Aad Verbaast

te gek voor woorden eigenlijk

Tag archief: maart

Update stand van zaken van de initiatief groep voortzetting VKblog


In dit bericht een aantal onderwerpen de activiteiten van de groep betreffende. De doelstellingen, de stand van zaken, de rolverdeling, andere initiatieven en hoe daar mee om te gaan, de communicatie, en hoe verder. Goed nieuws? Het is maar hoe je het bekijkt.  Witte rook uit de schoorsteen? Nee, geen witte rook, maar ook geen zwarte. 

Doelstelling van de initiatief groep:
1. Het VKblog (en de community) in één of andere vorm te behouden
2. Het veiligstellen en bereikbaar houden van het VKblog archief 

De groep bestaat op dit moment uit Kokopelli, Victor Onrust, Landheha, en Aad Verbaast. GJ Bogaerts op de achtergrond als kennisdrager en adviseur.
In het kader van die doelstelling wordt door dit team contact gezocht met in eerste instantie de Volkskrant zelf. Maar ook met andere mogelijke overname partijen. Of om te overleggen of overname in zijn geheel mogelijk is, of om het Vkblog over te huizen te integreren in een bestaand (of op te richten) blogplatvorm. Altijd de twee doelstellingen in het oog houdend.
Om mogelijke misverstanden uit de weg te ruimen: deze groep claimt op geen enkele wijze het alleenrecht op dit initiatief of andere initiatieven. Noch om alle gesuggereerde extra initiatieven door collega bloggers naar zich toe trekken. Noch om de groep tot deze samenstelling te beperken. 

Diverse initiatieven
Suggesties/initiatieven als die van Jacob (VKbloggers bijeenkomst), Barbara (KB, auteursrecht, Telegraaf), Marius (media-offensief). Rudolf (mogelijk kort geding)  etc. Er zijn er meerdere.
We refereren in deze ook naar OBA, BiB, Sargasso, web-log.nl etc. Zonder volledig te willen zijn in deze opsommingen. Ieder met voor- en nadelen, maar nog niet de ideale oplossing.
Er kan en wordt gelukkig op meerdere manieren en in meerdere gremia aan gewerkt de community en de content van het VKblog te behouden. 

De huidige stand van zaken (de activiteiten van de groep betreffende)
Formeel is van de VK nog geen reactie van ontvangen. Informeel in zeer bescheiden vorm, maar nog niet leidend tot een ‘ronde tafel’ gesprek. Daar ligt wel de focus op. Voor beide doelstellingen is de VK op de een of andere manier wel nodig. Remarque en Campagne hullen zich in stilzwijgen. Waarom is ons niet duidelijk. Campagne is deze week ook nog eens op vakantie. Deze, op zijn zachtst gezegd, merkwaardige houding blijft verbazen, maar zolang we niet een expliciet “njet” horen geven we de hoop niet op. En blijven ons inspannen een reactie los te krijgen. 

Andere media: ook daar is formeel en informeel contact gezocht met meerdere partijen. Sommige alternatieven zijn al op dood spoor beland. Om diverse redenen. Of geen interesse, of omdat er wel interesse was bloggers naar zich toe te trekken maar niet passend binnen de doelstelling (zoals archief en/of gebrek aan voorpagina). Andere zijn nog wel in onderzoek. Maar echt iets concreets kunnen we nog niet melden daarover. We houden jullie op de hoogte. 

Toekomst
Nog vier weken te gaan. Niet veel tijd is ons gegeven. Is er nog hoop? Niet veel, maar zeker niet opgegeven. Er kan nog veel gebeuren ook in korte tijd. In ieder geval kunnen we alvast toezeggen dat we uiterlijk de derde week van februari onze balans zullen opmaken. Deze zullen communiceren aan jullie inclusief een advies/suggestie aan jullie hoe wij denken op welke wijze het beste aan de doelstellingen voldaan kan worden. 

Communicatie
Aangezien Koko op dit moment druk is met ook andere zaken heb ik even het stokje van hem overgenomen wat betreft communicatie naar en van de VKbloggers. Vandaar dit ‘verslag’ op deze plek.

Noot: deze blog is ook geplaatst op het VKblog:
http://www.vkblog.nl/bericht/367494/Update_stand_van_zaken_van_de_initiatief_groep_voortzetting_VKblog

Update stand van zaken van de initiatief groep voortzetting VKblog (+ reacties VK)


in dit bericht een aantal onderwerpen de activiteiten van de groep betreffende. de doelstellingen, de stand van zaken, de rolverdeling, andere initiatieven en hoe daar mee om te gaan, de communicatie, en hoe verder. goed nieuws? het is maar hoe je het bekijkt.  witte rook uit de schoorsteen? nee, geen witte rook, maar ook geen zwarte.
 
doelstelling van de initiatief groep:
1.
het vkblog (en de community) in één of andere vorm te behouden
2. het veiligstellen en bereikbaar houden van het vkblog archief
 
de groep bestaat op dit moment uit kokopelli, victor onrust, landheha, en aad verbaast. gj bogaerts op de achtergrond als kennisdrager en adviseur.
in het kader van die doelstelling wordt door dit team contact gezocht met in eerste instantie de volkskrant zelf. maar ook met andere mogelijke overname partijen. of om te overleggen of overname in zijn geheel mogelijk is, of om het vkblog over te huizen te integreren in een bestaand (of op te richten) blogplatvorm. altijd de twee doelstellingen in het oog houdend.
 
om mogelijke misverstanden uit de weg te ruimen: deze groep claimt op geen enkele wijze het alleenrecht op dit initiatief of andere initiatieven. noch om alle gesuggereerde extra initiatieven door collega bloggers naar zich toe trekken. noch om de groep tot deze samenstelling te beperken.
 
diverse initiatieven
suggesties/initiatieven als die van jacob (vkbloggers bijeenkomst), barbara (kb, auteursrecht, telegraaf), marius (media-offensief). rudolf (mogelijk kort geding)  etc. er zijn er meerdere.
we refereren in deze ook naar oba, bib, sargasso, web-log.nl etc. zonder volledig te willen zijn in deze opsommingen. ieder met voor- en nadelen, maar nog niet de ideale oplossing.
er kan en wordt gelukkig op meerdere manieren en in meerdere gremia aan gewerkt de community en de content van het vkblog te behouden.
 
de huidige stand van zaken (de activiteiten van de groep betreffende)
formeel is van de vk nog geen reactie van ontvangen. informeel in zeer bescheiden vorm, maar nog niet leidend tot een ‘ronde tafel’ gesprek. daar ligt wel de focus op. voor beide doelstellingen is de vk op de een of andere manier wel nodig. remarque en campagne hullen zich in stilzwijgen. waarom is ons niet duidelijk. campagne is deze week ook nog eens op vakantie. deze, op zijn zachtst gezegd, merkwaardige houding blijft verbazen, maar zolang we niet een expliciet “njet” horen geven we de hoop niet op. en blijven ons inspannen een reactie los te krijgen.
 
andere media: ook daar is formeel en informeel contact gezocht met meerdere partijen. sommige alternatieven zijn al op dood spoor beland. om diverse redenen. of geen interesse, of omdat er wel interesse was bloggers naar zich toe te trekken maar niet passend binnen de doelstelling (zoals archief en/of gebrek aan voorpagina). andere zijn nog wel in onderzoek. maar echt iets concreets kunnen we nog niet melden daarover. we houden jullie op de hoogte.
 
toekomst
nog vier weken te gaan. niet veel tijd is ons gegeven. is er nog hoop? niet veel, maar zeker niet opgegeven. er kan nog veel gebeuren ook in korte tijd. in ieder geval kunnen we alvast toezeggen dat we uiterlijk de derde week van februari onze balans zullen opmaken. deze zullen communiceren aan jullie inclusief een advies/suggestie aan jullie hoe wij denken op welke wijze het beste aan de doelstellingen voldaan kan worden.
 
communicatie
aangezien koko op dit moment druk is met ook andere zaken heb ik even het stokje van hem overgenomen wat betreft communicatie naar en van de vkbloggers. vandaar dit ‘verslag’ op deze plek.
 
 
noot: deze blog is ook geplaatst op mijn wordpress blog voor degene die hier niet ingelogd kunnen reageren, en daar wel de behoefte toe hebben) kan het daar wel.