Aad Verbaast

te gek voor woorden eigenlijk

Tag archief: zorgkantoor

Over zorgkantoren, PGB’s en grove nalatigheden

zorgkantoor

Aflevering 6: anekdotes uit de gezondheidszorg. Doortje Duwer heeft een PGB. En viel in de prijzen toen ze in aanmerking kwam voor een “administratieve voorcontrole”. Je bent een crimineel tot het tegendeel is bewezen. Kafka had er weer een boek over kunnen schrijven.

De Kamer was het er al snel over eens. Stas van Rijn moest die vermeende ongebreidelde fraude rond de PGB’s maar eens hard aanpakken. En zo geschiedde.

Hij gaf de zorgkantoren opdracht letterlijk en figuurlijk nog harder aan de bel te trekken bij de PGB-houders. Testen op “grove nalatigheid” dan wel “fraude”. Nou zou je denken dat een beetje boekhouder in 5 minuten kan zien of daar bij iemand sprake van zou kunnen zijn. Nee, dat pakken ze daar grondig aan. Niets wordt aan het toeval overgelaten. Een uitgebreid plan van aanpak was daar al gauw gemaakt. Goed voor de eigen werkgelegenheid met name.

Keurig had ik in januari (logische eis) de “verantwoording” over 2013 al opgestuurd. Al gewend dat je daar pas in juli (!!) bericht over krijgt viel er midden juli inderdaad een brief van het zorgkantoor op de mat.
Krijg nou wat! Betreft: “Administratief vooronderzoek.”
“In dit kader wordt u hierbij uitgenodigd mee te werken aan een administratief vooronderzoek en een huisbezoek”

Uitgenodigd? Even later wordt fijntjes meegedeeld: “Het niet meewerken aan het administratief vooronderzoek heeft wél gevolgen voor uw PGB”. Mooi zo’n “offer you cannot refuse”.

Eerst maar eens kijken wat ze dan allemaal willen weten. In het kort:
Zorgovereenkomsten, wijzigingsformulieren zorgovereenkomsten, declaratieformulieren, facturen, verantwoordingsformulieren, bankafschriften, tarievenlijst en als klap op de vuurpijl: “toelichting op de zorg.”.

“Toelichting op de zorg” (was nog nooit geëist dit op te stellen) houdt in: “een beschrijving van de doelen die u met de zorg wilt bereiken. De werkwijze/werkzaamheden van uw zorgverlener. Een opsomming van de activiteiten die u doet tijdens de begeleiding.” “..een weergave van de technieken/methoden die zijn gebruikt in de begeleiding.”
En ‘natuurlijk’: De toelichting moet door de budgethouder en zorgverlener zijn ondertekend.”

En dan hebben ze ineens haast, want dit alles moet binnen 3 weken (na dagtekening) zijn aangeleverd!

Ronkende kopieerapparaten. Vele telefoontjes en reisjes verder om die handtekeningen allemaal te verzamelen (vakantietijd..) stuurde ik al gauw een centimeter dik pakket papier op naar het zorgkantoor. 5 keer gecontroleerd of alles er in zat, ze zullen mij niet klein krijgen.

Tot mijn verrassing krijg ik eind juli al weer een brief waarin ondermeer: “Ontbrekende stukken”.
Van 2 met naam genoemde zorgverleners willen ze een “toelichting op de zorg”. Maar dat had ik toch al opgestuurd? Niet gezien daar? Of vonden ze de toelichting niet toereikend? Dat werd niet duidelijk in de brief..
Even daarover bellen? Onmogelijke missie zo bleek. Je komt niet binnen in die goed afgeschermde bunkers.
Tja, waar ga je dan op gokken? Dan maar weer opnieuw opstellen, maar dan net even anders en nog uitgebreider.
En natuurlijk weer die zorgverleners lastig vallen voor weer een handtekening.

En ze misten een volledig IBAN nummer op de zorgcontracten van 4 ZZP-ers van de thuiszorg. Nu waren die zorgcontracten al opgesteld ver voor IBAN ooit werd ingevoerd, maar dat mag de pret niet drukken.
Moet wel aangepast worden. Dat ze alle facturen, bankafschriften en bijbehorende zorgovereenkomsten al hebben zodat ze kunnen zien dat het geld niet ‘naar mijn neef’ is overgemaakt doet voor hun niet ter zake blijkbaar.

En omdat dit als een wijziging gezien wordt in de zorgcontracten “..moeten zowel de budgethouder als de zorgverlener de aangepaste pagina’s ondertekenen.”.

Kan ik weer (het is nog steeds vakantietijd) bellen en reizen om weer al die handtekeningen op te halen!

Verplicht opsturen binnen twee weken na het huisbezoek. Wat inmiddels was aangekondigd per brief.
Dag en tijd aangegeven. Half augustus. Tijd? “Tussen 1 en 5.” Duurt een uurtje maximaal, maar je mag er wel de hele middag voor thuisblijven..

Aardige man hoor die aan de keukentafel kwam. Een van mijn vragen was natuurlijk of ze die zorgplannen wel hadden gekregen gezien hun vraag daarover.
“Kunt u de papieren die ik heb opgestuurd even laten zien? Dan weten we het meteen.”
“Nee, helaas, want ik krijg dat dossier niet te zien. Ik word op pad gestuurd met een set door die boekhouders opgestelde vragen die ik aan u moet stellen.”
Inmiddels al aardig murw geworden ging ik er verder maar niet op in. “Barst dan maar los met die vragen.”

3 vragen ‘op het scherp van de snede’ hadden ze op dat zorgkantoor bedacht door gedreven puntenslijpers. Allemaal financieel. Vermeende verschillen tussen afspraken in het contract, facturen, en overmakingen.

Merkwaardig. Dan maar weer de map en de rekenmachine er bij. Gezamenlijk maar weer eens de boel opgeteld en gecontroleerd.
En wat bleek? Alle drie de keren hadden die stoethaspels daar de boel niet goed opgeteld! Klopte allemaal als een bus. Wie gooit er nou met de pet naar? Ik of het zorgkantoor?

Het bloed was inmiddels geheel onder mijn nagels vandaan gehaald. Bij vertrek van de huisbezoeker kon ik het niet nalaten te vragen of hij de indruk had of ik fraudeerde dan wel beschuldigd kon worden van “grove nalatigheid”. Ik ontlokte toch nog een schamelijke glimlach van hem.

“Een laatste vraag: wanneer krijg ik weer bericht van het zorgkantoor?”.
“Dat weet ik niet, maar reken er maar niet op dat dit voor november zal zijn.”

En weg was hij weer. Op naar de volgende. Hij en zijn collega’s hadden er zo al 8000 afgewerkt. En nog duizenden te gaan.

Moraal van dit verhaal: wie controleert eigenlijk het zorgkantoor? En wie controleert de opdrachtgever (stas en Kamer) die de zorgkantoren de vrijheid geven helemaal uit hun dak te gaan met hun zelf verkozen veel te ingewikkelde onderzoeksmethode die toch al zwaar belastte PGB-houders overmatig (en meest onnodig) zwaar belasten?

Was het niet veel slimmer (en veel goedkoper) geweest eerst maar eens om een huisbezoekje te vragen? En als daar signalen worden opgevangen van mogelijke “grove nalatigheid” en/of fraude dan maar eens om een “administratieve na-controle” te vragen?

Wie is hier nu grof nalatig?

Plaatje: http://www.srf.ch/kultur/buehne/albtraum-im-wachzustand-in-kafkas-der-prozess

N.B.: alle afleveringen uit deze serie zijn te vinden in de rechterkolom onder het kopje: “Anekdotes gezondheidszorg”.

ZIN en onzin van het PGB (+ reacties VK)


er wordt steen en been geklaagd over de zorg. geen wonder. het systeem is zo rot als een mispel. hoog tijd dat het eens fundamenteel op de schop gaat. vandaag over de absurde verschillen tussen zin en pgb. en niemand durft het ter discussie te stellen. ik wel. hoog tijd dat de kamer eens wakker wordt.
 
waar praten we over? wat kerngetallen.
640.000 mensen maken gebruik van awbz  zorg. het grootste gedeelte middels zin (zorg in natura, 500.000).  ruim 150.000 mensen extra zouden recht hebben op awbz zorg maar maken er geen gebruik van. ergens al vastgelopen in het proces om het te regelen.
 
totale awbz uitgaven: 25 miljard. het grootste gedeelte van dat geld wordt besteed aan verpleeg- en verzorging (50%) en gehandicaptenzorg (25%).
 
140.000 pgb (persoons gebonden budget) houders mogen in 2011 voor 2,7 miljard euro zelf zorg inkopen. gemiddeld is dat ruim 19.000 euro pp.
 
de financiering  komt voor het grootste gedeelte uit de werknemerspremies. (22 miljard). de overheid legt daar nog 2 miljard bij, en een gedeelte (10%) vloeit weer terug uit de eigen bijdragen van awbz gebruikers.
 
het begin van het hele proces.
het begint allemaal met het ciz (centraal indicatiestelling zorg). deze instelling (op aanvraag) bepaalt hoe ziek je eigenlijk bent, en hoeveel zorg daar tegenover mag staan. zonder die formele indicatie kom je nergens. een ingewikkelde procedure. veel papier en een heus interview. daar kan menig mens al wat ondersteuning bij gebruiken om daar zonder kleerscheuren door heen te komen.
het ciz geeft in de indicatie aan welke categorieën zorg van toepassing zijn. inclusief het aantal uren wat er voor staat. voorbeeld: pv (persoonlijke verzorging), bg (begeleiding groep) etc.
 
eenmaal de indicatie binnen moet gekozen worden hoe die zorg zal moeten worden geleverd. in principe twee mogelijkheden. zin of pgb.
 
niet altijd vrij om daarin te kiezen. als je langdurig elders verblijft (vb. verpleeghuis) dan is enkel zin mogelijk. in de thuissituatie moet je kiezen tussen het een of het ander.
 
in de afwikkeling van de geldstromen speelt vervolgens het zorgkantoor een centrale rol.
bij zin stuurt de zorgverlener een factuur naar het zorgkantoor. die wordt dan (mits goedgekeurd) betaald door het zorgkantoor. afhankelijk van het inkomen van de zorgvrager wordt voor een gedeelte van dat bedrag een verzamelfactuur (door het cak naar de zorgvrager) gestuurd. de eigen bijdrage.
 
bij het pgb stort het zorgkantoor maandelijks een bedrag op de privérekening van de zorgvrager.
de hoogte van het bedrag wordt vastgesteld op basis van de indicatie (tabel). van het bedrag uit de tabel wordt vooraf de eigen bijdrage  al afgetrokken (afhankelijk van het inkomen).
 
tot zover lijkt het allemaal nog wel aan alle eisen van redelijkheid te voldoen. en lijken de verschillen tussen zin en pgb niet voor elkaar onder te doen. dat zou ook niet mogen bij eenzelfde zorgbehoefte.
 
helaas, want niets is minder waar. er zijn substantiële verschillen.
 
de verschillen tussen zin en pgb.
een aantal voorbeelden. zonder volledig te willen zijn. 
 
zin: per categorie mag slechts één (gekwalificeerde!) zorgleverancier worden aangewezen (door zorgvrager, en na goedkeuring door het zorgkantoor en ciz). het zorgkantoor wil en kan maar van één instelling een factuur ontvangen. kan die niet alles leveren? dan houdt het daar gewoon op.
pgb: kies er zoveel als je wilt. al zijn het er 1000! personen behoeven slechts een bsn te hebben. instellingen slechts een kvk registratie en/of een btw nummer en ze zijn in business.
 
zin: zorg dient geleverd te worden door goedgekeurde organisaties. hoge eisen!
pgb: iedereen mag worden ingehuurd. geen eisen.
van je partner, tot die bevriende beunhaas tot de professional. maximum uurloon? 62 euro. er zijn mensen die dat niet verdienen per uur bij een baas. maar dat wel graag zouden verdienen.
 
zin: de zorg moet strikt in de afgegeven categorie vallen. is er bijvoorbeeld een dagopvang in een groep afgegeven, dan mag er geen sprake zijn van individuele begeleiding. groep is groep. de factuur wordt eenvoudig niet betaald.
pgb: alle categorieën worden op één  grote hoop gegooid. sterker nog, wil je het geld gebruiken voor een zorgcategorie waar geen indicatie voor is dan mag dat ook. vrijheid blijheid hier.
 
en dan nog het volgende absurde verschil. ik leg het uit aan een de hand van een voorbeeld.
een zorgvrager kiest voor zin. en heeft nog een restje inkomen (wao bijvoorbeeld, of pensioen).
volgens de ciz indicatie mag hij tot 500 euro per week zorg krijgen (25.000 per jaar). die krijgt hij ook mits er voldoende facturen zijn ingestuurd natuurlijk.
 
de zorgvrager krijgt dan (zie rekenhulp) een rekening voor de eigen eigen bijdrage van ongeveer 150 per week. 8000 euro per jaar. niet mals. maar akkoord: sociaal. sterkste schouders en zo. ook al heb je daar voor je hele leven al dikke premies betaald.. nog een keertje dan maar.
 
de zorgvrager besluit naderhand (toch wat geschrokken) voor pgb.
hij krijgt dan 500-150 = 350 euro per week overgemaakt.
en is uiterst verbaast dat hij slechts verantwoording hoeft af te leggen over deze 350 euro!? en niet hoeft aan te tonen dat hij 500 euro heeft uitgegeven!?
 
kortom: als hij slechts 350 euro (slim en/of gedeeltelijk inkopen) uitgeeft kost de ontvangen zorg hem persoonlijk ineens helemaal niets!
 
8000 euro ‘winst’ middels pgb ten opzichte van zin! er zijn dagen dat ik ze niet zie.
 
geen wonder:
geen wonder dat de vraag naar pgb explodeert.
geen wonder dat er op grote schaal misbruik wordt gemaakt van het pgb.
zorgboerderijen schieten als paddenstoelen uit de grond.
firma list en bedrog willen graag het pgb voor je ‘beheren’, je bent immers beperkt?
de ‘buurman’ wil ook graag extra inkomen verwerven. makkelijk toch?
 
wel een wonder:
dat de kamer in het opstellen van dit hele zorgbouwerk niet heeft gezien dat er absurde verschillen zijn ontstaan tussen de ene regeling en de ander. voor dezelfde zorgbehoefte. dat kan toch niet?
 
dat de kamer verbaasd is dat het pgb (ook absurd: een subsidie, en geen recht) zo’n hoge vlucht neemt. zijn de zorgvragers (geen dief van eigen portemonnee) en zorgciminelen  nou zo slim en de kamer zo dom?
 
dat de kamer (en regering) slechts roept dat fraude (en wildgroei) dient te worden beteugeld, maar niet in de gaten heeft dat het door hun bedachte systeem fundamenteel daar de enige oorzaak van is. en daardoor aan het kortste einde trekt.
 
maar nog het ergste: niemand in de kamer durft te stellen dat het hele systeem op de schop moet en de verschillen moeten worden vereffend met een eerlijk systeem. omdat het nu zo oneerlijk is.
 
te gek voor woorden. ze zijn te schijterig om met het argument om de oren geslagen te worden: kom niet aan de zwakkeren in de samenleving. maar in de grond: asociaal.
 
asociaal. omdat de ‘sterkeren’ de mazen in de wetgeving vinden om zichzelf er mee te verrijken, waardoor juist de zwakkeren en de rechtschapenen weer het nakijken hebben. omdat ze de zorg moeten ontberen die ze nodig hebben. omdat er geen geld en/of mogelijkheden voor zouden zijn..
 
kamer: wordt eens wakker.
 
 
 
extra bronnen:
zorgkantoor: vergoedingenlijst pgb 2011
http://www.pgb.nl/
pgb.nl: wie worden er getroffen door de bezuinigingen
nrc.nl: burger kan zorg weer zelf regelen
rijksoverheid.nl: beantwoording kamervragen over fraude met pgb’s
rijksoverheid.nl: persoonsgebonden budget
cbs.nl: uitgaven en financiering awbz
rijksbegroting.nl: begroting awbz  

Noot:
Onderdeel van de serie:ZIN, PGB, AWBZ en WMO. Zin, onzin, gebruik en misbruik. De serie:
06/04/11: GGZ. Graaiers, Gauwdieven en Zakkenvulllers
20/01/11: Mantelzorgcompliment een veeg uit de pan
04/01/11: Zin en onzin van het PGB
28/11/10: ZIN, PGB, AWBZ, en WMO. Zin, onzin, gebruik en misbruik
14/11/10: Vissen in de vijver van verpleeghuizen
15/03/10: PGB en zorgboerderijen. Misbruik van en in de zorg
12/02/10: Voltooid leven. Mag ik al alsjeblieft dood?
02/12/07: Alzheimer. Misbruik door diefstal onder volmacht

Enkele gebruikte afkortingen (verplichte kost voor de ‘beginner’):
ZIN: Zorg in Natura
PGB: Persoonsgebonden Budget
WMO: Wet Maatschappelijke Ondersteuning
AWBZ: Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten

Het plaatje is hier gevonden