Aad Verbaast

te gek voor woorden eigenlijk

Tag archief: vraaguitval

Het PGB en de vraaguitval

Tijdens de APB liet Rutte het hoge woord vallen: “vraaguitval”. Letterlijk: “’We moeten nu eenmaal zorgen voor vraaguitval.” De aap kwam uit de mouw. 90% van de PGB-ers verliezen hun PGB. Ten onder gegaan aan het eigen succes van de regeling. De overheid onderzoekt niet waarom het zo’n succes was. Maar stuurt simpelweg op ontzorging dus. En verbreekt daarmee alle verkiezingsbeloftes.

135.000 mensen maken gebruik van het PGB (Persoonsgebonden Budget). Staatsecretaris Veldhuijzen van Zanten (VWS) kondigde aan dat 90% van de PGB-ers hun PGB zullen gaan verliezen en verwijst ze vervolgens door naar de ZIN (Zorg in Natura). Die dan ook nog (ander plan) deels wordt doorgeschoven naar de gemeenten.

Ze motiveerde dat op de grote protestmanifestatie in Den Haag met de metafoor: “Een luchtballon met drie keer te veel mensen in het mandje die dreigt neer te storten”. Haar ballon blijkt geen luchtballon te zijn. Met drogredeneringen en valse beloften wordt deze ordinaire bezuinigingsmaatregel er door een kamermeerderheid er binnenkort doorheengejast. Haar eigen “luchtballon” is zo lek als haar eigen mandje.

Belangrijkste knelpunten:
ZIN leveranciers kunnen de gevraagde zorg helemaal niet leveren. Respons van VvZ: dan gaan we daar voor zorgen dat ze dat wel kunnen.
ZIN leveranciers kunnen de zorg niet op de gevraagde tijden leveren. Respons van VvZ: dan gaan we daar voor zorgen dat ze dat wel kunnen.
ZIN leveranciers kunnen zorg niet op meerdere locaties leveren: respons van VvZ: dan gaan we er voor zorgen dat ze dat wel kunnen.
ZIN leveranciers heb je meestal niet voor het kiezen. Respons van VvZ: dan gaan we er voor zorgen dat dat wel kan.
ZIN leveranciers kunnen geen maatwerk leveren. Respons van VvZ: dan gaan we er voor zorgen dat ze dat wel kunnen.
Gemeenten zijn nog lang niet klaar voor de ZIN: respons van VvZ: we gaan er voor zorgen dat ze op tijd klaar zijn.

Maar dan: ZIN is veel duurder dan PGB zorg! Waar blijft dan de bezuiniging?
En dan komt het hoge woord er dan eindelijk uit: er wordt uitgegaan van het aansturen op “vraaguitval”.

Kortom, als je er voor zorgt dat de zorg eenvoudigweg niet meer geleverd kan worden, dan kost het ook niets meer is de achterliggende redenering. Hoe simpel kun je redeneren en beleid maken? Zo simpel dus.

Alle beloften ten spijt zal VvZ dus helemaal niet gaan aansturen op haar beloften de ZIN mogelijkheden passend te maken. Dat werkt immers contraproductief als bezuinigingsmaatregel. Loze beloften waarmee het kabinet zorgbehoevend Nederland een rad voor ogen en een loer draait. Ze worden het bos ingejaagd. Onder het motto: zoek het dan zelf maar uit.

Waar het kabinet de mond vol heeft dat burgers meer verantwoording moeten nemen voor de eigen regie, wordt hier (de basis van de PGB regeling) de eigen regie op het gebied van zorg ontnomen. Gelegenheidsargumentatie.

Kan er dan niet bezuinigd worden? Ja, natuurlijk kan dat. Miljarden. Niet door op vraaguitval te sturen maar het hele bouwerk van AWBZ, ZIN, PGB en WMO te optimaliseren en harmoniseren. De mogelijkheden liggen voor het oprapen. Het geld ligt op straat. Ik schreef daar al eerder een serie blogs over (zie overzicht onder deze blog). Maar ja, dat is allemaal te ingewikkeld voor hun blijkbaar.

Waar aan de ene kant miljarden verdwijnen in bodemloze putten, stuurt het kabinet simpelweg aan op ontzorgen. Afbraakpolitiek en volksverlakkerij.

 

Verder lezen:
Volledige rapport recent onderzoek knelpunten opheffen PGB.
http://www.nrc.nl/nieuws/2011/09/26/amsterdam-wil-eigen-pgb-regeling/
http://www.pgb.nl/

Ook geplaatst op nujij.nl: http://www.nujij.nl/politiek/het-pgb-en-de-vraaguitval.13921270.lynkx#axzz1ZXqzLat4
Lees ook daar de vele boeiende reacties.

Noot:
dit blog is onderdeel van de serie: ZIN, PGB, AWBZ en WMO. Zin, onzin, gebruik en misbruik. De serie:
06/04/11: GGZ. Graaiers, Gauwdieven en Zakkenvulllers
20/01/11: Mantelzorgcompliment een veeg uit de pan
04/01/11: Zin en onzin van het PGB
28/11/10: ZIN, PGB, AWBZ, en WMO. Zin, onzin, gebruik en misbruik
14/11/10: Vissen in de vijver van verpleeghuizen
15/03/10: PGB en zorgboerderijen. Misbruik van en in de zorg
12/02/10: Voltooid leven. Mag ik al alsjeblieft dood?
02/12/07: Alzheimer. Misbruik door diefstal onder volmacht

Enkele gebruikte afkortingen (verplichte kost voor de ‘beginner’):
ZIN: Zorg in Natura
PGB: Persoonsgebonden Budget
WMO: Wet Maatschappelijke Ondersteuning
AWBZ: Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten

Plaatje: Eigen foto. Dwingelerveld. Titel: dode bomen groeien niet tot in de hemel.