Aad Verbaast

te gek voor woorden eigenlijk

Tag archief: koeien

Je hebt twee koeien.

“twee koeien?” zal de lezer zich afvragen.. de titel verwijst naar een rondgang in de krochten van internet waar aan de hand van “je hebt twee koeien” de hele wereld in kaart wordt gebracht. de werking van de wereld daarmee vleselijk en inzichtelijk opgediend. zelfs voor mij.

Voor een overzicht:
1. goegelen op ‘twee koeien’ respectievelijk ‘two cows’ etc.
2. of gebruik als startpunt: Je hebt twee koeien..

In het kader: “als je veel van een ander overneemt dan blijft er weinig van jezelf over”, heeft uw razende reporter een actuele aanvulling hier op geschreven.

In alfabetische volgorde:

Afghanistan:  Je hebt twee koeien. Één is onvindbaar, om de ander wordt gestreden om die weer op te kunnen bouwen. De wei staat vol met papavers. Hoezo melk?

Afrika: Je hebt twee koeien. De een leefde er al lang en werd honderden jaren door iedereen uitgemolken. Een andere koe van een ver land neemt alles stilletjes over.

Amerika: Je heb twee koeien. Beiden vechten er om wie mag gaan melken.

Amerika: Je hebt twee koeien. Ze leven ver boven hun stand. De melk wordt geleend.

België: Je hebt twee koeien. Die maken altijd ruzie omdat beider boegeroep anders wordt uitgeboerd.. Boeren schiet niet op.

China: Je hebt twee koeien. Een heeft de leiding. De ander mag alleen melk geven zoals de ander dat wil. Boe-roepen is verboden.

Cuba: je hebt twee koeien. De één is bejaard. De jongste heeft het overgenomen van de oudste. Hun wind houden ze er onder. Geen frisse wind. Stank voor dank.
 
Darfur: Je hebt twee koeien. Een daarvan zit uitgehongerd in een vluchtelingenkamp. Er wordt niet naar omgekeken.
 
Duitsland: je hebt twee koeien. De een nam de andere onder haar vleugels. Ze zijn nog steeds niet van de schrik bekomen.

Frankrijk: je hebt twee koeien. De een is voorzitter en laat zich overal zien om zichzelf te promoten. De ander staakt.

Georgië: Je hebt twee koeien. De buurboeren maken ruzie in wiens wei ze moeten lopen.

Italië: Je hebt twee koeien. De een heeft de leiding en heeft het voor het zeggen. De ander zegt niets en noemt zichzelf ook brandschoon. Beiden zijn ze steenrijk en ongrijpbaar.

Irak: Je hebt twee koeien. De Amerikanen dachten dat ze ‘weapons of mass destruction’ waren’. Ze kwamen om ze uit te melken voor eigen gewin.

Iran: Je hebt twee koeien. Één koe produceert olie en gas. De andere koe gaat de centrifuge in.

Midden-Oosten: je hebt twee koeien. Produceren beide bommen en granaten. Alle boeren van de wereld bemoeien zich er mee. Niemand weet hoe je daar brood kunt bakken.

Nederland: je hebt twee koeien. De één geeft leiding. De ander beheert de uiers. Beiden zijn onzichtbaar. De stemming daalt.
 
Nederland: Je hebt twee koeien. De één was burgerlijk ongehoorzaam. Die ene haalde die oude koe uit de sloot. En zit nu zuur te kijken in het strafbankje. De andere nog in de kamer. Wel beschadigd zegt ze.

Polen: Je hebt twee koeien. De ene koe loopt naar de andere wei. De achtergebleven koe krijgt een schild van een verre buurman.

Rusland:  Je hebt twee koeien. De ene heeft het voor het zeggen. De andere zegt het. Maar beide willen ze meer koeien. Ze willen hun wei vergroten.
 
Servië: je hebt twee koeien. De een is gepakt, de ander nog onvindbaar.

Tibet: Je hebt twee koeien. De wijze koe is verbannen. De andere koe domineert de lamgeslagen lammeren. Ze mogen niet meer mekkeren.

Venezuela: Je hebt twee koeien. Sinds er olie uit die uier komt nog maar één. Dan kun je ook extra hard en makkelijk boe-roepen.

Zimbabwe: Je hebt twee koeien. De één heeft genoeg voorkeursstemmen, de ander is een rund. De melk is inmiddels verzuurd en niet te betalen. De kalveren verdronken.

Huize Aad Verbaast: je hebt twee koeien. De een blogt. De ander niet. Beiden vinden dat ze genoeg zijn uitgemolken. Ze verlaten hun wei om elders te gaan karnen. Voor minimaal een maand. Blij dat ze worden uitgelaten. De uiers worden nu verpakt.
In Oktober dus pas weer terug in deze speelwei! Want laten we eerlijk zijn. Dat is het toch?

P.S. 1. : GJ Bogaerts  ik wens dat de wei er dan nog sappig voorstaat, na al het geschop.
P.S. 2 : Jacob Hesseling: volgend jaar een update.
P.S. 3: Uw persoonlijke aanvullingen zijn uiteraard welkom. Inzicht geeft uitzicht immers.
P.S. 4: Elke gelijkenis met bestaande personen, landen en gebeurtenissen is louter toeval.
P.S. 5: Speciaal voor Zoë : bij mij staat hier en altijd ‘de satire knop’ aan.. Als verzekeringspremie!
P.S. 6: Genoeg stof hierboven voor gekabbel en gekibbel. Kabbelt u hier rustig door. Ook bij koeien vliegt de stront soms om de oren, maar ruim uw vla wel weer op. Kortom: hou het hier netjes..

Boerende koeien.… Boeren met koeien

Volgens de Wereldorganisatie voor landbouw en voedsel (FAO) is rundveeteelt verantwoordelijk voor 65 procent van de uitstoot van een broeikasgas (.methaan, CH4) dat 296 (..!!!!…) keer schadelijker is voor de opwarming van de aarde als C02.

Volgens dezelfde FAO veroorzaakt veehouderij 18 procent van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen. Dat is meer dan het aandeel van verkeer en vervoer.

Elke koe produceert 100 tot 200 liter methaan per dag (boeren met name).

1 koe draagt net zoveel bij aan de broeikasgassen als ongeveer 10 auto’s. In Nederland zijn er ongeveer 8 miljoen auto’s en 4 miljoen koeien. Dus koeien zijn 5 keer zo verantwoordelijk voor de opwarming van de aarde als auto’s (in Nederland).

SenterNovem en het Milieu- en Natuurplanbureau: de landbouw is verantwoordelijk voor 13 procent van alle broeikasgassen die ons land (in 2005) uitstootte.

Wereldwijd stijgt het melk- en vleesverbruik, zodat de methaanuitstoot over 25 jaar met meer dan de helft gestegen kan zijn. Vandaar het onderzoek naar ‘propere’ herkauwers. Landbouwminister Gerda Verburg verwacht er veel van (..ook van de 20% reductie denk ik dan?).

Delftse onderzoekers geven aan dat een vleesheffing van 12% (dus eigenlijk gewoon het normale BTW tarief van 19% toepassen i.p.v. 6 %), tot een afname van de vleesconsumptie zou leiden van 9%, en dat het milieueffect daarvan minstens zo groot zou zijn als dat van de kilometerheffing. En toch heeft het kabinet het voortdurend over het beprijzen van kilometers en geen moment over het beprijzen van dierlijke producten. Gek eigenlijk!

Allemaal wat  ‘citaten’ uit www.

Conclusies/overwegingen:

 • – eet minder vlees.
 • – eet meer vis: ooit eens van boerende vissen gehoord?
 • – Of wordt vegetariër..
 • – Voer de scheet- en boertax in.
 • – Vervang de melksubsidie door scheet- en boertax. Voor boeren en/of consumenten (van vlees).
 • – Wees transparant: waarom horen we hier zo weinig van? Politiek, actievoerders en milieubeweging? En wel over spaarlampen, isolatie etc…
 • – Kilometerheffing is al tientallen jaren een ‘dossier’ waar de politiek mee in zijn maag zit. Waarom geen ‘koeientax’? Of: stel echte prioriteiten..
 • – “Delfts aardewerk” krijgt een nieuwe betekenis, lading en impuls. Goed gedaan!
 • – “Boeren” ook.. 200 liter per dag!!
 • – Kan ik ook niet meedraaien met het ‘propere herkauwers’ onderzoek (?): stoot ik ook minder uit!
 • – “Boeren met koeien” krijgt ook een andere lading.

Nieuw Zeeland loopt in deze vooruit: “Methane belched by the country’s farm herds makes up more than half the total greenhouse gas produced by New Zealand each year.”

Al jaren geleden is daar in Nieuw Zeeland actie op ondernomen..