstellingen en meest onwaarschijnlijke droombeelden. Mathematische speltheorie met veel retoriek inzetten om een failliete staat van de ondergang te redden. Hoe haal je ’t in je hoofd?
  Driedubbeldik oppassen dus, want soort zoekt soort.

 24. King Billy 11 maart 2015 om 10:32

  Oh, er zijn overtuigende bewijzen dat de Exodus, zoals beschreven in de bijbel, nooit heeft plaatsgevonden. Hyperbolische overdrijving van verschillende gebundelde narratieven. Tien reactieruimtens volplempen met links over dit fenomeen?

 25. Aad Verbaast 11 maart 2015 om 10:47

  @King Billy: == Waarom zou Pesach afgeschaft moeten worden? == Lijkt me nogal duidelijk. Is toch het feestje waar wordt herdacht dat God ze uit de slavernij trok en de woestijn injoeg.
  == Met Pesach herdenkt men de joodse slavernij in Egypte en de uittocht uit Egypte (‘Exodus’) en daarmee de bevrijding van de slavernij. Deze gebeurtenissen, die niet zijn geverifieerd via bronnen buiten het jodendom, staan centraal in het joodse ethos. ==
  == Op de sederavond wordt uit de haggada gelezen, een boekje met hierin samengevat de gebeurtenissen voor en tijdens de uittocht met uitleg voor kinderen en volwassenen. ==

  Je moet bij de christenen ook niet aankomen dat Pasen ook maar moet worden afgeschaft, omdat de gebeurtenis (wederopstanding) ook niet heeft plaatsgevonden.. 😉

  Op zich heb je wel gelijk natuurlijk.. Waarom met veel bombarie iets herdenken wat niet heeft plaatsgevonden?

 26. Aad Verbaast 11 maart 2015 om 11:01

  Leuk weetje: == een enorm archief als dat van het Vaticaan, dat 80 kilometer materiaal omvat == 80 kilometer!
  http://www.volkskrant.nl/beeldende-kunst/mysterie-over-afpersing-vaticaan-met-michelango~a3891648/

 27. Pierre Hyacintus Maria van de Kletersteeg 11 maart 2015 om 13:31

  Awel:opheffen van die zooi zou leuk zijn voor PVDD nu worden er weer een slordige half millioen lammetjes met een aardappel schil messie de keel af gesneden…..
  En dan heb ik het alleen over Roemenie.

 28. King Billy 11 maart 2015 om 16:44

  == Based on taking a reading of Exodus at face value (fiery plumes of smoke on a mountain), God may or may not have actually been a volcano, and Moses may have just been a member of a tribe mad enough to climb it – so when he came back down spouting lunacy, it seems less surprising. Sadly, it still doesn’t tell us how long a damn cubit is ==.
  http://rationalwiki.org/wiki/Exodus

 29. Aad Verbaast 11 maart 2015 om 17:10

  @Kleet: “Lam Gods”

 30. Aad Verbaast 11 maart 2015 om 17:19

  @King Billy: krijgt het toch nog een staartje. Als ik in hun schoenen zou staan zou ik er overigens ook serieus over nadenken of je die man nog wel binnen de muren wil hebben. Je bent immers Christen of niet.

  Maar er is nog veel werk aan de winkel voor de PKN. http://www.vecip.com/default.asp?onderwerp=1306
  == Een fors percentage (20-46%, afhankelijk van de stroming) van de dominees in ons land durft het bestaan van God niet met zekerheid te bevestigen. Anders gezegd: ze geloven niet echt in God. Christelijke organisaties als de PKN maken zich zorgen over het verschijnsel ==
  “Zorgen”? Paniek!

  rational wiki: leuk “stukkie”.
  Maar ja, komen ook niet veel verder dan “may of may not”.
  God een vulkaan? Tja.. vuurspuwen zat wel in zijn repertoire.

 31. Aad Verbaast 12 maart 2015 om 17:08

  @allen: wel erg rustig hier. Op catechese?

 32. Aad Verbaast 12 maart 2015 om 17:48

  Kwam ik net tegen op de OBA voorpagina. Longread..
  https://dailydoseofrose.wordpress.com/2015/03/12/oecumene-het-religieuze-eenheidsideaal/comment-page-1/ geschreven door Roos. “Religiewetenschapper”
  == ..dat God liefde is, enkel liefde == Ja, ja, er zijn mensen die dat echt geloven en zich ook nog wetenschapper noemen.

  Dus toch maar even een reactie achtergelaten: == Mooi natuurlijk zo’n streven om met elkaar hetzelfde na te streven.
  Maar == dat God liefde is, enkel liefde. == heb ik nog niet kunnen ontdekken als ik de Bijbel nauwkeurig bestudeer. ==

  In moderatie (uiteraard..).

 33. King Billy 12 maart 2015 om 18:15

  Op catechese? Openluchtbijeenkomst. In het zweet des aanschijns met honing rondvliegende koninginnen lokken.

 34. Pierre Hyacintus Maria van de Kletersteeg 12 maart 2015 om 18:20

  zat te staren naar die foto van die halfnaakte non in Napels–zie yahoo UK Pracht stuk!
  Zou bijna van mijn geloof afvallen!!

  Gut: als god liefde is: dat wordt eindeloos neuken….

 35. Aad Verbaast 12 maart 2015 om 18:27

  @King Billy: == koninginnen lokken == verwar je dan honing niet met honey? Of in dat kader: horny.
  Iets waar maxima ook allemaal ervaringsdeskundiige in is. WA kon het ook allemaal niet meer onderscheiden.

 36. Aad Verbaast 12 maart 2015 om 18:35

  @Kleet: de exegese heeft heeft geen sluitend bewijs kunnen leveren dat God ooit of nooit het bed heeft gedeeld met één of meerdere vrouwen.
  Toch heeft Hij vele zonen voortgebracht. Voor de zondvloed, waar ze flink tekeer gingen met de aardse vrouwen en reuzen produceerden als nageslacht. God was “not amused”. Geen “zand erover” maar water erover.
  En rond het jaar 0 zond Hij zijn zoon naar de aarde. Heeft ook het nodige teweeggebracht.

 37. King Billy 12 maart 2015 om 19:07

  Nederland mag zich gelukkig prijzen niet in het bezit van een staatskerk te zijn. Alhoewel, bij een huwelijk scheelt het een gang naar het stadhuis.
  De honey ponies hier zijn beestjes die volgens Draghi eigenlijk niet kunnen vliegen enook een plekje zoeken om een eigen staatje op te bouwen. Tot zover één kasteeltje gelukt voorzover tijdens de opkomende schemering niet uit het binnenhofje alsnog uitgevlogen.
  Overigens keurig antwoord op je reacties bij die ‘longread’, @Aad Verbaast.

 38. Aad Verbaast 12 maart 2015 om 19:20

  @King Billy: geluksvogel: blijkt dat “land dat overvloeit van melk en honing” (Ex 3:17)” gewoon in je achtertuin te liggen. Nog even en “het geld klotst langs de plinten”.

  == longread == ik zie net dat Roos een abonnement op dit blog heeft genomen. Kijk, dan kan ik dan wel weer waarderen.

 39. Roos 12 maart 2015 om 19:23

  Hey Aad,

  Jouw artikelen over het OT zijn zeer interessant!
  Even ter verduidelijking over mezelf: ik ben geen religiewetenschapper, ik ben religiewetenschapper in opleiding. Tevens ben ik agnostisch, ik geloof niet in God maar ontken zijn eventuele bestaan ook niet.
  Wel bedankt voor het delen van mijn link, Leverde weer een aantal bezoekers op. 🙂

 40. King Billy 13 maart 2015 om 00:12

  Nog een „longread link“. Een échte longread. Bespeur de nodige overeenkomsten met dit blog. Elders wordt Paulus als een hallunicerende „geestelijke valsemunter“ neergezet. Zou Franciscus zo op een idee zijn gebracht?

  ==Der Anfang der Bibel enthalt die ganze Psychologie des Priesters. – Der Priester kennt nur Eine große Gefahr: das ist die Wissenschaft, – der gesunde Begriff von Ursache und Wirkung. Aber die Wissenschaft gedeiht im Ganzen nur unter glücklichen Verhältnissen, – man muß Zeit, man muß Geist überflüssig haben, um zu »erkennen« … » Folglich muß man den Menschen unglücklich machen«, – dies war zu jeder Zeit die Logik des Priesters. – Man erräth bereits, was, dieser Logik gemäß, damit erst in die Welt gekommen ist: – die » Sünde«… Der Schuld- und Strafbegriff, die ganze »sittliche Weltordnung« ist erfunden gegen die Wissenschaft, – gegen die Ablösung des Menschen vom Priester … Der Mensch soll nicht hinaus«, er soll in sich hineinsehn; er soll nicht klug und vorsichtig, als Lernender, in die Dinge sehn, er soll überhaupt gar nicht sehn: er soll leiden … Und er soll so leiden, daß er jederzeit den Priester nöthig hat. – Weg mit den Ärzten! Man hat einen Heiland nöthig==
  http://gutenberg.spiegel.de/buch/der-antichrist-6183/6

 41. Aad Verbaast 13 maart 2015 om 09:20

  @Roos: == interessant == dankjewel.
  En mooi dat je even langskwam. Draagt weer bij aan de oecumene.

  P.S.: Blijf er bij: uiteraard ben ik altijd in voor wat aanvullingen uit de exegese. 🙂

 42. Aad Verbaast 13 maart 2015 om 09:37

  @King Billy: een heel boek!
  ik zie inderdaad wel wat overeenkomsten (naast verschillen uiteraard).

  41: == wie konnte Gott das zulassen! == Vraag ik me ook regelmatig af ja.
  == Das Schuldopfer, und zwar in seiner widerlichsten, barbarischsten Form, das Opfer des Unschuldigen für die Sünden der Schuldigen! Welches schauderhafte Heidenthum! ==
  Hij had hier hier over Jesus. Tja, zit wel wat in.

  48: Den alten Gott ergriff eine Höllenangst. Der Mensch selbst war sein größter Fehlgriff geworden, er hatte sich einen Rivalen geschaffen.
  Mijn eerste zin (afl1) : == In 6 dagen knutselde God hemel en aarde in elkaar. Op die 6e dag zei God: “Nu gaan Wij de mens maken, als beeld van Ons, op Ons gelijkend..” (Gn 1:26).
  Cruciale denkfout denk ik dan. Je creëert meteen keiharde concurrentie immers! ==
  🙂

 43. King Billy 13 maart 2015 om 10:03

  Nietsche, de ‘Antichrist’. Nog erger dan Luther. Maar pas op in deze tijden van mondialisering. Niet alleen in de Rooms-Katholieke Kerk moet vooruit worden gekeken, waar Bergoglio als ‘een losgeslagen kanon’ wordt neergezet. Evenzo in het Tibetaanse Buddhisme rommelt het. Politiek-religieuze spagaten teisteren de wereld. “Gott erschüttert die Welt”, hoorde ik vanochtend hier op Deutschland Funk uit de mond van een evangelische theoloog. http://www.deutschlandfunk.
  Chinezen hebben de 80-jarige Daila Lama al laten re-incarneren, die zitting heeft in het Chinese volkscongres. DL zelf zegt dat het mogelijk is dat hij niet re-incarneert´en de laatste Dalai Lama is. Da’s dan weer vloeken in de Buddistische tempels en kloosters, hoewel de Chinezen voor aap worden gezet want die willen met alle macht re-incarnatie doorzetten.
  http://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/asien/peking-verordnet-die-wiedergeburt-des-dalai-lama-13479709.html

 44. Pierre Hyacintus Maria van de Kletersteeg 13 maart 2015 om 10:39

  Even een analyse dat betekent wellicht: ik slap in een twijfelar, wellicht “ken” ik Joost, wellicht ook niet, en ik ben bi en dubbelagent, ik twijfel nog tussen D66 en PVV o GPV

 45. Aad Verbaast 13 maart 2015 om 11:30

  @King Billy: al duizenden jaren ellende over de opvolgingsvraag. Allemaal de schuld van God natuurlijk die de mens toch maar sterfelijk maakte, toen Hij het paradijs afschafte. Hij is de enige die het eeuwige leven heeft, dat dan weer wel.

  Diverse oplossingen voor bedacht. Sommige kerken schoot zichzelf in de voet door het celibaat in te voeren. Terwijl God juist het concept van de “aartsvader” (erfopvolging) had bedacht.

  Een concept overigens wat menig koningshuis nog op het zere been heeft gehouden.
  Reïncarnatie is natuurlijk ook een leuk idee. Houdt dan wel het risico in dat daar ook weer onenigheid over gaat ontstaan. Zeker als de staat zich er mee gaat bemoeien.

 46. Aad Verbaast 13 maart 2015 om 11:31

  @Kleet: je hebt al lang niet meer gestemd begrijp ik. GPV bestaat al sinds 2003 niet meer..

 47. Pierre Hyacintus Maria van de Kletersteeg 13 maart 2015 om 11:35

  Gut, mijn “repeater’stoort.Was slecht signbaal voor mobieltjes, dus ik kocht een repeater. Vangt een signal en versterkt het en zend het weer uit
  Soort een steunzender 8km verder…. en dat voor 60$

 48. Pierre Hyacintus Maria van de Kletersteeg 13 maart 2015 om 11:40

  Om twee redenen heb ik nooit gestemd.
  A0er is geen mogelijkheid overeenkomsten af te dwingen als de idioten op hun plek zitten.
  b) het was verplicht; ik laat de staat me niet vertellen wat ik moet doen.
  c) ik ben nooit bovenaan de lijst gezet; en wat ruttekut kan kan ik ook; ik ben ook stom, ik ben ook corrupt, ben ook ondeskundig, kan ventueel ook naar de kerk gaan en daar zitten huichelen of iet met exergese kloten,kan ook zieligkijken en stiekum naar de hoeren gaan.

  Of zal ik als dominee solliciteren?
  Hier: de locale dominee gaf een gescheiden vrouwtje een beurt voor de preekstoel een uurtje voor de kerkdienst….
  Of als kaplaan, maar dan moet je voorkeur bij de kleintjes liggen…

 49. Aad Verbaast 13 maart 2015 om 12:13

  @Kleet: Je hebt wel wat gemeen met zo’n repeater. Je vervalt ook nog wel eens in herhalingen, en storen is je ook niet vreemd. Op veel grotere afstand zelfs.

  Stemmen doe ik sinds een paar jaar niet meer. Ik pas er voor dat politici roepen dat ze mijn mandaat hebben gekregen. Niemand krijgt mijn mandaat!

 50. Pierre Hyacintus Maria van de Kletersteeg 13 maart 2015 om 13:22

  herhaling is de vader van kennis (en van veel ongewenste koters)
  Nodig–je luistert vaak slecht; zie het als opvoedkundige maatregel

 51. Pierre Hyacintus Maria van de Kletersteeg 13 maart 2015 om 13:25

  Een snel internet is bijna onmogelijk hier. Maar: nu henb ik een onderhandelingspositie: inschakelen repeater ruilen voor snel internet?
  Drie jaar terug was er geen signal hier–dus….en nu zitten ze te zeuren?
  Lijkt aadverbaasd wel!

 52. Aad Verbaast 13 maart 2015 om 16:58

  http://nos.nl/artikel/2024545-paus-denkt-niet-lang-paus-te-zijn.html
  “Ik voel dat de Heer mij hier voor een korte tijd heeft geplaatst.”

 53. Pierre Hyacintus Maria van de Kletersteeg 13 maart 2015 om 17:02

  Een goeie voor vrijheid van religie.Islam, India.
  Een vroiuw werd een jaar lang verkracht door haar schoonvader.En raakte zwanger.
  Sharia wet: zij moet scheiden van haar man, die als broer beschouwen en met hem blijven leven, en met haar schoonvader trouwen.
  Logisch toch?

  Twee geode berichten: de iranese general heft 75% van Tigris ingenomen, en zijn sjiiten zullen wel op gepaste manier wraak nemen op de soenieten van de ISIS
  De eerste legerafdeling van de koerden (christelijke militia) is klaar met trainen en wordt ingezet.
  Die zullen op onchristelijk manier wraak nemen; geode zaak

  staat er niet in bijbelje? oog om oog tand om tand? Enne de mijne: als iemand U op Uw linkerwang slat, sla hem dan total loss vopordat die dat ook doet op Uw rechterwang.
  en mijn tweede: do not do to others what they do to you; you better do it to them before they do it to you……

 54. Pierre Hyacintus Maria van de Kletersteeg 13 maart 2015 om 17:05

  On topic, OT: ….en god sprak tot de schare: drinken jullie maar water, ik pak wel oude klare”

  Wonderbaarlijke vermenigvuldigvuldiging van VIS (verdomd interessant stuk) laat zich raden…

  Waarom gingen de joden ECHT weg uit Egypte? Was geen heiniken te krijgen…

 55. King Billy 13 maart 2015 om 17:20

  @Aad Verbaast. re de Paus. De FAZ meldde dit al bijna een week geleden. Nederlandse media, al helemaal niet de NOS, zijn niet bepaald bij de les. Las vandaag in Trouw dat Poetin al acht dagen zoek is. De FAZ meldde drie dagen geleden reeds, dat Poetin al vijf dagen niet in openbaar was verschenen. Zoals Heine reeds schreef; “als ik later rustig wil leven en stop met reizen, ga ik wonen Nederland. Daar gebeurt alles vijftig jaren later.”
  Nu weer Opstelten en Teeven. Veel verandert in feite niet. Wat schreef Oerlemans in 1990?

  “Misschien is nu de tijd de eigen democratische praktijk met wat minder naïviteit te bekijken dan tot nu toe het geval was. Het politiek niet-actieve deel van de burgerij – en dat is ten minste 96 procent van de kiezers dat nu nog, gelaten of geïrriteerd, de ballenregen van de politieke jongleurs tracht te ontwijken – zou zich bijvoorbeeld wel eens kunnen afvragen van welke orde de democratische legitimiteit is van dat schijntje van de kiezers (0,4 procent) dat in feite het beleid bepaalt.”

  Politieke narcistische gezapigheid sijpelt door naar de intellectuele elite in de samenleving.

  Bijna een pamflet, Oerlemans:
  http://web.archive.org/web/20090425012346/http://www.autouniv.nl/doc/artikel_grasmusuni.html

 56. Aad Verbaast 13 maart 2015 om 17:52

  @King Billy: heeft ook wel een positieve kant om in zo in Nederland te leven. Nooit last van de “remmende voorsprong” als je altijd achter de feiten aanloopt. Zeker als het bewust is ook nog.

  == schijntje van de kiezers (0,4 procent) dat in feite het beleid bepaalt.” == Die Oerlemans is nog ongekend positief. Op 12 miljoen kiezers zijn dat er altijd nog 48.000. Wie kent ze niet?

  N.B. Bijzonder trouwens dat die christelijk partijen nog stemmen werven als ze er in geloven dat God alles bepaalt. Dan ligt de uitkomst immers al vast. Die 48.000 mensen zijn dan ook volkomen nutteloos (in hun ogen).

 57. Pierre Hyacintus Maria van de Kletersteeg 13 maart 2015 om 18:39

  Kan ie beter een duikboot kopen; ik weet er eentje, de SS Blub-blub

 58. King Billy 14 maart 2015 om 00:09

  Overigens, Nietsche’s voorbeeld voor Zarathustra was Mozes. Hij gebruikte het bijbelse Exodus voor de tocht van Zarathustra en legde Zarathustra waarzeggingen van bijbelse profeten in de mond om de mensheid uit de greep van religie te halen. Een andere bevrijdingstheorie, die hem tot een van de grootste vijanden van christenen maakte. Nietsche probeerde hen te verslaan met hun eigen retoriek. Hij beschouwde zichzelf als een nieuwe profeet die Messiaans werd opgeofferd en zag dat bevestigd omdat hij voor gek werd verklaard door een deel van de Weense kliek van psychologen en sychiaters. En gelovigen uiteraard.

 59. Pierre Hyacintus Maria van de Kletersteeg 14 maart 2015 om 07:07

  Als de SGP niet meer bestaat hoe kunnen ze dan spijkers op de weg gooien tegen wielrennen op zondag? En ze hadden het al zo moeilijk met groepsex in Capelle ….

  Zondagsrust is voor iedereen en dat zullen ze weten!!Ook voor atheisten; dat bepalen wij!

 60. Pierre Hyacintus Maria van de Kletersteeg 14 maart 2015 om 09:39

  Maar die wandeling door de woestijn riep herineringen op

  Ik woonde destijds in een fries dorop en deed daar jongerenwerk. dagelijks horde ik opmerkingen van ‘stomme Hollanders” en zo.
  Nou kwam ik ik geld tekort om wat dingen aan te schaffen; du ik hield een verloting.
  Eerste prijs; gratis voettocht naar Amsterdam; zelf pakkie brood meenemen.

  Ik verkocht 160 loten voor ze doorhadden wat ik bedoelde……
  Noordelingen he…..

 61. Aad Verbaast 14 maart 2015 om 09:46

  @Kleet: == Als de SGP niet meer bestaat hoe.. == goed lezen (zelfs wat je zelf schreef). Je had het over de GPV gisteren om 10:39.

 62. Aad Verbaast 14 maart 2015 om 09:57

  @King Billy: hij had het dan ook wel wat hoog in de bol. Daar werd je vroeger nog wel eens voor opgesloten in een kliniek. Een gebruik wat een beetje uit zwang is geraakt.
  Slachtoffer geworden van een onderwerp wat hij zelf bestudeerde: het machtsdenken.

  N.B. van al dat geleuter liep hij ook nog eens syfilis op. Alhoewel de geleerden het daar nog niet over eens zijn.

 63. Pierre Hyacintus Maria van de Kletersteeg 14 maart 2015 om 12:15

  GPV gereformeerde poten vereniging
  SGP Super gereformeerde poten

  Wat is het verschil? Zijn alletwee onprettig gestoord

 64. Appelvrouw 14 maart 2015 om 12:15

  Na kennis genomen te hebben van dit alles zal Pasen nooit meer hetzelfde zijn.

 65. Pierre Hyacintus Maria van de Kletersteeg 14 maart 2015 om 13:03

  Volgens mij deden ze die wandeling alleen maar om op TV te komen

 66. rubiotje 14 maart 2015 om 13:21

  pornhub cartoons

 67. Aad Verbaast 14 maart 2015 om 13:44

  @appelvrouw: dat ei is dan al weer gelegd. Ze hebben er jarenlang naar moeten zoeken daar.

  @Rubio: ?

 68. King Billy 14 maart 2015 om 23:56

  Die mini-ster Schippers. Die Statenverkiezingen komen wel heel erg ongelegen, uiteindelijk de oorzaak van alle ellende. Alsof de bonnetjes later onder het vloerkleed konden worden geschoven in plaats van Opstelten en Teeven.
  Oh, en niemand weet waar Poetin is? Vraag het eens in Griekenland waar hij in het grootste geheim mee bezig is. Het zal niet de eerste keer zijn dat ‘op de heide’ -of toendra- een verrassing alvast wordt gesimuleerd.

 69. Aad Verbaast 15 maart 2015 om 00:22

  @King Billy: Die Schippers. Orakelt over complotten. Is kroonprinses van de VVD. Moet allemaal niet veel gekker worden.

  Poetin: was hij niet in Zwitserland bij de geboorte van het kind van zijn vriendin? 😉

 70. King Billy 15 maart 2015 om 00:52

  @Aad Verbaast re Poetin. Talloze speculaties over de redenen van zijn afwezigheid in de internationale pers. Diplomatiek hult zich opvallend in stilzwijgen. Weten zij meer of tasten ook zij in het duister? Wat weet de pers niet, of willen/mogen ze niet over schrijven?
  Dus ik bedacht er ook maar eentje. In intieme geopolitieke kring met ‘vrienden’ allerlei Griekenland/Balkan/Zwarte Zee scenario’s doorspelen. Pijplijnen en zo… Het zal niet de eerste keer zijn dat hij politici volledig verrast en als een duveltje uit de Pandorabox zijn ware gezicht laat zien.

  Juncker doet dat ook op zijn manier, hij gebruikt de Griekenland crisis om meer macht naar Brussel te halen ten koste van nationale parlementen tot groot ongenoegen van Merkel, die sinds kort weer met een moderne versie van De Gaulle op de tandem zit. Rutte heeft hier een enorme kans laten liggen omdat het toch al om veel meer gaat dan provinciaaltje te kunnen spelen met de taken van de Eerste Kamer op de achtergrond.

 71. Pierre Hyacintus Maria van de Kletersteeg 15 maart 2015 om 07:00

  Gisteren een interview met de NL Ambassadeur in Roemeniue op tv.
  Een type , zo weggelopen uit de art 31 kerk , met de hoop op een pepermunntje.
  Maar wat ie vertelde over NL:
  –Wij hebben dus een belastingsysteem, wat weghaalt bij de rijken en dan brengt naar de behoeftigen. jawel!!!
  Van de roemenen:
  –spreken goed engels –zelfs het engels van de interviewer was kakkeletak engels– voor de rest; uk schat dat zo’n 2% engel spreekt;
  –exporteren snel internet. Waar dan? Upload speed 0,81 mb….WEL cameras verplicht, maar je kan ze niet on line zetten
  –bouwen de BESTE en MODERNSTE oorlogsschepen ter wereld, samen met nederlander. pure onzin; laswerk is superslecht; ik heb de bouw van twee schepen ooit gestopt.
  Daarnaast: modern oorlogsschepen zijn snel, 92km/uur en gemaakt van composite materealen; glasfiber en koolstof, dus stealth

  En het belerende vingertje….maar zijn Eigen werk doet ie niet.
  Wat een idioten zitten er in diplomatieke dienst.

 72. Pierre Hyacintus Maria van de Kletersteeg 15 maart 2015 om 07:18

  In Wuppertal wupperde het ook aardig. Leve de vrijheid van meniningsuiting; maar Pegida mocht niet demonstreren.

  De meer Pegida wordt verboden, de meer de salafisten hun bek opendoen: de meer Pegida groeit.
  Ik zit te wachten op de eerste aanvallen op moskee.
  Zou goed tegengas zijn t.o.v. de salafisten en isis.

  Bovendien : hoeveel christelijke kerken zijn er niet venield/gesloopt/geplunderd door de moslims vanaf 1975? In Libanon weet ik het aantal niet; maar op Cyprus meer dan 500; meeste antieke kerkjes. Traditie getrouw houden de moffen de inbeslaggenomen kunstschatten uit die kerkjes.
  Hebben de duits blabberende landen ervaring in sinds WO2

 73. Aad Verbaast 15 maart 2015 om 10:53

  @King Billy: zou zo maar kunnen. Maar waarom zou hij dan een week in afzondering moeten leven om dat te bereiken. Lijkt me niet erg waarschijnlijk met de moderne middelen.
  Ik hou het er op dat hij een stevige verkoudheid (of zoiets) heeft opgelopen en bedlegerig is. Iets waar staten met dictatoriale trekjes niet erg happig om zijn om dat naar buiten te brengen (zie Noord-Korea).
  Poetin ook niet. Wil zich immers graag het imago aanmeten van een soort van onoverwinnelijke rambo. Dat schuurt natuurlijk.

  Rutte: kletst ook maar wat uit zijn nek. Kan ook beter het bed houden om dat over de verkiezingen heen te tillen.

  En die Grieken? Kletsen ook uit de nek en hebben het te hoog in de bol.
  Gladjanus Varifocus in de bocht: http://www.volkskrant.nl/buitenland/varoufakis-spijt-van-fotosessie-in-zijn-huis~a3905448/

 74. Pierre Hyacintus Maria van de Kletersteeg 15 maart 2015 om 13:24

  Maar je weet het nu: De ambassadeur in RO heft het ZELLUF gezegd: in NL is het belasting system op de Robin Hood method; haal bij de rijken en geef aan de armen
  En dat zei ie dan met droge ogen en met de uitdrukking op zijn smoel van “jij krijgt mijn pepermuntjes niet”

  Noot: armen= de nog rijkeren

  Dat zo’n lul zo straalhard durft te liegen!!

 75. ezelgedachten 15 maart 2015 om 13:26

  Opnieuw, gelardeerd met de nodige humor een lezenswaardig blog. Het zette me zelfs aan tot een stukje studie.

 76. Pierre Hyacintus Maria van de Kletersteeg 15 maart 2015 om 13:31

  Te laat Burro! Er zijn negativisten die vinden dat je al had moeten kunnen rekenen en lezen…

 77. Aad Verbaast 15 maart 2015 om 13:48

  @Burro: kijk dat is nog eens mooi om te horen/lezen!

 78. Aad Verbaast 15 maart 2015 om 13:49

  @Kleet: == haal bij de rijken en geef aan de armen == met en progressief belastingtarief is dat ook zo. Niet genoeg natuurlijk.

 79. Aad Verbaast 15 maart 2015 om 14:41

  @King Billy: LOL

 80. Pierre Hyacintus Maria van de Kletersteeg 15 maart 2015 om 14:49

  @aad je bent dan ook geen socioloog.
  De beste en relatief hoogste belastingbetalers zijn mensen uit de lagere inkomens en kleine zelfstandigen

  hogere inkomens hebben zoveel belasting voordelen en zoveel afrukposten, dat ze veel en veel minder betalen dan b.v. een arbeider.

  Een geode en redelijke regulering zou zijn: volledige afschaffing aftrekbaarheid hypotheekrente.En niet meer aftrekposten dan 10% van bruto inkomen, en mag niet leiden tot lagere groep

  B.v.: een duits stel, beiden medisch specialist betaalden SAMEN over een vol jaar maar 2.000 belasting. Gevolg van aftrekposten, leuke constructies, investeringen en geode belasting adviseur.

  I rest my case en ga mijn buurmeissie effe pakken.

 81. King Billy 15 maart 2015 om 15:17

  Tweet over kwijtgeraakte Poetin is ‘goedkoop’. Ge-antedateerde foto van een ‘family-photo’ tijdens een eurotop.

 82. Aad Verbaast 15 maart 2015 om 17:18

  @Kleet: relatief (als %) gezien heb je wrs gelijk.

 83. Aad Verbaast 15 maart 2015 om 17:21

  @King Billy: Oude foto inderdaad. Humor is veelal een combi van dingen die ogenschijnlijk niet veel met elkaar te maken hebben.
  Het blijft vooralsnog een Kim Jong-Unnetje.

  N.B.: Poetin is al al langer behoorlijk aan het ijlen: http://www.nrc.nl/nieuws/2015/03/15/poetin-overwoog-kernwapens-te-gebruiken-bij-krim-crisis/
  http://www.volkskrant.nl/buitenland/poetin-overwoog-mobilisatie-kernwapens-tijdens-krim-crisis~a3905893/
  Grieperig?

 84. King Billy 16 maart 2015 om 00:29

  @Aad Verbaast. re artikel in The Guardian. Op enkelingen na zijn er geen athe-istische ‘evangelisten’, noch zijn deze deze georganiseerd zoals christenen. Blijkbaar ontbreekt de drang daartoe. Bovendien, athe-isten vormen slechts een klein deel van de mensen die waarde hechten aan min of meer dezelfde normen en waarden zonder meteen apocalyptische angstsyndromen op te lopen. Iets, waarmee de jaloerse God van de christenen probeert hen op het goede pad te houden. De toenemende leegloop in christelijke kerken vertelt een ander verhaal.
  Ook wordt in het artikel rassenonderscheid gemaakt. Research instituut PEW kwam recent met een onderzoek dat het aandeel blanke christenen in Amerika daalt. Evenzo een absolute daling van geloof in een Christelijke God ten gunste van andere soorten opperwezens.
  China is uiteraard een ander verhaal, waar religie officieel is verboden, maar wel een nieuwe 16-jarige Dalai Lama alvast mag mee applaudiseren in het Volkscongres. En met name het praktisch ingestelde poespasloze Protestantisme floreert en uitdijt.
  De Rooms-Katholieke Kerk kan dat altijd nog eigentijds pareren en gelovigen aldaar ondersteunen door een Chinese Paus te installeren.

 85. Aad Verbaast 16 maart 2015 om 09:36

  @King Billy: 00:29: == athe-istische ‘evangelisten == zou je voorgangers van het humanisme zo kunnen bestempelen?
  Amerika mag wel wat minder kerkelijk worden. Nog steeds gierend hoog daar, met de nodige engerds.
  China: ligt nog knap braak voor de zieltjeswinners. Die denken ook: wat McDonalds is gelukt moeten wij ook kunnen.

  Jezus: sla Ex 20:4 er even op na. Dat God niet ingrijpt kan slechts een paar dingen betekenen.
  Of Hij slaapt nog steeds, of Hij bestaat niet. Of Jezus zijn hemelvaart heeft niet plaatsgevonden.

 86. King Billy 16 maart 2015 om 09:46

  Met het historisch besef bij de redacties van de belangrijkste Nederlandse kranten is het slecht gesteld. Krijg hier dagelijks ’s ochtends een overzicht van de headlines in de Nederlandse dagbladpers. Kennelijk niet vermeldenswaard dat Willie’s verre over-over-etc.grootvader Nr.1 precies 200 jaar geleden zichzelf tot Koning liet uitroepen. Moet toch een bescheiden feestje waard zijn, dunkt me.

 87. King Billy 16 maart 2015 om 10:08

  Re Exodus 20. “Geen andere goden voor mijn aangezicht hebben”, geen beelden, ‘die’ niet aanbidden, noch voor knielen. Biedt de nodige ruimte voor interpretatie. Strikt gezien is Jezus ook geen God. Bovendien, mensen willen nu eenmaal plaatjes zien. Ook van beelden.

  Wat de Humanisten betreft, inherent aan hun normen en waarden, timmeren ze minder nadrukkelijk aan de weg (naar God) dan Christenen.

 88. Aad Verbaast 16 maart 2015 om 11:00

  @King Billy: 200 jaar: Zit niet in het collectief geheugen blijkbaar. Of is plaatsvervangende schaamte dat het ooit heeft plaatsgevonden.
  P.S. 200 jaar koningschap is toch vorig jaar al ‘gevierd’? Vertel je je niet?

  In de Bijbel die hier voor de ligt (de willibrord) staat onder Ex 20:4:
  “U zult geen beelden maken, geen afbeelding van enig wezen boven in de hemel, beneden op de aarde of in de wateren onder de aarde. etc. ”

  Hebben we (mede) de beeldenstorm aan te danken.
  Bergoglio siddert in zijn stulpje. Vaticaan (en andere optrekjes) is er vergeven van.

 89. King Billy 16 maart 2015 om 11:19

  De zelfuitgeroepen status van Willie I moest na wat geharrewar over stukjes grond nog bevestigd worden door het Congres van Wenen. Nederland vierde 200 jaar Koninkrijk met de nagespeelde landing bij Sgeveningen in November 1814.

 90. Aad Verbaast 16 maart 2015 om 11:27

  @King Billy: “”de dag die je wist dat zou komen” 🙂

 91. Aad Verbaast 16 maart 2015 om 13:44

  @King Billy: Arjen Lubach legt even in een paar woorden uit wat TTIP behelst.
  Hoog tijd om het volk (en de media en de kamer) wakker te schudden:https://www.youtube.com/watch?v=hLP0CzpP1XQ

 92. King Billy 16 maart 2015 om 15:59

  Re TTIP, een geopolitiek instrument. Handel = Oorlog. Nr. 2 op de Europese Agenda. Een Europees Burger Initiiatief leverde 1.5 miljoen handtekeningen op. Brussel draaide zich in allerlei bochten om er onderuit te komen, Maar vooral onder druk van het EP moeten documenten openbaar worden, die nu deels worden vrijgegeven. Ondertussen gaan onderhandelingen gewoon door. In Brussel denkt men “wat zijn 1.5 miljoen handtekeningen op 530 miljoen Europese Credit Default Swap euroburgers, die straks alleen nog maar gepatenteerde zaadjes voor hun groentetuintje à la hoe-heet-zij-ook-alweer-? van multinationals mogen kopen?
  En wat dat boren naar schaliegas betreft, vaak in het buitenland geregistreérde belastingconstructies, eh……particuliere onderneminkies met beperkte aansprakelijkheid, die alle activiteiten en risico’s aan derden uitbesteden. Krijgen naast handel in concessies verhandelen een nieuwe winstmaker erbij: de staat voor de rechter slepen als de Credit Default Swap euroburgers hun democratische rechten opeisen.

 93. King Billy 16 maart 2015 om 16:19

  Aansluitend daarop, welkom in het “Europa van de Huichelaars”.

  http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/eurokrise/bringt-der-euro-frieden-von-dieser-sicht-sind-wir-geheilt-kommentar-13483578.html

  En de hegemonist Juncker wil nu een ‘Europa’ in twee versnellingen. Ontmachtiging van nationale parlementen middels een Eurozone met een eigen parlement naast het Europees Parlement voor de rest van de EU. O ja, ook nog een Europees leger, waar een regering van een Staat, die geen Staat is, oorlogj mag oefenen of voeren. Alles mogelijk onder het het meest duivelse Prisoner’s Dilemma verdrag dat ooit is afgesloten.

 94. Aad Verbaast 16 maart 2015 om 16:55

  @King Billy: == Das Ergebnis sehen wir heute: ein Desaster. == Doet me denken aan de volgende uitspraak: “er rest ons nog slechts 1 ding: algehele paniek!”.

  Leger, extra parlement en zo: ik dacht dat de ‘agenda’ was om minder regels te krijgen. Ik zie de boekwerken al weer op ons af komen.

  TTIP: blijft toch opvallend dat er zo weinig klinkers de straat uit getrokken worden over dit onderwerp.

 95. King Billy 16 maart 2015 om 17:03

  ==TTIP: blijft toch opvallend dat er zo weinig klinkers de straat uit getrokken worden over dit onderwerp.==
  Ingewikkelde en te ‘droge’ ver-van-m’n-bed-show. Hypes zijn veel interessanter. Alhoewel, in de Duitse Bundestag wordt wél flink gestreden over dit onderwerp. Gabriel moet reeds verschillende keren opdraven.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: