Aad Verbaast

te gek voor woorden eigenlijk

Tag archief: pensioenen

Dijsselbloem en het Cyprus precedent

BELGIUM EU EUROGROUP MEETING
Zijn je spaarcenten nog veilig op de bank? Na dit weekend is dat niet zo zeker meer. Dijsselbloem c.s. romen de spaargelden in Cyprus af om mee te betalen aan hun eigen bailout. En zet daarmee een precedent in de markt. Dijsselbloem wil niet uitsluiten dat het elders ook gaat gebeuren..

De Cyprus Bailout
Landje van niets. Met een BBP van slechts 17 miljard. 0,2% van de economie van Europa wist Rutte ons nog te vertellen. Maar had wel snel 17 miljard nodig om in leven te blijven!
De bankensector was in grote problemen gekomen door de bailout van Griekenland (moeten afschrijven op obligaties). Grote bankensector: 68 miljard aan spaargelden. De helft van rijke Russen (20 miljard), Grieken en Britten.

Met de bekende retoriek (domino-effect, stabiliteit van het financiële systeem en euro, vertrouwen van de markt etc etc) werd besloten de 17 miljard ook maar weer op te hoesten. Maar nu met een bijzondere kwinkslag. Spaarders tot een ton zien 6,75% van hun spaargeld in die andere spaarpot (van de banken zelf) gegooid worden. Spaargelden boven een ton gaan 9,9% bijdragen. Samen wordt zo een niet onaanzienlijk bedrag bij elkaar gesprokkeld: 5,8 miljard. De rest wordt bijgelapt door ESM.

Het precedent
Onmiddellijk stonden lange rijen voor de pinautomaten. Geschrokken spaarders probeerden hun rekening leeg te halen. Internetbankieren was al direct afgesloten. Uniek en nog nooit eerder vertoond. Dijsselbloem verdedigde het met “een eerlijke verdeling van de lasten”. Hoezo “eerlijk”?

Waar hij met de overname van de SNS bank de spaarders nog net buitenspel wist te houden, is nu de kogel door de kerk: ook je spaarcenten zijn niet meer veilig. Ook niet meer onder 100.000 euro. Weg bankgarantie waar Europa nog steeds van stelt die in te willen voeren.

Als ik dan lees dat Dijsselbloem op de persconferentie “declined to rule out taxes on depositors in other countries besides Cyprus in the future, but insisted that such a measure was not being considered” is dat politieke taal voor: het kan zo maar elders gebeuren.

Aanlokkelijk natuurlijk. De Nederlandse spaartegoeden zijn 330 miljard. 10% is dan 33 miljard die je zo kan incasseren. En dan hebben we het nog niet eens over die andere ‘tegoeden’: de pensioenpot. 875 miljard. 10% is al gauw 87 miljard. Het verbaast me niet dat Dijsselbloem zo ontspannen oogt. Zijn achterzakken zijn goed gevuld.

En de stap is niet eens zo groot. Het gebeurt nu al. De overheid weet je spaargelden te vinden. Ze gaan er van uit dat je 4% rendement op je geld maakt. Niet te doen met de huidige lage rentestand overigens. Dat ‘rendement’ mag je dan bij je ‘inkomen’ optellen en dus belasting over betalen.
Alleen op het spaargeld (330 miljard) wordt dus al jaarlijks een slordige 5 miljard naar binnen gehengeld. Over de volle aandelenportefeuilles hebben we het dan nog niet eens gehad.
Dan is het een kleine stap om onder het argument “eerlijke verdeling van de lasten” ook die crisismaatregel even in te voeren als de nood echt aan de man komt.

Sterker nog: het is nog te verdedigen ook. Vermogens worden immers al sinds kort weer afgeroomd om “de zorg betaalbaar te houden”. “Sterkste schouders betalen de zwaarste lasten”. Om Nederland “sterker en socialer” uit de crisis te laten komen kan je nog wel eens potje breken. Die spaargelden kunnen dan weer gebruikt worden om verdere afbraak in de zorg te voorkomen en te investeren in “jobs, jobs, jobs”, en onderwijs. “Het eerlijke verhaal is echt”. Voel je het al aankomen?

Het zou me dan ook niet verbazen als in plaats van het “kwartje” van Kok binnenkort de “10% van Dijsselbloem” wordt aangekondigd.

Toch maar eens kijken of de sokken-breicursussen al volgeboekt zijn..

 

 

P.S. bron plaatje: http://www.rtl.nl/components/actueel/rtlnieuws/2013/03_maart/16/economie/cyprus-krijgt-10-miljard-steun-van-europa.xml

Over Dijsselbloem, wisseltrucs, garanties en stofzuigerzakken

dijsselbloem jager

Dubieus en onverantwoord boekhouden werd het al genoemd. De wisseltruc van Dijsselbloem: ik geef jou (Knot) een garantie van 5,7 miljard dan loop je ‘dus’ minder risico, en ‘dus’ kan ik je voorspelde “crisisgerelateerde winsten” nu al afromen. Kassa! 3,2 miljard om het begrotingstekort te reduceren. Verhullen eigenlijk. Heeft niets met de reële economie te maken en vergroot een al enorm probleem: het grossieren in garanties door de overheid zonder de risico’s te overzien. Inmiddels opgelopen tot ruim 900 miljard. Meer dan verdubbeld sinds het begin van de kredietcrisis in 2008.

Rapport rekenkamer juni 2012
De rekenkamer bracht de sterk stijgende overheidsgaranties in kaart. De al vergeven garanties kort samengevat:

Europa (ECB, EFSF, ESM, steun etc.): 222 mld.
Woningmarkt (HRA, NHG, Woningcorporaties etc.): 240 mld.
Financiële sector (DGS, interbancaire leningen, ING etc.): 433 mld.
Bedrijfsleven: 18 mld.

Dat geeft al een totaal van 913 miljard euro! En is meer dan verdubbeld sinds het begin van de kredietcrisis in 2008. De staat grossiert in garanties.

Nog even afgezien van de target2 risico’s die DNB loopt: 150 miljard.
Nog even afgezien van de impliciete garantiestelling richting (systeem)banken. 2200 miljard euro.

913 miljard euro is wel twee keer de totale staatschuld. Anderhalf keer het BNP!

Conclusies en aanbevelingen uit het rapport van de rekenkamer
Belangrijkste conclusies: 1. de al hoge risico’s stijgen navenant. 2. de kamer wordt hier niet goed over geïnformeerd.
Belangrijkste aanbevelingen: 1. de kamer beter informeren. 2. wees behoedzamer met het uitdelen van garanties.
Uitkomst: op de eerste aanbeveling werd door de minister (toen nog Jan Kees de Jager) niet gereageerd. Op de tweede wel: het beleid rond het geven van garanties zou worden “verscherpt”.

Niets verscherpen. In nog geen twee weken geeft Dijsselbloem al weer ruim 10 miljard aan garanties weg. 5 miljard ivm met de nationalisatie van de SNS en nu weer 5,7 miljard aan DNB. Van partijgenoot Samsom zul je nu niet horen: “nou doet u het weer”. Van andere partijen ook niet. Het rapport (en de toezegging) is al weer diep in de vergetelheidla opgeborgen.

Onderonsjes
Speculeren natuurlijk. Maar zou Dijsselbloem, die inmiddels gezien zijn nieuwe functie als voorzitter van de Eurogroep toch een direct lijntje heeft met Golden Sachs Super Mario Draghi, hem niet even gebeld hebben hoe je verliezen op je begroting kunt maskeren? Hij komt immers uit een nest dat daar specialist in is. “Dear Mario, ik kom nog wat miljarden tekort op de begroting. Kunnen we even brainstormen?” “Tuurlijk, de makkelijkste is om Klaas Knot te beknotten. Ik bel hem wel even.”

Het werd nog een geanimeerd gesprek. Mario Draghi gaf hem nog een paar tips (“moet wel onder ons blijven”) voor als de nood echt aan de man komt.
Basel III? Laat maar, je geeft een garantie (doe je impliciet toch al) en dan heb je helemaal geen (verhoogd) reservekapitaal meer nodig. Hier met die miljarden.
Pensioenfondsen? Hoezo 105% dekking? Je geeft een garantie dat ze kunnen uitbetalen, en dan plunder je de pensioenkassen. 100-en miljarden reserves! Lubbers en Kok (je voorganger en partijgenoot immers) lustten er ook wel pap van. Ze haalden 25 miljard uit de pensioenkas. Gouden greep! Jeroen, de garantietombola kent ongekende mogelijkheden. Die garantie kan ik je wel geven..

Tijdens de verkiezingscampagne deed Rutte een duidelijke uitspraak toen hem werd gevraagd of we hem aan zijn (verkiezings)beloften konden houden: “Garantie krijg je op een stofzuiger

Dijsselbloem acteert geheel in die traditie. Hij doet aan windowdressing, en veegt de ware problemen onder de mat. Tijd om de deur te wijzen aan een kabinet van colporteurs en stofzuigerzakken.

 

 
Verdere bronnen (o.a.):
http://www.rijksoverheid.nl/regering/nieuws/2013/02/15/duidelijkheid-over-winstafdracht-dnb.html  http://www.dagelijksestandaard.nl/2013/02/de-fundamenten-van-het-kaartenhuis
http://www.nrc.nl/nieuws/2013/02/15/miljardenmeevaller-voor-de-schatkist/ 
http://www.volkskrant.nl/vk/nl/11698/Kabinet-Rutte-II/article/detail/3395064/2013/02/16/Meevaller-riekt-naar-creatief-boekhouden.dhtml
http://www.bnr.nl/nieuws/beurs/639288-1302/creatief-onverantwoord-boekhouden 
http://www.rtl.nl/components/actueel/rtlnieuws/2013/02_februari/15/economie/miljardenmeevaller_kabinet_door_slim_boekhouden.xml
http://www.economie.nl/weblog/dijsselbloem-verkleint-begrotingstekort-door-creatief-boekhouden

Plaatje: http://www.spitsnieuws.nl/sites/default/files/imagecache/article_image_node_slideshow/20121107dijsselbloem.jpg.crop_display.jpg

De inflatie manipulatie

We weten het allemaal zeker: alles wordt in rap tempo duurder. Al sinds jaar en dag. Inflatie noemen ze dat. En toch proberen alle ‘ter zake doende’ instanties ons ervan te overtuigen dat de inflatie zeer beperkt is. Rond de 2% wordt trots gemeld. Niets is minder waar. We worden belazerd. Ons zuur verdiende geld is sinds jaar en dag in realiteit hard aan het verdampen. En het zal alleen maar erger worden.

Inflatie
Ik verwijs naar de hierboven gegeven link. En ga dus niet alle bijzonderheden geven over de diverse gehanteerde definities van inflatie. Ze zijn allen bedacht om de welwillende en goedgelovige burger zand in de ogen te strooien. Rookgordijnen.

Inflatie: de burger merkt het elke dag. De kosten stijgen met de dag. Stap voor stap. Beetje bij beetje. Niet eens zo erg wordt dan gesteld. Mits de koopkracht gehandhaafd kan blijven.

En daar zit nu juist de crux. Dat is niet het geval. De werkelijke inflatie is beduidend hoger dan de officiële cijfers ons willen doen geloven. De koopkracht verdampt dan snel.

Belangen
De overheid wil graag lage inflatiecijfers laten zien. De Internationale banken (ECB etc.) hebben als belangrijkste opdracht het financiële systeem zo te sturen dat de inflatie beperkt blijft. Rond de 2%.
Het laten zien dat men in deze doelstellingen geslaagd is heeft daar uiteraard hoge prioriteit. Overheden en centrale banken zijn twee handen op één buik. Daarbij wordt de realiteit veelvuldig uit het oog verloren. De cijfers worden lustig gemanipuleerd.
Belangen? Eigen belangen. De staat bespaart jaarlijks miljarden door lagere inflatiecijfers te laten zien dan de werkelijkheid. Vele uitkeringen zijn immers gekoppeld aan de inflatiecijfers. Lage cijfers, lagere compensatie. Minder uitgaven. Kassa. Geïncasseerd uit de zakken van de goedgelovige burger. Blij gemaakt met een dooie mus.
Pensioenfondsen: uitgesteld salaris. Indexatie staat nu al onder druk. Maar dat uitgestelde salaris wordt in rap tempo minder waard als de werkelijke waarde (koopkracht er van)sneller afneemt dan de ‘geïndexeerde’ uitkering. Over 30 jaar met pensioen? De opgebouwde koopkracht met het saldo is substantieel gedaald ten opzichte van de voorgehouden formele voorspellingen. Je uitgestelde salaris is daarmee grotendeels verdwenen.

Totstandkoming inflatiecijfers
Het zogenaamde ‘mandje’ van verbruiksgoederen. Maandelijks gemeten hoeveel het in waarde is gestegen of afgenomen. Maar ja, dat mandje verandert jaarlijks. Niet zonder reden overigens. Ruime mogelijkheden tot manipulatie. Zo worden appels met peren vergeleken. Bewust. Het CBS publiceert de officiële cijfers. Tussen aanhalingstekens natuurlijk. Met statistiek kan je alles bewijzen. Onafhankelijk? Ook dat geloof je toch niet meer?
Wat te zeggen van wegingsfactoren? Wat te zeggen van de mix van producten? Wat te zeggen van regionale verschillen? Vele substantiële uitgavenposten zitten er niet eens in! En laten dat nou juist doe posten zijn die jaarlijks substantieel in prijs verhogen. Toeval? Wie gelooft dat nog.

De methodieken
De gebruikte methodieken om de inflatiecijfers te manipuleren worden met regelmaat aangepast. Redeneringen als: de biefstuk is sterk in prijs verhoogd, mensen zullen mensen wel meer hamburgers gaan kopen. Kortom: geen prijsverhoging. Of de hamburger in het mandje. Als een apparaat meer functies krijgt en dus in prijs werd verhoogd hoeft dat niet meegeteld te worden. Het nieuwe apparaat heeft immers meerwaarde. Ziektekosten: verhogingen eigen bijdrage etc. worden niet meegeteld. Vast gegeven inmiddels.Tabak, overheidskosten, huisvesting (stijgingen worden niet meegenomen), energie etc.  wordt minder gewogen dan voorheen. Allemaal kosten die sterk stijgen.  Voorbeelden te over.

De toekomst
Wat men ons ook wil doen geloven, we zijn inmiddels in een periode gekomen dat de inflatie sterk zal gaan stijgen. Basis van alle prijsstijgingen zijn immers de grondstofprijzen. Gezien de toenemende schaarste daarvan zal onvermijdelijk de prijs daarvan gaan stijgen. Dat is al tijden substantieel het geval.
Overheden zullen (zichzelf op de borst willen slaan wegens electoraal gewin) steeds harder gaan manipuleren om de officiëel gepubliceerde inflatiecijfers laag te houden. Het gat tussen de werkelijke inflatie en de bemoemde inflatie zal steeds groter worden. Nu al mag je rustig 4-7 procent bij de officiële cijfers optellen. Dat telt aan! En dat zal alleen maar meer worden. Tot ergens ook deze zeepbel barst…

De remedie
Recessie (onder andere). Klinkt misschien merkwaardig. Maar het is het enige middel om (risico’s op torenhoge) inflatie te beteugelen. Maar ja, noem me één politicus die dat zou durven voorstellen. Electorale zelfmoord. Daarmee houden we (als
stemmer) de charade mede in stand. Elk jaar snel armer wordend.

Mark Twain: er zijn drie soorten leugens: leugens, verdomde leugens, en statistieken.

 

Verder lezen:
http://www.shadowstats.com/ Site van John Williams. Die schone inflatiecijfers berekenen. Gemiddeld procentpunten
hoger dan de officiële cijfers (USA).

CBS doet er alles aan om de burger gerust te blijven stellen (zand in de ogen te strooien):
http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/prijzen/cijfers/extra/pci.htm
Site waarin wordt ‘bewezen’ dat de gevoelsinflatie dicht bij de officiële inflatie zou liggen.
http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/prijzen/publicaties/artikelen/archief/2010/2010-3223-wm.htm
Site: inflatie is maatwerk. Hier een site van de CBS waar je zelf kan uitrekenen op basis van je eigen uitgavenpatroon wat je eigen inflatie zou zijn. Opvallend: al gauw punten hoger dan de officiële cijfers.

Geldontwaarding zelf berekenen:
http://www.rentetotaal.nl/inflatieberekenen.html
Handige rekenmodule om te simuleren wat je geld over een bepaalde periode nog waard is!
Voorbeeld:
10.000 euro met 2% inflatie heeft over 10 jaar nog 8171 euro aan koopkracht.
Met 6% inflatie (dichter bij de huidige werkelijkheid) is dat slechts 5386 euro. Gehalveerd in (slechts) 10 jaar!
Met 10% (niet onrealistisch) is dat 3487. Nog maar een derde..

Lezenswaardig: http://www.uitgeverijbalans.nl/web/Boekartikel/Het-inflatiespook.htm
Met bijbehorende site:  http://www.inflatiekomteraan.nl/