Aad Verbaast

te gek voor woorden eigenlijk

Geef het volk brood en spelen!

een meer dan 2000 jaar oud concept. geef het volk ‘brood en spelen’ en ze zijn rustig. zo actueel als maar zijn kan.

Ruim 2000 jaar geleden voerde Gajus Julius Caesar het concept in van “Panem et Circensus” (brood en wagenrennen). Gratis eten, drinken en vermaak waar de toeschouwers juichten in de Amfitheaters en Colosseums waar gestreden werd op leven en dood.
Het volk werd daarmee rustig gehouden. Het voorkwam dat de morrende bevolking in opstand kwam.

Waar staan we nu?

Brood.
In de wereld woedt op dit ogenblik een voedsel prijsspiraal die zijn weerga niet kent.
De FAO (Food en Agriculture Organisation van de VN) waarschuwt voor serieuze sociale onrust en ernstig groeiende voedseltekorten wereldwijd.
Voorbeelden van prijsstijgingen het afgelopen jaar:
Mais: 31%
Rijst: 74%
Soya: 87%
Graan: 130%
In Europese landen zijn de prijzen van melkproducten met ruim 15% gestegen. Melk- en boterbergen zijn verleden tijd.

China kende de grootste stijging in voedselprijzen het afgelopen jaar met een stijging van 25%. Eieren en vlees zijn in China met bijna 50% in prijs gestegen. In Sri Lanka is de prijs van het voedsel gestegen met 17%, in Pakistan en Indonesië met 16%, in Rusland en Latijns-Amerika met meer dan 10%.
Zonder tussenkomsten van de regeringen zouden de prijzen nog meer gestegen zijn. Geef ze brood en speeltjes immers.

Er zijn meerdere redenen voor deze prijsspiraal, ook nog allemaal elkaar versterkend:

1. Sterk toegenomen vraag naar voedsel en ander voedsel.
Overal, maar met name uit China en India. Door stijgende welvaart en veranderende eetgewoonten is de vraag naar voedsel niet alleen gestegen, maar ook de vraag naar minder efficiënt te fabriceren voedsel. Voorbeeld: de sterk gestegen vleesconsumptie van Chinezen (nu 50 kilo/pp/jr, was 20  jaar geleden 20kg) vereist veel meer (eetbare) grondstoffen dan het oorspronkelijke dieet.

2. De sterk gestegen prijs van de olie.
Die veel hogere prijs beïnvloedt de productie van voedselproducten, meststoffen (om ze produceren), en het transport er van. Met name voedselimporterende landen (Afrika..) betalen inmiddels de dubbele hoofdprijs.

3. Veel lagere oogsten, door rampen mede toegeschreven aan klimaatswijzigingen.
In 2007 zijn 57 landen getroffen door ongekend grote overstromingen. Aan de andere zien we mislukte oogsten door onverwacht grote droogten (b.v. Australië). Er wordt voorspeld dat droogte en woestijnvorming de oogsten in de zwaarst geraakte landen in Afrika zal halveren in de komende 12 jaar.
 
4. spectaculaire groei van de vraag naar bio-brandstoffen.
Voorbeeld: één derde van de maïsoogst in de Verenigde Staten, dat de grootste voedselexporteur ter wereld is, wordt inmiddels gebruikt voor de productie van biobrandstoffen in plaats van voedsel. Een volle tank ethanol voor een terreinwagen vergt dezelfde hoeveelheid maïs dan die benodigd is om brood en voedsel te produceren voor één persoon gedurende één jaar volgens de wereldbank.

5. Hamsteren en speculeren.
Met stijgende prijzen worden voedselvoorraden gehamsterd door overheden (eigen volk eerst), en nog eens gehamsterd door opportunistische ondernemers, die uiteraard voorzien dat de prijzen nog verder zullen stijgen. Aandeelhouders zijn daar zeer content mee..

Een op de zeven mensen in deze wereld heeft niet genoeg voedsel. Nu al. Dat groeit versterkt mee met deze groeiende tekorten. Het gaat dubbel op immers.

Spelen:
Het grootste sportevenement ter wereld komt er aan.
Miljarden mensen gekluisterd aan de ‘buis’ als ze al een buis hebben..
De actiegroepen liften lustig mee op deze wereldwijde interesse en hebben wel wat bereikt inmiddels.
Het IOC (en daarmee ook het NOC) hebben onder druk van de publieke opinie hun “verweer” gewijzigd.
Was het eerst: je moet sport en politiek niet mengen.
Nu zeggen ze: juist omdat het in China gehouden wordt, kunnen we een wezenlijke bijdrage leveren aan het verbeteren van de mensenrechten daar.
Steun dit evenement dus, komt allen, wordt er nu beweerd.

Dus: die landen die de mensenrechten het meest schenden ter wereld zullen bij de volgende vergeefbare Olympische Spelen nu heel ogen gooien om dat binnen te halen!! Daar kun je weer dat vergif op in nemen..

Brood en spelen.
Ik ga met gemengde gevoelens kijken naar dat wereldwijde ‘verbroederende’ sportevenement.
Een letterlijke “ver-van-mijn-bed show. Wie verdienen eigenlijk al die gouden medailles??
Met een lekker biertje en een zak zoutjes voor de buis. Nou ja, beide wel wat duurder geworden inmiddels door de hoge graan- en maïs-prijzen.
Maar “who cares”?

Ik geniet en juich mee. En ik denk dan maar even niet aan wat verder gaande is in de wereld.
Laat de wereld intussen maar op de fles gaan.. kan ik er immers wat aan doen? Ik heb net weer een spaarlampje gekocht.

“Onze economie kan wel tegen een stootje”, zei ‘onze Caesar’ onlangs nog.

Is er in 2000 jaar veel veranderd?
Nee. Het zijn nog steeds ‘brood en spelen’.

Maar hoe lang kun je het volk van “onze” wereld nog zand in hun ogen gooien opdat ze rustig zullen blijven..

177 Reacties op “Geef het volk brood en spelen!

 1. Anne d'Ore 20 april 2008 om 17:37

  Met de aarde komt het wel goed, maar met die Homo Ludens, tja, die moet zijn prioriteiten nog leren stellen. Minder spelen meer brood.
  Goed stuk,interessante invalshoek.

 2. herman de winter 20 april 2008 om 17:54

  Ik blijk een grote invloed te hebben op de denkwereld van Aad. Op het plagiatrische af. Rome als spiegel der mensheid. En dan gaattie loos met hamsters en voedselprijzen. Soort vampirisme.
  In werkelijkheid is een stijging van de voedselprijzen (vooral als ze gebaseerd zijn op gezonde vraag en niet op speculatie) natuurlijk buitengewoon goed voor de boeren. Niet alleen in de watergraafsmeer maar in de hele wereld. Plotseling is het weer opportuun om rijst te verbouwen en gerst en rendabel om de spullen op de markt te verkopen.
  Maar zover denkt Aad niet. Hij bekijkt het nu eenmaal vanuit een albertheyn-visie. En voor de zekerheid zet hij afrika tussen haakjes.

 3. Aad Verbaast 20 april 2008 om 18:00

  @Anne d’Ore: dank, ook voor de samenvatting die ik ondersteun: minder spelen meer brood!Reactie is geredigeerd

 4. Aad Verbaast 20 april 2008 om 18:03

  @Herman de Winter: "natuurlijk buitengewoon goed voor de boeren".
  Er zijn altijd winnaars en verliezers als er rampspoeden zijn, Herman. Dat moet je toch herkennen en erkennen inmiddels.

 5. K 3 20 april 2008 om 18:09

  @ Aad. l`Histoire se repète,repète, repète…… Zo er telkens wordt beweerd dienen we uit de geschiedenis wat te leren. Wàt te leren? Wel, hoe het niet moet. Maar wat is ieder op deze aardkloot/klootaard dan hardleers!
  Toch zijn ook er heel veel menesen van goede wil. Maar wat heeft men dan te willen, c.q. te wensen?
  En wat kan men ueberhaupt uit de geschiedenis leren als men ziet dat er al heel wat in de geschiedschrijving niet kan kloppen.
  Ook nu weer spookt het in "de Kamer" door al dan niet vermeende leugens. Dus, hoe weet je wat er waar is en "sterker nog": of er wel zoveel van de geschiedenis waar is…
  "Minder spelen meer brood" ( pracht verbale vondst van Anne d`
  re) vind ik een leus waar ik me(in dit geval uit solidariteit leegmondig) achter kan scharen. Ik hoef die Spelen dus niet te zien, want ik zou tijdens het kijken niet kunnen vergeten dat er bloed aan kleeft. Misplaatste vrolijkheid. Maar laat eenieder gerust voor zichzelf kiezen.

 6. 100_woorden 20 april 2008 om 18:24

  Geef het volk een blog en laat ze daar spelen, digitale rebellie leidt tot minder doden, hoewel het wel hongerig maakt. Bij gebrek aan een Tibetaan in de buurt, zal het wel weer de Chinees worden 😉

 7. Zilvertje 20 april 2008 om 18:34

  Het brood is op… komt omdat men het spel vals heeft gespeeld.
  Dat kwam bij me op, ik vind het heel erg, echt heel erg.

 8. jan bouma 20 april 2008 om 18:36

  @De Winter
  Ben je wel goed bij je hoofd om Aad van plagiaat te beschuldigen.. binnen die paar uur zeker dat je zelf totaal niks relevants opmerkte terzake het blog wat er nu staat? Verklaar mij nu even de antwoorden (die je in huis zou hebben, gelet op al je kritiek) die op het vorige blog aan je gesteld zijn en hier toepasselijk zijn. Of anders gezegd, die ik – na 3000 jaar – aan de "intellectuelen en filosofen" stel in m’n boek?
  In die zin moet ik K3 (Hallo! daar!) ook teleurstellen. L’histoire se repete komt tengevolge van de belangenhebbenden die ik gewraakt heb in m’n boek. Zij hebben belang bij de instandhouding van "de eeuwigdurende domheid" van de mensen. Laten we die domheid voor die genoemde 3 hoofdzaken nu eens doorbreken waardoor er 2% van 1300 miljard dollar per jaar cumulatief vrijkomt voor een alternatieve besteding. Zolang de mensheid de eeuwigdurende domheid zal blijven aanvaarden als "onvermijdelijk" is er geen ander uitzicht dan de AFGROND voor die mensheid.

 9. Aad Verbaast 20 april 2008 om 18:46

  @K3: ik zie dat je weer bent opgeknapt en van de partij bent!! Gelukkig!
  Over historie: ik verwijs even naar mijn infoblok:
  Met achteruitkijken kan je vooruitzien.
  Achteruitkijkend, raak je nooit uitgekeken.
  En natuurlijk zijn er veel mensen van goede wil.. Maar die mogen wel eens veel harder van zich laten horen..
  1miljard hongerende mensen (tekort aan voedsel en water, en dt groeit snel) zijn wel van goede wil.. En laten nog wel van zich horen ook.. Maar wordt er naar ze geluisterd?

 10. Aad Verbaast 20 april 2008 om 18:48

  @100 woorden: als jij zorgt dat ze een snelle internet verbinding krijgen en elektriciteit op fietsaandrijving, dan komen ze vast hier bloggen allemaal..

 11. Aad Verbaast 20 april 2008 om 18:49

  @Zilvertje: het is heel erg.. en het wordt alleen nog maar erger:http://www.volkskrantblog.nl/bericht/181208

 12. edu 20 april 2008 om 18:50

  Het is een complex probleem. Teveel mensen op te kleine stukjes grond (eilanden als Haiti), weinig efficient omgaan met de grond (landen als Honduras), grond in handen van slechts enkelen (landen als Argentinie), teveel exporteren (landen als Thailand), foute marktpolitiek (o.m. VS en EU) en zo kan ik nog wel even doorgaan.

 13. Patricia Vermeulen 20 april 2008 om 18:51

  Food for thought.. weer een fraai stukje uitzoekwerk, Aad. Je houdt me wel aan het denken zo…

 14. Aad Verbaast 20 april 2008 om 18:52

  @Jan Bouma:
  "2% van 1300 miljard dollar per jaar cumulatief vrijkomt voor een alternatieve besteding."
  Ik ondersteun dat plan van harte.. en mag nog wel draconischer wat mij betreft..
  Wellicht eens goed om aan de lezers nog eens duidelijk te maken wat dat preicies betekent en allemaal kan betekenen..
  Ga je gang!

 15. Aad Verbaast 20 april 2008 om 18:54

  @Edu: ik gooi er (ook voor allen) maar eens twee spreuken tegenaan die nauw aansluiten bij je reactie (waarvoor dank):
  "De wereld biedt genoeg voor ieder mens, maar niet genoeg voor ieders hebzucht"
  Mahatma Gandhi.
  Albert Einstein
  “Today’s problems cannot be solved if we still think the way we thought when we created them”Reactie is geredigeerd

 16. satuka 20 april 2008 om 18:55

  De kwetsbaarheid van de globalisering toont zich in vol ornaat.
  En ja, het is echt verschrikkelijk en ik denk ook dat het voorlopig alleen maar erger wordt.

 17. Aad Verbaast 20 april 2008 om 18:56

  @Patricia: dat is nou precies de bedoeling: aan het denken zetten..
  Ik zou dat er meer mensen zouden zijn op onze aardbol die daar eens meer over gingen nadenken..
  Nu heeft roofbouw de overhand.. en dat is een trein die voorlopig alleen maar versneld doordenderd!!Reactie is geredigeerd

 18. Aad Verbaast 20 april 2008 om 18:58

  @Satuka:
  het wordt inderdaad steeds maar erger:
  Even wat getallen:http://www.volkskrantblog.nl/bericht/171704

 19. satuka 20 april 2008 om 19:01

  Ouch, wat een getallen. Nee, 2030 hoeft voor mij ook niet meer.
  Maar hoe moet het dan voor ons nageslacht? Gaan we de aarde echt zo achterlaten?

 20. jan bouma 20 april 2008 om 19:01

  @Aad 18:52
  Zodra de mensheid zich niet bevrijd acht van "het prisoners dilemma by status"; dat wil dus zeggen dat alle 192 landen van de wereld zich in feite "met elkaar in oorlog achten" en daardoor dus ook die defensieinspanningen van 1300 miljard dollar per jaar menen te "legitimeren" zal er geen sprake kunnen zijn voor een toekomst van de mensheid. Zie verder toch m’n boek en/of een samenvatting daarvan op m’n website. ‘Take it or leave it!’ zeg ik erbij voor de criticasters. Intoetsen via Google ‘Villa Mithras’ en onder ‘Extraatje’ leest u die samenvatting; idem (desgewenst) het blog ‘The world according to Mithtras’. Voor alle duidelijkheid leest u daar ook:
  “…. men hoede zich voor de esoterische bevlogen en zwijmelende wereldbestormers die hun sektaristische gezwam vertaald willen in een (bevolkings)aanhang waarop ze kunnen gaan parasiteren zoals “de Religieuzen” (de foute) en de domeinjagers dat doen…” *)
  *) pagina 138; 2 e alinea van onderen
  Want ik heb God betere ’t een hekel aan dat soort lieden en instanties.. Pick your choice verder!Reactie is geredigeerd

 21. Aad Verbaast 20 april 2008 om 19:24

  @Satuka: nou vooruit nog eentje dan (als je ze dan toch leest):http://www.volkskrantblog.nl/bericht/191306
  Paaseiland is ook achtergelaten..
  Het wordt tijd dat de wereldbevolking eens met andere oplossingen komt dan pappen en nathouden..
  Ik verwijs naar de twee spreuken van wijzen die ik inkopieerde hierboven (18:54)

 22. Aad Verbaast 20 april 2008 om 19:26

  @Jan bouma: aangezien techniek voor jou nog een te ontdekken gebeid is (een van de weinige) geef ik maar even hier de link waar je naar verwijst:http://www.villamithras.com/main.html

 23. peter louter 20 april 2008 om 19:46

  @Aad, er schijnt genoeg te zijn, las ik dit weekend.
  We moeten maar stoppen om het aan de markt over te laten. Die zoekt de hoogste bieder en niet de behoeftige

 24. Aad Verbaast 20 april 2008 om 19:55

  @Peter: je refereert naar het artikel in de Volkskrant waarschijnlijk..
  Maar ik vond dat uiterst eenzijdige pretentieuze en nog verkeerde voorlichting ook nog.. De Volkskrant volkomen onwaardig!!
  Natuurlijk is er een probleem van scheve verdelingen..
  Maar om te suggereren dat er genoeg is om 24 miljard mensen te voeden is klinklare nonsens..
  Tenzij je ‘alle bossen wereldwijd’ zou kappen.. zijn dat de oplossingen waar je mee kan komen: de planeet inderdaad een paaseiland???

 25. jan bouma 20 april 2008 om 20:03

  @Aad… dank je. Ik zou die ‘techniek’ niet als overtollige ballast moeten beschouwen; maar gelukkig ben jij er!
  @Peter Louter: vrees ook dat er niets ‘door de markt’ zal worden geregeld wat betreft die 3 hoofdzaken. Daarvoor zal er eerst wel een andere politieke representatie moeten worden gekozen op het wereldtoneel.
  (Voorts leze men svp i.p.v. ‘Zodra’ uiteraard "Zolang er niet..enz" (zie 19:01).

 26. herman de winter 20 april 2008 om 20:04

  > zolang (…) zal er geen sprake kunnen zijn voor een toekomst van de mensheid
  Nou het is maar goed dat de mensheid dit niet weet, anders hingen ze zich allemaal op. Gelukkig is er maar één die het zaakje doorschouwt in het geheim.

 27. herman de winter 20 april 2008 om 20:08

  > ik vind het erg, heel erg
  Ja lekker zo vanaf de bank. Het erg vinden bedoel ik. Haal je straks een frietje of iets van de chinees? Als er geen verslaggevers waren in een land waar ze niks te zoeken hebben, had je niks kunnnen vinden zeker. Wat een ellende zeg. Wist je dat ze in België katten eten? Dakhaas heet het daar.

 28. jan bouma 20 april 2008 om 20:16

  @Herman
  Zou je nou niet, zo voor jezelf, aan je neiging tegemoet willen komen om jezelf op te hangen i.p.v. de mensheid die je dat toewenst? Nietzsche zag het ook als een probleem: zolang de hoop nog bestond voor de mensheid kon hij er met z’n destructivisme ook niks mee. Ontneem mensen de moed en de hoop: "is al verloren!"

 29. Aad Verbaast 20 april 2008 om 20:17

  @Herman de Winter: het doet me deugd dat je het ook heel erg vindt.
  En de ogen er niet voor sluit.Reactie is geredigeerd

 30. jan bouma 20 april 2008 om 20:25

  @Aad
  Herman maakt deel uit van de mensheid en verkiest zich liever op te hangen; dan sluit hij wel zijn ogen… Klinkt hard, maar ik heb zo langzamerhand genoeg van dat nutteloze en overbodige cynische nihilisme van mijn tegenstanders.

 31. herman de winter 20 april 2008 om 20:29

  Ik hang mij als laatste op. Want ik wil de mensheid graag zien bungelen. Verder doe ik geen enkele toezegging.
  Hoop is voor zielige watjes. Of voor een kakkerlak die boven zich een schoenzool ziet zweven. Als je het daarvan moet hebben, nou dan welterusten. Een beetje mens schijt op de hoop.

 32. herman de winter 20 april 2008 om 20:33

  > klinkt hard maar…
  Het zal wel. Over vijfentwintig jaar wordt jouw boek nog steeds niet geprezen door iemand met verstand, maar mijn commentaren zullen worden verzameld door jan en alleman. Dus ik zou ze maar snel saven.

 33. jan bouma 20 april 2008 om 20:35

  En dat was Herman… als een kakkerlak verdwenen! Namens de mensheid zal hij niet spreken. Dag, dag Herman (zie er een wuivend handje bij).

 34. Inkomen 20 april 2008 om 20:46

  Hé, maar PSV is kampioen!

 35. herman de winter 20 april 2008 om 20:50

  Heb ik afscheid genomen wuivend handje? Ik weet natuurlijk weer eens van niets. Heb je dat met Aad geregeld of met God? Hmm, een raadsel. Dus ik ben bang geitenhoeder, dat ik nog tijden jouw gemekker aan de orde stel.
  Vertel eens verdwaalde, hoe ga je straks om met mensen die het niet eens zijn met je blinkende wereldorde? Afscheid nemen? Ausradieren?

 36. Aad Verbaast 20 april 2008 om 21:05

  @Inkomen: Boord en spelen op dat plein..
  Het volk daar is weer even rustig..

 37. jan bouma 20 april 2008 om 21:06

  Herman 20;50
  Kijk daarvoor even bij Alib Bondon. Je maakt een karikatuur van die nieuwe wereldorde qua integriteit en representatie. Het blijft toch wat moeilijk discussiëren met je als je niet het flauwste benul hebt waarover je het hebt..
  Maar ja… je zat al onder m’n schoenzool! Dag, dag..! (wordt het toch nog "gezellig" hier).

 38. Aad Verbaast 20 april 2008 om 21:06

  @Herman: ik ben verheugd dat je zo veelvuldig hier reageert.. De inhoud van je reacties laat de lezers precies zien wat ik bedoel en tegen ageer. Je bent daar een overduidelijke representant van.
  Ga vooral zo door..Reactie is geredigeerd

 39. herman de winter 20 april 2008 om 21:07

  > het doet me deugd dat je het ook heel erg vindt.
  En de ogen er niet voor sluit.
  Ja meepraten is de laatste en beste rol van Aad. Als je geen allemansvriend bent, krijg je geen hits van katie en de rest van K3. Wat een slijmerd zeg.

 40. herman de winter 20 april 2008 om 21:16

  > Je maakt een karikatuur van die nieuwe wereldorde
  Heb je ‘m eindelijk? Nou dat heeft net zolang geduurd als je hersens smal zijn. Heel erg lang kortom. En jij was degeen die vijfennegentig procent van de mensen dom vond? Uit ervaring blijkbaar.

 41. jan bouma 20 april 2008 om 21:18

  Ook dit antwoord pleit niet in je voordeel, Herman.

 42. herman de winter 20 april 2008 om 21:20

  > Ga vooral zo door.
  Axh, een tandenknarsend democraat. Dat zijn de beste. Ook al geven ze wel eens een overbodig advies. Ik was toch al van plan om door te gaan, no matter wat Aad’s blog ervan vindt. Maar okeee, volgens mij zijn de geciteerde toch de verstandigste van Aad sinds tijden.

 43. herman de winter 20 april 2008 om 21:22

  > Ook dit antwoord pleit niet in je voordeel, Herman.
  Says who? Als het nu iemand was geweest met verstand van antwoorden en voordelen, dan had ik niets gezegd. Maar ik zeg wel iets nietwaar.

 44. jan bouma 20 april 2008 om 21:26

  Herman. Kan ondertussen het niveau van de discussie wat omhoog en beter? Lijkt me gewenst voor de lezer. Zelf kan ik er wel tegen maar een beschaafd iemand houdt ook nog rekening met ’n ander! Een cynische nihilist, zoals jij, heeft per definitie weinig inhoudelijks te melden.. Veel geschreeuw weinig wol zullen we maar zeggen.

 45. Aad Verbaast 20 april 2008 om 21:34

  @Herman: in januari (2008) schreef je je eerste blog:http://www.volkskrantblog.nl/bericht/177510
  Daar heeft niemand op gereageerd, noch een aanbeveling op gegeven.
  Het was ook tevens je laatste blog.. tot nu toe
  Wanneer schrijf je je volgende blog?

 46. K 3 20 april 2008 om 21:43

  Een nieuwe lente, een nieuw geluid, een positief geluid. De zon heeft vandaag warm geschenen. Wèg met de winter. Als de zon schijnt zijn de mensen vrolijker.En ook positiever en: ààrdig voor elkaar. Zon geeft energie. ZONNE- ENERGIE!

 47. jan bouma 20 april 2008 om 21:46

  @K3
  Inderdaad! Zonne-energie. Genoeg voor de hele mensheid en tot in eeuwigheid…

 48. Aad Verbaast 20 april 2008 om 21:46

  @K3: die blijft voorlopig nog wel schijnen. Nog een paar miljard jaar en de bron van alle leven. Met zat energie om nuttig in te zetten.. wat nu niet genoeg gebeurd, wat weer een (olie)bron is van heel erg veel ellende!

 49. herman de winter 20 april 2008 om 21:54

  > Kan ondertussen het niveau van de discussie wat omhoog en beter?
  Ja ik verbaas mij de hele tijd al dat jij denkt een discussie op nivo te kunnen voeren. Maar goed, we zitten samen bij Aad, dus het kan moeilijk nog lager.

 50. jan bouma 20 april 2008 om 22:02

  Herman.. heb zojuist op je blog geschreven: "tsja… opgeblazen met niks!" En dat doe je hier ook. Als je nou niks anders te melden hebt zou ik zeggen: ga je belofte waarmaken aan die lezers van je op je blog van niks! (Dag, dag,, wuivend handje hierbij!)
  Bij @Ina Dijstelberge ben je inmiddels ook afgeserveerd las ik..; dat gebeurt nu eenmaal met cynische nihilisten die niks te melden hebben maar zich liever "opblazen!" En interpreteer dat laatste woord wel juist.

 51. herman de winter 20 april 2008 om 22:02

  > Wanneer schrijf je je volgende blog?
  Het gaat je weliswaar geen reet aan, maar okee: als ik er zin in heb, makker. Ik ben namelijk niet zo-eentje die voor de vuist weg wat onzin neerkwakt om applaus te vangen van machinale klappers. Of om uit gemakzuchtig troebele een-tweetjes een zin om te leven te destilleren. Maar waarom vraag je dat?

 52. herman de winter 20 april 2008 om 22:10

  Jan je bent genant off-topic. Het gaat hier om hamsteren en gehamsterd worden. Heb je daarover nog iets zinnigs te melden, zoals ik?
  Afgeserveerd. Juist ja. Ik vraag me af wie jou intussen nog serieus neemt. Hoeveel boeken met gewauwel had je noggens verkocht? Vier? Nee maar zeg. Zelfs Nijntje verbleekt erbij.

 53. jan bouma 20 april 2008 om 22:11

  Herman!
  Natuurlijk willen we dat graag weten vanwege wat je eerder schreef; zie hierna,
  herman de winter / 20-04-2008 20:33
  > klinkt hard maar…
  Het zal wel. Over vijfentwintig jaar wordt jouw boek nog steeds niet geprezen door iemand met verstand, maar mijn commentaren zullen worden verzameld door jan en alleman. Dus ik zou ze maar snel saven.
  er valt nou nog niks te "safen"…

 54. Aad Verbaast 20 april 2008 om 22:12

  @Herman: bij deze een waarschuwing (ook) van mijn hand.
  Of je gedraagt je (in plaats van ongefundeerd te stalken, onzin uit te kramen en te spammen hier), anders zie ik me genoodzaakt andere stappen te ondernemen om verdere vervuiling van een serieus onderwerp tegen te gaan.
  Het is jouw keuze.
  Nog even een serieus antwoord op je laatste reactie: ik vraag het (je volgende blog?): omdat je daar (want daar is het voor) al je eigen eieren die je kwijt wilt, kwijt kunt.
  Rot, struif, windei, spiegelei wat dan ook.Reactie is geredigeerd

 55. jan bouma 20 april 2008 om 22:36

  @Aad
  Als men (de volken) het eens is dat de oceaanstomer (de wereld) als een Titanic op ramkoers ligt wordt het dan geen tijd om de verantwoordelijke kapitein(s) te vervangen? Ogenschijnlijk is dit een retorische vraag maar eenieder die dit leest kan hem voor zichzelf beantwoorden. De oplossing is er. Koers wijzigen: wereldraad. We hebben geen andere keuze, denk ik. ‘Take it or leave it!’

 56. Aad Verbaast 20 april 2008 om 22:45

  @Jan: het is een retorische vraag inderdaad. Althans voor mij..
  Maar er zijn er ook velen die zich maar het zand in ogen blijven laten strooien..Reactie is geredigeerd

 57. herman de winter 20 april 2008 om 22:50

  > Of je gedraagt je, of..
  Haha, zijn we eindelijk bij de echte meneer Verbaast. Wat een tolerant communicatiekanon. In plaats van mij beleefd te verzoeken om weg te blijven onder zijn blog – wat je toch zou verwachten bij een zogenaamde heer die zich ergert aan onwelkome meningen en waaraan ik als gast gaarne had voldaan – komt hij met een dreigement. Iets met de sterke arm van verwijdering.
  Nou ik ben blij dat je gezicht hebt getoond, kerel. Voor mij is het weliswaar geen verrassing, maar het is altijd fijn als Judas onverbloemd in beeld komt. Sukkel.

 58. Aad Verbaast 20 april 2008 om 22:59

  @Herman: tweede waarschuwing.. je houdt je aan beleefdheidsregels of niet: jouw keuze. De consequenties zijn dan ook aan jou m die te nemen.
  Het siert je niet iemand een judas en een sukkel te noemen in een zin. Niemand niet.
  Ik heb je gastvrijheid geboden, en het is jouw keuze die gastvrijheid te misbruiken voor je eigen onduidelijke redenen Ook al heb ik je dat meerder maken beleefd gevraagd), die niets met de inhoud van dit blog te maken hebben.
  Nogmaals: of je debatteert inhoudelijk over de inhoud en strekking van dit blog (ook als je daar een geheel andere mening over hebt) of je gaat je heil ergens anders zoeken.Reactie is geredigeerd

 59. herman de winter 20 april 2008 om 23:19

  Doe geen moeite sukkel. Dit zijn de laatste woorden die ik spendeer aan jouw natte droom.

 60. willem jan van der woude 20 april 2008 om 23:53

  ik heb nog Euro’s in de aanbieding. Die wissel ik niet meer in tegen dollars.
  Een vers belegd Duits bruin broodje met nederlandse roomboter en met ham, kaas, ei en tomaat bij de warme bakker, die ook op zondag open is, kost hier nog steeds €1,35………………….

 61. Aad Verbaast 20 april 2008 om 23:56

  @Willem Jan van de Woude: geniet er nog maar even van.. het zal binnenkort wel duurder worden..
  Hamsteren? 🙂

 62. Flipper 20 april 2008 om 23:57

  Hmmm…, Aad. Ik beantwoord hier, en bij des dolfina’s logje… even je reactie t.a.v. Hyves: Met je reactie geef je minimaal 2 dingen aan:
  1. Je denkt dat ik er ook zit.
  maar… punt 2 is veel verontrustender:
  2. Je denkt dat bijna iedereen daar zit, daar moet zitten ???
  Hmmm…, ik dacht dat jij een zelfstandig denkend en doende mens was, die zeker Hyves niet nodig heeft, toch ???
  Overigens, geef ik toe dat ik er een korte, zeer korte… periode gezeten heb. Maar na 3 a 4 maand was ik weg (nee, nee geen ban deze keer maar eigen initiatief !). Want welk een beetje ontwikkeld mens… heeft nu eigenlijk op de keeper beschouwd nu écht iets te zoeken op: Hyves ???
  Flipper
  * bedankt voor je reactie trouwens

 63. willem jan van der woude 20 april 2008 om 23:59

  Herman de Winter zal wel een peperdure Hooghoudt Jenever teveel op gehad hebben. Want graanjenever, dat graan………..

 64. Aad Verbaast 21 april 2008 om 00:03

  @Flipper: het was slechts een veronderstelling Flipper.. gezien de ervaring die je tentoonspreidde.. Klopte ook nog..
  De veronderstelling dat ik zou vinden dat iedereen daar zou moeten zitten is niet juist..
  Net als jij de mening toegedaan: wat hebben ze daar te zoeken.. Not my cup of thea.
  Zij ook wel veel theorieën over, wat ze daar zoeken overigens..
  Maar ook: als ze daar plezier aan beleven (en dat zijn er nogal wat): soit!
  Reageer je nog op deze blog.. wel een beetje on-topic graag :-)Reactie is geredigeerd

 65. Aad Verbaast 21 april 2008 om 00:10

  @Willem Jan vd Woude.. "mijn gesprek met.." speelt zich af in de kroeg.. daar zou die kroegpraat inderdaad beter op zijn plaats zijn geweest.
  En vaak daar nog een rondje van de zaak!! Ondanks de ernstig gestegen prijzen van het graan, wat uiteraard op allerlei alcoholische versnaperingen te zien zal zijn in de prijzen..Reactie is geredigeerd

 66. willem jan van der woude 21 april 2008 om 00:16

  Aad, ik vergat erbij te schrijven dat ik Van Dobben op hun website de groeten heb gedaan. En die duitse broodjes, vers uit de oven, vallen niet te vergelijken met kleffe Van Dobben broodjes.
  Broodje Half-OM, € 2.75………………
  Hier koop ik Bols graanjenever, literfles, voor € 10,59. En dit is geen sprookje.
  Proost, zou ik zeggen.

 67. Aad Verbaast 21 april 2008 om 00:19

  Hier betalen we dan blijkbaar meer belasting op jenever.. graanjenever.. 🙂
  Als die dan maar goed wordt besteed (en daar twijel ik nog wel eens over gezien de inhoud van mijn blogs) is dat niet zo’n punt..
  Anders wel uiteraard!!

 68. Henk Daalder 21 april 2008 om 00:45

  Ga ergens oorlog voeren, en je hoeft je over het eten geen zorgen meer te maken.
  Als je zelf oorlogvoeren te duur vind, pomp je goedkope wapens in het gebied, dat is meestal genoeg om oorlog te laten ontstaan.
  Alleen de ontheemden hebben dan nog hulp nodig. Maar dat probleem lost zich vaak ook vanzelf op.

 69. jan bouma 21 april 2008 om 08:26

  @Aad
  goedemorgen maar..
  "..ben tot ongeveer 12.00 uur bezig met de verzorging van de krokodil.."
  (geheimtaal voor insiders).

 70. Aad Verbaast 21 april 2008 om 09:18

  @Henk Daalder: ik dacht dat jij een groot voorstander was van schone energie in het bijzonder windmolens. Je beseft toch zeker wel dat als de wereld niet afhankelijk was van de olie, er geen oorlogen gevoerd hoeven te worden en er genoeg middelen waren om iedereen brood en ook nog spelen te geven..Reactie is geredigeerd

 71. Aad Verbaast 21 april 2008 om 09:25

  @Jan Bouma: het hoge bezoek is vandaag? Ik dacht dat het gisteren was..
  Te hopen voor ze dat het goed afloopt..Reactie is geredigeerd

 72. jan bouma 21 april 2008 om 10:20

  Aad 9:25
  nee, half mei pas maar dat beest heeft verrekte veel voorbereiding en verzorging nodig; hij moet dan wel in conditie zijn..; z’n kaken gaan nou nog wat stroef.., die Cliteur was ook een taaie,,,; ga weer verder.

 73. Aad Verbaast 21 april 2008 om 10:24

  @Jan: ok, dat was dan een misverstand.. al je gehark en gerepareer en zo.. ik hoor dan tezijnertijd wel hoe het allemaal is verlopen..

 74. PACO PAINTER 21 april 2008 om 10:59

  Inmiddels is het "blogs en spelen" Voor de rest,weinig veranderd.

 75. EJW 21 april 2008 om 11:11

  Een gedegen artikel aad,met aandacht gelezen.Maar wat ik nog het ergste vind is dat landbouwgrond gebruikt wordt om de tanks van auto’s te vullen.Het is eigenlijk het asociaalste wat er bestaat.Tezamen met de oprukkende verwoestijning,en de toenemende overstromingen zullen er nog veel grotere hongersnoden komen.

 76. jan bouma 21 april 2008 om 12:12

  @Allen
  Zo wij het nu allen eens zijn over de diagnose..
  Hoe raken wij verlost van de penose?!
  Ach, vrienden ik retireer;
  laat aan anderen de eer!
  Mijn krokodil is opnieuw strijdvaardig toegerust.
  (zie hierboven)
  Maar u allen blijft in diepe rust.

 77. Aad Verbaast 21 april 2008 om 12:18

  @Paco Painter: ‘escapism’? 🙂
  @EJW: een heel actuele discussie inderdaad. Maartregelen van overheden om gebruik van olie te verminderen, hebben geresulteerd in verplicht bijmengen van biogrondstoffen.
  Om die biogrondstoffen te maken is veel bouwland nodig.. (zie voorbeeld boven). Prijzen van graan en mais schieten omhoog (tekorten) en worden niet gebruikt voor voedsel, maar om onze tanks te vullen…..
  Is dat schieten in eigen voet?
  Niet direct in de eigen.. maar wel in andermans voet: namelijk de hongerenden om aarde.. wij rijden rustig door en sussen ons geweten dat we iets doen aan onze afhankelijkheid van de olie.. en dus(?) aan klimaatbeheersing..

 78. Aad Verbaast 21 april 2008 om 12:20

  @Jan: jij hebt het over de laatste 3000 jaar dat er weinig is veranderd.
  Is ook zo. Ik heb hier het voorbeeld van 2000 jaar gebruikt: brood en spelen..
  Zolang de eenling nog brood en spelen heeft, wordt zijn/haar geweten gesust, en is in rust..
  Struisvogels?Reactie is geredigeerd

 79. jan bouma 21 april 2008 om 12:31

  Aad 12:20
  Nee, Aad. De eeuwigdurende domheid wordt door de belanghebbenden gepropageerd als "eeuwigdurend". Zolang de mensheid te dom is om daarin te blijven geloven zal er niet veel veranderen. Dus dit is geen struisvogelpolitiek maar slechts domheid die hier speelt. Een struisvogel immers steekt z’n kop nog in het zand om het gevaar niet te hoeven zien. Dus enig besef kun je zo’n struisvogel niet eens ontzeggen! De mensheid echter koerst met open ogen af op de afgrond. Dat is nog dommer dan de ‘struisvogelpolitiek!’
  Ga vanaf nu weer wat in m’n wereldtuin aan het werk.

 80. Aad Verbaast 21 april 2008 om 12:43

  @Jan: ik kan achter je redenering staan dat de struisvogel zich inderdaad van het gevaar bewust is en als enige uitweg ziet, zijn/haar kop in het zand te steken. Maar zich wel beroepen op inzicht, en vervolgens geen uitzicht.
  Wij hopen dat er weer een boorpijp ergens het zand in gaat.. en op uitstel is afstel.

 81. Peter Hoopman 21 april 2008 om 12:50

  Zeer aanbevolen!

 82. jan bouma 21 april 2008 om 12:53

  dat uitstel is er niet evenmin dat afstel; slechts "afgrond!" die is er.

 83. Aad Verbaast 21 april 2008 om 13:19

  @Peter Hoopman: in dank aanvaard, nu de rest nog! 🙂

 84. Aad Verbaast 21 april 2008 om 13:20

  @Jan Bouma:
  Balanceren langs de afgrond, tot we er in donderen..
  Vanmiddag op pad.. tot later :-)Reactie is geredigeerd

 85. jan bouma 21 april 2008 om 19:06

  @Aad 13:20
  @Allen.
  Na de wandeling van Aad:
  1) Een uittreksel van verslag van 9.02.08; Mithrasblog
  2) Zesendertig jaar later na de Club van Rome (1972); en men leze het voorwoord uit een boek van Willem Oltmans die 75 deelnemers interviewde (1973) en ’n boek schreef: "Grenzen aan de groei". Aan het woord is de voorzitter en initiatiefnemer Aurelio Peccei. Quote van Peccei die Heidegger citeert:
  (blz. 472):
  "…Niemand afzonderlijk, geen groep van mensen, geen commissie van grote staatslieden, geleerden en technici, geen conferentie van leiders uit handel en industrie, kunnen het historische verloop van de geschiedenis in het atoomtijdperk afremmen of ombuigen…"
  Maar Peccei antwoordt dan op z’n eigen citaat van Heidegger:
  "..Ik verzet mij tegen deze fatalistische opvatting. Ik geloof, dat de huidige koers naar de afgrond gewijzigd kan worden – door ons, daarmee bedoel ik de actieve lagen van de generaties van deze tijd, op wie in hoofdzaak de verantwoordelijkheid om verandering te bewerkstelligen, voor het te laat is, rust…"
  Kijk mensen! We zijn nu 36 jaar verder; een hele generatie is er sinds de Club van Rome bijgekomen. Ik deel Peccei’s opvatting dat we het fatalisme niet nodig hebben. maar als er OOIT dan gehandeld moet worden is het wel nu.
  Om die reden zet ik dan verder hieronder een discussie, een onderdeel van het Mithrasblog. Uiteraard niet compleet maar het gaat wel in op de voorhanden zijnde oplossing(en).
  Enfin… U ziet maar. ‘Take it or leave it!’
  jan bouma / 09-02-2008 10:45
  @Allen
  Als prelude op het resumé (later op de dag):
  Zie hieronder het begin op 29 januari j.l. van 2 blogs. Ik herhaal dat begin omdat tussentijds tot op heden 9 februari de uitvoerbaarheid van het onderstaande concrete voorstel is getest; althans naar beste kunnen. Ik herhaal het hier ook opdat u niet iedere keer terug hoeft te switchen:
  (iets overbodigs heb ik geschrapt).
  jan bouma / 29-01-2008 11:05
  @Aad en allen.
  De onuitroeibare wens van de mens om DEUS EX MACHINA te spreken dan wel EX CATHEDRA zal zich wellicht ook weerspiegelen in het onderstaande. Het is een samenvatting van een voorstel dat ik schreef op 24.12.2007 in de discussie op @Ina Dijstelberge’s blog omtrent de vorming van een WERELDRAAD.
  Wat valt daarover te zeggen? Behoudens de aanbeveling om die formulering van het onderstaande voor "waarheid" aan te nemen als men wil kiezen voor "een oplossing"?
  Misbruik van de taal ligt sinds Genesis (Adam&Eva) op de loer en dient verdisconteerd te worden.
  Ook wordt er wel opgemerkt dat "je dan aan de basis moet beginnen"; ja, bij jezelf!"
  Een axioma. Een onbewezen stelling en "waarheid" omdat immers, als je de BALANSOPMAKING van @Aad hierboven parallelliseert met die van mij in m’n boek, ER GEEN VERSCHIL BLIJKT QUA DE NEGATIEVE UITKOMST VAN DIE BALANSOPMAKING.
  Schikken we ons in die negatieve uitkomst?
  U ziet maar of u zich met onderstaande voorgestelde wereldhervorming wel of niet kunt verenigen. Tevens vraag ik u wel, indien hier afwijzend op wordt gereageerd, aan te geven wat dan wel uw alternatieven zijn om mijn negatieve BALANSOPMAKING (en die van @Aad) positief te maken zodat de mensheid enig perspectief zal hebben voor een toekomst.
  Een stappenplan voor de voorgestelde wereldrevolutie: (niet uitputtend)
  Ik doe dat aan de hand van de Nederlandse situatie.
  1. Premier Balkenende blijft gewoon onze nationale premier.
  2. Premier Balkenende is niet meer onze internationale vertegenwoordiger in de wereldraad.
  3. Het parlement, dat ook gewoon blijft bestaan, kiest binnen of buiten haar gelederen een door een ieder, in meerderheid te aanvaarden vertegenwoordiger die zitting zal nemen in de Wereldraad.
  4. Selectiecriteria, van de te kiezen persoon, zullen uitsluitend gelden de overwegingen die te maken hebben met de Integriteit.
  5. Enige partijpolitieke, en/of religieuze binding, van de te kiezen persoon is dan vrijwel per definitie en bij voorbaat uitgesloten*).
  6. De benoeming van de man en of vrouw geldt voor een halfjaar om corruptie van een langduriger termijn zoveel mogelijk uit te sluiten.
  7. Alle ambtelijke diensten blijven gewoon bestaan en staan dus ook ten dienste van de gekozene.
  8. De bevoegdheden van de de gekozene, en waarover zij/hij beslissingsbevoegdheid krijgt, leest u helemaal bovenaan dit blog.
  9. Aangezien verondersteld wordt dat er 192 gekozenen in de wereldraad zullen optreden met de bevoegdheid en stemrecht van slechts 1 stem per natie zal er een Forum ontstaan dat in meerderheid geen onjuiste beslissingen kan nemen. Ook dient (vrijwel) uitgesloten geacht te worden dat er zelfs "krappe meerderheden" zullen blijken omdat immers de basis van elk die der gekozenen ligt in de universaliteit en toepasselijkheid van het begrip Integriteit waarop de beslissingen worden genomen.
  toevoeging:
  *) zie punt 5: inderdaad hebben de theocratische staten een probleem als er geen vertegenwoordiger te vinden is zonder de binding met de religie, bijv. de islam.
  Wat anderzijds dan ook maar eens uitgediscussiëerd zou moeten worden is de vraag omtrent het wel of niet bestaande failliet van "theocratische staten" in relatie met de Integriteit. Immers die staten zouden evenzogoed in staat moeten worden geacht om een "onafhankelijke integere vertegenwoordiger" af te zenden in dat Forum?
  Opmerking:
  Wat zijn nu de belangrijkste "triggers".
  1. Definitief brevet van onvermogen voor huidige representaties wordt afgegeven; er dienen dwingende veranderingen te worden doorgevoerd.
  2. In principe er geen verschil bestaat met dit voorstel en de 192 wereldleiders die nu "het gezicht" bepalen middels hun ONJUISTE (!) representatie.
  De wereldraad van 192 individuen wordt een abstractie waardoor de hele EGOMANIE van "de mannetjesmakerij" teniet wordt gedaan. Denkt u over dit laatste even na…
  @Aad…
  kregen wij geen klachten
  over de kwaliteit van je blogs?-:))Reactie is geredigeerd

 86. Aad Verbaast 21 april 2008 om 23:14

  @Jan Bouma (het is en latertje geworden),
  Goed om dit concept van je nog eens hier overduidelijk neer te zetten.. de kracht van de herhaling.
  Laat de wereld er maar eens brood van bakken!!

 87. Cathy 21 april 2008 om 23:47

  @Aad.
  Wat mij betreft ook een latertje.
  Over brood gesproken, ik ben trots op jou dat jij gisteren de kaas niet van jouw brood liet eten. Jij hebt je echt als een heer gedragen hoor. (Jan ook trouwens). Complimenten!

 88. Aad Verbaast 21 april 2008 om 23:55

  @Cathy: ik zat net te denken, waar blijft ze nou.. (en K3 natuurlijk..)
  Dank overigens.
  Ik miste wel een beetje je mogelijk vlijmscherpe pen die ik bewonderde na een vorige aanval van iemand anders..Reactie is geredigeerd

 89. Cathy 22 april 2008 om 00:04

  @Aad.
  Je zal het niet geloven, ik had mijn niet mis te verstane commentaar al helemaal klaar maar bij het overlezen daarvan vond ik echt dat dat niet door de beugel kon.Ik heb dus alles gewist. Soms als ik heel boos word moet ik een nachtje slapen om tot de conclusie te komen dat ik blij ben dat ik iets niet gezegd of geschreven heb.Reactie is geredigeerd

 90. Aad Verbaast 22 april 2008 om 00:11

  @Cathy: heel herkenbaar.. ik tel ook regelmatig tot tien.. en een nacht slapen verbeterd altijd mijn humeur merkwaardigwijs.. Nou heb ik overigens zelden een slecht humeur, maar dat terzijde..
  Ik kan me wel uitstekend verbazen 🙂

 91. Cathy 22 april 2008 om 00:18

  @Aad.
  Ja ik merk dat jij eigenlijk altijd goed gestemd bent. Ben ik ook. Vandaag was ik al om 7.00 op kantoor tot vanavond 20.00 uur. Wij hadden eind vorige week geen internetverbinding dus veel achterstand maar ik eindig de dag toch altijd bij jou, gewoon voor de gezelligheid. Kan hier allemaal he.

 92. Aad Verbaast 22 april 2008 om 00:34

  @Cathy: pas op met overwerken hoor.. niet goed voor de eigen gezondheid. Brood (op de plank) prima, maar ook lekker spelen.
  Internet: vorige week.. tja, vroeger zou niemand acepteren als de werknemer (of aan de balie of helpdesk) zou zeggen: mijn pen en papier werkt niet, dus ik kan niets meer doen..
  Tja vooruitgang 🙂
  Maar ik moet nu wel (voor vanavond) stoppen..
  Ik val om van de slaap..
  Tot morgen!!

 93. Cathy 22 april 2008 om 00:37

  Welterusten Aad. Kijk uit dat je wel zacht valt! Ik ga nog ergens anders lezen, ben klaar wakker!

 94. jan bouma 22 april 2008 om 08:08

  @Allen
  Ook goedemorgen! Soms wil ik wel eens opstaan met een morbide grap in gedachten. Al herlezend mijn comment van gisteren 19.06 uur hierboven dacht ik… "dat zou het organiserend comité van de Herman Wijffels Innovatieprijs nou eens moeten lezen…!" Komt alles goed!
  Maar ik ga nu m’n letterlijke wereldtuin weer in; ook wat orde op zaken stellen. De krokodil daarin (u begrijpt dit niet) ligt heel tevreden in afwachting van wat vertier, zo half mei a.s., als er 3 gewaardeerde Vkblogsters naar me toekomen.
  Enfin…. u ziet maar. Prettige dag.

 95. Aad Verbaast 22 april 2008 om 09:42

  Met de Herman Wijffels Innovatieprijs steunt de Rabobank mensen met ideeën voor kansrijke en duurzame producten, technieken of diensten.
  Inschrijving gesloten
  Op 1 april is de inschrijving voor de Herman Wijffels Innovatieprijs gesloten. Uit de 409 inschrijvingen kiest de beoordelingscommissie tien genomineerden. Die worden begin juli bekend gemaakt. De prijsuitreiking is op 8 oktober tijdens de innovatiebeurs Holland Innovation in de Jaarbeurs in Utrecht.
  Prijzengeld
  In totaal is € 122.500 aan prijzengeld beschikbaar:
  Hoofdprijs € 50.000
  Tweede prijs € 37.500
  Derde prijs € 25.000
  Aanmoedigingsprijs voor ondernemers tot 30 jaar € 10.000
  Dat is nog eens wat anders dan de Volkskrant Column wedstrijd!!
  Is de inschrijving al bevestigd??Reactie is geredigeerd

 96. jan bouma 22 april 2008 om 10:39

  @Aad
  Allemachtig! Ik wist alleen dat ik voor 1 juni a.s. bericht krijg "of ik in de prijzen gevallen ben.." (en daarmee bevestigd m’n inzending).
  Enfin.. jij zoekt meteen alles even bij elkaar! Dank! 409 inzendingen?! Om die allemaal te beoordelen heb ik je ook wat meer tijd nodig dan 103 columns te lezen.. dan wel zelfs ’n enkel blog als dit!
  (Ga maar weer wat verder in
  m’n wereldtuin..; de dames komen!
  En de krokodil blijkt hongerig!!)

 97. Aad Verbaast 22 april 2008 om 14:15

  @Jan: het een hoeft het ander niet uit te sluiten: 1 juni, en 1 oktober..
  Kan ook nog dat ik de data van een verkeerd jaar heb van internet.. (jaar stond er niet bij)..

 98. jan bouma 22 april 2008 om 14:36

  @Aad 14:15
  Ja.., ga jij nou ook nog even dat comité van Wijffels de les lezen!!! Kan ik het helemaal wel schudden. De gave des onderscheids zal ik ze nog niet ontzeggen om mij, op basis daarvan, de prijs toe te kennen! Dat spreekt vanzelf. Aan die Wijffels twijfel ik niet.
  Ga nu weer verder in m’n wereldtuin… Tot vanavond.

 99. Aad Verbaast 22 april 2008 om 15:13

  @Jan Bouma: uiteraard gun ik je de prijs van harte.. En uiteraard wil ik je enthousiasme niet temperen.
  Het is natuurlijk wel een ondernemersprijs..
  De naam innovatieprijs in deze is wellicht wat verwarrend.. het is niet alleen een innovatie, maar ook daar innovatief ondernemend mee bezig zijn.
  Maar je zal je ongetwijfeld met de inschrjving goed er van gekweten hebben om daar ook een innoverend antwoord op gegeven te hebben!!

 100. jan bouma 22 april 2008 om 15:24

  @Aad
  Ja! Als ze het innovatieve gehalte van deze wereldrevolutie, en de waarde daarvan, niet weten te onderkennen heb ik weinig vertrouwen in überhaupt datgene wat ze dan wel willen bekronen! Maar we wachten af.
  (Ga weer verder in m’n wereldtuin..; zo af en toe kijk ik even naar het verloop binnen).
  Moet jij je niet gaan uitlaten?

 101. Aad Verbaast 22 april 2008 om 17:50

  @Jan Bouma: als ze voor innovatieve brood en spelen gaan, dan komt het wel goed. Want immers met de er in verpakte doelstellingen, is daar tenminste zicht op. Ook op lange termijn!!
  Uitlaten: al reeds enkel malen gebeurd, tussen deze regels door 🙂

 102. jan bouma 22 april 2008 om 17:56

  Ja, zo ziet u maar dames en heren dat u het nuttige met het aangename kunt verenigen! Die Aad doet alles tegelijk. Ik ook trouwens!

 103. Aad Verbaast 22 april 2008 om 18:40

  @Jan Bouma: mijn definitie van aangenaam is redelijk eenduidig.
  De ervaring leert mij dat ik met menig mens een behoorlijk boom moet/kan/wil opzetten over wat "nuttig" is!!
  Verder: om het ‘gender’ issue op tafel te werpen: het schijnt dat een groot onderscheid tussen mannen en vrouwen is, dat mannen maar één ding tegelijk kunnen doen, en vrouwen juist meerdere dingen tegelijkertijd..
  Is dat werkelijk zo?
  K3 en Cathy (als trouwe lezers) moeten daar toch een gefundeerde mening over hebben neem ik aan!Reactie is geredigeerd

 104. jan bouma 22 april 2008 om 20:22

  Aad…
  Zou dat niet willen beweren. Achter deze PC zitten en tegelijkertijd in de tuin werken gaat in ieder geval niet op; ook niet voor de vrouwen.
  Het "nut" van discussies… Tsja! Ik denk dat je dan daar eerst over moet praten. Vindt u dit gesprek, over onderwerp zus of zo, nuttig? Je wordt anders zomaar uitgekafferd of weggehoond dat je "onnutte zaken" bespreken wilt.
  ——
  Wat K3 betreft.. die heeft het, zo weet ik toevallig, erg druk met andere zaken.
  En Cathy komt meestal later…
  Dus: EERST overeenkomen of de gespreksonderwerpen "nuttig" zijn lijkt me een aanbeveling.Reactie is geredigeerd

 105. Cathy 22 april 2008 om 20:26

  @Aad.
  Mannen zijn sterker in het focussen op 1 ding, meestal hetgeen waarmee ze bezig zijn, terwijl vrouwen elke "pauze" benutten om zich met iets anders bezig te houden.

 106. jan bouma 22 april 2008 om 20:31

  @Cathy… Ha! Zou kunnen. Zijn er onderzoeken waaruit dit blijkt? Voor de afwisseling van het bestaan lijkt me dat van de vrouwen dan wel aantrekkelijker als je gelijk hebt.

 107. Cathy 22 april 2008 om 20:38

  @Jan.
  Ach waar wordt tegenwoordig nou geen onderzoek naar gedaan? Mijn buurman is al meer dan 25 jaar "druk" in het lab om de paringsdrift van de sprinkhanen te bestuderen, dus….
  Het is mij allemaal om het even. Ieder mens moet gewoon doen waar hij zin in heeft. Mannen laten zich toch de laatste jaren vaker in de keuken zien en zetten de heerlijkste maaltijden op tafel en er zijn ook vrouwen die er hun hand niet voor omdraaien om het huis te schilderen. Prima toch?

 108. Cathy 22 april 2008 om 20:43

  @Aad.
  Ik ruim nog even het veld voor jullie want het is volgens mij nog te vroeg om het over "onnuttige" zaken te hebben. Ben trouwens net thuis, ik lijk op dit moment op een bietje (door de zon), daar ga ik dus even wat aan doen! ha ha, tot later!

 109. jan bouma 22 april 2008 om 20:43

  Cathy
  Vanzelfsprekend. Vandaar mijn opstelling dat vrouwen gewoon in vrijwel alles voor 50% moeten kunnen participeren.

 110. Cathy 22 april 2008 om 20:47

  @Jan.
  Jij bent een man naar mijn hart. Jij hebt het altijd over 50%/50% en dat is helemaal waar.
  100% gelijk dus!
  En nu ga ik smeren.

 111. Aad Verbaast 22 april 2008 om 21:22

  @jan en @Cathy en allen.. ik had er een blog aan moeten wijden… Mannen één ding en vrouwen van alles tegelijk..
  Ik zie het gewoon weer gebeuren in de bovenstaande reacties..
  Cathy: in de zon zitten, relativiteit zijn van… 50/50 vertalen in 100%, een biet zijn, daarom wat anders zeggen te gan doen, gewoon wel weer reageren, doen waar ze zin in heeft etc. etc. en allemaal tegelijk..
  En Jan als man? Die blijft gewoon op zijn thema zitten..
  Tja, en ik was in slaap gevallen, na vandaag uiteraard me geconcentreerd te hebben op allerlei nuttige zaken 🙂

 112. K 3 22 april 2008 om 21:53

  Toevallig ken ik iemand die inplaats van kippen een krokodil houdt. Vanavond gebakken krokodillenei gegeten met wat sla en een gekookt piepertje of drie. Smaakte niet verkeerd.
  Maar, ik ga nu met de kippen op stok. Wat aan de late kant, I know…. Zzzzzzzzzzz……

 113. Cathy 22 april 2008 om 22:18

  @Aad.
  Toch weer niet in slaap gevallen Aad? Ik merk wel dat het een druk dagje is geweest, nuttige zaken in de tuin zeker. Nu van profiteren dus.
  K3 is met de kippen op stok gegaan na het eten van een krokodillenei. Volgens mij is Jan haar donsdekje aan het opschudden,let maar op, hij kruipt er bij en we zien hem vanavond hier niet meer terug. Ja met zo’n wereldtuin ben je wel kapot aan het einde van de dag. Is jouw tuin al zomerklaar Aad?

 114. Aad Verbaast 22 april 2008 om 23:00

  @K3: ik begreep dat Jan al dagen met zijn krokodil bezig is om die weer aan de praat te krijgen.. Maar nu begrijp ik dat ie al weer aan de leg is!!

 115. Aad Verbaast 22 april 2008 om 23:03

  @Cathy: tuin, zomer etc.. die zijn er helemaal klaar voor..
  "Nuttige" zaken? Ik ben er helemaal klaar mee!!

 116. jan bouma 22 april 2008 om 23:21

  @Aad 21:22
  …was even elders..
  Door op "mijn thema te blijven zitten" worden wel de mogelijkheden geschapen om de mensen, die toch allemaal kuddedieren zijn, zolang mogelijk hun "brood en spelen" te geven. Een cultuuromslag in het gedrag van de mens, en zeker hier in het Westen dat van de individualist, zie ik als niet realiseerbaar. Lees de commentaren maar: wel gewoon vliegvakanties en het consumptiegedrag handhaven en tegelijkertijd erover kankeren dat het fout gaat. Dus doe dan maar aan ombuigingen van de absoluut totaal "onnutte bestedingen" als die van de totale defensie-inspanningen op de wereld van 1300 miljard (op termijn). De huidige ontvangers behouden dan hun budgetten, geïndexeerd zelfs, maar dienen ze civiel te gaan besteden. Op termijn met 2% per jaar cumulatief. Sorry mensen, het komt zo toevallig uit dat er (weer) iets over gezegd kan worden. Dus zo’n enkel "thema" valt dan wel breed uiteen in de doelstellingen. Door die voorgestelde ombuigingen van de bestedingen.
  Tot morgen..
  Oh ja..
  @K3 veel succes met jouw krokodil a.s. vrijdag!
  @Cathy… wellicht ook tot morgen.., en ik ben echt mijlen van K3 vandaan. Jij zou binnen 1 kwartier hier kunnen zijn…; ook goed voor ons; spelen.

 117. Aad Verbaast 22 april 2008 om 23:28

  @Jan: ik heb al eerder gezegd dat die 2% van die 1300 miljard een fraai idee en wat mij betreft nog wel wat draconischer kan..
  Maar (en ik snapte dat ook niet geheel in je boek) wat bedoel je met cumulatief?
  Is dat 2,4,6 etc %?
  Leg eens uit graag..Reactie is geredigeerd

 118. Cathy 22 april 2008 om 23:36

  @Aad.
  Welterusten voor straks. Ik weet dat jij weet hoe het zit met die krokodil. Oh, wat zou ik dat graag willen weten. Tot morgen.

 119. jan bouma 22 april 2008 om 23:39

  @Aad
  Ja. Het eerste jaar 2%, tweede jaar 4% enzovoorts. Na 50 jaar is de totale conversie dan een feit. Men zou ook niet sneller die enorme bedragen civiel kunnen aanwenden…; alhoewel al kunnen ze het niet besteden is er macro-economisch nog niks aan de hand. Ze krijgen gewoon hun geld. Maar dan lijkt me alles beter dan er weer geavanceerde anti- anti raketsystemen in de ruimte ervoor te gaan bouwen..; ik noem maar wat!
  "Het militair industriëel complex" is heel inventief hoor..; dat vindt wel alternatieven zolang ze hun geld maar krijgen. Om die zonnecentrales te gaan bouwen heb je enorme bedragen nodig. Ik noem maar wat.

 120. Cathy 22 april 2008 om 23:43

  .Reactie is geredigeerd

 121. Aad Verbaast 23 april 2008 om 00:03

  @Jan: die conversiegedachte vind ik een geweldig idee..
  En die zonnecentrales zijn niet eens zulke geweldige bedragen (relatief). Volgens mij zouden die makkelijk daaruit kunnen worden gefinancierd..
  @Cathy: krokodil: gewoon ook even dat boek aanschaffen.. Over de prijs zul je geen krokodillentranen hoeven te laten vloeien.
  En dan weet je precies hoe het zit..
  Zelfs Jan, volgens zijn zeggen, schrok er hevig van!! Was zelfs onthutst.. En dat zegt wat..

 122. jan bouma 23 april 2008 om 00:06

  @Aad
  t Is allemaal waar wat je zegt! Maar Cathy heeft er een . achtergezet en is naar bed!
  Zonder mij… zei hij nauwgezet!
  Geintje maar ik moet nog wat opzoeken;
  vandaar ook voor jou de groeten!-:))
  tot morgen!

 123. Cathy 23 april 2008 om 00:30

  Lieve vrienden.
  Ja ik loop nog even in mijn babydol te scharrelen en moest toch nog even kijken of jullie die . hadden zien staan. Nou dat was pure noodzaak dus. Ik had een reactie geplaatst maar ik vond dat dat echt niet kon zo tussen jullie discussie door. Snel verwijderd maar "Cathy" kan ik dan niet verwijderen, de tekst bleef er maar in staan dus die heb ik maar weggehaald en er een . achter gezet en zo stond er tenminste iets.Snappen jullie het nog?
  Goed, voor nu met of zonder broodje of spel naar bed. Ik wens jullie een passievolle nacht toe!

 124. Aad Verbaast 23 april 2008 om 00:40

  @Cathy, ik dacht al dat je even duidelijk wou maken dat je sprakeloos was.. 🙂
  Tot morgen, de klamme lappen wachten op me!Reactie is geredigeerd

 125. jan bouma 23 april 2008 om 07:49

  @Allen
  Ook goedemorgen. We zullen, althans ik, hedenochtend meteen maar even de barricaden beklimmen voor wat grimmiger discussie in het verloop en kader van dit blog. Daarvoor is het soms nodig dat je je tegenstanders opzoekt.
  Zo tussen de grappen en grollen door want daarop word ik toch niet graag (alleen) op afgerekend. Enfin.. Zie hierna en oordeelt uzelf als u geïnteresseerd bent.
  (Vandaag ben ik in m’n wereldtuin bezig maar zal tussendoor proberen comment te leveren).
  jan bouma / 13-04-2008 15:19
  @Alib 14:42
  M’n waarde Alib!
  Ik geef toe dat deze aanhef aan je adres getuigt van enige neerbuigendheid en dédain mijnerzijds in jouw richting.
  Wat ik zeggen wil is dit:
  Zelden heb ik ooit eerder iemand meegemaakt die zo vastgeroest zit in oude denkbeelden zoals jij. Het hele machtsdenken waar je vanuit gaat is nog gebaseerd op "geweld", "indoctrinatie", "gevangenissen", "soldaten", "bewakers"… Terwijl het enige wat ik de mensheid presenteer is mijn analyses en ideeën in een totale vrijblijvendheid door erbij te zeggen; ‘take it or leave it!’ Anderzijds snap je ook wel dat de kracht van argumentatie soms dodelijk kan zijn voor de eigen standpunten. Zeker als je het besef hebt dat ik gelijk heb en dat je dus, zo voor jezelf, voor de rest van je leven moet rondlopen met een leugen. Daar komt dan nog bij, doordat je beter weet, dat daardoor ook schuld ontstaat. Slechts de onwetende kan een misdrijf begaan of… de niet toerekeningsvatbare om niet schuldig te hoeven zijn. Staande jurisprudentie. Maar zo dom ben je niet.. dus ik wens je veel succes toe met het trachten te verdringen, tegen beter weten in, van mijn in vrijblijvendheid gestelde oplossingen voor de toekomst van de mensheid.
  ————
  hierna 2e bericht.

 126. jan bouma 23 april 2008 om 08:05

  @Allen
  En wat ondermeer aan het bovenstaande vooraf ging. Tevens antwoord ik met deze twee ingelaste reacties op onterechte kritiek op de blogs van @Aad maar wraak tegelijkertijd wel de critici. ‘Have some fun!’ Mensen! Wordt het toch nog gezellig.-))
  Wilt u nog meer lezen: ga dan naar Bondons’ blog.
  jan bouma / 12-04-2008 18:39
  @Bondon
  Al die genoemde premisses van je kun je wel schrappen dat er ook maar iets van terecht komt:
  1. "vraagtekens zetten?" (= oeverloze prietpraat zonder kader)
  2. "vastgeroeste meningen" zullen daardoor ook niet veranderen; zie 1).
  3. "de bevestiging van het gelijk" heb ik ook niet in pacht (beweer dat ook niet) maar van enige discussie op basis van these – antithese – synthese, en daar het antwoord op te vinden, komt met jouw aanpak ook niks terecht. Oeverloze hijg-hijg-onderwerpjes presenteer je; en ik wijs je erop dat je mijn vraag daarover niet beantwoord hebt. "Onder wiens dwang sta je eigenlijk om op deze wijze GEEN discussieblog te voeren?" En dat is toch de pretentie dacht ik? Of is dit Vkblog een equivalent van Flabber.nl, Volkomen Kut.nl of Geenstijl.nl…?
  Voor de rest voldoet je antwoord als dat van de politieke machthebber die het een beetje benauwd krijgt: "Ingerukt mars! Bek houden! Ik heb het hier voor het zeggen!" Bij gebrek aan argumenten.
  ———
  @Aad
  Sorry! Maar je zult mijn aanpak herkennen uit m’n boek. Soms hilarisch en hyperbolisch; maar soms ook de keiharde confrontatie zoekend… Enfin. De knuppel ligt in hun hoenderhokjes.

 127. Aad Verbaast 23 april 2008 om 10:10

  @Jan: dit was al een discussie op Alib’s blog van een dikke week geleden, hij is inmiddels drie blogs verder!
  ‘Die knuppel in zijn hoenderhoek’ is er niet van onder de indruk. Wat overigens was te verwachten, maar ik heb je al eerder verteld dat ik inmiddels ben opgehouden te lezen daar, en reageren al helemaal niet meer. Meerdere met mij begrijp ik inmiddels..
  Gezien de tijd van deze disussie snap ik nu waar een winters figuur ineens vandaan kwam..
  Zat ik ook niet op te wachten… :-)Reactie is geredigeerd

 128. jan bouma 23 april 2008 om 12:03

  @Aad 10;10
  De ellende is wel dat je tussentijds wordt "weggezet" door die lieden die menen "het intellectuele debat" te voeren maar dat niet doen. Tegelijkertijd zijn ze m’n tegenstanders die, geredeneerd vanuit hun belang, "het volk dom willen houden" met hun gepalaver. Dus hoewel ik jouw aanpak van "appeasement" ken en waardeer, ontkom je er niet aan om de confrontatie op te zoeken.
  Overigens: voor de naam "Bondon" kun je elke andere naam invullen die kritiek heeft maar er verder het zwijgen toedoet als de zaken dan eindelijk in alle duidelijkheid, zoals op dit blog, gesteld worden.
  Later op de dag zal ik eens in de huid kruipen van die tegenstanders en hun "verweer" opschrijven. Maar misschien meldt een moedige andere blogger, of lezer, zich nog tussentijds hier voor een commentaar…
  Ga nu weer verder met de verdelging van teveel en ongewenst "onkruid" in m’n wereldtuin dat de rest van de planten wenst te verstikken.. Een aardige metaforische vergelijking lijkt me dat voor.. "de met plechtstatige tred voortschrijdende Mr Toads die zeggen het allemaal weten.. maar inhoudelijk niks te melden hebben noch wensen stelling te kiezen, maar ondertussen wel de hele wereldtuin overwoekeren…!"
  Dus lezers… "stay tuned on this channel!"

 129. K 3 23 april 2008 om 12:25

  Het is pauze. Middagpauze. Even een tussendoortje: Bij Jan in de kelder is een verhaal te aanschouwen. Een verhaal getiteld:
  "PAUZE". Waarachtig een bloedstollend tafereel.(om met de woorden van een niet nader te noemen mediag…/genieke.. misdaadjournalist te spreken).
  Nieuwsgierig geworden? Gaat dat zien en verbaast U. Volgens mij staat er ook een afbeelding van het bloedstollende gebeuren in het boek.
  Het boek waarover, integenstelling van de film Wilders géén ophef over mag worden gemaakt(doordenkertje, dus niet verkeerd interpreteren a.u.b.).

 130. jan bouma 23 april 2008 om 12:37

  @K3
  Thanks! En in ééndrachtige samenwerking zullen we ze verslaan.. Veel succes a.s. vrijdag met jouw krokodil.., en laat het volk maar raden.. wie er dan vernietigd wordt.

 131. Aad Verbaast 23 april 2008 om 12:59

  @Jan:
  die wereldtuin metafoor vind ik een ijzersterke metafoor in je boek. Ik ga dat misschien (mits je daar akkoord mee gaat) nog wel eens een blogje over maken..
  Dus gezien je commentaar boven: eens!!
  Verder over dicussies etc: ik ga graag het debat aan, zoals je weet. Met iedereen. Maar voor mij is wel de grondregel (voor mezelf en vor anderen) dat er respect moet zijn voor de wederzijdse standpunten. Uiteraard is dat iets anders dan acceptatie..
  Dat heeft als consequentie dat op het moment dat ik dat niet voel, ik al daar mijn tijd niet ga verdoen.
  Je kent enkele voorbeelden waar ik dat heb toegepast….
  Verder: ik discussieer er lustig op los, links en rechts 🙂
  En met plezier, want daar gaat het uiteindelijk toch om?

 132. Aad Verbaast 23 april 2008 om 13:06

  @K3.. ik ken een bloedstollend verhaal uit het boek.. ik neem aan dat je daar op doelt!
  Maar dat jij ook een krokodil hebt (jan’s aanwijzing, vrijdag?), is uiteraard nieuw voor me.. Hoezo?Reactie is geredigeerd

 133. jan bouma 23 april 2008 om 13:26

  @Aad 12:59
  Ga uiteraard je gang. Idem elke lezer zijn/haar interpretaties kan en mag geven aan de metaforische verhalen uit m’n boek. Het zou ook wel verdomde aanmatigend van mij zijn om het eigen beoordelingsvermogen van de lezer in twijfel te trekken dan wel ook maar iets voor te schrijven wat dat zou moeten zijn. Dat is nu precies het kenmerk van mijn verhaal. "Make up your own mind!" En laat u ondertussen niet vernachelen door de belanghebbenden die slechts hun verhaal aan u verkopen willen.
  K3 zal je wel of niet antwoorden. Dat weet ik niet. That’s up to her!
  Zou nog slechts wel willen opmerken: elk mens voert zijn battle. Het gelijk daarvan blijkt pas veel later. Soms is het dan te laat om "het eigen gelijk" dan nog vertaald te zien ten behoeve van het algemene belang. Dat algemene belang immers omvat tegelijkertijd het private belang. Enfin… Men ziet maar.

 134. K 3 23 april 2008 om 13:36

  @Jan, bedankt. En ook nog dit: Compliment aan de krokodil, het ei was lekker! Als ie nog `ns z`n ei kwijt wil…
  @Aad, Vraag niet naar de bekende weg. Jij weet kennelijk al van de hoed en de rand.Tipjes van sluiers worden op het " moment sûprème "opgelicht". Helaas niet eerder, want alles heeft zo z`n volgorde. Dus, voor nu:
  Mooi weer vandaag!

 135. Aad Verbaast 23 april 2008 om 13:38

  @K3: ik wacht ongesluierd in gepaste bescheidenheid op het ‘moment suprème’ 🙂

 136. K 3 23 april 2008 om 13:41

  @Aad, kijk de drie hierbovenstaande opeenvolgense reacties hebben alle tien minuten tussentijd. Toevallig? Zag het pas achteraf.

 137. K 3 23 april 2008 om 13:42

  Aad@ Vooruit dan, één tipje: Nu weet je waar Calimero zijn hoofddeksel vandaan heeft gehaald.

 138. Aad Verbaast 23 april 2008 om 13:51

  K3: toeval bestaat niet: het is slechts iets wat je toevalt..
  Dat ‘tipje’ maakt me niet veel wijzer, maar niet erg.. ik ben een geduldig mens 🙂

 139. K 3 23 april 2008 om 14:16

  Aad@ Toeval bestaat dus wel, want het is zoals je zelf zegt,iets wat je toevalt…( weer `n doordenkertje, of: tweeerlei uitlegbaar). Ben jij òòk al zo geduldig. Ik ook. In de loop der tijden geworden.
  Indachtig de loop der dingen zou het kunnen zijn dat ik net zoveel van onze interactieve contemporaine blogperikelen en de eraan gekoppelde ontwikkelingen weet als jij. Immers alles is in development( zo noem ik het tenminste) en de dag van morgen geeft antwoord op sommige vragen van vandaag,althans is mijn ervaring. De truc van een truc is dat als je `m uitlegt het geen truc meer is..
  Zitten we dan gebakken lucht te verkopen? Nou, nee, dat nou ook weer niet.
  "Hoe het Pijpje Drop verder gaat, lezen we in de volgende Automaat" placht mijn vader op zulke momenten te zeggen.Pijpje was een stripfiguur in een dagblad, van voor mijn tijd.
  Zo zie je dat ik ook de herinneringen van mijn vader, zo het te pas komt, bij wil houden.Reactie is geredigeerd

 140. jan bouma 23 april 2008 om 16:01

  @Aad
  Ha! Ik kijk even tussendoor. En K3 heeft ’n antwoord gezonden aan je. Anders dan K3 ben ik minder cryptisch en zal je opnieuw verklaren, terwille van je lezers en het publiek, het bekende verhaal van de ezel die niet kon kiezen tussen 2 of 3 hopen voer en daarom van de honger stierf…
  Dat gaat als volgt:
  Ezel: "Zeg, Bouma! Wil jij je grote waffel wel eens houden door te beweren dat ik van honger zal sterven door niet van één van deze hopen voer te vreten?! Je arrogante toonzetting, je beveelderige manier aan mij, Ezel!, te verordonneren wat ik moet doen?! Je bent te dom, man! Ik sterf liever van de honger dan jouw raagevingen te volgen al heb je duizendmaal gelijk…!"
  En zo gaat het verhaal verder met uiteindelijk de dood van de koppige ezels..
  (ik ga nu verder in de wereldtuin, en zal trachten daarin wat "intellectuele ezels" te vernietigen die u het verhaal van de ezel willen doen laten geloven…)
  Tot later.

 141. Aad Verbaast 23 april 2008 om 19:15

  @K3: pijpje drop ken ik niet.. zal ook voor mijn tijd geweest zijn Ik ken slechts de uitdrukking: geef mijn pijp maar aan Maarten! Maarten ken ik ook niet dus ook dat is jammerlijk nog niet gelukt. Inmiddels is mijn vader al tientallen jaren geleden overleden, ook dat is niet gelukt.. Maar een wijs man: ik spreek hem nog elke dag!
  Over trucs: de truc van het leven is om het simpel te houden.. :-)Reactie is geredigeerd

 142. Aad Verbaast 23 april 2008 om 19:19

  @Jan: ik kan me bij die ezels van alles voorstellen Jan.. Ook ik kende er velen, en velen komen nog voorbij. Sommigen stoten zichzelf zelfs meerdere malen tegen dezelfde steen..
  Ach, laat ze maar denk ik dan.. Als ze mij maar niet willen opdringen ook me tegen die steen te stoten!

 143. jan bouma 23 april 2008 om 19:36

  @Aad
  Het langzame boren in hard hout is aan de orde; ’t is inmiddels een begrip geworden hier op die blogs.
  —————–
  Verheug me wel weer op de komst van het vrouwengezelschap vanavond. Heb ’n absurdistische, ietwat schunnige, provocatieve spreuk voor ze bedacht, en waarmee de mannetjes tegemoet getreden kunnen worden in de toekomst..
  Die luidt:
  "..Toen ze me nog verstond…;
  toonde zij mij …. ….!"
  (‘ns kijken of dat helpt als ze dat niet meer doen!-:))

 144. Aad Verbaast 23 april 2008 om 19:56

  @Jan: aangezien de wekelijkse bijeenkomst, sinds ik je ken, nog is dorgegaan, mag ik er och vanuit gaan dat ze je nog ‘verstaan’.
  Althans als ik je stelling goed lees, die er vanavond ingegooid wordt door je.
  Dat ‘tonen’: ik ben benieuwd in welke vorm!

 145. K 3 23 april 2008 om 19:59

  Nou…over "cryptisch" gesproken Jan. Kijk even op 16.01 uur.
  En eh, waarom verstond ze jou dan niet meer? Moet ze even naar Hans Anders gaan.

 146. jan bouma 23 april 2008 om 20:02

  @Aad
  Ja dat is, zo moet ik toegeven, toch ’n beetje afhankelijk hoe die gevormd is. Sommige varianten zie ik liever ook niet! Dacht dat Jeroen Pauw ook zoiets bepleitte als "het" in een boerkini gehuld zit.. Maar mijn dames zijn allemaal zeer wel gevormd; in meerder opzicht.

 147. jan bouma 23 april 2008 om 20:09

  @K3
  Heb werkelijk nooit de idee dat men mij niet "verstaat"; maar van jouw "Pijpje Drop" kon ik geen chocola maken… Doet er niet toe.
  Lijkt je het wat? Het gespreksonderwerp van vanavond? Ik bedoel de staking die daar LANDELIJK uit voortvloeit? Ook een vorm van spelen die opgezegd kan worden door de vrouwen…

 148. Aad Verbaast 23 april 2008 om 20:29

  @Jan en K3 (en k1 en k2 uiteraard ook): zullen we dan voortaan hier maar de agenda even vasstellen voor de woensdagavond gesprekken..:-)

 149. K 3 23 april 2008 om 20:34

  @Jan. "Van drop chocola maken" lijkt me een alchemistisch hoogstandje en bovendien niet erg lekker. Maar hier uitleg over Pijpje Drop. Speciaal voor jou! Aad vroeg mij nadere informatie over jouw krokodil. En het krokodillenei dat ik gisteren had verorberd etc. Om langer verhaal( zie boven)korter te houden: toen heb ik verklaard dat alle dingen op hun tijd onthuld worden.
  Vroeger placht men te zeggen: "Hoe het met Pijpje Drop verder gaat, kun je lezen in de volgende Automaat". Mijn vader zei dit als wij als kinderen te veel wilden weten. Pijpje Drop was een soort stripfiguur die in een dagelijkse feuilleton( waar hoor je dit woord nog?) De Automaat, zijn belevenissen vertelde. Snap je `m nu ? Mooi!
  Helaas kan ik op je gespreksonderwerp van vanavond niet nader ingaan. Dat is toch "inside" en bovendien de ver-van-m`n-bed-show. However, ik wens je er wel het beoogde succes mee!Reactie is geredigeerd

 150. jan bouma 23 april 2008 om 21:01

  @K3
  Goed. Je vader, bedoel ik. Had er nog nooit van gehoord; de uitdrukking en het blad.
  Iets anders:
  Kom net van beneden en m’n voorstel is unaniem verworpen met de mededeling: "het vlees is gewillig maar de wil is zwak! Dus dat wordt niks om die vrouwen hiermee te mobiliseren!"
  Het gezonde verstand dan maar zonder de primitieve driften, alhoewel je die ook niet uitschakelen kunt. Hopeloos.
  (ga weer naar beneden)
  @Aad
  Alle suggesties zijn welkom voor een agenda.

 151. Aad Verbaast 23 april 2008 om 21:24

  @K3: ik snap dat je je niet laat kelderen vanavond! Je bent daar niet eens!
  Het is zoals je schrijft, dus letterlijk e figuurlijk een-ver-van-je-bed-show..

 152. Aad Verbaast 23 april 2008 om 21:28

  @Jan:
  wat nu, als je agenda voorstellen al unaniem worden afgewezen.
  Aan de andere kant: de wil is zwak schrijf je..
  Dan moet er toch iets voor je te verhapstukken zijn!
  Vlees (‘gewillig’) noch visch? Bot vangen?

 153. jan bouma 23 april 2008 om 21:30

  @Aad
  K3 is al lang geleden afgestudeerd; met vlag & wimpel geslaagd! Heb je nog wel suggesties voor de uitbreiding van de "agenda" waardoor we brood en spelen kunnen behouden?

 154. Aad Verbaast 23 april 2008 om 22:01

  1. opening
  2. ingekomen stukken
  3. onkruid wieden en verdelgen
  4. tranen van krokodillen
  5. een brug te ver
  6. wie kan er nog brood van bakken
  7. pauze: speelkwartier
  8. creatief met kurk
  9. naast brood en spelen: WVTTK
  10. rondvraag
  11. vegen en afwassen.

 155. jan bouma 23 april 2008 om 22:32

  @Aad
  Ze zijn blijven steken bij de "ingekomen stukken" en wel die van 21.04 : 19.06 uur (zie hierboven). Met de vraag: "wanneer worden die voorstellen nu eindelijk uitgevoerd?"
  Het was een korzelig gestelde vraag want schamperend werd vervolgens gezegd: bij niet uitvoering van die voorstellen kunnen we het brood en de spelen wel schrappen in de toekomst! Dus… Pick your choice als slotcommentaar.
  Ze zijn inmiddels vertrokken.. Hier laat ik het ook bij. Men kan zich melden voor de antwoorden (desgewenst).

 156. Aad Verbaast 24 april 2008 om 00:05

  @Jan: nou dan zijn jullie niet erg opgeschoten.
  Maar dan zou ik toch, na de korzelige opmerking, en als ik de discussieleider was geweest, onmiddellijk gezegd hebben: prima! Jullie zitten nu al bij agenda punt 3: onkruid wieden en verdelgen.. Dames hoe denken jullie dat te gaan doen?
  Maat ja ik zat niet in die kelder, en ga nu dan ook maar naar boven opstijgen :-)Reactie is geredigeerd

 157. jan bouma 24 april 2008 om 09:42

  @Aad
  Goedemorgen
  Even voor de "vrolijke noot" als opening. Ik keek gisteren even terug P&W (via uitzending gemist) naar mevr. Mariëtte Hamer, de nieuwe PvdA-fractievoorzitter. Ze had het over "het gebrek aan vertrouwen voor de toekomst van de kiezers..". Tsja! Kon me daar wel wat bij voorstellen. Zie het McKinsey-rapport dat ik aanhaal (pg. 164) en zelfs de achterflaptekst van m’n boek. Jan Marijnissen, een dag later in de VK idem. Hun analyses waarom dat gebrek van vertrouwen er is waren onjuist. Die redenen leest men hierboven… Ze missen het globale overzicht zou je kunnen zeggen. Enfin. De overdonderde stilte op dit blog (behoudens een paar moedige reageerders, hoor!) spreekt ook boekdelen!
  Ga weer m’n wereldtuin in; de metaforische ja.
  Tot later…

 158. Aad Verbaast 24 april 2008 om 10:32

  @Jan: "gebrek aan vertrouwen voor de toekomst van de kiezers" kun je rustig het understatement van het jaar noemen..
  Vrolijke noot: Hamer-stuk?Reactie is geredigeerd

 159. K 3 24 april 2008 om 10:41

  Die Aad@!! (23-4 21.24u.) Je bent me er eentje! Een speurneus. Tipje van de sluier heb je zelf opgelicht! Maar, ik heb òòk een (wijn)kelder. Ben dus niet ingeroosterd bij de woensdagavondclub, zoals je constateerde, maar de zondagclub..wel zo stichtelijk. Ik heet namelijk puriteins te wezen… Ja, ook dat nog! En: ze weet het wel spannend te houden!Maar goed, alle gekheid op een stokje:
  @Jan en @Aad. Pijpje Drop heb ik daarnet op Google gevonden. Daar staat ook alles! Het was een stripfiguurtje, een negerjongetje. Je kreeg het stripblaadje bij afname van een kannetje petroleum ,welke door de olieman(die van het liedje over het Fordje,een automobiel met een slinger) in de vorige eeuw aan huis werd bezorgd. Er was over het algemeen nog geen electrisch licht. Men had thuis olielampen als verlichting en petroleumtoestelletjes waarop gekookt werd. Het stripboekje, De Automaat genaamd, was een soort klantenbinding via de kinderen. Maar Aad en Jan, dit item past wel een beetje in jullie verhaal over de energievraagstukken.
  En over vragen gesproken, speciaal voor Jan. In DWDD( uitzending gemist) gisteravond zagen we een stukje interview met W.F. Hermans door Adriaan van Dis. W.F.H. duldde ècht geen tegenspraak!Reactie is geredigeerd

 160. jan bouma 24 april 2008 om 11:31

  @K3
  @Aad
  Beiden dank voor een deskundig commentaar! @K3 heeft natuurlijk wel een tiental jaren voorsprong op Aad…-:))
  Leuk dat je dat even opzocht K3; de historie telt, zo blijkt maar weer. En wat WFH betreft (ga dat zeker even nakijken) meen ik mij iets te herinneren met Van Dis… Zo van: "Meneer, u moet naar mij luisteren, ik kom helemaal uit Parijs… enz"; als het dat fragment is.
  Maar ik wil nu juist graag wel tegenspraak; dat is het verschil met WFH!
  Alleen: ik hoor niks!
  K3 morgen veel succes met je krokodil…; en laat het volk maar gissen wat we daarmee bedoelen; ’t staat ergens beschreven.
  Nog een opmerking:
  Als ik hierboven in m’n ochtendcommentaar de bestaande politieke partijen hekel is dat om reden dat die partijen zich eerst zouden moeten willen opheffen om de mondiale problemen op te kunnen lossen! Dat klinkt ingewikkeld maar is het niet. Waarom niet? Omdat geen enkele partij ter wereld, waar dan ook, de oplossing kan bieden omdat… zij zich eerst dient te verlossen van dat "partijpolitieke belang"; idem dat van "de religie".
  Zolang dat niet het geval is kun je onmogelijk de gehele wereldgemeenschap representeren. En aangezien het ‘wereldse gemeenschappelijke belang" weer samenvalt met het individuele belang is dat de trigger, tevens het obstakel, kennelijk om mijn voorstellen te aanvaarden.
  En let op! Ik verkondig hiermee geen obligate wijsheid als: roken is slecht voor uw gezondheid’ (dat we allemaal wel weten) maar een wezenlijk onderling correlerend belang waarin het private belang samenvalt met het wereldse communale belang. Dat begrijpen de stomkoppen niet!
  Ga weer terug naar m’n metaforische wereldtuin, om wat op te ruimen voor de dames die komen…; en ik zal ze het opnieuw proberen uit te leggen.

 161. Aad Verbaast 24 april 2008 om 11:50

  @K3: ik begreep al eerder (ergens hierboven) dat je al lang met vlag en winmpel, cum laude, de erefluit van wijdheid, etc. door alle examens van Jan was gerold.
  De wonsdagavond "masterclasses" hebben dan geen toegevoegde waarde meer.. Misschien wel dat je er bij zou zijn om de orde een beetje te handhaven.. Ze zijn immers door grote onenigheid alleen al over de agenda, niet verder gekomen dan ingekomen stukken..Maar (wat ik begrijp) die stukken waren al allang binnengekomen immers!! En Jan: die keek er naar..
  Pijpje: dank dat deze leemte in mijn opvoeding inmiddels ook weer is opgevuld.

 162. Aad Verbaast 24 april 2008 om 11:56

  @Jan: toch wel even een serieuze vraag.. Ik dacht dat met je ideeën het helemaal niet nodig was om de bestaande poltieke structuur te veranderen (slelchts een paar premissen accepteren en klaar), en het dus niet nodig is de partijen op te heffen noodzakelijkerwijs.. Ik begreep dat het gewoon kon blijven bestaan (in het kader: laat ze maar rotzooien, de wereldraad lost de echt belangrijke problemen toch wel op).
  Dus nu ben ik jouw draad even kwijt..
  Verder: die drie dames komen pas midden mei begreep ik van je eerder
  En je bent nu al minimaal drie dagen druk (druk, druk) in de weer, en nog bijna drie weken te gaan..
  Die damens komen slechts voor een kopje thee..
  Vragen:
  1. sloof jij je altijd zo exorbitant uit voor (dames?)bezoek?
  2. met deze lange voorbereidingen per bezoek: kun jij slechts één maal per maand iemand ontvangen?
  Gewoon nieuwsgierig uiteraard..
  P.S. staat het Mithrasblog al op je site?Reactie is geredigeerd

 163. jan bouma 24 april 2008 om 12:27

  @Aad
  Terzake het "communale wereldbelang" heeft geen enkele politieke partij in haar programma die prevalerende betekenis staan die daaraan moet worden toegekend. Inderdaad! Ik wil ook niets veranderen binnen de nationale betekenis(sen) van de nationale partijen. De trigger hier is evenwel dat die partijen niet begrijpen dat zij hun prioriteitsstellingen verkeerd stellen. Zowel het individuele belang, als het partijpolitieke belang, en zelfs het nationale belang, dient ondergeschikt te zijn aan het communale wereldbelang omdat anders dat private en nationale belang weer niet gediend wordt.
  Dus ik wil niets veranderen aan de nationale belangenbehartigingen door de nationale partijen doch slechts hun prioriteitsstellingen wil ik veranderen.
  Zij stellen hun prioriteiten verkeerd. Tot op heden begrijpt men kennelijk niet dat je nationale problemen slechts kunt oplossen door ook naar het wereldse communale belang te kijken en dat te dienen.
  2.
  Ja, het Mithrasblog staat op m’n website. Men hoeft slechts dat aan te klikken en men kan een uitgebreide discussie volgen.
  3. Bezoek van de 3 Vkblogsters. Ik acht ze dermate belangrijk dat alle inspanningen, die ik mij getroosten moet, ook verantwoord zijn.

 164. K 3 24 april 2008 om 12:27

  Aad@ Met vlag en wimpel? En als extra Honoris Causa… geloof `t maar niet. Ik ben een S.A. Select Autodidact.Ongeleid projectiel, soms, maar voor de rest een volkomen nitwit wat de politiek betreft. Van politiek snap ik niet veel, in zoverre dat ik "haar" door mijn eigen geenszins rose bril bezie. Aldus heeft men aan mijn comment(aar) aangaande dezes absoluut niets. Hoewel het niet wegneemt dat nitwitcommentaar soms heel verfrissend kan zijn.
  Meer in de trant van "Fokke en Sukke", zo van: hééé’, wat heb ik nou an me fiets hangen…
  Aad@ het is een misvatting dat ik de intentie had jouw eventuele leemtes in kennis bij te willen spijkeren. Maar soms steken we wel van elkaar iets op. Ik meer van jou dan jij van mij.
  Voorgaande was een aanloopje tot het volgende : De ware liefhebber kan van Jan iets leren. Hij is een wandelende filosofie-bibliotheek en bij Twee voor Twaalf zou hij best eens kunnen winnen. Eveneens beschikt hij over een uitzonderlijke hoeveelheid parate kennis op divers gebied: o.a. juridisch, flora en fauna met ontzagwekkend veel now how betreffend nomenclatuur. Je wordt er soms duizelig van en hij kletst je de oren van je hoofd.
  Wie zich aan zijn kennnis wil laven is dus bij hem aan het juiste adres. Voor wie dit niet wenst betekent het simpel "paarlen voor de zwijnen". Excusez…
  N.b. wie een tuin als een voetbalveld heeft moet er soms weken over doen om deze in deze in volle glorie te kunnen tonen. Zelfs met behulp van tuinlieden, want Jan houdt de supervisie op zijn wereldtuin.
  Zo men weet wordt met Koninginnedag ook maanden van tevoren alles voor Hare Majesteit in gereedheid gebracht…Reactie is geredigeerd

 165. Aad Verbaast 24 april 2008 om 12:38

  @K3: ik zie dat je niet alleen een stille bewonderaar van Jan, bent maar ook in publieke teksten van je.
  Maar, zijn boek lezend: ik geloof onmiddellijk dat Jan een belezen man is en van alle historie thuis is, ook in de eigen wereldtuin!
  Politiek, nitwit: daar hoef je geen reserves uit te spreken hoor.. Want wees eerlijk: is dat uberhaupt te begrijpen wat daar allemaal gebeurd? (Ze begrijpen het zelf niet eens!). Die vraag is toch haast eentje van de retorische soort, zou ik zeggen 🙂
  P.S.: Rest v.d. middag: uitlaten geblazen!Reactie is geredigeerd

 166. jan bouma 24 april 2008 om 17:30

  @K3
  Dank voor je woorden maar je overdrijft schromelijk! Zo is m’n hele deterministische pantkunde met de talloze botanische namen alweer in de vergetelheid geraakt omdat.. de autochtonen (!) die verdrongen hebben in de laatste jaren. Die strijd zit erop! Daarvoor kun je dan beter gaan naar De Uithof (Utrecht) op het universiteitscomplex. Ze hebben daar de omvangrijkste rotstuin van Europa maar ook… een gigantische ploeg mensen die het allemaal bijhouden en vooral in bedwang houden want… de autochtonen zijn er altijd en overal. Lijkt verdomme de wereld wel! Alleen met geweld, kunst en vliegwerk hou je de allochtonen in leven binnen de autochtone wereld. Nochtans: er zijn overlevers voor de dames als ze komen…
  Ben jij klaar met je krokodil voor morgen? Want die hoort ook in elke tuin! @Aad weet hier alles van.

 167. Aad Verbaast 24 april 2008 om 19:28

  @Jan Bouma: aangezien je je tot K3 wendt (of keert)heb ik daar niets aan toe te voegen.
  Ik merk wel dat ze er wat stilletjes van is geworden 🙂

 168. Aad Verbaast 24 april 2008 om 19:48

  Rond een uur of acht toch maar even er weer een nieuwe blog opgezet..
  Deze keer een ‘softe’ blog.. maar uiteraard altijd met diepere gronden.. 🙂

 169. jan bouma 24 april 2008 om 19:56

  @Aad 19:28
  K3 heeft geen tijd; ze moet haar krokodil verzorgen voor morgen; en geloof me met goede reden.
  Blijkbaar hebben alle andere mensen het ontzettend druk met "het brood en de spelen" van dit moment en die kijken niet naar morgen.
  Wil niet teveel hierover doorzeuren maar ik v e r b a a s me nu ook eens!
  Apres nous le déluge! luidt blijkbaar hun motto.Reactie is geredigeerd

 170. K 3 24 april 2008 om 20:32

  @ Aad en Jan succesievelijk: Welnee, een "stille bewonderaar ben ik niet." Personen bewonder ik niet zozeer, in de vorm van idolaat zijn, maar wel hun prestaties en talenten.
  En Jan, ik overdrijf niet hoor, als ik zeg dat je iemand de oren van het hoofd kunt kletsen. Dus niet te bescheiden hè? ( doordenkertje dus: smile).
  Resumerend en in alle nuchterheid: Jan is heus een "wandelende encyclopedie en boekenkast" en is van mening dat iedereen kan snappen waar hij het over heeft. Nu kun je op je vingers natellen dat dit bij mij zeker niet altijd het geval was. Soms heb ik op m`n tenen moeten staan, dat wil je niet weten. Als ik fit was dan snapte ik het wel. Maar als de concentratie het door moeheid liet afweten dan zou iedereen de vraagtekens hebben gezien die boven mijn hoofd opstegen…Doch als je even de juiste frequentie te pakken hebt, dan kun je het boek wel bevatten.
  Aad, je hebt dus een nieuwe blog. Ik ben benieuwd en ga straks even kijken. Succes met de nieuwe editie!
  P.s. Ik denk dat Jan, die even mijn "zaakwaarnemer" was, met "krokodil verzorgen" doelt op het klaren van een megaklus. See you on the other blog!!Reactie is geredigeerd

 171. Aad Verbaast 24 april 2008 om 20:34

  @Jan: ik ben verbaasd dat je nog verbaast bent over één van de grootste volksziektes die er zijn: après nous le deluge!
  Dat moet je toch al lang in jouw smiezen gehad hebben!
  Het is ook wel een beetje het thema van het volgende blog.. 🙂

 172. jan bouma 24 april 2008 om 23:00

  @Aad
  Misschien ook voor het eerst en het laatst… maar… a practical joke? Als je hierboven op die titel klikt kom ik uit bij Gus Bolden te Groningen met een blog getiteld "Komeet"… Je gaat wel als een komeet moet ik zeggen maar… hoe kan dit? Leek me best een aardig blog , hoor van Gus… Geintje? Dan zal ik het nu even overzetten naar je echte blog.-:))

 173. Aad Verbaast 24 april 2008 om 23:20

  Ik zal het meteen rechtzetten Jan.. een foutje in de techniek..
  Dus ik verwijder mijn reactie (met de verkeerde link, anders extra verwarring), en geef nu de juiste:http://www.volkskrantblog.nl/bericht/197910

 174. Pingback:Wat aan topsport schort « Aad Verbaast

 175. Pingback:De oorlogsdrang van het Vierde Rijk « Martin Vrijland

 176. Pingback:De oorlogsdrang van het Vierde Rijk | Martin Vrijland

 177. Henk 7 juni 2017 om 13:13

  Er is een menssoort die alles geloof wat een verkozende vertelt en er is een menssoort die kan nadenken wat die verkozende wil.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: