Aad Verbaast

te gek voor woorden eigenlijk

Deugdzaam en Rechtschapen

780px-Joachim_Wtewael_-_Lot_and_his_Daughters_-_WGA25909

Deel 12 uit de serie: Omtrent Het Oude Testament. God had Abraham geselecteerd aartsvader te worden van een “een groot en machtig volk” (GN 18:18). “Ik heb hem immers uitverkoren; zijn zonen en zijn nakomelingen moet hij leren zich door een rechtschapen en deugdzaam leven aan de weg van de HEER te houden..” (GN 18:19)

Maar wat is dan “rechtschapen en deugdzaam” in de ogen van God?
Gezien de zware straffen die Hij al had uitgedeeld als je dat niet was toch wel interessant om te weten lijkt me. Toch is zijn ‘biografie’ daar niet zo duidelijk over. Even terug dus naar wat gebeurtenissen waar God drastisch ingreep, respectievelijk niet ingreep.

Kaïn de broedermoordenaar. Kaín werd beschermt door God. Dat lijkt er dus al niet onder te vallen.

Noach de zuiplap: God had daar ook geen enkele moeite mee.

De zondvloed: “De dagen van de mensen zijn geteld, want zij zijn er de schuld van dat de aarde vol geweld is. Ik ga hen met de aarde vernietigen.” (Gn 6:13). Is het dan gebruik van “geweld?” Maar wat is dan “geweld”?

Sodom en Gomorra: “Uitermate zwaar is hun zonde!” (GN 18:20). Wat die zonde dan is, wordt ook niet uitgelegd.

Geen duidelijk beeld dus. “Geweld” is blijkbaar niet rechtschapen en/of niet deugdzaam. Wel weer deugdzaam is om “geweld” met tomeloos geweld te beantwoorden. Tenminste als je God als voorbeeld zou nemen (“evenbeeld”). “Zonde” wordt verder niet gespecificeerd.

Dan maar even verder zoeken. Kies je Abraham als uitverkorene dan zal hij wel uiterst “rechtschapen en deugdzaam” zijn in de ogen van God zou je denken.

Abraham vluchtte naar Egypte en deed voor alsof zijn vrouw een zus van hem was, waardoor ze kon worden opgenomen in de harem van de farao. En dan: “Maar de HEER bracht de farao en zijn hovelingen zware slagen toe om wat er gebeurd was met Sarai..” (GN 12:17).

De farao handelde in goed vertrouwen. Maar werd hard aangepakt. Abraham leende zijn vrouw uit voor eigen gewin. Blijkbaar vond God dat laatste wel rechtschapen en deugdzaam aangezien Abraham niet werd aangepakt. Sterker nog: hij werd er steenrijk van. God vond dat blijkbaar allemaal prima.

Misschien had Hij zich vergist? Iets over het hoofd gezien?

Na de verwoesting van Sodom en Gomorra vertrok Abraham naar de Negeb “en woonde als vreemdeling in Gerar” (GN 20:1). “Van zijn vrouw Sara zei Abraham dat ze zijn zuster was. Zo kwam het dat Abimelek, de koning van Gerar, haar liet schaken.” (GN 20:2)

Diederik Samsom zou zeggen “nou doet u het weer”.

En weer greep God in: “Maar God kwam ’s nachts in een droom tot Abimelek en zei hem: De dood staat u te wachten, omdat u deze vrouw ontvoerd hebt, want zij heeft al een man.” (GN 20:3).

Diederik Samsom zou alweer zeggen “nou doet U het weer”.

Gelukkig liep het uiteindelijk niet slecht zo af voor de koning. Blij de dood te zijn ontsprongen overlaadde hij Abraham met “..schapen en runderen, slaven en slavinnen” (GN 20:14). En: “duizend zilverstukken”. (Gn 20:16)

Is “deugdzaam en rechtschapen” dan: liegen, je vrouw uitlenen aan een ander voor eigen gewin, om vervolgens beloond te worden voor dit gedrag? Blijkbaar, want God vond dit allemaal prima. Tot twee keer toe zelfs.

Zo prima, dat Hij de volgende actie ondernam: “..God genas Abimelek, zijn vrouw en slavinnen, zodat zij weer kinderen konden krijgen want de HEER had iedere schoot in het huis van Abimelek gesloten, vanwege het gebeurde met Sara..” (GN 20:17-18).

Wonderlijk inkijkje in zijn opvattingen van “rechtschapen en deugdzaam” en “zonde”.

Nogal van slag, toch nog maar even verder zoeken, naar voorbeelden van de invulling daarvan. Niet deugdzaam en rechtschapen leven in de ogen van God kan je immers duur komen te staan.

Dan komen we uit bij Lot. De volle neef en protegé van Abraham.

Van Lot wisten we al dat hij er geen problemen mee had om zijn maagdelijke (“nog nooit bij een man ..geweest”) dochters aan te bieden (“kunnen jullie doen met hun doen wat je wilt”) aan voorbijgangers omdat die “omgang” met zijn gasten wilden hebben. Over deugdzaam gesproken.

Lot (de dans ontsprongen bij de verwoesting van Sodom en Gomorra, op voorspraak bij God van Abraham) woonde inmiddels met zijn dochters in een afgelegen grot in de bergen. Een vrouw had hij niet meer, die was immers veranderd in een zoutklomp..

Geen man te bekennen in de wijde omgeving. De dochters met kinderwens hadden daar wat opgevonden.

“Kom, wij laten Vader wijn drinken en gaan bij hem liggen, in de hoop dat wij van hem kinderen krijgen.” (Gn 19:32) “Zo werden de beide dochters van Lot zwanger van hun vader” (Gn 19:36)
“De oudste baarde een zoon en noemde hem Moab; hij werd de vader van de huidige Moabieten. Ook de jongste baarde een zoon en noemde hem Ben-Amni; hij is de vader van de tegenwoordige Ammonieten.” (Gn 19:37-38)

Tja, incest. Meer kan ik er niet van maken.

En God? In geen velden of wegen te bekennen. Hij die schoten kon sluiten en ontsluiten greep deze keer op geen enkele wijze in. Van straffen was ook geen sprake. Er zijn er om minder omgebracht. Hij vond het wel deugdzaam en rechtschapen genoeg blijkbaar.
Net als Abraham. Die vond er ook niets mis mee.

Het zal de lezer niet verbazen dat ik wederom met stomheid ben geslagen.

Wel weer wat wijzer geworden over Gods invulling en definitie van “deugdzaam en rechtschapen”.
Maar of mij dat nou inspiratie geeft om te leven naar “Gods gebod” kan ik, eufemistisch gesteld, toch niet stellen. Verre van dat.

Maar wellicht komen er nog nieuwe inzichten. Maar daarover later.

P.S. Binnenkort deel 13. Gods wrede beproeving van Abraham
P.S.: plaatje komt hier vandaan: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Joachim_Wtewael_-_Lot_and_his_Daughters_-_WGA25909.jpg
P.S. alle verschenen blogs in deze serie zijn te vinden in de rechterkolom onder het kopje: “Omtrent het Oude Testament”

133 Reacties op “Deugdzaam en Rechtschapen

 1. richard kamp 19 januari 2015 om 18:23

  Het oude testament is inderdaad veel erger dan de Koran.

 2. Aad Verbaast 19 januari 2015 om 18:26

  @Richard: of de Bijbel erger is dan de Koran kan ik niet beoordelen. De laatste heb ik (nog) niet doorgeploegd. Dat de Bijbel (tot nu toe) erg is, dat is voor mij wel duidelijk inmiddels.

 3. King Billy 19 januari 2015 om 18:36

  Uit deze twee dochters van Lot ontstonden de Ammonieten en Moabieten, maar ook Ruth, in de lijn van Koning David, die doorloopt naar de Messias.
  Of is dit een misvatting van mijn kant?

 4. Aad Verbaast 19 januari 2015 om 18:42

  @King Billy: zou voor mij onverwacht zijn. Maar niets is onmogelijk in deze verhaallijn. Ik ben nog niet zover echter. Ik denk dat @Joost (gezien zijn relatieve onmetelijke kennis van de ‘wetenschap’) je daar wel onmiddellijk een gedegen antwoord op kan geven.

 5. Johan 19 januari 2015 om 18:55

  Deugdzaam en rechtschapen zijn blijkbaar rekbare begrippen. Je moet niet vergeten dat de mens vanaf het begin al heeft geprobeerd Gods ge- en verboden te negeren (Eva en de appel). Waarschijnlijk is God in de loop der jaren de weg een beetje kwijtgeraakt door die steeds zondigende mens.

 6. Aad Verbaast 19 januari 2015 om 19:00

  @Johan: “negeren” is nog maar de vraag. Lijkt meer op een puzzel wat God nou eigenlijk verwacht. En dan kom je voor merkwaardige verassingen te staan zo blijkt.

 7. Johan 19 januari 2015 om 19:07

  Niets zo veranderlijk als de mens en aangezien die naar Gods evenbeeld is gemaakt, is God dus ook veranderlijk :-).

 8. blutch1 19 januari 2015 om 19:39

  Wat ik eruit begrijp is dat een beetje geweld geen goedkeuring verdient. Echter, geweld dat tot totale uitroeiing leidt wel. Conclusie: als je het doet, doe het dan goed.
  Overigens spreekt hier duidelijk de tribale opvatting uit. Onze stam is goed, maar hoe verder daarvan af, hoe minder waardevol. Lees hiervoor eens Euthyphro in de dialogen van Socrates cq Plato.

 9. Pierre Van de Kletersteeg 19 januari 2015 om 19:54

  Awel, geweld, incest, en zo zijn net als dioxine.
  Een klein beetje is dodelijk; veel kan geen kwaad.

  Alles is relatief.
  Als je een fiets van een bijstandtrekker “mag” dat
  maar jat je een zak cement van een groot bouwbedrijf: veroordeling
  Als een bijstandtrekker 150 bijverdiend met werk; is dat fraude; terugbetaling en strafblad.
  Als een EP dagelijks 250 fraudeert met aanwezigheidspremie; mag, wordt zelfs beschermd.
  en zo…….,

 10. joost tibosch sr 19 januari 2015 om 20:20

  De Moabieten en de Ammonieten waren vanaf het begin aartsvijanden van de zich in die regio vestigende hebreeuwse nomaden, De geboorteverhalen van hun stamvaders verzuipen dan ook in drank en incest. om aan te geven dat die vijandige volkeren itt een hebreeuwse volk zo amoreel waren als de pest. (Inderdaad: lijken mensen in de loop der tijden beschaafder te worden!)

  De belgen mogen blij zijn dat we hen volks alleen maar niet slim vinden en dat we zonder echt vijanden te zijn geen volks geboorteverhaal meer over de eerste Belg kunnen vertellen Die zou hoogstwaarschijnlijk zwaar lichamelijk en geestelijk gehandicapt zijn. Op die manier werden oude volkse geboorteverhalen in Gen verteld. over vijandige volkeren!

  Het veel latere profetisch joods geloof, ontstaan toen de werkelijke droom van een groot joods rijk ,vanaf ong 1000vC door David gesticht, voor en rond 600 v C in duigen viel, heeft het over de, door zionisten met hun Davidsster opnieuw op groot land beluste bewust vergeten, toekomstdroom in het nieuwe Sion, het nieuwe Jeruzalem, “waar alle volkeren (ook Palestijnen!) samenstromen” en waar “geen verdriet, tranen en onenigheid” meer is…

 11. joost tibosch sr 19 januari 2015 om 20:46

  Inderdaad, @Billy King, het boekje Ruth, stamt uit ong 500vC en is een van de duidelijkst praktische uitingen van het profetisch joods geloof: Een ontroerend prachtig protest tegen het toen nog joodse verzet tegen gemengde huwelijken en het gebruikelijke minachten van andere volkeren In de bewust eeuwen later opgestelde geslachtslijst van Jezus vind je dan ook heel opvallend de niet-joodse vrouw Ruth.. Zo gaven de eerst christenen aan dat Jezus in de traditie van het profetisch jodendom stond.

 12. koppieop 19 januari 2015 om 21:48

  === “Kom, wij laten Vader wijn drinken en gaan bij hem liggen, in de hoop dat wij van hem kinderen krijgen.” (Gn 19:32) “Zo werden de beide dochters van Lot zwanger van hun vader” (Gn 19:36)…
  In “mijn” Bijbel, die denkelijk niet zo veel van andere zal verschillen, lees ik ook dat Lot zich in beide gevallen niet bewust is geweest van wat er is gebeurd. (“”toen ging de eerstgeborene naar binnen en ging bij haar vader liggen, maar hij wist niet wanneer zij ging liggen en wanneer zij opstond”” – Gn 19:33. In Gn 19:35 gebeurde hetzelfde met zijn jongste dochter)..-.

 13. King Billy 19 januari 2015 om 22:53

  Mona Lisa nog aan toe, hoe krijgt men het voor elkaar zelfs de geslachtslijn van de aartsvader via ja zelfs de koningen , waaronder Salomon, in die melting pot van volkeren vanaf de aartsvader naar de vader van de Messias te herleiden, vervolgens Maria ook nog eens in het edele zadel te zetten en dat vanaf de rijk versierde Bühne ook nog geloofwaardig, aan het ademloze ignorante publiek over te brengen.
  Doet me denken aan Ken Folett, die ‘een’ Century Trilogy over de geschiedenis van 20e eeuw heeft geschreven, verpakt in verhalen over een zestal, deels adellijke families in Rusland, Duitsland, Engeland, beetje Oostenrijk en Amerika. Van alles in die familie’s. Dominees, poetsvrouwen, mijnwerkers, revolutionairen, feministen, politici, diplomaten, spionnen, maffioso, noem maar op.
  In het laatste deel, ‘Edge of Eternity’, maakt de voluit bij naam genoemde JFK, bekend om zijn huwelijkse ontrouw, een negerin zwanger. Afgezien van de juridische kwesties -Ken Folett komt er mee weg- is óók Folett erin geslaagd fictie en non-fictie op een sappige manier geloofwaardig te maken.
  Jammer dat Folett een bekend Nederlands oeroud geslacht, deel uitmakend van de belangrijke aartsvaders van de Amerikanen waaronder een minstens zo markant persoon zich met de zijsprongetjes van JFK zeker kan identificeren, niet heeft meegenomen om de geschiedenis van 20e eeuw nog geloofwaardiger te maken. Of Folett daarmee zou zijn weggekomen is overigens zeer de vraag.
  Maar dit terzijde en toch weer niet ter verduidelijking van het volgende. Geschiedsschrijving dient veelal doelen, maximale objectiviteit is alleen mogelijk indien toegang wordt verkregen tot alle beschikbare bronnen. En dat verdomt óók het bestuur van het Vaticaan. Mythen hebben aantrekkingskracht. Deze doorprikken is een doodzonde. Al helemaal in religie’s.

 14. Pierre Van de Kletersteeg 19 januari 2015 om 22:55

  Straal gelogen dus.
  Als je knalbezopen bent, krijg je hem echt niet overeind; gezien het resultaat was dat wel het geval, dus hij was niet stomdronken. Dus hij liegt dattie barst.

  Gut, dat die gereformeerde hobby (incest0 toen al bestond….

 15. Aad Verbaast 20 januari 2015 om 00:31

  @Johan: dat God nog wel eens inconsequent was, daar hebben we al heel wat verhalen van gezien. De leidt dan weer tot de vraag of je wel van Hem op aan kunt.

 16. Aad Verbaast 20 januari 2015 om 00:36

  @Blutch1: == Wat ik eruit begrijp is dat een beetje geweld geen goedkeuring verdient. Echter, geweld dat tot totale uitroeiing leidt wel. Conclusie: als je het doet, doe het dan goed.==
  Lijkt me nog wel wat snel geconcludeerd. Ik zit nog af te vragen wat er dan met “geweld” bedoelt wordt door Hem. Zo ook zomaar kunnen dat hij er geen probleem mee heeft dat iemand iemand anders de hersenpan inslaat (gebeurde toen, en nog), maar dat Hij het niet onvoorwaardelijk achter Hem staan als ondraaglijk geweld (tegen Hem) ziet. Duidelijk wel een gevoelige snaar voor Hem immers.
  Maar we zullen zien..

 17. Aad Verbaast 20 januari 2015 om 00:43

  @Joost: Lijkt me een heel plausibele uitleg die je geeft daar. Ik kan me daar wel iets bij voorstellen. Ik had daar nog niet aan gedacht. Zker niet omdat Lot toch de oogappel (en volle neef) van Abraham was..

  Maar er even van uitgaande dat je gelijk hebt, dat zou toch wel enorme consequenties hebben toch?

  Dat zet de Bijbel wel even als boek heel anders neer immers. Geen stukje ‘geschiedschrijving’.
  Maar (slechts?) een pamflet van een specifieke bevolkingsgroep (of leiders daar van) die wel eens even duidelijk wou maken waarom zij zoveel beter waren dan hun ‘vijanden’.
  Daar krijg ik dan (jammergenoeg) weer een (andere) vieze smaak van in mond als dat waar zou zijn. En je kan denk ik wel inschatten waarom?

 18. Aad Verbaast 20 januari 2015 om 00:46

  @Koppieop: tja, het staat er wel, maar ik moet in deze toch @Kleet wel nageven dat hij het bij het rechte eind kan hebben. Hij kan dan dronken zijn geweest, maar er kwamen wel kinderen van!

 19. Aad Verbaast 20 januari 2015 om 00:50

  @King Billy: haha, het wordt steeds interessanter!!

  == Geschiedsschrijving dient veelal doelen == Dat is genoegzaam bekend. Met alle gevolgen van dien. Maar ja dan zit ik (sinds vanavond) toch nog met dat onrustige gevoel (zie mijn reactie naar @Joost dat dit hele boek wellicht enkel een kwaadaardig opzetje is van een groep mensen met een duister doel… Wat nog grotendeels gelukt is ook!

 20. Pierre Van de Kletersteeg 20 januari 2015 om 07:12

  Da’s gemakkelijk; ik heb altijd gelijk; je hoeft het niet te geven……heb het al.
  In alle bescheidenheid.

 21. King Billy 20 januari 2015 om 08:18

  Één van die doelen, c.q. ‘opzetjes’ was wel duidelijk. Het doel heiligt de middelen. Toen het Roomse Rijk de scheiding van Kerk en Staat moest slikken, schiep de toenmalige Paus onmiddellijk een diplomatieke dienst om katholieken onder de bevolking te beschermen. Wat daarna gebeurde en nog steeds het collectieve geweten in Europa besmeurt, werd genegeerd om een nog groter kwaad, het Bolsjewisme, te bestrijden. Een spagaat, waar de belangrijkste vertegenwoordiger van het Christendom vanuit een historisch perspectief altijd aan verbonden blijft.

 22. richard kamp 20 januari 2015 om 08:40

  Het grote verschil tussen het oude testament en de Koran is dat in de bijbel de uitverkorenen alles mogen, als ze de goddelijke geboden opvolgen, in de Koran staat dat christenen en joden, die goed leven, in de Islamitische hemel komen.

 23. Pierre Van de Kletersteeg 20 januari 2015 om 09:40

  Maar die krijgen maar50 maageden.Verschil moet er zijn.

  Een simple schatting maakt te consteren, dat er maar voor 3% van de mannen maagden zijn…..
  De rest moet elkaar op de rug vliegen?
  Awel, Mohamed hield er ook van, vooral van jonge jongetjes

 24. Aad Verbaast 20 januari 2015 om 10:19

  @King Billy: waar doel je precies op met == Wat daarna gebeurde en nog steeds het collectieve geweten in Europa besmeurt ==?

 25. Aad Verbaast 20 januari 2015 om 10:23

  @Richard Kamp: zo zijn er wel meer verschillen te ontdekken neem ik aan. Kan ook niet anders. Zo’n 1500 jaar later dan de Bijbel opgeschreven.

 26. King Billy 20 januari 2015 om 10:40

  @Aad Verbaast. De heikele postie die het Vaticaan innam jegens fascisme, het nationaal-socialisme met de jodenvervolgingen met tegelijkertijd een schuin oog naar het goddeloze Bolsjewisme. Weliswaar was er daarna het Tweede Vaticaanse Concilie als een soort ‘Nieuw Begin’, maar daarmee is voor velen alles allerminst “tout pardonnné”.

 27. Aad Verbaast 20 januari 2015 om 11:45

  @King Billy: dank. Duidelijk nu wat je bedoelde. Alweer zo’n zwarte episode uit hun geschiedenis.

 28. artafterallart 20 januari 2015 om 11:53

  @ Aad
  Eigenlijk raakt je blog de geschiedenis van integriteit.
  In zuivere vorm treffen we het ‘dus’ niet bij De Enige God aan die ‘verscheen’ toen de mensheid zonder ‘hem’ er niks van bakte volgens zijn geschiedschrijvers.
  De bijbel vertelt ons ‘vervolgens’ dat je voor het heersen op aarde deugden zo selectief mogelijk moet hanteren en gewetenloos.
  Dat wezenskenmerk van machtsvorming kenmerkt niet alleen de (geschiedenis van de) A-godsdiensten, maar nog steeds de gehele politiek en vinden we niet zelden terug in het handelen van bestuurders en zelfs rechters. In een samenleving c.q.wereld die zich uitput met het trekken van scheidslijnen van degenen die wel en die niet bij de groep horen, is het met twee maten meten haar ‘natuur’.

 29. Aad Verbaast 20 januari 2015 om 12:06

  @Art: Daar lijkt het allemaal wel op, ja.
  Directer geformuleerd krijg ik onderhand de indruk dat “rechtschapen en deugdzaam” er eigenlijk op neer komt dat je onvoorwaardelijk God als de enige en ware God ziet, en onvoorwaardelijk doet wat hij je voorschrijft. Anders vallen er klappen.
  Voor de rest vindt Hij het wel prima allemaal. Zuipen, liegen, je vrouw uitlenen voor eigen gewin, moorden, etc etc.

 30. Pierre Van de Kletersteeg 20 januari 2015 om 12:36

  lijkt verdacht veel op islam.

 31. joost tibosch sr 20 januari 2015 om 14:17

  King Billy Het is inderdaad oude literaire religieuze duiding, of om jullie woorden dan te gebruiken: boosaardig bedoelde misleiding.. Een geslachtslijst toen is literair hetzelfde als een oud geboorteverhaal: Men geeft er de betekenis van iemand mee aan. In diezelfde geslachtslijst waar Ruth vermeld wordt de joodse geschiedenis verdeeld in 3×14 generaties (toevallig,hé!) tot Jezus. En nu komt de “joods christelijke truc”: 3×14=6×7: na de onvolmaakte 6 van de joodse geschiedenis komt bij de volmaakte 7 Jezus: Ook is de niet joodse Ruth uit dat veel latere verhaal ook nog eens de stammoeder van de grote jood stamvader David. Ook nog een andere opvallende vrouw,Batsjeba, die David na haar man te hebben laten omkomen verleidde en zwanger maakte, wordt genoemd. Een vroege profeet gaf in het bekende “heldenverhaal” over de grote David hem daarvoor, ongebruikelijk bij koningen toen, ongenadig op zijn donder. En christenen toen kenden ook het joodse verhaal dat het grietje Maria uit de provincie door een Romeinse soldaat verkracht zou zijn. Zij zeggen op oude literaire manier (ook Boeddha heeft zo’n verhaal) dat Jezus door God “verwekt” is. Je ziet dat men literair nogal “gewinkeld” heeft om de betekenis van Jezus weer te geven. Letterlijk nemen van een oude geslachtslijst is dus niet aan te raden en in de betekenis die zo’n geslachtslijst weergeeft, hoef je, als je niet wilt, ook niet te geloven. Maar om zoiets dan maar boosaardige misleiding te noemen, lijkt toch andere redenen te hebben.

 32. Aad Verbaast 20 januari 2015 om 14:39

  @Joost: bedankt weer voor de toelichting.

  BTW: Heb je al een reactie op mijn vraag van 20 januari 2015 om 00:43?

 33. Aad Verbaast 20 januari 2015 om 14:43

  Goh, kom ik zomaar dit tegen: == In de “Bijbel Lees Sessies” (BLS) doet Max J. Molovich verslag van zijn poging de bijbel van begin tot eind te lezen. ==
  Blijk ik toch niet de enige te zijn: http://www.panzerfaust.org/?cat=83&paged=2
  Ik zie zelfs wat overeenkomsten, zeker in de stijl 😉

 34. artafterallart 20 januari 2015 om 15:15

  @ Aad
  Die bazooka steekt je behoorlijk naar de kroon. Gelukkig is hij voor het 9e ‘gebod’ blijven steken. Wellicht kunnen jullie daar samen optrekken voor een snellere rit naar het einde. 🙂

 35. King Billy 20 januari 2015 om 15:24

  @joost tibosch sr. Heeft een religie (kaballistische) numerologie nodig om de geloofwaardigheid te ondersteunen en feiten te ondersteunen?

 36. Aad Verbaast 20 januari 2015 om 16:56

  @art: hij heeft inderdaad een leuke manier van schrijven!
  Ik hoop inderdaad wel er wat sneller doorheen te kunnen gaan.
  Kan ook denk ik. God laat zichzelf steeds minder zien, verderop.
  En al die soapverhalen die er aan komen kan ik dan gevoeglijk overslaan. Tenzij ze noodzakelijk zijn voor de context van Gods ferme optreden. 😉

 37. joost tibosch sr 20 januari 2015 om 17:06

  KB Wrschl niet. Levensbeschouwingen in het antieke denken zie je ze maar al te graag, zonder ons gevraagd te hebben of wij het ook leuk vinden of snappen, kaballistiek en numerologie gebruiken. En dan niet zozeer ivm met feiten -die interesseerden hen eigenlijk niet en zeker niet met het huidige fanatsme, maar bij verwoording van zin en betekenis van het leven

 38. joost tibosch sr 20 januari 2015 om 17:16

  Aad Lees je reacties altijd maar half en dan met name zaken, die je zelf heel goed uitkomen? (zie het laatste stuk van 19/1 20.20 en de daaropvolgende reactie aan BK). Voor je gaat zeggen dat je dit niet duidelijk is: please lees die twee reacties nog eens goed!

 39. Aad Verbaast 20 januari 2015 om 17:26

  @Joost: == Lees je reacties altijd maar half en dan met name zaken, die je zelf heel goed uitkomen? == Niet mijn gewoonte.
  == zie het laatste stuk van 19/1 20.20 en de daaropvolgende reactie aan BK ==
  Het was juist dit verhaal van je die me aan het denken zette, en me inspireerde mijn vraag van 20 januari 2015 om 00:43 aan je te stellen. Later dus. Terugverwijzen naar een eerdere reactie van je heeft dus weining toegevoegde waarde. Het was blijkbaar niet duidelijk genoeg voor me.

  == Voor je gaat zeggen dat je dit niet duidelijk is: please lees die twee reacties nog eens goed! ==
  Gedaan, en nog 2 keer. Het zal aan mij liggen, maar ik kan er geen duidelijk op mijn gestelde vragen in ontdekken. Waag nog eens een poging, zou ik willen suggereren.

  P.S. het zal je, met al je ervaring, toch niet vreemd voorkomen dat er mensen zijn op deze aardbol die niet alles met een half woord kunnen begrijpen. Ik hoor zeker bij die groep, geef ik meteen en ruiterlijk toe.
  P.S. en nog een suggestie: misschien wat kortere zinnen gebruiken in je reacties? Ik kan het nu nauwelijks ontcijferen door de ongelooflijke lengte. Zal ook wel een van de vele beperkingen van me zijn..

 40. Pierre Van de Kletersteeg 20 januari 2015 om 18:34

  ==of zinnige text, is ooknooit weg….

 41. Pierre Van de Kletersteeg 20 januari 2015 om 18:35

  …en effe terug naar school, leren hoe we een zin moeten bouwen…

 42. Aad Verbaast 20 januari 2015 om 18:41

  @Kleet; er valt nog veel te verbeteren. Daar weet jij (ook) alles (?) van.

 43. Pierre Van de Kletersteeg 20 januari 2015 om 21:01

  Klopt.Maar je bent wel een moeilijke leerling……
  Maar ik hou vol!!

 44. King Billy 21 januari 2015 om 09:29

  Sommigen zullen wel weer denken dat dit bij de konijnen af is.
  Door het erkennen van religie‘s slechtste ideeën in een statische Bijbel, die niet meebeweegt met de tijd, wordt de hoop op ‘beter’ in stand gehouden.
  http://valerietarico.com/2015/01/20/religions-dirty-dozen-12-really-bad-religious-ideas-that-have-made-the-world-worse/

 45. Aad Verbaast 21 januari 2015 om 10:01

  @King Billy: mooi overzicht. Niet iets om vrolijk van te worden natuurlijk. Maar gezien je uitgesproken hoop: we kunnen toch wel stellen dat het gemiddeld iets beter is geworden. Let wel: gemiddeld.

 46. Aad Verbaast 21 januari 2015 om 11:00

  On-topic: “Door uw nakomelingen zal zegen komen, omdat Abraham geluisterd heeft naar mijn woord en zich gehouden heeft aan wat ik hem voorhield: aan mijn geboden, verordeningen en wetten.” (Gn 26:4-5)
  Wat je voor de rest uitvreet is blijkbaar allemaal niet zo belangrijk.

 47. Aad Verbaast 21 januari 2015 om 14:56

  Handig ratelend lijstje over de “toestand van de wereld”. http://www.worldometers.info/nl/
  Zou God eigenlijk ook gebruik maken van internet? Handig lijkt me voor Hem.

  Intussen is in Davos het World Economic Forum weer van start gegaan.
  Uitpuilend van de macht: http://www.nrcq.nl/2015/01/21/alle-belangrijke-mensen-zijn-nu-in-davos-dit-zijn-ze-in-zes-graphics-en-een-liedje

 48. King Billy 21 januari 2015 om 16:14

  Re Davos: Worddt een duur geintje. Uit betrouwbare bron, een Frankfurter broodje warme worst, zgn. ‘Frankfurter’ kost daar op de piste nu €10,80.

  En God heeft ínternet echt niet nodig om toornig te woorden nadat Zijn vertegenwoordiger op aarde de autoriteit van de Heilige Stoel gebruikt om wereldwijd de popi-jopi uit te hangen door Zijn Schepsel te degraderen tot konijnen. Bovendien, wat nu als er toch een vierde komt. Abortus? Als uit deze ‘konijnen uitspraak’ geen straf voortvloeit, zijn er goede gronden om aan het bestaan van God te twijfelen. Heb zo het vermoeden dat met zo’n uitspraak vele konijnen uit de kerk verdwijnen voordat het zingen, veelal toch al om niet aan te horen, een aanvang neemt.

 49. Pierre Van de Kletersteeg 21 januari 2015 om 16:25

  Welke idioot gaat er nu naar Davos?

  Als god op internet gaat, moettie eerst zijn parate kennis bijspijkeren.
  Tenminste in spijkerschrift; dan heft Selma ook weer wat te doen.
  Of is dat spijkers zoeken in laag water?

 50. Aad Verbaast 21 januari 2015 om 17:05

  @King Billy: de prijzen natuurlijk netjes aangepast aan die populatie van zo’n 3000 rijken, die veelal met privéjets die contreien nu bevolken.
  Veel gemopper van die lui die vooral op “de kleintjes letten”. Is net voor dit congres de munt daar veel duurder geworden!

  Die Paus heeft wel gevoel voor humor moet ik hem nageven. Bij de wilde konijnen af!

 51. Aad Verbaast 21 januari 2015 om 17:07

  @Kleet: == Welke idioot gaat er nu naar Davos? == Moet je toch een keer geweest zijn, je weet niet wat je mist.

  Tja, die Selma.. Nog aan het studeren denk ik voordat ze hier (na alle beloften) met een gewogen oordeel komt.

 52. rubiotje 21 januari 2015 om 17:16

  Kleet; Voorlopig heeft Selma weinig of niks te doen, alle opgeslagen artefacten, oa kleitabletten, in depots in oa Raqqa zijn/worden geplunderd.
  http://www.archeologie.leidenuniv.nl/nieuws-agenda/depots-leidse-archeologen-in-syrie-geplunderd-.html
  Barbaren en ‘andere’ gelovigen rule the world.
  Moge God en al zijn zonen terugkeren op een dag, beloofd is immers beloofd, dan kunnen ze van mij alle heilige plaatsen (incl. Jeruzalem en Mekka) in het Midden-Oosten opblazen alvorens weer te vertrekken naar hun eigen planeet…deden ze immer al eerder met al die bijbelse plaatsen?
  Last but not least kan Selma zich beter richten op het vertalen van de kleitabletten van ‘onze’ bijbel kenner en charlatan Joost tibosch sr…

 53. rubiotje 21 januari 2015 om 17:21

  Aad; Kon/wilde niet eerder reageren wegens trieste familie omstandigheden..
  Helaas neemt god meer dan hij geeft..

 54. Aad Verbaast 21 januari 2015 om 17:35

  @Rubio: == Helaas neemt god meer dan hij geeft..== en veelal de verkeerde.
  Veel sterkte in deze moeilijke tijden..

  Barbaren: meer kan ik er ook niet van maken. Verwijzen naar historisch besef, maar alles met de grond gelijk maken wat daar naar hun mening niet in past. Om daarmee een nieuwe werkelijkheid (in hun ogen) te scheppen. Valt niet uit te leggen. Barbaars.

 55. Pierre Van de Kletersteeg 21 januari 2015 om 17:37

  De meeste Soemerische “geschriften” koperrollen–zijn in handen van prive verzamelaars. Ga effe naar petra…..daar is meer dan in musea

 56. Aad Verbaast 21 januari 2015 om 17:47

  De discussie over godsdienst (en de gevolgen) daarvan is natuurlijk een hot topic op het moment.
  Deze kwam net voorbij: http://www.trouw.nl/tr/nl/5091/Religie/article/detail/3834226/2015/01/21/Religie-als-bron-van-alle-kwaad.dhtml
  Ik ben overigens (in de huidige tijd) die mening niet toegedaan. Ik zit meer op de lijn van Marx (in deze) : “opium van het volk.” Met een kleine maar wezenlijke aanpassing: “Opium voor het volk”. Religies zijn immers niet “van”..

 57. rubiotje 21 januari 2015 om 18:05

  Aad; Dank, hoop dat mijn oude moedertje (94) nu vredig in de hemel is, wat het ook zijn moge. Vroeg mijn moedertje zich uiteindelijk ook af na een groot deel van haar leven godvrezend te zijn geweest..

  Kleet; Petra ben ik geweest, de beroemde gevel en klooster op de heuvel zijn indrukwekkend. Helaas wordt ook daar (il)legaal opgegraven en/of geplunderd. Op dezelfde reis museum in Aleppo bezocht….momenteel alles in puin, was een prachtige stad, mooier en interessanter dan Damascus.
  Ben overigens in die laatste stad in de oudste kroeg ter wereld geweest. Vroeg me af wie daar allemaal uit de bijbel gezeten zouden kunnen hebben. Ze lustten immers allemaal wel een borreltje..? Paulus wellicht..? Is nu niks meer an, ze drinken er nu alleen maar kopjes thee met Job Cohen…

 58. Aad Verbaast 21 januari 2015 om 18:09

  @Rubio: goed dat je moeder godvrezend was. Zou ik in hem geloven dan zou ik Hem ook vrezen. Sterker nog: staan te trillen op mijn benen. Slapeloze nachten en zo.

 59. rubiotje 21 januari 2015 om 18:22

  Er schijnt morgen toch een dominee te spreken op de uitvaart…..heeft de familie geregeld of moeder het nu wel of niet goed vond.
  Enfin, mocht het me niet bevallen wat ie ‘uitgekraamd’ heeft à la Joost zal ik hem toch eens stevig aanpakken…in een donker hoekie uiteraard…:)

 60. Aad Verbaast 21 januari 2015 om 18:25

  @Rubio: misschien (mocht zich de gelegenheid zich aanbieden) eens bij hem een balletje opgooien over het http://nl.wikipedia.org/wiki/Stockholmsyndroom

 61. Pierre Van de Kletersteeg 21 januari 2015 om 19:44

  Awel: het is zo simple.
  Er staat ergens geschreven: gij zult maar een god aanbidden…

  Ok Ik ben goddelijk; mijn bankrekening is…….

 62. Pierre Van de Kletersteeg 21 januari 2015 om 19:46

  Ooit getrouwd, zegt de ambtenaar; het is jammer dat het paar gevraagd heft het kort te houden, anders…….
  Zei ik hem….” ga jij moeilijk lopen….”
  en hij was weer in het gareel.

 63. King Billy 21 januari 2015 om 23:21

  Nou niet al té cynisch worden over religie en aldaar de bron van veel onheil en onrecht zoeken. De Arabieren zeiden vroeger, “Ik geloof in Allah, maar koester mijn kamelen.” Geen kamelen, geen handel. Op dollarbiljetten staat “In God we trust”, vroeger op de Nederlandse munten “God zij met ons”. Dan zijn er wel een paar andere omstreden endogene bronnen, die, als de bovens ons gestelden zich niet bezinnen op waarmee ze bezig zijn, heel veel nieuwe Lot’s creëren die dit op hun beurt niet zullen pikken.
  Valsemunterij, nóg een lage olieprijs die met een paar klappen weer in de hoogte schiet en overal ongelovigen kunnen ervoor zorgen dat de kamelen niet meer rijden simpelweg omdat het te duur wordt. Men hoeft echt geen Ezechiel of Jesajah te zijn om op de klompen te kunnen aanvoelen dat het op hoger vlak liggende ‘Einde der Tijden’ nader is dan “Euro-redding nabij’. Niet leuk als dan bij wijze van spreken geschieddsschrijvers en archeologen later alle mooie verhalen, zoals in de Bijbel de opgepimpte potpourri aan verhalen over het Koninkrijk van Salomon en David in het piepkleine Judea, Jeruzalem nog slechts 1200 inwoners, een paleis van veertig bij vijftig meter, moeten ontkrachten.

 64. Aad Verbaast 22 januari 2015 om 09:13

  @King Billy: wie is hier nu cynisch? 🙂

 65. King Billy 22 januari 2015 om 10:05

  Hoezo cynisch? Archeologen leggen meer bloot dan algemeen wordt gedacht.

  =If ((biblical, (KB)) history is written for the present, are we doomed to repeat the past?==

  ==…… by approaching the Bible “as an artifact to be studied and evaluated rather than a work of divine inspiration that must be embraced as a matter of true belief”.
  Phyllis Trible, professor of biblical studies at Wake Forest University, concluded her review in The New York Times by pointing out the importance of understanding the truth about the biblical past :…
  Fortunately, the book does not achieve its goal: “to attempt to separate history from legend.” It is better than that, for it shows how intertwined they are. What actually happened and what a people thought happened belong to a single historical process. That understanding leads to a sobering thought. Stories of exodus from oppression and conquest of land, stories of exile and return and stories of triumphal vision are eerily contemporary. If history is written for the present, are we doomed to repeat the past?
  ==
  http://en.wikipedia.org/wiki/The_Bible_Unearthed
  Goegel eens op ‘Finkelstein archeology‘

 66. Aad Verbaast 22 januari 2015 om 10:30

  @King Billy: luisterend naar de bijzondere voornaam Israel. Kan niet meer misgaan natuurlijk.
  Ook nog eens een achternaam die zomaar gebruikt had kunnen worden in Harry Potter.
  http://en.wikipedia.org/wiki/The_Bible_Unearthed
  Interessant leesvoer!

 67. Aad Verbaast 22 januari 2015 om 10:45

  http://www.trouw.nl/tr/nl/4716/Christendom/article/detail/3834482/2015/01/22/Onderzoeker-zegt-oudste-evangelie-gevonden-te-hebben.dhtml
  == Voor heidenen was het gebruik van een heilige tekst als inpakpapier een mooie manier om christenen een hak te zetten.==

 68. King Billy 22 januari 2015 om 11:07

  Kan me verhalen herinneren dat tijdens ‘De Bezetting’ bijbelpagina’s werden gebruikt voor sigarettenpapier.
  Het zal toch niet zo zijn dat pakpier een andere kijk op het NT oplevert.

 69. Aad Verbaast 22 januari 2015 om 11:15

  @King Billy: ik kan me daar wel iets bij voorstellen. Veel bijbels (klein formaat) gebruik(t)en van dat flinterdunne papier. Net vloeipapier.
  Dan maar de hens er in..

 70. Pierre Van de Kletersteeg 22 januari 2015 om 11:24

  KIerknoeken ook trouwens….superdu; hebben ze van Durex afgekeken

  Jij hebt wel iets tegen discovery, maar je verheerlijkt Wikipedia dat een etage lager staat.
  En kennelijk ben je slecht voorgelicht.

  Discovery zend een serie uit over de verspreiding vanChristendom; en een serie over de bijbel.
  Beiden zijn van de BBC die ze weer gekocht heeft vande universiteit

  Heel leuke afleveringen; met alle archeologische vindingen.
  Niet alleen die met toestemming van Vatikaan

  Als daar de archieven open gaan, vallen gelovigen van hun stoel en krijgt joost een rolberoerte.

 71. Aad Verbaast 22 januari 2015 om 11:40

  @Kleet: wikipedia is gewoon praktisch. Linkt lekker weg.
  Heel wat anders dan hier een linkje neerzetten, waar de argeloze lezer een uur naar een uitzending moet gaan kijken om een beetje info op te halen. Als die linkjes al te vinden zijn..

 72. joost tibosch sr 22 januari 2015 om 15:36

  Voor de broodnodige variatie even ook een gelovige reactie over wat Franciscus zei over homosexualiteit en voorbehoedsmiddelen:;

  Homosexualiteit: Iedereen met ons soort opleiding weet en ziet dat homosexualiteit als heterosexualiteit kan leiden tot vriendschap en liefde. Als gelovige lijkt de conclusie dan voor de hand te liggen dat zoals heterosexualiteit ook homosexualiteit voor gelovigen dan ook sacramentele verwijzing kan zijn naar Gods’liefde en dat het sacrament huwelijk dus voor gelovige homosexuelen even vanzelfsprekend kan zijn als voor heterosexuele gelovigen . Bovendien beseft een Franciscus eigenlijk wel wat voor een impact negatieve uitspraken voor homosexuelen wereldwijd kunnen hebben? Én kun je dat wel maken zeker als je zegt te geloven in een God, die van alle mensen, dus ook van homosexuelen, houdt?

  Anticonceptie: Condooms en voorbehoedsmiddelen worden zeker ook gebruikt om zonder te duchten gevolgen “sexueel lekker an te kunnen rotzooien” Gebruiken we dan ook niet die gewone uitdrukking: “konijnen” ? Waarom zou de Paus dat dan niet mogen? Wij weten ook dat die “goddank in onze tijd godgegeven” middelen voor volwassen mensen als wij, gelovig of niet,dé mogelijkheid zijn om onze intense overrompelende echte sexualiteit+kinderaantal beter te regelen dan ooit?

  Voor mensen, die niet snappen dat mensen zelf met hun tijd meegaan en daarom ook een niet veranderende bijbel (of Koran) gelovig in onze tijd kunnen lezen, moet dit je reinste onzin zijn. Maar, allez, deze site zal beslist toch ook zo af en toe gelovige onzin kunnen verdragen! .
  Dat de oude Franciscus wellicht met zijn argentijnse opvoeding en opleiding, met name wat sexualiteit en het oude sexuele taboe betreft, niet helemaal mee kan komen in onze tijd, lijkt begrijpelijk. Hij lijkt wel iets begrepen te hebben van een -godgegeven- “gezagskrisis” en snapt zo langzamerhand wel dat een gelovige hem rustig commentaar geeft.en dat gelovigen ook zelf gelovig kunnen denken.

 73. Pierre Van de Kletersteeg 22 januari 2015 om 15:53

  Zelden zo’n onzin gelezen. Sacramentele liefde?? Man je bent gestoord.
  In vrije landen is ongeveer 5% van de populatie homo; ten dele foutje van natuur
  Voor de rest: opportuniteit.
  Lang gestraften in USA leven voor 98% als homo in de bak.
  Als ze een jaar vrij zijn: nog maar 4%

  Bovenbdien”sacramentele liefde” : wat een onzin!
  Is een kwestie van hormone.
  Een vrouw waaraan fysiek testosterone wordt ontrokken, kan niet van Eigen kind houden.

  Dan is er nog iets simpelers: huwelijk.
  Is een door de staat geregistreerd contract tussen man en vrouw.
  Doell van de staat is erfopvolging te regelen,en burger administratie.
  Huwelijkse trouw: is een uitvinding van protestanten.

  Huwelijk tussen homo’s of lesbo’s is een belachelijk iets.
  Bijbel heft een tekst die met een bedoeling is geschreven; die bedoeling verandert niet door het tijdsbeeld.
  Nou is het begrip “geloof” toch gebaseerd op een grote leugen……

 74. Pierre Van de Kletersteeg 22 januari 2015 om 15:55

  Koran veranderen? hahahahahahahahahahahahahahahahahaha

 75. joost tibosch sr 22 januari 2015 om 16:27

  Sorry, God,PvdK ! Ik ga al op de knieën! Alle andere goden zouden me genadig ziijn !

 76. Aad Verbaast 22 januari 2015 om 17:16

  @Joost: dank voor je toelichting. Ik schreef ook al: “De Paus blijft verbazen. Wederom in positieve zin”. Dus wat mopper je nou?

  Nu nog zijn missie om die wat moderne zienswijze over te brengen op geestelijken her en der.
  In Uganda wordt je vermoord als je homo bent. In Amerika (zeer godvruchtig land, barstensvol van de gelovigen) tiert homofobie welig (100 miljoen ongeveer..). Maar zover hoeven we niet eens te gaan. Frankrijk. Ook een homofoob land. “Je suis homo” wordt daar niet op prijs gesteld. Maar er gaan wel 4 miljoen mensen te straat op met borden “Je suis Charlie”.. Kan jij het nog uitleggen?

  N.B.:
  Leviticus 18:22: “Met een man mag u geen omgang hebben zoals met een vrouw; dat is een gruwel.”
  Leviticus 20:13: “Als een man met een andere man omgang heeft zoals met een vrouw, begaan beiden een afschuwelijke daad. Zij moeten ter dood worden gebracht.”

 77. Aad Verbaast 22 januari 2015 om 17:56

  De god van de munten:

 78. joost tibosch sr 22 januari 2015 om 18:07

  Noem je gewoon zeggen wat je denklt,ook als gelovige,mopperen)?,.Moet je al die ongenlovige Nederklanders horen mopperen. Eerst gekovigen verwijten,dat ze de wereld naar hun hand zetten, nu hen verwijten dat ze die weerbarstige wereld niet naar hun hand kunnen zetten? En zij kunnej dat met hard roepen natuurlijk wel!

 79. Pierre Van de Kletersteeg 22 januari 2015 om 18:20

  Kijk wij zien de macht van de kerken niet eens meer.
  Wij zijn opgegroeid met het idee, dat het normal is, dat winkels zondag’s dicht zijn.
  In het oostblok was het normal dat ze zelf openingstijden mogen stellen.
  En–als zondag normal is vanwege de Christenen, zaterdag voor de joden, vrijdag voor de moslimidioten, donderdag voor de volgelingen van de kerk van het vliegende koekjesmonster, en vooruit woensdag voor de hindi, en dinsdag voor de boedisten, dan blijft er nog maar een dag over om te werken.

 80. Aad Verbaast 22 januari 2015 om 18:36

  @Joost: klinkt allemaal nogal mopperig wat je daar opschrijft.

  En denk aan je bloeddruk!: “denklt”, “Nederklanders”, “kunnej”

 81. Aad Verbaast 22 januari 2015 om 18:38

  @KLeet: == Kijk wij zien de macht van de kerken niet eens meer.==
  “Wij”: volgens de verzamelingenleer hoor jij daar dus ook bij..Bijzondere constatering.

 82. joost tibosch sr 22 januari 2015 om 19:14

  Aad Beginnen we nu zo!? Na alle klachten over mijn onleesbare teksten, nu ineens Ietwat flauwerig frikkerig, niet?

 83. Pierre Van de Kletersteeg 22 januari 2015 om 21:25

  Idd het moge een niet te begrijpen verassing blijken te zijn, maar NL had de niet te versmaden eer en plezier om mij op haar grondgebied te zien opgroeien
  Daarom accepteerde ik ook dingengen –zoals winkelsluiting,die ouwe tut met corrupte bennie als zijnde normaal

 84. King Billy 22 januari 2015 om 23:37

  Ook in het reformatische Pruisische Noorden wist men met de Lutherse Bijbel wel raad. Of om het in volkse taal te verwoorden. “Uit de Bijbel een slaatje slaan”.
  De door Luther bedachte metafoor “wolven in schaapskleren” brachten de Pruisen in de praktijk. De Lutherse Frederik de Grote had het noordelijke Pruisen met zijn reusachtige leger tot een Europese grootmacht gemaakt. Zijn soldaten droegen stuk voor stuk een Lutherse Bijbel in hun ransel. “God save the King” maar dan op z’n Duits. Het was Luther die de bijbel afpakte van het Roomse Rijk en met de vertaling in de Duitse taal als verbinding de basis legde voor het Duitse Volk. “Wir sind das Volk”, met wat voor versie van de Bijbel ook in de hand, voor propaganda doeleinden misbruikt tot op de dag van heden.

  Nog een ‘weetje’. Waar de katholieken erin slaagden bijna alle officiele feestdagen oorspronkelijk in te pikken, lukte dat de Lutheranen slechts ten dele in enkele bondstaten met eén feestdag ter ere van Luther. Vanaf 2016 komt er nu weer een officiele nationale feestdag bij. Reformatiedag.
  Al met al hebben de Duitsers dan zeven feestdagen meer dan in Nederland. Desondanks in Duitsland nog een stuk goekoper ook. Maar dat zal de Duitsers niet weerhouden om Nederlandse stranden nog meer te bevolken, mede dankzij de politiek van de ECB omdat vakanties buiten de Eurozone fors duurder worden. Goed dus voor de Brusselse statistieken over binnenlandse besteding in de eurozone.
  Kunnen we hier nog salade van maken?

 85. Aad Verbaast 23 januari 2015 om 09:24

  @Joost: natuurlijk wat flauw, maar ik moest er wel om lachen. Ik zag je al voor me: met grote slagen slaand op het voorhoofd en het toetsenbord geheel verslagen door de onmetelijke domheid van de reacties hier. En ja dan sla je er wel eens naast. 🙂

  P.S. : deze was ik nog vergeten: “gekovigen”

 86. Aad Verbaast 23 januari 2015 om 09:29

  @King Billy: zo heeft alles zijn voor- en nadelen. Al die gristelijke vakantiedagen zijn natuurlijk weer mooi meegenomen waar de atheïsten maar wat dankbaar gebruik van maken.
  In Amerika doen ze dat anders: “banking holidays” hebben ze daar ingevoerd.
  Zegt al wat over welke goden daar vereerd worden 😉

 87. Pierre Van de Kletersteeg 23 januari 2015 om 11:13

  Dan moet je orthodox worden. 63 kerkdagen.
  Ik deed het simpel. Willen werknemers op een kerkdag vrij: dat kan; moet ie wel gecompenseerd worden.
  Geen mogelijkheid voor compensatie: dan ook geen betaling
  Moraal; ik ben atheist; betaal voor productie, niet voor afwezigheid.
  Niet mee eens: even geld vragen bij de kerk…..

  Op discovery (jawel) is ook een interesante serie over de kerk in de geschiedenis in England.
  Is leuk, want England was altijd vrij sterk geisoleerd.
  Naast de staat was de kerk de grootste bezitter van grond, rivieren, bossen en van alles en nog wat
  Geen wonder dat ze nogal fanatiek bezig waren dat te behouden en uit te breiden.

  de Tempeliers moisten er ook aan geloeven waren al rijk, warden nog veel rijker; te rijk naar idee van vatikaan.
  Dus afmaken in samenwerking met franse koning; beiden waren diep in de schulden bij de Tempeliers.

  En het was een orde die mij wel aansprak. Goede soldaten, maar hadden ook openlijk (net als de bisschoppen en andere clerus) hoeren, zuipgelaggen, en ze rookten deftig en driftig hash….
  Maar hun schat–die moet er wel zijn, want een paar schepenkonden ontsnappen vanuit Parijs–
  is nog nooit gevonden.
  Ondanks de da Vinci code
  ————-
  @Aad: De onmetelijke domheid van de recties valt in het niets vergeleken bij de onnozelheid van het blog…
  Awel, je moet nog een hoop leren…

 88. Aad Verbaast 23 januari 2015 om 11:22

  @Kleet: tip voor je: als je het klooster ingaat heb je 365 dagen vakantie! Kom er nog maar eens om.
  == Awel, je moet nog een hoop leren… == daar waren we het al over eens.

 89. King Billy 23 januari 2015 om 12:32

  Deugdzaam en rechtzaam? Alle principes worden ten grave gedragen. De ECB drukt geld bij, koopt deels obligaties van de EIB op, die het bijgedrukte geld als leningen doorsluizen naar Juncker, die dit als hevel gebruikt om bij banken geld op te halen, dat banken bij de ECB hebben geleend met als onderpand projecten van de EIB, waaronder Juncker’s fonds van 350 miljard onder vooraf afgesproken, kunstmatig laag gehouden rentepercentages. Voor dit hele rondpompcircus staat uiteindelijk belastingbetalers garant, die gevolgen pas merken als ze bijvoorbeeld hun levensverzekering willen incasseren (60.000 i.p.v. 100.000), hun buitenlandse vakantie moeten betalen en de waarde van spaarcentjes zien deflateren. Daar verandert het Nederlandse parlement geen cent aan. Als dat wel het geval was geweest, had een schouderophalende Rutte zwaardere wapens van stal gehaald.
  http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/eurokrise/ezb-anleihekaufprogramm-die-wichtigsten-punkte-13385221.html

 90. Pierre Van de Kletersteeg 23 januari 2015 om 12:48

  En Den Haag en Brussel kennen het oostblok niet.
  Je kan er zeker van zijn, dat de geldpersen er al een mooi zootje biljetjes hebben bijgedrukt
  Degenen die geloven van niet, zouden in een gesloten inrichting moeten.

  Voor Nederland en DE en FR: uit de euro, Eigen valuta terug; kost eenmalig wat, maar dan zijn we niet meer kwetsbaar voor eco-politieke-sociale misdrijven als waaraan Rutte zo graag meewerkt als gereformeerde flicker.

 91. joost tibosch sr 23 januari 2015 om 19:48

  Aad Onze befaamde Tempelier Breivik -je weet wel, die alsmaar Wilders citeerde- is toch niet ontsnapt?

 92. Aad Verbaast 23 januari 2015 om 23:02

  @King Billy: valt allemaal niet meer te begrijpen. Maar een oude regel in organisatorische processen gaat ook hier op: hoe hoger het bedrag hoe minder discussie. En omgekeerd dus.
  Die regel kennen Draghi en Juncker natuurlijk ook. Als geen ander wellicht.
  Zeker als die gecombineerd wordt met de regel dat het allemaal nog makkelijker wordt als je kan beslissen over andermans geld.

 93. Aad Verbaast 23 januari 2015 om 23:04

  @Joost: ik verbaas me nergens meer over. Zou zomaar kunnen. Zou zomaar ergens kunnen opduiken onder een schuilnaam opererend vanuit een heel ander land.;-)

 94. Pierre Van de Kletersteeg 24 januari 2015 om 00:01

  Dus als ik het goed begrijp hebben ze op EU niveau alle min lonen en sociale uitkeringen verlaagd met het percentage van de te verwachten devaluatie?

  Breivikzit in Zwitserland; hij left van de rente op het NL goud; en volgt een huishoudelijke cursus: Balkenbreien

 95. King Billy 24 januari 2015 om 00:14

  @Aad Verbaast. Voor Juncker en Draghi hoog (pyramiden)spel. De dood en zoniet, dan een heel klein bosje gladiolen. Veel meer zit er niet in.
  Over Bijbels, Deugd en Rechtschapen, De Engelse King James Bijbel. Man o man, wat dáar allemaal fout ging met de vertaling vanuit het Latijn en het Grieks naar het toenmalige Engels en gemanipuleerd werd met bijbelse verhalen over de opstandige Israelieten om het roerige Engelse volk koest te houden (“God save the King)” in opdracht van King James.
  Een voorbeeldje, “Gij zult geen overspel plegen”, Vergat de vermalijde Londense drukker het cruciale woordje ‘geen’. Misschien bewust gedaan? Die Bijbels gingen de hele wereld over. Later legde George Washington als eerste president van Amerika op zo’n indrukwekkend exemplaar de eed af.

 96. Pierre Van de Kletersteeg 24 januari 2015 om 08:13

  Nou weten we het zeker: onze regering bestaat niet alleen uit oerstomme en immorele klootzakken, maar ze zijn ook nog zwaar crimineel.

  Waarom denk je dat ze weigeren te vertellen wat er is gezegd op de meeting 3 dagen voor de ramp met het vliegtuig in Oekraine????
  Als het maar voor 25% verwijtbaar aan derden was, zouden ze dat wel publiek maken.

  Kan niet anders, of dit tuig was gewaarschuwd door oekraine dat het onverantwoord en levensgevaarlijk was daar over te vliegen.
  ————————-
  In de kranten stond, dat in December een drone probeerde een telefoon en wat hash in een gevangenis te smokkelen.

  Was in wekelijkheid een heel goedkoop afstand bestuurbaar helicoptertje.
  Note: voor 700$ bouw je een mini straaljager (een echte straaljager) of een twee motorig vliegtuigje; gsm bestuurbaar

  Ik zit erop te wachten, dat ze ermee dope gaan smokkelen, niet alleen de bajes in, maar ook USA in…..

 97. Pierre Van de Kletersteeg 24 januari 2015 om 08:14

  Een non kreeg buikpijn in Italie, ziekenhuis in; en popte er een baby uit……

  Zal de heilige geest wel hebben gedaan….

 98. Aad Verbaast 24 januari 2015 om 09:50

  @Kleet == Ik zit erop te wachten, dat ze ermee dope gaan smokkelen, niet alleen de bajes in, maar ook USA in…..==
  Hoef je niet op te wachten, gebeurt al: http://www.rtlnieuws.nl/nieuws/opmerkelijk/drones-nu-ook-bij-smokkel-drugs-ingezet

 99. Pierre Van de Kletersteeg 24 januari 2015 om 19:04

  Niet helmaal; ik ga altijd voor het zingen de kerk uuit…

 100. King Billy 24 januari 2015 om 20:45

  Re ==How well dou you know the bible? == Zoals gebruikelijk, de reacties zijn leerzamer, daar luchten mensen hun hart en komen met commentaren.
  ‘Billy Grahamisation’ and “Televangelism’ waren o.a. de oogst dit keer.

 101. Aad Verbaast 25 januari 2015 om 00:19

  @King Billy: die had ik nog niet eens gelezen. Maar nu wel. Ze zijn leuk inderdaad! 🙂

 102. rubiotje 25 januari 2015 om 11:31

  Billy Grahamisation >>>> het kan volgens mij nog 1000 x erger…
  Joyce- ‘zeker weten’ -Meyer… what about a bitch..?http://www.uitzendinggemist.net/aflevering/302460/Joyce_Meyer.html

 103. Aad Verbaast 25 januari 2015 om 11:58

  @Rubio: heeft toch maar mooi 4 miljoen boeken verkocht. Van haarzelf dan.
  Haar missie: == Het evangelie verspreiden en Gods liefde uitdragen == Je moet er maar opkomen.
  Heuse Nederlandse website. http://www.joyce-meyer.nl/
  Binnenkort komt ze naar de Ahoy! Zet het vast in je agenda: 9 mei.

  P.S. opvallend dat lachje van haar op haar website. Doet me erg denken aan de joker (Jack Nicholson) uit Batman.. 🙂

 104. rubiotje 25 januari 2015 om 12:15

  Aad; Dat enge mondje valt idd het eerst op…een ‘voer-voor-psychologen-mondje’ zou ik zeggen..
  Ahoy; Wellicht kan ze aldaar wat Feyenoord-hooligans ‘bekeren’…. 🙂

 105. Pierre Van de Kletersteeg 25 januari 2015 om 14:53

  ls je de liefde gods moet verspreiden, en iedereen is gelijkwaardig, heft ze al heel wat rondjes pijpen weggegeven; komt daarvan of van het openen van flesjes Dommels bier……

  meestal is er mat dat sort sekten wat loos; geld of seks.

 106. Aad Verbaast 25 januari 2015 om 17:21

  @Rubio: een Ahoy stadion vol! Ze zal er best wel een draai en een zwier aan weten te geven 🙂

 107. Pierre Van de Kletersteeg 25 januari 2015 om 17:32

  Als je hier een krant koopt, is er zeker een volle bladzijde met al dit sort hokus-pokus figuren ; van gebedsgenezers, tot en met betaalde klaagwijven toe

  Hoe lager de algemene ontwikkeling, hoe meer van dat hokus pokus onzin
  Van mij kunnen ze de boom in!
  Niet mijn boom…..

 108. Aad Verbaast 25 januari 2015 om 17:34

  @Kleet: == Van mij kunnen ze de boom in! ==
  “De boom van goed en kwaad” die in het paradijs stond.
  “toen was geluk nog heel gewoon”..

 109. Pierre Van de Kletersteeg 25 januari 2015 om 19:26

  Zijn alle seniele ouwetjes in slap gevallen van verveling?

 110. King Billy 25 januari 2015 om 22:19

  Never a dull moment als een veertigjarige Griek verkiezingen wint en geen trek heeft om op z’n 79e te zeggen dat alle schulden zijn afgelost en tegelijkertijd Draghi druk bezig is zulk soort schulden op te hogen, terwijl Weidmann hoogst persoonlijk´en hoogst ongebruikelijk op een staatszender aan het volk meldt dat dit geen manier van doen is en ondertussen een vuile proxy-war op Europese bodem wordt uitgevochten met een schurk in de hoofdrol die imponeert met atoomwapens op twintig kilometer van o.a. Nederland en daarom wordt gesuggereerd die schurk de toegang tot het SWIFT-systeem te ontzeggen. Je weet maar nooit wat er dan gebeurt met zo’n onberekenbare schurk omdat op hem geen enkele peiling valt te trekken, terwijl er ook nog jacht op jihadisten wordt gemaakt en die olieprijs ook niet voor eeuwig zo laag blijft.

 111. Pierre Van de Kletersteeg 25 januari 2015 om 22:55

  Prijs olie lag? veel te hoog; een derde van huidige prijs is voldoende. Is een massa product; voldoende van voorhanden en relatief lage productiekosten
  Met 0,30 euro aan de pomp verdient iedereen er leuk aan; incl de staat.

 112. Pierre Van de Kletersteeg 25 januari 2015 om 23:02

  De hoge belasting erop b.v. is het resultaat van het “denken” van een total onzakelijke ongeschoolde gereformeerde randdebiel die tot MP gebombardeerd is. Familie van Joost?
  Die denkt dat je met hogere belasting op hogere prijs ook meer binnenkrijgt.

  Dat bedrijven meer kosten hebben en dus minder belasting betalen, dat particulieren minder autorijden, en dus ook minder horeca omzet dat ontgaat zijn beperkte IQ

  Je kan geen man bedenken die meer kortzichtig is en dom dan dit figuur

  Maar dat er 4 milliard in Zwitserland ligt waarvan hij de helft niet terug krijgt —daar issie te stom voor.
  Ook om samengestelde rente te berekenen over dat bedrag ontgaat hem

  Net zo als de joden in de jaren 90 in New York: die vertelden een paar zwitserse banken terug te betalen, of ze mochten geen zaken meer doen op wall street
  hetzelfde kaunnen de nederlanders doen met de zwitserse banken in NL.

  Wedden dat ze het dan vrijwillig terugbrengen?
  Moet je wel een MP met lef en verstand hebben……

 113. Pierre Van de Kletersteeg 25 januari 2015 om 23:11

  En het “geleende” geld aan griekenland dat zo maar wordt kwijtgescholden; dat werd geleend onder de absolute garantie van voorwaarden 9die niet voldaan warden) en aan terugbetaling 9wat nu niet hoeft.

  Ach–zegt die gereformeerde idioot dan: dan sluiten we nog wat verzorgingstehuizen, knijpen de zorg op een verkeerde manier af en scheppen nog meer misère.

  Vluchtelingen? geen problem laat maar komen, nodig ze zelfs maar uit; ticket betalen; toe maar! geld zat!

  En wer kapitaal vernietigd door infantiele besluitloosheid in Somalie; door zo stom te zijn in JSF te blijven, zo gestoord om in de NATO te blijven; zo achtelijk om in 4 oorlogen te zitten, tja, dan maken we gewoon nog 1 million armen erbij.
  Uiteraard ten koste van Eigen populatie; maar dat mag.Toch?

  Oh Obama; heb je nog een paar honderd verouderde kruisraketjes? Die kopen wij dan toch voor topprijs. Tweede kamer? Gaat ze geen barst aan.

  dat vliegtuig boven de Oekraine: wat nou openbaarheid van bestuur?? Dat geldt niet voor ons! stel je voor, dat het publiek zou weten dat we dit risico vooraf wisten….Dat gaat het volk niet aan.Dat verpest het diplomatieke handwerk.
  Nee dat is niet een masturbatie techniek.

  En ik (rutte) heb altijd gelijk want ik zit vooraan in de kerk. En trouwens: hadden ze me maar niet zo moeten pesten op school; nou neem ik wraak!

 114. Aad Verbaast 26 januari 2015 om 00:41

  @King Billy: blijft tobben allemaal..

 115. Aad Verbaast 26 januari 2015 om 00:42

  @Kleet: voor jou is het alleen maar tobben, zal ook wel zo blijven.

 116. King Billy 26 januari 2015 om 08:15

  Hoezo geen afbeeldingen van de Profeet? Waarschuwing: Sensatiezoekers opgelet, enkele beelden tonen gruwelijke details.
  http://www.spiegel.de/fotostrecke/mohammed-bilder-im-islam-fotostrecke-123134.html

 117. Aad Verbaast 26 januari 2015 om 09:13

  @King Billy: == Feuerball um den Kopf == doet me aan een andere afbeelding denken, later gemaakt maar moet er net voor geweest zijn.
  Plaatje 3: goh, deden ze dat toen ook al?

  Misschien heeft Willy het nog meegemaakt, toen hij daar wat van de lokale cultuur ging opsnuiven.

 118. King Billy 26 januari 2015 om 09:36

  Tja, misschien heeft Willy daar nog de hand geschud van de voormalige Bundespräsident Christian Wulff, die Duitsland vertegenwoordigde, zelf ook enige rehabilitatie verdiende nadat hij moest aftreden en naderhand rechtszaken daarover won.

 119. Aad Verbaast 26 januari 2015 om 09:43

  @King Billy: heel wat hoogwaardigheidsverkleders (bewuste typo) en koningshuizen daar.
  Ineens waren ze geen Charlie meer.

 120. Pierre Van de Kletersteeg 26 januari 2015 om 09:49

  Ik zie handel. In DE en in OS T shirts met tekst: “ich bin Adolfie”

 121. King Billy 26 januari 2015 om 10:42

  ==Ineens waren ze geen Charle meer==
  Helemaal zeker weten we dat niet. De Engelsen waren in ieder geval verstandig.
  Diplomatie in dat land vereist een FWD en de nodige kopjes thee.

 122. Aad Verbaast 26 januari 2015 om 11:09

  @King Billy: Het meelopen bij die demonstraties in Parijs, zal dan ook wel vallen onder “stille diplomatie”.

 123. Pierre Van de Kletersteeg 26 januari 2015 om 11:53

  Gut, ik lees net dat bijna alle artsen contract met huisartsen getekend hebben. Ze krijgen ook geld als ze goedkopere–of geen–medicijnen voorschrijven.

  Dus Aad: geen kont-kijk-kamera maar een euthenasie pilletjes…
  Veeeeeeeeel goedkoper…….

 124. Aad Verbaast 26 januari 2015 om 12:16

  @Kleet:bij het kruisje tekenen.

 125. Pierre Van de Kletersteeg 26 januari 2015 om 12:33

  Ik had een voorval met apotheek
  Huisarts had detijds Lipitor voorgeschreven.
  Zegt de apotheek: “Ik geef U een vervanger die net zo goed is,maar veel goedkoper”
  Ikke; U heft de lagere school gedaan?
  Ja
  Dan kan je lezen: L I P I T O R
  Ja maar….
  Niks mee te maken, het is niet de taak van een pillenverkoper om recept te veranderen, maar om pillen te verkopen. Als je dat niet wilt: goed, recept terug ga ik naar een ander.
  Kreeg Lipitor

  Ps: Met Lipitor 30% minder kans op herhaling hartaanval dan met andere middelen.
  Kwaliteit kost

  Maarre: onde die gedwongen winkelnering uit te komen: simple; als je ergens bent, b.v. in DE ga je daar naar dokter…..
  Of je gaat een keertje naar oostblok voor een complete scans; kosten weinig….zoiets als 80 euro
  Kunstgebit; 200 euro

  Kan goedkoper;de begrafenis ondernemer verkoopt ze tweedehands….

 126. Pierre Van de Kletersteeg 26 januari 2015 om 12:40

  Had jaren en jaren geen enkele controle gahad na twee hartaanvallen op een enkele dag.
  Was een keer in NL, vraag een ECG(?) Zegt ie: dat vind ik helemaal niet nodig
  Ikke: ikke wel; en wil je betaald worden: dan een ecg.
  Wilde niet, dus ik ging weg. Assistente, ja maar U moet nog betalen?
  Ikke: waarvoor? voor werkweiger?
  byebye

 127. Pingback:Topsport, 10 geboden, wetten en straffen | Aad Verbaast

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: