Aad Verbaast

te gek voor woorden eigenlijk

Tag archief: brood

Het Paradijs. De valse start

scheppingadam_grt

Afl. 1 uit de serie: Omtrent Het Oude Testament. Eerste boek: Het Boek van de Wordingen.
In 6 dagen knutselde God hemel en aarde in elkaar. Op die 6e dag zei God: “Nu gaan Wij de mens maken, als beeld van Ons, op Ons gelijkend..” (Gn 1:26).
Cruciale denkfout denk ik dan. Je creëert meteen keiharde concurrentie immers!

Maar zich nog van geen kwaad bewust op de avond van de 6e dag: “God bekeek alles wat Hij had gemaakt had, en Hij zag dat het heel goed was” (Gn 1:31). Niet alleen “goed” maar zelfs “heel goed”!
Hoe kon Hij zich zo vergissen? Het zou immers niet lang meer duren voordat de hel zou losbreken.
Had hij dan wat langer over nagedacht zou je toch denken. Dan maar nog even niet tevreden en genoegzaam achteroverleunen op die zevende dag.

De boel overdenkend op die rustdag kwam Hij alsnog tot de ontdekking dat nog niet alles klaar was.
In de dagen er na moest er nog wat regen gaan vallen om van alles te laten groeien. “De mens” was nog morsdood. Alle dieren ook. Dat schiet allemaal niet op natuurlijk.

“Toen boetseerde de HEER God de mens uit stof dat hij van de aarde nam, en Hij blies hem de levensadem in de neus, zo werd de mens een levend wezen”. “Daarna legde de Heer God een tuin aan in Eden..en daarin plaatste Hij de mens..” (Gn 2:8). Tuinieren kon Hij ook al.

Toch wel geschrokken dat hij in deze opzet een potentiële concurrent had geschapen, toch maar wat correctieve marktregels opgesteld om nog te redden wat er te redden viel. “Je mag van alle bomen in de tuin overvloedig eten, maar van de boom van de kennis van goed en kwaad mag je niet eten.”. (Gn 2:16-17).

Oef.. De klassieke versie van “hou jij ze dom, dan hou ik ze arm”?
En om even duidelijk te maken wie hier nou eigenlijk de baas is ook nog even een stevige sanctie op dit vergrijp gezet: “.. want op de dag dat je daarvan eet, zul je sterven.” (Gn 2:17).

Verder stevig doorgewerkt. Alle dieren de adem ingeblazen. “Maar een hulp die bij hem paste vond de mens niet” (Gn 2:20). Tja, dat krijg je als je ze dom houdt. Maar ook daar werd een oplossing voor gevonden. Neem een rib uit de man en maak er een vrouw (“hulp”) van. En zo geschiede.

Maar dan nog zo’n misser. God had ook een slang geschapen. En wat bleek? “Van alle dieren, die de HEER God had geschapen, was er geen zo sluw als de slang” (Gn 3:1).

Had dat nou niet gedaan! Nee, eigenwijs. En dan loopt het uit de hand. De mens en zijn vrouw lieten zich door die slang verleiden (“evenbeeld” dus ook eigenwijs) tot het wel degelijk eten van die verboden boom.
Op zich wel met een visionaire motivatie van die slang. “Je zult helemaal niet sterven”. “God weet dat je ogen open zullen gaan als je van die boom eet, en dat je dan gelijk zult worden aan God, door de kennis van goed en kwaad”. (Gn 3:4-5)
Dat had die slang goed gezien eigenlijk. Niet “sluw” dus, maar gewoon slim.

Want toen God er achter kwam dat ze van dat verboden fruit hadden gegeten had hij maar beter zijn woord kunnen houden: “sterven”.

Kijk, dan had hij immers zijn eerdere fouten makkelijk kunnen herstellen. Geen concurrentie meer. Opnieuw beginnen (leren van je fouten!) en juist een mens niet naar je “evenbeeld” maken, maar een gedweeë ondergeschikte. En geef hem dan ook meteen kennis van goed en kwaad (nog boetseerbaar immers) volgens Gods’ ideeën en dan was er geen vuiltje in de lucht geweest toch? Utopia! Voor eeuwig!

Maar nee, God blijkt inconsequent en alweer eigenwijs te zijn. In plaats daarvan laat hij ze leven en gaat andere straffen bedenken.

Voor de vrouw: “Ik zal de lasten van jouw zwangerschap zeer zwaar maken; met pijn zul je kinderen baren. Naar je man zal je begeerte uitgaan hoewel hij over je heerst” (Gn 3:6)

Voor de man: “.. zal de grond vervloekt zijn omwille van jou. Zwoegend zul je van hem eten.. Distels en doornen zal hij voortbrengen.. In het zweet zul je werken voor je brood..” (Gn 3:17-19).

Is dat niet ontzettend wreed en vals? Eén appel en nu zitten we eeuwig met de gebakken peren!

En dit is nog maar het begin. De ene misrekening naar de andere, en dat hebben we geweten.

Wordt vervolgd…

P.S. Binnenkort deel 2. Kaïn, Abel en nog wat van die nazaten.
P.S. alle verschenen blogs in deze serie zijn te vinden in de rechterkolom onder het kopje: “Omtrent Het Oude Testament”
P.S. Plaatje: http://www.statenvertaling.net/kunst/grootbeeld/66.html

Geef het volk brood en spelen!

een meer dan 2000 jaar oud concept. geef het volk ‘brood en spelen’ en ze zijn rustig. zo actueel als maar zijn kan.

Ruim 2000 jaar geleden voerde Gajus Julius Caesar het concept in van “Panem et Circensus” (brood en wagenrennen). Gratis eten, drinken en vermaak waar de toeschouwers juichten in de Amfitheaters en Colosseums waar gestreden werd op leven en dood.
Het volk werd daarmee rustig gehouden. Het voorkwam dat de morrende bevolking in opstand kwam.

Waar staan we nu?

Brood.
In de wereld woedt op dit ogenblik een voedsel prijsspiraal die zijn weerga niet kent.
De FAO (Food en Agriculture Organisation van de VN) waarschuwt voor serieuze sociale onrust en ernstig groeiende voedseltekorten wereldwijd.
Voorbeelden van prijsstijgingen het afgelopen jaar:
Mais: 31%
Rijst: 74%
Soya: 87%
Graan: 130%
In Europese landen zijn de prijzen van melkproducten met ruim 15% gestegen. Melk- en boterbergen zijn verleden tijd.

China kende de grootste stijging in voedselprijzen het afgelopen jaar met een stijging van 25%. Eieren en vlees zijn in China met bijna 50% in prijs gestegen. In Sri Lanka is de prijs van het voedsel gestegen met 17%, in Pakistan en Indonesië met 16%, in Rusland en Latijns-Amerika met meer dan 10%.
Zonder tussenkomsten van de regeringen zouden de prijzen nog meer gestegen zijn. Geef ze brood en speeltjes immers.

Er zijn meerdere redenen voor deze prijsspiraal, ook nog allemaal elkaar versterkend:

1. Sterk toegenomen vraag naar voedsel en ander voedsel.
Overal, maar met name uit China en India. Door stijgende welvaart en veranderende eetgewoonten is de vraag naar voedsel niet alleen gestegen, maar ook de vraag naar minder efficiënt te fabriceren voedsel. Voorbeeld: de sterk gestegen vleesconsumptie van Chinezen (nu 50 kilo/pp/jr, was 20  jaar geleden 20kg) vereist veel meer (eetbare) grondstoffen dan het oorspronkelijke dieet.

2. De sterk gestegen prijs van de olie.
Die veel hogere prijs beïnvloedt de productie van voedselproducten, meststoffen (om ze produceren), en het transport er van. Met name voedselimporterende landen (Afrika..) betalen inmiddels de dubbele hoofdprijs.

3. Veel lagere oogsten, door rampen mede toegeschreven aan klimaatswijzigingen.
In 2007 zijn 57 landen getroffen door ongekend grote overstromingen. Aan de andere zien we mislukte oogsten door onverwacht grote droogten (b.v. Australië). Er wordt voorspeld dat droogte en woestijnvorming de oogsten in de zwaarst geraakte landen in Afrika zal halveren in de komende 12 jaar.
 
4. spectaculaire groei van de vraag naar bio-brandstoffen.
Voorbeeld: één derde van de maïsoogst in de Verenigde Staten, dat de grootste voedselexporteur ter wereld is, wordt inmiddels gebruikt voor de productie van biobrandstoffen in plaats van voedsel. Een volle tank ethanol voor een terreinwagen vergt dezelfde hoeveelheid maïs dan die benodigd is om brood en voedsel te produceren voor één persoon gedurende één jaar volgens de wereldbank.

5. Hamsteren en speculeren.
Met stijgende prijzen worden voedselvoorraden gehamsterd door overheden (eigen volk eerst), en nog eens gehamsterd door opportunistische ondernemers, die uiteraard voorzien dat de prijzen nog verder zullen stijgen. Aandeelhouders zijn daar zeer content mee..

Een op de zeven mensen in deze wereld heeft niet genoeg voedsel. Nu al. Dat groeit versterkt mee met deze groeiende tekorten. Het gaat dubbel op immers.

Spelen:
Het grootste sportevenement ter wereld komt er aan.
Miljarden mensen gekluisterd aan de ‘buis’ als ze al een buis hebben..
De actiegroepen liften lustig mee op deze wereldwijde interesse en hebben wel wat bereikt inmiddels.
Het IOC (en daarmee ook het NOC) hebben onder druk van de publieke opinie hun “verweer” gewijzigd.
Was het eerst: je moet sport en politiek niet mengen.
Nu zeggen ze: juist omdat het in China gehouden wordt, kunnen we een wezenlijke bijdrage leveren aan het verbeteren van de mensenrechten daar.
Steun dit evenement dus, komt allen, wordt er nu beweerd.

Dus: die landen die de mensenrechten het meest schenden ter wereld zullen bij de volgende vergeefbare Olympische Spelen nu heel ogen gooien om dat binnen te halen!! Daar kun je weer dat vergif op in nemen..

Brood en spelen.
Ik ga met gemengde gevoelens kijken naar dat wereldwijde ‘verbroederende’ sportevenement.
Een letterlijke “ver-van-mijn-bed show. Wie verdienen eigenlijk al die gouden medailles??
Met een lekker biertje en een zak zoutjes voor de buis. Nou ja, beide wel wat duurder geworden inmiddels door de hoge graan- en maïs-prijzen.
Maar “who cares”?

Ik geniet en juich mee. En ik denk dan maar even niet aan wat verder gaande is in de wereld.
Laat de wereld intussen maar op de fles gaan.. kan ik er immers wat aan doen? Ik heb net weer een spaarlampje gekocht.

“Onze economie kan wel tegen een stootje”, zei ‘onze Caesar’ onlangs nog.

Is er in 2000 jaar veel veranderd?
Nee. Het zijn nog steeds ‘brood en spelen’.

Maar hoe lang kun je het volk van “onze” wereld nog zand in hun ogen gooien opdat ze rustig zullen blijven..