Aad Verbaast

te gek voor woorden eigenlijk

Tag archief: methaan

Het Schaliegas Schandaal


Werkelijk alles wordt uit de klei getrokken om onze verslaving aan energie te bevredigen. Zo ook letterlijk bij het winnen van gas uit schalie (kleisteen). Worden wereldwijd oorlogen gevoerd om de olie- en gastoevoer te verzekeren, nu vinden deze ook plaats op en onder eigen grond. Oorlogen tussen overheden/oliemaatschappijen en de bevolking. Een vuile chemische oorlog. Stoppen daar mee!

Het winnen van schaliegas
Eigenlijk een verzamelnaam voor wat heet: onconventioneel gas. In diepe lagen kleisteen maar ook bv. in steenkoolhoudende lagen zitten kleine gasbelletjes (methaan) opgesloten. Al sinds begin vorige eeuw kraakten de hersenen van mijnbouwers hoe deze er uit te krijgen. En dat lukte ze: je moet de aardlagen kraken, chemisch oplossen, en het gas en smurrie er uit zuigen.

Je boort een diep gat (1500-7000 meter) totdat je in de lagen kleisteen komt, om dan kilometers horizontaal verder te boren. Vervolgens spuit je er onder zeer hoge druk miljarden liters water in vermengd met zand en tonnen van een (levensgevaarlijke) chemische cocktail. Onder dit brute geweld kraak je de aardlagen (fracking, fraccing), lost een en ander op (de cocktail is een deels geheime mix van wel 500 toxische en carcinogene stoffen) in de hoop dat het gas loskomt om dat vervolgens op te pompen samen met de nadampende zwaar vervuilde blubber.

De doorbraak
Veruit de grootste vervuiler en energieslurper van de wereld (de VS) is er alles aan gelegen om hun energietoevoer te verzekeren. Ten koste van alles? Ja, ten koste van alles.

Schaliegas paste uitstekend in het beleid minder afhankelijk te worden van import van energie.
Maar pas in 2005 echter werd grootschalige commerciële winning van schaliegas mogelijk in de VS. In dat jaar namelijk tekenden Bush en Cheney (daar heb je ze weer) de Energy Policy Act.  Daarin stond ook dat voor oliemaatschappijen uitzonderingen (Halliburton Loophole) werden gemaakt. Ze hoefden het niet zo nauw te nemen met de milieubeperkingen die werden opgelegd in de (nog door Nixon opgestelde) “Save Drinking Water Act”, de “Clean Water Act”, en de “Clean Air Act”. Ze konden nu helemaal los!

De gevolgen
Was het aandeel van schaliegas in de totale VS gasproductie in 2005 nog maar 4%, nu is het al meer dan 40%. Inmiddels zijn er al meer dan 1 miljoen putten geslagen!

Doel bereikt? Deels wel. Amerika is minder afhankelijk van buitenlandse import. Dikke winsten voor de oliemaatschappijen. Maar net zoals het gas uit de poriën sijpelt, sijpelen meer en meer berichten naar buiten over de desastreuze gevolgen van deze exploderende bedrijfstak voor de volksgezondheid.

De gevaren
Die laten zich raden. Het is een illusie dat de geforceerde scheuren in een afgesloten gebied blijven. Gevolg: ernstige grondwatervervuilingen, luchtvervuilingen, opborrelende gassen (methaan is een extreem actief broeikasgas).
De waterzuiveringsinstallaties kunnen de opgepompte toxische smurrie niet aan met als resultaat: vervuild drinkwater. Extra seismische activiteit etc.
Nog even afgezien dat steeds schaarser wordend water in enorme hoeveelheden worden verbruikt/misbruikt.

Neem even de tijd (3 minuten) om dit filmpje te bekijken. Het geeft een goed overzicht van wat tot nu toe beschreven is in dit blog. Heb je meer tijd bekijk dan zeker de verbijsterende documentaire “Gasland”. Een onthutsende inkijk in de mogelijke gevolgen!

Moratorium
Diverse landen hebben al een moratorium afgekondigd op schaliegaswinning. Na massale protesten van de bevolking werd recent door het Franse parlement een algeheel verbod aangekondigd. Bulgarije, Roemenië, Zuid-Afrika, Quebec en Australië (deels) deden dat eerder. Ook allemaal onder druk van de bevolking overigens. Het kan!

Nederland
Ook onder Nederland zitten aangetoonde reserves schaliegas. Maxime Verhagen (niet ongevoelig voor de industriële lobby) was een verwoed voorstander deze mogelijkheden aan te laten boren. Hij gaf al meerdere vergunningen voor proefboringen (bv. Boxtel en Haaren).

Toch enigszins geschrokken door massale protesten van burgers in binnen- (en buitenland) heeft hij de vergunningen even aangehouden. Er gaat nu een “onafhankelijk onderzoek” komen naar de mogelijke milieueffecten. Of het “onafhankelijk”is, daar wordt overigens nu al aan getwijfeld. Zomer 2013 (al vertraagd) komt het rapport uit..

Vergroenen
Zat pleidooien rond de verkiezingen om Nederland duurzamer te maken en voor vergroening van de economie. Gidsland worden. Hard nodig als meest vervuilde land van Europa waar we de boot al gemist hebben met schone energie. Waar we al op grote achterstand zitten met omringende landen.
Inmiddels hebben 25 gemeenten zich (voorlopig) al schaliegasvrij verklaard. Da’s alvast een klein beginnetje.

Laten we (ook Rutte en Samsom!) dan op dit gebied ook eens duidelijk zijn: kondig een algehele ban  op schaliegas af en steek onze energie ergens anders in! Kan zo maar miljarden opleveren met schone handen. In plaats ze te wassen in geveinsde onschuld.

Verder lezen:
http://www.schaliegasvrij.nl/factsheet-schaliegas/
http://www.trouw.nl/tr/nl/4332/Groen/article/detail/3320910/2012/09/23/Schaliegas-is-luchtkasteel.dhtml
http://www.schaliegasvrij.nl/
http://www.milieudefensie.nl/publicaties/factsheets/factsheet-schaliegasvrije-gemeenten-in-nederland

http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/fracking-nicht-mit-uns-11693895.html
http://www.bnr.nl/meernieuws/399420-1204/britse-zee-rijk-aan-schaliegas
http://www.rtl.nl/components/actueel/rtlnieuws/2012/08_augustus/21/economie/shell-pompt-miljarden-in-chinees-schaliegas.xml
http://www.bnr.nl/topic/beurs/554034-1203/chinese-deal-total-over-schaliegas-in-de-maak
http://newyork.sierraclub.org/SA/Vol40/ConservationAction.htm

Plaatje komt van: http://www.gaslandthemovie.com/whats-fracking/  mooie interactieve site waar kort en bondig wordt uitgelegd wat fraccing/fracking is.

Boerende koeien.… Boeren met koeien

Volgens de Wereldorganisatie voor landbouw en voedsel (FAO) is rundveeteelt verantwoordelijk voor 65 procent van de uitstoot van een broeikasgas (.methaan, CH4) dat 296 (..!!!!…) keer schadelijker is voor de opwarming van de aarde als C02.

Volgens dezelfde FAO veroorzaakt veehouderij 18 procent van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen. Dat is meer dan het aandeel van verkeer en vervoer.

Elke koe produceert 100 tot 200 liter methaan per dag (boeren met name).

1 koe draagt net zoveel bij aan de broeikasgassen als ongeveer 10 auto’s. In Nederland zijn er ongeveer 8 miljoen auto’s en 4 miljoen koeien. Dus koeien zijn 5 keer zo verantwoordelijk voor de opwarming van de aarde als auto’s (in Nederland).

SenterNovem en het Milieu- en Natuurplanbureau: de landbouw is verantwoordelijk voor 13 procent van alle broeikasgassen die ons land (in 2005) uitstootte.

Wereldwijd stijgt het melk- en vleesverbruik, zodat de methaanuitstoot over 25 jaar met meer dan de helft gestegen kan zijn. Vandaar het onderzoek naar ‘propere’ herkauwers. Landbouwminister Gerda Verburg verwacht er veel van (..ook van de 20% reductie denk ik dan?).

Delftse onderzoekers geven aan dat een vleesheffing van 12% (dus eigenlijk gewoon het normale BTW tarief van 19% toepassen i.p.v. 6 %), tot een afname van de vleesconsumptie zou leiden van 9%, en dat het milieueffect daarvan minstens zo groot zou zijn als dat van de kilometerheffing. En toch heeft het kabinet het voortdurend over het beprijzen van kilometers en geen moment over het beprijzen van dierlijke producten. Gek eigenlijk!

Allemaal wat  ‘citaten’ uit www.

Conclusies/overwegingen:

 • – eet minder vlees.
 • – eet meer vis: ooit eens van boerende vissen gehoord?
 • – Of wordt vegetariër..
 • – Voer de scheet- en boertax in.
 • – Vervang de melksubsidie door scheet- en boertax. Voor boeren en/of consumenten (van vlees).
 • – Wees transparant: waarom horen we hier zo weinig van? Politiek, actievoerders en milieubeweging? En wel over spaarlampen, isolatie etc…
 • – Kilometerheffing is al tientallen jaren een ‘dossier’ waar de politiek mee in zijn maag zit. Waarom geen ‘koeientax’? Of: stel echte prioriteiten..
 • – “Delfts aardewerk” krijgt een nieuwe betekenis, lading en impuls. Goed gedaan!
 • – “Boeren” ook.. 200 liter per dag!!
 • – Kan ik ook niet meedraaien met het ‘propere herkauwers’ onderzoek (?): stoot ik ook minder uit!
 • – “Boeren met koeien” krijgt ook een andere lading.

Nieuw Zeeland loopt in deze vooruit: “Methane belched by the country’s farm herds makes up more than half the total greenhouse gas produced by New Zealand each year.”

Al jaren geleden is daar in Nieuw Zeeland actie op ondernomen..