Aad Verbaast

te gek voor woorden eigenlijk

De 10 onnodige plagen van Egypte

Death_of_the_Firstborn_Alma_Tadema

Deel 18 uit de serie: Omtrent Het Oude Testament. Één van de meest bizarre verhalen in de Bijbel. God kiest er voor om een het Egyptische volk onnodig tot op het bot te martelen puur om zelf naam te maken. Vreemde stelling? Nee, de bijbel laat er geen twijfel over bestaan.

Dat God het plan had opgevat om “..mijn legers (!!) , mijn volk.., weg( te)leiden uit Egypte” (Ex 7:3-4) is nog voorstelbaar. Ze hadden immers al 400 (!) jaar in slavernij moeten leven daar. Terwijl God ze een land “land dat overvloeit van melk en honing” (Ex 3:17) beloofd had. En dat land lag heel ergens anders. Belofte maakt schuld. Beter laat dan nooit.

Maar Hij had dat natuurlijk (gezien zijn machtige mogelijkheden) op een elegante manier kunnen oplossen. Daar kiest Hij echter in het geheel niet voor.

Hij kiest voor het volgende: “Dan zal Ik de farao halsstarrig maken. De farao zal niet naar u luisteren, maar Ik zal Egypte mijn kracht laten voelen, .. dat Ik zwaar zal straffen.” (Ex 7:3-4)

Wacht even..

Hij kiest er dus voor de farao “halsstarrig” (in plaats van meegaand wat dan ook had gekund lijkt me) te maken om hem zwaar te kunnen straffen? En niet alleen de farao (ook nog ergens voorstelbaar) maar met hem het hele volk?

Wat voor een uiterst vreemde kronkel is dat in Zijn gedachten?
Met welke motivatie in Godsnaam? Maar ook dat wordt toegelicht:

“.. want ik maak hem en zijn hovelingen onwillig, zodat Ik mijn tekenen voor hen kan verrichten. Dan kunt u later aan uw kinderen en kleinkinderen hoe Ik tegen de Egyptenaren ben opgetreden en welke tekenen Ik onder hen aangericht heb. Zo zult u weten dat Ik de HEER ben.” (Ex 10 1-2).

En: “Ik had al eerder mijn hand kunnen uitsteken en uw onderdanen kunnen slaan met de pest, dan zou u van de aarde verdwenen zijn. Maar Ik heb u in leven gelaten om u mijn kracht te laten zien en om mijn naam bekend te laten worden over heel de aarde.” (Ex 9:15-16).
“Dan zult u weten dat er op de hele wereld niemand mijn gelijke is.” (Ex 9:14).

Ah, dus dat is de ware motivatie van Hem. Puur eigenbelang. Klassiek staaltje van “personal branding” dat zijn weerga niet meer zou kennen in de wereldgeschiedenis.

Daar mag blijkbaar een heel volk voor worden gemarteld en (grotendeels) gedood, en een compleet land met de grond gelijk gemaakt worden. Bizar. Meer kan ik er niet van maken.

En Hij gaat vervolgens helemaal los. 10 onnodige plagen werden over het Egyptische volk uitgestort.

Plaag 1: “Voor de ogen van de farao.. hief hij zijn staf op, sloeg op het water van de Nijl en al het water.. werd bloed. De vissen stierven, de Nijl begon te stinken en de Egyptenaren konden het water.. niet meer drinken.” (Ex 7:20-21).
Plaag 2: “.. Er kwamen kikkers, die heel Egypte overstroomden.” (Ex 8:2)

Nog niet erg indrukwekkend voor de farao trouwens. De magiërs van Egypte hadden deze trucs ook al in hun repertoire. (Ex 7:22 en Ex 8:3).

Plaag 3: “heel Egypte was in muggen veranderd.” (Ex 8:13)
Plaag 4: “Het land was van de steekvliegen vergeven.” (Ex 8:20
Plaag 5: veepest. “Al het vee van de Egyptenaren kwam om” (Ex 9:6)
Plaag 6: “..mensen en dieren kregen builen die openbarsten en gingen etteren.” (Ex 9:10)
Plaag 7: “Op alle mensen en dieren die buiten staan en niet onderdak zijn, zal de hagel neerslaan en zij zullen omkomen” (Ex 9:19).
Plaag 8: Sprinkhanen “Ze bedekten heel de oppervlakte.. in heel Egypte geen groen meer over.” (Ex 10:15)
Plaag 9: duisternis: “.. drie dagen lang kon niemand een voet verzetten.” (ex 10:23).

En na elke keer lees ik weer (of woorden van gelijke strekking): “Maar de HEER maakte de farao halsstarrig en hij wilde de Israëlieten niet laten gaan” (voorbeeld: Ex 10:27).

Tja beste lezer, ik moet bekennen dat ik misselijk wordt bij de gedachte. God kiest ervoor om de leider van een volk “halsstarrig” te maken om zo doende het hele volk (die er niet voor verantwoordelijk was) telkens weer op barbaarse wijze te straffen. Alleen om naam te krijgen in de wereld!

Welk signaal geef je daarmee in godsnaam af?!

Inmiddels was heel Egypte inmiddels ten gronde gericht. Land, mens en dier.

Maar nog niet genoeg. God houdt wel van ronde getallen.
Plaag 10 moest er nog even overheen om de boel af te maken.

“Het was midden in de nacht toen de HEER al de eerstgeborenen van Egypte sloeg, vanaf de eerstgeborene van de farao, .. , tot aan de eerstgeborenen van het vee.” “.. een luid geschreeuw klonk over Egypte, want er was geen huis zonder dode.” (Ex 12:29)

Het was de ultieme doodsklap. De Israëlieten mochten uiteindelijk vertrekken.

Maar daarover een volgende keer.

 
P.S. Binnenkort deel 19: Met 600.000 man de woestijn in. Feest!
P.S.: plaatje komt hier vandaan: http://nl.wikipedia.org/wiki/De_dood_van_de_eerstgeborene_van_de_Farao
P.S. alle verschenen blogs in deze serie zijn te vinden in de rechterkolom onder het kopje: “Omtrent het Oude Testament”

115 Reacties op “De 10 onnodige plagen van Egypte

 1. King Billy 2 maart 2015 om 18:13

  Ach ja, een strijd tussen de Almachtige en Egyptische goden. Met iedere plaag werd een door de Egyptenaren aanbeden god het vel over de oren getrokken.Maar dat niet alleen. Na vierhonderd jaar afwezigheid moesten ook voor Zijn twijfelende uitverkorenen de piketpaaltjes opnieuw worden uitgezet. Een heroische strijd der titanen in de hemel en op aarde. Griekse mythologie verbleekt daarbij. De superieuriteit van een eerst onwillige Mozes moest ook nog eens bevestigd worden tegenover de Pharao.
  Evengoed, later, veel later, schijnt het allemaal vergeven te worden als weer symbolisch een lam van stal wordt gehaald.

 2. Aad Verbaast 2 maart 2015 om 18:21

  @King Billy: de Egyptische God komt niet eens voorbij in dit verhaal.
  De farao, werd, als ik verhaal mag geloven, slechts een marionet in de handen van God die er een geheel persoonlijke agenda op na hield. In mijn ogen een abjecte agenda ook in dit tijdsgewricht.
  Had Hij er voor gekozen om de farao meegaand te maken dan had ik meer waardering voor de volgende doelen van Hem kunnen opbrengen:
  “Zo zult u weten dat Ik de HEER ben.”
  “Dan zult u weten dat er op de hele wereld niemand mijn gelijke is.”

 3. Johan 2 maart 2015 om 18:46

  Het staat er inderdaad niet letterlijk zo in, maar ik denk dat King Billy gelijk heeft. Er is namelijk wel sprake van Egyptische magiërs die met behulp van hun goden deels hetzelfde konden doen. Goed, de Bijbelse God is dus een tikkeltje doortastender, slimmer en vooral wreder. Hoezo God van de liefde, vraag ik mij dan af? Zo iemand zou ik toch niet willen aanbidden.

 4. Appelvrouw 2 maart 2015 om 18:50

  Ha fijn, weer een lekker verhaal.
  Dat bewaar ik voor morgen, als ik niets te doen heb.

 5. Aad Verbaast 2 maart 2015 om 18:57

  @Johan: == Hoezo God van de liefde, == ik heb er nog geen voorbeeld van kunnen vinden. “God van de vergeving” wordt ook wel eens genoemd. Geldt hetzelfde voor.

  @Aplevrouw: laat het even bezinken. Dan hoor ik wel later wel wat je er van vond.

 6. Johan 2 maart 2015 om 19:03

  Kortom: alle christelijke kerken nemen ons in het ootje!

 7. rubiotje 2 maart 2015 om 19:50

  Diverse wetenschappers hebben een poging gewaagd die plagen te verklaren. Een daarvan was dat er een komeet rakelings langs de aarde heeft gescheerd waardoor de aarde een moment stopte met draaien en duisternis ontstond. Maar tja, de Egyptenaren zaten in het donker en de Israëlieten zaten een eindje verderop in het licht. Allemaal onzin dus, alles verzonnen. Of gewoon geloven dat het echt gebeurd is. Wellicht helpt Joost ons een eindje op weg..?

 8. King Billy 2 maart 2015 om 19:56

  Re indirecte aanval op Egyptische goden. Zo werd het mij verteld door een eerbiedwaardige dominee tijdens cathechisatie. Wat ik herinner, bijvoorbeeld de rode Nijl was een teken van God om Apis en Isis, de god en de Godin van de Nijl een toontje lager te laten zingen. Een openbaring over de geheimen van de Bijbel! Waarschijnlijk daarom ook nooit vergeten.
  Enfin, er zijn ook gewone verklaringen voor de ellende die natuurrampen waarvoor een verklaring moet worden gevonden, destijds Egypte teisterden. Geen wonder dat men dan de biezen pakt, de staf oppakt en aan de wandel gaat.

 9. Pierre Van de Kletersteeg 2 maart 2015 om 20:21

  Volgens mij hadden ze gewoon hun electriciteitsrekening niet betaald.
  Daarnaast: de verhaaltjes van de plagen: toeval? Fantasie? metafoor?

  Ergens in het jaar 536 begon een periode van 1,5 jaar geen zonneschijn op aarde. Niks godswonder; maar de Krakatau had een zware uitbarsting.

 10. Pierre Van de Kletersteeg 2 maart 2015 om 20:22

  Daarna begon de elende; graanimport naar Constantinopel en achterland; kwam de woestijnrat mee, met de builenpest.

 11. ezelgedachten 2 maart 2015 om 21:33

  Als je zo doorgaat, val ik straks nog van mijn geloof. 😉

 12. Aad Verbaast 3 maart 2015 om 00:16

  @Johan: verrast? 😉

 13. Aad Verbaast 3 maart 2015 om 00:19

  @Rubio: uiteraard zijn er verklaringen gevonden om het verhaal toch nog een basis te geven. Met een beetje fantasie kunnen zelfs de wetenschappers prima verklaren waarom het allemaal gebeurd is zoals beschreven. Klimaatveranderingen en een vulkaanuitbarsting.
  Hier een voorbeeld: http://www.scientias.nl/bijbelse-plagen-zijn-echt-gebeurd/

 14. Aad Verbaast 3 maart 2015 om 00:24

  @King Billy: heeft die dominee ook uitgelegd dat als zijn uitleg waarom God dat allemaal gedaan heeft (tegen de Egyptische Goden en zo) daar geen woord over in de Bijbel staat? Zou je dan toch verwachten lijkt me..

  Verklaring: zie link hierboven.

  Dan: misschien kan @Joost aangeven, waarom er in de Egyptische overleveringen geen woord over deze rampen te vinden is..
  Lijkt me toch niet te missen als deze ‘echt’ zijn.

 15. Aad Verbaast 3 maart 2015 om 00:30

  @Kleet: == Krakatau == het zou (zie link hierboven) de Thera geweest zijn.
  Dit verhaal zou zich ongeveer 1500 B.C. hebben afgespeeld.
  Jouw verhaal over de Krakatou was ongeveer 500 B.C. Toen was de Bijbel al geschreven.
  Wel discovery channel een beetje bijhouden!

 16. Aad Verbaast 3 maart 2015 om 00:31

  @Ezelgedachten: jeetje, oppassen dus. Dat wil ik natuurlijk niet op mijn geweten hebben!

 17. Pierre Van de Kletersteeg 3 maart 2015 om 06:17

  Wat heet? Hoe vaak sindsdien gewijzigd/verkeerd vertaald/geselecteerde teksten verwijderd?

 18. Pierre Van de Kletersteeg 3 maart 2015 om 07:22

  Troiuwens: ECHTE geschiedenis: er is nooit een grootschalige uittocht geweest uit Egypte. Is ook logisch; er waren nooit joden in grote getallen.
  In Babylon waren er op een gegeven moment meer.

  Hoeveel er WEL waren en WEL weggingen is gedocumenteerd in een dorp waar ze door kwamen.
  Waren geen aantal;len van betekenis

  Zoals eersdre gezegd (bij de les blijven aad) je mag kiezen: de bijbel is een lul verhaal, fantasie, mythe, sage legend, mrtafoor of een mengsel ervan.

  Zoals die vrouw in dat bekende interview zei: geloven? Ik? In iets wat niet bestaat? Ik ben geen idioot!

 19. King Billy 3 maart 2015 om 07:47

  @Aad Verbaast. re onderlinge strijd goden. De dominee wilde daarmee slechts onderstrepen hoe almachtig God is. In de hemel en op aarde. Overigens verkeerden de Israelieten in een bevoorrechte positie. Het getolereerde, allochtone herdersvolk beheerde de veeschuur van de Egyptenaren. Cruciale spilfunctie. Kennelijk vierhonderd jaat naar ieders tevredenheid redelijk soepeltjes verlopen. Voor God blijkbaar geen enkele reden om tussenbeide te komen. Totdat de Egyptenaren vanuit het Oosten en het Zuiden serieus werden bedreigd, iedereen aan de bak moest en een extra bijdrage moest leveren om dit onheil te keren. De nieuwe Pharao -dictator of niet- verkeerde ook niet bepaald in een gemakkelijke positie. Geconfronteerd met een soort van Prisoner’s Dilemma. Voor de gevangen alle ingredienten plotseling aanwezig om maar weer eens op zoek te gaan naar het Beloofde Land van melk en honing. Met hun assets voor de melk als inzet.

 20. Aad Verbaast 3 maart 2015 om 09:16

  @Kleet: dat weten jij en ik. Nu de rest nog.

 21. Aad Verbaast 3 maart 2015 om 09:20

  @King Billy: fantasierijke man moet die dominee toch geweest zijn.
  Blijft natuurlijk de vraag waarom die God van hem in zijn allemachtigheid heeft besloten om het hele Egyptische volk zo af te straffen enkel om aan de wereld te laten zien dat Hij zo allemachtig was.
  Voor mij was Hij allemachtiger geweest als Hij in zijn allemachtigheid voor een een elegante en stille aftocht gekozen had.
  Zeker als (in de ogen van de dominee) het volk “in een bevoorrechte positie” was en ze “vierhonderd jaar naar ieders tevredenheid” daar geleefd hadden..

  N.B.: misschien toch nog eens een gesprekje met de man “met de kennis van nu”? 😉

 22. Pierre Van de Kletersteeg 3 maart 2015 om 09:56

  Die oude egyptenaren waren anders vrij makkelijkin straffen.
  Toen ze warden aangevallen door de “zee volken” en wonnen, lietenze de 10.000 gevangenen wel in leven; maar sneden wel tong uit en hakten een voet af.

  maar die groep joden van 600.000 bestond niet. Maar dan; dat is de bijbel; meer fictie dan fictie zelf.
  in werkelijkheid een paar honderd. Natuurlijk ook slaven van andere volken. Dat was standard bij het winnen van een slag.

  Hun goden waren “machtig” althans de dienaren van hun goden.
  toen een farao besloot een nieuwe hoofdstad te bouwen en over te gaan naar een enkele god, en vergat de priesters om zeep te helpen, duurde dat niet zo lkang.
  Priesters namen hun macht terug oude goden weer aan de macht en stad verlaten.

  het gebruik om alle mannelijke van een overwonnen volk af te maken wa zo stom niet; voorkwam wraak oorlog.
  Tot in de 19de eeuw : als er een opvolger voor een islamitsische Vorst moest komen, werd er geslecteerd uit zijn koters; de rest vaak enige honderden warden dezelfde dag afgemaakt
  Logisch; ze wilden geen eindeloze burgeroorlogen

 23. Pierre Van de Kletersteeg 3 maart 2015 om 09:57

  Er is archeologisch bewijs voor de aantallen joden.

 24. King Billy 3 maart 2015 om 10:10

  Dan rekent men buiten de Waard. Een naijverige God. Elders als ‘jaloerse’ vertaald. Komt nog eens bij dat gedurende vierhonderd jaar de strikt opgelegde instructies aan verwatering onderhevig waren. Ook Zijn geloofwaardigheid stond op het spel. De omstandigheden boden een uiterst opportuun moment om weer eens Zijn ware gezicht te tonen en eerder gedane beloften, onder de nodige ‘mitsen’ weliswaar, na te komen. Toch?
  En wat moesten de onzekere Israelieten doen, die hun voorrechten werden ontnomen? Geconfronteerd met voldongen, onaangename feiten. Blijven met alle gevolgen vandien of zich in het ongewisse storten met een rotsvast vertrouwen dat aan het eind van de werkelijke tunnel altijd weer ergens licht gloort?
  Eerlijk is eerlijk, wat dit betreft staan ze model voor menige volksverhuizing daarna. Al of niet met een Bijbel in de hand om dit te legitimeren.

 25. Aad Verbaast 3 maart 2015 om 10:22

  @King Billy: op zich weer veel voer voor psychologen. Naijver of jaloersheid vind veelal een oorzaak in onzekerheid over eigen kunnen. Dat relativeert toch aanzienlijk zijn allemachtigheid, hij was daar dan blijkbaar zelf niet erg zeker over. Maar tot die conclusie waren we al eerder gekomen.

  volkverhuizing: @Joost had het al eerder over Ghandi, Martin Luther King, en Mandela, die vaak naar deze historische onttrekking aan de slavernij en onderdrukking zouden hebben gerefereerd.
  Kan ik me nog iets bij voorstellen.

  Gelukkig hebben ze alle drie niet gerefereerd aan de manier waarop God het blijkbaar legitiem vond om daar (als straf) zwaar huis te houden. Dan hadden we er nog een aantal burgeroorlogen (met de Bijbel achter en in de hand) in de wereldgeschiedenis bij kunnen schrijven..

 26. rubiotje 3 maart 2015 om 10:26

  Aad; De uitbarsting van de Thera/Santorini moet vele malen krachtiger zijn geweest dan die van de Krakatau. Op Kreta en alle omliggende eilanden en delen van Turkije zijn daar de gevolgen van te zien. Ook hebben tsunami’s daarbij een grote rol gespeeld dus Egypte zou daar ook onder moeten hebben geleden. De laatste onderzee vulkaanuitbarsting bij Sumatra heeft ons laten zien hoe ver een tsunami schade kan aanrichten. Bewezen is ook dat de Krakatau wereldwijd klimaatveranderingen heeft teweeggebracht die tig jaren hebben geduurd. Echter geen woord in de Egyptische geschiedschrijving over hun rampen/plagen. Blijft vooralsnog een mysterie opgetekend in het ‘mysterieuze’ boek, genaamd Den Bijbel…

 27. Aad Verbaast 3 maart 2015 om 10:35

  @Rubio: == Echter geen woord in de Egyptische geschiedschrijving over hun rampen/plagen ==
  Dat vind ik ook zo merkwaardig. Maar daar zal de “exegese” ongetwijfeld een verklaring voor hebben. Misschien bestond “spirituele Alzheimer” toen ook al! 😉

 28. joost tibosch sr 3 maart 2015 om 11:11

  Zie langgeleden önder “Jozef,Egypte.. Genesis”: mijn eerste reactie over het 30 eeuwen oude literaire bijbelse “Exodusepos(!)”. Het stond er toch al, dus herhaal ik het maar. Zou best nog uitgebreid kunnen worden, maar daar heb ik hier dus geen zin meer in!

 29. Aad Verbaast 3 maart 2015 om 11:19

  @Joost: ik heb je reactie in een vorig blog weer even opgezocht en zal het hier neerzetten voor ‘het dossier’:
  ==
  Rond 1200 weten verschillende nomadenstammen te ontsnappen met name in Noord-Egypte naar het Midden-Oosten en Turkije.. Ook de hebreeënnnomaden weten olv ene Mozes, kritische hebreeër met Egyptische naam, door bij storm drooggevallen meren aan de Egyptische “douane” te ontsnappen.
  Dat meer vind je zelfs nog in de oudste laag van het grote epos wat ze gelovig later maken van het grote gevecht, een “bokswedstrijd van 10 gemakkelijk op de vingers oraal door te geven ronden” van hun JHWH met de in eerste instantie veel machtiger lijkende Faraogod met zijn tovenaars. In een slecht jaar in Egypte, van met rode klei besmette Nijlgrond -1,2,3..10 plagen- tot kindersterfte toe, krijgt JHWH ondabks zijn niet zo geweldige assistenten Mozes en Aaron de machtige Farao er langzaam maar zeker onder. In dit bevrijdingsepos trekken de achtervolgde Hebreeen tenslotte door een drooggevallen (te verre!) Rode Zee en het geweldige Egyptische leger verzuipt in diezelfde zee, die na de episch nipte ontsnapping weer omhoogrijst. Nee,geen enkele Egyptische bron vermeldt deze feiten.. en niet omdat het hun zo slecht uit zo komen, maar heel simpel omdat ze dit latere hebreeuwse epos niet eens kenden.

  Dit verhaal vertelde , zonder het aan BillyK te vragen,een Gandhi(ook!), ML.King, Mandela nog niet zo lang geleden als inspiratie bij hun vrijheidsstrijd , omdat dat al eeuwen met Pasen in joods-christelijke traditie hét verhaal van menselijke bevrijding is gebleven.
  ==
  Waarvoor dank.

  Wat betreft het laatste (Ghandi, King, Mandela), ik refereerde er hierboven al aan (10:22), dat de handelswijze van God de Egyptische bevolking zwaar te straffen (tbv “personal branding”) ze dan weer niet heeft geïnspireerd om hetzelfde te doen. Gelukkig maar!

 30. rubiotje 3 maart 2015 om 11:52

  Aad 10:35; = Misschien bestond “spirituele Alzheimer” toen ook al! =
  Eigenlijk diep tragisch toch die gelovigen/exegeten: Met de mond je geloof belijden maar allang niet meer weten waarom… 🙂

 31. Pierre Van de Kletersteeg 3 maart 2015 om 11:54

  “enkele nomadenstammen” dat zijn hooguit een paar honderd figuren.omaden stamen waren niet zo groot; niet genoeg vpoedsel voor grote stamen

 32. rubiotje 3 maart 2015 om 12:05

  …en vooral waarvoor. Puur energieverlies voor evangelisten en bijbeluitleggers lijkt me. Immers, er zijn gelovigen en niet-gelovigen. Laat Joost zich nu meestal begeven bij die laatste groep… 🙂

 33. Pierre Van de Kletersteeg 3 maart 2015 om 12:33

  @Rubio: Dat moettie, want zijn geloof predict bescheidenheid; maar ann de andere kant heft ie de plicht ons te bekeren tot het enig ware geloof…..

  Daarom heb ik me maar aangesloten bij de “kerk van het vliegende koekiesmonster” (Oostenrijk) bestaat echt….

 34. King Billy 3 maart 2015 om 13:18

  OMG, nu wordt het toch tamelijk precair. Emigrant kondigt de afronding aan van een studie naar de hel.
  https://nlerinmr.wordpress.com/2015/03/03/de-hel-is-af/
  Een voorproefje:
  https://kitabalazama.wordpress.com/2014/04/13/azama-hell-a-version-translation/

 35. Pierre Van de Kletersteeg 3 maart 2015 om 14:16

  Is mij favoriete plaats! Allemaal bloedmooie meiden die geen nee zeggen, lekker eten, geode drank, joints, Havana’s……
  Minpuntje.

 36. Aad Verbaast 3 maart 2015 om 17:10

  @Rubio: == Puur energieverlies voor evangelisten en bijbeluitleggers lijkt me == Oeps, ik heb er ook al aardig wat tijd ingestoken 😉

 37. Aad Verbaast 3 maart 2015 om 17:12

  @KLeet: ik ben maar weer even gaan schrappen in je laatste reactie. Ad hominems en zo.. Alle gekleurde uitlatingen over de vermeende persoonlijke eigenschappen van @Joost heb ik er uit geschrapt. Nergens voor nodig.
  Volgende keer gaat de hele reactie er aan. Je bent gewaarschuwd. Voordeel voor je: dan tel je voor twee.

  3 maart 2015 om 14:16: al die maagden zitten in de hemel (70 p/p) @kleet. Nog een hele uitdaging voor je daar terecht te komen stel ik mij voor.

 38. Aad Verbaast 3 maart 2015 om 17:27

  @King Billy: indrukwekkend bouwwerkje heeft God daar gebouwd. Je zou zeggen dat Hij daar beter over heeft nagedacht dan over het paradijs. https://kitabalazama.wordpress.com/2014/04/14/azama-paradise-a-version-arabic-text-digitally/

  Maar ja, de hel moet ook wel heel veel bewoners herbergen. Visie had Hij wel.

  P.S. je had het over de “jaloerse” God. Net weer dat fragment tegengekomen waar hij zelf stelt dat te zijn. “.. Ik ben … een jaloerse God” Exodus 20:4-5 (voor de context).

 39. rubiotje 3 maart 2015 om 18:13

  Aad; = Oeps, ik heb er ook al aardig wat tijd ingestoken =
  Simpel dus, jij hoeft je toch niet in allerlei bochten te wringen door iets recht te lullen wat krom is..?
  Maak je nou maar geen zorgen, je hebt immers met elk blog niet voor niets altijd de meeste ‘volgers’, neem daar dus maar gewoon een ferme slok op… 🙂

 40. Aad Verbaast 3 maart 2015 om 18:16

  @Rubio: == neem daar dus maar gewoon een ferme slok op==
  Laat daar geen twijfel over bestaan. Je zou er welhaast van de drank geraken, wat altijd nog beter is dan “van de pot gerukt”! 😉

 41. Pierre Van de Kletersteeg 3 maart 2015 om 19:01

  Kleine aanpassing:
  “minpuntje: dan heb ik wel de kans om theologen, dominees en andere beroepsmatige oplichters daar tegen te komen; immers, ze weten dat ze mensen bedonderen en krijgen er ook nog voor betaald”

  Wie zou zich aangesproken voelen? Uhhhhhhhhhh……

 42. King Billy 3 maart 2015 om 20:09

  Niet alleen indrukwekkende beschrijving van de hel, zeven etages, lift ontbreekt uiteraard, eveneens wie er allemaal in moeten komen. Nog nooit zo’n lange omschrijving van de hel gelezen. Een ding is zeker, had jaloerse God niet het eeuwig leven, zou hij als hoeder van zijn uitverkoren volk onherroepelijk het haasje zijn.

 43. Pierre Van de Kletersteeg 3 maart 2015 om 21:41

  Maar waar gaat dit blog over?
  Even realiteit van de whatever onderscheiden
  –de plagen: nergens gedocumenteerd; en de geschiedschrijving in egypte in een bepaald dorp is irritant precies; hoeveel joden er door kwmen, waar ze heen gingen, met wie de vrouw van de voorman vreemd ging; maar NIETS van plagen….
  –de aantallen joden: zijn met een idioot hoge factor “vermenigvuldigd.Er waren wel wat joden–maar niet veel.

  Een lulverhaal dus.

 44. Aad Verbaast 4 maart 2015 om 00:28

  @King Billy: == het haasje zijn == laat het hem niet horen, anders krijg je zelf nog een enkele reis aangeboden van Hem 😉

 45. Aad Verbaast 4 maart 2015 om 00:29

  @Kleet: het staat er toch letterlijk! 🙂

 46. rubiotje 4 maart 2015 om 08:43

  Kleet; Misschien kan je een bron of een site aangeven waarin staat hoe dat dorp heet.

 47. King Billy 4 maart 2015 om 09:38

  @Aad Verbaast re ‘enkele reis’. So what, tot stof zult gij wederkeren, maar zelfs het potje as wordt Hem niet gegund. Die wordt gegund aan alles wat in het water leeft. Bovendien, zielen hebben geen zenuwen. Alles komt goed.

 48. Appelvrouw 4 maart 2015 om 10:14

  Ik lees in de krant nagenoeg dezelfde praktijk maar dan heeft God een andere naam. Tijden veranderen blijkbaar niet echt.

 49. Appelvrouw 4 maart 2015 om 10:15

  Ik ben ook bang dat dit soort verhalen andere mensen op een idee brengt. Volgens mij moet de bijbel daarom verboden.

 50. Aad Verbaast 4 maart 2015 om 10:16

  @King Billy: punt blijft natuurlijk dat al die zielen waar je je stevig aan geërgerd hebt je hele leven daar allemaal zitten. Hoog en laag. Nog de ergste straf lijkt me.

 51. Aad Verbaast 4 maart 2015 om 10:19

  @Appelvrouw: ‘boekenwijsheid’: slecht voorbeeld doet slecht volgen.

  10:15: miljoenen mensen de kling over gejaagd met het boek achter de hand door de eeuwen heen.
  Verboden is misschien niet nodig. Ik ben meer voorstander van een verplichte stevige bijsluiter: “don’t try this at home” of zoiets..

 52. rubiotje 4 maart 2015 om 10:23

  Laten we de Koran en de Thora dan ook gelijk even meepakken, is ook niet veel soeps..

 53. Appelvrouw 4 maart 2015 om 10:30

  De bijsluiter erbij lijkt me ook een goed idee!
  Of andere boeken evenveel gevaar opleveren weet ik niet dus daar heb ik geen mening over.

 54. Appelvrouw 4 maart 2015 om 10:35

  Aad, ik heb al je verhalen bij elkaar in een bestand gezet, tegen de tijd dat ik op vakantie ga heb ik een heerlijk boek te lezen! Bedankt tot zo ver. er komt voorlopig toch nog geen eind aan je verhalen?

 55. Aad Verbaast 4 maart 2015 om 10:53

  @rubio: hoop knip en plakwerk verricht. Toen al.

 56. rubiotje 4 maart 2015 om 10:57

  Op zoek naar ‘Kleet’s dorp’ kwam ik nog wat interessante info tegen.
  http://nl.wikipedia.org/wiki/Uittocht_uit_Egypte
  Blijf dus nog maar even bezig via link->link->link(jes)…

 57. Aad Verbaast 4 maart 2015 om 11:25

  @appelvrouw: da’s mooi van je. Ik voel me vereerd.
  Met een beetje wifi op je vakantieadres, kan je natuurlijk ook de verhalen via internet lezen..
  Ik ben nog wel even van plan door te gaan ja. Het boek is nog lang niet uit! 😉

 58. Pierre Van de Kletersteeg 4 maart 2015 om 11:31

  @Rubio: alleen een volkomen dwaas gelooft die grote getallen.
  Denk even na; komen ze in de woestijn bij een put die max 1000 liter per dag geeft; moeten er 2 million drinken….
  Er waren bij de exodus dus niet meer dan pak hem beet 2500 joden

 59. Aad Verbaast 4 maart 2015 om 11:40

  @Kleet: als je de link gelezen had die Rubio gaf, dan had je kunnen lezen (“onder het kopje: “aantallen en logistiek”) dat er inderdaad nogal wat twijfels zijn over die aantallen. Maar ja, waar zijn er geen twijfels over?

 60. rubiotje 4 maart 2015 om 11:58

  Aad, Kleet; Tja kwestie van effe de moeite nemen om te lezen en Kleet; heb ik het over aantallen gehad? Bovendien ben ik het ook met je eens dat het nooit zoveel mensen hebben kunnen zijn. Er wordt een exact aantal van 603.550 aangegeven en daar worden alleen de mannen mee bedoeld wat overigens door veel ‘geleerden’ ook wordt betwijfeld.
  Maar waar staat dan dat, wat jij met een natte vinger noemt, het er 2500 waren?
  Overigens stelde ik je een vraag om 08:43..

 61. rubiotje 4 maart 2015 om 12:27

  Appelvrouw 10:30; Bang voor moslims?

 62. rubiotje 4 maart 2015 om 12:40

  Aad 10:53; ..en laten we vooral de vroege en late Middeleeuwen niet vergeten waarin de bijbel tig keer is herschreven in koude kloosters door eenzame ouwe gefrustreerde monniken in opdracht van kwaaie machtswellustige pausen en kardinaals…Kortom, er moet in die jaren veel van ‘De Waarheid’ verloren/verdonkeremaand gegaan zijn.

 63. Aad Verbaast 4 maart 2015 om 12:43

  @Rubio: da’s ook weer zo. Misschien was het nog beter geweest als er toen al flink geschrapt zou zijn (zoals het NT tot stand is gekomen) want dat is nagelaten begrijp ik.
  Lekker handzaam boekje had het dan kunnen worden 😉

 64. rubiotje 4 maart 2015 om 13:10

  Aad; was geen succes geweest denk ik, was waarschijnlijk bij de Slegte terecht gekomen voor 1 euro.. Bovendien wat blijft er dan helemaal van het Gristendom over..? Overigens ontneem je dan heel veel leesplezier bij ouwe vrouwtjes in zorginstellingen in Barneveld, Staphorst en Spakenburg, enz.. Enfin, wat zou wijsheid zijn in deze…? 🙂

 65. Pierre Van de Kletersteeg 4 maart 2015 om 13:35

  Er wordtgesproken over 600 families/gezinnen; dat is grofweg 2400 personen.
  Zelfs dat is al extreem idioot eel voor een voettocht door de woestijn.
  Logistiek al heel heel moelijk
  Vanad 40.000 moet je betitelen als godsonmogelijk.

 66. Aad Verbaast 4 maart 2015 om 13:48

  @Kleet: == Er wordtgesproken == Je bent onverbeterlijk. Waar?? Linkje(s)?

 67. Aad Verbaast 4 maart 2015 om 13:49

  @Rubio: ach, het is zoals het is. Daar veranderen wij geen letter meer aan! 😉

 68. Pierre Van de Kletersteeg 4 maart 2015 om 13:57

  Verwijzing van Rubio.

  Dan–als je een goed interview wil zien: van Brigitte Gabriel; effe googelen
  ook zij wil de vrijheid van godsdienst afschaffen.
  In USA
  Hamas, Al Quada en meer hebben cellen in meer dan n 40 staten; personeel ervoor wordt via Mexico binnen gesmokkeld; smokkelaars krijgen 25–40.000 per man ervoor
  Universiteiten: de moslimorganisatie heft meer charters dan de republikeinen en democraten bij elkaar

  In England kwam uit, dat moslim doctoren planden een ziekenhuis op te blazen.
  Op school wordt geleerd; zaterdag-zondag.Betekent; eerst de joden afmaken, dan de christenen.
  Proost

  Voor degenen met een politiek correct bord voor de kop; in Syrie woedt een wereldoorlog.
  Noordafrica, Europa, USA zijn erin betrokken; van meer dan 2 werelddelen dus
  Het breidt uiy.

 69. King Billy 5 maart 2015 om 00:07

  Paradoxaal. “Quod licet jovi, non licet bovi”, meten met twee maten, zette aan het denken.
  De pharao beschouwde de Israelieten als een soort van bedreigende ‘vijfde colonne’ en moesten daarom worden geknecht (Exodus 1:10). De Israelieten, voorheen getolereerd met een bevoorrechte positie en met een afwijkende religie, beschouwden dit als onrecht. Is iets voor te zeggen, want wie waren ze eigenlijk tot last? Omdat de Pharao ze niet wilde laten gaan, liet God daarom plagen los op het Egyptische volk. Enerzijds had de Pharao dus wel een punt qua ‘vijfde colonne’ -de boeven!- als ie dacht dat de rampen aan die ‘vijfde collone’ te wijten waren, maar God’s uitverkoren volk was-ie voorgoed kwijt. Zij ontsnapten en dat was ramp nr. 11. Ramp nummer 12 in een droogevallen zee komt nog aan de orde.
  Misschien te kort door de bocht, maar God’s uitverkoren volk mocht van diezelfde God hun vijanden nog steeds tot slaven maken. Kwestie o.a. hoe ze behandeld werden, anderen werden gedood, maar principieel was het concept niet van tafel. Bovendien, nergens in de Bijbel wordt vermeld dat de Israelieten in Egypte géén slaven erop na hielden.

  Terzijde, wat die ‘vijfde colonne’ betreft, een zelfde proces speelde zich later af in Portugal, waar de Rooms Katholieke kerk zich bedreigd voelde door ‘verlichte’ christenen en joden. De Inquisitie werd hardhandig ingezet en een uittocht begon naar met name het relatief tolerante Amsterdam. In hun kielzog volgden daarna de Calvinistische Hugenoten.

 70. Pierre Van de Kletersteeg 5 maart 2015 om 07:06

  Bosnie was destijds een stuk toleramter….

 71. Aad Verbaast 5 maart 2015 om 09:55

  @King Billy: Dat er een zekere schroom bestond om de slaven te laten gaan lijkt me niet onlogisch. Ze waren immers cruciaal om de economie draaiende te houden. Maar nergens staat dat de farao er alles aan deed om ze te houden. Het was God immers die de farao “halsstarrig” en “onwillig” maakte.
  God heeft trouwens geen enkele moeite met slavernij op zich. Was toen ook heel gewoon. Hij stelde zelfs uitgebreide regels op (op de berg bijvoorbeeld) hoe met slaven om te gaan.
  Dus om slavernij te verbieden moet je niet bij Hem wezen!

  Portugal: neem dan ook even Andalusië mee. Rond de jaren 1000. Hoogtepunt van de Moren. Eerst al een emiraat en later zelfs een kalifaat. Leefden prima samen met de daar aanwezige Joden en Christenen. Tot de Christenen hun kans grepen en (met goedkeuring van Rome) gingen huishouden. De Moren mochten “oprotten” of zich bekeren, anders werd je een kopje kleiner gemaakt.

  History repeats nu in een andere streek in de wereld, maar dan net even anders.

 72. Pierre Van de Kletersteeg 5 maart 2015 om 11:46

  Libanon 1975
  De moslims waren gegroeid in aantal, en georganiseerd.
  Moslims die eerst best met christenen overweg konden, en er over de vloer kwamen als vrienden, begonnen plotseling massaal christenen uit te moorden

  note; christen in libanon waren geen arabieren, maar armeniers van oorsprong; buiten de kerk warden ze gedwongen arabisch te wauwelen

  na jaren greep Israel in op verzoek van christenen.
  Moslims: libanezen, syriers, iranezen en wat irakezen.

  Zaterdag, zondag betekent: eerst de joden afmaken dan de christenen.

  Een moslim is op de eerste plaats een gehersenspoelde idioot, bereid en opgevoed tot haat.
  De ganatici zijn NIET de laaggeschool;den; in Enland probeerden doctors een ziekenhuis op te b;azen

  Lees info ; intervieuw Brigitte Gabriel http://www.youtube.com /watch?v=CY4gNBf2n3o

 73. Aad Verbaast 5 maart 2015 om 11:51

  @Kleet: == een moslim..== selectief over-generaliseren is wel jouw ding.

 74. Pierre Van de Kletersteeg 5 maart 2015 om 12:07

  Overgeneraliseren, islam.
  Al Quada, Hamas en nog een paar anderen hebben in USA in meer dan 20 staten cellen; groepen van meensen, die getrained zijn om ‘acties” te doen.
  Zij komen het land binnen via Mexico; waar ze smokkelaars 25–40.000 per person betalen.

  Op de universiteiten USA zijn 3 verenigingen; de moslim vereniging, de republikeinse en de liverale.
  De moslims hebben meer charters thdan de republikeinen en liberalen bij elkaar.

  Het enige doel van de islam is vernietiging van alles andere dan de islam en wel HUN versie; welke dat is is niet relevant

  Wat je zag in Libanon–waar Gabriel vandaan komt- is dat het GEEN burgeroorlog was, maar een door moslims geregiseerde moordpartij op christenen door milities uit andere landen.
  En DAAR zit de kneep; gemeenschappelijke factor: islam

  Kijk eens naar de jaarfoto’s van de vrouwenafdeling van de universiteit Cairo. Tot 1980 NIET EEN hoofdoek in 2008: meer dan 80% kopvodden.
  Dat is de macht van de broederschap.
  Die bezoeky in frankrijk en DE alle moslims–ongeacht land van herkomst–en vertelt ze; je bent voor de wet met een vrouw getrouwd; ga naar de moskee en trouw er met twee extra; maak ze snel zwanger; spoedig nemen wij Europa over; democratisch, met aantallen.

  het adres van dat interview is veranderd; maar google maar even: “the truth about the islam vrigitte Gabriel
  Een ogen opener; ook met exacte informative.
  =========
  De islam bestaat uit gehersenspoelde idioten; welke normal of denkend mens wil een moordlustige psychopaat–hij vermoorde eigenhandig meer dan 600 joden–kinderverkrachter–hij trouwde met haar toen ze 9 was maar neukte jaar al vanaf 6 jaar rover, volgen?????

 75. Pierre Van de Kletersteeg 5 maart 2015 om 12:10

  Als wij niet hard optreden met massavernietigings wapens NU, zulklen zij dat doen in de directe toekomst.
  het aantal ‘vredelievende”moslims is ver en ver onder de 10%

  Moordpartijen/burgeroorlog in meer dan 12 landen.

  Vrigitte Zegt op een gegeven moment hetzelfde over godsdienst vrijheid als ik.
  opheffen; voordat het ons opheft…

 76. King Billy 5 maart 2015 om 12:33

  Tsjonge, jonge, kan kleet niet ergens anders een uitlaatklep zoeken? Hoorde overigens “van de buren” dat de redactie van Hebdo een nieuw kantoor hebben gevonden met uitzicht op zee. Een voormalige bunker in de buurt van Sainte-Mère-Église.

 77. Pierre Van de Kletersteeg 5 maart 2015 om 14:19

  Voor de smartis: definitie wereldoorlog: meerdan 2 werelddelen bij betrokken.
  Er zijn twee wereldoorlogen aan de gang; Afghanistan en eentje in Syrie.
  KB kan niet op mzijn Eigen stekkie blijven? Plaats genoeg, er komt niemand anders…

 78. Aad Verbaast 5 maart 2015 om 16:43

  @King Billy: Hebdo strandbunker: nog niet doorgedrongen in het nieuws hier.
  Gaat hier over Opstelten die nog steeds zijn bonnetjes niet kan vinden, terwijl Nieuwsuur gisteren met alle gegevens van de bankafschriften doorkwam in het nieuws. Opgelepeld naar zeggen van Nieuwsuur uit het ministerie zelf..
  De paus had het over spirituele alzheimer. In Den Haag lijden ze aan politieke alzheimer.

  Kleet: op zijn eigen websites komt nooit iemand, hijzelf niet eens meer. Probeert desperaat hier dan maar de aandacht te trekken. Gaat het ene oog net even in, maar direct het andere oog weer uit..
  Ik kan maar 1 toegevoegde waarde ontdekken, en dat is een heel kleintje: tikt weer aan voor de kijkcijfers. 😉

 79. appelvrouw 5 maart 2015 om 19:21

  Je verhalen heb ik al uit, maar op vakantie is het leven anders, dan leest zo’n verhaal weer anders bedoel ik.
  Ik ga naar staatsbosbeheer campings waar wifi niet altijd even goed werkt, vooral omdat ik uithoekjes zoek. Bovendien is het gewoon lekker zonder computer op vakantie.

 80. Aad Verbaast 6 maart 2015 om 09:46

  @appelvrouw: wanneer ga je? Dan kan je ongeveer uitrekenen hoeveel afleveringen je nog extra kan meenemen. Streven is om 1 maal per week een aflevering te publiceren. 😉

 81. Aad Verbaast 6 maart 2015 om 12:57

  @King Billy: in aanvulling op jouw reactie 5 maart 00:05 en mijn reactie: 5 maart 9:55:
  http://nl.wikipedia.org/wiki/Reconquista_%28Spanje%29
  http://nl.wikipedia.org/wiki/Verdrijvingsedict

 82. King Billy 6 maart 2015 om 14:45

  @Aad verbaast. Weinig veranderd. politiek-religieus/etnisch ge-inspireerde apartheid en zogenaamde wederzijdse ‘tolerantie’ tiert nog welig. Zie je het voor je, een uitnodiging aan de voorzitter van de adviserende overkoepelende Moslimraad voor Europa een zedepreek houden voor in het Europees Parlement zoals de Paus, die het voorrecht van dubbelfunctie meeneemt.
  “Allahakbar Bergoglio” is vloeken in de moskee en in de kerk.

 83. Aad Verbaast 6 maart 2015 om 18:17

  @King Billy: en er kan ergens altijd wel een boekje gevonden kan worden waaruit zou mogen blijken dat het gelijk aan je kant is. Niets veranderd in al die duizenden jaren. Met of zonder boek.

  Zo ook onze premier gisteren. Heibel omdat hij zijn kans schoon greep om de afwezigheid van Wilders in het PS debat naadloos op te vullen. http://www.trouw.nl/tr/nl/4324/Nieuws/article/detail/3888739/2015/03/06/Kan-de-premier-landgenoten-doodwensen.dhtml

 84. Pierre Hyacintus Maria van de Kletersteeg 6 maart 2015 om 18:46

  Je ziet vaak foto’s van een hele colonne jeeps; keurig netjes achter elkaar.Waar blijven dan die F16’s met hun boordkanonnen? Zelfs een dubbeldekker uir WO1 kan dat aan….

 85. Pierre Hyacintus Maria van de Kletersteeg 6 maart 2015 om 18:48

  Ach dat debat was niet zo belangrijk. In NL moeten structurele veranderingen komen.Wat er nu in politiek en door politici gebeurt is niet meer uit te drukken, zo onnodig slecht

 86. King Billy 7 maart 2015 om 01:23

  Beetje domme uitspraak van Rutte, die plotseling ‘zijn gevoelens laat spreken’. Gelukkig is het maar een Nederlands premiertje, die in verkiezingstijd uit empathie met verontruste kiezers om een stem op zijn partij bedelt. Denken staat vrij, maar hij staat daar als een premier van een democratische staat met wetten, hoe weerzinwekkend de daden van enkele staatsburgers ook zijn. Impliciet een ‘License to kill’ of zo? Als Obama of Merkel zich hadden laten verleiden tot zo’n uitspraak, al helemaal tijdens verkiezingen, was het wereldnieuws geweest met waarschijnlijk wereldwijd heel andere gevolgen.

 87. Pierre Hyacintus Maria van de Kletersteeg 7 maart 2015 om 07:13

  De pathetische onderkruiper probeerde mannelijk over te komen (hopeloos mislukt) net voor kutdag–pardon-vrouwendag

 88. Aad Verbaast 7 maart 2015 om 09:32

  @King Billy: hij stond daar als partijleider van de VVD. Maar later in een interview zei hij ook dat hij daar als premier stond. Daardoor werd de heibel nog groter natuurlijk.
  Om later te zeggen dat hij daar wel als premier stond maar niet het het beleid van het kabinet stond uit te dragen daar op dat punt.
  Tja, kan allemaal maar in Nederland.
  Verkiezingstijd. 70% van de Nederlandse bevolking schijnt het met hem eens te zijn.. Dat is stemmen tellen dus.

 89. rubiotje 7 maart 2015 om 09:44

  Het thema van het boekenbal; waanzin.
  Bart Chabot en nog een schrijvende dame werd de vraag gesteld; wat is het gekste e/o waanzinnigste boek wat je ooit gelezen hebt?
  Antwoord van beiden; De Bijbel

 90. Aad Verbaast 7 maart 2015 om 09:47

  @Rubio: ik zag het voorbijkomen, ja. Ik zat er al op te wachten wanneer iemand met die suggestie zou komen. En gelijk hebben ze!

 91. Pierre Hyacintus Maria van de Kletersteeg 7 maart 2015 om 11:39

  @Rubio is geen boek, verzameling slap geouwehoer, fantasietjes, manipulaties…..

  Nu willen zelfs andere interlectuelen onderzocht hebben hoe, wat, waarom de Euro.
  of liever gezegd; hoe er vanaf te komen.
  de eerste devaluaties hebben we al gehad. spoedig meer.

  Tenminste als we er niet uitstappen
  Daar helpt geen populistische geouwehoer van rutte aan

 92. Pierre Hyacintus Maria van de Kletersteeg 7 maart 2015 om 11:40

  @Rubio: waren ze schijterig om de Koran te noemen?Of de troonrede?

 93. rubiotje 7 maart 2015 om 12:10

  Kleet Koran en Thora zelfde laken en pak, de troonrede is geen boek ofschoon er wel boeken over geschreven zijn.
  Zag op TV de seksrabbijn en zijn volgelingen in Zeeland, hoe idioot/orthodox kan men zijn..

 94. rubiotje 7 maart 2015 om 12:15

  Aad; Bart Chabot noemde expliciet het NT waar ik het niet mee eens ben.
  Het OT is net zo ‘waanzinnig’….enfin, het merendeel van je reaguurders was al tot die conclusie gekomen… 🙂

 95. Aad Verbaast 7 maart 2015 om 13:32

  @Rubio: dat viel me ook op ja. Hij vond het “waanzinnig” omdat er vier keer hetzelfde verhaal in het NT zou staan. Da’s nou weer onzin natuurlijk. Klepel en klok en zo.
  Ik vind het NT trouwens helemaal niet zo waanzinnig maar dat terzijde.
  Hij zal het OT wel niet gelezen hebben. Da’s pas waanzinnig! 😉

 96. King Billy 8 maart 2015 om 00:17

  Speciaal voor Aad Verbaast.
  Een moderne christelijk-wetenschappenlijke geloofsbelijdenis
  http://biologos.org/about
  Met een project o.l.v. een Nederlandse theoloog onder de hoed van Oxford University.
  http://biologos.org/ecf/grantees/configuring-adam-and-eve1

 97. Aad Verbaast 8 maart 2015 om 00:40

  @King Billy: interessant natuurlijk zo’n dergelijke groepering. Onderzoek doen waarbij de “core commitments” van te voren al vast liggen.

  P.S. Mij hebben ze nog niet gebeld overigens.

 98. King Billy 8 maart 2015 om 01:37

  @ Aad Verbaast Re =P.S. Mij hebben ze nog niet gebeld overigens.==
  Antecedentenonderzoek wellicht tegen het licht van nr. 3 van de uitgangspunten voor dit wetenschappelijk onderzoek? Bij voorbaat redeloos en reddeloos buiten de boot gevallen?

  “We believe that all people have sinned against God and are in need of salvation.”

 99. Aad Verbaast 8 maart 2015 om 09:48

  @King Billy: per definitie. Belast met de erfzonde toen het al mis ging in het paradijs. Komen we nooit meer van af wat je ook doet. Hoezo vergevingsgezind?

 100. Pierre Hyacintus Maria van de Kletersteeg 8 maart 2015 om 17:03

  Wat een kut dag! Nou ja, vrouwendag….

  11de plaag; schoonmoeders…

 101. Aad Verbaast 8 maart 2015 om 17:21

  @Kleet: hier was het trouwens niet alleen vrouwendag maar ook nog eens de eerste rokjesdag van het jaar. Kon niet op allemaal.

 102. Aad Verbaast 9 maart 2015 om 10:20

  Geheel on topic: http://amzn.to/1E0Jzo6
  titel: == Alpha God: The Psychology of Religious Violence and Oppression ==

  == The book focuses on the image of God as the dominant male in Judaism, Christianity, and Islam. This traditional God concept is seen as a reflection of the “dominant ape” paradigm so evident in the hierarchical social structures of primates, with whom we have a strong genetic connection. ==
  == The parallels between these features of primate society and human religious rituals and concepts make it clear that religion, especially its oppressive and violent tendencies, is rooted in the deep evolutionary past. ==

  Misschien maar eens op het lijstje zetten voor de Kerst..

 103. King Billy 9 maart 2015 om 11:45

  Vrouwelijkwe paus dan maar eens? In het Vaticaan wordt al druk gespeculeerd op over opvolging en wordt door de Curie en naaste medewerkers voorzichtig afstand genomen van Bergoglio na zijn bloopers over pannenkoek, Alzheimer, konijnen, lijfelijke kinderstraffen en een omfloerste hint over zijn terugtreden of overlijden.
  Paginagroot artikel in de FAZ onder de titel “Die Kanone ist los”. Waarmee een ingewijde wordt geciteerd die de Paus ziet als een losgeraakt kanon op een stuurloos schip in stormachtige zee.
  Artikel (nog) niet vrijgegeven.

 104. Aad Verbaast 9 maart 2015 om 12:06

  @King Billy, tja over een quotum voor vrouwen in topfuncties hoef je in het vaticaan niet aan te kloppen.
  Er was al eens een vrouwelijk Paus. Liep ook niet goed af.
  http://nl.wikipedia.org/wiki/Pausin_Johanna

  Heel wat (voor mij nieuwe) woorden in deze link. Wat te denken van “Theofylactische Pornocratie” en “Pseudo-Isidorische Decretalen”..

  Toch leuk hoe van het een het ander kan komen. Ik leer elke dag 😉

 105. Pierre Hyacintus Maria van de Kletersteeg 9 maart 2015 om 13:22

  Tja aad; is kennelijk nodig!
  Om een losgelagen naar bloed beluste god teverge;lijken met een familie lid van mij!!
  Schande!! Ik ben een goede god!

 106. Pingback:Met 600.000 man de woestijn in. Feest! | Aad Verbaast

 107. Pierre Hyacintus Maria van de Kletersteeg 30 april 2015 om 10:40

  Zoals eerder gezegd: niks wondertje, maar puur natuur met alle concequenties

  Waar ik nu pas achter kwam: in Egypte en omgeving vond een stevige klimaat verandering plaats, hetgeen als oorzaak van de extreme algengroei genoemd wordt Die bloeiden rood; en waren giftig; dus kikkers het land op en alles wat er op volgde waren gevolgen ervan, behalve dood eerst geborenen. Dat was cultureel bepaald; heb ik al eerder gemeld.

  logica; het ene volgt het andere, en dan noemen we dat wondertjes.

 108. kees 9 maart 2017 om 09:36

  wat een atheïsme zeg

 109. mo 9 maart 2017 om 09:39

  mooi gesproken

 110. bo 9 maart 2017 om 09:42

  inderdaad

 111. kees 9 maart 2017 om 09:44

  God zorgde voor de plagen om te laten zien hoe machtig God is, juist omdat Egypte veel “goden” had.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: