Aad Verbaast

te gek voor woorden eigenlijk

Tag archief: uruzgan

Mijn gesprek met Maxime Verhagen..

Zit ik aan mijn stamtafel te lezen komt  maxime verhagen, nog na-kwetterend, binnenlopen en gaat naast me zitten.  

Goh, zeg ik, dat ik jou hier tref..
Wij sluiten geen enkele andere partij uit. We kunnen niet doen alsof de boze buitenwereld niet bestaat.  

Al een beetje bekomen van die crisis met die andere partij?
Het was misschien naïef om te denken dat als je serieus met elkaar praat, dat dan de uitkomst niet vaststaat.
 
Die uitkomst (niet naar Uruzgan te gaan) stond toch al kamerbreed vast? Hoezo naïef?
Ik ben niet naïef in de zin dat ik geen verschillen van opvatting zag.

Jullie veranderde opvatting, ja. Afspraak is toch afspraak?
Afspraken waren afspraken.
 
“Waren”? Zijn dat de nieuwe normen en waarden van het CDA? Met een kabinetscrisis tot gevolg?
Met alle respect, maar u kunt dit niet wijten aan Balkenende. Bij wie ontbrak de wil?

CDA lijkt me, en bij jou. De wil ontbrak toch om kamerbrede afspraken na te komen?
Wij van het CDA zijn niet bang voor hervormingen, de PvdA loopt daar voor weg.

“Afspraak is afspraak” overboord gooien heet tegenwoordig ook al “hervormingen”?
Ik sta toch niet voor de kat zijn viool wekenlang met Bos en Koenders over een nieuwe missie in Oeroezgan te onderhandelen?
 
Blijkbaar wel. Was immers niet nodig als jullie je gewoon aan de afspraak hadden gehouden.
Het is allemaal geen fraai beeld, maar ik loop niet weg voor mijn verantwoordelijkheid.
 
Wat is je verantwoordelijkheid dan?
Als minister zet ik me in voor de belangen van Nederland.
 
Gelukt?
Nederland is beschadigd.

Moet je je dan niet afvragen wat je verkeerd hebt gedaan?
Natuurlijk heb ik me wel eens afgevraagd: wat heb ik verkeerd gedaan?
 
En? Heb je iets verkeerds gedaan?
Ja, maar dat zal mij eigenlijk een redelijke zorg wezen.
 
Maak je je daar populair mee?
Als je voor de populariteitsprijs gaat, moet je met Idols meedoen.
 
Wat is dan je ambitie?
Ik ga wel graag door in de politiek.

Wouter (met button: Crisis? Hoezo Crisis?) biedt Maxime een Premier Grand Cru  aan.
Nee, absoluut niet!  .. ik zie dat het potverteren weer hoogtij viert bij de PvdA.

Balkenende behoort niet echt meer tot de Idols in Nederland. Geen X-factor van belang. Jij als premier? Je wordt genoemd. Ook tegen de afspraak, maar het president is al geschapen?
Ik heb die ambitie niet.

En als je gevraagd zou worden?
U kunt veel van mij vragen, maar niet om te voorspellen.

Zijn Blackberry begon te snateren, en weg was hij. Binnenlandse zaken te doen dacht ik nog.
Ik bepaal hoe het hier toegaat is ook zo’n citaat van hem. Onvoorstelbaar en onvoorspelbaar

En las snel door in Hoe word ik een rat van Joep Schrijvers.

Bron:
Allemaal letterlijke citaten uit een interview met Maxime Verhagen in de Telegraaf van 2 maart 2010.

 
Noot:
Dit gesprek is onderdeel van de feuilleton: “mijn gesprek met…….”
Alle vorige afleveringen van “mijn gesprek met…….” staan in het infoblok rechts
Plaatje: Tom Ordelman, ‘Oranjeboom café’, Velp, 360 graden.
 
 

Regeren is vooruitzien..terugkijken ook. Het Uruzgan-dossier..

Twee jaar geleden werden allerlei eisen gesteld voordat de meerderheid van de  tweede kamer akkoord ging met  ‘onze missie’ naar Afghanistan/Uruzgan.

Maandag vind ‘het debat’ plaats over verlenging van deze missie. Hoogste tijd om terug te kijken.. Welke eisen werden er, zo al, toen, links én rechts, gesteld? Een overzicht:

2006 De PVDA had meerdere eisen:
1. unaniem kabinetsbesluit.
2. serieuze kansen voor wederopbouw in Uruzgan.
3. strikte scheiding tussen terroristenjacht Enduring Freedom en opbouwmissie ISAF
4. Amerikanen buiten de deur houden.

Het CDA had ook zo zijn eisen:
1. Soldaten moeten voldoende uitgerust zijn (leuk die dubbele betekenis overigens..)
2. Duidelijke afspraken over de commando structuur.
3. Garantie voor haalbaarheid van wederopbouw.

VVD: Kamp (destijds minister van Defensie) :
1. kosten 360 miljoen.
2. Kamp beloofde plechtig dat de “Nederlandse jongens en meisjes in de zomer van 2008 zonder meer thuis zouden zijn.”

De uitkomst van ‘het debat’ begin 2006:
Verhagen (toen fractievoorzitter): “De CDA fractie heeft na een zorgvuldige afweging gebaseerd op feiten vertrouwen in de missie naar Uruzgan en stemt in met het uitzenden van militairen voor een periode van twee jaar.”
Bos (toen fractievoorzitter): De PVDA stemt in, er zijn afdoende garanties gegeven.
D66: we weten hoe dat is afgelopen…
Ruime kamermeerderheid: It giet oan!!

De huidige balans van  ‘onze missie’:
1. Kosten al ruim 600 miljoen….
2. Nu inmiddels spreekt de politiek dat het feitelijk een vechtmissie is met een opbouwcomponent..
3. Bekend is dat Nederland meedoet aan Enduring Freedom (op kleine schaal?, maar toch)..
4. Amerikanen zijn  (uiteraard niet) buiten de deur..
5. Genoeg berichten dat ‘onze jongens en meisjes’ onvoldoende zijn ‘uitgerust’, en ja in de dubbele betekenis ervan..
6. Maandag beslist ‘de kamer’ over verlenging: weggaan zou toch kapitaalvernietiging zijn..
7. En de doden………
8. De Taliban heeft zich weer meester gemaakt van vele gebieden. (zie ook een interessant plaatje in de Volkskrant van vorige week over de oprukkende Taliban)..
9. “zonder meer thuis” in 2008, is niet zonder meer.

En dan lees ik recent (als een van de klappers op vele vuurpijlen):
“Nu blijkt dat de NAVO compleet was vergeten dat Nederland eigenlijk in augustus 2008 zou vertrekken uit Uruzgan. Althans, een brief van twee jaar geleden, waarin het kabinet de einddatum noemde, raakte  volgens VVD-kamerlid Hans van Baalen zoek op het NAVO-hoofdkwartier in Brussel”.
De NAVO ‘vond’ de brief pas deze zomer, tja toen was het te laat om nog ‘overnemers’ te vinden…. Wie ligt er dan wel niet allemaal te slapen?

Tussentijdse samenvattende conclusies (van mij):
1. Ik kan maar niet overtuigd raken van de visionaire kracht van onze volksvertegenwoordigers..
2. Er is veel ‘vergeten’…

Het komende debat maandag over verlenging van de missie.
Ach, ik ga niet eens meer de eisen opsommen en becommentariëren, die nu weer allemaal worden gesteld.
De historie heeft bewezen dat deze eisen weinig visionair waren, niet to-the-point,  en net zo makkelijk ‘vergeten’ worden respectievelijk zonder sanctie zijn.

Vooruit, ik pik er toch één uit: een kamerdelegatie ging vorige week op zoek naar De hoop Scheffer in Brussel. Om voldoende zekerheid te krijgen dat het eind 2010 echt afgelopen moet zijn!  Er moet zelfs een brief komen! (tip: inlijsten die brief, anders raakt die nog kwijt)… met garanties…

De partijen rollen over elkaar heen om maar zo lang mogelijk te melden dat dit ‘een van de moeilijkste beslissingen is die een Kamerlid kan/moet maken’.
Het understatement van het jaar: als je iets niet kunt (vaardigheid) is het uiteraard heel moeilijk.  Moet je wat anders gaan doen, zou ik zeggen.

Maandag besluit de kamer dat de missie doorgang vindt, met een ruime meerderheid. ‘’ Een moeilijk  besluit” zal er gezegd worden. En “heel zorgvuldig” genomen…
De SP was tegen en blijft tegen.. Met respect: visionair – in deze.

Achteruitkijkend ga ik nu vooruitzien:
1. Arme ‘onze jongens en meisjes’..
2. Arme Afghanen..
3. In de agenda staat nu al 2009 geprikt: het kamerdebat over verlenging van de missie (help we kunnen er nog niet weg)..
4. De eisen, voorwaarden, en verwachtingen van 2007 blijken in 2010 volstrekt achterhaald..
5. Jaap ‘onze’ Hoop Scheffer is weg, en er is een nieuw kabinet..
6. Er wordt gesproken over ‘voorgangers’..
7. en ‘nieuw bloed’: in de kamer en op het slagveld.. de slagvelden..we zitten dan ook in Darfur..

En: ‘regeren is vooruitzien’ streep ik nu door in  mijn ‘van Dale’ (blz 2907).

Enduring freedom? We zijn in oorlog….!

Enkele bronnen:
missie afghanistan, dossier
Missie Afganistan bijna rond kabinetsbesluit Uruzgan
ISAF werkt keihard in de marge
NAVO weet Nederland in 2010 echt weg uit Uruzgan
Uruzgan Steeds meer irritatie in debat over missie
actie 5 voor 12 voor aanvang uruzgan debat tweede kamer Zie ook (op 16 december toegevoegd hier) de Vblog van A.J. Cornelese: Andere beschavingen. Wat moet de Navo in Afghanistan