Aad Verbaast

te gek voor woorden eigenlijk

Culturen laten zich niet kapittelen (+VK reacties)


De westerse wereld voert grootschalig oorlog tegen enkele islamitische landen. Niet behept met enig historisch besef denkt men nog steeds die lokale culturen even te kunnen ‘upgraden’ naar eigen model. Inmiddels moet toch wel duidelijk zijn dat dat ook weer een wilde fantasie is. Geen schijn van kans. Hoeveel soldaten, bommen en granaten, hoeveel strategieën, hoeveel lobbyen en 3d activiteiten je er ook tegen aan gooit. Het is nog nooit gelukt. Ook daar niet.
 
Vanuit de (merkwaardige) overtuiging dat het wel zou kunnen lukken (anders was er immers niet aan begonnen) is het wel weer begrijpelijk dat je dan ook heel onzeker kan zijn over de duurzaamheid van de eigen cultuur.  Ook die zou immers ten prooi kunnen vallen aan aanvallen van buitenaf.
 
Diegenen die nog geloven in de eigen morele superioriteit en dat je die kan en mag opleggen (goedschiks en/of kwaadschiks) aan andere culturen, kunnen zich waarschijnlijk ook prima voorstellen dat andere culturen misschien wel hetzelfde van plan zijn. En waarschijnlijk net zo hard aan werken ook nog.
 
En jawel hoor. de ondersteuners van de westerse onzinnige oorlogen met onzinnige doelen zijn veelal dezelfden die dergelijke angstsentimenten bespelen van de burgers in eigen land.
 
Respectievelijk rijdend door een straat, het dorp, de stad, de provincie, nederland, benelux, europa valt de enorme diversiteit van culturen onmiddellijk op.
Ik ken geen land met een zo grote dichtheid van onderscheidenlijke culturen als Nederland. Een kleurrijk mozaïek van culturen en cultuuruitingen die vreedzaam naast elkaar bestaan. Micro en macro is Nederland het toonbeeld van een geslaagde multiculturele samenleving. Iets om trots op te zijn. En te koesteren.

 
De realiteit laat zien dat de multiculturele samenleving al lang een succes is. De realiteit laat zien dat de Nederlandse cultuur niet teloor is gegaan. Dat de “tsunami” van niet-westerse immigranten” de bijl aan de wortel van onze cultuur is uit de lucht gegrepen redeneringen zijn. Niet alleen de moslims worden als groep weggezet (als de ‘aanvallers’), maar ook de rest van de Nederlanders (als de ‘verdedigers’) die worden aangesproken als een stelletje verkwanselaars en slapjanussen die zich als een gekapitteld lam naar de cultuurslachtbank zouden laten leiden.
 
Culturen laten zich niet kapittelen.
Niet in Afghanistan, niet in Irak, Iran en ook niet in Nederland. Nergens.

 
Nederland is het mekka van de multiculturele samenleving.
Wat de onzekere angstzaaiers en andere fantasten ons ook willen doen geloven.
 
 
 
Noot:
deze blog is ook integraal te lezen op mijn schaduwblog: https://aadverbaast.wordpress.com/2010/10/29/culturen-laten-zich-niet-kapittelen/

 
 

150 Reacties op “Culturen laten zich niet kapittelen (+VK reacties)

 1. ing. St Hawk 29 oktober 2010 om 17:40

  Aad,
  Ik ben het van harte met je eens.
  Zo’n 20 procent ziet het echter anders. Heel anders.
  En dat is op zich niet vreemd, Nederland is meningenland immers.
  Het is wel jammer dat die 20 procent een koers wenst te kiezen die gekenmerkt wordt door respectloosheid, neerbuigendheid en afbraakretoriek. De andere 80 procent laat zich dan misschien niet kapittelen maar staat voorlopig met knikkende knieën zwijgend toe te kijken.
  Angst is een raar ding. Het ontstaat als bij toverslag als het gevoel van geborgenheid en samenhang verdwijnt.
  In Nederland zijn we de kluts wat dat betreft danig kwijt en voorlopig weet niemand hoe we hem weer terugvinden.

 2. Aad Verbaast 29 oktober 2010 om 17:47

  @ing. St Hawk: dank, dat is in ieder geval weer een medestander die zich daarover uitspreekt.
  Of 80% met knikkende knieën toe staat te kijken betwijfel ik trouwens.
  Wel dat veel te veel mensen zwijgend staan toe te kijken. Misschien niet eens toe te kijken. Die kijken ‘gewoon’ ergens anders naar.
  Dat velen de kluts en de klepel ook nog kwijt zijn daar ben ik het helemaal mee eens!

 3. nelus 29 oktober 2010 om 17:55

  culturen laten zich niet kapittelen. Helemaal mee eens. Netzomin als culturen zich langdurig laten onderdrukken. Maar als iets niet in werking wordt gezet, niet wordt onderhouden, er verwijdering ontstaat tussen de verschillende culturen. En daar niet adekwaat op wordt gereageerd dan krijg de situatie die nu in Nederland is ontstaan. Verwaarlozing, langdurige verwaarlozing leidt onherroepelijk tot misverstand, tegen elkaar opstaan. Onderbuikgevoelens en ongenuanceerdheid zijn het resultaat.
  Ziedaar deze coalitie.

 4. Aad Verbaast 29 oktober 2010 om 18:01

  @Nelus: Nog een medestander 🙂
  Wat aanvullende opmerkingen:
  De fantasie regeert. Krampachtige fantasieën ook nog eens.
  Tevens regeert de angst. Zelfs tussen de drie regeringsgenoten. Oh, wat zijn ze voorzichtig naar elkaar toe.
  Maar de andere partijen hebben het ook laten liggen. Er waren 122 meerheidscoalities mogelijk zonder de PVV. Waarom dan gaan voor de minderheidscoalitie waar de PVV een groot deel van de agenda bepaalt?
  Angsthazen is een plaag aan het worden.

 5. Jan Bouma 29 oktober 2010 om 18:04

  @Aad… je hebt de openliggende zenuw wel geraakt met blog.
  De referentiekaders voor een allesomvattend oordeel dat ook nog juist zou zijn zijn legio.
  Als "de integratie" wel of niet succesvol wordt bepaald aan de hand van de geldende wetten van een bepaald land dan constateert Wilders en nu ook Merkel dat die "gescheitert ist"; ofwel mislukt.
  In Amerika wordt van de immigrant vereist in feite "the American way of life" met een "pledge to the flag" als bezegeling.
  Noam Chomsky zegt over de geclaimde autoriteit van ons Westers model – vrnl. toch Joods-christelijk georiënteerd vlgs Wilders en de newborn Christians in de VS… – en dat is hetzelfde als de "McDonalds-cultuur" – het volgende: http://www.youtube.com/watch?v=RdYwAXZh0ME&feature=related
  …en als je z’n comments hoort terzake "de McDonalscultuur" m.b.t. de naties als de Islamitische dan is zijn opvatting dienovereenkomstig. Daarom mislukken alle acties in het Midden-Oosten, Afghanistan en de rest van de wereld. Hier laat ik het bij. Zie verder m’n boek maar. Er is nog geen wereldburgerspaspoort… :))

 6. Aad Verbaast 29 oktober 2010 om 18:19

  @Jan:
  De open zenuw mag ik gaarne raken natuurlijk. Het wordt eens tijd dat dat eens vaker gebeurt.
  Wereldpaspoort: kan dat een dubbele nationaliteit zijn? Of moet ik dan de huidige laten vallen?
  Nog een opmerking in deze. Waar komt toch die angsthazerij vandaan dat als je twee paspoorten hebt je niet loyaal zou kunnen zijn?
  Ik heb maar één paspoort. En ik ben niet eens loyaal.
  Daar heb ik nog niemand over de politiek over horen praten!!

 7. Jan Bouma 29 oktober 2010 om 18:34

  @Aad.. 18:19
  Er zijn altijd geldende prioriterende vergelijkingen te maken. In mijn optiek is die vergelijking als volgt.
  1. Er is eerst prevalerend het wereldburgerschap (met alle consequenties vandien) maar dat nog niet geaccepteerd is.
  2. Vervolgens ben je per definitie toch ook onderdaan van een of ander land, en je hebt die geldende wetten van dat land maar te respecteren.
  3. De rangorde bepaalt dan hier het gedrag dat je je conformeert.
  4. Aangezien het wereldburgerschap nog niet bestaat als prevalerend heb je je te schikken in ’s lands wijs en eer en de heersende wetten en gebruiken. (dat eisen de Amerikanen met hun pledge to the flag)
  5. Als er dubbele loyaliteiten bestaan, bijv. m.b.t. die van de Turkse en Marokkaanse paspoorten, dan begrijp ik Wilders wel dat hij eist in de rangorde de erkenning van de heersende wetten en regels van het land waar je gevestigd bent c.q. wenst te vestigen.
  6. Tenslotte. Waarom denk je dat ik me nu zo druk maak om te bewerkstelligen een wereldraad met erkenning voor de universele rechten van de mens ongeacht die van enig land? Universeel betekent immers: voor eenieder geldend. Terzake mist men – tot op heden – het inzicht om mijn redenatie te volgen en als juist te accepteren.
  Morgen verder wat mij betreft.

 8. Aad Verbaast 29 oktober 2010 om 18:40

  @Jan:
  Eens, zeker met de strekking.
  In het land waar je verblijft heb je je te houden aan de lokale wetten.
  Dat staat verder geheel los van loyaliteit. Simpel een kwestie van ‘Meden en Perzen".
  Ageren daar tegen prima. Maar als je je er niet aan wilt conformeren dan heb je een aantal eenvoudige keuzen: weg wezen, of de consequenties aanvaarden.
  Mijn invulling van "vrijheid en vernatwoordelijkheid".
  Genoeg (ook zeer goede) voorbeelden dat het ook vanuit de ‘cel’ goed actie voeren is.
  Wereldraad: je kent mijn opinie daar over. Laat die maar komen.
  P.S. heb je Rutte al een exemplaar gestuurd?

 9. Helena 29 oktober 2010 om 18:40

  goed artikel!
  Maar ik denk dat er zeker andere landen zijn waar meer diversiteit te vinden is qua culturen/nationaliteiten. Ik ben het in ieder geval eens met je conclusies!
  Het gaat er tot nu toe toch redelijk vreedzaam aan toe in ons land, uitgezonderd bepaalde rellen (in bepaalde wijken en denk ook bijv aan de protesten in Rotterdam destijds tegen gastarbeiders in de jaren zeventig dacht ik ) maar er zijn geen grote opstanden etc.
  ja een wereldpaspoort zou best een goed idee zijn. Maar dan heb je eigenlijk geen paspoort meer nodig…:-) want dan is iedereen een wereldburger.

 10. Aad Verbaast 29 oktober 2010 om 18:45

  @Helena:
  dank. Geeft weer een goed gevoel zoveel medestandrs te zien hier. Ze zijn er, en die zouden zich best wel wat meer mogen laten horen denk ik in al dat negatieve mediageweld…
  == Maar ik denk dat er zeker andere landen zijn waar meer diversiteit te vinden is qua culturen/nationaliteiten. ==
  Ik geloof het meteen. Ik hield het in dit blog gewoon even dicht bij huis 😉
  == Het gaat er tot nu toe toch redelijk vreedzaam aan toe in ons land, uitgezonderd ..==
  Precies. Waar hebben we het over? De randverschijnselen die als hoofdissue worden opgevoerd. Eigenlijk beschamend!

 11. zelfstandig_journalist 29 oktober 2010 om 18:48

  Er zitten natuurlijk ook enkele weeffouten in het multiculturele geheel. Ik noem de hoge werkloosheid onder allochtonen en degenen onder hen die niet willen integreren. Daar moet je als overheid iets aan doen om het totaalbeeld niet negatief te laten uitvallen. Dat zou inderdaad zonde zijn. Hier in Antwerpen leeft en loopt ook alles door elkaar heen, nog meer dan in Nederland. Het geeft een mooi plaatje.

 12. Vogel-vrij 29 oktober 2010 om 18:51

  Een dapper blog Aad.
  Het is weinigen gegeven andere culturen echt te accepteren.
  Niet maatschappijleer, maar een twee jaar durend practicum rond de wereld [liftend] zou verplicht gesteld moeten worden voor alle schoolverlaters. Budget neutraal. Noem het alternatieve dienstplicht, maar dan een stuk minder destructief en een stuk goedkoper voor de thuisblijvers.
  Als je na twee jaar -op streefgewicht- , met ondernemerskloten, en wijzer, veel wijzer in Nederland terugkeert, zet je je handtekening onder een volwassen paspoort en zeg je:
  ‘Ja, ik wil in Nederland wonen en nergens anders. En ik ga er alles aan doen om dit landje leefbaar en welvarend te maken en te houden.’

 13. Aad Verbaast 29 oktober 2010 om 18:56

  @Zelfstandig journalist:
  Eens. Waar zitten geen weeffouten?
  Als gesteld wordt dat iets mislukt zou zijn gaat dan toch heel ver?
  Mislukt kan overigens nog twee dingen betekenen:
  1. het is nog niet gelukt maar het blijft wel het doel.
  2. het is niet gelukt, en we nemen afstand van het idee.
  ad 2: wie spreekt zich daar over uit?
  Ik ben (zie de blog) het overigens niet eens met de stelling dat het mislukt zou zijn.
  Als mensen nog aan misdaad doen, betekent dat dat de rechtsstaat mislukt is?

 14. Aad Verbaast 29 oktober 2010 om 18:59

  @Vogel-vrij:
  ten opzichte van (en te midden van) "angsthazen’ ben ik al gauw dapper :-))
  Opvallend dat ik ‘ze’ hier nog niet zie trouwens. Hoe zou dat toch komen??
  Eens met je voorstel trouwens. De wereld zou er anders uitzien.
  Nederland is zo slecht nog niet. Ook eens met je.
  Ik heb wel zorgen of dat niet aan het afkalven is.

 15. martin 29 oktober 2010 om 19:01

  Maar kleine groepen kunnen wel groot groeien als je er niet iets tegenover stelt.
  Een vrolijk blog als dit bijvoorbeeld helpt goed en dan een heel klein beetje
  ‘zelfstandig-journalist’-remedie, omdat nog niet alles koek en ei is (maar dat zal
  altijd wel blijven, zijn het de Marokkanen niet, dan de Urkers wel, of Drenthen, zelfs
  de Grachtengordelaars etc. maken een kans).
  Ik ga morgen toch maar even mee doen met het multikultidemofeestje bij de
  Dokwerker (maar eerst naar mezelf luisteren op radio 1). Gewoon omdat ik wil laten
  zien dat ik er tegen ben anderen tot zondebok te maken.
  Overigens heb ik het altijd een beetje moeilijk met cultuur. Is het mijn cultuur die
  door Rutte wordt vertegenwoordigd? Is Harry Mulish mijn cultuur? Of de Kift en de Ex?
  Ik heb me altijd een buitenstaander gevoeld en soms is dat wel prettig.

 16. Aad Verbaast 29 oktober 2010 om 19:21

  @Martin.
  We zijn het heel wel eens met elkaar denk ik.
  Een paar aanvullende opmerkingen dus ‘slechts’.
  == Maar kleine groepen kunnen wel groot groeien als je er niet iets tegenover stelt. ==
  Er staat genoeg tegenover denk ik. De "kleine groepen" krijgen overmatige aandacht. Dat verblindt ze tevens.
  == maar dat zal altijd wel blijven, zijn het de ..==
  Eens. elke periode kent de zondebokken. Er zullen altijd roeptoeters zijn die die willen aanwijzen, zichzelf daarmee proberend daarmee uit te sluiten. "Benoemen" heet dat bij hen geloof ik. Ze geloven er zelf in.
  == de dokwerker == waarom niet bij "het lieverdje"?
  == Overigens heb ik het altijd een beetje moeilijk met cultuur. ==
  Eens. micro en macro (is hetzelfde) loopt ook hier door elkaar.
  == Ik heb me altijd een buitenstaander gevoeld en soms is dat wel prettig. ==
  Kan dat ook delen met je. Persoonlijk heb ik een grote afkeer van het in hokjes stoppen. Dat laat ik dan ook niet gebeuren. Zou ik anderen aanraden dat richting anderen ook niet te doen. Daar zal je het ook wel me eens zijn 🙂

 17. meneer_opinie 29 oktober 2010 om 19:22

  Optimistisch blog. En ik ben het hartgrondig met je eens. Bovendien vergeten Wilders en anderen dat culturen in de loop van de tijd veranderen. Niets ligt vast en over een paar jaar, of een paar generaties ligt het allemaal weer helemaal anders. Ik vind het ook nog rijkelijk vroeg om na drie generaties het multiculturele experiment als mislukt te bestempelen.

 18. Apiedapie 29 oktober 2010 om 19:27

  Wow! Goed stuk. Geen woord Spaans bij.
  Nederland als mekka voor multiculturele samenleving? Dat misschien net weer niet, althans tegenwoordig niet meer. Het loopt allemaal nog mooi door elkaar heen, woont in dezelfde wijken, zit in dezelfde trein … maar er is een hoop chagrijn, minachting, gezeik over en weer. Een sentiment dat er misschien al heel lang was, maar nu is gelegitimeerd door Fortuyn, Wilders en vooral Rutten en Verhagen. Een woord als ‘kopvoddentaks’ niet echt afstraffen … tja … dan zijn de remmen los. Toch? Want nu lag diezellufde man – die dat kon roepen – in feite onder het bordes en woont hij in een keldertje onder het Torentje.
  Ik krijg zo’n multiculti gevoel nog wel in New York, maar ook in India tot op zekere hoogte. Uiteraard is discriminatie en racisme niet altijd op straat te zien. Het speelt zich vaak subtiel af in achterkamertjes, aan de borreltafel, achter computerschermen … anderzijds is DE plek voor multicultireliteit (wat een woord) het internet zelve, al die bloggers die wereldwijd maar met elkaar aan het kletsen en daten zijn … prima.
  Het jammere van dit topic – en dan houd ik echt op, veel te lange reaktie dit – is dat degenen die je aan wilt spreken het niet tot zich nemen, het niet echt begrijpend willen lezen, liever in zwart/wit dan grijs redeneren, het doodzwijgen, weglopen, of je gaan uitschelden of wegzetten als een linkse fatsoensrakker uit de vorige eeuw. Heb ik ervaring mee op een ander blog waar ik weleens zo’n discussie wilde aanzwengelen met open brieven aan Wilders e.d. En ik ben getuige jouw stuk en de reakties erop, Aad, dus niet de enige die in feite een goed, open en eerlijk debat zouden voeren, maar er gewoon niet doorheen komen. Da’s mooi om te weten.

 19. zelfstandig_journalist 29 oktober 2010 om 19:39

  Ik neem nergens het woord mislukt in de mond! Ik wijs op enkele weeffouten. Juist door de extreme aandacht op alleen maar die weeffouten door Wilders en co zitten we nu met de gebakken peren. Het punt is dat die weeffouten er al zolang zijn, lang voor de opkomst van Wilders. Het had dus niet zover hoeven komen, als er tijdig actie op was ondernomen.

 20. ing. St Hawk 29 oktober 2010 om 20:01

  Mensen zitten vol met ‘culturele weeffouten’. Eén voor één moeten we die willen wegweven. Dat dat kan bewijzen de huidige status van vrouwen, homo’s, noem maar op.
  De groep die echter sterk hecht aan zijn foutensetje krijg je daarin nooit mee.
  Als die groep politieke macht krijgt is het oppassen geblazen.
  Als die groep groeit is het dubbel oppassen geblazen.
  Als die groep politieke macht krijgt èn groeit gaat een samenleving naar de knoppen.
  Onherroepelijk.
  En dat is wat er nu aan de hand is.

 21. wiljan.45 29 oktober 2010 om 20:24

  Ja, zou kunnen. Mede dankzij alle Nederlanders die er zo mee in de weer zijn gegaan. Vooral na en dankzij Fortuyn. En Melkert niet te vergeten, door weg te gaan. Dat is ook een offer geweest. Ook een Marcouch, wat is zo´n man veranderd! Heeft snel bijgeleerd. Zo ook die LPF lui, ik zeg… bedankt Winnie de Jong. Maar ook Coskun Còruz, of mevrouw H. te B Enz.
  2. Maar blijft het goed gaan en wat is ´goed´ …Niets is meer vanzelfsprekend. Ook de rechtsstaat niet.

 22. Aad Verbaast 29 oktober 2010 om 20:42

  @Meneer opinie: ik voel enig medeleven 😉
  De term "mislukt" is natuurlijk voor velerlei uitleg vatbaar.
  Het kan tevens de wens inhouden dat het nog steeds een nobele streven is wat nog niet bereikt is..
  Op een miljoen moslima zou men toch moeten spreken van een miniem aantal oproerkraaiers.
  Geen reden lijkt me om de hele boel over één kam te scheren.
  Ik veroordeel ook niet alle Nederlanders omda we een aantal hooligans hebben.
  @Apiedapie:
  dank voor je reaktie. Ook geen woord Spaans bij, niet eens Marokans of Turks zelfs.
  Eens met je. Ook dat het woord ‘mekka’ wat uitdagend gesteld is natuurlijk.
  Maar ik laat me geen probleem aanpraten door een stellletje oproerkraaiers.
  Ik kijk liever naar de goede voorbeelden die ik om me heen zie. En dat is verreweg de meerderheid.

 23. Aad Verbaast 29 oktober 2010 om 20:56

  @ZJ:
  Jij neemt het woord mislukt niet in de mond. Ik vwrwees slechts naar enkele BE-ers (Bekende Europeanen).
  Weeffouten komen er wel meer voor. Niet iets om dat mar te accepteren. Daar zijn we het wel over eeens denk ik.
  Persoonlijk vind ik het een weeffout dat een niet democratische partij (pardon: beweging) democratisch gekozen kan worden.
  Daar had eerder actie op moeten worden genomen. Eens?
  @Ing. St. Hawk:
  Ik zie en betreur de beweging die je schetst.
  Aan de andere kant denk ik ook dat uiteindelijk dat horrorscenario wat je schetst (want dat is het) nooit de overhand zal krijgen.
  Cultueren laten zich niet kapittelen. Ergens worden grenzen bereikt.
  Niets is onherroepelijk dus.

 24. Aad Verbaast 29 oktober 2010 om 20:57

  @Wijan45:
  Niets mis mee om van alles ter discussie te stellen natuurlijk.
  Self fullfilling prophecies is wel iets waar ik me tegen verzet.
  Daar mag en moet (naar mijn mening) wel tegen op getreden worden.
  Eens?
  @Partout:
  "AB"??

 25. iers_dagboek 29 oktober 2010 om 20:59

  UItstekend stuk!! van iemand die duidelijk wel zijn huiswerk heeft gedaan. (Lees Hofstede &Hofstede)http://www.managementboek.nl/boek/9789025426811/allemaal_andersdenkenden_geert_hofstede
  Nu in de winkels.
  AANBEVOLEN!!! AB

 26. Aad Verbaast 29 oktober 2010 om 21:06

  @Iers Dagboek:
  ik ken dit boek nog niet. Hofstede wel trouwens. Eeen autoriteit (nationaal en internationaal op het gebied van cultuur, en cultuurverschillen. En met name de oplossingen hoe daarmee optimaal om te gaan om meerwaarde te krijgen en gevolgen van de verschillen.
  Greote bewondering daar voor.
  Dank voor de tip. komt op het lijstje voor het volgende reces 🙂

 27. View 29 oktober 2010 om 21:12

  In de discussieblogs bij Peter Louter, Zweistra, Rikus, Alib, Ina, e.a. ben ik mezelf multiculturalist blijven noemen. Niet uit ideologie zozeer, maar uit de praktijk van mijn samen-leven. Ik heb er in mijn werkkringen (politiek en onderwijs) veel mee te maken gehad. Dus dit ter positiebepaling.
  Veel in wat je schrijft/beweert kan ik me vinden. Zonder de vraagstukken te willen bagatelliseren, meen ik dat de excessen (bewust door de islamofoben) en wakkere media sterk zijn uitvergroot. Wilders vist in dat troebele water en feitelijk met electoraal succes.
  Dubbele paspoorten? Wat een item? In een wereld dat we wereldburgers zouden moeten zijn. Grenzen zijn opengegaan en bij overschrijding niet eens meer herkenbaar. Eng nationalisme. Hoezeer het onderwerp is geworden van opportunisme, schijnheiligheid en electoraal gewin heeft de premier van alle NL-ers weer eens getoond.

 28. zelfstandig_journalist 29 oktober 2010 om 21:13

  Helemaal en daarmee houd ik het voor vandaag voor gezien :-).

 29. VSp 29 oktober 2010 om 21:24

  De schade die aan de belangen van het land wordt toegebracht doordat de politieke macht vrijwel geheel is geconcentreerd bij een kleine oligarchie, zal niet altijd volkomen aantoonbaar zijn. Maar wel is zeker dat de politieke praktijk, zoals hier afgeschilderd, weinig meer te maken heeft met het beginsel van de volkssoevereiniteit. Als ‘de politiek’ inderdaad functioneert als een min of meer eensgezind samenwerkingsverband dat zich ten opzichte van de kiezers in hoge mate heeft verzelfstandigd, kunnen we spreken van een vrijwel gesloten machtscircuit dat vrijwel ongecontroleerd zijn gang kan gaan.
  Als dat juist is, is het ook zeer waarschijnlijk dat er veel verkeerd gaat. Wie over veel macht beschikt, heeft ook alle ruimte om zich over te geven aan zijn menselijke zwakheden. De politieke situatie waarin we ons bevinden, zou dan ook veel kunnen verklaren van het hobbyisme, de grilligheid en de irrationaliteit van tal van wetten en besluiten die over ons heen komen en die een aantasting vormen van de rechtszekerheid. Het is kenmerkend voor de irrationaliteit van de vele wilde voornemens en overhaaste besluiten dat deze in toenemende mate worden aangekleed met een soort slogans en ondoorzichtige modetermen, die door hun gering intellectueel gehalte nauwelijks voor discussie, democratische discussie, vatbaar zijn.

  Alsjeblieft. Dit schreef J.W. Oerlemans, niet de minste, in febr. 1990 vlak na ‘de Val’. Over het hele stuk onstond wat ophef in de TK en is toen weggemoffeld. 21 miljoen Oostduitsers moesten ge-integreerd worden in een samenleving waarbinnen het functioneren van de politieke oligarchie destijds en nu elkaar niet veel ontlopen. Waren weliswaar geen Turken, Marokkanen, Islamieten, maar een groot deel daarvan wèl ideologische allochtonen.
  De vergelijking mag een beetje mank gaan, het is gelukt tot op zekere hoogte. Heel Europa stond op z’n kop en verkeerde in een overwinningsroes. Evengoed is het niet nix, een komplete staat integreren.
  Het belangrijkste verschil: Het ontbreken van (politieke) populisten destijds, links of rechts, die ageerden tegen deze ‘Wertewandel’ van deze 21 miljoen mensen.
  De Europese samenleving, waaronder Nederland, kan wel tegen een stootje.
  Jammer voor de PVV. En zonde van de verspilde tijd. Dit, en nog veel meer heeft Wilders, en uitsluitend Wilders, op zijn geweten. Kwestie van hem even héél, héél duidelijk maken dat hij niet het nationale geweten vertegenwoordigt van ruim 16 miljoen mensen die een deel van Europa bewonen.
  Goed stuk, @Aad Verbaast. Voor zover de VSp zich een oordeel kan vormen en mag geven.
  .

 30. iers_dagboek 29 oktober 2010 om 21:26

  Okay Aad en als je engels leest heb ik nog wel en tip:http://www.amazon.com/Decent-Society-Avishai-Margalit/dp/0674194373 van een man uit het land dat Wilders zo bewondert.

 31. Aad Verbaast 29 oktober 2010 om 21:27

  @View: dank voor de ondersteunende woorden. Zo voel ik jhet althans.
  Ook weer een aantal aanvullende opmerkingen:
  Ik zou niet eens weten wat de defintie van mulitculturalist is. Wederom een hokje waar ik me ook niet in laat duwen door de etiketplakkers die daarmee een argument in handen denken te hebben om verschillen te duiden in plaats van overeenkomsten.
  Eeens ook dat de meida hierin ook een dubieuze rol spelen. Laakbaar zelfs. Sensatiebelust. Hoeveel zetels heeft dat opgeleverd voor de huidige zittende macht?
  Dubbele pasppoorten: inderdaad een non-sissue tussen de echte issues.
  Waar het niet over gaat trouwens. Waarom niet?
  == de premier van alle NL-ers weer eens getoond. ==
  Rouvoet stelde het wel scherp. De omgekeerde wereld: een hand aanbieden, en dan geen vinger overhouden.
  @ZJ:
  Laten we het daar vandaag dan maar op houden en ophouden 🙂

 32. View 29 oktober 2010 om 21:32

  @ View, het barst natuurlijk van de etiketten, wel-of-niet gewild, wel-of-niet toepasselijk. neem rechts-links dat maar niet uit te roeien valt. Ik vind het niet zo erg om in een hokje gezet te worden, als ik er ook maar weer uitkan.

 33. Aad Verbaast 29 oktober 2010 om 21:32

  @VSp:
  dank voor deze belangrijke aanvulling.
  De historische context is wat in de blog nog miste. Die heb je er bij gevoegd.
  Er is veel meer veerkracht dan een aantal roeptoeters ons willen doen voorkomen.
  Schandalig dat ze zoveel aandacht krijgen.
  Zal wel iets zijn waar we even doorheen moeten. Mogelijk.
  @Iers Dagboek:
  Dank. Ook op het lijstje bij deze 🙂

 34. Aad Verbaast 29 oktober 2010 om 21:52

  @View:
  Dat mensen je/mij/men iemand graag in hokjes willen zetten is natuurlijk aan hen.
  Het zal ze niet lukken. En als ze denken dat het gelukt is is is dat ook onderdeel van hun fantasie.
  == .. als ik er ook maar weer uitkan. ==
  Je hebt er nooit ingezeten!
  Opvallend dat de "slambashers" hier nog niet gereageerd hebben trouwens. Angstig? 😉

 35. View 29 oktober 2010 om 22:04

  @ Aad, de vervlakking en vertrutting van het VKBlog gaan geleidelijk verder; elk blog dat wat pittig is of bloggers satirisch/polemisch wil aanpakken, kan rekenen op waarschuwingen en schorsing. OBA is interessanter, maar kan bepaalde functies van het VKBlog niet verkrijgen.
  Wat nog meer opvalt is dat bloggers die een jaar geleden nog veelvuldig bij anderen reageerden bijna geheel op zichzelf zijn teruggevallen. Ga nog maar eens naar blogs in 2008/2009 en je zult verrast staan van de diversiteit aan reageerders. Ik kom er in je favorietenoverzicht heel wat tegen.
  Ook de de afzonderlijke beantwoording, waarvan jij trendsetter bent, is usance gaan worden. Gisteren telde ik bij Grutte Pier bij een tellerstand van 37 bijna 50% eigen reacties en een diversiteit van 7.

 36. őszibarack 29 oktober 2010 om 22:08

  Goed van jou om de verbinding te leggen tussen culturen van moslimlanden in Azië en onze diverse culturen hier. Culturen kunnen niet even snel worden ‘ge-upgradet ‘. Dat lukt hier al niet, laat staan in Verwegistan.
  Mijn advies: kassie-an.

 37. Aad Verbaast 29 oktober 2010 om 22:21

  @View:
  == de vervlakking en vertrutting van het VKBlog gaan geleidelijk verder ==
  Eens. Op deze blog (bij mijn "wordpress" blog reageert Ruud Zweistra.https://aadverbaast.wordpress.com/2010/10/29/culturen-laten-zich-niet-kapittelen/#comment-69
  Hier kan het blijkbaar niet meer..
  Ik vind dat een gemis. Ik hou wel van wat reuring.
  == elk blog dat wat pittig is of bloggers polemisch wil aanpakken, kan rekenen op waarschuwingen en schorsing. ==
  Dat is niet geheel correct nmm.
  Veel van mijn blogs zijn toch wel pittig en polemisch. Nog nooit een waarschuwing of schorsing gekregen.
  Die krijg je meest (zo blijkt) als je een andere blogger in een blog direct (en ook nog negatief) aanspreekt.
  Mijn meest gelezen blog was juist een metablog waar wel 50 bloggers werden genoemd 😉
  == Wat nog meer opvalt is dat bloggers die een jaar geleden nog veelvuldig bij anderen reageerden bijna geheel op zichzelf zijn teruggevallen. Ga nog maar eens naar blogs in 2008/2009 en je zult verrast staan van de diversiteit aan reageerders. ==
  Gedeeltelijk wel mee eens. Meer en meer naar binnen gekeerd.
  Zelf ervaar ik dat nog niet zo trouwens. Het is hier nog wel levendig gelukkig. Ik prijs me gelukkig.
  == Ook de afzonderlijke beantwoording, waarvan jij trendsetter bent, is usance gaan worden. Gisteren telde ik bij Grutte Pier bij een tellerstand van 37 bijna 50% eigen reacties en een diversiteit van 7. ==
  Ik ervaar een zeker kopieer gedrag inderdaad… Wel een andere vorm trouwens. Of een slechte kopie..
  Ik reageer niet op ieder afzonderlijk in een afzonderlijke reactie trouwens. Een mogelijk misverstand.
  Ik combineer reacties als ik korte reactie geef op een reactie.
  Bij een langere reactie, geef ik ze wel afzonderlijk.
  Ook uit schade en schande. Te vaak bleek een hele (lange) reaktie niet te zijn doorgekomen bij dit vemaledijde VKblog. Maar ook om te lange lappen tekst te voorkomen.
  Ik maak er wel een punt van iedereen een reaktie terug te geven die reageert. Ik vind dat een basis vorm van beleefdheid. En ik vind het nog leuk ook. Het is immers de interactie waar ik van geniet. De blog is dan ‘slechts’ een aanleiding daar voor.
  Mar om maar een on-topic reactie te geven: het zijn ook vormen van diverse blogculturen. Je weet er alles van toch? :-))

 38. BarbaraJansma 29 oktober 2010 om 22:34

  Met multiculti wordt goed beschouwd de politiek van paars bedoeld. Niet of samenleven hier ter lande mogelijk is of mislukt is. Met je verhaal ben ik het helemaal eens. Het gebeurt, het gaat goed, het is.
  De taalvervuiling ligt niet alleen op de loer, maar helaas zowat tussen de lakens. Daar zouden mensen een beetje op moeten letten.
  De reacties zijn wat veel, die lees ik later.

 39. View 29 oktober 2010 om 22:42

  @ Aad, nog één keer off-topic: de dagen dat bloggers geen blog maken, zie je ze nauwelijks bij anderen reageren. Ook dat is veranderd vgl met pakweg een jaar geleden. Het is meer voor-wat, hoort-wat geworden,
  (zie je eigen reactie bij mij vandaag) terwijl je wel (vrijwel) dagelijks twittert..

 40. wiljan.45 29 oktober 2010 om 22:43

  AAD, ik snap dit niet
  ´Self fullfilling prophecies is wel iets waar ik me tegen verzet.
  Daar mag en moet (naar mijn mening) wel tegen op getreden worden.
  Eens?´
  Je bedoelt met dat optreden toch niet een proces als tegen Wilders…
  Nee, dan niet met je eens. Maar je kan Fortuyn wel waarderen, wellicht kan je Wilders over een tijdje oook waarderen, jij lijkt me wel iemand die vlot is met bijstelling van je mening als de tijd dat vraagt, om het maar netjes te zeggen. Of we noemen het ´voortschrijdend inzicht´ , dat is ook een handige term voor mensen of politici die hele flauwe bochten maken.
  VSP Waarom Wilders niet geprezen voor zijn inbreng.

 41. Aad Verbaast 29 oktober 2010 om 22:47

  @őszibarack
  Ik hou me inderdaad wel graag bezig met het onderzoek naar reciprook gedrag.
  Een onderschatte "wetenschap" naar mijn mening. 😉
  Je advies "kassie-an" kan ik niet helemaal vatten. Wat bedoel je er mee?
  @Barbara Jansma:
  Om eerlijk te zijn, ik heb geen idee wat er feitelijk bedoeld word met "multiculti", anders dan dat ik moet constatren dat het voor vele al een zo vieze bijsmaak heeft dat het niet meer uitmaakt wat het inhoudt. Net het probleem duidend dus.
  == De taalvervuiling ligt niet alleen op de loer, maar helaas zowat tussen de lakens. Daar zouden mensen een beetje op moeten letten. ==
  Gwoon maar wat roepen zou zo maar een rechtse hobby kunnen zijn ;-))
  Dat geegd hebbende laat ik mijzelf niet verlieden in een links of rechts hokje gestopt te worden.
  Mogelijk ben ik meer een lateraaltje of zoiets..
  Of meer een parallellepipedum??

 42. Aad Verbaast 29 oktober 2010 om 22:51

  @View:
  == Het is meer voor-wat, hoort-wat geworden, (zie je eigen reactie bij mij vandaag) terwijl je wel (vrijwel) dagelijks twittert.. ==
  Niet geheel mee eens. Pas op: niet alles is wat het lijkt. Of: don’t jump to conclusions
  In mijn geval: ik had geen tijd en ruimte om te bloggen de afgelopen week. Je wist dat.
  Vandaad wel weer even. Reageren en plaatsen dus.
  Twiteren is van een andere orde.
  Voor mij nieuwsgaring, en kost maar een fractie van de tijd die bloggen kost.
  Dat zal je ook herkennen.

 43. beus 29 oktober 2010 om 22:54

  Natuurlijk heb ik dit blog aanbevolen.

 44. Aad Verbaast 29 oktober 2010 om 22:56

  @Wiljan.45
  Waar ik op doel is het effect dat als maar iets hard genoeg en vaak genoeg geroepen wordt (ook al is het onzin) dat dat een belangrijke factor is aan de acceptaite van de boodschap (het "cd-rom effect).
  Een concept waar mensen als Wilders dankbaar gebruik van maken, naast de populistische aanpak.
  Dat kan zomaar het effect optreden dat een redelijk percentage mensen in voldtrekte onzin gaan geloven.
  Dat blijkt dan ook.
  Daarmee overigens niet stellend dat alles wat die man zegt, totale onzin is. Wel heel veel. Nog afgezien van de abjecte vorm waar een en ander in gegoten schijnt te moeten worden.
  Wat voor mij belangrijk is om te zien dat mensen nog zelf kunnen nadenken in plaats van in den blinde achter kretologie aanlopen. Lang niet allen doen dat gelukkig . Wel te veel naar mijn mening.
  @Beus: is daarmee een programmapunt 16 in je lijstje gekomen? 😉

 45. smokey 29 oktober 2010 om 22:57

  @Aad, = Nederland is het mekka van de multiculturele samenleving.=
  Er is maar één Mekka:-)) Maar je kunt Nederland gerust `t Tweede Mekka noemen. Eén ding ontbreekt en dat is met z`n allen met de neuzen dezelfde kant op. Alle neuzen gericht op Mekka, dat is de volgende stap. De huidige tussenstap dient als overstap. Het gaat dus stapsgewijs en achteraf zullen we zien dat er een hoop gekrakeel was "umsonst". De tweespalt in eigen land vind ik wel wat zorgelijk. Net hooligans bij voetbal die elkaar te lijf gaan.
  Het zijn pittige tijden, weliswaar gepaard gaand met verbale strijd gelardeerd met harde woorden, maar zonder bloedvergieten. Ik zie nog geen reden voor doemdenken.
  t Zijn leermomenten, zowel voor de aktieve deelnemers als de toeschouwers. Ik schouw wel toe.
  Dankzij alle reuring, die ook positieve kanten heeft, zijn wel heel veel mensen opeens wakker geworden.
  We komen dr`wel in het kader van "alles sal regkom".

 46. peterus 29 oktober 2010 om 23:08

  Natuurlijk willen we samenlevingen upgraden.Dat doen wel al sinds de jaren zestig met ontwikkelingssamenwerking. Dat heet dan armoede uitbannen, een betere verdeling van inkomen, geen kinderarbeid, man en vrouw gelijk, gezondheidszorg voor iedereen enz. Niet vanuit ene idee van superioriteit, ook al hebben velen daar nogal eens last van, maar van medemenselijkheid.
  Dat betekent dat je dwars door stamverbanden in Afrika moet werken, dat je op gespannen voet komt te staan met het kastesysteem in India, dat de man niet alle rechten heeft in de Latijnse Machocultuur en zo kun je nog wel duizend andere zaken noemen.
  Er is een permanent spanningsveld tussen politieke ontwikkeling (natie vorming), economische ontwikkeling, sociale ontwikkeling enz. en de traditionele cultuur.
  Dat geldt ook voor allochtonen en autochtonen in Nederland en Europa. Die spanningen wegstoppen of ontkennen leidt alleen maar tot meer spanningen die dan uiteindelijk tot een uitbarsting komen.
  Er is geen eenduidig recept hoe je met deze spanningen om moet gaan omdat elke cultuur en elk land weer anders is en zijn eigen weg zoekt. Dat maakt het zo moeilijk.
  Wat in ieder geval niet helpt is elkaar demoniseren. Dat maakt het erger en brengt geen oplossing.

 47. Glaswerk 29 oktober 2010 om 23:26

  @Aad: Maak jij ergens een ontkoppeling tussen religie en cultuur?
  En dient respect voor multiculturaliteit niet wederzijds te zijn? Dus dat wij openstaan voor bijvoorbeeld mensen uit Iran en dat het omgekeerde in Iran ook het geval zou moeten zijn, inclusief het respecteren van onze cultuur en gewoonten?
  Aanbevolen vanwege je optimisme – altijd goed om te zien, zeker onder het huidige politieke gesternte – maar, om te chargeren, volgens mij heb je een te zonnige kijk op de bestaande problematiek die volgens jou dus kennelijk niet bestaat.

 48. Grutte Pier 29 oktober 2010 om 23:38

  Uit beleefdheid, ben ik in 2005 al snel overgestapt naar het afzonderlijk beantwoorden van reacties. ‘Iets’ wat ook wordt geadviseerd door de ‘bloggoeroes’ van het 1e uur (LET OP: buiten het VKblog….. 😉 )Dus ook niet met; zegt mijn ene ID tegen mijn andere ID….
  On-topic kan ik je bijdrage alleen maar ondersteunen.

 49. wiljan.45 29 oktober 2010 om 23:44

  Aad 22.56, t ja, dan zal het woordje ´optreden´ bij mij wat vreemd zijn overgekomen. Optreden tegen onzin, dat moet een commissie voor herziening van de grondrechten enz. maar eens bestuderen.

 50. Aad Verbaast 29 oktober 2010 om 23:56

  @Smokey:
  == Nederland is het mekka van de multiculturele samenleving.=
  Ik vond het persoonlijk wel aardig gevonden. Mekka’s zijn er vele. Je moet ze alleen weten te zien. Met een blik gericht op mekka natuurlijk wordt die kans wel wat groter.. 😉
  Het raakt mij natuurlijk in het bijzonder dat de gemiddelde burger die de media bezoekt wordt doodgegooid (figuurlijk uiteraard) met dit thema, terwijl er veel meer levensbedreigende factoren ons leven (of de mogelijkheid daartoe) aan het bepalen zijn in negatieve zin.
  Mar daar hoor je vrijwel niemand over.
  Vervuiling van de informatievoorziening dus. Ook daar al.
  Wakker worden: je kan je wakker worden door een nare droom. Niet fijn wakker worden, zwetend ook nog. Door een innerlijke fantasie. Niet prettig lijkt me.

 51. Aad Verbaast 30 oktober 2010 om 00:07

  @Peterus:
  Je zal ongetwijfeld hebben begrepen dat ik met ‘upgraden’ wat anders bedoel dan waar jij op doelt.
  Met upgraden bedoel ik niet vanuit onze morele superioriteit onze waarden en normen injecteren, goedschiks of kwaadschiks. Dat is mijn punt.
  Maar het werkelijk punt is natuurlijk wat ik stel dat als men denkt dat dat wel sucees heeft, dat ook een voedingsbodem kan zijn voor een angst dat het omgekeerde ook kan gebeuren, of zelfs al gebeurt.
  Het reciprook denken, maar dan beperkt tot dit gebied.
  Leidt tot een hoop onzin, constateer ik!
  @Glaswerk:
  == Maak jij ergens een ontkoppeling tussen religie en cultuur? ==
  Vast wel "ergens". Heeft ook"ergens" veel met elkaar te maken.
  == En dient respect voor multiculturaliteit niet wederzijds te zijn? Dus dat wij openstaan voor bijvoorbeeld mensen uit Iran en dat het omgekeerde in Iran ook het geval zou moeten zijn, inclusief het respecteren van onze cultuur en gewoonten? ==
  Eens. Dat respect is er niet. Ik kan nog wel een betoog houden wie ik de minste respect toereken. Maar dat zou wat ver voeren in deze blog. Ik schreef er wel eens eerder over.
  Wie voert daar feitelijk al oorlog? Om zich aan "onze" eisen te conformeren?
  == volgens mij heb je een te zonnige kijk op de bestaande problematiek die volgens jou dus kennelijk niet bestaat. ==
  Natuurlijk bestaat er wel iets als problemen.
  En wellicht een zonnige kijk. Gelukkig maar. Een beetje tegenwicht is hard nodig tegen al het doemdenken.
  Tegenlicht.. een term die je zou moeten aanspreken 😉
  Problemen: als er nog misdaad bestaat betekent dat toch ook niet dat daarmee de rechtsstaat mislukt is?

 52. Aad Verbaast 30 oktober 2010 om 00:12

  @Grutte Pier: dank voor de ondersteuning..
  Het leest wel lekker makkelijk, en beleefd is zeker dat reacties worden beantwoord.
  Als ik op een feestje kom en ik zeg wat tegen de gastheer en die negeert mij volkomen, zal ik niet vaak terugkomen. Lijkt me een logische gedachte die jou dus ook aanspreekt 😉
  @Wijan.45:
  kan inderdaad wat verwarrend overkomen: optreden.
  Ergens een opmerking over maken (in beleefde vorm zelfs) zie ik ook als een vorm van optreden.
  Mijn bedoeling was niet dat in een ‘harde’ context te plaatsen.
  == Optreden tegen onzin, == kan dus ook betekenen dat je constateert (en liefst nog onderbouwd) dat iets onzin is.
  Eens?

 53. Glaswerk 30 oktober 2010 om 00:18

  @Aad:Tegenlicht.. een term die je zou moeten aanspreken 😉
  Tegenlicht dien je vaak op subtiele wijze in te vullen met licht. 😉als er nog misdaad bestaat betekent dat toch ook niet dat daarmee de rechtsstaat mislukt is?
  Ik beweer ook niet dat de multiculturele samenleving (volledig) mislukt is.
  Maar gelukt is deze evenmin. Er spelen naast verschillen in cultuur/religie nog tal van andere zaken mee. Dat is mijn (zorg)punt en daarom ben ik minder optimistisch dan jij het in deze bijdrage stelt.

 54. pierra 30 oktober 2010 om 00:26

  Mooi overzichtelijk betoog en het schets duidelijk de sfeer die er in Nederland heerst. Dat is van hieruit toch moeilijk te bepalen.
  Of Nederland echt zo multicurtureel is heb ik mijn twijfels bij. Het lijkt mij soms dat de ‘autochtonen’ niet echt samenleven met de ‘allochtonen’. Frankrijk bijvoorbeeld is ook erg ver gegaan.
  Aanbevolen.

 55. assyke 30 oktober 2010 om 00:49

  heb je mijn reactie verwijderd
  of spookt het weer eens?
  ik ga uit van het laatste;-))

 56. Aad Verbaast 30 oktober 2010 om 00:54

  @Glaswerk:
  Ik zou niet precies weten waar de grens van het een of het ander ligt.
  Als we ons even beperken tot de moslims: ongeveer 850.000 wonen er van in Nederland.
  Een klein percentage daar van leidt tot ellende.
  Ik vind het dus eigenlijk bijzonder goed gelukt.
  En dan heb ik het nog niet eens over al die andere culturen en bevolkingsgroepen die niet die deelvrzameling behoren. Gaat ook prima toch?
  En ik ben met je eens. Het is allemaal niet zo zwart wit natuurlijk (was daar niet een speciale groep voor in het VKblog?). Ook geen zonsondergang, ook geen vierkant formaat. En om dan nog maar even een fototerm er in te gooien een stelling die ik graag hanteer: macro=micro ;-))

 57. Aad Verbaast 30 oktober 2010 om 00:58

  @Pierra: Dank.
  == Het lijkt mij soms dat de ‘autochtonen’ niet echt samenleven met de ‘allochtonen’. Frankrijk bijvoorbeeld is ook erg ver gegaan. ==
  Niet alles is wat het lijkt is de uitdrukking die me dan te binnen schiet. Als je sommige spraakmakende (mooie eufemistische uitdrukking in deze) politici mag geloven is het één grote oorlog hier.
  Het omgekeerde is waar.
  Maar die samenleving komt nauwelijks in beeld. Helaas.
  @Assyke: ik verwijder nooit reacties.
  En al helemaal niet van jou natuurlijk!
  Dus het zal wel spoken.
  Overkomt mij ook wel eens hoor. Denk ik ergens iets neer te hebben gezet. Kijk ik later. Is het niet gelukt..
  Nog een keer proberen?

 58. Jan Bouma 30 oktober 2010 om 09:11

  @Aad &
  @Allen goedemorgen.
  Traditiegetrouw een willekeurig citaat als zondagochtendoverpeinzing, noem het een "preek", uit m’n boek en de pagina wordt dan willekeurig gekozen door de "at randomgenerator" van @Aad.
  Zoniet deze ochtend beste gelovigen want ik heb daarin talloos veel pagina’s geschreven over het topic van dit blog. Voor slechts één keer geef ik daarom een mij bekend citaat.
  @Aad en de @VSp kunnen desgewenst de tekst checken op pagina 113 :
  ==
  ….Ondanks het feit dat ik, zoals u weet, ‘de schurft heb aan’ de veelschrijverij zal ik de moeite nemen hier toch nog een paar extra regels aan te wijden. Een kennis van mij (waar gebeurd verhaal) groette onlangs, zo vertelde ze mij – en ik kan u verzekeren ze is uit het goede hout gesneden want ze is een van mijn Kruimeltjes (anders word je dat niet) – met alle integriteit en haar aangeboren vriendelijkheid een moslimvrouw op straat die in haar dure, en tot dan toe "blanke", wijk was komen wonen. De integere, goed bedoelde groet werd door de moslima "beantwoordt" door het "u kunt doodvallen-signaal"; geen response. In elke cultuur, ongeacht de geloven, is dit een onvoorstelbaar affront; een onvoorstelbare onbeschoftheid waarmee je je nieuwe woonplek sociaal onmiddellijk "onmogelijk" maakt.
  Nu kunt u wel zeggen, en de moslimcritici van mij zullen dat zeggen, "dat die moslima in de publieke ruimte, zoals op straat, al zo vaak zal zijn beledigd vanwege haar uitwendige godsdienstige uithangbord…"
  Maar dat is dan wel een kledij die spoort met haar vijandige gedraging en niet gezien moet worden als een onschuldig cultureel bepaalde (folkloristische) outfit maar functioneert als "a battledress" en tegelijkertijd dus als oorlogsverklaring aan de autochtonen. Ongelukkigerwijze wordt een goed bedoelde groet dan ook niet meer beantwoord. Ook hier zetten "de Polygonums" de wereld op z’n kop. Het zal nooit meer goed komen in dat kleine stukje wereldtuin, die kleine wijk, waar eenieder elkaar kent en…./pg. 114
  in harmonie samenleeft totdat… de onverdraagzame, de onaangepaste zich meldde. Men dient hier goed te beseffen dat, ook geredeneerd vanuit de godsdienstfilosofie van de Islam, deze moslima haar geloof verkrachtte en waardoor zij (en haar familie/gezin) daarop weer zwaar "verongelijkt" en "gediscrimineerd" kan voelen en dat gevoel met veel misbaar aan haar omgeving kan wijten. Ten onrechte…
  Het ware overigens sowieso aanbevelenswaardig, ik merk het nog maar eens op, om eens ernstig na te denken of uitingen in de publieke ruimte van "geloofsovertuigingen-met-een-missie" niet beter achterwege zouden kunnen blijven. Ze veroorzaken immers meer ellende dan hun geloven toestaan.
  ==
  Tot zo ver beminde gelovigen! Voor de rest kan ik me wel aardig vinden in het comment van @Peterus van 23:08 uur hierboven. Verder ben ik ervan overtuigd dat "de mens" een zeer opportunistisch wezen is en slechts handelt op basis van Bertold Brechts quote: Zuerst kommt das Fressen und dann die Moral. En onder "die moraal" vallen ook de "religies". Ja, idem die van Wilders c.s. en de newborn Christians.
  Men amusere zich; zolang het nog kan.

 59. De Stripman 30 oktober 2010 om 09:41

  Goed verhaal, Aad ! Ik ben het in grote lijnen met je eens. Al is er wel een manier om je eigen cultuur naar een ander land over te brengen. Kijk naar Amerika. Daar zijn, in zowel Noord als Zuid, de oorspronkelijke bewoners met hun culturen gemarginaliseerd. Het aparte is dat een land als de USA, dat een cultuur heeft die uit een mengelmoes van import bestaat, enorm veel patriotten heeft en voorvechters van de Amerikaanse manier van leven. En juist die proberen nu hun cultuur weer te exporteren…

 60. Aad Verbaast 30 oktober 2010 om 09:43

  @Jan: wereklijk ongelooflijk dat de randomgenerator dit fragment er uit haal. Je zou er haast religieus van gaan worden omdat dat natuurlijk geen natuurlijke oorzaak kan hebben. Hier moet een hogere macht achterzitten.
  Of doel je met "Voor slechts één keer geef ik daarom een mij bekend citaat." er op dat deze keer je zelf een citaat hebt uitgekozen? In dat geval geef je blijk dat je eigen kerkelijke gebruiken, riten en culturen kunt doorbreken! Verrassend gezien het pleidooi van deze blog.
  Ook heel erg on-topic dat je begint met:
  == Traditiegetrouw een willekeurig citaat als zondagochtendoverpeinzing, noem het een "preek", uit m’n boek ==
  en:
  == Zoniet deze ochtend beste gelovigen ==
  Nog zo’n bijzonder sterk voorbeeld van het doorbreken van de cultuur!
  Het is immers zaterdag Jan.
  Je bent een dag te vroeg!! ;-))
  P.S. nu je voor morgen weer een preek moet verzorgen, houdt er dan even rekening mee dat de winterijd morgen ingaat. Als je je in de tijd vergist, dan sta je voor lege kerkbanken te orakelen. Ik wijs er maar even op.

 61. Aad Verbaast 30 oktober 2010 om 09:52

  @Stripman:
  Dank, Stripman:
  == Daar zijn, in zowel Noord als Zuid, de oorspronkelijke bewoners met hun culturen gemarginaliseerd. ==
  Het bijzondere is dat daar natuurlijk sprake was van schier totale uitroeiing van andere bevolkingen. Afschuwelijke toestanden. En desondanks zijn er nog resten te vinden van die culturen. Ongelooflijk eigenlijk.
  Amerikanen/export: dat proberen ze ook merkwaardig genoeg. En juist dat volk had beter moeten weten dat dat niet kan lukken. Vietnam, Irak, Afghanistan en Iran (eigenlijk ook al jaren oorlog daar, economisch).
  Maar ze denderen gewoon door.
  De enige cultuur die ze met succes geëxporteerd hebben is de hamburgercultuur.
  Ik omschreef dat in een eerder blog trouwens als een "weapon of mass destruction".http://www.vkblog.nl/bericht/230965

 62. wiljan.45 30 oktober 2010 om 10:28

  Aad, 00.58 antwoord je
  ====@Wijan.45: kan inderdaad wat verwarrend overkomen: optreden.
  Ergens een opmerking over maken (in beleefde vorm zelfs) zie ik ook als een vorm van optreden.
  Mijn bedoeling was niet dat in een ‘harde’ context te plaatsen.
  == Optreden tegen onzin, == kan dus ook betekenen dat je constateert (en liefst nog onderbouwd) dat iets onzin is.
  Eens?
  ————————-
  Oneens.
  Ik zie veel onzin van je , constateer het en ervaar het als geroeptoeter, zoals in uitspraken van je als ‘alle politiek is gelul’ .

 63. peterus 30 oktober 2010 om 10:35

  @Aad Verbaast
  Toegegeven, het was licht provocerend maar daar zit wel het probleem. Wat je namelijk ook onderneemt in het kader van ontwikkelingssamenwerking, zelfs in het kader van rampenhulp, je tast op de een of andere manier de bestaande cultuur (en orde) aan. Ik vind het zelf een van de moeilijkste problemen en ik ben er nooit uitgekomen. Je verstoort elke cultuur met de introductie van pakweg de auto, de computer, de tv maar uiteraard nog meer met de installering van fabrieken, mijnen, booreilanden enz.
  Dat roept altijd angst op. Zo is er in de Derde Wereld landen onder heel veel mensen per definitie wantrouwen en angst over wat een bedrijf of organisatie in hun land komt doen. In veler ogen komen bedrijven stelen ook al doen ze nog zoveel aan armenwerk en andere goede zaken (ik heb het niet over de echte slechterikken). Op die angst en het wantrouwen worden dan imperialisme theorieën gebouwd die ten dele waar zijn maar in hun uiterste opvatting betekenen dat je geen buitenlandse bedrijven moet toelaten.
  Hier raken bv. de opvattingen van extreem rechts en extreem links elkaar en dat maakt het dan weer allemaal zo verwarrend!

 64. Cees Groninger 30 oktober 2010 om 10:42

  Ik kan wel uit de voeten met jouw stuk Aad.
  Neemt niet weg dat we niet de ogen moeten sluiten voor de schaduwzijden van het mc beleid dat de afgelopen decennia is gevoerd (zonder dat ik nu afbreuk wil doen aan de inhoud van je blogstuk).

 65. Frans Muthert 30 oktober 2010 om 10:47

  Gelukkig zijn er ook nog optimisten.

 66. Maria Trepp 30 oktober 2010 om 10:50

  Goed zo Aad

 67. Aad Verbaast 30 oktober 2010 om 10:56

  @Wiljan.45:
  == zoals in uitspraken van je als ‘alle politiek is gelul’ . ==
  Als je me tracht te citeren, dan graag correct. Kun je aangeven waar ik dat zo heb geschreven?
  Ook last van een te grote fantasie?
  @Peterus:
  Mijn gevoel zegt dat met ontwikkelingshulp beide partijen (gever en ontvanger) er bij zijn om te bepalen wat er nodig is en op welke wijze deze kan worden uitgevoert.
  Daarbij (en dat betoog ik ook) dat culturen zich niet zo makkellijk laten veranderen. Dan hoeven partijen daar dus ook niet zo bang voor te zijn lijkt me. Dat geeft dan weer extra ruimte aan de beide partijen.

 68. Aad Verbaast 30 oktober 2010 om 11:00

  @Cees Groninger: dank.
  Eens. Waar gehakt wordt etc. Natuurlijk is het prima om te kijken waar het nog beter kan. Ik verzet me er tegen dat de basis van die verbeteringen vanuit de gedachte moet zijn dat het helemaal mislukt zou zijn. Dat is grote onzin.
  @Frans: niet generaliseren Frans 😉
  @Maria: dank.

 69. paco painter 30 oktober 2010 om 11:05

  Wat mij steeds opvalt als er gesproken wordt over het mislukken van de integratie; is de manier waarop er over word gesproken.Die ingehouden, en soms niet eens ingehouden woede.Die boosheid op mensen uit andere landen.
  Die woede, die begrijp ik niet.
  Goed artikel Aad.

 70. wiljan.45 30 oktober 2010 om 11:06

  Aad 10.56, ik denk dat ik een ander citeerde, ik las het gisteren op het VKBLOG. Het is dus géén fantasie van me. Moge de echte roeptoeter van de kreet ‘alle politiek is gelul’ zich vrijwillig aangeven bij de betreffende meldpunten .
  EXCUUS AAD.

 71. Aad Verbaast 30 oktober 2010 om 11:15

  @Paco:
  Dank. Nog ter aanvulling:
  Als iemand stelt dat iets mislukt is, dan hoeft dat niet in te houden dat die persoon daarmee ook zegt dat het doel (integratie) geen doel meer zou moeten zijn. Dat laatste heb ik van (bijvoorbeeld Merkel) niet gehoord, of ik heb wat gemist?
  @Wiljan.45: excuus geaccepteerd. Dan is dat ook weer rechtgezet 🙂

 72. assyke 30 oktober 2010 om 11:25

  @Aad
  ligt niet altijd aan het vkblog
  soms is het ook gewoon verstrooidheid van de reageerder;-))
  ik meen dat ik gister heb gereageerd in de zin van:
  wat je zegt ben je zelf,
  dat plachten wij vroeger toch tegen een kind te zeggen
  die jou ergens voor uitschold?
  nou de vs doen precies hetzelfde, maar dan omgekeerd

 73. Aad Verbaast 30 oktober 2010 om 11:42

  @Assyke: laten we het maar op die verstrooidheid houden dan 😉
  De opmerking die je maakt is precies mijn punt.
  Ik refereer wel eens naar "reciprook gedrag".
  Of om er maar eens een ander vergelijbaar gezegde tegen aan te gooien:
  "Wat gij niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet."
  Een gulden leefregel zelfs.http://nl.wikipedia.org/wiki/Gulden_regel_(leefregel)
  En ik lees daar:
  == De Gulden Regel wordt in de een of andere vorm aangetroffen in vrijwel elke godsdienst en cultuur, en is het uitgangspunt van veel humanistische stromingen en levensfilosofieën. ==
  Dat is toch wel weer een prachtige constatering.
  Laat ik maar niet in deze context beginnen over de Amerikanen.. Voordat ik me weer erg boos maak! :-0

 74. svara 30 oktober 2010 om 11:53

  aanbevolen!
  tja, de gedachtenkronkels van mensen….
  zoals ik gisteren ergens schreef:
  ‘dat wat aandacht krijgt vermeerdert’
  daar ligt dan ook ieders verantwoordlijkheid
  de reacties zijn me wat veel om te lezen Aad
  met groet

 75. Jan Bouma 30 oktober 2010 om 11:57

  @Aad….09:43
  1. Het gezegde.. "Beter te vroeg dan te laat…!" Is op mij van toepassing. :))
  2. Het gezegde… "What’s in a name?" Dient eigenlijk te luiden: "What’s in a date?"
  En hiermede, beste gelovige Aad verbaast, heb ik al je antwoorden beantwoord.
  Dit vaststellende, concludeer ik wel dat je geen inhoudelijke reactie bood op mijn preek c.q. mijn citaat uit het Boek der Boeken waarin alles staat dat de mens hedentendage bezighoudt.
  Ga dus heen.. Niet-gelovige Verbaast!
  En beschouw nogmaals mijn citaat en de opmerkingen van Peterus – die z’n naam verkeerd schrijft – in alle rust en contemplatie. Althans volgens de Bijbel… die in de prullenbak kan sinds ik de Hoofdbel schreef.

 76. Glaswerk 30 oktober 2010 om 12:06

  @Aad: Nee, het was geen verstrooidheid van Assyke.
  Er stond gisteravond wel degelijk een reactie van haar die vlak daarna in het zwarte gat verdween. De VKblog database of een van de webservers rammelt blijkbaar weer.
  Overigens heeft Wiljan een punt maar heeft daarbij de context uit het oog verloren: je maakte de opmerking "Politiek. Allemaal gelul." onder het blog van Paco. Paco’s blog ging over het hahabinet en de aftrekbare lachende lullen in de politiek. Ik vond het wel een strakke opmerking van jou die stijf stond van de humor… 😉

 77. laila 30 oktober 2010 om 12:07

  Aanbevolen.

 78. Aad Verbaast 30 oktober 2010 om 12:43

  @Svara . Sterke uitspraak.
  Dat iets vermeerdert is nog niet eens zo slecht in het algemeen. Als het maar geen wildgroei wordt.
  @Laila: dank

 79. Aad Verbaast 30 oktober 2010 om 12:47

  @Jan:
  je bent gewoon een haantje de voorste Jan, die er geen problemen mee heeft drie keer te kraaien.
  Commentaar op je passage uit je boek? Te vroeg Jan. Morgen reageer ik op preken. Sommige gewoonten krijg je niet veranderd.
  Maar als voorafje: sterk fragment. In het boek der boeken (zoals je het zelf noemt) passeert alles de revue. Dat bewijs je maar weer eens.

 80. De Stripman 30 oktober 2010 om 12:50

  @ Aad: Wellicht komt het bij de USA voort uit kolonialisme. Het land is daar immers uit voortgekomen. Kolonialisme dat de oorspronkelijke bevolking grotendeels uitgemoord en hun cultuur vernietigd heeft. Toch is de bevolking trots op z’n geschiedenis en denken er lieden dat ze hun eigen cultuur (wat dat dan ook mag zijn) verder over de wereld moeten en kunnen verspreiden.
  Zo rücksichtslos als de oude kolonialen kunnen ze het niet aanpakken. Gelukkig…

 81. Aad Verbaast 30 oktober 2010 om 12:55

  @Glaswerk:
  Met die database van jou is niets mis zeg. Je slaat alles op tussen je oren lijkt het wel.
  a. De VK rammelende database had me ook geen mailtje gestuurd voordat de reactie van Assyke spontaan werd verwijderd.. Anders had ik er nog wel wat van kunnen maken.
  b. Sterke van je (zeg ik met stiff upperlip) om aan te kunnen geven waar dat "gelul" staat.
  Bewijst maar weer eens dat de context waarin iets is geplaatst van groot belang is 😉
  anecdote:
  Zie ik een man op leeftijd op een bankje in zijn blote kont. Vraag ik: zou je dat wel doen om daar zo in de tocht te gaan zitten?
  Zegt de man dat dat moest van zijn vrouw. "Gisteren zat ik ook hier, was mijn das vergeten en kwam thuis met een stijve nek"

 82. Aad Verbaast 30 oktober 2010 om 13:00

  @Stripman:
  == Zo rücksichtslos als de oude kolonialen kunnen ze het niet aanpakken. Gelukkig… ==
  Over deze stelling moet ik even nadenken. Ok in de context van deze blog.
  Veel kolonialisme deed niet veel meer dan ver van het eigen land andere landen plunderen en uitbuiten. Zonder ook maar iets te willen betekenen voor die landen zelf. (Nederland ging zo om met haar kolonieën)
  Een uitzondering was Engeland. Die wel degelijk hun eigen systemen (rechtsspraak bijvoorbeeld) probeerde in te passen in het bezette land. Voorbeelden India en Pakistan o.a.
  Huidig: dodental in Irak ten gevolge van de oorlog wordt nu geschat op 600.000.
  Lijtk me toch ook kanp rucksichtlos.
  Kortom: genoeg stof tot nadenken voor me.

 83. wiljan.45 30 oktober 2010 om 13:07

  Glaswerk 12.06
  Aad 12.56
  Wow, GL. klasse. Ben toch niet aan het dementeren.
  Aad: geen excuus nodig, maar je korte termijngeheugen had beter gekund :- ))
  Assyke en Aad, ik heb bij Aad ook computerproblemen. Aad, ben je niet wat zwaar beladen

 84. De Stripman 30 oktober 2010 om 13:20

  @ Aad: En Groot-Brittannië en in mindere mate ook Frankrijk, Duitsland en Nederland heeft ook mensen geëxporteerd naar de koloniën. Soms alleen om er de leiding te geven aan handelsposten, plantages ed, maar soms ook kansarmen die men in het eigen land liever kwijt was.
  De Britten hebben vooral veel armoedzaaiers bij wijze van straf (voor landloperij, kleine diefstalletjes, prostitutie) gedeporteerd naar Australië. Een groot aantal Ieren is min of meer gedwongen geëmigreerd naar Amerika, omdat hun land ingepikt was door Engelse grootgrondbezitters en ze in Ierland in bittere honger en armoede verkeerden.
  De Nederlandse emigranten naar voormalige koloniën (Zuid-Afrika, Canada, Australië) vertrokken ook met instemming en vaak steun van de overheid. Dat zijn historische gebeurtenissen waar je niemand over hoort als men het heeft over economische vluchtelingen die bij ons een beter bestaan zoeken…

 85. Glaswerk 30 oktober 2010 om 13:20

  @Aad:Met die database van jou is niets mis zeg. Je slaat alles op tussen je oren lijkt het wel.
  Yep.
  Ik draag de lusten en lasten van een pseudo-fotografisch geheugen.
  Het is niet anders…
  @Wiljan:Ben toch niet aan het dementeren.
  Ik zou je daar ook nimmer van durven beschuldigen aangezien ik dan ongetwijfeld gelazer met Thera krijg. 😉

 86. Aad Verbaast 30 oktober 2010 om 13:28

  @de Stripman:
  Da’s waar ook. Australië is begonnen als een soort van verbanningsoord voor ciminelen.
  Nog steeds een strijd wat voor ernstige gevolgen dat heeft gehad.
  Nederland bouwde wereldwijd forten aan de kust. Volgens een theorie om zich te beschermen tegen de woedende menigte en om vanuit die beschuting te kunnen plunderen.
  Interessant onderwerp: de gevolgen van het kolonialisme.
  Kon zo maar weer een paar blogjes opleveren :-0
  @Wiljan.45:
  Eens: mijn korte termijn geheugen (en het lange) hapert wel degelijk zo af en toe.
  Maar de context was natuurlijk wel een heel andere. Die link kon ik ook nauwelijks maken is mijn slappe excuus over dat "gelul"
  == Assyke en Aad, ik heb bij Aad ook computerproblemen. Aad, ben je niet wat zwaar beladen ==
  Ik zou het echt niet weten.. Kan de VK deze tsunami hier soms niet aan? ;-))
  @Glaswerk:
  "pseudo fotografisch geheugen"
  En dan ook nog eens een fotoblog beginnen. Is dat allemaal niet wat overdone dan? :-))

 87. Glaswerk 30 oktober 2010 om 13:34

  @Aad:Is dat allemaal niet wat overdone dan? :-))
  Nope.
  De andere bloggers hebben toch geen fotografisch geheugen voor wat ik ooit door de zoeker gezien heb?
  ;-P
  Anyway, om jouw reactiedraad niet (verder) te ontwrichten ga ik maar eens aan de slag met andere zaken.

 88. Jan Bouma 30 oktober 2010 om 14:13

  @Aad…12:47
  Ik neem voor kennisgeving aan je voorlopig nog vrijblijvend comment van 12:47 uur. "Morgen" zo zul je mij dan antwoorden. Nu heb ik weleens een persoon gekend die mij dat ook beloofd had edoch toen hij mij zei: "ik had toch gezegd morgen!" Of met andere woorden: ik wacht tot nu nog tot Sint Juttemis want er is na "morgen" altijd weer een nieuw "morgen".
  En hier laat ik het even bij.
  Ik zal inderdaad morgen een willekeurig "at random" passage kiezen uit het Boek der Boeken en je daarmee confronteren. Hetgeen onverlet laat dat je in gebreke bent m.b.t. mijn comment van 9:11 uur; ofwel mijn citaat uit het Boek der Boeken waain alles geschreven staat. :))
  ps
  Ik hoop wel dat de lezers van dit blog even signaleren.

 89. Zelf Reflectie 30 oktober 2010 om 14:33

  @Aad,
  Woorden uit mijn hartje.
  Slechts wie over geen enkele onderscheidingsvermogen beschikt, vanwege intellect of een afgeknepen intellect door angst of xenofobi, gelooft dat de multiculturele samenleving niet bestaat. Kortom, wensdenken dat weinig met de realiteit heeft te maken.
  De enige niet geassimileerde burger in ons verdraagzaam landje is die allochtoon genaamd Wilders. Wie haat en onverdraagzaamheid kweekt heeft nooit begrepen dat tolerantie inherent is aan de Nederlandse cultuur. Als allochtonen iets verpesten dan dit soort allochtonen 🙂

 90. Rein-John Scholtens 30 oktober 2010 om 15:17

  Inderdaad Aad, zo is het. Op sommige punten ben je wel heel erg euforisch en optimistisch. Nederland heeft een traditie van tolerantie, gastvrijheid en openheid. Dat is waar, maar ik denk dat er zich momenteel wel steeds grotere bedreigingen concretiseren t.a.v. die voorgenoemde positieve Nederlandse hoedanigheden. We hebben te maken met een publieke ethiek die aan sterke erosie onderhevig is. Het ontbreekt velen momenteel aan bescheidenheid, beschaving en goede trouw. Dat valt te betreuren. Daar waar mijn vrijheid wordt aangetast door barbaarse, anti-intellectuele en uiterst onbeschaafde horden, zal ik strijden. Het kan niet zo zijn dat ik werkeloos zal toezien hoe het schuim der natie alles wat mij waardevol toeschijnt vernietigt.
  Groet

 91. Henk Daalder speelt het Regionale Energie Mix Spe 30 oktober 2010 om 15:27

  De aandacht voor de islam, die rechtse hufters zoals Geert W veroorzaken, geeft juist een bedreiging van onze cultuur.

 92. Gus 30 oktober 2010 om 15:48

  Moet er niet aan denken dat mijn vriendin, zwanger, ongetrouwd, gestenigd wordt omdat ze geen burka draagt.
  Dat is wat er gebeurd in Islamitische landen.
  Haar eigen vader gooit de 1e steen.
  Verdoezel de feiten niet Aad.
  Er is geen muticulturele samenleving, New-York heeft dat al lang aangetoond met Little Italy/Chinatown.
  Het werkt daar prima. Al decennia lang.
  Ik moet oppassen hier in Nederland als ik het woord ‘schapenneuker’ gebruik.
  Terwijl, sommige schapenherders hebben hun favoriete schaap.
  Tot op nu worden er geiten geneukt, vrouwen gestenigd.
  Alles wat niet boven tafel mag komen, maar wel gebeurd.

 93. The_Saint 30 oktober 2010 om 15:49

  Heb niet alle reacties gelezen Aad…..maar inderdaad denken de grootmachten dit soort onzin te kunnen blijven vlottrekken…en niemand die van te voren even ’n geschiedenis boekje leest…het staat er allemaal in.
  De industrie des doods moet draaiende gehouden worden.
  Aanbevolen.

 94. joost tibosch sr 30 oktober 2010 om 15:57

  De zin " Nederland is het mekka van de multiculturele samenleving" is een geweldige vondst. Daar gaan Geerts’oren (en die van vele anderen) compleet van toeteren!

 95. Theo 30 oktober 2010 om 16:35

  Alles gelezen. Je weet steeds een thema te presenteren dat aanleiding geeft tot uitvoerige en gevarieerde discussie, hetgeen het zo leesbaar maakt. En zelden tot nooit ad hominems. Een verdienste van de regisseur.

 96. Aad Verbaast 30 oktober 2010 om 17:36

  @Glaswerk:
  Wat een treurnis alom. De lezers hebben geen fotografisch geheugen, de VKdatabases raken ook wel eens wat kwijt hebben we moeten constateren. En ik heb geen idee wat jij alllemaal door die zoeker hebt gezien natuurlijk. Laat staan wat je op de gevoelige plaat hebt vastgelegd. Misschien gaan we het allemaal niog meemaken 😉
  @Jan: ik kijk natuurlijk al weer met spanning uit naar de preek van morgen.
  Sterker nog: ik sta er speciaal een uurtje later voor op!
  Ik heb overigens wel degelijk degelijk commentaar geleverd op je 09:11. Namelijk om 09:43.
  Of verwacht je nog meer inhoudelijk commentaar?
  Een scherpe recensie of zo?

 97. Aad Verbaast 30 oktober 2010 om 17:43

  @zelfreflectie:
  == Woorden uit mijn hartje. == dank, je hebt een groot hart.
  == De enige niet geassimileerde burger in ons verdraagzaam landje is die allochtoon genaamd Wilders.==
  De enige?
  Wie roept voor het eerst: "die kut-allochtonen"?
  @Rein-John:
  == Op sommige punten ben je wel heel erg euforisch en optimistisch == Eeen beetje tegengas is hard nodig.
  Eeens met je pleidooi.
  Ik lees in je reactie allemaal herkenbare abjecte activiteiten met name van allochtonen. Daar zou eens meer over gepraat moeten worden hoe dat terug te dringen.
  Herhalingscursussen inburgeren voor Nederlanders?

 98. Aad Verbaast 30 oktober 2010 om 17:50

  @Henk Daalder:
  Een terechte opmerking. Ik zie dat ook als grotere bedreiging van onze cultuurwaarden. Maar ik blijf optimistisch. Culturen laten zich niet gauw veranderen.
  Met bewegingen als Wilders wordt Nederland echt niet Nederlandser waar ze zelf denken het patent op te hebben. Hun grote misvatting.
  @Gus:
  ik moet er ook niet aan denken Gus. Ik woon dan ook niet daar maar hier. Ik ben dan ook gewoon Nederlander.
  Mijn punt is dat we niet vanuit een moreel superioriteitsgevoel even die andere culturen en daarbij horende gebruiken moeten willen aanpassen aan wat we zelf als ‘goed’ bestempelen. En al helemaal niet met donder en geweld.
  600.000 doden in Irak. Moeten we daar trots op zijn? En wat is er bereikt?

 99. Aad Verbaast 30 oktober 2010 om 17:57

  @the Saint:
  Eens.
  Het nieuwe imperialisme. Dat is waar ik problemen mee heb. En hoe ik het ook draai of keer ik moet elke keer tot de conclusie komen dat Amerika al decennia daar de grote (grootste) voorvechter van is.
  En geen successen geboekt heeft ook nog. Hardleers.
  @Joost Tibosch sr. Ik vond het zelf ook wel aardig gevonden al zeg ik het zelf 😉
  Overigens denk ik niet de de Wildersen van deze wereld er van onder de indruk zijn.Die zijn enkel van zichzelf onder de indruk.
  @Theo: dank, waardeer dat, is ook mijn doel overigens.
  Ik vraag me wel af waar die "bashers" blijven.
  Ruud reageerde wel op mijn schaduwblog. Kan hier niet meer reageren blijkbaar.
  Maar er zijn toch nog wel een aantal ""multikul"-bashers" over hier?? 😉

 100. VSp 30 oktober 2010 om 18:09

  " Nederland is het mekka van de multiculturele samenleving". Is dat werkelijk zo? En voor wie?
  De geschiedenis toont aan dat in Nederland vluchtelingen voor vervolging of armoede werden getolereerd. Dat begon met de de gevluchte ‘ Portugese Joden’, die zich concentreerden in de ‘Jodenbuurt’. De Molukkers werden samengebracht in voormalige opvangkampen en later ‘verdeeld’ over dorps- en stadsdelen. Ook de oorspronkelijke bewoners van de vroegere Jordaan waren inwoners die er maar half en half bijhoorden.
  Moesten allemaal hun eigen boontjes doppen.
  Met de nieuwe stroom, de ‘gastarbeiders’, ligt de zaak in principe niet anders. Ze werden getolereerd en moesten hun eigen boontjes doppen. Doen ze dan ook. Op hun manier.

 101. Aad Verbaast 30 oktober 2010 om 18:43

  @VSp:
  Een kritisch geluid! Hulde!
  Terechte punten die je opwerpt.
  Bedenk echter dat zelfs in een walhalla niet aales koek en ei is.
  Alles is relatief.
  Noem me drie landen waar het structureel beter is (nu), vooruit twee dan, ach, noem me er eentje.. 😉

 102. VSp 30 oktober 2010 om 18:48

  En heden ten dage de ‘Oost-Europese tsunami’. Nog even en de PVV doet een beroep op het geweten van Washington om ‘The Hague Invasion Act’ van stal te halen. Het precedent daarvoor is zo geschapen, zoal niet reeds aanwezig. Amerikanen, al of niet met met een tweede paspoort schijnen een gewild doelwit te zijn.

 103. Aad Verbaast 30 oktober 2010 om 18:54

  @VSp:
  De golven van een katholiek uit oosteuropa en een moslim uit oosteuropa zal voor Wilders een zichtbaar verschil blijken. Helemaal als het een tsunami betreft.
  Hoor je hem over de Polen?
  Een Amerikaans paspoort zou je toch meteen inleveren?

 104. PeterMaritiem 30 oktober 2010 om 19:05

  Aad,
  goede beschouwing. Als je het nauwkeurig beschouwd is cultuur eigenlijk niks en alles te gelijk. Daarom kun je het ook niet opleggen. Geen superieure cultuur, geen alternatieve cultuur en als je de redenatie doorzet ook geen multicultuur. Het grappige van cultuur is dat ie tegelijkertijd hetzelfde kan zijn als verschillend. Cultuur in de resultante van al het gedrag dat men vertoond. En dat gedrag is zowel stabiel als veranderlijk, nieuw en verouderd.
  Gezinscultuur is universeel en divers affhankelijk van het perspectief. Er zijn erg weinig concrete culturele zaken universeel. Afwijzing van incest is er zo eentje. In abstracties, en dat is cultuur meestal, is alles eigenlijk waar. Cultuurdiscussies zijn in essentie onzinnig omdat ze tot niks leiden.
  Dat heeft Wilders niet goed begrepen, maar zijn bestrijders ook niet. Het gaat altijd om belangen.

 105. Aad Verbaast 30 oktober 2010 om 21:25

  @Peter Maritiem:
  Culturen laten zich niet zo makkkelijk duiden.
  En geeft genoeg reden tot menige spraakverwarring zoals je aangeeft.
  Opvallend is trouwens dat internationaal gezien Nederland juist een aantal cultuurwetenschappers heeft voortgebracht die internationaal in hoog aanzien staan. Hofstede bijvoorbeeldhttp://nl.wikipedia.org/wiki/Geert_Hofstede
  Internationaal onderzoek naar culturen. Die duidelijk de verschillen aangeeft, en juist door die verschillen weten aan te geven hoe beter met elkaar samen te werken.
  Toch wel weer bijzonder.
  Misschien iets voor Wilders om daar wat meer over te lezen?

 106. Jan Bouma 30 oktober 2010 om 21:39

  Ondertussen is je tikkende wereldklok,
  de tikkende tijdbom,
  wel verdwenen uit je widgetruimte Aad;
  net als bij mij…
  Of is die niet meer nodig?
  Over klokken gesproken:
  Nog een tip voor vannacht…
  je kunt de klok ook nu al één uur vooruit zetten;
  of was het nou terugzetten? :))
  hoef je de wekker niet te zetten om 3.00 uur…:))
  Tot morgen! Wel graag op tijd in de kerk.

 107. Aad Verbaast 30 oktober 2010 om 22:00

  @Jan:
  Het lijkt erop of die portier in België na die LOI cursus macrameën denkt ook even wat achterstallig onderhoud uit te kunnen gaan voeren.
  Of die briljante jongens daar zijn nu al bezig die klokken te verplaatsen. Heb je je blok favorieten al bekeken?
  Ook allemaal verdwenen. De Hans Klok act!!!! :-))
  Reken maar dat ik er morgen op tijd bij ben.
  Ik wil niets van de eerste wintertijdpreek missen natuurlijk.

 108. PeterMaritiem 30 oktober 2010 om 22:06

  @ Aad
  Hofstede inderdaad boeiend. Ken je Jane Jacobs? Ook erg interessant in dit licht. Of Geert het gelezen heeft. Ik vermoed van wel. Je kunt veel van hem zeggen maar ik zou hem niet onderschatten.
  Cultuur is overigens wel erg goed te beschrijven. Je kunt er alleen zo weinig mee in beleid. Het is zoals dat heet niet maakbaar. In dat laatste licht de essentie van de multiculti mislukking. Niet het constateren dat er multiple culturen zijn, en ook niet in het accepteren ervan. Het probleem lag, en ligt, in pogingen van mensen om daar beleid op te maken. Cultuur accepteren is daar een excuus voor passiviteit geworden. En dat is niet slim, cultuur is dynamisch en evolueert. De maakbaarheidsbeweging maakte er een soort "creative design" van. Dat werkt niet en is bovendien hoogmoedig.

 109. Aad Verbaast 30 oktober 2010 om 22:42

  @#$#@ weer een reactie verdwenen na het klikken op: "reactie versturen"..
  De VK is weer sterk vanavond in grote verdwijn trucs..
  Nog maar een keer proberen dan..
  @Peter Maritiem:
  Jane Jacobs kende ik nog niet. Wel even wat over gelezen inmiddels: http://nl.wikipedia.org/wiki/Jane_Jacobs
  == Je kunt er alleen zo weinig mee in beleid ==
  Niwet helemaal mee eens. Ik ken spectaculaire voorbeelden dat inzich in elkaars cultuur tot enorme doorbraken kan leiden. Met geweldige resultaten.
  In het bedrijfsleven althans. Niet zo verschillend van andere ‘bedrijfstakken’.
  Bekend is dat grote internationale fusies veelal mislukken. In 60-80% van de gevallen.
  Minder bekend is dat dat veelal komt omdat de culturrverschillen onderschat worden, of gebagatalliseerd.
  Stom, het kan juist de grote kracht zijn..
  Gemiste kansen dus.
  == cultuur is dynamisch en evolueert == eens. In uitingen zeker. In de kern zal die niet zo snel veranderen.

 110. ing.St Hawk 30 oktober 2010 om 23:02

  "Minder bekend is dat dat veelal komt omdat de culturrverschillen onderschat worden, of gebagatalliseerd.
  Stom, het kan juist de grote kracht zijn.."
  Daar wil ik het eerste goede voorbeeld graag van zien. 60-80% lijkt me een wilde gissing van een cultuuroptimist (A. Verbaast zelf ?) 100% komt waarschijnlijk meer in de buurt.

 111. Aad Verbaast 30 oktober 2010 om 23:30

  @ing.St Hawk:
  == 100% komt waarschijnlijk meer in de buurt. ==
  Niet alle internationale fusies mislukken toch? Of begrijpen we elkaar niet goed..
  Maar wel veel te veel mislukken er onnodig. Getallen die ik uit onderzoeken ken zijn de percentages die ik noemde. O.a. uit Hofstede publicaties.
  == Daar wil ik het eerste goede voorbeeld graag van zien ==
  Eentje uit eigen ervaring.
  Een Nederlands bedrijf had een groot productiebedrijf in Taiwan. Maar hield alle ontwikkeling in Nederland. "Chinezen zijn helemaal niet creatief" werd neerbuigend gemeld.
  Nieuwe producten, maar ook nieuwe productiemethoden werden alle proefgedraaid in Nederland, en later pas naar Taiwan verhuist.
  Chinezen zijn inderdaad niet creatief. De cultuur daar is middels kleine verbeteringen voortgang te boeken. Een vorm van creativiteit die wij weer niet kennen in onze cultuur. Dat bleek ook. Met oude productielijnen werden door kleine verbeteringen veel hogere productiviteit bereikt dan twee generaties productielijnen verder in Nederland.
  Wij zijn meer van: we hebben nu al weer zo veel geleerd, we beginnen met iets heel nieuws en nog beter. De leapfrog benadering.
  Uiteindelijk, vanuit een acceptatie en respect jegens elkaar (jij kan dit goed, ik kan dat goed) werd besloten de basisontwikkeling in Nederland te doen, maar de uitontwikkeling en de productielijnen veel sneller naar China over te zetten, en ze daar te laten optimaliseren.
  Ontwikkelcycli werden met twee jaar verkort, en met veel hogere productiviteit!

 112. ing.St Hawk 30 oktober 2010 om 23:34

  “It is not the strongest of the species that survives, nor the most intelligent that survives. It is the one that is the most adaptable to change.”
  "A thing moderately good is not so good as it ought to be. Moderation in temper is always a virtue; but moderation in principle is always a vice."
  Twee uitspraken van twee niet al te suffe heren.
  Door puur toeval kwam ik ze net tegen. De uitspraken bedoel ik.
  Ze leken me hier wel op hun plek.
  Snob als ik ben hoef ik niet te vertellen wie de heren zijn/waren.

 113. ing.St Hawk 30 oktober 2010 om 23:45

  Wat je beschrijft in je reactie van 23:30 is natuurlijk een fusie maar zou ik eerder een koppeling noemen. Een goed huwelijk voor mijn part. Dat daar goede dingen uit voort kunnen komen lijkt me duidelijk. Mits de de goede partners elkaar vinden.
  De fusie waar ik aan dacht (mijn fout) is de fusie van twee op elkaar gelijkende bedrijven met een verschillende bedrijfscultuur. Daar ondermijn je het ‘horen bij’ gevoel zodanig dat iedereen reddeloos rondloopt. De fut komt dan vaak pas terug als er voldoende ‘ouderen’ zijn afgevloeid en er weer voldoende ‘vers bloed’ is ingestroomd.

 114. Aad Verbaast 31 oktober 2010 om 00:03

  @ing.St Hawk: 23:34
  de eerst herkende ik.
  Eeen echt Darwinnetje natuurlijk.
  De tweede niet. Maar daar hebben we gelukkig het digitale geheugen voor.
  Blijkt ene Thomas Paine te zijn.http://en.wikiquote.org/wiki/Thomas_Paine
  Wel aardig (ook in de context van deze blog inderdaad) is zeker de eerste quote.
  De home sapiens, zou wel eens een van de kortere zo niet kortst levende wezens op aarde kunnen zijn.
  Is inmiddels behoorlijk met uitsterven bedreigt.
  Het idiote is dat de species het zelf maar blijft ontkennen, terwijl het zichzelf de naam "wijze mens" heeft gegeven ;-))
  23:45:
  Mijn voorbeeld kan voor fusies (internationaal) gelden en net zo goed tussen fusies of koppeling gelden tussen twee bedrijven met twee bedrijfsculturen.
  Als niet onderkend wordt dat dat een enorme impact heeft op de succesfactor (respectievelijk) mislukfactor, dan zal blijken dat er grote onverwachte problemen optreden.
  Ik zie grote paralellen met mijn ervaringen in deze en de hele integratie discussie. Ook daar is veel over het hoofd gezien, niet onderkend, en gebagataliseerd. En gaat er dus veel mis.
  Gemiste kansen. Kan allemaal veel beter. Nog veel beter dan het nu al is.
  Want ik blijf volhouden (ik beperk me even tot de moslims): er zijn er een dikke 800.000 inmiddels in Nederland.
  800.000 problemen?? Nee, hoor.. Slechts een minieme fractie daar van.
  Allemaal niet zo dramatisch als een de PVV-ers van deze wereld ons willen doen geloven.

 115. ing.St Hawk 31 oktober 2010 om 00:22

  http://www.bol.com/nl/p/engelse-boeken/thomas-paine-s-rights-of-man/1001004005525965/index.html
  Kopen en lezen.
  800.000 problemen??
  799.850 spiegels, 150 problemen.
  Scherven brengen geluk.

 116. Catharina 31 oktober 2010 om 07:41

  Aad lees dit nu pas,
  uitstekend stuk!
  Ik mis alleen de reacties van Louter en Co?

 117. Aad Verbaast 31 oktober 2010 om 08:51

  @ing. St Hawk:
  Ik zal het op het lijstje zetten voor het volgende reces. Is al aardig aan het groeien inmiddels 😉
  @Catharina: dank.
  Verbaast mij ook enigszins.
  Ruud reageert niet hier (kan dat niet meer?) maar wel op het schaduwblog: https://aadverbaast.wordpress.com/2010/10/29/culturen-laten-zich-niet-kapittelen/

 118. Jan Bouma 31 oktober 2010 om 08:57

  Opgelet! Om alvast in de stemming te komenhttp://www.youtube.com/watch?v=PwXai-sgM-s
  ..hierna volgt de at random gekozen pagina…
  stay tuned; en zie ook het filmpje van 4;24 min. van Jay Hawkins…
  Tot niet veel later…

 119. Catharina 31 oktober 2010 om 09:09

  Ruud mag hier niet meer reageren, hij vanwege zijn verbale geweld door de VK redactie verbannen. Hij is een van de lijst van vijf, met Klaphek, PHM, Rikus en Jan Plezier.
  Ik heb stellig de indruk dat Peter het niet kan hebben als zijn verhaal onderuit gehaald wordt. En bij een ander kan hij niet naar zijn inzicht en willekeur reactie wissen.
  Hij trekt zich terug op zijn eigen blog omringt door ja-knikkers. Van mij krijgt hij geen reactie meer ik heb nu twee keer een IP ban gekregen.

 120. Aad Verbaast 31 oktober 2010 om 09:30

  @Jan:
  Hij is leuk!! 😉
  Gespannen zit ik me alvast op te warmen in het kerkbankje..
  @Catharina:
  Ik had gedacht dat Ruud toch wel creatiever zou zijn de software heren die die ban hebben ingesteld in hun software. Blijkbaar niet.
  Peter: zou zomaar kunnen. Ik zou het niet weten. Misschien heeft hij gewoon wat anders te doen 😉

 121. Jan Bouma 31 oktober 2010 om 09:35

  Beminde Gelovigen!
  The true at random generator koos de pagina 225.
  Het is een pg. uit het hfdst. "De duivels uit de hel spotten.." en gaat in op het ondericht dat ik toen gaf aan mijn discipel H.J.A. Hofland. Ik kapittel hem om de verwaarlozing van zijn plichten als columnist en opiniemaker. Het navolgende staat ondermeer geschreven op pg. 225:
  == pg. 225
  …broodschrijvers blijken hun ziel te hebben verkocht: inclusief diegenen die als "columnist/opiniemaker" te boek staan en, als het ware het vrijblijvende holle retoriek verkopen (en waar hun begrijpende redacties ook geen principiëel bezwaar in onderkennen) want…’ze plaatsen’! En vervolgens denken ze zonder kleerscheuren ‘hun eindje wel te zullen halen’ inclusief een nageworpen ‘lauwerkrans’ van de onnozele en belazerde gemeenschap plus een dik betaalde ‘paycheck’ zoals onze hgp (= afk. hooggeplaatste Hofland) ook in zijn boek signaleert. Enfin, de hgp en ik hebben dus ruzie, en als u hier iets langer over nadenkt gaat het erom "of je je ziel aan de duivel verkocht hebt…. of niet."
  Maar er diende zich recentelijk een onverwachte wending aan tussen mij en de hgp. In een persoonlijke e-mail verklaarde de hgp dat hij "nog enige scherpe vragen" zou gaan stellen bij onze eerstkomende en afgesproken ontmoeting…
  Ik denk evenwel dat ik die "scherpe vragen" al beantwoord heb. We hebben immers ruzie over "de omkoopbaarheid" van de zgn. vrije Pers, het vrije woord (dat men "off the record" wel degelijk weet te bezigen) en versus anderzijds…. het zogenaamde ‘prisoners dilemmá by status’ (zoals ik de hgp had voorgehouden waarin hij zich naar mijn mening bevond, en waardoor hij zijn ziel zou hebben verkocht en verraden: of anders gezegd: hij is toch de conformist die ik hierboven duid..) Maar ik moet toegeven dat ik niet weet welke "scherpe vragen" de hgp mij zou stellen want hij laat het afweten om die te stellen… Enig voorbehoud moet ik dus eerlijkheidshalve maken. Niets belet hem anderzijds om alsnog die "scherpe vragen" te stellen wanneer hij mocht menen dat mijn conclusie onjuist zou zijn en tren behoeve van ZIJN!
  persoonlijke geschiedschrijving zou moeten worden gecorrigeerd. En dit lijkt me een alleszins redelijk standpunt. Hierover zou men kunnen opmerken dat generaals "b.d.", nadat ze eerst 10 keer gekeken hebben of hun pensioenvoorziening geen gevaar loopt…, ze alsnog komen met "opzienbarende standpunten" waardoor hun verleden compleet wordt gedesavoueerd. Een andere bekende historische werkelijkheid was de uitlating van Dwight Eisenhower die, desgevraagd, bij zijn afscheid betreurde "dat hij tijdens zijn loopbaan onvoldoende ‘het militair-industrieel complex’ had weten te keren…"
  Inderdaad, geachte lezer: moed is hier vereist om dat toch maar eerder te doen.
  ==
  …tot zo ver beminde gelovigen deze lezing uit het Boek der Boeken. De gelovigen"@Verbaast en de @VSp kunnen de juistheid van de tekst verifiëren. Het vervolg van die passage is uiteraard ook van groot belang maar u zult mij niet kwalijk nemen dat ik niet m’n gehele boek – al is het per zondag – "at random" voor u moet gaan overtikken. Via mijn website kunt u het namelijk bestellen en zelf lezen…
  Gaat u nu allen heen en gedenk mijn woorden…
  Wat vond u van Screamin Jay Hawkins???:))
  Allen een prettige dag.

 122. Aad Verbaast 31 oktober 2010 om 10:20

  @Jan: toch weer aanknopingspunten met deze blog. Niet verwonderlijk natuurlijk. Alles heeft immers met alles te maken. Maar juist die overeenkomsten te duiden is de kunst. Juist omdat de verschillen meestal aan de oppervlakte liggen. Die kan iedereen met gemak waarnemen dus.
  == de uitlating van Dwight Eisenhower die, desgevraagd, bij zijn afscheid betreurde "dat hij tijdens zijn loopbaan onvoldoende ‘het militair-industrieel complex’ had weten te keren…" ==
  Een interessante opmerking van hem die ik niet kende. De wereld had er anders uitgezien. Dat plaatje hierboven was wellicht niet eens gemaakt.
  Is het allemaal weer goed gekomen met Hofland? Ik dacht het toch wel.
  Wat een goed gesprek wel allemaal niet kan doen, ondanks de verschillen in opinie.
  Sinds wanneer is hij trouwens onder een schuilnaam gaan schrijven?
  Dat heeft hier toch niets mee van doen? 😉
  == De gelovigen"@Verbaast en de @VSp.. ==
  Nog niet zo lang geleden werd ik nog door je aangesproken met de "ongelovige @Aad". Wat is er gebeurd? :-))
  P.S.: "overtikken"?? Het zal toch niet waar zijn? Ik dacht dat je even copy & paste deed uit je manuscript waar ik van uitging dat die wel op je PC zou staan ergens. Ergens vooraan natuurlijk..

 123. Jeetjemina 31 oktober 2010 om 10:20

  Weer een supergoed stuk.
  Lopen we toch nog weer voorop met iets.
  Zou Wilders dit ook lezen?
  Ben bang van niet.
  gr eva

 124. Jan Bouma 31 oktober 2010 om 12:51

  @Aad… 10:20
  1) Nee. Dat simpel "copy en paste" is voor mij niet mogelijk. Ik moet het gewenste citaat domweg overtikken uit m’n boek. Maar aangezien ik sneller schrijf dan God kan lezen vind ik dat geen probleem…
  (zie Vestdijk)
  Vraag 2:
  2) Nee. De controverse dus mij en Hofland is n o o i t uitgesproken noch heeft die geleid tot een wel of niet eensluidende conclusie. Op het einde van het Boek der Boeken vind je dan ook een "vragenlijst" die ik aan hem voorleg. Zie pg. 353/354.
  Wat hij mij wel ooit (telefonisch) zei was z’n opmerking: "dat ik een zeer gevaarlijk iemand was…"
  Dat is een begrijpelijke opmerking van hem want de rol van "pers en media" wordt in m’n boek fundamenteel tegen het licht gehouden. Idem die van "de politiek", de "intelligentsia", en de "reli’s".
  Amuseer je verder. Wat ik wel aardig vond was dat ik jouw "kapittelen" in de naamgeving van je blog kon koppelen aan mijn "kapittelen van pers en media" die ook "cultuurgebonden" kennelijk niet te veranderen is.
  Tot later…

 125. Aad Verbaast 31 oktober 2010 om 13:23

  @Jeetjemina:
  dankjewel.
  Ik denk dat Wilders dit niet leest. Die leest in zijn vrije tijd de Donald Duck meen ik eens ergens begrepen te hebben 😉
  @Jan:
  Sneller schrijven dan God kan lezen? En dat doe je met10 vingers of twee vingers. (bij mij dat laatste, en altijd de middelvinger ook nog!)
  Ik begrijp dat ik geen medelijden met je hoef te hebben. Fluitje van een cent voor je om dergelijke lappen tekst even over te nemen. Vrijwel foutloos ook nog. Hulde.
  Je zou een uitstekend secretaris kunnen zijn 😉
  Kapittelen is een veel voorkomende hobby van allerlei slag mensen. En van links tot rechts.
  Dat media cultuurgebonden zijn is natuurlijk niet vreemd. De Belgen die de Nederlandse media aan het overnemen zijn komen daar nog wel achter!
  Ik wens je nog veel plezier. Ook met Hofland natuurlijk.
  Je hebt geen antwoord op mijn vraag gegeven of jij iets te maken hebt gehad met zijn onder pseudoniem schrijven.
  Nog een vraag: als hij al zolang columns schrijft, is er dan sprake van veelschrijverij? 😉
  Ik ga nu mezelf uitlaten. Er schijnen kastanjes op het menu te moeten komen.
  Tamme wel te verstaan. Die laten zich beter smaken, ook al groeien ze in het wild.
  Het zou zo maar weer een metafoor kunnen zijn. Waarvoor bedenk ik vanmiddag wel.
  Nog een fijne dag!

 126. Jan Bouma 31 oktober 2010 om 13:42

  @Aad…13:23
  Je resterende vraag inzake Hoflands pseudoniem "Montag" in de zaterdageditie van NRC-Handelsblad.
  Nee. Ik heb dat nooit een punt van belang geacht. Net zo goed als dat je wist dat "Kronkel" stond voor Simon Carmiggelt of "Battus" voor Hugo Brandt Corstius zie: http://nl.wikipedia.org/wiki/Hugo_Brandt_Corstius
  was dat een issue voor mij terzake "Montag".
  Idem heb ik ook geen probleem met pseudoniemen zoals die van jou zolang er…. onder dat pseudoniem geen schuilnamen worden misbruikt om zeer controversiële zaken aan te kaarten vanwege het pseudoniem. Zodra immers de vraag niet meer beanwoord kan worden: "waar staat u voor?" dan vervalt de rechtmatigheid van het pseudoniem wanneer die beantwoording uitblijft.
  Hopelijk weer wat toegevoegd aan je begrip omtrent het Boek der Boeken. :))
  Succes met je tamme kastanjes. t Is volgens mij allemaal voer voor `de wilde zwijnen´….

 127. VSp 31 oktober 2010 om 21:27

  @bouma. De VSp wenst niet als ‘gelovige’ bestempeld te worden.
  Wat die wijze oude mannen betreft, Sarrazin zei openlijk dat hij nog aan het begin van zijn politieke en maatschappelijke carriere had gestaan het onmogelijk was geweest om op de wijze waarop hij dit nu heeft gedaan.
  Even rekenen: Pensioen € 16.000 p/mnd. Dankzij Wulff, die hij een enorm dilemma heeft bespaard door vrijwillig uit de RvC van de DNB te stappen. De burgemeester van Duisburg zou alles kwijt geweest zijn indien hij vrijwillig was teruggetreden na dat rampzalige dansfeest.
  Vervolgens 450.000* 21.99 * 0.165 maakt 1.632.757,5.
  Euro’s. Voor zijn boek.
  Zoals Roosevelt al zei ‘Politics are business’
  @Aad Landen vergelijken in dit kader? een Mekka voor wie? Wilders voelt zich thuis in Israel. Een land dat in de staat van oorlog verkeert. Hebben trouwens slechts 35 JSF’s op het verlanglijstje staan. Wie gaat Nederland verslaan, ook in oorlog, een beetje verder weg weliswaar, met die circa 75 stuks, vredesverliezen, 1.5 p/jr, niet meegerekend?
  Lekker Mekka landje…. Nog wat Nederland telt 800K aan moslims, Duitsland 8000K. Respectievelijk 5% en 10% van de bevolking. Nederland een Mekka voor de autochtonen?
  De Nederlandse kentekens bij de ‘Turkse’ markten in Duisburg, Köln, Düsseldorf en Bonn zijn niet te tellen. VSp stond er bij en keek er naar. Die lui spraken, Engels, Duits, Nederlands, Frans, Engels, sommigen Spaans en hun eigen taal allochtonentaal. Een mekka om talenkennis op te vijzelen, bovendien ook nog eens vanwege de prijzen. Kopje Turkse koffie met iets zoetigs erbij: € 0,40 + domino spelen.

 128. VSp 31 oktober 2010 om 21:28

  Sorry, voor de kromme schrijfwijze. Dat verdomde inloggen.

 129. Aad Verbaast 31 oktober 2010 om 21:43

  @Jan:
  Dank voor de uitleg. Dan is dat issue ook weer van tafel.
  Een vruchtbare zondag. Gold ook voor de kastanjes uiteraard. Ze lagen er nog als paarlen voor… je raadde het al.
  Eigenlijk waren we te laat natuurlijk. Maar een geoefend oog kan uit de resten nog genoeg voer voor weken halen. Puur natuur natuurlijk.
  @VSp:
  Geen probleem om een vergelijkingslijst te maken waar het mekka van de multiculturele samenleving in Europa ligt. Misschien zijn er wel meerdere.
  Vanuit hier kunnen we zo even naar het oosten kijken. Dat is al een beginnetje natuurlijk.
  In Duitsland zijn er ook al velen de weg kwijt.

 130. Jan Bouma 31 oktober 2010 om 22:21

  @Aad…21:43
  Die uitleg was ook wel te concluderen uit die vragenlijst pg. 354/355 en talloos veel andere pagina’s waaronder het hfdst. "De duivels uit de hel spotten…" Het is de rode draad door het hele boek heen. Maar ik denk dat ik nog 3 boeken erbij moet schrijven om dat ene boek te verklaren; zoiets…:))
  Wat Hoflands productie betreft. Hij gaat er prat op tenminste 3 colums per week te schrijven en hij is nou met z’n mémoires bezig. We hebben de laatse tijd wat minder contact vanwege mijn proces en het feit dat ik hier op Vkblog schrijf. Hofland noemt zich steevast "een kleine zelfstandige die elke dag moet ploeteren voor z’n geld.."
  @VSp… 21:27
  Typische reactie van je. Had ik kunnen verwachten dat je zo zou reageren. Wees gerust! Ik bedoelde het uiteraard 100% ironisch. Ik zal in het vervolg uitdrukkelijk je naam vermijden. :))
  Tot morgen.

 131. Aad Verbaast 31 oktober 2010 om 23:26

  @Jan:
  Dank voor de uitleg. Je zal me niet euvel duiden dat ik je hele boek uit het hoofd kan reproduceren.
  Ook niet nodig natuurlijk , zolang ik een lijntje met de schrijver heb.
  En nu ik dat opschrijf, bedenk ik me ineens dat het niet eens mogelijk is. Het is immers het boek der boeken zo heb ik me laten vertellen.
  Eerdere pogingen dergelijke boeken te begrijpen zijn ook al honderden/duizenden jaren op niets uitgelopen.
  Misschien dat dat nu gaat lukken.
  De schrijver leeft immers nog, en heeft het zelf opgeschreven ook nog 😉
  P.S. Als ik met drie colums per week mijn geld zou kunnen verdienen, wil ik dat ook wel ploeteren noemen!

 132. Jan Bouma 1 november 2010 om 08:44

  @Aad… 23:26
  Uiteraard leg ik graag alles (opnieuw) uit m.b.t. mijn boek. Kijk! Zelfs voor de meest eenvoudige boekjes van de minder getalenteerden als die Siebelink met z’n "vlooienbed" waarop hij knielen wil, zijn er de massaal bezochte "spreekbeurten/avonden" t.b.v. het lezerspubliek. De auteur komt dan opdagen om alle raadselen van zijn boek voor het eenvoudige publiek te verklaren. Dan mag ik toch op z’n minst eens per week een at random gekozen pagina toelichten hier op je Vkblog – waarvoor uiteraard grote dank!
  Ik hoop dat na 1 jaar we in principe alle 360 pagina’s hebben "behandeld" en pas dan… zal blijken het grote meesterwerk dat ik heb geschreven en zullen mij alle rechtmatige lauwerkransen worden toegekend waaronder uiteraard de Nobelprijs voor de Literatuur die de mindere schrijver… een zekere Mulisch nooit heeft gekregen.
  Enfin. Een aardige gedachte om deze dag mee te beginnen. :))
  Iets anders:
  Aangezien ik bij voortduring op de barricaden sta wil ik je navolgend comment niet onthouden dat ik zojuist schreef op @Klokkenluideronline en het Radio 1 Journaal:
  ==
  jan bouma
  1 november, 2010 om 08:47
  Soms blijkt de MSM niet alleen maar verguist te hoeven worden en kunnen we het Radio 1 Journaal (zie link) vooralsnog complimenteren. Onder het verslag van Radio 1 schreef ik zojuist wel het volgende:
  ==
  LS
  Een follow-up van de contrôle op het functioneren (wel/niet) van onze rechtsstaat is voorbehouden aan een alerte Pers (die de machthebbers controleert). So far so good. Nu de vinger aan de pols blijven houden over een acceptabel tijdsverloop en afhandeling door het Parket Utrecht en waarbij “de affaires” niet in de doofpot mogen.
  M.vr.gr.;
  Jan Bouma
  Villa Mithras
  ==
  Op z’n tijd een compliment uitdelen doet ook wonderen; nietwaar?

 133. Aad Verbaast 1 november 2010 om 09:24

  @Jan:
  Ik dank je hartelijk voor het grote begrip wat je aan de dag legt.
  Het zou boeiend zijn natuurlijk om dergelijke auteurs avonden te gaan houden in den lande. Of bij je thuis.
  Ik herinner me overigens dat je dergelijke avonden hebt gehouden nog opgeluisterd met Hugo van Neck.
  Persoonlijk is mij nooit duidelijk geworden voor wie de menigte nu eigenlijk kwam, dat terzijde.
  Ook niet duidelijk waarom je daar plotsklaps mee opgehouden bent. Leek toch best aardig te lopen.
  Was het niet op donderdag?
  Ik begin me nu toch wel wat zorgen te maken Jan.
  Afgelopen zaterdag dacht je dat het zondag was. Maar ja, dat kan een incident zijn.
  Nu laat je rekenvermogen je ernstig in de steek.
  == eens per week een at random gekozen pagina .. op je Vkblog, … na 1 jaar we alle 360 pagina’s hebben "behandeld ==
  Ik zal je er toch op moeten wijzen dat na één jaar je dan maximaal 52 pagina’s hebt behandeld.
  Om het hele boek preeksgewijs hier neer te zetten ben je dan toch ruim 6 jaar bezig.
  Zolang zullen de lezers hier dan toch geduld moeten hebben om het gehele "meesterwerk" te kunnen vatten!!
  Maar zelfs dat is niet waar.
  Je gebruikt immers de random generator. Ik kan je op een briefje geven dat natuurlijk niet binnen die periode alle bladzijden exclusief door de randomgenerator zullen worden aangegeven. Tenzij je de regel toevoegt: eenmaal gekozen, dan mag die niet meer voorkomen. Dat is niet gebeurd.
  Maak van die 6 jaar dan maar een jaartje of 60. Kan ook zo maar veel en veel langer worden zelfs.
  Ik kan dat makellijk aan je duidelijk maken. Stel voor dat er nog een bladzijde mist. pagina 100 bijvoorbeeld.
  Met de randomgenerator heb je dan 1 op de 360 kans dat die bladzijde wordt gekozen. Dat is weer 6 jaar.
  Maar na elke week dat die baldzide niet gekozen is, blijft die kans die pagina wel te krijgen weer 1 op 360..
  Dat kan wel even duren dus, als je eens per week mag gooien 😉
  Het goede nieuws: je kan nog even vooruit!! :-))
  Je reactie op Klokkenluider en radio 1: je bent te goed voor deze wereld!
  @allen: het VKblog maakt er wederom een puinhoop van. Het halve infoblok is niet meer zichtbaar.
  Gewoon weg zelfs..
  Zou Hans Klok inmiddels op de ICT afdeling werken daar?

 134. Jan Bouma 1 november 2010 om 11:30

  @Aad…9:24…. Hartelijk dank voor je comment.
  Als ik stel dat binnen één jaar, en slechts eenmaal per week één bladzijde at random gekozen (dus er treden geen herhalingen op) ik een totaalbeeld kan geven, ik er vanuit ga dat m’n totale oeuvre van 360 pagina’s toch zal zijn "behandeld". Jouw rekenarij leidt terecht tot een termijn van een jaar of 60…; je zult me niet kwalijk nemen dat ik die "termijn" niet acceptabel acht. Want…
  Tenslotte reken ik ook op het oordeel van de "nevenstaanders" van mij die wat sneller van begrip zijn en via pers en media ‘en masse’ mijn gedachtegoed zullen verduidelijken en verspreiden. Je bent er zelf het goede voorbeeld van.
  Terzake de tot op heden gewraakte media.
  Daarover kan ik kort zijn. Ik ondersteun onmiddellijk al een enkel bewijs als dat van @Radio 1 Journaal en @Klokkenluideronline.
  Kijk!
  Ik heb met het onomstreden pianistische genie en wonderkind Hugo van Neck hier wel discussies over gevoerd. Du moment dat je de bestaande (onkundige) media kritiseert in de zin van: "in het Concertgebouw worden slechts de talentlozen, opgehemelde versies getoond… kun je niet meer aanspraak maken op de normerende status van "het Concertgebouw".
  Men zal immers zich niet willen conformeren aan de opvatting dat bestaande maatstaven slechts bestaan dankzij gemanipuleerde "bewijzen".
  Idem geldt dit voor "de politiek"; maar ook voor de rest als die van "de intelligentsia", de "reli’s" .
  Kernpunt van mijn betoog is de vraag dus:
  1) Wat zijn uw referentiekaders?
  2) Wat is uw legitimatie?
  En aldus kom je terecht bij mijn meesterwerk. Wat in ieder geval door H.J.A. Hofland meermalen als zodanig is gekenmerkt. Dat Hofland ook onderdeel uitmaakt van het huidige "establishment" spreekt ten nadele van hem… Nochtans hij sprak zich uit als "autoriteit" ten aanzien van mijn werk.
  Zie mijn website.

 135. Aad Verbaast 1 november 2010 om 12:07

  @Jan:
  Moet ik je nu dan toch gaan beschuldigen van veelschrijverij? Iets waar je zelf zo’n hekel aan zegt te hebben?
  Je stelt immers hierboven dat je met max 52 pagina’s (één jaar elke week één pagina (zonder dubbeltellingen) toch het hele boek al zou hebben "behandeld".
  Wat betekenen in hemelsnaam die andere dikke 300 bladzijden dan? Ballast?
  Ik val van de ene verbazing in de andere 😉
  Op de boel dan maar een beetje op te fleuren op deze sombere dag een aardige ernst en luim column die ik net tegenkwam:http://www.vn.nl/Opiniemakers/Ko-Colijn/Artikel-Ko-Colijn/Een-grotere-onthulling-dan-alle-Wikileaks-bij-elkaar.htm
  "een grotere onthulling dan alle wikileaks bij elkaar."
  Vooral de laatste zin spreekt broekdelen:
  == Shelton heeft dus hoe dan ook geschiedenis geschreven, en er is alle reden om ook na Monica Lewinsky scherp op de broekzak van de president te blijven letten. ==

 136. Jan Bouma 1 november 2010 om 13:02

  @Aad…12:07
  Nee. Je miskent mijn premisse "dat mijn nevenstaanders" aan de hand van 52 pagina’s (elke week één) en at random gekozen al veel sneller mijn betoog zullen overnemen waardoor ik niet 60 jaar lang met slechts één pagina per week mijn gelijk hoef aan te tonen.
  Indien mijn premisse onjuist blijkt (mijn nevenstaanders blijken al net zo dom) dan vervalt mijn premisse om binnen één jaar m’n hele boek te hebben verduidelijkt aan de hand van slechts 52 pagina’s die besproken worden en door mij toegelicht.
  Snappu? :))
  ps
  En als je nu zou zeggen; "nee, ik snap het niet" stel je mij wel wat teleur met betrekking tot je begripsvermogen. Idem elk een ander dat oordeel toekomt die zegt mij niet te begrijpen. :))
  we maken er een grap van.

 137. Aad Verbaast 1 november 2010 om 13:39

  @Jan:
  == Snappu? :)) ==
  Ik snap het uitstekend. Ik duidde slechts klip en klaar dat jij het niet snapte en wees even op wat ik maar noemen zal: de "veelschrijverij paradox" in je.
  Ik ben nog vriendelijk natuurlijk: een paradox houdt immers in dat van een schijnbarfe tegenstelling sprake is.
  Verder: natuurlijk kan je in 52 pagina’s de kern van je boek duidelijk duiden.
  Ik had er in een blog slechts één a-4tje voor nodig :-))
  "the world according to Mithras".
  Een historisch blog in alle opzichten natuurlijk.
  That was different cook than billencook!

 138. Jan Bouma 1 november 2010 om 15:08

  @Aad.. 13:39
  Dat jij het "snapt" door ‘the world according to Mithras’ tot een Vkblog van je te verheffen (dank daarvoor)
  betekent nog niet dat "de massa’" het ook snapt.
  Laat ik het voor gezegd houden dat ik inderdaad slechts weerwoord, c.q. antwoord bied voor diegenen die "het nog niet snappen". Het heeft ook weinig zin de al bestaande medestanders van je gelijk te overtuigen als zij dat gelijk al erkennen..; nietwaar? (Waste of energy).
  De "veelschrijverij-paradox" is dus voor mij niet aan de orde.
  Er zijn helaas nog massa’s die mij wantrouwen, ridiculiseren, kritiseren en nog liever mij in het geheel niet willen aanhoren omtrent mijn gelijk. De reden daarvoor is dat hun "opvattingen" dan niet meer waardevast blijken. Want dan doet het probleem zich voor "dat je de meester moet erkennen" ofwel mijn analyse terzake mijn gelijk en niet hun "gelijk".
  "Als je veel van ’n ander overneemt… blijft er weinig van jezelf over.." Zal daar de onderliggende reden voor zijn.
  Een historisch juist zijnde analyse. Hij is alleen niet te verkopen aan de domme massa.
  So far so good…:))
  Amuseer je verder. :))

 139. Aad Verbaast 1 november 2010 om 21:38

  @Jan:
  == betekent nog niet dat "de massa’" het ook snapt. ==
  Uiteraard!!
  == Laat ik het voor gezegd houden dat ik inderdaad slechts weerwoord, c.q. antwoord bied voor diegenen die "het nog niet snappen". ==
  Ik zou me daarin nog wel eens kunnen vergissen.
  == Er zijn helaas nog massa’s die mij wantrouwen, ridiculiseren, kritiseren en nog liever mij in het geheel niet willen aanhoren omtrent mijn gelijk. ==
  Over die "massa’s": dat is natuurlijk al een enorme prestatie. Je hebt dan al bereikt dat ze je kennen. Massa’s nog wel.
  Het zou veel beroerder zijn immers, dat je wel gelijk had en niemand je zou kennen. Dat is pas een werelds drama.
  Vandaag allerheiligen. Daar gedenken we de heiligen en martelaren, die gemakshalve ook maar even onder die heiligen worden geschoffeld.
  Morgen een heuse VKblog dag. Allerzielen dag.
  Natuurlijk schrijf ik een blog in dat kader.
  Genoeg stof weer om over na te denken. Dat heb jij al gedaan, dus pak je boek er maar vast bij. Ik schrijf over onderwerpen waar jij daar al menige mening over hebt geventileerd.
  Een verrassende invalshoek weer voor zo’n dag. Al zeg ik het zelf.

 140. Jan Bouma 1 november 2010 om 22:05

  @Aad… 21:38
  dank voor je antwoord.
  Wil wel opmerken dat je stelling: == Over die "massa’s": dat is natuurlijk al een enorme prestatie. Je hebt dan al bereikt dat ze je kennen. Massa’s nog wel.== past wel enige bescheidenheid want er zijn natuurlijk ook nog "massa’s" die nog nooit van mij gehoord hebben…:)) Of net doen alsof; net zoals alle politieke partijen.
  Juist ja!
  Vanwege een boycot door pers en media.
  Valt me nog mee dat ik deze zinnen hier op dit Vkblog kan schrijven zonder gedeporteerd te worden..:))
  Laten we de ironie erbij houden. En de zelfspot.
  Tot morgen. Dan zal ik een paar zeer beknopte regels van m’n jur. blog plukken en hier neerzetten;
  heeft ook te maken met de cultuur…en misschien wel ons "Allerzielen"…; die ik gemakshalve maar positioneer in m’n maag… Want : Zuerst kommt das Fressen und dann die Moral!

 141. Aad Verbaast 2 november 2010 om 01:17

  @Jan:
  was weer een latertje vanavond. Nog een herhaling zitten kijken van P&W van 12 maart 2008.
  Met Mulisch, Blokker en (jawel) Hofland.
  Ken je die uitzending?
  Nou de vonken sloegen er niet af trouwens…
  Viel knap tegen.
  Ga nu maar naar bed. Daar komen toch altijd de beste gedachten bij me naar boven.
  Tot morgen. Ik ben heel benieuwd wat dat weer gaat brengen.
  Massa’s ongetwijfeld. Ik weet alleen nog niet waarvan.

 142. Jan Bouma 2 november 2010 om 07:43

  @Aad..Goeiemorgen.
  Ja, ik ken die uitending van P&W. Hofland is net zo oud als de overleden Mulisch. En ik beur hem af-en-toe wat op met zijn naderende dood door te zeggen "dat onkruid toch niet vergaat".
  Iets anders.
  Je had het over een nieuw bezield blog vanwege Allerzielen. En ik zou "een paar regels" hier neer zetten die ik ten dele ook hierboven ergens vind n.a.v. een comment van @Barbara (17:45).
  Die paar regels luiden:
  ==
  @Barbara… wat jij zegt (17:45) roep ik al vanaf het midden der jaren ’70 – Club van Rome : 1972.
  kennelijk liggen de prioriteiten toch bij de idee: "ikke – ikke – en de rest kan stikken!" terwijl we niet in de gaten hebben dat het verstikkingsproces ons allen aangaat.
  Dit gezegd hebbende richten we de blik even op de bijeenkomst van EU-leiders te Brussel alwaar met premier Rutte erbij de EU-Club zich focust op "de verdediging van de Euro en de bestrijding van de (hyper)inflatie daarvan" terwijl elke macro-econoom aan de hand van Dr. J. Tinbergens model uit de jaren ’60 vdve kan voorspellen en voorrekenen dat die "verdediging" tot mislukken gedoemd zal zijn omdat de rest van de (inflatoire) valuta’s niet meedoen… Domheid ten top dus. Letterlijk daar in Brussel. Ik bepleit één internationale munt – de Mithras bijvoorbeeld en voorafgaand aan de omwisseling een afrekening van de activa en passiva maar wel op basis van het "Lieftinck-model". Pas dan zal er in combinatie met een wereldraad mogelijk nog een toekomst zijn voor de mensheid want per definitie loopt de huidige ‘ratrace’ uit op een catastrofe. Met ca. 8,9 miljard wereldburgers in het jaar 2050 in het verschiet is het niet aanbevelenswaardig dat die wereldburgers zich gedragen als ratten die elkaar het nest (de planeet) uitwerken…
  ==
  Kijk! En dan doen de vermeende zielen er niet meer toe. Triest maar waar. Ik heb bijv. ook nog nooit gehoord dat de migratiestromen op de wereld veroorzaakt worden doordat op de ene plek "de ziel of cultuur’" beter zou zijn dan de eigen plek waar men vandaan vertrekt…
  Dat kan ik me goed voorstellen. Als je in de Sahel woont, zeg de zandbak Mali, dan wil je daar wel weg…
  Goed! Genoeg even voorvandaag. Werk ze. En veel succes met je nieuwe blog..

 143. Aad Verbaast 2 november 2010 om 09:04

  @Jan:
  Waar heb je die reactie achtergelaten? Gewoon interesse van me. De inhoud/het betoog herken ik uiteraard.
  Ik zal me vandaag dan maar eens storten op aller zielen. Het zijn er nog al wat.
  Tussen de bedrijven door natuurlijk 😉
  Maak er een gedenkwaardige dag van Jan. Altijd een goed voornemen natuurlijk.

 144. Jan Bouma 2 november 2010 om 10:29

  @Aad…9:04
  Op m’n jur. blog: http://www.vkblog.nl/bericht/267947/Nimmer_zal_het_Recht_niet_in_het_geding_zijn%21
  en eveneens op m’n "lopende blog" te bereiken door mijn avatar aan te klikken.
  Ik doe zo aan "kruisbestuiving" van tenminste 3 blogs tegelijk waaronder altijd de verwijzing naar dat van jou. Op m’n jur. blog schrijf ik wel een intro en een verklaring voor m’n comment.
  ==
  Zag al je nieuwe blog over "de zakkenvullerij" en de corruptie wereldwijd. Tegelijkertijd zal dat mede de oorzaak zijn dat die wereldraad maar niet van de grond komt… Er zijn teveel "belanghebbenden" in het geding. En eigenlijk wil iedereen er wel in participeren in die corrupte caroussel.
  Vandaar dat zelfs ‘Jan Modaal’ naar mijn inschatting ook niet voor een wereldraad is.
  Ik bezoek je nieuwe blog wat later; nadat er de nodige comments staan…
  Werk ze!

 145. Aad Verbaast 2 november 2010 om 11:24

  @Jan:
  ik heb het gezien. Je werkt op meerdere fronten 😉
  Kunnen er niet genoeg zijn.
  Ik zie je wel ergens een keer verschijnen op mijn arme zielen blog!

 146. PeterMaritiem 6 november 2010 om 19:18

  @ aad.
  Cultuur veranderen kan inderdaad wel. Door te aanvaarden dat er andere punten zijn. Er is goed onderzoek dat wanneer twee cultuurpunten lange genoeg in elkaars nabijheid zijn er aanpassing plaats vind. Of een van de twee blijkt krachtiger en de andere verdwijnt, of ze vinden een gezamelijke middenpositie ofze blijken niet niet te raken en blijven naast elkaar bestaan. De rol van de overheid kan slechts zijn de twee naast elkaar te laten bestaan zonder dat dit tot conflict leidt.

 147. Aad Verbaast 6 november 2010 om 19:34

  @PeterMaritiem:
  Natuurlijk zijn culturen niet voor altijd en eeuwig, die zijn ook aan verandering onderhevig.
  Wat ik bedoel te zeggen is dat cultuur wel heel diep in de genen zit, en niet zo makkelijk te verbuigen is.
  Daar geen meerdere generaties overheen denk ik. Vele generaties zelfs. Diepe verankering van de kernwaarden namelijk.
  Eeen met je dat als er omgevingsfactoren veranderen het een kunst is, en zou moeten zijn die te beheersen, om met respect voor de verankering voor de culturen die goed met elkaar te laten samenwerken in plaarts van tegenwerken.
  Win-win ipv loose-loose. En dat kan volgens mij heel goed. En is ook al grotendeels gelukt denk ik.

 148. Pingback:10 jaar oorlog in Afghanistan. Hoe lang nog? « Aad Verbaast

 149. Pingback:De Kunduz flamoessmoes « Aad Verbaast

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: