Aad Verbaast

te gek voor woorden eigenlijk

Tag archief: diagnose

Oh jee. Diagnose PHPD

Vervelend bericht natuurlijk. Maar ook ergens wel weer een opluchting. Eindelijk duidelijkheid immers. Een pijnlijke tijd geweest. Vol met onzekerheden. Een mens kan niet goed met onzekerheden omgaan. Meten is weten, dus geen keus. Geef me duidelijkheid! En die is er nu: ik lijd aan PHPD.

Eigenlijk, terugkijkend, heb ik er al jaren en jaren last van. Maar was het ernstig genoeg om er naar te laten kijken? Of probeerde ik een diagnose uit mijn gezichtsveld te houden bang voor een naar bericht? Ontkenning die me mogelijk duur zou komen te staan, omdat ik te laat was? De stoute schoenen toch maar aangetrokken.

Al weer een tijdje geleden een gesprek gehad met de huisarts. Afgesproken dat we toch maar een rondgang zouden maken langs diverse specialisten. Foto’s, bloedonderzoeken, echo’s, scans. Je kent het wel. Of niet. Resultaat? Allemaal negatief. Wat in de medische wereld weer positief schijnt te zijn. Voor mij niet. Ik wist immers na al die ‘specialisten’ nog steeds niet waar ik aan toe was. De pijntjes bleven en bleven maar aanhouden. Dan weer hier, dan weer daar.

Maar vandaag eindelijk een afrondend gesprek.
Ik heb niet zo’n prettig bericht voor je, zei ze. Ik twijfel niet meer. Het is PHPD.

Het was even stil, maar het kwam toch als een schok binnen. Mijn reactie observerend, vertelde ze er meteen bij dat het best heel veel voorkwam, zowel bij mannen als vrouwen. Je kunt er gewoon oud mee worden. Niet iets om je direct zorgen over te maken. Maar wel erg vervelend natuurlijk.
Is er wat aan te doen? Niet echt, was haar antwoord. Dan moet je meer denken aan symptoombestrijding. Soms werkt het, soms niet.

Opgelucht, maar ook wel bezorgd stond ik op. Vol vragen. Maar wel de behoefte het even te laten bezinken.

Al bij de deur, vroeg ik nog aan haar: waar staat PHPD eigenlijk voor?
Ze keek me versteld aan, alsof ik van een andere planeet kwam.
En antwoordde: Pijntje Hier, Pijntje Daar.

En hoe kan je het behandelen?
Met PHPD natuurlijk. PHPD?

Ja, Pilletje Hier, Pilletje Daar.

Ik wist genoeg. Ik zal er mee moeten leven als nieuwbakken PHPD-er. Toppertje, mijn huisarts.

Plaatje komt hier vandaan.

Verschrikkers van vreemde vogels.. De diagnose?

mede in het kader van het themaweekend hier op het vblog: vogelverschrikkers, een analyse over vreemde  vogels en verschrikkers daar van..

Het was me het avondje wel in  Pauw & Witteman afgelopen vrijdag!

Thema was natuurlijk de landelijke discussie over ‘de film’ die weer was aangezwendeld door pleidooien van het kabinet (met name Balkenende, Verhagen en van Geel), waar “een moreel appèl” werd gedaan aan Wilders af te zien van het publiceren van zijn film,  en zich meer verantwoordelijk te voelen voor hetgeen hij te weeg brengt met zijn uitingen.
Dit gezien de nu al sterk toenemende risico’s en bedreigingen aan het adres van Nederlanders (vooralsnog in het buitenland) en de schade voor het Nederlandse imago en bedrijfsleven.
De film zou naar zijn zeggen al klaar zijn.

Wilders reageerde kort (naar aanleiding van Verhagen) met een sms naar Nova eerder deze week: “Hij kan de pot op”.

Tineke Ceelen als bezorgd directeur van Stichting Vluchteling, sprak o.a. over een reis naar Jordanië die al was afgezegd omdat er gewezen was op té grote risico’s voor de deelnemers.. Pieter van Geel als CDA-fractievoorzitter, verdedigde met verve het kabinetsstandpunt.
Henk Hofland als waar publicist, deed de suggestie de beveiliging van Wilders maar op te heffen, want “dan kon ook eens voelen en ervaren wat het was om onveilig te zijn..”

Maar ook: Antoine Bodar, priester in Rome..
Hij gaf een geheel nieuwe kijk op de kwestie.
Hij vroeg zich af waarom Wilders zo aan ernstig decorum verlies lijdt.
En suggereerde vervolgens dat deze man dringend behoefte had aan hulp.
Er zou een appèl aan hem gedaan moeten worden, om zich te laten onderzoeken door een psycholoog en/of psychiater.
Hij wilde het geen psychopathie noemen, maar hij noemde het wel.

Psychopathie?
Een rondje langs diverse psychologen en psychiaters levert het volgende op.
Enkele kenmerken van psychopathie  (tegenwoordig genoemd: antisociale persoonlijkheidsstoornis -ASPS):
Impulsief.
Kort lontje.
Roekeloos.
Egocentrisme.
Gewetensarm.
Sensatiebelust.
Gevoelsarmoede.
Zich verheven voelen.
Gebrek aan inlevingsvermogen.
Veronachtzaming van de rechten van anderen!
Veronachtzaming van de veiligheid van zichzelf en anderen!
Beslissingen worden genomen zonder rekening te houden met de gevolgen!
De persoon toont geen berouw of spijt en is onverschillig als hij anderen heeft geschaad!

Maar ASPS wordt toch voornamelijk geassocieerd met echte criminelen? Klopt ja: 75% lijdt hier aan!

Maar onderzoek wijst ook uit dat de volgende beroepsgroepen gemiddeld veel hoger scoren op deze ASPS kenmerken dan gemiddeld:
Top in het bedrijfsleven..
Advocaten..
En:  Politici!!
Wie had dat laatste ooit gedacht!!

Gemiddeld lijden landelijk 3% van de mannen (en 1% van de vrouwen) aan ASPS.
Er zitten ongeveer 100 mannen in de Tweede Kamer.
Gemiddeld mag je dus verwachten dat er drie mannen in de kamer zitten met deze stoornis.
Gezien het hogere percentage onder politici zelfs beduidend meer. Ken jij ze?
En zou Antoine Bodar dan toch gelijk hebben?

Als dat al zo zou zijn, heeft Geert Wilders dan niet heel hard professionele hulp nodig?

Mijn vraag is echter met name: Waarom wordt er zo veel gesproken over Wilders?
En zo weinig over die 10% van de Nederlandse stemmers die bij hem hulp denken te vinden?
Geeft dat niet nog veel meer te denken?

P.S.: een actueel thema dit weekend, hier op het Vblog: vogelverschrikkers!

Noot: Deze blog is het deel 3 van een serie.
Deel 1: De paradox van de disharmonie..
Deel 2: Stemmingmakerij = stemmenwinst!

Extra links:
Aarts: antisociale ps
e-psychiater:antisociale-ps
Hulpgids: antisociale persoonlijkheidstoornis
Wikipedia: Anti-sociale persoonlijkheidsstoornis
en (enkele):
Volkskrant: Koenders niet naar Somalie wegens bedreigingen
 Volkskrant: Bedrijfsleven vraagt Wilders af te zien van film
Elsevier: Premier tegen Widers: denk nu eens na!
Volkskrant: Kabinet vreest aanslagen en boycots NOS journaal:
Wilders: kabinet buigt voor Islam
Trouw:
CDA alleen in oproep naar Wilders

AD: Vrees voor wraak op Nederlanders
Telegraaf: Jihad tegen Wilders

Ayaan Hirsi Ali de diagnose?!

 Een feest van herkenning als ik de discussies zie op de recente Vblog van Maria Trepp. Maar waarom toch??

De titel van die blog: P.C. Hooftprijswinnaar Abram de Swaan over Hirsi Alin.. Hetzelfde zie ik gebeuren (even terugkijkend) bij een voorloper de Ayaan-afvalligen ( 11/10/07).

Ja hoor: de naam Hirsi Ali duikt op…. En dan gebeurd het weer….

Elke keer als ik Hirsi Ali ergens zie optreden/opduiken, zie ik een fascinerend proces zich afspelen.

Hirsi Ali neemt het woord. Gooit er op zeer charmante wijze een onderwerp in.
Binnen de kortste keren rollen de tafelgenoten vechtend en woedend over tafel.
Hirsi Ali, trekt zich vervolgens glimlachend terug uit de discussie (“‘dat mag ik toch gewoon zeggen?” “met u heb ik niets te maken”) om naar een volgend podium te vertrekken. De tafelgenoten hebben het nauwelijks in de gaten. Ze zijn onderling met elkaar (en zichzelf) helemaal bezet.
De ontketende emotionele discussies denderen nog lang na. Daarbinnen en nog lang daarbuiten….

Wat gebeurd daar toch elke keer weer? Wat voor een persoonskenmerk (kracht?) zit daar achter?

Ik struin internet maar weer af.
Meer en meer tekent een beeld zich scherper af.
Ik lees bij een bepaald type persoonlijkheidstoornis o.a.:

Verbaal vaak zeer sterk.
Zet mensen tegen elkaar op.
Meestal een normaal of hoog IQ.
Polariserend, tegen elkaar uit te spelend.
Geniaal in het observeren, taxeren en manipuleren van zijn omgeving.
Counterfobisch gedrag: opzoeken van het gevaar en uitlokken van agressie.
Er is een permanente machtsstrijd gaande die niet waarneembaar is door derden.
Gedrag dat erop gericht is zelf ongeschonden uit de strijd te komen en de ander verantwoordelijk te stellen.

En ook:
Almachtsgevoelens.
Voelt zich altijd te kort gedaan.
Gevoelens als eenzaam en alleen.
Overlevingsgedrag en schijnaanpassing.
Stelt zich vernietigend op tegen de omgeving.
Geen vriendschappen kunnen aangaan of in stand houden.
Legt oppervlakkig gezien makkelijk contacten, zo lang er baat bij is.
Emoties kunnen direct aan- en uitgeschakeld worden. De knop gaat om.
Emotioneel overreageren als reactie op het nooit erkend zijn in eigen gevoelens.
Alleen negatieve dingen komen binnen, positieve ervaringen worden niet opgenomen.
Kan niet goed denken in oorzaak en gevolg. Ziet de gevolgen van het eigen handelen niet.
Liegen, ontkent fouten en probeert middels liegen de problemen op een afstand te houden.
Als ik harder roep zullen ze me misschien wel ooit eens au serieux nemen” met het omgekeerde resultaat.
 ‘Dubbele’ boodschappen begrijpen ze niet. Ze nemen alles letterlijk, of ze luisteren helemaal niet naar wat er gezegd wordt.

Allemaal kenmerken van “De ongeremde hechtingsstoornis!”  (zie ook icd 10, F94.2)

Ik ben geen psycholoog, ben ook niet in staat noch gerechtigd ooit een diagnose vast te stellen. Dat doe ik dan ook niet. Verre van dat!!
Maar het was wel een feest van herkenning voor me!!!
Snel wisselende contacten (PVDA, VVD, Amerika), de noodzakelijke persoonlijke beveiliging (ongeremde uitspraken, polarisatie, agressie), verdraaien van feiten rond haar afkomst (liegen?) en vluchtverhaal, etc. etc.
Maar ook: ‘de hechtingstoornis ontstaat in de eerste levensjaren‘.
Haar biografie lezend heel  erg begrijpelijk!

Ik wil ook geen enkele poging doen haar op welke wijze dan ook te stigmatiseren.
Wel een poging, vanuit een voor mij mogelijke verklaring, haar handelen beter te begrijpen.

Deze persoonlijke analyse heeft me dat wel gebracht (beter begrip voor het gedrag) en  kan ik eindelijk eens echt gaan luisteren (aansluiten?) naar de belangrijke issues die ze wel degelijk op tafel heeft gelegd (bijvoorbeeld vrouwenbesnijdenis, walgelijk!!).

Daarop voortbordurend: ik las ook wat de beste behandelmethode is voor deze stoornis.
1. leren verantwoordelijkheid te nemen voor eigen gedrag.
2. in een veilige en verzorgende omgeving onderbrengen.
3. in een gestructureerde omgeving plaatsen.

Op 16/5/06 schreef ze in haar persverklaring : “Verdrietig en opgelucht zal ik opnieuw mijn koffers pakken. Ik ga door.” 

Ik hoop echt voor haar op een andere manier. Het zou ‘haar zaak’ ten goede komen.
Maar ik snap nu wel beter dat ze het ook niet anders kan….. In die zin kun je ook een gevangene zijn: van jezelf.  

Dat brengt me wel weer tot de volgende vragen: Is met deze vorm die zaak wel met Ayaan Hirsi Ali gediend? Of is ze contraproductief bezig?

Zal ze het ooit nog anders kunnen? Zullen de ‘tafelgenoten’ van Hirsi Ali zich ooit zich kunnen beheersen, als ze aanschuift?

Of vallen deze vragen onder ‘de ‘retorische’?

Bronnen (o.a.) ayaanhirsiali web-log
Wikepedia: Ayaan Hirsi Ali
Wikepedia: Ayaan Hirsi Alin – jeugd
De Knoop: ontremde hechtingsstoornis
De Knoop: werkstuk hechtingsstoornis
Hechtingsproblematiek bij volwassenen
Rygaard (2007) Hechtingsstoornissen
Ttrouw: Voorspoedig maar ook boos
 Endstra hechtingsstoornis
En: DSM IV, ICD-10 (boeken over diagnostiek in de psychologie/psychiatrie).
Vele links op internet – over verhitte discussies…