Aad Verbaast

te gek voor woorden eigenlijk

Tag archief: overheid

Reflecties over griepinjecties

huisartsen-bestellen-minder-griepprikken-dan-vorig-jaar-

Elke winter krijgen gemiddeld 1 op de 10 mensen de griep. Geen lolletje natuurlijk als je net die ene bent. Je kan jaarlijks een griepprik ophalen. Maar heeft dat eigenlijk wel zin? De overheid zegt van wel, maar de wetenschap heeft het nooit duidelijk kunnen aantonen. Wie moet je nou geloven?

De winter is toch wel het griepseizoen bij uitstek. Afgelopen winter was zelfs een zeer ‘strenge griepwinter’: 2 miljoen mensen kregen de griep; 10.000 mensen moesten worden opgenomen wegens complicaties toegeschreven aan de griep (zoals longontsteking). Er stierven in deze periode 8500 meer mensen dan gemiddeld. Boze tongen wijden dit aan (complicaties ten gevolge van) de griep.

De overheid betaalt jaarlijks de kosten (een miljoen of 60) voor het injecteren van een paar miljoen mensen. Zo’n 5 miljoen mensen krijgen daarvoor een ‘uitnodiging: de zogenaamde risicogroepen.
Te weten:
• iedereen van 60 jaar en ouder;
• mensen met een langdurige hart- of vaatziekte;
• mensen met een langdurige longziekte;
• mensen met diabetes mellitus (suikerziekte);
• mensen met een nieraandoening;
• mensen met weinig weerstand door een andere ziekte, een medische behandeling of medicijnen die de weerstand verlagen.

Die gratis prik haal je bij de huisarts (70% doet dat ook) in de periode half oktober – half november. Duurt namelijk 2 weken voordat het zou moeten gaan werken. Stevig prikje trouwens. Heel wat mensen lopen nog dagen met een blauwe arm. Ook niet geheel zonder risico. Met name oudere mensen (de risicogroep, maar dan anders) schijnen er nog wel eens ziek van te kunnen worden.

De griep is elk jaar net even anders. Het maken van een vaccin is gedeeltelijk gokken. Ze beginnen er ruim een half jaar van te voren aan. Ruim voordat bekend is welke specifiek griepvirus de kop op steekt.

Afgelopen winter bleek verkeerd gegokt  te zijn : het griepvirus van de epidemie bleek een heel andere dan verwacht te zijn. Dikke pech voor al die miljoenen mensen die zich lieten vaccineren. Wel alle lasten maar niet de lusten!

“Lusten”? Nergens is wetenschappelijk bewezen  dat de griepprik helpt.
De overheid claimt van wel. De RIVM, en de gezondheidsraad ook. Letterlijk staat in de folder:  : “De griepprik verkleint de kans dat u griep krijgt. De griepprik zorgt ervoor dat u minder ernstig ziek wordt als u toch griep krijgt.”

Hoeveel kleiner is die kans dan? Hoeveel minder ernstig ziek word ik? Vaagtaal. Nergens is daar een duidelijk antwoord op te krijgen. Dat antwoord blijkt er ook niet te zijn.

Sterker nog. In Medisch Contact/Geneesmiddelenbulletin stond een uitgebreid artikel waarin het nut van de griepprik ernstig onderuit wordt gehaald. Twee quotes uit dat artikel
“Er is geen wetenschappelijk bewijs dat de jaarlijkse griepvaccinatie bij ouderen en risicopatiënten effectief is.”
“Veel onderzoeken tonen geen enkel effect en laten alleen vanwege onvoldoende kwaliteit nog niet het oordeel “bewezen onwerkzaam” toe. ”

Om vervolgens tot de volgende conclusie te komen: “De invoering van griepvaccinatie berustte destijds niet op wetenschappelijke onderbouwing, maar op commerciële beïnvloeding.”

Daar riekt dat goedje dan ook naar. Nog niet eens zo lang geleden is bijvoorbeeld de leeftijd waaronder je tot “de risicogroep” behoort verlaagd van 65 naar 60 jaar. Vreemd natuurlijk als diezelfde overheid roept dat we steeds ouder en gezonder worden. En de leeftijd waarop er ‘dus’ nog gewerkt kan worden net heeft verhoogd! Maar de lobby doet hier zijn werk. Heel wat vaccins extra verkocht aan die nieuwe groep van ‘ouderen’ tussen de 60 en 65 jaar..

Tja, daar kunnen we het weer mee doen. Ga ik nu wel of niet die griepprik halen? Doe ik wel weer mee aan die commerciële beïnvloeding? Of ga ik gokken met mijn gezondheid door die prik niet te halen? Of gok ik juist met mijn gezondheid door die prik wel te halen?

Prik mij maar Lek. Ik heb daar ook geen antwoorden op. Ik word er nu al weer ziek van.

.

.

Plaatje: http://www.nu.nl/gezondheid/4146495/huisartsen-bestellen-minder-griepprikken-dan-vorig-jaar-.html

Het is allemaal niet meer uit te leggen

201110 hard werken aan milieu

In Den Haag wordt druk gepuzzeld om de zoveelste draconische bezuiniging in elkaar te knutselen. 6 miljard euro extra. Onderwijl roepen Rutte (neem dat beetje risico) en Samsom (“verleiden) dat we meer geld moeten laten rollen. Laat het nu juist de overheid zijn die als geen ander het geld heeft laten rollen. Rollen? Smijten! En wel over die spreekwoordelijke balk.

Het ene bericht na het andere. Een korte bloemlezing.
“Trage ambtenaren” kosten de belastingbetaler jaarlijks 17 miljard! Door inefficiënt werken en een toegenomen regeldruk (!) in combinatie met achteruitlopende productiviteit. Vormen daarmee blijkbaar al een uitzondering op “de hardwerkende Nederlander”.

En als je al de illusie zou hebben dat de overheid zichzelf nog een beetje bewaakt dan wordt dat meteen onderuitgehaald door dit rapport van de Algemene Rekenkamer: “Effectiviteit 53 miljard rijksuitgaven niet bekend. De overheid vindt dat “te moeilijk”..

In weer een ander rapport stelt de Rekenkamer dat “het Torentje” de zaakjes niet op orde heeft. Heeft van alles met beveiliging en ICT te maken. Al veel langer een enorme puinhoop trouwens. Deze week werd duidelijk dat Opstelten (eigen administratie ook al niet  op orde) weer een geheel mislukt project naar de prullenbak gaat verwijzen: GPS (Geïntegreerd Processysteem Strafrecht). Kosten ruim 100 miljoen en werkt van geen kanten.
De zoveelste blunder. Volgens een onderzoek van de Algemene Rekenkamer (daar zijn ze weer) is de overheid jaarlijks 4 tot 5 miljard kwijt aan problemen met ict-projecten. Leervermogen: 0.

Zorg: grootste post op de begroting. Loopt helemaal uit de klauwen en wordt onbetaalbaar zo krijgen we keer op keer te horen. Wordt? Is al lang het geval zo blijkt.
Zorgfraude is minstens 3-4 miljard per jaar! De ziekenhuizen maken dikke winsten. Net als de zorgverzekeraars. Net als de medische industrie. Vele miljarden. Geld rolt, maar vooral naar de verkeerde kant. Hun oplossing: basisverzekering uitkleden, eigen risico verhogen. Extra mantelzorg inzetten.

Heb ik het nog niet eens gehad over de onnodige behandelingen om de winst te maximaliseren.
Over sjoemelen in de verpleeghuizen met indicaties om nog meer geld binnen te slepen.
Hun oplossing: 800 verzorgingshuizen sluiten. Om vervolgens op thuiszorg te gaan bezuinigen. Je moet het allemaal maar durven bedenken.

Van Linschoten (nog wel van ‘mastodont’ van de VVD, en zelf ook niet geheel ongeschonden) gooit er nog een schepje bovenop: in de zorg kan makkelijk 20 miljard bezuinigd worden als men de eigen organisaties eens op orde zou krijgen. Nu eens met hem. Wie kent niet de vele voorbeelden uit eigen praktijk?

Infrastructuur: TU Delft komt met de resultaten van een onderzoek. Uitkomst: sinds 1980 is er ruim 100 miljard verspild aan infrastructurele projecten. Het enig wat (infra)structureel is, zijn de volledig uit de hand lopende kosten. Omgerekend toch ook al weer gauw gemiddeld een 3-4 miljard per jaar.

Dit (en veel ander) gepruts heeft geleid tot een forse en gestaag groeiende staatsschuld. Daarover betalen we ruim 10 miljard rente per jaar. Wat weer verdwijnt in de zakken van de banken. Onderdeel van een financieel systeem die met veel geld van de belastingbetaler in de lucht wordt gehouden. Om vervolgens de kredietkraan zelfs gesloten te houden om de eigen reserves op te pompen. Snap jij het nog?

Burger belasten.
Ruw ingeschat kom ik dan toch gauw tot een bedrag van 40 miljard wat door geknoei jaarlijks wordt verkwist door de overheid. Diezelfde overheid die nu per jaar 20 miljard meer uitgeeft dan er binnenkomt. Een eenvoudige rekensom laat dan zien dat ze 20 miljard over zouden kunnen houden. Om die weer te investeren in “jobs, jobs, jobs” bijvoorbeeld.

Onderwijl zullen ze weer niet veel verder komen dan de burger weer verder te belasten met lastenverzwaringen (1/3) en een reeks van maatregelen (2/3) die er ook op neer zullen komen dat de burger verder wordt uitgeperst. De hand in eigen boezem steken is er weer niet bij.

De grens.
De consument weet tenminste nog wel de hand op de knip te houden. Ook weer niet goed volgens ‘onze’ politici, die ons nog een schuldgevoel gaan aanpraten dat we niet genoeg geld uitgeven en daarmee zouden blokkeren ons “socialer en sterker” uit de crisis te trekken.

Als trouw belastingbetaler is voor mij onderhand echt de grens bereikt. Geen probleem voor me om bij te dragen aan oplossingen. Maar geld doneren om dat vervolgens te laten verkwisten door een stelletje prutsers motiveert absoluut niet. Er zijn grenzen.

De overheid als verkwistingsmachine. En de burger dient aan gedwongen winkelnering te doen.

Het is allemaal niet meer uit te leggen.

De inflatie manipulatie

We weten het allemaal zeker: alles wordt in rap tempo duurder. Al sinds jaar en dag. Inflatie noemen ze dat. En toch proberen alle ‘ter zake doende’ instanties ons ervan te overtuigen dat de inflatie zeer beperkt is. Rond de 2% wordt trots gemeld. Niets is minder waar. We worden belazerd. Ons zuur verdiende geld is sinds jaar en dag in realiteit hard aan het verdampen. En het zal alleen maar erger worden.

Inflatie
Ik verwijs naar de hierboven gegeven link. En ga dus niet alle bijzonderheden geven over de diverse gehanteerde definities van inflatie. Ze zijn allen bedacht om de welwillende en goedgelovige burger zand in de ogen te strooien. Rookgordijnen.

Inflatie: de burger merkt het elke dag. De kosten stijgen met de dag. Stap voor stap. Beetje bij beetje. Niet eens zo erg wordt dan gesteld. Mits de koopkracht gehandhaafd kan blijven.

En daar zit nu juist de crux. Dat is niet het geval. De werkelijke inflatie is beduidend hoger dan de officiële cijfers ons willen doen geloven. De koopkracht verdampt dan snel.

Belangen
De overheid wil graag lage inflatiecijfers laten zien. De Internationale banken (ECB etc.) hebben als belangrijkste opdracht het financiële systeem zo te sturen dat de inflatie beperkt blijft. Rond de 2%.
Het laten zien dat men in deze doelstellingen geslaagd is heeft daar uiteraard hoge prioriteit. Overheden en centrale banken zijn twee handen op één buik. Daarbij wordt de realiteit veelvuldig uit het oog verloren. De cijfers worden lustig gemanipuleerd.
Belangen? Eigen belangen. De staat bespaart jaarlijks miljarden door lagere inflatiecijfers te laten zien dan de werkelijkheid. Vele uitkeringen zijn immers gekoppeld aan de inflatiecijfers. Lage cijfers, lagere compensatie. Minder uitgaven. Kassa. Geïncasseerd uit de zakken van de goedgelovige burger. Blij gemaakt met een dooie mus.
Pensioenfondsen: uitgesteld salaris. Indexatie staat nu al onder druk. Maar dat uitgestelde salaris wordt in rap tempo minder waard als de werkelijke waarde (koopkracht er van)sneller afneemt dan de ‘geïndexeerde’ uitkering. Over 30 jaar met pensioen? De opgebouwde koopkracht met het saldo is substantieel gedaald ten opzichte van de voorgehouden formele voorspellingen. Je uitgestelde salaris is daarmee grotendeels verdwenen.

Totstandkoming inflatiecijfers
Het zogenaamde ‘mandje’ van verbruiksgoederen. Maandelijks gemeten hoeveel het in waarde is gestegen of afgenomen. Maar ja, dat mandje verandert jaarlijks. Niet zonder reden overigens. Ruime mogelijkheden tot manipulatie. Zo worden appels met peren vergeleken. Bewust. Het CBS publiceert de officiële cijfers. Tussen aanhalingstekens natuurlijk. Met statistiek kan je alles bewijzen. Onafhankelijk? Ook dat geloof je toch niet meer?
Wat te zeggen van wegingsfactoren? Wat te zeggen van de mix van producten? Wat te zeggen van regionale verschillen? Vele substantiële uitgavenposten zitten er niet eens in! En laten dat nou juist doe posten zijn die jaarlijks substantieel in prijs verhogen. Toeval? Wie gelooft dat nog.

De methodieken
De gebruikte methodieken om de inflatiecijfers te manipuleren worden met regelmaat aangepast. Redeneringen als: de biefstuk is sterk in prijs verhoogd, mensen zullen mensen wel meer hamburgers gaan kopen. Kortom: geen prijsverhoging. Of de hamburger in het mandje. Als een apparaat meer functies krijgt en dus in prijs werd verhoogd hoeft dat niet meegeteld te worden. Het nieuwe apparaat heeft immers meerwaarde. Ziektekosten: verhogingen eigen bijdrage etc. worden niet meegeteld. Vast gegeven inmiddels.Tabak, overheidskosten, huisvesting (stijgingen worden niet meegenomen), energie etc.  wordt minder gewogen dan voorheen. Allemaal kosten die sterk stijgen.  Voorbeelden te over.

De toekomst
Wat men ons ook wil doen geloven, we zijn inmiddels in een periode gekomen dat de inflatie sterk zal gaan stijgen. Basis van alle prijsstijgingen zijn immers de grondstofprijzen. Gezien de toenemende schaarste daarvan zal onvermijdelijk de prijs daarvan gaan stijgen. Dat is al tijden substantieel het geval.
Overheden zullen (zichzelf op de borst willen slaan wegens electoraal gewin) steeds harder gaan manipuleren om de officiëel gepubliceerde inflatiecijfers laag te houden. Het gat tussen de werkelijke inflatie en de bemoemde inflatie zal steeds groter worden. Nu al mag je rustig 4-7 procent bij de officiële cijfers optellen. Dat telt aan! En dat zal alleen maar meer worden. Tot ergens ook deze zeepbel barst…

De remedie
Recessie (onder andere). Klinkt misschien merkwaardig. Maar het is het enige middel om (risico’s op torenhoge) inflatie te beteugelen. Maar ja, noem me één politicus die dat zou durven voorstellen. Electorale zelfmoord. Daarmee houden we (als
stemmer) de charade mede in stand. Elk jaar snel armer wordend.

Mark Twain: er zijn drie soorten leugens: leugens, verdomde leugens, en statistieken.

 

Verder lezen:
http://www.shadowstats.com/ Site van John Williams. Die schone inflatiecijfers berekenen. Gemiddeld procentpunten
hoger dan de officiële cijfers (USA).

CBS doet er alles aan om de burger gerust te blijven stellen (zand in de ogen te strooien):
http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/prijzen/cijfers/extra/pci.htm
Site waarin wordt ‘bewezen’ dat de gevoelsinflatie dicht bij de officiële inflatie zou liggen.
http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/prijzen/publicaties/artikelen/archief/2010/2010-3223-wm.htm
Site: inflatie is maatwerk. Hier een site van de CBS waar je zelf kan uitrekenen op basis van je eigen uitgavenpatroon wat je eigen inflatie zou zijn. Opvallend: al gauw punten hoger dan de officiële cijfers.

Geldontwaarding zelf berekenen:
http://www.rentetotaal.nl/inflatieberekenen.html
Handige rekenmodule om te simuleren wat je geld over een bepaalde periode nog waard is!
Voorbeeld:
10.000 euro met 2% inflatie heeft over 10 jaar nog 8171 euro aan koopkracht.
Met 6% inflatie (dichter bij de huidige werkelijkheid) is dat slechts 5386 euro. Gehalveerd in (slechts) 10 jaar!
Met 10% (niet onrealistisch) is dat 3487. Nog maar een derde..

Lezenswaardig: http://www.uitgeverijbalans.nl/web/Boekartikel/Het-inflatiespook.htm
Met bijbehorende site:  http://www.inflatiekomteraan.nl/