Aad Verbaast

te gek voor woorden eigenlijk

Tag archief: Remarque

Tandje hoger.. groter verzet..


De afgelopen week zijn er vele voorstellen gedaan op het vkblog om een tandje hoger te gaan schakelen. Tijd om een extra initiatief groep op te richten? meer koppen bij elkaar? Twee weten meer dan een. Hier een suggestie vanuit de (eerste) initiatief groep tot behoud van het vkblog.
 
Diverse voorstellen en oproepen van diverse bloggers.
In willekeurige volgorde verschenen een aantal oproepen de afgelopen week:
peterus : voorstel voor een brede persactie.
alib bondon : voorstel om te gaan posten bij het vk gebouw.
partout : voorstel tot kort geding rond archief, eigendom, ophef.
barbara jansma (meerdere blogs): auteursrecht en archief functie.
rudolfhendriques1 (meerdere blogs) : voorstel tot juridische actie.
jacob hesseling (meerdere blogs) : voorstel tot bloggers-bijeenkomst.
developer : (meerdere blogs) voorstel voor vkbloggers vergadering op 10 februari. stichting?
 
 
Misschien hebben we er nog een gemist? Maar het zijn er zo al zeven. genoeg ideeën, deels overlappend ook nog. Maar het spuien van ideeën is slechts een start.
Of ze ook uitvoerbaar zijn en zo ja, uitgevoerd worden vereist nogal wat extra inzet.
Niet allemaal op te brengen door de huidige initiatief groep. Die heeft haar handen al vol aan de gecommuniceerde activiteiten.

Dat nog los dat naar de mening van de initiatief groep een aantal ideeën al bij voorbaat als kansloos respectievelijk (zeer) onverstandig worden ingeschat.
Voorbeelden: een Stichting (out of the blue) die niet wordt gedragen wordt door de VKblog community. Kort geding. Posten. Etc. We gaan er allemaal geen energie in steken. Die reserveren we liever aan onze huidige activiteiten.
 
Dat gezegd hebbende, claimen we geenszins alle wijsheid in pacht te hebben. De tijd dringt, en noopt wellicht tot extra inspanningen in breder verband. Vandaar de volgende suggestie.
 
Suggestie
Richt één of meer groepen op, die zich speciaal met de gerefereerde voorstellen bezighouden.
De beoordeling (wat is haalbaar, draagt het bij, hoe vorm te geven, welke aanpak) en de gekozen uitvoering.

 
Om communicatie open en direct te houden en elkaar niet in de wielen te rijden, maar juist elkaar te versterken, zou van elke groep één lid de contacten kunnen onderhouden met de andere groep. Dat houdt het ook hanteerbaar. Nu communiceert onze groep (snel schakelend) via Skype.
Handig maar ook een beperking om deze groep simpel even uit te breiden met 7+ leden. Naast de veelvoud van onderwerpen.
Een (of meerdere) initiatief werkgroepen met een eigen missie lijkt dan meer de aangewezen weg.

 
Op deze manier kunnen de aandachtsvelden goed verdeeld . Misschien wel hard nodig. Veel tijd is er niet meer.
 
Wie neemt actie om zo’n groep op te richten? En wie wil daaraan deelnemen?
 
P.S.: volgende week uiterlijk weer een update vanuit onze groep. Niet veel concreet nieuws op dit moment helaas.
 

Update stand van zaken van de initiatief groep voortzetting VKblog (+ reacties VK)


in dit bericht een aantal onderwerpen de activiteiten van de groep betreffende. de doelstellingen, de stand van zaken, de rolverdeling, andere initiatieven en hoe daar mee om te gaan, de communicatie, en hoe verder. goed nieuws? het is maar hoe je het bekijkt.  witte rook uit de schoorsteen? nee, geen witte rook, maar ook geen zwarte.
 
doelstelling van de initiatief groep:
1.
het vkblog (en de community) in één of andere vorm te behouden
2. het veiligstellen en bereikbaar houden van het vkblog archief
 
de groep bestaat op dit moment uit kokopelli, victor onrust, landheha, en aad verbaast. gj bogaerts op de achtergrond als kennisdrager en adviseur.
in het kader van die doelstelling wordt door dit team contact gezocht met in eerste instantie de volkskrant zelf. maar ook met andere mogelijke overname partijen. of om te overleggen of overname in zijn geheel mogelijk is, of om het vkblog over te huizen te integreren in een bestaand (of op te richten) blogplatvorm. altijd de twee doelstellingen in het oog houdend.
 
om mogelijke misverstanden uit de weg te ruimen: deze groep claimt op geen enkele wijze het alleenrecht op dit initiatief of andere initiatieven. noch om alle gesuggereerde extra initiatieven door collega bloggers naar zich toe trekken. noch om de groep tot deze samenstelling te beperken.
 
diverse initiatieven
suggesties/initiatieven als die van jacob (vkbloggers bijeenkomst), barbara (kb, auteursrecht, telegraaf), marius (media-offensief). rudolf (mogelijk kort geding)  etc. er zijn er meerdere.
we refereren in deze ook naar oba, bib, sargasso, web-log.nl etc. zonder volledig te willen zijn in deze opsommingen. ieder met voor- en nadelen, maar nog niet de ideale oplossing.
er kan en wordt gelukkig op meerdere manieren en in meerdere gremia aan gewerkt de community en de content van het vkblog te behouden.
 
de huidige stand van zaken (de activiteiten van de groep betreffende)
formeel is van de vk nog geen reactie van ontvangen. informeel in zeer bescheiden vorm, maar nog niet leidend tot een ‘ronde tafel’ gesprek. daar ligt wel de focus op. voor beide doelstellingen is de vk op de een of andere manier wel nodig. remarque en campagne hullen zich in stilzwijgen. waarom is ons niet duidelijk. campagne is deze week ook nog eens op vakantie. deze, op zijn zachtst gezegd, merkwaardige houding blijft verbazen, maar zolang we niet een expliciet “njet” horen geven we de hoop niet op. en blijven ons inspannen een reactie los te krijgen.
 
andere media: ook daar is formeel en informeel contact gezocht met meerdere partijen. sommige alternatieven zijn al op dood spoor beland. om diverse redenen. of geen interesse, of omdat er wel interesse was bloggers naar zich toe te trekken maar niet passend binnen de doelstelling (zoals archief en/of gebrek aan voorpagina). andere zijn nog wel in onderzoek. maar echt iets concreets kunnen we nog niet melden daarover. we houden jullie op de hoogte.
 
toekomst
nog vier weken te gaan. niet veel tijd is ons gegeven. is er nog hoop? niet veel, maar zeker niet opgegeven. er kan nog veel gebeuren ook in korte tijd. in ieder geval kunnen we alvast toezeggen dat we uiterlijk de derde week van februari onze balans zullen opmaken. deze zullen communiceren aan jullie inclusief een advies/suggestie aan jullie hoe wij denken op welke wijze het beste aan de doelstellingen voldaan kan worden.
 
communicatie
aangezien koko op dit moment druk is met ook andere zaken heb ik even het stokje van hem overgenomen wat betreft communicatie naar en van de vkbloggers. vandaar dit ‘verslag’ op deze plek.
 
 
noot: deze blog is ook geplaatst op mijn wordpress blog voor degene die hier niet ingelogd kunnen reageren, en daar wel de behoefte toe hebben) kan het daar wel.
 
 

HP de tijd en het VKblog. Het is oorlog

Onder de kop VK-bloggers razend op Volkskrant besteed HP de tijd vandaag aandacht aan de perikelen op het VKblog. Een staaltje journalistiek waar de honden geen brood van lusten. Het is maar weer eens een illustratie hoe media berichten over nieuwsfeiten: verdraaid en verminkt. 

Bovenaan het artikel een taartpunt die niet gehinderd door enige voorkennis is geplukt van blogger Krijgsman waar het commentaar bij geplakt is: “Blogger Marcel Jan Krijgsman weet waarover hij praat.”  Zij niet blijkbaar. Uit de context gerukt, en geen enkele binding met de realiteit. 

Het artikel vervolgens begint met: 

Volkskrant-hoofdredacteur Phillipe Remarque trekt de stekker uit VKblog. Het weblog van de krant begon zes jaar geleden met de hoop een kweekvijver te worden van burgerjournalisten. Vkblog zou parels van teksten en exclusieve primeurs moeten opleveren. Scoops heeft het project nooit voortgebracht en de kilo’s bagger waaronder de parels verborgen liggen kost de Volkskrantnu te veel tijd. Maar daar denken de VK-Bloggers heel anders over. Sterker nog: het is oorlog! Een bloemlezing. 

Al veel op aan te merken lees ik toch nog maar even verder.
“De bloemlezing”. Een uiterst merkwaardige selectie van bloggers is er gemaakt.  
Roland Danckaert (tot 3 keer toe), Annelies, Frans Wuijts, Bömers, Prikkeldraad, Krijgsman, Medusa en RudolfHendriques worden geciteerd.
Ook nog eens voorzien van ‘snedig’ commentaar door de redactie zelf. En daar mag de lezer het mee doen. 

Geen woord over de werkelijke omstandigheden, de diverse indicatieven van VKbloggers, de radiostilte vanuit de Volkskrant richting bloggers, de Thom Meens affaire, de wijze van handelen van de Volkskrant enzovoort enzovoort.
Kortom geen enkel poging tot echte journalistiek. En dan heb ik het nog niet eens gehad over hoor- en wederhoor. 

Als ervaringsdeskundigen (en dat zijn de lezers hier) kunnen we weer eens vaststellen hoe media omgaan met het nieuws: een volstrekt onjuiste weergave van de realiteit.   
Treurig om te zien dat de HP de tijd zich ook al, in een wanhopige strijd om de gunst van de lezers, verlaagt tot riooljournalistiek, tendentieuze berichtgeving en het plempen van bagger op het internet. 

Laten de media zich dan niet verbazen over teruglopende abonnementscijfers en reclamecijfers, maar eens stevig de hand in eigen boezem steken in plaats van de vinger op deze wijze te richten naar loggers en gebruikers van die sociale media. 

Op deze wijze van werken ga ik deze kranten maar alvast scharen onder de noemer: asociale media

“Het is oorlog”

Noot: deze blog is ook integraal geplaatst op het VKblog:
http://www.vkblog.nl/bericht/366566/HP_de_tijd_en_het_VKblog._Het_is_oorlog

HP de tijd en het VKblog. Het is oorlog. (+ VK reacties)

 
onder de kop vk-bloggers razend op volkskrant besteed hp de tijd vandaag aandacht aan de perikelen op het vkblog. een staaltje journalistiek waar de honden geen brood van lusten. het is maar weer eens een illustratie hoe media berichten over nieuwsfeiten: verdraaid en verminkt.
 
bovenaan het artikel een taartpunt die niet gehinderd door enige voorkennis is geplukt van  blogger krijgsman waar het commentaar bij geplakt is: “blogger marcel jan krijgsman weet waarover hij praat.”  zij niet blijkbaar. uit de context gerukt, en geen enkele binding met de realiteit.
 
het artikel vervolgens begint met:
 
volkskrant-hoofdredacteur phillipe remarque trekt de stekker uit vkblog. het weblog van de krant begon zes jaar geleden met de hoop een kweekvijver te worden van burgerjournalisten. vkblog zou parels van teksten en exclusieve primeurs moeten opleveren. scoops heeft het project nooit voortgebracht en de kilo’s bagger waaronder de parels verborgen liggen kost de volkskrant nu te veel tijd. maar daar denken de vk-bloggers heel anders over. sterker nog: het is oorlog! een bloemlezing.
 
al veel op aan te merken lees ik toch nog maar even verder.
“de bloemlezing”. een uiterst merkwaardige selectie van bloggers is er gemaakt.  
roland danckaert (tot 3 keer toe), annelies, frans wuijts, bömers, prikkeldraad, krijgsman, medusa en rudolfhendriques worden geciteerd.
 
ook nog eens voorzien van ‘snedig’ commentaar door de redactie zelf. en daar mag de lezer het mee doen.
 
geen woord over de werkelijke omstandigheden, de diverse indicatieven van vkbloggers, de radiostilte vanuit de volkskrant richting bloggers, de thom meens affaire, de wijze van handelen van de volkskrant enzovoort enzovoort.
 
Als ervaringsdeskundigen (en dat zijn de lezers hier) kunnen we weer eens vaststellen hoe media omgaan met het nieuws: een volstrekt onjuiste weergave van de realiteit.  
 
Treurig om te zien dat de HP de tijd zich ook al, in een wanhopige strijd om de gunst van de lezers, verlaagt tot riooljournalistiek, tendentieuze berichtgeving en het plempen van bagger op het internet.
 
Laten de media zich dan niet verbazen over teruglopende abonnementscijfers en reclamecijfers, maar eens stevig de hand in eigen boezem steken in plaats van de vinger op deze wijze te richten naar loggers en gebruikers van die sociale media.
 
Op deze wijze van werken ga ik deze kranten alvast scharen onder de noemer: asociale media.
 
“Het is oorlog”
 
 
Noot: deze blog is ook integraal geplaatst op mijn wordpress blog:
https://aadverbaast.wordpress.com/2011/01/27/hp-de-tijd-en-het-vkblog-het-is-oorlog/
 
 

Kortom geen enkel poging tot echte journalistiek. En dan heb ik het nog niet eens gehad over hoor- en wederhoor.