Aad Verbaast

te gek voor woorden eigenlijk

Tag archief: isaf

10 jaar oorlog in Afghanistan. Hoe lang nog?


7 oktober 2001. Bush: “On my orders, the United States military has begun strikes against al Qaeda terrorist training camps and military installations of the Taliban regime in Afghanistan. These carefully targeted actions are designed to disrupt the use of Afghanistan as a terrorist base of operations, and to attack the military capability of the Taliban regime.”

Om na die lange preek te eindigen met: “We will not waver; we will not tire; we will not falter; and we will not fail. Peace and freedom will prevail. Thank you. May God continue to bless America.”

Na 10 jaar strijd, met (inmiddels) meer dan 150.000 soldaten (Obama deed er nog een schepje bovenop:”surge strategy”), is van die oorspronkelijke plannen niets terechtgekomen. Het land is onveiliger dan ooit. De marionetten regering (en parlement)  is corrupter dan ooit. De chaos is compleet.
De Amerikanen en de “alliantie” denken na over de strategie om nog met enigszins opgeheven hoofd dit slagveld te kunnen verlaten. Als dat ooit nog gaat lukken.

Karzai in een recent interview voor de BBC: “We’ve done terribly badly in providing security to the Afghan people and this is the greatest shortcoming of our government and of our international partners”.

Stanley A. McChrystal  De inmiddels gepensioneerde (moest aftreden vanwege kritiek op zijn ‘bazen’) oud-commandant van de ISAF komt ook schoorvoetend uit de kast: “we zijn nog maar halverwege”. En dat het ‘avontuur’ begonnen was (en nog steeds geldt) met een “frighteningly simplistic” zicht op een land als Afghanistan. De doelen zijn nog lang niet bereikt, zegt hij. Obama daarmee weer tegensprekend. Die leeft nog tussen “hope” en vrees voor een “change” na de volgende verkiezingen.

Obama (22 juni 2011): kondigt aan dat voor de verkiezingen de “surge” force (33.000 man) deels weer terug zal zijn. “America, it is time to focus on nation building here at home,” en over de militaire campagne durft hij te stellen: “meeting our goals”.
Op 7 oktober zegt hij: “After a difficult decade, we are responsibly ending today’s wars from a position of strength,” en brabbelt nog wat over: “Thanks to the extraordinary service of these Americans, our citizens are safer and our nation is more secure. In delivering justice to Osama Bin Laden and many other al-Qaeda leaders, we are closer than ever to defeating al-Qaeda and its murderous network,”.

Amerika mag zich dan veiliger wanen, Afghanistan is het zeker niet, over “meeting our goals” (“peace and freedom will prevail”) gesproken.

Nathalie Righton, correspondent voor de VK in Afghanistan, gaf ter gelegenheid van het ‘dubbel lustrum’ een inkijkje bij P&W. Het wordt steeds onveiliger in Afghanistan.”. En op de vraag waarom politici zo vaak een ander beeld schetsen, kwam als antwoord dat politici geen idee hebben waar ze het over hebben omdat als ze daar op bezoek zijn ze de muren van de legercompounds niet durven te verlaten vanwege de onveiligheid. Informatie van mensen van de straat zullen ze dus niet krijgen. Beslissingen worden genomen op basis van vertekende beelden. Daar mogen we het mee doen.

Inmiddels is er meer dan 60 miljard dollar in het land gepompt aan hulp. Amerika betaalt meer dan een miljard dollar per maand om de (opgeleide?) Afghaanse soldaten en politieagenten hun salarissen en uitrusting te betalen. 12 miljard per jaar. Afghanistan kan dat natuurlijk niet ophoesten met een BNP van ongeveer 20 miljard dollar. Ter vergelijking: het Nederlandse defensie budget is 8 miljard en daarop moet nog eens een miljard bezuinigd worden. Kunnen ze dat ooit betalen? Natuurlijk niet.

En wat zegt de Taliban? Volgens Nathalie het volgende: “zij hebben de horloges, wij hebben de tijd”.

En dan vind ik ineens een artikel op de website van globalresearch.ca. Met de volgende conclusie:

The real goal of the operation is not to “protect the American people.” Rather, it is to create a network of permanent military bases in an energy-rich and geostrategically important region that the U.S. Empire has targeted for enduring domination. The U.S. effort can kill thousands of Afghans and destroy their villages but it will not succeed in liquidating the resistance of the people. From Vietnam to Afghanistan—the Pentagon Brass have learned nothing.”

Het wordt tijd dat de (westerse) wereld dat eens gaan inzien. Of liever eerder had ingezien. Maar daar is het nu te laat voor. 10-tallen jaren te laat al.
 

Noot: Hier een selectie van eerdere blogs van me over en gerelateerd aan Afghanistan. Als je de tijd hebt..
11/2010: https://aadverbaast.wordpress.com/2010/11/02/zakken-met-geld-en-arme-zielen-3/
10/2010: https://aadverbaast.wordpress.com/2010/10/29/culturen-laten-zich-niet-kapittelen-3/
12/2009: https://aadverbaast.wordpress.com/2009/12/02/irak-afghanistan-en-uiteindelijk-iran-olie-op-het-vuur-2/
11/2009: https://aadverbaast.wordpress.com/2009/11/04/afghanistan-de-bodemoorlog-2/
01/2009: https://aadverbaast.wordpress.com/2009/01/29/internationaal-terrorisme-de-internationale-leugen-2/
01/2009: https://aadverbaast.wordpress.com/2009/01/18/na-911-kent-%c2%93proportionaliteit%c2%94-geen-grenzen-meer-2/
08/2008: https://aadverbaast.wordpress.com/2008/08/11/georgie-wie-heeft-de-leiding-2/
01/2008: https://aadverbaast.wordpress.com/2008/01/28/oorlog-het-is-al-lang-oorlog-en-dat-zal-alleen-maar-erger-worden-2/
12/2007: https://aadverbaast.wordpress.com/2007/12/15/regeren-is-vooruitzien-terugkijken-ook-het-uruzgan-dossier-2/

Regeren is vooruitzien..terugkijken ook. Het Uruzgan-dossier..

Twee jaar geleden werden allerlei eisen gesteld voordat de meerderheid van de  tweede kamer akkoord ging met  ‘onze missie’ naar Afghanistan/Uruzgan.

Maandag vind ‘het debat’ plaats over verlenging van deze missie. Hoogste tijd om terug te kijken.. Welke eisen werden er, zo al, toen, links én rechts, gesteld? Een overzicht:

2006 De PVDA had meerdere eisen:
1. unaniem kabinetsbesluit.
2. serieuze kansen voor wederopbouw in Uruzgan.
3. strikte scheiding tussen terroristenjacht Enduring Freedom en opbouwmissie ISAF
4. Amerikanen buiten de deur houden.

Het CDA had ook zo zijn eisen:
1. Soldaten moeten voldoende uitgerust zijn (leuk die dubbele betekenis overigens..)
2. Duidelijke afspraken over de commando structuur.
3. Garantie voor haalbaarheid van wederopbouw.

VVD: Kamp (destijds minister van Defensie) :
1. kosten 360 miljoen.
2. Kamp beloofde plechtig dat de “Nederlandse jongens en meisjes in de zomer van 2008 zonder meer thuis zouden zijn.”

De uitkomst van ‘het debat’ begin 2006:
Verhagen (toen fractievoorzitter): “De CDA fractie heeft na een zorgvuldige afweging gebaseerd op feiten vertrouwen in de missie naar Uruzgan en stemt in met het uitzenden van militairen voor een periode van twee jaar.”
Bos (toen fractievoorzitter): De PVDA stemt in, er zijn afdoende garanties gegeven.
D66: we weten hoe dat is afgelopen…
Ruime kamermeerderheid: It giet oan!!

De huidige balans van  ‘onze missie’:
1. Kosten al ruim 600 miljoen….
2. Nu inmiddels spreekt de politiek dat het feitelijk een vechtmissie is met een opbouwcomponent..
3. Bekend is dat Nederland meedoet aan Enduring Freedom (op kleine schaal?, maar toch)..
4. Amerikanen zijn  (uiteraard niet) buiten de deur..
5. Genoeg berichten dat ‘onze jongens en meisjes’ onvoldoende zijn ‘uitgerust’, en ja in de dubbele betekenis ervan..
6. Maandag beslist ‘de kamer’ over verlenging: weggaan zou toch kapitaalvernietiging zijn..
7. En de doden………
8. De Taliban heeft zich weer meester gemaakt van vele gebieden. (zie ook een interessant plaatje in de Volkskrant van vorige week over de oprukkende Taliban)..
9. “zonder meer thuis” in 2008, is niet zonder meer.

En dan lees ik recent (als een van de klappers op vele vuurpijlen):
“Nu blijkt dat de NAVO compleet was vergeten dat Nederland eigenlijk in augustus 2008 zou vertrekken uit Uruzgan. Althans, een brief van twee jaar geleden, waarin het kabinet de einddatum noemde, raakte  volgens VVD-kamerlid Hans van Baalen zoek op het NAVO-hoofdkwartier in Brussel”.
De NAVO ‘vond’ de brief pas deze zomer, tja toen was het te laat om nog ‘overnemers’ te vinden…. Wie ligt er dan wel niet allemaal te slapen?

Tussentijdse samenvattende conclusies (van mij):
1. Ik kan maar niet overtuigd raken van de visionaire kracht van onze volksvertegenwoordigers..
2. Er is veel ‘vergeten’…

Het komende debat maandag over verlenging van de missie.
Ach, ik ga niet eens meer de eisen opsommen en becommentariëren, die nu weer allemaal worden gesteld.
De historie heeft bewezen dat deze eisen weinig visionair waren, niet to-the-point,  en net zo makkelijk ‘vergeten’ worden respectievelijk zonder sanctie zijn.

Vooruit, ik pik er toch één uit: een kamerdelegatie ging vorige week op zoek naar De hoop Scheffer in Brussel. Om voldoende zekerheid te krijgen dat het eind 2010 echt afgelopen moet zijn!  Er moet zelfs een brief komen! (tip: inlijsten die brief, anders raakt die nog kwijt)… met garanties…

De partijen rollen over elkaar heen om maar zo lang mogelijk te melden dat dit ‘een van de moeilijkste beslissingen is die een Kamerlid kan/moet maken’.
Het understatement van het jaar: als je iets niet kunt (vaardigheid) is het uiteraard heel moeilijk.  Moet je wat anders gaan doen, zou ik zeggen.

Maandag besluit de kamer dat de missie doorgang vindt, met een ruime meerderheid. ‘’ Een moeilijk  besluit” zal er gezegd worden. En “heel zorgvuldig” genomen…
De SP was tegen en blijft tegen.. Met respect: visionair – in deze.

Achteruitkijkend ga ik nu vooruitzien:
1. Arme ‘onze jongens en meisjes’..
2. Arme Afghanen..
3. In de agenda staat nu al 2009 geprikt: het kamerdebat over verlenging van de missie (help we kunnen er nog niet weg)..
4. De eisen, voorwaarden, en verwachtingen van 2007 blijken in 2010 volstrekt achterhaald..
5. Jaap ‘onze’ Hoop Scheffer is weg, en er is een nieuw kabinet..
6. Er wordt gesproken over ‘voorgangers’..
7. en ‘nieuw bloed’: in de kamer en op het slagveld.. de slagvelden..we zitten dan ook in Darfur..

En: ‘regeren is vooruitzien’ streep ik nu door in  mijn ‘van Dale’ (blz 2907).

Enduring freedom? We zijn in oorlog….!

Enkele bronnen:
missie afghanistan, dossier
Missie Afganistan bijna rond kabinetsbesluit Uruzgan
ISAF werkt keihard in de marge
NAVO weet Nederland in 2010 echt weg uit Uruzgan
Uruzgan Steeds meer irritatie in debat over missie
actie 5 voor 12 voor aanvang uruzgan debat tweede kamer Zie ook (op 16 december toegevoegd hier) de Vblog van A.J. Cornelese: Andere beschavingen. Wat moet de Navo in Afghanistan