Aad Verbaast

te gek voor woorden eigenlijk

Mijn brief aan Barack Obama..

U wordt vandaag officieel de 44ste president van de Verenigde Staten. De hartelijke felicitaties alvast! Het zal een historische dag worden, en ik kijk er vol verwachting naar uit. Net als iedereen mag ik aannemen.

Bij deze geef ik u een bijpassend cadeau. Een met de hand gemaakte vulpen.

Waarom een vulpen zult u vragen. Het antwoord is eenvoudig. Als ‘de machtigste man op aarde’ kunt u met een paar pennenstreken de wereld voorgoed ten goede veranderen.

Als morgen de feestelijkheden achter de rug zijn, vraag ik u slechts een paar handtekeningen te zetten onder enkele Internationale Verdragen. Het is uw eerste werkdag immers.

“I will listen to you” hield u de wereld en uw kiezers voor. Luister en huiver. Ik geef u hierbij een (voorlopig lijstje) zodat u meteen kan beginnen.

Statuut van Rome
Uw voorganger en partijgenoot Clinton heeft dit verdrag getekend. Bush heeft deze ondertekening teruggetrokken. Amerika ontrekt zich daarmee aan elke controle van het Internationaal Gerechtshof. Tekenen!
Als verlengstuk hiervan mag u de American Servicemembers Protection Act (ook wel “The Hague Invasion Act” genoemd) schrappen. De wet waarmee Amerika zich  het recht voorbehoud om waar ook ter wereld een Amerikaans staatsburger die verdacht is van misdaden tegen de mensheid gewapenderhand te bevrijden.
Net als alle Artikel 98 Verdragen. Verdragen die u bilateraal hebt gesloten hebt met inmiddels meer dan 100 landen om van oorlogsmisdaden verdachte burgers van elkaar niet uit te leveren aan het Internationale Gerechtshof. De redenen waarom kunt u hier  lezen.

CEDAW: Convention on Discrimination against Women
Slechts een paar landen ter wereld hebben dit verdrag niet geratificeerd. Waaronder Amerika, Sudan, en Iran. Uw voorganger Bush kwam niet verder dan “generally favorable”. Daarmee impliciet de rechten van de vouw niet erkennend.

Convention on the Rights of the Child
Naast Somalië is Amerika het enige land ter wereld dat dit verdrag niet heeft geratificeerd. Redenen: in enkele van uw staten is de doodstraf voor kinderen nog toegestaan. Verder ronselt uw land nog soldaten onder de 18 jaar. Wilt u kindsoldaten naar het front sturen? Staat u achter de doodstraf? En de doodstraf voor kinderen?

International Covenant on Economic, Social en Cultural Rights
142 landen hebben dit mensenrechten verdrag inmiddels geratificeerd.  Amerika niet. Motivatie: je kan er naar streven, maar mensenrechten mogen niet onderling worden afgedwongen. Daarmee zich wederom ontrekkend aan enig sanctioneringmogelijkheid. U heeft toch mensenrechten hoog in het vaandel?

Kyoto Protocol
Met 5% van de wereldbevolking produceert Amerika 25% van alle vervuiling op aarde. Clinton tekende het protocol. Bush maakte het ongedaan. Met als motivatie dat het de Amerikaanse economie zou schaden, en ontwikkelingslanden uit de wind zou houden. Dat vond Bush oneerlijk. Slechts drie geïndustrialiseerde landen hebben het niet ondertekend: Amerika, Australië en Israël. Is dat een voorbeeld voor de wereld?

Convention of the Prohibition of the use, Stockpiling and Transfer of Anti-Personnel Mines
Amerika is naast  Turkije het enige Westerse land dit verdrag niet heeft ondertekend. Amerika ziet het leggen van mijnen als een essentieel middel om haar eigen soldaten te kunnen beschermen. Mijnen vormen een humanitaire ramp in de wereld.

Comprehensive Test Ban Treaty
Wel eerder ondertekend, maar het werd nooit geratificeerd. Bush draaide de klok zelfs terug. In 2002 verscheen zijn Nuclear Posture Review (NPR). Hierin werd gesuggereerd dat testen van nucleaire wapens weer zou worden hervat, en werd het recht op een “first strike” met nucleaire wapens door Amerika vastgelegd. De reductie van aantallen nucleaire wapens werd teruggedraaid. Meer Weapons of mass destruction om die ook nog te gaan gebruiken? De eerste tekenen, de tweede schrappen!

Anti Ballistic Missile Treaty
Alweer zo’n verdrag wat eerst wel was getekend (met Rusland), maar waar Bush in het kader van ‘war-on-terror’ een streep doorhaalde. Amerika wilde de handen vrij hebben. Meten met twee maten?

Cluster Bom Ban Treaty
In 2008 ging dit verdrag in werking omdat voldoende landen het verdrag hadden geratificeerd. Amerika heeft het nog niet eens ondertekend! Een schandalig wapen!

Chemical Weapons Convention
Wel ondertekend door Amerika, maar wel met een cruciale restrictie: enkel de president (Bush dus) beslist of er een inspectie op naleving wordt toegestaan. Amerika begon wel een oorlog in Irak , omdat Saddam Hussein inspecties niet wilde toestaan. Is dat ‘transparency’?

Arms Trade Treaty
Een verdrag wat de wapenhandel in de wereld aan strikte regels zou moeten onderwerpen. Met overweldigende meerderheid zijn in 2006 en 2008 twee voorbereidende resoluties aangenomen in de UN die moeten leiden tot dit verdrag. In 2006 waren er twee tegenstemmers: Amerika en Zimbabwe. In 2008 was Amerika de enige tegenstemmer! Bush wilde wederom niet gebonden zijn. Waarom het belangrijk is dit ook te tekenen kunt u hier lezen.

Guantánamo Bay in Cuba
Sluiten! U heeft al gezegd dit te zullen doen. Maar ook dat u er de eerste 100 dagen wel niet aan toe zult komen. Jammer. Onmiddellijk weg er mee, inclusief alle andere plekken waar u buiten elke rechtsorde mensen vasthoudt zonder enig recht en zonder enige gegeven verdenking en juridische bescherming.

Een voorganger die u vaak als voorbeeld neemt (John F. Kennedy) sprak de historische woorden tijdens zijn inauguratie : Ask not what your country can do for you. Ask what you can do for your country!”

Ik geef u ter serieuze overdenking een variatie op die historische woorden:

Ask not what the world can do for you. Ask what you can do for the World!

Met een paar pennenstreken kunt u de wereld voorgoed veranderen. “Change en “Hope”  brengen voor de wereld. Voor een betere wereld. Dat moet toch niet zo moeilijk zijn voor ‘de machtigste man op aarde’? “Yes we can” geldt ook voor u.

Tekent u hiervoor? Zo ja, dan zou mijn enthousiasme met geen (vul)pen te beschrijven zijn.

Is getekend,

Aad Verbaast.

P.S. 1. En hou eens snel op met oorlog voeren en begin met vrede te stichten. De wereld heeft meer dan genoeg geleden.
P.S. 2. Ik zal u  in de toekomst blijven berichten over andere verdragen die zouden moeten worden ondertekend. En uiteraard volgen en berichten of u aan mijn oproep hebt voldaan. Werk in uw winkel!
P.S. 3. Ik stuur u de reactie ruimte hieronder mee. Er staan nog vele suggesties, die de lezers van deze brief u willen meegeven. Neem ze ter harte! En teken zonder uitstel voor een betere wereld!

Bronnen (naast degene die hierboven al zijn gegeven):
Uitpers.be: het VS Imperium lacht met de rest van de wereld.
Globalpolicy.org: overzicht niet getekende verdragen.
Globalpolicy.org: US  Human Rights Charade.
Nrc.nl: Obama schuift enkele beloftes op de lange baan.
Vulpen hier ‘besteld’

Terug lezen:
De Caroline Case.
Na 9/11 kent “proportionaliteit” geen grenzen meer.
Het bloed kruipt waar het gaan kan.
All animals are equal, some are more equal than others.
Overdracht maakt macht. Gesprek Obama – Bush.

213 Reacties op “Mijn brief aan Barack Obama..

 1. Theodorus 20 januari 2009 om 08:40

  En betere adviseur kan hij zich niet wensen.

 2. Ina Dijstelberge 20 januari 2009 om 08:47

  Barak, neem deze wijze raad aan en zorg voor werkelijke ‘chance’…

 3. pacopainter 20 januari 2009 om 09:04

  Beter advies kan hij niet krijgen

 4. antoinette duijsters 20 januari 2009 om 09:10

  Aad, je geeft prima advies, maar vergeet de vertaling niet:-)

 5. peter louter 20 januari 2009 om 09:12

  =Ask not what the world can do for you. Ask what you can do for the World!=
  Hij is van huis uit een opbouwwerker. Dat komt wel goed! Maar laten we onze verwachtingen niet te hoog groeien.

 6. jan bouma 20 januari 2009 om 09:23

  "..All wasted words van de Motions!", Aad. En je weet waarom…-))
  Binnen 6 maanden volgt de deceptie wel; en luistert "men" weer ergens anders naar.

 7. Aad Verbaast 20 januari 2009 om 09:30

  @Theodorus: hij zou zich rotschrikken als ik zijn adviseur zou worden 🙂
  @Ina: hij kan toch overmorgen even tekenen. 15 minuten werk?

 8. wj-tje 20 januari 2009 om 09:31

  Wie wordt de nieuwe ambassadeur van de VS in Nederland, die deze opsomming van schurkenstreken naar the Oval Office brengt?
  Een goed moment misschien als hij z’n geloofsbrieven bij Bea in het bijzijn van Balkenende aanbiedt.
  Of per aangetekende post maar rechtstreeks naar het Witte Huis, c/o Barak Obama?
  Eerst zien, dan geloven. Om dit alles in vier jaar tijd, naast een krediet crises, falende gezondheidszorg, falend Irak beleid in vier jaar terug te drasien, lijkt mij een onmogelijke opgave.
  Dat wordt nog wat met de olieprijzen en voedselproduktie aan de overkant van de plas met een devaluerende $ versus inflatie.
  goed inkopen is de helft van de winst.
  ik geloof dus geen barst van dat hele circus daar.Reactie is geredigeerd

 9. Aad Verbaast 20 januari 2009 om 09:31

  @Paco: en dit is nog maar het begin 😉
  @Antoinette: vertaling? Hij spreekt toch ieders taal zegt men?
  En een Amerikaanse firma heeft translate.google.com toch uitgevonden :-))Reactie is geredigeerd

 10. Aad Verbaast 20 januari 2009 om 09:34

  @Peter Louter: zullen we na 100 dagen èn na een jaar de balans opmaken? Hoeveel handtekeningen schat je?
  @Jan: jij schat het aantal handtekeningen (zie Peter) niet hoog in?
  Dat zou toch zonde zijn van die mooie vulpen..

 11. Aad Verbaast 20 januari 2009 om 09:41

  @WJ-tje: een email kan ook tegenwoordig.
  Deze brief ligt al in Amerika. Dan kan hij het nog even meenemen in zijn speech van vandaag.
  Waar ik gisteren van hoorde dat er al drie maanden aan gewerkt wordt.. Maar een paar aanpassingen na deze brief zouden er toch wel gemaakt worden.
  Luisteren vanavond! Hij gaat vast zeggen:
  "I will listen to you!. This very morning I received an email from Aad Verbaast and…"
  "I sent him a clear message and answer: Yes we can!!"
  Mischien wordt ik nog wel net zo beroemd als Joe the plumber :-))

 12. martin 20 januari 2009 om 09:52

  Een mooi en duidelijk advies, Aad. Dat moet op een woensdag morgen kunnen. 21/1 Bijvoorbeeld.

 13. Aad Verbaast 20 januari 2009 om 09:59

  @Martin: 21/1?
  21/11 bedoel je toch zeker.
  Kan hij daarna nog de hele dag de bedden opmaken, het witte huis verkennen en een beetje inrichten.Reactie is geredigeerd

 14. Fennie Stavast 20 januari 2009 om 09:59

  Prachtige tekst.
  Aad, heb je geprobeerd dit als artikel in een (papieren) krant geplaatst te krijgen?
  Het is weer extra werk, maar het lijkt me niet uitgesloten dat er een krant is die het plaatst…

 15. Aad Verbaast 20 januari 2009 om 10:00

  @Fenny: dank.
  Ik heb dat nog niet geprobeerd.
  Wat let je om het door te sturen?Reactie is geredigeerd

 16. martin 20 januari 2009 om 10:04

  Aad, ik bedoel dat morgenochtend wel kan. Het voorbereidende werk is wel gedaan. Zie bijvoorbeeld: http://www.newamerica.net/publications/policy/u_s_weapons_war_2008_0
  Aad, alle gekheid op een stokje, waarom het advies van Fenny niet opgevolgd. Dat kan je alleen zelf doen.Reactie is geredigeerd

 17. HJV 20 januari 2009 om 10:41

  Yes we might….

 18. Aad Verbaast 20 januari 2009 om 10:48

  @Martin: bedankt voor de links. Weer interessante info. De tweede link is overigens dezelfde als de eerste. De titel van de tweede is intrigerender. Nog even er op zetten?
  Advies van Fenny: ik blog anoniem. Dat heet voor- en nadelen. Dit is zo’n nadeel..Reactie is geredigeerd

 19. Aad Verbaast 20 januari 2009 om 10:49

  @HJV: zou hij twijfelen? Nu al? 🙂

 20. Cat 20 januari 2009 om 11:12

  O, o, wat wordt er veel van die man verwacht! Als ie dat maar waar kan maken en er niet onder bezwijkt. Het lijkt mij een loden last, maar hoop doet leven.
  Groet,

 21. EJW 20 januari 2009 om 11:17

  Heb dit blog naar Obama gelinkt.
  Barak en Aad, yes we can!
  Goed stuk!

 22. jan bouma 20 januari 2009 om 11:34

  Ëducation permanente… daar houd ik me mee bezig, Aad. Zoals men weet verdeelt men de wereld in ‘pro’ en ‘contra’ en ook weer de "ikke-nie-weet" partijen. Binnen dat kader zie hierna een comment bij Afshin Ellian, n.a.v. zijn column afgelopen zaterdag in NRC, en waarin hij een uitgesproken "pro-standpunt" verkondigt inzake een andere kwestie die er eigenlijk niet toedoet. Het gaat mij om het principe om wat zuiverder te gaan denken en te analyseren; ook wat betreft Obama en diens ingeschatte kansen. Enfin.. doet u uw voordeel met het volgende: (of niet); u bekijkt het maar. (De definitieve conclusie of ik alleen maar paarlen voor de zwijnen aan het werpen ben heb ik ZONDER uw verhaal en comment tenslotte ook nog niet getrokken!):-)) Hahaha.
  jan bouma zegt:
  dinsdag 20 januari 2009, 11:19 uur
  Het blijkt een niet te weerleggen waarheid te zijn dat men elke bewering, elk betoog, elke “bewijsvoering”, elke “Weltanschauung”, elk verhaal kan en moet weerleggen als “de waarheid”, als het ijkpunt daarvoor niet vooraf door de partijen is overeengekomen.
  Als daar geen vooraffe overeenstemming is bereikt spreekt niemand het (onbetwiste) verlossende woord.
  Dus het te “ijken” verhaal van Ellian gaat hier ook mank aan.
  Niet de voorgaande stelling; mijn stelling dus. En als u verder geïnteresseerd bent in een afstandelijke analyse, en waarin ik namens de gehele wereldpopulatie spreek, dan verwijs ik u naar de informatie en een samenvatting; zie daartoe: http://www.villamithras.com/Extraatje.htm
  Uiteindelijk dienen immers alle beschikbare paradigma in een oordeel te worden meegenomen. Nu preekt men toch teveel voor eigen parochie. Zo ook Afshin Ellian.
  Niet ik. Want ik zeg erbij; ‘take it or leave it and pick your choice’.

 23. satuka 20 januari 2009 om 11:38

  Prachtblog weer!
  Vertalen naar het Engels en op een internationaal blog plaatsen. En o ja.. dan The White House even een linkje sturen 😉

 24. Aad Verbaast 20 januari 2009 om 11:47

  @Cat:
  "bezwijkt": ach ik denk maar: hij heeft het graag gewild, er heel hard aan gewerkt om het te worden, en wil er wat van maken. Dit soort mensen kunnen wel tegen een stootje toch?:-)Reactie is geredigeerd

 25. Aad Verbaast 20 januari 2009 om 11:47

  @EJW:
  "Heb dit blog naar Obama gelinkt."
  Hoe heb je dat gedaan?

 26. Aad Verbaast 20 januari 2009 om 11:51

  @Jan Bouma: je kent mijn opinie over ‘de waarheid’ en of er enig waarheidsgehalte in zit.
  Ik kies dan ook graag de weg om mensen met hun eigen waarheden te confontreren en vervolgens met hun daden en handelen.
  Dan vallen vele toch vele verkondigde waarheden snel door de mand?

 27. Aad Verbaast 20 januari 2009 om 11:55

  @Satuka: dankjewel, ik vond het zelf ook wel een aardige brief 🙂
  "Plaatsen": ik begrijp dat onder een van de wetten die Bush heeft geïntroduceerd inmiddels veel internet verkeer met slimme computers worden gescand op allerlei mogelijke tekstcombinaties. Om gescreend te worden. Met weet ik wat voor doel.
  Deze brief zal in dat systeem och wel opvallen?
  Zo niet dan kunnen ze al die systemen wel naar de prullenbak verwijzen. Dat zou overigens toch moeten :-)Reactie is geredigeerd

 28. jan bouma 20 januari 2009 om 12:00

  @Aad 11:51
  Zijn er volgens jou dan geen gemeenschappelijke ijkpunten voor die "waarheidsvinding" die VOORAF moeten worden overeengekomen? Of doet die hele waarheidsvinding er niet toe?
  Dat betekent "va banque" spelen voor eenieder en valt er nooit iets te "veroordelen". Zelfs de Nazikampen worden dan "gelegitimeerd". O.

 29. Summer 20 januari 2009 om 12:04

  @ Aad, Onovertroffen dit blog op deze historisch memorabele dag!

 30. Aad Verbaast 20 januari 2009 om 12:06

  @Jan: waarheids vinding doet er natuurlijk wel toe. Er zijn echter verschillende manieren/methoden om die te vinden. Althans dichter tot een gemeenschappelijk mening te komen. Meer is niet echt nodig immers.
  Ik ben ook voor ‘gemeenschappelijke ijkpunten’die vooraf zouden kunnen worden overeengekomen. Blijkt ook een lange en moeizame weg te zijn. Dat mag wel duidelijk zijn -0

 31. Summer 20 januari 2009 om 12:08

  Wel wat prijzig, deze herdenkingsvulpen. Maar hij heeft dan ook een 18 karaats gouden pen. Hopenlijk gaat Obama gouden geschiedenis schrijven. I hope he can!!
  Dat van die lange moeizame weg, als dat eens zou kunnen veranderen. Mensen kunnen sneller gezamenlijk met de neuzen dezelfde kant op staan als ze hun ego eens lieten varen. Ego is ondergeschikt aangemeenschappelijk belang…Reactie is geredigeerd

 32. Aad Verbaast 20 januari 2009 om 12:08

  @Summer: ik word er verlegen van…
  Een dergelijk lijstje mag toch wel eens aan de muur worden gespijkerd?
  Ik kom ze zo weinig tegen, bij ‘de journalistiek’. Waarom toch?
  "Prijzig": ik ben wel bereid te investeren in een gouden toekomst :-)Reactie is geredigeerd

 33. jan bouma 20 januari 2009 om 12:35

  @Aad 12:06
  Daarom doe ik hierbij een voorspelling. Niet uit negativisme maar vanuit mijn cynisch pragmatisme geredeneerd en geconcludeerd (en op grond waarvan je "vredesduiven" al sneuvelden…). Je zult zien dat we geen snars opschieten met ’n andere en betere wereld ALS men mijn vraagstellingen blijft ontwijken en niet beantwoorden wilt.
  Nu wil ik liever niet gaan zitten wachten op mijn gelijk omdat (bijvoorbeeld) Israël een "pre-emptive strike" op Iran in gang zet NADAT Obama zijn steun aan Israël moet intrekken vanwege het financiële failliet van Amerika. Ik noem maar wat.
  Dus:
  Waarom gewacht op mijn gelijk? Men kieze NU voor die wereldraad en staakt ondertussen alle geraas; de rest zal blijken bullshit en tijdverlies.
  Maar ja…, hè? Wie ben ik – after all – nu wel die dat zegt? Amuseer je verder… totdat blijkt mijn gelijk.Reactie is geredigeerd

 34. Aad Verbaast 20 januari 2009 om 12:51

  @Jan: je kon met je voorspellingen zomaar je gelijk krijgen. Behalve dan (cynisch pragmatisch) je voorspelling dat de wereldraad er zal komen. Nogmaals: van mij mag die er komen!

 35. jan bouma 20 januari 2009 om 13:03

  @Aad 12:51… ik vervolg mijn voorspelling. A L S de laffe wetenschappers en de foute belanghebbenden ook niet meer voor het volk hun nederlaag kunnen verbergen omtrent mijn gelijk DAN PAS zal die wereldraad worden geformeerd. Ik zeg dat ook op het einde van mijn boek. Enfin… men ziet ondertussen maar. Of niet!

 36. Aad Verbaast 20 januari 2009 om 13:04

  @Jan: het zou wel veel te laat zijn. Is er dan toch nog wat te redden?

 37. jan bouma 20 januari 2009 om 13:20

  @Aad 13:04
  "Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald". Ja, inderdaad!
  Maar ik moet ook erkennen dat de mensheid vanaf 1972 (de Club van Rome) al de noodzakelijke bakens had moeten verzetten. Dat gebeurde niet. Met kunst en vliegwerk verborg men tot nog toe de kop in het zand om de conclusies, die toen getrokken werden, niet te hoeven zien. Dus… ja; ’t is eigenlijk te laat; maar wie weet keert nog ergens de wal het schip van de mensheid.
  We zien wel; of niet.

 38. wj-tje 20 januari 2009 om 13:23

  @allen
  Laten we realistisch blijven en de hoopvolle verwachtingen niet te hoog inschatten.
  Het duurt twee jaar voordat de ambtenaren in het bestuurlijk systeem vervangen en ingewerkt zijn.
  Halverwege Obama’s ambtstermijn zijn er Congres verkiezingen.
  Een Amendment op ‘The Hague Invasion Act’ dat Amerikanen met een dubbel paspoort worden uitgesloten door het Congres krijgen is al heel wat.
  Enig sceptimisme dus. Aan de andere kant heeft Obama het voordeel van de twijfel.
  Joep Bertrand doorzag het aardig. Een afwas van jewelste
  So help me, God! Maar die helpt niet…..Reactie is geredigeerd

 39. Aad Verbaast 20 januari 2009 om 13:23

  @Jan: ergens moet er toch een wal zijn die een schip kan keren.

 40. Aad Verbaast 20 januari 2009 om 13:26

  @WJ-tje: het zal allemaal best wat je zegt. Maar een echte crisimanager (en je mag van Obama wel verwachten dat hij dat is in deze tijd van crises) mag je toch voortvarend optreden verwachten. Hij heeft immers (zonder verantwoordelijheid te hebben) er in alle rust al lang over kunnen nadenken wat hij wil gaan doen..

 41. A C T U A L I T Y 20 januari 2009 om 13:48

  Ja , Hallo Waar zijn we mee bezig!!
  Ben ik dat Liedje: B U S H je komt zo
  aan het Repeteren, word ik tot mijn
  V E R B H A A S T I N G naar deze Link
  Door gestuurd..Het wordt Tijd dat ik
  eens Vàls ga Zingen.. Ben niet Verbaast als Aad graag mee doet !!!

 42. Aad Verbaast 20 januari 2009 om 13:50

  @actuality: we zingen gezamenlijk uit volle borsten!

 43. Summer 20 januari 2009 om 13:54

  Koorzang:))
  @WJ-tje. Er hebben er al teveel de kant van de Duivel gekozen. Daar schijnt nu verandering in te komen, dus kan God weer helpen. Ja.. hij heeft wel medewerkenden nodig, net als op aarde:))
  Heb Corinthiërs 1-13-1 er op na geslagen, zoals je eenieder adviseerde. Het draait dus om de Liefde. En dat heeft de duivel in elk geval niet in huis.
  Eerst die duivel de deur uit!!!!
  @Aad, we zingen uit volle Kippenborsten welteverstaan.:))Reactie is geredigeerd

 44. eva 20 januari 2009 om 14:06

  Bij deze ben jij de rechterhand van Barack!!
  Maar luisteren is nog wat anders dan doen!
  gr eva
  (kan nog steeds niet inloggen)

 45. lebonton 20 januari 2009 om 14:07

  dat hij nog niet gereageerd heeft!

 46. Aad Verbaast 20 januari 2009 om 14:14

  @Summer: alweer een volgend initiatief en vervolg op je vorige vredesinitiatief: VKBLOG samenzang? We komen er wel :-))

 47. Aad Verbaast 20 januari 2009 om 14:17

  @Eva: ik hoor/ en zi dat meer mensen inlogproblemen hebben, sommige al dagen!!
  Ingrid bijvoorbeeld, maar wrs ook Koko. Nog meer??
  Ontzettend vervelend.
  Had ik Obama een sollicitatiebrief moeten sturen? Hij heeft meer dan 6000 ambtenaren nodig, als vervanging van degene die Bush had aangenomen.. :-))Reactie is geredigeerd

 48. Aad Verbaast 20 januari 2009 om 14:17

  @Lebonton: ik verwacht elk momentje een telefoontje. Misschien wel meerdere :-))Reactie is geredigeerd

 49. Ingrid van den Bergh 20 januari 2009 om 14:30

  Ik hoop van harte aad, dat barack jouw lijstje veilig door de senaat heengeloodst krijgt.
  Lets see what he can do for our world.
  PS: dank voor je mailtje. Het geeft me hoop, net als jouw blogonderwerp van vandaag.
  Heel vervelend vind ik dat ik nu ook geen no-reply-mailtjes meer krijg als er op een blog een nieuwe reactie komt. Nu kan ik ook niet automatisch zien of jij zometeen nog iets bemoedigends tegen me gaat zeggen. Maar ik heb er iets op gevonden: ik mail alle blogs waar ik op reageer naar mezelf toe zodat ik af en toe kan checken!Reactie is geredigeerd

 50. Aad Verbaast 20 januari 2009 om 14:46

  @Ingrid: daar ben ik ook benieuwd naar
  Ook (en dat heb ik niet kunnen vinden) hoe Barack zelf heeft gestemd over deze onderwerpen toen hij in de senaat zat. Zou veel zeggen over wat we misschien kunnen verwachten.
  Inloggen: wat vervelend dat dat dan ook niet meer werkt.
  Ik weet dat Telmiep ook zoiets aan de hand heeft gehad. Daar was ook de hele identiteit van hem/haar gewoon een paar dagen verdwenen…
  Maar gelukkig ook weer teruggevonden..
  Komt goed. Flink bellen naar de internet redactie!!

 51. wj-tje 20 januari 2009 om 14:47

  @allen
  ik heb een voorstel.
  De duif moet een naam krijgen, en legendarisch worden.
  Het voorstel is "GABRIEL". Een goedverstaander heeft geen half woord meer nodig, anders ff googlen.
  Vervolgens koppelen aan de ‘GABRIEL AWARD’ en de ‘Nobel’ prijs of ‘the Golden Globe Award’ voor vrede verbleken van schrik.
  Duifje "GABRIEL’ met de ‘GABRIEL AWARD’ als symbool voor drie hele belangrijke religies. Die de bakermat van de Westerse beschaving vormen en ‘Duifje Gabriel’ als vangnet gebruiken voor vrede op aarde.
  Terwijl ze tot nu toe elkaar de hersenpan inslaan.
  Constructief voorstel, in plaats van overal adelaars en leeuwen op vlaggen?
  <<br />
  May all other flags burn hellReactie is geredigeerd

 52. Ingrid van den Bergh 20 januari 2009 om 15:00

  Nu je jezelf die vraag stelt (hoe Barack zelf heeft gestemd over deze onderwerpen toen hij in de senaat zat) moet ik denken aan onze eigen PvdA. Er moest en zou een onderzoek komen naar de aanleiding tot de oorlog in Irak. Maar zodra het pluche lonkte was dat niet meer zo nodig.
  Nu denkt Bos ons om de tuin te leiden door te stellen dat, met de PvdA in de coalitie, iets dergelijks nooit meer kan gebeuren. Waarmee hij (en dat is nog een understatement) zichzelf overschat en het zelfdenkend vermogen van de kiezer onderschat.
  Je ziet dat mijn truc om hie terug te komen werkt. Heb jij het nummer van de internetredactie? Kan nergens contactgegevens vinden (zo slim zijn ze wel).
  Ik merk overigens dat ook andere zaken momenteel erg stroperig lopen op het volkskrantblog.Reactie is geredigeerd

 53. Aad Verbaast 20 januari 2009 om 15:01

  @WJ-tje: leuk initiatief, en ik ben een makkelijk mens zoals je weet.
  Gabriël komt in allerlei religies wel voor. Dat is wel weer verbindend natuurlijk.
  Maar ook wel in een wat vreemde combi begrijp ik. Ik lees net in Wikipedia:
  "In de joodse traditie wordt Gabriël niet alleen als boodschapper van God beschouwd, maar ook als de "engel des doods’."
  Andere naam?

 54. jan bouma 20 januari 2009 om 15:05

  @WJ’tje 14:47 en daarvoor had je nog iets over de "Bijbelse Liefde"…
  Als er nu iets is wat we kunnen missen als kiespijn zijn het wel de Bijbelse verwijzingen. Sinds het verhaal Genesis wordt de mensheid al voorgelogen door de belanghebbenden die zowel "het schuldcompex" introduceerden ten laste van de mensheid; als tegelijkertijd hun ("de") oplossing daarvoor door hun "mediation" presenteerden als "vertegenwoordigers van God/Allah/Vishnu" op Aarde aan u op te dringen…!
  Hoe dom bent u nu eigenlijk dat u al die apekool gelooft? Terwijl ze slechts hun eigen zakken aan het vullen zijn. Hou nou toch op, mensen! Wilt u nu werkelijk blind blijven tot aan het Einde der Tijden met alleen maar hun gezever en psalmemgezang?
  Zo wordt de domheid van de mens natuurlijk nooit doorbroken. Waarom denkt u eigenlijk dat die landenvertegenwoordigers, in mijn model, geen RELI- noch PARTIJBELANG mogen hebben in hun vertegenwoordiging op het internationale toneel?
  Omdat men gemakkelijk "partij" en "religie" in onderlinge uitwisseling benut! Dat is ook een ander feit wat het domme volk niet onderkent.
  Éducation permanente! Doet u er iets mee! Of niet… u bekijkt het maar.

 55. Aad Verbaast 20 januari 2009 om 15:08

  @Ingrid: ik denk dat de PvdA nu kansen ruikt om toe te slaan. Na eerst ver weggezakt te zijn in de peilingen, zijn ze terug door Bos zijn optreden ivm met de kredietcrisis.
  Natuurlijk doet het ze nog pijn dat ze die veldslag tijdens de onderhandelingen verloren hebben (was immers een hard verkiezingspunt).
  Straks zal Bos/PvdA wel weer gaan wegvallen als blijkt dat hij ook niet deze crisis kan bezweren. Dus als ze wat willen (premierschap bv) dan is nu de kans. Anders kon het nog wel eens heel lang gaan duren..
  Ik denk dat er zo geredeneerd wordt.
  Het is naar mijn gevoel dan ok niet toevallig dat deze brief nu bove water komt.
  Allemaal opportunisme van alle kanten.. Maar ja, zo zit helaas de politiek in elkaar.
  Ik heb niet het nummer van de internetredactie. Maar als je de VK belt en vraagt om doorverbonden te worden dan doen ze dat, begrijp ik.. Nummers staan op de VK pagina.Reactie is geredigeerd

 56. .. 20 januari 2009 om 15:16

  Je doet mij denken aan een circusbeer,met die duif op jouw blog!
  Hypocrieten aller landen verenigt u.

 57. Summer 20 januari 2009 om 15:18

  WJ-tje, nou je `t zegt: Allemaal roofdieren( sybool voor "landje-roof"?) in het vaandel en op die vlaggen: een adelaar, een leeuw…is er ook een land met een krokodil op de vlag?
  Bij het inauguratieconcert verscheen een man ten tonele met een adelaar op zijn
  hand(schoen). Er werd bij verteld dat deze vogel de vrijheid (van Amerika) symboliseerde. Opeens deed die adelaar een poging om op te vliegen, wat niet lukte, omdat hij niet vrij was maar aan een riempje zat. Het beest kreeg me daar toch even de wind van voren van zijn baasje. Symbool voor de vrijheid… Belachelijk!
  Het dier kon het ook niet helpen. Zo vrij als een vogel… Beter één in de hand dan tien in de lucht is in deze ook al een raar spreekwoord.
  De act met die vogel is al repesentatief voor de vele nonsens die naast de waarheid floreren.

 58. .. 20 januari 2009 om 15:18

  Is die Summer op jouw blog echt Nedloni?
  Heeft ze nog steeds een grote mond over andermans grote ego?
  Zeg dat ze een spiegel mag aanschaffen,ik tracteer.

 59. Aad Verbaast 20 januari 2009 om 15:29

  @………. (da’s wel nog anoniemer dan anoniem).
  Je laat wel heel overtuigend zien dat je niet de intentie hebt om vrede te komen brengen hier. Waarom toch niet?Reactie is geredigeerd

 60. amelie.pardouze 20 januari 2009 om 16:13

  Goed zo Aad, je drukt hem passend met de neus op de feiten, en mij ook overigens, ik wist niet dat Bush zo karig met zijn handtekening was!!

 61. Aad Verbaast 20 januari 2009 om 16:16

  @Amelie: ik vraag me wel eens af of hij wel kan schrijven! 🙂
  Wel een triest lijstje met erfenissen zo toch?Reactie is geredigeerd

 62. martin 20 januari 2009 om 16:44

  Aad, ik weet nog wel iemand die hem kan helpen het lijstje af te werken. Even naar Marken op en neer is 20 reacties verder die allemaal beantwoord zijn.

 63. Aad Verbaast 20 januari 2009 om 16:50

  @Martin: hoe was het in Marken (leuk plaatsje!).
  Obama mag me ook een volledige volmacht geven om voor hem te tekenen. Dan heeft hij weer wat meer armslag :-))
  Straks ook kijken?Reactie is geredigeerd

 64. martin 20 januari 2009 om 17:08

  Zag onderweg een ijsvogeltje. Mijn dag goed. Waterland is altijd mooi en Marken op een door de weekse winterdag (snert in een cafeetje aan de haven) prachtig.
  Nee ik denk dat ik dat maar oversla.

 65. Aad Verbaast 20 januari 2009 om 17:22

  @Martin: da’s heel bijzonder, die heb ik in Nederland nog nooit life gezien.
  Ik zou toch maar kijken: is altijd een historisch gebeuren.. Ik zit al te kijken (CNN nu)! Boeiend!Reactie is geredigeerd

 66. helena 20 januari 2009 om 18:33

  volgens mijn informatie zijn de VS nog geen eens toegetreden tot het verdrag :
  "Convention of the Prohibition of the use, Stockpiling and Transfer of Anti-Personnel Mines".
  Turkije is dat wel in 2003. Maar moet het verdrag volgens mij inderdaad nog ondertekenen en ratificeren.

 67. Draver 20 januari 2009 om 18:42

  Het zou nog mooier zijn als hier de handtekening van Balkenende onder zou staan, maar verder een geweldige blog.Ben helaas niet ingelogd werk op mijn laptop van mijn zoon.

 68. Aad Verbaast 20 januari 2009 om 19:04

  @Helena: dus we zijn het eens dat Amerika het nog niet heeft ondertekend.
  Turkye? Volgens mijn informatie ook nog niet ondertekend (laat staan geratificeerd).
  Waar vind je de informatie dat Turkye het wel zou hebben ondertekend?

 69. Aad Verbaast 20 januari 2009 om 19:06

  @Draver: dank! Balkenende heeft overigens de meeste van deze verdragen al wel ondertekend.
  Maar waarom dan niet "indringende gesprekken" (zoals hij dat wel bij herhaling noemt) met de Amerikaanse leiders??
  Inoggen: dat kan je toch in de hele wereld? 🙂

 70. helena 20 januari 2009 om 19:34

  waar schrijf ik dat Turkije het Verdrag heeft ondertekend? Nee dat hebben ze dus niet. Je moet als land eerst ‘toetreden’ tot een Verdrag voordat je het dus ondertekent en ratificeert en de VS is nog geen eens toegetreden.
  Wat dat Arms Trade Treaty (ATT) betreft: er is nog geen Verdrag maar er is wel al door veel landen overeenstemming dat er zo’n Verdrag moet komen. Het Verdrag is nog ‘in de maak’.
  En hoe je er aan komt dat de VS het enige land is dat het verdrag nog niet geratificeerd heeft ? Het Verdrag is nog in de maak.
  Uit info:
  The United States and Zimbabwe united briefly Friday against the world to oppose creating a treaty that would control international sales of arms.
  In a United Nations General Assembly vote, 147 of its 192 members voted in favor of creating a global treaty that would impose rules on the import, export and transfer of weapons among nations. Only the U.S., long an opponent of such a treaty, and Zimbabwe voted against the idea. Arms exporters such as China, Russia and Israel showed their reluctance over the regulations by abstaining; other nations were absent.
  http://articles.latimes.com/2008/nov/01/world/fg-un1
  "On Friday 31st October, 147 states voted overwhelmingly at the United Nations to move forward with work on an Arms Trade Treaty. This is an increase on the 139 states which voted to start the UN process in October 2006, showing increasing global support for the treaty. Support was particularly strong in Africa, South and Central America and Europe indicating high demand for global arms controls, both from countries severely affected by armed violence and from major arms exporters. Only the US and Zimbabwe voted against, ignoring growing global consensus on an ATT".
  http://www.controlarms.org/en/media/2008/landslide-un-vote-in-favour-of-arms-trade-treaty
  Het is allemaal best ingewikkeld vind ik. Wel goed dat je de onderwerpen behandelt!

 71. Summer 20 januari 2009 om 19:40

  @Aad, veelbelovende inauguratierede van Barack
  Obama. Mooi gesproken, de toekomst zal het wel leren.
  Over de aartsengel Gabriël: hij was inderdaad de engel des doods wat in feite betekende dat hij Mohammed naar de hemel accompagneerde.
  Betreffende de "anonymus":
  "Die Summer",kan ik je met de hand op m`n hart zweren, is NIET dezelfde persoon als "Nedloni", naar wie zij op zoek schijnt te zijn. Diezelfde anonieme figuur met de turquoise avatar heeft zich ook op mijn weblog diverse malen vervelend gedragen en kwam, evenals nu bij jou, zomaar binnenvallen. Ik heb haar naar waarheid verteld, dat ze mij met een ander verwart, hetgeen ze niet wenst te geloven. Zoals de waard is…
  Buitengewoon vervelend als je zoiets zomaar krijgt toegeschoven. Ik heb haar aanvankelijk nauwelijks aandacht geschonken. Toen bleef ze toch doorgaan en zo blijkt nog steeds(!) want ze probeert nu in jouw blog de zaak op stelten te zetten.
  Mag hopen dat jouw antwoord aan haar afdoende is geweest. In elk geval mijn excuses aan jou, al kan ik dit echt niet helpen.

 72. wj-tje 20 januari 2009 om 19:48

  @aad dan doen we het niet met Gabriel. Simple as that. Wist niet dat ‘Gabriel’ ook de Aartsengel des Doods was en Aerospatiale zo’n raket op de markt zet. End of story.
  Dan maar geen naam.
  Ja, CNN, behoorlijk emotioneel die inauguratie.
  @bouma. Ik ben geen dominee, integendeel.
  het begrip ‘liefde’ is een breed begrip. Gandhi had het in z’n vaandel staan, alhoewel hij daar geen vaandel of vlag voor nodig had
  Geef mij een citaat of verwijzing die dat brede begrip beter omschrijft.
  En kom niet aan met citaten of verwijzingen uit of naar uw boek.
  Ben benieuwd of er ueberhaupt een reaktie komt op mijn vriendelijke verzoek.Reactie is geredigeerd

 73. helena 20 januari 2009 om 20:05

  Zie hier ook een link naar de UN Verdragen en de stand van zaken:
  http://treaties.un.org
  klikbare link:http://treaties.un.org Je moet dan wel even klikken links op de website op de tekst: status of Treaties: http://treaties.un.org/Pages/ParticipationStatus.aspx
  Hier vindt je de stand van zaken mbt het verdrag dat over landmijnen gaat.
  http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&id=489&chapter=26&lang=en
  Klikbare link:http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&id=489&chapter=26&lang=en
  De VS staan niet in de lijst van deelnemers aan het verdrag.
  In de lijst van Verdragen is ook nog niet opgenomen het ATT (Arms Trade Treaty) omdat het nog in de maak is.

 74. de Stripman 20 januari 2009 om 20:14

  Prachtig Aad ! Ik heb net even voor je gegoogled en op http://www.whitehouse.gov/contact/, de officiëele van het Witte Huis, kun je je aanbevelingen aan Obama persoonlijk overbrengen. Niet meer dan 500 woorden ineens, maar dan moet je maar een paar keer terugkomen…;o)

 75. de Stripman 20 januari 2009 om 20:20

  Nadat ik de president mijn felicitaties had overgebracht zag ik dat je hem ook kunt schrijven. Dit is het adres:
  The White House
  1600 Pennsylvania Avenue NW
  Washington, DC 20500

 76. jan bouma 20 januari 2009 om 20:25

  WJ’tje 19:48
  Tuurlijk! Reageren we. Voor wat het waard is. Denk ik dat we "de religies" in ieder geval niet nodig hebben om de naastenliefde te bedrijven en al zeker niet andersoortige liefdes. (!)
  De vanzelfsprekendheid waarmee dat soms toch verondersteld wordt is bijzonder vreemd. Ook dat agnosten en atheïsten er "minder" van zullen hebben of in de praktijk brengen acht ik geen houdbaar standpunt.
  Om te beginnen zou je al heel nuchter kunnen stellen dat "de Goden al heel wat liefde opeisen…" En die liefde verdwijnt allemaal "ins Blaue hinein!"
  Moet ook nog even denken in dit verband aan die truc van @Aad die verhaalde over dat in de lucht omhoog gegooide geld en waarvan maar de helft of nog meer… ook verdween bij die opgooierij; ja, ja, ja… er verdwijnt heel wat tussen hemel en aarde; karrevrachten met geld verdampen zomaar of verdwijnen in de ruime soepjurken die tegelijkertijd ook weer goocheljurken zijn, snap je.
  Dus: zowel het geld en de liefde verdwijnen in grote mate in het niets…; althans voor de "gelovigen". Die staan er ook rustig bij als ene Knevel druk gesticulerend "het balletje-balletje-spel" speelt met z’n handen op TV; wordt je ook tureluurs van; allemaal trucen, jongen..
  Nou dit antwoord lijkt me zeer uitgebreid voor je; de rest kun je beter geadstrueerd in m’n boek lezen. Daar staat het allemaal wat technischer; ik moet hier rekening houden met breed en simpel publiek vanwege… "de gelovigen!"
  Tot morgen! BTW: Heb je die Pallieter of Gulden Draak nou al omgebouwd als de nieuwe Ark van Noach…? Er schijnt er eentje bezig te zijn hier in Nederland zo las ik onlangs ergens; misschien weet je ervan? In verband met de nieuwe Zondvloed die eraan komt….

 77. Afi 20 januari 2009 om 21:44

  PRACHTIG…
  Hij kan niet anders dan je inhuren.
  We want Aad for advisor!
  Wat heb je alles enorm goed op een rijtje gezet.
  Heb ook een witte duif geplaats:
  world peace is possible!!

 78. Zilver. 20 januari 2009 om 21:46

  Heb nog maar een flits kunnen zien. Wacht het allemaal met spanning af.
  Jij kan wel inloggen he? Ik sinds gisteravond niet meer, weet niet aan wie ik hulp kan vragen, er zijn meer mensen die er last van hebben, raar he, maar ja, daar kan de nieuwe president niks aan doen.
  Graag je bijdrage gelezen.
  Nu maar hopen dat hij het goed gaat doen en nog milder wordt dan ik hoop dat hij is.

 79. iris kijkt 20 januari 2009 om 22:33

  Het wordt pas een brief als je ‘m ook verstuurt , anders blijft het een beetje praatjes voor de vaak.
  Wel mee eens trouwens, hoewel ik misschien anders zou denken als ik de leider was van een imperium.

 80. wj-tje 20 januari 2009 om 22:52

  @bouma
  Moet wel schaterlachen om je ‘kort door de bocht’ reaktie omdat de beste stuurlui meestal veilig aan de wallekant staan.
  Leuk, lees ik tussen de regels door. Een koud kunstje, met de paplepel en levertraan ingegoten. Argwaan, achterdocht en zelfbescherming, afscherming, of het nu een boek is of de Gulden Draak, wat maakt het uit.
  Het verschil is dat de Gulden Draak zichzelf verkoopt.
  Of laat jij je boeken los op het IJ temidden van een prachtig schouwspel?
  Wie de schoen van HKH Assepoester past, trekke hem aan.
  Hier zijn weer 20 blz toegevoegd aan dagboeken sinds 1964.
  Lang leve de Gulden Draak en Bouma, leuker kan ik het niet maken, accomoderen op andermans’ blog wel.
  Dank aan de welwillende gastgever!
  allen
  ik log vanuit Duitsland zonder problemen in.Reactie is geredigeerd

 81. Aad Verbaast 20 januari 2009 om 22:57

  @Helena, (19:34, 20:05) dank voor de verdere infomatie metlinks etc.
  En excuus als er een misverstand was. Het is er dus niet gelukkig.
  De ATT: ik begijp uit wat ik in mijn onderzoek vond dat er er een fase is van de opstellen van een verdrag. En dat een verdrag in werking kan treden als er een x aantal landen het verdrag ondertekenen. Dat kunnen ook tussenverdragen zijn om te kmen tot een uiteindelijk verdrag.
  Na ondertekening moet de ondertekening dan nog geratificeerd worden door een land om het echt hard te maken.
  Hier begrijp ik Amerika en Zimbabwe de enige landen zijn die wat er te tekenen was niet getekend hebben. Kunnen we het daar over eens zijn?

 82. Henk Daalder op weg naar Kopenhagen 20 januari 2009 om 22:57

  Met dat kyoto verdrag in Kopenhagen zal het wel goed komen.
  De vraag is eerder houdt de VS de huidige snelheid vast.
  In 2008 zijn ze Duitsland als grootste Windenergie producent gepasseerd.
  De VS zal nu waarschijnlijk door China worden ingehaald, tenzij ze de plannen om de VS in 10 jaar zelfvoorzienend te maken, echt gaan waar maken

 83. Aad Verbaast 20 januari 2009 om 22:58

  @Stripman: dank:
  Consider it done!

 84. Aad Verbaast 20 januari 2009 om 23:01

  @Afi:
  Duif: erg leuk dat je mee doet met Summer’s actie. Het gaat als een inktvlek over het VKblog!
  "adviseur"? Alleen als hij luistert, voor minder doe ik et niet :-)Reactie is geredigeerd

 85. Aad Verbaast 20 januari 2009 om 23:04

  @Zilver: kan jij ook al niet meer inloggen??
  Er zijn er nog meer, o.a. Ingrid, Eva, Koko.
  Wat is er toch aan de hand???

 86. Aad Verbaast 20 januari 2009 om 23:05

  @Iris: zie de tip van Stripman en mijn reaktie er op.. 🙂

 87. Aad Verbaast 20 januari 2009 om 23:06

  @Henk: je klinkt erg optimistisch. Ik zal het met grote interesse gaan volgen!

 88. helena 20 januari 2009 om 23:24

  @Aad, wat betreft he ATT zijn de landen overeengekomen dat er een Verdrag moet komen. Dus er is nog geen Verdrag. De VS heeft inderdaad tegengestemd en ook Zimbabwe is tegen het maken van zo’n Verdrag.
  In ieder geval komt het Verdrag er wel. Gezien de meerderheid.
  Inderdaad, er moeten eerst een x aantal landen ondertekend hebben voordat een Verdrag in werking treedt.
  Ik ben het met je eens dat Zimbabwe en de VS tegen hebben gestemd (en een x aantal landen zich van stemming hebben onthouden). Maar het gaat hier dus echt over het maken van zo’n Verdrag. Er is een commissie aangesteld die voorstellen doet volgens mij over de inhoud van het Verdrag waar vervolgens onderhandeld over zal gaan worden en uiteindelijk komt er dan een Verdrag tot stand. Wat vervolgens ondertekend kan gaan worden en geratificeerd door de diverse landen.

 89. Ramirezi 20 januari 2009 om 23:34

  Hoe vertaal je ook al weer geen woorden maar daden in het engels ?

 90. Aad Verbaast 21 januari 2009 om 00:03

  @Helena: ik ga het exact voor je (en mij ook) uitzoeken.
  We kunnen het denk ik al wel eens zijn dat het eigenlijk nog erger is (als je helemaal gelijk in de status) dat Amerika (en Zimbabwe – al geen combinatie om trots op te zijn) niet eens willen beginnen aan het opstellen van een verdrag om de wapenhandel te reguleren, controleren en reduceren!!
  Meer dan een half miljoen doden per jaar door lichte wapens. Meer dan 600 miljoen lichte wapens in de wereld (1 op 10) en meer dan 2 kogels per hoofd van de bevolking van de aarde per jaar worden er geproduceerd en verhandeld.
  In Congo schieten ze elkaar alweer de oren van het hoofd. En Sudan? Gaat ook gewoon door daar.
  Alle details:http://www.volkskrantblog.nl/bericht/236372Reactie is geredigeerd

 91. Aad Verbaast 21 januari 2009 om 00:04

  @Ramirezi: vertalers zat daar denk ik 🙂

 92. helena 21 januari 2009 om 00:20

  @Aad
  Uit een bericht van Trouw (31 oktober 2008):VN voor wereldwijde regulering wapenhandel
  VN voor wereldwijde regulering wapenhandel
  (Novum/AP) – Een voorstel van Groot-Brittannië en zes andere landen om tot wereldwijde regulatie van de wapenhandel te komen heeft vrijdag overweldigende steun gekregen in de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Alleen de Verenigde Staten en Zimbabwe stemden tegen.
  Van de 192 lidstaten stemden er 147 voor het voorstel. De meeste landen andere onthielden zich van stemming. Voorstanders hopen binnen vijf jaar een verdrag te kunnen presenteren waarin de internationale wapenhandel aan banden wordt gelegd.

 93. Aad Verbaast 21 januari 2009 om 00:24

  @Helena: 5 november 2008:
  bron: http://www.amnesty.nl/goednieuws_artikel/40014
  Daarin:
  ==== 5 november 2008 Tijdens de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties hebben 147 van de 192 lidstaten voor het plan gestemd om tot wereldwijde regulatie van de wapenhandel te komen. Alleen de VS en Zimbabwe hebben tegen gestemd. De rest onthield zich van stemmen. De uitslag werd verwelkomd door de actievoerders van de Control Arms campagne, maar tegelijkertijd riepen zij op tot het versnellen van het proces om een goed verdrag veilig te stellen waarin mensenrechten en ontwikkeling centraal staan.
  De Arms Trade Treaty is een wettelijk bindende overeenkomst waarin regels over de regulering van internationale overdracht van conventionele wapens vastgelegd staan. Het verdrag is gebaseerd op het simpele principe dat wapenexporteurs en –importeurs een verantwoordelijkheid hebben en geen wapens verhandelen die gebruikt kunnen worden bij serieuze schendingen van het internationaal recht. ====
  Amerika stemt tegen….
  Maar ik ben er nog (wat je aangaf) niet helemaal uit of het een stemming was om te komen tot een ATT verdrag, of dat het (voorlopig verdrag) al ter stemmng kwam.. Ik zoek nog verder.
  Verder gezocht: in 2006 was er ook een stemming (veruit meerderheid voor) om te komen tot een ATT.
  Amerika was toen de enige (!!) die tegenstemde.
  === U.S. President George W. Bush’s administration, a close ally of the U.S. gun lobby, has said it was willing to endorse a set of voluntary principles guiding arms deals but would not back binding controls on transfers across national boundaries. === !!!!!!!
  Bron: http://www.alertnet.org/thenews/newsdesk/N06439629.htmReactie is geredigeerd

 94. Aad Verbaast 21 januari 2009 om 00:38

  @Helena: ik zie net je laatste reaktie. Ik ga er maar vanuit dat het een verdrag is om te komen tot een verdrag. Dus eens met je. De pers is wat verwarrend.
  Ik hou het er dan op dat in 2006 Amerika en Zimbabwe de enige echte tegenstemmers waren.
  In 2008 (volgende stap in het proces) is Amerika nog de enige!!!
  Ik vind dat schandalig.
  Ik zal de tekst in de blog confom aanpassen.
  Dank voor de correctie. :-))
  Nog even een text die mij verdere duidelijkheid gaf:
  == The Resolution builds on the outcome of the previous UN work in 2007 and 2008 towards an ATT. That work culminated with a report by the Chair of the 28 member UN Group of Governmental Experts (GGE), which was in August 2008. ==
  == The Resolution allows for the whole UN membership to work up those elements of the GGE report where consensus could bedeveloped for inclusion into an eventual legally-binding treaty.==
  dit was in 2008, waar ten gevolge van de resolutie in 2006 een rapport werd uitgebracht aan de UN.
  Het waren dus twee resoluties..
  Eens?Reactie is geredigeerd

 95. wj-tje 21 januari 2009 om 00:55

  @ramirezi
  In het Amerikaans vertaald:
  ‘Get the job done’
  Geen woorden verspillen, verspilde tijd.

 96. Aad Verbaast 21 januari 2009 om 01:06

  @Helena: ik leer ook elke dag (mede dankzij jou nu weer 🙂
  De procedures om te komen tot een verdrag:
  1. There are six committees of the UN General Assembly. The First Committee deals with disarmament and international security, and meets annually at UN Headquarters in New York (US) during October.
  2. After approval in the First Committee, these resolutions will be transmitted to the General Assembly for a final vote.
  de hele text van de laatste resolutie:http://www.iansa.org/un/documents/ATT_1com08.pdf van de first committee dus..
  Planning voor een uiteindelijk verdrag: 2010-2011..
  P.S.: tekst in de blog inmiddels conform aangepast..Reactie is geredigeerd

 97. Aad Verbaast 21 januari 2009 om 01:16

  WJ-tje: als ik jou niet had als tolk- vertaler :-))

 98. Spuitelf 21 januari 2009 om 04:16

  YES HE CAN!

 99. A C T U A L I T Y 21 januari 2009 om 06:23

  Meneer , goeden Morgen !
  Hij zal U zeker niet af-schrijven..
  En wat Quantanamo Bay betreft
  Mag ik met U ‘achter-aan-sluiten?!’.

 100. jan bouma 21 januari 2009 om 08:33

  en nummer 100
  zegt
  het wordt donder

 101. jan bouma 21 januari 2009 om 09:38

  @Aad 1:06
  @Allen
  De discussie zou niet moeten gaan in de richting van een aangepaste, veronderstelde, betere wetgeving, want de kern van de zaak is immers het gebrek aan rechtshandhaving van de wet. Ook die van de bestaande wetgevingen.
  Immers: de mensheid beschikt nu over twee Handvesten. Dat uit 1948 van het Westen en de afgeleide daarvan, het Islamitische uit 1981. Beide Handvesten voldoen aan te stellen eisen m.b.t. de humanitaire waarden en de onderlinge verhoudingen van de volken. Niemand houdt zich eraan en de later geformeerde "Veiligheidsraad", (die zou moeten worden opgeheven), verziekt nog meer. Zo zal Amerika elk op zich te respecteren resolutie inzake Israël blijven vetoën idem andere landen dat ook in hun (vermeende) belang dat weer zullen doen.
  Het is dan ook een uitzichtsloze situatie om met de foute machthebbers te trachten de oplossing te bewerkstelligen. Overwegingen van: je moet roeien met de riemen die je hebt gaan hier niet op. Aangezien de aanbeveling nu toch luidt, en bekend is, dat er andere "riemen" voorhanden zijn, die andere "riemen" bestaan dan door dat inmiddels verbeterde inzicht bij circa 2 miljard kiezers om nu eindelijk zèlf eens orde op zaken te gaan stellen door die wereldraad te verordonneren.
  Je moet ook, zo zei Einstein, niet verwachten dat je met de oude veroorzakers van de fouten die door de veroorzakers kunt laten oplossen.
  Een REVOLUTIE is derhalve noodzakelijk.
  Derhalve is nu het wachten op pers en media om dit verhaal nu eindelijk eens op de opiniepagina’s te gaan zetten. Zie verder m’n boek voor talloze adstructies en een samenvatting: http://www.villamithras.com/Extraatje.htm

 102. martin 21 januari 2009 om 10:02

  Aad, Quantanamo staat al gelijk hoog op de agenda dat heb je goed geregeld.
  Als je toch puntjes op de i gaat zetten. Het buitenwerking stellen van het ABM verdrag heeft niet direct iets te maken met de oorlog tegen het terrorisme (net zo min als de ‘Oorlog tegen het Terrorisme’ zelf). De aankondiging was in mei 2001. Vier maanden voor de aanslagen op WTC en Pentagon.

 103. jan bouma 21 januari 2009 om 10:17

  men zette wel de puntjes op de juiste "i"!

 104. Aad Verbaast 21 januari 2009 om 10:22

  @Martin:
  ABM: de bron (zie gegeven link) stelt:
  == On December 13, 2001, George W. Bush gave Russia notice of the United States’ withdrawal from the treaty, in accordance with the clause that requires six months notice before terminating the pact. ==
  == Supporters of the withdrawal argued that it was a necessity in order to test and build a limited National Missile Defense to protect the United States from nuclear blackmail by a rogue state. ==
  Terminologie (en gewekte angst) gebruikt door de Bush doctrine na 9/11.
  Ik zie nog geen reden de brief aan te passen.
  "Quantanamo": dat was al een belofte van hem in de vekiezingen. Maar na de verkiezingen heeft hij gezegd dat hij er de eerste 100 dagen wel niet aan toekomen om het te sluiten… De keutels worden gedeeltelijk weer teruggetrokken (zie onder ‘bronnen’ nrc artikel). Daarom heb ik het er nog even bij gezet in de brief..
  Puntjes op de i :-))Reactie is geredigeerd

 105. Aad Verbaast 21 januari 2009 om 10:24

  @Spuitelf: ik hoorde "yes we can" niet mee tijdens zijn inauguratie speech. Zou hij al tot inkeer gekomen zijn?
  Het was nu meer: samen de schouders eronder..

 106. Aad Verbaast 21 januari 2009 om 10:31

  @Actuality: zie wat ik net hierboven schreef naar @Martin over Quantanamo Bay: vertraging..
  En de brief had wat dat betreft nog wel wat langer kunnen zijn: er zijn nog wat martelpraktijken waar Amerika afstand van moet nemen, en niet doet.. (zie Amnesty International voor details)..

 107. Aad Verbaast 21 januari 2009 om 10:35

  @Jan: je hebt helemaal gelijk dat uiteraard het tekeken van een verdrag één is, maar het dan nog handhaven heel wat anders is.
  Wat dat betreft heeft Amerika (net als veel landen) nog heel wat werk te verzetten.
  Maar eerst maar eens wat gaan ondertekenen (de brief zou anders veel en veel te lang worden..
  Ik durf rustig te stellen dat als Amerika het Statuut van Rome had getekend de oorlogen in Irak en Afghanistan niet waren begonnen!!
  En dat er ook geen oorlog in de Gaza was geweest!!

 108. martin 21 januari 2009 om 10:38

  Dus als hij zes maanden voor de opzegging zegt dat het opgezegd gaat worden dan is de feitelijke daad toch na de aanslagen, omdat de juridische opzegging dan plaats vindt en moet die opzegging in verband worden gebracht met de aanslagen. Een wonderlijke logica of een supercomplot?

 109. jan bouma 21 januari 2009 om 10:59

  @Aad 10;35… en als je dan je betoog afmaakt kom je uit bij "de nieuwe riemen van en voor de mensheid" (zie mijn comment 9:38 uur)!
  (Aardigheidje voor jou om te weten, en als insider, ik trachtte het comment van 9:38 ook te plaatsen bij Elsbeth Etty (nrc) en ze blijkt de enige aldaar, onder columnisten die al fungeren als éénoog is koning, is zij de enige die me helemaal niet ziet staan en mij kennelijk geboycot heeft door een IP-ban.
  Hoe zal dat nou komen? Haar "recensie" over mijn boek zie pg. 148 t/m 166 wellicht? Kijk! Zo wreekt zo’n boycot of vermeende "monddoodmaking" zich altijd gruwelijk terug. Boycotten heeft geen zin. Dat is de les die eruit getrokken kan worden. Er zijn nu talloze lezers die precies willen weten wat er op die pg. 148/166 staat. Je kunt net zo goed proberen ‘Mein Kampf’ te verbieden…-:))

 110. nelus 21 januari 2009 om 11:16

  @allen: ik word af en toe een beetje moe van het cynisme dat ook hier op het blog heerst.
  Ik heb gisteren prachtige televisie gezien. Op CNN. En ik heb gezien hoeveel hoop de Amerikanen weer hebben op een nieuwe toekomst. Met alle ellende die daaraan vastzit. Want dat die eraan vastzit, daar heeft Obama geen doekjes om gewonden.
  Ik heb gehoord wat hij wil. Voor iedereen die zijn vuist wil openen. Geen alleen heerser maar leider in een veranderende wereld. Waarin we niet kunnen zonder elkaar en met respect voor elkaar. Ik weet niet of de cynici dit ook gehoord hebben. Maar zit nou toch niet zo te zeuren over wel of niet 100 dagen Guantanobay. Natuurlijk is het verschrikkelijk wat deze mensen al is aangedaan. Onherstelbare schade is er aangericht. Dat hij het wil sluiten is voor mij al genoeg. We gedragen ons hier als echte Nederlanders, die het allemaal erg goed weten, die overal een mening over hebben, die nooit iets goed genoeg vinden (zie ook Maarten van Rossum gisteravond= beschamend vond ik het) en die het niet eens kunnen waarderen die iemand de voorzet doet om de wereld er anders uit te laten zien. Alleen de intentie hiertoe is al de moeite waard om het een kans te geven.
  Wat er allemaal niet gebeurd zou zijn als….. wie zal het zeggen, de betweters onder ons misschien.

 111. wj-tje 21 januari 2009 om 11:17

  @aad
  tolk-vertaler? Dan nog wel een paar in m’n achterzak.
  Het positieve is natuurlijk dat er een nieuwe wind waait, but ‘Yes we can, we need your shoulders’, but where, when and how?
  You’v got a pr’blm, boy, or run the next ‘round the corner. g’yr fee moving’
  ‘Government screws you six days around from Sunday’.
  American slang, right from Washington, D.C.
  Nog iets. Die historische treinreis van Wilmington naar Washington, waar Lincoln ook tufte.
  Wilmington, Sunny Point, Delaware Bay is een van de grootste ondergrondse opslagplaatsen voor wapens ter wereld.
  Zo groot als de provincie Utrecht. Alles disproportioneel?
  Ik was daar, met een bootje van 150 mtr. De originele stuwplannen liggen in een kluis bij mijn notaris.
  Dus eerst maar eens zien met Obama, misschien wordt ‘Oval Office’ wel disproportioneel.

 112. jan bouma 21 januari 2009 om 11:30

  @Nelus 11:16
  Je verwart met je comment hier heel duidelijk "cynisch nihilisme" met "realisme" en met mijn "cynisch pragmatisme".
  Ik heb andere ijkpunten dan Obama. Obama is en zal blijken een noodgedwongen product als president van Amerika en van zijn Amerika. Uiteraard zou hij geen president geworden zijn als hij de werkelijke internationale ijkpunten – en waaraan Aad refereert met zijn "brief" – aan zijn volk, de Amerikanen had moeten verkopen. That’s a bridge too far!
  Ik heb een voorspelling gedaan omtrent de uitkomst van zijn presidentschap; na 6 maanden is het verhaal uit, en hebben we met z’n allen het wereldwijd wel gehad met de sjoemelaars, zoals Obama die The Haque Invasion Act niet wil afschaffen!!!
  De REVOLUTIE komt dan altijd als ongewenst maar wel als onvermijdelijk. Opdat het dan toch geen totale chaos en troosteloze puinhoop zal worden is mijn wens. Dan dient wel mijn verhaal serieus te worden genomen van 9:38 uur.

 113. jan bouma 21 januari 2009 om 11:45

  @Aad
  @Allen
  Inzake mijn toevoeging "Aardigheidje" (10:59 uur) bemerk ik thans dat mijn comment van 9:38 uur inmiddels WEL staat, tweemaal zelfs, onder de column van Elsbeth Etty.
  Inmiddels… Dus hierbij een correctie. En mijn excuses aan mogelijk een te late verwerking of onjuiste (technische) verwerking van comments.

 114. Aad Verbaast 21 januari 2009 om 12:02

  @Martin: goed lezen: hij zegt het 31 december 2001 op. Dan is het verdrag niet meer in werking 6 maanden later! Dus juli 2002.
  (en dus niet 6 juli 2001..)
  Eens?Reactie is geredigeerd

 115. Aad Verbaast 21 januari 2009 om 12:04

  @Jan: strooi het maar rond, en dat doe e ook.
  Ik blijf maar zeggen tegen je dat je toch echt moet leren linkjes aan te leggen. Dan wordt je boodschap 10 keer krachtiger!!
  Of ben je daar (net als je verwijt dat iedereen dom is) ook te dom voor? :-))

 116. wj-tje 21 januari 2009 om 12:06

  @nelus
  met twee duitse kennissen ook CNN gekekem.
  Alle drie in tranen, omdat dit geen ‘change’ meer was, maar transformatie. Misschien wel heel dicht bij een vreedzame revolutie. Die nog zelden voorkomt.
  De grote vraag is:
  – Redt hij het?
  – De kop niet te hoog boven het maaiveld uitgestoken?
  Deden andere presidenten ook. Persoonlijk gun ik hem van harte het voordeel van de twijfel.
  Zijn ‘hardliners’ tegenstanders doen dat ongetwijfeld ook. Dus hij, en zijn familie zijn kwetsbaar.
  De erfenis en inboedel is geen sinecure.
  Dit is geen cynisme, maar een feitelijke constatering indachtig aan vier voorgangers.
  Je bijdrage op je eigen blog ben ik niet vergetenReactie is geredigeerd

 117. Aad Verbaast 21 januari 2009 om 12:07

  @Nelus: ik weet dat Obama bij jou niet kapot kan. Gelukkig maar.
  En natuulijk is het geweldig dat de intentie er is.
  Laat het vooral niet bij intentie blijven. Dat hebben we toch al genoeg meegemaakt?
  Even de dingen tekenen op dit briefje en hij is helemaal mijn man!! :-))
  Na 100 dagen of na een jaar gaan we samen kijken, hoeveel er teruggedraaid van de ellende die is opgebouwd door zijn voorganger.
  Dan maken we samen de balans op :-)Reactie is geredigeerd

 118. Summer 21 januari 2009 om 12:09

  @Nelus, gezien: Wat kwam Van Rossum opeens merkwaardig uit de hoek. Van peanuts maakte hij hoofdzaak: Een president of staatshoofd kon het beste single wezen, dus zonder gezin als "storend element"… vreemd. Misschien had ie z`n dag niet.
  P.s. Ik zag nog een vredesduif van Aad, die bij je wilde landen, maar er is geen duivenplatje..Reactie is geredigeerd

 119. Aad Verbaast 21 januari 2009 om 12:11

  @Wj-tje: weer nieuwe kennis opgedaan door je info, dank.
  Waar kwam het gezegde vandaan "met dubbele tong spreken". Van de indianen toch? Die bijna zijn uitgeroeid.
  Laten we maar hopen, met Obama, dat hij dat niet heeft overgenomen van hun, waar zijn illustere voorgangers (je verwijst er terecht naar) dat wel deden..

 120. jan bouma 21 januari 2009 om 12:14

  @Aad 12:04
  Of-ie werkt of niet je ziet maar. Hierbij voldaan aan je verzoek tot linken:
  http://weblogs3.nrc.nl/etty/2009/01/14/explosief-importproduct/
  …de democratie mag wat kosten maar jij vergt iedere keer maar linkjes; die kosten soms de democratie wat teveel! Je moet er namelijk zelf wat voor doen… -:))

 121. Aad Verbaast 21 januari 2009 om 12:14

  @Summer: van Rossum is een cynicus. Dat is een bepaalde vorm van humor.
  Ik vond dat hij wel een punt had als hij zegt dat in de grondwet nu eenmaal stat dat je voor één pesoon kiest. En niet voor een hele familie.
  Dat vergeten de mensen wel eens. De families ook.. 🙂

 122. martin 21 januari 2009 om 12:26

  Laten we puntjes maar niet op de i zetten.

 123. Aad Verbaast 21 januari 2009 om 12:27

  @Jan: ik bedoel dat je het eens probeert als volgt te doen:http://weblogs3.nrc.nl/etty/2009/01/14/explosief-importproduct/
  Of (algemene verwijzingen):http://www.villamithras.com/main.htmlhttp://www.volkskrantblog.nl/blog/35408
  Helemaal rechts onder in het vak waar je reacties achterlaat staat precies hoe de je dat moet doen..
  Oefenen vandaag!! Wat kunnen mensen soms hardleers zijn :-))Reactie is geredigeerd

 124. Summer 21 januari 2009 om 12:27

  @Aad, Ben ik met je eens( en zo bedoelde ik het ook niet), dat men niet voor een familie kiest en ook dat dat weleens wordt vergeten, maar dit is een open deur. Je kunt niet verachten dat, als iemand president wordt, hij’zij opeens van zijn/haar familie moet scheiden. Ondanks de humor van Van Rossum gebeurt het wel dat het hele gezin ten tonele wordt gevoerd. En dat is altijd zo geweest, waarom haalt Van Rossum dat er nu dan bij?
  Ik schaar me overigens niet tot degenen die het met V. R. niet eens zijn, maar waarom maakte hij er een issue van terwijl er belangrijker antwoorden van hem verwacht werden? Dat is de vraag.
  P.s. de vrouw van de anoniem avatar heeft overigens zojuist een anti-blog op de duif geplaatst. Destructief gedrag. het gaat niet om Obama maar om de Vrede nota bene.

 125. nelus 21 januari 2009 om 12:28

  @Aad: dat vind ik flauw. Alsof ik kritiekloos achter iemand aan zou lopen. En alleen maar idolaat kan zijn. Nee Aad, zo zit het niet.
  Maar wel zo: deze man heeft het in zich om een andere wereldorde te scheppen. En hij weet mensen te inspireren. En je kunt mij niet kwalijk nemen dat ik daar blij mee ben.
  En ook ik zal het kritisch volgen. Of hij waarmaakt waar hij zegt voor te staan. Maar voorlopig ben ik om. En die dingen tekenen die voor jou voorwaarde zijn: of die doelen nou linksom of rechtsom gehaald worden, dat maakt niet uit. Met zijn visie op de wereld komen ook deze onderwerpen weer langs. Kan niet missen.
  Gisteren – voorafgaand aan CNN – een herhaling van VPRO’s Tegenlicht gezien. Een bijzonder interessante documentaire. Met o.a. een interview met Dominique Moisi, specialist internationale betrekkingen. Over zijn visie op de toekomstige wereldorde. Als je Obama hoort spreken hoor je onderdelen terug van deze Moisi. Tenminste, zo hoor ik het.

 126. Aad Verbaast 21 januari 2009 om 12:32

  @Summer: mijn observatie was dat van Rossum juist in opstand kwam tegen de ook daar weer gevoerde discussie over de vrouw van de president, kleren, activiteiten, en hoe belangrijk ze wel of niet kon zijn etc..
  Terwijl hij juist zei dat het om de president gaat, en niet daarom. Belangijker dingen dus om over te praten.
  Hij heeft overigens niet gezegd dat hij maar moest scheiden.. (dacht ik).
  Ach, het is een cabaretier. Maar ik vind (net als sommige andere cabaretiers) dat hij wel gelijk heeft.
  Ik ga zo even die antiblog opzoeken..
  Sommige mensen zoeken geen vrede.. :-0

 127. nelus 21 januari 2009 om 12:33

  @summer: ik laat die duif graag binnen. Weet alleen niet hoe dat moet.
  Het plankje kan ik zo spijkeren. Zorg jij dan dat de duif erop gaat zitten ?

 128. nelus 21 januari 2009 om 12:35

  @wj-tje: blij om te horen dat er nog meer mensen dan ik ontroerd zijn geweest gisteren. En meer dan om de 1e zwarte president.
  Want dat is niet wat je hier hoort op dit blog.
  Dat er ook sprake van ontroering is geweest.
  Gene ?

 129. jan bouma 21 januari 2009 om 12:44

  Dank je wel, Aad..(12:27)… zo kom ik er ook wel. Wat zal ik me verder druk maken? Je hebt nu eenmaal "waterdragers" en de echte filosofen die dat water voor hen laten dragen. Kijk maar naar Summer die het ook nog niet snapt! -:))
  @Nelus… gaat nu met zichzelf in conclaaf om vast te stellen of zij gaat reageren wel/niet op mijn comment van 11:30 uur. Geen antwoord is altijd weer wel een antwoord. Zoals men weet.
  Ondertussen even recapituleren waarover het gaat.
  Het gaat over een nieuwe wereldorde waarin de mensheid zich opnieuw gerepresenteerd weet. Niet door de simpele domeinjagers van hun individuele naties (en die er een puinhoop bvan maken) maar door representanten die het eigenbelang van de natie in samenhang willen zien met het belang – tegelijkertijd – van de rest van de wereld(bevolking).
  Obama blijkt daarvoor te dom. Idem elke andere representant op het wereldtoneel waaronder onze premier. Nu u weer..

 130. Summer 21 januari 2009 om 13:05

  @Aad, fundamenteel zijn we het ook eens. Eigenlijk hoef ik niet eens zonodig… maar het verbaasde mij gewoon dat V.R. in die context dat naar voren aalde. Het was overigens geen cabaretprogramma, al lijkt het er soms op als V.R. aan het woord is.
  Ook heb ik niet beweerd dat hij gezegd had dat Obama moest gaan scheiden. Ik opperde in z`n algemeenheid dat… enz. ach . Het sop is de kool niet waard maar het gaat erom dat het zo door mij niet bedoeld was.
  Wat betreft die duiven: gelukkig sypathiseert de meerderheid. Een enkeling kraakt af of verwart de bedoeling met de ware intentie.
  Nu, ik hoop dat jouw duif heengaat en zich blijft vermenigvuldigen. Ik trek me weer terug in mijn betrekkelijke anonimiteit want zoveel aandacht naar mijn blog was niet de bedoeling.
  Ik heb weer eens geleerd dat,als men zich inspant voor een goed doel, je welwillende mensen mee kunt krijgen.

 131. nelus 21 januari 2009 om 13:06

  @Jan: en dat is nou precies wat Obama uitdraagt. En kijk ook even naar uitzending gemist, tegenlicht, van maandagavond j.l.
  Dan heb je mijn antwoord.

 132. Summer 21 januari 2009 om 13:08

  @ Nelus, fijn dat je ook een duif onderdak wilt geven! Plankje spijkeren gaat in dit geval niet want het is een virtuele duif. Ik had ergens een gebruiksaanwijzing in mijn eerste "duifblog" gezet. Als het niet lukt: WJ-tje heeft goede hulp van Aad gehad en `t is gelukt. Ik wil ook best helpen maar Aad is technisch veel bedrevener..Reactie is geredigeerd

 133. nelus 21 januari 2009 om 13:14

  @summer: hahahahahaha, wat ben je toch een lieve schat. Dat plankje was ook virtueel natuurlijk, domoor. Of dacht je dat ik dat niet snapte ?

 134. Summer 21 januari 2009 om 13:19

  @Nelus, hahaha! Dat lijkt nou "cynische" humor, net als die van V.R. "Domoor" dat lijkt wel een aanstekelijke variant op "dombo". Het is inderdaad waar dat Aad WJ-tje aan een vredesduif heeft geholpen. Staat hier ergens geschreven. Ik geloof best dat jij dat zelf kunt, maar nu nog de woorden omzetten in daden. Succes!Reactie is geredigeerd

 135. nelus 21 januari 2009 om 13:30

  @summer: het begin is er "Aads vredesduif" nou het plaatje nog.

 136. Aad Verbaast 21 januari 2009 om 13:33

  @Nelus: flauw? Excuus, als dat zo is ovegekomen, dat was niet de bedoeling.
  Ik had (als ik in Amerika gewoond had) ook met verve voor Obama gekozen, en ook op hem als democratisch kandidaat (toen er nog wat meer te kiezen was). Hij stak er immers met kop en schouders bovenuit. Dus ook hij krijgt van mij alle voordeel van de twijfel.
  Maar dat betekent voor mij niet dat hij boven alle twijfel verheven is.
  Ik heb recent nog even wat inauguratiespeeches nagekeken (youtube) in voorbereiding voor een eventuele blog..
  Maar er is daar zoveel beloofd en aan verwachting gewekt bij al die speeches, dat het niet handzaam in een blog te persen is. Het kan zomaar een boek worden, en zie er dus maar van af.
  De meerderheid van al die beloften is helemaal niet uitgekomen. Integendeel..
  Ik ben dus ook nu huiverig. Toch niet vreemd?
  Amerika is niet veranderd. De president wel. En met dat laatste ben ik wel heel gelukkig mee!!
  Dat eerste niet.Reactie is geredigeerd

 137. jan bouma 21 januari 2009 om 13:45

  …en waarmee het doek viel. (re: 13:33)
  Het lijkt Shakespeares drama wel; to be or not to be!Reactie is geredigeerd

 138. helena 21 januari 2009 om 14:53

  Goed dat je het zelf ook nader hebt uitgezocht Aad!
  Ik heb zelf in het verleden ook wel eens over die wapens geschreven. Vind het soms ook leuk om nader uit te zoeken hoe het echt in elkaar zit.
  Zelf maak ik ook best fouten overigens! Maar ik leer daar ook alleen maar van, ben nu ook wel wat voorzichtiger geworden als ik over meer ingewikkelde onderwerpen schrijf.

 139. nelus 21 januari 2009 om 15:08

  @Aad: 13.33
  "Amerika is niet veranderd. De president wel. En met dat laatste ben ik wel heel gelukkig mee!!"
  Ik waag het te betwijfelen of Amerika niet is veranderd. Dat moet bijna wel als de uitkomst van de verkiezingen deze is. Of het moet zo zijn dat alles beter is dan Bush. Maar dan had Hillary moeten winnen.
  Hoe dan ook : het land was en is eraan toe om een nieuwe koers in te slaan. En laten we de feiten vanaf nu maar laten passeren. Dan zien we wat er van de beloften uitkomt.

 140. jan bouma 21 januari 2009 om 15:21

  @Nelus 15:08
  De feiten en de realiteit ziet men veelal slechts dan weer wanneer de kop uit het zand getrokken wordt. Obama doet dat niet, z’n kop uit het zand trekken.
  Dus kun je de uitkomst voorspellen van zijn gedrag. Jij en ik maken na 100 dagen, of wat mij betreft 6 maanden, de balans op inzake diens presidentsschap. Niet eerder.
  Er moet evenwel een wonder gebeuren om je gelijk te geven. Maar het kan; soms gebeuren er wonderen die niemand verklaren kan.

 141. Aad Verbaast 21 januari 2009 om 16:17

  @Helena.
  "uitzoeken hoe het echt in elkaar zit".
  Ik ben bang dat (met name op dit vlak, maar ok bijvoorbeeld menserechten en de schendingen er van) we zelden zullen weten hoe het echt in elkaar zit.
  Ik vind het ook een boeiende bezigheid uit te zoeken hoe dicht je daarbij kan komen. Dankzij internet lukt dat veel beter. Als je op berichten in de (papieren) krant moet afgaan kan je het helemaal wel schudden immers :-0Reactie is geredigeerd

 142. Aad Verbaast 21 januari 2009 om 16:20

  @Nelus: we hadden het er al eerder over. De stemming in Amerika was ongeveer 50/50.
  Dat is al tientallen jaren zo. En ondanks dat Bush er zo’n puinhoop van gemaakt had. Als Hillary kandidaat was geweest had ze ook ongtjfeld gewonnen..
  Maar je het gelijk. Laten we de feiten maar afwachten.
  Ik kom nog wel even een dezer dagen terug op zijn speech in een blog denk ik.
  Het zijn per slot van rekening historische woorden!!

 143. Aad Verbaast 21 januari 2009 om 16:21

  @Jan: laten we dat dan maar afspreken: 100 dagen en na een jaar het evalutiegesprek.
  In de kroeg lijkt me een prima lokatie!!.. :-)Reactie is geredigeerd

 144. nelus 21 januari 2009 om 16:30

  @Aad: prima idee. Over 1 jaar in de kroeg een evaluatie van dat afgelopen jaar.
  Is wel handig om van te voren af te spreken waarop we het gaan beoordelen natuurlijk.
  Dus een checklistje zou niet weg zijn. Gebaseerd op wat hij heeft verkondigd uiteraard. En niet op individuele verwachtingen. Want dat die te hoog zijn gespannen dat is me ook wel duidelijk.

 145. nelus 21 januari 2009 om 16:33

  @Jan, wat zou ik het een zegen vinden als ik een cynisch pragmaticus als jij zou horen erkennen dat de wonderen de wereld inderdaad nog niet uit zijn. Over 100 dagen of 6 maanden, ook goed, maken we de tussenbalans op.Reactie is geredigeerd

 146. nelus 21 januari 2009 om 16:39

  @Aad: dit is het laatste dat ik erover zeg. Anders wek ik misschien de indruk een drammer te zijn en dat wil ik absoluut niet.
  Die 50/50 is wel van een andere samenstelling dan ooit tevoren. Veel meer mensen die nooit iets van zich lieten horen bij verkiezingen hebben nu meegedaan. Zoals je weet veel jongeren en zwarte mensen. Dat zet die 50/50 wel een ander perspectief.

 147. Aad Verbaast 21 januari 2009 om 17:06

  @Nelus: 16:30
  Ik vind deze blog al wel een aardig checklistje:-)
  Maar feel free om het aan te vullen met van alles en nog wat. Vast een aanzetje?
  – troepen weg uit Irak.
  – troepen weg uit Afganistan? Barack wil die verdubbelen trouwens, meer oorlog dus.
  – Vrede in het Midden-Oosten?
  – Of (bescheidener) direkte vredesbesprekingen met alle partijen in het Midden-Oosten, inclusief Syrië, en Iran. Maar ook met Hamas. ‘reach out with een open hand and no fist’?
  Binnenland:
  – een betaalbare ziektekostenverzekering voor iedereen (25% is niet verzekerd: kan niet en/of is onbetaalbaar).
  – betaalbare opleidingen voor iedereen
  – betere ontslagbescherming voor iedereen.
  – toegankelijke en betaalbare rechtsgang voor iedereen.
  – minder dan 5 miljoen werkelozen?
  – reductie van 25% daklozen, na 4 jaar 50%
  Nog meer?

 148. martin 21 januari 2009 om 17:11

  Helena en Aad, aan die ziekte lijd ik ook een beetje, daarom kom ik toch even terug op het ABM verdrag. Ik vertrouwde op mijn geheugen, maar Aad had gelijk. Echter alleen de jure. In mei 2001 vrijwel meteen na zijn eerste 100 dagen kondigde Bush aan het ABM verdrag op te zeggen (dat was al verwacht n.a.v. van de verkiezingsperiode). In die zin klopt mijn commentaar wel. Alles mooi op een rijtje, zie http://www.bits.de/NRANEU/BMD/ABM.htm.

 149. nelus 21 januari 2009 om 17:15

  @Allen: yes I can, yea I will. Met hulp van Summer en Aad heb ik die prachtige vredesduif nu ook op mijn blog. Ik heb er gelijk maar een tweeling van gemaakt. De kracht zit m per slot in de herhaling.
  Maar WJ-tje: ik heb het wel z e l f gedaan.
  Nu jij nog. Je kunt digibeet-af worden.

 150. nelus 21 januari 2009 om 17:18

  @aad: helemaal mee eens. Over deze onderwerpen heeft hij zich ook uitgesproken. Daar kunnen we hem dus op toetsen tussen nu en een jaar. Ik durf er niks meer aan toe te voegen. Laten we het eerst maar eens doen met dit. Lijkt me al meer dan een klus voor een heel mensenleven.

 151. Aad Verbaast 21 januari 2009 om 17:51

  @Martin: dan is dat misverstand gelukkig ook weer uit de wereld geholpen!
  Waar ik me trouwens meer en meer aan erger is dat je van alles kunt inden op interent, maar dat zovaak de datum waarop het gepubliceerd is gewoon nergens op de website is weergegeven.
  Dan kan je dus ook niet uitzoeken van waneer die informatie is. k liep daar vaak weer tegen aan bij het uitzoeken hoe het nu precies zat met die ABM.. Ook weer met de link die je gaf.
  Frustrerend toch?
  Zal alleen maar erger worden met de tijd ben ik bang.
  Waarom niet een automatische tekst die de publicatie datum weergeeft?Reactie is geredigeerd

 152. martin 21 januari 2009 om 17:55

  Aad, ik kan me nauwelijks voorstellen dat bij BITS die beginners fout wordt gemaakt. De persoon die daar het werk doet, doet het al een jaar of veertig. Bovendien denk ik dat je naar de stukken van het Congres moet kijken en die zijn altijd gedateerd.

 153. Aad Verbaast 21 januari 2009 om 17:55

  @Nelus: ik zag de duif inmiddels staan.
  Twee keer nog wel :-))
  Hulde!!
  17:18: dan leggen we dat lijstje nu vast.
  In de tussentijd ben ik bezig de speech te fileren op de werkelijke inhoud en niet de euforie.
  Ik kom toch weer tot wonderlijke ‘ontdekkingen.’Reactie is geredigeerd

 154. Aad Verbaast 21 januari 2009 om 17:59

  @Martin:
  Ik lees bij BITS (om mee te beginnen):
  "On December 13, President George W. Bush announced that the United States will withdraw from the Anti-Ballistic Missile (ABM) Treaty…"
  Waarom niet:
  "On december 13 2001, President…"
  Dat bedoel ik.
  Ik moet nu maar gaan uitzoeken immers in welk jaar dat was.. :-(Reactie is geredigeerd

 155. PHM van de kletersteeg 21 januari 2009 om 18:15

  Vertalen en naar het witte huis sturen.
  Over een half jaar kotsen ze hem weer uit; het is even leuk een halfbloed (mulat) aan het roer te krijgen, maar langer dan een half jaar kan hij niet toneel spelen voordat hij door de mand valt.
  USA is Nederland niet (bakelende)!!!!!!!!

 156. Aad Verbaast 21 januari 2009 om 18:24

  @Kletersteeg: is reeds gebeurd. En vertalen kunnen ze daar toch wel? Het pentagon luistert de hele wereld af immers.
  De rest van de uitspraken is aan jou. Ik kan me daar niet in vinden. Behalve je allerlaatste zin. Afgezien een dat je een spellingsfout hebt gemaakt :-)Reactie is geredigeerd

 157. wj-tje 21 januari 2009 om 18:26

  @wat een een heisa.
  Toen ik de Missippie opvoer in 1969 met 150 mtr onder m’n kont naar New Orleans, de zwarten (toen nog) als vee in de ruimen werden gedreven om koffiebonen uit Columbia te lossen, mijn scheepshond aan dek, en zonder gene nu een traantje laat omdat een Mulatto met een zwarte vrouw hun intrek nemen in het Witte Huis.
  Destijds kon ik mijn ogen niet geloven, nu ook niet.
  Blijkbaar is het onmogelijke mogelijk. Er was zelfs een havenarbeider, die z’n eigen saxofoon meenam in het onderruim. Een verboden instrument in de symphonie orkesten.
  Nu nog een psycholoog om de boel te verklaren voor 40 verloren jaren.
  Dat lukt Balkenende, PWA, de hele reute-me-teut en de rest in de afgelopen 40 jaren niet.
  Lekker doormodderen, zet ook zoden aan de dijk.
  Een voorschotje: Welk toekomstig regeringsvliegtuig vervangt de PH-PBX. Ga nu maar eens nadenken wat die ‘PBX’ representeert.
  De PH-PWM misschien als vervanger?
  Nog iets, op Google Earth zag ik dat er druk wordt gebouwd aan een villa om de a.s. PWM in de buurt te hebben in Machangulo. Daar kan geen nikker tegen op.
  Gezellige avond, nacht, of ochtend nogReactie is geredigeerd

 158. Aad Verbaast 21 januari 2009 om 18:33

  @Wj-tje: je hebt nogal wat meegemaakt lees ik zo links en rechts van je in je reakties. NU ok weer.
  Tijd om je memoires eens te gaan schrijven?
  Tegenwoordig kan dat ook als je nog midden in de samenleving staat immers.
  Het kon zomaar eens een hogere oplage krijgen dan het boek van ene Bouma :-))Reactie is geredigeerd

 159. Aad Verbaast 21 januari 2009 om 18:50

  @Rubio en @Cathy en @Cats..
  Rubio: de hele tijd aan het borrelen bij de buurvrouwen om deze dagen feestelijk door te komen?
  @Cathy: de hele tijd aan het sauna-en om uit de hitte van de strijd te blijven?
  Cats: het zal toch niet waar zijn dat je niet iets te redigeren hebt?Reactie is geredigeerd

 160. Summer 21 januari 2009 om 19:42

  @WJ-tje, ik wil dat ook wellens zien de bouw van die residentie in Machangula. Later dus… Mijn vraag: Hoe kan Google Earth zo actueel aanpassen? Voor de rest zet je daar meer nieuwsgierig makende items neer…Je zit dichtbij `t vuur of de bron, lijkt `t. Lakei??? :)))
  @Aad, ik heb m`n duivenmissie volbracht en zag dat de "pijp naar Maarten is gegaan". Ik heb de diertjes weer laten vliegen en ze zijn u bij Afi neergestrekn. Zoals een tupperware partij…nou ja.. overal zijn weer nieuwe gezichten die kennis nemen van de boodschap. Het publieke gehiem van goede verkoopakties. Balletjes moeten rollen en aan de rol blijven.
  Daarom laat ik de duif voorlopig staan. Eveneens heb ik de tekst wat algemener gemaakt om niet op jouw succes onverhoopt mee te liften.
  @ Nelus, dierenvriend , je hebt zelfs twee duiven geadopteerd! Mooi hoor.

 161. jan bouma 21 januari 2009 om 19:54

  @Aad… 18:33
  …nieuwtje voor je. Morgenmiddag zit ik op een geheim adres, met 2 adviseurs erbij, ergens in Amsterdam om 15.00 uur in vergadering bijeen met H.J.A. Hofland om je kwootje: Het kon zomaar eens een hogere oplage krijgen dan het boek van ene Bouma (:-))-
  effe te gaan logenstraffen, jongen… Ja, daar kijk jij van op en nog menigeen die mij het "allerbeste" wenst… Sic!
  Heb begrepen dat er er zelfs inmiddels een paar uitgevers interesse hebben om het boek van de eeuw opnieuw te gaan uitgeven waarbij – zoals ik al schreef.. maar toen je het las geloofde je het niet..- de oplagecijfers van de Bijbel en de Koran zullen gaan verbleken bij die van mij!
  Zo dadelijk loopt dus elke wereldbewoner – net als destijds in China elke Chinees met Mao’s boekje… dan rond met mijn boek.
  Maar ja… die ongelovigen altijd, hè… ze gooien soms roet in het eten net zoals bij Obama – een bijna naamgenoot – wiens toespraak ik beluisterde dat zal ondervinden.
  Herlees de pagina 24 uit mijn meesterwerk. Daar staat alles al beschreven! Maar je hebt nu de primeur van dit wereldnieuws…
  ’t is woensdagavond. De dames komen zo… ik moet nog wat doen; tot later!
  (Nelus.. het spamgetal blijkt ook nog 14!)

 162. Aad Verbaast 21 januari 2009 om 19:58

  @Summer: helemaal mee eens, dat je de tekst hebt aangepast bij je blog.Het is nu veel universeler en tijdlozer.Iets wat naadloos bij vrede past :-))Reactie is geredigeerd

 163. Aad Verbaast 21 januari 2009 om 20:01

  @Jan: mooi te horen dat je inmiddels ook helemaal de ‘spirit of hope’ hebt opgepikt en overgenomen :-))

 164. Rubio 21 januari 2009 om 21:25

  Aad, Nelus, eigenlijk allen; Ach, geen (ècht leuk) geborrel bij de buufs, integendeel. We houden ons ook zeer bezig met alle gebeurtenissen maar heb het advies van ze gekregen (en ben het met ze eens) om me op je laatste 3 blogs maar afzijdig te houden. Immers, alles is/wordt er al over gezegd op blogs, (andere!) media en in kroegen. Kortom, ’t kost een hoop energie, onenigheid en ergernis. Bovendien, ’t leidt vooralsnog nergens toe.. Ik/we moeten het allemaal nog zien of Obama ”t eea’ weer behoorlijk op de rails kan zetten. Maar goed, Nelus liet binnen een andere context het woord ‘kroeg’ vallen.. Dus wie weet, ben ik weer snel van de partij…Reactie is geredigeerd

 165. Aad Verbaast 21 januari 2009 om 21:32

  @Rubio: ik ben blij dat je weer en nog bij de levenden bent! Even een geluid van je.
  Ik hoop dat Obama zich ook aan (deze) adviezen kan houden, net zoals jij daar een voorbeeld van gaf (aan adviezen houden).
  Maar natuurlijk niet dat hij zich afzijdig houdt.. :-))

 166. Rubio 21 januari 2009 om 21:40

  Aad; Idd, ‘afzijdig’ iets te dik aangezet maar kon er emotioneel gezien ff nix mee….(Hamas-Israel). Ben daardoor aanvankelijk bij Jim in 1e instantie in de fout gegaan..Reactie is geredigeerd

 167. Aad Verbaast 21 januari 2009 om 22:16

  @Rubio: ik zag het daar ja.
  Ik kon er (Gaza) ook niet veel mee. Maar wees eerlijk. Wie wel?

 168. martin 22 januari 2009 om 09:50

  Test. Ik krijg geen meldingen meer binnen. Tot mijn Verbaasting zie ik dat er hier na 22.16 niets meer is binnengekomen.

 169. Aad Verbaast 22 januari 2009 om 10:11

  @Martin: maar het werkt wel 🙂
  Alhoewel meerdere mensen ineens sinds een paar dagen problemen hebben om in te loggen.Reactie is geredigeerd

 170. wj-tje 22 januari 2009 om 10:20

  vanuit DLD geen problemen van DIEN aard.

 171. nelus 22 januari 2009 om 10:28

  @groningen-calling: ook van hieruit geen problemen.
  2 x 7

 172. martin 22 januari 2009 om 10:29

  Hij doet ’t weer.
  WT-tje ja waarom niet? Iedere dag een stukje memoires met een paar filosofische of overpeizingen van praktische aard erin verwerkt. Er zijn meer bloggers die dat doen.

 173. nelus 22 januari 2009 om 10:35

  @jan: 19:54: en je zult zien dat het je geluk brengt. Geef je het ook toe als het zo is ?
  wederom 7.Nou dit komt helemaal goed met jouw boek. Open maar vast een banrekening. De tonnen stromen binnen.

 174. wj-tje 22 januari 2009 om 10:54

  @martin.
  Nou, voor deze dag dan een Joods spreekwoord:
  qte
  ‘Bijvoorbeeld’ is geen bewijs
  unqte
  Verder veel te druk met de VSp. Het zorgvuldige, half affe uitgewerkte partij programma op EXCEL, is naar de maan. Was vergeten een back-up te maken voor de .
  Was vergeten dat een nieuwe ‘router’ en ‘splitter’ ge-installeerd zou worden, zodat HKH draadloos op haar eigen toegangsnuummer als belasting adviseuse de laptop mee kan nemen naar het Feuerlager in de Umbau, onderin de tuin.
  Dat alles i.h.k.v. "privacy".
  Er wordt hier wel eens een vuurtje gestookt voor de gezelligheid. Met uiticht op Mercurius, Orion, de Grote Beer en last but not least de ‘W’ van Cassiopeia.
  Loopt ook nog een verwarmingsleiding door om geen koude voeten te krijgen in deze barre tijden. Hout genoeg hier, maar moet wel aangesleept worden.
  Over Rome zullen we maar even niet hebben.
  Ik bedoel maar, dit is een voorbeeld dat ik voorbij laat komen hoe druk het hier is.
  Genoeg te doen, dus!Reactie is geredigeerd

 175. jan bouma 22 januari 2009 om 10:56

  U vraagt… wij draaien!
  ===================
  Inzake Obama. Tenslotte gaat dit blog over hem. Heb nu nog meer toespraken van hem gehoord waaronder zijn inauguratie. De man is een begenadigd spreker. Maar er moet een wonder gebeuren als hij de VS uit het moeras weet te trekken. En tegelijkertijd dan ook de rest van de wereld, zo wordt verondersteld, terwijl die wereld ZICHZELF uit het moeras moet trekken.
  Ik denk dat bij dat proces er geen (noodzakelijke) REVOLUTIE wordt ingezet als oplossing en dat dus – helaas – de missie zal mislukken. Nu hoeft men geen doemscenarist te zijn voor dit negatieve verhaal want dat acht ik mij niet. De noodzakelijke schokgolf die over de wereld zou moeten gaan wordt echter niet bewerkstelligd. Er worden geen knopen doorgehakt evenmin de juiste keuzes worden gemaakt bij de selectie van de landenvertegenwoordigers. De VN blijven zoals die nu functioneren. De "Veiligheidsraad" wordt niet afgeschaft. De nonproliferatie van de atoombewapening wordt niet universeel voor alle landen verklaard. Etc. Een massa te nemen besluiten wordt niet genomen en waardoor er niets zal gebeuren dan een verder afglijden van de mensheid en verzuipen in het moeras.
  Op basis nog steeds van een verkeerd gebleken sociaaldarwinisme dat "de sterkste" de winnaar zal zijn wordt de oplossing voor de mensheid niet bewerkstelligd. Een juiste conclusie zoals is gebleken. Men hale de koppen uit het zand!
  ps
  Ben inderdaad vanmiddag naar Amsterdam voor een bespreking met Hofland. Wellicht kan ik morgen iets erover melden. Tot grote vreugde natuurlijk ook van al die mensen die mij al succes hebben gewenst met mijn oplossingen..:-))Reactie is geredigeerd

 176. martin 22 januari 2009 om 11:08

  WT-tje je hebt gelijk ik had die laatste zin niet toe hoeven voegen.

 177. nelus 22 januari 2009 om 11:08

  @aad: ik zat de tekst nog eens door te lezen en kwam jouw PS 2 weer tegen. Schattig eigenlijk, dat je hem dat zo maar aanbiedt.
  Heb je al bericht gehad dat hij jouw aanbod in nederigheid aanvaardt ? Hij doet vanaf nu natuurlijk niets meer zonder jou te raadplegen. Zoveel moge duidelijk zijn.
  Hoe je toch groot kunt worden door klein te blijven. Mooi he ?

 178. wj-tje 22 januari 2009 om 11:12

  Ik bedoel maar
  ‘bijvoorbeeld’

 179. Summer 22 januari 2009 om 11:13

  @Aad, content met je instemming 19.58. De tekst was tijdelijk maar welgemeend.
  Ik heb de draad van het "neutrale" bloggen weer opgepakt. Desondanks zit die vrouw van de zeegroene avatar nog steeds te stalken. Ik word nota bene aangezien voor een vrouw die samen met een man haar naar de "afgrond hielp"! Dit verhaal zet zij zowaar neer(bij het duivenblogje) in naam van de vrede!!… Ik snap dit niet en
  weet nergens van. Wie wel? Komt dat vaker voor op het blog?

 180. nelus 22 januari 2009 om 11:25

  @summer: ze vraagt je of ze het hele verhaal zal publiceren. Ik zou haar uitnodigen dat te doen. Zo kom je erachter waar ze het over heeft. Waarschijnlijk is ze zo gestoord als een deur.

 181. wj-tje 22 januari 2009 om 11:50

  @summer. Geen lakei. Integendeel!
  Heel simpel trucje dat geduld vergt en wat inside info.
  Twee luchtopnames van Google Earth afdrukken op een plastic sheetje met een tussentijd van een half jaar en je ziet het bewijs dat er driftig gebouwd wordt als je die twee op elkaar legt.
  Nix bijvoorbeeld in dit geval. Kost even tijd.

 182. Aad Verbaast 22 januari 2009 om 12:23

  @Summr: ik heb die tegenblog waar je t over hebt niet gezien, of niet als zodanig herkend dat kan ook natuurlijk. Welke blog is het?
  En ja, er schrijft van alles rond hier en elders :-)Reactie is geredigeerd

 183. Aad Verbaast 22 januari 2009 om 12:26

  @Nelus: 11:08.
  Ik zit de inauguratie speech nog eens een paar keer goed door te lezen. Ik zie wel dat ij mijn brief gelezen heeft. Dat is het goede nieuws natuurlijk :-))
  Verder weet ik niet helemaal wat ik er mee moet. Ik kan er alle kanten mee op. Hij wrs ook. Mar ik moet u weer deksels snel aan de gang. Ik heb geruchten gehoord dat hij in de kroeg komt.
  En dan moet ik natuurlijk goed voorbereid zijn :-)))

 184. Aad Verbaast 22 januari 2009 om 12:27

  @WJ-tje: zonder back up en lectoraat (ongeveer hetzelfde) geen partij en zeker geen beweging.
  Laat de externe harde schijf stevig en lustig doorzoemen!Reactie is geredigeerd

 185. Aad Verbaast 22 januari 2009 om 12:28

  @Jan: veel plezier met Hofland, en doe hem de groeten van me :-)Reactie is geredigeerd

 186. nelus 22 januari 2009 om 12:38

  @Aad: dus de kroeg gaat weer open ? Met Obama als gast ? Nou dat kan leuk worden.
  Ik weet in elk geval dat er eentje is die dan weer aanwezig zal zijn: RUBIO.
  En misschien wel 2: Cathy.

 187. Aad Verbaast 22 januari 2009 om 13:09

  @Nelus: het wordt weer tijd voor wat knuppels in dat hoenderhok :-)Reactie is geredigeerd

 188. wj-tje 22 januari 2009 om 13:29

  @nelus een ‘3’
  Obama als gast in cafe ‘Oranjeboom’ in Velp waar ook de ‘Gele Strijders’ en Bronbeek huisvesting houden.
  Dat wordt nog wat met Rubio als ie voor de bitterballen en drankjes zorgt.
  Zet ik een wandeling in op de "Posbank", want in het kader van controle is niets leuker dan de heleboel het bos in te sturen.
  Meer ik de ‘Gulden Draak’ in Oosterbeek af en bezoek ‘Musis Sacrum’ in Arnhem wel, en ga op de Laag-Soerense Heide Nozem uitlaten en daarna in het Oosterkwartier een gesubsidieerd B&B opzoeken.
  Dat wordt feest in Velp, tenzij Aad van kroeg wisselt, want de wonderen zijn de wereld nog niet uit. Of naar cafe ‘De Maan’?
  Cathy ook uitgenodigd, by the way. Je m’excuse, sonst wirdt ueberall wieder gekwatscht.Reactie is geredigeerd

 189. Aad Verbaast 22 januari 2009 om 14:00

  @WJ-tje: ik mag dan voor "Change" zijn. Maar sommige oude waarden, zal ik niet verlaten.
  Obama ook niet kwam ik achter..
  Meer daarover later 🙂

 190. wj-tje 22 januari 2009 om 14:41

  @aad
  message taken, mijn ijkpunt en toetsingsnorm is en blijft sinds 1964 wat ik sindsdien tussen mijn oren gegrift heb. Mijn dagboeken, teruglezend sindsdien, bevestigen dat.
  Binnen deze uitgangspunten, af en toe tamelijk heftig, deze grenswaarden nimmer overschreden, tenzij nodig.Reactie is geredigeerd

 191. Summer 22 januari 2009 om 15:02

  @Nelus, wat jij oppert, had ik ook overwogen. Dan maakt ze zichzelf belachelijk. Mijn probleem niet. Maar stel dat ze die andere persoon waar ze op doelt, in opspraak brengt. Gisteren had ze een blog gemaakt over "De doif" waarmee ze zowel Aad als mij trachtte te schofferen. Aad zal daar, evenals ik, immuun voor zijn maar ze gaat stug door en zal voorts iemand anders schade berokkenen. Wat is wijsheid? Ze profileert zich onder diverse namen en een anoniem. Kijk even hierboven op 20-1 om 15.16 en 15.18, anoniem…
  Dacht ik dat "doodzwijgen" de beste optie was en opeens reageerde ze bij Aad.
  "Zo gek als een deur", zeg je :))Ha!

 192. Summer 22 januari 2009 om 15:08

  @Aad, 12.23, Het tegenblog n.a.v. de vredesduif staat bij het blog genaamd: "Comme ci comme ca". Inmiddels heeft ze er al een derde blog aan gewijd met uitweiding naar de persoon Nedlon, van wie ze denkt dat ik die ben. Absoluut niet dus!! Dat kan ik bewijzen maar dat zou niet nodig moeten zijn terwille van een paranoïde lijkende vrouw. Ze is echt van god los en al haar remmen ook.

 193. Summer 22 januari 2009 om 15:14

  @WT-tje. Met alle respect en dank. Het is voor mij te technisch met die sheets en jij bent blijkbaar beter in dit soort techniek. Ik kan nog net een duif neersetten en dan houdt `t wel op:)
  Ik volg "Blauw Bloed" niet op de voet maar vind het wel sneu dat de mensen in het land waar de residentie in aanbouw is, met lede ogen van armoe mogen toekijken.Reactie is geredigeerd

 194. nelus 22 januari 2009 om 16:12

  @summer: het is wel vermakelijk met dit type. Hoe gek kan een mens zijn en hoe lang mag die buiten de muren verblijven ? Mijn advies: nodig haar uit haar verhaal te vertellen. Ze kan niemand schade berokkenen want daarvoor is ze te klein. In elk geval van geest. Laat haar verder lekker overal oreren. Niet op reageren is mijn idee. Doodzwijgen is het beste voor grote ego’s.
  Waar kan ik trouwens dat blog met de doif vinden. Wil ik ook wel eventjes lezen.
  Soms hoef je namelijk niet eens naar een cabaretier om je kostelijk te vermaken.

 195. nelus 22 januari 2009 om 16:26

  @summer: ik heb het gevonden. En mijn idee is alleen maar bevestigd. Deze vrouw is zo gek als een deur.

 196. nelus 22 januari 2009 om 16:28

  @He verbaast, komen we vanavond nog in de kroeg ? Met andere woorden : wordt het nog wat daar ? Of moeten we wat hulptroepen sturen.
  Kunnen we de Grand Cru 1926 alvast klaarzetten ? En de friteuse opstomen naar grote hoogten voor de bitterballen ?
  U zegt het maar hoor.

 197. nelus 22 januari 2009 om 16:33

  @wj-tje: 13:29 mooi gebied dat posbank.
  Wil ik ook wel even in een benb zitten en bij Aad in de kroeg zwaar de nacht ingaan. In de tijd dan gezien he ?
  Kan ik ook eens kennismaken met Nozemien.

 198. wj-tje 22 januari 2009 om 16:49

  Qsummer
  1. plastic sheets kopen
  2. om en om met b.v.k witte A-4 tjes in de drukker
  3. tekening of tekst selecteren
  4. drukker opdracht geven per printje 2 kopien te drukken. 1x plastic sheet, 1x wit A-4tje
  Dat doet de drukker automatisch.
  Et voila!
  Met Power Point Presensation gaat het ook en wordt het een gelikte presentatie, die goed zijn voor overtuigende carrieres in de dop.
  Dan wel dat programma op je computer. Kan tekst/beelden links/rechts/boven/beneden gemanipuleerrd worden.
  Maar zorg voor die ‘overhead projector’
  En die verdomde VK computer accepteert alleen maar pixels, waar je knettergek van wordt.
  Stuur maar een mailtje naar mijn weblogje, zend ik een voorbeeldje.
  privacy persoonlijk gegarandeerd. 23 getuigen weten dat.
  5 misbruikers kwamen van een koude kermis bijna niet meer thuis. Althans op hun computer.
  1Cor.13 komt niet van een kant…..Reactie is geredigeerd

 199. Aad Verbaast 22 januari 2009 om 16:52

  @allen: nog even geduld?
  Ik kom net terug van een stormachtige wandeling.
  Nog wat bijschaven, en dat geht’s los!! 🙂

 200. nelus 22 januari 2009 om 16:56

  @maar natuurlijk Aad. Doe vooral rustig aan.
  Lekker weertje voor een stevige wandeling. Lekker om nu op een waddeneiland te zitten.

 201. wj-tje 22 januari 2009 om 17:05

  @nelus ik mis terschelling. met de kop in de wind lopen.

 202. nelus 22 januari 2009 om 17:12

  @wj-tje : kan ik me goed voorstellen. Is het allerlekkerste, met dit weer op het strand en dan een lekkere bb
  Was jij dat niet die zei dat je van elke dag een feest moet maken ? Dan ga (met de nadruk op ga) je toch naar Terschelling ? Er komen nog een paar van dit soort dagen aan.
  7-tien

 203. Aad Verbaast 22 januari 2009 om 17:38

  @allen: de kroeg is weer open, Obama is weer vertrokken na "the talk of the day" :-))http://www.volkskrantblog.nl/bericht/242519

 204. Summer 22 januari 2009 om 20:32

  @ WJ-tje, genereus aanbod. Ga ik zeker nog eens gebruik van maken. "Koude kermis op de computer"… 🙂 als titel van een boek.
  @ Nelus, "Zo gek als een deur" dus. "Gekker kan ze het niet maken, leuker wel"…
  De kroeg is open. Als ze weer haar entree maakt is een optie "Malle Babbe" te zingen.

 205. petrus 25 januari 2009 om 10:25

  Beste Aad,
  Ik ben er laat mee maar ja, je weet wel: beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald.
  Ik heb je waslijst niet helemaal gelezen maar genoeg om je de complimenten te maken met je brief.
  Ik heb wel eens te maken gehad met de conventies van de ILO die door veel minder landen worden geratificeerd dan wenselijk zou zijn omdat ze niet zoveel publieke belangstelling trekken. Bovendien stelt ratificatie van die conventies zoals bv. over kinderarbeid niet veel voor. De meeste zondaars ontbreekt het aan politieke wil, gebrek aan middelen, gebrek aan organisaties en structuren om de conventies te doen naleven. Ratificatie is meestal een show voor het publiek en niet meer.
  In de VS daarentegen staan meteen tientallen advocaten klaar om op basis van een geratificeerde conventie de overheid, de werkgever, de stad enz. een flinke poot als het kan van miljoenen dollars uit te draaien. Dat wil men ook niet dus gebeurt er niks.
  We zijn nog heel ver verwijderd van een internationale rechtsgemeenschap maar er moet natuurlijk wel aan gewerkt worden.
  internationaalrechtgroetenReactie is geredigeerd

 206. Aad Verbaast 25 januari 2009 om 13:08

  @Petrus: Dank!
  Je hebt gelijk dat ondertekenen en ratificeren nog weer wat anders is dan het nakomen er van.
  Maar het het is ook weer heel wat anders, dan gewoonweg botweg te weigeren!
  Daarmee geven ze toch wel een heel sterk negatief signaal af. Met enorme consequenties voor de hele wereld. En vele slachtoffers..
  Onacceptabel, en dus ben ik in opstand :-0Reactie is geredigeerd

 207. anoniem 27 januari 2009 om 10:11

  Fantastisch advies! Misschien kan hij (samen met H.Clinton) als hij toch bezig is eens kijken of hij "de universele verklaring van de rechten van de mens" een belangrijkere positie kan geven in zijn diplomatieke pogingen internationale problemen aan te pakken. Dit zou een sterker middel kunnen vormen dan slechts te streven naar het stichten van democratie.Reactie is geredigeerd

 208. Aad Verbaast 27 januari 2009 om 11:38

  @Melmee: dank, en helemaal eens met je. Als ze zich gewoon eens strikt zouden houden aan de UVRM dan zou de wereld er anders uitzien!!
  Met veel meer kansen op overleving.

 209. Pingback:Greatest nation in the World? Bullshit! « Aad Verbaast

 210. Marjelle 18 maart 2013 om 20:30

  ‘Met een paar pennenstreken kunt u de wereld voorgoed veranderen’. Idd, Aad!

 211. Marjelle 20 maart 2015 om 18:26

  Weer gelezen, Aad, nog steeds een interessant blog en ik zie nu dat de laatste reactie toen ook van mij was. 😉

 212. Aad Verbaast 20 maart 2015 om 18:51

  @marjelle: time flies.. 🙂

 213. Marjelle 20 maart 2015 om 18:57

  Bijna precies twee jaar later. 😉

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: