Aad Verbaast

te gek voor woorden eigenlijk

Tag archief: sparen

Dijsselbloem en het Cyprus precedent

BELGIUM EU EUROGROUP MEETING
Zijn je spaarcenten nog veilig op de bank? Na dit weekend is dat niet zo zeker meer. Dijsselbloem c.s. romen de spaargelden in Cyprus af om mee te betalen aan hun eigen bailout. En zet daarmee een precedent in de markt. Dijsselbloem wil niet uitsluiten dat het elders ook gaat gebeuren..

De Cyprus Bailout
Landje van niets. Met een BBP van slechts 17 miljard. 0,2% van de economie van Europa wist Rutte ons nog te vertellen. Maar had wel snel 17 miljard nodig om in leven te blijven!
De bankensector was in grote problemen gekomen door de bailout van Griekenland (moeten afschrijven op obligaties). Grote bankensector: 68 miljard aan spaargelden. De helft van rijke Russen (20 miljard), Grieken en Britten.

Met de bekende retoriek (domino-effect, stabiliteit van het financiële systeem en euro, vertrouwen van de markt etc etc) werd besloten de 17 miljard ook maar weer op te hoesten. Maar nu met een bijzondere kwinkslag. Spaarders tot een ton zien 6,75% van hun spaargeld in die andere spaarpot (van de banken zelf) gegooid worden. Spaargelden boven een ton gaan 9,9% bijdragen. Samen wordt zo een niet onaanzienlijk bedrag bij elkaar gesprokkeld: 5,8 miljard. De rest wordt bijgelapt door ESM.

Het precedent
Onmiddellijk stonden lange rijen voor de pinautomaten. Geschrokken spaarders probeerden hun rekening leeg te halen. Internetbankieren was al direct afgesloten. Uniek en nog nooit eerder vertoond. Dijsselbloem verdedigde het met “een eerlijke verdeling van de lasten”. Hoezo “eerlijk”?

Waar hij met de overname van de SNS bank de spaarders nog net buitenspel wist te houden, is nu de kogel door de kerk: ook je spaarcenten zijn niet meer veilig. Ook niet meer onder 100.000 euro. Weg bankgarantie waar Europa nog steeds van stelt die in te willen voeren.

Als ik dan lees dat Dijsselbloem op de persconferentie “declined to rule out taxes on depositors in other countries besides Cyprus in the future, but insisted that such a measure was not being considered” is dat politieke taal voor: het kan zo maar elders gebeuren.

Aanlokkelijk natuurlijk. De Nederlandse spaartegoeden zijn 330 miljard. 10% is dan 33 miljard die je zo kan incasseren. En dan hebben we het nog niet eens over die andere ‘tegoeden’: de pensioenpot. 875 miljard. 10% is al gauw 87 miljard. Het verbaast me niet dat Dijsselbloem zo ontspannen oogt. Zijn achterzakken zijn goed gevuld.

En de stap is niet eens zo groot. Het gebeurt nu al. De overheid weet je spaargelden te vinden. Ze gaan er van uit dat je 4% rendement op je geld maakt. Niet te doen met de huidige lage rentestand overigens. Dat ‘rendement’ mag je dan bij je ‘inkomen’ optellen en dus belasting over betalen.
Alleen op het spaargeld (330 miljard) wordt dus al jaarlijks een slordige 5 miljard naar binnen gehengeld. Over de volle aandelenportefeuilles hebben we het dan nog niet eens gehad.
Dan is het een kleine stap om onder het argument “eerlijke verdeling van de lasten” ook die crisismaatregel even in te voeren als de nood echt aan de man komt.

Sterker nog: het is nog te verdedigen ook. Vermogens worden immers al sinds kort weer afgeroomd om “de zorg betaalbaar te houden”. “Sterkste schouders betalen de zwaarste lasten”. Om Nederland “sterker en socialer” uit de crisis te laten komen kan je nog wel eens potje breken. Die spaargelden kunnen dan weer gebruikt worden om verdere afbraak in de zorg te voorkomen en te investeren in “jobs, jobs, jobs”, en onderwijs. “Het eerlijke verhaal is echt”. Voel je het al aankomen?

Het zou me dan ook niet verbazen als in plaats van het “kwartje” van Kok binnenkort de “10% van Dijsselbloem” wordt aangekondigd.

Toch maar eens kijken of de sokken-breicursussen al volgeboekt zijn..

 

 

P.S. bron plaatje: http://www.rtl.nl/components/actueel/rtlnieuws/2013/03_maart/16/economie/cyprus-krijgt-10-miljard-steun-van-europa.xml

Pensioenen: gelegaliseerde diefstal

Een restant uit vorige generaties: “is je pensioen goed geregeld?”. De nederlander zegt ja, maar heeft geen idee lees ik in de krant. En dat kan ook niet. Pensioen is jouw uitgesteld salaris waar anderen de eerste viool mee gaan spelen. Zonder enige zeggenschap. Zonder enige invloed. Zonder enige transparantie. Jij trekt aan het kortste eind. Hoog tijd voor “baas in eigen  portemonnee”.

Kengetallen
De pensioengerechtigden hebben ongeveer 1,50 maal het BNP van Nederland  onder beheer gegeven aan de pensioenfondsen. Het zijn er in Nederland zo’n 80. In totaal (ongeveer) 1000 miljard euro. De grootste is ABP. Met een kapitaal van (ongeveer) 200 miljard euro is het daarmee het één na grootste pensioenfonds ter wereld! We zijn een spaarzaam volkje.

De werkende bevolking (7,5 miljoen mensen, fulltime plus parttime) voegen nog eens per jaar 30 miljard euro uitgesteld salaris toe aan die tegoeden. Dat is per ‘werkende’ gemiddeld 3800 euro.

Met jouw geld wordt goede sier gemaakt. Zonder zicht waar en hoe. En zonder risico voor de pensioenfondsen. Wordt er niet genoeg rendement gehaald dan worden de premies immers verhoogd en/of de uitkering verlaagd, van eindloon naar middelloon gewisseld, en de pensioenleeftijd verhoogd.
Zo kan ik ook spelen met jouw geld.

Vóór de pensioengerechtigde leeftijd kan je niet bij je uitgestelde salaris. Daarna ook niet. Jij gaat een levenslange verplichting aan. En mag verder lijdzaam afwachten of en hoe het gaat aflopen. En wat men gaat uitkeren en wanneer.

Zeggenschap
Geen. Werknemers zijn verplicht zich aan te sluiten bij een pensioenregeling. Hoe die regeling in elkaar zit is niet te begrijpen. Hetzelfde kan gezegd worden voor de pensioenwet.
De ‘klant’ is elke zeggenschap ontnomen over eigen geld.

Nog erger: pensioenen vallen onder verzekeringen. Er moet dus risico zijn voor zowel het fonds als de verzekerde. Extra pech als je eerder overlijdt dan het gemiddelde. Winst voor het fonds, jij bent je geld kwijt. Verplicht deelnemen aan de loterij des levens!?

Als je van werkgever verandert, dan ontstaat er een pensioengat. Knappe jongen die kan uitvogelen hoeveel. De zoveelste grote verdwijntruc van de geldtovenaars.

Als werknemer, van een werkgever die is aangesloten bij een pensioenfonds, heb je geen enkele keus. Gelaten dien je af te wachten wat je deel gaat worden. En of je het nog mag meemaken.

Als zelfstandige (en/of werkgever) heb je nog wel de keus. Je kan zelf je pensioen gaan regelen.
Door veelvuldig jobhoppen kan je een pensioenachterstand aanvullen zegt de wet en zeggen de verzekeraars. Zelf regelen? Luister en huiver.

De test en de resultaten
Gewapend met een belofte om elk jaar 10.000 euro in de pot te stoppen, bezoek ik als test 10 pensioenverzekeraars. Met fraaie beloften over de te verwachten eindsom wordt ik de tent in gelokt.

Ik probeer ze de tent uit te lokken. “Kunt u mij per loopjaar de afkoopwaarde van mijn ingelegde geld geven?“
Geschokt wordt gereageerd. “Maar meneer Verbaast, dat is heel erg ingewikkeld. Daar moeten we een actuaris voor aan het werk zetten!”
Doe dat dan maar, adviseer ik. Het is toch jullie vak? Zou een eitje moeten zijn.

Een lang verhaal kort makend: 7 van de 10 fondsen weigeren. Te ingewikkeld voor ze. Ik denk dan: ze hebben wat te verbergen. 3 fondsen gaan schoorvoetend die ‘uitdaging wel aan.

Nu was het aan mij geschokt te reageren. Zwitser Leven spande de kroon!
Na één jaar: ingelegd vermogen: 10.000 euro. Afkoopwaarde 0!
Na twee jaar: ingelegd vermogen: 20.000 euro. Afkoopwaarde 0!
Na drie jaar: ingelegd vermogen: 30.000 euro. Afkoopwaarde 5000!

Zonder met de ogen te knipperen werd op mijn vraag waar al mijn geld gebleven geantwoord: “dat zijn kosten!”. Ik noem het diefstal. Gelegaliseerde diefstal. Inmiddels opgelopen tot 25.000 euro. Geld wat weg is en natuurlijk dan ook al die tijd niet staat te renderen, voor mijn oude dag..
Woekerpolissen zijn het! Met de bescherming van de wet in de hand.

Nog erger: als ik dan eindelijk met trekken en sleuren mijn eindkapitaal heb bereikt (als alles meezit) dan moet ik daarvoor verplicht een lijfrente gaan aankopen. Shoppen dus bij dezelfde boeven, en bij diezelfde wazige en verdwaasde actuarissen. Ik hoef niet aan te geven hoeveel er dan weer aan de strijkstok blijft hangen. Ik trek weer aan het kortste eind. Ik hebt weer geen keus immers. Diefstal bij wet voor mij geregeld..

De keus, en de oplossing.
Als werknemer heb je weinig keus. Ik schreef het al.

De politiek heeft wel een keus. Mijn politieke keuze zou zijn: schaf die verplichting af, liever nog: schaf de hele pensioenwet af. Laat de burger er zelf voor zorgen. En keer de reserves maar uit aan de deelnemers. Gemiddelde uitgekeerd bedrag per werkende: 135.000 euro!

Die hebben dan daarmee de vrijheid om zelf te bepalen hoe ze de oude dag gaan voorzien. Of niet, of omdat het niet meer nodig is, of omdat ze een andere keus maken. Zo hoort het toch?

Gaat het gebeuren? Ik denk van niet.

Maar als je wilt aanvullen of als zelfstandige heb je wel een keus. Mijn advies is dan de volgende.

Zorg zelf voor de oudedagsreserve in volledige vrijheid van handelen.
Uitgangspunt:  Elke moment opneembaar. Flexibel.
Weet jij immers hoe oud je wordt? Kan jij je hele leven voorspellen?

Hoe?
Kies voor een levenstandaard, hoeveel je ook verdient, die 20% onder je inkomensniveau ligt.
Die 20% leg je opzij, en beleg je flexibel en conservatief.

Voorbeeld:
Even makkelijk rekenend: 10.000 euro per jaar leg je opzij. Rendement 5% per jaar.

Zonder een actuaris in te huren, maar slechts met Excell in de hand, blijkt na 25 jaar het ingelegde geld (250.000) inmiddels verdubbelt te zijn tot 500.000 euro.

Na 40 jaar (ingelegd 400.000) verdrievoudigd tot inmiddels 1,2 miljoen euro.

Netto geld waar je op elke moment bij kan. Om je eigen leven te leven zoals jij wilt.

Op elk moment kan je zelf bepalen wanneer je minder gaat werken, respectievelijk stopt met werken.
Het kapitaal kan je dan zelf aanwenden naar gelang eigen behoefte, om van de rente te gaan leven, en/of met stukjes en beetjes op te maken. Het mag en kan immers gewoon opgemaakt worden.

Geragarandeerd dat je dan veel eerder dan je 67ste kan ophouden met werken. Tel uit je winst!

Haal je kop uit het zand en wordt baas in eigen portemonnee!

Extra bronnen:
NRC.nl: Nederlanders overschatten hoogte van pensioen
Volkskrant.nl: Pensioenreserves EU lopen nog verder uiteen
Wikipedia.org: Economie van Nederland
Watsonwyatt.com: The world’s 300 largest pension funds
Watsonwyatt.com: alle pensioen regels en -wetten
Pensioenreglement ABP als voorbeeld, pdf.