Aad Verbaast

te gek voor woorden eigenlijk

Tag archief: g8

G8, G20: G-spot en het Pinokkio Syndroom.

Bono, Geldof, bobo’s en burgers. Eens hadden ze handen in elkaar geslagen: armoede definitief de wereld uit. Life 8 en g8. Leugens en bedrog zo is gebleken. Een historisch overzicht.

juli 2005: g8 gleneagles en de live 8 concerten.
Nog vers op mijn netvlies. Geldof en Bono hadden heel gewiekst rond de G8 met de door hun georganiseerde wereldwijde popconcerten de publieke opinie optimaal  bewerkt. Armoede de wereld uit! Ze mochten zelfs op bezoek bij de wereldleiders in Gleneagles om hun verhaal te vertellen en verhaal te halen. Geweldige timing!
En met succes! De wereldleiders kwamen zwetend maar zichtbaar opgetogen naar buiten. Ze hadden “een historisch akkoord” afgesloten en “keiharde afspraken” gemaakt. Onder druk van de publieke opinie (3 miljard kijkers), maar toch.
Drie speerpunten werden gepresenteerd om voorgoed de armoede de wereld uit te helpen.  

Schuldkwijtschelding (een bedrag van 40 miljard voor 18 geselecteerde landen).
Een structurele verhoging van de ontwikkelingshulp (norm 0,7% van het BNP).
Verbetering van de markt toegang voor de armste landen. Opheffen van de handelsbarrières.

Uiteraard zou dit belangrijke onderwerp elke keer op de agenda staan van de komende G8 ontmoetingen. Werk aan de winkel!

Ik geloofde het, en velen met mij. Waarom? Tijdens de concerten stond het groots en voor iedereen te lezen: “The world is watching” en “no more excuses”. Een duidelijke waarschuwing aan onze leiders. En die hadden ze goed begrepen!  Bono en Geldof gaven zelfs hun zegen en vertrouwen aan de resultaten. Bono: “the world spoke and the politicians listened. Geldof: “a great justice has been done”. “the summit is a qualified triumph”  Publieke opinie en politiek waren het eens geworden. Een uitzonderlijke samensmelting. Dat gaf me een geweldig gevoel. Ook ik sliep weer rustig.

Juni 2007: G8 Heiligendamm.
Ik verwijs naar wat links onderaan deze blog waar staat beschreven wat er wel en niet van terecht is gekomen. Een korte samenvatting: vrijwel niets.
Nog een betere samenvatting gaven, de inmiddels volledig gedesillusioneerde, Geldof en Bono tijdens een persconferentie na deze G8:“The richest countries in the world, trillions of dollars swirling around that table, smiling in that stupid tent chair with the candy stripes. Do me a favour: get serious. This wasn’t serious, this was a farce, a total farce.”. “Creeps”.
 

Zonder de financiële crisis nog in zicht hadden (en hebben) de rijkste landen die 50 miljard nog nooit kunnen vinden. Met recht een farce”. Geldof en Bono voelden zich belazerd. Ik voelde me belazerd. We werden en worden belazerd. Ik heb nog te eten. Hoe zouden die miljarden hongerenden zich voelen?
 
April 2009: G20, London.
De G20 representeren de rijkste economieën van de wereld. Samen goed voor: 90% van het BNP van de wereld. 80% van de wereldhandel. 65% van de wereldbevolking. En slechts 10% van de landen op de wereld… Genoeg “cloud” is de Engelse uitspraak. Klopt. Wel lokaal…
 
Geconfronteerd met hun eigen inzakkende economie zijn er in de paniek over ‘de eigen mogelijke armoe’ razendsnel ruim 6000 miljard dollar (!!!) door hen gevonden om hun eigen economieën weer aan te zwengelen. Dat is 1000 dollar per hoofd van de wereldbevolking! Dat is meer dan 100 (!) keer zo veel als die 50 miljard die nooit gevonden konden worden.
 
De cijfers. Het contrast.
2,5 miljard (35%) mensen leven van minder dan 2 dollar per dag.
1,5 miljard (25%) mensen leven onder de armoede grens (= absolute ondergrens om te kunnen overleven).
50% van alle doden per jaar op onze aardbol is armoede gerelateerd.

Als konijn uit de hoed werden het oude medicijn weer met veel bombarie van stal gehaald: het protectionisme de wereld uit. Maar ik kan niet anders dan tot de conclusie komen dat het protectionisme hoogtij viert. Namelijk om alles op alles te zetten de eigen rijkdom te beschermen. De arme landen hadden en hebben het nakijken. En lijden het hardst van ‘onze’ crisis.
 
Mijn bescheiden oplossing.
Het zou werkelijk een historisch akkoord zijn geworden (en een nieuwe wereldorde zijn) als de G20 daar had afgesproken (en waargemaakt) dat 5% (300 miljard) van die hulp aan ‘onszelf’ zou worden besteedt aan hulp aan de anderen. Dan waren die Gleneagles doelstellingen in één klap gehaald! Is 5% teveel gevraagd om te delen met onze rijkdom? Ja, dus. En is slechts 5% delen niet eigenlijk nog beschamend laag? Of zelfs abject?

Obama stal weer de show overigens. Een man met charisma. Hij beloofde het Congres te vragen wel 500  miljoen dollar extra vrije te maken voor de armste landen. Hij was in zeker zin nog eerlijk ook, dat moet ik hem zeker nageven. Hij stelde dat het niet enkel het werk van filantropen was. Het zou de wereldhandel ten goede komen: opkomende economieën en zo. Goed voor de wereldhandel!
 
Wat hij wel ‘vergat’ te vertellen:
a. Sigaar uit eigen doos. Amerika geeft 0,17% van het BNP uit aan ‘ontwikkelingshulp’. Het laagste percentage van alle geïndustrialiseerde landen. Ze hadden zich al gecommitteerd dat op te hogen tot 0,7% waar nog niets van terecht is gekomen.
b. Die 0,17% gaat voor het grootste gedeelte naar Israël. Dan Egypte en Turkije (reisje?) en dan (met stip) naar de landen die ze eerst in puin hebben geschoten. Irak en Afghanistan. Voor wederopbouw..
c. 500 miljoen dollar is wel 0,3% (!!) van de hulp die alleen AIG al kreeg (170 miljard) om ‘overeind’ te blijven. Peanuts. Een knoop in het kerkenzakje voor de armen.

Onze leiders lijden aan het Pinokkio Syndroom. Met dat verschil dat het bij Pinokkio nog duidelijk zichtbaar was wanneer hij loog. Nu ook, maar dan moeten we wel onze ogen openen.

Ik trek een hele lange neus. Ik ben er helemaal klaar mee om telkens voorgelogen te worden. Mijn G-spot valt hun ten deel. Het is toch bespottelijk?
 

Bronnen (verder en oa.):
Wikipedia: G20
Tegenlicht: G7 doelstellingen niet gehaald.
ipsnews.net: G8 Much Talk, Too Few Results.
G8 Japan: Annan over gebrek aan resultaten
makepovertyhistory.ca: G8 results disapppoints.
Millenniumdoelstellingen
Parool.nl: Honderden miljarden voor herstel
Nu.nl: G20-beloven honderden miljarden voor herstel.
Globalincome.org: feiten
 
Vervolg op: G20: een “nieuwe wereldorde”?

bron plaatje

G20: een nieuwe wereldorde?

Ze zijn op 2 april weer bij elkaar geweest: de g20. Thumbs up, en met een zeer tevreden lach presenteren ze weer “een  historisch akkoord’  en  “een nieuwe wereldorde“. Maar waar heb ik die kreet eerder gehoord? Een historische zoektocht.

De term “een nieuwe wereldorde” wordt veelal geassocieerd met een nieuwe periode waarin er een substantiële verschuiving in het politieke denken komt, die gepaard zou moeten gaan met een even zo grote  verschuiving in de machtsverhoudingen in de wereld. Dat is nogal wat!

Een nieuwe term? Helemaal niet. Het is al eerder te pas en te onpas gebruikt.

Woodrow Wilson (28-ste President van Amerika) krijgt de eer de term voor de eerste keer gebruikt te hebben. Hij was vlak na de eerste Wereldoorlog een groot voorvechter en voorloper/initiator van wat (veel) later de Verenigde Naties zou worden. In 1919 (mislukt) en in 1945 beide onder het mom: dit nooit weer… Hij kreeg er toen de Nobelprijs voor de Vrede voor. Hulde, maar wie (her)kent hem nog?
 
De term “nieuwe wereldorde” raakte daarna wat uit zwang vanwege de ‘tegenvallende resultaten’. Maar werd weer van zolder gehaald in de nadagen van de Koude Oorlog.
 
Gorbachov in zijn speech voor de General Assembly van de VN (7/12/88) introduceerde de term weer.  Met een pleidooi voor versterking van de VN, één wereldeconomie, geen protectionisme, gezamenlijke aanpak op milieugebied, meer verantwoordelijkheid nemen om gewapende conflicten te vermijden, armoedebestrijding (inclusief schuldsanering). Waar heb ik dat ook recent ook al weer gehoord? For a new type of progress throughout the world to become a reality, everyone must change. Tolerance is the alpha and omega of a new world order.” Mooie woorden, maar niets van terecht gekomen toch?
 
Bush (de vader), om niet achter te blijven, herformuleerde Gorbachovs mooie woorden gedurende de Malta Summit in 1989 (vlak na de val van de muur). Als de twee supermachten gezamenlijk zouden optrekken dan zou de wens van Amerika bewaarheid worden: “a World Transformed.” Bush wedde op het verkeerde paard. De Sovjet Unie wankelde al op zijn grondvesten.
 
Bush, wat over-enthousiast geworden over zijn eigen ideeën , gebruikte de term “New World Order” 42 keer in speeches van begin 1990 tot midden 1991. Tot de recessie van eerste jaren van 1990 toesloeg. Genoeg problemen in eigen land. Amerika ging meer en meer voor zichzelf zorgen.
 
13 November 2000 zei Tony Blair in zijn Mansion House speech: “There is a new world order like it or not” Het was al zover (volgens hem)! Hoe dan? Dat was nogal onduidelijk. .

Vlak daarna was het 9 september 2001. In ieders geheugen gegrift. Woedend introduceerde Bush (de zoon) zijn eigen nieuwe wereldorde: de Bush Doctrine. Amerika koos er voor om zelf wel eens even orde op zaken te gaan stellen in de wereld. Met enorme gevolgen. En veel landen deden mee. Kregen ze de keus? We hebben het geweten. Zijn nieuwe “wereldorde”. Wij Nederlanders deden er toch ook aan mee?
 
Tony Blair bleef de term veelvuldig gebruiken, maar nu in een andere betekenis: “The call was for a new world order. But a new order presumes a new consensus.” . 7 januari 2003.
“The call”. Zijn geconstateerde nieuwe wereldorde (2000), moest alweer vervangen worden? Hij mag nu het Midden-Oosten conflict gaan oplossen. Je hoort weinig meer van hem.

Gordon Brown  (nu PM, toen minister financiën), gebruikt de term ook heel graag. Al op 17 december 2001:  “… visionaries in America and elsewhere looked ahead to a new world and.. built a new world order.”. De ‘Amerikaanse visionair’ was natuurlijk (in zijn ogen) Bush. 9/11 was immers al geschied.

Hij zou het nog vele malen in speeches her en der gebruiken. Maar telkens in ander betekenissen.

Zeer recent nog weer in zijn speech  op de G20: “I think a new world order is emerging with the foundation of a new progressive era of international co-operation,”.
Je kan hem niet verwijten dat hij niet probeert zijn stokpaardjes aan te passen aan de ‘tand des tijds’. Waaien met de winden..
 
De G-20 werd door de wereldleiders wederom in een euforische stemming afgesloten.
De handen al weer ineen geslagen! Het ei van Columbus was al weer gevonden! Een nieuwe wereldorde!

Onze leiders (en de media) doen ons geloven dat er nu echt wat gaat veranderen. Een fraai streven.

Een nieuwe wereldorde is wel heel hard nodig voor een wereld die in meervoudige crisis zit (financieel, voedsel, oorlogen, milieu, grondstoffen, armoede etc.) die zijn weerga niet kent.
Dat hebben onze wereldleiders inmiddels wel bereikt met hun al honderd jaar oude roep om ons vertrouwen te geven aan hun “nieuwe wereldorde”.

Ik ben inmiddels uiterst sceptisch geworden. Al honderd jaar dezelfde kretologie.

Het is geen nieuwe wereldorde: het is een enorme chaos!

En die kun je maar beter niet weglachen..

Bronnen (o.a.):
Wikipedia: New World Order.

Terug lezen (o.a.):
Internationaal terrorisme. De internationale leugen.
Mijn brief aan Barack Obama..
Na 9/11 kent “proportionaliteit” geen grenzen meer.
All animals are equal, but some are more equal than others.
De grondstoffenoorlog: het wordt erger en erger..
One World One Dream
Oorlog? Het is al lang oorlog, en dat zal alleen maar erger worden..

bron plaatje