Aad Verbaast

te gek voor woorden eigenlijk

Tag archief: verkoopkracht

De Succesformule. S = I x V x G


1 X 1 X 1 = is 1.
Een dekselse uitdaging dat te halen. Succes is gelijk aan de kwaliteit van het idee maal de verkoopkracht maal de factor geluk. De kunst is hoog te scoren op de drie factoren. Gaat er eentje de mist in is dan is geen eer meer te behalen. Resultaten uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst.

Succes
Nauw gerelateerd aan de eigen doelstelling(en) natuurlijk. Wat voor de één succes is kan voor de ander een gruwel zijn.
De formule is universeel. Het betreft alle aspecten des levens. Vriendschappen, carrière, relaties, seks, rijkdom, beleving, zakendoen, politiek, oorlog en vrede, bloggen, gezondheid en wat al niet meer zij. Macro is wederom micro. En vice versa.

Idee (de kwaliteit er van). Schaal van 0 tot 1
Alles begint met een idee, een vondst. Meestal worden ideeën geboren uit een frustratie met de wil deze te veranderen. Goede ideeën worden meestal geboren op de vreemdste momenten op de vreemdste plekken. Het kan al helpen die op te zoeken.

Verkoopkracht . Schaal van 0 tot 1
Na het “Eureka-gevoel” begint het pas. Hoe het ‘in de markt’ te zetten. Aangezien we altijd afhankelijk zijn van anderen is het een hele kunst dat ‘fenomenale idee’ ook over te kunnen brengen.
In het uitzonderlijke geval dat het succes in volstrekte onafhankelijkheid kan worden behaald, dan nog is verkoopkracht van belang. Je moet er immers wel zelf in geloven. Al een hoge barrière voor de twijfelzuchtigen onder ons.

Geluk Schaal van 0-1
Belangrijke (en onzekere) factor die nog al eens wordt onderschat. En veelal pas begrepen wordt als iets tot groter verrassing helemaal mislukt. De uitdrukking “dikke pech” is ons aller bekend. Kun je geluk afdwingen? Slechts ten dele. Meestal zit die al verwerkt in de twee eerdere factoren. Wat nog wel eens wil helpen is je te begeven in een omgeving waar de kans op de geluksfactor hoger is dan elders.

Grote verschillen
Het bovenstaande even laten bezinken en je zult al snel tot de ontdekking komen dat er verbijsterende verschillen zijn per onderwerp per factor die het succes bepalen.

Drie onderwerpen als voorbeeld
Seks: geweldig idee (score al gauw tegen de 1). Met het risico al gauw tegen de beperkingen van de verkoopkracht aan te lopen. Om over de geluksfactor nog maar niet te spreken.

Politiek: de idee-factor scoort gemiddeld beneden alle peil. Verkoopkracht daarentegen weer hoog. Daar wordt dan ook alle aandacht op geconcentreerd. De factor geluk kan het verschil maken.

Meedoen aan de loterij: slecht idee. Mogelijkheden van de factor verkoopkracht zijn nihil, en beperkt zich slechts tot de aankoop van een lot. Toch hebben miljoenen hun hoop op succes gevestigd op die ene factor: de geluksfactor.

Waarom dit blog
Allemaal niet zo ingewikkeld: het leek me wel een goed idee.
En ik gun en wens iedereen van harte succes.
Bij deze!