Aad Verbaast

te gek voor woorden eigenlijk

Tag archief: os

Paus doet boekje open over dopinggebruik

pausbenedictusXVI
Rome. “Hoe sneller we ons kunnen voortbewegen, hoe efficiënter onze tijdbesparende apparaten worden, des te minder tijd we nodig hebben” aldus Paus Benedictus XVI. “De vraag naar God lijkt niet belangrijk.” De Paus fietst  daarmee dwars door de heersende zwijgcultuur en doet  een boekje open over het wijdverbreide dopinggebruik binnen de kerk.

Kerkelijk historicus Sam Klepel duidt het als een opvallende doorbraak in het denken van het Vaticaan. “Het is evident dat sinds Johannes de Doper het dopinggebruik in de kerk ongekend populair is geworden. Wilde je echt meedoen dan ontkwam je er eigenlijk niet aan” Maar om er nu deze waarde aan te hechten duidt hij toch als het aantrekken van het boetekleed en getuigen van een “hoog kop van Jut gehalte”.

Roderick Vonhögen (parochievicaris en podcaster) ziet het allemaal positief. @pontifex opent hiermee deuren die lang gesloten bleven volgens hem.  Met een “slappe hap” trek je het niet in deze snelle tijd. Zelf ontkent hij ook niet langer meer ook wel eens iets gebruikt te hebben. “We staan immers voor een uitdagende missie”.

“Dan maar wat water bij de wijn doen”, voegt Antoine Bodoir (voormalig plebaan en hoogleraar) desgevraagd toe als we om zijn reactie vragen. Als insider van het Vaticaan juicht hij openheid toe.  “Eeuwenlang is het biechtgeheim het fundament onder de kerk geweest. Nog langer ‘voor gaas gaan’ past niet meer in deze moderne tijd. Openheid in combinatie met vergeving zijn de nieuwe peilers waarop de kerk zal gaan drijven. Eigenlijk zag je het al aankomen toen de Paus in zijn laatste boek schreef dat er geen os en ezel in de kerststal waren. Dat was tóch een open baring van jewelste?!”

De media zijn beduidend minder mild in hun reactie. Mart Smeets (oud journalist) beseft nu ook dat hij jaren is misbruikt en voelt zich nu pas “echt genaaid”. Peter Vandermeersch (NRC) reageerde met: “ik voel me een bedrogen minnaar

De Stichting ter Bevordering van het Dopinggebruik verwacht dat deze tijding met een sisser zal aflopen. Een inderhaast opgesteld persbericht stelt:  “Ze doen hun plas en alles blijft zoals het was. Verder is het natuurlijk een open deur dat als je sneller gaat met beter materiaal je minder tijd nodig hebt. En dat de Paus stelt dat de vraag naar God niet belangrijk is zien wij als teken dat hij in ieder geval geen grootverbruiker is van geestverruimende middelen. Wij pleiten overigens al langer voor aanpassing van de rituelen: van doping zou pas sprake mogen zijn na het behalen van het zwemdiploma. Dat geeft de zekerheid dat je het kind niet met het badwater weggooit met alle narigheid van dien.”

De katholieke kerk wordt al jaren achtervolgd door allerlei schandalen. De Paus staat er voor met de nodige hervormingen schoon schip te maken. Dat de Paus zijn butler (die het altijd heeft gedaan) vlak voor de Kerst nog gratie verleende past dan ook naadloos in de queeste het vertrouwen terug te winnen van de ruim één miljard gelovigen die al zo lang goedgelovig langs de zijlijn staan.

One World One Dream

de prachtige slogan voor de olympische spelen. wat zit daar achter? de vragen en de antwoorden.
 
Sport verbroedert:
Waarom loopt iedereen zo trots achter de eigen vlag?
Waarom is het een grote eer de vlaggendrager te zijn?
Waarom wordt er gestreden voor het landenklassement?
Waarom spelen we het volkslied van (enkel) de winnaar?
Waarom wordt er dan gestreden om die ene gouden plak?
Waarom probeert iedereen te winnen, en doen ze daar alles voor?
Waarom krijgt de winnaar alle lof. En worden de verliezers vergeten?
Waarom wordt er als er gewonnen is meteen de nationale vlag gepakt?
Waarom juichen we allemaal voor de ‘eersten’ die de rest achter zich laten?
Waarom lachen en zwaaien die wereldleiders enkel als ‘hun’ land voorbijkomt?
Waarom praten we over ‘een wereld van verschil’, in plaats van ‘een wereld van gelijkheid’?

Waarom is ‘verbroederen’: er alles aan doen de meerdere te zijn van je ‘broeder’?

“Meedoen is belangrijker dan winnen”
Waarom mogen alleen potentiële winnaars meedoen?
Waarom worden alleen winnaars idolen van het eigen volk?
Waarom is het een onderlinge strijd van alleen topsporters?
Waarom zijn er altijd meest  verliezers naast een enkele winnaar?
Waarom krijgt de winnaar eeuwige roem en worden de verliezers vergeten?
Waarom worden er oorlogen uitgevochten in deze wereld: om te winnen of om mee te doen?
Waarom hebben meer dan 1 miljard mensen te weinig te eten? Mogen ze niet meedoen?
Waarom wordt er geen voedsel geleverd? Omdat ze dan misschien ook meedoen?
Waarom is ‘anders zijn’, in veel landen reden om in de gevangenis te komen?
Waarom is meedoen voor heel veel mensen slechts een gedwongen keuze?
Waarom worden wapens geleverd? Zodat ze ook mee te kunnen doen?
Waarom doen we mee, als we worden gevraagd mee te vechten?
Waarom wordt er niet gedeeld? Mogen anderen niet meedoen?
Waarom hebben we het over wereldleiders en grootmachten?
Waarom is niet winnen verliezen, en delen niet winnen?

Waarom doen we daar nog aan mee?

One World One Dream..
Waarom denken zo velen: als het niet goedschiks kan dan maar kwaadschiks!
Waarom denken zo velen: als het dan maar wel volgens mijn droom is!
Waarom denken zo velen: als het dan maar wel mijn wereld wordt!
Waarom denken zo velen: maar wel volgens mijn agenda!
Waarom denken zo velen: wel met onze spelregels!
Waarom denken zo velen: en ik als scheidsrechter!

Waarom hebben zo velen die droom? En niet die andere?

China als’ gastland’:
Zal China de gouden medaille winnen: voor hun droom: namelijk hun wereld? Ze gaan er wel voor.
Zat de tribune vol met die leiders, coaches en bonzen, om te ‘verbroederen’?
Denken ze niet allemaal: mijn wereld, volgens mijn droom?
Maar met als doel om ‘natuurlijk’ zelf te winnen?
Verborgen agenda’s?
Tegen elke prijs?
Welke prijs?
Topsport?
De top?

Waarom is die droom wereldwijd feitelijk nu één grote nachtmerrie?
Daarom?

Was er maar één droom waar we allemaal in vrijheid achter konden staan: One World One Dream.
Dan zou het geen droom meer zijn.
Maar een duurzame realiteit.
Duurzame vrede.
Één wereld.
Rust.

Zondag 24/8 14:00: de sluitingsceremonie. Kijk er eens echt naar..

Noot:
1. China en Amerika claimen beiden dat ze aan het hoofd staan van het landenmedailleklassement.
Amerika heeft de meeste medailles. China de meeste gouden plakken.
Nederland is trots: ze tellen ook mee…

2. Het vervolg van:
Georgië: wie heeft de leiding?
Oorlog? Het is al lang oorlog, en dat zal alleen maar erger worden..

En: Verkiezing nieuwe Olympische sporten.

Verkiezing nieuwe Olympische sporten.

het ioc blijft scherp en innovatief. lidstaten zijn gevraagd naar suggesties voor nieuwe sporten die kunnen worden toegevoegd aan de al imposante lijst van bestaande sporten.
Na vele en lange marathonzittingen is er inmiddels een gedragen shortlist uitgekomen.
Uw razende reporter heeft deze nog strikt geheime lijst (en notulen) onder ogen gekregen.
Hier een kort overzicht.

Basketbowlen
Voetschimmelen
Discushappen
Tafelwerpen
Ringlopen
Kogelkoppen
Rektrekken
Gewichtvormen
Hordenzwemmen
Fietsdopen
Sprintkruipen
Paalzitten
Honkvasten
Zwemkrampen
Paardslingeren
Zeilvlakken
Speervangen
Waterdeppen
Hoogvallen
Vérzakken
Poolstokboren

De geachte lezers kunnen hieronder hun stem uitbrengen (met motivatie) welke sport/sporten als eerste zouden moeten worden toegevoegd. Er zijn leuke prijzen te winnen!
Het gerucht gaat dat Stripman  (met zijn geheimzinnige hulpman) wellicht de sporten van zijn/de voorkeur eens zal visualiseren. Dat kan nog wat worden!

P.S.: Uit de notulen blijkt dat de volgende Chinese volkssporten het niet gehaald hebben:

Ophangen.
Orgaantjepik.
Executeren.
Censureren.
Falungongbashen
Mensenontrechten
Heropvoeden
Milieuvervuilen.
Kolonialiseren.
Tibetteren.

China meent dat ze hoge ogen gooien in het kunnen leveren van medaillekandidaten.

Maar hebben ook vooralsnog begrip voor het argument van het IOC dat het weliswaar sporten zijn die wereldwijd intensief en op hoog niveau worden beoefend, maar dat uit onderzoek is gebleken dat de kijkcijfers nogal tegenvallen..

“We krijgen ze wel klein”, was de Chinese reactie. We trainen flink door!

Vrijdag de opening. Van de Spelen althans.
Zoals wereldwijd de ogen gesloten blijven, zal ook dit feestje ongetwijfeld ‘oogverblindend’ zijn..

Geef het volk brood en spelen!

een meer dan 2000 jaar oud concept. geef het volk ‘brood en spelen’ en ze zijn rustig. zo actueel als maar zijn kan.

Ruim 2000 jaar geleden voerde Gajus Julius Caesar het concept in van “Panem et Circensus” (brood en wagenrennen). Gratis eten, drinken en vermaak waar de toeschouwers juichten in de Amfitheaters en Colosseums waar gestreden werd op leven en dood.
Het volk werd daarmee rustig gehouden. Het voorkwam dat de morrende bevolking in opstand kwam.

Waar staan we nu?

Brood.
In de wereld woedt op dit ogenblik een voedsel prijsspiraal die zijn weerga niet kent.
De FAO (Food en Agriculture Organisation van de VN) waarschuwt voor serieuze sociale onrust en ernstig groeiende voedseltekorten wereldwijd.
Voorbeelden van prijsstijgingen het afgelopen jaar:
Mais: 31%
Rijst: 74%
Soya: 87%
Graan: 130%
In Europese landen zijn de prijzen van melkproducten met ruim 15% gestegen. Melk- en boterbergen zijn verleden tijd.

China kende de grootste stijging in voedselprijzen het afgelopen jaar met een stijging van 25%. Eieren en vlees zijn in China met bijna 50% in prijs gestegen. In Sri Lanka is de prijs van het voedsel gestegen met 17%, in Pakistan en Indonesië met 16%, in Rusland en Latijns-Amerika met meer dan 10%.
Zonder tussenkomsten van de regeringen zouden de prijzen nog meer gestegen zijn. Geef ze brood en speeltjes immers.

Er zijn meerdere redenen voor deze prijsspiraal, ook nog allemaal elkaar versterkend:

1. Sterk toegenomen vraag naar voedsel en ander voedsel.
Overal, maar met name uit China en India. Door stijgende welvaart en veranderende eetgewoonten is de vraag naar voedsel niet alleen gestegen, maar ook de vraag naar minder efficiënt te fabriceren voedsel. Voorbeeld: de sterk gestegen vleesconsumptie van Chinezen (nu 50 kilo/pp/jr, was 20  jaar geleden 20kg) vereist veel meer (eetbare) grondstoffen dan het oorspronkelijke dieet.

2. De sterk gestegen prijs van de olie.
Die veel hogere prijs beïnvloedt de productie van voedselproducten, meststoffen (om ze produceren), en het transport er van. Met name voedselimporterende landen (Afrika..) betalen inmiddels de dubbele hoofdprijs.

3. Veel lagere oogsten, door rampen mede toegeschreven aan klimaatswijzigingen.
In 2007 zijn 57 landen getroffen door ongekend grote overstromingen. Aan de andere zien we mislukte oogsten door onverwacht grote droogten (b.v. Australië). Er wordt voorspeld dat droogte en woestijnvorming de oogsten in de zwaarst geraakte landen in Afrika zal halveren in de komende 12 jaar.
 
4. spectaculaire groei van de vraag naar bio-brandstoffen.
Voorbeeld: één derde van de maïsoogst in de Verenigde Staten, dat de grootste voedselexporteur ter wereld is, wordt inmiddels gebruikt voor de productie van biobrandstoffen in plaats van voedsel. Een volle tank ethanol voor een terreinwagen vergt dezelfde hoeveelheid maïs dan die benodigd is om brood en voedsel te produceren voor één persoon gedurende één jaar volgens de wereldbank.

5. Hamsteren en speculeren.
Met stijgende prijzen worden voedselvoorraden gehamsterd door overheden (eigen volk eerst), en nog eens gehamsterd door opportunistische ondernemers, die uiteraard voorzien dat de prijzen nog verder zullen stijgen. Aandeelhouders zijn daar zeer content mee..

Een op de zeven mensen in deze wereld heeft niet genoeg voedsel. Nu al. Dat groeit versterkt mee met deze groeiende tekorten. Het gaat dubbel op immers.

Spelen:
Het grootste sportevenement ter wereld komt er aan.
Miljarden mensen gekluisterd aan de ‘buis’ als ze al een buis hebben..
De actiegroepen liften lustig mee op deze wereldwijde interesse en hebben wel wat bereikt inmiddels.
Het IOC (en daarmee ook het NOC) hebben onder druk van de publieke opinie hun “verweer” gewijzigd.
Was het eerst: je moet sport en politiek niet mengen.
Nu zeggen ze: juist omdat het in China gehouden wordt, kunnen we een wezenlijke bijdrage leveren aan het verbeteren van de mensenrechten daar.
Steun dit evenement dus, komt allen, wordt er nu beweerd.

Dus: die landen die de mensenrechten het meest schenden ter wereld zullen bij de volgende vergeefbare Olympische Spelen nu heel ogen gooien om dat binnen te halen!! Daar kun je weer dat vergif op in nemen..

Brood en spelen.
Ik ga met gemengde gevoelens kijken naar dat wereldwijde ‘verbroederende’ sportevenement.
Een letterlijke “ver-van-mijn-bed show. Wie verdienen eigenlijk al die gouden medailles??
Met een lekker biertje en een zak zoutjes voor de buis. Nou ja, beide wel wat duurder geworden inmiddels door de hoge graan- en maïs-prijzen.
Maar “who cares”?

Ik geniet en juich mee. En ik denk dan maar even niet aan wat verder gaande is in de wereld.
Laat de wereld intussen maar op de fles gaan.. kan ik er immers wat aan doen? Ik heb net weer een spaarlampje gekocht.

“Onze economie kan wel tegen een stootje”, zei ‘onze Caesar’ onlangs nog.

Is er in 2000 jaar veel veranderd?
Nee. Het zijn nog steeds ‘brood en spelen’.

Maar hoe lang kun je het volk van “onze” wereld nog zand in hun ogen gooien opdat ze rustig zullen blijven..