Aad Verbaast

te gek voor woorden eigenlijk

Tag archief: barack

Mijn gesprek met Barack Obama..

Zit ik in mijn kroeg aan de stamtafel te lezen komt barack obama, met een big smile, naast me zitten.

Goh, zeg ik, dat ik u hier tref..
Ik sta hier vandaag voor u, nederig door de taak die mij te doen staat, dankbaar voor het vertrouwen dat u in mij heeft gesteld, mij goed bewust van de offers die door onze voorouders zijn gebracht.

Gefeliciteerd nog! We gaan er allemaal voor. Hope and Change! Mijn brief aan u al gelezen?
Weet dat u de geschiedenis niet aan uw zijde hebt staan maar dat wij u een hand zullen toereiken als u bereid bent om uw vuist te openen.

Ik wilde niet alleen mijn hand openen, maar zelfs met je schudden! Bij deze!
Vandaag zijn wij hier om een einde te maken aan kleinzielige rancune en valse beloften, aan de verwijten en versleten dogma’s die al te lang onze politiek hebben verstikt. Wij zijn nog steeds een jong land, maar zoals in de Schrift staat: ‘de tijd is gekomen om kinderlijke zaken vaarwel te zeggen’.

Kijk daar kan ik wel wat mee. Die Bush heeft er immers een enorme puinhoop van gemaakt. Change!
Ik dank president Bush voor zijn diensten aan ons volk.

Dank? Diensten aan het volk? Amerika zit in een ernstige crisis. De hele wereld er in meeslepend!
In dat soort tijden heeft Amerika doorgezet, niet alleen vanwege de vaardigheid of visie van haar leiders, maar omdat wij, het volk, de idealen van onze voorvaderen trouw zijn gebleven, en onze oprichtingsdocumenten trouw zijn gebleven. Zo is het in het verleden gegaan; zo moet het ook gaan met deze generatie Amerikanen.

Wacht even, rechtvaardigheid en visie van onze leiders? No change? Toch doorgaan op ingeslagen wegen?
De grondleggers van onze natie, die voor gevaren stonden die wij ons nauwelijks kunnen voorstellen, hebben een handvest opgesteld die garant stond voor onze rechtsorde en rechten van de mens, een handvest dat is uitgegroeid door het bloed van vele generaties. De wereld wordt nog steeds verlicht door die idealen, en we zullen ze niet opgeven uit opportunisme.

Garant staan voor jullie rechtsorde? De wereld werd er door verlicht? Opgelicht zou ik zeggen: “war of terror”? 650.00 doden in Irak?
Terwijl we nadenken over de weg die voor ons ligt, denken we met nederige dankbaarheid terug aan die dappere Amerikanen die, terwijl ik spreek, in verre woestijnen en berggebieden patrouilleren. Onze natie is in oorlog, tegen een verstrekkend netwerk van geweld en haat. En voor diegenen die hun doel proberen te bereiken door middel van terreur en het afslachten van onschuldige mensen: laten we nu tegen u zeggen dat wij sterker zijn en dat onze geest niet gebroken kan worden; u zult het niet langer volhouden dan wij en wij zullen u verslaan.Krachtige oorlogstaal..

Verdubbeling van de strijdkrachten in Afghanistan. “Enough is enough”?
Vandaag zeg ik u dat de uitdagingen waarmee wij geconfronteerd worden, reëel zijn. Ze zijn ernstig en talrijk. Ze zullen niet gemakkelijk of snel kunnen worden opgelost. Maar dit wil ik u zeggen, Amerika: ze zullen worden opgelost!Er is nogal wat op te lossen.

Met jullie levensstijl is dat toch niet meer voor de wereld te dragen?
We zullen ons niet verontschuldigen voor onze levensstijl, noch aarzelen om die te verdedigen. Wij zijn nog altijd het meest welvarende en machtige land op aarde. Onze werkers zijn niet minder productief dan voor het begin van deze crisis.  Ons vermogen is nog even groot.

Flink verdampt dat vermogen begrijp ik. Het geeft me een knap onveilig gevoel.
Onze veiligheid komt voort uit de rechtvaardigheid van ons doel, de kracht van ons voorbeeld, de temperende eigenschappen van nederigheid en inperking. Wij zijn de bewaarders van dit erfgoed.

Nu begint u weer over erfgoed. Het is nogal een erfenis die u mee krijgt.
Maar die waarden waarop ons welslagen berust — hard werken en eerlijkheid, moed en eerlijk spel, tolerantie en nieuwsgierigheid, loyaliteit en patriottisme – dat zijn oude waarden. Ze zijn de waarheid. Ze liggen aan de basis van de stille kracht van de vooruitgang door onze hele geschiedenis. Dit is de betekenis van onze vrijheid en onze overtuiging.

Jullie overtuiging die jullie met hand en tand verdedigen en altijd zullen verdedigen?
In het jaar van Amerika’s geboorte, in de allerkoudste maand, zit een kleine groep patriotten bijeengehurkt rond een stervend kampvuur aan de oevers van een ijzige rivier. De hoofdstad werd verlaten. De vijand was in aankomst. De sneeuw was bevlekt met bloed. In het zicht van onze gemeenschappelijke gevaren moeten we die woorden gedenken. Laten we nog eenmaal dapper tegenover die ijzige rivier staan. Laat onze kinds kinderen zeggen dat toen we op de proef werden gesteld, we weigerden de reis te beëindigen. We keerden niet om en aarzelden niet. Met de ogen op de horizon gericht gingen we voort en hebben we de vrijheid voortgedragen en overgedragen aan toekomstige generaties.

Dank u en God zegene u. En God zegene de Verenigde Staten van Amerika.

En weg was ie. “Count your blessings”, riep ik hem nog na. Nog enigszins beduusd en verward wat hij nou echt gezegd had. En wat hij er nou echt mee bedoelde.

Maar nog steeds vervuld van hoop bedenk ik me ineens dat hij het wel heel erg vaak had over voorouders, oude waarden, patriotten, idealen van de voorvaderen, trouw aan de oprichtingsdocumenten, etcetera.
En denk nu te begrijpen wat hij met “Change” bedoelt: terug naar de “the good old times”.
Maar terug naar welke tijd?
De good old times toen een multiculturele groep emigranten volk zich terugtrok op het Amerikaanse vasteland en voorgoed afscheid nam van een imperialistische grootmacht, in een fel bevochten onafhankelijkheidsoorlog?

Want de wereld is veranderd en wij zullen moeten mee veranderen.” De wereld heeft immers genoeg gekregen van hun imperialisme. “Nederig” was toch het woord waar hij mee begon?
Als ik dat goed begrepen heb, dan is hij mijn man!
Maar zou ik dat goed begrepen hebben? Onze toekomst zal het gaan leren.
Ach, ik probeer er ook maar het beste van te maken. Hij toch ook?

En lees verder in: Lessons of History van Will Durant

Bronnen:
Allemaal letterlijke citaten uit de inauguratie speech van Barack Obama op 20 januari 2009.
Nrc.nl: Inaugurele rede van president Barack Obama (integrale tekst, beeld en geluid)
BBC: volledige text en beeld van inauguratiespeech van Obama.
Telegraaf.nl: Obama’s speech in het Nederlands vertaald.
Rtl.nl: Tekst Obamas speech (vertaald)

Verder lezen:

Uitpers.be: het VS Imperium lacht met de rest van de wereld.
Quotes Will Durant

Terug lezen:

Mijn brief aan Barack Obama..
De Caroline Case.
Na 9/11 kent “proportionaliteit” geen grenzen meer.

Noot:
Dit gesprek is onderdeel van de feuilleton: “mijn gesprek met…….”
Alle vorige afleveringen van “mijn gesprek met…….” staan in het infoblok rechts
Foto: Tom Ordelman, ‘Oranjeboom café’, Velp, 360 graden.

 

Mijn brief aan Barack Obama..

U wordt vandaag officieel de 44ste president van de Verenigde Staten. De hartelijke felicitaties alvast! Het zal een historische dag worden, en ik kijk er vol verwachting naar uit. Net als iedereen mag ik aannemen.

Bij deze geef ik u een bijpassend cadeau. Een met de hand gemaakte vulpen.

Waarom een vulpen zult u vragen. Het antwoord is eenvoudig. Als ‘de machtigste man op aarde’ kunt u met een paar pennenstreken de wereld voorgoed ten goede veranderen.

Als morgen de feestelijkheden achter de rug zijn, vraag ik u slechts een paar handtekeningen te zetten onder enkele Internationale Verdragen. Het is uw eerste werkdag immers.

“I will listen to you” hield u de wereld en uw kiezers voor. Luister en huiver. Ik geef u hierbij een (voorlopig lijstje) zodat u meteen kan beginnen.

Statuut van Rome
Uw voorganger en partijgenoot Clinton heeft dit verdrag getekend. Bush heeft deze ondertekening teruggetrokken. Amerika ontrekt zich daarmee aan elke controle van het Internationaal Gerechtshof. Tekenen!
Als verlengstuk hiervan mag u de American Servicemembers Protection Act (ook wel “The Hague Invasion Act” genoemd) schrappen. De wet waarmee Amerika zich  het recht voorbehoud om waar ook ter wereld een Amerikaans staatsburger die verdacht is van misdaden tegen de mensheid gewapenderhand te bevrijden.
Net als alle Artikel 98 Verdragen. Verdragen die u bilateraal hebt gesloten hebt met inmiddels meer dan 100 landen om van oorlogsmisdaden verdachte burgers van elkaar niet uit te leveren aan het Internationale Gerechtshof. De redenen waarom kunt u hier  lezen.

CEDAW: Convention on Discrimination against Women
Slechts een paar landen ter wereld hebben dit verdrag niet geratificeerd. Waaronder Amerika, Sudan, en Iran. Uw voorganger Bush kwam niet verder dan “generally favorable”. Daarmee impliciet de rechten van de vouw niet erkennend.

Convention on the Rights of the Child
Naast Somalië is Amerika het enige land ter wereld dat dit verdrag niet heeft geratificeerd. Redenen: in enkele van uw staten is de doodstraf voor kinderen nog toegestaan. Verder ronselt uw land nog soldaten onder de 18 jaar. Wilt u kindsoldaten naar het front sturen? Staat u achter de doodstraf? En de doodstraf voor kinderen?

International Covenant on Economic, Social en Cultural Rights
142 landen hebben dit mensenrechten verdrag inmiddels geratificeerd.  Amerika niet. Motivatie: je kan er naar streven, maar mensenrechten mogen niet onderling worden afgedwongen. Daarmee zich wederom ontrekkend aan enig sanctioneringmogelijkheid. U heeft toch mensenrechten hoog in het vaandel?

Kyoto Protocol
Met 5% van de wereldbevolking produceert Amerika 25% van alle vervuiling op aarde. Clinton tekende het protocol. Bush maakte het ongedaan. Met als motivatie dat het de Amerikaanse economie zou schaden, en ontwikkelingslanden uit de wind zou houden. Dat vond Bush oneerlijk. Slechts drie geïndustrialiseerde landen hebben het niet ondertekend: Amerika, Australië en Israël. Is dat een voorbeeld voor de wereld?

Convention of the Prohibition of the use, Stockpiling and Transfer of Anti-Personnel Mines
Amerika is naast  Turkije het enige Westerse land dit verdrag niet heeft ondertekend. Amerika ziet het leggen van mijnen als een essentieel middel om haar eigen soldaten te kunnen beschermen. Mijnen vormen een humanitaire ramp in de wereld.

Comprehensive Test Ban Treaty
Wel eerder ondertekend, maar het werd nooit geratificeerd. Bush draaide de klok zelfs terug. In 2002 verscheen zijn Nuclear Posture Review (NPR). Hierin werd gesuggereerd dat testen van nucleaire wapens weer zou worden hervat, en werd het recht op een “first strike” met nucleaire wapens door Amerika vastgelegd. De reductie van aantallen nucleaire wapens werd teruggedraaid. Meer Weapons of mass destruction om die ook nog te gaan gebruiken? De eerste tekenen, de tweede schrappen!

Anti Ballistic Missile Treaty
Alweer zo’n verdrag wat eerst wel was getekend (met Rusland), maar waar Bush in het kader van ‘war-on-terror’ een streep doorhaalde. Amerika wilde de handen vrij hebben. Meten met twee maten?

Cluster Bom Ban Treaty
In 2008 ging dit verdrag in werking omdat voldoende landen het verdrag hadden geratificeerd. Amerika heeft het nog niet eens ondertekend! Een schandalig wapen!

Chemical Weapons Convention
Wel ondertekend door Amerika, maar wel met een cruciale restrictie: enkel de president (Bush dus) beslist of er een inspectie op naleving wordt toegestaan. Amerika begon wel een oorlog in Irak , omdat Saddam Hussein inspecties niet wilde toestaan. Is dat ‘transparency’?

Arms Trade Treaty
Een verdrag wat de wapenhandel in de wereld aan strikte regels zou moeten onderwerpen. Met overweldigende meerderheid zijn in 2006 en 2008 twee voorbereidende resoluties aangenomen in de UN die moeten leiden tot dit verdrag. In 2006 waren er twee tegenstemmers: Amerika en Zimbabwe. In 2008 was Amerika de enige tegenstemmer! Bush wilde wederom niet gebonden zijn. Waarom het belangrijk is dit ook te tekenen kunt u hier lezen.

Guantánamo Bay in Cuba
Sluiten! U heeft al gezegd dit te zullen doen. Maar ook dat u er de eerste 100 dagen wel niet aan toe zult komen. Jammer. Onmiddellijk weg er mee, inclusief alle andere plekken waar u buiten elke rechtsorde mensen vasthoudt zonder enig recht en zonder enige gegeven verdenking en juridische bescherming.

Een voorganger die u vaak als voorbeeld neemt (John F. Kennedy) sprak de historische woorden tijdens zijn inauguratie : Ask not what your country can do for you. Ask what you can do for your country!”

Ik geef u ter serieuze overdenking een variatie op die historische woorden:

Ask not what the world can do for you. Ask what you can do for the World!

Met een paar pennenstreken kunt u de wereld voorgoed veranderen. “Change en “Hope”  brengen voor de wereld. Voor een betere wereld. Dat moet toch niet zo moeilijk zijn voor ‘de machtigste man op aarde’? “Yes we can” geldt ook voor u.

Tekent u hiervoor? Zo ja, dan zou mijn enthousiasme met geen (vul)pen te beschrijven zijn.

Is getekend,

Aad Verbaast.

P.S. 1. En hou eens snel op met oorlog voeren en begin met vrede te stichten. De wereld heeft meer dan genoeg geleden.
P.S. 2. Ik zal u  in de toekomst blijven berichten over andere verdragen die zouden moeten worden ondertekend. En uiteraard volgen en berichten of u aan mijn oproep hebt voldaan. Werk in uw winkel!
P.S. 3. Ik stuur u de reactie ruimte hieronder mee. Er staan nog vele suggesties, die de lezers van deze brief u willen meegeven. Neem ze ter harte! En teken zonder uitstel voor een betere wereld!

Bronnen (naast degene die hierboven al zijn gegeven):
Uitpers.be: het VS Imperium lacht met de rest van de wereld.
Globalpolicy.org: overzicht niet getekende verdragen.
Globalpolicy.org: US  Human Rights Charade.
Nrc.nl: Obama schuift enkele beloftes op de lange baan.
Vulpen hier ‘besteld’

Terug lezen:
De Caroline Case.
Na 9/11 kent “proportionaliteit” geen grenzen meer.
Het bloed kruipt waar het gaan kan.
All animals are equal, some are more equal than others.
Overdracht maakt macht. Gesprek Obama – Bush.