Aad Verbaast

te gek voor woorden eigenlijk

Tag archief: informatie

Wikileaks. “Trust and Candour”


obama’s respons als damage control na de gelekte telegrammen. “vertrouwen en oprechtheid”.  Verlengstuk van zijn belofte “unprecedented transparency” als keerpunt (“change”) in het Amerikaanse beleid na de verschrikkingen van het bewind onder Bush. Na twee weken Wikileaks kan een voorzichtige balans worden opgemaakt: Het gat (cablegate) tussen burgers en politiek is groter dan ooit. Wat is er nog nodig om ook deze muur en dit gordijn te laten vallen?

Deze blog gaat niet in op alle gelekte informatie die Wikileaks al over ons heeft uitgestort. De links onder aan deze blog worden dagelijks aangevuld. Op dit moment zijn nog maar 1600 van de 250.000 telegrammen op het net gezet. Er staat ons nog heel wat te wachten. Understatement: tipje van de sluier.

Dit blog gaat ook niet over of het allemaal wel mag. Of er criminelen of wereldverbeteraars aan het werk zijn. Ook daar wordt volop over geschreven.
 
Ik constateer slechts dat bij elke revolutie de heersende macht de “oproerkraaiers” constant heeft gecriminaliseerd en opgejaagd. Beelden van Praag, Gdansk, Boedapest, Peking en Berlijn  komen bij me boven. Ook daar zette de heersende macht alle middelen om de woede van de menigte te beteugelen. Soms lukte dat. Soms lukte dat niet.

Dit blog gaat wel over de redenen waarom veel burgers de straat opgaan om te laten weten dat ze het niet langer pikken. De bijtijdse weg verkiezend. De digitale snelweg. In een poging recht te zetten wat krom is. In een poging gebruik te maken van een grondrecht: de overheden te controleren. Iets waar blijkbaar ontspoorde overheden alles aan willen doen dat te vermijden. Grenzen zijn overschreden.

De leugens.
 
“Als je niets te verbergen hebt, dan heb je toch niets te vrezen?” De drogreden door overheden gebruikt om ons tot in de haarvaten te schaduwen. Onze privacy te grabbel te gooien. Ongevraagd, ongewild. Voorbeeld: in Amerika worden dagelijks 1,7 miljard e-mails (stiekem) gescreend.

Zichtbaar onder de gordel geraakt wil de Amerikaanse overheid (en hun schandknapen) er alles aan doen de mensen (en organisaties) achter deze leaks te dwarsbomen, en te berechten. Binnen en buiten de wet. Het middel heiligt voor hun hun doel.
Gebruiken burgers hetzelfde argument richting overheid, dan laten ze hun tanden en klauwen zien.
Laten burgers dan vervolgens hun tanden en klauwen zien, dan wordt er keihard teruggeslagen.
Kan de kloof nog groter zijn?

In het kader van “hope”, “change” en “yes we can” publiceert Obama zijn speerpunt van beleid: “Transparency and Open Government”. Letterlijk daarin:
 
“My Administration is committed to creating an unprecedented level of openness in Government.  We will work together to ensure the public trust and establish a system of transparency, public participation, and collaboration. Openness will strengthen our democracy and promote efficiency and effectiveness in Government.”
  
Waarom dan die hysterische en overpannen reactie? Holle beloften. Praatjes voor de vaak?

Obama houdt zich opvallend afzijdig in deze discussie. Hij herhaalt het mantra dat hij “trust and candour”  nastreeft. Vertrouwen (ernstig geschaad) en oprechtheid (ook onderuitgehaald).

Hij laat het verder over aan Hillary Clinton, die in een fraaie speech ooit (21/01/10) het volgende zei:

“We stand for a single Internet, where all of humanity has equal access to knowledge and ideas,”.
 
Om vervolgens ons te waarschuwen dat er overheden zijn die internet en communicatie gebruiken (afsluiten bv) om hun burgers te onderdrukken “just as steel can be used to build hospitals or machine guns.”
Hier de hele speech (tekst en beeld). Luister en huiver..

 “just as steel can be used to build hospitals or machine guns.” Is dat nou juist niet wat hier gebeurt?

De VS ontketende onmiddellijk een ongekende cyberwar. De DDOS aanvallers (hun internettanks, 10Gb/s) rolden de straten op. Servers werden door hun opgerold. De woedende menigte werd opgepakt waar kon. Of verspreid. En waar kon harde hand neergeslagen. Dissidenten worden vervolgd tot over de grenzen. Is de wet niet toereikend, dan wordt de wet aangepast. Of niet. Niets geleerd van Guantanamo Bay.

En helemaal Hillarysch: ambtenaren werd  verboden Wikileaks pagina’s te lezen. Censuur op alle fronten.

De telegrammen.
Ik heb er heel wat gelezen. Niet allemaal zeg ik er meteen bij. De rode draad die zich opdringt bij me is dat de diplomatie zich vooral centreert op het overmatig gebruik van het omgekeerde “voor wat hoort wat argument. “Als je dit niet voor me wilt doen (of laten), dan loop je het risico dat je onze relatie beschadigt.” De machthebber gebruikt dit argument te pas en te onpas. Corruptie. Chantage.

De relatie met de overheid is inmiddels flink beschadigd. Misschien wel onherstelbaar. Dan ligt een revolutie op de loer.  In plaats van dat te ontkennen, zou de overheid er goed aan doen de relatie naar de burger te herstellen. Door de doen wat ze zeggen. En niet het omgekeerde.
Gebeurt dat niet, dan wordt het buigen en barsten. Geen muur (firewall) meer die dat tegenhoudt.

Het grote lekken is begonnen. Hard bevochten grondrechten mag je als overheid niet ontnemen.

Thomas Jefferson: “Information is the currency of democracy”.

Extra over het “grote lekken”:
Wikileaks site: http://213.251.145.96/cablegate.html
Openleaks.org: CNN: over open.org hier de aankondiging: http://www.openleaks.org/
In Nederland: Welingelichtekringen.nl: 4 nieuwe leaksites  

Terug lezen:
07/10: Het staatsmonopolie op informatie
02/10: Pentagon Paranoia. Oorzaak en gevolg
10/09:  Megalomane Egomaniakalen en Klokkenluiders

Plaatje: http://213.251.145.96/img/wallpapers/wall3.jpg

Het staatsmonopolie op informatie

Naast het monopolie op geweld, kan inmiddels gesteld worden dat soevereine staten zich ook het monopolie op informatie hebben toegeëigend. Waar burgers meer en meer belet wordt informatie te verzamelen over de activiteiten van de overheid, verzamelen de overheden meer en meer informatie over de burger. Elke burger is immers een potentiële terrorist. Volgens diezelfde overheid.
 
hierboven een foto van de national counterterrorism center’s operations floor (in mclean, us). hier komt verzamelde ‘intelligence’ tezamen in gedestilleerde vorm op de schermen. hier wordt de wereld ‘real life’ in de gaten gehouden op mogelijke terroristische bedreigingen. een waarlijk zenuwcentrum. klaar om onverbiddelijk in te grijpen. bij vermoed gevaar.
 
De Washington Post publiceerde afgelopen week de resultaten van een uitgebreid onderzoek naar de verborgen wereld van het anti-terrorisme in Amerika. Ze hadden er twee jaar voor nodig om het in kaart te brengen. Ze noemden het “Top-Secret-America”. Oncontroleerbaar, verstikkend, en een nog steeds groeiend gezwel in de samenleving. De ‘vierde’ overheid zoals ze dat benoemden. Geheel ondergronds.

Een kort overzicht:
1271 overheidsinstellingen.
1931 private ingehuurde private ondernemingen.
>10.000 lokaties in Amerika.
>850.000 mensen met “top-secret clearance”.
Alleen al in Washington meer dan 33 gebouwen met een gezamenlijk oppervlak 3 keer zo groot als het Pentagon.

Wat doen al die mensen de hele dag? Controleren wat jij allemaal ‘uitvreet’ natuurlijk!
Voorbeeld? 1,7 miljard e-mails per dag (!!) doorspitten op.. Tja, op wat..

Inmiddels weet men alles over je. Je bankgegevens, je vingerafdrukken, je e-mail verkeer, je telefoongesprekken, je IP nummers, je DNA, met wie je contacten onderhoudt, waar je bent, waar je reist, hoe je reist, welke boodschappen je doet. En ga zo maar door.

Het gaat allemaal de mallemolen in van al die geheimzinnige en oncontroleerbare organisaties. Ook van Amerika’s bondgenoten. Die ook nog eens driftig overgaan tot het internationaal uitwisselen van al die informatie. En die wordt allemaal ‘ondergronds’ verwerkt. Met onbekende criteria.

Oncontroleerbaar worden we gecontroleerd. Sinds 9/11 is niemand meer veilig. Voor de overheden wel te verstaan. En dat geeft mij geen veilig gevoel. Een zeer onbehaaglijk gevoel zelfs.

 
Bronnen (o.a.):
washingtonpost.com: top-secret-america voorpagina, meerdere artikelen, tevens bron plaatje.
europa-nu.nl: eu landen kunnen vingerafdrukken, dna en kentekens in 2011 uitwisselen
europa-nu.nl: uitwisseling van bankgegevens met de vs
bof.nl: 2010/07/26 onacceptabele verwaarlozing privacyregels bij opsporingsdiensten
theage.com.au: 07/2010: 90% of web snoop document censored  (hilarisch voorbeeld)
totalecontrole.punt.nl, 22/7/10 vingerafdrukken in 2001 Europees gedeeld (goed overrzicht van ‘systemen’)