Aad Verbaast

te gek voor woorden eigenlijk

Tag archief: pinokkio

Het is “houdoe en bedankt” na de verliezingen


De stemmers werden kortstondig bedolven onder aandacht. Duizenden flyerende vrijwilligers, mediabombardementen, en een tot diep in de nacht spannend gehouden verkiezingsavond. En vandaag? “Houdoe en bedankt” richting alle stemmers. In de krant mogen we ooit gaan lezen wie er met wie het bed is ingedoken. En welk gedrocht dat heeft opgebracht.

De dag van de verliezingen
Want zo kun je het wel noemen immers. Nadat iedereen verheugd riep dat ze wel ergens kampioen in waren na het verschijnen van de CPB doorrekeningen, wordt er hard gestreden wie er nu de grootste verliezer blijkt te zijn.

Sap op gelijke laagte als de SGP. Wilders bijkans gehalveerd. Roemer niet in het torentje maar in de bezemkast. Buma peinst zich suf over de nieuwe moraal van zijn kiezers die hem maar 13 zetels opleverden.

Hero Brinkman kan in een ochtendje alle 7493 stemmers persoonlijk bedanken. Als hij zich kwaad maakt. En dat is ie. Hij voelt zich bestolen!

En wat te denken van de echte “nieuwkomers” die niet eens in de Kamer kwamen! de Anti Europa Partij (2019 stemmen), de Liberaal Democratische Partij (2325), Nederland Lokaal (2852) de Libertarische Partij (4059), de Soeverein Onafhankelijke Pioniers NL (12.716), de Partij voor Mens en Spirit (18.168), en de Piratenpartij (29.930). De grote koploper onder de verliezers: de NXD met wel 68 stemmen!

Ja, maar zal de nog wakkere lezer zeggen: de PvdA en de VVD hebben toch flink gewonnen?

Klopt, het aantal zetels is flink toegenomen. Maar wat is de winst voor de VVD als ze welhaast zijn veroordeeld te gaan samenwerken met het gevaar voor Nederland, de PvdA. En de PvdA die moet kiezen voor de VVD met rotbeleid en angstkaarten. Dat kan hoogstens een vechtkabinet worden onder een Pinokkio akkoord.

De grootste verliezer
Dat is en blijft de stemmer. Gepaaid door een tsunami van aandacht en tromgeroffel hebben ze zich weer massaal en vrijwillig laten verleiden om zich de stemhokken in te laten drijven.

Vanmorgen werden ze al heel snel weer bedankt en kregen ze de welgemeende afscheidgroet “houdoe” van de kopstukken. De stemmers zijn vanaf nu immers helemaal niet meer nodig. Nu duiken ze snelstens met elkaar onder volledige “radiostilte” onder de klamme lappen. Daar kunnen ze geen pottenkijkers bij gebruiken. Die leiden alleen maar af van “de daad”.

Ooit mogen we dan van de media vernemen welke kronkel dat zal voortbrengen. “Er kan van alles gebeuren” buiten het zicht van de stemmer.

Wim Kan: “Democratie is de wil van het volk. Ik lees elke ochtend stomverbaasd in de krant wat ik nou weer wil.”

 

 

Noot: Voor de factcheckers, hier de verkiezingsuitslag (of is het exceem?):
http://www.rtl.nl/components/actueel/rtlnieuws/2012/09_september/12/verrijkingsonderdelen/verkiezingen_alle_uitslagen_gemeentes_en_landelijk.xml
http://www.rtl.nl/components/actueel/rtlnieuws/2012/09_september/12/verrijkingsonderdelen/eindstand.xml

Over het CPB en de Pinokkio Partijen


Tijdens de persconferentie van Teulings (CPB) twitterden de partijleiders er al lustig op los dat hun partij ‘natuurlijk’ als beste uit die grabbelton kwam. Zelden kwam zo duidelijk en zo snel aan het licht dat de politiek zichzelf én de stemmer een rad voor ogen draait. Van links tot rechts wordt de kluit belazerd. Hier een overzicht.

Sybrand van Haersma Buma (CDA) twitterde:
“Doorrekening CPB: meer banen, minder schuld en eerlijke verdeling van de rekening. CDA koploper op houdbaarheid overheidsfinanciën.”

Wat hij er niet bij vertelde: koploper koopkrachtverlies: 3,25%.

Diederik Samsom twitterde:
“PvdA loodst Nederland sterk én sociaal uit de crisis. Koopkracht op peil, financiën op orde, zorg dichtbij mensen, investeren in onderwijs.”

Wat hij er niet bij vertelde: koploper krimp van de economie: 2,3%

Geert Wilders twitterde:
“Geweldige effecten PVV-plannen! Beste score economische groei en bestrijding werkloosheid. Meer koopkracht burger en beperkt tekort in 2017!”

Wat Geert Wilders er niet bij vertelde was dat hij het CPB niet gevraagd zijn speerpunten van de campagne programma (uit de euro, en uit Europa) door te rekenen. Desondanks scoorde hij het slechtst op “houdbaarheid”. Ligt nu al te rotten in de winkel. Koploper blijvende staatschuld.  . Koploper belazeren van de stemmer.

Alexander Pechtold twitterde:
“CPB-doorrekening #D66: financiën op orde, meer werkgelegenheid, evenwichtige koopkracht, beste effect op onderwijs en innovatie #nuvooruit

Wat hij er niet bij vertelde: werkeloosheid neemt toe met 1,3%, begrotingstekort 2017: 1,6%

Jolande Sap (GL) twitterde:
“GL weer topscoorder bij #CPB en #PBL. Wij zijn de enige die milieudoelen halen, veel nieuwe banen creëren en inkomensverschillen verkleinen”

Wat ze er niet bij vertelde: kampioen toename van de inflatie. “Topscoorder” verhogen van de huren (6%), en daling van de woningprijzen (7%).

Emile Roemer twitterde niet, maar riep wel: “wij zijn wederom de koopkrachtkampioen”

Wat hij er niet bij vertelde: “kampioen begrotingstekort 2017: 1,8%.

Mark Rutte twitterde ook niet. De @VVD ook niet (bij het schrijven van dit blog).
Maar ook zij zijn koploper: de verschillen tussen werkenden en mensen met een uitkering groeien bij de VVD het meest (6,25 procent), net als de verschillen tussen hoge en lage inkomens (2 procent). Gepensioneerden gaan er met 2,25 procent op achteruit ten opzichte van werkenden. Werkeloosheid loopt op met 0,8% in 2017. Overheidstekort blijft steken op 1%, economische groei: -0,2%.

En als klap op hun vuurpijl (130 km/u): samen met de PVV en DPK zijn ze koploper van de groei van de files in Nederland!

Samenvatting en optelsom:
Geen der partijen heeft een oplossing voor de crisis kunnen bedenken. Alle partijen claimen dat te bieden. Overheidsfinanciën zijn niet op orde in 2017. De werkeloosheid loopt verder op. Er wordt nauwelijks hervormd.
Ze zijn gezamenlijk koploper. In hoe het niet moet en hoe je de ‘waarheid’ kunt verdraaien.

Ja, geachte (potentiële) stemmers. Dit is helaas het beste wat Nederland te bieden heeft op het politieke vlak. Een kamer vol Pinokkio’s.  Ook na 12 september.

 

Bronnen en verder lezen:
http://www.rtl.nl/components/actueel/rtlnieuws/2012/08_augustus/27/economie/gevolgen-partijprogrammas-cpb-doorrekeningen.xml
http://www.bnr.nl/topic/verkiezingen_2012/992161-1208/cpb-cijfers-partijen-halen-geen-sluitende-begroting-2017
http://www.nrc.nl/verkiezingen/2012/08/27/cpb-directeur-teulings-verschil-tussen-vvd-en-sp-is-half-miljoen-banen/ http://www.nrc.nl/verkiezingen/2012/08/27/al-duizelig-van-al-die-cpb-cijfers-hier-een-overzicht-per-partij/
http://www.rtl.nl/components/actueel/rtlnieuws/2012/08_augustus/27/binnenland/belangrijkste_punten_cpb.xml

CPB informatie:
http://www.cpb.nl/persbericht/3212208/cpb-en-pbl-presenteren-doorrekening-verkiezingsprogrammas
http://www.cpb.nl/campagne/keuzes-in-kaart-2013-2017
http://www.cpb.nl/artikel/keuzes-in-kaart-2013-2017-de-media
http://www.cpb.nl/publicatie/presentatie-keuzes-in-kaart-2013-2017

G8, G20: G-spot en het Pinokkio Syndroom.

Bono, Geldof, bobo’s en burgers. Eens hadden ze handen in elkaar geslagen: armoede definitief de wereld uit. Life 8 en g8. Leugens en bedrog zo is gebleken. Een historisch overzicht.

juli 2005: g8 gleneagles en de live 8 concerten.
Nog vers op mijn netvlies. Geldof en Bono hadden heel gewiekst rond de G8 met de door hun georganiseerde wereldwijde popconcerten de publieke opinie optimaal  bewerkt. Armoede de wereld uit! Ze mochten zelfs op bezoek bij de wereldleiders in Gleneagles om hun verhaal te vertellen en verhaal te halen. Geweldige timing!
En met succes! De wereldleiders kwamen zwetend maar zichtbaar opgetogen naar buiten. Ze hadden “een historisch akkoord” afgesloten en “keiharde afspraken” gemaakt. Onder druk van de publieke opinie (3 miljard kijkers), maar toch.
Drie speerpunten werden gepresenteerd om voorgoed de armoede de wereld uit te helpen.  

Schuldkwijtschelding (een bedrag van 40 miljard voor 18 geselecteerde landen).
Een structurele verhoging van de ontwikkelingshulp (norm 0,7% van het BNP).
Verbetering van de markt toegang voor de armste landen. Opheffen van de handelsbarrières.

Uiteraard zou dit belangrijke onderwerp elke keer op de agenda staan van de komende G8 ontmoetingen. Werk aan de winkel!

Ik geloofde het, en velen met mij. Waarom? Tijdens de concerten stond het groots en voor iedereen te lezen: “The world is watching” en “no more excuses”. Een duidelijke waarschuwing aan onze leiders. En die hadden ze goed begrepen!  Bono en Geldof gaven zelfs hun zegen en vertrouwen aan de resultaten. Bono: “the world spoke and the politicians listened. Geldof: “a great justice has been done”. “the summit is a qualified triumph”  Publieke opinie en politiek waren het eens geworden. Een uitzonderlijke samensmelting. Dat gaf me een geweldig gevoel. Ook ik sliep weer rustig.

Juni 2007: G8 Heiligendamm.
Ik verwijs naar wat links onderaan deze blog waar staat beschreven wat er wel en niet van terecht is gekomen. Een korte samenvatting: vrijwel niets.
Nog een betere samenvatting gaven, de inmiddels volledig gedesillusioneerde, Geldof en Bono tijdens een persconferentie na deze G8:“The richest countries in the world, trillions of dollars swirling around that table, smiling in that stupid tent chair with the candy stripes. Do me a favour: get serious. This wasn’t serious, this was a farce, a total farce.”. “Creeps”.
 

Zonder de financiële crisis nog in zicht hadden (en hebben) de rijkste landen die 50 miljard nog nooit kunnen vinden. Met recht een farce”. Geldof en Bono voelden zich belazerd. Ik voelde me belazerd. We werden en worden belazerd. Ik heb nog te eten. Hoe zouden die miljarden hongerenden zich voelen?
 
April 2009: G20, London.
De G20 representeren de rijkste economieën van de wereld. Samen goed voor: 90% van het BNP van de wereld. 80% van de wereldhandel. 65% van de wereldbevolking. En slechts 10% van de landen op de wereld… Genoeg “cloud” is de Engelse uitspraak. Klopt. Wel lokaal…
 
Geconfronteerd met hun eigen inzakkende economie zijn er in de paniek over ‘de eigen mogelijke armoe’ razendsnel ruim 6000 miljard dollar (!!!) door hen gevonden om hun eigen economieën weer aan te zwengelen. Dat is 1000 dollar per hoofd van de wereldbevolking! Dat is meer dan 100 (!) keer zo veel als die 50 miljard die nooit gevonden konden worden.
 
De cijfers. Het contrast.
2,5 miljard (35%) mensen leven van minder dan 2 dollar per dag.
1,5 miljard (25%) mensen leven onder de armoede grens (= absolute ondergrens om te kunnen overleven).
50% van alle doden per jaar op onze aardbol is armoede gerelateerd.

Als konijn uit de hoed werden het oude medicijn weer met veel bombarie van stal gehaald: het protectionisme de wereld uit. Maar ik kan niet anders dan tot de conclusie komen dat het protectionisme hoogtij viert. Namelijk om alles op alles te zetten de eigen rijkdom te beschermen. De arme landen hadden en hebben het nakijken. En lijden het hardst van ‘onze’ crisis.
 
Mijn bescheiden oplossing.
Het zou werkelijk een historisch akkoord zijn geworden (en een nieuwe wereldorde zijn) als de G20 daar had afgesproken (en waargemaakt) dat 5% (300 miljard) van die hulp aan ‘onszelf’ zou worden besteedt aan hulp aan de anderen. Dan waren die Gleneagles doelstellingen in één klap gehaald! Is 5% teveel gevraagd om te delen met onze rijkdom? Ja, dus. En is slechts 5% delen niet eigenlijk nog beschamend laag? Of zelfs abject?

Obama stal weer de show overigens. Een man met charisma. Hij beloofde het Congres te vragen wel 500  miljoen dollar extra vrije te maken voor de armste landen. Hij was in zeker zin nog eerlijk ook, dat moet ik hem zeker nageven. Hij stelde dat het niet enkel het werk van filantropen was. Het zou de wereldhandel ten goede komen: opkomende economieën en zo. Goed voor de wereldhandel!
 
Wat hij wel ‘vergat’ te vertellen:
a. Sigaar uit eigen doos. Amerika geeft 0,17% van het BNP uit aan ‘ontwikkelingshulp’. Het laagste percentage van alle geïndustrialiseerde landen. Ze hadden zich al gecommitteerd dat op te hogen tot 0,7% waar nog niets van terecht is gekomen.
b. Die 0,17% gaat voor het grootste gedeelte naar Israël. Dan Egypte en Turkije (reisje?) en dan (met stip) naar de landen die ze eerst in puin hebben geschoten. Irak en Afghanistan. Voor wederopbouw..
c. 500 miljoen dollar is wel 0,3% (!!) van de hulp die alleen AIG al kreeg (170 miljard) om ‘overeind’ te blijven. Peanuts. Een knoop in het kerkenzakje voor de armen.

Onze leiders lijden aan het Pinokkio Syndroom. Met dat verschil dat het bij Pinokkio nog duidelijk zichtbaar was wanneer hij loog. Nu ook, maar dan moeten we wel onze ogen openen.

Ik trek een hele lange neus. Ik ben er helemaal klaar mee om telkens voorgelogen te worden. Mijn G-spot valt hun ten deel. Het is toch bespottelijk?
 

Bronnen (verder en oa.):
Wikipedia: G20
Tegenlicht: G7 doelstellingen niet gehaald.
ipsnews.net: G8 Much Talk, Too Few Results.
G8 Japan: Annan over gebrek aan resultaten
makepovertyhistory.ca: G8 results disapppoints.
Millenniumdoelstellingen
Parool.nl: Honderden miljarden voor herstel
Nu.nl: G20-beloven honderden miljarden voor herstel.
Globalincome.org: feiten
 
Vervolg op: G20: een “nieuwe wereldorde”?

bron plaatje