Aad Verbaast

te gek voor woorden eigenlijk

Tag archief: pasen

Met 600.000 man de woestijn in. Feest!

Cosimo_Rosselli_Attraversamento_del_Mar_Rosso

Deel 19 uit de serie: Omtrent Het Oude Testament. Nadat God Egypte compleet te gronde had gericht konden de Israëlieten vertrekken. Niet een klein groepje. Nee, “..het aantal personen dat zelf liep, de kinderen dus niet meegerekend, bedroeg ongeveer zeshonderdduizend. Ook vele anderen trokken met hun mee, net als grote kudden kleinvee en runderen.” (Ex 12:37-38)

Maar dan. Had God er eerst voor gezorgd had dat de farao en zijn hovelingen “onwillig” en “halsstarrig” waren, nu deed Hij het omgekeerde: “De HEER stemde de Egyptenaren gunstig ten opzichte van het volk, zodat zij hun verzoek inwilligden.” (Ex 12:36).

Welk “verzoek”?

“De Israëlieten ..vroegen aan de Egyptenaren gouden en zilveren sieraden en kleding.” (Ex 12:35)
En met succes dus : “Zo plunderden de Israëlieten Egypte.” van hun allerlaatste bezittingen.” (Ex 12:36) Je moet er maar opkomen. Bijzonder minne streek van God. Lijkenpikkerij is Hem niet vreemd.

Gepakt en gezakt, richting woestijn dus. Bevrijd? Nog niet helemaal. God had nog wat voor ze in petto.

“En Ik zal de farao weer halsstarrig maken, zodat hij hen gaat achtervolgen. Ik zal mijn heerlijkheid bewijzen ten koste van de farao en heel zijn legermacht.” (Ex 14:4)
Samsom zou zeggen: “nu doet u het weer”!

De farao wist toch nog een knap legertje op de been te brengen na alle plagen: “zeshonderd van de beste (strijd)wagens en alle voertuigen van Egypte, elke met drie man bezet.” (Ex 14:7)

Ach, wie kent niet het vervolg. Hollywood liet zich er graag door inspireren.

“De HEER liet de hele nacht door een sterke oostenwind de zee terugdeinzen. Hij maakte van de zee droog land en de wateren splitsten. Zo trokken de Israëlieten over de droge bodem de zee door..” (Ex 14:21-22).

“Toen sprak de HEER tegen Mozes: ‘strek uw hand uit over de zee, dan zal het water terugstromen over de Egyptenaren, hun wagens en wagenmenners” (Ex 15:26).
En zo geschiede. “Het water dat terugvloeide overspoelde … heel de strijdmacht van de farao.. Er bleef er niet één gespaard.” (Ex 14:28).

De zoveelste volstrekt onnodige massale slachting was een feit. Mensen verzuipen is wel zijn ding immers.

God moet bijzonder in zijn nopjes zijn geweest. Nog voor het allemaal rond was had Hij eerder al uitgebreide en ferme instructies achtergelaten deze dag jaarlijks te herdenken met een feest: “Het Paasfeest”. (Ex 12)

“Houd het feest .. in ere, want dit is de dag waarop Ik uw legers heb weggevoerd uit Egypte” “Als een eeuwig voorschrift moet u deze dag generatie op generatie in ere houden”. (Ex 12:17)
“Deze dag moet u tot een gedenkdag maken, u moet hem vieren als een feest te ere van de HEER.” (Ex 12:14). “Heel de gemeenschap van Israël moet het vieren” (Ex 12:47)

Een feest overladen met strikte rituelen. Ik zal de lezer niet vermoeien met die details. Lees ze in Exodus 12  en 13. Het zijn er nogal wat.

Bijzonder is dat het nu nog jaarlijks wordt gevierd als één van de belangrijkste zo niet het belangrijkste feest in Joodse gemeenschappen. Nog steeds vrij nauwgezet die instructies en rituelen volgend. Niet onder de naam “Pasen” maar Pesach.

En of die groep van 600.000+ mensen het na de eerste euforie ook ervoeren als een bevrijding/feest moet nog maar blijken. Maar daarover later.

 

P.S. Binnenkort deel 20: Volksoproer na de ‘bevrijding’
P.S.: plaatje: http://en.wikipedia.org/wiki/The_Crossing_of_the_Red_Sea_%28Sistine_Chapel%29
P.S. alle verschenen blogs in deze serie zijn te vinden in de rechterkolom onder het kopje: “Omtrent het Oude Testament”

Vrolijk Paaseiland

paaseiland1
Het Paaseiland is een van de meest afgelegen eilanden in de Stille Oceaan. Lang is er met verbazing naar gekeken. Inmiddels is er wel consensus over de historische achtergronden van het voorheen raadselachtige eiland. Het gehele eiland staat sinds 1995 op de werelderfgoedlijst van UNESCO. Hun erfgoed, onze spiegel.

Ruim voor onze jaartelling arriveerden daar, bij toeval, na een lange reis de eerste bewoners in hun wankele bootjes.

Het was een vruchtbaar eiland.
Het was er goed toeven.
Het eiland was één groot bos.
En natuurlijk was het goed vissen.
Met die combinatie kon de bevolking groeien.
Genoeg natuurlijke grondstoffen immers.
Bomen werden gekapt voor huizen en boten.
Meer mensen, meer huizen, meer boten, meer vissen.
Meer hout nodig.
Hele stukken bos werden gekapt.
Er was immers genoeg.
De mensen hadden het goed, steeds beter.
Er groeide een beschaving.
Daardoor ontstond er ruimte voor religie en kunst.
Het eiland werd versierd met fraaie beelden.

Meer en meer bos moest gekapt worden.
Daardoor ontstond er erosie van de bodem.
Er groeiden geen nieuwe bomen meer op die plekken.
Toen het eiland zo goed als ontbost was, kon de beschaving zich verder niet meer ontwikkelen.
Er ontstond een tekort aan materiaal voor huizen.
Er konden geen boten meer gebouwd/vervangen worden.
Er kon niet meer gevist worden.
Op de geërodeerde bodem kon niets meer groeien.
Er ontstond een ernstig voedsel- en watertekort.
Zonder boten geen reis, naar een ander eiland.

Overleven leidde tot geweld.
Kannibalisme was nog de enige manier om in leven te blijven.
De laatste overlevende stierf aan honger en uitputting.
Met de restjes van de één na laatste overlevende nog tussen zijn tanden.

Alleen de beelden bleven er staan.
Op een verder kaal en leeggeplunderd eiland.
Duizenden jaren later nog…

Paaseiland – een metafoor voor onze planeet. Iets om zuinig op te zijn.

Vrolijk Pasen gewenst!
Het ‘feest’ van het lijden en de wederopstanding. Het eerste wordt gezien als een historisch gegeven. Het tweede nog steeds als een wonder.

“De wereld biedt genoeg voor ieder mens, maar niet genoeg voor ieders hebzucht.”
Mahatma Gandhi

Plaatje: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ahu_Tongariki.jpg

Een vrolijk paasfeest? Over mijn lijk!

Zoiets moet Jezus toch gedacht hebben: om de dooie dood niet, het zal mij niet gebeuren dat ik op een dood punt beland, ik ga toch niet mijn eigen graf delven? Doodleuk haalde hij een kunststukje uit, zodat alles wat hij gedaan had niet op een dood spoor zou belanden. In zijn dooie eentje ook nog. Al sla je me dood, voor mij een oprecht wonder! Geen wonder dat we dat met Pasen herdenken.

Vader was begenadigd kast- en kistenmaker, moeder kon onbevlekt ontvangen. Blijk je zoon te zijn van een ander ook nog. Genoeg suspense om boeken vol over te schrijven. Toch al weer duizenden jaren geleden. Samen beschreven in de Oude en Nieuwe Testamenten.

Ook al zo merkwaardig. Altijd geloofd dat een testament een laatste wilsbeschikking was. Niet nodig dat op te schrijven als je het eeuwige leven hebt toch? Over je graf regeren is dan toch niet meer aan de orde. Laten we wel wezen.

Als onderdeel van deze ingewikkelde identiteitscrisis had de zoon ook nog eens een generatieconflict waar de honden geen brood van lusten. De eerste socialist tegen de grootste dictator. Zal me een strijd op leven en dood geweest zijn. Vader prees hem doodleuk het graf in. Zoon trok dood- en bloedserieus zijn eigen plan.

Ik laat me niet kisten! Ik heb een broertje dood aan al dat gedoe. Zoiets dus.

Het plan moet opgekomen zijn bij zijn laatste avondmaal. En laten we eerlijk zijn. Als je met zo’n stelletje ongeregeld een vorkje hebt geprikt dan heb toch voorgoed gegeten en gedronken?

Daar neem je dus afstand van. Voor eeuwig. Als oprecht profeet en visionair wist je natuurlijk dat al lang dat er geen haan meer naar je kraait zonder een stunt met eeuwigheidswaarde.

Je biezen pakken. Je geheimen in je graf meenemen. Als de dood dat je er een loopje met je genomen zou worden. De strategie was al gauw bedacht: de opstandige opstanding. Pak je kist op en wandel. De grote verdwijntruc waar zelfs Hans Klok zich geen illusie over maakt dat ooit te kunnen evenaren.

En zo geschiedde..

Hij zou zich in zijn graf omdraaien, als hij er nog in gelegen had, in de alwetendheid wat dit allemaal voor gevolgen zou hebben gehad. Door de benen te nemen heeft hij dat voor hem zelf kunnen voorkomen. Koud kunstje. Eitje voor hem natuurlijk.

De rest is geschiedenis.

Mag ik iedereen alsnog een doodgewone vrolijke Pasen toewensen?

Plaatje: Laatste avondmaal bevat steeds meer voedsel
Schilderij van Jacopo Bassano, 1542
 
 
 

Paas-haast-klus van Balkenende: de wederopstanding.

 

“Hoogste tijd voor een “indringend gesprek“, zei Jan Peter, toen ik de telefoon opnam. “Pasen doet me denken aan de wederopstanding.”. “En dat is wat ik hard nodig heb, in deze tijden van crises.”
 
“Je moet gaan reorganiseren” flapte ik er spontaan uit, vol begrip voor zijn onmogelijke situatie. De klassieke placebo van de ware crisismanager. En het werkte! Het sloeg meteen aan bij hem.
“Gage volgens de Balkenende norm” kon JP nog bedenken (altijd lettend op de  kleintjes).  “Ik hou je wekelijks op die hoogte”, onderhandelde ik op het scherpst van zijn (zins)snede! En daarmee mocht ik aan de slag. Da’s nog eens een man waar je snel zaken mee kunt doen!

Onmiddellijk een bierviltje en de achterkant van mijn sigarendoos gepakt. Eitje toch? Een eerste schets (codenamen):
 
Ministerie van Inhaligheid en Belening.
Kernwaarde: Zuinigheid met vlijt.
Belastingen, Verkeer, Banken, Europa, Geldpersen en Pensioenen.

Ministerie van Korte Lontjes.
Kernwaarde: Weerbaar, Strijdbaar.
Gezondheidszorg, Integratie, Brandweer, Politie, Justitie. Defensie en Agressie, Koningshuis, Koninkrijksrelaties, Koninginnedag en Openbaar Vervoer.

Ministerie van Lering en Vermaak.
Kernwaarde: Meten is weten. Nooit te oud om te leren.
Onderwijs en Wetenschap, Economische Zaken, Waterstaat en het Weer.

Ministerie van Geloof, Hoop en Liefde.
Kernwaarde: Hoopvolle verwachtingen.
Milieu. Kunst en Kultuur. Volkshuisvesting, , Koek en Zopie en Buitenlandse zaken.

Ministerie van Armen en Benen.
Kernwaarde: Werken aan werk.
Jeugd en Gezin, Ouderen, Revalidatie, Opvanghuizen, Ontwikkelingshulp, Arbeidsbureaus, Sport en Recreatie en Voedselbanken.
 
Ministerie van Gekke Loopjes
Kernwaarde: Coördinatie.
Algemene zaken en P.R.

Mini-Hysterie Ministerie.
Kernwaarde: Opzouten.
JP: Leuker kan ik het niet maken, wel makkelijker voor je.

Primeur hier op het VKblog: JP zal dan moeten verhuizen van het Torentje  naar de Gevangenpoort (wordt nu al verbouwd: er wordt inderdaad met vooruitziende blik hard gewerkt aan oplossingen).
JP kan eindelijk gaan en blijven zitten. Hij ook weer blij. Toekomst verzekerd na deze plannen. Klant is koning toch?

JP vanuit mijn achterkamertje even teruggebeld om (in bedekte termen, en nog niet alles verklappend) wat ruwe schetsen en de eerste factuur aan hem door te geven. “Vertrouwen herstellen, daar draait het allemaal om”. Daar waren we het snel over eens. Duidelijkheid kent geen tijd.
 
“Geen tijd te verliezen, dan kondig ik alvast aan dat we gaan verhuizen.!”  riep een gehaaste JP nog (prioriteiten altijd op een rijtje) . “Uiterlijk met Hemelvaart moet het ingevoerd zijn. God zegene die greep.” Aan hen zal het niet liggen, schoot door mijn hoofd.

Ik heb dus nog even de tijd om het in detail uit te werken, terwijl de kassa rinkelt.
Heb ik iets vergeten? En wie kan het in vertrouwen gaan bemannen en bevrouwen?
 
Ik wens iedereen vruchtbare Paasdagen!

Bron Plaatje: http://stupidco.com/images/bliss_silly_walk.jpg

Geen Kerstkind, maar een Paasei!

pasen. lente. het gemoed schiet vol bij het schier achteloos gemak van het wonder van het werpen door ons bekende diersoorten. soms 10-12 baby-tjes in één keer..

En wat een pijnlijk kontrast met de pijnlijke bevallingen van ons mensen.
Ik heb me daar altijd over verbaasd

Recent las ik er weer over: Stripman: Ik droomde dat ik zwanger was.
Boeiende discussies in de reactieruimte over pijnen en pijn beleving.

Waarom die pijn?
Daar moet toch een verklaring voor zijn?
Dat ei moet toch te leggen zijn?

Dan maar weer een rondje langs diverse theorieën over ons menselijk en dierlijk ontstaan.

Startend bij de Christelijke geloofsleer.
Daar liggen per slot van rekening onze “roots”.

Genesis 3.16 (God straft onmiddellijk na het eten van de appel):
“Tot de vrouw zeide Hij: Ik zal zeer vermenigvuldigen uw smart, namelijk uwer dracht; met smart zult gij kinderen baren.”
Heeft weinig te maken met “oneindig goed en een volmaakte schepper” .
Naar mijn smaak een tot poets gebakken ei, deze straf van God.
Reden voor mij om maar eens verder te kijken.

Andere scheppende theorieën dan?
Intelligent Design en Creationisme
Ik vind het menselijk baren weinig intelligent ontworpen noch gecreëerd.
Een mislukt experiment.
Een rot ei.

Varianten daar weer op:Exon shuffling, Morfogenese en Epigenese (ja, ja: buiten het DNA om). Weinig sprake van leereffect..
Een windei.

Dan een kijkje bij de evolutietheorieën:
Darwinisme (overleving) Lamarckisme (verworvenheden) Mendel (kruising).
Met meer pijn betere overlevingskansen? Verworvenheid? Gunstige kruising?
Voor mij geen open-baring.
Laat staan een verklaring.
Een eierkoekje van eigen deeg.

Toch nog wel iets van een hint: toen de mens tweevoeter werd is de evolutie niet vergaand genoeg geweest (bekkenaanpassing etc.).
Daar hebben we nu nog last van.
Een grote last ja.

Een foutje dus – onafgemaakt!
Maar ik werd wel op een spoor gezet.

Toen las ik wederom Stripman: Evolutie is een slecht werkende kopieermachine.
Een boeiende nieuwe  theorie, de sleutel wellicht?
Vlak daarna de blog van Tomas Agricola: Melk, eieren en koeken.
Daarin las ik: “Dat onze voorouders ooit eieren hebben gelegd is nog steeds terug te vinden in onze genen”

Nu roep ik al jaren (tot verbazing van de toehoorders): ik ben een groot voorstander (als ik schepper zou zijn, of ontwerper) van het leggen van een ei!! Dat zou toch geweldig zijn!! Het ei van Columbus!!

Dit in het kader van Occam’s_Razor : de eenvoudigste oplossing is meestal de beste!!

En nu eindelijk (dank heren) de onderbouwing!!

Onze voorouders legden eieren.
De slecht werkende kopieermachine heeft zijn werk gedaan.
We zijn slachtoffer geworden van een ernstige weeffout in de evolutie!!!
Dat ei wat gelegd had moeten worden..

Want zeg nou zelf. Zou het niet geweldig zijn als er komende dinsdag een geboortekaartje in de bus zou liggen met de volgende tekst:

We zijn ongelooflijk blij,
Met dit prachtige Paasei.
En nog mooier:
Het heeft een dubbele dooier! 


Een eeneiige tweeling: dat is pas echt een Vrolijke Pasen!!

Ik wens dat iedereen bij deze toe: Een vrolijk Pasen!
Eitje!

P.S. 1. En zeg nu niet: ja maar we zijn toch zoogdieren.
Er zijn nu nog drie zoogdieren die eieren leggen: Het Vogelbekdier, de Mierenegel en de Vachtegel Maar ja, die leven allemaal rond Australië en Nieuw Guinea.. Wij komen oorspronkelijk uit Afrika..

P.S. 2. Zou het nog terug te draaien zijn?  Dat is pas vooruitgang!