Aad Verbaast

te gek voor woorden eigenlijk

Tag archief: ceasar

Geef het volk brood en spelen!

een meer dan 2000 jaar oud concept. geef het volk ‘brood en spelen’ en ze zijn rustig. zo actueel als maar zijn kan.

Ruim 2000 jaar geleden voerde Gajus Julius Caesar het concept in van “Panem et Circensus” (brood en wagenrennen). Gratis eten, drinken en vermaak waar de toeschouwers juichten in de Amfitheaters en Colosseums waar gestreden werd op leven en dood.
Het volk werd daarmee rustig gehouden. Het voorkwam dat de morrende bevolking in opstand kwam.

Waar staan we nu?

Brood.
In de wereld woedt op dit ogenblik een voedsel prijsspiraal die zijn weerga niet kent.
De FAO (Food en Agriculture Organisation van de VN) waarschuwt voor serieuze sociale onrust en ernstig groeiende voedseltekorten wereldwijd.
Voorbeelden van prijsstijgingen het afgelopen jaar:
Mais: 31%
Rijst: 74%
Soya: 87%
Graan: 130%
In Europese landen zijn de prijzen van melkproducten met ruim 15% gestegen. Melk- en boterbergen zijn verleden tijd.

China kende de grootste stijging in voedselprijzen het afgelopen jaar met een stijging van 25%. Eieren en vlees zijn in China met bijna 50% in prijs gestegen. In Sri Lanka is de prijs van het voedsel gestegen met 17%, in Pakistan en Indonesië met 16%, in Rusland en Latijns-Amerika met meer dan 10%.
Zonder tussenkomsten van de regeringen zouden de prijzen nog meer gestegen zijn. Geef ze brood en speeltjes immers.

Er zijn meerdere redenen voor deze prijsspiraal, ook nog allemaal elkaar versterkend:

1. Sterk toegenomen vraag naar voedsel en ander voedsel.
Overal, maar met name uit China en India. Door stijgende welvaart en veranderende eetgewoonten is de vraag naar voedsel niet alleen gestegen, maar ook de vraag naar minder efficiënt te fabriceren voedsel. Voorbeeld: de sterk gestegen vleesconsumptie van Chinezen (nu 50 kilo/pp/jr, was 20  jaar geleden 20kg) vereist veel meer (eetbare) grondstoffen dan het oorspronkelijke dieet.

2. De sterk gestegen prijs van de olie.
Die veel hogere prijs beïnvloedt de productie van voedselproducten, meststoffen (om ze produceren), en het transport er van. Met name voedselimporterende landen (Afrika..) betalen inmiddels de dubbele hoofdprijs.

3. Veel lagere oogsten, door rampen mede toegeschreven aan klimaatswijzigingen.
In 2007 zijn 57 landen getroffen door ongekend grote overstromingen. Aan de andere zien we mislukte oogsten door onverwacht grote droogten (b.v. Australië). Er wordt voorspeld dat droogte en woestijnvorming de oogsten in de zwaarst geraakte landen in Afrika zal halveren in de komende 12 jaar.
 
4. spectaculaire groei van de vraag naar bio-brandstoffen.
Voorbeeld: één derde van de maïsoogst in de Verenigde Staten, dat de grootste voedselexporteur ter wereld is, wordt inmiddels gebruikt voor de productie van biobrandstoffen in plaats van voedsel. Een volle tank ethanol voor een terreinwagen vergt dezelfde hoeveelheid maïs dan die benodigd is om brood en voedsel te produceren voor één persoon gedurende één jaar volgens de wereldbank.

5. Hamsteren en speculeren.
Met stijgende prijzen worden voedselvoorraden gehamsterd door overheden (eigen volk eerst), en nog eens gehamsterd door opportunistische ondernemers, die uiteraard voorzien dat de prijzen nog verder zullen stijgen. Aandeelhouders zijn daar zeer content mee..

Een op de zeven mensen in deze wereld heeft niet genoeg voedsel. Nu al. Dat groeit versterkt mee met deze groeiende tekorten. Het gaat dubbel op immers.

Spelen:
Het grootste sportevenement ter wereld komt er aan.
Miljarden mensen gekluisterd aan de ‘buis’ als ze al een buis hebben..
De actiegroepen liften lustig mee op deze wereldwijde interesse en hebben wel wat bereikt inmiddels.
Het IOC (en daarmee ook het NOC) hebben onder druk van de publieke opinie hun “verweer” gewijzigd.
Was het eerst: je moet sport en politiek niet mengen.
Nu zeggen ze: juist omdat het in China gehouden wordt, kunnen we een wezenlijke bijdrage leveren aan het verbeteren van de mensenrechten daar.
Steun dit evenement dus, komt allen, wordt er nu beweerd.

Dus: die landen die de mensenrechten het meest schenden ter wereld zullen bij de volgende vergeefbare Olympische Spelen nu heel ogen gooien om dat binnen te halen!! Daar kun je weer dat vergif op in nemen..

Brood en spelen.
Ik ga met gemengde gevoelens kijken naar dat wereldwijde ‘verbroederende’ sportevenement.
Een letterlijke “ver-van-mijn-bed show. Wie verdienen eigenlijk al die gouden medailles??
Met een lekker biertje en een zak zoutjes voor de buis. Nou ja, beide wel wat duurder geworden inmiddels door de hoge graan- en maïs-prijzen.
Maar “who cares”?

Ik geniet en juich mee. En ik denk dan maar even niet aan wat verder gaande is in de wereld.
Laat de wereld intussen maar op de fles gaan.. kan ik er immers wat aan doen? Ik heb net weer een spaarlampje gekocht.

“Onze economie kan wel tegen een stootje”, zei ‘onze Caesar’ onlangs nog.

Is er in 2000 jaar veel veranderd?
Nee. Het zijn nog steeds ‘brood en spelen’.

Maar hoe lang kun je het volk van “onze” wereld nog zand in hun ogen gooien opdat ze rustig zullen blijven..