Aad Verbaast

te gek voor woorden eigenlijk

Het Paradijs. De valse start

scheppingadam_grt

Afl. 1 uit de serie: Omtrent Het Oude Testament. Eerste boek: Het Boek van de Wordingen.
In 6 dagen knutselde God hemel en aarde in elkaar. Op die 6e dag zei God: “Nu gaan Wij de mens maken, als beeld van Ons, op Ons gelijkend..” (Gn 1:26).
Cruciale denkfout denk ik dan. Je creëert meteen keiharde concurrentie immers!

Maar zich nog van geen kwaad bewust op de avond van de 6e dag: “God bekeek alles wat Hij had gemaakt had, en Hij zag dat het heel goed was” (Gn 1:31). Niet alleen “goed” maar zelfs “heel goed”!
Hoe kon Hij zich zo vergissen? Het zou immers niet lang meer duren voordat de hel zou losbreken.
Had hij dan wat langer over nagedacht zou je toch denken. Dan maar nog even niet tevreden en genoegzaam achteroverleunen op die zevende dag.

De boel overdenkend op die rustdag kwam Hij alsnog tot de ontdekking dat nog niet alles klaar was.
In de dagen er na moest er nog wat regen gaan vallen om van alles te laten groeien. “De mens” was nog morsdood. Alle dieren ook. Dat schiet allemaal niet op natuurlijk.

“Toen boetseerde de HEER God de mens uit stof dat hij van de aarde nam, en Hij blies hem de levensadem in de neus, zo werd de mens een levend wezen”. “Daarna legde de Heer God een tuin aan in Eden..en daarin plaatste Hij de mens..” (Gn 2:8). Tuinieren kon Hij ook al.

Toch wel geschrokken dat hij in deze opzet een potentiële concurrent had geschapen, toch maar wat correctieve marktregels opgesteld om nog te redden wat er te redden viel. “Je mag van alle bomen in de tuin overvloedig eten, maar van de boom van de kennis van goed en kwaad mag je niet eten.”. (Gn 2:16-17).

Oef.. De klassieke versie van “hou jij ze dom, dan hou ik ze arm”?
En om even duidelijk te maken wie hier nou eigenlijk de baas is ook nog even een stevige sanctie op dit vergrijp gezet: “.. want op de dag dat je daarvan eet, zul je sterven.” (Gn 2:17).

Verder stevig doorgewerkt. Alle dieren de adem ingeblazen. “Maar een hulp die bij hem paste vond de mens niet” (Gn 2:20). Tja, dat krijg je als je ze dom houdt. Maar ook daar werd een oplossing voor gevonden. Neem een rib uit de man en maak er een vrouw (“hulp”) van. En zo geschiede.

Maar dan nog zo’n misser. God had ook een slang geschapen. En wat bleek? “Van alle dieren, die de HEER God had geschapen, was er geen zo sluw als de slang” (Gn 3:1).

Had dat nou niet gedaan! Nee, eigenwijs. En dan loopt het uit de hand. De mens en zijn vrouw lieten zich door die slang verleiden (“evenbeeld” dus ook eigenwijs) tot het wel degelijk eten van die verboden boom.
Op zich wel met een visionaire motivatie van die slang. “Je zult helemaal niet sterven”. “God weet dat je ogen open zullen gaan als je van die boom eet, en dat je dan gelijk zult worden aan God, door de kennis van goed en kwaad”. (Gn 3:4-5)
Dat had die slang goed gezien eigenlijk. Niet “sluw” dus, maar gewoon slim.

Want toen God er achter kwam dat ze van dat verboden fruit hadden gegeten had hij maar beter zijn woord kunnen houden: “sterven”.

Kijk, dan had hij immers zijn eerdere fouten makkelijk kunnen herstellen. Geen concurrentie meer. Opnieuw beginnen (leren van je fouten!) en juist een mens niet naar je “evenbeeld” maken, maar een gedweeë ondergeschikte. En geef hem dan ook meteen kennis van goed en kwaad (nog boetseerbaar immers) volgens Gods’ ideeën en dan was er geen vuiltje in de lucht geweest toch? Utopia! Voor eeuwig!

Maar nee, God blijkt inconsequent en alweer eigenwijs te zijn. In plaats daarvan laat hij ze leven en gaat andere straffen bedenken.

Voor de vrouw: “Ik zal de lasten van jouw zwangerschap zeer zwaar maken; met pijn zul je kinderen baren. Naar je man zal je begeerte uitgaan hoewel hij over je heerst” (Gn 3:6)

Voor de man: “.. zal de grond vervloekt zijn omwille van jou. Zwoegend zul je van hem eten.. Distels en doornen zal hij voortbrengen.. In het zweet zul je werken voor je brood..” (Gn 3:17-19).

Is dat niet ontzettend wreed en vals? Eén appel en nu zitten we eeuwig met de gebakken peren!

En dit is nog maar het begin. De ene misrekening naar de andere, en dat hebben we geweten.

Wordt vervolgd…

P.S. Binnenkort deel 2. Kaïn, Abel en nog wat van die nazaten.
P.S. alle verschenen blogs in deze serie zijn te vinden in de rechterkolom onder het kopje: “Omtrent Het Oude Testament”
P.S. Plaatje: http://www.statenvertaling.net/kunst/grootbeeld/66.html

313 Reacties op “Het Paradijs. De valse start

 1. King Billy 3 november 2014 om 17:32

  Niet al te letterlijk nemen, oosterse schrifstellers gebruikten metaforen om geschiedsschrijving aanschouwelijk te maken, die later onder leiding van de Heilige Geest in de Bijbel een plek vonden.
  Zonder beeldspraak stond men destijds met lege handen omdat er geen andere verklaringen waren.

  Ander aspekt is dat later deze beeldspraak wél letterlijk wordt genomen met alle nodige problemen vandien. En bevestigt slechts dat de gebruikte metaforen een kern van waarheid bevatten….

 2. Aad Verbaast 3 november 2014 om 17:42

  @King Billy: daar ga je al. == niet te letterlijk nemen == zonder enige consensus over wat wel letterlijk en niet letterlijk genomen moet/kan worden respectievelijk wat wel of niet als een metafoor (waarvoor dan?) gezien kan worden . Er zijn er nogal wat die “het woord van God” letterlijk (“de waarheid”) nemen met alle gevolgen van dien. Ik zet er in de blog mijn vraagtekens bij als dat een uitgangspunt zou kunnen zijn. En ga dus even mee in hun denktrant..

 3. joost tibosch sr 3 november 2014 om 18:14

  Nooit gehoord dat aan het begin van Genesis als proloog twee total verschillende oude literaire scheppingsverhalen aan elkaar gekoppeld zijn? Gen 1 is een door joodse priesters tijdens de ballingschap in Babylon bewerkt heel oud babylonisch sheppingverhaal, berustend op het daar gebruikelijke inpolderen van land; Gen 2-3 is een uit het verre nomadenverleden van het joodse volk stammend scheppingsverhaal van nomaden
  Joodse priesters protesteerden rond 600 vC tegen de opvattingen in Babylon dat we slaafjes van de natuurgoden(mn hun grote Zonnegod) waren. In hun verhaal is de zon niet meer dan een lamp aan het hemelgewelf. Manvrouw, de mens in Gen 1, krijgen de opdracht als God zelf voor deze geweldige werkelijkheid te zorgen. Nooit meegemaakt dat je deze werkelijkheid (ook) geweldig kunt vinden en dat er je dan een hoge vloek ontsnapt?
  Oude scheppingsverhalen gaan niet over het begin van de wereld. Dat interesseerde hen geen bal. “Adam”(Elckerlijk) =man van “vruchtnare rode oaseklei” en “Eva” krijgt haar naam als “zij die leven geeft”. Het gaat over hun en onze actuele werkelijkheid van menselijk leven.
  In een niet zo hygienische nomadenwereld was(is) de slang de grote bedreiging van met name voor hen zo belangrijke kinderen en vrouwen Het verhaal over man en vrouw berust trouwens op de nomadenspreuk over de meest intiemen menselijk verhouding “Jij bent vlees van mijn vlees en been van mijn been”Nooit gvoeld!? Het komt na de kennismaking en naamgving van de dieren en “daar vond Adam niemand die bij hem paste(!) recht tegenover hem(!). Dit verhaal is een nomadenprotest tegen toen(en nu?) veel voorkomende bestialiteit (die niet de voor hun toekomt zo belangrijke kinderen bracht)
  Het verhaal van de boom en de slang(en verderop van de toren van babel) is uitdrukking van van de ook mar al te bestaande menselijke verwaandheid en overschatting.. In het verhaal wordt Adam. de man van “vruchtbare rode oaseklei” tot Afar=”los rul woestijnzand”, wat je door de vingers glipt. Dan begint volgend dit verhaal dan ook het moeizaam leven “buiten de oase” (wij hebben het alsmaar over “paradijs”!) Ik moet eerlijk zeggen, hoe oud (in ieder geval Gen 1 meer dan 25 eeuwenn Gen 2-3 zeg maar 35 eeuwen) deze menselijke omschrijvingen van ons leven ook zijn, zelden zag ik zo’n rake filosofisch literaire(Gen 1) en volksliteraire beschrijving (Gen 2-3) van mijn leven! En ik herhaal: ze hebben, zoals iedereen maar hardnekkig blijft denken niets met het begin van de schepping en met ons geweldige weten van evolutie te doen!

 4. Aad Verbaast 3 november 2014 om 18:23

  @Joost Tibosch jr.: dank voor je uitgebreide bespiegelingen. Interessante aanvullingen. Blog op zich. Heb je al plannen?.

 5. Johan 3 november 2014 om 18:55

  Hadden maar meer mensen de kennis die Joost heeft. Dan zaten we nu niet opgescheept met vele godsdienstfanatici die de Bijbel woord voor woord letterlijk interpreteren. Want, dat is al 2.000 jaar de ellende. Met dank aan de RK-kerk en de vele afsplitsingen, denk ik dan.

 6. joost tibosch sr 3 november 2014 om 19:18

  Aad In mijn hoofd voel ik me inderdaad nog best jr, maar je moest mijn lijf eens voelen. Uit ervaring weet ik dat ik het gewoon zo maar moet doen. Wat je als intellectueel gelovige tegenwoordig over je heen krijgt bij jouw “andere plannen” kan ik zelfs met mijn jonge hoofd niet meer verwerken! Als leraar levensbeschouwing zei ik dit al in de 60er jaren van de vorige eeuw. Je kunt me niet verwijten dat ik niet mijn best heb gedaan!

 7. rikus 3 november 2014 om 19:34

  Een grote vraag is of de moderne mens raad weet met de voorstelling van een wederkomst en het laatste oordeel het gaat om virtuele werkelijkheid
  Bij een wijzigend wereld beeld wijzigen ook zin en onzin van voorstellingen wij kunnen nog niet overzien wat de gevolgen van het digitale tijdperk zullen zijn in relatie naar geloof, maar dat veel dingen in een ander perspectief komen dat is zeker.
  Wat gisteren onmogelijk was is vandaag mogelijk ook de klassieke voorstellingen van religie veranderen daardoor en de dominante lijn in de kerkgeschiedenis.
  Maar ze werken eerder verwarrend dan helder.
  Vroeger was het alles of niets. Nu is het niet niets maar iets.
  Waarbij elk beeld dat iets oproept gewogen moet worden wat de betekenis daarvan is. .

 8. joost tibosch sr 3 november 2014 om 19:46

  Selma.help me met jouw kennis!

 9. reinejragolo 3 november 2014 om 21:22

  Het verhaal over de schepping geeft aan dat de schrijver maling heeft aan de huidige wetenschap. Het lijkt wel gewoon franje voor de werkelijke bijbelboodschap Je vraagt je overigens af of de grondtekst na alle vertalingen nog wel toonbaar is.
  Het echte bijbelverhaal begint met Adam en Eva. Er is voor ons zondaars geen weg meer terug. Laat dit duidelijk zijn.

 10. joost tibosch sr 3 november 2014 om 22:11

  Reinejragolo Als je nou gewoon eens leest kun je zo zien dat Gen 1 geen Adam en Eva vernoemt. Vraag je eens af waarom je dat gewoon niet wilt zien? En je dacht dat ik nou onder de indruk van je raakte? Dan moet je echt niet zo onnozel doen!

 11. King Billy 3 november 2014 om 22:30

  joost tibosch sr geeft een leerzaam inzicht in de historische en archeologische achtergronden en de literaire kracht die de toenmalige schriftstellers reeds bezaten. Ook Selma kan daar nog veel aan toevoegen.Zonde om deze te missen. De Bijbel wemelt van onnavolgbare poëtische juweeltjes. Literaire hoogstandjes, haiku’s uit Brussel verbleken daarbij.
  Een voorbeeldje uit de Psalmen, Ps. 24 – De intocht met de Koning der ere. “Heft, poorten, uw hoofd omhoog, en verheft ze, gij aloude ingangen…” Daar is niet anders mee bedoeld dan het verlagen van het wegdek. En héél veel arbeid, al of niet door slaven verricht.
  Althans, volgens mijn cathechisatiedominee, die verwees naar een theoloog uit Kampen, die het ook weer ergens vernomen moet hebben.

  Maar waar ligt de grens tussen verbeeldingskracht, concreetheid en toepasbaarheid in het verleden en in het heden? Welke lessen kunnen we daaruit leren en door wie wordt dat bepaald? Het Vaticaan, theologen uit Kampen, een politicus in de Tweede Kamer of een hetzerig, belligerent Nederlands heerschap in Jeruzalem met miljoenen sympathisanten, die het International Christian Zionist Centre runt? Om slechts vier dwarsstraten in een totaal onoverzichtelijk netwerk te noemen. En op welke exclusieve gronden wordt bevoogding gelegitimeerd? Wie is eigenlijk de geestelijke copyrighthouder van dit boek dat in de loop der eeuwen werd verfijnd?
  God zelf? Welke God?

 12. joost tibosch sr 3 november 2014 om 23:04

  King Billy Als we nou gewoon eens beginnen met teksten lezen tegen de historische-literaire achtergrond waarin ze zijn ontstaan. Ben maar wat blij met onze historisch-literaire kennis die we gebruiken in onze nog recente exegese van die oude teksten, van al die mensen, even waardevol als wij. En daar mogen we op onze eigentijdse manier op reageren. Waarom dat rare trekje van zoeken naar “bevoogding” van wie of welke instantie dan ook? Dat reageren kunnen we op onze bescheiden manier toch best zelf!

 13. reinejragolo 3 november 2014 om 23:38

  @Joost Ik denk dat er sprake is van een misverstand. Ik vind nou eenmmaal dat alle pagina’s voor Adam en Eva onduidelijk en feitelijk onbelangrijk zijn.

 14. Pierre Hyacintus Maria van de Kletersteeg- wie anders? 3 november 2014 om 23:41

  En alweer de betweterige visie van het protestantisme en gelovigen, die denken kennis in pacht te hebben.

  Als je een stap verder terug gaat: en de vraag stelt, waarom er eigelijk een godsdienst is/zou moeten zijn, op verschillende nivo’s kan je onderscheid maken in 3 nivo’s; personelijk, social en politiek
  helamaal niks hokus pokus of slap geowuwehoer van gelovigen.

  Poersonelijk: vroeger nog meer dan nu: een grote kudde in de mensheid is slecht of onontwikkeld; vroeger kwam daar nog nbij angst voor natuurverschijnselen.
  Dus warden angsten/tekortkomingen/onmachten/oorzaken en gevolgen geprojecteerd op iets bvuiten die mensen; voila, de geboorte van goden.

  Sociaal
  teveel goden geeft macht aan priesterstand; ook tot in de middeleeuwen in de RK kerk, hetgeen onduidelkijkheid, corruptive en machtsmisbruik ten gevolge had.
  Dit modderde door tot aan de uitvinding van het protestantisme.
  Daarnaast; het geeft teveel onduidelijkheid.
  mensen willen graag nij iets horen; kuddegedrag geeft veiligheid aan de leden

  De belangrijkste redden: politiek.
  Als gemeenschappen begonnen te ontwikkelen, was er orde nodig; dus regelgeving.
  Door iemand of een instituut boven Jan met de Pet.
  Want hoe kan kan het anders gerechtvaardigd worden dat ieman een grote groep aan zijn regels onderwerpt?
  Dus: een godsdienst ontwerpen, die de regelgeving rechtvaardigd, en een regelgeving die de godsdienst rechtvaardigt.
  Bij voorkeur simple, begrijpelijk. Dus met een God, zie Egypte, zie Ahora Mazda.

  Bij een god hoort standard een wordingsverhaal; dat is er bij alle geloofjes; vanaf indianen tot eskimo’s, boedisten, hindi, moslims, joden en alle andere culturen.
  Denk dat je totaal gauw op de 100 of meer komt.

  Vandaar dat ik genesis als onzin beschouw. het is niets meer dan een in elkaar gedraaid gefantaseerdverhaaltje waar mental zwakkeren waarde aan hechten.

 15. Pierre Hyacintus Maria van de Kletersteeg- wie anders? 3 november 2014 om 23:42

  Er is trouwens maar EEN echte god; dat ben ik.

 16. Pierre Hyacintus Maria van de Kletersteeg- wie anders? 3 november 2014 om 23:56

  Dan: het is van geen enkel belang te weten of te raden wier welk deel van een verhaal geschrevemn heft.
  Hooguit wiens naam eronder staat.
  Ik geloof ook niet dat Marx das Kapital alleen geschreven heft. Is dat van belang? nee.

  Inhoudelijk neem ik wordingsverhaaltje uberhaupt niet zo letterlijk of serieus; zijn sowieso gefantaseer, alleen dwazen geloven erin.

 17. King Billy 4 november 2014 om 00:09

  Waarom dat rare trekje van zoeken naar “bevoogding” van wie of welke instantie dan ook?
  Wellicht is de ‘bevoogding’ -eufemistisch uitgedrukt- op grond van de Bijbel een raar trekje? Met het begrijpen en uitleggen van de Bijbel dankzij onderzoek naar cultuurhistorische achtergronden en archelogische vondsten en het ontleden van bijbelteksten, zijn we er niet. Er zijn ook andere aspecten m.b.t. de Bijbel. De Bijbel heeft ook een historisch politiek element en wordt sinds haar geleidelijke wording tot wat de Bijbel in verschillende versies nu is, dialectisch selectief ingezet om talloze doeleinden -en de daaruit voortvloeiende handelingen- te legitimeren. Daarachter vraagtekens zetten en bewustwording aanscherpen en onder ‘rare trekjes’ categoriseren, is te simpel. Juist omdat de Bijbel in haar bredere context méér is dan uitsluitend een aantal zorgvuldig geselecteerde geschriften.

  Eigenlijk twijfelde ik om het op te schrijven om niet in dezelfde dialectische fout te vervallen, maar dacht “Godallemachtig, wat heeft je bezield om zo’n geschrift tot stand te laten komen?” En ga me niet vertellen dat deze vraag al biddend niet eerder is gesteld, want dan haal ik internet erbij.

 18. joost tibosch sr 4 november 2014 om 00:16

  PhMvdKWA Zit ik al die onzin van je nog te lezen ook! Met al mijn humaan christelijke empathie voor je hoop ik van harte dat je je laat behandelen. Gemeen. hé!

 19. Aad Verbaast 4 november 2014 om 00:19

  @Joost Tibosch sr: excuus dat een s door een j had vervangen. Ik zal het niet meer doen!
  Doet me even denken aan de opmerking die ik nog wel eens wil bezigen als ik het over mijn eigen lijf heb: Jonge God in een oud lichaam. Maar dat terzijde.
  Goed verhaal van je. Hoe kom je aan die kennis?

  @Johan: net even aan Joost gevraagd (zie net hierboven). Even afwachten.

 20. Aad Verbaast 4 november 2014 om 00:25

  @Rikus: ingewikkelde bespiegelingen van je. Normaliter ben je wat korter door de bocht. Waar ik enkel mee bedoel overigens dat het beter te vatten is wat je duidelijk wil maken.

  @Reinejragolo: == de schrijver maling heeft aan de huidige wetenschap == lijkt me nogal logisch. De schrijver van toen had logischerwijs geen kennis van de wetenschap van nu.
  Maar aan de andere kant: als het werkelijk een optekening is van het “woord van God” dan mag je daar toch wel weer van uitgaan. “Met de kennis van nu” zou dat ook de kennis van Hem geweest moeten zijn, als ik daar van uitga.

 21. Aad Verbaast 4 november 2014 om 00:33

  @King Billy:
  22:30 boeiende vragen natuurlijk. Maar laat ik het omdraaien. Het is van de gekke dat een boek wat al ruim 2000 jaar bestaat, en in de loop van de eeuwen door vele diepgaand is bestudeerd nog zoveel vragen kan oproepen die nog niet eenduidig zijn beantwoord, respectievelijk nog steeds felle polemieken over gevoerd worden. Daar kan die theoloog uit Kampen die jou iets wilde doen geloven ook niets aan kan veranderen.
  Dan moet er toch iets goed mis mee zijn?

  00:09: == dialectisch selectief ingezet om talloze doeleinden -en de daaruit voortvloeiende handelingen- te legitimeren == Spijker op de kop, en iets (selectief winkelen) waar ik me behoorlijk aan kan ergeren.
  Reden voor mij om van voor naar achter me er doorheen te worstelen. En niet gehinderd door enige theorie enkel op te schrijven (te beschouwen) wat er staat.

 22. Aad Verbaast 4 november 2014 om 00:37

  @Kleet: 23:41: geen onaardige analyse van jouw hand. Je kan het (deze keer althans).

 23. joost tibosch sr 4 november 2014 om 00:55

  Aad Heb in de 50/60er jaren van de vorige eeuw een geweldige exegese gehad van een In Jeruzalem gepokt en gemazelde Willibord Vereijken en meteen daarna in Nijmegen een indrukwekkende universitaire opleiding van een geweldig sympathieke Schillebeekxs, door Rome onbesnut behandeld maar door onvermogen daar nooit van ketterij beschukldigd, gehad en van een genIale exegeet van Iersel…

 24. Pierre Hyacintus Maria van de Kletersteeg- wie anders? 4 november 2014 om 05:51

  @JB” er bestaan uitsekende, edocht hope- en uitzichtl- en eindeloze therapietjes voor geloofsqaanzin. Pilletjes op tijd nemen en bidden. gemeen he?

 25. Pierre Hyacintus Maria van de Kletersteeg- wie anders? 4 november 2014 om 06:29

  Bevoogding e.d. hebben te maken met macht, invloed en politiek dus.
  In NL is een anti discriminatie wet, en een wet die helaas vrijheid van godsdienst waarborgt; helaas–zie isis en zo

  Als er dus gelijkwaardigheid van religie zou zijn; dan moet zaterdag’s vrij zijn vanwege de joden en vrijdag vanwege de moslims en ander vuilnis.
  Woensdag=gehaktdag– anwege de kanibalen en Voodoo.
  Maandag voor de politici 9 (mamonisten) witwas dag.

  Het is duidelijk dat een klein deel van de bevolking kerks is, maar ondanks dat, er wel bijzonder onderwijs (nee niet de BLO van tibosch) is, en dat om zondags de winkels ten dele open te krijgen, er duizenden uren van ambtenaren bested moesetn worden.

  Ook zag je in vorige blog, dat een gelovige hond mij mag beledigen, maar respons op dat mag niet; gelovigen moet rekening mee gehouden worden; zij hebben immers de “waarheid” in pacht?

  Het wordt tijd, dat subsidies stoppen aan kerk, kerkelijke instellingen en aan bijzonder onderwijs.
  Al;s ouders hun koters mental willen verpesten, laat ze tenminste daar zelf voor betalen.

 26. Pierre Hyacintus Maria van de Kletersteeg- wie anders? 4 november 2014 om 06:36

  In feite is OT niks meer als de verzamelde sprookjes van een prea historische Walt Disney.
  Maar uiteraard hebben er een batterij legkippen er belang bij dat op allerlei manieren uit e leggen; meestal ten Eigen voordeel.
  Al is het maar als een overbodig en achtelijk baantje als godsdienstleraar.

  Wezijn nou eenmaal met die Rommel behept en hebben geleerd met hun spreekwoordelijke arrogantie te leven.

  Doet me denken aan die dominee uit de buurt waar ruttekut wegkomt; hem werd gevraagd of hij zijn dochters hetzelfde vertelde als dat hij zondags opde preekstoel brabbelde.
  ” nee natuurlijk niet”
  Waarom niet?”
  Dit is werk en dat is prive”

  I rest my case.

 27. King Billy 4 november 2014 om 07:17

  @Kleet. ‘Das Kapital”, dat Marx tijdens ballingschap in Engeland heeft geschreven, co-auteur Friedrich Engels, vergelijken met de Bijbel is zure appels met lekkere, zoete peren vergelijken en declassificeer je de onnavolgbare werken van geschudde peer. Shakespeare.

 28. Aad Verbaast 4 november 2014 om 09:18

  @Joost Tibosch sr: dan ben je stevig onderhanden genomen door deze en gene. En heeft het geholpen?

 29. Aad Verbaast 4 november 2014 om 09:19

  @Kleet: mensen mogen denken wat ze willen. Mits ze mij er niet mee lastig vallen laat staan die gedachten proberen op te dringen.

 30. Johan 4 november 2014 om 09:22

  @Joost: jouw leermeesters wisten dus dat de Bijbel een verzameling overgeleverde verhalen is. Ik neem aan dat meer geestelijken hiervan op de hoogte zijn. Toch prediken velen het woord letterlijk. Dat is dus iets waar ik niet bij kan. Waarom de gelovigen, de gemiddelde kerkganger, niet de context uitgelegd van de Bijbelverhalen? Dat is de grote makke van het geloof, eender welk geloof. Een simpele Afrikaan, Aziaat of Roemeen die niet al te veel heeft doorgestudeerd, gelooft nu letterlijk wat hij hoort en leest. Daar komt ellende van.

 31. Appelvrouw 4 november 2014 om 09:27

  ‘”kill your darlings” is in de filmwereld geen onbekend fenomeen. En met een tekening moet je ook tijdig stoppen.
  God had wat weg moeten laten, of de vrouw, of de slang.
  Mijn scheppingsverhaal ging iets anders:
  http://appelvrouw.blogspot.nl/2010/10/deutronomiem.html

 32. Pierre Hyacintus Maria van de Kletersteeg- wie anders? 4 november 2014 om 09:29

  Die elende is/was er al. Zie: uitgeroeide bevolkingen, en een paar honderd million lijken. Daarnaast: zie AIDS. Zie in NL de cijfers van wat al die geloofjes kosten.
  Zie hoe het bevolkingsgroepen dom en achtelijk maakt/houdt.

  het enige geode van ervan: de opkomst van kapitalisme.

 33. Aad Verbaast 4 november 2014 om 09:56

  @Johan: == niet de context uitgelegd van de Bijbelverhalen? == Is daar dan consensus over? Of bedenkt deze en gene zelf maar de (persoonlijk) vermeende context?

 34. Aad Verbaast 4 november 2014 om 09:57

  @appelvrouw: ik wist niet dat je ook een blogspot plek had. Leuk verhaal trouwens 🙂

 35. Aad Verbaast 4 november 2014 om 09:58

  @Kleet: heeft een hoop ellende opgeleverd, da’s wel duidelijk. De verdedigers van het geloof zullen overigens meteen zeggen dat nooit bewezen kan worden hoeveel ellende er zou zijn ontstaan als er geen geloof was geweest.

 36. Rubio 4 november 2014 om 10:02

  Aad; Tot nu toe heb ik nog het meest ‘gehad’ aan Appelvrouw’s scheppingsverhaal.
  In ieder geval heb ik me daarmee nog het meest ‘vermaakt’, al je goede bedoelingen ten spijt.
  De rest dreigt wederom te verworden tot onnozele, ordinaire ‘polemiek’….
  POLEMIEK……! pffff… maw een ieder meent alles weer beter te weten dan de ander.
  Rest mezelf weer de vraag te stellen; Hoe ontstaan oorlogen eigenlijk?

 37. Aad Verbaast 4 november 2014 om 10:10

  @Rubio: == maw een ieder meent alles weer beter te weten dan de ander == niet zo somber @Rubio. Zolang we elkaar hier niet de tent uitvechten valt dat nog wel mee vind ik.
  == Hoe ontstaan oorlogen eigenlijk? == Is dat een retorische vraag van je? 😉

 38. Aad Verbaast 4 november 2014 om 10:28

  Paus Fransiscus wist natuurlijk dat dit blog er aan zat te komen dus hij heeft alvast een voorzetje gegeven over dit onderwerp:
  http://www.trouw.nl/tr/nl/13912/Rooms-katholicisme/article/detail/3778227/2014/10/29/De-paus-accepteert-evolutie-en-dat-is-zo-vreemd-niet.dhtml
  == De wereld is geen product van ‘chaos’, maar is voortgebracht door het ‘allerhoogste’ en ‘een schepsel van liefde’. ==
  == “de oerknal kan niet zonder die schepper.” ==
  == Als we in Genesis over de Schepping lezen, meende de paus, “lopen we het risico om ons God voor te stellen als een tovenaar met een toverstokje, iemand die alles kan doen – dat beeld klopt niet”. ==

 39. Pierre Hyacintus Maria van de Kletersteeg- wie anders? 4 november 2014 om 10:37

  Sw oerknal: –het exploderen van een goddelijk condom?–

 40. Aad Verbaast 4 november 2014 om 10:41

  @Kleet: een beetje illusionist weet ook van alles te verdwijnen en te voorschijn te toveren uit het niets.

 41. joost tibosch sr 4 november 2014 om 10:55

  Aad Sinds wanneer noem je studeren “onder handen genomen worden”? Slechte herinneringen aan die periode? Heb als docent in die 40 jaar ook nooit de indruk gehad dat ik mensen onder handen zat te nemen (op een paar na dan!) Degenen die meer willen weten over de moeizame RK.Kerk googlen maar op Schillebeeckx..De eerste druk van onze cursus werd in 1971 ook uit de handel gehaald, en we gingen dus stiekem omdat we onderwijsmensen waren en geen “verkondigers” verder met stencils. En evolutieleer kun je (ook Franciscus) alleen begrijpen met moderne wetenschap en dan eventueel ook onbewijsbaar geloven of niet in God. Ook oude scheppingsverhalen kun je allleen goed begrijpen met moderne historisch-literaire wetenschappen en dan eventueel onbewijsbaar geloven in God of niet

 42. blutch1 4 november 2014 om 11:02

  Als we het nu houden bij het OT, hoeven we het niet over geloof te hebben. Ik beschouw het als een stel verzamelde verhalen. Delen ervan waren in andere verhalen al bekend. Ze zijn samengevoegd en er is min of meer een nieuw verhaal van gemaakt. Die samenvoeging blijkt ook uit de vele tegenstrijdigheden en de soms onlogische plotselinge aanwezigheid van de mogelijkheid tot nazaten. Maar misschien hebben de Elohim er wat in zitten roeren.

 43. King Billy 4 november 2014 om 11:07

  Cirkelredenering, onderbouwd met een paar cijfertjes. http://www.whatchristianswanttoknow.com/why-the-bible-is-called-the-bible-is-it-really-holy/

  Tot ziens en horens bij René Descartes in Leiden.

 44. Aad Verbaast 4 november 2014 om 11:10

  @Joost Tibosch1: je hebt natuurlijk studeren en studeren (ik plak het plaatje wat ik in het vorige blog neerzetten er nog maar even bij).
  Ergens bekruipt me namelijk het gevoel dat jij refereert naar studeren met een missie (van de opleiders dan). Maar je opmerkingen stellen me wel gerust 🙂

 45. Aad Verbaast 4 november 2014 om 11:12

  @Blutch1: Kan me geheel vinden in je opmerkingen. Zo wil ik het ook wel zien.
  Maar ja, er zijn er zovelen die dat geheel anders zien. Met alle gevolgen van dien.

 46. Johan 4 november 2014 om 11:15

  De context van de herkomst van de verhalen :-).

 47. Aad Verbaast 4 november 2014 om 11:41

  @King Billy: dat bedoel ik maar. Zo kan ik ook een bewijs construeren. Herhalen wat er in dat boek over geschreven staat (b.v. and said to be written by the Holy Spirit so the Bible is actually God speaking (2 Timothy 3:16).) en dan zeggen dat het dus zo is. LOL.

  @Johan: duidelijk 🙂

 48. Rubio 4 november 2014 om 11:59

  De zonen Gods bestonden kennelijk allang; ….’en ze zagen dat de dochters der mensen schoon waren en namen hen tot vrouw’..

  http://wjdw.nl/2014/01/14/proefschrift-jaap-doedens-zonen-gods-in-genesis-6/

  ..oftewel recht lullen wat krom is, zo wordt men Doctor….met onnozele theorie, geenszins met bewijs.

 49. joost tibosch sr 4 november 2014 om 12:11

  Aad Creationisten misbruiken slecht begrepen evolutie voor hun eigen vermeende geloofsgelijk. Bovendien hebben ze niet door dat in de bijbel twee totaal verschillende scheppingsverhalen staan (Gen1-2,4a en Gen 2,4b-3), waar onmogelijk, zoals zij ten onrechte blijven denken, één bewijsbaar verhaal over schepping van te maken is. Zo merk je ook dat gelovigen en ongelovigen slecht begrepen scheppingsverhalen misbruiken voor hun eigen vermeende geloofsgelijk en ongeloofsgelijk..

 50. Pierre Hyacintus Maria van de Kletersteeg- wie anders? 4 november 2014 om 12:19

  Alleen bij empirische wetenschgappen kan je spreken van studeren.

  bij theologie kan je alleen maar spreken van het beouwehoeren van lulverhalen
  Amen.

 51. Pierre Hyacintus Maria van de Kletersteeg- wie anders? 4 november 2014 om 13:31

  Genesis rijmt on geenszins….

 52. Aad Verbaast 4 november 2014 om 13:38

  @Rubio: het was me niet ontgaan. Komt voorbij zetten in de volgende blog.
  Wat een bende, wat een zootje!

 53. joost tibosch sr 4 november 2014 om 13:38

  Met al je geweldige wijsheid heb je natuurlijk weer nooit van menswetenschappen gehoord, die mensen, menselijke historie menselijke denken en literatuur, menselijke culturen, menselijke zingeving geschiedenislang en wereldwijd registreren en daar over nadenken. Ach OH PHMvdKWA, hoepel toch op!

 54. Aad Verbaast 4 november 2014 om 13:43

  @Kleet: als je het veel te bont maakt (naar mijn smaak) dan verwijder ik je gehele reactie. Inmiddels is de eerste net in de prullenbak geland.
  Je mag hier veel roepen (zoals je weet) maar ik ben (vooral) niet gediend van ongehoorde en ongefundeerde ad hominems. Beetje respect voor anderen moet je toch kunnen opbrengen lijkt me.

 55. Aad Verbaast 4 november 2014 om 13:51

  @Joost Tibosch sr: als er dan twee scheppingsverhalen zijn samengevoegd in een “onmogelijk” verhaal/samenraapsel (dat blijkt wel) waarom is er dan niemand in ruim 2000 jaar na die verpletterende conclusie met een oplossing gekomen daarvoor? Door bijvoorbeeld een daarvan ‘formeel’ als onzin te duiden, en die er uit te gummen?

 56. joost tibosch sr 4 november 2014 om 14:26

  Aad En waarom? Omdat de literaire uiting van een joods bekritiseerd Babylonisch verhaal over mensenleven meer/minder zou zijn dan een volkse verwoording over mensenleven van nomaden?. Moeten we van alle romans één natuurwetenschappelijke roman gaan maken? Asjeblief, zeg!

 57. Rubio 4 november 2014 om 14:30

  Aad; Eigenlijk kun je de rest van je leven wel blogs blijven schrijven over de bijbel.
  Immers, sinds de mens bestaat heeft hij zich afgevraagd waar hij vandaan komt en zijn we volgens mij altijd te dicht bij ons eigen kleine planeetje gebleven, immer ontkennende dat er ook elders in het heelal leven zou kunnen zijn.
  Gelukkig zijn er nog weldenkenden (ongelovigen) zoals Stephen Hawkin en destijds oa Copernicus en Galileï.
  Met vallen (neerstortende ruimtescheepjes en raketten) en opstaan zullen we uiteindelijk achter de waarheid komen en op een dag de Nephilim en Annunaki op hun planeet kunnen begroeten, helaas maken we dat niet meer mee.
  Helaas zullen er tot dan toe altijd oorlogen gevoerd blijven worden omtrent dit vraagstuk.
  Dat bedoelde ik eigenlijk om 10:02…
  Verder blijf ik me hier, met een overheerlijk borreltje, amuseren en uiteraard af en toe een knuppel in het hoenderhok gooiend… 🙂

 58. Pierre Hyacintus Maria van de Kletersteeg- wie anders? 4 november 2014 om 15:00

  Heb je de reacties en opmerkingen van JB gelzen/ Wat dan ad hominems mogen niet?

  Iemand die denkt dat psychiatrie en psychologie en menswetenschappen empirische wetenschappen zijn, die moet nodig in therapie.
  Deze zijn slechts meningen, aan mode en tijdsbeeld onderhevig.
  Zonder enige wetenschappelijke waarde.

  Sociologie daarin tegen is een empirische wetenschap..Houd zich bezig met beschrijven van werkelijkheid en event voorspellen ervan.
  JB, hoepel toch op!
  (hij mag dat zeggen, dus ik ook)

 59. Pierre Hyacintus Maria van de Kletersteeg- wie anders? 4 november 2014 om 15:04

  Demensen van de “groene tafel” in Colorado, USA. Gisterstukkie van gezien worden door locale indianen Annunaki genoemd; zelfde trouwens als in Egypte en zuid amerika.
  Als je daarnaast nog in ogenschouw neemt, dat met de meteorite die neerkwam in de jaren 60 in Australie levende cellen meekwamen, die extreme koude en extreme hitte hebben overleefd, dan moet jewel tot de conclusive komen dat de Donald Duck een hoger waarheids gehalte heft dan Genesis.

  maarik kan ook een expert vragen die jaren van die onzin ruim geleefd heeft. joost?

 60. Pierre Hyacintus Maria van de Kletersteeg- wie anders? 4 november 2014 om 15:12

  Personelijk ben ik voorstander van die nieuwe religie in oostenrijk. Daar heft een knap een brandnieuwe religie geschapen, de kerk van het vliegende koekjesmonster” Verplichte kleding: hooddeksel van een omgekeerde RVS vergiet op zijn hoofd; zo staat hij ook in paspoort en rijbewijs.
  Hij voldoet aan alle normen van kerk. Hij heft ook subsidie aangevraagd.

  In Denemarken: de kerk van het heilige kopieren” net zoiets; ik vind het prachtig.

  Zelfs in Turkije werd in 1919 besloten tot absolute scheiding van kerk en staat.
  Nu NL nog….

  Dus: geen subsidies aan kerkelijke clubjes, geen bijzonder onderwijs, geen verplichte vrije dagen, geen zondags vrij plicht

 61. Pierre Hyacintus Maria van de Kletersteeg- wie anders? 4 november 2014 om 15:43

  4-11 00.16 4-11 10.38
  Geen ad dingest?

 62. Aad Verbaast 4 november 2014 om 16:00

  @Joost Tibosch Sr: ik triggerde slechts op je opmerking dat de combinatie van die twee verhalen “onmogelijk” is. Staat nog even los van het feit of beide, eentje of geen een ergens welke waarde heeft. Had dan die twee verhalen eens uit elkaar gehaald zou mijn suggestie zijn. Of maak er twee boeken van. Twee bestsellers 😉

 63. Aad Verbaast 4 november 2014 om 16:07

  @Rubio: uiteraard zijn er meerdere planeten in het heelal waar vormen van leven zijn.
  En (en dat weet de Paus nog niet niet) dat heeft God, die immers hemel en aarde geschapen heeft, natuurlijk met opzet gedaan. Zou ik ook gedaan hebben!
  Je ziet hoe gauw (vlak na de schepping al) het hier een zootje werd. Heb je ergens anders leven opgewekt kun je kijken of dat daar wel goed gaat. Heb je dat gezien dan kun je de andere experimenten in de prullenbak gooien, de stekker eruit trekken, of zonder bemoeienis verder door laten rotzooien in het kader van “dan zoek je het ook maar zelf uit”.
  Volstrekt logisch scenario toch?

  P.S. staat natuurlijk niet in de Bijbel. Kan ook niet. Wisten zij veel!?
  P.S. reden te meer overigens om maar te genieten van het heden. In dat scenario kan het morgen zo maar afgelopen zijn..

 64. Aad Verbaast 4 november 2014 om 16:12

  @Kleet: geen gebrek aan diversiteit in geloofsstromingen. Inclusief obscure en die enkel uit zijn op winstbejag. Niet altijd duidelijk te scheiden trouwens.

  P.S. == Geen ad dingest? == Ik ben hier de moderator. En geen andere. Modereren doe je maar op je eigen blog.

 65. Rubio 4 november 2014 om 16:40

  Aad; Geen speld tussen te krijgen (het zoeken naar de bekende speld in de hooiberg..).
  Maar pas op…voor je het weet zitten we in de gelijkenis van de bekende ‘balk en de splinter’…
  Blijft tobben dus.. 🙂

 66. Pierre Hyacintus Maria van de Kletersteeg- wie anders? 4 november 2014 om 16:53

  Censuur is het begin van het einde. Denk even terugaan VK

 67. Rubio 4 november 2014 om 16:54

  Aad; Herstel: De kameel en het oog van de naald….
  Kennelijk slecht opgelet op De School met den Bijbel…+/- 60 jaar geleden…

 68. Aad Verbaast 4 november 2014 om 17:22

  @Rubio: 60 jaar geleden.. Dat mag je daarvan een groot deel vergeten zijn inmiddels. Maar geen nood: ik spijker je gewoon weer helemaal bij 🙂

 69. Aad Verbaast 4 november 2014 om 17:24

  @Kleet: == censuur == Je mag niet mopperen hier @Kleet. Zo’n beetje nog de enige site waar je niet verbannen dan wel geblokt bent nadat je een keer een reactie achterliet.

 70. Pierre Hyacintus Maria van de Kletersteeg- wie anders? 4 november 2014 om 17:29

  Nonsens aad; ben maar op een paar sites gebanned, en die waren de moeite niet waard.
  Daarnaast uiteraard VK; en dat luidde hun einde in.

 71. Pierre Hyacintus Maria van de Kletersteeg- wie anders? 4 november 2014 om 18:33

  ….en Jaweh sprak tot de schare:
  Drinken jullie maar water
  Ik zuip wel oude klare…

 72. reinejragolo 4 november 2014 om 19:08

  Ik ben al sinds het VKblog diverse keren in de ban gedaan. Het voelt als Adam die uit het Paradijs gezet is. Het bijbelverhaal wringt dus als een onaangename last tussen mijn oren.
  Ik hoop overigens mijn verbanners te ontmoeten in de blogborrelhemel. Dan komt toch alles weer goed.

 73. King Billy 4 november 2014 om 19:14

  Heaven is not a place, it’s a feeling.

 74. blutch1 4 november 2014 om 20:02

  En toch passen er elf engelen op de punt van een naald.

 75. King Billy 4 november 2014 om 21:48

  Ieder huisje draagt zijn kruisje. Die engelen houden een interstellaire raket tegen. ’t Staat in de sterren van het Zuiderkruis geschreven.

 76. Rubio 4 november 2014 om 22:38

  Blutch; Ongelovige! Op de brandstapel met je..

 77. Pierre Hyacintus Maria van de Kletersteeg- wie anders? 4 november 2014 om 22:56

  Pas op! Mag niet van aad verdwaasd! Is een ad dingest!

 78. Rubio 5 november 2014 om 00:06

  Kleet; Je pakt het meestal verkeerd aan.
  Als je van de daken schreeuwt dat jij ook een godenzoon bent moet je er gewoon achteraan roepen dat je een Ajaxsupporter bent….
  Ik heb hier nooit problemen hoor… 🙂

 79. Aad Verbaast 5 november 2014 om 00:09

  Die BIjbel inspireert wel deze en gene. Da’s toch weer mooi en tegelijkertijd verrassend. .

 80. King Billy 5 november 2014 om 07:06

  Bijbelse metaforen transformeren in sciencefiction is een natuurlijke symbiose tussen mens en geest,.Ons Lieve Heer op Zolder gaf zelf het voorbeeld. Handelingen 1.1-11.

 81. Rubio 5 november 2014 om 08:44

  Close encounters of the third kind vond ik anders best een aardige film. Jammer dat ik geen cineast ben en zou wel raad weten met Handelingen 2:1-3

 82. King Billy 5 november 2014 om 09:03

  Nu wordt ook nog de postmoderne Toren van Babel bemand om het Gouden Kalf te bewaken en te verzorgen van voer.

  http://trends.knack.be/economie/bedrijven/nieuw-ecb-pand-kost-1-2-miljard-euro/article-normal-507617.html

 83. blutch1 5 november 2014 om 09:58

  Ik dacht dat het voordeel van een gouden kalf was dat je hem niet hoefde te voeren, maar als dat moet, komt er tzt ook wat uit. Is dat de bedoeling?
  Als je de bijbel beschouwd als goede literatuur dan volgt daaruit dat je er vragen bij moet stellen. Als je slechts antwoorden probeert op te zoeken misbruik je hem. Overigens verpesten antwoorden een deel van de goede vragen.

 84. Aad Verbaast 5 november 2014 om 10:08

  @Rubio: mijn favoriete film van weleer! Meesterwerk.
  Mag wat mij betreft vandaag of morgen gebeuren!

 85. Aad Verbaast 5 november 2014 om 10:13

  @King Billy: Goden richten graag tempels voor zichzelf op. Begon al in het OT. God leverde er hoogstpersoonlijk een gedetailleerd bestek en bouwinstructies bij. De meest luxe bouwmaterialen moesten van ‘over de hele wereld’ verzameld worden. Niet veel veranderd sindsdien.

 86. Aad Verbaast 5 november 2014 om 10:16

  @Blutch1: KIjk, precies mijn invalshoek @Blutch1. Gekke is namelijk dat op dit onderwerp er oneindig meer ‘antwoorden’ voorhanden zijn dat dat er vragen bij worden gesteld.
  Moet worden toegegeven: blijft een mysterieus boek dus.

 87. Aad Verbaast 5 november 2014 om 10:32

  Wel even stilstaan natuurlijk bij “dankdag”. Vandaag dus.
  Iedere eerste woensdag van november. Op deze dag dankt de protestante kerkgemeenschap, tijdens een viering, God voor de verkregen gewassen.
  http://nl.wikipedia.org/wiki/Biddag_en_Dankdag_voor_Gewas_en_Arbeid

  Niet te geloven dat Hij overal mee weg komt: “.. zal de grond vervloekt zijn omwille van jou. Zwoegend zul je van hem eten.. Distels en doornen zal hij voortbrengen.. In het zweet zul je werken voor je brood..” GN 3,17/18/19) staat in deze blog.
  En hij wordt er nog voor bedankt ook nog! Ik zou toch eerder een “ondanksdag” introduceren.

 88. reinejragolo 5 november 2014 om 11:04

  Is het niet een weldaad dat je je in het zweet mag werken voor je brood Aad?

 89. Aad Verbaast 5 november 2014 om 11:09

  @Reine: Gek misschien, maar ik heb dat nooit als een weldaad kunnen zien. Meer iets om met alle inzet vooral te vermijden.

 90. blutch1 5 november 2014 om 11:13

  De pastoor komt voorbij en ziet Krelis in zijn tuintje staan, Zo Krelis, zegt hij, dat heb je toch maar mooi voor elkaar gekregen met God’s hulp. Nou, zegt Krelis, u had het eens moeten zien toen God het nog alleen deed.

 91. Pierre Hyacintus Maria van de Kletersteeg- wie anders? 5 november 2014 om 11:18

  God had nog geen round up kennelijk. Ook geen goedkope gastarbeiders.
  En ambtenaren waren van zweten uitgesloten.
  behalve angszweet, dat voortkomt uit angst voor werk

 92. Pierre Hyacintus Maria van de Kletersteeg- wie anders? 5 november 2014 om 11:19

  “morgen gebeurt het” Donderdag’ ’s avonds om 1900 weleer…. Hoorspel.

 93. King Billy 5 november 2014 om 11:43

  =Overigens verpesten antwoorden een deel van de goede vragen=

  Mozes stelde ook vragen. Aan God. Of hij hem in z’n volle heerlijkheid mocht zien. Exodus 33:18-23. Lijkt mij een goede en redelijke vraag. Hij ging daarin ver, Mozes had zelfs aangeboden om zijn leven op te offeren omdat het volk het gouden kalf had aanbeden. Exodus 32:32 en 34.
  Da’s heel wat diepgrijpender dan in in het zweet des aanschijns brood verdienen.

  En hoe antwoordt God? :
  “Ik zal genadig zijn, wie Ik genadig ben, en Mij ontfermen, over wie Ik mij ontferm.” Exodus 33:19

 94. Aad Verbaast 5 november 2014 om 12:14

  @Blutch1: LOL

  @King Billy: hoezo genadig? Dan toch wel zeer selectief. kort daarna werd de opdracht gegeven om “3000” mensen af te slachten “al is het uw broer, uw vriend, of uw bloedverwant” (ex 32:27).
  Tja..

 95. King Billy 5 november 2014 om 13:00

  Deze dan, grappentijd?
  In een dierentuin las een orang oetan Darwin’s ‘On the origion of species‘ en de Bijbel. De totaal verraste dierverzorger vroeg hem waarom hij die boeken las, waarop de aap antwoordde, “ik wil weten of ik mijn broeder’s hoeder of mijn hoeder’s broeder ben.”

 96. joost tibosch sr 5 november 2014 om 13:08

  In het onderwijs, en informatie over oude scheppingsverhalen en oude bijbelse literatuur is een onderwijszaak, probeer je leerlingen alsmaar en telkens anders iets uit te leggen. (Of ze er al dan niet in geloven is hen later volwassen in mensenrecht genomen eigen liefst goed geinformeerde persoonlijke beslissing!) Volwassenen, zeker intelligente, moeten het echt zelf uitzoeken, als ze dat willen!

 97. Rubio 5 november 2014 om 13:23

  Toch grappig dat wij hier als fervente atheïsten elkaar om de oren slaan met Bijbelteksten.

  Overigens kan ik me best voorstellen dat God in Exodus 33:19 zich tav Mozes wat voorzichtig uitte.
  God had natuurlijk net zo’n gezicht als de enige overlevende van het neergestorte ruimtescheepje in Roswell in 1947.
  Mozes zou zich nl kapot geschrokken zijn en hadden wij nu geen Bram Moskovitch gehad.. 🙂

 98. Rubio 5 november 2014 om 13:33

  Joost; Heb ik al gedaan en hang nu het Theravada boeddhisme aan, althans heb er heel veel sympathie voor.
  Sinds ik ‘bekeerd’ ben heb ik altijd een echte Thaise engel naast me lopen waar ik ook ben; in de supermarkt, in de auto, op het strand, enz.
  Goed gedaan toch…?

 99. Rubio 5 november 2014 om 14:17

  Jona en Jaweh’s duikboot(je) Jona 1:17 en Jona 2:10
  Ooit een potvis of een blauwe vinvis in de Middellandse Zee gezien?

 100. Pierre Hyacintus Maria van de Kletersteeg- wie anders? 5 november 2014 om 14:43

  Die had bij Gibraltar het bordje “verboden voor wal en pot vissen en rolmopsen”.
  Komt ervan.

  het onderwijs heft er absoluut GEEN taak aan; die vorm van hersenspoeling/indoctrinatie bestaat wel, maar zou verboden moeten worden. 70% van de leerlingen die bijzonder onderwijs krijgen stellen daar geen prijs op.
  maar ja, gereformeerden…….

 101. Rubio 5 november 2014 om 15:00

  Aad 10:08; Van mij ook maar vraag me wel eens af wat er dan nog van het Vaticaan en ‘andere instituten’ op deze wereld zou overblijven en ze deden nog wel zo hun ‘best’… Massale Harakiri wellicht…? 🙂
  ‘Arme’ gelovigen…

 102. reinejragolo 5 november 2014 om 16:59

  De tijden dat het Vaticaan meent dat ieder woord uit de bijbel rechtstreeks ingegeven is door
  de ene ware God zijn wel voorbij hoor. Die traditie wordt echter wel gekoesterd door een reeks van sekten en een enkele Roomse die niet weet dat er rigoreuse selecties van teksten en tekstfragmenten hebben plaatsgevonden die nog passen bij een wereldlijk hanteerbare kerk.

 103. joost tibosch sr 5 november 2014 om 17:10

  Rubio Zo te horen weet je niet zo heel veel van oude bijbelteksten. Je kunt ze opzoeken en na ruim 20 eeuwen letterlijk lezen. Knap, hoor! Begrijpen kun je zo’n oude teksten alleen maar als je ze tegen de achtergrond van de tijd en cultuur kunt lezen, waarin ze zijn ontstaan. Dat kost inderdaad wat moeite. Maar -ben maar niet bang- ook als je ze begrijpt kun je rustig voor boeddhisme kiezen. Kan slechts hopen dat je je daar beter over hebt geinformeerd. Maar dat is inderdaad jouw pakkie an en jouw verantwoording!. Alleen zou ik dan niet zo denigrerend over bijbel doen. Maar ook dat mag je van mij, als je dat blijkbaar niet kunt laten. Mij heb je er niet mee!

 104. Rubio 5 november 2014 om 18:00

  Joost; Om te beginnen hoef je je over mij geen zorgen te maken, dat hebben al hele volksstammen aan dominees, ouderlingen en diakenen mijn ouders ‘proberen’ duidelijk te maken, och armen! Heb destijds als mid-twintiger de kerk vaarwel gezegd en heb me sindsdien nog nooit zo tevreden/bevrijd/gelukkig gevoeld. Voorts heb ik de boekenkast vol staan met diverse oosterse werken zoals de Mahabharata, Ramayana en overleveringen van Boeddha, Krishnamurti en de hele rattaplan, dus ik probeer ook wel wat hoor…net als jij.. 🙂 Alles dus beter dan alle evangelische ‘werken’ wat mij betreft. Overigens ben IK niet degene die alles letterlijk leest maar juist ‘gelovigen’ als jij en sujetten als Andries Knevel & Co.
  Maar als jij vind dat ik denigrerend over de bijbel zou doen.. ‘ga je gang’ zou ik zeggen, maar ik ben iig niet zonder kritiek en dat mag in dit land. Overigens ben IK hier juist degene die alles juist in een ander perspectief probeer te plaatsen, zoals het EVENTUEEL allemaal geschied zou KUNNEN zijn. Lees verder maar braaf mijn reacties hier op dit blog en doe er je voordeel mee zou ik zeggen. Eea uiteraard niet om me hiermee op mijn borst te slaan, dat laat ik wel aan alle ‘evangelisten’ over op deez’ wereld.
  Maarre…hoe zie jij het dan hoe Mozes zijn volk door de zee heen leidde en vervolgens precies op tijd de Egyptenaren liet creperen..?

 105. Aad Verbaast 5 november 2014 om 18:12

  @Joost Tibosch sr: == onderwijs == ik ben er wel een voorstander van dat ook de religies onderwezen worden in het onderwijs. Als er dan toch gecliamd wordt dat we een Joods-Christelijke cultuur hebben dan ook maar wat meer kennis waar van vandaan zouden komen.
  Wel eens de statistieken gezien hoeveel mensen weten wat Pasen inhoudt? Schrikbarend.

 106. Aad Verbaast 5 november 2014 om 18:22

  @King Billy: een dierentuin is het ook geworden. Niet vreemd dat met het vorderen van de beschaving (Darwin) bananenrepublieken in zwang raakten.

 107. Aad Verbaast 5 november 2014 om 18:24

  @Rubio: == boeddhisme == sterk punt: is geen religie. Ik kan me er wel wat bij voorstellen. Zo’n Thaise is hier nog niet opgedoken trouwens. Bofkont.

 108. Aad Verbaast 5 november 2014 om 18:27

  @Reine: 16:59: is dat zo? Of zijn ze hard bezig begonnen met ‘selectief winkelen’? Hoe selectief?

 109. joost tibosch sr 5 november 2014 om 19:01

  Aad Dat van Pasen, Kerstmis etc etc etc is niet mijn schuld en als grote jongen trek ik me daar dan ook
  lekker niets van aan. Ik draag alleen verantwoordelijkheid voor me zelfen weet op mijn moderne
  gelovige manier best raad met pasen, Kerstmis etcetc.

 110. joost tibosch sr 5 november 2014 om 19:04

  Rubio Laat ik me toch helemaal geen zorgen over jou maken. Je doet maar!

 111. koppieop 5 november 2014 om 19:34

  @Rubio 13.23: …Toch grappig dat wij hier als fervente atheïsten elkaar om de oren slaan met Bijbelteksten…
  Ik denk dat de meeste (bijna alle?) atheisten meer, en kritischer, in de bijbel hebben gelezen dan de gemiddelde gelovige (en zeker de katholieke). Zij zijn immers daardoor bewust a-theist geworden, kennen dus de argumenten waarom zij zoveel teksten verwerpen.

 112. King Billy 5 november 2014 om 19:42

  Waar worden Calvinisme en Tulpen mee geassocieerd? En wat is het verband tussen de eerste twee?
  http://www.bible.ca/calvinism.htm

 113. Rubio 5 november 2014 om 20:29

  koppieop; We zijn het eens, dank dus..Niet geheel on-topic iao je reactie maar had ik effe nodig en daarom voel ik me hier ook altijd in goed gezelschap. Ik word niet snel boos en probeer alles altijd met humor te relativeren. Echter mensen als Joost ken ik als m’n broekzak en ruik/voel ze, net als een crimineel de politie, al van een kilometer aankomen. Ik zet dus altijd vast een teiltje klaar wanneer ze beginnen te spreken/preken. Zelfs hier kan je dergelijke types niet ontlopen… 🙂
  Joost stel ik me zo voor als de vader van Gerard Reve in ‘de avonden’….zum kotzen maar probeer desondanks te blijven lachen 🙂 🙂 🙂

 114. joost tibosch sr 5 november 2014 om 20:34

  Als je het dan toch over ruiken en kotsen hebt, van hetzelfde! Mensen die het verrekken om zich te informeren en het grootstewoord menen te mogen hebben, daar wordt je inderdaa doodmisselijk van!

 115. Rubio 5 november 2014 om 20:41

  Aad; Een levensovertuiging idd. Moderne boeddhisten zijn overigens ook niet allemaal lievertjes hoor ‘maar liever dat nog dan….’ enfin vul maar in. Citaat Boudewijn de Groot.
  Inderdaad in Thailand zijn alleen de (meeste) vrouwen engelen.

 116. Rubio 5 november 2014 om 20:53

  Joost ik hou er mee op, echter 1 goede raad; probeer maar ergens anders achter ‘de waarheid’ te komen want tot nu toe is jou ook nog niets gelukt. Blijf dus maar lekker gefrustreerd en geloven de rest van je leven. Ik heb je overigens om 18:00 uur een vraag gesteld die je nog niet hebt beantwoord. Moeilijke vraag voor je denk ik als je het tenminste = tegen de achtergrond van de tijd en cultuur= aan mij kunt uitleggen. Tabee!

 117. blutch1 5 november 2014 om 21:30

  Ik hoop nog steeds dat we het over het OT kunnen hebben zonder het geloof erbij te halen.
  Dat gekissebis stoort alleen maar.

 118. reinejragolo 5 november 2014 om 21:42

  Ja, wat moet dat worden als we bij Kain en Abel zijn aanbeland?

 119. King Billy 5 november 2014 om 23:02

  =Dat gekissebis stoort alleen maar.=
  Als ’t daar bij blijft, dan toch een paar lessen uit het verleden geleerd voorzover het geheugen niet tekort schiet en leidend blijft. Wat dit betreft is het goed dat de apocriefe Oud- en Nieuwtestamentische geschriften niet in de Bijbel zijn opgenomen. Hemel en hel op aarde had dan een andere dimensie gekregen, die in fiction, waar voorstellingsvermogen in deze tak van maakindustrie wordt getart, uitermate geliefd is.
  Was een Paus, die schreef dat de Apocriefen weliswaar winstgevend waren, maar toch niet in de Bijbel worden opgenomen.

 120. Aad Verbaast 6 november 2014 om 00:22

  @King Billy: 19:42 grappige site. Kan je makkelijk 40 jaar in ronddwalen..
  Viel me trouwens op dat hij ook een aanhanger is van de dominotheorie: je gooit een steen om en alles valt om. Geldt dat ook voor zijn eigen stellingen dan? Kan hij wel inpakken 😉

  23:02: in de katholieke bijbels zijn die boeken wel opgenomen. Maakt het nog sappiger dan het al is.

 121. Aad Verbaast 6 november 2014 om 00:23

  @Blutch1: niets menselijks is ons vreemd. Krijg je als we geschapen naar Gods evenbeeld. Heibel om de Bijbel..

 122. Aad Verbaast 6 november 2014 om 00:25

  @Reine: Kaïn en Abel komen er aan. Maandag weer een nieuwe aflevering!

 123. Aad Verbaast 6 november 2014 om 00:29

  @Rubio: ook in het boeddhisme vele stromingen. Kunnen het blijkbaar ook niet helemaal eens worden over de verlichting. 😉

 124. joost tibosch sr 6 november 2014 om 01:05

  O, wat een indrukwekkende kennis van dat oude volkse nomadenverhaal over Kain en Abel! Deze verlichte mensen moeten het verder zelf maar uitzoeken!

 125. koppieop 6 november 2014 om 03:10

  @Rubio 18.00: De vraag zal wel door Joost Tibosch Sr beantwoord worden; ik wil alleen even een grapje verbinden aan dit markante hoofdstuk van het OT (niet off-topic dus).

  Moeder tegen thuiskomend zoontje:
  – Hoe was de catechisatieles, wat hebben jullie vandaag geleerd?
  – Nou, het Rode Zee verhaal, hè. De Israelieten wilden al in de boten stappen om de Rode Zee over te steken toen de Egyptische troepen dichtbij genoeg kwamen om het hun te beletten. Toen belden de Joden naar Tel Aviv, die stuurden onmiddellijk vliegtuigen en amphibietanks, en zo kwamen ze goed beschermd naar de overkant.
  – Wat een onzin, hebben ze jullie dat werkelijk verteld?
  – Nee, eigenijk niet. Maar mammie, als jij de geschiedenis zou horen die de pastoor ons heeft verteld, zou je er ook geen woord van geloven! .-

  @blutch 21.30: Een groep katholieke buren/vrienden van ons kwamen maandelijks samen om meer te leren over het NT. Ik sloot me bij hun aan omdat we werden begeleid door een Jezuïtische priester, een practische docent die de teksten vertaalde naar onze dagelijkse belevenissen. Als hij het geloof erbij had gehaald, was ik de navolgende keer weggebleven. Daarom ben ik het van harte eens met de verzuchting om het geloof buiten deze discussie te houden!

 126. Pierre Hyacintus Maria van de Kletersteeg- wie anders? 6 november 2014 om 05:52

  Voorlichting van een jezuiet , die ervoor op school kwam: Veel koude douchen nemen…..”

  @Rubio; dat is het altijd: gereformeerden kijken je aan met een blik van ‘arme misledde, WIJ hebben de enige echte waarheid en wij hebben medelijde met je…natuurlijk mag je anders denken hoor…….

 127. Pierre Hyacintus Maria van de Kletersteeg- wie anders? 6 november 2014 om 07:52

  Niet rvant op het Oude Termeier boek, maar toch: ik heb net een zorg verzekering gesloten voor vriendin,voor duitsland, 128 dagen, 23 euro. Verzekeraar: astra, Oostenrijk.

 128. Rubio 6 november 2014 om 09:05

  koppieop; Leuk verhaal, slimme kinderen, was ik destijds maar zo slim maar er was nog nauwelijks telefoon laat staan mobieltjes…….en ik was braaf, veel te braaaaf.. 😉
  Kleet; Idd, gereformeerden en andere ‘sekten’ ; Gemalen poppenstront noemen we dergelijke lieden in Mokum. Stijf gearmd met hun vrouw en met verbeten blik op het gelaat naar het stemlokaal om op de ARP te stemmen, ken je dat?… 😉
  Aad; Heibel om de Bijbel, Gisteren schoot Jan Bouma me soms door het hoofd. Mooi woord had hij ervoor als hij het iemand niet eens was; GEZWETS!

 129. Aad Verbaast 6 november 2014 om 09:09

  @Joost Tibosch sr: == Deze verlichte mensen moeten het verder zelf maar uitzoeken! == da’s mooi gezegd van je. Daar werd door de vertegenwoordigers van de kerken wel eens heel anders over gedacht. Die vertelden je gewoon wat en hoe je moest denken.
  P.S. “verlichte” is misschien wat overdreven van je. Ik blijf in ieder geval bescheiden op dat vlak. .

 130. Aad Verbaast 6 november 2014 om 09:10

  @Koppieop: is grappig!

 131. Aad Verbaast 6 november 2014 om 09:13

  @Rubio: dan nog maar een toepasselijke opmerking die @Jan menig maal liet vallen: “de positie van de waarnemer bepaalt diens blikveld”.

 132. blutch1 6 november 2014 om 10:00

  Ik heb de eerste twee jaar op een christelijke lagere school gezeten. Daar werd altijd begonnen met een bijbelverhaal. Verder werd er niet over geloof gesproken. Ik vond het prachtig al die verhalen. Ik heb nooit getwijfeld of iets kon. Dat is nooit overgegaan. Ik heb nu al zoveel dingen gezien die eerst niet konden dat ik eigenlijk medelijden heb met dat jongetje dat direct een verklaring zoekt.
  Sommige dingen onwaarschijnlijk, dat wel, maar ik verwonder me nog dagelijks.

 133. King Billy 6 november 2014 om 10:02

  Jan Bouma, ‘de Geboorte en de Slang”, “Wilt u oorlog of vrede?
  https://villamithras.wordpress.com/author/mithrasvilla/

 134. Aad Verbaast 6 november 2014 om 10:09

  @Blutch1: == maar ik verwonder me nog dagelijks. == da’s een mooie eigenschap. Zonder die eigenschap zijn we helemaal reddeloos verloren.
  == Ik heb nooit getwijfeld of iets kon. Dat is nooit overgegaan. == Daar zet ik dan persoonlijk weer wat vraagtekens bij. Ik zie (bijvoorbeeld) veel politici die die stelling ook hanteren (met name als het over hun eigen denkbeelden gaat). Blijkt toch vaak niet te kunnen. 😉

 135. Aad Verbaast 6 november 2014 om 10:18

  @King Billy: mooie tijden. Ik herinner me levendig de discussies rond zijn vragenlijst. Ook toepasselijk in dit kader.

 136. Pierre Hyacintus Maria van de Kletersteeg- wie anders? 6 november 2014 om 10:48

  @Rubio; We hebnben er zelfs een uitdrukking voor: het vel strak over de beus.
  En dat is ook nog eens fysiek waar.
  Maarje zag het zelfs verder.
  in de oorlog warden mannen uit Putten naar werkkamp gestuurd; gelijktijdig met Rotterdammers.
  Overleving: van puttenaren: weinig. Van Rotterdammers: veel.
  op de kansel zei de dominee; de goeden zijn gebleven de slechte zijn terug gekomen.
  Proost!
  Reden: de moffen waren gezag, voor gereformeetden heilig. dus werkten ze zo hard als ze konden.
  De Rotterdammers waren meestal atheisten, staken tussen de oren wat beter in elkaar, en deden alleen wat minimal veresit was.

  Toen er in de jaren 70 een film over werd gemaakt, moest de regisseur politiebescherming vragen voor zijn huis en gezin.

 137. Pierre Hyacintus Maria van de Kletersteeg- wie anders? 6 november 2014 om 10:55

  De sociale repercussie van de gereformeerden, en de nog meer ziekelijken, art 31, is sterk.
  Zij zoeken altijd macht, financieel, politiek, sociaal.

  Terwijl ik gereformeerden jongeren voorlichtte, en ze zo odig/gewenst aan de pil hielp, of enige elders uit huis plaatste, was het gereformeerd jongerenwerk: het draaien van de sound of music en met 3 volwassenen plastic bekertjes cola uitdelen…..

  Maar in Friesland is het gezegde; fiezen zijn eerlijk; behalve gereformeerden.

  Was het niet Rijk de Gooier die van de gereformeerde invloed af probeerde te komen, en na 25 jaar nog niet clean was?

  Als je ze vraagt waarom ze gereformeerd zijn: uit overtuiging.
  Alleen dat is al een leugen
  Ze zijn gereformeerd, omdat hun ouders dat waren, hun geindoctrineerd waren in een periode dat ze daar ontvankelijk voor waren, en te weinig karakter hadden/hebben om uit te stappen..

 138. Pierre Hyacintus Maria van de Kletersteeg- wie anders? 6 november 2014 om 10:56

  Niks tegen Jan personelijk, maar zijn concept was net zo kinderlijk als onzinnig; vandaar ook zijn boek.

 139. Pierre Hyacintus Maria van de Kletersteeg- wie anders? 6 november 2014 om 11:05

  Trouwens; in Staphorst is het gebruik van cocaine het hoogst in NL.

  Als ik destijds het gemeentehuis binnenkwam, en de wethouders waren er niet, kreeg ik altijd sigaren en sigaretten toegestopt.
  Verschillende wethouders waren gereformeerd of art31.
  En die waren logischerwijs zo corrupt als de hel.
  Dus als ze weer eens wat deden, begon ik een of andere bezwaar procedure; de wethouder moest er dan bij zitten.
  Dan noemde ik hem een van god verlaten corrupte klootzak en zo
  Doel: hem zo ver te provoceren, dattie me voor de rechter zou zetten
  Deed ie niet.
  Jammer, want voor een zaak van corruptie had ik zwart-wit bewijs.

 140. Pierre Hyacintus Maria van de Kletersteeg- wie anders? 6 november 2014 om 11:07

  Een art31 kind (3) mocht niet met mijn dochter (3) spleen; was te werelds.

  Er werd een feest voor kinders georganiseerd; vanwege bevrijding.
  Speelweide dus.
  Kinderen warden opgehaald met versierde wagen.
  alleen art 31 kinders niet; die mochten niet op die wagen; te werelds…..

 141. Pierre Hyacintus Maria van de Kletersteeg- wie anders? 6 november 2014 om 11:09

  Het vreemde verschil:
  gereformeerden en art 31–laag in aantal, hoog in politieke macht en corruptive
  hervormden, baptisten, jehova, waren niet geinteresseerd in politiek.

 142. Pierre Hyacintus Maria van de Kletersteeg- wie anders? 6 november 2014 om 11:09

  Dat zie je ook aan Rutte en Bakeloende

 143. Pierre Hyacintus Maria van de Kletersteeg- wie anders? 6 november 2014 om 12:37

  Wel beschuwd, en uitgaand van godsdienst vrijheid, lopen we weer te klagen om niks.

  De moslims leven volgens de Koran, en dat mag in NL. (nou ja… bigamie werd getolereerd, en voorzien van uitkering en al; eerwraak schijnt toch wat problemen op te leveren)
  maar goed in landen als Irak en zo schijnt dat allemaal wat makkelijker te gaan.
  De isisisisisisisis voert alleen maar uit wat in de Koran staat; dus waarom kritiek?

  De basis van de islam is het zelfde als de basis van de gereformeerden: het verlichte absolute gelijk.
  Ze “luisteren” ook met dezelfde tolerantie naar denkenden, die ze dan anders-denkenden noemen.
  hebben een zelfde machtstreven.

  Ben er ook warm voorstander van, kinderen vanaf hun vierde jaar een sort van staatsopvoeding te geven, gevrijwaard van alle religieuze verplichtingen.
  Als ze later….is hun zaak dan….

 144. reinejragolo 6 november 2014 om 12:38

  Wijsheden en gedrag doe je vooral in je (gereformeerde) jeugd op. Met een beetje mazzel kun je daarde rest van je leven voortreffelijk op teren.

 145. Pierre Hyacintus Maria van de Kletersteeg- wie anders? 6 november 2014 om 12:42

  Ooit–jaartje of 35 terug was er een complete team van Ikon in het dorp, om te filmen en interviews te doen over mijn afdeling jongerenwerk.
  Was een vrouwelijke regiseur bij.
  Na een week of twee werd die vervangen; onder invloed van de gereformeerden, was er druk gezet op Ikon, Ikon gaf op.
  De regiseuse werd eruit gebonjoured, en het ikon maakte een filmpje over de vaart in dat dorp. In lulligheid niet in de geschreven geschiedenis overtroffen.

  Zo gaat dat met gereformeerden; achtterbaks, gluiperig, intrigerend.

  Nou werd er door die gereformeerden natuurlijk over mij geouwehoerd bij hetleven.Met name door de vorige eigenaar van het huis wat ik toen had.
  Op een gegeven moment vond ik een bundle liefdesbrieven van zijn vrouw. Ik jan kremer was er een staatsbijbel bij vergeleken…

 146. Pierre Hyacintus Maria van de Kletersteeg- wie anders? 6 november 2014 om 12:45

  Je bedoelt dat ironisch neem ik aan; wat de reformatie jongeren brengt is frustraties, gedragsstoringen, sexuele en sociale verminkingen.

 147. reinejragolo 6 november 2014 om 13:01

  Voor wie pech heeft of er uberhaupt ontvankelijk voor is leidt sexualiteit al snel tot verminkingen. Dit is niet exclusief aan de gereformeerden voorbehouden.

 148. Pierre Hyacintus Maria van de Kletersteeg- wie anders? 6 november 2014 om 14:19

  …maar de gereformeerden gebruikten stekel bandjes en voor jongetjes 9peuters) en bonden de armjes van meisjes zo vast, dat ze niet met hun poes konden spleen…

 149. nelus 6 november 2014 om 15:27

  @Aad: hoe dan ook, het heeft hele mooie kunst opgeleverd. Vroeger had je daar posters van. Kon je kopen bij Verkerke (wie kent ze nog) In mijn kamerperiode veel van aan de wand gehad.

 150. Pierre Hyacintus Maria van de Kletersteeg- wie anders? 6 november 2014 om 16:27

  Ik had strandgodinnen aan de wand, bloedmooi en spiernaakt…..

 151. Rubio 6 november 2014 om 17:01

  Aad 09:13: Schitterende uitdrukking van Jan die je met een schitterend plaatje nog even prachtig verduidelijkte in je eerste blog van dit jaar.
  Tunnelvisie is het tegenovergestelde nl; “als iemand (bv een gereformeerde) daaraan lijdt beoordeelt hij alle informatie vanuit een bepaalde hypothese waardoor andere aanwijzingen over het hoofd worden gezien…”

 152. Aad Verbaast 6 november 2014 om 17:08

  @Kleet: jeetje wat een veelschrijverij weer vandaag. Ik heb ze allemaal maar niet gelezen. Gaat immers allemaal van mijn eigen tijd af 😉

 153. Aad Verbaast 6 november 2014 om 17:11

  @Reine: 12:38: veel van je vorming komt uit je jeugd inderdaad. Maar ook een wijze spreuk van Mahatma Ghandi in deze die me wel aanspreekt: leef alsof je morgen dood gaat, leer alsof je het eeuwige leven hebt.
  Ik leer nog elke dag!

 154. Aad Verbaast 6 november 2014 om 17:15

  @Nelus: ik begon me al te vragen wanner je binnen zou komen zeilen. Goed dat je er ook inmiddels bent!
  Prachtige kunst heeft het inderdaad opgeleverd! Dat dan ook weer wel. Kunst die mij zeer tot de verbeelding spreekt. Ga dan ook graag kerken (en musea) in om die te bekijken. Je komt dan voor vele verrassingen te staan. Wonderbaarlijk! 😉

 155. Aad Verbaast 6 november 2014 om 17:22

  @Rubio: Ik moest even opzoeken wat de eerste blog ook alweer was… Ja blijft een geweldig plaatje.
  == Tunnelvisie is het tegenovergestelde == Is dat zo? Ik heb altijd gedacht dat hij daar min of meer naar refereerde. “min of meer” omdat de ene persoon natuurlijk een breder blik(veld) heeft dan de ander. Ogen in het achterhoofd hebben er maar weinig zodat een 360 graden zicht niet altijd eenvoudig is te realiseren tenzij je bereid bent je ook om te draaien.

  P.S. ben ik ook niet altijd met enthousiasme bereid overigens..

 156. King Billy 6 november 2014 om 17:25

  Niet allen boeiende plaatjes. Muziek, theater, films, boeken en digidingen. Het eerste dat spontaan komt bovendrijven zijn de Matthäus Passion, het boek ‘Exodus’ en Jesus Christ Superstar.

 157. Aad Verbaast 6 november 2014 om 17:28

  Kwam vandaag voorbij en past natuurlijk weer naadloos in deze serie:
  http://www.debezieling.nl/theologe-eleonora-hof-de-basis-is-zo-diep-en-zeker/
  Ze wordt gezien als een voorbeeld van een nieuwe denker. En dan lees ik:
  == Twijfel heeft ze nooit gekend.==
  == God is liefde.. ==
  Hoezo nieuw? Dat wordt al eeuwen door vele gelovigen van de kansels geroepen.
  Tja, en daar kan je toch zomaar Cum Laude mee afstuderen in de theologie.

 158. Rubio 6 november 2014 om 17:29

  Aad; Heb ik verkeerd geïnterpreteerd dan, is tenslotte een uitdrukking die je niet dagelijks tegenkomt. Blijft mooi natuurlijk.. en het plaatje uiteraard.

 159. Pierre Hyacintus Maria van de Kletersteeg- wie anders? 6 november 2014 om 17:38

  Aad: jij en leren? contradictie …..

  Jan’s uitdrukking: niet meer of minder dan een simple definitie van referentiekader……was ook niet zo orgineel trouwens.

 160. Aad Verbaast 6 november 2014 om 17:55

  @Rubio: Mijn uitleg kan natuurlijk met mijn eigen positie (en dus blikveld) te maken hebben.. 😉

  @Kleet: == jij en leren? contradictie ….== deze stelling en het ontstaan daar van geldt ook voor jou (zie net hierboven) denk ik maar zo.

 161. reinejragolo 6 november 2014 om 17:59

  @Aad 17.11 Ghandi sprak en leefde zelf als de minste der mindere proletariers. Dat is mensonwaardig en wijs ik af. De vrijwel naakte man refereert wellicht wel met de standpoezen van Pierre aan de muur. Het zou me wel dagelijks herinnneren aan het verloren paradijs voordat Eva zich ging kleden.

 162. Pierre Hyacintus Maria van de Kletersteeg- wie anders? 6 november 2014 om 18:05

  Nou, qua uiterlijk paste hij er bepaaldelijk niet tussen….

  Armoede an sich is geen schande; maar ook niets verhevenes…..

 163. Aad Verbaast 6 november 2014 om 18:10

  @Reine: de “standpoezen van Pierre” zijn me onbekend.
  P.S. ik verlang ook nog dagelijks naar een paradijs.

 164. Pierre Hyacintus Maria van de Kletersteeg- wie anders? 6 november 2014 om 18:18

  lezen en leren he…..

  maar allez; Jantje had wel een errug simplistische blik op wereldproblemen.
  Zijn boekje werd niet zo serieus genomen.

 165. Aad Verbaast 6 november 2014 om 18:21

  @Kleet: heb jij al een boek geschreven? En zo ja, is dat serieus genomen? Bestseller?

 166. Pierre Hyacintus Maria van de Kletersteeg- wie anders? 6 november 2014 om 18:48

  Geen roman of economische onzin.
  WEL twee vaktechnische boeken; eentje over verwerking RVS en de ander over instrumentatie fitten.
  Een standard werk voor betrokken bedrijven
  nooit een cent voor gehad trouwens.

  Daarna–toen ik 15 was– een stukkie geschreven–tegendeel van Jan. Kwam in de Amerersfoortse krant, kreeg een eerste prijs van de burgermeester.
  HBS -en en Gymnasia en mulo’s deden mee. Ik won.

  Daarnaast: twee HBO scripties; eentje afgemaakt, eentje volledig geschreven.
  Onderwerp: vrouwenrechten; feminisme.
  Ik heb geleerd me in de schoenen van tegenstander te verplaatsen.
  Om te winnen–micro en macro is dat nodig.

  Om het op duidelijk nederlands te zeggen: Jan’s boekie was onzin.

 167. Pierre Hyacintus Maria van de Kletersteeg- wie anders? 6 november 2014 om 18:49

  Is er bij jou al eens een complete film crew geweest vanwege de prestaties in je werk/
  Bij mij wel dus.
  Maar dat had je geweten als je niette arrogant was geweest om mijn reacties te lezen.

 168. Aad Verbaast 6 november 2014 om 18:59

  @Kleet: 2 boeken, standaard werk, 2 HBO scripties (mooi onderwerp..), winnen.
  Goh, niemand zou toch vermoeden hoe het dan in hemelsnaam zover is gekomen hoe je er nu voor staat. Je kon toch zo goed leren?
  == Ik heb geleerd me in de schoenen van tegenstander te verplaatsen. == Haha.. dat laat je ook elke dag weer zien!

  == Maar dat had je geweten als je niette arrogant was geweest om mijn reacties te lezen. ==
  Behoeft enige toelichting. Ben ik inmiddels (in jouw ogen) “te arrogant” als ik enkel je reacties lees?

  P.S. ik kan je natuurlijk tegemoet komen (nooit te beroerd te pogen om iemand een plezier te doen) door geen enkele reactie meer van je te lezen.. Kon zomaar eens een win-win situatie zijn.

 169. koppieop 6 november 2014 om 19:32

  Waarom wordt toch, in het algemeen, twijfel gezien als een gebrek? Mijn “mindset” plaatst automatisch vraagtekens bij veel wt als waarheden wordt aangemerkt. In tegenstelling tot Eleonora Hof, ben ik geneigd om twijfel te zien als leerzaam. En boeiend, zoals tegenwoordig de vraag over het aandeel van de mens in de opwarming van de aarde, de verandering van klimaat……

 170. Pierre Hyacintus Maria van de Kletersteeg- wie anders? 6 november 2014 om 20:07

  het feminime is voor slap gelul van een kudde midde klas vrouwen die zich vervelen.
  Desondanks heb ik die scripties gemaakt voor die meiden.
  Toen ze die moisten verdedigen, kregen ze een hoge waardering en compliment voor de logische opbouw en structuur.

  De boekjes die ik schreef, schreef ik voor heel beperkt publiek; werd zeer gewaardeerd; niet betaald.
  Net zo min als het iets opbracht 9behalve een prijs) toen ik als 15 jarigeiets schreef wat Jan’s boek naar de prullebak verwees 40 jaar of zo voordat het geschreven werd.
  trouwens; Jans boek was ook alleen bestseller in zijn familie…

 171. Pierre Hyacintus Maria van de Kletersteeg- wie anders? 6 november 2014 om 20:09

  Ik was ooit de eerste kraker van particuliere woning in NL. Dat was de aanleiding dat er een leegstandswet kwam

  Vergeten: wel 1.600.000 dubbelzijdige A4 copietjes van bestaande boeken geleverd; telt dat ook?

 172. Rubio 6 november 2014 om 20:21

  koppieop; Eleonora Hof ????? Ik plaats altijd heel veel vraagtekens bij deze mensen. Niettemin hoop ik dat ze het naar hun zin hebben en gelukkig zijn in datgene wat ze geloven e/o alles wat ze voor zoete koek aannemen. Een ander verhaal wordt het natuurlijk wanneer ze mijn ‘zekerheden’, met alle twijfels die daarbij horen, proberen omver te halen. Met je eens dus.

 173. Pierre Hyacintus Maria van de Kletersteeg- wie anders? 6 november 2014 om 20:49

  18.21 18.59; ad honimem wellicht?

 174. Aad Verbaast 7 november 2014 om 00:18

  @Koppieop: @blutch1 had het eerder over verwonderen, ik koos voor verbazen, jij voor twijfelen. Zit allemaal dicht bij elkaar. We worden het wel eens met elkaar 🙂

 175. Aad Verbaast 7 november 2014 om 00:20

  @Kleet == 18.21 18.59; ad honimem wellicht? == neen

 176. koppieop 7 november 2014 om 00:35

  @Rubio: …..Vraagtekens…..Niettemin hoop ik dat ze het naar hun zin hebben en gelukkig zijn in datgene wat ze geloven e/o alles wat ze voor zoete koek aannemen….
  Zo is het precies in mijn katholieke gezin en aangetrouwde (klein)kinderen. De meeste van hun leven bij wijze van spreken op de uitkijk waarmee ze anderen kunnen helpen. Eén kleindochter is non, een tweede heeft zich al aangemeld. Niemand doet nog een poging om mij te bekeren maar zij zijn er wél “heilig” van overtuigd dat het zál geschieden, al is het op het laatste moment. Ik noem dit de bright side van religie.

  Heb dat interview met Eleonora (goed afgenomen trouwens, vind ik) alleen gelezen omdat Aad ernaar verwees.-

 177. King Billy 7 november 2014 om 00:48

  En toch, en toch, bladerde nog eens door de Bijbel, bestaande uit een -tig aantal boeken, zorgvuldig gerangschikt volgens een vooraf overeengekomen Canon met hier en daar aanvullingen. Boeken en geschriften vertaald uit het Hebreeuws, beetje Aramees en het Grieks. Ik vergeleek het met de chaos in mijn kleine bibliotheekje met van alles en nog nix, fictie, non-fictie, biografien, studieboeken, kookboeken, naslagwerken, etc., en zo verder, allerlei genres in vier-en-een-halve talen.
  En dacht toen “eigenlijk is die Bijbel met al haar Boeken een bibliotheek op zich.” Belangrijk kenmerk fictie en non-fictie, boordevol prachtige metaforen.
  En vroeg me af wie Adam´en Eva in mijn boekenkast zouden kunnen zijn. En Jezus

  Om het aanschouwelijk te maken.
  Kijkend naar mijn bibliotheekje wordt het dan zoiets alsof Vondel, Sheakespeare, Goethe, James Joyce, James Michener en Goscinny de nazaten van een vroege Harry Potter als de hoofdrolspelers met Ayala als een Eva in de boeken van Jane Auel op de Flying Dutchman en als in Gulliver’s Reizen, avonturen laten beleven, waarvan uiteindelijk eentje transformeert in de Vader des Vaderland, die echt heeft geleefd en werd vermoord. Spannend, fascinerend, maar geloofwaardig?

  Het punt is dat als de Bijbel als één boek moet worden gelezen en als absolute waarheid moet worden aangenomen met een fictieve Adam en Eva als startpunt omdat zij niet de eerste mensen op aarde waren, ondermijnt dit niet alleen de geloofwaardigheid van Jezus, die echt heeft bestaan, maar evenzeer de geloofwaardigheid en het gezag van het op hem gebaseerde Evangelie.

  Foutje, valse start´, die naar een vals einde leidt. Qed, het resultaat van pogingen daartoe om halverwege en verder in het Canon veranderingen aan te brengen, brachten reeds weinig goeds.
  En dat wordt echt niet opgelost door Jezus als Euripides weer op aarde terug te laten keren, die zichzelf vastschreef en met veel donder en geweld de goden uit de hemel te hulp riep.
  Toeschouwers moesten evenwel vol ontzag voor dat spektakel uit de hemel evenwel met lege handen weer naar huis terugkeren.

 178. blutch1 7 november 2014 om 09:27

  @Aad. Ik vind twijfel en verbazing toch niet helemaal bij elkaar staan. Twijfelen doe ik aan iets wat reeds onder mijn hersenpan aanwezig is, verbazen of verwonderen over iets dat in die hoedanigheid daar nog niet aanwezig is.
  @King Billy. In de logica is een stelling met een valse premisse waar, ongeacht of de uitkomst waar of onwaar is. Waarom is dat? Omdat je eenvoudig niets meer kunt zeggen over het vervolg als de premisse onwaar is. Dan kan nog steeds de redenering geldig zijn. Het probleem treedt pas op bij een juiste premisse en een onjuiste uitkomst.

 179. Pierre Hyacintus Maria van de Kletersteeg- wie anders? 7 november 2014 om 09:43

  Filosofie is bruikbaar in sommige taken van wetenschgap.
  In dagelijkse leven heft het weinig nut.

  In het orthodox cristelijke USA is nu in 4 staten cannabis toesgestaan.
  In Europa alleen in Zwitserland.
  Vraag me waneer WIJ uit de bakelende stenen tijdperk gehaald worden

 180. Aad Verbaast 7 november 2014 om 10:19

  @King Billy: je geeft een samenvatting van een mogelijkheid hoe dit boek te aanschouwen. En ik kan me er ook wel in vinden ook nog. Toch leg ik me er niet bij neer omdat de QED factor nog niet hoog genoeg is naar mijn zin. Ik blijf me verbazen over het gemak waarbij velen blindelings de inhoud ervan als waarheid bestempelen.
  Gisteren nog weer.
  Elbert Dijkgraaf (SGP) wordt geïnterviewd door Pownews in de wandelgangen van de kamer.
  Thema: Sinterklaas heeft in een telefonisch interview met het jeugdjournaal gezegd dat ze op weg hier naar toe door een regenboog voeren (vaarden?). (zou er een ‘dus’ een regenboogpiet ontstaan?)
  Hij maakte zich daar nogal kwaad over. Met als argumentatie dat hierdoor een bijbels verhaal van Noah gekaapt was omdat de regenboog daar ontstaan was. Om er nog even fijntjes bij te benadrukken dat dat verhaal echt waar was!
  Ik viel alweer van mijn stoel.

  P.S. in dit project ben ik trouwens niet zo zeer op zoek naar de duiding van de verhalen, maar licht er een specifiek onderwerp uit: hoe wordt God als persoonlijkheid/karakter neergezet. En dat dan af te zetten tegen de veel gebezigde stelling “God is liefde”.
  En ik kan je al wel verklappen dat met de kennis van nu (beperkt) Hij mijn liefdespartner niet zou kunnen worden.

 181. Aad Verbaast 7 november 2014 om 10:41

  @Blutch1: staan ook niet helemaal bij elkaar. En prima dat je daar de scheidslijn trekt.
  Ik vindt die niet zo scherp. Ook al zie ik ook wel een verschil(letje)
  Er zit van alles in mijn hersenpan (en ook veel niet trouwens). Bij een observatie (meest van iets wat om me heen gebeurt) kan op basis daarvan verbazing en verwondering en ook twijfel worden opgewekt. Zou er al een duidelijk verschil zijn dan is twijfel meer een gevoel van onzekerheid over een inmiddels redelijk vastgebakken mening (in de hersenpan) die dreigt onderuit gehaald te worden. Met name dat laatste is toch even anders bij verwondering en verbazing.

 182. Aad Verbaast 7 november 2014 om 10:42

  @Kleet: filosofen volg ik niet zo. Ik kan er zelden of nooit wijs uit worden.

 183. Rubio 7 november 2014 om 11:01

  Aad; Quite Easely Done by Elbert Dijkgraaf… 🙂

  Ook zoiets; Was er voor de zondvloed dan geen regenboog..?
  Zal wel een dorre boel zijn geweest..

  Genesis 9:9-18

 184. Pierre Hyacintus Maria van de Kletersteeg- wie anders? 7 november 2014 om 11:06

  Hoe hein arabische landen was weet ik niet.
  maar in het huidige duitsland was hout zo niet te vinden.
  het was zo kostbaar, dat de eerste stamen in het midden van een pijl een houtverbinding maakten, zodat, als een pijl stuk ging, in ieder geval de helft nog gebruikt kan worden.

  10.42. vebaast me niets. Maar ik wil ze wel uitleggen hoor….

 185. Aad Verbaast 7 november 2014 om 11:44

  @Rubio: geen woord erover dat die er al was voor de zondvloed. Ook geen enkele verwijzing naar die pot met goud. Je moesten het er maar mee doen.

  @Kleet: dank voor het aanbod, maar laat maar zitten. Ik ken je filosofische bespiegelingen al. 🙂

 186. Rubio 7 november 2014 om 12:13

  Aad; Sommige moslims menen dat de zondvloed slechts een lokaal verschijnsel was itt de Bijbel.
  Veel wetenschappers zijn inmiddels dezelfde mening toegedaan en waarom eigenlijk niet..?
  Het zou zo maar een enorme tsunami geweest kunnen zijn als gevolg van een meteoriet of een vulkaanuitbarsting ergens ter wereld. Immers, als je een enorme kei in een klein vijvertje gooit (EgeÏsche Zee of Zwarte Zee) dan wordt ook je zeiknat, toch? Laten we de Bijbel en de Koran maar blijven zien als een ‘soort’ van geschiedenisboeken die later misschien kunnen bijdragen tot het eventuele bewijs van het ontstaan van alles…

 187. Aad Verbaast 7 november 2014 om 12:24

  @Rubio: deze theorie/verklaring heb ik ook altijd wel een interessante gevonden:
  http://nl.wikipedia.org/wiki/Zwarte_Zee,_overstroming_na_de_ijstijd
  == Volgens sommigen zouden de ‘herinneringen’ aan deze ramp ongeveer 3500 jaar lang in het ‘collectief onbewuste’ van de mensheid bewaard zijn gebleven en aan de basis liggen van de diverse zondvloedmythes in Mesopotamië in het Gilgamesj-epos en nog 1700 jaar later in Judea in de bijbel. ==

 188. Pierre Hyacintus Maria van de Kletersteeg- wie anders? 7 november 2014 om 12:27

  Wat als paradijs staat beschreven, is een gebied dat nu op de bodem van de Perzische golf ligt…..Misschien vandaar dat water

 189. Pierre Hyacintus Maria van de Kletersteeg- wie anders? 7 november 2014 om 12:52

  …een stement van een echte gelovige: Janis Joplin Mercedes Benz.
  En zo hoort het!
  Iets als tebosch?

 190. Rubio 7 november 2014 om 13:05

  Aad; Het leuke is dat de Maya’s òòk overleveringen hebben over de e/o een zondvloed. Diezelfde wetenschappers zijn van mening dat de Caribische Zee is ontstaan door een enorme meteoriet of misschien nog een kleinere daarna (het tijdsbeeld klopt niet helemaal), waardoor het plotselinge verdwijnen van de Maya’s (later werd het gebied weer bewoond door de Azteken) voor een gedeelte verklaard zou kunnen zijn. De Maya hogepriesters (overigens evenals de Soemeriërs, Inca’s en Egyptenaren) waren immers fenomenale wiskundigen en astronomen en zouden dus een meteoriet al jaren van te voren hebben kunnen zien aankomen…Hoezo stenen tijdperken… 🙂 ?

 191. Rubio 7 november 2014 om 13:11

  Blutch1 5 november 2014 om 21:30; Nu weer ‘tevreden’ …? 😉

 192. Pierre Hyacintus Maria van de Kletersteeg- wie anders? 7 november 2014 om 13:12

  De Etrusken voorspelden dat hun rijk maar 1000 jaar zou bestaan. Op dat moment bestond het 300 jaar. 700 jaar later was het ten einde.
  dan was er nog Nostradamus.
  Het wordingsboek van de Hindi voorspelde ook nog gebruik van atoombom, raketten e.d. en nog wat dingen.
  Het Bakaimeer zakt van de jaren 60 20 meter. Je kan nou het wrak van een coaster vinden op 15 km van de waterlijn.
  Door waterstand verandert en veranderde veel op de wereld.

 193. Aad Verbaast 7 november 2014 om 13:14

  @Rubio: is her sprake van een ‘epische vernauwing’?
  Die inslag was 66 miljoen jaar geleden. Dan zou een collectief geheugen (er waren nog geen mensachtigen) wel heel erg lang zijn! Sterker nog: alweer een wonder! 🙂
  http://nl.wikipedia.org/wiki/Chicxulubkrater

 194. Aad Verbaast 7 november 2014 om 13:24

  @Kleet: waterstand.
  Ik heb dat eens op een rijtje gezet. Enorme schommelingen met enorme gevolgen:
  https://aadverbaast.wordpress.com/2008/12/01/klimaatvluchtelingen-zijn-we-altijd-al-geweest-2/

  P.S. nog steeds een mooi blog al zeg ik het zelf.

 195. Rubio 7 november 2014 om 15:06

  Je hebt gelijk Aad, mijn ‘immense’ enthousiasme…Je begrijpt .. of niet natuurlijk… 🙂

  Dat blog van je destijds in 2008 alweer; toen al net zo interessant als dit blog maar ’t was vooral ‘gezellig’ in je kroeg, overigens net als alle reacties daarop vooral vanaf 2 of 3 december.

 196. Aad Verbaast 7 november 2014 om 17:41

  @Rubio: begon allemaal echt gezellig te worden volgens mij met de serie “Mijn gesprek met..” die zich allemaal afspeelden in de stamkroeg. Staan allemaal nog in de rechterkolom. Gedateerd inmiddels, maar ik zie dat ze nog regelmatig via google gevonden worden. Mooie tijden!

  In die tijd had je volgens mij nog een een avatar!? Was dat niet confucius, of toch Lao tse? Waar is die gebleven? Wel een beetje kaal zo. Zelfs @Kleet heeft er eentje aangeschaft. Een selfie. Nou ja zoiets dan.

  Doet me trouwens denken aan weer een andere serie die ik ooit publiceerde (2008) . Serieuze serie trouwens. En geheel on-topic.
  “Mijn bijbel”. een serie van 9 stuks genaamd “Levenslessen”. Ik zal die ook maar toevoegen aan de rechterkolom.
  Hier de inleiding (links zijn nog oud – vk-tijd -, kan ik ook vervangen.. werk aan de winkel).
  https://aadverbaast.wordpress.com/2008/07/15/levenslessen-de-inleiding-2/

 197. Pierre Hyacintus Maria van de Kletersteeg- wie anders? 7 november 2014 om 17:59

  Ja hoor; kijk maar…

 198. Rubio 7 november 2014 om 18:41

  Aad; Die Lao Tse, mijn gabbertje (met een s, jij weer je zin) heb ik al klaar staan.
  Weet alleen effe niet hoe ik hem hier op krijg…

 199. Aad Verbaast 7 november 2014 om 18:57

  @Rubio: avatar: je kan het natuurlijk aan @kleet vragen (toet ieders verrassing heeft hij het ook voor elkaar gektregen). Maar hier kan het ook: https://nl.gravatar.com/

 200. Rob Alberts 7 november 2014 om 19:06

  Met noeste arbeid verdient men een appeltje voor de dorst.
  Toch moet men van de appel afblijven!
  Waarom zou men dan nog werken?

  De Christelijke moraal brengt mij alleen maar in verwarring.

  Vriendelijke groet,

 201. Pierre Hyacintus Maria van de Kletersteeg--wie anders 7 november 2014 om 19:40

  Awel een schone blote20 jarige miep heft mij daarbij op weg geholpen na een stevige wip met haar en haar zussie….

 202. koppieop 7 november 2014 om 19:51

  Dat de regenboog pas na de zondvloed is ontstaan, klopt. In de Chaos die er voordien heerste, hoefde immers geen Verbond gesloten te worden?

 203. reinejragolo 7 november 2014 om 22:23

  @Rob Alberts: is een moraal, uit welke hoek dan ook, niet iets waar je van in verwarring kunt raken?

 204. Aad Verbaast 8 november 2014 om 00:20

  @Rob: in een paradijs hoef je toch niet te werken? Daar dachten ze nog even de vruchten van te plukken. Misrekening zo bleek.

 205. Aad Verbaast 8 november 2014 om 00:23

  @Koppieop: nog zo’n wonder dat die pas na de zondvloed is ontstaan. Volgens mijn bescheiden kennis heb je daar enkel een zon, en regen voor nodig. En die waren er voordien ook al.
  Maar ik zal dat wel weer verkeerd zien.

 206. joost tibosch sr 8 november 2014 om 00:42

  Aad Als je toch al die hier geétaleerde kennis van oude bijbelse literatuur (bijbel=biblia=boeken) ziet, raak je zwaar onder de indruk. Jouw geplande behandeling om het OT te begrijpen (en dan kan men hier met al die intelligentie beslist nog niet eens over dat oude joods geloven praten!) moet zo een indrukwekkend intelligent feest worden!! Zeker met die nu al niet meer te tellen (60?70?) reacties van ene PHMvdKWA! Dan kun je maar beter zwijgen!

 207. koppieop 8 november 2014 om 02:51

  @Aad: misschien, bedenk ik me nu, zien we het niet eens zó verkeerd, wanneer we aannemen dat de regenboog (inderdaad, slechts zon plus regen) al bestond, maar dat hij pas na de zondvloed op de inventaris verscheen toen God hem gebruikte als teken van verbond.
  Uit een website geef ik drie vondsten door:
  – Orthodoxe joden zullen, als ze een regenboog zien, altijd een kort gebed, een broche, als dank uitspreken.
  – (Magie) Aan het eind van de regenboog staat een pot goud. Vind je hem voordat de regenboog vervaagt, dan mag je hem houden.
  – Vanuit een vliegtuig kunnen we de regenboog zien als een cirkel.-

 208. koppieop 8 november 2014 om 03:29

  Ik kon het niet laten, nog even verder te googlen naar de regenboog, en vond dit:

  <>

  wat me op zijn beurt eraan herinnerde hoe de eerste mensen op aarde zich aan elkaar voorstelden. Let er maar niet op dat de taal waarin ze communiceerden, in strijd lijkt met het latere relaas van de Toren van Babel.

  – Madam, I’m Adam [lichte buiging]
  – Sir, I’m Iris [révérence]

 209. koppieop 8 november 2014 om 03:40

  Sorry, blijkbaar worden de symbolen die ik heb gebruikt, niet herkend als aanhalingstekens. Hier is het weggevallen citaat (uit http://heiligen.net/wb/symboolregenboog.php):

  – Soms wordt de regenboog gezien als symbool voor Maria, die de voorspraak is voor de mensen op aarde bij God in de hemel. Zo ontstond de devotie voor Onze Lieve Vrouwe van de Hemelboog (= Iris). Volgens een Spaans voornaamwoordenboek is de vrouwennaam Iris daarvan afkomstig.-

  Voor de volledigheid, de voorgaande passage komt uit:
  http://www.klap.net/religies/jodendom/regenboog/index.html

  Nog een fijn weekend allemaal!

 210. Pierre Hyacintus Maria van de Kletersteeg--wie anders 8 november 2014 om 05:49

  @Tibosch: heb je moeite met tellen? Verbaast me niets….Als laatste redmiddel: misschien dat veel bidden helpt?

 211. Pierre Hyacintus Maria van de Kletersteeg--wie anders 8 november 2014 om 07:09

  @Joost: Sorry vergeten: bedankt voor al je lieve woordjes!

 212. Rob Alberts 8 november 2014 om 07:20

  Je ziet dus geen overeenkomsten tussen de Paradijselijke verhalen en het Aardse leven?
  Vriendelijke groet,

 213. Rob Alberts 8 november 2014 om 07:25

  Mijn opvoeding, jeugd en leven heeft mij ongewild toch een moraal gegeven.
  Soms schaam ik mij er voor, soms ben ik mij er niet bewust van.

  Vriendelijke groet,

 214. Aad Verbaast 8 november 2014 om 09:25

  @Joost Tibosch sr: == geétaleerde kennis == Ach, ik beperk me enkel tot het lezen (en beschrijven) wat er staat.
  En laat het graag aan anderen over om er van alles te bedenken (wat er niet staat!) in een poging recht te praten wat wellicht krom is.

  N.B. ter illustratie hiervan: kijk even naar de uitleg over de regenboog die @Koppieop oplepelt. En dan hebben we het nog maar over een regenboog!

 215. Aad Verbaast 8 november 2014 om 09:31

  @koppieop: je verzameling (waarvoor dank) over de regenboog is nou precies wat ik bedoel hierboven in mijn reactie richting @Joost.
  Beter had ik het zo snel niet kunnen illustreren.

 216. Aad Verbaast 8 november 2014 om 09:40

  @Rob Alberts:
  overeenkomsten: “het paradijselijke leven” is maar een hele korte episode in de Bijbel. God maakte daar al heel snel een einde aan om het te vervangen door een andere leven. Kost me moeite om het paradijs te vergelijken met het Aardse leven.

  == Mijn opvoeding, jeugd en leven heeft mij ongewild toch een moraal gegeven. ==
  Dat herken ik wel.
  == Soms schaam ik mij er voor, soms ben ik mij er niet bewust van. ==
  Dat herken ik weer minder voor mezelf (vooral dat eerste). Om in termen van moraal te blijven: Ik heb niet het gevoel dat er veel mis is met de moraal die ik mee heb gekregen vanuit mijn opvoeding (en verder zelf heb ontwikkelt). Geen reden tot schaamte dus.

 217. Aad Verbaast 8 november 2014 om 10:28

  @Blutch1: geen speld tussen te krijgen!

  @Rubio: gaat vast allemaal goed komen 😉

 218. King Billy 8 november 2014 om 10:30

  O jéé, mooie kleurtjes van kosmische verschijnselen worden ook hier als eerste weer eens uitgezocht. Gen. 9:16-17. Blijkbaar zit zoiets in de genen.
  Metaforen voor hel, verdoemenis en duistere tijden is van een latere orde.

 219. joost tibosch sr 8 november 2014 om 11:56

  King Billy (Neo)zionisten, die zo hard roepen dat ze jood zijn, zouden zich die tekst eigenlijk zwaar aan moeten trekken: hun oude “regenboog”, uit hun verre geschiedenis, is symbool van verbond tussen JHWH en alle mensen(niet alleen joden, ook Palestijnen). JHWH maakt aan het eind van het oude “tsunamiverhaal”, waarin alles in literaire geloofstaal -en sinds kort snappen we dat maar weer al te goed- mis dreigde te lopen, zijn naam Jah=”ik ben bij jullie”,waar. Daar verschijnt ook de ons nog zo bekende “vredesduif”. En nog steeds gebruiken mensen dat oude symbool regenboog voor goede, betere toekomst in dat moeilijke milieu van ons en in die nog steeds moeizame wereld van sexuele geaardheid. (hoe kom je op “hel, verdoemenis en duistere tijden”!?)

 220. Pierre Hyacintus Maria van de Kletersteeg--wie anders 8 november 2014 om 12:03

  In het oude testament waren de aartsvaders anders poten als paarden en vreemdgangers bij het leven. Wn nu mag dat niet meer van de kerk.
  behalve dan jongetjes voor de priesters….

 221. joost tibosch sr 8 november 2014 om 12:28

  PHMvdKWA Krijg zelfs de indruk dat jij nog steeds sexueel niet zo best in elkaar zit! In onze tijd van mensenrecht moet je ook tegen priesters die niet van jongetjes/mannen,of meisjes/vrouwen, af kunnen blijven, inderdaad keihard optreden. Je denkt toch niet dat ik als volwassen gelovige wat dit betreft een RK.Kerk zou sparen?

 222. Pierre Hyacintus Maria van de Kletersteeg--wie anders 8 november 2014 om 12:47

  De RK hebben het vagevuur uitgevonden; daar moet je eersteen poosje sudderen, maardaar wordt je niet doorbakken.

 223. Aad Verbaast 8 november 2014 om 12:50

  @Kleet: bovenstaande reactie deels verwijderd door me.. (ad hominem).

 224. Rubio 8 november 2014 om 13:05

  test, “dubbele reactie ontdekt, het lijkt erop dat je dit al hebt gezegd..”
  Gaat niet lekker Aad.
  Gebruikersnaam bestond al en ook als ww en nieuwe ww’den worden steeds geweigerd.
  Ik neem geen nieuwe ‘nickname’ dus ik kap er mee, dan maar geen avatar.
  Had al eerder een reactie geschreven op koppieop, ook dat werd ‘gewist’.
  Hoop dus dat deze aankomt.

 225. blutch1 8 november 2014 om 13:11

  Rubio, zo ben ik aan blutch1 gekomen. Die met een 1 bestond nog niet.

 226. Aad Verbaast 8 november 2014 om 13:31

  @Rubio: niet zo gauw opgeven. Het enige wat hoeft te matchen (en waar wordpress en Gravatar op zoeken is het e-mailadres. Dat moet dan wel hetzelfde zijn.
  Eenmaal ingesteld (maakt niet uit wat voor nickname of ww), geen omkijken meer naar.

  http://en.support.wordpress.com/avatars/gravatars/

  P.S. je hoeft trouwens niet eens te testen. Als het eenmaal werkt, dan komt overal in wordpress meteen die avatar te staan waar je ooit een reactie hebt achtergelaten (mits je daar je zelfde mailadres hebt achtergelaten..)

  @Blutch1: volgens mij kan je (gezien het bovenstaande) ook gewoon reageren met @Blutch dus.

 227. Rubio 8 november 2014 om 14:33

  Aad; Ik had ten tijde van het VKblog wel een blog aangemaakt, toen had ik een ander e-mailadres (misschien?). Kan dat wellicht de reden zijn dat eea niet correspondeert? Weer wordt nu het wachtwoord niet geaccepteerd. Op Blutch’ advies ook de 1 erachter geprobeerd.

 228. King Billy 8 november 2014 om 14:57

  @joost tibosch sr.
  Het natuurverschijnsel van de kleurige regenboog als symbool voor het verbond tussen het aardse Volk en God mij welbekend. Het fascinerende kleurenspectrum spreekt aan.
  Later verschijnen in de Bijbel andere minder kleurige natuurverschijnselen, die o.a. door profeten als symbool voor rampen, etc. staan. Bloedrode maan, zon die niet opkomt of verduistert, de hemel die zich als een papyrusvel ontrolt, sterren die van de hemel vallen, de ster van Bethlehem. Kleurige gewaden, engelen in het wit, de Duivel is veelal zwart afgebeeld.
  Wilde slechts duiden dat veel kleurtjes cognitief scoren. Ook Walt Disney scoort daarmee met bijpassend verhaal aan de lopende band kassakrakers.
  En zie, ook in dit blog komt de veelkleurige regenboog als eerste bovendrijven.

 229. Pierre Hyacintus Maria van de Kletersteeg--wie anders 8 november 2014 om 15:20

  @Aad: je moet natuurlijk wel weten wat je doet; als een geloofsfanaat mij aanvalt, zelfs op beledigende toon, een duidelijk ad hominem–laat je hem staan, verdedig ik me dan, haal je de mijne weg.
  Een ddos is geen leuk kadootje.

 230. Pierre Hyacintus Maria van de Kletersteeg--wie anders 8 november 2014 om 15:22

  @Rubio: als je een “yahoo” email hebt: in yahoo een avatar zetten; en dan wordt vanzelf gevraagd of die ook inj vleesboek en zo gebruikt mag worden.
  Maar het is soms een heel gekloot.
  Ik moet voor sommige zaken ook mijn wachtwoord van 6 jaar terug gebruiken….

 231. Rubio 8 november 2014 om 15:33

  Kleet; Dank voor je moeite. Ik heb nooit met yahoo gewerkt, heel gekloot idd..
  ‘vleesboek’..? oh, facebook.
  Ik probeer het nog even.

 232. Rubio 8 november 2014 om 15:37

  King Billy, jt sr;
  Wellicht ook interessant e/o leerzaam ivm de ster van Bethlehem.

  http://hemel.waarnemen.com/FAQ/Sterren/013.html

 233. joost tibosch sr 8 november 2014 om 16:19

  De eerste (joodse) christenen geven met hun joodse beeldspraak aan dat hun Jezus, ondanks zijn afgang, bij de grote joden hoort. Hij krijgt de oude eretitel (ons nog maar al te bekend) “Ster van David”, die de oude machtige Koning David had, na de uittocht door een vreemde profeet al voorspeld als (de ons ook erg bekende) “Ster van Israel”. Die ster rijst bij Jezus boven een stal met een onmachtige baby tussen toen geminachte herders buiten de joodse maatschaapij. Daaar zingen wel engelen en ook daar komen vreemde koningen hun eerbied betuigen. In oude literaire geboorteverhalen klinkt al door wat iemand in zijn leven zal zijn. Natuurlijk laat men hem dan toen gebruikelijk als David zelf in Bethlehem geboren worden, zelfs als een “nieuwe keizerbaby” tegenover de grote Keizer Augustus. Wrsch is hij in feite zonder veel poespas in Nazareth geboren. PS We beginnen nu wel als gekken door alle bijbelboeken heen te springen!

 234. King Billy 8 november 2014 om 16:32

  ´
  Onvermijdelijk, als de Bijbel als één Canon wordt beschouwd en op zichzelf staande gebeurtenissen en gezegde’s weerklank vinden in opeenvolgende hoofdstukken. Qed, de Messias.
  Verklaringen voor metaforen en gebeurtenissen staan los van de rode draad door het Canon van de Bijbel.

 235. Aad Verbaast 8 november 2014 om 17:10

  @Kleet: 15:20. Ik zal het je nog een keer proberen uit te leggen. Met een voorbeeld:
  Als ik of iemand schrijft: “Is @Kleet een volstrekte idioot?” dan zie ik dat niet als een ad hominem.
  Als iemand schrijft: :”Kleet is een volstrekte idioot” dan is dat wel een ad hominem.
  Een enkele slip of the pen in deze laat ik nog wel eens toe. Maar als het een patroon wordt dan ga ik schrappen.
  Duidelijk? “Cést le ton qui fait la musique”.

 236. Aad Verbaast 8 november 2014 om 17:13

  @Rubio: met een niet corresponderend e-mail adres gaat het niet lukken. Maar ik blijf het vreemd vinden dat je niet een account bij gravatar kan aanmaken.

 237. Aad Verbaast 8 november 2014 om 17:20

  @King Billy en @Joost Tibosch sr: met het NT heb ik veel minder moeite. Ook al is een strenge selectie uit de vele evangeliën.door de toenmalige Paus (die tevens Romeins Keizer was).
  En mocht Jezus dan al de zoon van God zijn, dan is mijn stelling dat die twee een ongelooflijk generatieconflict gehad moeten hebben!

 238. Pierre Hyacintus Maria van de Kletersteeg--wie anders 8 november 2014 om 17:27

  Zit Joost Tibosch nou wel zo goed in elkaar? Is het waar dattie op jongetjes valt en het goedpraat dat er een kudde gelijkdenkende pristers is?Is hij geloofdswaanzinnige?
  Is het waar dat hij in psychiatrische behandeling is geweest voor een en ander?

 239. Aad Verbaast 8 november 2014 om 17:37

  @Kleet: je bent aan het oefenen zie ik. Nu geen reden voor mij om iets te schrappen.
  Vragen staat vrij immers. Antwoorden trouwens ook.

 240. Rob Alberts 8 november 2014 om 17:42

  Spelfouten, stijlfouten en verschrijvingen, het komt allemaal voor op mijn blog.
  Zelfs in de blogtitels grijp ik weleens mis; “C’est le ton qui fait la chanson, of de juiste toon vinden”.

  Soms wordt ik gecorrigeerd, soms valt het mij zelfs veel later op.

  Vriendelijke groet,

 241. King Billy 8 november 2014 om 17:44

  @ Aad Verbaast, re”….met het NT heb ik veel minder moeite.”
  Het OT vormt de -religieus doctrinaire- grondslag voor het NT….

 242. Rob Alberts 8 november 2014 om 17:49

  Misschien dat het boek uit dit blog ( http://mainzerbeobachter.com/2014/08/28/uit-nazaret-3/ ) een uitleg kan geven?

  Vriendelijke groet,

 243. joost tibosch sr 8 november 2014 om 18:13

  Aad Paus keizer van Rome? Heb ik nog nooit van gehoord! Wel weet ik dat ( wel dappere) christenen niet wilden knielen voor de de grote Godkeizers van Rome? Dat heeft zelfs een paar generaties (en hun dood!) geduurd! Dat men Jezus God ging noemen, is in die tijd met al die grieksromeinse godenzonen niet zo verwonderlijk! Maar net als ik heb jij daar blijkbaar in onze tijd begrijpelijk ook de grootste moeite mee!

 244. Aad Verbaast 8 november 2014 om 18:21

  @Joost Tibosch sr: Constantijn de Grote. https://aadverbaast.wordpress.com/2011/12/20/katholicisme-de-ontworpen-religie/
  Maar bij nader inzien (en nalezen) weet ik niet zeker of hij ook Paus was (foutje..). Maar hij regelde wel even een concilie om wat knopen door te hakken. Tja, wie was de baas?
  En vlak Athanasius van Alexandrië ook niet uit. Wist van opruimen.

 245. Pierre Hyacintus Maria van de Kletersteeg--wie anders 8 november 2014 om 18:34

  ..en in het consilie in Triest (geloof ik) stond voor iedere bisschop een hoer officieel op de loonlijst. Denk je dat die grapjassen zolang in een hokkie op een droogje bleven zitten?
  Maar een romeinse Keizer heft idd de drie–eenheid uitgevonden.
  Hokus-pokus-pilatus-pas…
  In de vierde eeuw als ik het wel heb.

 246. Aad Verbaast 8 november 2014 om 18:43

  @Kleet: er zou zelfs een vrouwelijke paus geweest zijn. http://nl.wikipedia.org/wiki/Pausin_Johanna
  Persoonlijk had ik daar geen bezwaar tegen gehad trouwens.
  Maar ja, de kenners van de Bijbel (nog steeds) lezen toch dat de vrouw door God als een volstrekt ondergeschikt wezen werd beschouwd (Zie dit blog: “rib”, “hulpje”).

 247. joost tibosch sr 8 november 2014 om 18:49

  Aad Je weet toch dat we met Constantijn al in de vierde eeuw zijn. Ik zeg het je maar dat ik als volwassen gelovige -en dat veroorloof ik me gewoon, en waarom niet?- nog al wat kritiek heb op een Constantijns hierarchische kerk, die men wanhopig en, met dat vervelende zgn gezag, tot in onze tijd probeert te handhaven. Wedden, dat dat na onze befaaamde gezaskrisis niet zal lukken!?

 248. Pierre Hyacintus Maria van de Kletersteeg--wie anders 8 november 2014 om 18:53

  Hier is de orthodoxe kerk. Volkomen achtelijk. Maar priesters hebben een goed loon. Ze prediken een moral van de middeeleeuwen. maar eentje werd gesnapt terwijl hij onder de kansel een uur voor het begin van de mis een griet in de kerk keesde.
  Maar dat was heeeeeeeeeel iets anders dan seks buiten huelijk om……dat zag ik heeeeeeeeeeeelemaal verkeerd.
  Maar ja, ik ben dan ook niet verlicht….

  Met die gerformeerden en soortgenoten kan je niet praten.
  Ze zijn er zelf heilig van overtuigd dat zij de “verlichten’ zijn.
  In dorpspolitiek e.d. wringen ze zich altijd op de hun toebehorende gluiperige en achterbakse manier tussen.

  moet er toch een nieuwe zekering in…

  met baptisten e.d. 9desonanten) kan je nog wel wat worden.
  Maar die timmeren niet aan de weg.

 249. joost tibosch sr 8 november 2014 om 18:56

  Wat jouw “rib”en “hulpje” betreft zie mijn reactie 3 november. Blijf je nou zaniken?!

 250. Pierre Hyacintus Maria van de Kletersteeg--wie anders 8 november 2014 om 18:57

  Ooit was ik op een opleiding social werk.Afspraak met leuk miepie–uit Hoogeveen. Moest haar thuis afhalen. Wilde haar pa met droge ogen een discussie/gesprek/ indoctrinatie aangaan over de vraag of een cigarettenautomaat wel stiekum werken was of niet……

 251. Aad Verbaast 8 november 2014 om 18:58

  @Joost Tibosch sr: Ik weet inderdaad dat we dan in de vierde eeuw zijn. Maar aan die arbitraire keuzen die toen zijn gemaakt (fundamentele keuzen) kan nog steeds niet getornd worden.
  == Wedden, dat dat na onze befaaamde gezaskrisis niet zal lukken!? == Daar hoef ik niet om te wedden. Het gaat ons niet lukken voordat we in de hemel of hel belanden (het vagevuur is afgeschaft meen ik te begrijpen).

  1856:bedoel je deze?: == Eva” krijgt haar naam als “zij die leven geeft” ==
  Fijn zo’n hulpje. Ik moet er niet aan denken dat ik zelf zou moeten baren. Nog even afgezien van het gegeven dat een straf van God was dat het ontieglijk veel pijn moest doen.

  P.S.: ik zanik toch nooit?

 252. Pierre Hyacintus Maria van de Kletersteeg--wie anders 8 november 2014 om 19:05

  Zie 18.34……

  Kraaien vangen
  Alle gereformeerde meiden gaan in een gebouw, ouders gaan eruit.
  Jongens klimmen naar binnen en neuken wat er te neuken valt
  Wat zwanger raakt gaat trouwen.

  heet Kraaien vangen. Iedereen weet het in de ijselmeerdorpen. niemand praat erover.

  Is net zoiets als Moetollo op Samoa.
  Heb ik ooit een stukkie over geschreven op de RUG.

 253. joost tibosch sr 8 november 2014 om 19:13

  PHM etc Je weet nog steeds niet dat ik een rasechte brabander ben en dus….

 254. joost tibosch sr 8 november 2014 om 19:27

  “en dat ik met met jouw “kraaienvangen” alleen maar de slappe lach krijg. Wat zielig voor je!

 255. Pierre Hyacintus Maria van de Kletersteeg--wie anders 8 november 2014 om 19:51

  Is het je niet opgevallen, dat ik me rot lach om theologie?
  En dat ik dat iets vind voor gestoorden?
  Is het waar dat jij je als wetenschapper beschouwd?
  Tja alles weten van iets wat niet bestaat en daar jarenlang de boel mee beduvelen…..

  Maar is het waar, dat je iets waar je niks van weet, niet gelooft?
  Heb je het niet moeilijk dan in de kerk?

  Maarre; kraaien vangen is een traditie aldaar. Was ooit bedoeld om te voorkomen dat ze niet bleven zitten met ongetrouwde meiden.
  Zwanger raken is een bewijs van bruikbaarheid…
  Maar dat wist je al.

  Ongeveer hetzelfde als Moetollo op de Samoa eilanden; en als bij het jaarlijkse lasso feest bij de Laplanders.
  Schijnt bij meer culturen plaats te vinden.

  maar ben je zo dom en zo slecht geschoold dat je dat nietweet/
  komt dat misschien omdat je ouders al eerste graads familie waren voordat ze trouwden?

 256. Rob Alberts 8 november 2014 om 20:04

  Soms betrap ik mij er op dat ik toch een vooroordeel uit het verleden meedraag.
  Terwijl ik ook open en onbevangen daar nieuwe mensen, situaties wil kijken.

  Het altijd maar moeten maakt ook dat ik nu minder makkelijk geniet van mooie momenten, bijna ontevreden met al mijn voorrechten ……

  Vriendelijke groet,

 257. Pierre Hyacintus Maria van de Kletersteeg--wie anders 8 november 2014 om 21:18

  Er I niet EEN enkele gereformeerde of art 31 of orthodoxe die normal denkend of sociaal acceptabel is.

  Hun “leer” heft gewerkt als een mengvorm van indoctrinatie tot hersenspoeling; de schade is nagenoeg onmogelijk te herstellen, omdat die invloed is uitgeoefend op een ontvankelijke leeftijd.

  Zie Ruttekut en Bakelende; hun maatschappij houding en houding tov inactieven is gebaseerd op hun achtelijke leer.

 258. King Billy 8 november 2014 om 23:27

  @selfie, smaakt ’t dat neuspeuteren?

 259. koppieop 8 november 2014 om 23:35

  @blutch1 09.50: Die site had ik ook gezien maar ben er niet op doorgegaan omdat ik haast had met iets anders. Speciaal # 12 :
  – Zijn er ook regenbogen zonder kleur? –
  vond ik een leuke vraag omdat ik net tevoren dit kinderverhaaltje had gelezen.

  De Kleuren van de Regenboog (verhaal van Bryce Weaver)
  “Er was eens een regenboog. Hij was verdrietig omdat hij geen kleuren had. Dus ging hij op reis, op zoek naar kleuren om zich mooi te maken.Hij kwam bij een sinaasappelboom. Hij at een paar sinaasappels. Lekker zeg! Nu had hij oranje als kleur.De regenboog vervolgde zijn weg. Hij kwam bij een appelboom vol rode appels en hij at er een paar. Nu had hij rood als kleur erbij.Toen vond de regenboog wat mooi groen gras en hij at ervan. Een groene boog kwam erbij.�s Nachts keek de regenboog omhoog en zag de gele maan. Hij dacht: daar is een kleur die ik ook niet heb en hij nam een hap.Hij ging weer op weg en zag wat glinsteren. Het was fris schoon water. Hij nam een slok en kreeg de kleur blauw erbij.De regenboog draaide zich om en zag een tafellaken met wat paarse druiven. Hij at ze en kreeg een paarse streep.Een paar kinderen kwamen door het park en zagen de regenboog. Ze waren zo verbaasd. Ze riepen ?Oh wat een mooie regenboog?! De regenboog was gelukkig.”

 260. joost tibosch sr 9 november 2014 om 00:34

  Aad Nee, ik bedoelde dat “been van mijn been en vlees van mijn vlees”, En dat we dat nu nog steeds als die oude nomaden, niet bij beesten maar bij onze partners, kunnen voelen. Wat vreemd dat jij dat niet voelt!?

 261. Pierre Hyacintus Maria van de Kletersteeg--wie anders 9 november 2014 om 06:56

  @King Billy: ik weet dat je in mofikana zit, maar ZO achtelijk kunnen ze daar ook niet zijn— is Bokito, en hij steekt zijn MIDDELVINGER op….
  Dat heft een bepalde beteknis–leg ik je wel eens uit als je een grote jongen bent–iets van waardering of zo….

 262. Aad Verbaast 9 november 2014 om 09:44

  @King Billy: mooie site waar je makkelijk in kan verdwalen 😉

 263. Aad Verbaast 9 november 2014 om 09:46

  @Joost Tibosch sr.: kan natuurlijk aan mij liggen maar die observatie (“been van mijn been en vlees van mijn vlees”) is nooit mijn deel geweest. Ik had/heb daar altijd heel andere gevoelens bij.

 264. Pierre Hyacintus Maria van de Kletersteeg--wie anders 9 november 2014 om 10:10

  Dat geeft “vreet jezelf op” en zelf-kanibalisme” een nieuw perpectief.
  Zou day wel mogen in DE?
  Gewoon kannibalisme mag er niet. Ondanks geloofsvrijheid schijnt het toch niet helemaal de bedoeling te zijn, je overladen buurvrouw in stukkies terug te vinden in de schappen van Aldi…
  Kan ik me voorstellen; ik heb haar bij leven gezien…….

 265. Pierre Hyacintus Maria van de Kletersteeg--wie anders 9 november 2014 om 10:14

  Maarre..je kan alleen maar mekkeren over stroman en ad hominem en zo, doordat de arabieren de verloren boeken van de oude grieken vertaalden Averoes gaf ook wat kanttekeningen.

  In vergelijk: zonder de arabieren geen wetenschap of universiteiten in Europa/
  Bieb in kathedraal had 100 boekjes; bieb in Toledo 80.000

  Naderhand werd een een ander omgekeerd; de islam vermoorde alle kennis en de christelijk begon schoorvoetend kennis te accepteren.
  Maar bv Coperbicus: was een copycat. Hij kopieerde zijn belangrijkste stellingen van een geleerde uit de 4de eeuw. een arabier dus.

 266. Aad Verbaast 9 november 2014 om 10:57

  @Kleet: ook al zo’n vergissing tijdens de schepping. Maakt Hij een boom van wijsheid en goed en kwaad. Onmiskenbaar dat ze daar beiden van aten (wat niet mocht). Ondanks dat werden ze (en hun nazaten) niet wijs om over het verschil tussen goed een kwaad maar niet te spreken. Had Hij zich toch goed vergist! Eeuwen ellende, en nog.

 267. Pierre Hyacintus Maria van de Kletersteeg--wie anders 9 november 2014 om 11:16

  +even een boompje planten” was ooiteen leuke reklame.(oranjeboom bier….)Wijsheid? andere culturen wisten 15 eeuwen voor ons dat de aarde rond was….

  De orthodoxen (en gereformeerden zweren erbij, dat de aarde max. 7.000 jaar oud is.

  nou konden die ouwe joden niet goed tellen (behalve naar zich te) dus “7” was zo’n beetje het hoogste getal.
  En duizend betekende heel veel.
  Wel leukl te weten: de “nul” toevoegen aan 1, of 2 of zo om ze 10 maal zo groot te maken is een vinding uit India…

 268. Pierre Hyacintus Maria van de Kletersteeg--wie anders 9 november 2014 om 11:22

  Dan: er is rondom 2005 een filmpje gemaakt door nederlanders in een dorp hier vlakbij
  ” the meeting of 3 orthodoxies” de RO orthodoxen, de joodse, de gereformeerden.

  Er werd op zolder in dat dorp van een kerk een kast gevonden voor joodse gebedsrollen.
  Leek wel aardig om die op te sturen naar NL.
  Dus op detransport documenten “antieke kast, (met de joodse naam erbij”
  Aan de grens: mocht niet in export was een national erfgoed.
  Nou kregen ze van een welwillende ambtenaar de kans om gewoon in te vullen ‘tweedehands kast” maar dat wilden ze niet–de schijnheiligen.
  Wel stelen dat mag die kerk wel, en frauderen.
  Die kast heft maanden in een douane opslag gestaan; heft een vermogen gekost aan reiskosten, en opslag

  Wat getoond werd, was de achtelijkheid van die 4 orthodoxies.

 269. Aad Verbaast 9 november 2014 om 17:14

  @Kleet: getal o: Brahmagupta om precies te zijn. Geen domme kerel zo te lezen. Kon ook al rekenen met negatieve getallen.
  http://nl.wikipedia.org/wiki/Brahmagupta
  Maar ja, zo’n 1000 jaar eerder werd er ook al gerommeld met de 0. Het was nog even wachten op de uitwerking. http://nl.wikipedia.org/wiki/0_%28cijfer%29

 270. Pierre Hyacintus Maria van de Kletersteeg--wie anders 9 november 2014 om 17:48

  Het eerste geschrift kwam eigelijk van Babelonie. ook asphalt op straat, kanalisatie, watertoevoer, meetkunde wiskunde astrologie astronomie en nog wat zaken. Het uur delen in 60 minute en die in 60 seconden; een cirkel 360 graden, jaar ongeveer 365 dagen Allemaal Babelonie.

  De grieken kwamen 1200 jaar later met eerste boek

  Die zijn in geschiedenis bijna verloren gegaan.Maar arabieren hadden ze vertaald en zo zijn de teksten bewaard averoes gaf wat commentaar erop.
  de romeinen hadden wel archtekten, maar die waren waarschijnelijk “geroofd” van andere culturen.
  Rome noemde alle andere volken barbnaren.–zelfde trouwens als de jappen.
  Maar die barbaren waren politiek, social, economisch verder dan Rome.
  in feite was Rome barbaars, maar overwinnaar met leger

  De joden hebben weinig bijgedragen aan ontwikkelingen; ze waren min of meer primitieve boomapen, slaaf van Babylonie en egypte.
  vergelijkbaar met roemenen en bulgaren nu.

  De cristelijken; de eerstaanvallen van Vaticaan op sommige sekten, maar ook in de 3de of 4de eeuw in Alexandrie.Daar was een wetenschapster, excellent in wiskunde, astrologie,talen en die werd door de christenen levend gevild, verkracht, ledenmaten afgehakt en verbrand.
  met haar ging een bieb verloren met 400.000 werken.
  maar de katholieken hadden de macht…

  En dat ging door en door.
  ECHTE redden voor kruistochten: terwijl Europa stilstond in ontwikkeling, waren arabieren wereldleiders in wetenschap.
  Toen de katholieken in zuid spanje de moren verdreven, vonden ze kennis; zoveel dat de eerste universiteiten warden geopend in Europa
  had een kathedraal 100 boeken, in Toledo bieb 80.000

 271. Aad Verbaast 9 november 2014 om 18:04

  @Kleet: bijzonder natuurlijk. Ook bijzonder dat die Arabieren ergens in de geschiedenis zijn stilgevallen ten opzichte van andere werelden. Reden?
  Geldt overigens ook voor China, die lang geleden ook zijn tijd ver vooruit was.

 272. Pierre Hyacintus Maria van de Kletersteeg--wie anders 9 november 2014 om 18:18

  Er waren in India en China interlectuelen, in een organisatie die nog steeds bestaat; al meer dan 6000 jaar.

  De chinezen zijn nootkapitalistisch geworden; zie Max Weber; Taoisme blokkeerde dat

  Voor de arabieren: de groeiende macht van de islam heft alles vernietigd en zal voeren tot totale zelfvernietiging.

  Net zoals wij in een neerwaartse spriraal zitten; de zorg, de armoede, het ziekelijke striven naar macht, enorme stijging van moorden, dat alles zijn alleen maar symptomen.
  Als het het analyseert: dank U wel gereformeerde klootzakken voor de invloed uitgeoefend op de ouders van ruttekut en Bakelende, die hun tot een paar ziekelijke psychistch gestoorden maakte, en ons sociale bestel vernietigede.

  P.s,; het stelen door Coperbicus van kennis is slechts een enkel voorbeeld; er zijn er vele…..Christendom moest toch elitair zijn?

  Chinezen: zijde, buskruit, kolen, alle “italiaans eten boekdrukkunst, civiele administratie, uitstekend infantriezwaard, thee, kruiden, en compoundboog. en veel meer….

  Daarnaast: zie NL vanaf 1930 40.000 chinezen in NL; criminaliteit: nul
  Sociaal gedrag: model

 273. Aad Verbaast 9 november 2014 om 18:27

  @KLeet: ik heb me laten vertellen door meerdere Chinezen toen ik ze daar naar vroeg dat het gekomen zou zijn doordat het Hof zich op een gegeven moment liet beïnvloeden door nieuwe stromingen die b.v. verlichting nastreefden en daardoor afstand namen van wereldse zaken als wetenschap. Toen was het snel afgelopen.

 274. blutch1 9 november 2014 om 18:57

  Chinezen criminaliteit 0?
  Ik herinner me nog dat hoofd van die internationale mensensmokkel in containers. Het hoofd was een Chinese vrouw. Verder opiumhandel, triades,gokken, afpersing enz. Het verschil is dat Chinezen het zwijgend zelf opknappen.

 275. Pierre Hyacintus Maria van de Kletersteeg--wie anders 9 november 2014 om 19:14

  De uitzondering waren: de Hongkong chinezen. Die introduceerden bheroine en gokken, en schoten regelmatig elkaar af in Amsterdam.
  Maar van de vaste land chinezen van de oorspronkelijk 40.000: gee criminaliteit.

  De verniging: de Jannisten

  Die chineesjes hebben het fout.
  In china was alles om kapitalisme te krijgen. Een factor niet: wereldbeschouwing. Taoisme blokkeerde die ontwikkeling. had niets met de regering te maken.
  Nogmaals: lees Max Weber.

  Opium: Nederland was de grootste producent ter wereld. Werd gemaakt als betaalmiddel in China voor thee en specerijen. Werd ook in grote hoeveelheden naar England geleverd; zelfde gebruik

  Maar de chinezen waren zo rustig, dat ze niet in de minderhedennota stonden. Daarom konden ze geen subsidie krijgen., Ze bestonden niet.

 276. reinejragolo 9 november 2014 om 20:21

  Pierre 17.48 Men weet mogelijk al 11.000 jaar dat de aarde rond is. Leuk om over Piri Reis en over Gobekli Tepe te lezen.

 277. Pierre Hyacintus Maria van de Kletersteeg--wie anders 9 november 2014 om 20:49

  Veel te moeilijk voor mijn simple geest. Ik houd het bij Einstein…..moet eigelijk even aan een velichte geest vragen…..uhhhhhhhh…..Olivier Bommel? Joost? Mickey Mouse?

 278. reinejragolo 9 november 2014 om 20:59

  Probeer op dit uur nu zelf eens die verlichte geest te zijn.

 279. reinejragolo 9 november 2014 om 21:50

  Ik zie je bescheidenheid in bescheidenheid.

 280. Aad Verbaast 9 november 2014 om 23:53

  Goh, Ik heb @Selma helemaal nog niet gezien met een duiding op dit blog.
  Ze schreef op het vorige blog nog in reacties:

  == Als ik een bijbeltekst probeer te begrijpen, lees ik eerst de Hebreeuwse of Griekse grondtekst, dan de Statenvertaling (die staat het dichtst bij het origineel), de NBG (ook degelijk), de Willibrord en de vertaling van de Jehovagetuigen. En soms nog een Engelse of Duitse bijbel erbij. ==

  en: == Ik hoop dat ik je hier en daar nuttig aan kan vullen, of literatuurverwijzingen geven en zo ==

  en == Daarom wil ik hem helpen, met bijdragen van teksten die de leek niet kent. Antieke teksten, ook veel ouder dan de bijbelse, met voorbijbelse teksten die zo openbarend mooi kunnen zijn. ==

  Dat kost natuurlijk veel tijd om dat allemaal bij elkaar te graaien specifiek over dit lapje tekst hierboven uit Genesis, maar een hele week?? 🙂

  En morgen staat de volgende er al weer op!

 281. Aad Verbaast 9 november 2014 om 23:59

  @King Billy: jeetje, en je krijgt er nog een grateloos e-boek bij!

  Maar ja, weer hetzelfde liedje: == Ich habe die AGB gelesen und bin einverstanden, die Widerrufsbelehrung habe ich gelesen == Wel even aanvinken..
  Voordat je het weet staat ergens in de kleine lettertjes dat je hierbij verklaart dat alles wat in de Bijbel staat de echte en enige waarheid is! etc etc. Dan maar geen e-boek..

 282. blutch1 10 november 2014 om 00:11

  Het is gelukt. Ik kan nu het blog lezen en Kleet wordt eruit gefilterd.

 283. Aad Verbaast 10 november 2014 om 00:16

  @Blutch1: kunnen we dan binnenkort een blogje van je verwachten hoe je een dergelijk mirakel voor elkaar hebt gekregen?

 284. Pierre Hyacintus Maria van de Kletersteeg--wie anders 10 november 2014 om 05:45

  …blijft er weinig over en zakt het peil aanmerkelijk….

 285. King Billy 10 november 2014 om 07:53

  Alles heeft zo z’n prijs. We gaan met z‘n allen veel te laat naar de hemel. Of eigenlijk naar de hel kunnen lopen. Desnoods over water, beheerd door de waterschappen. In het bedrijfsleven staan (pensioen)verplichtingen onder activa op de balans. Sommigen profiteren daar meer van dan anderen. Piloten en bestuursleden bijvoorbeeld. Not all animals are solidair. Vastgevroren geld, dat diezelfde overheid en ‘Brussel‘ middels slimme trucjes proberen los te wrikken om de economie levensvatbaar te houden.

  http://www.binnenlandsbestuur.nl/ambtenaar-en-carriere/nieuws/pensioenpot-gemeenten-maar-voor-helft-gevuld.9451516.lynkx

 286. Aad Verbaast 10 november 2014 om 08:04

  @King Billy: jeetje, hebben ze toch weer een prima reden gevonden om de burgers weer wat extra geld uit de zakken te kloppen.
  Kost wat, maar dan heb je ook wat met zo’n pensioen.
  Kan ook anders. Noach werd 950 jaar oud (daarover vandaag) en toch hadden die lui er nooit aan gedacht een ABP op te richten. Onbegrijpelijk! Waar deden ze het van!?

 287. Pierre Hyacintus Maria van de Kletersteeg--wie anders 10 november 2014 om 09:27

  Hij kluste er zwart bij. Schijnt wat bootjes gebouwd te hebben.

 288. Pierre Hyacintus Maria van de Kletersteeg--wie anders 10 november 2014 om 09:29

  Pensioenen in problemen? Rechtvaardigheid! Die mensen met grote pensioenen hadden al een veel beter inkomen dan Jan met de Pet, hadden ook kunnen sparen. En die hebben ook nog 6 jaar mionder gewerkt…

 289. Pierre Hyacintus Maria van de Kletersteeg--wie anders 10 november 2014 om 10:11

  ijn favoriete groep: the monkees
  Mijn favoriete politicus: Bokito
  Mijn favoriete partij: partij van de dieren

 290. Pierre Hyacintus Maria van de Kletersteeg--wie anders 10 november 2014 om 11:05

  In india weten ze het beter!
  Geen gezeur over zwarte pieten!
  Hebben subsidie gekregen van een bijbelclub uit Staphorst.
  Daar werd een vrouw naakt op een ezel gebonden en ze maakten haar gezicht zwart!
  En zo door het dorp gereden!

  dat doet oude tijden herleven; overspelige vrouw naakt op mestkar door Staphorst…

 291. King Billy 10 november 2014 om 11:33

  Rubio heeft kennelijk toegangsproblemen. De sleutel tot toegang kwijt of zo? Voor het geval gluren nog lukt, kan Rubio beter een nieuw toegangskaartje bij WP aanmaken met een nieuwe naam en nieuwe toegangssleutel, die hij ergens opbergt waar hij hem kan terugvinden. Rubio.1.1 of Oibur?

 292. Pierre Hyacintus Maria van de Kletersteeg--wie anders 10 november 2014 om 12:11

  Maar gereformeerden zijn wel lollig. Niemand zal zebeschuldigen van snugger zijn

  Ik werkte destijds in de papier industrie in de buurt van Oude Pekela.
  Nou kwam daar veel papier uit DE; dus veel pono.
  Een van de gerformeerde lichten, met altijd een grote bek over ongelovigen, zat altijd porno te zoeken.

  Werd tijd voor zijn afgang.
  Dus ikke, in de kantine, iedereen luisterde mee: “Jan, je bent een man van de wereld, en je weet alles van vrouwen. Zin in een experimentje?
  Jan met een bloedrode kop ” Jawel, wat dan?
  Een triootje?
  Jawel-zei Jan
  Ikke: Dan moet je nu naar huis gaan…..

  Denk dattie na een maandje of zo het begreep…..

 293. Aad Verbaast 10 november 2014 om 12:24

  @King Billy: merkwaardig inderdaad. Is @Rubio verdwenen van de aardbodem?
  Aan de andere kant, je kan hier zonder iets, ww, etc gewoon reageren. Daar kan het dus niet aan liggen volgens mij.

 294. Theo 20 november 2014 om 12:21

  “Je mag van alle bomen in de tuin overvloedig eten, maar van de boom van de kennis van goed en kwaad mag je niet eten.”. (Gn 2:16-17).

  Oef.. De klassieke versie van “hou jij ze dom, dan hou ik ze arm”?
  En om even duidelijk te maken wie hier nou eigenlijk de baas is ook nog even een stevige sanctie op dit vergrijp gezet: “.. want op de dag dat je daarvan eet, zul je sterven.” (Gn 2:17).

  —————-

  Misschien is het al gezegd hier. (ik heb niet alle reacties gelezen, maar wat ik hierboven lees is behoorlijk off topic.

  Welaan. De schrijver heeft kennelijk een nogal letterlijke opvatting van de bijbel. Het is zaak om de bijbel met andere ogen te lezen en dan ga je dingen ‘zien’. Waar deze passage over gaat is het moment in de evolutie waarop de denkende mens ontstond. Het denken geeft kennis van goed en kwaad zoals we dat ook in onze huidige opvattingen nog kennen. Mandela=goed, Hitler=kwaad. Zoiets. Het hoeft geen betoog dat onze niet-denkende voorouders geen kennis hadden van goed en kwaad.

  Waarom wordt het dan ‘sterven’ genoemd op de dag dat je er van eet? Dat wordt gedaan omdat de mens zoals wij die kennen heden ten dage een ‘dode mens’ is. Zijn denken geeft de mens een wereld vrijwel alleen bestaande uit perceptie. Die perceptie schept een ego-wereld. De denkende mens heeft een schijnwereld geschapen en ziet deze voor waar aan.

  Zo staat de bijbel vol met symbolische vertellingen welke als je ze letterlijk neemt natuurlijk volstrekte onzin is.

 295. Aad Verbaast 20 november 2014 om 12:33

  @Theo: == Zo staat de bijbel vol met symbolische vertellingen welke als je ze letterlijk neemt natuurlijk volstrekte onzin is. == eens met je.
  In het blog hiervoor (de introductie: https://aadverbaast.wordpress.com/2014/10/27/omtrent-het-oude-testament/) beschrijf ik wat mijn beweegredenen zijn om deze serie te schrijven. De (vermeende?) symboliek laat ik graag aan anderen over.

  Mijn doelstelling(van meerderen) is om voor mezelf (en mogelijk anderen) maar eens gedetailleerd te beschrijven dat als je de Bijbel letterlijk neem je je baseert op “onzin”.
  Maar ja, er zijn er nog heel veel (waaronder grote instituten) die die Bijbel wel letterlijk nemen. En dan gebeuren er ‘dus’ rare dingen. Hele rare dingen. Onzinnige dingen.

 296. Theo 20 november 2014 om 17:03

  Aha, op die manier. Ach, mensen geloven de gekste dingen, dus waarom niet in de letterlijke bijbel?

 297. Aad Verbaast 20 november 2014 om 17:10

  @Theo: goedgelovigheid is volksziekte nummer 1 verwacht ik zo maar. Ook slecht te genezen.
  Maar iedereen is vrij te geloven wat hij of zij wil. Zolang ze er mij maar niet mee lastigvallen zeg ik er dan maar meteen bij. 🙂

 298. Theo 20 november 2014 om 20:32

  Geloof is de gesel der mensheid. Waarom zou je geloven als door onderzoek ook weten kan?
  Maar zoals je zegt: een ieder moet maar doen wat hij of zij niet laten kan.

 299. Pingback:Jozef, Egypte. De eindbalans van Genesis | Aad Verbaast

 300. Pingback:Massaslachting door een Gouden Kalf | Aad Verbaast

 301. Pingback:De conclusie: een ontluisterend Godsbeeld | Aad Verbaast

 302. Aad Verbaast 23 december 2015 om 19:05

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: