Aad Verbaast

te gek voor woorden eigenlijk

Tag archief: gas

Over fossiele brandstoffen, subsidies en windeieren

3009481

Fossiele energiebaronnen lobbyen stevig om hun schoorstenen flink te laten roken. Het heeft ze geen windeieren gelegd. In het kielzog van de door hun opgeworpen rookgordijnen roeptoeteren politici van meest duistere snit dat schone energie economisch niet haalbaar is. “Het enige waar windmolens op draaien is subsidie” hoor je dan regelmatig uit die verdachte hoek. Vuile argumentatie.

Het IMF kwam vorige week met een duidelijk rapport over de wereldwijde fossiele brandstoffenindustrie met een verbijsterende conclusie: overheden subsidiëren de fossiele energiereuzen met 4750 miljard euro per jaar!

Geen klein bier. Dat is 6,5 procent van het mondiale bruto binnenlands product. Meer dan er mondiaal wordt uitgegeven aan gezondheidszorg (6%).

China subsidieert de fossiele industrie het meest (2.300 miljard), gevolgd door de VS (699 miljard), Rusland (335 miljard) en EU (330 miljard).

Een wereldwijde subsidiestop zou een CO2-reductie van 17 procent opleveren.

Ongelooflijke getallen. “Schokkend” was dan ook de typering die de IMF er zelf aan gaf.

Het bedrag is berekend door de kosten in kaart te brengen van de door hun veroorzaakte milieu- en gezondheidsschade. Kosten die nu niet in die energieprijs verwerkt zitten, maar uit heel andere potjes betaald worden. Overheidspotjes, die natuurlijk gevuld moeten worden door de belastingbetaler.

Daardoor worden we met zijn allen jaar in jaar uit op het verkeerde been gezet. De prijs van schone energie is dan immers niet meer te vergelijken met die van fossiele energie. En als de prijs niet vergelijkbaar is, maar wel als zodanig bestempeld wordt, worden er dus verkeerde keuzen gemaakt.

Het rapport is daar dan ook duidelijk over: door deze subsidie worden investeringen in schone energie feitelijk ontmoedigd. Dat hebben we dan ook gezien.

Nederland blinkt daar al jaren in uit. Nederland is een van de meest vervuilde landen in Europa (fijnstof met name). En Nederland loopt ver in de achterhoede van Europa wat invoering van schone energie betreft. 4,5% versus het gemiddelde van 15% in heel Europa.

En met de heersende korte termijnvisie (verkeerde ‘koopmansgeest’) kocht Nederland in 2014 meer kolen dan ooit om de centrales flink te laten roken. Omdat de prijs zo lekker laag was..

Wat Nederlandse cijfers. Per jaar gaat er 25 miljard subsidie (in de IMF definitie) richting fossiele energie. Dat is vele malen hoger dan alle investeringen die in windenergie worden gestopt! Niet de windmolens maar onze energiecentrales draaien op subsidie!

Wat mij verbijsterde was dat weliswaar de kranten wel een enkel kort stukje schreven over de publicatie van dit IMF rapport, maar waar bleef de politiek?

Politici die om elke scheet Kamervragen stellen, spoeddebatten aanvragen, reuring willen maken.

Maar nu hoorde ik niets.. Is dát niet minstens zo “schokkend”?

Bronnen (incl plaatje):
IMF rapport: http://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2015/wp15105.pdf
http://www.volkskrant.nl/dossier-klimaatverandering/imf-berekent-totale-subsidie-fossiele-brandstoffen-46-biljoen-euro~a4032570/

http://www.nrc.nl/nieuws/2015/05/19/imf-5-300-miljard-dollar-aan-subsidies-voor-steenkool-en-aardolie-is-schokkend/
http://www.duurzaamnieuws.nl/niet-de-windmolens-maar-de-kolencentrales-draaien-op-subsidie/
http://www.trouw.nl/tr/nl/4332/Groen/article/detail/3835072/2015/01/22/Energiebedrijven-verstookten-meer-kolen-dan-ooit.dhtml
https://cassandraclub.wordpress.com/2015/05/05/de-terugkeer-van-steenkool-in-de-nederlandse-energiehuishouding/
http://www.trouw.nl/tr/nl/4332/Groen/article/detail/3472945/2013/07/09/Luchtvervuiling-in-Noord-China-kost-2-5-miljard-levensjaren.dhtml
http://www.energieoverheid.nl/2015/02/18/eu-breed-groeit-duurzame-energie-nederland-blijft-ver-achter/

Terug lezen: https://aadverbaast.wordpress.com/2011/10/19/we-zijn-weer-europees-kampioen-nu-in-milieuvervuiling/

Het Schaliegas Schandaal


Werkelijk alles wordt uit de klei getrokken om onze verslaving aan energie te bevredigen. Zo ook letterlijk bij het winnen van gas uit schalie (kleisteen). Worden wereldwijd oorlogen gevoerd om de olie- en gastoevoer te verzekeren, nu vinden deze ook plaats op en onder eigen grond. Oorlogen tussen overheden/oliemaatschappijen en de bevolking. Een vuile chemische oorlog. Stoppen daar mee!

Het winnen van schaliegas
Eigenlijk een verzamelnaam voor wat heet: onconventioneel gas. In diepe lagen kleisteen maar ook bv. in steenkoolhoudende lagen zitten kleine gasbelletjes (methaan) opgesloten. Al sinds begin vorige eeuw kraakten de hersenen van mijnbouwers hoe deze er uit te krijgen. En dat lukte ze: je moet de aardlagen kraken, chemisch oplossen, en het gas en smurrie er uit zuigen.

Je boort een diep gat (1500-7000 meter) totdat je in de lagen kleisteen komt, om dan kilometers horizontaal verder te boren. Vervolgens spuit je er onder zeer hoge druk miljarden liters water in vermengd met zand en tonnen van een (levensgevaarlijke) chemische cocktail. Onder dit brute geweld kraak je de aardlagen (fracking, fraccing), lost een en ander op (de cocktail is een deels geheime mix van wel 500 toxische en carcinogene stoffen) in de hoop dat het gas loskomt om dat vervolgens op te pompen samen met de nadampende zwaar vervuilde blubber.

De doorbraak
Veruit de grootste vervuiler en energieslurper van de wereld (de VS) is er alles aan gelegen om hun energietoevoer te verzekeren. Ten koste van alles? Ja, ten koste van alles.

Schaliegas paste uitstekend in het beleid minder afhankelijk te worden van import van energie.
Maar pas in 2005 echter werd grootschalige commerciële winning van schaliegas mogelijk in de VS. In dat jaar namelijk tekenden Bush en Cheney (daar heb je ze weer) de Energy Policy Act.  Daarin stond ook dat voor oliemaatschappijen uitzonderingen (Halliburton Loophole) werden gemaakt. Ze hoefden het niet zo nauw te nemen met de milieubeperkingen die werden opgelegd in de (nog door Nixon opgestelde) “Save Drinking Water Act”, de “Clean Water Act”, en de “Clean Air Act”. Ze konden nu helemaal los!

De gevolgen
Was het aandeel van schaliegas in de totale VS gasproductie in 2005 nog maar 4%, nu is het al meer dan 40%. Inmiddels zijn er al meer dan 1 miljoen putten geslagen!

Doel bereikt? Deels wel. Amerika is minder afhankelijk van buitenlandse import. Dikke winsten voor de oliemaatschappijen. Maar net zoals het gas uit de poriën sijpelt, sijpelen meer en meer berichten naar buiten over de desastreuze gevolgen van deze exploderende bedrijfstak voor de volksgezondheid.

De gevaren
Die laten zich raden. Het is een illusie dat de geforceerde scheuren in een afgesloten gebied blijven. Gevolg: ernstige grondwatervervuilingen, luchtvervuilingen, opborrelende gassen (methaan is een extreem actief broeikasgas).
De waterzuiveringsinstallaties kunnen de opgepompte toxische smurrie niet aan met als resultaat: vervuild drinkwater. Extra seismische activiteit etc.
Nog even afgezien dat steeds schaarser wordend water in enorme hoeveelheden worden verbruikt/misbruikt.

Neem even de tijd (3 minuten) om dit filmpje te bekijken. Het geeft een goed overzicht van wat tot nu toe beschreven is in dit blog. Heb je meer tijd bekijk dan zeker de verbijsterende documentaire “Gasland”. Een onthutsende inkijk in de mogelijke gevolgen!

Moratorium
Diverse landen hebben al een moratorium afgekondigd op schaliegaswinning. Na massale protesten van de bevolking werd recent door het Franse parlement een algeheel verbod aangekondigd. Bulgarije, Roemenië, Zuid-Afrika, Quebec en Australië (deels) deden dat eerder. Ook allemaal onder druk van de bevolking overigens. Het kan!

Nederland
Ook onder Nederland zitten aangetoonde reserves schaliegas. Maxime Verhagen (niet ongevoelig voor de industriële lobby) was een verwoed voorstander deze mogelijkheden aan te laten boren. Hij gaf al meerdere vergunningen voor proefboringen (bv. Boxtel en Haaren).

Toch enigszins geschrokken door massale protesten van burgers in binnen- (en buitenland) heeft hij de vergunningen even aangehouden. Er gaat nu een “onafhankelijk onderzoek” komen naar de mogelijke milieueffecten. Of het “onafhankelijk”is, daar wordt overigens nu al aan getwijfeld. Zomer 2013 (al vertraagd) komt het rapport uit..

Vergroenen
Zat pleidooien rond de verkiezingen om Nederland duurzamer te maken en voor vergroening van de economie. Gidsland worden. Hard nodig als meest vervuilde land van Europa waar we de boot al gemist hebben met schone energie. Waar we al op grote achterstand zitten met omringende landen.
Inmiddels hebben 25 gemeenten zich (voorlopig) al schaliegasvrij verklaard. Da’s alvast een klein beginnetje.

Laten we (ook Rutte en Samsom!) dan op dit gebied ook eens duidelijk zijn: kondig een algehele ban  op schaliegas af en steek onze energie ergens anders in! Kan zo maar miljarden opleveren met schone handen. In plaats ze te wassen in geveinsde onschuld.

Verder lezen:
http://www.schaliegasvrij.nl/factsheet-schaliegas/
http://www.trouw.nl/tr/nl/4332/Groen/article/detail/3320910/2012/09/23/Schaliegas-is-luchtkasteel.dhtml
http://www.schaliegasvrij.nl/
http://www.milieudefensie.nl/publicaties/factsheets/factsheet-schaliegasvrije-gemeenten-in-nederland

http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/fracking-nicht-mit-uns-11693895.html
http://www.bnr.nl/meernieuws/399420-1204/britse-zee-rijk-aan-schaliegas
http://www.rtl.nl/components/actueel/rtlnieuws/2012/08_augustus/21/economie/shell-pompt-miljarden-in-chinees-schaliegas.xml
http://www.bnr.nl/topic/beurs/554034-1203/chinese-deal-total-over-schaliegas-in-de-maak
http://newyork.sierraclub.org/SA/Vol40/ConservationAction.htm

Plaatje komt van: http://www.gaslandthemovie.com/whats-fracking/  mooie interactieve site waar kort en bondig wordt uitgelegd wat fraccing/fracking is.

Goedkoop gas tegen hoge olieprijzen

Deze week kreeg ik te horen van mijn energieleverancier dat het jaarlijks voorschot weer met 20 euro per maand verhoogd ging worden.
Merkwaardig. Gas is sinds 2008 spectaculair in prijs gedaald en nog. Reden om maar eens in deze prijsmechanismen te duiken. Met weer verrassende resultaten.

Slochteren
In 1959 werd onder Nederland een enorme gasbel ontdekt. Onder de weilanden van boer Boon. Hij heeft er niet van kunnen genieten. Een slimme wet vergeeft automatisch eigendom van deze bodemschatten aan de overheid. Snel werden zo’n beetje alle Nederlanders (en bedrijven) aan het gas gekoppeld. Schoon, goedkoop, en uit eigen bodem. Mooier en beter kon toch niet?
Sinds deze gedwongen winkelnering heeft de overheid sindsdien ruim 200 miljard aan inkomsten aan de staatskas kunnen toevoegen. Wat een kado! Voor de overheid en energiebedrijven dan. Het geld blijft natuurlijk geklopt uit de zakken van de gebruikers.

Nog een koppeling: De verkoopprijs van gas werd snel (ook in 1959) gekoppeld aan olieprijzen. Logisch? Nee, maar wel lekker makkelijk. Een kunststukje! Daarmee werd immers grotendeels de klassieke regel van vraag en aanbod omzeild. Olie prijzen omhoog? Dan ook de gasprijzen omhoog!

En dat merken we dan ook in onze portemonnee. De olieprijzen (tank je nog wel eens?) zijn flink gestegen de afgelopen jaren. En ‘dus’
betalen we met zijn allen ook meer voor ‘ons’ gas. Zijn de productiekosten gestegen? Niet navenant uiteraard. Dus zijn de winsten vergroot. Nog meer geld in de staatskas!

Resultante: ondanks dat Nederland beschikt over aanzienlijke gasvoorraden (25% van heel Europa), behoren de gasprijzen voor de Nederlander tot de hoogste van Europa. Is dat niet uiterst merkwaardig? Word ik hier weer belazerd? Uiteraard!

Koppeling olie en gasprijs
Omdat er schaarste is in olie (prijsopdrijvend) en overschotten aan gas staat op de wereldmarkt die koppeling zwaar onder druk. En wordt dus meer en meer losgelaten. Resultaat: sinds 2008 al kelderen de prijzen van gas, en stijgen de prijzen van olie. Het verschil wordt dus steeds en steeds groter.

Shell – Pearl Plant – Qatar
Shell investeert op het moment ongeveer 24 miljard (!!!) dollar in een enorme fabriek in Qatar (zie plaatje). Een rijk gasland (15% van alle wereldreserves). Via heel slimme chemie (exclusief Shell), maken ze van gas olieproducten. Normaliter zouden ze die van olie maken. Veel simpeler natuurlijk. Maar vanwege het grote prijsverschil tussen olie en gas (inmiddels) denkt Shell deze mega-investering makkelijk terug te kunnen verdienen. Uiteraard (Shell-ers zijn ook niet op hun achterhoofd gevallen) verwachten ze dat de ingezette trend (goedkoop gas, dure olie) nog wel zal voortduren.

Te gek voor woorden
Middels een kunstmatige koppeling betalen de burgers in Nederland al lang veel te hoge prijzen voor de hun onder (zo blijkt) onder valse voorwendselen opgedrongen energiebron.
Terwijl de wereldmarktprijs voor gas sterk daalt, betalen we een veel te hoge prijs omdat de olie duurder en duurder wordt. De extra winsten vloeit in de zakken van de staatsruif en de leveranciers. En dan mag je je maar afvragen waar dat aan besteed wordt..

Hoog tijd dat die koppeling echt wordt losgelaten. Het zal je honderden euro’s per jaar schelen. Elk jaar weer en elk jaar meer.

Verder lezen:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Aardgas
FD: De-Pearl-Plant-van-Shell-in-Qatar-een-gegarandeerd-succes.
bbc.co.uk: Gas and electricity prices: how are they calculated?
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/gas/gaspositie-van-nederland over ‘onze’ ambities..

Plaatje: http://www.oilonline.com/default.asp?id=259&nid=19303&name=Pearl+GTL+makes+first+sale

Kernwapenverdrag goede START?

)bama en Medvedev tekenden vandaag in Praag een nieuw START verdrag. Een verdere vermindering van kernwapens aan beide kanten. Klinkt goed toch? In feite is er een echter een waar charme-, propaganda- en kernwapenoffensief aan de gang. En beide supermachten, samen goed voor 90% van alle kernwapens ter wereld kunnen elkaar hier wel in vinden. De projectielen wijzen echter allemaal één kant op: Iran.

Het offensief:
a. Afgelopen dinsdag presenteerde VS haar ‘nieuwe’ kernwapenstrategie. 
b. Vandaag in Praag de ondertekening van een ‘nieuw’ START verdrag.
c. 12-13 april: de internationale “summit on nuclear security” in Washington.

Ondertussen wordt door Amerika al maanden keihard hard onderhandeld om de bestaande sancties  tegen Iran verder uit te breiden. Kern van het verhaal?

De ‘nieuwe’ kernwapenstrategie.
In feite is er slechts iets weggegeven wat niet meer van toepassing is. Het First Strike principe ook met kernwapens blijft gehandhaafd (Bush Doctrine). Tegen landen die zich niet houden aan het  NPV (doen de superstaten, Israël, India, Pakistan, Noord-Korea niet). Maar verschil moet er zijn. Noord-Korea en Iran worden beiden benoemd. De laatste bij voorbaat schuldig bevonden. Vooralsnog heeft niemand dat kunnen bewijzen. Iran (ondertekenaar NPV) ontkent in alle toonaarden. 

Het nieuwe START verdrag.
In feite een oud verdrag (waar beide staten zich niet aan hielden) uit de doos gehaald (Start II).
Waar het over gaat zijn enkel de lange afstand nucelaire raketten. Beide landen zijn al lang geswitched naar korte afstandsraketten die van mobiele lanceerinstallaties (schepen en onderzeeboten) kunnen worden afgevuurd. Op hetzelfde moment loopt in de VS een verzoek om miljarden dollars extra voor versnelde modernisatie van het bestaande nuclaire wapenarsenaal. Goede sier maken met het opruimen van de oude troep dus. De werkelijke strategie: minder maar veel efficiënter en veel effectiever.

Internationale conferentie over vermindering van kernwapens.
Prachtig media offensief. Iedereen zal voor zijn. Goed voorbeeld doet goed volgen? Hierboven al aangegeven hoe betrekkelijk dat is. Praatjes voor de vaak. Bewerking van de publieke opinie.

Waar het allemaal toe moet leiden.
Er is al maanden een waar diplomatief offensief aan de gang om tot uitbreiding van de sancties tegen Iran te komen. Bij voorkeur middels een nieuwe VN resolutie. Amerika houdt zich aan de eigen doctrine: bij voorkeur met een resolutie. Maar zonder is ook ‘goed’.

Waar het allemaal om draait.
Onder Iran liggen de grootste olie- en aardgas-velden ter wereld. Een strategisch belang voor alle supermachten. Die er allemaal om vechten op eigen wijze.

China: houden zich aan hun 5 principles of peacefull coexistence. Bouwen inmiddels daar een van de grootste raffinaderijen ter wereld. Leveren ook wapens. China heeft Iran nodig in de toekomst. Nu al. China is voor 11% procent afhankelijk van Iran voor hun energietoevoer.
Rusland: groots gas-land. Wil daarmee internationaal leidend aan de kranen draaien. Directe potentiële concurrent van ze dus. Dubbelrol. Wil die concurrentie zo lang mogelijk beteugelen. Maar levert net zo makkelijk ook een anti-missile systeem aan ze. Verdeel en heers strategie.
Amerika: wil natuurlijk graag (vrije) toegang en zeggenschap over deze bronnen. Klassieke benadering (doctrines). Omsingelen, uitroken, en het liefst een regime change.

Iran’s reactie? Ahmadinejad: “American politicians are like cowboys. Whenever they have legal shortcomings, their hands go to their guns.” En organiseert haar eigen Nuclear Disarmament Conference (april 17-18). Thema: “Nuclear Energy For All, Nuclear Weapons For No One”. China denkt er nog over deze bij te wonen.

De druk wordt tot ongekende hoogte opgevoerd. Niets vermindering van spanning.
Hoe het ook (anders) verpakt wordt door deze en gene.

Alle pijlen zijn op Iran gericht. Met of zonder kernkop. Wie start met de First Strike?

Verdere bronnen:  
12/03/10: Acus.org: Nato Nuclear Strategie 2010
18/03/10: globalresearch.ca: Iran’s Natural Gas Riches: US knife to the heart of World Future Energy
06/04/10: walt.foreignpolicy.com: nuclear posture review or nuclear public relations
07/04/10: Complete document: Nuclear Posture Review
07/04/10: CNN: US announces new restrictions on nuclear weapon use.
07/04/10: Reuters: Obama seeks momentum from Russia arms pact signing.
07/04/10: Reuters: Iran’s president attacks Obama on nuclear “Threat”
08/04/10: Reuters: Obama Medvedev sign disarmament treaty
07/04/10: MO.be: Obama kiest voor nucleaire ontwapening, maar concrete stappen blijven bescheiden.

plaatje: van internet geplukt.

Irak, Afghanistan en uiteindelijk: Iran. Olie op het vuur?

Obama kondigt de ‘nieuwe strategie’ aan. Snel 30.000 extra troepen naar Afghanistan. In zijn (slechts één) jaar presidentschap inmiddels een verdrievoudiging ten opzichte van Bush zijn “we hunt them down.” Totaal dan 100.000. In Irak nog altijd ongeveer 125.000 US soldaten (ondanks beloften) . Opgeteld: 225.000 man. Zuidwest van Iran: Saudi Arabië en o.a. Oman. Bezet met Amerikaanse legerbases. Een ware omsingeling. De publieke opinie wordt intensief bewerkt. Wederom met leugens.

Iran heeft (opgeteld) de grootste olie- en gasvoorraden ter wereld. Geen geheim. Er wordt al 100 jaar om gestreden. Met zeer wisselende successen. Uiteindelijk hadden ze toen het nakijken.

De grootmachten van de wereld, hebben nu elk hun eigen strategieën die te kunnen gaan tappen.

China (daar heb je ze weer) heeft al meer dan 60 miljard dollar geïnvesteerd om een van de grootste gasvelden te gaan exploreren, in ruil voor infrastructuur en technologie. Ook daar timmeren ze letterlijk en figuurlijk aan de weg. Hun strategie: bemoei je niet met ons, dan bemoeien wij je niet met jullie. Rusland levert wapens en nucleaire technologie. Gazprom weet alles van pijpleidingen.

Amerika komt niet veel verder dan economische en militaire omsingeling. De oeroude taktiek: uithongeren. Ook eerder toegepast bij Irak.

In 1996 werd al een wet aangenomen: The Iran-Libya Sanctions Act (ILSA), een paar jaar geleden nog weer verlengd (nu ISA, Libyë mag weer..). Elk bedrijf dat voor meer dan 20 miljoen dollar investeert in Iran kan rekenen op sancties van Amerika. De Westerse oliemaatschappijen hebben het nakijken. Met er nog een paar bovenop: Iran Freedom and Support Act (2006). Geld om groepen te steunen die het regime willen omverwerpen. En nu in het congres (naar idee van Obama): Iran Refined Petroleum Sanctions Act of 2009. Het vangnet wordt langzaam maar zeker dichtgetrokken.
Als Pakistan een pijpleiding wil aanleggen (door Afghanistan) dan word het tegengehouden door Amerika, in ruil voor o.a. wapens en nucleaire technologie. Hetzelfde geldt voor India. Daar zijn vrienden toch voor?

Ondertussen wordt de publieke opinie al jaren bestookt met propaganda en leugens.

De leugens.
Irak: Weapons of Mass Destruction. Nooit gevonden..
Afghanistan: “Osama Bin Laden”: nooit gevonden..
Al Qaida de grootste bedreiging voor “onze” veiligheid. Hoezo?.
Iran: Weapons of Mass Destruction (de ‘bom’): gaan we die ooit vinden?

Iran is inmiddels militair omsingeld door Amerika:
– Oosten: Afghanistan, marionetten regering.
– Westen: Irak: marionetten regering.
– Zuid-Oosten: Pakistan. Vriendje met de Amerikaanse bom!.
– Zuid-Westen: Saudi Arabië: olievriendjes met Amerika. Vol Amerikaanse wapens en bases.
– Zuid-Westen: Bevriende oIie staatjes. Waaronder Oman: Vriendje van Amerika. Direct erboven: Hormuz. 1/3 van alle olietransporten ter wereld gaan door deze slechts 34 km brede ‘straat’.

Obama (“Hope” and “Change”) kondigt zijn “nieuwe strategie” aan. Wederom in een wervelende show op dezelfde plek (West Point) waar Bush dat eens deed. Ook met ‘charisma’. Toen werd het ook geloofd. Is het nieuw? Nee: het is oude wijn in nieuwe zakken! Amerika is niet veranderd.

Obama beloofd dat vanaf juli 2011 de soldaten worden teruggetrokken. Is “terugtrekken” dan verplaatsen naar Iran? Midden 2011. Ze hoeven de grenzen maar over te steken..

En grenzen worden overschreden.

Vanmorgen in de Volkskrant:
Bondgenoten scharen zich achter Obama

Het is maar dat je het weet.

Terug lezen:
04/12/07 Iran. History repeats itself.
 
Extra bronnen (met name olie/gas en Iran):
NRC: Race om macht en olie in Iran
Globalsecurity: Oil, Iran
Brussels tribunal: Iran war.
Parstimes.com: Iran oil and gas reserves
Rupeenews: Armageddon. Will the US or its ally Israel really attack Iran? (ook bron plaatje)
 
 
 

Oorlog? Het is al lang oorlog, en dat zal alleen maar erger worden..

sommigen onder ons prijzen zich gelukkig dat we ons hebben weten te beperken tot twee wereldoorlogen.. niets is minder waar. een rondje langs slagvelden, en spelonken van het internet..

Allemaal slagvelden rond grondstoffen, want daar draait het om.
Het is een echte wereldoorlog die al tientallen jaren woedt en zal doorwoeden.
In toenemende heftigheid. Verrast? Wellicht niet, maar wel verzwegen….

Tibet:
In 1949 werd daar uranium ontdekt.  Het bleek één van de grootste reserves ter wereld te zijn.
In 1951 werd Tibet door China bezet. Toeval?
Tibet ligt in het  centrum van de uraniumbelt, die loopt van Syrië (!) door Irak, Iran, via India, Pakistan,  door Tibet, China, tot aan Noord Korea (!).. Over belangen en strijd gesproken…

Olie en gas
Meer dan 60% van de oliereserves liggen in het Midden Oosten en wel in grote meerderheid in de landen Saudië Arabië, tweede Irak(onlangs’ met stip gestegen), derde Iran.
Meer dan 50% van de gasreserves liggen in Rusland, Iran en Qatar.

Saudi Arabië :
Het regime wordt gesteund door ‘het Westen’.
 Bin Laden, met ‘zijn’ Al Qaida, wil met name dit regime verdrijven, en als logische consequentie daarvan zijn ondersteuners.
War on terror? Of olie? De oorlog wordt op andere (olie)velden uitgevochten:

Irak
:
Behoeft weinig toelichting. Desert Storm, massa vernietigingswapens? Democratie? Of de olie?

Iran
:
Er wordt door de VS naarstig gezocht naar argumenten de oorlog te starten..
Verrijking van Uranium? De Bom? De schurkenstaat? Islam? Mensenrechten? Of de olie en het gas…?
China, en Rusland zitten in hun maag met de argumentatie Iran te steunen of niet..  
Het woord olie of gas mag natuurlijk niet vallen.. Maar Iran mag ook niet aan Amerika ‘toevallen’.

Tsjetsjenië, Kaukasus, Zwarte Zee, Kaspische zee
Een belangrijk doorvoergebied voor olie en gas producten vanuit bijvoorbeeld Irak en Iran.
Recent heeft Rusland, invloed verloren in dit gebied. Na uiteenvallen van de federatie.
Reden temeer voor hun om die invloed weer te verkrijgen.
Uit de recente historie blijkt weer dat Rusland er niet voor terugdeinst deze macht (als gas- en olie land) ook te gebruiken..
Door invloed af te dwingen door aan de gaskraan te draaien.
Gezien deze doorvoerfunctie zal het in deze hele regio altijd hommelus blijven..
Het Westen zit hier mee in zijn maag.. wie moet je in deze (openlijk) helpen..

Detail: Balkenende spreekt ‘plezierig en openhartig’ met Poetin en tekent ‘zijdelings’ ook nog even een contract met Gazprom… om de gastoevoer te verzekeren.. voor Europa.. zegt hij nog..
Waar een klein land groot in denkt te zijn. De VOC mentaliteit?

Afghanistan:
Waarom was Rusland zo geïnteresseerd? En waren met hun bezetting net de Chinezen te snel af..
Waarom wil Amerika er naar toe? War on Terror? Bin Laden? Democratie?
Afghanistan bezit grote (nog onbenutte) gas- en waterreserves.
Verder zit de grond vol met ertsen, waaronder titanium. Een strategisch en schaars metaal voor veel militaire toepassingen.
Daarenboven nog een heel belangrijk potentieel doorvoerland (kijk echt even naar die link!!!) tussen b.v. Turkmenistan en Pakistan voor olie en gas.

Sudan:
Sudan heeft aanzienlijke olie en gas reserves.
Waar Amerika eerst een goede positie daar had, is deze door China overgenomen.
Meer dan 50% van de olie wordt geëxporteerd naar China. Het vertegenwoordigd ongeveer 10% van de olie-importen van China.
Maar ook Europese bedrijven hebben er olieconcessies en zijn betrokken bij de aanleg van pijpleidingen.
VN resoluties over sancties (vanwege de humanitaire problemen aldaar) ingediend door Amerika, werden door een Veto van China niet geaccepteerd…

Water
De Wereldbank noemde water ooit dé conflictstof van de eenentwintigste eeuw. Klopt (ook), een paar voorbeelden:

Irak, Turken, Jordanië, Libanon, Syrië, ‘Palestina’ en Israël  (klik ‘water’) .
Eufraat, Tigris en Jordaan zijn belangrijke aders door het gebied. En wordt links en rechts afgetapt (stuwdammen), en door pijpen gevoerd over landsgrenzen heen voor irrigatie en drinkwater aan landen door en via landen. 
Dit geeft al veel spanningen. Zal alleen maar meer worden.

Koerden:
De koerden hebben pech dat ze tussen Irak en Turkije wonen.
Dat kun je per definitief niet onafhankelijk noemen dus.
Belangrijke leverancier en doorvoerder van water.

Sudan:
De rivier de Nijl wordt ook door Soedan gebruikt voor irrigatie en drinkwater, wat leidt tot minder water voor Egypte. Ook van grote invloed op de regio’s er om heen..
Een onvolledig topje (van de ijsberg) van nog maar enkele grondstoffen en regio’s. Tot zover, om het niet te lang te maken… Vul het in de reacties maar aan..

Wel een tip: Je kan redelijk voorspellen waar de volgende uitbreiding van de grondstoffenoorlog zich zal afspelen: Kijk naar de strategische grondstoffen in een land.  Een verschrikkelijk voorbeeld:
De als ‘interne’ stammenstrijd afgedane oorlog in Kongo en omstreken (Hutu’s en Tutsi’s).
Vonden we allemaal erg.. Maar ook wel erg ver weg..  Haast alweer vergeten, ‘rustig’ nu toch?
3,8 miljoen mensen
zijn al gedood in die Afrikaanse wereldoorlog!!
Ook dat blijkt een strijd om de grondstoffen.. en de controle daarover.. Mogelijk aangezet door Amerika..

Recente berichten: Kongo bezit de grootste voorraden ter wereld aan kobalt.
Eerst niet schaars, nu snel schaarser wordend. Het woord Kobalt zal wel niet vallen.
De stellingen worden nu al ingenomen. Opvallend? Voor mij niet meer.
Gaat dus daar gewoon door, en wordt alleen maar erger..

‘Slechts’ in deze blog de grondstoffenstrijd.
De gebruikte excuses, daar kom op terug in vervolg blogs..

Resumerend: het was oorlog, het is oorlog, het blijft oorlog..
De redenen groter.. De strijd harder.. De argumenten duisterder..
 
Ik slaap slecht..

In Nederland maken we ‘ons’ druk over een filmpje van 10 minuten, en of het hier ‘oorlog’ wordt.
Het hemd is nader dan de rok.

Word wakker..

P.S: 1. Deze week zat Zuid-Afrika al in het donker : energietekort…
P.S. 2. De Polen niet over gehad.. Lees de blog van gisteren van Dwarsligger .. past geheel..
P.S. 3.  Al Gore kreeg de Nobel prijs voor de vrede: onderwerp: klimaatverandering. Bizar, of visie?
P.S..4.. Deze blog is (weer) te lang geworden.. en nog lang niet uitgepraat…