Aad Verbaast

te gek voor woorden eigenlijk

Tag archief: mantelzorg

Martin Van Rijn schoffeert miljoenen mantelzorgers

Martin van Rijn
De staatssecretaris van Volksgezondheid gaat 3,5 miljard bezuinigen op een AWBZ budget van 25 miljard. In Pauw en Witteman legt hij uit hoe. Volkomen ongefundeerd stelt hij dat er veel te weinig mantelzorg wordt verricht. Door een vermeend gebrek aan een “betrokken samenleving”. Hij leeft onder een steen, de feiten zijn totaal anders.

De visie van Martin van Rijn
Schuif grote gedeelten van de AWBZ naar de gemeenten (met een sterk verminderd budget).
Stelling: zorgbehoevenden zouden lijden aan een te grote mate van “vraagverlegenheid” in de betekenis van: ik durf niet om zorg te vragen aan mijn naasten (itt een te gemakkelijke vraag naar formele zorg). Martin van Rijn ziet het als zijn missie daar wat aan te gaan doen!
De gemeente zal met je “om de keukentafel” in kaart brengen welke zorg door wie geleverd kan en moet worden. Dat heet dan “zorg op maat”. Hun maat: de ambtenaar bepaalt in hoeverre de buurman, kennissen, kinderen, partner etc. ingezet moeten gaan worden om zorg te verlenen. De ‘rijdende rechter’ achter de voordeur. “U zult het er mee moeten doen!”

Argument is de valse retorische vraag: “willen we in een verzekeringssamenleving of liever in een betrokken samenleving wonen? Hij bevestigt vervolgens ook nog ‘fijntjes’ dat het eerste feitelijk de status quo is in Nederland.
En doet er vervolgens nog een schepje bovenop: “Ik zou deze discussie ook willen voeren als we wel genoeg geld zouden hebben”. Ja, ja, je moet maar durven!

Een grof schandaal. Hij schetst hiermee een beeld dat de directe omgeving van ernstig zieken achterover leunt en maar al te gemakkelijk de zorg overlaat aan te duur betaalde zorgleveranciers.

Op de opmerking dat dat toch niet voor alle familie, vrienden, kennissen, buren geldt, reageert hij nog met “1000-en mensen doen dat al”. “1000-en”???? 3,5 miljoen, meneer van Rijn!!!

De feiten (bron + bron)
3,5 miljoen Nederlanders van 18 jaar en ouder verlenen mantelzorg. Verdeeld als volgt:
2,7 miljoen verlenen hulp aan chronisch zieken, tijdelijk zieken of stervenden.
2,6 miljoen mensen zorgen meer dan acht uur per week of langer dan drie maanden voor een ander.
1,4 miljoen mantelzorgers verlenen meer dan acht uur per week zorg.
1,1 miljoen mantelzorgers die zowel intensieve (>8 uur/wk) als langdurige hulp (> dan 3 maanden) geven.

“Ruim 450.000 mantelzorgers voelen zich ernstig belast. Zij ervaren dat de zorg teveel op hun schouders komt te rusten, dat hun zelfstandigheid in de knel raakt en dat de zorgverlening ten koste gaat van hun gezondheid en conflicten oplevert op het werk of in de thuissituatie. “

Alzheimer Nederland heeft veel onderzoek naar mantelzorgers verricht. Hun bevindingen:
“70% van de mensen met dementie (..250.000..) woont thuis en wordt  verzorgd door hun naaste familie en/of omgeving. Maar dit vraagt zijn tol. 82% (!!!) van de mantelzorgers is overbelast of loopt een groot risico op overbelasting. Als de mantelzorger de ondersteuning van een dementiepatiënt niet meer aankan, is dat een belangrijke reden voor opname in een verpleeg- of verzorgingshuis.”

Ze berekenden dat de vrijwillige mantelzorgers van dementerenden de samenleving 7 miljard besparen (op een totale uitgave aan dementie van 5 miljard). Veelal ten koste van hun eigen gezondheid. Diverse malen werd de noodklok al geluid. Geen enkel gehoor..

Schofferen
Martin van Rijn poneert een volstrekt onhoudbare stelling, om vervolgens zijn afbraak beleid daar mee te verdedigen. Hij past hiermee naadloos in het rijtje van politici die ook ‘excelleren’ hele groepen in de samenleving volkomen onterecht opzij te zetten: Henk Kamp (bankhangende werkelozen) en Geert Wilders (criminele moslims). Om maar een paar voorbeelden te noemen. Van Rijn schoffeert nu 3,5 miljoen mantelzorgers. Van enige betrokkenheid is geen sprake.

Mark Rutte weet inmiddels ook van wanten: “Je moet je aan de grenzen van beschaving en fatsoen houden, „een beetje chique” zijn”.

Liegen, de realiteit ontkennen, drogredeneren, een valse voorstelling van zaken geven en mensen schofferen is niet beschaafd, onfatsoenlijk, en zeker niet “chique”.

Onze ‘verkozen’ regering en volksvertegenwoordigers zitten er niet mee. Met alle dramatische gevolgen van dien: zo steven je af op een sterk verminderde volksgezondheid en welzijn.

Mantelzorgcompliment een veeg uit de pan


De zorg in Nederland staat of valt met de inzet van de mantelzorgers. Naar schatting verlenen 3,5 miljoen mensen in Nederland mantelzorg aan (meest) directe naasten. De overheid stelt dat ze die ongelooflijke inzet naar waarde wil belonen. En heeft daarvoor het zogenaamde mantelzorgcompliment  ingevoerd. Een knoop in het armenzakje. 

Enkele cijfers (bron).
3,5 miljoen Nederlanders van 18 jaar en ouder verlenen mantelzorg.
2,7 miljoen daarvan verlenen hulp aan chronisch zieken, tijdelijk zieken of stervenden.
1,4 miljoen mantelzorgers die meer dan acht uur per week zorg verlenen.
1,1 miljoen mantelzorgers die zowel intensieve als langdurige hulp geven.
Bijna 1 miljoen uitsluitend hulp aan een persoon met een chronische ziekte of een handicap.
Circa 70.000 uitsluitend hulp aan een persoon die thuis is overleden en die ook thuis is verpleegd. 

Ruim 450.000 mantelzorgers voelen zich ernstig belast. Zij ervaren dat de zorg teveel op hun schouders komt te rusten, dat hun zelfstandigheid in de knel raakt en dat de zorgverlening ten koste gaat van hun gezondheid en conflicten oplevert op het werk of in de thuissituatie. 

Ik wil ook wel zo’n mantelzorgcompliment!!
Ho, ho. Niet zo snel. Daar zitten wel heel wat eisen aan. Zoals:
Je moet bewijzen intensief zorg te verlenen aan iemand die langdurige zorg behoeft (minimaal een jaar).
Je moet bewijzen dat de zorg die je verleent, in plaats van een professioneel zorgverlener komt.
De zorgbehoevende mag dit maar aan één iemand geven. Zijn er meer? Onderling verdelen.
De zorgverlener mag het maar van één iemand krijgen. Geef je aan meerderen hulp? Jammer dan.
Het mantelzorg compliment mag alleen gegeven worden als de zorgvrager thuis woont. 

En als je voldoet aan al deze gebruiksvoorwaarden (en nog wat meer) en die hebt geaccepteerd kan de zorgbehoevende aan de slag. Een hele procedure. Het is immers niet niks om in de gratie van de overheid te vallen. Een complimentje wordt niet zo maar weggegeven!  

Procedure. De lijdensweg.
Indicatie regelen bij de CIZ. Stapels formulieren. Waakzaamheid is geboden. Komt nauw, anders mis je de boot.
Eenmaal het pakket opgestuurd gaat het CIZ hier  (max 8 ) weken over nadenken. Misbruik ligt op de loer immers. Er is nogal wat te halen immers.
Nog een heus interview (telefoon en/of thuis) komt het verlossende papier: misschien. Want daar gaat de SVB uiteindelijk over. Die betaalt deze subsidie uit.

Na weer geruime tijd heel misschien het verlossende woord: u krijgt een mantelzorgcompliment!! 

En wel 250 euro (voor een heel jaar). Met de fraaie woorden: u hoeft dit niet als inkomen aan de belasting op te geven. Jippie!! Bingo!! Eindelijk de waardering waar ik zo op gehoopt had!! 

Sigaar uit eigen doos.
Er is een budget beschikbaar gesteld hiervoor van 65 miljoen euro. Maximaal 260.000 mensen kunnen hier dus gebruik van maken. Als de pot leeg is dan houdt het op. Het is immers een subsidiepot. Geen recht.
Deze pot wordt lang niet opgemaakt. De administratieve rompslomp is een enorme barrière, en veel aanvragen worden ook nog eens resoluut afgewezen. 

Moeilijk om even de totale cijfers boven tafel te krijgen.
Maar  Alzheimer-Nederland  geeft er wel enkele alarmerende cijfers (over hun doelgroep):
20% van de mantelzorgers van mensen van dementie kan door de zorg die zijn verlenen minder betaald werk doen. Kosten van deze inkomstenderving: 1,2 miljard.
“Als we de mantelzorgers zouden betalen voor zorg, zou de dementiezorg 67% duurder zijn. De dementiezorg in Nederland kost hierdoor zo’n 3 miljard minder dan de geschattte 7,5 miljard euro.”
80% van de mantelzorgers van mensen met dementie is overbelast of loopt een groot risico hierop.” 

Hoog tijd dat de waarde van de mantelzorger eens naar waarde wordt ingeschat.
Nu worden ze met een kluitje in het riet weggestuurd met een fooitje van 250 euro. 

65 miljoen krijgen, zelf 1,2 miljard aan inkomsten inleveren, en besparen daarmee de gezondheidszorg ook nog eens 7,5 miljard euro (alleen al in de dementiezorg). Creatief boekhouden en afzetterij. Het zal de overheid een rotzorg zijn. Dat is het dan ook. 

PGB versus mantelzorgcompliment
Het merkwaardige is dat als je een PGB aanvraagt (zelfde procedure, zelfde werk), je ineens iedereen, dus ook de mantelzorger(s) mag inhuren. Voor maximaal 65 euro per uur nog eens. Er zijn uren dat ik dat niet verdien.
Paar uurtjes werk dan is die 250 euro ook betaald. Geen haan die daar verder naar kraait.
Heeft de zorgvrager ooit gekozen voor ZIN, dan kan dit weer niet overigens.
Ook weer zo’n bizar verschil. Dan moet die mantelzorger het allemaal maar doen met die 250 euro. Meer zit er echt niet in. 

Maakt dat dat hele mantelzorgcompliment dan niet een beschamende schijnvertoning? 

Weer een argument om die hele bouwval van de AWBZ zorg maar weer eens stevig te renoveren.

Noot:
Onderdeel van de serie:ZIN, PGB, AWBZ en WMO. Zin, onzin, gebruik en misbruik. De serie:
06/04/11: GGZ. Graaiers, Gauwdieven en Zakkenvulllers
20/01/11: Mantelzorgcompliment een veeg uit de pan
04/01/11: Zin en onzin van het PGB
28/11/10: ZIN, PGB, AWBZ, en WMO. Zin, onzin, gebruik en misbruik
14/11/10: Vissen in de vijver van verpleeghuizen
15/03/10: PGB en zorgboerderijen. Misbruik van en in de zorg
12/02/10: Voltooid leven. Mag ik al alsjeblieft dood?
02/12/07: Alzheimer. Misbruik door diefstal onder volmacht

Enkele gebruikte afkortingen (verplichte kost voor de ‘beginner’):
ZIN: Zorg in Natura
PGB: Persoonsgebonden Budget
WMO: Wet Maatschappelijke Ondersteuning
AWBZ: Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten

Noot:
dit bericht staat ook op het VKblog, zie ook daar voor alle reacties.
http://www.vkblog.nl/bericht/365611/Mantelzorgcompliment_een_veeg_uit_de_pan

Mantelzorgcompliment een veeg uit de pan (+ VK reacties)


de zorg in nederland staat of valt met de inzet van de mantelzorgers. naar schatting verlenen 3,5 miljoen mensen in nederland mantelzorg aan (meest) directe naasten. de overheid stelt dat ze die ongelooflijke inzet naar waarde wil belonen. en heeft daarvoor het zogenaamde mantelzorgcompliment  ingevoerd. een knoop in het armenzakje.
 
enkele cijfers (bron).
3,5 miljoen nederlanders van 18 jaar en ouder verlenen mantelzorg.
2,7 miljoen daarvan verlenen hulp aan chronisch zieken, tijdelijk zieken of stervenden.
1,4 miljoen mantelzorgers die meer dan acht uur per week zorg verlenen.
1,1 miljoen mantelzorgers die zowel intensieve als langdurige hulp geven.
bijna 1 miljoen uitsluitend hulp aan een persoon met een chronische ziekte of een handicap.
circa 70.000 uitsluitend hulp aan een persoon die thuis is overleden en die ook thuis is verpleegd.
 
ruim 450.000 mantelzorgers voelen zich ernstig belast. zij ervaren dat de zorg teveel op hun schouders komt te rusten, dat hun zelfstandigheid in de knel raakt en dat de zorgverlening
ten koste gaat van hun gezondheid en conflicten oplevert op het werk of in de thuissituatie.
 
ik wil ook wel zo’n mantelzorgcompliment!!
ho, ho. niet zo snel. daar zitten wel heel wat eisen aan. zoals:
je moet bewijzen intensief zorg te verlenen aan iemand die langdurige zorg behoeft (minimaal een jaar).
je moet bewijzen dat de zorg die je verleent, in plaats van een professioneel zorgverlener komt.
de zorgbehoevende mag dit maar aan één iemand geven. zijn er meer? onderling verdelen.
de zorgverlener mag het maar van één iemand krijgen. geef je aan meerderen hulp? jammer dan.
het mantelzorg compliment mag alleen gegeven worden als de zorgvrager thuis woont.
 
en als je voldoet aan al deze gebruiksvoorwaarden (en nog wat meer) en die hebt geaccepteerd kan de zorgbehoevende aan de slag. een hele procedure. het is immers niet niks om in de gratie van de overheid te vallen. een complimentje wordt niet zo maar weggegeven!  
 
procedure. de lijdensweg.
indicatie regelen bij de ciz. stapels formulieren. waakzaamheid is geboden. komt nauw, anders mis je de boot.
eenmaal het pakket opgestuurd gaat het ciz hier  (max 8) weken over nadenken. misbruik ligt op de loer immers. er is nogal wat te halen immers.
nog een heus interview (telefoon en/of thuis) komt het verlossende papier: misschien.
want daar gaat de svb uiteindelijk over.. die betaalt deze subsidie uit.
na weer geruime tijd heel misschien het verlossende woord: u krijgt een mantelzorgcompliment!!
 
en wel 250 euro (voor een heel jaar). met de fraaie woorden: u hoeft dit niet als inkomen aan de belasting op te geven. jippie!! bingo!! eindelijk de waardering waar ik zo op gehoopt had!!
 
sigaar uit eigen doos.
er is een budget beschikbaar gesteld hiervoor van 65 miljoen euro. maximaal 260.000 mensen kunnen hier dus gebruik van maken. als de pot leeg is dan houdt het op. het is immers een subsidiepot. geen recht.
 
deze pot wordt lang niet opgemaakt. de administratieve rompslomp is een enorme barrière, en veel aanvragen worden ook nog eens resoluut afgewezen.
 
moeilijk om even de totale cijfers boven tafel te krijgen.
maar  alzheimer-nederland  geeft er wel enkele alarmerende cijfers (over hun doelgr
oep):

20% van de mantelzorgers van mensen van dementie kan door de zorg die zijn verlenen minder betaald werk doen. kosten van deze inkomstenderving: 1,2 miljard.
“Als we de mantelzorgers zouden betalen voor zorg, zou de dementiezorg 67% duurder zijn. De dementiezorg in Nederland kost hierdoor zo’n 3 miljard minder dan de geschattte 7,5 miljard euro.”

80% van de mantelzorgers van mensen met dementie is overbelast of loopt een groot risico hierop.”
 
Hoog tijd dat de waarde van de mantelzorger eens naar waarde wordt ingeschat.
Nu worden ze met een kluitje in het riet weggestuurd met een fooitje van 250 euro.
 
65 miljoen krijgen, zelf 1,2 miljard aan inkomsten inleveren, en besparen daarmee de gezondheidszorg ook nog eens 7,5 miljard euro (alleen al in de dementiezorg). Creatief boekhouden en afzetterij. Het zal de overheid een rotzorg zijn. Dat is het dan ook.
 
PGB versus mantelzorgcompliment
Het merkwaardige is dat als je een PGB aanvraagt (zelfde procedure, zelfde werk), je ineens iedereen, dus ook de mantelzorger(s) mag inhuren. Voor maximaal 65 euro per uur nog eens. Er zijn uren dat ik dat niet verdien.
Paar uurtjes werk dan is die 250 euro ook betaald. Geen haan die daar verder naar kraait.
Heeft de zorgvrager ooit gekozen voor ZIN, dan kan dit weer niet overigens. Ook weer zo’n bizar verschil. Dan moet die mantelzorger het allemaal maar doen met die 250 euro. Meer zit er echt niet in.
 
Maakt dat dat hele mantelzorgcompliment dan niet een beschamende schijnvertoning?
 
Weer een argument om die hele bouwval van de AWBZ zorg maar weer eens stevig te renoveren.
 
 
Noot:
Deel van de serie: ZIN, PGB, AWBZ en WMO. Zin, onzin, gebruik en misbruik.
Eerder publiceerde ik de volgende blogs die in deze serie passen:
04/01/2011 ZIN en onzin van het PGB
28/11/10: ZIN, PGB, AWBZ en WMO. Zin, onzin, gebruik en misbruik
14/11/10: Vissen in de vijver van verpleeghuizen
15/03/10: PGB en zorgboerderijen. Misbruik van en in de zorg
12/02/10: Voltooid leven. Mag ik alsjeblieft dood?
02/12/07: Alzheimer. Misbruik door diefstal onder volmacht  

Enkele gebruikte afkortingen (verplichte kost voor de ‘beginner’):
ZIN: Zorg in Natura
PGB: Persoonsgebonden Budget
WMO: Wet Maatschappelijke Ondersteuning
AWBZ: Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten

Noot: dit bericht staat ook op mijn schaduwblog:
https://aadverbaast.wordpress.com/2011/01/20/mantelzorgcompliment-een-veeg-uit-de-pan/