Aad Verbaast

te gek voor woorden eigenlijk

Van Exodus via Leviticus en Numeri naar Deuteronomium

dewit_mozes_70oudsten1737_grt

Deel 24 uit de serie: Omtrent Het Oude Testament. Wat een ongelooflijke bende inmiddels. De stenen tafelen aan gruzelementen, 3000 mensen zonder pardon afgeslacht. En God nog steeds pissig. Wilde Hij eerst nog te midden van zijn volk gaan “wonen”, nu zag Hij dat helemaal niet meer zitten.

“Ik zal u brengen naar het land van melk en honing. Maar zelf trek Ik niet met u mee want u bent zo’n halsstarrig volk dat Ik u onderweg zou kunnen vernietigen.” (Ex 33:3)

“Vernietigen”?! Kijk, met zo’n vriend heb je geen vijanden meer nodig.

Ook Mozes had het eigenlijk helemaal gehad met ‘zijn volk’.
“Mozes sloeg telkens de tent op buiten het kamp, op een behoorlijk afstand” (Ex 33:7).

Wonderlijk genoeg waren God en Mozes nog wel steeds ‘on speaking terms’.

“Toen sprak de HEER tot Mozes. ‘Kap twee stenen platen.. Ik zal er weer dezelfde geboden ingriffen als in de platen die u stukgesmeten hebt. Morgenvroeg moet u klaar zijn, want dan moet u de Sinaï beklimmen.’ ” (Ex 34:1-2).

Jezus! Laat God die ouwe voor de zoveelste keer die hoge berg opklauteren! Nu zelfs met twee zware stenen tafelen op zijn rug. Arme man.
Ook wel een erg flauwe streek van God trouwens. Die stenen tafelen had Mozes natuurlijk ook óp de berg kunnen maken..Of God zelf zelfs, met een vingerknipje.

Boven gekomen gaat God meteen over tot de orde van de dag. Er moest nog menige klus geklaard worden voordat de “Israëlieten” hun “beloofde land” binnen konden trekken.

“Onderhoud wat ik u vandaag voorschrijf. Dan zal ik de Amorieten, Kanaänieten, Hethieten, Perizzieten, Chiwwieten en Jebusieten voor u verdrijven.” (Ex 34:11)

Ja, beste lezer.. Wederom ben ik met stomheid geslagen..

Hadden we al gezien dat God meermalen genocide toepast om zijn zin door te drijven. Nu blijkt dat etnische zuivering hem ook helemaal niet vreemd is. Alles om zijn verkozen Hebreeuwse volk een eigen plek te geven. Door andere volkeren te “verdrijven” en/of uit te roeien?!

Maar is dat niet precies de open zenuw in het “collectieve geheugen” in onze “Joods-Christelijke cultuur”?

En alsof er nog niet genoeg parallellen te vinden zijn, zelfs nog in de zeer recente geschiedenis  : “Breek hun altaren af, sla hun heilige zuilen stuk, en hak hun heilige palen om.” (Ex 34:13)

Iets waar de wereld (terecht) schande van spreekt omdat er geen enkel respect getoond wordt voor andere culturen en cultuuruitingen. God kon dat ook echt niet opbrengen blijkbaar.

“Want u mag geen andere god vereren. De HEER heet de jaloerse. Hij is een Jaloerse God.” (Ex 34:14)

Mag ik even de (pseudo-)psycholoog uithangen? Jaloersheid vindt veelal zijn oorsprong, en wordt gevoed door onzekerheid. “Almachtig” en onzeker.. Spannende (en dus) gevaarlijke combinatie toch? Levensgevaarlijk zelfs. Dat had Hij al bewezen.

Maar om zeker te zijn van zijn eeuwigheidswaarde “.. sprak de HEER tot Mozes: ‘stel deze woorden op schrift, want op grond van deze woorden sluit Ik met u en met Israël een verbond.” (Ex 34:27)

Mozes had het er maar weer druk mee dat allemaal op schrift te stellen.. “Mozes bleef daar 40 dagen en veertig nachten (al weer!!), zonder te eten of te drinken.” (Ex 34:28)

Arme man, en ouwe taaie hoor! Een beetje normaal mens, was zonder drinken al lang aan versterving de pijp uitgegaan..

“En de HEER grifte de woorden van het verbond, de geboden, in de stenen platen.” (Ex 34:28)

Tja, en dan lees ik verder.. van Exodus, naar Leviticus, naar Numeri, en vervolgens Deuteronomium.

En dan snap je wel een beetje wat Mozes daar allemaal moest consumeren (nee, geen voedsel noch water) aan ‘geestelijk voedsel’. Boeken vol!

God legde even tot in groot detail en haarfijn uit waar je allemaal aan moest voldoen om bij hem in de gratie te mogen blijven.
Je mocht, nee je moest, in hem blijven geloven terwijl je je tegelijkertijd moest houden aan een dikke stapel strikte voorwaarden.

Ruim 600 (!!) voorschriften en leefregels. Inclusief straffe straffen als je je er niet aan houdt.
Doodstraf, steniging, uitroeiing, afslachting etc was Hem niet vreemd immers.

Over duivelse dilemma’s gesproken..

Ze staan allemaal beschreven in het (3e) boek Leviticus. En nog eens dunnetjes overgedaan in het (5e) boek Deuteronomium. Kort samengevat ook wel de Mitswa/Mitswot genoemd. Ik ga ze hier niet allemaal beschrijven/herhalen, de lezer zal dat begrijpen.  Hier het hele lijstje.

Het joodse geloof baseert zich voornamelijk op de eerste 5 boeken van de bijbel. Samen ook wel de Thora of Pentateuch genoemd. God had daarmee zijn punt wel gemaakt. De rest is ‘historie’ immers.

Blijft dus over om nog even het 4e boek Numeri aan te stippen. Het verhaalt over de laatste tientallen jaren van die 40 jaar (onnodig lang) durende reis door de woestijn.

Met daarin nog weer een serie rotstreken van God. Die maar bleef mopperen over “het halsstarrige volk”, dat nog wel eens wilde mopperen. Niet vreemd toch als je 40 jaar door die zandbak aan het rondtrekken bent?

Ik pik er twee uit ter illustratie..

Er werd gemopperd omdat er geen vlees genoeg was (Nu 11). God werd daar weer moedeloos van. Liet het weer kwartels regenen (Nu 11:31). Maar toen hij de onverzadigbaarheid en gulzigheid van het volk zag die die kwartels aan het rapen waren schoot het Hem weer het verkeerde keelgat in.

Reden voor hem om weer helemaal los te gaan tegen zijn eigen volk!
“Het vlees zat nog tussen hun tanden, niet fijngekauwd, toen de HEER al in toorn tegen het volk ontstak en een zeer grote slachting onder hen aanrichtte.” (Nu 11:33).

Nee, enige empathie en/of begrip voor de noden van het volk zijn hem volkomen vreemd. Meteen afslachten die lui!

Maar dan: eindelijk (na 40 jaar..) aangekomen in de buurt van “het land dat overvloeit van melk en honing” worden er verkenners uitgestuurd om alvast even een kijkje te gaan nemen. Bloedje-nieuwsgierig toch?

Niet vreemd dat ze toch wel een beetje huiverden bij de gedachte daar naar binnen te moeten trekken. Geen verrassing toch dat andere volkeren dat land ook al veel eerder ontdekt hadden? Rijke en krachtige volkeren inmiddels..
God werd echter weer woedend, omdat hij het zag als twijfel aan zijn woord dat Hij die lui wel even dat land uit zou knikkeren..

Tja, daar moet je niet bij mee aankomen immers. Zeer lange teen van Hem.

Hij had het weer helemaal met ze gehad. “De HEER sprak tegen Mozes en Aäron: Mijn geduld met deze verdorven gemeenschap die tegen Mij mort, is uitgeput!” (Nu 14:26-27).

Om vervolgens zijn eigen belofte (de slaven uit Egypte te brengen naar het beloofde land) te breken:
“In deze woestijn zullen de lijken liggen van allen die tegen Mij hebben gemord, van alle ingeschreven, van ieder boven de 20 jaar.” (Nu 14:29).

Kortom: enkel kinderen die onderweg in de woestijn geboren zijn, mogen er nog in. De ouderen (inclusief Mozes, en de ‘bevrijde’ slaven uit Egypte), mogen er niet in van Hem!
In het zicht van de haven, wel kijken niet aankomen..

Ja, beste lezer.. Hoe wreed kan je zijn.. Wat een valsheid! Wat een bruut.

Ik heb het nu echt helemaal met Hem gehad. Ook “mijn geduld …. is uitgeput” inmiddels.
Het beeld wat ik me van Hem wilde vormen (wat de inzet was van deze zoektocht) is inmiddels wel overduidelijk naar mijn gevoel.

Rest dus nog een laatste blog waar ik deze serie mee wil afronden. En de persoonlijkheid van God zal schetsen zoals ik Hem inmiddels heb leren kennen. Met verbijsterende conclusies.

 
P.S. Binnenkort (laatste) deel 25: De conclusie: een ontluisterend Godsbeeld
P.S. Plaatje: http://www.statenvertaling.net/kunst/grootbeeld/972.html
P.S. alle verschenen blogs in deze serie zijn te vinden in de rechterkolom onder het kopje: “Omtrent het Oude Testament”

107 Reacties op “Van Exodus via Leviticus en Numeri naar Deuteronomium

 1. artafterallart 27 april 2015 om 16:51

  Je bent natuurlijk wel zwaar gewaarschuwd als dat beeld negatief uitpakt, Aad….. 😉

 2. Aad Verbaast 27 april 2015 om 16:57

  @AfterAllart: “met gevaar voor eigen leven”!
  Er zijn er voor minder omgebracht..

 3. artafterallart 27 april 2015 om 17:21

  @Aad
  Hou je nog rekening met de kans dat Hij een Hond is, want geen letter heeft hij zelf geschreven en die spotprent was raak. Voor zover we moeten aannemen, immers de 2e versie van de 10 geboden moest Mozes zelf uitbeitelen.

 4. Aad Verbaast 27 april 2015 om 17:32

  @artafterallart: == Mozes zelf uitbeitelen. == abuis? Ik lees toch echt dat God dat toch echt zelf deed: “En de HEER grifte de woorden van het verbond, de geboden, in de stenen platen.” (Ex 34:28)
  Niet onlogisch trouwens. “De HEER” vertrouwde geen mens. Kwam natuurlijk ook omdat Hij die mens naar zijn “evenbeeld” geschapen had..

  N.B. Verder houd ik natuurlijk overal rekening mee.. 😉

 5. Johan 27 april 2015 om 17:38

  Wat maak je me nu Aad? En Gods zoon dan? Uiteindelijk is het christelijke geloof vooral gefocust op Jezus.

 6. artafterallart 27 april 2015 om 17:45

  @Aad
  “Volgens Exodus 20:1 ontving Mozes van God, op de berg Horeb in de Sinaï-woestijn, op twee stenen tabletten (“tafelen”) de ‘Tien geboden’. In Exodus 34 staat dat God Mozes opdroeg een tweede versie van deze stenen tafelen te maken, omdat hij de eerste had stuk gegooid, toen hij terugkwam van de berg en zag dat het volk een gouden kalf had gemaakt en aanbad. Na voorlezing aan het verzamelde volk werden deze tweede stenen tafelen in de Ark van het Verbond bewaard.” Zie: http://nl.wikipedia.org/wiki/Tien_geboden

 7. blutch1 27 april 2015 om 17:47

  Toch merkwaardig dat hij nog volgelingen overhield. Ze werden vermoord, uitgeroeid, afgebeuld, op dwaalsporen geleid zodat het 40 jaar duurde voor ze aankwamen en dan mochten ze er nog niet eens in. Zeus was ook wel eens boos en die nam genoegen met minder offers en regels.

 8. Aad Verbaast 27 april 2015 om 17:50

  @art (ik kort het even af): “En de HEER grifte de woorden van het verbond, de geboden, in de stenen platen.” (Ex 34:28)
  Zit toch geen woord Spaans bij?!

 9. blutch1 27 april 2015 om 17:50

  @Johan, dat is toch wat vreemd, want te beschouwen als afgod.

 10. Aad Verbaast 27 april 2015 om 17:53

  @Blucht1: == Toch merkwaardig dat hij nog volgelingen overhield. ==
  Heeeel merkwaardig in mijn ogen.
  Ik had Hem al lang deur gewezen..
  Maar ja, toen was het nog een “duivels dilemma” blijkbaar..

 11. Pierre Hyacintus Maria van de Kletersteeg 27 april 2015 om 17:53

  Maqar mozes was verantwoordelijk voor een echte genocide. Ben effe de naam van het volk kwijt. maar eerst warden alle mannen en jongens afgemaakt en vrouwen krijgsgevangen.
  Altijd leuk in de huishouding en zo…
  Maar daar moest op last van God/mozes ook merendeel van worden afgemaakt; kwam het rekensommetje toch gauw op 300–350.000.

 12. Aad Verbaast 27 april 2015 om 17:57

  @Johan: “christelijk geloof ja.. Met name de katholieken denk ik dan.
  Sommige protestanten nemen de hele Bijbel (en dus ook het OT) bloedserieus..!

 13. Johan 27 april 2015 om 18:00

  Klopt, maar ook de protestanten zullen toch altijd weer bij Jezus terugkeren als hun uiteindelijke voorbeeld..

 14. artafterallart 27 april 2015 om 18:00

  @Aad
  Tja, als jij het ook zegt en De Wiki niet echt helder is : “De ‘Tien geboden’ worden in de Bijbel twee keer opgesomd: in Exodus 20:2-17 en in Deuteronomium 5:6-21. De versies zijn vrijwel gelijk, de laatste is uitvoeriger beschreven. Opmerkelijk is dat sprake is van een tweede versie van de stenen tafelen, omdat Mozes de eerste stenen tafelen had stukgegooid.

  Over de eerste twee tafelen wordt gezegd dat ze niet alleen door God waren gemaakt, maar dat ze ook waren ‘beschreven door Gods vinger’, waarmee kennelijk Gods Geest wordt bedoeld (Ex. 31:18; Deut. 4:13; 5:22; 9:10). Hoewel de volgende twee tafelen door Mozes werden uitgehouwen, werden ze eveneens door God beschreven. Toen in Exodus 34:27 tot Mozes werd gezegd: „Schrijf u deze woorden op”, had dit dan ook geen betrekking op de Tien Woorden, maar net als bij een eerdere gelegenheid (Ex 24:3, 4) moest hij enkele van de andere details in verband met de verbondsregelingen opschrijven. Het voornaamwoord „Hij” in Exodus 34:28b heeft derhalve betrekking op God wanneer daar wordt gezegd: „Toen schreef Hij (God, niet Mozes) op de tafelen de woorden van het verbond, de Tien Woorden.” Dit blijkt uit vers 1. Wanneer Mozes de Israëlieten later aan deze gebeurtenissen herinnert, vermeldt hij uitdrukkelijk dat God de tafelen voor de tweede maal beschreef. — Deut. 10:1-4.”

  ..zal het toch ‘waar’ zijn, al zit Hij dan met een wonderlijke pijn: een zere geestelijke “Gods vinger”

 15. Aad Verbaast 27 april 2015 om 18:00

  @Kleet: genocide en etnische zuivering waren Hem helemaal niet vreemd.
  Wat dat betreft bevond Hij zich in het slechtst denkbare gezelschap door de eeuwen heen..

 16. Aad Verbaast 27 april 2015 om 18:02

  @art: het vingeren was God niet vreemd. Da’s dan weer wel ergens goed nieuws..

 17. Pierre Hyacintus Maria van de Kletersteeg 27 april 2015 om 18:11

  Wil ik ook wel.Stuur Maria Magdalena maar een avondje….

 18. King Billy 28 april 2015 om 00:57

  Het Oude Testament hoeft niet afgeschaft te worden. Het kan ook voor referentiedoeleinden als naslagwerk onder een nieuwe serie erkende apocriefen worden bewaard. Het OT draait om een verbond tussen een God en een door hem specifiek uitverkoren volk. De rest kon destijds barsten.

  Echter, met de komst van vrome Jezus, die ook het oud testamentische geloof aanhing en dit geloof wilde moderniseren, maar faalde wegens een vroegtijdige dood, werd later door Jezus’ apolegeten God in een ander zonnetje gezet. Zijn volgelingen toverden na zijn dood stapje voor stapje een oordelende en straffende God op basis van door God aan Mozes verordonneerde wetten voor alleen dit specifieke volk om in een genadige God van liefde met Zijn zoon als symbool voor de redding van álle zondaren. En haalden voor hun doeleinden ook Mama van stal om het verhaal nog geloofwaardiger te maken.

  De nieuwe leer van Jezus, door zijn dood nog eens benadrukt, zette in de optiek van de Christenen het Oude Testament buitenspel. Jezus pleegde in feite een coupe tegen zijn eigen vader, maande hem subtiel in woorden tijdens zijn leven en vergaf hem weliswaar liefdevol -kennelijk had ook zijn vader in het verleden iets goed fout gedaan- en wierp na zijn hemelvaart als kadootje en passant zijn geestelijke vader de gehele mensheid in de schoot.

  Iets wat de orthodoxe Israelitische priesters niet pikten, dus ontstond de scheiding tussen de Pentateuch en het Nieuwe Testament dat later met nog een scheut Heilige Geest uitgestrooid over de apolegeten stapje voor stapje in elkaar werd gedraaid. Een nieuw testament van een totaal andere orde met een oud testament als naslagwerk voor ‘hoe het zo gekomen is’ met een totaal ander opperwezen als persoonlijkheid.
  After all, ook wij leven niet meer onder wetgeving die dateert uit de Spaanse en Franse overheersing. Wel spannend als naslagwerk, maar dit dicteert niet meer de inrichting van de moderne samenleving.

 19. Pierre Hyacintus Maria van de Kletersteeg 28 april 2015 om 04:53

  En daar zit je alweer nbaast. de “code civil” was en is nog steeds de basis van burger wet.; daarnnaast zijn er nog wat zaken als kadaster, gewoonterecht en zo…allemaal een paar honderd jaar oud

 20. Pierre Hyacintus Maria van de Kletersteeg 28 april 2015 om 07:40

  Nog even wat over lange wandeltochten. In de oude geschiedenis. kwamen op een gegeven moment de Syrische stamen in opstand tegen Egypte.
  Egypte vormde een leger, het beroepsleger: Nubiers.
  Zij moisten door woestijn marcheren, door wat nu Israel is, Syrie in.
  Zij kregen geen sandalen, wel dagelijks eten, en eens per drie dagen water….

  Leven in de Egyptische tempels ws zo gek nog niet.
  Sex drugs, alcohol en goed eten
  Niet alleen warden cannabis en cocaine gebruikt, maar eindelijk hebben ze ook de werking van de blauwe lotus onderzocht; was een cruising tussen “unisex” Viagra en plantaardige steroiden en ginko. Daar naast had het nog wat leuke bijverschijnselen…..

  Denk je dat hun zo gek waren achter een bloeddorstige god aan te sjouwen die ze 40 jaar in de woestijn liet wandelen???Dat lieten ze aan de joden over…

 21. Aad Verbaast 28 april 2015 om 07:51

  @King Billy: jij en ik zouden het daar best over eens kunnen worden.

  Katholieken laten dat OT ook maar een beetje zijdelings in de kast liggen. Veel protestantse stromingen al weer veel minder. Die oreren daar nog veelvuldig uit, als het “woord van God”.
  Het Joodse geloof heeft niets anders dan het OT. Toch ook onderdeel (zeggen ze) van onze Joods-Christelijke cultuur..
  Dus zo makkelijk komen we er niet mee weg.

  Schuift dit artikel vanmorgen vroeg al weer door mijn beeld: http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/opinieblog/opinie/1.2320082 “God als zondebok”
  Onder de vlag: “opiniemaker”.

  Met droge ogen stelt hij daarin: “.. omdat het kwaad van de mens Gods “almacht van de liefde” onmogelijk maakt. Niet God is wreed, maar de mens. God is slachtoffer van zijn eigen liefde die zo eindeloos is dat ze niets oplegt, enkel vraagt.”

  Tja, en dan denk ik weer: heeft die man een heel ander boek gelezen??!!

 22. Aad Verbaast 28 april 2015 om 07:53

  @Kleet: Het Hebreeuwse volk had ook behoorlijk heimwee naar de “vleespotten” van Egypte, en spijt dat ze zich in de luren had laten leggen door God en zijn maatje Mozes.
  Geheel tegen het zere been natuurlijk van God: afslachten die lui!

 23. Pierre Hyacintus Maria van de Kletersteeg 28 april 2015 om 15:02

  Indonesie wil niet vertellen, waneer de 9 drugsmokkelaars worden doodgeschoten.
  Miusschien een indicatie: op de doodskisten staat: overladen 29-04-2015…”?

 24. Aad Verbaast 28 april 2015 om 15:43

  @Kleet: “overladen”?
  Lijkt me eerder een term die voor de executeurs zou kunnen opgaan..

 25. Pierre Hyacintus Maria van de Kletersteeg 28 april 2015 om 19:44

  Vandaag kregen de 9 veroordeelden in Indonesie de keus: de kogel–of alle afleveringen van je serie over OT lezen.
  Zal morgen in de krant kijken wat het geworden is.

 26. Pierre Hyacintus Maria van de Kletersteeg 28 april 2015 om 22:26

  Drones iets nieuws? welnee.

  2000 jaar geleden was er stad in China, die onder aanval was van een machig leger rebellen.
  De stad had veel en veel te weinig soldaten.
  Wel paarden en strijdwagens.
  Zij monteerden 4 kruisbogen van lihang model op de strijdwagens (schoten 4 pijlen gelijktijdig)
  een houtje touwtje overbrenging naar de wielen
  Wachtten tot het nacht was, doopten de staarten van de paarden in olie en staken die in de fik.
  Die paarden sloegen op hol regelrecht in de vijandelijke gelederen; en de 4 kruisbogen warden afgeschoten.

  De stad won de slag en de oorlog.
  De paarden niet.
  Waren de eerste onbemande selfpropelled oorlogsmachines.

 27. Pierre Hyacintus Maria van de Kletersteeg 29 april 2015 om 06:00

  8 zijn afgeschoten. Als het echt smokkelaars waren, en ze heroine of heroine gerelateerde dope smokkelden: terecht; want dan waren ze zelf schuld aan een serie doden…..

  Over aanpak drugsverslaving is veel geouwehoerd; kilometres blogs vol geluld.
  Maar de geschiedenis leert, dat maar EEN behandeling helpt en hoog effectief is; de Singapore methode

  Resultaat , gemeten na methode : Singapore: 98% clean
  Na Nederlandse/europese/amerikaanse methode: 0,04% clean

  Zoals te verwachten is/was: de NL methode is alleen goed voor vet betaalde therapie baantjes en subsidie melkerij.

  Singapore: gepakt voor de eerste keer met kleine hoeveelheid: in de bak, cold turkey, jaar dwangarbeid.
  Tweede keer 5 jaar.
  Meer dan een voor Eigen gebruik: doodstraf.

  Dwangarbeid; geeft regelmaat, zelfdicipline, een gevoel van veiligheid en eigenwaarde.
  Daarnaast; kost niets, en is zelfs rendabel
  En het werkt.

  Nou NL nog

 28. Pierre Hyacintus Maria van de Kletersteeg 29 april 2015 om 06:03

  Ik ben er ook voorstander van, Veenhuizen te heropenen.Dwz; de strenge afdeling.
  Is juridich juist; volgens het wetboek van strafvordering, dient een straf als straf ervaren te worden en de gewone bajes is voor onze moslimbroeders een status ipv een straf.
  Bovendien kunnen ze dan hun Eigen kost verdienen; boswerk, chaingangs die in hun Eigen stad straat vegen moeten: het werkt en kost niks.

 29. King Billy 29 april 2015 om 07:57

  Mozes en Aaron, beiden Levieten, hadden toch een aardig legertje bij elkaar gesprokkeld. 603.055 mannen van 21 jaar en ouder, exclusief de speciale oogappel van God, hun eigen stam. Money Arm hoefden ze ook niet te worden, zondaren werden opgezadeld met een schuld, die aan schuldenaren met 20 procent rente aan schuldeisers moest worden terugbetaald. Bestonden die niet meer, niet ondenkbeeldig met alle andere strenge wetten, moest het geld aan de relipolitie worden afgedragen. Numeri 3, 4, & 5.

 30. Aad Verbaast 29 april 2015 om 08:36

  @King Billy: en de Levieten werden daar niet eens bij geteld.. Mocht niet van de HEER: “De stam Levi mag u niet inschrijven en bij de Israëlieten tellen..” Nu 1:49). Verschil moet er zijn natuurlijk.

  Met vrouwen en kinderen er bij praat je dus al gauw over miljoenen? Dat “wordt talrijk”, was ze aardig gelukt.
  Uiteraard allemaal geteld voor de “..massale slachting.. ” (Nu 11:33).

 31. rubiootje 29 april 2015 om 09:11

  Aad, King Billy; Met ALLE respect, maar die ‘miljoenen’ Levieten en andere stammen in die regio kan m.i. niet kloppen aangezien in die tijd de wereldbevolking ‘iets’ van 7 tot 14 miljoen geweest moet zijn.
  http://www.worldhistorysite.com/populationk.html

 32. Aad Verbaast 29 april 2015 om 09:13

  @Rubio: jeetje, zouden we dan toch iets gevonden hebben wat niet kan kloppen in de Bijbel?
  Het zal toch niet waar zijn? 😉

 33. rubiootje 29 april 2015 om 09:27

  Aad; Ach, gewoon effe ‘goochelen’ en alle bijbelexegeten moeten het loodje leggen, Joost incl.. niet dan? 🙂 Wij zullen immers de laatsten niet zijn die de bijbel ‘proberen’ te weerleggen… niet zo moeilijk toch?

 34. King Billy 29 april 2015 om 09:38

  Alles ‘best guesses’. Hyperbolische, epische overdrijving in de Bijbel om indruk te maken is nix bijzonders.

 35. Aad Verbaast 29 april 2015 om 10:58

  @Rubio en @King Billy: men gooit het wel op vertaalfouten. Woordje “elef’ bijvoorbeeld. Ook geen waterdichte redenering trouwens..
  Maar ja, is wel zo’n beetje de standaard benadering van de Bijbel adepten: we moeten vooral alles letterlijk nemen (op zich al een “hyperbolische overdrijving” lijkt me), tot het moment dat er iets echt niet meer uit te leggen valt, en dan zeggen ze dat je het niet zo letterlijk moet nemen 😉
  Blijft uiterst vermakelijk allemaal.

 36. artafterallart 29 april 2015 om 12:45

  @Aad
  Die vele plooien worden orthodox of postmodern glad gestreken.

  We stuiten daarbij op een eeuwenoude discussie. Luther had al moeite met het OT. Kritiek wordt echter door dogmatiek in de mangel genomen. Orthodoxen gaan daarbij uit van de uitleg die Jezus en Paulus eraan geven, en Apollos (aan wie Luther de Brief aan de Hebreeen toeschrijft).
  Postmoderne ‘geleerden’ stellen daar tegenover dat je nooit eenduidig de teksten kunt uitleggen, want de eigen waarneming is per definitie voor hen ‘theorie-beladen’ en tegenspraken zijn historisch en literair kritisch benaderbaar.

  Eigenlijk gaat het om de vraag of het Jezus, Paulus en Apollos gelukt is een objectieve betekenis te leveren. In dit geval een door God bedoelde betekenis. 🙂 “Ja, want daar gaan we vanuit”, galmen de orthoxen in koor. “Nee, want iedere tekst moet eerst historisch-kritisch en literair-kritisch onderzocht worden”, protesteren de ‘nieuwlichters’.

  De eenheid van de Bijbel is voor de orthodoxen heilig. Tegenspraken in de Bijbel zijn voor hen paradoxen, waar je moeite voor moet doen om de innerlijke harmonie te kennen. Gelukkig heeft voor hen vooral Paulus dat werk gedaan.

  De kritiek op de postmodernen is dat ze accepteren dat de Schrift zichzelf tegenspreekt. Voor de orthodoxen is de discussie klaar. Als God niet met een eenduidige stem spreekt, dan geldt voor geen enkel punt meer ‘de leer van de Bijbel’ en daar kunnen ze met hun onbetwijfelbare geloof niet bij.

  De discussie wordt dus dus niet echt gevoerd, maar het lukt ook niet met Dordtse leerregels een onafbreekbare muur op te trekken.

 37. greetje alias gunterweil 29 april 2015 om 12:58

  Aad, manoman, er is echt geen beginnen aan hier..

 38. Aad Verbaast 29 april 2015 om 13:10

  @Art: het NT is natuurlijk ook pas beschreven vele tientallen jaren later dan de feiten zich afspeelden. Waar bij ook nog eens honderden jaren later een scherpe selectie plaatsvond welke ‘evangeliën’ nog een beetje met elkaar in lijn waren, en min of meer pasten in de doctrines die toen inmiddels al waren bedacht. Dat maakt het overblijvende verhaal in ieder geval iets (let wel: iets) geloofwaardiger..

  OT heeft al die slagen gemist, denk ik dan. Opvallend wel dat de fantasie toen helemaal geen grenzen kende. Da’s dan toch wel weer knap.

 39. artafterallart 29 april 2015 om 14:20

  @Aad
  Eigenlijk zijn het allemaal brochures voor de firma God, waar we ons mee bezig houden bij gebrek aan een Autoriteit Religieuze Markten. Dat ietsje geloof breng ik niet op voor de waarde van het samengevatte verhaal en de blijde boodschap, waar het NT zich mee profileert. Het liefst zou ik die bibliotheken vol vertaalde bijbels, preken, bijbeluitleg, schriftkritiek enz. laten verstoffen. Het enige wat ik zou willen behouden is het belang van compassie, waar JC de mond vol van heeft. Dat mis ik in deze wereld structureel. Daar zou ik zelfs weer christen voor willen worden om dat als moraal bovenaan op de agenda te krijgen.

  Overigens is de fantasie in de Openbaringen ook niet mis en wat denk je van het knopje dat bij Saulus omging (?).

  ps
  Het marxisme heeft ook zo’n last van wat Marx precies bedoelde. Dat heeft ook bibliotheken opgeleverd die nu verstoffen.

 40. rubiootje 29 april 2015 om 15:01

  Kwam ik dit nog tegen, maar dat wisten we inmiddels al….
  http://www.debijbelzegt.nl/genocide.htm

 41. rubiootje 29 april 2015 om 15:08

  ..en dit, geloof het of niet.. of neem het aan of niet… God is dat nou Enki of Enlil? Iig alles beter dan te geloven in een ‘vage’ bijbel… 🙂
  http://www.assayya.com/science/200311Nibiru.htm

 42. Aad Verbaast 29 april 2015 om 15:53

  @art: blijft me toch verbazen: een veel slechtere reclame voor die oude man kan ik me eigenlijk niet voorstellen.

  Het had ook allemaal heel anders kunnen aflopen. Er was nogal wat concurrentie in die tijd immers.
  Maar dankzij de excellente marketing kwaliteiten van Paulus is een vrij onbetekenende figuur als Jezus toch gelanceerd met groot succes.
  Hier wel een aardig verhaal daarover: http://www.scientias.nl/de-mens-schiep-god-en-niet-andersom/

 43. Aad Verbaast 29 april 2015 om 16:00

  @Rubio == genocide ==
  dat blijft me ook zo verbazen. Zijn we in onze “Joods-Christelijke cultuur” niet allemaal opgevoed met het beeld van de eeuwigdurende tragedie van het Joodse volk die progroms, holocausten, verdrijvingen etc etc heeft moeten meemaken door de eeuwen heen? Altijd geslachtofferd?

  Nu kent het Joodse geloof nog geen messias (daar wachten ze nog steeds op), dus zullen ze het met die God moeten doen. Die dus geen haar beter was, tegen anderen!
  En zelfs slachtingen uitvoerde onder zijn eigen volk… En dat is hu God die ze boven alles vereren, en als het grote voorbeeld zien?
  Kan ik niet rijmen..

  Nibuli: ook daar kent de fantasie geen grenzen.. 🙂

 44. rubiootje 29 april 2015 om 16:26

  Aad; Iedereen heeft kennelijk een geloof nodig of noem het een houvast. Zolang er nog niets vastgesteld is hebben velen de neiging om te gaan fantaseren. Ouwehoeren, of om elkaar heen draaien als drollen in een pispot ((wetenschappers (overigens ook vaak geen kosjere jongens en meisjes) en bijbeluitleggers)) of om elkaar de hersens in te slaan. De Azteken, Maya’s en Inca’s hebben ook eeuwen gewacht op hun messias, Cetzalcoatl en Kukulcan een blanke man met een baard. Nou die kwam(en) er in de vorm van (een) Spanjaard(en) met baard en dat hebben ze geweten ook.. Zo, nu tijd voor een neut! Proost, en.. DWDD gewoon door met ds Gremdaat.. 🙂
  PS; Waarom toch altijd die rare baarden….? We hebben nu toch scheermessen… 🙂

 45. Aad Verbaast 29 april 2015 om 16:43

  @Rubio: == Zo, nu tijd voor een neut! Proost, == Now you are talking!
  Kijk dat is nou iets waar ik in kan geloven. Maakt gewoon waar wat het belooft, en laat me nooit in de steek. Kom er nog maar eens om!

 46. rubiootje 29 april 2015 om 17:03

  Aad; Een neut… er in omkomen is ook wel iets voor te zeggen als je dit allemaal zo leest.. en dan als lied in de aula bij onze ‘ter aarde bestelling’; Zullen we het nog een keertje overdoen?’…. 🙂
  Gelukkig nog 1 aflevering over die OT bullshit en dan weer over tot de orde van de dag. Aardbevingen, vliegtuigrampen, onthoofdingen, enz.
  Proost Aad, we are talking indeed!

 47. Aad Verbaast 29 april 2015 om 17:17

  @Rubio: even tussendoor (tussen al dit geweld). Dit blog was de 399-ste van mijn hand.
  De afronding van deze serie wordt dus mijn 400-ste.. Toch wel een mijlpaal en een ongelooflijke prestatie (ondanks, respectievelijk dankzij de borrels) al zeg ik het zelf.

  Ik reken eigenlijk wel op een lintje volgend jaar.
  Er zijn er tienduizenden voor veel minder vergeven immers.

  @Rubio (et al): ik reken op je/jullie! Aan het werk! Kan je niet vroeg genoeg mee beginnen!

 48. blutch1 29 april 2015 om 17:31

  Voor Aad door het lint, uh ik bedoel knip een lint voor Aad, of was het nou regel een lint voor Aad. Nou ja, als hij maar in de regen staat, de lintjesregen dan. Alvast maar een regendans oefenen.

 49. Aad Verbaast 29 april 2015 om 17:45

  @Blutch: een gewaardeerde waardering van je. Waarvoor dank.
  Mijn dag (en dagen) kan (kunnen) al niet meer stuk.
  Kost wat (aan inspanning, en tijd) maar dan heb je ook wat!

 50. rubiootje 29 april 2015 om 18:06

  Aad; Tss 400 alweer, doet niemand je wrs na, ik zal proberen je voor te dragen maar of het King Billy zal behagen blijft de vraag natuurlijk… Thnx to onder andere De Heilige Schrift en ‘cast’.. 🙂 Ik zie er weer naar uit, ouwerwets feessie in die helaas ietwat uitgedunde kroeg van je.
  Maar daarom niet getreurd want de Rothschildt 1934 staat uiteraard nog lekker te rijpen.

 51. Pierre Hyacintus Maria van de Kletersteeg 29 april 2015 om 18:46

  Een priester Olier–had alle ketterse boekwerken in zijn kerk.; vooral uit de eerste eeuw.
  In de 19de eeuw onderzocht vatikaan een en ander, en moisten toegeven dat JC in het jaar 45 nog steeds in leven was…..

  Niet alleen OT was slap geouwehoer; maar net als van iedere andere religie: de rest ook

 52. King Billy 29 april 2015 om 20:39

  Aad Verbaast heeft het weer aardig voor elkaar met zijn a.s. 400’ste blog.
  400 blogs, een hele prestatie, van „aleph tot tav“, van A tot Z. ‘tav’ staat voor 400. 400 staat voor ‘inscriptie‘. Elders is vierhonderd 4+0+0 = 4 = 3+1. God, de Zoon en de Heilige Geest plus deze ene keer in het kader van dit feuilleton ‘Omtrent het Oude Testament‘ exclusief Aad Verbaast voorzover hij net zoals de eerdere drie, echt bestaat.

 53. King Billy 29 april 2015 om 20:50

  @Rubio. == maar of het King Billy zal behagen blijft de vraag natuurlijk…== Bedankt voor niet verdiende eer, is niet relevant, van geen enkel belang. Zie reactie hierboven. Nogmaals, in het kader van dit feuilleton is veel en veel belangrijker ‘des Heeren welbehagen’.

 54. King Billy 29 april 2015 om 21:13

  Over Mozes, brandende braambossen, het heelal, God en aren rapen tijdens de zondagsrust. Op zoek naar de klepel.
  https://ascendenza.wordpress.com/2015/04/29/klein-bier/

 55. Aad Verbaast 30 april 2015 om 07:31

  @Rubio: op zich is 400 niet zo bijzonder. Er zijn er er die dagelijks een blogje er op zetten, fotootje of zo. Misschien ken je uit de VK tijd Joshua nog: Soms wel 20 per dag!

  Voor mij is het wel bijzonder. Met 1 blogje per week (wat ik zeker niet meer haal), moet ik immers minstens twee jaar wachten voordat de 500-ste er op staat..

 56. Aad Verbaast 30 april 2015 om 07:40

  @King Billy: Bijbelse cijfermagica, daar is ook al menig boek over geschreven. Je verwacht het niet, en zoals je aantoont: je ontkomt er ook niet aan 😉

  Klein bier: je vond het wel vermakelijk zie ik: kreeg zo maar een “like” van je!

  Ik schreef ooit een blog over de 11 dimensies (waar wij er maar 3 van zien). Da’s pas groot bier! 😉

 57. rubiootje 30 april 2015 om 10:36

  Aad; Joshua herinner ik me nog wel. ’t Gaat hier uiteraard niet om het aantal blogs die geproduceerd worden als wel om het aantal reaguurders die er op af komen. Ik herinner me nog 1 van je blogs die je schreef vlak voor je vakantie. Toen je terug kwam had je 1500 reacties van wel ca 100 verschillende personen.. Kom dààr nog maar eens om.. Niemand dus.. 🙂 Maar het waren natuurlijk wel ‘Andere (VK) Tijden’ helaas.. met Jan Bouma die wrs functioneerde als de ‘broodnodige’ lijm in deze..

 58. Aad Verbaast 30 april 2015 om 12:09

  @Rubio: ja, dat was wel spektakel in inderdaad. Nog nooit, en ook nooit meer vertoond, ook niet elders.. LOL.
  En @Jan kon de boel wel aan de praat houden ja. 😉
  == Ik ben geen veelschrijver, maar.. ==.

 59. King Billy 30 april 2015 om 13:23

  @Aad Verbaast re ‘klein bier’. Wat “like'” betreft, zo onschuldig zijn die niet. Facebook bijvoorbeeld, registreert iedere ‘like”. Niet alleen op haar eigen Facebook site, maar ook andere sites worden afgeschuimd. Worden prompt gekoppeld aan andere activiteiten op internet van degene die de “like” afgaf, legt allerlei andere verbindingen naar andere gebruikers en koppelt die weer terug. Zelfs als deze geen Facebookpagina hebben. Met 2.3 miljard gebruikers is Facebook is zo langzamerhand een dominante wereldmacht geworden.

 60. rubiootje 30 april 2015 om 13:23

  .== Ik ben geen veelschrijver, maar.. ==… ouwehoeren kan ik wèl.. oa met Joke Mizee en An vd Burg.. 🙂 God (o.i.d.) hebbe zijn ziel..

 61. Aad Verbaast 30 april 2015 om 15:59

  @Rubio: hij was altijd bloedserieus! 🙂
  En natuurlijk niet van stuk af te krijgen. Ja, mooie jaren..

  N.B.: ook hij gebruikte graag de hyperbolische overdrijving als stijlfiguur. Niet iedereen had dat door overigens..

 62. Aad Verbaast 30 april 2015 om 16:02

  Maar @King Billy toch, als die “likes” niet zo onschuldig zijn (volgens je redenering) waarom geef je ze dan nog? Je blijft toch ook liever in de vergetelheid rondzweven in het onmetelijke universum wat internet heet te zijn?.. 😉

  N.B. nog zo’n mijlpaal overigens waar WordPress me een paar maanden geleden op wees: meer dan 1000 likes.. Natuurlijk alleen in de niet VK tijd opgedist.. Ik nam er uiteraard een extra borrel op om dat te vieren.

 63. King Billy 30 april 2015 om 16:20

  ==Je blijft toch ook liever in de vergetelheid rondzweven in het onmetelijke universum wat internet heet te zijn?.. ;-)== Onmogelijk. Bewijs:
  IP-nummer van een bezoeker middenin de Flevopolder aan de Haringweg en die gaan zoals Facebookdat ook kan, doorvorsen:
  http://whatmyip.co/view/ip_addresses/422195712/25.42.50.0_25.42.50.255

 64. Aad Verbaast 30 april 2015 om 16:53

  @King Billy: aangezien ik jouw EQ toch veel hoger inschat dan de gemiddelde medemens, zou ik je suggereren dit iets meer te relativeren. Die mensen achter dat IP proberen ook maar hun brood te verdienen immers. Toon compassie! Het kan!

  Suggestie: maak een blog met wat persoonlijke boodschappen naar hun instituten (met de IP-nummers uiteraard..

  Kijk, dan geef je ze toch wat persoonlijke aandacht en toch ook een “stukje waardering”.
  Iets waar ze naar snakken, want kom er nog maar eens om in het gewone leven. En zeker in die kringen!

 65. Aad Verbaast 30 april 2015 om 17:42

  Interessant. Dit beeld heeft toch heel wat jaren boven/naast de eettafel gehangen. “Nu heten ze “Zuilen der schepping”. Wellicht ook (voortschrijdend inzicht inzicht?): Zuilen der vernietiging”..
  http://www.volkskrant.nl/wetenschap/zo-zien-de-zuilen-der-schepping-er-in-3d-uit~a3991350/

  Die foto hing daar om me dagelijks te herinneren aan “de nietigheid van de mens.”
  Wat dat betreft kon ik het wel eens zijn met die God. Om heel andere redenen overigens..

 66. King Billy 30 april 2015 om 21:42

  @Aad Verbaast, re EQ. Míjn IQ voelt op z’n klompen aan dat sommige tenen in dit geval te lang zijn.
  Maar nu wat anders, wat onstaat als castor- of wonderolie met wijwater wordt gemengd?

 67. Pierre Hyacintus Maria van de Kletersteeg 1 mei 2015 om 06:04

  Een heilige diarea.

  Een meisje van 3 verdronken tijdens een duiveluitdrijving.
  Als je een krant in roemenie–of ander orthodox land koopt, is er tenminste een pagina met advertenties van hokus-pokus, gebedsgeners, en hier niet ver vandaag is zelfs een duivels-uitfrijving-klooster; helemaal gebouwd vn ‘donnaties”

  Dan te weten dat in Nazi en communistische periode de priesters informanten van de machtshebbers waren.
  Altijd leuke verdienste–;leve de biecht…..

  Buitenlanders mogen niet meer in het station in Rotterdam. je moet immers een OV kaart hebben….
  Vogeltjes griep in USA; kan overwaaien….de kip wordt duur betaald/

 68. Aad Verbaast 1 mei 2015 om 08:24

  @King Billy: geen idee.. ga je me vast vertellen.
  Ik weet wel dat olie en water niet echt een ideale combinatie is om te mengen, daar zijn wel wat hulpstofjes voor nodig om dat voor elkaar te krijgen. Misschien die wijding?

 69. Aad Verbaast 1 mei 2015 om 08:32

  @Blutch1: ja, dat herinner ik me zeker: dat was @Nelus!
  Dank voor de tip.. Ik zal het doorsturen. Onmisbaar attribuut voor de echte marterhater natuurlijk.:-)

  P.S.: ook geen honden meer die tegen je velgen aan piesen verwacht ik maar zo.
  Misschien ook een idee voor de gemeente om dit dingetje in elke lantaarnpaal te monteren.
  http://www.nu.nl/opmerkelijk/2056890/urine-velt-honderden-lantaarnpalen.html

 70. artafterallart 1 mei 2015 om 08:38

  @Aad
  Zelfs God is geen schepping. Althans niet uit het niets. Zijn voorgangers en ‘plaats- en tijdgenoten’ ook niet, die alle trekken en streken van hem reeds bezaten. Ik houd het op een manier van spreken, die je macht geeft, gezag enz. Door een alles en iedereen overstijgende figuur op te voeren heb je een onaantastbare buikspreker om de ander jou wil op te leggen.

 71. Aad Verbaast 1 mei 2015 om 09:09

  @art: == “onaantastbare buikspreker” == dat zou heel goed kunnen. Blijkt toch ook grote behoefte aan te zijn. Dat is natuurlijk weer goed gezien door die lui, en al hun voorgangers.
  Maar dan is ie toch op een gegeven moment geschapen door de mens.
  Kan al wel heel lang geleden zijn. Ik ken althans maar weinig dieren die een godsbeeld bedacht hebben.. Leiders ja, dat dan weer wel.

 72. artafterallart 1 mei 2015 om 10:01

  @Aad
  De behoefte eraan is dubieus. Het OT getuigt daar in ieder geval van. Die buikspreker moest het afdwingen. Het belang daarentegen is wel heel erg groot. Vandaar dat er een enorme infrastructuur nodig is om het geloof te organiseren, communiceren en managen.
  Een god scheppende mens zal niet meer geweest zijn dan een redacteur, die het beestje God noemde. Die naamgeving dateert iig na het erkennen van de uniciteit van dat opperwezen. Daar ging nogal wat tijd overheen. Nu spreken we nog van de god van Abraham enz. Dus eigenlijk een particuliere god of stamgod, Een beeld van die god vormen was juist uit den boze.

  God als een voor iedereen direct aanspreekbare metafysische entiteit is een relatief moderne vondst. Slechts een enkeling had immers in het OT weleens een visioen, waarin boodschappers of God zelf het woord voerden. Voor het overige wordt er in zijn naam gesproken als leiders het volk naar hun hand willen zetten.

  Overigens iets bedenken is pas een schepping als het tastbaar of anderszins waarneembaar aanwezig is, toch?! Zolang dat niet het geval is, is het louter een concept. Daardoor hebben ongelovigen het lastig om te bewijzen dat ie niet bestaat en kunnen postmoderne aanhangers ‘God gebeurt’ verkondigen.

 73. Pierre Hyacintus Maria van de Kletersteeg 1 mei 2015 om 11:47

  Ooit waren blogs idd populair–de VK nlogs en opinies dus.
  Maar Jan speelde daar nauwelijks een rol in; hij werd niet al te serieus genomen, omdat ie altijd zat te doorzagen over zijn boekje.
  Zonder de 4–ruud, rikus, ik, klaphek waren die blogs slaapverwekkend

  De VK heft aardig wat advertentiegeld verloren met het ondermijnen vanb de sites.

 74. King Billy 1 mei 2015 om 14:30

  Evangelische Kerk Duitsland onderwerpt de Lutherse Bijbel aan een nieuwe exegese. Grammatica moet niet boven duiding staan“, zei Luther eens. Maar moet men dan als het ware “de botten van veroordeelden horen kraken?“ Of toch de tekst retorisch verzachten omdat Luther het niet zo nauw nam met de vertaling vanuit oorspronkelijke teksten?
  De FAZ plaatst het artikel in het katern ‘Politiek‘…
  http://www.faz.net/aktuell/politik/gremium-bearbeitet-die-luther-bibel-zum-besseren-verstaendnis-13564426.html?printPagedArticle=true#pageIndex_2

  Daarnaast een hoogleraar aan de theologische faculteit van de Humboldt Uni in Berlijn, die het Oude Testament uit de Bijbel wil halen omdat o.a. onder andere een jaloerse, wraakzuchtige JHWH in het OT niet de vergevende en liefhebbende God in het NT is. Beide boeken zijn daarom niet verenigbaar. Hoogweledelgeleerde collega’s die daar nul komma nul van willen weten, verweten hem Nazistische rassenhaat.

  Oh, wat het mengen van Castor- en wonderolie betreft. Halleluja, onstaat weer een religieuze beweging.

 75. Aad Verbaast 1 mei 2015 om 16:15

  @Art: == Een beeld van die god vormen was juist uit den boze. == Oeps, mogen we nu al die “reli’s” de hoek in sturen omdat ze al die ongelovigen continue een beeld van God proberen op te dringen? Als feitelijk zelfs. Terwijl de feiten heel anders spreken trouwens..

  == God als een …. hun hand willen zetten. == Daar zet ik toch wel vraagtekens bij. Hoe vaak mag/moet ik niet lezen “De HEER zei tot.. ” en allerlei variaties daar op.
  Pas veel later komen de visioenen, dromen etc..

 76. Aad Verbaast 1 mei 2015 om 16:18

  @Kleet: bijzonder stel noem je daar op. Wedijverden wie de meeste blocks kregen.

  Ik herinner me trouwens een blog van me waaronder @Jan met @Ruud een lange, boeiende, inhoudelijke en onderhoudende discussie voerden. Dat was toch heel bijzonder.

 77. Aad Verbaast 1 mei 2015 om 16:23

  @King Billy: Een vertaling is een vertaling. Een zuiverder vertaling zal het boekwerkje er niet vrolijker/vriendelijker om maken. Een nieuwe exegese lijkt me altijd op zijn plaats. Ik deed al een poging 😉

  OT en NT testament uit elkaar halen, als separate boekwerken:
  Jeetje, dat wordt natuurlijk hommeles tussen het Joodse en christelijke geloof. Daar gaan we met onze “joods-christelijke cultuur”.

  En waar halen de Christelijken dan hun aanbeden Godsbeeld vandaan?! In het NT komt ie niet zo veel voor. Nou één keer dan, nogal prominent als Jezus in totale vertwijfeling roept: “Vader waarom heeft u mij dit aangedaan?” Of woorden van gelijke strekking.. En gelijk had hij. Valt ook niet uit te leggen.

 78. Pierre Hyacintus Maria van de Kletersteeg 1 mei 2015 om 16:51

  Boeiemde discussie met Jan/ sorry….Langdurig: ok.

 79. artafterallart 2 mei 2015 om 05:39

  @Aad
  Vanuit het perspectief dat vrijwel alles in de Bijbel geschreven is ver na de gebeurtenissen en zonder kennis uit de eerste hand is sowieso een sprekende God bij de schepping een waandenkbeeld. Pas tegen het einde van die zes dagen werden A & E geschapen. Bij het pratend scheppen was geen mens aanwezig.
  Bij het praten tegen hen in het paradijs en daarna en tegen sommigen van hun nageslacht zijn nooit getuigen aanwezig. Historisch komen we niet verder dan dat het aan elkaar gebreide verhalen zijn met gebruikmaking van wat er zoal rondging onder andere ‘volkeren’ en in andere tijden. Literair kunnen we slechts vaststellen dat de personages in die verhalen zelf een sprekende God opvoeren zonder alibi dat ze op de plaats van ‘delict’ hallucineerden of het later verzonnen.
  Daar waar boodschappenjongens als Abraham, Mozes enz. als zijn instrument worden gebruikt, is wat hen wordt toegezegd, verweten, aangedaan enz. ook niet te herleiden tot daadwerkelijke handelingen die plaatsvonden. Wel komt het hen goed van pas een imaginaire god op te voeren voor wat ze zelf willen, verlangen, verbloemen enz.
  Als we ze nu even imaginair als getuigen zouden oproepen, dan zouden ze lachend toegeven dat ze als politici avant la lettre het volk een loer draaiden voor het algemeen belang.
  Helaas kan dat niet, ook van deze aartsvaders is nooit een eenduidig bewijs gevonden dat ze hebben bestaan.
  Zittend tussen de brokstukken van het OT hebben we geen enkele tekst met letterlijk Gods woord binnen handbereik. Wel een berg vervalsingen van zijn geschiedenis en die van het uitverkoren volk.

 80. Aad Verbaast 2 mei 2015 om 09:23

  @art: lijkt me geen speld tussen te krijgen @art.
  Blijft wonderlijk dat zo veel mensen (ook met een redelijke intelligentie) er maar niet aan willen dat als uitgangspunt te willen nemen.

  Ook wel interessant is dat als je dan al een boek wilt schrijven (een historische roman of zo) waarbij je een leidend Godsfiguur wilt introduceren, je dan zo’n uiterst merkwaardig profiel van de man opmaakt.. (zie volgende blog: “een ontluisterend Godsbeeld”)

  Of zou het anders een veel te saai boek geworden zijn?

 81. artafterallart 2 mei 2015 om 11:46

  @Aad
  Als je die redelijk intelligente mensen er zelf naar vraagt, dan hoor je de hongerklop naar irrationaliteit door al hun antwoorden heen bonzen. Zo ben ik ooit getrakteerd op een bezoek van de lokale jeugdpredikant. De goede man kende ik nog van het zaterdagvoetbal, waar hij scheidsrechter was. Hij nam me uit eten. Bij de chinees bad hij zo hardop, dat ik wel gedwongen was om stilte te vragen. Zwaar gekwetst wees hij mij terecht. Een gebed verstoor je niet. Hoezo?, vroeg ik. Uit zijn instantpreekje maakte ik op dat het een heilig moment is. “Het is niet hetzelfde als iemand in de rede vallen”, hoor ik hem nog zeggen.

  Hij dacht echt dat hij zich tot God wende. Zijn geloof bleek geschoeid op een zondig leven en een preek van mijn vader. In de genesis van dat geloof was zijn overtuiging leidend dat hij niet zonder God in staat was zichzelf te corrigeren. Hij was bekeerd en voelde zich bevrijd van dat zondige leven. Het leek wel alsof hij dat als zwelling met zich mee had gedragen en het geloof een zalf voor hem was die niet alleen verzacht, maar ook alles waar je mee zit geneest. Een kindergeloof in een perfecte vader, waar je je prettig door voelt. Immers wat je dwarszit wordt voor je recht gelegd door een imaginair vriendje. Goede gevoelens belonen het geloven zelf. De pijn van menselijke tekorten verdwijnt in de vicieuze cirkel van de zondeval, toegeven dat je er zelf niet uitkomt, bidden om vergeving, onderkennen dat je als mens geneigd bent tot het kwade, je leven in dienst stellen van de Zondebuster, met een vrome houding dat de zondeval als erfzonde onuitwisbaar is.

  Uit het natafelen bleek dat ook bij hem de angst voor het laatste oordeel met de paplepel was ingegeven. Zodanig dat hij niets begreep van mijn cynisme dat ook dat volbracht is en we allang in de tijd na dat oordeel leven gegeven diverse historische gebeurtenissen en met name WO I.

  Waar mensen zichzelf teveel zijn loert altijd de wil tot geloven in een Ander die ook nog eens geen enkel tekort kent. Zo’n wil zou ik op mijn beurt een zwelling willen noemen, die je erft of oploopt in je jeugd of later als de tegenslagen je teveel worden. Alle pr van het christendom is op die ‘zwakte’ voor verlossing enz. gericht. Is eenmaal de ratio zelf open gesneden voor de overgave aan een dikwijls onbegrijpelijke god, dan staat niets meer een selectieve lezing van de Bijbel in de weg.

  ps
  Waarom het verhaal niet veel beter geschreven is, dat kunnen we niet meer aan de joodse priesters vragen noch aan de spookschrijvers van de rest van het OT. Wel zal die heiligverklaring van de tekst net als van gebeden zijn goed of kwalijke werk hebben gedaan. Christenen menen vaak wel dat het NT dat betere verhaal vertelt.

 82. Greetje van Agape 2 mei 2015 om 16:03

  wil hier iemand een wedje met me leggen

  == geredigeerd ==

 83. Greetje van Agape 2 mei 2015 om 16:06

  vanmorgen deed ik boodschappen
  == geredigeerd ==

 84. Pierre Hyacintus Maria van de Kletersteeg 2 mei 2015 om 16:12

  Ben jaloers op de Brittish; zij hebben kate; wij moeten het doen met een mager afgietsel uit een bajesoperette.
  Kon trouwens maar drie dingen worden: jongetje, meisje ofgereformeerd.

  he ziet op internet mensen eindeloos doormekkeren over god en bijbel; terwijl iemand met een IQ van 50 of meer toch wel weet dat het bestaan van goden –op mij na–maar hersenspinsels zijn, en te maken heft met karakterzwakte. Derhalve zijn alle boekjes erover–behalve die over mij– geouwehoer in de ruimte.

 85. Aad Verbaast 2 mei 2015 om 17:03

  @art: fraaie anekdote over de “jeugdpredikant”, waarvoor dank. Blog op zich..
  == overgave aan een dikwijls onbegrijpelijke god, dan staat niets meer een selectieve lezing van de Bijbel in de weg. ==
  Zeer herkenbaar! ook zo’n bijzondere drogredenering die je vaak ziet langskomen. Volstrekt laakbaar gedraag (in mijn ogen) wordt gebagatelliseerd door de diep-gelovigen als “onbegrijpbaar/ongrijpbaar” omdat Hij ‘natuurlijk’ ver boven ons staat en dus per definitie niet te begrijpen is.. Ja, ja.. je moet het maar kunnen bedenken.

  == Christenen menen vaak wel dat het NT dat betere verhaal vertelt. == daar kan ik wel een eind met ze in mee gaan. Maar laten we het er dan ook over eens zijn dat het NT ook een zeer strenge selectie van verhalen is.. 4 uit een stuk of 30? Nog even afgezien van al die 1000-en andere verhalen over andere personen?

 86. Aad Verbaast 2 mei 2015 om 17:04

  @Kleet: == Ben jaloers op de Brittish == Goh, heb je toch wat gemeen met die andere God die zei: “Ik ben een jaloerse God”.. 😉

 87. Aad Verbaast 2 mei 2015 om 17:32

  Jeetje, dat zijn zo weer van die vragen die ineens door mijn hoofd schieten.. Als God (vele!) zonen had, wie was dan zijn vrouw, of waren zijn vrouwen? Geen spoor van te vinden in de “litteratuur”..

  Of kan Hij zelf ‘werpen’?

 88. King Billy 2 mei 2015 om 21:41

  OMG, God’s wegen zijn ondoorgrondelijk, Wetenschap probeert dit weliswaar te doorgronden, maar reikt niet verder dan wat uit het menselijk ontspruit. God’s ziel, denken en handelen volledig doorgronden en extrapoleren naar de toekomst is een zinloze bezigheid. God, die overal boven staat, laat niet in zijn kaarten kijken. Zelfs neurotheologen -ze bestaan!- met de allerlaatste neurologische kennis op zak lukt het niet God te doorgronden. De almachtige God laat zich niet aftroeven met dergelijke doorzichtige pogingen gedreven door platvoerse nieuwsgierigheid en ijverzucht.
  God lacht daarom in zijn vuistje, de mensheid is simpelweg veroordeeld tot geloven. In deze context hoeft hij niet eens écht te bestaan -men gelooft. Maar dit terzijde. Zijn ware identiteit en verschijning blijft zowiezo verborgen achter door hem, of door wie of wát dan ook, opgetrokken rookgordijnen tot in de eeuwigheid. Of de Dag des Oordeels. Ook daarover is men het nog niet eens.

  Zijn goedgelovige en trouwe aanhangers kunnen tot nu toe eigenlijk rustig achteroverleunen, goedkeurend knikken en rustig zeggen, ‘Laat die wetenschapslui, ook onder onze gelederen, vooral zo lekker doorgaan. Wetenschap inzetten is een doodlopend traject. Darwin, Dawkin, Aad Verbaast, waar zullen we ons druk om maken. Loop voor onze part maar naar de hel. Amen.”
  Maar er is een andere mogelijkheid om zijn almachtigheid ter discussie te stellen. Dat is simpelweg zijn almachtige autoriteit fundamenteel betwisten. Ten dele is dit reeds een pietsie gelukt. De scheiding tussen kerk en staat. Hoewel daar nog veel achterdeurtjes open staan.

 89. Aad Verbaast 2 mei 2015 om 23:08

  @King Billy: == ondoorgrondelijk == zie ook mijn reactie naar @art hierboven.
  Volstrekt onzinnige stelling natuurlijk.
  a. we hebben hem mogen meemaken in de bijbel. Daar zat geen woord Spaans bij. Zo duidelijk als wat immers.
  b. Voor de rest is er geen enkele referentie over Hem bekend.

  Dus: hoezo “ondoorgrondelijk”? Nogal duidelijk voor mij althans.
  Het zijn de mensen die dat roepen, die ondoorgrondelijk zijn voor me.. 😉

 90. King Billy 3 mei 2015 om 03:55

  @Aad Verbaast. Temeer een reden om zijn autoriteit te betwisten.

 91. Pierre Hyacintus Maria van de Kletersteeg 3 mei 2015 om 06:18

  Gut er loopt een project voor zwarte pubers. Die worden opgepakt, naar de bajes gebracht, net als bij veroordeling en moeten daar een paar dagen blijven. Worden ook door de inmates goed en hard afgeknepen.
  Doel: voorkomen dat ze crimineel worden.
  het werkt
  Nu was er een moeder met een jochie van 11, en die was “disrespectful” jegens zijn lelares.
  (gezien de kwaliteit van USA onderwijs is dat een correcte houding)
  Zijn moeder liet hem in samenwerking met een paar polities arresteren en afvoeren
  het werkte.

  Een mooie miep zong tegen een 9 maand oud varkentje om hem gerust te stellen.
  Werkte; heel life en aandoenlijk.
  Zo’n innige band tussen mens en dier.
  Daarna werd ie opgevreten–denk ik.

 92. artafterallart 3 mei 2015 om 11:39

  @Aad en @King Billy

  Er is nog een reden waarom ze hun geloof in een levende god nooit opgeven. De exclusieve relatie die zij met ‘Hem’ hebben. We mogen niet over het hoofd zien dat die narcistische god in het OT met niets anders bezig is dan de liefde voor alleen hem op te eisen.

  In het NT is de liefde zelfs het synoniem van God. De demiurg hult zich via zijn boodschappenjongens (Jezus en Paulus mn) in het kleed waar wij boven alles naar verlangen, waar we onze primaire behoefte aan veiligheid, warmte, bescherming, geluk enz. mee bevredigen..

  Hij draagt het ook nog eens als de spreekwoordelijke mantel der liefde uit. In de huid gekropen van zijn zoon worden opeens de grootste zondaars alles vergeven, als ze niet meer zullen zondigen en voortaan alleen hem totaal liefhebben.

  Zijn absolute autoriteit is echter alleen mogelijk en onaantastbaar door zijn misbruik van die volledige overgave aan de liefde voor hem.

  In zo’n misbruikte relatie ziet het misbruikte kind (wat de door God begeerde mens in het NT is en zoals christenen zich vaak graag zien: kinderen van God zijn) de misbruikende vader als degene die hem juist kan beschermen. Want dat is de toverformule van de misbruikende partner: ik doe je niks, je bent bij mij veilig, ik zal je altijd helpen, als je doet wat ik wil enz., anders moet ik je geweld aandoen enz.

  Dat misbruik van God zit in zijn schepsels laten lijden (en dat lijden is voortdurende gaande op zijn aarde) onder de smoes dat als ze alleen hem gehoorzamen en doen wat hij wil hij ze kan helpen, maar dat doet hij vervolgens niet. Hoewel ze bidden, knielen en hem alle eer betuigen. Zelfs hun lichaam als zijn tempel ervaren. Hij geeft geen kik. Je moet het zelf zien op te lossen en als dat lukt, dan wordt die misbruikte relatie als echte liefde ervaren. Tegen beter weten in verklaren ze het succes, de genezing enz. met het volharden in hun liefde voor God en hij voor hen, waardoor het zijn kadootje is..

  De misbruikte heet ‘double binded’ de misbruiker lief. Zijn liefde niet willen verliezen, want dat zou zijn toorn opwekken en vice versa. In het NT is die toorn samengebald in die bekende kortste dag. Het sluitstuk van zijn theater om hem en zijn Santekraam loyaal te zijn, toegewijd en gehoorzaam.

  In dit kader is ook opvallend dat God niet zozeer aanspraak op je ziel en je geest maakt, maar vooral je lichaam. Dat is in het volgens christenen betere verhaal van het NT nog eens door Paules gecorrespondeerd. Romeinen 12:1: “Ik vermaan u dan, broeders, met beroep op de barmhartigheden Gods, dat gij uw lichamen stelt tot een levend, heilig en Gode welgevallig offer: dit is uw redelijke eredienst.” Een gekruisigde zoon is hem niet genoeg?

 93. Pierre Hyacintus Maria van de Kletersteeg 3 mei 2015 om 13:44

  Vandaag hebben maar 3400 “vluchtelingen” gebruik gemaakt van de watertaxi naar italie–0en dus naar DE NL FR BE.
  Aan borde voorzien van kleding en maaltijd.
  Maar de dag is nog niet om…

 94. Pierre Hyacintus Maria van de Kletersteeg 3 mei 2015 om 13:44

  Gekruisigd was JC wel, maar gestorven aan het kruis niet.

 95. Aad Verbaast 3 mei 2015 om 17:05

  @Art: als ik dit zo van je lees (ik kan je observaties goed volgen) doet het me eigenlijk ook denken aan, respectievelijk vind ik het eigenlijk veel weg hebben van, “het Stockholm Syndroom”.
  Is dat eigenlijk ook niet een verbijsterende gedachte/conclusie?

  Nog sterker: gezien het grote aantal dat Hem aanbidt, kan men gerust spreken van een wereldwijde pandemie. Ik ben deze stellingname (die volgens mij heel lang te verdedigen is) nog nooit tegengekomen. Bij deze..

 96. Aad Verbaast 3 mei 2015 om 17:15

  @Kleet: 13:44 semantiek..
  Volgens de moderne opvattingen sterf je bij deze vorm van kruisiging aan verstikking.
  Ja, ja, je zal maar zo’n Vader hebben die daar voor kiest..

 97. Pierre Hyacintus Maria van de Kletersteeg 3 mei 2015 om 18:02

  Maar de verhaaltjes omtrent de kruisiging zijn onzin.
  Ik zal u als de ware Goedheid verlichten
  –er schijnt een kruisiging plaats gevonden te hebben.Maar vreemd en vreemd. De Romeinen kruisigden als afschrikwekkend voorbeeld en als vernedering.
  Hadden er alle belang bij dat publiek er dichtbij kwam. Toch was niemand dichterbij dan 50 meters
  Dan aan het kruis gespijkerd? Onzin. binnen een minuut zouden polsen/handen /voeten zijn opengescheurd; bothjes kunnen die belasting niet aan. Is in lab uitgetest. Oogde niet fris.
  Dan: hij stierf absoluut niet aan kruis; bewijs: hij werd in donker van kruis gehaald; joden mochten onder geen beding een lijk aanraken na invallen van duisternis

  Wat er wel is gebeurd
  JC was getrouwd; bewijs: anders mocht ie de temple nooit in.
  Hij was priester
  Hij had een rijk oompje
  Pilatus had als veel romeinen landgoed in zuid Frankrijk
  Oompje kocht Pilatus om; voorwaarde: JC moest plankgas land uit; dus met bootje naar zuid Frankrijk.
  Enorm veel kerken zijn gewijd aan maria Magdelena aldaar.

  Gaat verder
  Was een priester die alle duivelse en zwarte geschriften verzamelde; alle ketterijen dus
  De toenmalige paus in de 19de eeuw stuurde zijn geleerden naar die kerk om daar alles te onderzoeken.
  Uitslag: JC was daar toen hij 45 was.
  Bingo!

  Ik heb gespreekt! Nou ga ik terug naar mijn zondagse boom.

 98. Pierre Hyacintus Maria van de Kletersteeg 3 mei 2015 om 18:04

  Net als nu was het toen:doodstraf was allween voor de armoezaaiers. Dus niet huillie huilie doen hoor!

 99. Pierre Hyacintus Maria van de Kletersteeg 4 mei 2015 om 06:05

  Ah! Succes!! Maar het moet nog beter! 6300 met de watertaxi naar Italie! En NL in de top 5 als final destiny! En Wilders effe gebruikt voor target practising–alleen: fouje; Amerikanen schieten terug en kunnen schieten.Moet Allah weer 144 maagden optrommelen!

  En wat ik eerder zei: bij een vluchtige scan: 1100 koters in NL ondervoed/slecht gekleed naar school. Maar het kan nog beter! In GB is 60% van de koters die in ziekenhuizen komt ondervoed.
  Goede opruiming! Moet toch plaats komen voor arabieren en afrikanen? Die gaan voor. toch?

  Al kamers ter beschikking gesteld?

 100. artafterallart 4 mei 2015 om 07:02

  @Aad
  Die gedachte is zeker niet gek. Dat syndroom werkt immers ook met een verbond (relatie) aanbieden in ruil voor het stoppen van (verdere) bedreiging c.q. mishandeling c.q. misbruik dan wel (valse) beloften het beter voor ze te maken.
  Op wereldschaal treffen we niet alleen religies aan die de vrije wil van gelovigen zo effectief weten te onderdrukken, dat ze hun leven voor de misbruiker van hun vertrouwen opofferen. De politiek kan er ook wat van. Zelfs opposities en sociale bewegingen neigen tot een totalitair karakter, zodra ze van hun opvattingen dogma’s maken.
  Ik kan me nog levendig mijn studiegenoten herinneren die opgingen in het marxisme-leninisme, de transcedentale meditatie of een ander sekte-achtig levenspad kozen. Totaal gehersenspoeld en nu nog niet in staat het (zelf)bedrog geheel door te prikken.
  Totale instituties doden het ego, schreef de socioloog Goffman al in 1961. Hij wees erop dat veel organisaties het leven van burgers totaal omvatten c.q. helemaal sturen door stelselmatig de vrije wil te breken in een situatie waar het alledaagse (slapen, eten, werken enz.) leven door het regiem bepaald wordt, dat het op die plekken voor het zeggen heeft. De gevangenis is daar het meest aansprekende voorbeeld van en de ‘hospitalisatie’ als syndroom het schrijnenste.

 101. Aad Verbaast 4 mei 2015 om 09:18

  @Kleet: was weer een topweekend!

 102. Aad Verbaast 4 mei 2015 om 09:21

  @art: == Die gedachte is zeker niet gek. == houden we er in dus!
  Dank voor de verdere bespiegelingen.. onderbouwt de stelling nog breder. En maakt daarmee de pandemie nog groter dan die al was!

 103. Aad Verbaast 4 mei 2015 om 12:23

  @allen: vandaag, eind van de middag de laatste blog in deze serie!

 104. Pierre Hyacintus Maria van de Kletersteeg 4 mei 2015 om 12:43

  (gaaaaaaaap) een goddelijke gaap….

 105. Pierre Hyacintus Maria van de Kletersteeg 4 mei 2015 om 14:47

  Europarlementariers hebben niks te doen.
  Uhh….passend werk, rekening houdend met hun IQ
  Uhhhhhhh straatvegen en het schoonmaken van publieke plees’s….meer kan ik er niet van maken…

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: