Aad Verbaast

te gek voor woorden eigenlijk

Tag archief: geweld

Als de nood het hoogste is, is de redding nabij

img_0790

Veiling geweldsmonopolie levert staat 2,4 miljard op

Teeven opstelten

Drie Nederlandse bedrijven betalen samen 2,4 miljard euro voor een licentie om tien jaar lang “boeven te vangen”. Dit maakten Opstelten en Teeven vandaag bekend op een persconferentie. De opbrengst was hoger dan verwacht. “Een doorbraak, Nederland komt hier mee veiliger en socialer uit deze crisis”, aldus Teeven. “In één klap verdubbeling van het aantal dienders in Nederland”.

Aan het voornemen het staatsmonopolie op geweld te gaan veilen werd geen ruchtbaarheid gegeven. Partijen konden in het geheim bieden op invitatie. Minister Opstelten begon de persconferentie met  “het roer moest om”. “Voor ons gaat repressie en preventie hand in hand. Wij hebben het slachtoffer centraler gezet, waar eerder te vaak alleen de dader centraal stond.”
Dat verklaart dan ook mede de uiteindelijke keuzen voor de ANWB, PostNL en Nederlands grootste thuiszorgorganisatie TSN. “Opsporing en Veiligheid wordt van ons allemaal”.

ANWB-directeur Guido van Woerkom: “onze 4 miljoen leden vormen uiteraard een mobiele brigade in Nederland waar niemand aan kan tippen. Veiligheid staat al zo lang we bestaan hoog in ons vaandel. Niet alleen meer blauw op straat, maar bedenk eens wat ons geel van de wegenwacht kan gaan betekenen!”
Een woordvoerder van PostNL liet ons desgevraagd weten dat ze met hun “landelijk dekkend en fijnmazig netwerk van postbodes” uiteraard onmiddellijk de synergie met dit nieuw takenpakket zagen. “We kennen onze pappenheimers, zo vergroten we onze pakkans.”
Iets wat TSN ook kon beamen. “Ons unique selling point is natuurlijk dat we ook achter de voordeur kijken. Te vaak wassen we nu de handen van onze clientèle in onschuld. Tijdens het poetsen is een intiem kijkje in wat er speelt een peulenschil voor onze tienduizenden medewerkers. Onze dossierkennis is ongekend. Naast doorliggen nu ook doorpakken, aanpakken en opsluiten!”

KLM wilde het gerucht niet bevestigen dat ook zij in de race lagen voor de licentie. Ze zouden een bod op grote hoogte hebben ingebracht. De staf was al grotendeels blauw geüniformeerd. Minpunt zou het gebrek aan landelijke dekking zijn geweest.

Minister Opstelten verwacht veel van meer concurrentie op de markt. Naar zijn zeggen wordt hiermee een “ferme tik” uitgedeeld aan de criminaliteit. “Ze vragen er om”. Staatsecretaris Teeven wees er op dat de cijfers structureel laten zien dat de Staat lang niet alles kan oplossen. “Op deze manier lossen we wel onze belofte in dat de burger ook zelf meer verantwoordelijkheid moet nemen.” De vraag of hiermee mogelijk het recht op privacy onder druk zou komen te staan wuifde hij weg als “burgersrisico”.

Minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem was zichtbaar verheugd over de hoge opbrengst. Maar haastte zich te vertellen dat het niet zal worden ingezet om op punten bezuinigingen terug te draaien. Het geld zal rechtstreeks de schatkist in vloeien om daarmee de staatsschuld te verlagen. Het enige wat hij er verder kwijt wilde was: “Deze veiling maakt maar weer duidelijk dat misdaad loont”. Hij verwees naar minister Opstelten voor verdere vragen.

De overheid is druk doende de bodem van de staatskas aan te vullen. Recent werd nog 3,8 miljard opgehaald met de veiling van gedeeltes van de ether boven Nederland. De verwachting is dat binnenkort nog meer staatseigendommen zullen worden geveild.

Het monopolie op geweld. De ontsporing.

Het ene monopolie is de andere niet. Waar nationaal en internationaal kruistochten gevoerd worden tegen monopolies, worden andere monopolies toegestaan en verder uitgebouwd. Met verschrikkelijke gevolgen. Is onze planeet een soevereine staat? Of een “failed state”? Hoog tijd voor een structurele verandering. Redden wat er te redden valt.

De soevereine staat.
Een van de definiërende kenmerken van een soevereine staat is het staatsmonopolie op het gebruik van geweld. Waar gebruik van geweld wordt verboden voor de burgers, wordt geweld exclusief uitbesteed aan krijgsmacht  en politie. Het vermogen om dit monopolie te handhaven wordt als maat gezien voor de stabiliteit van een soevereine staat. So far so good.

De Failed State.
Omgekeerd geldt dat als een staat niet meer in staat is dit geweldsmonopolie te handhaven, de interne rechtsorde in gevaar komt. De staat loop dan gevaar af te glijden naar anarchie. Een belangrijke maat (naast andere) voor het relatief nieuwe begrip : “failed state”.
Inmiddels bestaat er een heuse Failed States Index. Somalië bezet al jaren de koppositie.

Monopolies.
Richting bedrijfsleven wordt al jaren opgetreden (te weinig nog) tegen monopolies en de vaak daarmee gepaarde kartelvorming. “Onze” Neelie Smit Kroes heeft terecht miljarden aan boetes uitgedeeld. Het is bij wet verboden.
Om een nieuwe financiële crisis te voorkomen komen meer en meer geluiden om de grootte van de banken te gaan beperken. Opdat geen misbruik gemaakt kan worden van gecreëerde machtsposities. Om de stabiliteit van het financiële systeem te vergroten. Obama is daar een groot voorstander van. Bos volgt in zijn kielzog. Terecht.

Internationaal geweldsmonopolie.
Wereldwijd wordt jaarlijks (groeiend)1500 miljard dollar aan militaire activiteiten uitgegeven.
48% daarvan door één soevereine staat: de Verenigde Staten (6% van de wereldbevolking).

Dezelfde uitwassen die optreden bij monopolies komen dan ook hier voor. Machtsmisbruik. Kartelvorming (de alliantie). Het kartel onder aanvoering van de monopolist bepaalt inmiddels in de wereld welk land welke wapens mag hebben en welke niet. Welk land tot de orde wordt geroepen en welk land niet. Welk regiem mag blijven zitten en welk regiem niet.

We hebben nog eens van Blair mogen horen hoe dat werkt. Er werd eenvoudigweg besloten dat Sadam Hussein het veld moest ruimen. Meer dan 600.0000 doden tot gevolg, alleen daar al.
Hij zou het nu weer doen, was zijn uitspraak. Ik beperk me hier maar even tot dit ene voorbeeld. Er waren en zijn er meerdere. Anderen staan al weer op de nominatie.

Obama in zijn State of the Union gaf aan wat zijn speerpunten van beleid waren. Bevriezingen op de staatsuitgaven was er één van. Niet op defensie echter. Dat monopolie moet letterlijk tegen elke prijs worden gehandhaafd vindt men..

Het ene monopolie is de andere niet.
Dezelfde staatsman heeft als beleid wereldwijd monopolies te doorbreken (banken bv) en voert aan de andere kant een stringent beleid het eigen geweldsmonopolie wereldwijd verder te verdedigen respectievelijk uit te bouwen.

De Verenigde Naties
Opgericht vlak na WOII in het kader “dit nooit weer”. Alleen soevereine staten kunnen lid worden. 192 op dit moment. Men was toen bereid een deel van de soevereiniteit over te dragen aan een ‘wereldregering’ met name op het gebied van het monopolie op geweld. Voor een vrediger en veiliger wereld. Een prachtige gedachte.

Maar inmiddels op dat gebied monddood gemaakt mede door haar grootste sponsor: de monopolist op het gebied van geweld. De zelf uitgeroepen veldwachter van de wereld. Zich ontrekkend aan de regels. “Met, en als dat niet kan, zonder jou”.

De ontsporing op de rails.

Het wordt hoog tijd dat we dezelfde regels die gelden voor de bestrijding van internationale monopolies (en kartelvorming) eens wereldwijd gaan invoeren op het gebied van het internationale geweldsmonopolie. De internationale mededingingsautoriteit  op het geweldsmonopolie.
 
Het wordt hoog tijd dat we accepteren dat ook op wereldschaal er slechts één partij mag zijn (de wereld zelf) waar het internationale geweldsmonopolie aan wordt overgedragen.

Het zou de veiligheid en stabiliteit van onze planeet ten goede komen. Het zou duurzame vrede kunnen bewerkstelligen.

Nu is onze wereld een ‘failed state’.

En verre van soeverein.

 
Bronnen (o.a.):
globalissues.org: World military spending
nl.wikipedia.org: Geweldsmonopolie
nl.wikipedia.org: Soevereiniteit
nl.wikipedia.org: Monopolie
en.wikipedia.org: Failed state
mens-en-samenleving.infonu.nl: Het fenomeen failed states

Dreiging met geweld werkt blijkbaar..

fitna, the movie, net op het net. reden te meer voor deze blog. immers waar is de hand in eigen boezem?

De titel van deze blog is dezelfde als de titel van een blog van PeterV  (26/3) die kernachtig de felle discussies, grote twijfels, en sentimenten in huidig Nederland samenvat.

De discussies in Nederland centreren zich mede rondom de overtuiging dat je de rechten die je hebt opgebouwd in je eigen land dient te verdedigen tegen dreigingen van buitenaf, zelfs als daar een hoge prijs voor betaald moet worden.
Een zeer goed houdbare stelling, waar ik achter kan staan.

Ook dat je je niet moet laten verleiden, door externe dreigingen, over te gaan tot zelfcensuur. Vrijwillig noch opgelegd.
Vrijheid van meningsuiting en handelen daarnaar (binnen de eigen wetten) is een groot goed, dat mag niet teloor gaan.
Ook goed verdedigbare stellingen. Alhoewel ook ik me realiseer dat er grenzen aan zijn.

In dezelfde blog staat echter ook:
“Deze Wilders en Jami casussen moeten gebruikt worden om de moslims – óók de fundamentalistische – ervan te overtuigen dat goede omgangsvormen van twee kanten moeten komen en dat hún bijdrage moet zijn dat zij stoppen met hun negatieve bejegening van het westen en alles waar dat westen voor staat.”

“.. van twee kanten moeten komen..”,  “stoppen met hun negatieve bejegening..” , “waar het westen voor staat”.

En dan loop ik helemaal vast in deze (oprechte vertaling van de) landelijke discussie…

Want waar blijft de hand in eigen boezem? Ik zie veel boter op ‘onze’ hoofden!

Wij  Westen, met Sheriff Amerika die voorop deze westerse troep(en) loopt, doet immers niet anders dan dreigen!

Irak: ‘weapons of mass destruction’ er uit, Saddam Hussein eruit, ander halen we ze er zelf uit! En toen men niet zwichtte voor deze dreigementen, gebeurde het ook..

Iran: ophouden met die centrifuges, jullie maken vast een atoombom, ophouden anders gaan we daar zelf een stokje voor steken, pas op. Wees gewaarschuwd! We schuwen geen geweld!
Noord-Korea: stoppen met het maken van de atoombom, anders vallen er klappen.

Afghanistan: jullie huisvesten Bin Laden, daar gaan we een stokje voor steken. Jullie zijn boeven! En zo geschiedde.

Midden Oosten: een hopeloos kruidvat vol wederzijdse dreigementen en vergeldingen.

Global War on Terror: wij voelen ons bedreigd, ‘alles’ mag om die bedreiging te ‘onthoofden’.

Zo’n beetje alle VN-resoluties zijn dreigementen. Ophouden anders…Veelal beginnend met economische sancties, soms eindigend met een vrijbrief voor oorlog.

“Dreiging met geweld werkt blijkbaar” komt zo wel in een heel wrang daglicht te staan.
Is het niet vreemd dat de bedreigde roept: we voelen ons bedreigd?

Het moet van twee kanten komen wordt zeer terecht gesteld.

Gaan we dan ook zeggen tegen die landen, en groeperingen:

a. Trek je niets aan van onze bedreigingen? Je hebt toch ook recht op jouw meningsuiting?
b. Ga gewoon je eigen gang. Doen wij toch ook.. wij willen er immers ook voor vechten.

Of gaan we eindelijk eens zeggen:

Ophouden met al dat dreigen.. Doen wij ook, wij zijn er ook inmiddels mee gestopt. Het wordt immers hoog tijd voor echte wereldvrede!

Dan is er pas sprake van ‘recht van spreken’ immers. Nu niet.

Hoogste tijd voor een VN resolutie die elke dreiging afkeurt, en overgaat tot beloningen voor goed gedrag.

Albert Einstein “Today’s problems cannot be solved if we still think the way we thought when
we created them”
Noot:
De eerste regel van deze blog is aangepast sinds vanavond de film van Wilders is verschenen. 
Het algemene eerste sentiment van de commentaren is er een is van ‘teleurstelling’, die ik vertaal als ‘schaamrood’ over de debatten die hebben rondgewaard in Nederland.
Ik zie dan ook geen enkele reden de tekst van deze blog ook maar enigszins aan te passen.
Integendeel.
Het thema is alleen maar nog actueler geworden immers.