Aad Verbaast

te gek voor woorden eigenlijk

Tag archief: religie

Hongaarse Goulash. Wilders’ natte droom


Per 1 januari 2012 is de nieuwe grondwet van kracht in Hongarije. Met ingrijpende gevolgen voor volk en vaderland. En daarbuiten. Een angstwekkend voorbeeld hoe op ‘democratische’ wijze vrijheden worden verkwanseld. En binnen de Europese gemeenschap een lidstaat verwordt tot een dictatuur waar van scheiding der machten geen sprake meer is. Wilders likt zijn vingers er bij af.

Lente 2010.
De Fidesz partij van Viktor Orban kreeg 53% van de stemmen. Door het kromme kiesstelsel verkreeg hij daarmee de absolute macht in handen. 68% van de zetels in het parlement. Genoeg om solitair alle wetten inclusief de grondwet aan te passen naar believen. Zich verschuilend achter het “mandaat van de kiezer” zijn sindsdien 359 wetten en een nieuwe grondwet ingevoerd. De oppositie (en de stemmer) heeft het nakijken.

Grondwetswijziging.
De ene wet na de andere werd door het parlement gejast. Was het in strijd met de grondwet, dan werd de grondwet met tweederde meerderheid snel even aangepast. Tot het moment dat het Constitutionele Hof ergens een stokje voor stak. Tot frustratie van Orban. In drie maanden tijd werd de hele grondwet herschreven.  En door het parlement gejast. Waarin meteen ook maar even de macht van het Constitutionele Hof werd beperkt. Dit zou hem niet weer overkomen!

Een kort overzicht van enkele inmiddels doorgevoerde wijzigingen.

Beperking godsdienstvrijheid.
Orban is een diepgelovig man. De invloed van de Christelijke kerk is nu dan ook verankerd in de grondwet. Het wordt de verkozen godsdienst. De Hongaren zijn voortaan verplicht te erkennen dat de christelijke waarden van God de basis van de natie vormen. Slechts 14 ‘religies’ worden nog erkend. Meer dan 350 komen op de zwarte lijst. Waaronder de Islam, Boedhisme, Hindoeisme, Episcopalen, Jehovah’s Getuigen, Mormonen, Methodisten en anderen. geen belasting voordelen meer, bezittingen kunnen geconfisceerd worden.
Homohuwelijken worden verboden. De foetus wordt beschermd vanaf conceptie.
Hongaarse moeders met kleine kinderen krijgen extra stemmen om ook toekomstige generaties te vertegenwoordigen..

Beperking vrijheid van meningsuiting.
Een nieuwe mediaraad aangesteld door de partij gaat bepalen of uitlatingen van de pers toegevoegde waarde (voor het land, dus de partij) hebben. Kritieke geluiden kunnen resulteren in enorme boetes. Enkele media zijn al uit de lucht gehaald. Anderen krijgen de keuze: je mond houden, of het faillissement respectievelijk het gevang in. Men wordt monddood gemaakt. Want wie durft nog?

Beperking van de rechtsstaat.
De mogelijkheden van het Constitutionele Hof waren al beperkt (zie hierboven). Maar dit is nog maar het begin. Het hooggerechtshof wordt opgeheven. En vervangen door een “Curia”. Een truc om de hoogste rechters deels te vervangen door Orban stromannen. Als extra truc wordt de pensioenleeftijd van rechters verlaagd. Nog meer ‘vers bloed’. Eigen bloed. Daarenboven: de openbare aanklager (stroman) mag nu zelf bepalen welke rechter zijn zaak mag gaan beoordelen (stroman).
Wetten kunnen binnen een dag worden aangenomen. Een agenda hoeft niet meer vastgesteld te worden. Taken by surprise voor mogelijke oppositie.

Beperking onafhankelijkheid.
De Hongaarse Centrale Bank (Magyar Nemzeti Bank -MNB) kan (als het parlement daarvoor kiest, en waarom zouden ze dat niet doen) onder een supervisor worden gesteld waarvan het hoofd wordt aangesteld door de regering. De Centrale Bank krijgt ook de mogelijkheid eventuele reserves in de staatskas te storten om tekorten aan te zuiveren.

Ombudsmannen (mensenrechten, privacy zaken, minderheden en milieu) worden opgeheven. In plaats daarvan 1 commissie voor “fundamentele rechten”. Aangesteld voor 6 jaar door het parlement met tweederde meerderheid. Stroman.

Om zeker te weten dat na het neerzetten van deze marionetten Orban de macht houdt ook na eventueel verloren volgende verkiezingen worden de door hem aangestelde termijnen voor sleutelposities (financieel, rechterlijke macht, justitiële macht etc) substantieel verlengd (na vervanging door zijn partij). Tot wel 9 jaar.

Beperking sociaal beleid.
Stond in de oude grondwet nog dat de overheid verplicht was te zorgen voor sociale zekerheid, is “verplicht” is nu vervangen door “streven naar”. Verder wordt verwezen naar een voorwaarde: de desbetreffende persoon moet dan wel “van nut zijn voor de gemeenschap”. Het woord “onrendabelen” wordt nog net niet specifiek genoemd.

De belastingwetgeving (bijvoorbeeld ingevoerde flattax 18%) kan enkel nog maar veranderd worden met een twee-derde meerderheid van het parlement. Het Constitutionele Hof mag alleen nog maar iets zeggen over voorgenomen financiële wetten als de staatschuld beneden de 50% is (nu 80%).

Tot zover maar even. Meer dan genoeg lijkt me al.

Op nog geen dag rijden van Nederland werd op Nieuwjaarsdag de klok tientallen jaren teruggezet. In een land dat ook afstevent op een bankroet overigens. Junk Status, 10% rente voor staatsobligaties. Hebben dringend 20 miljard nodig op korte termijn. Het IMF en Europa is “bezorgd”. Eufemisme.
Het gaat een nieuwe testcase worden of Europa al weer gaat toelaten dat een lid van de gemeenschap alle internationale normen, waarden en regels aan zijn laars lapt. En er mee weg kan komen ook nog. Verder dan het aankondigen van een onderzoek of dit wel in lijn is met de regels is men nog niet gekomen. Komt pas op zijn vroegst in juni dit jaar. Arme Hongaren..

Orban ligt niet wakker van enige kritiek liet hij recent nog weten.

En Wilders (met zijn Hongaarse vrouw)?
Die twitterde op 31 december: “Hongarije neemt wet aan waardoor islam niet op erkenning/steun vd Staat kan rekenen. Geweldig! Voorbeeld voor hele EU!”

Ook zo’n potentaat die graag het volgende zinnetje in de mond neemt: “als ik het voor het zeggen zou hebben dan…”

Nou, berg je “dan” maar. Het is gekkenwerk.

Bronnen (o.a.):
http://www.euronews.net/2012/01/02/hungarian-democracy-reformed/
http://www.spiegel.de/international/europe/0,1518,807138,00.html
http://www.spiegel.de/international/europe/0,1518,806933,00.html
https://twitter.com/#!/geertwilderspvv/status/153045998577520640
http://www.ams.pvda.nl/general/Newsletter/Hongarije%5B2%5D/Hongarije
http://www.trouw.nl/tr/nl/4496/Buitenland/article/detail/3099920/2011/12/30/Hongarije-glijdt-met-nieuwe-grondwet-af-richting-dictatuur.dhtml
http://www.refdag.nl/opinie/hongaarse_grondwet_ondermijnt_democratie_1_558374
http://lacquemant.wordpress.com/2011/04/20/eu-onderzoekt-nieuwe-oerconservatieve-homofobe-grondwet/
http://www.opiniestukken.com/opiniestukken/artikel/92/Europa-moet-ingrijpen-in-Hongarije
http://www.bnr.nl/topic/politiek/448303-1201/hongaarse-premier-ligt-niet-wakker-van-kritiek
http://nl.wikipedia.org/wiki/Viktor_Orb%C3%A1n
http://nl.wikipedia.org/wiki/Fidesz
http://www.volkskrant.nl/vk/nl/3184/opinie/article/detail/3105421/2012/01/05/Er-ontstaat-een-dictatuur-in-het-hart-van-Europa.dhtml
http://www.nrc.nl/nieuws/2012/01/11/eu-voert-druk-op-orban-op-economische-crisis-hongarije-staat-op-zich/
http://blogs.reuters.com/macroscope/2012/01/06/austro-hungarian-troubles/

Bron plaatje:
http://www.nrc.nl/nieuws/2012/01/03/hongaarse-intellectuelen-luiden-alarmbel/