Aad Verbaast

te gek voor woorden eigenlijk

God laat een oogje vallen op Abram

lastman_abraham_kanaan_grt

Afl 8. uit de serie: Omtrent Het Oude Testament. God kan natuurlijk wel wat decreten afkondigen maar dan blijkt Hij er vaak maar weinig van te bakken. Vlak voor zijn aankondiging van de zondvloed zie Hij nog: “..de duur van zijn (de mens) leven zal (max) honderdtwintig jaar bedragen.” (Gn 6:3/4)

Maar dan lees ik in “de voorvaderen van Abram” (Gn 11) het volgende:

Sem (zoon van Noach) verwekt een zoon 2 jaar na de vloed: “Arpaksad (inmiddels 35) leefde na de geboorte van Selach nog vierhonderddrie jaar.” (Gn 11:13)
“Selach (30) leefde na de geboorte van Eber nog vierhonderdrie jaar..” (Gn 11:15).
“Eber (34) leefde na de geboorte van Pelech nog vierhonderdertig jaar..” (GN 11:17)
“Pelech (30) leefde na de geboorte van Reü nog tweehondernegen jaar..” (Gn 11:19)
“Reü (32) leefde na de geboorte van Serug nog tweehonderdzeven jaar..” (Gn 11: 21)
“Serug (30) leefde na de geboorte van Nachor nog tweehonderd jaar..” (Gn 11:23)
“Nachor (29) leefde na de geboorte van Terach nog honderdnegentien jaar..” (Gn 11:25)
“Heel de levensduur van Terach bedroeg tweehonderdvijf jaar” (Gn 11:32)

Kijk, ik kan me best voorstellen dat met het invoeren van zo’n simpele maatregel er nog wat kinderziekten optreden. Maar 8-9 generaties lang? Dan moet je gaan concluderen dat God hier toch een steek heeft laten vallen.
Waar moet dat heen als ook Hij zich niet aan zijn woord houdt? Is de man dan nog wel te vertrouwen?

Hou die Terach trouwens in de gaten! Een laatbloeier maar dan komt er ook wat.
“Toen Terach 70 zeventig (!!) jaar was, verwekte hij Abram, Nachor, en Haran.” (Gn 11:26).
Moet toch een drieling geweest zijn zou je zeggen.

Nauwe familiebanden trouwens. “.. de vrouw van Nachor heet Milka, zij was de dochter van Haran” (Gn 11:29). Zou nu niet meer kunnen.

Noot: Alhoewel de geschiedenis leert dat een Paus (“dienaar der dienaren Gods”) daar nog wel eens hoogstpersoonlijk dispensatie voor verleende. Maar dat terzijde.

“De vrouw van Abram heette Sarai..”: (Gn 11:29). Dikke pech: “Sarai was onvruchtbaar en had geen kinderen” (Gn 11:30).

Misschien wel vanwege deze ingewikkelde familieomstandigheden pakte Tenach zijn bullen en vertrok met Abram, zijn vrouw Sarai en Lot (ook een kind van Haran) richting Kanaän.  Ze bleven hangen in Haran (Noord-West Mesopotanië) (Gn 11:31).

Tja, zul je denken als argeloze lezer, “waarom wordt ik vermoeid met al deze informatie?”
“Zou er al een rode draad zijn, dan raak ik nu toch wel die draad helemaal kwijt!”

Goed voorstelbaar. Toch niet onbelangrijk. Het is namelijk die “Abram” waar God om (wederom) onverklaarbare redenen zijn oog op had laten vallen. Toch wel handig om te weten waar die Abram vandaan kwam dus.

Als schepper van de gehele aarde (en mensheid) blijkt God namelijk een zeer selecte voorkeur voor slechts enkele individuen te hebben. In de duizenden jaren na de schepping waren het er slechts drie.
We zagen dat bij de broedermoordenaar Kaïn, vervolgens bij zuipschuit Noach, en nu blijkt Abram uitverkoren te worden zijn oogappel te worden. En hij had snode plannen met hem.

Uit het niets (voorziene blik?) zei God tegen Abram: “Trek weg uit uw land, uw stam, uw ouderlijk huis, naar het land dat Ik u zal aanwijzen. Ik zal een groot volk van u maken.” (Gn 12:1)

En alsof dat nog niet genoeg is meteen er maar een stevige vloek  overheen gegooid:
“Ik zal degenen zegenen die u zegenen, maar degene die u verwenst zal ik vervloeken. Om u zullen alle geslachten op aarde zich gezegend noemen.” (Gn 12:3)

Tja, weer zo’n “offer he can’t refuse”.  Dat deed hij dan ook niet. Hij vertrok met Sarai en Lot richting Kanaän.

Met al weer enorme en onvoorziene gevolgen (nu nog), maar daarover later.

P.S. Binnenkort deel 9. Loverboy Abram wordt steenrijk door list en bedrog.
P.S.: plaatje komt hier vandaan: http://www.statenvertaling.net/kunst/grootbeeld/529.html
P.S. alle verschenen blogs in deze serie zijn te vinden in de rechterkolom onder het kopje: “Omtrent het Oude Testament”

216 Reacties op “God laat een oogje vallen op Abram

 1. Pierre Hyacintus Maria van de Kletersteeg--wie anders 22 december 2014 om 17:13

  de4 paus heft net verklaard dat de curie aan paranoia en Alzheimer lijdt…

  In belgie gooieden ze patat en mayonnaise op de nieuwe premier. Nou wij nog. Klompen en tulpen maar doen?

 2. Aad Verbaast 22 december 2014 om 17:21

  @Kleet: even met een linkje de nuance er in brengen:
  http://www.volkskrant.nl/buitenland/paus-in-kerstgroet-vaticaan-last-van-machtshonger-en-geroddel~a3816324/
  Wie ben ik om het niet met hem eens te zijn? Petje af zelfs.

  en dat dit: http://www.rtlnieuws.nl/nieuws/opmerkelijk/protest-vaticaan-op-richel-sint-pieter Het gezegde “tuig van de richel” krijgt hiermee weer een heel nieuwe invulling. Maar hoezo “tuig”? Want ook hier, wie ben ik om het met hem oneens te zijn?

 3. Eva 22 december 2014 om 17:38

  En wat vindt Allah hiervan?

 4. Aad Verbaast 22 december 2014 om 17:42

  @Eva: volgens velen schijnt dat dezelfde persoon te zijn. Wat de vraag min of meer ombuigt in: in hoeverre toont God enige vorm van zelfreflectie en kwetsbaarheid?

 5. Johan 22 december 2014 om 18:35

  Abram kreeg anders nog een hoop te verduren met God.

 6. Aad Verbaast 22 december 2014 om 18:38

  @Johan: en omgekeerd.. Geen gelukkig ‘huwelijk’. “Met zulke vrienden heb je geen vijanden meer nodig”..

 7. Johan 22 december 2014 om 18:59

  Uiteindelijk kwam het wel goed tussen die twee. Abram heeft een mooi plekje naast God gekregen.

 8. koppieop 22 december 2014 om 20:19

  Het lijkt wel zeker dat de Paus zich ervan heeft vergewist dat hij “vrij van zonden” is in deze kwestie, waarin hij nu bewust “de eerste steen heeft geworpen. De kardinalen die hij daarmee direct of indirect aanwijst, zijn toch in zekere zin zijn collega’s, met excuus voor deze wijze van spreken. Alhoewel de Paus niet een “primus inter pares” is – of is dat wel zo? Wie kan dat bevestigen?
  Samen met zijn bemiddeling om Cuba en Amerika weer bij elkaar te brengen, verdient deze Paus steeds meer respect als staatshoofd, onafhankelijk van het kerkelijke aspect ervan.

 9. blutch1 22 december 2014 om 20:24

  Juist, het is dus Abram voor degenen die geen varkens eten en Abraham voor degenen die dat wel doen. Hij zelf wist waar hij de mosterd moest halen, dat zal ongetwijfeld voor de ham geweest zijn. Maar hij hoort bij degenen die geen ham eten. Pffff, wordt ingewikkeld nu.

 10. King Billy 22 december 2014 om 22:16

  Het verhaal in de bijbel over Abraham is te mooi om waar te zijn. Abraham was gewoon een goed gebekte, opportunistische sjacheraar en autoritaire volksmenner, die zich beriep op een God onder vele andere goden (welke opnieuw in de ban moesten) om indruk te maken. De hele trucendoos werd opengetrokken. Vergeet niet, dat in die tijd het gewoon was om bijgelovige onderhorigen, slaven en vrouwen erop na te houden, die aan de lopende band werden ‘ververst’ en weer afgedankt. Hoe meer, hoe imponerender en hoger het aanzien. Hoe kon hij anders tot het Egyptische Hof, dat heerste over een slavernijmaatschappij, doordringen waar zoontjelief Mozes prompt een voorkeursbehandeling kreeg?

 11. King Billy 22 december 2014 om 23:04

  Tot die trucendoos behoorde ook iedere keer opnieuw een exclusief mystiek ‘Verbond’, dat betrokkenen iedere keer weer opnieuw op een hoger plan stelde dan het bijgelovige gewone volk. Een soort van antieke ‘Algemene Maatregel van Verbond’, waar het bijgelovige volk het maar mee moest doen. Slikken of stikken. Tot op de dag van heden in feite niets nieuws onder de Ra.

 12. Aad Verbaast 23 december 2014 om 00:14

  @Johan: God zal natuurlijk niet gauw toegeven dat Hij ooit een fout heeft gemaakt. Plekje was al gereserveerd voor hem.

 13. Aad Verbaast 23 december 2014 om 00:20

  @Koppieop: == “primus inter pares” is – of is dat wel zo? Wie kan dat bevestigen? ==
  Even hier spieken: http://nl.wikipedia.org/wiki/Paus onder het kopje “Titulatuur”
  Ik geloof dat alleen Willy nog meer titels heeft.. Nog even afgezien van de zwaarte natuurlijk die nogal verbleken bij die van de Paus.

 14. Aad Verbaast 23 december 2014 om 00:25

  @Blutch1: wordt allemaal nog veel ingewikkelder. En dan te bedenken dat we nog maar halverwege Genesis zijn. Had allemaal heel anders kunnen aflopen als er goed begonnen was.
  Een krap A-4tje was dan genoeg geweest.

 15. Aad Verbaast 23 december 2014 om 00:29

  @King Billy: kon wel eens een heel juiste typering zijn. Het is nog erger eigenlijk. Maar dan loop ik eigenlijk al weer vooruit op de de volgende afleveringen.

  Is er toch maar mooi “aartsvader” mee geworden. Ongelooflijk als je het goed beschouwt.

 16. koppieop 23 december 2014 om 02:34

  Bedankt Aad; ik had die uitleg ook opgezocht maar niet meteen gevonden, en was ongeduldig omdat ik de deur uit moest (koffie-afspraak met een vriend om even bij te praten; daar hebben we maar even ruim 2 1/2 uur over gedaan).-
  .

 17. King Billy 23 december 2014 om 08:00

  En toch, die Paus leeft meer in het Oude Testament. Met zijn woorden toont hij als een toornige God , voozover die bestaat, dan dat hij zich als een Heiland opstelt die andere alternatieven biedt.

 18. King Billy 23 december 2014 om 08:05

  Misschien welbewust gedaan uit angst dat hij aan het kruis wordt genageld. Hoe zat dat ook alweer met goede voorbeelden? “Follow me, I am the pi-piper”?

 19. Aad Verbaast 23 december 2014 om 09:09

  @Koppieop: graag gedaan.

  @King Billy: ik ben dan toch ook maar eens in de omschrijving van zijn onderdanen gedoken: de kardinalen. Ook wel weer bijzonder. http://nl.wikipedia.org/wiki/Kardinaal_%28geestelijke%29
  Bijzondere eed moet worden afgelegd als je door de Paus als kardinaal wordt aangewezen.
  Uiteraard moet je gehoorzaam zijn aan de Paus zelf. “voortdurend” zelfs
  Maar ook: == .. geen geheimen die aan mij werden toevertrouwd te onthullen, noch zaken die de Heilige Kerk kunnen beschadigen of onteren.. ==
  Dat hebben we gemerkt rond alle schandalen die er zijn geweest… Oorverdovende stilte.

 20. Aad Verbaast 23 december 2014 om 09:22

  @King Billy: nog een duidelijk verhaal over die toespraak van de Paus:
  http://www.volkskrant.nl/buitenland/paus-vaticaan-heeft-vele-kwalen~a3816591/
  Mooi lijstje van ziekten die je je ernstigste vijanden nog niet zou wensen.
  En om dan er ook maar (passend in de traditie) er wat Vaticaanse vloeken tegen aan te gooien: “Krijg de clerus!” Of in wat zachtere vorm: “niemand is prefect” 🙂

 21. joost tibosch sr 23 december 2014 om 13:07

  Het oude originele verhaal van Jezus, met wie christendom begon – die van de “gemeenschap van Jezus=Kuriake=kerk”- wordt door Franciscus in zijn uitleg bewust als inspiratie vermeld. . Met dat verhaal haalde Jezus toen fel uit naar zijn joodse leiders dwz naar die Farizeeën die zich “vóór in de synagoge” op de borst stonden te kloppen omdat zij zich zo geweldig vonden. Ontroerd vernoemt hij dan de stotterende berouwvolle door joden geminachte tollenaar “achter in de synagoge”. Het gaat Franciscus meer om die evangelische zeggingskracht dan om zijn nog romeins hierarchisch, door ons na gezagskrisis niet meer begrepen gezag. Een Curie, die ouderwets met name wel zo gelooft in zijn romeinse “grote baas”, zou nu eigenlijk gehoorzaam wel eens goed moeten luisteren.
  PS In de oude verhalen over Abram verandert die naam Abram heel bewust in Ab-ra-ham= “Vader van veel volkeren”: De personen in die verhalen zijn dan ook tegelijkertijd volkeren/stammen – zelfs arabische stammen (waar veel later de islam ontstond) stammen volgens het verhaal van Abraham af- . in die verhalen vind je dan ook de hele toen bekende wereldbevolking, als het ware de “global village” van toen, terug!.

 22. Aad Verbaast 23 december 2014 om 13:19

  @Joost: goede zaak dat de Paus maar eens duidelijk stelling neemt en de boel eens flink wil afstoffen. Hard nodig lijkt me. En dapper..

  Op je “P.S.” kom ik zeker terug in later blogs. Kan zijn wat je verteld, maar ik lees in het OT toch wel wat anders. Met weer de nodige gevolgen (zal niemand verbazen) waar we nu nog mee worstelen..

 23. Pierre Hyacintus Maria van de Kletersteeg--wie anders 23 december 2014 om 16:06

  Ja Abraham neukte er ardig op los! In en buiten zijn familie; allez; opdracht is opdracht…
  Maar jezus was zelf ook farizeeer; en getrouwd; anders mocht hij de temple niet in.
  Maar dat was al bekend.
  Alleen bij de gereformeerden niet

  Bovendien: de verhaaltjes rondom Abraham en consorten niet zo letterlijk nemen; ook de leeftijden niet. Het is zeeer onwaarschijnelijk dat ze ouder warden dan 40 jaar.
  Lengte was ook nog niet zo; was gemiddeld 1.35; sort van overmaat dwergjes.

 24. Pierre Hyacintus Maria van de Kletersteeg--wie anders 23 december 2014 om 16:09

  De islam ontstond niet, maar werd geconstrueerd; is ook geen godsdienst of religie, maar een ordinaire stamdoctrine om Mohamed–zijn naam zei gekieteld– justificatie te geven voor moord, massa moord (hij onthoofdde eigenhandig min.600 joden) lust moord, verkrachting pedofiele verkrachting, homofiele verkrachting, roof , roofmoord.

  Voor de rest was het een geschikte, gezellige peer…

  Hattie nou maar effe gebiecht…….

 25. Aad Verbaast 23 december 2014 om 16:10

  @Kleet: ik zal de laatste zijn die de boel letterlijk neemt. Maar ja, er zijn er zoveel die dat wel doen. Die laat ik met deze serie dan maar zien dat het wel erg moeilijk wordt (als je de boel letterlijk neemt) om een en ander uit te leggen. Iets wat krom is is moeilijk recht te breien immers. Proberen ze dat dan kan dat niet anders door steken te laten vallen (om maar bij breitermen te blijven).

 26. King Billy 23 december 2014 om 16:19

  Kijkend naar de rang- en pikorde, van de Allerhoogste voorzover deze bestaat, met zijn ‘Verbonden’ tot de allerlaagste, liggen alle kenmerken van een oligarchische franchise organisatie qua filosofie, doelstellingen, produkten, personele vorming, prijsbeleid, marketing, distributie, in- en verkoop, ondersteuning en sanctiebeleid er duimendik bovenop.

 27. Aad Verbaast 23 december 2014 om 16:24

  @King Billy: we kunnen ze veel kwalijk nemen (en dan doen we dan ook) maar dat ze uitstekende marketeers zijn dat moet ik meteen toegeven. Door de eeuwen heen. Ze konden het wel eens uitgevonden hebben. Wat te denken van de uitvinding van de biecht bijvoorbeeld. Briljant natuurlijk.
  Dit concept is pas recent verwerkt in het business model van Google, Facebook en Twitter. En het werkt nog steeds!

 28. Aad Verbaast 23 december 2014 om 16:35

  Nog even over die toespraak van de Paus:
  http://www.trouw.nl/tr/nl/13912/Rooms-katholicisme/article/detail/3817068/2014/12/23/Roddelterreur-hypocrisie-hakt-de-paus-te-hard-in-op-geestelijken.dhtml
  == Het was alsof hij vijftien stellingen op de deur van de Sint Pietersbasiliek spijkerde == 🙂

 29. Pierre Hyacintus Maria van de Kletersteeg--wie anders 23 december 2014 om 18:15

  Tja; er zijn ook idioten die geloven in het boek des levens, uit het oude Egypte
  het was niet eens een fysiek boek; maar een verzameling van dingetjes uit het dagelijkse leven.
  Zoals: voor brood bakkenb: maak het vuur niet te heet; en maal het graan…
  en geef plantjes water, dan groeien ze.

  Maar allez; er zijn idioten die graag in hokus pokus geloven en denken dat het “boek” zelfs doden tot leven kan opwekken.

 30. adutchtreat 23 december 2014 om 21:11

  wij hebben helemaal geen nieuwe premier.

 31. King Billy 23 december 2014 om 22:34

  Franciscus heeft weliswaar de ‘machten van het Boze’ bij naam genoemd. Verband zijn zij daarmee nog lange niet. Franciscus is de eerste Jezuiet en eerste Latijns-Amerikaanse Paus. Gevormd, gepokt en gemazeld in Latijns-Amerika onder ruwe bolster revoluties en dictaturen, Opgekomen voor de armen en het gewone volk. Een ‘Europeaan’ in de zin dat deze behept is met de gaven breedverspreide en fijnmazige machtsstructuren hun werking te laten doen, is hij niet. Op de achtergrond is daar nog een Emeritus Paus, Benediktus, die zich nog steeds roert.
  De werkelijke proof in the eating of Franciscus’ revolutionaire pudding zijn niet mankementen bij naam te noemen, maar een mentaliteitswijziging binnen de Curie door te voeren. Daar blijft het echter niet bij. De Europese medewerking van zittende, benoeming van hem welgezinde nieuwe kardinalen, (hulp)bisschoppen, clericalen dieper in de organisatie moet verkregen worden en hem niet goedgezinde Orden in het werkveld veld moeten in het gareel worden gebracht.

  Nederland is in dit verband vrij liberaal en transparant, maar in andere landen ligt dit compleet anders. Kerk, staat met hun overheden én samenlevingen zijn in het denken van de mensen daar veel dieper en breder in elkaar gevlecht. Mooi voorbeeld is de katholiek gevormde voorzitter van het Europees Parlement, die de Paus naar Straatsburg haalde.

  Het is nog lang geen uitgemaakte zaak of deze 78-jarige in zekere zin eenzame revolutionair bij machte is bestaande structuren te doorbreken. Slagen of mislukken, in beide gevallen is het gevaarlijk. Niet alleen voor de Paus. Europa zit niet te wachten op nóg meer grote ‘Latijns-Amerikaanse’ onrust op politiek-levenbeschouwelijk vlak erbij. Daarvoor is ‘Europa’ momenteel in alle opzichten té onstabiel.
  Gelukkig is er dan nog een andere ervaren Jezuiet, Hermanus, die ook in Rome aan zijn memoires kan werken en tussendoor Franciscus een en ander kan influisteren.

  Alles mensenwerk, waar geen lieve of boze God aan te pas komt.

 32. Aad Verbaast 24 december 2014 om 00:18

  @Kleet: was zeker een doelstelling: wat leefregels verspreiden. Maar ja, dat had dan ook veel eenvoudiger gekund lijkt. Orthodoxe Joden filteren er zo’n 600 bij elkaar. Sommige van die leefregels kan echt niemand uitleggen waarom die enig nut hebben.

 33. Aad Verbaast 24 december 2014 om 00:27

  @King Billy: Zal niet meevallen inderdaad die machtsstructuren te doorbreken. Maar hij heeft al een streepje voor ten opzichte van zijn voorganger die onder een steen leefde.

  Misschien een ideetje voor hem om ze met de Kerst allemaal een kaartje te sturen waar de eed die die kardinalen aflegden nog een keer vet op gedrukt staat:
  ==… en voortdurend gehoorzaam te zijn aan … de Heilige Petrus in de persoon van de Opperpriester .. (de naam van de paus ten tijde van het afleggen van de eed) en zijn wettig gekozen opvolger.. ==
  Voor wat een eed waard is natuurlijk..

 34. King Billy 24 december 2014 om 06:29

  Waren de Grieken met hun verbannen Goden toch wat praktischer. Kan Franciscus nog wat van leren. Riviertje omleiden om de troep op te ruimen.

  http://nl.wikipedia.org/wiki/Augias

 35. Aad Verbaast 24 december 2014 om 09:34

  @King Billy: hoe toepasselijk! 🙂
  Een soort van selectieve zondvloed. Heeft wel wat.

 36. rubiotje 24 december 2014 om 11:07

  Het Vaticaan is ook (nog steeds) een augiasstal..
  ..en die wijzen uit het oosten moeten ook niet geweten hebben in wat voor bende ze terecht kwamen.

 37. Aad Verbaast 24 december 2014 om 11:24

  @Rubio: “bende”? Een beestenbende! Alhoewel. De vorige Paus had daar nog eens goed over nagedacht en om die boel op te ruimen maar besloten dat er helemaal geen beesten waren. Ja, dat is ook een oplossing natuurlijk. http://www.welingelichtekringen.nl/samenleving/93237/paus-er-waren-geen-os-en-ezel-in-de-kerststal.html

  Maar inmiddels na veel gesteggel staat de geboorteplek inmiddels weer in de steigers. Kon wel een opknapbeurtje gebruiken. Maria en Jozef moeten dat toen ook al gedacht hebben.
  http://www.hetgoedeleven.com/Default.aspx?tabid=240&IndexId=193773
  == ,,We hebben de drie kerken gevraagd het samen te regelen, maar dat bleek onmogelijk. Ze hebben ons toen toestemming gegeven de kerk de restaureren’’ ==

 38. Appelvrouw 24 december 2014 om 12:05

  Maar Aad, we moeten niet vergeten dat de bijbel door mensen is geschreven. En mensen kunnen tel en spelfouten maken.

  In mijn familie (uit Barneveld) komen heel veel afwijkingen/handicaps voor, allemaal inteelt, maar dat is dus ook geen wonder, dat begon al in die tijd die jij beschrijft.

 39. Aad Verbaast 24 december 2014 om 12:49

  @Apelvrouw: tel- en spelfouten zijn natuurlijk nog steeds aan de orde van de dag, ja.
  Maar je zou toch zeggen dat na 2500 jaar en vele herdrukken later die fouten er toch wel uitgehaald zouden zijn. Niets is minder waar 🙂

 40. rubiotje 24 december 2014 om 13:04

  ..En hoe vaak is die bijbel al niet herschreven met door de jaren heen alle eigen interpretaties van gewone mensen. Wat blijft er dan nog over van ‘god’s woord’.. en niet te vergeten christelijke exegese..?
  Aad; Het Vaticaan heeft nota bene 1700 jaar de tijd gehad om de geboortekerk goed te onderhouden en nu doneren ze maar een schijntje van die benodigde US 20 miljoen; dom, dom of handelen ze hier toch ‘weer politiek correct’..?

 41. joost tibosch sr 24 december 2014 om 13:09

  Herodes de Grote was een Edomiet (afstammeling van Ezau). In het oude geboorteverhaal van de tweelingbroers Ezau en Jakob=Israel houdt Jakob, de laatstgeborene, bij de geboorte “het voetje vast” van zijn eerstgeboren broertje Ezau. Zoals een goed oud genoorteverhaal betaamt, is die Jakob=”pootjelichter” Ezau/Edom=”de rooie” verder dus ook te slim af: maw hebreeuwse nomaden met hun stamvader Jakob vonden zich beter dan de afstammelingen van Ezau, de edomieten (zoals wij Nederlanders ons bv nu nog slimmer kunnen vinden dan Belgen).
  In het geboorteverhaal van Jezus, de nieuwe Jakob, ” de nieuwe pootjelichter” is hij als baby Herodes de Grote, de Edomiet “de nieuwe rooie” dus ook vanaf het begin al te slim af, zelfs als die hem als de machtige farao eertijds Mozes, als baby vervolgt. Als eertijds wordt Jezus ondanks Herodes’koningschap de “ster van Israel”.de “ster van David “,en niet de grote Herodes (of de nog grotere keizer Augustus, die zijn rivaal onnozel naar Bethelem stuurt, de geboorteplaats van David!) )..
  Het kost nog wel wat moeite om je die eeuwenoude joodse literaire manier van denken eigen te maken. Dat is in ieder geval al heel wat leuker dan “pinnig” met eigen zgn leuke ideetjes letterlijk bijbelteksten te lezen en je alleen maar te ergeren. En dan staat het je natuurlijk nog vrij om als Franciscus in die “nieuwe pootjelichter” te geloven en nu een machtige Curie te kijk te zetten. .

 42. Pierre Hyacintus Maria van de Kletersteeg--wie anders 24 december 2014 om 14:01

  Nou heb ik sowieso wel vraagtekens rondom het lulverhaaltje over Mozes; er waren geen grote aantallen joodse slaven in Egypte en een gelijktijdige grootschalige uittocht heft nooit plaatsgevonden.
  hoeveel wel: dat is niet moeilijk; optellen wat geregistreerd staat; de route liep door een bepaald dorp, en daar werd alles bijgehouden; ook hoeveel joden er door kwamen.
  Aannemelijk is ook dat de wijzen niet uit ver weggestein kwamen, maar uit Babylon.

 43. Pierre Hyacintus Maria van de Kletersteeg--wie anders 24 december 2014 om 14:03

  Bovendien: Maria maagd? jezus had een oudere broer… en het was maar een dom aso zooitje. Zelfs dieren zorgen eerst voor huisvesting en voedsel, dan pas worden er koters gemnaakt.

  Zullen wel vluchtelingen geweest zijn die dachten dat het 2014 was en dat in NL waren…

 44. King Billy 24 december 2014 om 14:45

  Hetgeen Joost Tibosch schrijft, maakt het inderdaad nóg léuker. Een inzichtelijk inkijkje in de omstandigheden van het alledaagse leven, het denken en doen in een ver, ver verleden. Op een meesterlijke wijze geschreven, hetgeen de fantasie prikkelt. Afgezien van de kerststallen -mede ontstaan uit een hang naar restauratie van wat gefingeerd ooit was- zijn er in de destijds toen bestaande hierarchische verhoudingen hedendaags de nodige parallellen te ontdekken. Met het verschil dat bovengestelden in de tegenwoordige beschaving in grote lijnen alleen nog spreekwoordelijk slagers zijn, die eigen vlees keuren en daarbij nog steeds de hulp van diezelfde God en zijn plaatsvervanger op aarde afroepen.

 45. Aad Verbaast 24 december 2014 om 14:47

  @Rubio: geen idee of het “politiek correct gedrag” is. Lijkt me niet correct in ieder geval. Geeft wel een indicatie wat ze het waard vinden..
  Mogen de Palestijnen het (letterlijk) opknappen. Over ironie gesproken.

 46. Aad Verbaast 24 december 2014 om 14:50

  @Joost: genoten van je verhaal, maken het nog leuker dan ik het al vond, waarvoor dank 🙂
  Geen gebrek aan sappige verhalen. Ik leer weer elke dag.

 47. Aad Verbaast 24 december 2014 om 14:52

  @Kleet: == Nou heb ik sowieso wel vraagtekens == Jij en vraagtekens? Je bent mild vandaag, de kerstgedachte moet ingeslagen zijn bij je 🙂

 48. King Billy 24 december 2014 om 15:33

  Wie overigens de pest in heeft met dit pokkeweer of zich een beetje verveelt, kan Marsmannetjes een kerstkado’tje toewerpen.
  Een van de gratis een-en-dertig verschillende toepassende spelletjes gedurende de Adventsdagen van de FAZ. Niet verstopt achter een betaalmuur. Iedereen mag meedoen, loterij bepaalt de winnaar. Per spel per dag en per totaaluitslag over de gehele periode.

  Kom daar nog eens bij de NRC en de Volkskrant. De NRC biedt slechts lakensets en wijnen aan, de VK sinds kort een waardeloze website- meer wit dan tekst en plaatjes- met allerlei van het internet geplukt nieuws en zgn. ‘opinie’ artikelen die er niet toe doen onder een misleidende ‘plus’ achter een betaalmuur gezet.

  http://event.faz.net/adventskalender/#tuerklick

 49. Aad Verbaast 24 december 2014 om 17:20

  @King Billy: het wordt hoog tijd dat de kranten de lezers eens gaan betalen voor hun opgedrongen opinies die ze dan vervolgens achter een betaalmuur zetten. Iets klopt daar toch niet?

  En die spelletjes: nog meer stress?
  Heel de wereld wenst elkaar “fijne feestdagen”. Niet direct een uiting van groot vertrouwen in een goede afloop, denk ik dan. 😉

 50. rubiotje 24 december 2014 om 17:50

  Aad;
  ==Heel de wereld wenst elkaar “fijne feestdagen”==. ==nog meer stress?==
  Behalve in Duitsland dan, of misschien juist wel.. lekker met zijn allen bij de kerstbomen op de pleinen protestieren ‘gegen..’ in Dresden en München. Also, keine Zeit für Spielereien..

 51. Aad Verbaast 24 december 2014 om 18:17

  @Rubio: ==.. protesteren.. == ik lees er de afgelopen dagen niet veel meer over. Opvallende stilte plots.
  Komt ook niet goed uit. Kerstmis schijnt toch veelal geassocieerd te worden met liefde en onderling begrip. Op zich mooi natuurlijk dat er iemand op het idee gekomen om daar een dag (of in Nederland zelfs twee) voor te reserveren. Al die andere dagen kan het dan weer met een goed geweten oorlog zijn.

  P.S. Fijne dagen Rubio! 🙂

 52. rubiotje 24 december 2014 om 18:40

  Aad; Helaas maar 2 dagen van de 365. De rest van het jaar slaan we elkaar weer de hersens in…en alle andere overtredingen van ‘de tien geboden’.
  Jij ook fijne dagen gewenst Aad.
  Overigens aan allen hier op dit blog.

 53. rubiotje 24 december 2014 om 18:55

  Vanavond op RTL7 om 20:30 uur een aardig (verzonnen) inkijkje bij Het Vaticaan.
  Tom Hanks kiest zijn scripts en scenario’s altijd, als een van de weinige Hollywood stars, heel goed uit.
  Veel plezier, ik ga er tenminste weer eens effe lekker voor zitten.
  Morgen zelfde tijd; De Da Vinci Code, zelfde tijd zelfde zender.

 54. King Billy 24 december 2014 om 19:01

  Ach ja, protesten ietwat geluwd. Degenen die uit protest op 22 december Kerstliederen zongen voor het na de ondergang van de DDR gerestaureerde operagebouw in Dresden, zitten na vanavond cadeautjes uitpakken, waarna velen onder die schijnheiligen morgen preken aanhoren over naastenliefde & zo.
  En daarna in plaats van dure kalkoen als remplacant gebraden vette gans op tafel zetten. Oei, oei, wat is het leven toch hard.

 55. Pierre Hyacintus Maria van de Kletersteeg--wie anders 24 december 2014 om 19:40

  Codex ryranicus is interessant.In de oude tijd was papiet kostbaar; dus tekt werd van een codex afgeschraapt en er werd overheen gescxhreven. Kostte een beetje kunst en chemisch vliegwerk om de oorspronkelijke tekst boven tafel te krijgen in Victoriaanse tijd; door de tweeling zusters Smith, Schotland.
  het blijkt, dat bij de jandel van Mattheus 12 versen zijn toegevoegd, over verrijssenis e.d. Bij Marcus is daar geen letter van
  kwestie van vervalsing en marketing…

  Zoals de griekse “verbeterde bijbel” met 30.000 veranderingen….

 56. Pierre Hyacintus Maria van de Kletersteeg--wie anders 24 december 2014 om 19:41

  Politieke instructies: berichtgeving rondom de demonstraties tegen islamitisering minimal of niets.
  Nazi historie syndroom

 57. Pierre Hyacintus Maria van de Kletersteeg--wie anders 24 december 2014 om 19:41

  Vieze ongezonde vent die kerstman; hangt ieder jaar zijn ballen in de boom…

 58. King Billy 25 december 2014 om 00:10

  Het onlangs nieuw benoemde hoofd van de Protestantse kerk in DE over naastenliefde n.a.v. PEGIDA: “als Jozef en Maria geen asyl in Egypte hadden gekregen, was Jezus nooit geboren.”

 59. Aad Verbaast 25 december 2014 om 00:24

  @Rubio: vanavond dus gemist. Morgen hoef ik niet te kijken. Film al gezien, en boek in de kast. Indrukwekkend verhaal trouwens! Ik ka me er wel wat bij voorstellen.

 60. Aad Verbaast 25 december 2014 om 00:25

  @Kleet: wat weet jij veel. Nu weer over die codex. Verrassend.

 61. Aad Verbaast 25 december 2014 om 00:27

  @King Billy. Met die verdraaide kennis kan je dus gewoon hoofd van de protestantse kerk worden. Niet te geloven. Ik dacht toch echt dat jezeke al geboren was toen ze naar Egypte vluchtten. Maar misschien heb ik hier een andere versie liggen.

  Veel zijn we niet opgeschoten trouwens sinds die tijd. Dit kwam net voorbij:

 62. King Billy 25 december 2014 om 01:05

  @Aad Verbaast. Correctie. Hij zei “Het kindje in de kribbe had het niet overleefd indien Jozef en Maria geen asiel in in Egypte hadden gekregen.”

 63. King Billy 25 december 2014 om 01:16

  “Times change, feelings remain the same” de slotttekst van Jingle bell, jingle bells, the digital story of the birth of Jesus. Blijft leuk. https://www.youtube.com/wach?v=GkHNNPM7pJA

 64. Aad Verbaast 25 december 2014 om 08:15

  @King Billy: 01:05: dat klinkt al heel anders. Blijft speculeren natuurlijk. Maar misschien heeft hij wel gelijk zijnde een onderdeel van de wetenschappelijke exegese. Pers lot van rekening was het God zelf die middels een ingreep (een visioen/drooom/engel) Jozef en Maria verordonneerde te vluchten naar Egypte.. En Hij kan het weten natuurlijk.

  P.S. Linkje youtube werkt niet.. (404, not found)..

 65. artafterallart 25 december 2014 om 08:18

  @Aad
  Niet om al je blogs overbodig te maken, maar heb je het allemaal wel gecheckt met de oudste bijbel: http://www.codexsinaiticus.org/en/ ???? 😉

 66. Aad Verbaast 25 december 2014 om 08:18

  Nog een paar tips voor het kerstdiner: “Geen kritiek op de kok, vermijd politiek, seks en religie”
  http://nos.nl/artikel/2010583
  Daar ga ik weer met mijn goed bedoelingen..

 67. Aad Verbaast 25 december 2014 om 08:37

  @afterallart: dank voor de tip. Ik zou zeggen: uiteraard! 🙂

 68. Pierre Hyacintus Maria van de Kletersteeg--wie anders 25 december 2014 om 11:33

  Gut is dat nou een kerstdiner van het Leger des Heils??

  @Aad: uiteraard; maar ik heb ook goed opgelet in de zesde klas lagere school (voordat die uiteen viel in achtelijke groepen) Jij zou het dat ook moeten weten!! je hebt per slot van rekening drie jaar in de zesde klas gezeten!!

  @iederaan; voor kerst=paardagen, voor nieuwe jaar, van hetgeen je mij toewenst: het tienvoudige voor jezelf!

  @A: is niet de oudste….

 69. artafterallart 25 december 2014 om 11:44

  @Aad
  Ok, dan hoef ik het niet te doen. 🙂
  Trouwens, aan het Britse deel van deze codex heeft Stalin nog een aardige cent verdiend.
  Overigens, van de bijbel is geen enkele tekst betrouwbaar.
  ‘Kerkvaders’ hebben naar het hun uitkwam teksten geselecteerd, verbrand, herschreven enz.
  Dat geldt ook voor het NT. Geen enkele tekst over Jezus is betrouwbaar.
  De leugen regeert in het christendom vanaf de eerste ‘blijde boodschapper’.
  Kerstmis is eigenlijk het feest van de dood van Het Licht, De Waarheid en Het Leven…… 😉

 70. rubiotje 25 december 2014 om 11:55

  Aad; Goede tips en praat vooral ook niet over opvoeding van de kinderen, komt ook altijd narigheid van…
  Niettemin heb ik daar gelukkig geen last van momenteel, althans geen ‘vreetfestijn’ met familie.
  Waar ik wel last van zou kunnen hebben met deze dagen is; als ik een beetje zit te zappen en al die vermaledijde kerkdiensten voorbij zie komen. Al die hypocritelingen die eens per jaar in hun kerk met een vrome kop de meest vreemde teksten uitslaan.. en ouwe kerels die in een witte jurk met een grote rokende pot staan te zwaaien.. Nou heb ik niks tegen zingen, integendeel zelfs. Onder de douche laat ik me zeker niet onbetuigd en ben/was een groot fan van oa Joe Cocker. Maar wat ze tegenwoordig met kerst uit die strotten te voorschijn toveren daar zou een kraai zelfs van ellende van uit z’n boom vallen… genoeg hierover want !@#$%^&!!….
  Alleen maar slecht voor m’n hart. Nu maar even gezellig (ter ontspanning en frustraties delend) een drankje en een hapje halen bij m’n geloofsafvallige lesbische buurvrouwtjes. Allen nog een prettige voortzetting van het ongetwijfeld overheerlijke vet- en cholesterolrijke kerstmaal….uiteraard goedbedoelde waarschuwing aan dierbare blogvrienden..

  Kwam nog iets toepasselijks tegen;
  http://www.adremonline.nl/jij-religie/godzoekers-en-goddelozen-zingend-de-kerk-uitjagen-met-kerst/

 71. Aad Verbaast 25 december 2014 om 12:20

  @art: ik heb daar al eens een blogje over geschreven:
  https://aadverbaast.wordpress.com/2011/12/20/katholicisme-de-ontworpen-religie/
  ==
  Drie mensen zijn bepalend geweest voor wat kon uitgroeien tot een massale religieuze beweging die met gedonder en geweld 2000 jaar wist te overleven. Een Romeins staatsburger, een Romeinse keizer en een Patriarch. Slimme marketing, kordaat crisis management, en beperking van vrije informatie definieerden al voor 400 de dogma’s waar nooit meer aan getornd mocht worden.
  ==

  Interessant visie op Kerstmis heb je. Laat ik nou altijd gedacht hebben dat het van een oorsprong een heidens feest is van de wedergeboorte van het licht. En de kerk (uit marketing oogpunt) maar heeft samengevoegd met de geboorte van hun Jezus. Soort van bijvangst.

 72. Aad Verbaast 25 december 2014 om 12:26

  @Rubio: doe de hartelijke groeten aan “de buufs”.
  En over de kerst: geef mijn portie maar aan fikkie, of flappie, mag ook.
  Waarbij ik moet toegeven dat ik dit jaar weer meer dan ooit kerstliedjes mee heb geneuried.
  Met mij kan je alle kanten op 🙂

 73. Aad Verbaast 25 december 2014 om 12:28

  @Kleet: indrukwekkend. Dus je kreeg op jouw lagere school in de 6e klas al Grieks?

 74. Pierre Hyacintus Maria van de Kletersteeg--wie anders 25 december 2014 om 13:04

  Jij niet dan?
  Nou ja hoogeveen……
  Zondag’s baden we voor de arme inboorlingen uit Hoogeveen…
  Zonder resultaat overgeens

 75. Aad Verbaast 25 december 2014 om 13:06

  @Kleet: geen idee hoe dat zit in Hoogeveen. Ik ben daar niet geboren noch getogen.

 76. King Billy 25 december 2014 om 13:06

  Misschien werkt-ie nu. https://www.youtube.com/watch?v=GkHNNPM7pJA The digital Story of nativity. Het digitale kerstverhaal in 2m.58sec.

 77. Aad Verbaast 25 december 2014 om 13:22

  @King Billy: Ik dacht al dat ik die kende, komt elk jaar weer voorbij, maar blijft leuk!
  En knap in elkaar geknutseld 🙂

 78. King Billy 25 december 2014 om 13:41

  Inmiddels ook een ‘klassieker’. “Feelings remain the same.”

 79. Pierre Hyacintus Maria van de Kletersteeg--wie anders 25 december 2014 om 14:12

  Je hebt er gewoond, je bent dus zeer zwaar geinfecteerd met het drentse virus….

 80. ezelgedachten 25 december 2014 om 14:14

  Opnieuw met stevige glimlach op de kaken genoten van dit blog.
  Fijne dagen!
  gr. Burro

 81. King Billy 25 december 2014 om 14:36

  Kijk, dit is pas echt een kerstcadeau. Armen vol gratis geld uit een geldtransporter.
  http://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/hongkong-geldscheine-auf-der-strasse-13340638.html

 82. artafterallart 25 december 2014 om 14:40

  @Aad
  Voor de Germanen was Joel iid een lichtfeest, waarop de doden herdacht werden en offers gebracht werden voor de vruchtbaarheid van het land. Dat is verpest door die rare verjaardag van JC. Opeens was hij het licht, kreeg je alleen via hem uitzicht op het leven en inzicht in de waarheid. De doden komen sindsdien niet meer terug…..
  Vandaar mijn ‘visie’.

 83. Pierre Hyacintus Maria van de Kletersteeg--wie anders 25 december 2014 om 14:55

  …midwinterfeest van de scandinaviers had er ook iets mee te maken…

 84. artafterallart 25 december 2014 om 15:31

  ..en van Odin of Wodan die langs de hemel raast op zijn schimmel met acht poten is nu nog slechts de flauwe afspiegeling over in de vorm van Sinterklaas en de Kerstman…..

 85. King Billy 25 december 2014 om 22:53

  Tsjonge, jonge, jonge, wat een typerend staaltje van calvinistisch nationaal narcisme viel vandaag weer eens tussen de regels te lezen. Twee nauw verbonden ondernemingen die niet in gevaar mogen komen om in de boze wereld stand te kunnen houden. Daarvoor zelfs de in één klap razend populaire, rasechte Epke Zonderland en Gijs Tuinman van stal gehaald nadat Henk en Ingrid een stille dood zijn gestorven.

 86. King Billy 25 december 2014 om 23:02

  Datums waarop vroeger goden uit het pré-christelijke tijperk´werden vereerd, zijn stelselmatig vervangen door vereringen van heiligen en gebeurtenissen ontleend aan de oorspronkelijke geschriften waarop de bijbel is gebaseerd.

 87. Aad Verbaast 26 december 2014 om 00:30

  @King Billy: tja in Hongkong ligt het geld op straat. Lag eigenlijk. Meer dan de helft is inmiddels al weer netjes teruggebracht door de goede vinders. Hing hun een straf boven het hoofd..

  En dan die Willy. “Nederland is meer dan 17 miljoen selfies.
  Ja, ja, je moet er maar opkomen. Wat zullen ze gelachen hebben daar.

 88. Aad Verbaast 26 december 2014 om 00:31

  @Burro: == Opnieuw met stevige glimlach op de kaken genoten van dit blog. ==
  En dit is nog maar het begin. Het kan en wordt nog veel gekker!

 89. Aad Verbaast 26 december 2014 om 00:32

  @Kleet: maak je geen zorgen, die virussen die hier rondwaren (want dat doen ze natuurlijk) zijn gelukkig niet zo besmettelijk.

 90. Aad Verbaast 26 december 2014 om 00:35

  @art en King Billy: die wonderlijke mix een/of samenvoeging heeft wel wat. Toch een soort van oecumene. 🙂
  Zou niet zo gek zijn als de Islam daar ook eens mee zou beginnen.
  Zo’n suikerfeest kan je best wel met iets combineren. Of die hele Ramadan dan ook.

 91. Aad Verbaast 26 december 2014 om 00:46

  @King Billy: nog even over Willy. Voorlezen is een vak. Er waren nogal wat takes nodig zo blijkt:

 92. Pierre Hyacintus Maria van de Kletersteeg--wie anders 26 december 2014 om 06:59

  “the birds, “turn, turn, turm” bijna letterlijk uit OT Salomon, prediker Zie AD vandaag.

  Nogal wiredes; die ouwe geile hond had 600 echtgenotes en een peer honderd concubines. Kon iedere dag kiezen uit een slordige 20 stuks vers vlees.
  Dan moet je wel draaien! Of naaien.
  denk dat dat het antieke blauwe pilletje was…

 93. Pierre Hyacintus Maria van de Kletersteeg--wie anders 26 december 2014 om 07:01

  De islam kan met noiemand iets doen,behalve afmaken.
  “Er is maar EEN islam”. Zie sjiiten en soenieten, ISIS en WASWAS

 94. artafterallart 26 december 2014 om 09:15

  @Aad
  De ‘kerstening’ was nou niet echt een verkleedpartijtje en ook geen fusiefeestje. Het was een negatie van het heidense, een vernietiging van de wereld van de ander. Dat oeroude tradities zich niet aan de kant laten zetten, heeft de christelijke kerk tot een assimilatiepolitiek ‘geinspireerd’ die de ziel c.q. stof c.q. inhoud doodde zodat de vorm toe kon worden geeigend.

  Een twaalf dagen durend lichtfeest, waarin alles opnieuw geboren werd, werd een feest van twee dagen voor de dubieuze geboorte van een zoon van God. Deze moest ons verlossen van de oude wereld en dat is hem niet echt gelukt. Terwijl het Joelfeest ons dat nou juist wel liet ervaren. Oud en nieuw werd er qua overgang immers mee geritualiseerd.

  Het ‘inpassen’ van de gebruiken uit de Joeltijd levert een hilarisch kabinet op, waarin we het zonnerad aantreffen in de vorm van adventskransen, de meute van de Wilde Jacht van Odin/Wodan langs de hemel is platgeslagen tot de Kerstman met een arreslee, de groene takken versierd met noten als symbool van een vruchtbaar nieuw jaar zijn vervangen door de kerstboom waarvan de symboliek hol is en de soort (denneboom) niks met de destijds vereerde eik van doen heeft. Zelfs de lichtjes in de kerstboom zijn nep in vergelijking met de vuren die men brandend moest houden om de kwade geesten buiten te sluiten.

  Vrede op aarde was trouwens al ver voor de kerstening een Joel-ding. Midwinter was de tijd om te rusten, om offers te brengen, om eden te zweren en om de vrede te bewaren. Immers oorlog en ruzie zou een een slecht voorteken zijn voor het jaar dat eraan kwam. Vrede op aarde dus. Zo praktisch waren ooit onze voorouders bezig en nou zitten we met een decembermaand waarin we oud en nieuw los van kerst vieren, vriendschap & vrede & vruchtbaarheid voor gezondheid & geluk & voorspoed hebben ingeruild.

  Wat wel is gecontinueerd dat is het uitdelen van cadeautjes. En met een kwinkslag kunnen we gemakkelijk de kerstballen, appeltjes, trompetjes, lampjes, strooien poppetjes en ‘bokjes’ in de boom ook als continuering van het midwinterfeest ervaren. Samen met soms trommeltjes kunnen we de trompetjes het lawaai horen maken om de kwade geesten buiten te houden. Hoewel engeltjes vaak die gelijkenis onmogelijk maken.

  En dan de klapper: de kerstballen zouden net als de appeltjes weer de vruchtbaarheid symboliseren die we ons en onze omgeving sinds de oertijd toewensen. Diezelfde ballen worden echter nu stukgeslagen in kerstkwisjes bij foute antwoorden…….

 95. Aad Verbaast 26 december 2014 om 09:35

  @art: mooi beschreven. Weinig aan toe te voegen, zouden meer mensen zich moeten realiseren.
  Nog een kleine aanvulling: de “heksenbollen”. Waren de voorlopers van die kerstballen in de boom.
  Glimmende bollen/bolletjes waarvan men dacht dat de kwade geesten daar niet tegen konden omdat ze hun eigen spiegelbeeld niet konden verdragen.
  Zijn nu verzamelobjecten http://www.verzamelaars.net/veilingvinden/februari/aldfryslan/image1400.jpg

 96. Aad Verbaast 26 december 2014 om 09:40

  @Kleet: Salomon: zou nog wel eens jouw held/voorbeeld kunnen zijn. Naast de veelwijverij, was hij ook een wijs man. Nog een lange weg te gaan voor je.

 97. artafterallart 26 december 2014 om 10:12

  @Aad
  Da’s waar ook. Raar dat ze die ballen in die kwisjes dan stukslaan. Of is de tegenwoordige mens zo dom datie denkt dat die kwade geest in die bol gevangen zit? Of zo slim datie bij een fout niet meer op het eigen hoofd slaat, maar het spiegelbeeld een doodsklap geeft 😉

  Ach, eigenlijk heeft dit eerder met de de secularisering van het kerstfeest te maken dan met de kerstening van het Joelfeest.

  Wel bijzonder dat het de cirkel sluit en dat we door de schoonheid van het heidendom geraakt blijven. Hoe onwetend ook van de diepere betekenis. Puur voor de sier.

 98. Aad Verbaast 26 december 2014 om 10:26

  @Art: in de huidige tijd is de geschiedenisleraar al lang ingeruild voor de marketeers. En aangezien de home sapiens massaal lijdt aan goedgelovigheid laten ze zich van alles wijsmaken. Met alle trieste gevolgen van dien.

 99. artafterallart 26 december 2014 om 10:54

  @Aad

  Die goedgelovigheid maakt hem ook vatbaar voor een goed verhaal en daar is natuurlijk weer niks mis mee. Als dat dan ook geleverd wordt.

  Aan de andere kant kunnen wij bloggen over het verval van de mensheid.

  Dat brengt me mijn kerstblog van 2011 in herinnering, waar ik voorstelde om de Hoer van Babylon op het kerstmenu te zetten. In die tijd liep Cameron te gillen dat we het moreel verval bovenaan de agenda moesten plaatsen: https://artafterallart.wordpress.com/2011/12/18/de-kerstboodschap-van-cameron/

 100. Aad Verbaast 26 december 2014 om 11:05

  @art: tja, “moreel verval”.. En het dan een appèl doen op de religies…
  Volgende blog is getiteld: “Loverboy Abram wordt steenrijk door list en bedrog”.
  God maakte vreemde keuzen voor zijn oogappels.

  Mij bekruipt onderhand het gevoel dat er een historische vergissing is gemaakt. De samenstellers van de verhalen, gebundeld in de Bijbel, hadden wellicht de intentie om het volk duidelijk te maken dat hun opkomende keuze voor het monotheïsme (en met namen ‘hun God’) een volstrekt verkeerde was. En probeerden dat op deze wijze duidelijk te maken.

  Een opzetje wat duidelijk helemaal verkeerd uitpakte (en nog). De bewondering voor Hem werd alleen maar groter!

  P.S.: dit zou overigens een stellingname zijn die ik nog nergens in de “wetenschappelijke exegese” ben tegengekomen. Zou er dan toch nog een kansje zijn dat ik hier op kan promoveren? 🙂

 101. Pierre Hyacintus Maria van de Kletersteeg--wie anders 26 december 2014 om 11:14

  Het was in de achttiende eeuw, met name in England, dat er een middeklasse ontstond en sterk groeide.
  Zij waren historisch de beslissende factor in het overhevvelen van kerstmis van religious feest–hoe dan ook–naar vreet en cadeau festijn.
  Daarnaast was er in het verleden een mid-winter feest rondom die datum; met name in scandinavische landen, Daar speeldeeen heilige boom een grote rol;
  Geinsprireerd door dat– en de door de protestantse afschuw van beeldjes- werd tijdens de min of meer gelijktijdige opkomst/groei van het protestantisme de kerstboom als vervanger van de RK kerststal populair.
  Van England naar het vasteland en naar USA en voila–santa Claus was geboren.

  het tweede nut/doel ervan was: via cadeaux zich onderscheiden van de economisch lager klasse.

  De heidenen waren echt geen volken van vrede; maar het feestvieren rondom midwinter had een tweede redden: er was simpeltjes geen moer te doen; meeste leefden van agrarish werk en dat lag rondom die tijd stil
  Vredig is anders; zo waren er ook mensen oiffers bij de vikingen; en hun aanvullend inkomen was roof/moord/plundering.
  Ook in andere streken–zuid amerika, Afrika waren de heidenen niet zo vredig–en nog niet.

  Het Christendom is–net als andere religies–een constructive die van oorsprong bedoeld was de machthebbers te justificeren.

  P.s.: Idd Aad; moet ik nog veel gaan; ben nooit verder gekomen dan 18 meiden te naaien in een week.Dat was in vergelijk met Salomon; niks.

 102. Pierre Hyacintus Maria van de Kletersteeg--wie anders 26 december 2014 om 11:19

  Kijk, jullie zijn als een paar zondag’s-school-art.31 idioten bezig.
  Die houden urenlange discussies of sigaret automaten nou wel of niet zondig zijn.

  De basis van iedere religie is oplichting; bedrog.
  Als je bedrogen wordt, is het dan relevant of het 0,1% meer of minder is?
  nee dan ben je een ruggegraatloze debiel die niet beter verdiend dan bedonderd te worden.

  Zoals een vrouw zei in een intervieuw(zie mijn vleesboek) Religie geloven zonder enig bewijs of geloofwaardigheid. Dat doe ik niet; ik ben geen idioot.
  Qaar gesproken.

 103. artafterallart 26 december 2014 om 11:35

  @Aad

  Die paradoxale opzet van de schrijvers en redacteuren is zeer goed te onderbouwen en zal vast te maken hebben met het streven de Almachtige ongrijpbaar te maken. Orthodoxe protestanten zeggen dan graag dat Gods wegen ondoorgrondelijk zijn, niemand zich een voorstelling kan maken van wie hij is enz. Het levert hen de basishouding op dat de mens wikt en God beschikt.

  Overigens, de keuze voor het monotheisme is natuurlijk wel een wedstrijd geweest tussen heel wat beschavingen. Oppergoden genoeg, maar altijd leunend op hulpkrachten en dat verzwakte uiteindelijk iedere kosmologie. In Egypte was al een farao aan de slag geweest met 1 God en Mozes zal een flinke lik uit dat potje hebben genomen. Uiteindelijk is het niet gelukt, want steeds moest het kwaad getransformeerd worden in een vervloeking van anderen of het volk zelf, een Satan of een Hoer van Babylon enz.

 104. Pierre Hyacintus Maria van de Kletersteeg--wie anders 26 december 2014 om 11:50

  De farao die dat in Egypte deed maakte een kardinale fout: hij liet de priesters van het ude geloof leven.
  Had hij ze afgemaakt, was zijn nieuwe religie en zijn nieuwe hoofdstad een succed geworden; net zo als het elders een success werd. (A. Mazda)

  Om dezelfde redden werd het protestantisme ontworpen; teveel corruptive bij de clerus.

 105. joost tibosch sr 26 december 2014 om 12:05

  Aad Je zult je “kansje” moeten zoeken bij een uitgevertje die er op gokt dat dit soort ideetjes erg in zijn en het hier beter doen dan ooit. Schrijven kun je en je zult als niet-exegeet ook best de voor verkoop noodzakelijke grotere “kring” hebben dan de hier telkens verschijnende al dan niet naaiende namen. Misschien is in onze astmatisch proestende bijbelse tijden je zelfs een klapper als de “Da Vinci-code” gegund. Voor een promotie in de wetenschappelijke exegese heb je, zoals je niet schijnt te weten, niet alleen een jarenlange echte opleiding nodig, en nu zo ineens ondank alle, welke dan ook, interesse ook beslist te weinig in huis. En op Google valt niet te promoveren, mocht je dat als vele anderen blijkbaar denken.

 106. Aad Verbaast 26 december 2014 om 12:13

  @Art: ik kan me er ook wel wat bij voorstellen dat de opstellers van het boek ook de bedoeling gehad kunnen hebben de Almachtige ongrijpbaar en ondoorgrondelijk te maken.
  Het is ze redelijk gelukt ook nog. Wat overigens wel weer mijn verbazing doet stijgen dat er zoveel omheen geschreven is door de ‘kenners’ om toch een en ander te duiden. Zal ook wel tot de paradoxen des levens behoren.

 107. Aad Verbaast 26 december 2014 om 12:21

  @Joost: Eens. Ik heb overigens geen plannen om te promoveren. Het was slechts een vraag die in me opkwam omdat ik me wel vaker verbaas/verwonder over promovendi en het onderwerp en de wijze waarop ze konden promoveren.. Dan kan deze er ook wel bij, schoot even door mijn gedachten..

  En dank voor het vertrouwen dat je me geeft (en zelfs me een ‘da Vinci’ klapper gunt) een uitgever te kunnen vinden. Ik zal het niet tot een doelstelling verheffen trouwens. Maar ja, mochten ze de deur platlopen, dan zal ik ze een kopje koffie geven (met een koekje). 🙂

 108. artafterallart 26 december 2014 om 12:24

  @ Aad,

  In de theologie is de kans zeer groot dat je op je blogs kunt promoveren. Vraag maar eens wat proefschriften op en je zult zien hoe gemakkelijk men daar omgaat met ontheffingen voor daadwerkelijk we6tenschappelijke bagage.

 109. Aad Verbaast 26 december 2014 om 12:25

  @Kleet:
  == jullie zijn als een paar zondag’s-school-art.31 idioten bezig ==
  == ik ben geen idioot ==
  Je kent toch wel het veel voorkomende gedrag in psychiatrische instellingen? Fluistert zo’n verontruste bewoner (schichtig om zich heen kijkend) zijn bezoeker toe: “ze zijn allemaal gek hier”

 110. artafterallart 26 december 2014 om 12:31

  Zeg, Joost sr, wat bedoel je eigenlijk met: “dan de hier telkens verschijnende al dan niet naaiende namen”?

 111. Aad Verbaast 26 december 2014 om 12:36

  @Art: er kwam er al eentje voorbij in een eerder blog (redactieruimte):
  http://www.refdag.nl/opinie/zonen_gods_inderdaad_geen_nakomelingen_seth_1_793832
  ==
  Afgelopen week promoveerde de gereformeerd vrijgemaakte ds. 
J. J. T. Doedens op de moeilijke passage in Genesis 6: de zonen Gods zagen de dochters van de mensen en namen hen tot vrouwen. Uit die verbintenis werden reuzen geboren, en dat vormt de directe aanleiding tot de zondvloed.
  ==
  Prof dr. M. J. Paul (hoogleraar Oude Testament aan de Evangelische Theologische Faculteit in Leuven. Ja, ja) stelt in zijn stuk: “Het lijkt mij dat ds. Doedens gelijk heeft ..”
  Klinkt knap wetenschappelijk allemaal! 😉

 112. rubiotje 26 december 2014 om 12:46

  artafterallart; Dat is gewoon de befaamde immer bijvoegelijke cryptiek van ons aller alwetende Dr. Joost… 🙂

 113. artafterallart 26 december 2014 om 13:10

  @Aad
  Precies. Het geeft ook aan dat het zelfs geen literatuurwetenschap is. Ze komen niet verder dan een zoveelste preek of (op zich best komische) recensie.

  @Rubio
  Wel vermoeiend zeg. En hij schrijft al zo duister als hij al een mening heeft die reageert op wat geschreven of gezegd is.

 114. Pierre Hyacintus Maria van de Kletersteeg--wie anders 26 december 2014 om 16:29

  Je bent hier bezig om een oeverloos aantal blogs de revue te laten passeren over OT en NT, terwijl eenieder weet–behalve joost en andere ‘wetenschappers” dat ze berusten of fraude, fantasie of simple leugens.

  Het wetenschappelijk niveau: promoveren op een lulverhaal over een god die geil werd op zijn Eigen schlepping en zo reuzen op de wereld trapte?
  Gut, Doornroosje ook een optie om te promoveren?

  Maar allez; heb het idee dat je al dat spul schjrijft om vooral jezelf te overtuigen en zekerheid te verschaffen; daar waar het niet is.
  komt vaak voor bij mensen die de dood voelen naderen en er bang voor zijn.
  Zal voor je bidden aad; misschien dat joost ook nog wat in zijn toverdoos der exegese heeft–hokus, pokus….

 115. Aad Verbaast 26 december 2014 om 16:57

  @Kleet: wederom een reactie vol met niet onderbouwde speculaties.
  Al vergeten zo blijkt: In het begin van deze serie heb ik precies uitgelegd waarom ik dit doe.

 116. Pierre Hyacintus Maria van de Kletersteeg--wie anders 26 december 2014 om 17:18

  Rt is een ruime discrapantie tot wat iemand zegt over zijn motivatie en de werklijke motivatie

 117. Aad Verbaast 26 december 2014 om 17:30

  @Kleet: weer zo’n gemiste kans van je. Je had psycholoog moeten worden. Beetje psycholoog vangt hier al gauw zo’n 80 euri per drie kwartier. Leuke aanvulling op je karig pensioentje.

 118. Pierre Hyacintus Maria van de Kletersteeg--wie anders 26 december 2014 om 18:16

  Jij wilde in therapie dan? De noodzaak ervan kan ik me wel enigszins voorstellen
  Vooruit, ik geef je korting…

 119. Aad Verbaast 26 december 2014 om 18:27

  @Kleet: fijn natuurlijk die korting (hoeveel?). Moeten we het nog wel even over de voorrijkosten hebben..Roemenië is niet naast de deur heb ik me laten vertellen.

 120. Aad Verbaast 26 december 2014 om 18:31

  jeetje, beetje vooruitlopend, maar vooruit: weer zo’n tegenvaller:
  http://www.volkskrant.nl/buitenland/egypte-verbiedt-film-exodus~a3818305/
  “Onjuistheden”? 😉

 121. King Billy 26 december 2014 om 18:59

  Hier de recensie over ‘Exodus’ in de FAZ.
  God’s stem van een tienjarig jochie, die op hoge toon dicteert.
  Degene die Mozes speelt, concludeerde dat hij schizofreen moet zijn geweest.
  http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/kino/video-filmkritiken/videofilmkritik-exodus-o-mann-moses-13341392.html?printPagedArticle=true#pageIndex_2

 122. rubiotje 26 december 2014 om 19:36

  Aad; Kan me daar wbt die Egyptenaren wel iets bij voorstellen. Vergeleken met Egypte waren die Joden toen maar een armzalig in lompen gehuld zootje die toevallig op de goede plekken vertoefden toen Egypte door enorme natuurrampen en plagen werd getroffen.
  In Marokko moeten ze hun grote non-culturele islamitische muil houden, de meeste slaven van Egypte kwamen daar vandaan en is bovendien altijd een armzalig kamelen rijdend en trendvolgend volkje geweest.

 123. King Billy 26 december 2014 om 22:21

  Het is een lang verhaal, de katholieken hebben heel wat op hun geweten.
  De originele geschriften van Paulus waarin op geen enkele wijze op een zeer bijzondere geboorte wordt gewezen, is door katholieken terzijde gelegd om de geboorte van Jezus ‘op te pimpen‘.

  ==The New Testament Is Out of Order
  Mainstream Bible scholarship tells us that the marvel-filled stories about the birth of Jesus don’t get referenced later in the New Testament because they were written after many of the books that follow them.
  When the books of the New Testament are arranged chronologically using the best information available, the gospels of Matthew and Luke are numbers 11 and 20 respectively. They come after letters that are believed to be authentic writings of Paul, for example, and after the gospel of Mark, which may have been a source for both authors but fails to mention an auspicious birth.==

  En nog veel meer details., waaronder de dubieuze vertaling van ‘alma(h)’ naar maagd.
  http://valerietarico.com/2014/12/09/the-not-so-virgin-birth-of-the-christmas-story/

 124. Aad Verbaast 27 december 2014 om 00:26

  @King Billy: exodus: blijft natuurlijk een boeiend verhaal op zich al. Hoef je niet een begenadigd scriptschrijver voor te zijn om daar nog wat van te maken. Des te vreemder is dat de kritieken niet mals zijn.

  Interessant blog van die valirietarico. Die hou ik er even bij.
  We hadden het er al eerder over of Maria nu onbevlekt ontvangen/maagd was.
  Lucky Luke (1:30-34 NRSV) bevestigd in ieder geval dat ze maagd was! (” Mary said to the angel, “How can this be, since I am a virgin?”)
  Moet dan wel een goede luistervink geweest zijn. Misschien wel de oprichter van de NSA? En zo niet, beslist de beschermheilige.

 125. Aad Verbaast 27 december 2014 om 00:27

  @Rubio: Waren er toen al Joden? 🙂

 126. King Billy 27 december 2014 om 01:46

  Ja, een slimme tante, psychologe. Analyseert (cognitieve veranderingen in) gedrag, woorden en gebeurtenissen en gaat vervolgens bij erkende bijbeldeskundigen die vanuit verschillende disciplines de bijbel verklaren, uitleg vragen.
  Kwam zo ook tot de conclusie dat Jezus veelwijverij nimmer heeft veroordeeld. Wat Jezus veroordeelde, was gedrag dat niet in overeenstemming was met de toenmalige wetten en voorschriften. In al die toenmalige wetten en voorschriften was polygamie niet verboden.

  Hier een fraai overzicht van toonaangevende polygamisten in de bijbel. Waarschijnlijk wel bekend, een beetje gelovige moet onmiddellijk het water met bakken in de mond lopen, de wijze Salomon is de absolute topper. De beperkte straf van God, voorzover hij bestaat, was niet vanwege polygamie, maar omdat die 1000 dames hem verleiden verschillende goden te aanbidden.

  http://www.biblicalpolygamy.com/polygamists/solomon/

 127. King Billy 27 december 2014 om 02:03

  Lucas, alias Lucky Luke, heeft Jezus nooit persoonlijk gekend. Alles is ontleend uit overgeleverde verhalen. Toen en nu, mystificatie van personen, een ambt, een roeping, een beroep, voorwerpen, rituelen of gebeurtenissen oefenen een enorme aantrekkingskracht uit.

 128. rubiotje 27 december 2014 om 09:55

  Aad; == Waren er toen al Joden?==
  ‘Grensgeval’… Mozes kwam voort uit de stam van Levi…
  Een slimme reclamejongen of cineast zou hem zomaar kunnen afbeelden met een dure jeans aan zijn kont van dat merk…. 🙂
  http://nl.wikipedia.org/wiki/Joden

 129. Pierre Hyacintus Maria van de Kletersteeg--wie anders 27 december 2014 om 10:03

  “verleiden” moet zijn verleidden.

  Awel; Jaweh, die niet bestond, beloofde mozes , die met een paar joden–waarschijnelijk gestrande toeristen, in Egypte vertoefden, een stukkie grond. Waarschijnelijk als volkstuintje.
  Althans datis wat de overlevering hun vertelt.

  En nu schieten ze darvoor vanuit Israel Palestijnen af, hun aanwezigheid gerechtvaardigd op die overlevering en omdat ze sssssssielugggggg zijn.
  En daarvoor weigeren ze ook in een vliegtuig naast vrouwen te zitten.

  De ISIS en orthodoxe joden verdienen elkaar.
  Is dat een strafe Jaweh?
  Of Bilderberggroup?

 130. Pierre Hyacintus Maria van de Kletersteeg--wie anders 27 december 2014 om 10:11

  Je refereert zo graag aan Wiki maar kijk eens naar de eerste zinnen van de verwijzing van Rubio: joden zijn israelieten” Dat is pure onzin.

  Dan : ik was ooit de eerste kraker in NL van particulier eigendom; een jaar ervoor een zekere ligtemoet van een een gemeentegebouw.
  Allebei in Amersfoort; en in 1966-1967
  Ik zette gemeente en provincial staten buiten spel…..
  Pas een of twee jaar erna in amsterdam
  Volgens Wiki begon het in Amsterdam in 1964 en ze noemden een groot gebouw

  En dat door iemand van de afdeling rechten universiteit Amsterdam…..
  Zo precies zijn ze dus…

 131. artafterallart 27 december 2014 om 10:17

  Als mythologie/ideologie is het hele verhaal van Jezus juist overtuigender: http://www.verbodengeschriften.nl/html/jezusdenazoreeer-eenstudie.html

 132. Aad Verbaast 27 december 2014 om 10:26

  @King Billy: Om maar even bij Abraham als polygamisten te blijven (staat ook in je link).
  Valt allemaal nog wel mee. Zijn vrouw Sara was onvruchtbaar. Zij bood hem haar slaaf aan aan (Hagar) om een kind te baren. Dat lukte. Omdat God het wilde kreeg Sara toch nog een kind. Zij was toen al 90 (!!) en Abraham 100.
  Later toen Abraham al “oud en op hoge leeftijd” huwde hij nog een andere vrouw (Ketura).
  Abraham zou 175 jaar oud worden. Krasse knar.

  En in die 175 jaar dan maar 2 huwelijken en 1 avontuurtje (met instemming van je vrouw)? Het is hem vergeven. Dat blijft immers ver onder het gemiddelde zelfs in de huidige statistieken 🙂

 133. Aad Verbaast 27 december 2014 om 10:29

  @Rubio: ik lees in de link: == Volgens de meeste meningen is het Jodendom evenwel ontstaan bij het massaal accepteren van de Thora op de berg Sinaï door de nazaten van de aartsvaders Abraham, Izaak en Jakob == Vandaar mijn vraag aan je. Zover waren we nog niet 🙂

 134. Aad Verbaast 27 december 2014 om 10:33

  @art: jeetje.. Je geeft me wel een berg huiswerk!
  Ik ben voorlopig nog met zijn ‘vader’ bezig. En het uitpluizen waarom er zo’n enorm generatieconflict tussen die 2 moet hebben bestaan 🙂

 135. Aad Verbaast 27 december 2014 om 10:38

  @Kleet: natuurlijk zullen er fouten staan in wikipedia.
  Toch blijkt uit een wetenschappelijk onderzoek) dat het vrijwel net zo betrouwbaar is als bijvoorbeeld de Britannica.
  http://www.gva.be/cnt/oid372948/archief-wikipedia-bijna-even-betrouwbaar-als-de-britannica
  Maar laat ik dat boek nu net niet in de kast hebben staan.

  Gelukkig hebben we jou nog als wandelende encyclopedie. Dan kan het niet meer mis gaan zou je zeggen.

 136. artafterallart 27 december 2014 om 10:43

  @Aad
  Misschien wel handig om daar ook de mythologie als uitgangspunt te nemen. Net als bij filosofie, literatuur en kunst geldt daar primair het criterium of het je aanspreekt en wat precies 🙂

 137. Appelvrouw 27 december 2014 om 10:54

  Een tikkeltje off topic, maar naast spel en rekenfouten, waren er ook vertaalfouten.
  Of, volgens mij gewoon interpretatiefouten.
  Ze beweren dat Jezus misschien niet in een stal geboren is.
  http://www.welingelichtekringen.nl/cultuur/401818/een-ding-staat-vast-jezus-is-niet-geboren-in-een-stal.html
  Maar hadden ze vroeger niet gewoon de dieren in de woonkamer lopen? Was dan de woonkamer een stal, of de stal de woonkamer?

 138. Aad Verbaast 27 december 2014 om 11:00

  @art: raak je weer de kern van deze serie: ik wil graag de mythologie als uitgangspunt nemen. Zijn op zich prachtige verhalen als je ze met dat uitgangspunt leest.
  Maar ja, ik kom elke keer weer van die lui tegen (en niet de kleinste) die me vertellen dat ik ze letterlijk moet nemen omdat zij dat doen. En met dat boek menen de waarheid in pacht te hebben..

 139. Aad Verbaast 27 december 2014 om 11:10

  @appelvrouw: er blijft steeds minder van dat verhaal over. De Paus meldde ook al recent dat er helemaal geen ezel en os in de buurt waren. Drie koningen waren ook al niet.
  Straks krijgen we nog te horen dat ze gewoon in een van der Valk hebben gelogeerd en de bevalling plaatsvond op de kraamafdeling van het ziekenhuis in Bethehem (toen al zustergemeente van Bartlehiem)

 140. Pierre Hyacintus Maria van de Kletersteeg--wie anders 27 december 2014 om 11:24

  “Slavin” neem ik aan ; een slaaf een kind laten baren lijkt me moeilijk. Maar allez, wondertjes……

  Als die knapen dat serieus namen, hadden ze data kunnen nagaan via iets simpels; de burgelijke stand….. maar dat worden geacht “wetenschappers” te zijn of te worden.

  Maar allez’ zoals gezegd : het OT en NT is gezever, als je uitgaat van het niet bestaan van een god.
  Logica…..
  Dan, zelfs als je zo gestoord bent dat je wel gelooft in een god: de constructive van het menselijk lichaam is zo, dat het niet oud kan worden.
  Het verslijt.
  De organen nog daargelaten; draaipunten en bewegende delen slijten/verslijten en functioneren dan niet meer.
  Daarnaast was er nog de kwestie van leefomstandigheden, voiding, kleding, klimaat.

  het is heel, heel ongeloofwaardig dat iemand zelfs maar 80 zou kunnen worden.

  Wat ikwel aardig vind, en daar komt discovery om dehoek–de verspreiding van van Christendom en welke invloed het had op geschiedenis.
  Ook de invloed van religie/ideologie/stamdoctrines hebben/hadden op ontwikkeling van een bevolking; en waarom sommige ontwikkelingen uitbleven.

  Zie protestantisme en Max Weber’ analyse in relatie tot kapitalisme
  Zie ontwikkeling wetenschap in middeleeuwen en ervoor door islam (universiteiten b.v.) en de volledige afbraak van ontwikkeling nu door islam.

  derest; dat de OT en NT en de boeken van de rest onzin zijn berustend op constructies en gelul, en gemotiveerd warden door de noodzaak om macht te rechtvaardigen is zelfs voor een ezel duidelijk.
  Maar begrijp jij dat nou ook?

 141. Aad Verbaast 27 december 2014 om 11:33

  @Kleet == Maar begrijp jij dat nou ook? == Goh, echt een eye-opener voor me!

 142. artafterallart 27 december 2014 om 11:42

  @Aad
  Ok, van belang is natuurlijk wel of de authenticiteit klopt. De originele mythen glanzen het mooist, toch?!
  Ach, die lui die dergelijke teksten letterlijk nemen kunnen niet zonder lussen leven. Ze zoeken, zien en pakken de hand van God voortdurend vast als een nooit volwassen willen wordend kind. Het onbetwijfelbaar christelijk geloof is dan ook een kindergeloof met God als een fictief vriendje.

 143. rubiotje 27 december 2014 om 11:43

  Aad; == Zover waren we nog niet ==
  Jodendom met ‘grote’ J en ‘kleine’ j
  Wanneer, hoe, waarom….vragen vragen.
  http://www.joodsleven.nl/Encyclopedie/Wat%20is%20Jodendom/WatIsJodendom.htm

 144. Pierre Hyacintus Maria van de Kletersteeg--wie anders 27 december 2014 om 12:09

  Goed zo Aad!
  Er is dus hoop voor je, niet al te veel, maar toch….
  laat je niet in de kaart kijken; endoscopie is al erg genoeg….

 145. rubiotje 27 december 2014 om 12:10

  Snuffel ik toevallig nog even in mijn toch rijkelijk gevulde boekenkast, kom ik het evangelie van Philippus en het evangelie der Waarheid (wrs Thomas) tegen.
  Twee gnostische geschriften die in 1945 zijn gevonden bij Nag Hammadi in Egypte.
  Sla ik Philippus open en lees (ik noem het maar even vers 17 zoals in het boekje aangegeven);

  Sommigen zeggen:
  ‘Maria is bevrucht door de heilige Geest’. (kleine letter h, red.)
  Zij vergissen zich, ze weten niet wat ze zeggen.
  Wanneer is ooit een vrouw door een vrouw bevrucht? (is geest vrouwelijk..? red.)
  Maria is de maagd die door geen macht verontreinigd is.
  Zij is een grote vloek voor de Hebreeën, de apostelen en de apostolische mensen.
  Deze maagd die door geen macht bevlekt is-de machten bevlekken zichzelf.
  De Heer zou niet gezegd hebben:
  ‘Mijn Vader die in de hemel is’, tenzij hij een andere vader had gehad,
  maar hij zij slechts: ‘mijn vader’…..

  Tja, ik bedoel maar effe…en dit is niet de bijbel, maar Flip was wel een discipel..

  Het Evangelie van Philippus; ISBN 90 6350 0270…

 146. Pierre Hyacintus Maria van de Kletersteeg--wie anders 27 december 2014 om 12:15

  Joden dom?
  Vandaag haalden de orthodoxe joden weer eens de krant; ze weigerden in vliegtuig naast een vrouw te zitten.
  Ik had ze er gewoon uit getrapt
  Vorig jaar een rel: er schijnt een dorp te zijn in Israel, waar nogal veel orthodoxen wonen
  Die sloegen een meisje van 8, en bespuugden haar; want ze droeg een rokje net boven de knietjes.
  Ze was dus een een door god verlaten hoer.

  Personelijk lijkt het me geen slecht idee, dat dorp als vakantie oord aan te prijzen voor de ISIS.
  Maar dat de israeliers dat stil hielden, dat is bedenkelijk.

 147. Pierre Hyacintus Maria van de Kletersteeg--wie anders 27 december 2014 om 12:56

  In het Vatikaan is een kerststal op levens grootte. Vandaag was er een demonstrante van Femen, die half naakt het “kindeke Jezus jatte. Werd niet op prijs gesteld door de bewaking.
  Haar blote tieten wel.

 148. rubiotje 27 december 2014 om 13:42

  12:10 maar hij ZEI slechts….

 149. Aad Verbaast 27 december 2014 om 17:14

  @art: kunnen mythen en authenticiteit (van de inhoud) samen gaan?

 150. Aad Verbaast 27 december 2014 om 17:16

  @Rubio: velen vinden veel inspiratie in het evangelie van Thomas. Wordt ook wel gezien als een van de mooiste. Kwam helaas niet door de ballotage.
  Kwam daar de uitdrukking “ongelovige Thomas”vandaan?

 151. Aad Verbaast 27 december 2014 om 17:18

  @Kleet: “orthodoxen” zijn per definitie niet met hun tijd meegegaan. Krijg je dus problemen mee.

 152. King Billy 27 december 2014 om 18:19

  Denkt men na het kerstprookje even klaar te zijn met serene ingetogenheid en knallend het nieuwe jaar in te luiden, blijkt dat er toch aardig wat gerommeld is met de eerste dag van het nieuwe jaar. Pijnlijk, uiterst pijnlijk. De katholieken, die letterlijk alles naar hun hand willen zetten, pikken stelselmatig álles in. Jezus piemeltje moest eraan geloven.
  http://en.wikipedia.org/wiki/Feast_of_the_Circumcision_of_Christ#Catholic_Church

 153. Aad Verbaast 27 december 2014 om 18:36

  @King Billy: twee blogs na deze zal ik daar op terug komen.
  Ik wist overigens niet dat 1 januari deze mutilatie tot feestdag was verheven. Waarvoor dank. Pijnlijke observatie inderdaad.

  Gods tweede verbond (altijd eenzijdig) met ‘de mensheid’ (na die regenboog). Je moet er maar opkomen. Blijft minder over van dat “evenbeeld” aangezien Hij wel dus (groots) geschapen moet zijn met een stevige voorhuid. “Petje af” krijgt zo weer een heel nieuwe betekenis.

 154. joost tibosch sr 27 december 2014 om 18:42

  Zowel het evangelie van Maria Magdalena als dat van Thomas zijn niet van de eerste christenen maar van neo-platonistische christelijke denkers van enige eeuwen later (en wat mij betreft heel wat saaier om te lezen!) In het denken nu is het populaire Albewustzijn van de mens (en Jezus), wat in het neo-platonisme ook een grote rol speelt, weer enorm “in”, Onbegrijpelijk eigenlijk, want die oude neo-platonistische evangelies zijn ondanks herinneringen aan eerder christendom ons met hun uitgesproken grieks dualisme eigenlijk zo vreemd als wat. Die evangelies zijn dus ook niet van de eerste christenen, die Jezus zelf kenden of de verhalen over hem uit de eerste hand hadden en in de NT-ische evangelies op joods-helleense manier de, al of niet te geloven, betekenis van hem weergaven. . In de oudste laag van het Thomasevangelie ontdekte men recent wel (met veel tekstonderzoek) oud materiaal van en over Jezus. En in het evangelie van Maria Magdalena speelde van oudsher de herinnering aan de grote rol die zij in de de eerste mannelijke christengemeente gespeeld moet hebben. Uit de historische gegevens over Jezus blijkt trouwens wel, dat zij hem in een vrouwengroep begeleidde, maar nergens dat zij -voor onze interessantigheid blijkbaar een moet!- zijn vrouw was, zoals in dat evangelie eeuwen later vagelijk neo-platonisch gesuggereerd wordt (vgl de recente DaVinci-code met het spannende nageslacht van Jezus!)

 155. Aad Verbaast 27 december 2014 om 18:55

  @Joost: jeetje, nu sabel jij ze neer. Verrassend en onverwacht ergens. Op zich doet het me wel goed dat ik niet de enige blijk te zijn die een en nader neersabelt, ook al is wellicht onze keuze daarin verschillend.
  http://nl.wikipedia.org/wiki/Evangelie_van_Thomas_%28Nag_Hammadi%29

  P.S.: laat overigens Magdalena geheel gegund zijn aan Jezus.. Ook maar mijn mening uiteraard..

 156. Pierre Hyacintus Maria van de Kletersteeg--wie anders 27 december 2014 om 19:51

  Tja maar dan gaat joost toch even voorbij aan wat absolute feiten.
  Om de temple in te MOGEN gaan–en dat werd super streng gecontroleerd–moest een man getrouwd zijn.
  joden aren mierenbneukers…
  Dan: schijnt dat er ook een en ander in soemerische geschriften staat; “zijn vrouw en kinderen…. Zou je toch als simple ziel, niet verpest door theologie en degenen die denken dat dat een wetenschap is-, denken dattie getrouwd was. OF NEUKTE IE ZONDER GETROUWD TE ZIJN????
  Joost; wat suggereer jij??? Stoutert!!!

  En idd; dat zijn oom PP omkocht, dat ie niet stierf aan het kruis, en dattie planggas pleite ging naar zuid Frankrijk imet MM is meerdan aannemelijk;PP had daar veel bezittingen; maar ook: dat veel kerken daar vanuit antieke tijden MM als beschermheiligen hebben, dat een en ander wordt vermeld in sagen.

  Dattie niet dood was 9en dus nooit sprake was van verrijsenis is duidelijk; hij werd na donker naar het graf gebracht.
  Geen jood zou een lijk aanraken na donker, of dat toestaan.
  Meer aannemelijk dattie daar even ondergedoken was..
  =======
  Wat betreft ortodoxie: de eeste kruistocht was NIET tegen de moslims, maar tegen de ortodoxen in Constantinopel.
  Later werd prtodoxy verspreid naar rusland vanuit Constantinopel.

 157. artafterallart 28 december 2014 om 09:49

  @Aad
  De wereld stikt van oeroude verhalen, waar men de authentieke bron van wil weten. Dat helpt zeer om ze te duiden!
  Zo zouden er zo’n 300 zondvloedverhalen ‘rondwaren’. Als je die zonder bronnenonderzoek samenveegt dan kun je in de valkuil trappen dat Genesis dus ‘waar’ is. Zeker als diverse volken reppen over een vloed als oordeel van een God of godheid over de mensheid, en over één familie die de vloed overleefde en de aarde opnieuw bevolkte.

 158. Aad Verbaast 28 december 2014 om 09:51

  @Kleet: het is allemaal een complot!! 🙂

 159. Aad Verbaast 28 december 2014 om 09:57

  @Art: niet onlogisch inderdaad. Er was nog een zondvloed precies 10 jaar geleden. 200.000 doden. Zouden we nog in die tijd leven waar we geen idee hadden dat de wereld groter was dan het eigen gezichtsveld dan zouden we ook gedacht hebben dat de hele wereld was vergaan. En bij overlevering wordt het verhaal steeds sterker.
  Nog even afgezien van een oergedachte (die nog steeds in de genen zit): rampspoed ligt altijd aan een ander.

  Maar ja, daar kunnen jij en ik het wel over eens zijn, maar er zijn er heel veel die nog steeds zeggen dat het allemaal echt zo gebeurd is!

 160. artafterallart 28 december 2014 om 10:19

  @Aad
  Een wereldwijde vloed acht men al bewezen, omdat het verhaal wereldwijd bestaat. Zoals Tjarko Evenboer meent dat de Bijbel de oergeschiedenis van de hele mensheid bevat, want “op alle werelddelen spreken de volken over een schepping, een paradijs en een zondeval, over een wereldwijde vloed en zelfs over een bovennatuurlijke taalverwarring.” Zie: http://www.dewereldwijdevloed.nl/

 161. Aad Verbaast 28 december 2014 om 10:53

  @art: ook de boekdrukkunst is meerdere keren onafhankelijk van elkaar uitgevonden 🙂

 162. Pierre Hyacintus Maria van de Kletersteeg--wie anders 28 december 2014 om 11:17

  “Complot”. Rondom dat wat in de bijbel kwam, OT en NT, en wat niet, was idd een complot en werd beslist door politiek, en vatikaan; al naar gelang wat het meeste de opportuniteit diende.
  Corruptie, complot, komt op hetzelfde neer.
  Als je enige tientallen jaren in oostblok hebt gewerkt, herken je dat wat sneller

  net zoals dat in west Europa was in ewchtspraak; zie het aantal moffen dat terdood was veroordeeld en plotseling weer vrij waren, met herstel van alle bezittingen.
  USA had dat nodig–schijnbaar.

  Ziede corruptive van EU nu, die grootschalige fraude oogluikend en soms openlijk toelaat, zelfs promoot. Zie” de NL klokkenluiders.

  maar on topic: zie het fanaticisme waarmee sommige groepen warden vervolgd; die in geen relatie stond met de “bedreiging” die ervan uitging.

  Leren wat psychologische aspecten van het gedrag van Rome te herkennen, Aad! kan nog, je bent nog niet dood!

 163. Aad Verbaast 28 december 2014 om 11:29

  @Kleet: == zie het fanaticisme waarmee sommige groepen warden vervolgd; die in geen relatie stond met de “bedreiging” die ervan uitging. ==
  Eens. Schandalig!

  P.S. mooi dat je tot dit inzicht bent gekomen. Islam-bashen is vanaf nu niet meer bij neem ik aan..

 164. Pierre Hyacintus Maria van de Kletersteeg--wie anders 28 december 2014 om 11:58

  Integendeel! Zo er EEN enkele dreiging was voor mensheid en voor beschaving in de laatste 1500 jaar, is het de Islam
  In tegenwoordige tijd: zie oorlog Somalie, Nigeria, Alerije, Tunesie,Libie,Libanon,Syrie,Jemen,Egypte. en nog een paar.
  Zie hun “heilige’ doelen; het afmaken van alle niet-moslims
  Zie de ISIS; die dit kleinschalig doet.
  Zie de meer dan 70% van de moslims, die dit prachtig vind
  Zie de meer dan 25% fanatici, die mee doen, of mee willen doen.

  De Nazi’s –in verhouding tot joden–waren er een vriendelijk zondagschooltje bij.

  Ooit was de islam iets wat kennis en wetenschap genereerde; in Spanje biblioteken en bouwkunst; het vestige van instituten als “universiteiten” is ook een uitvinding van de islam

  Bij ons zijn die verworden tot opvangtehuizen voor pubers van middeklasse, die nog maar weinig tot niets bijdragen aan maatschappij of kennis., maar ooit waren het goede instellingen..

  Maar ik hoef ze niet te bashen; dat doen ze zelf, met hun gedrag.

 165. artafterallart 28 december 2014 om 12:09

  @Aad
  De boekdrukkunst is volgens deze universalisten natuurlijk door God verspreidt en daardoor op verschillende plekken traceerbaar 🙂

 166. Aad Verbaast 28 december 2014 om 12:18

  @Kleet: goh, heb ik me toch vergist.

 167. Aad Verbaast 28 december 2014 om 12:20

  @Art: moet de hand van God geweest zijn inderdaad. Hij moet het zat geworden zijn dat zijn verhalen allemaal overgeschreven moesten worden. Dat schiet allemaal niet op natuurlijk.
  Laat de persen rollen!

 168. rubiotje 28 december 2014 om 12:43

  Artafterallart; Dank voor je zeer interessante link!

  Kleet; ==Maar ik hoef ze niet te bashen; dat doen ze zelf, met hun gedrag.==
  Inderdaad, de Islam is angst, zeker ook voor de moslims zelf, die alleen maar erger kan worden in de toekomst.
  Sociale controle onderling is de grootste boosdoener, pis je buiten de pot wordt je gestraft, in de ergste gevallen door ophanging, onthoofding en steniging. Hoe barbaars kan men zijn in bijna 2015.. Slechts enkelingen als Salman Rushdie, Malala, Ayaan Hirsi Ali, durven op te staan met gevaar voor eigen leven.
  Nog even geduld want het begint inmiddels al aardig te rommelen binnen de Islam.

 169. joost tibosch sr 28 december 2014 om 13:07

  In het bekende tweestromengebied kende men geregeld overstromingen en werd bijna constant na overstroming ingepolderd (te beginnen met noodverlichting: zie ook Gen 1). Tegen die achtergrond ontstaan dan de volkse verhalen oerzondvloed en oerinpoldering over de zin van het leven (de zgn “natte” scheppingsverhalen als Gen 1) Bij nomaden speelde de achtergrond van het leven in oases en woestijn: de zgn “droge” scheppingsverhalen.als Gen 2-3 (Trouwens in mijn verre jeugd heb ik de altijd al vaak wonderlijk zorgvuldige mondelinge overlevering van oude verhalen nog meegemaakt Nu nagenoeg verdwenen?, Met name mijn opa kon er nog wat van met zijn vele verhalen, waar we met open mond naar luisterden!

 170. Pierre Hyacintus Maria van de Kletersteeg--wie anders 28 december 2014 om 13:36

  Enik maar denken dat ze met natte gebieden de slaapzaal van een meisjes internaat bedoelden…..

  @Aad: zoals meestal….

  @Rubio: levend begraven schijnt populair te zijn om dat met vrouwen te doen.
  Stel je vrouw is 45, en je kan een mooi jong stuk kopen.
  onderhoud is duur
  dan ga je naar je buurman; hij zegt wel dattie gezien heft dat je vrouw vreemd ging; en huppetee, geen allimentatie niks; kwestie van half uurtje spitten….

  In NL zijn de marokkaanse jongeren een problem–zo wordt gezegd.
  Is niet waar.
  problem is de multi culti idioten, die alles toestonden en de wetgeving die ouders niet meer 100% aansprakelijk stelt.
  bewijs: in Marokko zijn jongeren geen enkel problem.
  Vreten ze wat uit, worden ze voor de moskee afgeranseld.

 171. Pierre Hyacintus Maria van de Kletersteeg--wie anders 28 december 2014 om 13:39

  In bestaande wetgeving is genoeg mogelijk.In wetboek van strafvordering staat, dat een straf als straf ervaren dieny te worden.
  gevangenisstraf is voor veel marokkaanse jongeren een status.

  Dwangarbeid is een geode oplossing en beperkt de kosten van internering

 172. Aad Verbaast 28 december 2014 om 14:15

  @Joost: lijkt me een heel plausibele verklaring. Zal voor meer volkeren ergens op de aardbol van toepassing zijn. Ze zochten immers veelal stroomgebieden op om een eerste levensbehoefte te hebben: zoet water. Overstromingen horen daar bij zou je zeggen.

  Opa: van alle tijden, mensen zijn dol op verhalen!

 173. Aad Verbaast 28 december 2014 om 14:16

  @Kleet: in het kader van een beetje meer oecumene hier een artikel speciaal voor jou: http://www.newstatesman.com/religion/2009/12/jesus-islam-muslims-prophet

 174. joost tibosch sr 28 december 2014 om 14:41

  Dacht je alleen maar in hier te verwachten bijbel- en christenhaat terecht te komen, krijg je ook nog eens zomaar te maken met andermans onstuitbaar sperma en -gevaarlijker nog- met onstuitbare Wilderiaanse islamhaat (nee, natuurlijk haat Wilders geen moslims, haha! Slim geprobeerd als je processen aan je broek krijgt). En nu ook weer als hier met de bijbel met alle idioot onbenul van wat islam en koran eigenlijk betekent, in de maling genomen door de zgn grote islamdeskundigen Jansen, Bosma en de zionistische islamhater Wilders. Zij kennen niet eens het verschil tussen terecht te veroordelen terrorisme/rotstreken en door mensenrecht en Grondwet beschermde godsdienst. Nee, ik hoor niet tot de “door Wilders zo geliefde” moslimlandgenoten!

 175. Pierre Hyacintus Maria van de Kletersteeg--wie anders 28 december 2014 om 15:16

  Waar je Wilders vandaan halt mag joost weten; maar weet joost het ook?
  nee dus.
  De islam is geen geloof, geen religie; en tot zover pas verantwoordelijk voor 350 millioen doden, dus er zit nog ruimte voor uitbreiding.
  De islam is een stamdoctrine, en leer je geschiedenis. Mohammed hakte eigenhandig de kop af van tenminste 600 joden, en stond erbij klaar te komen.
  Is dat jouw hobby ook Joost?
  Hij hield ervan kleine meisjes te verkrachten 6 jaar–hetgeen geruslteerd heft, in het gegeven dat je nu in moslim landen meisjes vanaf 9 jaar mag neuken.
  Is dat jouw hobby ook Joost?
  Naast massamoord, lustmoord, sadism, pedofilie, verkrachtingen van man./vrouw/kind was hij ook rover en dief.

  De islam is opgestelduit delen van hindi, Boedisme, christelijke kerk, jodendom; dit om zoveel mogelijk volgelingen te krijgen
  op dit moment is de islam oorzaak van een slordige 10 burgeroorlogen, en de ISIS gaat lekker door in de stijl van mohammed.
  De volgelingen van zo iemand kan ik niet zelfs maar de minste moral toeschrijven.

  Je kan ook Manson gaan aanbidden; was ook zo’n lekkertje.Of Hitler, of Stalin.
  liggen op dezelfde lijn, met een kleine voetnoot
  Die figuren hadden willekeurige macht, en die kregen ze van hun volgelingen.

  Krijg je er een kick van figuren in NL te halen–ten kostte van nederlanders– die jou als varken en je vrouw als hoer beschouwen?
  het schijnt zo.

  Krijg jeer ook een kickvan, als je een onthoofding ziet op tv?
  En roep je dan ook “Allah Akbar–zoals zovelen in NL?

  Zo maar wat vragen.
  Daarnaast: wilders kwam op voor de groep nederlanders die meer dan last had van moslims.
  Niemand anders deed dat.
  Durf jij de bijbel en de Koran aan de civiele rechter aan te bieden om te toetsen aan de wet “haatdragende geschriften”???? Denk het niet.

 176. Pierre Hyacintus Maria van de Kletersteeg--wie anders 28 december 2014 om 16:59

  Voor mij–maar dat is personelijk– kwam de doorbraak met de ervaring van een meisje uit de buurt.
  Zij was 24, en had een afspraakje met een moslim, die in een onderverhuurd huis woonde.
  Ik zei; pas op je tellen–maar ik had dus een vooroordeel.
  Een week later zag ik haar weer; wit als een lijk.
  Zij was met de knap meegegaan; en y\toen hij zijn wippie had gemaakt: alle 7 anderen.
  Twee hielden haar vast.
  Aangifte verkrachting: geen kans. ze was vrijwillig naar binnen gegaan, en ze had moeten weten hoe moslims zijn.

  Voor een moslim is een westerse vrouw een hoer.Daar verandert geen multiculti gereformeerde halve zool iets aan

 177. Aad Verbaast 28 december 2014 om 17:09

  @Kleet: zo kan ie wel weer..
  Je projecteert eigenschappen van bepaalde groeperingen op de hele groep. Onterecht.
  En ja, sommige groeperingen zijn verachtelijk.

 178. Aad Verbaast 28 december 2014 om 17:10

  @Joost: == hier te verwachten bijbel- en christenhaat terecht te komen ==
  Onterechte verwachting. Er is geen enkele sprake van haat (even voor me mezelf sprekend).

 179. Pierre Hyacintus Maria van de Kletersteeg--wie anders 28 december 2014 om 17:13

  Er staat een dialog opmijn facebook tussen een vrouw, en een moslima.
  Er waren 4 amerikanen om zeep geholpen in Afghanistan; dat was het onderwerp
  De moslima begon met”ik ben een moslim…. en gematigde moslims….

  De vrouw antwoordde; er zijn 18–25% fanatici; dat m,aakt 350 million moslims gevaarlijk.
  De gematigden betekenen niets
  DE : de meeste duitsers waren gematigd; maar wel 40 million doden
  De meeste chinezen zijn gematigd; maar Mao; 73 million doden
  De meeste Russen zijn gematigd; maar wel 20 million doden door Stalin
  De meeste jappen waren gematigd; maar wel 30 million doden
  U komt hier, u hebt USA nationaliteit; maar U begint met: ik ben moslima.
  Het gaat hiet om 4 amnerikanen. We zijn hier niet geinteresseert in Uw opvatting over de islam.
  De islam is een gevaar voor iedere vorm van beschavving dat vernietigd moet worden

  in de jaren 90 waren er 4 NL verpleegsters aan het liften in Turkije; ze kregen een lift.
  Ze warden verkracht, en de kelen warden doorgesneden.Hun lichamen warden in een ravijn gegooid.
  Eentje overleefde het.
  Pas na extreme en langdurige druk van westerse landen kwam er een rechtzaak.
  Gedurende de rechtszaak kwam de vader van een van het tuig en bood zijn excuses aan het overlevende meisje aan.
  Die weigerde dat aan te nemen. Terecht; petje af voor die meid!

  Papa dacht dat dan de rechtzaken gestopt zouden worden.
  per slot waren het maar hoeren–non believers.

  Het moslim tuig werd veroordeeld; kon niet anders, pers van Europa was erbij/.
  Maar een jaar later liepen ze vrij op straat.
  Waren per slot van rekening maar westerse hoeren.

  Leve de islam.
  Zo tevreden Joost? Wel pilletjes op tijd innemen hoor…..

  Er is maar een gevaar voor oorlog met massa vernietigings wapens en die zal wel komen; getriggerd door de islam.
  Maar eerder ben ik bang voor zoiets als de oAS deed in parijs jaren 60-70.

  Nee ik heb geenhaat voor de islam; maar een diepe verachting.

 180. Pierre Hyacintus Maria van de Kletersteeg--wie anders 28 december 2014 om 17:14

  Zelfs iets meer dan voor gereformeerden en art 31 en anderen sekten

 181. Pierre Hyacintus Maria van de Kletersteeg--wie anders 28 december 2014 om 17:17

  Dat is het leuke van de islam; er zijn geen richtingen die uitsluitend fanatiek of geweldadig zijn.
  Dat loopt door alle groeperingen heen.
  “er kan maar EEN islam zijn” die regel zorgt ervoor

  Dan zoals gezegd: de gematigden tolereren geweld, en maken het mogelijk.Zie geschiedenis.

 182. Pierre Hyacintus Maria van de Kletersteeg--wie anders 28 december 2014 om 17:19

  Nu is mbt de ISIS het westen net zo schuldig. Wiekoopt er olie van die gasten? En oorlog is superduur.

 183. Aad Verbaast 28 december 2014 om 17:30

  @Kleet: == “er kan maar EEN islam zijn” die regel zorgt ervoor == waarvoor? Dat (selecte groeperingen binnen) de verschillende stromingen met name elkaar naar het leven staan:
  https://www.tilburguniversity.edu/nl/actueel/nieuws/oorlog-sjiieten-en-soennieten-familieruzie-jan-jaap-de-ruiter.htm
  Laat je niet vernaggelen: die moorden met name elkaar uit.

 184. King Billy 28 december 2014 om 17:54

  Over olie gesproken. Elders sinds kort ook heilig. Weidmann van de Duitse centrale bank noemde de lage olieprijs het beste conjuctuurprogramma voor de nog heiligere eurozone.

 185. Aad Verbaast 28 december 2014 om 18:23

  @King Billy: blijvende discussie tussen korte en lange termijn. Korte termijn lijkt me dat Weidmann gelijk heeft. Lange termijn: we moeten snel af van dat fossiele gebeuren.

  Voor de prijs van 1 kopje koffie (op een terras) kan ik 4 mensen comfortabel vervoeren over 20 kilometer..

 186. Pierre Hyacintus Maria van de Kletersteeg--wie anders 28 december 2014 om 18:39

  Bijna goed, Aad, je gaat vooruit!

  Even precies, de verplichtingen voor iedere moslim:
  –de afvallige vermoorden, bij voorkeur langszaam
  –de ongelovigen bekeren; lukt dat niet, dan afmaken
  –er kan maar EEN islam zijn; alle andere stromingen admaken.
  Eindresultaat: toyale zelfvernietiging.

  De sjieten en soenieten zijn maar een voorzichtig begin; de yesedi spleen ook mee; een kruuising tussen zoro-isme en islam. Moeten dus ook dood.

  Zoro-isme: de oudste religie.
  betsond al eeuwen toen Alexander de grote een temple van ze tegenkwam.
  vereren de zon als god.
  En dat is ook de enige niet-bloedige geloof in de geschiedenis.

  Zoals gezegd: de gematigden zijn alleen maar reserve troepen voor de te verwachten moordlustige bendes, die gegarandeerd ook in Europa gaanhuishouden.

  de enige manier om dat te voorkomen: deportatie.
  Is ook normal, \want vlgs de gematigden 9die niet bestaan) leven zij in Europa in “het huis van oorl;og” tussen “varkens en hoeren”.

  Ze zijn nog erger dan gereformeerden, die al maatschappij verziekend bezig zijn….
  (sorry joost…)

 187. Pierre Hyacintus Maria van de Kletersteeg--wie anders 28 december 2014 om 18:43

  In feite zijn wij–westerse landen–gek.

  Ik zou zeggen, ipv een leger te sturen naar Syrie om de ISIS te bestrijden: zeg: wij bestrijden de ISIS, maar wij nemen olievelden over.
  Als je genoeg olievelden onder controle hebt, kan je de wereldmarkt prijs betalen.

  P.s.: er is zat fossiele brandstof voor de komende 200 jaar
  Wie dan left dan zorgt

 188. Aad Verbaast 28 december 2014 om 18:43

  @Kleet == verplichtingen voor iedere moslim == daar ga je al.
  Rest maar niet meer gelezen.

 189. Pierre Hyacintus Maria van de Kletersteeg--wie anders 28 december 2014 om 18:47

  Wat vrijheid vn religie betreft: zoiu ik beperken, of opheffen.
  Ik zou moskees/minaretten verbieden; bestaande slopen.

  Is niks bijzonders; paar jaar geleden sloopten, sloten/ gaven ander gebruik aan-plunderden turkse moslims ruim 500 katholieke kerkjes op Cyprus.
  Dus gewoon die centra van de ISIS (want die komt uit de gematigden) sluiten.
  Zal effe gebulkt worden.
  te hard bulken belonen met deportatie naar land van oorsprong en probleem opgelost

 190. Pierre Hyacintus Maria van de Kletersteeg--wie anders 28 december 2014 om 18:57

  ==verplichtingen voor iedere moslim== staat zo in de Koran. Kan er niks aan doen

  Daar staan meer dingen in. Moslims mogen niet zomaar een andere islamstaat aanvallen. Vandaar dat het ottomaanse leger kinderen uit niet moslimlanden ontvoerde en die trained als elite korpsen.
  Bovendien vertrouwde de ottomaanse leiders de moslims niet, en hun lijfwacht was ook gevormd uit die groep.

  De Ottomanen wren organisators. Zij haalden westerse geleerden binnen om van ze te leren. Ze lieten hun “marine diensten” uitvoeren door piraten. Ook toekomstige leiders warden geschoold in Turkije.Zo was Tepez (Dracula) er 8 jaar.
  De roemenen horen het niet graag, maar hij was het schandknaapje van zijn onderwijzers.
  Vandaar zijn haat tegen de ottomanen.
  Daarom liet hij 20.000 turken palen; heel langsame dood.

  Het ottomaanse leger was zo onder de indruk, dat ze rechtsomkeert maakten.
  Denk ook van de stank…..

 191. artafterallart 28 december 2014 om 21:54

  @ Aad
  On topic: religie en geweld. Dat ‘verbond’ is eigenlijk niet vreemd. Abraham schrok er al niet voor terug. Hij wilde best zijn zoon offeren om die nieuwe God te plezieren. Een kindoffer dat in de Kanaanitische cultuur heel gewoon was. Het was logisch voor hem. En zijn nieuwe God vond dat prachtig. Dat hij ‘slechts’ een lam hoefde te offeren was een gunst van de Almachtige.
  Als met deze geloofsproef wereldgodsdiensten begonnen zijn, dan raak je die relatie tussen religie en geweld niet gemakkelijk kwijt.

 192. King Billy 28 december 2014 om 23:18

  @artafterallart. Die bloederige offers -mensen en dieren- waren in feite een aflaat om de eigen ziel te reinigen. Alleen al de dreiging die daarvan uitging, bracht mensen tot inkeer.
  Met de dood van Jezus is het probleem van bloederige offers eens en voor altijd opgelost. Toen Jezus aan het kruis zei, “Het is volbracht” (“It is all over now”) en de geest gaf, doelde hij op deze offers. Kennelijk droeg hij de collectieve schuld van de hele wereld op zijn schouders en offerde hij zich als het ‘Lam Gods’ daarvoor op.
  Impliceerde overigens niet dat er geen andere vormen van afkopen van schuld(gevoelens) en zonden werden uitgeband. Papieren aflaten, de zgn. ‘tienden’, de collectebus. Talenten moesten blijven rollen. Money makes the world turnaround. Aftrekbaar van de belastingen!

 193. King Billy 28 december 2014 om 23:29

  Over die ‘Talenten’, de verplaatsbare kerk kostte nogal wat. Exodus 38.

 194. Aad Verbaast 29 december 2014 om 00:38

  @art: == dan raak je die relatie tussen religie en geweld niet gemakkelijk kwijt.== dat blijkt dan ook wel in de historie. God schuwde het geweld ook niet. Zeg nou zelf: zo’n zondvloed is niet niks natuurlijk.

 195. artafterallart 29 december 2014 om 12:16

  @King Billy, @Aad
  Wat ik bedoel is eigenlijk dat de religies die we menen te kennen weleens allemaal en in alles een onverbrekelijke relatie onderhouden met geweld. Laten we zeggen alle heilsleren.

  Ik denk zelfs levensbeschouwingen of geloven die op het eerste gezicht puur humanistisch lijken te zijn (geworden). Zoals het christelijk geloof dat alleen gericht zou zijn op naastenliefde.

  Ook de seculiere religies van communistische of nationalistische of andere snit.

  In de jaren zestig van de vorige eeuw werd geweld (zie Marcuse’s Geweld en Vrijheid) zelfs voor verandering van de maatschappij omarmd als weg naar de vrijheid.

  We zouden religie en geweld dan ook niet meer strikt moeten opvatten. Waar er ook maar enigszins sprake is van een heilsleer komt geweld om de hoek kijken. Daarbij wordt de ‘bekeerling’ om het dragen van die verantwoordelijkheid gevraagd. Hij of zij moet vuile handen maken. Niet alleen het doel wordt daarbij heilig verklaart. Het geweld zelf ook.

  Terug naar het kindoffer. Dat staat m.i. als geloofsproef model voor een gevaarlijke transcedentie: het vernietigen van (het dierbaarste) leven waardoor je als subject jezelf overstijgt. Die transcedentie geeft je toegang tot een leven, dat een middel is om het doel van de hele mensheid te dienen. Je eigen leven en dood vrees je niet meer. Het is op zichzelf niets meer waard, echter als wapen of anderszins als werktuig voor het hoogste doel is het een heilige toepassing.

  Heilig geweld, de 20ste eeuw was er al geheel en al van doordrenkt, bedenk ik me nu.

 196. King Billy 29 december 2014 om 12:23

  Rustg hier, iedereen de buik vol van religie na de Kerst en samen met zijn Maker vertrokken naar een ander zonnestelsel? Om vuurwerk in te kopen bijvoorbeeld?
  Hier de Aldi parkeerplaats volledig dichtgeparkeerd door auto’ s met gele nummerborden. Inzittenden vochten elkaar bijna de tent uit en liepen heetgebakerd zelfs te hoop bij vrachtwagens die nieuwe voorraden vuurwerk aanvoerden. Twee volle winkelwagens p.p. waren geen uitzondering. De camera thuis hád een paar mooie plaatjes kunnen opleveren met ook nog wildplassers erbij.

 197. Aad Verbaast 29 december 2014 om 12:36

  @Art: Religie en geweld: blijft een merkwaardig combinatie in mijn ogen. Ergens nog begrijpelijk als ik moet constateren dat het grote voorbeeld grof geweld zelf niet schuwt om zaken naar zijn hand te zetten. Goed voorbeeld doet goed volgen. Een slecht voorbeeld doet dus slecht volgen.

  Kindoffer: je stelde eerder dan dit ‘gewoon’ was in de Kanaänitische samenleving toentertijd. Waar vind ik dat?
  == gevaarlijke transcedentie == levensgevaarlijk.
  Ik vind deze passage in de Bijbel dan ook een van de meest wrede uit het hele boek.

  N.B. Hier nog een recent blogje van Paul Delfgauw: https://godenenmensen.wordpress.com/2014/12/21/god-bestaat-maar-is-hij-ook-een-goede-god
  Raakt dit thema wel.

 198. Aad Verbaast 29 december 2014 om 12:40

  @King Billy: kan ook zijn dat de lezers gespannen wachten op de volgende aflevering uit deze bloedstollende feuilleton: eind van de middag. 😉

  Aldi: blijkbaar zo volgevreten tijdens de kerstdagen dat ze tot hun grote schrik zien dat vriezers en koel- en voorraadkasten helemaal leeg zijn. En vuurwerk natuurlijk inkopen, met klapperkortingen.

  Over vuurwerk gesproken: http://www.volkskrant.nl/buitenland/griekenland-vervroegd-naar-de-stembus~a3819443/

 199. Aad Verbaast 29 december 2014 om 12:58

  @art: bedankt voor de link: informatief!
  == Toch doet dit niets af aan het feit dat een mensenoffer voor God een gruwel is == Als dat dan al zo is (gelukkig zou ik zeggen) ben je dan niet knap ziek als je degene waar je je oog op hebt laten vallen uitdaagt om het dan toch te doen. Om hem daarmee te laten bewijzen dat hij zonder reserves naar je luistert?
  Voor mij een retorische vraag.

  P.S. maar zal nog wel langskomen in een toekomstig blog..

 200. artafterallart 29 december 2014 om 13:32

  @Aad
  Dat blog van Paul Delfgauw vermijdt de discussie over de fundamentele verbondenheid tussen religie en geweld c.q. heilsleren en geweld. Ik heb ook een flinke aversie tegen ‘het lijden van de mens dat ons door de christelijke traditie wordt aangereikt’. Al mijn emmers heb ik al volgekotst vanwege die egomanie van christenen. God is voor mij een ui die je beter niet kunt pellen. Laten we svp het gewoon over religie hebben, de geloofsinhoud en de geloofspraktijk van zo vele heilsleren.

 201. Aad Verbaast 29 december 2014 om 13:37

  @Art: ik ga die ui toch maar proberen te pellen. Wetend dat ik het daarmee niet droog houdt.
  Geeft (mij in ieder geval) dan wellicht beter inzicht in de “religie …,de geloofsinhoud en de geloofspraktijk van zo vele heilsleren.”

 202. artafterallart 29 december 2014 om 14:16

  @Aad
  Ik hoop dat je tegen de stank kan 😉
  Het blijft toch ook een opgeblazen kikker van bijbelschrijvers, waarvan de adem niet echt vers meer is. 😉

 203. King Billy 29 december 2014 om 14:35

  Misschien dan toch maar verhuizen naar Amerika m.h.o. weer een oplaaiende francophiele eurocrisis dankzij de voormalige Drachme aanbidders? Daar staat tenminste op dollarbiljetten “In God we trust” en stikt het van conservatieve godsgetrouwen. Of gewoon een stapeltje dollarbiljetten kopen en die onder het hoofdkussen leggen? Alsof de Duivel ermee speelt, stapelmechanismes sinds 2008 onder Target2, EFSM, ESM, LTO, QE, EIB en vele andere potjes konden tijdelijk erger voorkomen, maar blijken uiteindelijk heilloos en in St. Petersburg – vernoemd naar de heilge Petrus, de rots – bunkeren mensen muntjes voor de ondergrondse.

  Herdenkingen van gebeurtenissen in 1914,100 jaar geleden, zijn inmiddels een dichtgeslagen boek. Politici lezen nu boeken hoe het kwam dat na de Franse Revolutie 25 jaren later na een verslagen Napoléon het Weense Congres in 1815 in het van de katholieke leer doordrenkte Europa weer orde moest scheppen in de chaos. Dezelfde tijdspanne als na de val van de Berlijnse Muur.
  Europa quo vadis?

 204. Aad Verbaast 29 december 2014 om 17:00

  @King Billy: quo vadis? Degene die dat weet mag het zeggen. Blijft toch voor degenen die er wat te over te zeggen hebben (naar eigen zeggen) achter de feiten aanlopen.

  En Amerika? Geen haar op mijn hoofd die dat nog in overweging neemt. Nog beroerder!

 205. Appelvrouw 29 december 2014 om 17:45

  Aad, het wordt steeds gekker, zeg je, maar misschien nog erger: er was helemaal geen bevalling

 206. Aad Verbaast 29 december 2014 om 17:48

  @appelvrouw: == het wordt steeds gekker ==
  Dat wordt het zeker. Neem maar een kijkje op de volgende blog:
  https://aadverbaast.wordpress.com/2014/12/29/loverboy-abram-wordt-steenrijk-door-list-en-bedrog/
  En dit is nog maar het begin..

  == er was helemaal geen bevalling == Oeps?

 207. Pierre Hyacintus Maria van de Kletersteeg--wie anders 29 december 2014 om 18:14

  Adoptioe? Draagvader na bevrucht te zijn door een locale arabische spermabank?

 208. Aad Verbaast 29 december 2014 om 18:24

  @Kleet: veel spannender nog dan zelfs jij kan bevroeden..

 209. joost tibosch sr 29 december 2014 om 19:35

  King Billy Je hebt het niet over christendom, maar over een materialistische consumptieve maatschappij, die in haar `blijde vreetboodschap` listig misbruik maakt van sentimentaliteit, lichtjes, groen, engeltjes en lieve herdertjes. Jammer, dat veel christenen daar nog intrappen, of wellicht nog door overdonderd worden, ook! En wat de Berlijnse muur betreft..eind jaren tachtig zat ik in Leipzig en riep tussen duizenden christenen met schrik in ons hart `Wir sind das Volk`.Vertel me niet dat christenen alleen maar schijterds en profiteurs kunnen zijn!

 210. King Billy 29 december 2014 om 21:34

  joost tibosch sr. Welke religie ligt ten grondslag aan deze ‘materialistische consumptieve maatschappij’?
  En wat die Berlijnse Muur betreft schreef ik niet over persoonlijke ervaringen, maar over hedendaagse politieke raakvlakken met politieke processen in het verleden. De belangstelling van politici voor o.a. het Congres van Wenen en wat daaraan vooraf ging, komt niet zomaar uit de lucht vallen.
  Waar staat op dit blog door mij geschreven “dat christenen alleen maar schijterds en profiteurs zijn” ?
  Neemt niet weg, dat soms de schijn wordt gewekt dat Jezuieten de grootste vijanden van hun eigen religie zijn.

 211. Pierre Hyacintus Maria van de Kletersteeg--wie anders 29 december 2014 om 22:22

  @joost: lees eens een echte wetenschapper: Max Weber. nee ik ga niet over hem in discussie; zij stellingen worden zelfs in peking new York en Moscou aangenomen.
  De belangrijkste: ” Niet door protestantisme, maar zonder protestantisme zou kapitalisme niet mogelijk zijn”

  Mou een paar jaar wachten, en je begrijpt het

 212. Pierre Hyacintus Maria van de Kletersteeg--wie anders 30 december 2014 om 07:42

  @Joost: je hebt me verlicht!! Ik zie het licht!! Meer oecomene!! DAT is wat we nodig hebben! De verbroedering tussen islam en Christendom!!!

  Bijna goed. Aandeeltjes Philips. De islam verloedert alleen de verhoudingen. Per slot van rekening: de christenen zijn dom! Die hebben moslims toegelaten.

  Of bedoelje zoiets als 24 dec in de kerk in MuenchenGladbach?
  En zet dat af teghen de huiszoeking in Bremen; geen honden, en vrouwelijke agenten in de vrouwenafdeling.

  De beleidsfout die gemnaakt wordt; er wordt vanuit gegaan dat moslims redelijke mensen zijn.
  Degenen die dat denken, hebben kennelijk geen tv

  De islam is geen geloof, maar een stam doctrine.
  Mohammed was een psychopaat van het ergste sort; hijzelf heft tenminste 600 joden personelijk onthoofd
  Als er in NL een pedo is, krijg je allerlei demonstraties; maar moslimsmogen koters van 9 jaar neuken; want dat is heeeeeeeeeel wat anders!

  Wordttoch wakker al ben je een beetje dement. De islam is in en in verrot; het vertegenwoordigt het slechste in mensen en is gebaseerd op onderdrukking.
  De Nazis waren schatjes erbij vergeleken.

 213. Pierre Hyacintus Maria van de Kletersteeg--wie anders 30 december 2014 om 19:03

  Ik krijg maar geen antwoord van onze Gogs-geleerde die denkt dattie wetenschapper is.
  Hoe zit dat nou–in het licht van exergese- en toenaderings politiek tuseen verschillende religies met die die happening van 4 mini moslims in de nachtmis in Muenchengladbach?
  Is dat wat hij wilde promoten?
  Of zoiets als aanslagen op de Kopten in Egypte? Of moordaanslagen op drukkerijen in Turkije die de bijbel drukken?
  Of zoals christenen ontvangen worden door de ISIS/

  Tja ik vraag maar, want ik ben een dome atheist…..exergese is mij vreemd….maar ik zal bidden.
  Misschien Odin? Wodan?

 214. Aad Verbaast 31 december 2014 om 00:12

  @Kleet: == Ik krijg maar geen antwoord ==
  je kan hier natuurlijk in je eentje door oh-en tot je een ons weegt. Maar wel een beetje blijven opletten hoor: sinds afgelopen maandag stond de volgende blog er al op! 🙂
  https://aadverbaast.wordpress.com/2014/12/29/loverboy-abram-wordt-steenrijk-door-list-en-bedrog/

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: