Aad Verbaast

te gek voor woorden eigenlijk

Massaslachting door een Gouden Kalf

poussin_goudenkalf_grt

Deel 23 uit de serie: Omtrent Het Oude Testament.  Heel gedoe voor Mozes (80) om die hoge berg weer af te klauteren met twee “stenen tafelen” en dozen vol instructies. 40 dagen weggeweest. Ja, dan kijk je wel uit naar een warm onthaal. Hoe kan je van een koude kermis thuiskomen!

God mag dan wel een fijne neus gehad hebben voor de lucht van brandend vlees, Hij heeft minder kaas gegeten van het kiezen van de juiste vrienden.
Dat begon natuurlijk al met Adam en Eva, toen Kaïn de broedermoordenaar, Noach de zuipschuit, Abraham de loverboy, Jacob de oplichter, en Mozes. Een moordenaar  en slecht redenaar.

“Slecht redenaar” ja, maar daarom had God juist Aäron (de broer van Mozes) toegevoegd aan Gods kleine kring van intimi:
“Ik weet dat hij een goed spreker is.. Ik zal u beiden bijstaan als u moet spreken en u ingeven wat u moet doen. Laat hem in uw plaats spreken tot het volk..” (Ex 4:14-16).
Dat was nog in Egypte.. Toen leek alles nog koek en ei….

Maar nu? Mozes had 40 dagen lang ademloos aan de lippen van God gehangen, boven op die berg.
Aäron had het volk dus moeten toespreken. Zijn forte volgens God. Waar God grenzeloos vertrouwen in had…

Hoe kon Hij zich (weer) vergissen!

En “bijstaan” van Aäron door God was er ook niet bij, Hij was veel te druk bezig het ontwerp van zijn tent  aan Mozes uit te leggen. Hoorde of zag niets meer.. En had het “ingeven” dan ook helemaal verzuimt…
Met enorme gevolgen!

Want ondertussen:
“Toen Mozes maar wegbleef en niet naar beneden kwam, verdrong het volk zich om Aäron en eiste: “Maak een God voor ons die voor ons uit kan gaan.” (Ex 32:1)

Je zou toch verwachten, dat met het vermeende redenaarstalent van Aäron hij “het volk” wel tot andere gedachten kon brengen..
Nee, dus, zonder enige vorm van protest (!) kwam Aäron onmiddellijk in actie.

“Aäron antwoordde hun: Laat uw vrouwen, uw zonen en dochters de gouden oorringen uitdoen..en breng ze hier. Toen deed iedereen zijn gouden oorringen uit en bracht die bij Aäron. Deze nam ze in ontvangst, bond ze in een buidel en maakte er een stierkalf van.” (Ex 32:2-3)

En ze maakten ook nog even snel een altaar voor het beeld (Ex 32:5). Konden ze ook lekker offeren..
En bouwden met zijn allen een dik feest. Eindelijk wat te vieren!

God kreeg er, te laat maar, toch lucht van. Dat dan weer wel. En werd woedend!
“Laat mij begaan, dan zal ik hen in mijn brandende toorn vernietigen.” (Ex 32:10)
Ja, ja, als ie boos is dan berg je maar..

Mozes (nog steeds op de berg) kon hem nog wel wat tot bedaren brengen. Hem gelukkig van zijn volgende  genocide afhouden.(Ex 32:11-14). Een geluk bij een ongeluk?

Maar ja, God kon dan wel wat gekalmeerd zijn, Mozes was er des te woedender om geworden.
“Toen Mozes dichter bij het kamp kwam, zag hij het stierkalf en het gedans. Hij werd razend en smeet de platen (van die 10 geboden weet je nog wel, waar God zo hard op gezwoegd had die daar in te krassen) tegen de voet van de berg aan stukken” (Ex 32:19).

Ja, die Mozes weet ook van wanten hoor.
“Toen greep hij het beeld dat zij gemaakt hadden, gooide het in het vuur, verpulverde het, strooide de as in het water, en liet dat de Israëlieten drinken.” (Ex 32:20)

Jezus, dat gaat toch wel erg ver hoor.
Zonde van al dat goud toch? Had daar dan weer oorbelletjes of zo van gemaakt denk ik dan.

Maar ja, daarmee was Mozes er nog niet klaar mee, en sprak:
“Wie voor de HEER is, kom hierheen! Toen al de Levieten zich bij hem voegde zei Hij tegen hen: Zo spreekt de HEER, Israëls God (blijkbaar was God nu wel overgegaan tot “ingeven”..): Iedereen moet zijn zwaard aangespen. Doorkruis het kamp van poort tot poort en sla iedereen neer, al is het uw broer, uw vriend of bloedverwant.” (Ex 32:27)

“De Levieten deden wat Mozes hun bevolen had en zo kwamen er die dag ongeveer drieduizend mensen om.” (Ex 32:28)

Ja, beste lezer, al weer zo’n groots en afgrijselijk bloedbad, nu zelfs in hun eigen vluchtelingenkamp.
Onder het eigen volk, onder de eigen “legers” nog wel.

Dit hierboven allemaal analyserend moet ik al weer concluderen dat God dit toch allemaal had kunnen voorkomen. Had Hij maar wat beter opgelet, betere vrienden/werknemers gekozen, hun betere “ingevingen” gegeven, betere besluiten had genomen. Kortom: was maar een beetje een betere ‘manager’ geweest.
Maar nee..

Geen spoor overigens te ontdekken dat Hij het daar wel een beetje met me over eens is.

Nee, lessen leren uit zijn eigen spoor van vernielingen als manager is echt niet een eigenschap die ik bij Hem kunnen ontdekken. Niet eens een vleugje..

Zou ik zijn meerdere geweest, dan had ik Hem al lang ontslagen! De deur gewezen. Echt!
Maar ja, klassiek voorbeeld van “life-time-employement”. Vast gebakken zijn aan het eigen pluche.

Het zal dan ook wel niet het laatste drama zijn dat Hij veroorzaakt. Maar daarover een volgende keer.

P.S. Binnenkort deel 24. Van Exodus naar Leviticus
P.S.: plaatje: http://www.statenvertaling.net/kunst/grootbeeld/269.html
P.S. alle verschenen blogs in deze serie zijn te vinden in de rechterkolom onder het kopje: “Omtrent het Oude Testament”

179 Reacties op “Massaslachting door een Gouden Kalf

 1. Aad Verbaast 13 april 2015 om 16:16

  En meteen maar beginnen met @Lizianiema ( http://en.gravatar.com/lizianiema ) te bedanken voor al die “likes” die ze de blogs al lange tijd geeft.(in stilte) .. Zeer gewaardeerd!

 2. Pierre Hyacintus Maria van de Kletersteeg 13 april 2015 om 16:43

  goud in vuur? dan as? vreemd. En zo groot….wondertje…
  Ie4mand moet toch likes geven, (voor 2 euro per stuk)…

 3. Johan 13 april 2015 om 17:45

  In die tijd bestonden nog geen managementcursussen. God was al een selfmade man die mooi maar even de aarde en de mens had geschapen. Dus ja: dan verwacht je toch automatisch een zeker overwicht te hebben op je volgelingen. Niet dus. Tegenwoordig vallen hele volksstammen in katzwijm voor een jochie genaamd Justin Bieber die nog niet eens droog achter de oren is. Wat dat betreft, is de mensheid er niet op vooruit gegaan in zijn aanbidding :-).

 4. King Billy 13 april 2015 om 20:33

  Het verhaal in de Bijbel deugt van geen kanten. De doodvermoeide Mozes pleegde na zijn retraîte gewoon een doodordinaire tegencoup, nadat Aaron tijdens zijn afwezigheid de macht had overgenomen en het volk voor zich had gewonnen met bling-bling goud. Hoe deed Mozes dit? Hij wist de Levieten voor zich te winnen, die vervolgens onder de aanhangers van Aaron 3000 man vermoorden.
  Maar het verhaal gaat direct daarna verder. Misschien wel één van de belangrijkste passages in het OT. Door de eeuwen heen tot op de dag van vandaag zeer actueel. Namelijk, direct na de slachtpartij zei Mozes „Weest heden de Here gewijd – want ieder was tegen zijn zoon en zijn broeder –en wel om heden een zegen over u te brengen.“ (Ex. 32: 29)

  Een broederschap was geboren. En wat voor eentje! Zo vredelievend ging het in die tijden er niet aan toe. Wapens hadden ze al. En er kleefde bloed van het eigen volk aan hun handen.

  De Levieten waren in feite ‘outcasts‘ geworden vanwege hun moordpartijen en konden sociaal gezien geen kant meer op. Wat deed Mozes vervolgens? Hij verenigde de outcasts en gebruikte hen om als een soort oud-testamentische ‘Hells Angels‘, Inquisitie, of ‘Religiepolitie‘ om voor eens altijd controle over het volk te behouden.
  Een triple-winsituatie: De macht van Mozes, van een jaloerse God voorzover hij bestaat, maar in ieder geval ‘religie’ als machtsmiddel en de existentie van een interne, elitaire religieuze politiemacht werden hiermee gelegitimeerd ten koste van het domme, arme, gewone volk en slaven.

  Voor de LOL. Rijk de Gooyer was nog zo slim het Gouden Kalf meteen na ontvangst uit de taxi -waarschijnlijk op weg naar zijn favoriete kroeg op de Rozengracht – te smijten. Vrijheid blijheid in zijn kringetje. Op YouTube is een nog filmpje te vinden.

 5. Aad Verbaast 13 april 2015 om 23:52

  @Johan: die God kan dan een auto-didact zijn geweest, en begonnen als ZZP-er, maar dat betekent niet automatisch dat hij over de juiste kwaliteiten beschikt om ook een wat grotere organisatie te gaan leiden. Niet dus, zo mag blijken, telkens weer.
  Had hij toch beter aan een ander kunnen overlaten. Maar ja, eigenwijs hè..

 6. Aad Verbaast 13 april 2015 om 23:59

  @King Billy: je loopt al weer vooruit. Ik zal het eens met die uitleg van je lezen. En kijken of ik dat er ook zo opmaak, of dat het een ingeving van je is, vanuit de “exegese”..
  Want je weet, die wil ook nog wel eens met heel wat anders komen dan wat er werkelijk staat.
  Allemaal in het kader van == Het verhaal in de Bijbel deugt van geen kanten. == dus dan gaan we er maar een uitleg bij geven die ook van geen kanten deugt, dan valt dat allemaal minder op..
  Of zoiets… 😉

  Rijk de Gooyer die zijn kalf het raam uitgooit. Doe zijn naam wel eer aan. Ik kan me het nog wel herinneren overigens..

 7. Greetje van Gape 14 april 2015 om 00:01

  Geachte heer Verbaast (voor mij geen Aad meer)

  U was waarschijnlijk weer een dagje ziek van zondagsschool of vergat wat op te letten. Wat dromerig misschien wat de zondag u weer brengen zou, lekker vissen met Jaap in de wetering of met gewassen haartje verlekkerd naar tante Hannie kijken op tv wat deze tante Hannie nu toch allemaal weer aan de kindertjes vertellen ging. Zo’n dominee, die staat er niets voor niets, die staat er om de kinderen wat bij te brengen op de dag dat zijn agenda toch al zo overvol is, niets waren die oude dominees uit uw jeugd teveel.

  Uw blik op Mozes is al niet subliem maar bij die arme Aaron, laat u het al helemaal afweten. Misschien nuttig om bij een volgend blog eens alle namen in chronologische volgorde te vermelden voor u zelf zodat het geheel wat duidelijker overkomt. Nee, ik heb het niet zozeer over de eigennamen maar de verschillende namen van God. Het schijnt mij toe dat u ze allemaal door elkaar haalt. Daar waar de Here ten tonele moet komen verschijnt Yaweh en dan is het weer God. Die namen zijn zeker niet onderling verwisselbaar en het beeld zal verschuiven als u de namen van God in overeenstemming brengt met de daartoe geëigende plaatsen.

  Dan nu over de rol van Aaron en uw vergissen zullen er nog meer uitspringen dan ooit. Ja, als Greetje van Gape boos is, berg je dan maar.,,

  Het hele bijbelverhaal moet uiteraard gezien worden in een context en dat is wat ik hier zo schromelijk mis. Even een beetje geschiedenis. Bij de uittocht uit Egypte was allemaal ongeregeld volk meegekomen, mensen die hun geluk ergens anders wilden beproeven, asielzoekers om economische redenen zou je kunnen zeggen. Mensen die er ook wel wat in zagen in die vrijheid waar de joden het over hadden en zo trokken dan die Egyptische gelukzoekers mee met de Israëlieten als restgroep. Die restgroep had minder hoogstaande bedoelingen en ook hele andere goden, ze hobbelden wat achter de israelieten aan.
  Precies op het moment dat Mozes met God vergaderde op de berg, en de israelieten onrustig werden omdat vergaderen in die tijd nog niet zo ingeburgerd was als tegenwoordig, er heerste nog geen vergadercultuur. Bovendien zijn tijden van verbond psychologisch altijd zwaar omdat men zich moet beraden of men wel mee wil met het verbond, wat zijn de kleine lettertjes, de haken, wat de ogen etc. De groep ongeregelden , de ongeleide projectielen, de jonge honden uit op een gelukkie, zagen hun kans schoon. Er zat een knokploeg bij, Satan de treiteraar, sprookjesvertellers, een Magier, tovenaars, fantasten. kortom de restploeg was een zooitje. De restploeg, het ongeregelde volk heeft de situatie toen vreselijk uitgebuit. Ze spanden samen om nu eindelijk hun eigen goden, witches, maaiers en joost mag weten wat, ook eens in het zonnetje te zetten. Aaron valt in deze niets te verwijten. Hij en de oudsten werden volledig onder druk gezet door het zooitje ongeregeld.

  Het was een reuze opgewonden sfeer daar, heer Verbaast, leef u in in de situatie, voel het, zie met uw eigen innerlijke ook, schouw en denk logisch na. In de chaos waren er ook veel overlopers, alle kanten op. Niemand was meer te vertrouwen. De restploeg, waarvan niet meer duidelijk was uit wie ze nog bestond richtten zich tot Aaron. Het is wel mooi geweest met die god van jou en met die broer, maak nu maar eens een god voor ons, anders vermoorden we je. We maken wel even een bouwtekeningetje van een gebundelde concept god.

  Dat inzamelen van dat goud was alleen maar om wat tijd te winnen tot zijn grote broer nu eindelijk eens van die berg van de Grote Leider afkwam om hem te helpen.
  Ik laat het hier maar even bij want mijn woede is wel weer een beetje gezakt.
  Maar hoedt u voor Greetje, want ik kan er niet voor instaan dat haar woede terugkomt.

 8. Greetje van Gape 14 april 2015 om 00:37

  Jezus, het is alweer zover, het borrelt weer. Nou daar gaan we dan maar weer.

  Terug naar de tijd van de overname door de restgroep, de Firma Ongeregeld. Aaron zei dus, kom op manne sprokkel het goud bij elkaar en doe het een beetjes langzaam tot mijn bazige broer terugkomt kan die het zooitje verder afwikkel. Om het zaakje te vertragen en bovendien hen zeer goed uitkwam, zijn de mannen eerst naar hun vrouwen gegaan, Hier met dat goud voor het goede doel. Maar de vrouwen van toen zaten goed in het olifantenvel, zij zagen ook wel dat hun mannen probeerden er makkelijk vanaf te laten komen, Even de hypotheekschuld afwentelen, zo zijn we niet getrouwd heren en ze stroopten hun mouwen op. De rest laat zich raden. De mannen moesten over de brug komen met hun eigen goud, dan maar geen feestjes en hoeren voor een tijdje. En nu komt het heer Verbaast. Het gemiste wonder in uw verhaal. Terwijl je zou denken dat verhalen iets vertellen moeten, want dat is tenslotte wat het volk verwacht van een verhalenverteller, dat er verborgen boodschappen inzitten die eruit gepulkt moeten worden. Al het goud werd in een grote pot gesmeten en het zaakje werd spontaan gevormd in een kalf dat begon te leven. Tadaaaa…. Waarom Verbaast heten als je zoveel verwonderingstekens vallen laat. Het is jou blog, see for youself maar doe dat dan ook.

  Het mag dan misschien niet allemaal even duidelijk in het Grote Boek zijn beschreven maar het is zo klaar als een klontje : Het gouden kalf was zo levend als een vis in een rieten mandje, spartelend en al of als een kalf dat dartel de wei in springt in haar nieuwe gouden rokje. Er waren een stelletje oudsten bij die ter plekke doodvielen, dat het bundeltje goden uit de restploeg zoveel leven in zich droeg terwijl die bazige broer daar maar een beetje op de berg zat te ouwehoeren met een struik. Het stelletje ongeregeld was verrukt, hun god was echt zoveel beter en ze besloten de oudsten te dwingen voor de verandering ook eens hun God te aanbidden. Iedereen raakte door het dolle, bakken vol confetti werden over het kalf uitgestrooid, Onderbuiken vulden zich met hevige emoties. Iedereen was zwaar over zijn toeren niemand die meer dacht aan het koele disciplinekadaver op die berg.

 9. Mevrouw van Gape 14 april 2015 om 06:42

  Die hele verbondszaak kon vannacht maar niet mijn hoofd ontsnappen. Het restvolk van de Firma Ongeregeld vroeg zich in mijn amygdala, mijn slapende neuronen, mijn hartklep, de hele bliksemse boel was zwaar van slag. Nog een geluk dt het niet tot oorlog is gekomen, dat ik het vege lijf nog redden kon. We hebben het hier dan ook over misschien wel de belangrijkste passage uit het hele Oude Boek. De tijd van het belangrijkste verbond. Satan de Verschrikkelijke doet zijn werk als nooit tevoren.

  Even waren daar de twijfels vannacht, zit ik op de goede weg, zijn het redelijke argumentaties, waren het irrationele angsten? Maar dat was slechts een droom. Eenmaal ontwaakt zit mijn hoofd in het beton gegoten, wat ik zeg is waar. Warrig? Misschien maar misschien moesten meer denken hier eens over nadenken in wat voor passage van hun leven dan ook. Heftige confrontatie met met kennis, daar is moed voor nodig, veel moed, meneer Aad. Ja mijn woede slonk, meneer Verbaast is weer verdwenen, misschien geraak ik zeg nog wel eens aan Aad. Maar niet voor nu. Voorwaar! Het zal me leien dat ik in levende lijve de apocalyps haal van het een of ander. En hoort iemand me klagen?

  Het briesende kalf met zijn gouden rokje staat voor het verliezen van de dominantie van het Oude Volk. Nooit meer zal de man gehuld in een braambos nog dominantie krijgen. Van nu af aan zal het zelf vriezen dat het een lieve lust is. Aaron doet een laatste poging zich te bevrijden van de Firma Ongeregeld en roept vertwijfeld: is dit nu de god die jullie uit egypte heeft geleid. De arme man weet het ook allemaal niet meer, van voor niet dat hij van achter leeft.

 10. Greetje van Gape 14 april 2015 om 07:31

  En dan kopt de Trouw vandaag: De hele mensheid stamt van haar af maar de vrouw van Noach heeft niet eens een naam. Vandaar dat we Noch op de ark laten vragen: pssst hoe heet mama ook weer ?”

  En ineens vielen de schellen van mijn ogen. En hoe was ten tijde van het Grote Verbond. Mozes was getrouwd met een Nubische vrouw. Aaron en trouwens ook Mirjam (waar zit die eigenlijk in dt mannistische verhaal? ) vonden die Nubische maar niks, ze maakte er opmerkingen over. In stilte vervloekte ze haar, stammenstrijd was zo je weet nog een dingetje in die tijd.

  Waarom uberhaupt Mozes die de leidende partij kreeg, waarom Aaron niet, hij was ouder. Vertaald in deze tijd en Mirjam dan waarom mocht zij die verdomde berg niet op om te praten met de Grote Gestemde Struik?
  Wie was de vrouw van Aaron eigenlijk precies, wat was haar rol in het geheel? Eliseba, dochter van Amminadab, zuster van Nahesson, waar is zij in dit hele verhaal. Zeg maar niks, ze zat thuis in de kooktent en bakte zoete broodjes voor haar kroost, Nadabje, Abihuutje, , Elesaartje en Ithamarretje. .

  Terug maar weer naar mijn krant voor ik me hier een potje zit te agape.

  Wilders, creatieve womanizer….

 11. Greetje van Gape 14 april 2015 om 07:37

  Waarom mocht eerst Plato de berg op, naar de wereld waarin in elk braambosje een idee was.
  En waarom moest Ari op safari in die platte zooi die aarde heet. Ari had dan gelukkig wel zijn Nous maar dat haalt het toch niet bij het favoriete braambosje van Plato: het Ene en het Ware.

  De week van de filosofie, is hij al over of moet hij nog beginnen, dagen maanden jaren, eens mens raakt soms zijn tel nog kwijt. Het thema : gelijkheid. Heeft iemand ooit aan gelijkheid gedacht bij Plaat, bij Ari.?

 12. Greetje van Gape 14 april 2015 om 07:43

  Ik denk wel dat de uitdrukking : wat een toestand in Marokko; gegrondvest is op Ari op safari.
  Maar of iemand dat nog weet. We zoeken het liever in de dagelijkse strijd op aarde, kindjes met buiken van oedeem, Abihuutje en Elassartje hadden te eten maar hadden maar te leven met het feit dat hun vader zo was achtergesteld tov van ome Moos. Een leven in schande. Want niet alleen de Geschwester, het drietal was op de hoogte, lieve mensen maar iedereen was op de hoogte van dit feit.

 13. rubiotje 14 april 2015 om 08:04

  Aad; Na jouw relaas en dat van ‘Greetje het exegeetje’ gelezen te hebben kan je haast niet anders dan tot de conclusie komen dat er nog niet veel is veranderd in die vermaledijde hoek van wereld. Jezus en Mohammed ‘ten spijt’…. 😦

 14. Pierre Hyacintus Maria van de Kletersteeg 14 april 2015 om 08:34

  @Aad: je special vriendje GW deed het leuk in Dresden. Misschien gaan daar de steentjes het eerst uit de straat?

  Nieuwe fan, –Greetje–? .

 15. Aad Verbaast 14 april 2015 om 08:51

  @Rubio: Nog sterker.. Ik zie opvallende gelijkenissen in delen er van.. Alsof het ‘nagespeeld’ wordt.. Bizarre gedachte.

 16. Aad Verbaast 14 april 2015 om 08:52

  @Kleet: uiterst zielige vertoning daar.
  Je had je die reis (om je idool van dichtbij mee te maken) wel kunnen besparen.

 17. Pierre Hyacintus Maria van de Kletersteeg 14 april 2015 om 09:46

  Gut Aad; waarom heb je me dan geen lift aangeboden?

 18. King Billy 14 april 2015 om 10:25

  @Aad Verbaast re de Levieten “je loopt al weer vooruit”. En kijk eeuwen terug. Aaron en Mozes zijn beiden afstammelingen van Levi, de zoon van Jacob. (Gen. 46)

 19. Greetje van Gape 14 april 2015 om 13:59

  Dag Aad, ik meld me weer even, present!

  Dag PHM van de Kletersteeg, misschien een beetje een rare vraag maar ik ben nog al vol van een bijzonder voorval een paar dagen geleden. Ik liep boodschappen te doen bij Ap en raakte scheerlings met mijn karretje een heer die nogal vrijpostig midden in het gangpad stond. Hij riep heel hard door de ap heen: vuile vieze parakleet. Ze mogen veel van me zeggen maar van een parakleet had ik nou nog nooit gehoord, laat staan een vieze vuile. Wat ik ook vond, hulpje, trooster, niets dan in de verste verte op een scheldwoord leek en nu zag ik jouw nam en dacht misschien kun JIJ me uit de brand helpen. Wat heb jij zoal in je steegje staan?

  Nou Aad, daar ga ik weer, ik wil het hele verhaal nou wel eens boven water hebben. Ik vind het niet erg hoor dat jullie niet mee doen, je hoeft je niet te schamen, als je over de bijbel wilt schelden, ook goed, maar ik heb het verhaal nu eenmaal goed in de verhaallijn. Dat is nou weer mijn makke.

 20. Greetje van Gape 14 april 2015 om 14:37

  Ondertussen op de berg:

  De Ouwe Berggeit daarboven is uitgepraat met Mozes en zegt ga, daal af want uw volk heeft het verdorven. Hij had van boven natuurlijk ook wel gezien dat er niet alleen maar israelieten door de zee gingen maar dat er een staart achteraan kwam van egyptisch restvolk van de Firma Ongeregeld. Zo mysterieus is de Oude Berggeit nou ook weer niet, hij had dat gewoon gezien vanuit zijn helikopterview.

  Mozes, die zich een van de beter israelieten voelde, de betweterige broer, van de aardige, misschien iets te softe Aaron, werd pissig. Wat Mozes nou weer niet weet dat dit zogenaamde boos zijn weer een spelletje van de Oude Berggeit was om Mozes te testen. Daar komt de uitdrukking vandaan: het was maar een SPELLETJE, Mozes. Dit soort spelletjes wordt wel vaker gebruikt door tutoren om de integriteit te testen van zijn vaak ijdele leerlingen.

  Anyhow, Mozes zei de Oude Berggeit goedendag, draaide zich om en ging met zijn geschenken naar beneden door het uitgesleten pad. En komt het, het is een hele toer geweest om erachter te komen wat er nu precies geweest was. Maar ik ben eruit. Voor degene die het zelf uit willen zoeken, wat natuurlijk veel beter is dan uit de tweede hand, die moet hier nu wegwezen want ik sta op het punt een dikke clou te vertellen.

  Iedereen weg?

  Ok, komtie

  Mozes zag het volk aan toen hij nog net niet beneden was en een goed overzicht had. Al die lagere Israëlieten en dan die rommelige Firma Ongeregeld er nog eens bij. Grote Broer, ugh, wendde arrogant zijn hoofd af van het zooitje daar beneden. Hij wendde hen zijn linker wang toe. Toen kwam er zo’n Oudste hem tegemoet die vroeg of de Oude Berggeit misschien ook geschenken had meegegeven. Grote Broer liet de zware tafelen zien, de Odste zei, dat meen je niet heeft hij enkel twee stukken steen meegegeven? Lees dan verdomme nog eens goed, zei Grote Broer, maar de gleuven van de letters waren dichtgeplameerd met modder en onleesbaar. Mozes flikkerde de stenen naar beneden (Newton) , geen zin om zijn falen toe te geven. De Grote Berggeit had hem weer eens verlinkd. Grote Broer loopt naar de lagere soorten (Darwin) met het vaste vernomen zich voortaan op hen te wreken en zijn regels aan te scherpen.

  Mijn geestelijke ruimte zit behoorlijk gevuld. Ik moet hem even legen. Toedeloe.

 21. rubiotje 14 april 2015 om 16:10

  Aad 08:51; Jammer dat ons ‘idool’, de anti-christ Steven Spielberg, geen Nederlander is en dus deze reeks blogs niet leest. Hij zou over deze OT-items immers een prachtige film e/o serie kunnen maken. Zoiets als ‘close encounters’ met God die op de berg uit een UFO stapt als ET of, zoals je wilt; als oude berggeit, centauer of eenhoorn. Enfin, het zal wel niet want ‘horror’ is nu eenmaal niet Spielberg’s specialiteit… jammer.. 🙂

 22. Aad Verbaast 14 april 2015 om 16:44

  @Rubio: Een film over het OT (of delen er van) zouden natuurlijk best wel naadloos in zijn oeuvre passen. Hij heeft immers ook Schindlers List gemaakt..

  BTW: nog eentje speciaal voor jou in het kader van: elke smoes om een borrel te pakken is goed genoeg, maar sommigen zijn nog beter dan andere. We hadden dat levergezegde al even doorgenomen..

  Nog een mooie dan om in het vaste repertoire op te nemen: “Non in solo pane vivit homo”!
  En jawel, ook uit de Bijbel.. (Matheus 4:4)
  Wil zoveel zeggen als: “De mens zal bij brood alleen niet leven..”..
  Kijk, en dat bedoel ik nou! 🙂

 23. rubiotje 14 april 2015 om 17:20

  Aad; Kijk, da’s nu een waarheid als een koe of een kalf zo je wilt, het is gelukkig niet alles kommer en kwel wat in die bijbel staat, arme moslims…Welaan, proost dan maar uit de heilige graal van wijlen m’n grootvader…

 24. Greetje van Gape 14 april 2015 om 17:26

  O..tja, tjeetje, dat wist ik niet. Het komt vaak voor dat mensen met een dodelijke gewoonte zoals drinken aan de onthouding gaan als enige weg. Voor het drinken de kerk uit. Bij de verslavingen van een spiritus sanctus zijn de gevolgen van drank mogelijk nog veel grote omdat ze meerder levens hebben net als een kat. Een beetje wijsheid, kennis en genade is nooit weg maar het komt niet aanvliegen, de aanlooproutes zijn altijd bezet.

 25. Greetje van Gape 14 april 2015 om 17:26

  Het eerste dat GrotAaron even kunnen vragen wat er gebeurt was of de oudsten, of nog beter de vrouw van Aaron Elisanogwat. Die volgorde is belangrijk Grote Boer deed eerst dat gouden beest in de fik en ging TOEN pas naar Aaron en bestookte hem met vragen over de reden waar hij dit allemaal had laten gebeuren. Alles was alleen nog maar de schuld c]van Aaron, blinde woede van Grote Broer. Aaron legde geduldig uit van de lagere Israëlieten dat zij zich maar een beetje zaten te vervelen en dat ze uit waren op een beetje meer actie en dat de Firma Ongeregeld misbruik van hun luiheid had gemaakt dat we nu ineens hun goden moesten eren die van goud was en niet van steen.Gewoon wat vuur in de tent en dat Grote Broer er nog eens eenschepje bovenop had gedaan , op dat vuur, om het hele kalf maar in de fik te steken maar dat dat toch wel echt zijn zorg was en niet de zijne.

  Toen werd het zaakje pas echt goed op de spits gedreven, ook de innerlijke vuren laaide op. En ze hakten elkaar voor de zoveelste keer weer eens de pan in, broeder doodde broeder en naaste naaste. totdat het saldo uiteindelijk wel weer meeviel.

  De les van het gouden kalf moet niet vergeten worden. Het is mij een raadsel waarom ze niet onderricht wordt in het onderwijs. Er zou heel wat leed vermeden kunnen worden als je er op tijd bij bent.

 26. Aad Verbaast 14 april 2015 om 17:50

  @Rubio: == het is gelukkig niet alles kommer en kwel wat in die bijbel staat ==
  Mag ook wel eens gezegd worden inderdaad. Echt voor ieder wat wils..
  Dat is wel een kracht van dat boekwerk uiteraard.

  En verder: Oud Fries Gezegde: “het is niet ongepast in gepaste dronkenschap te verblijven”
  Wijs oervolk..

  P.S. Het hebben over “aangeschoten wild” is natuurlijk weer een heel ander hoofdstuk/invalshoek.
  Dan voel ik me alweer niet aangesproken. Ik ben altijd zo tam als wat immers!

 27. rubiotje 14 april 2015 om 17:50

  Kijk dat bedoel ik nou, gerechtigheid… ik hak Hillary gewoon effe de pan in.
  Kleet, beter de machtigste man van de wereld dan een ouwe berggeit in een UFO.

  http://nos.nl/artikel/2030045-rubio-stelt-zich-kandidaat-voor-presidentschap-vs.html

 28. Aad Verbaast 14 april 2015 om 18:01

  @Rubio: Man. ik ben apetrots op je!! Met vooral de nadruk op “ape” natuurlijk.
  Ik hef mijn glas op je! En grote dank: mijn dag kan al niet meer stuk!

  P.S. deel je ook al handtekeningen, posters en “goodiebags” uit?

 29. Grietje van Agape 14 april 2015 om 19:01

  Ik heb bedacht dat ik het even heel anders ga aanpakken, Het lijkt erop dat iedereen een beetje in zit te zakken en nauwelijks in het verhaal aanwezig is. Esoterie is ook niet niets.

  Nu heb ik besloten door te gaan op de meer letterlijke manier, dat vinden mensen prettig, dat hebben ze tenslotte thuis ook zitten, dat kennen ze. Dus geen benadering vanuit de esoterie maar vanuit de dingen zoals ze bestaan en beschreven zijn. Ik heb even een schemaatje uitgewerkt van de hoofdpersonen.

  Omdat ik nu weer via de letterlijke tekst de zaak benader wordt Aaron. : Grote Broer.
  Dat is ook verreweg het makkelijkst voor de trema die het veld verlaat via overbodig.
  Hij was tenslotte ouder dan Mozes, esoterisch gezien is Mozes misschien wel groter maar dat hangt weer af van het proces waar voor gekozen wordt. Hermetisch gezien is er helemaal niet eens sprake van een broer maar dat kan later altijd nog aan de orde komen.

  Eerst nu maar het schema, kunnen jullie er alvast een beetje aan wennen. En dan ga ik straks wel weer verder met de verhaallijn.

  Aaron – Grote Broer

  Mozes – Oude Bergeit

  de man op de berg Firma Ongeregeld.

  Waarschijnlijk gaan de dames zich in de vervolgafleveringen ook roeren:

  Tzipi, de vrouw van de Oude Bergeit wordt Vogeltje
  (ter nagedachtenis aan Vogeltje Barmhart uit Westerbork en omdat ik het een prachtige naam vind, Vogeltje)

  de vrouw van Grote Broer wordt Anita

  de vrouw van Mirjam wordt Suus

 30. Grietje van Agape 14 april 2015 om 19:06

  De vrouw van Firma Ongeregeld wordt ……

  misschien kunnen we loten

  1. Sofia

  2. Saartje

  3. Sijsje

  Ik ga verder met de lijn.
  Kom erop terug.

 31. Grietje van Agape 14 april 2015 om 19:13

  Dat kalf op de foto, dat meer van een stier weg heeft, doet me heel erg aan een reclame die ik nu al een paar keer op de mail heb mogen ontvangen. Het is een reclame voor tuinstoelen:

  Drie voor de prijs van een.

  Ik denk dan als snel, dan zal er wel wat mis zijn met die ene
  en dan zie je zo’n gouden beest
  en vraag je je af wat er met zijn poot is.

  Volgens de annalen had het beest zichzelf uit het goud gevormd en was levend.
  Was er niet genoeg goud om die laatste poot goed af te maken?
  Hedden al deze beesten in die tijd zo’n poot (engelse ziekte) en was er geen goed voorbeeld meer.
  We zullen er waarschijnlijk nooit meer achterkomen.

 32. rubiotje 14 april 2015 om 19:19

  Aad; = Oud Fries Gezegde: “het is niet ongepast in gepaste dronkenschap te verblijven”
  Wijs oervolk..=
  Wel blijven ‘oppassen’ natuurlijk, want wat dit betreft zit een ongelukje in een klein hoekje, Carmiggelt wist er immers alles van….;
  ‘De geheelonthouders hebben gelijk, maar alleen de drinkers weten waarom…’ 🙂

  Voorts wbt ‘mijn presidentschap’; Ik zit in ’t geheel niet op tea parties te wachten.
  Nee, ik gun het Hillary wel met een ferme doos sigaren op haar bureau in The Oval Office’…

 33. Grietje van Agape 14 april 2015 om 20:25

  Ik ontving zojuist een mailtje van Robert Dankelmuyer uit Schage. Ik weet niet of hij hier bekend is maar hij deelde me vriendelijk maar toch ook wel dwingend mede dat de naam Grote Broer ,Anita,
  geen naam kan zijn uit de tijd van de Firma Ongeregeld ten tijde van de bloeiende steppe.

  Hij had het allemaal wetenschappelijk verantwoord voor me opgezocht. De naam Anita komt voor het eerst voor in het tweede deel van de Middeleeuwen, onder de derde Scholastiek.
  Anita was een boeren deerne, van lage komaf. De naam zou nooit in gebruik zijn geraakt waren het niet dat de blonde en zeer schone deerne de persoonlijke hoer van Ruwaard van Amerongen die getrouwd was met Godelieve van Henegouwen. Het was helaas geen vruchtbaar huwelijk en ook niet in saamhorigheid vervuld. De echtelieden bleven bij elkaar voor het landgoed en de veehouderijen. Godelieve gunde Ruwaard van Amerongen, haar gemaal, zijn pleziertjes met Anita de deerne. En vice versa gunde Ruwaard zijn Godelieve van Henegouwen een dop van een tinnen drankfles die door de soldaten in het veld werd gebruikt. Een ijzeren dop met zo’n rond trekflipje dat het gebruik aanzienlijk vergemakkelijkt.

  Aad, ik kan het verhaal helaas niet zelf controleren. Ik heb wel gesnuffeld in de Sesam reeks van de geschiedenis van de Romeinen tot nu maar ik kan Anita er niet in ontdekken. Eerlijk is eerlijk, het kan ook zijn dat ik Anita over het hoofd heb gezien.

  Wat denk jij van de situatie Aad? Het is natuurlijk wel jouw blog. Maar ik ben nu schrijvende aan de lijn van Firma Ongeregeld en het zou niet netjes zijn als de namen worden verwisseld og in onbruik raken.

  Ik denk wel eens wat iemand die uit een UFO stapt denken van een blog als dit.
  Zou hij hard weghollen of zou hij het grondig gaan bestuderen? Ik denk zelf het laatste, het is toch een tijdsbeeld dat hier wordt neergezet en daardoor cultuurbepalend.

  Natuurlijk kan ik Anita vrij gemakkelijk vervangen door een Emma, dat lijkt me wel een oude naam maar het heeft toch wel een negatief soort aura als er iemand, een wildvreemde mij mailt dat ik iets niet mag doen terwijl hij verder zelf al helemaal geen fluit doet om hier een redelijke lijn neer te planten. Verhaalplanting, ook een mooi woord. Verhaalplanting door zaad of scheuring. Ingewikkeld.
  Ik zou zeggen eerst scheuring en dan zaad maar je weet het niet, misschien was het vroeger usance om het ander-om te doen. De hele evolutie lag toen ook anders natuurlijk. Ik zou het aan Robert Dankelmuyer uit Schagen kunnen vragen maar daar ben ik dan toch net even te trots voor.

  Emma, ik weet niet hoor. Bij Emma denk je toch snel aan de koningin moeder, het zijn maar associaties maar toch, die kunnen vaak behoorlijk overrulen. En dan heb je nog Emma van Hooghalen, een verre kennis van mij die ik niet bijzonder aardig vindt. Dat werkt gewoon niet lekker voor een schrijver. Namen moeten een goed gevoel geven, je moet je er lekker en veilig bij voelen anders stagneert het de lijn van het verhaal.

  Het zal mij benieuwen hoe dit zijn beslag gaat krijgen. Vooraleerst wacht ik maar eens af.

 34. Grietje van Agape 14 april 2015 om 20:28

  Er zijn een paar foutjes ingeslopen, zie ik. In het begin staat Grote Broer maar dat moet uiteraard de vrouw van Grote Broer zijn want het is al te vreemd als Grote Broer Anita gaat heten. Het voordeel van mijn foutjes is dat ze meestal makkelijk te determineren zijn en je ze zelf het beste langs eenvoudige weg kunt herstellen. Ik ben net terug van korfbal, dat naakt de handen wat gevoeliger. Na een wedstrijd kan ik mijn vingers altijd zo naar achter klappen.

 35. Grietje van Agape 14 april 2015 om 20:46

  Dat ik van Grote Boer geen anita wilde maken klinkt misschien seksistisch maar is het zeker niet. Ik ben voor openheid van de seksen.

  Deze openheid der seksen is terug te vinden op Grietje van Agape 14 april 2015 om 19:01.

  alwaar ik Mirjam een vrouw heb gegeven in plaats van een man. Het kwam beter uit qua verhaallijn maar ook in de realiteit zit er niets anders op dan deze dingen die niet al te vaak voorkomen in de natura naturata te accepteren.

  Verder heb ik nog even een puntje van aandacht. Ik heb besloten de knoop door te hakken wat betreft de vrouw van Firma Ongeregeld. Ik weet het is nog vroeg maar ik moet aan mijn schema wennen alvorens ik overga tot de lijn.

  Ik heb nu zes mails binnen en vanuit daar mijn keuze weten de bepalen. Ik zal niet alle mails met u door nemen maar er zaten echt hele mooie bij. /het is leuk dat er mensen zijn die nog wat handwerk maken van de digitale post, Zo kreeg ik van Mevrouw Dulleman-Kruidwijk uit Groningen bericht dat zij de naam Saartje verkoos, Als begeleidend schrijven zaten er dan links bij van heel veel Sarah’s en er zaten erbij die zeker niet de minste waren. Zo waren er voorspelbaare en onvoorspelbare. Ze begon naar een link van Abraham waar Saartje een kleine bijrol in vervult. Maar er waren zeker ook Saartjes bij voor wie ik persoonlijk grote bewondering heb. Saartje, de dienstbode uit de kinderserie Zwiebertje bijvoorbeeld. Ik vind dat een moedige vrouw die er eerlijk vooruit durfde te komen dat haar vrouwzijn haar meer dan lief was. Altijd koekjes bakken met een vrolijk gezicht, en altijd met de koffie klaar terwijl de burgemeester toch ook niet een van de makkelijkste was. Onderdanigheid is een grote kunst vind ik persoonlijk. Niet onderdanigheid pur sang maar ik bedoel dat je middelen kunt vinden om er waardig mee om te gaan dat kon ik in Saartje waarderen. Uiteindelijk leek het me toch niks voor de Firma Ongeregeld. Ik ging pas goed om bij de derde link dat was er eentje van Saartje Vaughn. Ik was er blij mee, wat een vondst. Ik zat heer lijk te luisteren tot er een mail binnen komt van ene Michiel van Staveren uit Hoorn, als ik het goed heb een student in de linguïstiek.
  Het was een lyrische jongen, hoewel er geen foto was toegevoegd kon ik hem uittekenen. Schuchter, een beetje krullend rood haar en een bedeesde oogopslag. Ik kan het mis hebben maar het zou me verbazen (!!). De jongen heeft geen enkele link in zijn voorstel staan. maar hij beschrijft zijn kleine zusje met het syndroom van down. Het is werkelijk verterend hoe hij over haar sprak, zijn kleine zusje. En nu komt het, dat kleine mongolenmeisje heet Sijsje.

  De keuze was toen snel gemaakt.

  Het wordt……

  tadaaaaa…….

  the winner is……….

  SIJSJE.

 36. King Billy 14 april 2015 om 20:56

  8 augustus 2014, 14.07.
  “Ik wilde natuurlijk graag weten wat mij boven het hoofd hing en of ik uit voorzorg misschien iets zou kunnen slikken. De huisarts schreef mij drie aspirines en een placebo voor en vertelde me dat het hier waarschijnlijk ging om een fantasie. Zonder verwijskaart keerde ik naar huis.
  Ongeveer twee weken later ging ik aan alles zuigen wat ik maar te pakken kon krijgen en behangde mijn muren met afbeeldingen van Mona Lisa waarin ik sterk mijn moeder herkende.
  De verterende zinnelijkheid heeft me een half jaar van mijn leven gekost waarin ik niet in staat was tot arbeid en mijn tong erbij hing als een bloederig rozenblaadje. En dat terwijl dit met enige sessies bij een psychiater en wat uitleg waarschijnlijk voorkomen had kunnen worden.”

  En nee, het is geen Wikipedia, die de schrijver dezes regelmatig corrigeerde of blokkeerde. Over dagblad Trouw nog niet geschhreven.

 37. King Billy 14 april 2015 om 22:00

  Oud, heel, heel bekend trucje. Van de nood een ‘deugd‘ maken. Wie wil hier voor de de moderne Mozes spelen? Of voor JHWH én de christelijke variant, God himself?
  “The rest of the Eurozone is in a better position to deal with the Greek exit. Some of the firewalls which were not there earlier are there. Still, it will not be smooth sailing, but it could probably be done. The third is that if that were to happen, I think the way to reassure markets and make progress is actually go further, use the opportunity to make progress in terms of the fiscal union and the political union.
  This would be clearly the right moment to do it.”

 38. Pierre Hyacintus Maria van de Kletersteeg 15 april 2015 om 05:14

  Levi spijkerbroeken gebben iets met levieten te maken? Zou me niks verbazen… Werden in Egypte gemaakt…

 39. Pierre Hyacintus Maria van de Kletersteeg 15 april 2015 om 06:15

  Sinds waneer slacht een kalf???

  Trouwens, de JSF presteert minderdan een gevechtsvliegtuig uit de jaren 70….wat heb ik altijd al gezegd?

  Wel medelijden met de ambtenaren die voor de “beslissingsbevoegden” zware koffertjes contanten moisten afhalen in Zwitserland. wellicht geld van “mislukte IT projecten”
  Corruptie en omkoping in deze is zelfs voor een blind paard zichtbaar.

 40. Mevrouw van Agape - Mandenmaker Bushuizen 15 april 2015 om 08:29

  Dat het verhaal zich vertelt is nu wel duidelijk maar wat het vertelt moet nog worden blootgelegd.
  Ik ga weer in de ringen hangen. Even een stukje terugspoelen en dan weer door.

  Wat nog niet eerder is verteld:

  De Oude Berggeit voerde op de berg gesprekken met de Firma Ongeregeld die helemaal opgerold in een brandend braambos zat. Tafels waren er enkel nog om te offeren en gezellig wat keuvelen om de tafel met vrienden, familie en kennissen was er nog niet bij. Geen liflafjes van plakjes verse bok op een bedje van priikelgevoelig braambosblad. Alles was er reuze oer maar niet oergezellig.

  Even van de hak opput dak springen. Het was geen usance dat men bergen opklom om met niet bestaande figren te spreken en er een verbond mee te sluiten. Toch is het in het Oude Vertelboek meerdere keren voorgekomen. Met Adam in ieder geval en met Noach, de duivenhouder ook. En nu dan met de Oude Berggeit himself. Drie personen, drie verbonden. Wat is daar de betekenis van? Het reik te ver om in dit kort tijdbestek, wat een mensenleven is alles weer op tafel te gooien van de drievuldigheid, de trinitatis mundi, en chronologisch ook niet juist zoals er wel wat meer niet juist is in het Grote Fabeltjesboek. In principe komt het er op neer dat er feitelijk sprake was van maar 1 verbond.

  Waarom was dat zo belangrijk? Een keer, een verbond vindt slechts éen keer plaats. We cirkelen hier rond een onontkoombaar en in feite incommensurabel schijn van kennis en weetgierigheid. De waarheid van het verbond die maar niet aan het licht wil komen. Wat wil dat zeggen éen keer, dat ene verbond. Heremieten hebben er het hoofd over gebogen en gebroken. Vervolgens de poëtikussen en daarna de restgroep, de wetenschappers.

  Ongeschreven wordt het geschrevene gelost door éen oor dat luistert.

  Agapende stekelbosjes van braan als overpeinzingen van een bramenzoeker (R.N. Roland Holst):

  “ Ik droom niet van de bramen, groter als druiven van Kanaän, ook droom ik niet van den vroegen, groenen morgenhemel in den Alpen, waarin de maan hangt als een vergeten halssieraad, maar ik droom dat ik sta voor een open raam, de sneeuw valt in zachte dikke vlokken door een zon-doorzeefde lucht, en uit de witte stilte klinkt, o onbeschrijflijk geluk voor den dromer, het heldere gezang van den nachtegaal”.

  Nou, zo kan ie wel weer even.

 41. Aad Verbaast 15 april 2015 om 09:37

  @King Billy: Griekenland etc.:
  Kijk, als er eentje is die toch wel echt heeft bewezen dat “de maakbare wereld” een totale illusie is, dan is dat God wel natuurlijk. En toch blijven de veel mindere Goden maar beweren dat ze dat best kunnen allemaal… 🙂

 42. Aad Verbaast 15 april 2015 om 09:38

  @Kleet: == Sinds waneer slacht een kalf??? == scherp opgemerkt van je!

 43. Aad Verbaast 15 april 2015 om 13:41

  Over een maakbare wereld gesproken.. Nogal wat te doen over dat knullige logo van Hillary “running for president”.
  En natuurlijk slaan de creatieve breinen op internet weer helemaal los..
  Deze vond ik tot nu toe de leukste.. 🙂 🙂

 44. King Billy 15 april 2015 om 14:20

  Tja, Hillary’s logo. Ook negatieve berichtgeving vestigt aandacht. Ongetwijfeld ingecalculeerd. Helemaal gek zijn die lui nu ook weer niet. De Lewinsky affaire raken de Clinton’s nooit meer kwijt. Zelfs tot na het derde en vierde geslacht.
  Republikeinen gaan helemaal los, maar schieten in eigen voet, want een geloofwaardige tegenkandidaat hebben ze (nog) niet. Amerikaanse verkiezingen draaien voor een belangrijk deel om de persoon.
  Beetje simpel logo, maar Amerikanen zijn ook een beetje naïef. De psychologische werking van de H en de pijl in de kleuren van de Amerikaanse vlag kan een ook een positieve consonantie oproepen. Amerka vooruit met Hillary. Alle spot en hoon ten spijt.
  En, zijn de logo’s van Nederlandse partijen, vooral die van de VVD met veel oranje, werkelijk zoveel beter?

 45. Aad Verbaast 15 april 2015 om 14:54

  @King Billy: is ook zo.. zal best goed over nagedacht zijn.. Per slot van rekening kunnen ze de beste strategen aantrekken gezien de enorme budgetten die ze daar besteden aan ‘campaigning’..

  Ik vraag me trouwens wel af wat zo’n Hillary (nu 67..) in godsnaam bezielt om zo’n ambt te ambiëren..Geldt ook voor andere kandidaten trouwens. Alle eigenlijk.
  Ergens moet er dan toch een steekje los, respectievelijk verkeerd gestoken zijn..

 46. King Billy 15 april 2015 om 15:12

  67, inderdaad reden tot zorg. Vanaf nu zes zware jaren te gaan als ze wordt gekozen en de eindrit haalt. Een tweede termijn zit er dan niet in. De keus van haar ‘Vice’ krijgt daarmee een belangrijk accent. Volgens de FAZ gaat het hele verkiezingscircus bij elkaar 2-4 miljard dollar kosten. Zonder geld zijn alle kandidaten bij voorbaat kansloos.

 47. Aad Verbaast 15 april 2015 om 16:56

  @King Billy: == Zonder geld zijn alle kandidaten bij voorbaat kansloos. == uiteraard. Geld maakt macht. Met geld is (vrijwel: = is mijn persoonlijke noot, als roepende in de spreekwoordelijke woestijn== ) alles te koop!

  Nog een paar essentiële factoren: uiterst gelovig zijn in die ene God…Ander kan je het daar wel schudden.. En natuurlijk een hond.. (“doet ie anders nooit”-effect/vertrouwen)

  Kortom: gaat helemaal nergens over.. om de “machtigste persoon op aarde te worden” voor zolang het duurt..

 48. Pim van Lommel 15 april 2015 om 16:59

  Met logos kun je niet winnen.
  Zelf vind ik die van Victoria Secret wel wat hebben.
  Saai maar wel mooi strak.
  Een beetje makkelijk ook.
  Van mij mag ze wel Vice worden.

  Ik weet niet wat ik liever wil
  a. haar IP adres
  b. een beschuitje met haar eten.

 49. Aad Verbaast 15 april 2015 om 17:21

  @ Pim van Lommel: Ik schreef ooit eens een blog over “waarachtigheid”.
  https://aadverbaast.wordpress.com/2008/07/17/levenslessen-de-les-van-waarachtigheid-2/

  Als je dat leest kan je (mogelijk) begrijpen dat ik weinig tot geen (“geen” is verreweg en absoluut het meest waarschijnlijk) waardering kan opbrengen voor een “trol” die zich voordoet als (o.a):

  Pim van Lommel, Greetje van Gape, Grietje van Agape, Mevrouw van Agape-Mandenmaker Bushuizen, Pseudo Rabbi, Rabbi, Basta, Frits van Woerkom, Vader Winter, Frits Fluit.. en nog andere namen die ik wrs niet eens heb genoteerd..

 50. King Billy 15 april 2015 om 21:35

  Hier het Twitteraccount van de ontwerper, Rick Wolff.

 51. Greetje van Agape 16 april 2015 om 01:16

  Even on topic blijven, Aad, is het niet jouw topic?

  De Oude Berggeit klimt , inmiddels behoorlijk jichtig, de berg maar weer eens op om met de Firma Ongeregeld te overleggen wat hij met dat domme volk (de lagere Israëlieten) moet doen voor zijn want zij hebben de plank weer eens behoorlijk mis geslagen (zonde).

  Ach, vergeef het ze maar dat lagere volk (de lieve Greetje A, de kleine Rubio, Flip R., de Firma Stofzuiger,de pseudo Rabbi, Appelwijfie en Pim, gun Pim toch een beetje Licht, en de vele vele anderen) hun handen zijn al zo bloederig van de hakbijl naast de boom.

  Zo niet beste Firma Ongeregeld bekijk het dan maar in je bosje, omdat je moge stikken in een doorn. Delg mij dan ook maar uit het Blog van de Troon der Heerlijkheid dat de Here Avé geschreven heeft want een Firma Ongeregeld zonder liefde voor zijn vak, kan beter worden uitgeschreven bij de KvK, waarom zou hij nog nummers noden (Ex 32.32). Alle daden van de valse aarddwergen heeft de Here Ave in zijn Boek opgetekend. Ach Firma Ongeregeld, het zijn uiteraard Uw zaken, maar waarom maakte u toch Schrift, Pen en Boeken? Hoe nog voor goed en kwaad te kiezen, de zaak wordt zo onoverzichtelijk. De vlijtige Greetje, moet zij wijken omdat ergens een Onbenul met zijn plank het doel misslaat? De omgekeerde wereld. Hadden we nog maar de Firma Moed, Beleid en Trouw, dat waren mooie dagen. Waarom Firma Ongeregeld, waarom niet liever genadeloos oordelen in plaats van de plank misslaan in genade?

  De Firma Ongeregeld, ging eens verzitten in zijn bosje, en bulderde: Wie de plank misslaat zal ik uit het Grote Blog van de Here Avé verbannen en vervagen. De dag des oordeel is nabij, rebellie wordt niet getolereerd.

  Het Hoofdstuk eindigde droevig, een beetje onbeholpen ook, ze lijkt het hoofd stuk te draaien tussen Genade, Gerechtigdheid en Gestrengheid.

  Er hangt iets in de lucht. De Firma Ongeregeld stuurt de Oude Berggeit weg omdat hij achter een boom moet en zijn Aanwezigheid terugtrok.

 52. Pim van Lommel 16 april 2015 om 01:25

  Het licht achter in de tunnel is nu uit maar er zijn wel sterren. Ik zie het trio Phad, Alioth en Megrez samen een beschuitje eten, de Draak zit achter Zwaantje aan en Cepheus rolt met Wega door de zwarte sneeuw.

  Misschien moet ik een vereniging oprichten voor mensen die er over willen praten.

 53. Greetje van Agape 16 april 2015 om 01:37

  Als de Oude Berggeit overleggen wilde de Firma Ongeregeld nam hij altijd wel een bloedmooie Sherpa mee, haar lijfje al even exotisch als haar naam, Pangatti. Pangatti zorgde dan dat het koepeltentje stond en maakte gebrade duif in bramensaus, vers van Firma Ongeregld’s struik. Pangatti sneed dan ook de duif in twee stukken en trok zich bedeesd terug zodat de mannen konden praten.

  Waarover spraken de mannen in de koepeltent nu eigenlijk? Eerst kwamen de koetjes en de kalfjes maar dat lag momenteel wat gevoelig en zo gingen ze meteen over op de roddels die de ronde deden. Niet uit nieuwsgierigheid maar omdat ze eventueel maatregelen moesten nemen ter voorkoming van inteelt on incest, onoirbare vermengingen van de koepelkeukens, besmet stamvlees en wat er zoal speelde.

  Dan kwamen de recepten. Beide mannen waren grote liefhebbers van het aardse maal. Bedjes van veldsla en rucola, geroosterde lamskoteletjes in de zeven kruidenmix van appie. Cocktails van parfait d’amour met grand marnier. Als de recepten waren uitgewisseld was het tijd voor de vrije ruimte.

  Ze bespraken de laatste kleitabletten, de nieuwe kledinglijn, creatief met kamelenhaar. Je kon het zo gek niet bedenken. Ze deden soms een sudoku samen of ze raadde elkaars gedachten. Alles lag open voor die twee, alles binnen het betamelijke.

  Pagatti zat altijd in een donker hoekje van de tent notulen te schrijven zodat later alles kon over worden genomen in het Boek van Oorzaak en Verlichting.

 54. Greetje van Agape 16 april 2015 om 03:15

  De Oude Berggeit en de Firma Ongeregeld in gesprek, Nu met de kennis van toen

 55. Roodnat 16 april 2015 om 07:48

  “ En dat is nodig ook, want alleen al op de Amsterdamse Wallen neemt het Openbaar Ministerie bijvoorbeeld acht groepen Hongaren op de korrel wegens uitbuiting van tientallen vrouwen.”

  sub-kopt de Trouw vanmorgen. Je weet van voren niet meer wat van achter nieuws is. Hoe weten die mannen van het OM dit, wat deden ze daar toen ze dit ontdekte, wolven in schaapskleren zijn het, vlaggen onder onze jurisdictie, zacht kabbelend over hun onafhankelijkheid dat altijd weer ten koste gaat van ons vertrouwen.

  Niemand die de zaken gewoon omkeert , altijd eerst die oeverloze nuance in. We tuinen erin met boter en suiker, het gaat om drie tot zeven verdachten per zaak. Vandaag de Hongaren, morgen de Portugezen en overmorgen u. Het is allemaal een kwestie van tijd maar gepakt zullen we worden.

  Hoezo drie tot zeven verdachten per zaak en hoeveel mensen zitten er in de zaken die nog niet zijn opgelost? Waar de mannetjes van het OM nog maanden zo niet jaren achteraan moeten hollen op de Wallen. De pakkans is al niet groot en op de Wallen al helemaal niet maar menig Officier zal er persoonlijk achteraan willen.

  Door wie worden die meisjes nu eigenlijk uitgebuit?

 56. Aad Verbaast 16 april 2015 om 08:18

  @Roodnat: ( alias Pim van Lommel, Greetje van Gape, Grietje van Agape, Mevrouw van Agape-Mandenmaker Bushuizen, Pseudo Rabbi, Rabbi, Basta, Frits van Woerkom, Vader Winter, Frits Fluit.. ).

  Ik begin je loos ge-OH hier onderhand echt zat te worden. Je kan kiezen, of je houdt je gedeisd, of ik ga over tot modereren.

 57. Roodnat 16 april 2015 om 09:47

  noot: deze reactie is door moderator gemodereerd: na waarschuwing ‘op de oude voet’ doorgaan met een veel te hoog trolgehalte.

 58. Aad Verbaast 16 april 2015 om 17:09

  Vandaag overigens INHD: de “internationale Noach Herdenk Dag. Je weet wel die zuipschuit.. Wie kent hem niet?
  Geweldig feest elk jaar!
  https://pbs.twimg.com/media/CCuZSl8VAAAIlfS.jpg:large

  N.B.: thema dit jaar: “In de hemel is geen bier, dus drinken we het hier!”

 59. Greetje van Agape 17 april 2015 om 03:53

  Noot: reactie door moderator verwijderd: hoog spam gehalte.

 60. Greetje van Agape 17 april 2015 om 04:14

  Noot: reactie door moderator verwijderd: hoog spam gehalte.

 61. Greetje van Agape 17 april 2015 om 04:41

  Noot: reactie door moderator verwijderd: hoog spam gehalte.
  Noot: volgende reacties met een even zo hoog spam gehalte zullen rechtstreeks door de moderator in de spambox worden gezet.

 62. artafterallart 17 april 2015 om 14:04

  @Aad
  Eigenlijk is er met 1 god niet te leven. Steeds weer die dreiging met de grond gelijk gemaakt te worden als hij zijn zin niet krijgt. Zijn natuur is veel te menselijk. Zijn lot ook. Toen de natuur zelf nog aanbeden werd, beschikten we over ontelbare goden, halfgoden en boodschappenjongens. Die hielden elkaar in de gaten en je kon ze nog al dan niet blij verrassen met nieuwe goden enz. Hij is daar te narcistisch voor, op het psychopathische af. Jammer van dat gouden kalf. Hij had erdoor kunnen genezen als hij er vriendschap mee had gesloten. Het dier had zijn geboden trots rondgedragen en het brengen van voorspoed, levenskracht en vruchtbaarheid om niet waargemaakt. Het stierkalf is immers de Apis-stier uit de Egyptische mythologie en diens vermogens waren alom bekend. Alleen een narcist kan het in duigen doen slaan, al huilend dat men hem in de steek liet….

 63. Aad Verbaast 17 april 2015 om 20:28

  @Afterallart: kijk, dat heb je allemaal scherp gezien (al zeg ik het zelf, en ik zeg het zelf).
  En als we dan al denken dat we inmiddels wel wat bij geleerd hebben, dan kan je het ook wel schudden.
  Voorbeeldje: gisteren nog groot in het nieuws. Denk je lam (Gods..?) tot je te nemen, blijk je in vele gevallen belazerd te worden omdat ze je kalkoenvlees serveren/verkopen..
  Op wie kan je nog wel vertrouwen?

  Nee dan die Chinezen, een van de meest pragmatische volkeren die ik ken. Net zo makkelijk christendom combineren met Boedhisme, Taoïsme, en meerdere godjes op elk plekje wat nog vrij is.
  Op meerdere paarden wedden is hun wel toevertrouwd..

  Dat dacht Willy Selten ook, maar moet toch wel een tijdje achter tralies: het ouderwets nog “op water en brood..”
  Iets waar een kabinet (en VVD en PvdA) al dagen dag en nacht over zit te discussiëren (alsof ze niets beter te doen hebben, hebben ze wel, maar kunnen ze niet bedenken): “bed, bad, brood.”
  Basale levensbehoeften.. Konden ze zomaar eens over vallen..

  Moraal van dit verhaal: is er nog iemand die dit allemaal nog kan uitleggen respectievelijk volgen?

 64. blutch1 17 april 2015 om 21:28

  En als je het kalf niet slacht is het ineens een stier geworden. Hij staat voor beursplein 5 en ook op wallstreet. Weliswaar van brons, maar hij wordt weer aanbeden.

 65. Aad Verbaast 17 april 2015 om 22:19

  @Blutch1: Ja, dat dat symbool is verkozen is uiteraard de ironie ten top.
  Ze hebben natuurlijk heel veel gemeen: Goden en Bankiers maken meer “kapot dan je lief is”..
  Pijnlijke is dat ze dat dat allemaal ten stelligste blijven ontkennen..
  Al zo’n 6000 jaar, tot vandaag de dag.. En dat zal in de toekomst niet veranderen durf ik zo maar te voorspellen..

 66. King Billy 17 april 2015 om 22:20

  Voor de beurs in Frankfurt een beer bij de stier geplaatst als symbolische waarschuwing dat het ook bergafwaarts (baisse) kan gaan. Geroutineerde beurshandelaren zien dit aankomen als o.a.
  Dienstmädchen-Spekulation, Putzfrauenhausse oder Hausfrauenrallye toeslaat.
  In dit verband wellicht de herkomst van “Mozes nog aan toe” te verklaren. Effe slikken, letterlijk, een droom over klatergoud uiteengespat.
  Met plaatje:
  http://de.wikipedia.org/wiki/Bullen-_und_B%C3%A4renmarkt

  Overigens is goud niet giftig. Een beetje goud innemen kan zelfs goed voor de gezondheid zijn.

 67. Aad Verbaast 18 april 2015 om 07:02

  @King Billy: == Een beetje goud innemen kan zelfs goed voor de gezondheid zijn. ==
  Wordt veel voorgeschreven voor reumatische ziekten. Of tegen, hoe je het maar bekijkt.
  http://www.isala.nl/patienten/folders/5731-goudinjecties.

  Symptomen: pijn, zwelling en ochtendstijfheid.
  Mozes liet ze het goud opdrinken. Injecteren was er toen nog niet bij..
  Van enige ochtendstijfheid is daarna in de Bijbel ook geen sprake meer.
  (daarvoor overigens ook niet..).

  Mozes (berg op, berg af, berg op,berg af etc etc) had daar allemaal zeker geen last van..

 68. blutch1 18 april 2015 om 08:48

  Mozes liet ze helemaal geen goud opdrinken. Hij gooide het nl in het water. Goud is zo zwaar dat het subiet op de bodem ligt. Het is vast terecht gekomen bij degene die de afwas deed.

 69. Pierre Hyacintus Maria van de Kletersteeg 18 april 2015 om 10:28

  Tegenwoordig strooien de rijke chinezen gemalen goud over hun eten.
  onzin, want ze maken er toch maar stront van
  Maar nu is er uitgevonden *delft) dat het mogelijk is goud rendabel uit riool slurry te halen.Schijnt dat er nogal wat goud in make up van vrouwen en omgebouwde mannetjes en zo ziy.

  Maar degene die goud dronk en er dood aan ging: Crassus, de romeinse general. Hij werd verslagen door de perzen, omdat de perzen beter getrained en beter wapengebruik hadden; ondanks romeinse overmacht maar 500 van de 36000 overleefden. Crassus werd gesmolten goud in in zijn keel gegoten…..

  Maar goud injecteren tegen ODOL??? Mijn buurmeissie is er altijd heel heel dankbaar voor……

 70. Aad Verbaast 18 april 2015 om 10:53

  @Blutch1: het staat er toch echt.. Wie ben ik om daar dan aan te twijfelen.. 🙂

  “As” (goudas??).. Geen idee, maar ik kan me wel voorstellen dat als het maar klein genoeg is dat het nog wel een tijdje kan zweven in het water..

 71. Aad Verbaast 18 april 2015 om 10:56

  @Kleet: kan ik niemand aanraden inderdaad: gesmolten goud in de keel gieten.. Is niet gezond..

  Dit daarentegen kan je wel prima in de mond gieten (begrijp ik): http://nl.wikipedia.org/wiki/Goudlikeur

  P.S. en wat jouw “buurmeissie” allemaal in de keel wil gieten, wil ik niet eens weten.

 72. ezelgedachten 18 april 2015 om 13:46

  Tjonge. Dit blog maakt wel wat los zeg! En die nieuwe fan van je, die heeft er echt wel verstand van. Ik durf zelf al niet eens meer inhoudelijk te reageren. 😉

 73. Groetjes van Agape 18 april 2015 om 16:05

  Dag aad, ik kom het nog maar eens bij je proberen. Ik weet niet wat het is maar er heerst hier een soort aantrekkingskracht, het zou zomaar Mozes himself kunnen zijn.

  Ik heb alles nog even teruggedacht en gelezen maar ik denk toch dat ik een denkfout heb gemaakt. Al jullie het niet erg vinden wil ik graag terug naar het uitgangspunt en dan vind ik er vanzelf wel weer passende namen bij . Terug te gaan naar het verhaal waar iedereen gewoon 1 substantie is, lijkt eenvoudig maar dat is het zeker niet. Want in substanties zit doorgaans meer dan je erin zou verwachten, en minder ook. Jullie zouden bv Spinoza een kunnen lezen die legt het allemaal keurig uit en je kunt je wiskunde, en passant. ook nog een beetje bijspijkeren. Want voor de meeste mensen hier zal dat allemaal toch wel weer een tijdje geleden zijn.

  Kik laat de nummers de nummers maar Grote Broer gaat de berg op, al wat hij vindt een sprekende bramenstruik. Knetterende bramen, dat wel. Hij onderhandelt wat met de knetterende bramenstruik. Het gesprek wordt maar mondjesmaat geduid in het Gote Boek, waarom zou dat zijn? Juist niemand wist precies waar er over gesproken werd dus lieten we het maar zo voor het gemak.

  Wat nog even een niet onbelangrijk puntje is, dat het wel mijn versie is op het verhaal, mijn standpunt. Voor wie het wil weten van een ander standpunt kan dat ook, als er iemand prijs op stelt, gewoon even mailen en ik kom het persoonlijk hier bij de milde Aad vertellen.

  Mijn versie van het verhaal is na te lezen, ik geef het maar hoeven jullie dit niet allemaal op te zoeken, maar mijn versie van het verhaal staat in het kleine boek, gehuld in linnen, “overpeinzingen van een bramenzoeker door R.N. Roland Holst. Er staan 10 verhaaltjes in, in een soort nep archaïsch taaltje, de schrijver heeft waarschijnlijk wat willen pochen. gezwollen woorden die hem op een dichter moeten doen lijken.

  Zo hebben we daar bv in Hond en mensch, de volgende gezwollen zin.

  ‘Sedert de heugelijke tijden dat de hond zich hechtte aan den mensch, deelt hij ’s mensen lot en staat hij bloot aan dezelfde vernederingen die ook den mensch bedreigen’

  kortom je kunt beter een hoofdstuk in je bijbeltje lezen dan je te vergapen op de overpeinzingen van een bramenzoeker.

  ik kom er straks op terug.

 74. Pierre Hyacintus Maria van de Kletersteeg 18 april 2015 om 20:10

  Even i9ets om over te denken: een opmerking, die echt gemeend was en waar de roemenen echt in geloven.Er moest een waterleiding ingegraven worden; maar op een bepaalde plek was een glasfiberkabel, en als die geraakt zou worden, dan vallen de satelieten uit de lucht en wordt Obama boos. Met droge ogen.

 75. Appelvrouw 18 april 2015 om 20:59

  Ik gaf je al wel een like, maar heb het verhaal van de week alleen oppervlakkig gelezen, en nu toch niet de puf het helemaal opnieuw te lezen. Maar dat ga ik wel doen, als ik weer even de energie heb, volgende week ga ik weer voor een tijdje naar HteD(renthe)

 76. King Billy 18 april 2015 om 21:14

  Heeft wierook Peganum harmala vervangen? Over planten en hun werking is in de Bijbel niet veel te vinden, maar ook ten tijden van het Oude Testament waren er planten met een geestverruimende werking. Gezellig bij een kampvuurtje of tijdens godenverering op de nationale rustdag. Wat zaden en bladeren van deze geestverruimende plant erop. Oud-testamentische popcorn met geestverruimende werking. Ook de hallucinerende werking van de acaciaplant is bekend. En, als we de beruchte appel nu eens vergeten, hoe zit het nu precies met de vruchten van de boom des levens en de boom van kennis tussen goed en kwaad uit Genesis?
  http://en.wikipedia.org/wiki/Peganum_harmala#Traditional_use

 77. Aad Verbaast 18 april 2015 om 23:07

  @Ezelgedachten: ja, ja, wie is er nou niet een specialist in het uitleggen van deze wonderbaarlijke verhalen?

 78. Aad Verbaast 18 april 2015 om 23:08

  @Kleet: land van de goedgelovigen? Of een retarded reservaat?

 79. Aad Verbaast 18 april 2015 om 23:10

  @appelvrouw: heb je ze allemaal verzameld inmiddels?
  Met de plaatjes er bij natuurlijk.. Het oog wil ook wat immers..
  En alvast een fijne vakantie gewenst. In de sleurhut weer?
  Mooi Drenthe!!

 80. Aad Verbaast 18 april 2015 om 23:13

  @King Billy: als ik Ockham er even bij haal, dan lijkt me het meest waarschijnlijke dat die groep schrijvers die deze verhalen bundelden/bedachten/opschreven/verzamelden chronisch onder de geestverruimende middelen moet hebben gezeten.
  Die zijn helemaal los gegaan respectievelijk behoorlijk geflipt..

 81. Pierre Hyacintus Maria van de Kletersteeg 19 april 2015 om 05:09

  De oudste mummies van Farao’s: zij gebruikten cocaine en cannabis…..

 82. Pierre Hyacintus Maria van de Kletersteeg 19 april 2015 om 09:53

  Wel super on-joods—dat goud weggooien….

 83. Pierre Hyacintus Maria van de Kletersteeg 19 april 2015 om 10:10

  Heeft griekenland al betaald? Dacht het niet.

  Waneer wordt griekenland eindelijk uit de euro getrapt?
  Waneer valt dit kut kabinet eindelijk?

 84. King Billy 19 april 2015 om 15:39

  De Bijbel als een juweel overal dragen? https://www.youtube.com/watch?v=n4V2Uk5ymzk Of toch maar op een USB-stick die op een Applewatch past? Wel zo practisch, microscoop meeslepen nogal omslachtig.

 85. Aad Verbaast 19 april 2015 om 17:29

  @Kleet: == Wel super on-joods—dat goud weggooien….==
  Zo is er wel meer “super on-joods” in de bijbel == God bijvoorbeeld.. , terwijl hij in extrema het tegendeel beweerde..

  Kom ik nog op terug in de komende blogs.. Verbijsterende conclusie!

 86. Aad Verbaast 20 april 2015 om 07:33

  @King Billy: vind ik wel volstrekt logisch. De bijbel is ergens wel een verzameling kleine lettertjes waar maar al te vaak overheen gelezen wordt..

  P.S. trouwens, als ik dat filmpje goed bekijk, is het zeker niet de hele bijbel die daar op staat.. Bij lange na niet..

  “Buch der Bücher” zei die vrouw nog.. Ja, ja..

 87. Pierre Hyacintus Maria van de Kletersteeg 20 april 2015 om 08:57

  Ze bedoelde het boek “Hoe ontduik ik belasting zonder gepakt te worden?”

 88. Appelvrouw 20 april 2015 om 16:22

  Aad, ik heb ze allemaal verzameld, uiteraard met plaatjes! maar ga logeren bij een vriend, nabij Bargerveen. Daar was ik 2 weken geleden ook. Een mens moet wat voor elkaar doen.

 89. Aad Verbaast 20 april 2015 om 16:43

  @appelvrouw: da’s mooi!
  Kan je ze ook aan je vriend laten lezen.. . Aan gespreksonderwerpen dan zeker geen gebrek 😉

  P.S. fijne vakantie!!

 90. rubiotje 20 april 2015 om 16:54

  Aad; Je bent me net voor. Die Sophie Kassies was vanmorgen op Radio 1. Kennelijk houdt die bijbelonzin nog veel meer mensen bezig. Kassies (ook geen gelovige) vond het desondanks wel nodig e/o grappig om dit stuk van 6 uur te bewerken. Overigens 6 uur vind ik niet lang, jij bent immers al een paar maanden met die bijbelblogs bezig? Enfin ik houd me wel bij je blogs, kan ik er tenminste nog een paar ferme borrels bij (in)nemen itt het theater…ik heb gelukkig geen kwaaie dronk 🙂

  http://www.toneelgroepdeappel.nl/page/6258

 91. Pierre Hyacintus Maria van de Kletersteeg 20 april 2015 om 21:28

  Den Haag is achtelijk; dat moge bekend zijn.
  “De vervuiler betaalt” is een geode regel; laat de olieproducerende landen maar betalen voor ingrijpen tegen Taliban en ISIS en in Mali met olie.
  Dan bootvluchtelingen–lees: uitkeringzoekers_ een blockade van de landen van certrek: simple en logish.
  Sateliet bewaking en paar bootjes.
  En ook weer: rekening naar dat land; zij doen hun werk niet

  Maar al die sielluge vluchtelingen in Europa? volkomen achtelijk.
  Bootje van gisteren met 100 man: daar waren er al 30 moordenaar van; die gooiden een stuk of 20 christenen over boord. maar allez, de zee is groot.

 92. Nico 20 april 2015 om 22:28

  Zware tijden
  ‘Weet wel dat er in de laatste tijden zware tijden zullen komen: want de mensen zullen zelfzuchtig zijn, geldgierig, pochers, vermetel, kwaadsprekers, aan hun ouders ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig, liefdeloos, trouweloos, lasteraars, onmatig, onhandelbaar, afkerig van het goede, ver¬raderlijk, roekeloos, opgeblazen, met meer liefde voor genot dan voor God, die met een schijn van godsvrucht de kracht daarvan verloochend hebben’, ‘2 Tim. 3:1-5. Geeft Paulus ons hier niet het beeld van onze maatschappij? De geloofsafval door Jezus aangekondigd, gaat gepaard met grote ver¬warring op het gebied van de moraal, en op sociaal, economisch en internationaal terrein. Waar geen vrees voor God meer bestaat, wankelt alles.

 93. Nico 20 april 2015 om 22:32

  Wie de schoen past trekke hem aan
  deze spreuk is wel toepasselijk op de voorgaande tekst.

 94. Aad Verbaast 21 april 2015 om 08:38

  @Rubio: dan is het hier wel een veel minder lange zit natuurlijk dan die 6 uur daar. pffff
  Hier kan je tenminste rustig even een hapje en drankje nemen, en er voor gaan zitten als het zo uitkomt. En: allemaal helemaal gratis. Tja, dan is het niet zo moeilijk kiezen. 😉

 95. Aad Verbaast 21 april 2015 om 08:40

  @Kleet: daar is maar 1 oplossing voor: zsm oppikken en weer terugzetten op de kust waar ze vandaan kwamen. Dan is het zo afgelopen.. Zakt die markt helemaal in voor die mensensmokkelaars.
  Doen ze in Australië ook.

 96. Aad Verbaast 21 april 2015 om 08:43

  @Nico: tja als je dat allemaal zo leest, dan zijn mensen wel beesten zeg..
  En dan zijn ze nog wel geschapen naar “het evenbeeld van God..”
  Zware tijden.

 97. Pierre Hyacintus Maria van de Kletersteeg 21 april 2015 om 09:12

  In australie hebben ze een vreemdelingen wet; en houden zich eraan.
  Wij hebben dat niet.

  Maar ook: land van vertrek laten betalen voor alle kosten; doen ze er zelf wat aan///

 98. Nico 21 april 2015 om 11:36

  Aad
  Het punt is dat die zware tijden die er aan komen al zichtbaar aan het worden zijn ,deze dingen staan ter waarschuwing in de profetieën voor onze tijd zodat je nog tot inkeer kan komen,vooral dat de joden weer in hun verbondsland Israel zijn en dat Europa door verbondsluiting ”een ” geworden is zijn de grootste tekenen van zijn komst 2000 jaar geleden voorzegd.

  Zie bijv. Nieuwsbulletin 23 waarvan ik al eens een link had geplaatst.

 99. King Billy 21 april 2015 om 12:19

  Er is nog hoop voor de mensheid, Nico. Saudade naar Het Oud-Testamentische paradijs in ’t verschiet nadat Gog en Magog zijn verslagen.

  ==This place therefore, which Isaiah in his prophecy calls “the midst of the earth,” has always been very close to the heart of God and to His eternal plan with mankind – the Biblical lands where by far most the events and acts of God took place, and which today remains mainly the home of Abrahams direct descendants via Isaac and Ishmael, the Jews and Arabs.

  Strangely enough, and rather significantly, we read in Revelation that when the heavenly city Jerusalem COMES DOWN from heaven, it will cover all this region where Paradise was, all of this Biblically significant area.

  The city is laid out as a square; its length is as great as its breadth. And he measured the city with the reed: twelve thousand furlongs. Its length, breadth, and height are equal. (Revelation 21:16)

  Twelve thousand furlongs being about 1200 miles! ==

  P.S. Hoe “he” (is de man die G*d, of was het JHWH?, in het Paradijs plaatste), het voorelkaar met een rietstengel 1200 mijl te meten, blijft het geheim van de Meester.

  Meer lezen? abonneren op de nieuwsletter van http://realnews247.com/open_the_gates.htm

 100. Aad Verbaast 21 april 2015 om 14:41

  @Nico: ik sidder, ik huiver inmiddels. Wat moet ik doen om al dit onheil wat over mij heen gaat komen te vermijden? Ben ik nog te redden?

 101. King Billy 21 april 2015 om 21:00

  Een nieuw Europees, elitair politiek online portaal, U.S, style i.s.m het Springer Verlag. Politico. Zelfs voor de doodordinaire newsletter moet worden betaald.
  http://www.politico.eu/article/syriza-show-four-giant-steps-towards-the-abyss/

 102. Aad Verbaast 22 april 2015 om 16:37

  Goh (of is het oh my “God”?), kom ik ineens bij toeval dit blog tegen…
  http://kloptdatwel.nl/2013/02/06/moraliteit-volgens-het-boekje/

 103. Aad Verbaast 22 april 2015 om 17:53

  @King Billy: marketeers zijn er al sinds de afgelopen 6000 jaar.. Niet veel veranderd.
  Behalve: meer mensen: meer potentiële slachtoffers.

  Zij hebben daar overigens een andere term voor bedacht: “accessible market”..

 104. Pierre Hyacintus Maria van de Kletersteeg 22 april 2015 om 18:28

  Awel…kwam net een verslag tegen over de slag bij Dawn; Zulu’s tegen engelsen.
  De Zulus gebruikten twee soorten “snuff”; eentje maakte ze high en halucinerend; geen pijngevoel. Dat was een super hoog cannabis concentraat, maar vreemd genoeg: alleen met TCP zonder dat deel wat versuft.
  Tweede was een ‘rode paddestoel” die sloot verschillende gevoelens uit–o.a. angst; en de gebruikers zagen alles in rood tinten, en maakte de gebuikers wreed en geweldadiger.
  Dit werd gebruikt door krijgers die niet verwachtten te overleven

  De engelsen hadden slechte geweren; blokeerden vaak.
  Hun “snuff”: ze baden.
  Werkte niet.

 105. Pierre Hyacintus Maria van de Kletersteeg 22 april 2015 om 18:29

  Tja, waren lekkere jongens, vroeger dus al met massamoordje en eentje daar…..en wij maar denken dat de kruisvaarten wat bijzonders waren…

 106. King Billy 22 april 2015 om 21:39

  N.a.v. het artikel van „Klopt ‘t wel?“ over het Oude Testament, waar de slachting van de Midianieten onder leiding van Mozes wordt vergeleken met de misdaden gepleegd onder Stalin, Pol Pot en Hitler.
  Twee weken geleden kwam de satiresite Der Postillon met een bericht dat de Paus het Oude Testament wilde afschaffen. Nu is er een theologiehoogleraar van de Humboldt Universiteit in Berlijn die hetzelfde propageert. Collega‘s stelden hem min of meer op één lijn met de Nazi’s.
  Verkeert Aad Verbaast nu in goed of slecht gezelschap door de slachting n.a.v. het Gouden Kalf, waarna er nog meerdere volgen? De FAZ kopt over dit voorstel met “De God van de slachting“:
  http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/berlin-professor-fordert-abschaffung-des-alten-testaments-13549027.html
  Overigens, atheïsten en anderen die de afschaffing van het Oude Testament bepleiten, moeten zich nog eens bedenken. Ze zijn dan voor hun andere argumenten een belangrijk referentiekader kwijt.

 107. King Billy 22 april 2015 om 21:51

  Hier het artikel in de Postillon over de afschaffing van het OT. Mozes komt uiteraard ter sprake en met de dood van Jezus allle ceremoniele wetten van Mozes hun geldigheid hebben verloren.
  http://www.der-postillon.com/2015/04/franziskus-modernisiert-weiter-altes.html

 108. Aad Verbaast 23 april 2015 om 08:25

  @King Billy: ik zou me zo aansluiten bij pleidooien om dat OT maar helemaal uit de religies als grondslag te schrappen gezien het verderfelijke karakter er van.
  Maar ja, dat is en blijft natuurlijk vloeken in de kerk.

  Onderhand ben ik er al wel helemaal klaar mee..

 109. King Billy 23 april 2015 om 08:50

  ==Onderhand ben ik er al wel helemaal klaar mee..==
  Dan een ander onderwerp zoeken, ondanks dat naast nog meer strijdtonelen ook vele lofliederen ter verheerlijking van God en de liefde en waarzeggingen, vele onheilspellend, volgen.

 110. artafterallart 23 april 2015 om 09:40

  De scheiding tussen kerk en staat heeft het gezag van de bijbel toch al beperkt tot verenigingen waarvan de godsdienstvrijheid begrensd wordt door seculiere wetgeving. De enige stap die we hoeven te zetten is de kerken onder de mediawetgeving plaatsen, die pluriformiteit voorschrijft en ze daardoor verplicht alle geluiden te laten doorklinken uit de samenleving.

  Wildersachtige oproepen om met schriftkritiek te stoppen en over te gaan op het verscheuren van wat verderfelijk zou zijn, zou een massaslachting tot gevolg hebben van wat in toenemende mate puur als literatuur gezien wordt.

  Dat zou minstens ten koste gaan van het seculier zo fel en massaal aanbeden recht op vrije meningsuiting.

  Trap niet in de valkuil van kerken en andere verenigingen die beweren dat zo’n boek als de bijbel zelf gezag zou hebben. Zonder instantie buiten de bijbel hou je geen enkele bladzijde over waar je aan moet gehoorzamen of storen. Kortom, roep de predikers op het matje en veeg ze de mantel uit. Zoals dat nu geprobeerd wordt met de bonusbankiers.

 111. Aad Verbaast 23 april 2015 om 16:03

  @King BIlly: nog 2 blogjes.. De laatste daarvan geeft de eindconclusies van deze zoektocht naar de persoonlijkheid van God..

 112. Aad Verbaast 23 april 2015 om 16:07

  @AfterAllart: == Kortom, roep de predikers op het matje en veeg ze de mantel uit. Zoals dat nu geprobeerd wordt met de bonusbankiers. ==
  Ik heb dat met beide beroepsgroepen zeker al meermalen gedaan.
  Anderen ook, zeker bij de tweede beroepsgroep.
  Die groepen hebben wel degelijk een belangrijke overeenkomst: beide een slecht, tot zeer slecht, wellicht wel een volkomen nihil leervermogen, en ze zijn verrekte hardleers in het aanpassen van datgene wat ze wel denken geleerd te hebben. De verkeerde lessen overigens.

 113. King Billy 23 april 2015 om 17:36

  Percentúele afname van het aantal kerkelijken per provincie sinds 1863. Bron CBS, kwestie van geloven.
  http://www.nrc.nl/nieuws/2015/04/23/meerderheid-protestanten-wil-kerkdiensten-vernieuwen/?utm_campaign=rss&utm_source=syndication

 114. Aad Verbaast 23 april 2015 om 17:51

  @King Billy: == De enquête werd gehouden om onder de eigen achterban te peilen of er bereidheid is de Protestantse Kerk toekomstbestendiger te maken. Meer dan de helft (57 procent) van de ondervraagden geeft aan daar open voor te staan. ==

  Is dat niet uiterst hilarisch? Immers: 43% “van de ondervraagden” geeft aan de de kerk niet “toekomstbestendiger” te willen maken..

  En dat dit: == 2,1 miljoen leden die lid zijn van één van de ruim 1800 plaatselijke gemeenten.==
  “1800”!!
  .Ja, ja.. Hoe kun je het “ten principale” oneens zijn en zullen blijven

 115. Pierre Hyacintus Maria van de Kletersteeg 24 april 2015 om 06:02

  Het enige geode system voor de boten vluchtelingen is het australische system. het werkt.

  nee hoor, wij gaan dat anders doen. Vliegtuigen, boten de zee op, en wordt er een boot met vluchtelingen gezien: accuut vluchtelingen aan boord en naar italie; vanwaar ze over WEST Europa uitwaaieren.

  Niet oostbloklanden; die nemen geen vluchtelingen.

  En dus zal de stroom vluchtelingen gigantisch vermeerderen.
  Waarvan dat betaald moet worden?
  Nou de zorg kan nog slechter dan die al is; en er schijnen nog wat bejaarden tehuizen open te zijn; en van de gehandicapten kan ook nog wat af en de thuiszprg mag helemaal dicht.
  Toch?

  Daarnaast willen ze een nieuw leger formeren in NL en ingrijpen in de landen van oorsprong van de vluchtelingen.
  dat zijn er alleen al 22 met burgeroorlogjes door de islam veroorzaakt.
  Dan zijn er nog wat afrikaanse landen.

  Degenen die in NL komen, ook uit gebieden waar niks aan de hand is, en die geen asiel krijgen, krijgen gewoon een e\pardon regeling.
  Er zijn pas 1,6 million armen en 800.000 mensen op straat.

  jezus ik heb nog nooit zo’n stelletje stomme klootzakken gezien als in den hag en brussel
  Wat een achtelijke gladiolen!

 116. Aad Verbaast 24 april 2015 om 06:37

  @Kleet: de regeringsleiders van Europa komen bij elkaar om dit probleem aan te pakken.
  Ik heb nou niet direct de indruk dat ze het een groot probleem vinden.
  Ze besluiten immers om met zijn allen (!!) wel 9 miljoen euro uit te geven per maand om dit probleem te tackelen….
  Is natuurlijk helemaal niets. Stelletje minkukels.

 117. Pierre Hyacintus Maria van de Kletersteeg 24 april 2015 om 06:45

  De schepen en vliegtuigen komen uit een ander budget; de uitkeringen en kosten opvang staan er ook helemaal buiten.
  Realistisch: dit gaat 700–900 million kosten minimal

  Europa is leuk
  Noord Europa betaalt, oosteuropa negeert europese wetgeving en vreet subsidies op

  Als je naar de stats kijkt, betaalt RO iets meer dan ze krijgen
  Logisch; alle projecten en nato zijn buiten beschouwing gelaten; paar honderd milliard eurootjes

 118. King Billy 24 april 2015 om 07:35

  Men kon erop wachten. De EU is zolangzamerhand een reddingsinstituut geworden. Banken, economie, euro, lidstaten, vluchtelingen, werkgelegenheid. Nu komt er een uiterst cynische suggestie:
  http://www.der-postillon.com/2015/04/eu-rat-fluchtlingen-bank-zu-grunden.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+der-postillon%2FnjPS+%28Der+Postillon%29

 119. Pierre Hyacintus Maria van de Kletersteeg 24 april 2015 om 10:57

  Cynisme is irritant-soms- omdat het altijd gelijk krijgt…

 120. Pierre Hyacintus Maria van de Kletersteeg 24 april 2015 om 11:01

  maak je borst maar nat; er staan meer dan 1.000.000 vluchtelingen klaar om gebruik te maken van de EU taxi service– en velen na hun.
  Zij worden in Italie afgeleverd, waar ze papiertjes krijgen, en dan stappen ze oip de trein.
  frankrijk Duitsland Nederland Belgie. England heft grenzen dichtgegooid. De oostbloklanden hadden ze al dicht.
  dat worden dus een slordige 200-300.000 extra voor NL.

  Dan ben je er nog niet; vaak gaat de man alleen en volgt gezinshereniging; proost!

 121. Aad Verbaast 24 april 2015 om 12:18

  @Kleet: niet overdrijven.. Die getallen worden bedacht door mensen die denken voordeel te halen door angst te zaaien.. Jouw keuze natuurlijk om daar aan mee te doen, respectievelijk in te trappen.

 122. Aad Verbaast 24 april 2015 om 13:15

  Jeetje… we hebben ons danig vergist met zijn allen..

 123. Pierre Hyacintus Maria van de Kletersteeg 24 april 2015 om 14:19

  In Libie zitten er 1.000.000 in ka,pen; Kenya wil binnen een paar week een kamp met 350.000 somaliers sluiten. mali. Afghanistan, Sirie……ik overdrijf dus niet.

  Enige geode miner: grenzen sluiten zoals Australie.
  NIET een brusselse watertaxi beginnen. England laat er ook geen een in. De oostblok landen ook niet.
  Neem aan de de D66//SP//pvda idioten ze in huis nemen?

 124. artafterallart 24 april 2015 om 14:54

  @Aad
  de Spotprent der Spotprenten, en zeer leerzaam bovendien:
  …Hij is thuis wel de grappigste…
  …Hij moet wel de DOG zijn, want er is geen andere hond dan Hij die kan lezen, schrijven, praten en zo goed Engels spreekt …
  …het scheldwoord ‘christenhond’ kwam dus niet uit de lucht vallen…
  …de hemel is een kennel…
  …Hij heeft alleen een achternaam en zijn nageslacht teert op opiniepeilingen…
  …Hij is van Engelse oorsprong
  …God is zijn spiegelschrift en in het Nederlands een anglicisme
  …daarom willen orthodoxe joden zijn naam niet uitspreken…
  …daarom hebben zoveel mensen een sterkere band met honden dan met de eigen soort…

 125. Aad Verbaast 24 april 2015 om 15:45

  @AfterAllart: jeetje.. zou het dan toch? Alles wijst er op immers..
  Daar lusten de honden geen brood van..

 126. King Billy 24 april 2015 om 16:19

  Nog steeds Babylonische spraak- en leesverwarring. Engels synoniem is voor God is ‘Lord’.

 127. Aad Verbaast 24 april 2015 om 16:38

  @King Billy: dat maakt het alleen nog maar nog erger. Draai dat woord maar eens om! 🙂

 128. King Billy 24 april 2015 om 20:41

  @Aad Verbaast. . Dat bedoel ik met Babylonische spraak- en leesverwarring. Phonetische verwarring maakt van het Engelse woord ‘droll’ mits men gewend is om Nederlands met een aardappel in de keel te spreken, luimig, koddig of als zstnw een grappenmaker. Geen logica meer aan vast te knopen in die moderne Toren van Babel, waar nu ook nieuwe geschiedenis wordt geschreven.

 129. Pierre Hyacintus Maria van de Kletersteeg 25 april 2015 om 06:31

  Er zijn in GB soms problemen met locale politici. Succesvolle criminelen hebben zich in verleden verkiesbaar gesteld, en werden via donaties gekozen. Zo kwamen nogal wat ex drugsdealers in politiek.
  In USA moeten filmsterren zich ook doen gelden–zie Lilo in de VN.
  Zij hield een standard raffeltje–vluchtelingen Syrie verdrinken sssielug en zo
  prachtige reactie van syrie: “zij is mooi”

 130. Aad Verbaast 25 april 2015 om 06:34

  @King Billy: Jahweh dan ook maar op de schop? Ohweh?

 131. Pierre Hyacintus Maria van de Kletersteeg 25 april 2015 om 06:38

  Maar “arme” vluchtelingen? Als je 15000 euro kan betalen aan een smokkelaar om naar EU te gaan; of gratis naar een naburig moslim land—waarom dan naar Europa?
  Maar een enkel verschil: uitkering.

  Toen ik in Ivoorkust was, konden ze me op de cent nauwkeurig vertellen wat de bijstandsnorm was.

  De enig geode attitude: grenzen volledig dicht; zoals Australie en ook England en de oostbloklanden.
  het werkt.Er komen geen boten meer. Probleem opgelost.

  P.s.: In en uit Syrie: 4 million mensen op de vlucht.In Kenya: een kamp met 350.000 somaliers wordt gesloten.
  In Libie; een million vluchtelingen aanwezig.

 132. artafterallart 25 april 2015 om 06:40

  @Aad @King Billy
  De wereld op zijn kop zou weleens de gewenste orde van Dog kunnen zijn.
  Zou het achterstevoren afspelen van platen dan niet Satans maar Dogs woord bevatten?
  Dat omkeren maakt het allemaal een stuk geloofwaardiger.
  Zo kunnen we bijvoorbeeld de Tien geboden verstaan als omkeringen van voorspellingen, die nog steeds bewaarheid worden: gij zult doden, gij zult echtbreken enz.
  Waar is Joost om ons deze exegese van de juiste context te voorzien?

 133. Aad Verbaast 25 april 2015 om 07:09

  @AfterAllart: ik vermoed dat @Joost hard aan de studie is om een en ander weer recht te breien.
  Misschien de Bijbel achterstevoren lezen? Wordt het een heel ander boek van!

 134. Pierre Hyacintus Maria van de Kletersteeg 25 april 2015 om 08:53

  Nederlnds doet helemaal niet mee! Vreemd….Alhoewel: is een studie door een duitser.

  Zo had ik ooit een DE vriendin en die moest germanistiek studeren als bijvak.
  Dus ik vroeg; Wat is dat? Dat is literatuur.
  Oh heeft duitsland dat dan? oh ja; Mein Kampf”…..

 135. rubiootje 25 april 2015 om 10:11

  Zo zou je het Italiaanse ‘Dio’ ook leuk kunnen omdraaien…..God…? Of iets dergelijks…

 136. joost tibosch sr 25 april 2015 om 11:01

  AfterAllart/Aad Merk na lange ziekte dat het cluppie hier elkaar nog steeds aan het opjutten is. Tegen een bierkaai van onverbeterlijk aanstekelijke literair onbegrip van oude bijbelse literatuur valt niet op te werken. (Let wel “literair onbegrip”; nogmaals: wat iemand gelooft mag ie met begrip of onbegrip zelf weten!) Heb daar nu al helemaal geen zin meer in! Jullie blijven nog steeds blijkbaar iets anders van me verwachten. Jammer dan!

 137. Pierre Hyacintus Maria van de Kletersteeg 25 april 2015 om 11:30

  @Joost: als je er geen zin in hebt: waarom reageer je dan? kennelijk lieg je, of spreek je de bijbelse waarheid? Nou ja; is hetzelfde.

 138. King Billy 25 april 2015 om 23:36

  De uitkomst van het ‘Riga’ overleg heeft weer eens aangetoond dat de strategie van de EU en de eurogroep niet werkt en als het ernst wordt moet liegen. In dit geval over het bestaan van een ‘Plan B‘ voor Griekenland. In dit stadium erkennen dat er wél een ‘Plan B is, heeft namelijk ernstige gevolgen. Tsipras, Varoufakis & Co scoren weer eens en gaan ondertussen stug door met hun pogingen de EU en de eurozone naar hun hand te zetten in de wetenschap dat er geen ander alternatief is dan uiteindelijk slikken en opnieuw dokken door beide partijen. Welk Alternatief ook op tafel wordt gelegd, A.1.3. is voorbij, dus nu naar A.2.0., A.2.1. enz.,maar een elegante oplossing voor alle partijen zit er niet meer in.
  Rijst dan de lastige vraag waar het met het zgn. onafhankelijke eurosysteem en de EU in de toekomst naar toe gaat als ze nu ook nog worden onderworpen aan de eisen van uiteenlopende opportunistische politieke partijtjes, die gelegenheidscoalities sluiten. In dit specifieke geval mogelijk gemaakt omdat Tsipras met Syrizia als winnende partij vijftig AH-bonuszetels in het parlement kreeg.

 139. Pierre Hyacintus Maria van de Kletersteeg 26 april 2015 om 05:53

  Ik kon er niets over vinden in de krant, maar als het zo is, dat EU ministers hebben toegegeven aan GR, dan wordt het hoog tijd dat onze ministers passend werk zoeken.
  Plee’s schoonmaken of straatvegen; bij voorkeur in griekenland.

  De grieken kunnen dan een een nieuwe voorzitter voor EU parlement sturen; die hebben dan bewezen de betere te zijn.

  Wordt tijd dat die brusselse farce wordt opgedoekt; voordat wij massaal in bootjes naar afrika moeten vluchten

 140. Pierre Hyacintus Maria van de Kletersteeg 26 april 2015 om 05:57

  Dan moisten er maar twee beslissingen genomen worden deze week; die ook nog simple waren.
  Als ze het GOED hadden gedaan, was voor bootvluchtelingen het Australische model gevolgd. Is effectief.

  Voor Griekenland: eerst de voorwaarden nakomen; simple genoeg

  Zoals eerder gezegd: het zijn super randdebielen in brussel.

 141. Pierre Hyacintus Maria van de Kletersteeg 26 april 2015 om 09:33

  De score begint! De smokkelaars weten nu hoe het moet!. “vluchtelingen” op bootje stukje uit de kust en: ja hoor; daar komt de europese watertaxi! allemaal gourmet meal, witte overall met capuchin, en hupsakee! naar Italie! Met de complimenten van Brussel.
  Dan wat papiertjes; en over een weekje komen de eerste van de nieuwe ladingen in NL.

  Gisteren 334, vandaag maar 274; maar allez, de dag is nog jong.Dit is pas voor ruim 16 million per jaar!
  Even geduld tot er links en rechts een vloot van gammele bootjes is gekocht!

  Ondertussen mogen op die bootjes de moslims christenen verzuiupen, maar ach, dat is traditie, en valt onder godsdienst vrijheid, toch?

 142. King Billy 26 april 2015 om 16:00

  Wie kent het officiele Gezang “Dank U voor deze nieuwe morgen“ niet? Waar overigens onderhorigheid vanaf druipt. Nogal vrij vertaald vanuit oorspronkelijk Duits naar Nederlands. Was in Duitsland veel om te doen, maar werd razend populair. Een broer van James Last arrangeerde de muziek voor “poezie voor religieuze tuinkabouters.“
  Nu een nieuwe muziekversie, elke strofe een halve toon hoger, https://www.youtube.com/watch?v=p9P_LzQK_8M eindigend in bijna piepend gekrijs.

 143. Aad Verbaast 26 april 2015 om 17:31

 144. Aad Verbaast 26 april 2015 om 17:32

  @Kleet: blijft bagger allemaal. Maar ja, wat kan jij daar aan veranderen?

 145. Aad Verbaast 26 april 2015 om 17:34

  @Rubio: hoezo iets omdraaien. Gewoon recht door zee: we nemen er nog een.
  Of twee..
  Ach het aantal maakt eigenlijk niet uit.

 146. Aad Verbaast 26 april 2015 om 17:40

  @King Billy: “Geen gezichtsverlies” werd altijd als een gevoelig punt en motivatiepunt van de Aziaten gespinned.. Maar politici in de westerse wereld zijn er minstens, zo niet meer, gevoelig voor, en gebruiken het als belangrijkste beslissingscriterium.. Politicologica.
  Trieste zaak natuurlijk..

  “Dank u voor deze nieuwe morgen” Nog uit volle borst meegezongen, zelfs in de kerk, waar men dit op het repertoire zette in een poging met de tijd mee te gaan..
  Ook jammerlijk mislukt overigens.. Mission impossible immers.

 147. Pierre Hyacintus Maria van de Kletersteeg 26 april 2015 om 19:50

  Nou zijn er op nieuw zeeland de Maori’s–niet eens de oorspronkelijke bewoners. Die hebben “haka’s” maar effe kijken op youtube marching out haka’s zijn interessant

  Maar in die haka’s hebben ze een beweging waarmee de “de goden naar de aarde” trekken, en ze de goden “gebieden”……

  Kijk, in het westen hebben we alleen een slaafse onderwerping; hun hebben wederkerige diensten en kunnen die opeisen ……

  Wie is er dan primitief?

 148. greetje van agape 26 april 2015 om 19:58

  Sorry, ik weet even niets te zeggen, ik heb alleen even mijn avatar aangepast. Doei.

 149. Pierre Hyacintus Maria van de Kletersteeg 26 april 2015 om 21:24

  Je mag niet alleen kritiek hebben. Moet ook oplossing bieden. JSF b.v….. kijk eens naar youtube “aircraft graveyard” zit wel iets bij dacht ik zo…

 150. King Billy 26 april 2015 om 21:39

  ARD komt met een uitgebreide docureportage over het neerschieten van MH-17. 45 minuten.

  Mo, 27.04.15 | 22:45 Uhr Die Story im Ersten Todesflug MH17
  Die Story im Ersten.
  “ In einer groß angelegten investigativen Recherche haben sich Reporter von WDR, NDR und Süddeutscher Zeitung auf Spurensuche begeben und neue Ergebnisse zutage gefördert. Sie sprachen mit Augenzeugen an der Absturzstelle, internationalen Ermittlern, Militärexperten, Politikern und Geheimdienstvertretern. Und trafen die Hinterbliebenen der Opfer. In ihrer umfassenden TV-Dokumentation geben sie Antworten auf bislang ungeklärte Fragen……

  Doch die Ermittlungen sind von Beginn an überschattet von Pannen, Behinderungen und Lügen. Haben Regierungen und Geheimdienste eigene Wahrheiten, die sie befördern? ”

  http://programm.daserste.de/pages/programm/detail.aspx?id=1323324FB67A974046756BC7AE22495C

  Vorschau: “Wij willen uitvinden wie de verantwoordelijk draagt voor deze catastrofe.”

  http://www.daserste.de/information/reportage-dokumentation/dokus/videos/vorschau-auf-die-story-im-ersten-todesflug-mh17-mo-27-04-22-45-uhr-video-verfuegbar-100.html

 151. King Billy 26 april 2015 om 21:51

  Beetje pijnlijk is het wel, de planning van de uitzending door Duitse collega’s van de oranje gekleurde staatszender NPO uitgerekend op Koningsdag.

 152. Pierre Hyacintus Maria van de Kletersteeg 27 april 2015 om 05:05

  De waarheid? Is zo simpel. Drie partijen; Oekraine, rebellen, rusland. Bij wie heft NL politiek/economisch het meest belang? Wie is het dichste bij het bed van de BVD//Rutte?
  Die wordt beschermd/afgeschermd.

  Zal dus wel Oekraine zijn; die willen ze in Europa hebben.
  Die doden/
  Van geen belang voor ruttekut en consorten
  De NL “parlementaire democratie”? Van geen belang, is al lang begraven.

 153. Aad Verbaast 27 april 2015 om 06:54

  @King Billy: “niemand zit te wachten op de waarheid”.
  Ervaring is overigens dat gemiddeld genomen dit soort reportages met veel bombarie worden aangekondigd, als zijnde “veel antwoorden” op vragen gevend. Maar dat in de praktijk niet veel verder gekomen wordt dan dezelfde vragen te stellen.
  Hebben ze namelijk wel echt de antwoorden, dat was er al lang gelekt.. Naar diezelfde media.
  Blijft een zooitje.

  Maar misschien is het deze keer anders. Laat het me weten! 🙂

 154. Aad Verbaast 27 april 2015 om 06:55

  @Kleet: jij vormt natuurlijk helemaal een uitzondering: jij hebt de antwoorden al voordat de vragen opkomen laat staan gesteld worden. 😉

 155. King Billy 27 april 2015 om 07:09

  @Aad Verbaast re 06.54. Op Deutschland Funk wordt al uitgebreid ingegaan op de conclusies van deze reportage. Alsmede op de half-uurlijke nieuwsberichten. Zware verwijten aan de bondsregering, die hun bekende informatie niet doorgaven aan luchtvaartautoriteiten en luchtvaartmaatschappijen. Kwestie is niet alleen ‘wie’, maar ook hoe deze ramp voorkomen had kunnen worden. Rapportage krijgt nog een grensoverschrijdend staartje.

 156. Pierre Hyacintus Maria van de Kletersteeg 27 april 2015 om 07:09

  Logica voorkomt idote vraagstelling.
  De eerste zin met duitse les: “EIN Narr kan mehr fragen wie zehn Weisen beantworten koennen”.

  Het is duidelijk dat ruttekut weigerde info te geven.Hij vond dat niet nodig.Per slot van rekening zijn er 16 million nederlanders om HEM te dienen.

  Dat voert tot de vraag: waarom houdt ie opzettelijk info achter? waarom doet de Oekraine dat ook?
  Wat is wiens belang?
  Niet moeilijk; drie partijen:
  oekraine en rebellen+Rusland en NL
  Belang van rutte EN oekraine; oekraine in EU
  Blelang van rusland: nul; wat support aan/van rebellen.
  Oekraine wil graag Rusland en rebellen in kwaad daglicht stellen, om zo het westen aan zijn kant te houden.

  Mijn idee is dat oekraine vliegtuig neerschoot, of wist, dat vliegtuigen neergeschoten zouden gaan worden.
  Zij hadden het meeste belang erbij. Het bewijs; de weigerachtigheid van Rutte.
  (moet zelfs voor heel simple zielen duidelijk zijn)
  begrijp je het nu aad?

 157. greetje van agape 27 april 2015 om 07:36

  Wat krijgen we nou.

 158. artafterallart 27 april 2015 om 08:04

  Wat betreft waarheidsvinding kunnen media, politiek en religie op een hoop geveegd worden. Wellicht dat @Joost gelijk heeft en moeten we het doen met een goed verhaal. Verder komen we nooit. Blijven we wel zitten met de rol van recensenten. Zoals @Joost laat zien, haken die af als hun verhaal niet geloofd wordt. Zijn jammerklacht (dat het vechten is tegen ‘een bierkaai van onverbeterlijk aanstekelijke literair onbegrip van oude bijbelse literatuur’) bevat wellicht de sleutel. Superieur onbegrip dienen we voortaan te verpakken in verbeterbare varianten, zoals die reactie van @Joost zelf. Hij vindt dat hier onverbeterlijk aanstekelijk gereageerd wordt en dat het onbevattelijke van de bijbel literair overgebracht wordt. Hij kan echter zijn ei niet kwijt dat het desondanks literatuur is van de bovenste plank. Terwijl het zo simpel is om ons dat uit de doeken te doen met het ‘ware verhaal’ 🙂

 159. Greetje van Agape 27 april 2015 om 09:14

  wat is er met het vertrouwde koekhappen gebeurd?

 160. greetje van agape 27 april 2015 om 10:22

  Back to the fure, wat is daar mis mee?

 161. Pierre Hyacintus Maria van de Kletersteeg 27 april 2015 om 10:40

  ..en de russen zijn tenminste sociaal voelend; sturen een kudde twerkende meiden de bajes in……

  Ruim werk voor oogartsen en opticiens;het is slecht gesteld met oogheelkunde in NL; het bewijs is geleverd: Patricia Paay krijgt veel voorstellen van mannen…

  Mannen van 48 zitten goed in hun vel–werd gemeld in relatie tot onze subsidie slurpend kinderenverwekkend met de speed van rattenreproducti koninkje.
  Wat een gelul!
  Hij heeft 30% overgewicht, geen spierontwikkeling, is zo lelijk als de nacht, en scoort ook niet zo hoog op de IQ schaal..Zal dus wel wat mis zijn met bloeddruk, bloedsuiker en zo…

  Als ze nou dat feestje NIET gehouden hadden, hadden ze zo maar 10 verzorgingstehuizen kunnen heropenen.

  Bewapening vliegtuigen hangt vooral af van electronica.
  Had Nederland niet pak hem beet–50 van die jagers kunnen regelen van het vliegtuig kerkhof en die moderniseren?
  B.v. F15; de enige wendbare jager van na de oorlog….

  Misschien krijgen ze ooit nog eens hersens in den Haag en heropenen ze Fokker. De tweedehands fokkers brengen meer op dan hun nieuwprijs, en worden door Stokvis gereviseerd. Is een super grote markt voor.

 162. Aad Verbaast 27 april 2015 om 10:41

  @King Billy: die discussie of ze nou wel of niet hadden mogen vliegen, en wie wie had moeten informeren heeft hier toch al gewordt? Zonder duidelijk uitkomst natuurlijk. Niemand geeft toe dat ze iets fouts hebben gedaan.. Ze zien de claims al neerdalen. Die wel..

 163. Aad Verbaast 27 april 2015 om 10:43

  @AfterAllart: @Joost zal ongetwijfeld gelijk hebben (op vele punten). Maar dat is het punt helemaal niet.
  Er zijn volksstammen die ons maar blijven voorhouden dat het de letterlijke woorden zijn van God.
  En die dan ook nog willen navolgen.. Ja, dan gaat er natuurlijk een en ander mis..

 164. Aad Verbaast 27 april 2015 om 10:45

  Vanmiddag trouwens de een na laatste aflevering van deze bloedstollende serie.
  Een vrij lange trouwens.. Ik had geen zin meer die op te splitsen in 2 blogs..

 165. Pierre Hyacintus Maria van de Kletersteeg 27 april 2015 om 10:47

  Rutte probeert de realiteit onder het kleed te vegen.
  Komt de werkelijkheid naar buiten, valt het cabinet.

  Dus maar de schuld aan poetin; dat is toch een slechterik.
  Nou is dat wel 1000 keer meer strateeg en politicus dan dat wandelende gereformeerde braaksel dat wij hebben…..maar allez; in NL geldt de regel; hoe hoger de functie, hoe lager de eisen en hoger de tolerantie voor corruptie en incompetentie.

 166. Pierre Hyacintus Maria van de Kletersteeg 27 april 2015 om 10:48

  Bovendien zou de eindeloze uitbreiding van Europa dan stoppen…

 167. artafterallart 27 april 2015 om 14:26

  @Aad
  Dat klopt, al kunnen onder die volksstammen velen vaak zelf niet lezen en degenen die zo’n boek wel lezen doen dat doorgaans selectief.
  Zo’n boek lezen is altijd mensenwerk. Dat kan geen enkele gelovige ontkennen.
  Daarom zou ik weleens willen weten wat @Joost ervan brouwt. Waar slaat dat mensenwerk om in Waarheid, Licht, Leven enz.

 168. Aad Verbaast 27 april 2015 om 15:37

  @AfterAllart: == al kunnen onder die volksstammen velen vaak zelf niet lezen en degenen die zo’n boek wel lezen doen dat doorgaans selectief. == dat verbaasde mij dus ook, want er staan toch hele vreemde dingen in.. Die je doorgaans niet hoort. Maar gewoon kunt lezen..
  Zeker de orthodox gelovigen leven er zelfs naar volgens de letter der wet!
  Best eng eigenlijk, naast onbegrijpelijk..

  Zie ook komend blog straks..

 169. King Billy 27 april 2015 om 16:09

  Al die profeten kwamen er ook niet uit. Nadat Jesaja · Jeremia · Ezechiël · Daniël
  Kleine profeten: Hosea · Joël · Amos · Obadja · Jona · Micha van Moreset · Nahum · Habakuk · Sefanja · Haggai · Zacharia · Maleachi en de overige profeten Ahia · Azarja · Chaziel · Debora · Elia · Eliëzer · Elisa · Gad · Hanani · Hulda · Iddo · Jehu · Micha, zoon van Jimla · Natan · Oded · Samuel · Semaja · Zacharia (Met dank aan Wikipedia voor de opsomming) hun zegje’s hebben gedaan, is toch weer het laatste woord aan God in het Oude Testament, die eerst nog de profeet Elia zendt, voordat “de grote en geduchte dag des Heren komt.”
  Een ding kan deze in zijn vuist lachende god worden meegeven. Gevoel voor misselijk en depressief makende galgenhumor heeft hij, anders had hijzelf nooit kunnen overleven.

 170. Aad Verbaast 27 april 2015 om 17:08

  @King Billy: Profeten: LOL.. er waren er nogal wat. En nog.

  Onze namen staan er overigens nog niet bij. Wel een gemis natuurlijk. Maar dat terzijde.

  Gevoel voor humor? Interessant thema.. Ik heb er echt geen spoor van kunnen ontdekken!
  Of ik moet de insteek van @Jan in gedachten nemen: “ach, laten we er maar een grap van maken..”

 171. Aad Verbaast 27 april 2015 om 17:10

  @Allen:
  de 24ste aflevering staat er inmiddels op:
  https://aadverbaast.wordpress.com/2015/04/27/van-exodus-via-leviticus-en-numeri-naar-deuteronomium/
  Veel gekker kan het echt niet meer worden..

  Dat gezegd hebbende: dat weet je maar nooit!

 172. Appelvrouw 9 mei 2015 om 08:50

  Toch kun je beter goudwater drinken dan een oorbelletje in je oor hangen.
  Goudwater is al eeuwen, wat zeg ik? Sinds Mosez de boel in het water gooide en het ze liet drinken, een bekend gezondheidsdrankje:
  http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/natuurgeneeswijze/133942-de-geneeskracht-van-colloidaal-goud.html

 173. Pierre Hyacintus Maria van de Kletersteeg 9 mei 2015 om 09:00

  Het enige waar goudwater je vanaf helpt zijn geldzorgen; spoelt het het riool in.

  Dat is dan ook niet erg; goud kan rendabel uit riool slurrie worden teruggewonnen….

  Dus je loopt met stront om je nek

 174. Aad Verbaast 9 mei 2015 om 09:34

  @Appelvrouw: tjonge, waar is het allemaal niet goed voor…
  Zou hij het dan toch met alle goede bedoelingen gedaan hebben?

  Deze mis ik overigens in het overzicht: http://www.isala.nl/patienten/folders/5731-goudinjecties

  P.S.: je loopt wel wat (2) achter inmiddels.. de laatste twee afleveringen uit de serie staan er inmiddels op.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: