Aad Verbaast

te gek voor woorden eigenlijk

Tag archief: brief

Mijn brief aan Barack Obama..

U wordt vandaag officieel de 44ste president van de Verenigde Staten. De hartelijke felicitaties alvast! Het zal een historische dag worden, en ik kijk er vol verwachting naar uit. Net als iedereen mag ik aannemen.

Bij deze geef ik u een bijpassend cadeau. Een met de hand gemaakte vulpen.

Waarom een vulpen zult u vragen. Het antwoord is eenvoudig. Als ‘de machtigste man op aarde’ kunt u met een paar pennenstreken de wereld voorgoed ten goede veranderen.

Als morgen de feestelijkheden achter de rug zijn, vraag ik u slechts een paar handtekeningen te zetten onder enkele Internationale Verdragen. Het is uw eerste werkdag immers.

“I will listen to you” hield u de wereld en uw kiezers voor. Luister en huiver. Ik geef u hierbij een (voorlopig lijstje) zodat u meteen kan beginnen.

Statuut van Rome
Uw voorganger en partijgenoot Clinton heeft dit verdrag getekend. Bush heeft deze ondertekening teruggetrokken. Amerika ontrekt zich daarmee aan elke controle van het Internationaal Gerechtshof. Tekenen!
Als verlengstuk hiervan mag u de American Servicemembers Protection Act (ook wel “The Hague Invasion Act” genoemd) schrappen. De wet waarmee Amerika zich  het recht voorbehoud om waar ook ter wereld een Amerikaans staatsburger die verdacht is van misdaden tegen de mensheid gewapenderhand te bevrijden.
Net als alle Artikel 98 Verdragen. Verdragen die u bilateraal hebt gesloten hebt met inmiddels meer dan 100 landen om van oorlogsmisdaden verdachte burgers van elkaar niet uit te leveren aan het Internationale Gerechtshof. De redenen waarom kunt u hier  lezen.

CEDAW: Convention on Discrimination against Women
Slechts een paar landen ter wereld hebben dit verdrag niet geratificeerd. Waaronder Amerika, Sudan, en Iran. Uw voorganger Bush kwam niet verder dan “generally favorable”. Daarmee impliciet de rechten van de vouw niet erkennend.

Convention on the Rights of the Child
Naast Somalië is Amerika het enige land ter wereld dat dit verdrag niet heeft geratificeerd. Redenen: in enkele van uw staten is de doodstraf voor kinderen nog toegestaan. Verder ronselt uw land nog soldaten onder de 18 jaar. Wilt u kindsoldaten naar het front sturen? Staat u achter de doodstraf? En de doodstraf voor kinderen?

International Covenant on Economic, Social en Cultural Rights
142 landen hebben dit mensenrechten verdrag inmiddels geratificeerd.  Amerika niet. Motivatie: je kan er naar streven, maar mensenrechten mogen niet onderling worden afgedwongen. Daarmee zich wederom ontrekkend aan enig sanctioneringmogelijkheid. U heeft toch mensenrechten hoog in het vaandel?

Kyoto Protocol
Met 5% van de wereldbevolking produceert Amerika 25% van alle vervuiling op aarde. Clinton tekende het protocol. Bush maakte het ongedaan. Met als motivatie dat het de Amerikaanse economie zou schaden, en ontwikkelingslanden uit de wind zou houden. Dat vond Bush oneerlijk. Slechts drie geïndustrialiseerde landen hebben het niet ondertekend: Amerika, Australië en Israël. Is dat een voorbeeld voor de wereld?

Convention of the Prohibition of the use, Stockpiling and Transfer of Anti-Personnel Mines
Amerika is naast  Turkije het enige Westerse land dit verdrag niet heeft ondertekend. Amerika ziet het leggen van mijnen als een essentieel middel om haar eigen soldaten te kunnen beschermen. Mijnen vormen een humanitaire ramp in de wereld.

Comprehensive Test Ban Treaty
Wel eerder ondertekend, maar het werd nooit geratificeerd. Bush draaide de klok zelfs terug. In 2002 verscheen zijn Nuclear Posture Review (NPR). Hierin werd gesuggereerd dat testen van nucleaire wapens weer zou worden hervat, en werd het recht op een “first strike” met nucleaire wapens door Amerika vastgelegd. De reductie van aantallen nucleaire wapens werd teruggedraaid. Meer Weapons of mass destruction om die ook nog te gaan gebruiken? De eerste tekenen, de tweede schrappen!

Anti Ballistic Missile Treaty
Alweer zo’n verdrag wat eerst wel was getekend (met Rusland), maar waar Bush in het kader van ‘war-on-terror’ een streep doorhaalde. Amerika wilde de handen vrij hebben. Meten met twee maten?

Cluster Bom Ban Treaty
In 2008 ging dit verdrag in werking omdat voldoende landen het verdrag hadden geratificeerd. Amerika heeft het nog niet eens ondertekend! Een schandalig wapen!

Chemical Weapons Convention
Wel ondertekend door Amerika, maar wel met een cruciale restrictie: enkel de president (Bush dus) beslist of er een inspectie op naleving wordt toegestaan. Amerika begon wel een oorlog in Irak , omdat Saddam Hussein inspecties niet wilde toestaan. Is dat ‘transparency’?

Arms Trade Treaty
Een verdrag wat de wapenhandel in de wereld aan strikte regels zou moeten onderwerpen. Met overweldigende meerderheid zijn in 2006 en 2008 twee voorbereidende resoluties aangenomen in de UN die moeten leiden tot dit verdrag. In 2006 waren er twee tegenstemmers: Amerika en Zimbabwe. In 2008 was Amerika de enige tegenstemmer! Bush wilde wederom niet gebonden zijn. Waarom het belangrijk is dit ook te tekenen kunt u hier lezen.

Guantánamo Bay in Cuba
Sluiten! U heeft al gezegd dit te zullen doen. Maar ook dat u er de eerste 100 dagen wel niet aan toe zult komen. Jammer. Onmiddellijk weg er mee, inclusief alle andere plekken waar u buiten elke rechtsorde mensen vasthoudt zonder enig recht en zonder enige gegeven verdenking en juridische bescherming.

Een voorganger die u vaak als voorbeeld neemt (John F. Kennedy) sprak de historische woorden tijdens zijn inauguratie : Ask not what your country can do for you. Ask what you can do for your country!”

Ik geef u ter serieuze overdenking een variatie op die historische woorden:

Ask not what the world can do for you. Ask what you can do for the World!

Met een paar pennenstreken kunt u de wereld voorgoed veranderen. “Change en “Hope”  brengen voor de wereld. Voor een betere wereld. Dat moet toch niet zo moeilijk zijn voor ‘de machtigste man op aarde’? “Yes we can” geldt ook voor u.

Tekent u hiervoor? Zo ja, dan zou mijn enthousiasme met geen (vul)pen te beschrijven zijn.

Is getekend,

Aad Verbaast.

P.S. 1. En hou eens snel op met oorlog voeren en begin met vrede te stichten. De wereld heeft meer dan genoeg geleden.
P.S. 2. Ik zal u  in de toekomst blijven berichten over andere verdragen die zouden moeten worden ondertekend. En uiteraard volgen en berichten of u aan mijn oproep hebt voldaan. Werk in uw winkel!
P.S. 3. Ik stuur u de reactie ruimte hieronder mee. Er staan nog vele suggesties, die de lezers van deze brief u willen meegeven. Neem ze ter harte! En teken zonder uitstel voor een betere wereld!

Bronnen (naast degene die hierboven al zijn gegeven):
Uitpers.be: het VS Imperium lacht met de rest van de wereld.
Globalpolicy.org: overzicht niet getekende verdragen.
Globalpolicy.org: US  Human Rights Charade.
Nrc.nl: Obama schuift enkele beloftes op de lange baan.
Vulpen hier ‘besteld’

Terug lezen:
De Caroline Case.
Na 9/11 kent “proportionaliteit” geen grenzen meer.
Het bloed kruipt waar het gaan kan.
All animals are equal, some are more equal than others.
Overdracht maakt macht. Gesprek Obama – Bush.