Aad Verbaast

te gek voor woorden eigenlijk

Tag archief: Vkbloggers

Vkbloggers laten zich geen oor aannaaien

Ter voorbereiding van de beloofde blog (de eindbalans) vanuit de ‘initiatief groep voortzetting Vkblog’ is er een marktonderzoekje verricht welk blogplatform de voorkeur verdient van de VKbloggers. Met opmerkelijke resultaten. Vkbloggers weten uitstekend zelf hun weg te vinden. Hier hun keuzen in afwachting van wat komen gaat. 

Aanpak onderzoek(je).
Twee bronnen zijn onderzocht.
De eerste: OBA. Ruim 100 voornamelijk VKbloggers hebben zich daar aangemeld inmiddels.
Makkelijk te onderzoeken waar de bloggers hun stek hebben gevonden om te blijven bloggen.
De tweede: Martin Broek heeft ruim 90 nieuwe blogplekken van VKbloggers verzameld en in zijn widget geplaatst. 

Beiden geven een overeenkomstig beeld. 

De verdeling voor OBA (met tussen haakjes die van Martin) 

WordPress : 37% (37%)
Eigen domein : 27% (17%)
Blogspot : 22% (30%)
VKblog: 7% (0%)
Web-log : 4% (4%)
BiB: 2% (2%)
Facebook : 1% (0%)
Blogger.com: 0% (1%)
Sargasso: 0% (1%) 

Conclusies.
1. De gratis WordPress of Blogspot accounts hebben duidelijk de voorkeur gekregen van de VKbloggers. 

2. Een relatief groot percentage van de bloggers kiest voor een weblog op een eigen domein. In die groep maakt een meerderheid gebruik van de gratis verkrijgbare WordPress.org software. 

3. Web-log.nl scoort een opvallend laag percentage. Een saillant  detail aangezien er plannen bestonden, of misschien nog steeds bestaan, dat mediaconcern Sanoma, die eigenaar is van Web-log.nl, het VKblog zou overnemen in enigerlei vorm. Zie ook Coenblog van Coen Wesselman. 

4. BiB: vrijwel niemand gebruikt BiB om daar exclusief te gaan bloggen. Dit platform wordt hoofdzakelijk gebruikt als extra uithangbord. 

 Uiteraard niet een geheel representatieve vertegenwoordiging van de ‘actieve bloggers’, Maar wel een belangrijke signaalfunctie vanuit ‘de markt’: de contentleveranciers. Daar kunnen de diverse initiatiefnemers rekening mee houden. 

Noot: voor de Vkbloggers die nog een ‘stekje’ zoeken: ter informatie.

Vkbloggers laten zich geen oor aannaaien (+VK reacties)


 
Ter voorbereiding van de beloofde blog (de eindbalans) vanuit de ‘initiatief groep voortzetting vkblog’ is er een marktonderzoekje verricht welk blogplatform de voorkeur verdient van de vkbloggers. met opmerkelijke resultaten. VKbloggers weten uitstekend zelf hun weg te vinden. Hier hun keuzen in afwachting van wat komen gaat.
 
Aanpak onderzoek(je).
Twee bronnen zijn onderzocht.
 
de eerste: oba. ruim 100 voornamelijk vkbloggers hebben zich daar aangemeld inmiddels.
makkelijk te onderzoeken waar de bloggers hun stek hebben gevonden om te blijven bloggen.
 
de tweede: martin broek heeft ruim 90 nieuwe blogplekken van vkbloggers verzameld en in zijn widget geplaatst.
 
Beiden geven een overeenkomstig beeld.
 
De verdeling voor oba (met tussen haakjes die van martin)
 
wordpress : 37% (37%)
eigen domein : 27% (17%)
blogspot : 22% (30%)
 
vkblog: 7% (0%)
web-log : 4% (4%)
bib: 2% (2%)
facebook : 1% (0%)
blogger.com: 0% (1%)
sargasso: 0% (1%)
 
Conclusies.
1. de gratis wordpress of blogspot accounts hebben duidelijk de voorkeur gekregen van de vkbloggers.
 
2. een relatief groot percentage van de bloggers kiest voor een weblog op een eigen domein. in die groep maakt een meerderheid gebruik van de gratis verkrijgbare wordpress.org software.
 
3. web-log.nl scoort een opvallend laag percentage. een saillant  detail aangezien er plannen bestonden, of misschien nog steeds bestaan, dat mediaconcern sanoma, die eigenaar is van web-log.nl, het vkblog zou overnemen in enigerlei vorm. zie ook coenblog van coen wesselman.
 
4. bib: vrijwel niemand gebruikt bib om daar exclusief te gaan bloggen. dit platform wordt hoofdzakelijk gebruikt als extra uithangbord.
 
uiteraard niet een geheel representatieve vertegenwoordiging van de ‘actieve bloggers’, maar wel een belangrijke signaalfunctie vanuit ‘de markt’: de contentleveranciers.  
daar kunnen de diverse initiatiefnemers rekening mee houden.
 
noot: voor de vkbloggers die nog een ‘stekje’ zoeken: ter informatie.
 
deze blog is ook hier geplaatst:
https://aadverbaast.wordpress.com/2011/02/16/vkbloggers-laten-zich-geen-oor-aannaaien/
 
 
 

Rube Goldberg machines (+VK reacties)

Een hele serie complexe, trage, indirecte en omstandige handelingen verrichten om uiteindelijk iets uiterst eenvoudigs voor elkaar te krijgen. Dat was precies het handelsmerk van de cartoonist Rube Goldberg (1883-1970). Geslaagde parodieën op de zich steeds wijder verspreidende en opdringende technologie. Hij is er wereldberoemd mee geworden.
 
Der lauf der dinge. The way things go.
In 1987 maakten de Zwitserse kunstenaars Peter Fischli en David Weiss de beroemd geworden film: Der Lauf der Dinge. Gebruik makend van allerlei simpele materialen, chemische processen, zwaartekracht etc. behoedzaam opgebouwd tot één lange kettingreactie.. Een half uur lang. Fascinerend om te zien. Inmiddels wordt de film tot de hogere kunsten gerekend en in diverse beroemde musea te zien. Goed beschermd door de eigenaren, is de film moeilijk te vinden op internet. Ze worden er stelselmatig door hen afgehaald. Maar er door anderen weer net zo snel opgezet.
Hier (voor zolang het duurt) de in drieën geknipte film: deel 1, deel 2, deel 3. Genieten!
 
Feitelijk de eerste live Rube Golberg machine die wereldwijd aandacht kreeg. Het begin.
Lang geleden vertoonde de VPRO de film integraal op de TV. En liet bij me een onuitwisbare indruk achter. Ik was verbijsterd zoveel creativiteit te zien.
 
Sindsdien zijn er velen geweest die dergelijk machines gingen bouwen. Een fraaie uitdaging immers.
Hier een paar voorbeelden om aan te geven hoe divers het concept kan worden toegepast.
 
 
Clip van de Popgroep “OK go”.
Een lange serie gebeurtenissen om zich uiteindelijk door verfpistooltjes te laten beschieten.

De wereldberoemd geworden (lange) reclamespot van Honda “The Cog”.
Gebruik makend van enkel auto-onderdelen die elkaar weer in beweging zetten, wordt uiteindelijk een auto van een hellinkje afgeduwd. Briljant in elkaar gezet, en prachtig om te zien.
Ze wonnen er vele prijzen mee, maar kregen ook van het Zwitserse duo een rechtszaak aan de broek.
Die het duo verloor overigens.
 

 
 
Wedstrijden.
In met name Japan  en Amerika  worden er jaarlijks nationale kampioenschappen gehouden wie de fraaiste Rube Goldbergmachine kan bouwen. Zou ik nog op school hebben gezeten dan had ik er zeker aan mee gedaan.
 
Afsluitend:
Ik hou wel van metaforen. Dit is er weer zo eentje. Welke? Kijk maar om je heen. Macro en micro. Dat maakt geen verschil.
 
En anders: veel kijkplezier en inspiratie gewenst.
 

Extra links:
Officiële website Rube Goldberg: http://www.rubegoldberg.com/

Voor de lezers die niet zoveel geduld hebben hier de versnelde versie (7 minuten) van “Lauf der dinge”. Haalt het natuurlijk niet bij het origineel

Wedstrijden: Japan :  http://www.youtube.com/watch?v=1kvdq8cRNBM
Amerika: http://www.youtube.com/watch?v=zJOg2IpA0yw
En hier nog een hele verzameling machines van die wedstrijd: http://www.wired.com/gadgetlab/2010/03/rube-goldberg-video-gallery/

Plaatje komt hier vandaan. Aankondiging wedstrijd.

Breaking news. Eindelijk een reactie vanuit de persgroep over het VKblog (+VK reacties)


gisterenavond ontving de ‘initiatiefgroep behoud vkblog’ dan toch echt een e-mail van dhr f. campagne. in antwoord op de brief van 18 januari vanuit de groep. hieronder de integrale mail. daar weer onder onze reactie die we vanmiddag verzonden. uiteraard hebben we gegevens (namen/mailadressen) die de privacy in gevaar zouden kunnen brengen weggelaten.
 
de mail van frits campagne
 
onderwerp: re: herinnering brief voortzetting vkblog
Datum: tue, 08 feb 2011 18:39:49 +0100
Van: FCR Campagne (mailadres weggelaten)

 
Geachte heer … (echte naam weggelaten),

Excuus voor het zo lang uitblijven van een antwoord.
 
 
Onze mail van vanmiddag 
 
Onderwerp: Voortzetting VKblog
Datum: 09 feb 2011 13:52
Aan: F. Campagne
 
 Geachte heer Campagne,
 
Hartelijk dank voor uw e-mail van 8 februari in reactie op onze brief 18 januari j.l.
 
We zijn verheugd te lezen dat u in gesprek bent met een “solide partij” om de activiteiten van het VKblog in enigerlei vorm proberen te behouden, waaronder inbegrepen het overzetten van de blogs naar een ander platform. Dit biedt de gelegenheid het VKblog te continueren en de community grotendeels bijeen te houden; zaken waar VKbloggers zich grote zorgen over maakten dat dit door de voorgenomen stopzetting niet zou gebeuren.
 
Wij hebben in onze vorige brief namens de (meeste) VKbloggers een drietal speerpunten genoemd:
1.     Een functionele voorpagina (noodzakelijk voor de community)
2.     Overdracht van de blogs inclusief reacties (opt-in/opt-out?)
3.     Behoud van de archieffunctie en de bestaande VKblog links instandhouden (eventueel doorgelinkt)
 
In dit kader zien we een gezamenlijk belang voor zowel de Volkskrant, de “solide partij” als ook de VKbloggers.

(blognaam Kokopelli, vraagbaak en aanspreekpunt voor technische storingen van het VKblog)
 
 
Tot zover de mails. Verder nieuws:
Het zal de oplettende lezer zijn opgevallen dat de mail door drie mensen is ondertekend. Victor Onrust heeft vanmorgen om hem moverende redenen zijn deelname aan de initiatiefgroep beëindigd.
Bij deze bedanken we hem voor de grote inzet en stevige bijdrage aan de initiatiefgroep vanaf het begin.
 
Noot: Dit blog is ook integraal hier geplaatst.

Op dit moment zijn wij in gesprek met een naar ons idee solide partij om de activiteiten van vkblog te doen voortzetten. De bedoeling is dat bloggers de gelegenheid krijgen hun blog(s) op eenvoudige wijze te transformeren naar de blog-omgeving van de andere partij.

Ik hoop uiteraard dat dit lukt. Hierover moet uiterlijk volgende week duidelijkheid komen.

U zult het waarschijnlijk niet bevredigend vinden, maar ik ga niet in op uw brief. U en uw mede-ondertekenaars hebben zich al een oordeel gevormd, en wel zodanig dat het mij de lust ontneemt u van repliek te dienen.

Met vriendelijke groet,

Frits Campagne

Immers als deze speerpunten kunnen worden gerealiseerd kan verwacht worden dat een groot aantal bloggers zal meeverhuizen naar het beoogde platform en niet elders hun heil gaan zoeken. Pas dan kan er sprake zijn van een adequate overdracht en een doorstart met groeimogelijkheden voor de toekomst.
 
U geeft aan dat uiterlijk volgende week hierover duidelijkheid zal komen.
 
De mate waarin aan bovengenoemde punten tegemoet kan worden gekomen zal van grote invloed zijn op het advies dat we beloofd hebben te geven aan de VKbloggers - hetgeen ook gepland staat voor volgende week - welk alternatief te kiezen om door te bloggen en de community zo goed mogelijk te behouden.
 
We zouden het op prijs stellen alvast nu een toezegging van u te ontvangen deze drie punten mee te nemen in de onderhandelingen in een poging deze te waarborgen.
 
Rest ons u te danken voor uw inzet, en de Volkskrant, de mogelijke overname partij en de VKbloggers een goed resultaat toe te wensen.

Met vriendelijke groet,
Initiatiefgroep behoud VKblog

(echte naam weggelaten)

(echte naam weggelaten)
(blognaam Landheha)

(echte naam weggelaten)
(blognaam Aad Verbaast)

 
PS:
Uiteraard betreuren wij het dat u de VKbloggers gemeenschap niet als solide overnamepartij beschouwt. Dat is aan u. Wij verschillen daar van mening over en zijn te allen tijde bereid om daarover gesprekken met u te voeren.
 
PPS:
We verzoeken u vanaf heden als correspondentie adres het bovenstaande e-mailadres te gebruiken. De heer (echte naam weggelaten, Victor Onrust)maakt sinds vandaag om hem moverende redenen niet langer deel uit van de initiatief groep.

 
 

HP de tijd en het VKblog. Het is oorlog

Onder de kop VK-bloggers razend op Volkskrant besteed HP de tijd vandaag aandacht aan de perikelen op het VKblog. Een staaltje journalistiek waar de honden geen brood van lusten. Het is maar weer eens een illustratie hoe media berichten over nieuwsfeiten: verdraaid en verminkt. 

Bovenaan het artikel een taartpunt die niet gehinderd door enige voorkennis is geplukt van blogger Krijgsman waar het commentaar bij geplakt is: “Blogger Marcel Jan Krijgsman weet waarover hij praat.”  Zij niet blijkbaar. Uit de context gerukt, en geen enkele binding met de realiteit. 

Het artikel vervolgens begint met: 

Volkskrant-hoofdredacteur Phillipe Remarque trekt de stekker uit VKblog. Het weblog van de krant begon zes jaar geleden met de hoop een kweekvijver te worden van burgerjournalisten. Vkblog zou parels van teksten en exclusieve primeurs moeten opleveren. Scoops heeft het project nooit voortgebracht en de kilo’s bagger waaronder de parels verborgen liggen kost de Volkskrantnu te veel tijd. Maar daar denken de VK-Bloggers heel anders over. Sterker nog: het is oorlog! Een bloemlezing. 

Al veel op aan te merken lees ik toch nog maar even verder.
“De bloemlezing”. Een uiterst merkwaardige selectie van bloggers is er gemaakt.  
Roland Danckaert (tot 3 keer toe), Annelies, Frans Wuijts, Bömers, Prikkeldraad, Krijgsman, Medusa en RudolfHendriques worden geciteerd.
Ook nog eens voorzien van ‘snedig’ commentaar door de redactie zelf. En daar mag de lezer het mee doen. 

Geen woord over de werkelijke omstandigheden, de diverse indicatieven van VKbloggers, de radiostilte vanuit de Volkskrant richting bloggers, de Thom Meens affaire, de wijze van handelen van de Volkskrant enzovoort enzovoort.
Kortom geen enkel poging tot echte journalistiek. En dan heb ik het nog niet eens gehad over hoor- en wederhoor. 

Als ervaringsdeskundigen (en dat zijn de lezers hier) kunnen we weer eens vaststellen hoe media omgaan met het nieuws: een volstrekt onjuiste weergave van de realiteit.   
Treurig om te zien dat de HP de tijd zich ook al, in een wanhopige strijd om de gunst van de lezers, verlaagt tot riooljournalistiek, tendentieuze berichtgeving en het plempen van bagger op het internet. 

Laten de media zich dan niet verbazen over teruglopende abonnementscijfers en reclamecijfers, maar eens stevig de hand in eigen boezem steken in plaats van de vinger op deze wijze te richten naar loggers en gebruikers van die sociale media. 

Op deze wijze van werken ga ik deze kranten maar alvast scharen onder de noemer: asociale media

“Het is oorlog”

Noot: deze blog is ook integraal geplaatst op het VKblog:
http://www.vkblog.nl/bericht/366566/HP_de_tijd_en_het_VKblog._Het_is_oorlog

Elk probleem is een kans.

Na een onheilstijding komt het gevoel van ongeloof, onmacht, de woede en het verdriet. Rouwverwerking ten voeten uit. Maar al snel zie je de eersten opkrabbelen met in hun keilzog de nog verdwaasde opvarenden op het zinkende schip. Hoe verder?  Er staat veel te gebeuren. Veel tijd is er niet meer. Voor je het weet is het 1 maart.
 
Hier dan maar eens een overzicht (de zoveelste ik weet het) van de problemen die moeten worden opgelost. De belangrijkste prioriteiten. Er van uitgaande dat de vk echt afscheid wil nemen van dit onderdeel van hun internetactiviteiten. waard om te proberen het besluit terug te draaien. Maar ik schat die kans in op nihil.
 
het archief
De vk stelt dat er 250.000 berichten zijn. met 2 miljoen reacties. Er is geschiedenis geschreven.
Ik schat ongeveer 100 manjaar werk die te produceren. zonde die verloren te laten gaan door de stekker er uit te trekken. Kapitaalvernietiging van grootste orde. Inclusief vk goodwill.
 
Persoonlijk vind ik het een morele verplichting van de vk het archief toegankelijk te houden. Dit zou (elders?) gehost kunnen worden. Middels automatisch doorlinken van de oorspronkelijke url’s. Ze hebben er ervaring mee. Dat is al eens eerder gebeurd.
 
Dit kan alleen door met de vk te overleggen inclusief partijen die hier ervaring mee hebben.
jacob hesseling riep al op voor een gesprek met de vk. Essentieel. Verder heb ik mijn hoop ook mijn hoop gevestigd op telmiep (dirk poot, ervaring, kennis, hosten), en g.j. bogaerts (advisering, kennis en zijn netwerk). Die zouden idealiter daar ook bij moeten zijn.
 
totale overname van het hele vkblog
Het hele softwarepakket, inclusief archief moet toch over te nemen zijn. Verdienmodellen zijn te maken op basis van reclame-inkomsten (had de vk ook moeten bedenken).
Ik begrijp dat achter de schermen bloggers en aanverwanten al bezig zijn zo een partij te vinden. Ook dit kan alleen in en met overleg van de VK. De aanschafprijs zal nihil zijn. De VK was immers bereid de stekker er zo uit te trekken. Ook daar is overleg voor nodig met de VK. Kan met dezelfde groep, en de eventuele geïnteresseerde(n) in overname.

 
Community
Het USP (Unique Selling Point) van het VKblog is de voorpagina. Dat vormt de community, de gemeenschap, het gelezen worden, de interactie, de binding tussen de bloggers.
Bloggers schieten in de haast (en paniek) naar uitwijkmogelijkheden. Elders bloggen/verhuizen. Prima en begrijpelijk. Ik doe er ook aan mee. Daarmee wordt wel de community gebroken en versplinterd.
 
Gelukkig zien we dat een aantal bloggers dat inzien. En onmiddellijk actie hebben ondernomen.
OBA deed dat al eerder met een alternatieve voorpagina. Maar dat trok weinig liefhebbers. Te complex, en weinig echt ‘voorpagina’ gevoel, naast een welhaast haast (voor een aantal bloggers) besmette insteek.
BloginBlik.nl koos een andere. Ook een alternatief voor een voorpagina, die zich snel ontwikkeld en wel onmiddellijk een enorm aantal VKbloggers trekt. Goed concept!
 
Maar ja, ook met haken en ogen. Waarom ook daar gaan bloggen? Wat is de continuïteit?
Mijn suggestie: beperk het tot een voorpagina. Daar ligt “het gat in de markt”. Omdat het de gevraagde behoefte dekt van een (bestaande) community die naar continuïteit hunkert.
 
Persoonlijk
Bloggen en de bijbehorende interactie is voor mij een levensader. Ik heb dus grote behoefte aan een blogcommunity die overzichtelijk en hanteerbaar is. Platformen die er zijn zijn veelal te groot te breed en hangen als los zand aan elkaar.
Ik vond “mijn ei” bij de VK. Daar kon ik het kwijt, en heeft me veel gebracht.

 
Mijn hoop is in volgorde van het ideale scenario:

  1. Voortzetting door de VK. Die kans acht ik nihil.
  2. Toegankelijk houden van het hele archief. Door de VK of een door hun ondersteunde migratie. Lijkt me de hoogste prioriteit hebben in de onderhandeling.  Essentieel.
  3. Een totale overname. Die kans schat ik wat hoger in. Maar ook klein.
  4. Een alternatieve voorpagina. Daar wordt aan gewerkt, misschien wel door meerderen.
  5. Veilig stellen van de eigen content als 2 niet lukt. Archiveren en overzetten naar een eigen stek. Te doen (doe ik al), maar heeft grote beperkingen. Een belangrijk deel van die content zit immers in de reacties. Die ben ik dan kwijt. Waardeloos eigenlijk.

 
Samenvatting
Erg veel onrust en onzekerheid. De toekomst zal leren of er na het gevallen gordijn achter dat gordijn weer iets kan opdoemen wat enigszins lijkt op wat we met elkaar hebben opgebouwd.
Nu schieten de VKbloggers nog alle kanten op. Zaak is het het hoofd koel te houden. Samen te werken tot werkbare oplossingen. En te laten zien wat we als community kunnen bereiken in tijden van hoge nood.
 
Ik kijk en volg alle ontwikkelingen met grote interesse. En waar ik kan bijdragen zal ik dat zeker doen.
Elk probleem is een kans. Laten we die pakken, met onze verzamelde kennis en kracht.
 

Een aantal links en initiatieven voor mijn archief:
Aankondiging stoppen van het VKblog:
http://messagent.pcm.nl/optiext/optiextension.dll?ID=MmLLKWe+dtOX_47ybYibv6jZnk+ugTFY5goJoc
 
Enkele reacties in de media:
Blog G.J. Bogaerts : http://www.raker.nl/2011/01/vkblog-stopt-ermee/#comment-551 http://www.denieuwereporter.nl/2011/01/volkskrant-stopt-met-blogs-voor-lezers-inzet-van-redactie-was-te-weinig/
http://www.denieuwereporter.nl/2011/01/met-verdwijnen-vkblogs-miskent-de-volkskrant-het-belang-van-online-archieven/
Sargasso “aanbod” http://sargasso.nl/archief/2011/01/07/overstapservice-volkskrant-bloggers/
http://www.informatieprofessional.nl/nieuws/8380.html
http://www.geenstijl.nl/mt/archieven/2011/01/rip_volkskrantblog_einde_van_e.html
Drasties aanbod: http://www.vkblog.nl/bericht/364237/VK-bloggers%21_Stap_over_naar_Drasties%21_Hoort%21_Zeg_het_voort%21

Voorbeeld migratie van live-spaces toen die er mee stopte. http://tweakers.net/nieuws/69901/microsoft-stopt-met-windows-live-spaces-en-verhuist-naar-wordpress.html Zo kan het ook.. Kan de VK nog wat van leren..

Initiatieven tot zover:
Initiatief voor opslag archief: http://volkskrantblogarchief.yolasite.com/ Slaat niet aan.
OBA: http://www.onafhankelijke-bloggers-associatie.nl/  slaat niet echt aan.
Alternatief voorpagina: http://bloginblik.nl/ slaat wel aan.

Blog Philoktetes: VK-Bloggers gaan verder als BlogInBlik.nl
Blog Jacob Hesseling: Overleg met Vk-redactie over toekomst VK blog gewenst
Blog Zelfstandig journalist De VK-blog community commercieel? Mijn primaire gedachten

Plaatje hier gevonden en wat bijgeknipt.

Oproep: 1 januari 2011 VKblogdag: de Nieuwjaarswens


in gepaste bescheidenheid kondig ik vol trots deze dag aan. vkbloggers staan altijd open collega bloggers elkaar van alles toe te wensen. hoog tijd om al deze energie te bundelen en te concentreren in een heuse vkblogdag. na lang wikken en wegen heb ik gekozen voor 1 januari 2011. je moet er maar opkomen! een waarlijk waardige aftrap van een nieuw en spetterend vkblogjaar.
 
2010 was een goed jaar voor de vkblogdagen. je bedenkt een onderwerp en roept vkbloggers op rond een thema een blog te schrijven. plots blijken vele vkbloggers over een schier onuitputtelijke creativiteit te beschikken. puttend uit de krochten van hun brein ontspruiten briljante pareltjes blogpoëzie en – proza, en/of plaatjes al dan niet zelf geschoten. vuurwerk!
 
nu leek het me best wel een aardig idee om op 1 januari 2011 alle bloggers de gelegenheid te bieden om aan een heuse vkblog mee te doen. volgens een geheel nieuwe en uiterst laagdrempelige formule.
 
de 1 januari vkblogdag formule

maak een nieuwjaarsblog (blog op 1 januari), of schrijf onder een blog van iemand eens een reactie waarin je (als volstrekt willekeurig voorbeeld:) de beste wensen overbrengt voor het nieuwe jaar. dan doe je al mee! ideaal!
 
met een gerust hart wacht ik op 1 januari. iets zegt me dat zomaar eens een grote schare vkbloggers enthousiast en gedreven op deze oproep zal reageren, en daarmee de eerste vkblogdag van 2011 tot een groot succes zal maken. alvast dank daarvoor. mijn gemoed schiet al vol bij de gedachte.
 
 
noot: de vkblogdagen van 2010 (lijstje!):

 

24/12/10: Transparantie dag (Sprakeloos)
02/12/10: Mevrouw van der Pol dag (Barbara Jansma)
14/11/10: Verpleeghuizen dag  (Demio)
02/11/10: De dag van de Ziel  (Svara)
04/10/10: Dode Dierendag (Vogel-vrij)
02/09/10: Penelope Weken (Barbara Jansma)
23/04/10: Oude Kranten Dag (Jeetjemina)
11/04/10: week van de rechtvaardiging (Mihai)
03/01/10: De veelvormige mens (Ina Dijstelberge)
(mocht ik er eentje, of meer, vergeten zijn, laat het dan even weten)
 

VKbloggers: valt er nog iets te rijmen?

Vanavond pakjesavond. Natuurlijk weet iedereen hier hoe je flink wat kan uitdelen aan een andere blogger. Dat gebeurt dan nog wel eens. Ook nog wel eens een gemeend “dat had je niet moeten doen”. Hier wat suggesties als je nog een gedichtje wilt maken voor een van je ‘favoriete’ vkbloggers. Het passende kadootje mag je er natuurlijk zelf bij bedenken!
 

Actuality:  notitie, expositie, positie, petitie, hulppolitie, topconditie.

Annet Lemaire: affaire, intermediaire, literaire, taalbarrière, populaire.

Antoinette Duijsters: gletsjers, pluksters, speurders, vensters, verzorgsters.

Arnold (Kemp) : ingerold, gesold, aangehold, dolt, rolt, smolt.
 
Bart: hart, apart, onverhard, volhard, smart, ontwart.

Cathy: conversatie, creatie, gratie, levenssituatie, observatie, tractatie.

Cees (in Cambodja): abonnees, achillespees, motorrace, wees, verrees, praise.

Coby: empathie, lobby, hobby, levensenergie, sympathie, synergie.

De Stripman: achterban, discman, droomman, ontspan, publiciteitsman.

Draakhond: achtgegrond, waakhond, doorgrond, vagebond, kakelbont.

Draver: haver, braver, gaver, graver, klaver.

Geroma: diploma, aroma, croma, oma(?).

Gus: dus, apelazerus, casus, liefdeskus,  musicus, knus.

Guzzler: nuchter, glibber, hustler, kaliber, tegenligger.

Helena: accapella, circa, bijna, dogma, schisma, hierna.

Ina (Dijstelberge): ballerina, opiniepagina, nooit-vaag-ina, Palestina.

Iris: basis, beeltenis, gedachtenis, crisis, belijdenis.

Islomania: auditoria, aquaria, criteria, gloria, multimedia, Wikipedia.

Jan Bouma: trauma, alinea, achterna, opensta, terra, onderga.

Jeetjemina: droedelpagina, geen-Ina, Mandalina.

Kokopelli: leuk-spellie,  heli, geen herrie, jury, op-de-koffie, makkie, technici.

Kuifje Simon: chanson, compagnon, heupflacon, inspiratiebron, winterzon.

Marjelle:  supersnelle, felle, gazelle, novelle, parallelle, libelle.

Martien: bezien, bovendien, onvoorzien, sedertdien, misschien.

Martin Broek: aantekenboek, onderzoek, oorlogshoek, wielerbroek.

Meneer Opinie: familie, frontlinie, domicilie, evenknie.

Mihai: bonsai, samoerai, detail, tandemail.

Motek: wie-is-er-gek?, afdruiprek, geldgebrek, schimmelplek, woonplek, belletjetrek.

N=1: is-nooit-alleen, daarheen, baksteen, natuurfenomeen, prikkebeen.

Nelus: aldus, bonus, casus, kattenvirus, wijncursus, hocus-pocus.

Paco (Painter): baco, bureau, ergo, depot, plumeau, chapeau, ziezo, lachsalvo.

Peter (Louter): alleseter, betweter, debater, spanningsmeter, completer.

Peterus: genius, catalogus, consensus, politicus, stembus.

PeterV: scherp op snee, klapvee, nee, flutidee, flambé.  

Pierra: kenniscentra, Italia, Sierra, weldra, ra-ra, weerga

Ramirezi: amfibie, overzie, terugzie, schooletui, smiley, paparazzi.

René Scheffer: zeg-nooit-nee, dossier, abonnee, toernee, weltevree.

Rubio: sine dubio, eendcabrio, adagio, buufstudio, okidokio.

Ruud (Zweistra): dispuut, bruut, der-uut, resoluut, acuut, saluut.

Satuka: replica, logica, esthetica, wat-rijmt-er-nou-op-uka?

sLimme juf en..: pieker-me-suf, bluf, snuf, uitpuf.

Smokey Robinson: bon-ton, schoonheidssalon, bruidsjapon, muziekbron, canon.

Sprakeloos: weergaloos, achteloos, cakedoos, klakkeloos.  

Telmiep: herschiep, nooit-vastliep, hieperdepiep.

Theo Balvers: ambitieniveau, hetero, inlichtingenbureau, retro, hoezo, niveau.

Thera: algebra, weldra, lustra, mantra, zodra, ultra.

Trektocht: haarspeldbocht, rampentocht, vergezocht, ingelogd, vocht.

VSP: puree, hachee, comité, heimwee, prachtidee, tournee.

Zilvertje:  Blijvertje, inslapertje, lachertje, lieverdje, opwarmertje, reiswekkertje.

100_woorden: akkoorden, antwoorden, bekoorden, oorden, verwoorden.

Ach, en dan ben ik er nog zo veel ‘vergeten’ natuurlijk. Ik ben helaas Sinterklaas niet. Die vergeet nooit iemand!

Iedereen een onvergetelijke 5 december avond. Pakjesavond heet dat geloof ik.
Ik heb alvast eventjes uitgepakt.

Op naar de Kerst!  

2009 wens voor alle VKbloggers en lezers.