Aad Verbaast

te gek voor woorden eigenlijk

Global Dimming, Global Warming. Geesten in of uit de fles?

De term Global Warming (broeikaseffect) kennen we allemaal. Global Dimming is minder bekend, maar net zo goed heeft het een enorme invloed op ons klimaat en de klimaatvoorspellingen. Kort gesteld: Global Dimming is het tegenovergestelde van het broeikaseffect. Het verkoelt. En dempt daardoor de ‘CO2’ effecten. Wat is de samenhang? Hoe vervuilt is de milieudiscussie? En hoe verder?

Global Dimming is eigenlijk nog maar een vrij recent ontdekt wereldwijd verschijnsel.
De eerste die het benoemde was de Engelse wetenschapper Gerry Stanhill. Hij deed in Israël metingen aan de hoeveelheid zonlicht die de aarde bereikte. Hij stelde vast dat door de tientallen jaren heen de hoeveelheid zonlicht daar dramatisch was afgenomen. Tientallen procenten zelfs. Verder onderzoek wees uit dat wereldwijd eenzelfde trend zichtbaar was. Sterk verschillend per regio, maar wereldwijd met meerdere procenten per 10 jaar in de periode 1950-1990.

Zijn onderzoeken werden eerst door de wetenschappelijke wereld niet serieus genomen. De IPCC heeft het lang genegeerd. Pas begin 2000, werd het verschijnsel breder geaccepteerd. De klimaatmodellen worden/zijn inmiddels aangepast.
 
Global Dimming versus Global Warming.
Het broeikaseffect wordt veroorzaakt doordat (het woord zegt het al) zonnewarmte die de aarde bereikt de aarde minder kan verlaten door de ‘afsluitende laag’ van de broeikasgassen. Zoals CO2 (de belangrijkste) maar ook methaan en andere broeikasgassen. Nemen die toe, dan zal het warmer worden is de theorie (en de bewezen praktijk).

Global Dimming is precies het omgekeerde. Door diverse oorzaken wordt het zonnelicht beter weerkaatst (kan dus de aarde niet bereiken), en/of beter geabsorbeerd, en/of er vindt meer (en andere) wolkvorming plaats die er ook voor zorgen dat er minder warm licht op aarde komt.

Belangrijkste stoffen: roet, zwavel, fijnstof, (een aantal) aerosollen. Fijne deeltjes in hogere luchtlagen vormen condensatiekernen die zorgen voor extra wolkvorming. En/of een ander soort wolken: fijnere waterdeeltjes, die minder regen loslaten, en/of beter het zonlicht reflecteren.
Inmiddels worden al miljoenen doden (droogte, hongersnood, – Sahel- etc) aan dit effect toegeschreven.

Het kan zijn oorsprong vinden in natuurlijke gebeurtenissen. Bijvoorbeeld vulkaanuitbarstingen (v.b. Krakatoe, Pinatubo uitbarstingen), zandstormen, natuurlijke bosbranden enzovoort.

Maar voor een belangrijk deel zijn de trendmatige veranderingen te danken aan menselijk ingrijpen:
Vervuiling door slechte verbrandingsprocessen, ontbossing (branden), Verbranden van fossiele brandstoffen, intensiever vliegverkeer (condensstrepen), smog etc.

Geesten in en uit de fles.
Het tegengesteld effect van Dimming ten opzichte van Warming wordt meer en meer gezien als dé belangrijkste reden waarom de enorme toename van CO2 in de atmosfeer, eigenlijk nog maar geleid heeft tot zo’n relatieve beperkte opwarming van de aarde. Het heft elkaar immers gedeeltelijk op. En dat heeft weer verregaande gevolgen.

Sinds de jaren 90 zien we dat door allerlei succesvolle milieumaatregelen (de ‘zure regen maatregelen o/a.), in een aantal Westerse landen de lokale dimming verbeterd is. Meer zonlicht bereikt weer de aarde. Een goed resultaat.

Maar is het goed? Dat betekent tevens dat de CO2 effecten immers een veel grotere kans krijgen.
En dat de klimaateffecten (opwarming) en klimaatmodellen nog wel eens naar boven zouden moeten worden bijgesteld. CO2 vermindering loopt ver achter immers. Het neemt alleen maar toe wereldwijd.
Het zou wel eens kunnen gaan ‘exploderen’ nu de dempende factor al aan het wegvallen is (regionaal). Een dilemma.

Nog zo’n dilemma:
Waar het Westen Global Dimming succesvol aan het bestrijden is, is het in de ontwikkelingslanden nog aan het toenemen (Afrika, Midden- en Zuid-Amerika). Ook in Azië (China, India, Indonesië o.a.) is die ‘fijnstoot’ etc. uitstoot nog flink aan het toenemen. En dus de effecten er van. Mondiaal.
Toelaten om ‘onze’ CO2 effecten te dempen? Of ook druk op vermindering uitoefenen en daarmee de mondiale CO2 effecten te gaan versnellen?

Conclusie.
De hele milieu discussie kan niet los worden gezien van allerlei met elkaar samenhangende effecten.
Die samenhang wordt lang niet altijd meegenomen in de discussies, die daardoor vervuild worden.

In Kopenhagen zullen 192 wereldleiders (en 1500 ‘deskundigen’) proberen mondiale milieu afspraken te maken. CO2 beperking zal het ‘toverwoord’ zijn. Maar het kan niet het enige zijn..

Er zullen aan de ontwikkelingslanden enkele miljarden (fooitje helaas) gegeven worden om de mondiale klimaateffecten voor hun regio te bestrijden.

Maar waaraan moet dat besteed worden?

N.B.
Hieronder een uitstekende (en spectaculaire) documentaire (Horizon, BBC) die uitgebreid het thema  Global Dimming behandeld. Zeer de moeite van het bekijken waard!

http://video.google.com/googleplayer.swf?docid=-2058273530743771382&hl=en&fs=true

Bronnen (o.a.):
Wikipedia: Global dimming
BBC: samenvatting Horizon uitzending over Global Dimming
Metoffice.gov.uk: Global Dimming
NASA.gov: Global Dimming
NASA.gov: meer over Global Dimming
Plaatje: http://www.truth-tv.com/Earth.html
 

193 Reacties op “Global Dimming, Global Warming. Geesten in of uit de fles?

 1. peter louter 14 december 2009 om 16:36

  Ik geloof alleen nog maar in de buienradar en mijn buiten de deur gestoken grote teen..
  De rest valt niet meer te overzien en te controleren, klimaat is een religie geworden met inmiddels heel wat afsplitsingen.
  Niettemin probeer ik matig en sober en zuinig te leven, ongeacht de klimaatvoorspellingen. Nog overgehouden uit de tijd dat het klimaat nog geen rol speelde.

 2. ron rozen 14 december 2009 om 16:37

  Die reportage heb ik zeker 5 jaar geleden op de BBC gezien 🙂 maar waar zijn die 300 miljoen voor bestemd?

 3. Aad Verbaast 14 december 2009 om 16:54

  @Peter Louter:
  "De rest valt niet meer te overzien en te controleren, klimaat is een religie geworden met inmiddels heel wat afsplitsingen."
  Klopt: er wordt heel wat ‘afgeloofd’. Net als met echte religies ook heel wat ‘afgezwendeld’.
  Nu gaan de politici er ‘brood van bakken’. Maar die steken toch ook alleen maar even hun teen in het eigen vuile badwater om de eigen ‘temperatuur te meten’?

 4. De commentator 14 december 2009 om 16:54

  Ik sluit mij helemaal aan bij peter, weg met alle knettergekken met al hun theorie

 5. Aad Verbaast 14 december 2009 om 17:04

  @Ron Rozen: klopt (ongeveer) january 2005 werd die voor het eerst uitgezonden. Met je geheugen is niets mis. Voor mij toen de eerste keer dat ik er van hoorde.
  Velen hebben er nog nooit van gehoord. Vandaar deze blog.
  Ook uit recalcitrantie. Ik word een beetje moe van al die verhalen van de ‘deskundigen’ (waaronder politici die menen dat ze dat zijn) dat als we het CO2 probleem maar oplossen, we dan gebeiteld zitten.
  Kiezersbedrog.
  Nog afgezien dat het CO2 probleem niet op korte en middellange termijn op te lossen is…
  Wat ze ook zullen roepen, op de laatste dag van Kopenhagen.
  Of zie jij dat anders?

 6. Aad Verbaast 14 december 2009 om 17:05

  @De commentator:
  Is dat wat Peter Louter schreef?
  Als ze allemaal weg moeten, wat zet je er dan voor in de plaats?

 7. antoinette duijsters 14 december 2009 om 17:09

  Het klimaatdebat is een puur politiek debat geworden. En daarom worden de echte oorzaken niet genoemd.
  De overbevolking, de overconsumpsie, arm -rijk, grote afvalbergen, de intensieve veehouderij, de zee wordt leeggevist, het land te zwaar bemest, teveel bestrijdingsmiddelen, rivieren drogen op, omdat de mens er meer water uithaalt dan er in komt. Oja al die oorlogen, nutteloos en sterk vervuilend, Nee we beloven dat een vermindering van CO2 alle ellende kan voorkomen en gaan dan verder op de oude voet.
  Zelf leef ik heel sober, eet geen vlees of vis en alleen biologisch zuivel en ei.

 8. ron rozen 14 december 2009 om 17:16

  @Antoinette
  Als 50 miljard mensen (ik heb dat getal wel eens gehoord voor 2050) leven zoals jij, vergaat de aarde ook.

 9. Aad Verbaast 14 december 2009 om 17:23

  @Antoinette: eens!
  De wetenschappers zijn al heel lang bezig zeer intensief de veranderingen van het klimaat in beeld te brengen, inclusief de factoren er voor. Een hele goede zaak. Ondans dat er nog veel onbekend is, denk ik dat wel gesteld mag worden dat er sprake is van een convergerend effect in kennis en conclusies.
  Maar wat wel eens (ook door de politici zelf, met name wellicht) ergeten wordt: wat met die kennis te doen zijn allemaal politieke beslissingen. Daar valt ook onder de beslissing niets te doen..
  Voorlopig zette de politici wereldwijd nog in op groei. En doen nog net of die groei ongebreideld kan doorgaan. Triest maar waar.
  Schandalig eigenlijk.

 10. Aad Verbaast 14 december 2009 om 17:26

  @Ron: de voorspellingen voor 2050 zijn ongeveer 9,5 miljard mensen. Nu ongeveer 6,5 miljard.. Allemaal met groter worden ‘voetafdrukken’, en allemaal met groeibehoeften. Allemaal met ‘uitstoot’
  Halen we 2050 nog? Of moet er in de tussentijd echt iets mis gaan om dat te halen?

 11. ron rozen 14 december 2009 om 17:34

  @Aad
  Er zullen onothodoxe maatregelen genomen moeten worden om de boverbevolking tegen te gaan. Geld bieden als mensen zich laten steriliseren, een globaal sociaal vangnet, landen alleen steunen die een sociaal vangnet hebben en pensioenen voor ouderen.
  Die horden en horden criminelen op de wereld zijn volgens mij voor het grootste deel ongewenste kinderen geweest, ongepland, zonder enige liefde opgegroeid. Toevallig ter wereld gekomen omdat ouders geen geld hadden voor antconceptuele middelen.

 12. Jan Bouma 14 december 2009 om 17:41

  @llen.
  Ook al worden de definitieve oplossingen gegeven
  met bruikbare alternatieven word je toch niet gehoord.
  Zie: http://www.vkblog.nl/bericht/276835/Directe_democratie%3A_met_z%27n_allen_aan_het_roer
  Allen tot morgen. Tot zolang houden we het nog wel uit…

 13. Aad Verbaast 14 december 2009 om 17:47

  @Ron Rozen:
  Ik ben het met je eens. Tenminste wat betreft de orthodoxe maatregelen die nodig zijn.
  Met pappen en nathouden zullen we het niet redden. Wij misschien nog wel, maar de generaties na ons kunnen het dan wel schudden.
  Een van de orthodoxe maatregelen is om al die politieke leiders maar eens snel te verversen. Hoe kan je immers door hen de problemen laten oplossen die ze mede zelf veroorzaken?
  Ik plak er maar weer even twee quotes in die ik al veel vaker heb aangehaald, omdat ze (oo op dit gebied) weer zo toepasbaar zijn:
  “Today’s problems cannot be solved if we still think the way we thought when we created them”
  Albert Einstein.
  "De wereld biedt genoeg voor ieder mens, maar niet genoeg voor ieders hebzucht"
  Mahatma Gandhi.

 14. klaphek 14 december 2009 om 17:48

  De klimaathoax is een grapje van de kerken. Het is de nieuwste remake van het allergrootste dramespektakel ooit bedacht en opgevoerd: de zondvloed. Daarnaast is het een mooie uitlaatklep voor al die mensen die betaald worden onder de noemer wetenschap, maar stiekem Darwin een vervelende kerel vinden. God heeft een extra alias gekregen: co2De wetenschappers zijn al heel lang bezig zeer intensief de veranderingen van het klimaat in beeld te brengen, inclusief de factoren er voor.
  Die "Wetenschappers" zijn ook nogal wispelturig:http://climateaudit.org/2009/12/10/ipcc-and-the-trick/#more-9483

 15. Aad Verbaast 14 december 2009 om 17:49

  @Jan:
  Een verwijzing naar een blog van Joke Mizee?
  Dat mag je nog wel even toelichten. Ik dacht begrepen te hebben dat je het met haar oplossingen helemaal niet eens was.. Heeft ze je overtuigd?

 16. nelus 14 december 2009 om 17:52

  @aad: je verrast me. Had ons een blog omstreeks woensdag/donderdag beloofd. En nu kom je met deze snelheid met dit blog. Heb nog geen tijd gehad om te lezen. Maar zal het zeker doen. Actueel onderwerp. Actueler had nauwelijks gekund of het moest de neus en de tanden van Berlusconi al zijn.
  Maar ja, of dat nieuws is………………Hooguit dat iemand het lef heeft gehad deze man eens goed op zijn bek (ja ik weet het: geen vrouwentaal, maar in deze kontekst veroorloof ik me dat) te slaan.

 17. Aad Verbaast 14 december 2009 om 17:59

  @Klaphek. Je link..
  Ik zal niet ontkennen (niet uit harde bewijzen daarvoor, maar meer uit de macht – letterlijk – der gewoonte van politici) dat een aantal politici wel degelijk hebben geprobeerd de uitkomsten van de wetenschappers te beïnvloeden, onderuit te halen, in diskrediet te brengen, te bagatelliseren etc.
  Om hun eigen onkunde te minimaliseren, en hun eigen politiek leven te verlengen.
  Spelen met hun eigen leven, en daardoor met dat van anderen is hun immers niet vreemd.
  Ja, er zijn discussies. Gelukkig maar. Maar ook gelukkig dat de wetenschappers (zoals ik hierboven al schreef) wel meer een meer convergeren naaren gezamenlijk standpunt. En dat liegt er niet om.
  Politici moeten besluiten wat ze er mee doen..
  Dat is hun vak. Een vak wat slecht verstaan wordt toch?

 18. jeetjemina 14 december 2009 om 18:03

  Ik geloof er niks van dat er een akkoord komt.
  Zoasl gewoonlijk zal het slotakkoord een mooie volzin zijn vol
  zgn goede bedoelingen en vage beloftes over wat er in 2020 gehaald moet worden.
  Als iedereen niet naar Kopenhagen was gevlogen
  was er al veel meer bespaart dan al dat gekeuvel bij elkaar kan bewerkstelligen!
  gr eva

 19. Aad Verbaast 14 december 2009 om 18:04

  @Nelus:
  klopt, maar er viel een ‘gaatje’. Dus ik kon er even rustig voor gaan zitten.
  Mijn suggestie: doe dat ook maar even. Ik kan je de documentaire zeer aanraden. Dus dan ben je wel een drie kwartier onder de pannen.. En meer wijzer dan je nu al bent. 🙂
  Berlusconi, tja, hij stoot zijn neus wel vaker de laatste tijd. Aan van alles en nog wat.
  Zit ook in het verkeerde milleu las ik… :-0

 20. Aad Verbaast 14 december 2009 om 18:08

  @Jeetjemina.
  Ik ben benieuwd, maar mijn hoop is ook vervlogen.
  Toen de eigen crisis hier binnen kwam vliegen vonden de eigen economieën heel snel ongeveer 6000 (!!!) miljard aan steunmaatregelen om de eigen groei-economiën aan de gang te houden.
  Hou dit getal even vast. En vergelijk het met de steun-maatregelen die straks worden aangekondigd om te kunnen overleven. Het zal een fooi zijn.
  Geeft een aardig inzicht in wat men belangrijker vindt.

 21. Jan Bouma 14 december 2009 om 18:19

  @Aad…17:49
  Zij heeft mij niet overtuigd; ik haar!
  Dat is dus andere koek die je niet verwacht zou hebben.
  Althans dat concludeer ik voorlopig blijkens haar stilzwijgen;
  het kan nog verkeren. ja.
  Maar ik snap dat je dat haast niet geloven kunt
  en als je het moet gaan lezen ben je een dag verder
  en kun je dit blog ook wel vergeten om dat te bedienen.
  Zo heeft en kent alles zijn prioriteit.
  De mensen maken steevast de verkeerde beslissingen…:))
  Tot morgen; nu echt.

 22. Aad Verbaast 14 december 2009 om 18:26

  @Jan:
  == Zij heeft mij niet overtuigd; ik haar! =
  Ik lees daar je laatste (van 3) reacties: 14-12-2009 14:18 "…Wie zwijgt ; stemt toe…!" (een voorzichtige inschatting):))
  Dat is toch wel wat anders. Zou ik die theorie van je aanhangen, dan zou ik zomaar miljoen, zo niet miljarden aanhangers kunnen claimen van mijn stellingen.
  Moet ik jou ook bij de groep plaatsen van mensen die zichzelf een rad voor de ogen draaien?
  Het zal toch niet waar zijn?
  En jij bent nog wel de ervaringsdeskundige op milieugebied. Micro is macro..

 23. Jan Bouma 14 december 2009 om 18:54

  Re:18;26
  Nee, je vergis je. ’t Is nog nooit voorgekomen in onze "relatie" dat ze zolang
  zwijgt na mijn laatste woord. Ze is het type dat je eerst bij wijze van spreken
  moet doodslaan voordat er niks meer teruggezegd wordt…
  Kom je wel eens op de markt? Bij viskramen en zo…:))
  (ik maak er een beetje een grap van want in werkelijkheid mag ik haar wel).
  Nooit opgeven. Al moet ze er bij neervallen. Ze toont dus karakter.
  Nu opnieuw tot morgen…:))
  want ik wil absoluut niet je hele global dimming verhaal met andere stuff verduisteren.

 24. Zilver met Zalmneus 14 december 2009 om 19:01

  Ik doe gewoon maar rustig aan met energie, dan zal het niet zo zeer aan mij liggen, ik had de naam nog nooit gehoord, maar wel eens gelezen over al dat vuil in de lucht dat de stralen van de zon tegenhoudt, nu zullen de vervuilers vast zeggen, we gaan door zo als we het anders ook doen, dan houdt het alles in evenwicht. :^(

 25. Aad Verbaast 14 december 2009 om 19:06

  @Jan Bouma:
  Zou zomaar kunnen dat ik me vergis (in deze). Jij ook?
  Ik kan zomaar meerdere redenen bedenken (in vergelijk met jou) dat iemand zwijgt.
  Maar hoe ga jij – on-topic bljvend – dit allemaal oplossen?

 26. Aad Verbaast 14 december 2009 om 19:09

  @Zilver: veel meer kan je persoonlijk niet doen.
  Er zijn inderaad krachten bezig die stellen dat (selectief) vervuilen de beste remedie is tegen het broeikaseffect..
  Vervuilen is altijd fout, denk ik dan.
  Het gevoel dat we in een instortend kaartenhuis leven overheerst bij mij.

 27. VSp 14 december 2009 om 19:17

  @aad.
  Absoluut geen verstand van. En laat me daar omme maar leiden door de deskundigen, zoals jij, die dat ietwat dieper op een rijtje hebben gezet.
  Wat is wijsheid of domheid? Is het een schande om er geen touw aan vast te kunnen knopen?
  Moet ik naar Ubud, naar de berg Ararat, of naar Engeland, dat weer verbonden wordt aan de bakermat van onze beschaving?
  Of een tentje opslaan op de Razende Bol omdat ijsbergen de Noordzee bereiken omdat de Golfstroom niet meer bestaat, of naar Siberie, waar onder de voormalige Gulags nu olie en gas uit de grond wordt gepomt? Of toch naar ‘Down Under’ als een ‘Waltzing Mathilda’ (een zwerver die op z’n rug zijn Malthilde’ – een deken, wat water, wat vreten en een tondeldoos meenam en de Outback in walste om een bron van voortbestaan te zoeken), Naar New Found Land, The Rockies, naar de Pampa’s, of naar Kopenhagen, naar Rome, of een optie nemen op een kunstmatig eilandje voor de zandwoestijn van Arcadisch Schiereiland? Naar de achterlanden van Anchorage, of op Spitsbergen Tilapia vangen terwijl in Mauriretanie het hoofdgerecht stokvis wordt?
  Enzovoort, enzovoort.
  Een ding is zeker; waar rook is vuur, zuurstof en lavend vocht, ook zonder licht. Diepzee-zinnig.
  Alhoewel?
  Ik kan er geen touw meer aan vastknopen. Wie dat wel kan, moet niet denken dat ie de wereld in pacht heeft. Daar helpt geen lieve who-what-when of where ever wat aan.
  Voorwaarts mars, het gras elders is groener.
  Ammereet! Wie heeft het bestaan, de eerste mens, het universum, en de hele rotzooi bij elkaar uitgevonden die zonder te schijten garantie biedt op een eeuwig leven?

 28. Rubio 14 december 2009 om 19:24

  Jan; Er ooit wel eens bij stil gestaan dat Joke bij zichzelf denkt; La maar hange…met die man ben/kom ik toch nooit klaar..?
  Aad; Er ooit bij stilgestaan dat zèlfs Rubio verdrietig kan worden van je overigens zeer interessante blogjes…?
  Nou kun je wel om meningen gaan vragen or whatever en iets gaan roepen in de zin van; What we ‘ll do about it?
  Maar waar moet ik in me eentje an beginnen? Ik laat het wel aan Jacquelientje over die daarvoor is ‘ingehuurd’ en er nog een ‘dol’ treinreisje naar Kopenhagen aan heeft overgehouden..ach ik wens haar veel succes/sterkte….
  Enfin ik ga wel m’n best doen…eerst een vegetarische bal gehakt met sambal (volgens Smook zit daar veel vit C in) en daarna een eerlijke jonge Bols of Bokma om eea op zeer verantwoorde wijze door m’n nieuw ‘verworven’ riolering weg te laten spoelen…..

 29. Aad Verbaast 14 december 2009 om 19:27

  @VSp:
  Ik kan je natuurlijk op velerlei wijzen van advies dienen wat te doen.
  Van "je kop in het zand steken" tot "op de barricaden". Wat wil je horen?
  Ik begrijp dat je gaat verhuizen rond de kerst. Uitgezocht of je genoeg meters boven de zeespiegel ligt?
  Na mij de zondvloed concept?
  Ik begrijp dat jouw ‘voetafdruk’ een flinke is. Trap dan maar raak. Dan brengt het misschien nog wat op.. 🙂

 30. Aad Verbaast 14 december 2009 om 19:30

  @Rubio:
  Ik deel je verdriet. En snap ook waarom. Mij excuus bij deze. Ik sta er bij stil.
  Dit soort blogs heeft wel degelijk ook met mijn stemmingen te maken die ook nog wel eens kunnen wisselen.
  Je oplossingen deel ik met je. We nemen er nog eentje, of twee.

 31. klaphek 14 december 2009 om 19:39

  @Aad Verbaast,
  Ik heb een aantal jaren binnen een wetenschappelijk instituut doorgebracht met meten. Wat ik daarvan heb overgehouden is de kennis dat meten lastig is, erg lastig. Zelfs onder laboratoriumomstandigheden. In een laboratorium is het een uitdaging om de omstandigheden gelijk te houden. Op onze wereldbol is dat onmogelijk.
  Neem de zeespiegel. Die varieert continue onder invloed van vele factoren. Een aantal daarvan zijn “bekend”. We weten dat ze er zijn, maar hoe groot kunnen we niet bepalen. We kunnen er een slag naar slaan, maar dat is echt niet genoeg als je wereldwijd een stijging van een paar centimeter wil aantonen. Dan zijn er natuurlijk ook nog wel wat oorzaken die we niet kennen. Dat die zogenaamde wetenschappers kunnen wegkomen met verhalen daarover toont aan hoe dom mensen eigenlijk zijn. Verdiep je voor de grap eens in de methoden die ze gebruiken om die zeespiegelstijging te declameren.
  Neem de temperatuur. Je kunt een thermometer ophangen en hem regelmatig aflezen. Je kunt daar een grafiek van maken en dan zie je het verloop. Dat deed het KNMI in de Bilt ook. Het was een aantal meteorologen een jaar of 10 geleden opgevallen dat de Bilt toch wel vaak hoge temperaturen doorgaf. Er ontstond een babbelcircuit over dit verschijnsel en vorig jaar waren de waarden plotseling weer normaal. Onafhankelijke meteorologen gingen op onderzoek uit en toen bleek dat de KNMI het meetstation STIEKUM had verplaatst. Die grafiek van de Bilt is nu discutabel geworden. Dit gebeurd natuurlijk veel vaker. Ik durf zelfs te stellen: aan de lopende band.
  Een ander probleem is dat er nu sprake zou zijn van een gemiddelde temperatuurstijging van zestiende graad Celsius over de gehele aardbol. Hoeveel vaste meetpunten denk jij dat er in die dataset zitten? Hoeveel per duizend vierkante kilometer? Dit is eenzelfde belachelijke declamatie als met die centimeters zeespiegelstijging over de gehele wereld. Dat die zogenaamde wetenschappers kunnen wegkomen met verhalen daarover toont aan hoe dom mensen eigenlijk zijn.
  De keizer(klimaatwetenschap) heeft geen kleren aan, en over niet al te lang ziet iedereen dat. Al was het maar omdat het weer kouder gaat worden.
  p.s.
  Het KNMI voelt aan zijn water dat er een probleem aan zit te komen en daarom hebben ze een nieuw vers in hun koran opgenomen.De temperatuur wil de laatste 10 jaar namelijk niet deugen:Veel belangrijker (dan de bovenstaande statistische benadering) is dat de relatie CO2 en aardse temperatuur natuurwetenschappelijk onderbouwd kan worden.
  Ze bedoelen natuurlijk dat ze daar een redenering voor hebben. Het temperatuurverloop van de afgelopen 10 jaar bewijst dat die niet klopt.

 32. Aad Verbaast 14 december 2009 om 20:00

  @Klaphek:
  Ik kan je volgen dat meten moeilijk is, en voorspellen uiteraard nog moeilijker.
  Maar ontken je dat er er sprake is van een groeiende (wat ik noem) convergerende kennis tussen de vele wetenschappers die als grote gemene deler één richting op wijst? Namelijk dat het niet goed gaat?
  Ik wijs met name op het woord "convergerende".
  650 miljoen jaar geleden was de hele aarde bedekt met ijs (snowball planet) ..
  Nog geen mens te bekennen in de verste verte. Maar wat zegt dat?

 33. Ingrid van den Bergh 14 december 2009 om 20:00

  Je hebt weer heel wat feiten op een rij gekregen, Aad, zoals we dat van je gewend zijn. Knap speurwerk of gewoon in de loop van de jaren vergaarde wetenschap?
  Het is een complex vraagstuk waar ik me maar beter buiten houd. Wie ben ik immers…
  Wat voor mij wél logisch is, dat is dat we altijd afhankelijk zullen blijven van energiebronnen. En dan is het maar beter om die afhankelijkheid niet te koppelen aan afhankelijkheid van naties die over veel (niet duurzame) energiebronnen beschikken. Dus gaan we voor zoveel mogelijk windmolens, zonnepanelen, waterstof als brandstof (of heb ik hier slechts de klok horen luiden), biobrandstof, recycling enzovoort. Dat zal toch geen kwaad kunnen? In ieder geval kan je hier stlelen dat het niet schaadt mocht het niet baten. Of…???

 34. klaphek 14 december 2009 om 20:36

  Beste Aad,
  Het kan zijn dat ik nu ga vloeken in de kerk, maar 30 jaar geleden moest ik het volgende kunnen opdreunen.
  We leven nu in een interglaciaal en we noemen dat het holoceen. Dat is een warme periode in de ijstijd(glaciatie) waarin we leven met de naam Kwartair. Sinds het laatste glaciaal (koude periode) is de zaak aan het opwarmen.
  Het kan natuurlijk zijn dat we nu(nou ja) het einde gaan meemaken van de huidige ijstijd, maar dan doet een co2tje meer of minder er echt niet toe. Anders swingen we op enig moment gewoon terug naar een glaciaaltje. Als een extra co2tje er voor kan zorgen dat dit(mijn tijd) nog even uitgesteld kan worden dan is dat mooi meegenomen.

 35. katja 14 december 2009 om 21:02

  Goed stuk, Aad.
  Ja, religie, met alles erop en er aan: hel en verdoemenis. En de hoogmoed met elkaar het redden van de wereld te bewerkstelligen als je mee gaat met de klimaatgelovigen.
  En, ik heb het al eens gedaan, maar dan nu nog een keer:
  Bezoek eens een sterrekundeclub avond. In heel het land zijn die er en regelmatig is er een lezing die verder gaat dan alleen de sterretjes. Van Global warming/dimming tot grote zonne-energetische projecten in woestijnen.
  Met temperatuur-metingen wordt natuurlijk ook geen rekening gehouden dat de polen van de aarde, gelijk een tol, nogal eens, qua uitzwaai, flink varieeren.
  Aan de enigszins wanhopigen hier: De wereld vergaat toch onverwacht, als een dief in de nacht (vrij naar Rikus).
  Met geen slecht geweten valt niemand wat te verwijten. Lokaal een beetje zuinig zijn, niet te laag, bij voorkeur op een terp gaan wonen, kliekjes eten en geen eten weg gooien. Moet ik meer zeggen?
  Je kunt je ook altijd nog bekeren tot het gristendom, Islam of Boedhist, Hindoe etc worden. Biedt troost, maar of het helpt? En laat die lui in Kopenhagen maar handelen in luchtrechten of verkapte ontwikkelingshulp. (Coenders legde vanochtend voor het eerst duidelijk die link).

 36. Aad Verbaast 14 december 2009 om 21:06

  @Ingrid,
  dank.
  Terwijl ik dit schrijf zit ik net op Ned 2 te kijken naar een interssant programma hoe er duurzaam geleefd kan worden. Er kan nog heel veel. Zelfs energie opwekken!
  Er zijn wel degelijk moogelijkheden dus.
  Heeft wel veel met keuzen te maken. Ook onderlinge.

 37. Aad Verbaast 14 december 2009 om 21:10

  @Klaphek: vloeken in de kerk? Mag allemaal. Ook voor het zingen etc.
  De klimaatsceptici roepen het hardst dat de wereld altijd schommelingen in het klimaat hebben gekend.
  Klopt allemaal.
  Wat ze er nooit bij vertellen dat dat altijd perioden van duizenden jaren (of nog veel langer) betrof dat die veranderingen zichtbaar waren.
  Nu gaat het wel heel snel. En dat zijn de zorgen.
  Ook niet verwondelijk. Op een gegeven moment barst de drukpan uit zijn voegen.

 38. Aad Verbaast 14 december 2009 om 21:14

  @Katja:
  == Moet ik meer zeggen? == Moeten niet, maar mag altijd.
  Religie zal ons niet verder helpen op dit moment. Het onderwerp is ook door hen blijven liggen, alhoewel het natuurlijk geheel in hun straatjes hadden moeten passen. Waarom is dat?
  Nu pas gaan ze er een beetje mee beginnen. Door hun noodklokken eventjes te laten beieren.
  == En laat die lui in Kopenhagen maar handelen in luchtrechten of verkapte ontwikkelingshulp. ==
  Dat is toch ook een grote schande?

 39. flipwillemsen 14 december 2009 om 21:56

  Met veel interesse gelezen, Aad. Goed begrijpelijk stuk waar ik wat aan heb.

 40. Jan Bouma 14 december 2009 om 21:57

  @Aad…19:06
  Het blijkt wetenschappelijk verantwoord toch nog even standby te blijven voor de beantwoording op je vraag: "Hoe ga jij je bewijs bewijzen?" Als je dat zou concluderen uit het feit dat iemand je niet
  meer antwoordt? Simpel. Dat bewijs wordt niet geleverd als iemand WEL antwoordt.
  Gewoon door te zeggen als het laatste woord:
  "Ik ben het niet met je eens; en daar laat ik het bij!"
  Basta. Einde discussie.
  @Rubio….19:24
  Voor jou geldt idem mutatis mutandis. Zie het antwoord wat ik @Aad voorhield.
  Ik snap je wel hoor. Zou het een onverteerbare ramp voor je zijn dat ik gelijk zou krijgen?:))
  Maar vooralsnog geldt het gezegde: "Wie zwijgt, stemt toe!"
  De ontkenning is namelijk heel gemakkelijk te geven.
  ======
  Wetenschap over de klimaatontwikkelingen.
  Ik constateer weer weinig ‘out of the box thinking’ voor de oplossingen
  die een integere wereldraad zou voorstellen. Het blijft toch weer een
  sociaaldarwinistische ratrace met uiteindelijk alleen maar verliezers.
  Misschien is het dat inzicht wel dat @Joke Mizée deed besluiten mij gelijk te geven.

 41. Aad Verbaast 14 december 2009 om 22:06

  @Flip:
  dank, dan is het weer de moeite waard geweest 🙂
  @Jan:
  waar staat mijn vemeende vraag: == op je vraag: "Hoe ga jij je bewijs bewijzen?" ==??
  Dat vraag ik immers helemaal niet. Ik stel toch enkel dat er meerdere redenen zijn voor jouw observatie: dat er ‘nog’ geen antwoord is? Een observatie waar jij conclusies aan verbindt.
  Jumping to conclusions, wordt dat ook wel eens genoemd.
  Ik wil het niet meteen volksziekte nummer 1 noemen (die had ik al benoemd eerder), maar ook velen zijn er door besmet. Jij ook wellicht?
  == Ik constateer weer weinig ‘out of the box thinking’ ==
  Geheel mee eens!!

 42. Jan Bouma 14 december 2009 om 22:21

  @Aad… 22:06
  Alweer fout jongen… want zojuist bleek dat @Joke Mizée en ik het geheel eens zijn.
  Lees maar wat ik daar schreef:
  ==
  Jan Bouma 14-12-2009 22:12
  Gelukkig zijn we het in ieder geval eens over het feit dat we het niet eens zijn:))
  Ik maakte me al zorgen.
  Ik kom zo mogelijk er morgen wel op terug.
  Overweging voor je voor de nacht:
  (en die ik relevant acht)
  "..Men gooit soms het kind met het badwater weg!"
  ==
  Kijk! Ik heb altijd gelijk… en dat beseffen sommige mensen nog niet; of ze beseffen
  het wel maar kunnen "mijn gelijk" niet uit hun strot krijgen want dan gaan ze liever dood.
  (Dat gebeurt ook wel – zo stel ik vast tot mijn genoegen – en hun dood komt dan weer
  versneld en te vroeg voor ze… omdat ze me geen gelijk gaven! Snap je? :))
  Conclusie: ‘dooien kunnen mij niet meer gelijk geven dan door hun dood!’
  Allen welterusten zo dadelijk en morgen gezond er weer bovenop!

 43. Aad Verbaast 14 december 2009 om 22:25

  @Jan: hahaha
  Op deze manier kan jij het gauw eens met iemand worden: vaststellen dat je het niet eens bent met de ander. Die ander zal het (ook in dit gaval dus) gauw met je eens zijn.
  Zo krijg je nogal wat gelijkgestemden om je heen.
  Conclusie: altijd eens dus.. :-))

 44. N=1 14 december 2009 om 22:35

  Dank weer voor de mooie discussie aanzet!
  Je bijdrage lezende krijg ik wel het gevoel dat je de gevolgen van dat Global Dimming misschien te lokaal ziet; het zal niet zo zijn dat alleen de landen met veel roetuitstoot ‘profiteren’ van het verkoelende effect, dat roet zal op termijn over de gehele atmosfeer verspreid raken. Munch schilderde zijn Schreeuw ook tegen een achtegrond van Krakatau-roet.
  Heel cynisch gezien; of we tackelen het CO2-probleem en vinden een manier om met 6 miljard mensen CO2-neutraal én zonder honger te leven, of we krijgen onherroepelijk te maken met het natuurlijk afweersysteem van onze huidige gastheer en laten het probleem oplossen door een langdurige reeks van natuurrampen en hongersnoden.
  Zo zal het sowieso niet heel veel langer doorgaan…

 45. katja 14 december 2009 om 22:42

  Aad:
  Dat bekeer-voorstel was als grapje bedoeld, hoor. Dacht dat je dat wel snapte!

 46. Aad Verbaast 14 december 2009 om 22:58

  @N=1:
  Helemaal gelijk, met name die deeltjes worden door de hele atmosfeer langs de heersende winden verspreid. Daar zijn veel metingen aan verricht. Worden wel dunner natuurlijk.
  De links onder de blog geven wel plaatjes waar het verminderd en vermeerderd de afgelopen tien jaren.
  Dat scheelt toch nogal.
  Natuurlijk afweersysteem: de planeet als steenklomp zal het eigenlijk een worst zijn wat wij doen. Die klomp zal het wel overleven. Die heet ook al heel wat wat meegemaakt. Tot een snowball toe, en omgekeerd een hete CO2 atmosfeer.. Maar in dat soort cycli zijn ook meerdere malen 90% van het leven uitgeroeid.
  De vraag is natuurlijk of wij dat mee willen maken. Het gaat nu te snel om ons (zoals vroeger) op ons gemak aan te passen. Dat is het probleem. En massaal verder trekken (ook zoals vroeger) is er ook niet meer bij. Waar moeten/mogen we naartoe?
  @Katja: ik kon er wel de humor van inzien. Als jij dat van mijn reactie ook kan, dan zijn we het weer helemaal eens :-))

 47. iris kijkt 14 december 2009 om 23:05

  "en/of er vindt meer (en andere) wolkvorming plaats die er ook voor zorgen dat er minder warm licht op aarde komt." Minder warm licht ? Licht is toch helemaal niet warm ? Interessante kwesties verder. Kan niet zeggen dat ik de boel op een rijtje heb wat dat betreft.

 48. N=1 14 december 2009 om 23:47

  @ de planeet als steenklomp
  Op het gevaar af mezelf als GAIA-zwever te profileren; ik zie die steenklomp toch meer als het skelet van één wereldomvattend ‘organisme’, waar wij, net als alle overige aanwezige soorten eerder deel van uit maken dan boven staan. Agent Smith zat er in de Matrix niet ver naast met zijn observatie dat de mensheid in de huidige vorm het meest te vergelijken valt met een infectie.
  Wij hebben witte bloedlichaampjes en antibiotica, maar de aarde heeft ijstijden, overstromingen, hittegolven, onweer en orkanen. Er zullen littekens zijn, maar een ecosysteem dat meteoorinslagen weet te overleven, overleeft ook ons wel…
  Je hebt helemaal gelijk dat wij nergens naartoe kunnen, het wordt dus slikken of, letterlijk stikken.
  Tenzij we heel snel voldoende ruimteliften (plus passend vervoer daarna) kunnen regelen.
  De mensheid zal het ongetwijfeld overleven, maar waarschijnlijk in ernstig uitgedunde vorm. Vanuit emotioneel standpunt is het moeilijk te accepteren, vanuit een rationeel standpunt is het even onvermijdelijk als leeuwen die zielige geitjes eten…
  De mensheid zit in de lytische fase, met ruimteliften worden we zelfs besmettelijk 🙂

 49. klaphek 15 december 2009 om 00:10

  De vraag is natuurlijk of wij dat mee willen maken?
  Alsof wij iets hebben te wiilen.

 50. Aad Verbaast 15 december 2009 om 00:46

  @Iris:
  == Minder warm licht ? Licht is toch helemaal niet warm ? ==
  Het is maar hoe je het bekijkt. Licht kan een oppervlakte op warmen, zo bedoelde ik het eigenlijk.
  Ik zag vandaag nog een mooie voorbeeld. Een wetenschapper legt op het poolijs een wit vlak neer, en daarnast een matzwart oppervlak. Na een uurtje met hij de temperatuur op de vlakken. De witte was ongeveer 0 graden. De zwarte ongeveer 30 graden.. "warm licht"..

 51. Aad Verbaast 15 december 2009 om 00:49

  @N=1
  Ik denk dat we het niet zo oneens zijn. Ik bedoelde met "steenklomp" ongeveer hetzelfde.
  Net gekeken naar weer een bijzondere documentaire: "the age of stupid".
  Zelfde boodschap, anders verpakt.
  Wanneer gaan mensen nu eens echt opstaan?

 52. iris kijkt 15 december 2009 om 00:53

  @ aad – Maakt me ook niet uit , maar de eigenschappen van een oppervlak bepalen blijkbaar wat het effect is van het licht ? Dus hoe zit dat ?

 53. Aad Verbaast 15 december 2009 om 00:57

  @Klaphek:
  == Alsof wij iets hebben te wiilen. ==
  E zijn genoeg voorbeelden,ook in de historie, dat als mensen maar genoeg getergd worden ze massaal opstaan en belangrijke doorbraken kunnen realiseren.
  Dus we hebben degelijk wel iets te willen.
  Probleem met het klimaat is dat om de vertragingstijd om iets te realiseren niet direct zichbaar (10-30 jaar?).
  Het keren van de olietanker effect..
  Om dat te realiseren moet je eens besluiten om het roer drastisch om te gooien.
  Hadden we 30 jaar geleden al moeten doen, maar we stoomden nog rustig door, alsof er niets aan de hand is.
  Dat zijn politieke keuzen. Want hoe kan het zijn dat 98% van de wetenschappers het wel eens zijn over de dramatische effecten, en de potentiële risico’s, en meer dan de helft van de bevolking geneigd is ze niet te geloven, of het met een korreltje zout neemt? "na ons de zondvloed". Ze konden wat betreft dat laatste nog wel eens gelijk krijgen..

 54. Aad Verbaast 15 december 2009 om 01:01

  @Iris:
  == maar de eigenschappen van een oppervlak bepalen blijkbaar wat het effect is van het licht ? Dus hoe zit dat ? ==
  Dat heet absorptie. Wit weerkaatst licht (en dus de energie er van). Een zwart oppervlak absorbeert licht (daarom zien we het ook als zwart) en absorbeert dus ook de energie van het licht, die wordt omgezet in warmte.
  Snap je?

 55. iris kijkt 15 december 2009 om 01:11

  ja, dus zonder oppervlak met bepaalde eigenschappen heeft licht geen temperatuur , hoe zit het dan
  met die kwestie van ‘minder warm licht’, dat onze aarde bereikt ? Gewoon minder licht ? Ik las ergens dat wat per dag ons aan zonlicht bereikt ongeveer 10.000 keer de hoeveeldheid is aan energie die we dagelijks nodig hebben. Hoe zit dat ? Het zijn overigens maar wat vragen, meer niet.

 56. ceesincambodja 15 december 2009 om 03:38

  Heel goed stuk, Aad.
  Ik had de uitleg al een aantal maanden geleden gezien in (misschien dezelfde als de BBC) een documentaire op History Channel.
  Maar om nu een samenhang te zien tussen ‘warming’ en ‘dimming’ lijkt mij een riskante. Zelf zie ik een groter gevaar in het kantelen van een globaal evenwicht (golfstromen, reflectie, methaanoplossing, planktonsterfte, enzovoort.)
  Ceesgegroetje

 57. VSp 15 december 2009 om 07:18

  @aad
  =Wat wil je horen?=
  Niets!
  Ik ben gaandeweg doofstom, blind en wijzer geworden voor en van adviezen.
  Een welgemeend advies voor jou:
  Doorgaan, s.v.p.!
  Vergal ook nog eens niet mijn blogplezier.
  ‘Weg = weg’. Op van alles toepasbaar. Of is dat ook al niet meer waar?
  En kom me niet aan met ‘ Wie niet weg is, wordt gezien’. Want die is dan aan de beurt. Zo gebeurdt er nog wat.

 58. rosa 15 december 2009 om 09:01

  Het maakt mij niet zoveel uit waardoor het slecht gaat met het klimaat. Het gaat mij om de manier waarop wij de veranderingen kunnen aanpakken op een zo eerlijk mogelijke manier.
  Het zou ook kunnen zijn dat de industrie wil puchen naar kernenergie als oplossing voor het klimaatprobleem en het te kort aan fossiele brandstof.
  Kernenergie is natuurlijk niet de oplossing zo ook de carbontrade. Het zal zo moeten zijn dat wij ons consumptiegedrag aanpassen. Aanpassen en ook de regeringsleiders en industrie te verplichten om niet voor een dubbeltje op de eerste rij te willen zitten.
  Voedsel wat de gehele wereld over gevlogen wordt,voedsel wat in arme landen wordt geproduceerd en geexporteerd.
  En dan nog die VERREKTE oorlogsindustrie ,een industrie wat zoveel grondstoffen gebruikt en dood en verderf brengt ( ten behoeve van de multinationals )
  Nu gaan de burgemeesters van drie grote steden weer naar Kopenhagen,wat gaan zij daar doen tussen die duizenden aanwezigen? Laat ze eens zorgen dat in hun stad het vuil goed wordt gescheiden en hergebruikt,laten zij eens zorgen dat er duurzaam gebouwd gaat worden en het auto verkeer drastisch wordt aangepakt.
  Gek dat ik van Aartsen niet serieus kan nemen,hij stemde voor de oorlog in Irak( ook al ontkend hij dit) en wat EU medewerker voor de Nabucco pijplijn. Hij weet precies hoe de vork in de steel zit ,terwijl zijn partij absoluut de autobezitter niet wil ontzien.
  Men moet zich bewust zijn van de relatie tussen ons consumeren en oorlog. Laat de beelden maar eens duidelijk zichtbaar op tv en op straat zien en dwing mensen de gevolgen van oorlog om grondstoffen onder ogen te zien.
  De overheid heeft een burgerschapskalender uitgegeven,een kalender voor burgers die ik graag aangepast zou willen zien in een kalender voor regeringen.

 59. Matthijs 15 december 2009 om 09:17

  Hoe dan ook, de aarde heeft het miljoenen jaren goed gedaan zonder de uitstoot van de mens. Het blijft natuurlijk wenselijk om de uitstoot dan ook zo ver mogelijk terug te dringen. Vanuit Kopenhagen komt straks weer een verdrag waar niemand zich aan houdt. Het wordt tijd om eens het goede voorbeeld te geven ipv continu naar anderen te blijven kijken.

 60. Aad Verbaast 15 december 2009 om 09:18

  @Iris:
  het is even anders.
  Ik verwijs ook naar: http://nl.wikipedia.org/wiki/Licht
  Licht wordt ook wel eens beschreven als een stroom "deeltjes" fotonen" genoemd. Als die stroom deeltjes een oppervalk bereikt kunnen ze worden teruggekaatst (wit oppervlak) of geabsorbeerd (zwart oppervlak). Als we het deeltjesmodel aanhouden botsen de fotonen op dat oppervlak en word de energie van dat foton omgezet in warmte. Vergelijk het met hameren op een opperlak: het oppervlak zal in temperatuur toenemen.
  In het geval van GLobal Dimming, wordt het licht ergens in de hogere luchtlagen weer de dampkring ingekaatst (meer witte woken), of in de hogere luchtlagen geabsorbeerd (bijvoorbeeld roet, vulkaanas). Dat licht kan dan de grond minder bereiken, en dus de grond niet meer opwarmen. En dus zal de luchttemperatuur dicht bij de grond afkoelen.
  Minder licht dus minder warm..
  Omgekeerde van Broeikaseffect: gassen vormen een schild hoog in de lucht waardoor opgewarmde lucht (aardoppervlak) vastgehouden wordt het wordt dus warmer, omdat de warmte niet weg kan. Zelfde effect als een broeikas. De term is goed gekozen 🙂
  Nu duidelijk? Anders leg ik het nog wel een keer uit, geen probleem.

 61. Aad Verbaast 15 december 2009 om 09:24

  @Cees:
  == Maar om nu een samenhang te zien tussen ‘warming’ en ‘dimming’ lijkt mij een riskante. Zelf zie ik een groter gevaar in het kantelen van een globaal evenwicht (golfstromen, reflectie, methaanoplossing, planktonsterfte, enzovoort.) ==
  Ik weet niet of het riskant is, het zijn twee tegengestelde factoren. Maakt het wel weer ingewikkelder natuurlijk. Maar daar moeten de modellen dan maar rekening mee houden.
  Je verhaal "evenwicht" is hemaal terecht. Niemand weet precies wannneer het evenwicht zodanig verstoord raakt dat er zogenaamde "tipping points" gaan ontstaan. Als dat gebeurt kunnen heel snel grote zichzelf versterkende factoren gaan optreden.
  Bijvoorbeeld: het smelten van de permafrost gebieden in Noord Rusland zal enorme hoeveelheden opgeslagen broeikasgassen gaan losmaken (CH4 bijvoorbeeld). Dan is er echt geen houden meer aan.

 62. Aad Verbaast 15 december 2009 om 09:27

  @VSp:
  Ik zal me onthouden van adviezen. Je lijkt me wel iemand die zijn eigen plan trekt en kan trekken. :-))
  Zelfs een eigen partij!!
  Hoe zit die in het hele milieugebeuren?

 63. klaphek 15 december 2009 om 09:28

  Want hoe kan het zijn dat 98% van de wetenschappers het wel eens zijn over de dramatische effecten, en de potentiële risico’s.
  Dat is nogal stellig. Kun je dat ook aantonen?
  p.s.
  Bedoel dit soort wetenschappers?http://blogs.telegraph.co.uk/news/jamesdelingpole/100019821/climategate-with-business-interests-like-these-are-we-really-sure-dr-rajendra-pachauri-is-fit-to-head-the-ipcc/

 64. Aad Verbaast 15 december 2009 om 09:34

  @Rosa:
  Ik schreef het hierboven al: het zijn allemaal politieke keuzen.
  En de burger moet ook duidelijk maken wat de urgentie is. Als ze dat duidelijk maken dan draaien de regering wel weer mee. Het zijn immers hun kiezers. Vorbeelden genoeg dat dat dan ook gebeurt.
  Punt is dat bij de kiezers het gevoel van urgentie nog lang niet hoog genoeg is, en ze dus niet massaal de straat op gaan.
  Nog steeds is het verhaal: "allemaal prima, maar not in my backyard".
  Hele economiën zijn gebaseerd op het snel opstoken van fossiele brandstoffen en groei.
  Daar afstand van nemen (en dat is nodig) blijkt een zware opgave te zijn.
  Zo werken we met zijn allen mee aan de eigen ondergang.

 65. Aad Verbaast 15 december 2009 om 09:40

  @Mathijs:
  De planeet heeft natuurlijk ook op CO2 en andere gassen zijn ups en downs gekend. De aarde heeft ook vele verschuivende evenwichten gekend. Kou en warmte. En in die extreme vernaderingen zijn ook vele diersoorten verdwenen en weer andere teruggekomen.
  Het grote verschil nu is dat deze verschuivingen wel erg snel gaan. En dat er te weinig tijd is om ons aan te passen. Trouwens: de aarde is zo vol, waar moeten al die mensen naar toe, als ze weer een ‘leuk’ plekje willen vinden om te (over)leven?
  Nu al een probleem. Want klimaatvluchtelingen zijn er al.

 66. Henk Daalder speelt het Kopenhagen spel 15 december 2009 om 09:41

  @Klaphek
  Zie http://www.ipcc.ch, begin met de summries for policymakers, daarna de onderbouwende documenten
  @Aad,
  De oplossing is simpel, overstappen op duurzame bronnen.
  En die tipping points die zijn al aan het gebeuren,
  zie het smelten van de permafrost rond de noordelijke poolcirkel, en daardoor eht verder rotten van de biomassa in de bodem, en dus methaanen CO2 uitstoot.
  Zie het vrijkomen van methaan uit hydraten in de poolzee.
  Overstappen op duurzame energie doe je om te beginnen door mee te werken aan een regionaal windpark
  Speel het regionale energiemix spelhttp://www.duurzameenergie.org/ODEwiki/Windpark_Lokaties_vinden_met_het_EnergieMix_Spel
  En iedereen zal zijn huis moeten gaan of laten isoleren en ombouwen tot een energieneutraal huis.
  Doordat er uiteindelijk minder energieverspillende processen in de industrie zijn, en minder fossiele auto’s, zal ook die global dimming afnemen

 67. Aad Verbaast 15 december 2009 om 09:48

  @Klaphek:
  Het zijn de getallen die je hoort (99% zelfs en ik was dus nog behoudend). Ik geloof het, maar ik heb geen lijstje van alle wetenschappers dus ik kan het niet bewijzen.
  == Bedoel dit soort wetenschappers? == Nee 🙂
  Er gaat natuurlijk een probleem ontstaan als wetenschappers zich met politiek gaan bemoeien en andersom. Met dit soort grote ‘lichamen’ haast onvermijdeljk maar toch.
  Er staan grote belanen op het spel. Zo groot dat er zelfs al langer oorlogen om worden gevoerd, om de eigen positie vast te houden.
  Ken je Greenspan nog? Vast wel.http://www.timesonline.co.uk/tol/news/world/article2461214.ece
  “I am saddened that it is politically inconvenient to acknowledge what everyone knows: the Iraq war is largely about oil,”
  Trieste constateringen.

 68. Aad Verbaast 15 december 2009 om 09:54

  @Henk Daalder:
  Helemaal eens met je.
  Gisteren de documentaire gezien op Ned 2? "The age of Stupid"?http://en.wikipedia.org/wiki/The_Age_of_Stupid
  Daar werd weer duidelijk geïllustreerd wat de problemen zijn met duurzame energie.
  O.a. een plan voor een windparkje van 15 windmolens in de buurt van een Engels dorpje. Iedereen is tegen. Want hun uitzicht wordt minder mooi….. vinden ze. Hindert hun bij het wandelen…
  Letterlijk"not in my backyard".
  Er moet nog veel veranderen.

 69. klaphek 15 december 2009 om 09:56

  zie het smelten van de permafrost rond de noordelijke poolcirkel
  permafrost, even rommelen met wat kaartjes:Krolll 14-12-2009 23:52
  Beste Hans, ik heb een kaart gevonden op internet,uit de Sovjettijd, met de toenmalige situatie rond permafrost. De moderne kaarten die klimaatalarmisten gebruiken, maakt van gebieden die op de oude kaart discontinious of sporadic permafrost worden genoemd, nu ineens ‘continious permafrost’.
  De oude kaart:
  tinyurl.com/ybeuxbf
  En een nieuwe kaart van de NSICD National Snow and Ice Documentation Center:
  tinyurl.com/ycfptma

  Sorry, de links komen niet mee. je kunt ze hier vinden.http://www.vkblog.nl/bericht/290917/Nog_steeds_geen_temperatuurstijging_in_Europa#commentaar

 70. klaphek 15 december 2009 om 10:01

  @Aad,Er gaat natuurlijk een probleem ontstaan als wetenschappers zich met politiek gaan bemoeien
  We hebben al een probleem. Dat hele ipcc is zo corrupt als wat. Gelukkig maar dat een groeiende meerderheid daar niet in trapt. Ik heb een tip. De volgende zeepbel die knapt is de co2 handel. Doe er je voordeel mee.

 71. Ingrid 15 december 2009 om 10:03

  Hallo Aad Verbaast 14-12-2009 21:06
  Heb het programma ook gezien (denk ik).
  Een van de conclusies is voor mij dat er meer ruimte moet komen voor burgers om initiatieven te nemen.
  Onze regering is te calvinistisch en het ontbreekt haar aan creatief denken.
  Heb je overigens in de krant gelezen dat die hele klimaattop giga veel CO2 uitstoot met zich meebrengt? In de eerste plaats aan vliegtickets en verder aan computers, eten enzovoort.
  Vandaag vriest het een beetje, dat zuivert de lucht dacht ik altijd maar onlangs las ik ergens dat ook dat al weer is achterhaald.

 72. katja 15 december 2009 om 10:31

  Al eens nagegaan hoeveel CO2 moerassen in Siberie en vergelijkbare gebieden uitstoten?
  Daar is die wind die ik in een gymzaal laat niets bij.
  Lokale maatregelen zoals dijken versterken, boskapping reguleren, verkeerde gassen filteren: prima. Maar overdrijf niet en bega niet dezelfde fout als in ontwikkelingsfondsen door te willen gaan dweilen met de kraan open (bedoel ik die vulkaan en moerasgasen en wolkenwerken waar jij het over had mee).
  O ja, en vergeet de zon niet. Die geeft de laatste jaren scherper licht door het ontbreken van zonnevlekken.
  En over wetenschappers die allemaal achter de klimaattop staan: Leon de Winter zette in zijn collumn andere lijsten. Verdacht voor velen, natuurlijk, want Leon is een Jood.
  Maar goed, flink de mensen bang maken, dat ligt sommigen wel. En angst was toch zo’n slechte raadgever volgens sommigen, en zelfs taboe? Ach, anderen zijn weer goed, hebben lol, in oorlog voeren. Zo heeft ieder zijn deel, niet? Goeie samenwerking zo.
  Kijk maar uit, zo heb je het ene been op het ene en het ander op het ander continent staan, want die drijven nu natuurlijk als een dolle alle kanten op…..
  Een warme groet in deze koude dagen.

 73. Aad Verbaast 15 december 2009 om 10:48

  @Klaphek:
  == Dat hele ipcc is zo corrupt als wat. ==
  Jij vroeg me wat aan te tonen. Kun jij dat aantonen?
  Ik ga wel onmiddellijk met je mee trouwens dat (gaf ik eerder ook al aan) dat er aan alle kanten gelobbyed en getrokken wordt.
  Politiek en wetenschap is slecht te mixen.
  == CO2 bubbel ==
  CO2 handel is natuurlijk een slechte oplossing. Net als "visrechten" handel een slechte oplossing was.
  Je youtube link moet ik even laten liggen. Ik kan nog steeds $#@# geen youtube kijken. Vanmiddag gaan ze weer proberen dat op te lossen..

 74. Aad Verbaast 15 december 2009 om 10:51

  @Katja:
  Je bent toch geen klimaatscepticus?
  In New Zealand hebben ze al een schetenbelasting (fart-tax) ingevoerd.
  Voorlopig alleen voor schapen.. ;-))

 75. Aad Verbaast 15 december 2009 om 10:53

  @Ingrid:
  Ik heb dat inderdaad gelezen. Ook dat mensen die er naar toe willen inmiddels uren en uren in de kou staan, en het zelfs niet lukt om binnen te komen.
  Bijzonder voor een klimaatconferentie. Zelfs dat kunnen ze niet goed en/of creatief organiseren..
  Hoezo: "top"?

 76. Jan Bouma 15 december 2009 om 10:59

  Een aardige coïncidentie. Ik zie ze soms. Op de GOOGLE zoekpagina staat
  ZAMENHOF vermeld als de grondlegger van het ESPERANTO.
  Zie: http://nl.wikipedia.org/wiki/Lejzer_Zamenhof
  Typisch het voorbeeld van een kosmopoliet die in ieder geval het nobele streven kende
  om de Baylonische spraakverwarring tussen de naties op te lossen.
  Tevergeefs natuurlijk. En dat is maar goed ook! Zo redeneert de domme wereldmassa.
  V e r o n d e r s t e l eens dat we elkaar "ineens" zouden gaan verstaan!?
  Wittgenstein zou dan ook pas recht van spreken hebben gehad!
  Nee, hoor.. zo dom zijn we niet.
  Wij verkiezen liever het graf!
  Idem
  Ik constateer dat men liever ook mijn Ideeën niet accepteert.
  De domheid blijkt "eeuwigdurend"; zie mijn Vkblog met de laatste reactie.
  Allen: een prettige dag…

 77. paco painter 15 december 2009 om 11:14

  Ik heb begrepen dat het in 2012 toch allemaal voorbij is.
  Maar zonder gekheid.Een boeiend verslag, Aad

 78. Aad Verbaast 15 december 2009 om 12:01

  @Jan:
  Het zou inderdaad een wonder zijn (hard nodig) dat we lekaar gaan verstaan..
  @Allen ik lees net een bericht over de klimaattop.
  Wederom Amerika die roet (toepasselijke kreet als we het over global dimming hebben) in het eten gooit.
  Wat is dat toch met "die rare jongens"?http://www.nrc.nl/buitenland/article2437966.ece/China_en_VS_in_impasse_op_klimaattop
  "China en VS in impasse klimaattop"
  Wat een bende!!
  P.S. en dan nog een actueel berichtje over een natuurlijk bron van global dimming: de vulkaan.http://www.nrc.nl/buitenland/article2437921.ece/Vulkaanuitbarsting_dreigt_op_Filippijnen
  "Vulkaanuitbarsting dreigt op Filippijnen"

 79. Aad Verbaast 15 december 2009 om 12:02

  @Paco: dankje Paco.
  We spreken elkaar wel in 2012, of niet natuurlijk 😉

 80. coby 15 december 2009 om 12:09

  Heb nu geen tijd om de documentaire te bekijken, maar die staat er voorlopig nog wel even op. Globlal dimming was mij nog niet bekend, nee.
  Het is knap lastig om een overzicht in deze materie te verkrijgen, en al helemaal om er zelf iets zinnigs in en aan te doen. In de grote top heb ik weinig vertrouwen, er spelen zoveel belangen en er is te weinig deskundigheid daar onder de leiders aanwezig, vrees ik. Ik doe als individu mijn best, maar wat is best in het grote geheel?
  Hartelijke groet, Coby

 81. Jan Bouma 15 december 2009 om 12:34

  @Aad….12:01
  Omdat ik in ieder geval geen misverstand wil laten bestaan omtrent
  mijn geoffreerde oplossingen las ik hierbij in mijn slotcommentaar dat ik
  schreef aan @Joke Mizée. Zie haar blog. En dat van mij. Of niet. U ziet maar.
  Onderstaande links kunt u wel aanklikken op het blog van @Joke Mizée.
  ==
  Jan Bouma 15-12-2009 05:49
  John Rawls: nl.wikipedia.org/wiki/John_Raw…
  Pierre Hassner: fr.wikipedia.org/wiki/Pierre_H…
  Ulrich Beck: en.wikipedia.org/wiki/Ulrich_B…
  Ziedaar mijn filosofische en sociologische kaders en die ik ook aangehaald
  heb op div. plaatsen in m’n boek zie o.a. pg. 52. Die "Frankfurter Schule" is
  toch volledig achterhaald en verouderd!
  Over je eisen voor meer contrôle en checks and balances heb ik je
  een en andermaal geantwoord. Dat die antwoorden je niet aanstaan
  is een ander verhaal en zijn jouw verantwoording.
  Kern van de zaak is dat a l s je die revolutie aanvaardt je dan tegelijkertijd
  het bewijs geleverd krijgt waar je om vraagt. Ondertussen breng ik onder
  je aandacht dat ik:
  * de kiezer zijn effectieve stemrecht heb teruggegeven middels die VRAGENLIJST
  * op grond daarvan een wereldrevolutie veroorzaak waardoor…
  * ik de Vrede opleg aan de wereld en de waanzin van de oorlog uitban
  * het energieprobleem van de mensheid schoon oplos (moest men in Kopenhagen weten!)
  * de machtsfactoren ten aanzien van die 3 hoofdzaken heb geabstraheerd plus de VN reorganiseer
  * de aanstellingscriteria van integere landenvertegenwoordigers heb gedefiniëerd
  * de universele geldende betekenis van de integriteit in een kader heb geplaatst
  En jij blijft als een waanzinnige roepen om "nieuw", "nieuw"; je moet wat "nieuws" t o e v o e g e n!
  Je bent echt gestoord, weet je dat?
  Ik kan namelijk mijn bewijs niet leveren zonder de revolutie door te voeren.
  The proof of the pudding is in the eating. Blijf dus maar tegen beter weten in
  een aanhanger van de bestaande (vastlopende) politieke vertegenwoordiging.
  Ik herinner me dat ik dezelfde conclusie trok een jaar geleden.
  Het ga je goed verder. Waarschijnlijk moet er eerst een nog grotere catastrofe
  zich voordoen waardoor men zal zeggen: "die B. had gelijk!"
  Of ik moet eerst dood zijn en dan krijg je soms ook gelijk.
  Daarom laat ik het hierbij.
  Ik kan net zo goed proberen een stoel te overtuigen van mijn gelijk.
  * De wereldpopulatie wenst geen afstand te nemen van de "eeuwigdurende domheid".

 82. klaphek 15 december 2009 om 14:10

  Speciaal voor Aad. Geeft een stukje van de video weerhttp://www.geenstijl.nl/archives/images/GTEMPS.html
  Over de wetenschappelijke concensus:http://www.copenhagenclimatechallenge.org/index.php?option=com_content&view=frontpage&Itemid=1

 83. Gus 15 december 2009 om 15:21

  Interessant stuk, ik had er al eens iets van gezien op Nat. Geographic.
  Altijd goed als mensen zich er mee bezig houden.

 84. katja 15 december 2009 om 16:07

  Ja, ik ben een scepticus!
  Milieu bewust, maar het moet niet te dol worden. Mensen beschermen tegen de gevolgen van verandering, maar niet iedereen de schuld geven en/of bang maken.
  Wie roepen ook al weer het hards, wat bv de Islam betreft, dat angst een slechte raadgever is? Nou, wat gij niet wilt dat u geschiedt, doe dat dan ook een ander niet. Of heeft de Overheid het alleenrecht om angst te zaaien?
  Ik ben een aanhangster van o.a Simon Kroonenberg. Volgens sommigen zit ie fout, maar goed, de wereld is verdeeld, dat zie ik ook wel.
  Al die aannames zijn gebaseerd op metingen die nog maar net 3 a 4 generaties geleden pas goed begonnen zijn, en in vergelijking met het bestaan van de aarde is dat paenuts. Die belangrijke meneer is na die hackerij toch niet voor niets op non actief gesteld?
  De dynosaurieers zijn ook zomaar van de aarde verdwenen, toch? Toen bestonden wij met onze technologie nog niet. Ra ra hoe kan dat?
  Als ik zie dat lui, met 1, 2 a 3 auto’s, zwembad, talrijke vliegreizen etc etc een energie-rekening hebben van het bedrag waar ik HELEMAAL van rond moet komen, schijt ik op al die bangmakerij en schuldafschuiverij. Want IK, en ws jullie allemaal hierop de site, gaan wel de meerkosten van die energie betalen waar zij nu in Kopenhagen afspraken over maken. Zoveel, tot we uiteindelijk allemaal naar de voedselbank moeten.
  De klimaattop is een verkapte ontwikkelings-top.
  Wat zijn we (medisch) barmhartig geweest in Afrika ed. We kunnen er maar niet genoeg van krijgen. Nu zitten we met de brokken. Want mensen inleven houden is EEN ding, verdere infrastructuur voor een goede voortgang kennelijk een heel ander ding. Dat zijn ze vergeten. Zo blijven ze nog 100 jaar hun hand ophouden.
  Moyo heeft gelijk:
  Onwikkelingshulp is geld geven van arme mensen uit rijke landen aan rijke mensen uit arme landen. Maar oh, wat voelen wij ons goed. Kijk eens (om) naar je directe naaste, dan zie je dat er dicht bijhuis meer dan genoeg te doen valt.

 85. Aad Verbaast 15 december 2009 om 16:38

  @Coby:
  die documentaire staat er zeker nog een tijd op. Als je ooit eens een verloren moment hebt, dan kijken!
  Ben je meteen ‘specialist’. :-))
  Rest: allemaal politiek!!
  @Gus: dank alweer.
  Zou zomaar kunnen dat Nat. Geogr. dat ook eens heeft uitgezonden. Of iets met fragmenten daaruit. Dat doen ze ook wel eens.

 86. Aad Verbaast 15 december 2009 om 16:53

  @Klaphek:
  dank voor je links.
  Met name de eerste vind ik interessant. Ik ben al veel langer op zoek naar een duidelijke tijdslijn t de variaties in temperatuur, waterniveaus etc CO2 etc.. Dit begint in de buurt te komen.
  Ik heb wel eerder al een tijdslijn laten zien in een eerder blog van mij:http://www.vkblog.nl/bericht/233959/Klimaatvluchtelingen_zijn_we_altijd_al_geweest.
  "Klimaatvluchtelingen zijn we altijd al geweest."
  De tweede link: interessante brief.
  Kern van het betoog voorzover ik dat begrijp is niet zozeer dat ontkend wordt welke verschijnselen er allemaal zichbaar zijn die met klimaatverschuiving te maken hebben. Maar dat in twijfel getrokken wordt (‘waar blijven de bewijzen’) dat het door menselijke activiteiten te maken heeft.
  Tja, lijkt me allemaal niet zo moeilijk. Het is toch bekend (veronderstel ik) hoeveel CO2 menselijke activiteiten de atmosfeer in pompen? Wat vervolgens weer vergeleken kan worden met de natuurlijke productie van CO2. Maar ja, ik ben geen wetenschapper. Zeker niet op dit gebied.
  En ik ga al helemaal niet even in de jury zitten of al die duizenden wetenschappers hun werk wel of niet goed hebben gedaan..
  Kan jij dat wel?

 87. Aad Verbaast 15 december 2009 om 16:55

  @Jan:
  Krachtige reactie van je daar bij Joke.
  Op veel punten kan ik je gelijk geven. Zeker in de algemene tendens en de eindconclusies 😉

 88. Aad Verbaast 15 december 2009 om 17:03

  @Katja:
  == Of heeft de Overheid het alleenrecht om angst te zaaien? ==
  Niemand heeft een alleenrecht om angst te zaaien. Helemaal gelijk.
  Angst zaaien is wel vaak een instrument wat wordt gebruikt om makkelijker dingen door te drukken die regeringen goed te pas komen.
  De Amerikaanse standaard doctrine zou ik zeggen.
  Osama Bin Laden, Al Qaida, World Wide terror, Koude Oorlog, Communisme, etc. etc.
  Het gekke is dat de kiezers (en wij als ‘vrienden’) er nog achteraan lopen ook nog.
  Het gekke is dat op het gebied van klimaat er geen regering is die ‘angst’ wil zaaien over dit meest angstaanjagende onderwerp, inclusief de vooruitzichten dat iedereen op zijn vingers kan natellen dat de grondstofen aan het opraken zijn, en we over 40 jaar met anderhalf keer zoveel mensen (die allemaal groei willen) op een nu al haast uitgeputte planeet moeten wonen…
  Uiterst merkwaardig toch? Heb jij daar een verklaring voor??

 89. klaphek 15 december 2009 om 17:33

  @Aad Verbaast,
  Ik kom een heel eind. Het helpt natuurlijk als je beseft dat wetenschappers gewone mensen zijn en als je de tijd neemt om te lezen wat er te lezen valt:http://mclean.ch/climate/IPCC.htm
  Over die duizenden wetenschappers. let maar even niet op de site:http://www.geenstijl.nl/archives/images/IPCC_numbers.pdf
  p.s. het beste intellectuele talent zit tegenwoordig in de financiele sector, en moet je zien wat voor een bende die er van hebben gemaakt.

 90. Aad Verbaast 15 december 2009 om 17:55

  @Klaphek.
  Ik heb je links bekeken. Dank.
  Natuurlijk niet alle links (zie eerste) daarin weer gelezen. Waarom zou ik?
  Ik ken (en nu nog beter dankzij jou) de lobby die er alles aan doet om een hoax aan te tonen.
  Maar ik hoef geen ‘rocket scientist’ te zijn om te zien wat er op deze aardbol gebeurt. En waar we aan vastlopen als mensheid, tenzij er drastische maatregelen genomen worden.
  De politiek durf deze beslissingen niet te nemen. Logisch. Het maakt je niet populair als je mensen gaat vertellen dat een stuk van hun verworvenheden zullen verminderen.
  Politici kijken gemiddeld niet erder dan hun neus lang is. De gemiddelde burger ook niet. Dat schept een band 😉
  Maar even een wedervraag aan je:
  Bevestig of ontken je dat er serieuze veranderingen in het klimaat optreden gedurende de laatste zeg 20 jaar? Of 50 jaar, ook goed..
  Ik wacht je antwoord even af, daarna de volgende vraag.

 91. klaphek 15 december 2009 om 18:31

  @Aad Verbaast,
  Het klimaat verandert continue. Hoe langer je tijdshorizon, hoe grilliger het is. Als ik de wetenschappers moet geloven is de temperatuur de 10 jaar vrij stabiel tot dalend.
  Je kan een paard naar het water leiden, maar je kan het niet dwingen om te drinken.

 92. Aad Verbaast 15 december 2009 om 18:56

  @Klaphek:
  = = Hoe langer je tijdshorizon, hoe grilliger het is. ==
  Eens.
  == Als ik de wetenschappers moet geloven is de temperatuur de 10 jaar vrij stabiel tot dalend. ==
  Dat is dan wel een heel selecte groep.
  En: Is dat je antwoord op mijn vraag van 17:55?

 93. klaphek 15 december 2009 om 19:17

  @Aad Verbaast,
  Dat is geen selecte groep. Dat zijn gewoon de gepubliceerde
  cijfers:http://www.vkblog.nl/blog/6752/Klimaathype
  Dat was mijn antwoord

 94. katja 15 december 2009 om 19:19

  Planeet uitgeput? Wie heeft dat overzicht? Hoor je daarom steeds op de radio dat het klimaat gekeerd moet worden, terwijl een kind weet dat het klimaat doet wat het doet, al een miljoen jaar langer dan dat wij uberhaupt bestaan en wij alleen zorg kunnen dragen er zo zuinig mogelijk mee om te gaan?
  Verder vind ik dat de overheid WELDEGELIJK angst zaait. Heb je het filmpje niet gezien dat Cramer liet zien bij P & W? Dat meiske, hangend aan een tak van een boom boven hoog stromend water, een katastrofe verbeeldend? Ik heb het verder nog niet weer gezien, maar als dit een reclamefilmpje gaat worden om op te roepen tot weet ik wat om het klimaat te REDDEN! Dan vind ik dat ten zeer angstaanjagend en hoogmoedig bovendien, alsof wij God zelf zijn. Moeders, leg dat maar eens uit aan je kinderen en maar hopen dat ze geen nachtmerries krijgen!

 95. Aad Verbaast 15 december 2009 om 19:56

  @Klaphek.
  Ik ken zijn blogs..
  Maar als de temperatuur dan volgens jou stabiel blijft of zelfs daalt, hoe verklaar je dan bijvoorbeeld de flink smeltende gletsjers van Alaska, tot Zwitserland, tot de Himalaya?
  De Aletsgletsjer (bekend?) ligt 150 meter lager dan tientallen jaren geleden. Daalt met 5-10 meter per jaar..
  Toch niet omdat het vriespunt van water wereldwijd spontaan is gestegen?

 96. Aad Verbaast 15 december 2009 om 20:05

  @Katja:
  dat was inderdaad geen sterk filmpje. Eens.
  Maar als er angst gezaaid zou worden, dan zou er angst zijn.
  Goedgelovigheid richting dit soort mensen is immers volksziekte nummer 1. Terwijl er toch al ruim bewezen is dat er vele leugens door hen verspreid worden..
  Ik constateer slechts dat er met fooien gewekt wordt om het volk te laten zien dat ze best wel milieubewust zijn.
  Fooien.
  Want aan oorlogen worden makkelijk 1000 miljard dollar uitgegeven (door één land alleen al- zie costofwar.com) om de olie te verzekeren.
  De westerse wereld geeft gezamenlijk 6000 miljard dollar uit om de eigen economieën weer te laten groeien (ons in de afgrond voerend), en dan mogen we straks horen hoeveel ze bereid zijn om "de wereld van de ondergang te redden." Geen 100-en miljarden…
  Fooien en mooie woorden. Zand in de ogen strooiend.
  Ik garandeer je het.
  Ik vind het schandalig. Er wordt gesusd. Pappen en nathouden.
  Waarom legde ik je al uit.

 97. klaphek 15 december 2009 om 20:55

  Beste Aad,
  Gister, laatste ijstijd, lag over Nederland een laag ijs. dat was een gletsjer. Op enig moment warmde het klimaat op en smolt die gletsjer. Alle gletsjers zijn toen begonnen weg smelten en dat proces gaat ook vandaag de dag nog door. Het is geen lineair proces. Soms groeien ze weer even en dan krimpen ze weer. Het zijn net de borsten Georgina.

 98. Aad Verbaast 15 december 2009 om 21:19

  @Klaphek.
  Jij denkt dat dit nog een proces is wat 20.000 jaar geleden is ingezet?
  Bijzondere gedachte van je.
  Met de snelheid waarmee het gaat, mag jij uitrekenen hoe hoog die gletsjer geweest moet zijn.
  Die borsten van Georgina is een mager voorbeeld. Die wisselen ook slechts van vorm door kunstmatig ingrijpen..
  BTW: Olie raakt ook nooit op?

 99. Islomaan 15 december 2009 om 21:27

  Ik ben de 100e reageerder en daar heb ik op gewacht.
  Het is overigens Krakatau en niet Krakatoe (kleinigheidje)

 100. Smokey 15 december 2009 om 21:52

  @Aad, vanmorgen had ik gereageerd op dit blog, maar ik kan m`n reactie niet meer terugvinden. Ik heb niet geverifieerd of m`n reactie geplaatst was, dacht ik. Heb nog gezocht of ik deze abusievelijk bij een voorgaand blog van je geplaatst had. Opnieuw dus, al herinner ik me niet meer goed wat ik geschreven had.
  De meningen zijn verdeeld bij de wetenschap: volgens de ene visie vindt dat er global warming plaatsvindt terwijl de andere opteert voor global dimming. Beide zijn naast elkaar een feit…
  Er zijn ook vervuilde plekken in diverse gradaties over heel de aardbol verspreid en daarnaast bestaan er zelfs nog schone gebieden. Micro- macro…..
  Ik denk persoonlijk dat niet de consument maar de industrie de grootste luchtvervuiler is en dat de consument de schuld in de schoenen wordt geschoven. Natuurlijk opdat er dan weer wat te halen c.q. te betalen valt. Ik zou eerder denken aan global warming als natuurverschijnsel dan als een door de mens veroorzaakt broeikaseffect.
  Maar ik geloof wel degelijk dat we met z`n allen op deze werweld gas moeten terugnemen en het vervuilen op diverse terreinen een halt moeten toeroepen. Het ene gebied meer dan het andere.
  Ik vind het van den zotte dat de zonneenergie er pas over decennia komt, terwijl er haast geboden is.
  We zouden gratis energie kunnen hebben en het teveel wat er gesproduceerd wordt via de individuele zonnepanelen kunnen laten afvloeien naar het energiebedrijf. En waarom gebeurt dat niet? Moeten er eerst nog grote zakken worden gevuld?

 101. klaphek 15 december 2009 om 21:57

  @Aad Verbaast,
  De laatste ijstijd is +/- 11500 jaar geleden. Sindsdien zijn de gletsjers aan het terugtrekken. Ik schreef echter ook dat het geen lineair proces is. Afhankelijk van aangroei door neerslag van sneeuw en afname door smelt groeien of nemen de gletsjers af. Netto is er over de gehele periode gezien sprake van een afname.
  Of de olie een keer opraakt? Geen idee. De vraag is wat er eerst komt. De uitputting van de voorraden of een vervangende energiebron. Met name de arabieren zijn druk bezig met die vraag.

 102. De commentator 15 december 2009 om 21:57

  Wat jullie hier schrijven is een grote verwarring, de crux is nog steeds dat de Natuur zijn eigen voorkeur heeft, en altijd zal hebben.
  Velen maken zich druk over de laagwaardige energie, daar is maar een antwoord voor, zo weinig mogelijk gebruiken.en zoveel mogelijk onttrekken van de zonnewarmte.
  De hoogwaardige energie is 100 x zo belangrijk en ook daar zijn we volkomen afhankelijk van de natuur, het is net of voedsel geen hoogwaardige energie is, of kleding geen hoogwaardige energie is, of opbouwstoffen geen hoogwaardige energie zijn of een netwerk of infrastructuur geen hoogwaardige energie zijn.
  Cruciaal is daarbij het product koolstof, koolstof is bepalend voor de kwaliteit, de sterkte, de vastheid, het vormend vermogen van ieder produkt.
  We zijn altijd in competitie met elkaar om het koolstof. Het koolstof bepaald of er hout, twijgen of gras groeit. Een natuur zonder koolstof degenereert tot niets!
  Een mens kan niet zonder koolstof, het lichaam van mens en dier bevat zo ongeveer 12 kg koolstof.
  Het klimaat drama is er niet door de uitstoot van kooldioxide maar door dat wij in de competitie zijn met de natuur, en de natuur altijd wint.
  Het is gewoon heel gemakkelijk, wij kunnen niet zonder de nieuwe koolstof plof uit de natuur, vulkanen zijn een deel van die natuur,
  De mens is mijnbouwer geworden omdat hij allerlei hoogwaardige produkten te kort kwam, en het koolstof reservoir neemt nog steeds af. ( Het IPCC rekent de erosie niet mee)
  De hele wereldbevolking brult maar wat , en weet nergens wat van, ze brullen over uitstoot, het gaat hoogtijd worden dat ze gaan brullen over erosie waardoor er enorme voorraden koolstof verdwijnen onder sedimenten en voor miljarden jaren onbereikbaar worden en niet meer meedoen aan de koolstof kringloop.
  In 2012 slaat het klimaat om en in 2014 zitten we op minder dan 120 ppm koolstof per cub in atmosfeer, in 2014 zal men niet anders als benzine auto`s willen zien rijden en kolen gestookte centrales willen hebben. Dan pas weet men wat erosie en de grote koolstof kringloop is. In de natuur keert de wal het schip.

 103. Aad Verbaast 15 december 2009 om 21:58

  @Islomaan:
  Scheepsrecht? Als Islomaan moet je dit onderwerp totch wel aanspreken. Als vulkaanwatcher nog meer!
  Je tip: Krakatoe wordt volgens mij ook gebruikt.. Even zoeken..http://www.enotes.com/history-fact-finder/natural-man-made-disasters/what-were-deadliest-volcanic-eruptions-history
  "In late August 1883, an eruption at Krakatau (also spelled Krakatoe) claimed 36,417 lives".
  Zal ik het laten staan?

 104. Islomaan 15 december 2009 om 22:05

  Ik capituleer onmiddellijk voor je speurzin.
  Ik ben even op een andere site bezig, zoals je aan mijn avatar ziet.

 105. Aad Verbaast 15 december 2009 om 22:06

  @Smokey:
  Ik verwijder echt nooit wat. Dat weeet je, dus zal er wel wat mis zijn gegaan. Gebeurt mij ook wel eens.
  Het is niet het een of het ander. Ik denk te weten dat wetenschappers inmiddels beide effecten hebben geaccepteerd. Dat lijkt me ook wel noodzakelijk.
  Om eerlijk te zijn zou ik niet weten wat de verhouding is tussen wat burgers vervuilen en de industrie.
  Lijkt me ook moeilijk. Veel van wat je koopt en verbruikt wordt weer ergens geproduceerd.
  == En waarom gebeurt dat niet? Moeten er eerst nog grote zakken worden gevuld? ==
  Dat kon zomaar eens waar zijn.
  Ik verwijs even naar de cartoon in onderstaande link. ;-))
  Ik had deze haast gebruikt in deze blog..http://isiria.wordpress.com/2009/04/12/geoengineering-obama-administrations-global-dimming-plans-are-dangeorus/

 106. De commentator 15 december 2009 om 22:08

  Het is toch wel bijzonder, zoveel frater`s, kapelaan`s, en bisschoppen, en dan maar blijven beweren dat ze iets weten, ik moet nu een heel nieuw sjapieter aan gaan snijden.
  De reden is dat de huidige mensheid niet in staat is van de fantasie los te komen, geleid door de empirische wetenschap denkt men dat men zelf zijn grenzen mag stellen.
  De grenzen zijn er niet omdat men nog steeds niets wil waarmaken, populariseren, en valideren. Zodra men Richard Feynman had gelezen, begon men met het volgende verhaal, de snaren-theorie werd uitgevonden, mooi toch wat Richard had uitgevonden en getekend. Alleen zo is met de Huidige "fantasie manier" te reageren op de briljante wiskundige modellen van Richard Feynman. Zodra men uitgaat van de wijsheden van Henk Tennekes dan zijn de grenzen wel degelijk bepaald, immers Mijn leermeester zegt, als je veronderstelt dat het denken geen raadsels meer heeft, dan moffel je één van de belangrijkste mysteries onder de tafel. Van het bewustwordingsproces zie je het topje van de ijsberg. Je ontdekt soms stukjes logica, soms kan je een stukje begrijpen van de achtergronden van de manier waarop je reageert. Er is echter geen sprake van dat je jezelf volledig kunt begrijpen. Als ik volledig wil begrijpen hoe mijn hersens werken, kan ik dat alleen maar doen met deze zelfde hersens. Dat is een hond die in zijn eigen staart bijt. Er is een beperking in de kenbaarheid van de natuur, zowel in mijn eigen natuur als in de natuur buiten."
  Om los te komen van de fantasie moet je de richting vinden naar het eigenlijke/het ware ( in de zin van Schopenhauer ), praktisch betekent dit doodgewoon dat ook dit verhaal van Henk staat als een huis; ….
  De wetten van Newton zijn geweldig nuttig. Ze ondersteunen het denk- en rekenwerk aan veranderingen van bewegingstoestanden op een doeltreffende manier. Hun abstractieniveau is echter een hinderlijk struikelblok voor iedereen die voor het eerst met ze kennismaakt. Daarom zouden natuurkundeleraren veel meer aandacht moeten besteden aan concrete krachten die aansluiten bij de alledaagse ervaringswereld. De achteloosheid waarmee zij de zwaartekracht als voorbeeld gebruiken doet geen recht aan de meest ondoorgrondelijke kracht in de kosmos.
  Inzicht in en ervaring met de wetten van Newton kan veel beter worden opgebouwd aan de hand van een reeks concrete voorbeelden waarin krachten worden opgewekt door bewegingsveranderingen: de weerstand van fietsers, schaatsers, auto’s en schepen, de draagkracht van vleugels, de stuwkracht van straalmotoren, de reactiekracht op brandweerslangen en een oneindige lijst van andere voorbeelden. Zo wordt ook het misleidende en volstrekt onnodige onderscheid tussen ‘fundamentele’ en andere krachten vanzelf weggemasseerd. De praktijk van de natuurwetenschappen wordt bepaald door haar veelzijdigheid. Waarom zou het geloof in een klein aantal fundamentele krachten moeten worden aangewakkerd? Waarom het geloof in theorie aanwakkeren, stelletje oenen.

 107. Aad Verbaast 15 december 2009 om 22:09

  @Klaphek:
  Verwoestijning is ook zo’n langdurig proces en gaat de laatste tijd ook niet steeds sneller..?
  Ik kan het misschien nog breder stellen: die 6 miljard mensen op deze planeet hebben geen enkele invloed op wat er met de planeet gebeurt? Is dat je punt?
  Olie vs andere oplossingen: ze zijn er wel, maar de politici willen er niet aan. Hoe komt dat?

 108. Aad Verbaast 15 december 2009 om 22:14

  @De Commentator:
  Kan het zijn dat dit lange commentaar per ongeluk uit je "paste" beweging met je muis is ontstaan, en op de verkeerde blog ook nog?
  @Islomaan:
  == Ik ben even op een andere site bezig, zoals je aan mijn avatar ziet. ==
  Ik ken je alter ego’s hier op het blog (denk ik tenminste… :-))
  == Ik capituleer onmiddellijk voor je speurzin. ==
  Een interesse/hobby die we delen, denk ik.

 109. De commentator 15 december 2009 om 22:55

  Neen Meneer Aad, ik meen het wel degelijk. Ik zou dat knettergekke gewauwel van je maar eens thuis laten want het lost niets op. De hele mensheid is elkaar aan het ophitsen.
  Vroeger schoten met ijzer en lood en iets boven Mach 1
  Tegenwoordig schieten ze met Mach 4 en metalen van hoge dichtheid zoals Detrium, iedere soldaat op het slagveld word er ziek van.
  Dus mijn conclusie is : …. Hou op met dat ophitsen, iemand dat blijft doen is debiel tussen zijn oren!
  Je leest veel, maar slecht, en het is allemaal nog wartaal ook!

 110. Aad Verbaast 15 december 2009 om 23:03

  @Klaphek:
  Ik lees veel, maar zeker niet alles natuurlijk. Dat zul jij ook niet doen. Daar is een mensenleven te kort voor, of te weinig uren in een dag.
  Wel een bijzonder interessante link overigens. Ik ga die zekr nog wel eens gebruiken.
  Over Darfur schref ik al meerdere malen. Niet als klimaatoorlog. Er speelt veel meer, wat indirect zeker met climaat te maken heeft. Maar zeker ook heel andere factoren. Ik kan je de links nog wel even als je daar interesse voor hebt.
  Ook de referentie naar wateroorlogen is interessant. Ik heb nog een blog over wateroorlogen in voorbereiding. Daar kun je dan met deze link ook op reageren :-))
  Verwoestijning: daar ga ik ook nog over schrijven. Nu materiaal aan het verzamelen.
  Ik heb er trouwens al eens een blog over geschreven. Alweer een tijdje geleden.
  Het artikel overigens in de NRC staat in de groep: opinie.
  Ik accepteer onmiddellijk dat het een feit is dat er meerdere opinies zijn. Maar goed ook overigens.
  Genoeg werk aan de winkel dus.
  Altijd bijzonder om de pleidooien te zien van mensen die maar volhouden dat er niets aan de hand is…
  Jij lijkt daar ook bij te horen, of ‘lees’ ik dat verkeerd?

 111. Aad Verbaast 15 december 2009 om 23:07

  @de Commentator:
  == Tegenwoordig schieten ze met Mach 4 en metalen van hoge dichtheid zoals Detrium, iedere soldaat op het slagveld word er ziek van. ==
  Kun jij me uitleggen wat dit met dit onderwerp te maken heeft?
  Ook een vraag die (gezien je opmerking dat het we degelijk hier thuishoorde) ik stel ten aanzien van je vorige reactie. Ik ben benieuwd.
  == knettergek gewauwel == op die uitspraak ga ik verder maar niet in. Aan jou.

 112. klaphek 15 december 2009 om 23:48

  @Aad Verbaast,
  Er is altijd iets aan de hand. Wat dat betreft is het business as usual.

 113. Aad Verbaast 15 december 2009 om 23:53

  @Klaphek, daar heb je dan wel weer gelijk in.
  Never a dull moment.
  Zelfs je opmerking "business as usual" past uitstekend bij het thema van dit blog. Misschien bedoelen we dat op een andere manier. Maar toch. Die kunnen we er rustig inhouden.

 114. De commentator 16 december 2009 om 08:40

  Je kletst als een kip zonder kop over van alles en nog wat, iets waarmaken populariseren en valideren is er nog steeds niet bij. Nu bestaat alles in menselijke ogen met zijn tegendeel, links en rechts hoog/laag, binnen/buiten, warm/koud, wat je wauwelt is allemaal niet zo moeilijk, het hitst alleen maar op.
  JOU GEEST IS UIT DE FLES, EN JE BENT NIET EENS MEER IN STAAT HEM TERUG TE HALEN

 115. De commentator 16 december 2009 om 08:47

  http://www.volkskrant.nl/achtergrond/wetenschap/klimaatverandering/
  Er zijn kennelijk mensen die dat nog veel beter kunnen, de Kopenhagentop is een voorbeeld van ophitserij

 116. Aad Verbaast 16 december 2009 om 09:01

  @De commentator.
  Dank voor de link.
  Kun jij mij uitleggen waarom jij niet "kletst als een kip zonder kop"?
  Zeker als je valideren zo hoog in het vaandel hebt staan blijkbaar.

 117. Smokey 16 december 2009 om 09:55

  @Aad, zojuist in nieuw blog. Verbazingwekkend? Eigenlijk niet eens, na alle inleiding en inwijding.http://www.vkblog.nl/bericht/291856/KRITISCHE_JOURNALIST_AFGEVOERD_IN_KOPENHAGEN%21

 118. Smokey 16 december 2009 om 10:04

  Aad, ik bedoelde niet dat jij iets verwijderd had. En ik weet ook zeker dat jij nooit zulks doet. Laat ik dat even rechtzetten. Wat ik bedoelde was, dat ìk niet meer had omgekeken of mijn reactie daadwerkelijk geplaatst was. Blijkbaar weer eens weggefloept.
  Tegenwoordig kopieer ik eerst ( als ik er tenminste aan denk..) en als de reactie plotsklaps verdwijnt kan ik nog op "paste" drukken.
  En die cartoon( via de link die je me in je commentaar gaf) is de moeite van het plaatsen meer dan waard!!!!
  Dank !

 119. Jan Bouma 16 december 2009 om 10:23

  @Aad… Laat maar even inzake die "commentator" want die bedien ik wel even met het JUISTE
  commentaar…!
  ==
  Jan Bouma 16-12-2009 10:11
  Voor vandaag: zie hieronder.
  Voor de samenhang zie @Joke Mizée.
  ==
  Jan Bouma 16-12-2009 10:07
  NOU DAT LAAT IK OOK ONVERANDERD EN GEWOON OOK HETZELFDE…!!!
  == Bovendien weiger je toe te lichten waarom je die keuzes zo maakt – immers, het model is ook denkbaar met behoud van democratische verworvenheden.==
  Ik doe niks met het model en de democratische verwordenheden. ik schaf geen partij af; ik schrijf niks voor WAT voor partij men kiest zolang dat een democratische partij is… ALLEEN IN MIJN MODEL GAAT DE DEMOCRATIE NU EINDELIJK EENS……… E C H T………. FUNCTIONEREN.
  1) Je kunt niet lezen
  2) Je bent uitermate dom
  maar vanwege die domheid van je hou ik ermee op.
  En je snapt nog steeds niet de SAMENHANG tussen jouw niet goed functionerende "democratie" en mijn voorgestelde VERBETERINGEN die de democratie w e l goed laat functioneren!!!!!
  Je bent ongelooflijk dom!
  Want al je veronderstelde omissies in mijn systeem BESTAAN NIET!
  De democratie kan alleen maar goed gaan functioneren met mijn verbeteringen: zie VRAGENLIJST.
  Je bent ongelooflijk dom. En daarom hou ik ermee op met je. Een stoel is nog slimmer.
  Ook je overige verhaal deugt evenmin. Dat ik…:
  ==Dankzij je weigering het economische systeem op de schop te nemen – waarin je je conservatiever ..etc=
  WANT DAT DOE IK WEL!!!!!!! Maar ook hier is het weer je domheid waardoor je dat niet snapt of je
  leest gewoon niet wat er staat.
  En dus is je laatste quote…;
  == Wat mij het meest stoort aan jou is dat je niet bereid bent ook maar een druppel water bij de wijn te doen t.a.v. alleszins redelijke vorm-eisen, waarmee je je in meerdere opzichten geen vriend van de democratie toont. Ik geef je dan ook meer kans bij lieden die dat principe niet bijster hoog in het vaandel dragen. (Over kind en badwater gesproken….) ==
  OOK COMPLEET ONTERECHT.
  Ik v e r b e t e r de effectiviteit van de democratie maar je bent te dom om het te snappen.
  Misschien zijn er moedige wetenschappers die eindelijk eens hun heilige huisjes durven te verlaten en mij gelijk geven. "Off the record" durft men dat wel. Wat een laf zooitje.
  En over ‘Kopenhagen’ nog dit…: "Men zou wensen dat men daar net als ik ‘out of the box’ zou kunnen denken!" Want de waanzin die daar bepleit wordt….
  Mijn voorstellen betekenen geen chaos, geen martial law (door een totale ineenstorting van alle wereldeconomieën) MAAR PRAKTIJKGERICHTE OPLOSSINGEN.
  Alleen men is er te dom voor of de kortetermijnbelangetjes verhinderen mijn gelijk.
  Ik hou ermee op om nog langer m’n bloed zweet en tranen te verspillen aan het laffe domme zooitje.
  Ik zet dit comment even over naar mijn blog. Want daar wordt meegelezen door dat laffe zooitje.
  Groet! JB
  ==
  Allen prettige dag vandaag en alle dagen erna.
  Dat wens ik ook m’n tegenstanders toe.

 120. nelus 16 december 2009 om 11:12

  @Aad: ik weet niet meer wat ik moet geloven. De ene wetenschapper zegt dit de andere zegt dat. En ze spreken elkaar allemaal tegen.
  Je moet het dus gewoon op je gevoel doen. Op wat je om je heen ziet.
  Het weekend brachten we een bank weg van 18 jaar oud. Niet meer om aan te zien. Maar oh jee, wat een afval, wat een rotzooi. En dat alleen nog maar in Groningen. En dat ook nog zonder chemicalien en wat dies meer zij. Hoe kan deze aarde zoveel rotzooi aan ? En als het al verbrand wordt wat voor stoffen komen daarbij dan vrij ? En dan praat ik nog niet eens over onze stortplaats in Afrika, waar we de meest vieze troep heenbrengen.
  Opwarming van de aarde ? Zondvloed ? Ik ben pessimistisch gestemd en geloof echt dat het afgelopen is met ons, met de dieren, met de natuur en met de aarde.
  We imploderen en zakken met zijn allen naar het binnenste in het natuurlijke crematorium
  En dat was de mensheid zal de aarde wel denken. En nu gaan we het maar eens opnieuw proberen met een creatie die mij meer verdient dat deze. Alleen zonde dat we alles met ons meetrekken.

 121. VSp 16 december 2009 om 11:49

  @Bouma
  Als je jouw opvattingen ietwat handen en voeten geeft ben ik onmiddellijk van de partij. Indien dat gebeurt ben ik echter bang dat alle goede voornemens grote moeite krijgen om hun kop boven het drijfzand te houden.
  Gewoon doormodderen in de prut, maak je geen illusies. Doe ik ook.
  Ook jij een prettige dag toegewenst.

 122. Jan Bouma 16 december 2009 om 12:31

  @VSp…WJ’tje
  Die "handen en voeten’ HEB ik gegeven door die VRAGENLIJST aan de kiezer
  voor te leggen. DE ANTWOORDEN daarop geven dan onmiddelijk het RESULTAAT
  en de VERBETERING.
  Gewoon dus bespreken – evalueren – en dan besluiten nemen.
  Ofwel volgens het wetenschappelijke traject volgen:
  these
  antithese
  synthese
  Ik heb te maken met een domme en laffe wetenschappelijke wereld.
  Ziedaar de barrière! Plus mijn stelling (die ook onverteerbaar is) voor mijn tegenstanders:
  "Dat als je veel van ’n ander overneemt er weinig van jezelf overblijft!"
  (Ik vernietig de zgn. "intelligentsia").
  Ook die conclusie wenst men niet te trekken.
  Thx anyway voor je reactie. Groet! JB
  ps
  Lees nog even in je/mijn boek de pg. 200 t/m 203 waarin ik "de politicus" aan het woord laat!

 123. Aad Verbaast 16 december 2009 om 12:33

  @Smokey:
  Ik had die blog al gelezen. Uiterst merkwaardig incident inderdaad.
  Maar ja, ik ken niet de hele context. Misschien speelde er veel meer dan ze in dat korte filmpje laten zien..
  Grappige cartoon inderdaad. Komt er misschien nog wel eens op. :-))

 124. Aad Verbaast 16 december 2009 om 12:39

  @Jan:
  Ik ga niet even reseacht werk voor je doen, maar uit mijn hoofd heb je inmiddels in dat bog bij Joke Mizee al een keer of 7 gesteld dat je nu echt voor de laatste keer daar reageert.
  En elke keer kom je er op terug. Met naar eigen zeggen een verpletterende ‘come-back’.
  Je lijkt Heintje Davids wel!!! :-))
  Positief is natuurijk wel dat ondanks de stelling van Joke ("… je niet bereid bent ook maar een druppel water bij de wijn..") je daarmee laat zien dat je heel wel in staat bent op je eigen stellingen terug te komen. Dat dan ook weer wel!!

 125. Aad Verbaast 16 december 2009 om 12:47

  @Nelus:
  "Zonder rel geen debat" (@Jan: is dit goed geciteerd?).
  Als iedereen de ogen sluit voor wat er allemaal aan de hand is, komt de goegemeente (en zeker de politiek) nooit in actie om serieus maatregelen te nemen om een totale ineenstorting van het opgebouwde kaartenhuis te voorkomen.
  Dus ik roep maar heel hard mee!
  Ter relativering: er werd ooit ook eens heel hard geroepen dat "als het zo door ging" Parijs onder anderhalve meter paardenstront zou worden bedolven.
  Dat is ook meegevallen. Er werden andere oplossingen gezocht…
  Als de nood hoog is en zo..
  Ik weet ook niet wat ik echt welen echt niet moet geloven. Ook ik ga op mijn gevoel af.
  En ik heb er geen goed gevoel over.

 126. Jan Bouma 16 december 2009 om 13:12

  @Aad…12:39
  Zie mijn comment aan @WJ’tje daaronder van 12:31 uur.
  Dat ik als ‘Heintje Davids" wel terug m o e t komen zit ‘m in het feit dat ik
  iets meer dan "Heintje Davids" investeerde. Vanaf de jaren ’70 mijn gelijk en
  miljoenen! Die spoel ik niet even door het toilet van de vergetelheid ZONDER
  mijn gram te halen nu van mijn GELIJK.
  En waarom ik dat niet krijg lees je in het comment van 12:31 uur.
  Voor het overige (wetenschappelijke) betoog van je verwijs ik je naar de
  ijzeren logica "dat de exponentiële groei niet door kan gaan tot in het oneindige".
  Zie daarvoor Dr Bartlett op youtube maar ja… hahaha.. dat kun jij weer niet wegens
  een waardeloze computer van je en je slaat mijn raadgevingen ter zake ook in de wind.
  Schaf je een Dell aan! :))

 127. De Stripman 16 december 2009 om 13:26

  @ Aad: Ik had je bijdrage aan het debat nog helemaal niet gezien. Maar er blijven nog genoeg vragen en onzekerheden over, dus…;o)

 128. bert deben 16 december 2009 om 13:31

  geheel nieuw voor mij en bijzonder leerzaam – maakt het er allemaal niet makkelijker op om dingen te begrijpen / veranderen, al helemaal niet als alles ook nog eens door zoveel anderen wordt tegengesproken, ontkent, gebagataliseerd enz … tot iedereen genoeg twijfelt en niets verandert behalve het klimaat …

 129. Jan Bouma 16 december 2009 om 13:33

  Ofwel: http://www.youtube.com/watch?v=F-QA2rkpBSY
  en dan 8 fimpjes achter elkaar.
  Het enige waarop Dr Bartlett onderuit zou kunnen gaan zijn tengevolge van het feit dat de paradigma voor
  zijn exponentiële groeimodellen niet gelden wanneer bijv. alternatieve energiebronnen
  of productiefactoren zich aandienen. Daar is geen enkel uitzicht op. Althans tot op heden
  niet. De ‘Peak Oil" wordt algemeen als juist gezien en ligt achter ons terwijl de vraag toeneemt. Bijvoorbeeld.
  De groeimodellen worden wereldwijd anderzijds wel gehanteerd – zelfs als de oplossing –
  terwijl er sprake is van een contradictie.
  Ergo:
  Domheid regeert de wereld en ze blijkt oostindisch doof.
  Het voorgaande werd door mij al gepostuleerd, en zou al geconcludeerd kunnen worden,
  toen de Club van Rome in 1972 bijeen was. De tijd die we sindsdien hebben "geconsumeerd" is tengevolge van per definitie eindigende handigheidjes en uitstel van executie. Enz. enz.

 130. Aad Verbaast 16 december 2009 om 14:00

  @De Stripman:
  We zullen het pas zeker weten als het zover is..
  Kunnen we er op wachten is de vraag.
  Gelukkig zie jjij de toekomst allemaal wat rooskleuriger in. :-))

 131. Aad Verbaast 16 december 2009 om 14:02

  @Bert Deben:
  Onthoud die term Global Dimming. En verbaas je vervolgens over het feit dat er in Kopenhagen door onze bestuurders vrijwel alleen maar over CO2 gesproken wordt..
  Er zijn immers veel en veel meer factoren die het klimaat beïnvloeden en daarmee onze eigen ‘survivalrate’ op aarde.

 132. Aad Verbaast 16 december 2009 om 14:04

  @Jan:
  er wordt achter de schermen hard gewerkt om met een splinternieuwe laptop ook jouw filmpjes weer te kunnen bekijken. Ik loop natuurlijk ver achter inmiddels 🙂
  Dat ik deze diepte investering doe om dat mogelijk te maken zal je goed doen neem ik aan!

 133. Jan Bouma 16 december 2009 om 14:09

  beter laat dan nooit… je lijkt wat op de mensheid die ook te laat de bakens gaat verzetten… maar soit! laat verder maar. heb zojuist bij @WJtje het e.e.a. ook verduidelijkt t.a.v. zijn besognes.

 134. Aad Verbaast 16 december 2009 om 14:13

  @Jan:
  Nooit te oud om iets te leren danwel iets af te leren. Dat geldt ook voor jou neem ik aan?
  Je wekt wel eens de indruk dat je enkel anderen wat wilt aanleren. Gat in de markt natuurlijk. Maar ook weer een enorme uitdaging. Hardleersheid is ook zo’n lastige ziekte.

 135. VSp 16 december 2009 om 14:15

  @bouma
  Je boek is ingepakt in een verhuisdoos en gaat mee naar Hamminkeln waar we de hele rotzooi maar weer eens opnieuw op een rijtje zetten.
  Jij met je ‘Vecht’, die mij zo dierbaar is, ik over een week ‘langs de Rijn’.
  Toch nog maar eens op die beroemde brug over de Rijn die niet in puin lag een bezoekje brengen.
  Hier valt niets meer te halen voor wat het waard is. Althans voorlopig.
  Wellicht op het dek van een reusachtige duwvaart combi, bootje, voorzien van alle comfort, vanuit de hydraulische kraan, nee, niet vanuit out-of -date ‘Davits’, in het water plompen en daarmee de Rijn afzakken, voorbij Sail Amsterdam 2010 naar de grootste grillplaats langs de Noordzee, de Hoogovens, opgekocht door Indiers die ook dikke, vette zaken doen met hun overburen.
  Die lusten er ook wel smakelijke rijstepap van.
  Te beginnen in Basel.
  Nix Ubud met al die vulkanen op een rijtje tussen Bali, Lombok…….. enzovoort.
  De ‘wetenswaardigheden’ van die omgedoopte klipper ‘Beagle’ gevolgd? Wie betaalt dat zooitje?
  Bij Lobith begint de ‘Victorie’.
  Dus niet. Alkmaar is er niets bij.
  Vanaf Lobith begint echt de smakelijke lol.
  Dan maar de Rijn afzakken, kost een habbekrats met de stroom mee. De Batavieren bleven in de Betuwe steken en hielden de rest wel voor gezien.
  ‘Appeltje/Veluwse eitje’ verhaal.
  Evolutie of slechts een tussentijds druppeltje op een gloeiende plaat, waar het onderheimse lachen volgens vele wereldwijde wetten niet is toegestaan en ijskoud die lach mag onderdrukken?
  Is er al een verkiezing geweest van de ‘beroemdste lach ter wereld’?
  @Aad, als eigenaar van dit blog, dank voor mijn aanwezigheid. Mede namens mijn nieuwe a.s. ex die als een "Mona Lisa" ook probeert het afval, het schroot, funktioneel bij elkaar te houden en af te leveren bij Corus.
  Inpakken en wegwezen.
  Voor de rest zien we wel.
  Never, forever, is never a dull moment.
  Hier hangt een collage , in olie, van Dolletje en Walhalla aan de muur, die ongekunsteld OBB in de armen vliegen en hij wanhopig roept ‘ Tom Poes, verzin een list!’.
  Obelix brave Joost in de armen vliegt en in Rommeldam op de achtergrond Dickerdack wanhopig poogt de boel te redden.
  Uniek voor een verzameling. Christie’s moet er bij komen, goud geld waard dat Socrates en de Heilige Bijbel plagiaat.
  Maria Magdalene is er niets bij met haar knipoog
  Goud waard, dat ding, MADE IN CHINA, op linnen, lichtbestendig, een bron van lachen geblazen voor slechts € 100,-., incusief verzendkosten.
  De sambal en de biiterballen van Rubio gratis erbij. Koud kunstje toch om met erfgoed om te gaan? Schilderen ze er ook nog ‘Het Meisje van Vermeer’ erbij met het hoofddoekje dan BEA niet draagt.
  Leuker bedenkbaar?

 136. Smokey 16 december 2009 om 14:31

  @Aad, "uiterst merkwaardig incident"…schrijf je ( 12.33) .
  En ook:
  "Maar ja, ik ken niet de hele context. Misschien speelde er veel meer dan ze in dat korte filmpje laten zien.."
  Daar heb je natuurlijk gelijk in, van die context… maar de vraag werd wel gesteld door die journalist…
  Wat zou volgens jou het "gunstiger"scenario in deze context kunnen zijn?
  Over het cartoon:
  "Grappige cartoon inderdaad. Komt er misschien nog wel eens op. :-)) "
  Aad, ik heb sterk het idee dat het de moeite van het plaatsen meer dan waard zal zijn.
  Veel ( de meerderheid van…?) van de lezers zijn visueel ingesteld. Me too:))) Het plaatje blijft wel hangen..temeer daar ik ooit oets dergelijks had bedacht en het ook weer wegwuifde met: |"nee, zoiets zal toch niet wáár zijn"!
  Inmiddels is er veel waar gebleken wat we in onze stoutste dromen niet konden vermoeden.
  Verder las ik de reactie van @ Nelus.
  Ik kan daar heel ver in mee gaan. Helaas……

 137. Aad Verbaast 16 december 2009 om 14:53

  @WJ-tje: geen dank, je aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld. Ook allemaal onderdeel van klimaatswijzigingen. Alle factoren dienen te worden meegenomen in de overweging of het allemaal opwarmt of juist koelte brengt.
  Misschien een suggestie voor je nu het over Corus hebt. Een gedeelte van die 150 kuub die jij aan het pakken bent, dumpen bij hen. Ze kunnen daar alles gebruiken begrijp ik om er nog wat staals van te maken. China kan er ook wat van. Graaien de gronden leeg met als motto: ijzer kan je niet met handen breken. Dus hup, de vlam in die pijp. Wat er uitkomt waait wel weer over.
  De kunst van het leven is om het simpel te maken.

 138. Aad Verbaast 16 december 2009 om 15:40

  @Smokey:
  Het plaatje is bewaard. En wie wat bewaard die heeft wat!
  Als het te pas komt, dan zal ik het zeker gebruiken. Ik schrijf vast nog wel eens over het klimaat en de vervuiling.
  Ik las net:http://www.trouw.nl/nieuws/article2941667.ece/Onderhandelingen__op_alle_fronten_vast_.html
  "Onderhandelingen op alle fronten vast".
  Dat schiet lekker op daar…

 139. Aad Verbaast 16 december 2009 om 15:54

  @Klaphek:
  Inderdaad erg leuk.
  Het grappige met cabaretiers is dat de ene groep luisteraars kunnen geniten van de satire, en de andere groep luisteraars zich kunnen herkennen in de uitspraken die ze doen.
  Ik ben het wel eens als hij zegt: "The planet will survive, the people are fucked up"..
  Nog een interessante site die ik net tegenkwam op internet, Trouw, heeft een interactieve klimaatkaart gemaakt en op internet gezet.http://kaart.trouw.nl/
  Ik ben er nog niet helemaal achter wat je er allemaal mee kunt doen.
  Ik zag al wel dat je ook een kaartlaag "verwoestijning" kunt aanklikken.
  Hadden we het daar gisteren niet over?
  Behoorlijk schrikken als je dat ziet…
  Je kunt het zelfs als een widget plaatsen.. Iets voor jou 😉

 140. Aad Verbaast 16 december 2009 om 16:43

  @allen:
  Om er maar even de vaart in te houden het laatste nieuwsbericht.http://www.nrc.nl/buitenland/article2439097.ece/Deense_voorzitter_klimaattop_weg
  "Deense voorzitter klimaattop weg".
  Daarin:
  „China en andere ontwikkelingslanden weigeren om emissiereducties door een buitenstaander te laten controleren”, zei iemand van de Amerikaanse delegatie, die niet met name genoemd wilde worden „omdat het allemaal zo gevoelig ligt”. Dan zijn Chinese beloftes niets waard, zei hij. China zou groot financieel voordeel kunnen halen uit een klimaatakkoord, als westerse bedrijven hun heil in China zoeken waar het uitstoten van broeikasgassen goedkoper is. De VS zullen daarop reageren met handelsrestricties op vervuilende producten, zei het delegatielid. China is daar fel tegen. „We blijven ons verzetten tegen elke poging om handelsbarrières op te werpen onder het mom van milieubescherming”, zei de Chinese klimaatgezant Yu Qingtai tegen persbureau Bloomberg.
  Als ontwikkelingslanden transparant zijn over hun emissiereducties, dan moeten westerse landen dat zijn over waar zij het geld vandaan halen om klimaatbeleid in arme landen te financieren, zei oud-vicepresident Al Gore gisteren in een lezing. Waar het aan schort, is onderling vertrouwen."
  Mijn gedachte:
  Business, as usual..
  What’s new?

 141. nelus 16 december 2009 om 17:39

  nou ja zeg, dat gaat dus helemaal de verkeerde kant op daar in Kopenhagen.
  Er komt dus geen vervolg op het Kyoto verdrag ?

 142. De Stripman 16 december 2009 om 17:40

  @ Aad: Die rooskleurige blik van mij is ook maar tactiek, hoor. Je kunt somber en pessimistisch zijn en als je dan gelijk krijgt kan ik me niet voorstellen dat je daar dan blij om bent. Krijg je geen gelijk dan ben je al die tijd voor niets somber geweest.
  Als je iets optimistischer bent leef je een stuk vrolijker. Als dat onterecht blijkt te zijn is dat jammer, maar dan ben je in ieder geval een tijd vrolijk geweest.
  Maar dat betekent allemaal niet dat ik vind dat we maar aan moeten klooien. Ik ben voor maatregelen, ook al weten we niet wat de toekomst brengt, de illusie dat je je best doet is ook wat waard…;o)

 143. Jan Bouma 16 december 2009 om 17:51

  Er zijn natuurlijk talloze statistieken en grafieken
  soms spreken ze elkaar tegen
  over de bevolkingsgroei is men het eens tot op zekere hoogte
  "onvoorziene omstandigheden voorbehouden"
  dat die groei niet tot na 2050 en meer dan 9,3 miljard wereldbewoners
  kan worden voortgezet met tegelijkertijd een toename in evenredigheid
  van het beslag op de grondstoffen. Zie: http://ecology.com/features/population/index.html
  Ook alweer tot op zekere hoogte… en "onvoorziene omstandigheden" voorbehouden.
  Nu heb ik die "onvoorziene omstandigheden" WEL aangeboden als oplossing.
  VERMITS de wereldpopulatie dan wel gaat samenwerken in plaats van elkaar te bestrijden.
  De eerste voorwaarde is dan dat de sociaaldarwinistische principers worden afgezworen.
  Er moet en zal dan een wereldraad moeten komen met voldoende bevoegdheden en met
  een flankerend effectief sanctionerigsbeleid.
  Met als basis het democratische fiat van ons allen.

 144. Kokopelli 16 december 2009 om 18:04

  @Aad: Weer een interessant blog. De andere kant van de global warming belicht. Dat kan mijn goedkeuring – als klimaatcriticus zijnde – wel wegdragen!
  Ik was echter even verloren geraakt in het "pluriforme" debat, vandaar mijn ietwat na-ijlende reactie 😉

 145. Aad Verbaast 16 december 2009 om 18:11

  @Nelus: wie zal het zeggen? Dat is precies het punt.
  Het is schaken op het dambord, met uiteraard allemaal eigen geheime agenda’s om ongeschonden uit deze verloren strijd te komen. Wat natuurlijk per definitie al niet kan..
  Welke ‘leider’ heeft de meeste visie en commitment?
  Van de grootste vervuilers op deze aardkloot moet ik zeggen dat China het nog het slimste speelt…
  Maar een bende is het en blijft het!!

 146. Aad Verbaast 16 december 2009 om 18:15

  @de Stripman: je geeft duidelijk het dilemma aan.
  Of je bent optimist,en dan leef je een tijdlang in ieder geval vrolijker, en misschien valt het allemaal uiteindelijk wel mee. MIsschien ook niet.
  Of je bent pessimistisch, stelt het geluk nog even uit, om dan later met alle geluk vast te stellen dat alles er veel rooskelueuriger uit ziet dan je dacht.
  Zijn we niet allemaal op zoek naar geluksbeleving, tot we er bij neervallen? 😉

 147. Aad Verbaast 16 december 2009 om 18:22

  @Jan:
  Dat is toch weer bijzonder dat je het thema: "onvoorziene omstandigheden" er bij haalt.
  MIsschien gaan toekomstige historici ooit nog eens opschrijven dat ze hetgeen ze opschrijven enkel mogelijk is geworden door de "onvoorziene omstandigheid" dat Jan Bouma’s boek een revolutie heeft veroorzaakt van gigantische proporties over de gehele aardbol. En daarmee de mensheid heeft gered van de eigen ondergang!!
  In de voetnoot staat wellicht nog ergens vermeld dat "Aad Verbaast" één van de eersten was die zonder gene schreef dat wat hem betreft die wereldraad er mocht komen..

 148. Aad Verbaast 16 december 2009 om 18:28

  @Kokopellli:
  Ik had haast de immer ronkende vredespijp al per DHL naar je toe gestuurd. Want ik ken de Koko alter ego’s (en hemzelf) toch als iemand die natuurlijk de natuur een warm hart toedraagt. "Warm" in deze met het pleidooi dat het om ons heen niet allemaal te warm zou moeten worden. Ik dacht al waar blijft hij?
  Zelfs Brontosaurus (weggevaagd door natuurlijke oorzaken, de mens was er immers nog niet) weet alles van rampspoed en ellende, maar dook niet op.
  Rest ons nog slechts de resten van ‘vreemde vogels’ van die donkere dagen?

 149. Vroems 16 december 2009 om 20:50

  Het zal mijn tijd wel duren, een geruststellende gedachte.
  Al ligt dat meer aan persoonlijke omstandigheden en niet aan de politieke leiders.
  Dat is ergens wel jammer.
  Het blijft lastig om door de hypes heen te kijken.
  Dat klimaatgedoe neem ik al een tijdje met gemengde gevoelens tot me.
  Mijn aandacht gaat nu uit naar de schaatskoorts in Nederland.
  Ik maak me zorgen.

 150. Jan Bouma 16 december 2009 om 20:54

  @Aad… 18:22
  Het is sowieso gepast om altijd rekening te houden met wat "onvoorziene omstandigheden".
  Bijv. met een niet te bestrijden nieuwe griep – laten we die de Al Qaeda-griep noemen – kan er nog wat extra poen die richting op voor de bestrijding… maar het het zou zo maar kunnen dat 90% van de totale wereldbevolking binnen 3 maanden het loodje legt. Zijn alle problemen ook opgelost. Of neem het scenario van de gen- en DNA-manipulatie zie m’n boek. Of de maan raakt uit zijn koers en stort op de Aarde! Nou! Dan heb je ook een klap waarbij zeker eenieder het loodje legt… Of… men heeft zich vergist enige miljarden jaren met het opblazen van de Zon… Is iedereen ook binnen een paar weken geroosterd; of de kalender van de Maya’s blijkt toch te kloppen. Op 20 december 2012 is er een einde. Nu ben ik nog vergeten WO III met waterstofbommen……. Overleeft ook niemand behalve nog 6 Papoea’s in Irian Jaya maar het zijn mannen en leeft er nog 1 vrouw op de Malediven maar dat weten ze niet van elkaar en dus is dat ook het einde van het menselijke soort.
  Eens effe kijken… wat hebben we nog meer? Oh ja. De "aliens van Mars"… die nemen onze planeet over…
  Wat bescheidenheid is dus gepast. Tot morgen! Gaat u allen zo dadelijk rustig slapen de Regering waakt over u! In Kopenhagen. :))

 151. Aad Verbaast 16 december 2009 om 20:57

  @Vroems: ik begrijp wat je bedoelt. Sterkte er mee. Dat wens je natuurlijk helemaal niemand toe!
  Natuurlijk maak je je zorgen.
  De rest zal je even een rotzorg zijn. Althans dat zouden mijn gedachten zijn.
  Dank voor je reactie!

 152. Aad Verbaast 16 december 2009 om 21:02

  @Jan:
  hahaha.
  Ook in het bedenken van onvoorziene omstandigheden kent je fantasie geen grenzen.
  Met "ook" bedoel ik natuurlijk relatief ten opzichte van door jou wel ‘voorziene’ omstandigheden.
  Mijn dag kan niet meer stuk.
  De wereld zit vol fantasie. Op zich wel weer mooi natuurlijk.

 153. Vroems 16 december 2009 om 22:39

  Aad,
  Wil je ophouden met sterkte wensen?
  Ja je bedoelt het goed , dat weet ik.
  Maar ik had deze reactie ook kunnen schrijven met de wetenschap van een half jaar geleden.
  Toen had ik nog het eeuwige leven.

 154. Aad Verbaast 16 december 2009 om 23:09

  @Vroems:
  Ik zal het niet meer doen Vroems.
  Ik kan natuurlijk wel een (slap?) excuus bedenken in het kader van het thema van dit blog: ik wens iedereen veel sterkte. Iedereen zal het nodig hebben. Ik ben heel benieuwd of en zo ja, wat er uit Kopenhagen voor berichten komen. Ik ben er helemaal niet gerust op.Dergelijke chaotische beelden kan ik me niet herinneren uit Kyoto (al weer een tijdje geleden) en ook niet uit Bali twee jaar geleden.
  Ook niets van terecht gekomen…

 155. klaphek 16 december 2009 om 23:55

  Tja Aad,
  Als ergens Groen boven staat, dan kun je het tegenwoordig maar beter wegklikken. Het is nu net zoiets als Wreed, of Cool. Kortom een hype-kreet.
  Maar denk nog maar even na over dat fimpje. Zo belangrijk ben jij nou ook weer niet, of ik.

 156. Vroems 16 december 2009 om 23:59

  Aad.
  Ik zette je een beetje op het verkeerde been met mijn eerste opmerking.
  En wel mooi dat je het niet meer zal doen.
  Wat kan communicatie soms eenvoudig zijn.
  Ik ben het wel met je zorgelijkheid eens maar vrees dat niet de politiek ons zal redden.
  Wel dat de modellen waar nu mee gewerkt wordt achteraf flauwekul blijken waardoor alles weer meevalt.
  Laten we dat maar hopen.

 157. Aad Verbaast 17 december 2009 om 00:18

  @Klaphek:
  Groen is al wet wat langer "in" natuurlijk. Gelukkig maar.
  Maar het wordt wel steeds serieuzer. Wat ik daarmee bedoel is dat het debat verscherpt wordt. Meer en meer mensen het niet meer gaan accepteren dat er te weinig gebeurt. Aan de andere kant de sceptici, die ook hun lobby harder gaan voeren.
  Nog maar niet te spreken over de industrie die deze trends ook allemaal ziet en er gebruik en misbruik van maakt. En zelfs een scheet die buiten bij ekaar gescharreld is nog met meerwaarde weet te verkopen.
  Ik ben ook een scepticus. Over de acties die wel beloofd worden, maar niet uitgevoerd gaan worden.
  En waarschijnlijk pleisters op stinkende wonden zullen zijn.
  Als er niets gebeurt in Kopnehagen, zal jij wel tevreden zijn denk ik zo?

 158. Aad Verbaast 17 december 2009 om 00:23

  @Vroems:
  Met computemodellen is natuurlijk in principe de uitkomst altijd hetgeen wat je er in stopt.
  Die reserve heb ik natuurlijk ook.
  Maar ik geloof wel dat er heel veel gebeurt is op dat gebied, en dat de modellen wel steeds beter worden.
  Daar heb ik toch wel bijzondere voorbeelden van gezien al.
  Ja, ik maar me ernstig zorgen. Niet zozeer omdat ik me door die modellen als dogma wil laten leiden. Maar met 9, 5 miljard mensen in 2050 (nu 6,7) hoef k geen rocket scientist te zijn om te kunnen voorspellen dat er het een en ander geheel uit de hand gaat lopen.
  Dat doet het nu al constateer ik.

 159. Vroems 17 december 2009 om 00:36

  Aad,
  Ik hoop het ook alleen maar.
  Feitelijk heb je groot gelijk met je zorg.
  Al blijft er voorbehoud.

 160. VSp 17 december 2009 om 03:41

  Hallo apestaartje @allen
  Mijn nieuwe a.s. ex was in Wit Rusland in zo’n rijdend Angela Merkel kantoording.
  En keek haar ogen uit.
  Ze vroeg of eventuele ISBR NATO troepen daar ook INGezet mochten worden en kreeg prompt een vrijgeleide naar een of andere bank in Minsk. die bereid was om die berg schroot als onderpand te nemen en een paar groene flappen tevoorschijn toverde . En, zij, als schroothandelaar de boel ondertussen doorverkocht aan de Hoogovens.
  En wonder boven wonder, ze kon zomaar ongeschonden, na een verfrissend gesprek met de onderdrukte media vertegenwoordigers aldaar, in haar rijdend kantoor, volgetankt met dubieuze diesel naar Warschwauw..
  Wit-Rusland, Bela Russia daar wil je het toch nog niet over hebben? Maar niet alleen de schroothandelaren hebben al aangeklopt in Brussel. een ‘BB-tje’. Big Business, com om raad
  WIT RUSLAND. dichterbij dan Ankara.
  WITRUSLAND is een oorlog waard omdat daar meer gebeurt dan in Irak en Afhganistan bij elkaar.
  Kietele, kietele, kietele, dames en heren van de media. Of gaan we de vraag stellen waarom PWA voor 1 dollar per hectare daar geen villa laat bouwen net over de grens van het EU gebied?
  Uit betrouwbare bron vernomen, onderhouden de Servische clans rondom Mla, Milo, Kara, De New Yorkse maffia, voormalige gedropte KGB’ers de bijkans ondoordringbare bossen aldaar.
  En ja hoor1 Als je googled loop je vast.
  Nog wat

 161. Aad Verbaast 17 december 2009 om 08:45

  @Vroems: ik zou er heel wat voor over hebben dat de zorg volstrekt ongegrond was. Maar ja die geest van me blijft hardnekkig weigeren mijn kop in het zand te steken. Da’s lastig.. 🙂

 162. Aad Verbaast 17 december 2009 om 08:48

  @VSp:
  Weer een bijzondere anecdote.
  Ik ben even kwijt of dit nou on-topic is of-topic. Of het zou moeten zijn dat die servische clans en hun hulptroepen de bossen onderhouden, om ontbossing tegen te gaan. Maar dat zul je wel niet bedoelen.
  Volgende oorlog staat op stapel in Wit Rusland?

 163. Peterus 17 december 2009 om 10:12

  Hoe meer ik lees en zie over klimaat hoe groter de hocus pocus van theorieen wordt om de boel aan elkaar te praten. Wetenschappelijk is er niks bewezen. Dat kan ook niet daarvoor is de tijd voor de data verzameling op basis van metingen veel te kort geweest.
  Daarom heeft men allerlei als dit als dat theorieen ontwikkeld op basis dan weer vooronderstellingen worden aangenomen die vervolgens aan elkaar geknoopt worden tot een eendimensionale ramp (broeikasgas en afkoeling) waarna vervolgens het politieke spel begint, de dans van de miljarden om de ook weer veronderstelde gevolgen het hoofd te bieden.
  Voorzichtig gezegd is de mensheid bezig zich op basis van louter theoretische veronderstellingen, waarbij het wetenschappelijk debat ook nog eens door voormannen in de klimatologie onmogelijk is gemaakt, dol te draaien met zijn gebrekkige kennis van het heelal en zijn eigen mens zijn.
  Kopenhagen is een circus dat meer zegt over de diepste angsten van de mens en de wereldpolitiek dan dat het ergens toe zal leiden.
  klimaatclowngroeten

 164. Jan Bouma 17 december 2009 om 11:04

  @Allen
  Als men zich blijft focussen, als wereldgemeenschap, op slechts een onderdeel
  van de totale waanzin zal dat weinig soelaas bieden.
  Voorbeeld:
  Men denkt nog steeds dat met de oude wereldopvattingen, die gebaseerd zijn op
  het sociaaldarwinistische principe, dat de sterkste zal overwinnen de zwakke. Het "wij-tegen-zij"
  denken dat een doodlopende weg is gebleken voor alle wereldbewoners.
  Dat is bijv. al gebleken door wereldwijde de financiëel-economische meltdown. (En – achteraf – het gelijk van Dr. Jan Tinbergen, econoom).
  Desondanks wordt er niet mondiaal samengewerkt en blijft men de oude modellen
  verdedigen tot in de afgrond.
  Hoe het anders kan en moet formuleerde ik ook.
  Wat een dom zooitje.

 165. Aad Verbaast 17 december 2009 om 11:38

  @Peterus:
  == Wetenschappelijk is er niks bewezen.==
  Zover zou ik niet willen gaan. Wetenschap is immers ook een these opzetten en dan kijken of de gegevens deze these (binnen de marges) gerechtvaardigd is. En vervolgens de theorieën steeds verder verfijnen op basis van nieuwe gegevens. Dat proces is nog steeds aan de gang, maar wel flink gevorderd.
  Op basis van de stand van de wetenschap mogen de poltici gaan besluiten wat ze met de beschikbare kennis mogen gaan doen.
  En gelijk heb je: dan begint het circus..
  Bij de wilde beesten af soms 😉

 166. Aad Verbaast 17 december 2009 om 11:43

  @Jan:
  In tijden van spanning (oplopend, dat kan je voorspellen) worden uit overleving de territoria afgegrendeld en op leven en dood verdedigd. Een overblijfsel van denken uit de dierenwereld.
  Klimaat, atmosfeer kent geen grenzen. Dat waait immers letterlijk met alle winden mee .
  De eenvoudige gedachte moet dus zijn: er bestaat dus alleen maar "wij".
  Dat blijkt een enorm moeilijk te verteren gedachte te zijn.
  Eerst "ikke en de rest kan stikke" is de heersende kortzichtige gedachte. Letterlijk "stikke.."
  En ja, dat is dom.

 167. Jan Bouma 17 december 2009 om 12:00

  @Aad…11:43
  Het komt zo uit dat ik met een aanhanger van de domheid nog wel in gesprek ben (@Joke Mizée) maar ik moet wel opmerken dat ze nog niet zo dom is om de discussie te staken omtrentr "de universele domheid" want in dat stadium zijn we nu aanbeland. Langzaam maar zeker manouvreer ik m’n tegenstanders vast. Ook de lokalen hier; zoals je lezen kunt.:))
  Motto als variant op de belastingdienst:
  "Stommer kunnen wij het niet maken!"
  ==
  Jan Bouma 17-12-2009 11:27
  @Allen
  Vandaag niks ter overweging? Of geen nieuws van het front?
  Jazeker wel. Voor de context leze men bij @Joke Mizée alwaar ik
  het volgende schreef:
  ==
  Jan Bouma 17-12-2009 11:22
  Je husselt weer allerlei begrippen door elkaar (en dicht die mij toe) waaronder wat verstaan zou moeten worden onder het begrip "groei". Dat zijn in ieder geval niet mijn uitgangspunten. De OMBUIGINGEN waar ik voor pleit geven een geheel andere betekenis aan "groei" en waaraan eenieder – blind als een paard, en stom als een ezel – zich aan bezondigt. Jij niet uitgezonderd.
  Ik heb nu even geen tijd; ik kom later uitgebreid erop terug.
  (ik moet hier ter plekke samen met mijn advocaat wat doen aan de vernietiging van de staatscriminelen die menen "dat de kabouters die plassen hier achter me volgestort hebben met gif en huisvuil…" Benne leuke dinge voor de mensen).
  Opmerking en voorspelling.
  Je zult zien dat dat proces als Rechtszaak van de Eeuw de geschiedenis zal ingaan
  tegelijkertijd met mijn boek. Als "De Nieuwe Max Havelaar".
  ==
  idem dus hier: tot later.

 168. VSp 17 december 2009 om 12:06

  @aad
  Belarussia is het grootste vuilnis- en kruidvat in Europa. In alle opzichten.
  Waarom willen Brussel, Parijs, Berlijn, Londen, Rome, Madrid, Oslo, Kopenhagen, Moskou, Washington daar hun handen niet aan branden? Den Haag en de ‘Waterbeheerder, een "Commandeur bij de MRO’s " laat ik maar even buiten beschouwing.
  Hoe komt dat en waarom is dat mogelijk?
  Waarom, bijvoorbeeld, wel Turkije en geen Wit-Rusland?
  Stel die vraag in alle parlementen, ook in Warschau en de hel breekt los. Ook in de landjes/staatjes langs de kust in de Noordelijke Oostzee.
  Ik noem maar een paar dwarsstraatjes op.
  Minsk aan de Dnepr, niemand wil daar zijn handen aan branden, maar het moet. Anders komt men geen stap verder.
  Een ijskoude stelling: In Belarussia bestaan nog Gulags, werkkampen, of hoe men die ook benoemen wil, waar dwangarbeid en folteringen plaatsvinden.
  Bewijs het tegendeel dat deze stelling onjuist is.
  Een gifbeker daar? Ja!
  Slikken of stikken? Ook niet nodig. De Berlijnse Muur werd ook vredelievend afgebroken.
  Nu Minsk nog, maar kost een paar centen. Desondanks hoogtijd om 9.8 miljoen mensen uit hun gijzeling te halen.
  Of dat kruidvat laten dooretteren?
  Onder het het Tsjarisme, het Papisme, het Faschimisme, het Zionisme, het Communisme, het Kapitalisme, het Islamisme, en wat voor ‘ismen’ nog meer, zijn een minstens een miljard mensen een barbaarse vroegtijdige dood gestorven.
  Ik hoorde het nog een Kmher zeggen op CNN dat de aarde vruchtbare grond nodig had om rijst te verbouwen en zonder blikken of blozen mensen tot kunstmest vermaai(l)de met zijn machinegeweer.
  Minsk…… Als je daar over straat loop overheerst de ingeboezemde angst net zoals in Noord-Korea.
  Europa 2010. Eigenlijk ben ik blij en dankbaar voor dat stelletje niet rechtstreeks gekozen assholes in Brussel.
  Dat dan wel weer.
  Je moet er toch niet aan denken dat het duo PWA % MAX er de knoet over leggen tijdens een Troonrede?
  Dat wordt onnavolgbaar schaterlachen. Dat kan niet anders. Murphy…… ILY
  Mijn voorlopige konklusie: Die nepper moet je slikken. Hard nodig om te overleven

 169. Peterus 17 december 2009 om 13:22

  Als ik een vergelijking mag maken met de medische wetenschap dan zou ik met de huidige klimatologische kennis echt niet aan een operatie van het kaliber Kopenhagen durven beginnen.
  Wat ik nog meer onverantwoord vind is dat er nu al wetenschappelijke berekeningen van het aantal doden zijn als gevolg van klimatologische rampen.
  Kopenhagen kan nooit het nationale belang van de soevereine staten doorbreken.
  Wat moet je trouwens met landen als Zimbabwe, Soedan, Saoedie Arabie, Cuba enz.?
  Als er al iest aan de hand is dan zie ik het heel somber in. Die arme klimaatwetenschappers beseffen maar half waar ze aan begonnen zijn.
  Knopenmakengroeten

 170. Aad Verbaast 17 december 2009 om 13:25

  @VSp:
  == Of dat kruidvat laten dooretteren? ==
  Op het gevaar af beschuldigd te worden van het berijden van mijn stokpaardjes:
  even goegelend op "wit-rusland + grondstoffen" kom ik tegen dat wit-rusland geen of nauwelijks grondstoffen heeft.
  Dan is de interesse voor de grote partijen in de wereld weg. Het volk mag creperen.
  Zou het veel ingewikkelder zijn?

 171. Aad Verbaast 17 december 2009 om 13:31

  @Peterus:
  Eens met je dat het altijd bron van discussie zal zijn hoeveel iets met hoeveel te maken heeft.
  Het zijn Gordiaanse knopen.
  Maar geen reden er alles aan te doen die te ontwarren.
  Daarmee is gerechtvaardigd om schattingen proberen te maken. Dan kan er ook op politiek niveau iets mee gedaan worden. Aan hen immers.
  Je vergeljk met de medische wetenshap. Ook die zit feitelijk nog in de kinderschoenen. Diagnostiek is al moeilijk. Maar loopt ver voor ten opzichte van de kennis er wat aan te doen.
  Ook daar spelen ook veel politieke keuzen overigens. Ze wel maken of niet maken zijn ook keuzen. Alles wat er tussen zit ook. Vergelijkbare processen denk ik.

 172. Aad Verbaast 17 december 2009 om 13:35

  @Ja: gisteren kondig je nog aan dat je de discussie met Jok defintief had beëindigt.
  Dat ontlokte mij het vergelijk met Heintje Davids.
  En jawel: nog geen dag later maak je alweer een come-back.
  Dat onlokt bij mij weer twee gedachten:
  1. je getuigt een flexibele geest te hebben (die constering had ik al gemaakt).
  2. zijn je stellngen nog wel te vertrouwen? Welke wel en welke niet??
  Daar mag je dan weer over nadenken.. 😉

 173. Jan Bouma 17 december 2009 om 13:56

  @Aad…13:35
  Ook een (onmogelijke) stelling van me luidt:
  "Ik gooi pas de handdoek in de ring wanneer ik dood ben!"
  Dat is – gelukkig – ("jammer" zeggen de klootzakken) nog niet het geval.
  En omdat ik je al eerder heb uitgelegd dat ik niet mijn verhaal door wat simpele
  domme tegenwerpingen onderuit wil zien gaan, ook voor een groter publiek, dan alleen
  betrokkene (Joke Mizée) schrijf ik maar weer opnieuw mijn verweer voor die anderen.
  .
  Het gezegde: "geen parels voor de zwijnen te moeten werpen" veronderstelt wel
  een classificatie van wie er de zwijnen zijn en wie niet.
  Tot slot:
  Mijn stellingen zijn houdbaar totdat ze niet houdbaar blijken door het tegenbewijs;
  maar dan wel volgens de wetenschappelijk alom geaccordeerde voorwaarden:
  these
  antithese
  synthese
  en ook dan moet ik het lafhartig stilzwijgen van al m’n criticasters aanmerken.

 174. Jan Bouma 17 december 2009 om 14:29

  @Aad
  @Allen..ter aanvulling.
  Tussentijds.
  Het welvaren en de continuïteit van de totale wereldbevolking worden beargumenteerd
  en geclaimd met de aanvaardbaar geachte leefomstandigheden van de bevoorrechten;
  "dat wil ik ook!" Een 2e auto, een 3e vakantie, een 2e of 3e (vakantie)huis, liefst een plus
  saldo van een paar miljoen op de bank..; zonodig elke dag biefstuk, champagne en kaviaar,
  een butler.. een dienstmeisje of gouvernante… en voor mij nog een paar maitresses…
  Ja, ja, ja, ik snap uw wensen!
  Als we 3/4 van de wereldbevolking schrappen… en van de resterende 1/4 de helft of meer
  daarvan tot slaaf maken.. resteert er nog zo’n 5 a 10% die alle zegeningen van de planeet
  en met al haar resources zullen (be)proeven. Dat denken ze.
  Wat gebeurt er dan?
  De elite gaat aan het fokken… De omvang ervan wordt verondersteld ook toe te nemen
  in het "algemene belang" maar dat is wel het belang van de elite die een sociaaldarwinistische ratrace voert.
  En zo raaskalt de wereld verder met ongerijmdheden en eisen die in het begin van
  de 20e eeuw nog niet te voorzien waren. In het jaar A.D. 1900 waren er ca. 2 miljard
  aanspraakmakende maar gelukkig nog domme wereldbewoners. Nu zijn dat er 6,7 miljard
  en in 2050 ca. 9,3 miljard.
  Godsammekrake! Dat worden dus ruim 7 miljard butlers en dienstmeiden en slaven…:))

 175. VSp 17 december 2009 om 15:24

  @aad laat het maar. Je schouderophalende reaktie is ook gelijkwaardig aan wat dat PWA’tje en Maxima Mamma en met hun maatjes maatjes aan hunner zijde in hun eerste troonrede gaan voordragen.
  Wit Rusland tegen Maradonha? Laat het maar. Dat was slechts een grapje. Maxima slikte toch ook XTC?
  Het kwaad is toch al geschiedt.
  Walgelijk, als je de zaken op een rijtje zet.
  Een traantje in die kerk is goud waard
  Even doordenken en schaam je niet om te kotsen
  De pijlers van het Staatsbestel en de rest in de grond stampen.
  Walgelijker kan niemand het bedenken.
  Argentinia en Belarussia opereren op de zelfde wijze.
  Het is maar waar grenzen gesteld worden.
  Niet door een flapdrol, die is slechts goed voor theater
  Want die kan Jan en Alleman ook maken
  Het enige recept:
  Opblazen die Oranje rotzooi.
  Een prachtig vuurwerk, ook in de Baai van Buenos Aires.

 176. Jan Bouma 17 december 2009 om 16:45

  @WJ’tje…15:24
  Als ik mag…
  We kunnen ook op een beschaafde democratische wijze door het volk/de kiezer
  die besluiten laten nemen waardoor jouw problemen met het "Kookhuis" en andere
  problemen OOK worden opgelost zonder een gewelddadig ingrijpen als "opblazen!"
  Dan wel even mijn VRAGENLIJST invullen.
  Dat is ook mijn antwoord aan je op het blog van @Joke Mizée…
  Dank in ieder geval dat je het volgde.
  Groet! JB

 177. Aad Verbaast 17 december 2009 om 19:36

  @VSp
  je kent me toch onderhand wel beter dan te denken dat ik over dit soort dingen mijn schouders ophaal?
  Dat is een beweging die ik nogal probeer te vermijden. Nou ja, over een enkel randverschijnsel na dan.
  ‘Gratis’ Disney kerstballen bij de C1000 bijvoorbeeld…
  Maar voor de rest? Never!!
  Om de boel nu op te letterlijk op te blazen (kookhuis bv) gaat me veel te ver. Figuurlijk iets opblazen gaat me zelfs wat ver. Ik probeer de nuchtere analyse aan te houden. Daar komt al genoeg ellende naar boven. Opgeblazen is het kookhuis zelf al. Ook een nuchtere analyse overigens zeg ik in alle bescheidenheid.

 178. Aad Verbaast 17 december 2009 om 19:39

  @Jan:
  == Dat worden dus ruim 7 miljard butlers en dienstmeiden en slaven…==
  Je vergist je wederom. Dat is nu al (op 300 miljoen na) al het geval.
  De wereld wordt bestuurd vanuit de achterkamers. Opgeteld nog geen 10.000 mensen.
  En dat zijn niet de politici. Die voeren slechts uit. Ook slaven en butlers.

 179. Jan Bouma 17 december 2009 om 20:49

  @Aad.. 19:39
  Okay! Jij bent de onbetwiste rekenaar maar ik zat in de richting!
  Je hebt gelijk met jouw rekensom. Ook om die reden zou ik als de wiedeweerga
  mijn plannen gaan ondersteunen en waardoor er mogelijk een machtsgreep
  door het nu nog domme en onwetende volk kan plaatsvinden.
  Dat de wereld anders zeker door een oligarchie zal worden overgenomen
  (of al is) is het alternatief. Pick your choice ladies and gentlemen and make up
  your mind.
  Tot morgen.

 180. Aad Verbaast 17 december 2009 om 21:26

  @Jan:
  Je weet toch dat ik redelijk kan rekenen.
  De slavernij is ook eens afgeschaft. Daar kunnen we ons aan spiegelen lijkt me.
  Hebben we ooit iets geleerd?
  P.S. Ik tik deze letters op mijn nieuwe laptop..
  Dat lukt alvast..Nog veel te doen om alles aan de praat te krijgen.
  Maar ja, dat geldt voor alles in het leven.

 181. Jan Bouma 17 december 2009 om 21:51

  @Aad 21:26
  Gefeliciteerd! Met je nieuwe laptop.
  Ik ga ervan uit dat je nu ook youtube-films kunt zien.
  Iets anders.
  Info.
  Uit m’n dossier.
  Morgen zal ik misschien de beslissing moeten nemen om wat aan "name-dropping"
  te gaan doen van m’n tegenstanders en waarmee ik in de clinch lig. Vooralsnog is dat
  het enige wapen dat ik ook in stelling kan brengen naast de dagvaarding in
  voorbereiding want ze dwingen me er toe. E.e.a. n.a.v. een gebeurtenis van vanmiddag.
  Al die (mogelijk) te noemen lieden moeten dan ook maar bij naam genoemd
  worden en aan de schandpaal genageld.
  Op de keper beschouwd is er m.i. niets DODELIJKERS voor iemands carriëre
  – juist ook die van de kopstukken – dan met hoon en meewarigheid bekeken te worden
  door de mensen tot aan hun dood.
  Men is gewaarschuwd.
  Ik ben nog steeds te goed voor deze wereld.
  (Ik zet dit comment over naar mijn blog)

 182. Aad Verbaast 17 december 2009 om 23:53

  @Jan: dank. 🙂
  Youtube is weer mogelijk!!
  Kost wat, maar dan heb je ook wat.
  Name dropping. Een oude techniek. Verder spreek je in raadselen, maar dat zal wel bij het spel horen. Ik hoor het wel, of niet natuurlijk..
  Tot morgen!!

 183. Jan Bouma 19 december 2009 om 09:04

  @Aad
  Allemachtig! Wat is het rustig hier. Ik kom zojuist virtueel bij @Joke Mizée vandaan en van m’n Vkblog.
  Het werk voor vandaag is gedaan. Maar hoe nu hier?
  Zijn die "resultaten van Kopenhagen" al bekend? Ik heb het nieuws niet gevolgd.
  De NOS wenst tegenwoordig betaling voor het nieuws.
  Enfin. Wellicht zijn er toch nog een paar conclusies voor dit "klimaatblog" te trekken?
  @
  Allen prettige dag en tot later anders zeker morgen.

 184. Jan Bouma 19 december 2009 om 09:40

  Allemachtig! Je hebt het antwoord al op je nieuwe blog staan!

 185. Aad Verbaast 19 december 2009 om 10:19

  @Jan:
  Soms ben ik sneller dan het licht.
  Daar kan Einstein nog een puntje aan zuigen 😉

 186. Aad Verbaast 19 december 2009 om 10:20

  @Allen:
  Inderdaad, Jan gaf het al aan. Het vervolg van dit blog:
  "Klimaattop = klimaatflop"http://www.vkblog.nl/bericht/292350/Klimaattop_%3D_klimaatflop.

 187. Brilmansje 20 december 2009 om 12:30

  Actueel onderwerp, ook sLIMME JUF heeft het vandaag ‘aangeraakt’.
  Maar Aadjen heeft het weer mooi onderbouwd met feitjens en wederwaardigheidjens. De juf is daar niet zo goed in, maar gelukkig hebben we Aadjen nog.
  Groetkens van Brilmansje
  (die wel even zijn mijn-naam-is-haasliedjen moet zingen voor het geval sLIMME JUF dit reactietjen bij aadjen leest).
  ♪♪♪twiedeldie twiedeldoe
  huppeldeflup piepoe
  twiedeldie twiedelda
  huppeldeflup piepa

 188. Ingrid van den Bergh 20 december 2009 om 12:35

  Zou de ambivalente houding van onze wereldlijders te verklaren zijn door de vraag of de mens wel debet is aan de opwarming van de aarde?
  Het blijft een ingewikkeld vraagstuk waarbij ik de mens soms verdenk van een behoorlijke portie arrogantie waar hij meent alle verschijnselen op deze planeet, gewenst of ongewenst, te kunnen verklaren.
  Hypocrisie ten klimaattop vind ik het dat men wél het lef heeft vast te leggen dat de temperatuur op aarde niet meer dan 2 graden mag stijgen maar daar geen bindende afspraken onder durft te leggen.

 189. Aad Verbaast 20 december 2009 om 12:41

  @Ingrid:
  == Zou de ambivalente houding van onze wereldlijders te verklaren zijn door de vraag of de mens wel debet is aan de opwarming van de aarde? ==
  Ik denk niet dat het daar mee te maken heeft. Iedereen (de landen) onderschrijft de conclusies van het IPCC.
  Iedereen onderschrijft ook dat politiek zich niet met wetenschap moet bezighouden, en enkel op basis van breed geaccepteerde conclusies uit de wetenschap beleid moet maken en politiek keuzen.
  Het heeft naar mijn mening alles te maken met
  – onwil
  – onkunde
  – bescherming van de eigen situatie
  – lokaal denken versus werelddenken
  – ikke ikke, en de rest kan stikke
  – onderling wantrouwen
  – korte termijn versus lange termijn denken. Politici eigen: binnenkort verkiezingen!! etc..
  Kortom: handen gebonden op de rug.
  Daar komt ellende van..

 190. Aad Verbaast 20 december 2009 om 12:43

  @Brilmansje:
  Groeten terug.
  Ik kom nog even langs om er eens even een stevige limmerick tegen aan te gooien!!
  Hard nodig. Niks even ‘dimmen’ 🙂

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: