Aad Verbaast

te gek voor woorden eigenlijk

Tag archief: waarde

De VKblog statistieken. Wat is er fout gegaan?


De Volkskrant is sinds de upgrade in 2009 niet meer zo scheutig met statistische informatie over het VKblog. We zullen het moeten doen met dat kleine kadertje rechtsboven op de voorpagina. Ik heb de afgelopen maanden bijgehouden hoe het verloop van die getallen is. En die vergeleken met 2008. Met verbijsterende resultaten. Er is iets goed fout gegaan. Maar wat?

Periode maart tot en met juli 2010 (afgerond).
Ik zal jullie de details besparen. Maar na wat ‘sommetjes’ kom ik tot de volgende getallen:
 
De VKbloggers publiceerden gemiddeld 95 blogs per dag.
Per dag worden er ongeveer 1100 reacties gegeven.
Dat zijn gemiddeld 11 reacties per blog.
Per dag komen er 7 nieuwe bloggers bij.

Verder: eigenlijk geen seizoenseffect. Het aantal blogs per dag (maart – juli) is ongeveer hetzelfde, aantal reacties 10% minder (juli tov maart). Of komt dat mede door de ‘grote schoonmaak’ van de moderatoren in juli? De ‘gebanden’ genereerden nogal wat reacties (en pageviews) immers.

Vergelijk met 2008.
 
Voor het bericht: Volkskrantbloggers zijn veel beter dan vaste Volkskrantcolumnisten (april 2008) verzamelde ik toen nogal wat statistische gegevens. Niet alles wat toen kon worden bepaald kan nu nog worden herhaald. Uit dat blog een aantal getallen die wel vergeleken kunnen worden:

VKbloggers publiceerden toen zo’n 170 blogs per dag.
Gemiddeld 10 reacties per blog.

De VK had het zelf overigens over 200 blogs, en meer dan “100.000 unieke pageviews per dag”.
“Van alle subsites (.. van de VK..) trekt het (..VKblog..) de meeste bezoekers en pageviews” schreef G.J. Bogaerts in 2008.  

De waarde van het VKblog werd in februari 2009 zelfs (hyped.nl) top 30 geschat op 2 miljoen euro (!!).

Eind 2007 won het VKblog nog de prestigieuze BOB (Best of Blog) prijs.  Hun ‘award’ logo prijkte dan ook met gepaste trots een jaar lang op de voorpagina van het VKblog. Terecht. Reden voor mij trouwens om hier te gaan bloggen.

Voorzichtige conclusies.
 
Een enorm verschil. Grofweg mag geconcludeerd worden dat het aantal blogs per dag sinds 2008 gehalveerd (!!) is. Een enorme achteruitgang. Ondanks de grote opknapbeurt van het blog in 2009.

Het aantal reacties per blog is hetzelfde gebleven en dus niet gehalveerd. De bloggers zijn net zo actief als toen. Het zijn er (actieve) alleen veel minder.

Doorredenerend: met een halvering en hetzelfde aantal reacties per blog mag voorzichtig geconcludeerd worden dat ook het aantal pageviews van “100.000” (meer dan) gehalveerd is.

En dat daarmee ook de waarde van het VKblog substantieel gedaald is. In september 2009 kwam het VKblog al niet eens meer in de top 30 voor trouwens. Is die 2 miljoen van februari in dat halve jaar geheel verdampt?

Al met al geen vrolijk plaatje natuurlijk. Een substantiële achteruitgang. Ik durf het nog niet een teloorgang te noemen, maar toch. En dan heb ik het over de inhoud nog niet eens gehad.

Wat is er toch allemaal fout gegaan?

Noot:
“Niet alles is wat het lijkt” is een waar gezegde. Immers, wat als de getallen in het kadertje volstrekt onbetrouwbaar blijken?
 
Wie schetste mijn verbazing toen ik op  3 augustus de getallen noteerde vlak voor en vlak na dat het blog er uit ging voor “groot onderhoud” en deze met elkaar vergeleek (afgerond):
 
Aantal blogs voor: 227.500. Na: 239.900. In een paar uur  12.400 blogs er bij!!
Aantal reacties voor: 1764750. Na: 1781750. In een paar uur 17.000 reacties er bij!
Aantal gebruikers voor: 11.700. Na: 14.400. In een paar uur 2.700 gebruikers er bij!!
 
Waar die allemaal ineens vandaan komen?
 
 
Terug lezen:
Volkskrant 09/02/09: Weblog GeenStijl is 14 miljoen waard
“Het Volkskrantblog staat op plaats zes, met een waarde van ruim 2 miljoen euro.”
Hyped.nl: weblogwaarde top 30, februari 2009 VKblog nummer 6, waarde 2 miljoen
hyped.nl: weblogwaarde top 30, september 2009  VKblog komt niet meer voor op de lijst.
 
G.J. Bogaerts 03/04/08: Blog op de schop. “200 blogs per dag”
G.J. Bogaerts 19/05/08:
De plannen… al iets verder uitgewerkt.
“Van alle subsites trekt het (..VKblog..) de meeste bezoekers en pageviews”
G.J. Bogaerts 17/09/08: Update over de aanstaande vernieuwingen.
Etc..
Aad Verbaast 13/04/08: Volkskrantbloggers zijn veel beter dan vaste Volkskrantcolumnisten
Aad Verbaast 17/04/08:
Mijn beloofde “a4-tje” voor GJ Bogaerts: Blog op de schop!?
Aad Verbaast 18/11/08: Het feestje: mijn metafoor voor het bloggen.
 
 

Jij bent twee miljoen euro waard!

overheden kunnen koele en kille rekenaars zijn. het goede nieuws is dat jouw leven veel meer waard is dan je denkt.

Bij introductie van nieuw beleid gaan rekenmeesters aan de gang in alle ministeries.
De centrale vraag daarbij is om een meetlat te vinden om vast te leggen hoeveel je mag investeren om daarmee vervolgens levens te besparen.

Je kunt daarbij denken aan onderwerpen als:

  • – Overdag met licht aan rijden overdag om verkeersongevallen en gewonden te beperken
  • – Massaal inenten tegen baarmoederhalskanker om het aantal doden te verlagen (actueel)
  • – Griepvaccinaties
  • – Infrastructuur verbeteringen om het aantal verkeersdoden te verlagen
  • – Maatregelen ter vergroting van algemene veiligheid b.v. terrorismebestrijding.
  • – Dijkverhogingen om overstromingen tegen te gaan.
  • – Maatregelen om sterfte door milieuvervuiling te verlagen.
  • – Bevolkingsonderzoeken voor borstkanker.
  • – Etc etc.

Een aantal koud aandoende begrippen worden hierbij gehanteerd, zoals:
VOSL   : Value of Statistical Life: waarde van een statistisch mensenleven
MKBA  : Maatschappelijke Kosten Baten Analyse.
WTP     : Willlingness to Pay: het bedrag dat mensen bereid zijn te betalen voor een bepaalde afname van het ongevalrisico.

Geen eenvoudige rekensommen uiteraard.

Zo worden er ook hier Europese richtlijnen opgesteld om tot vergelijkbare afwegingen te kunnen komen.
Voor Europa is een richtbedrag ‘berekend’ van ongeveer 1 miljoen euro per ‘bespaard’ mensenleven.
De waarde wordt per land gedifferentieerd, waarbij rekening wordt gehouden met koopkrachtverschillen.
Voor Nederland wordt het bedrag dan ongeveer 1,5 miljoen euro. Belangrijk voor de Europese subsidie potten!

Vervolgens gaat daar uiteraard een sausje overheen van de landelijke politiek.
Is het een stokpaardje van de politieke leiders?
Is het een hot issue bij de burgers (WTP)?

Uiteraard ontstaan dan verschillen bij de diverse ministeries.
Ik zal u niet vermoeien met een uitgebreid overzicht.
Maar de essentie is: het gaat ‘goed’ in Nederland, dus die 1,5 miljoen wordt nog eens verhoogd door de politiek.

Als vuistregel kan gesteld worden: uw (statistisch) leven is de overheid ongeveer 2 miljoen euro waard.

Of omgekeerd gesteld: wij (de overheid) zijn bereid 2 miljoen te investeren om statistisch gezien één leven (jouw leven?) te besparen.

Dat moet toch een heel goed gevoel geven aan de lezer.
Er wordt immers goed omgegaan met onze belastingcentjes.
Aan ons welzijn en leven wordt een ongekend hoge waarde toegedicht!
Uw leven is de overheid veel waard!
Wat leven we in een ongekende luxe!

Ongekende luxe?

Ja, want helaas is er nog een andere regel: “het-hemd-is-nader-dan-de-rok” regel!

Immers:
– wat is de Value of Statistical Life van onze medeburgers in ontwikkelingslanden?
– wat is onze Willingness to Pay voor onze medeburgers in ontwikkelingslanden?

Tientallen miljoenen mensen op ‘onze’ aarde leven sterven jaarlijks aan eenvoudige ziekten, tekorten aan water en voedsel.
Een dergelijk leven kan worden gespaard door 10-30 euro. Een waterputje, een pilletje, een inenting e.d.

Daarmee vinden “we” ons leven ongeveer 100.000 maal (!!) meer waard dan hun leven..

Hoorde ik net niet dat er een politica is opgestaan die als een van haar speerpunten heeft het budget voor ontwikkelingsgelden met twee-derde te verlagen? Met veel tromgeroffel en in een zaal vol applaudisserende mensen? Om nog trotser te worden op ons eigen Nederland!

Moeilijk hoor om ons welzijn en onze welvaart een beetje te delen met onze wereldburgers.
Onze grenzen, die nog verder dreigen te worden dichtgetrokken, zijn al lang dicht.

Grenzeloos!

“De wereld biedt genoeg voor ieder mens, maar niet genoeg voor ieders hebzucht”
Mahatma Gandhi.

Noot:
dit blog maakt onderdeel uit van een serie over ‘hebzucht’.
Eerdere blogs uit deze serie:
Mijn gesprek met Neelie Smit Kroes..
Druk, druk, druk… Vooral met die drukte..

Bronnen (o.a.):
http://www.swov.nl/rapport/factsheets/factsheet_immateriele_kosten.pdf http://www.law.leidenuniv.nl/general/img/BvV2003.04_tcm11-5628.pdf http://www.ggd.nl/ggdnl/uploaddb/downl_object.asp?atoom=32424&VolgNr=222