Aad Verbaast

te gek voor woorden eigenlijk

Tag archief: broeikasgas

Het Schaliegas Schandaal


Werkelijk alles wordt uit de klei getrokken om onze verslaving aan energie te bevredigen. Zo ook letterlijk bij het winnen van gas uit schalie (kleisteen). Worden wereldwijd oorlogen gevoerd om de olie- en gastoevoer te verzekeren, nu vinden deze ook plaats op en onder eigen grond. Oorlogen tussen overheden/oliemaatschappijen en de bevolking. Een vuile chemische oorlog. Stoppen daar mee!

Het winnen van schaliegas
Eigenlijk een verzamelnaam voor wat heet: onconventioneel gas. In diepe lagen kleisteen maar ook bv. in steenkoolhoudende lagen zitten kleine gasbelletjes (methaan) opgesloten. Al sinds begin vorige eeuw kraakten de hersenen van mijnbouwers hoe deze er uit te krijgen. En dat lukte ze: je moet de aardlagen kraken, chemisch oplossen, en het gas en smurrie er uit zuigen.

Je boort een diep gat (1500-7000 meter) totdat je in de lagen kleisteen komt, om dan kilometers horizontaal verder te boren. Vervolgens spuit je er onder zeer hoge druk miljarden liters water in vermengd met zand en tonnen van een (levensgevaarlijke) chemische cocktail. Onder dit brute geweld kraak je de aardlagen (fracking, fraccing), lost een en ander op (de cocktail is een deels geheime mix van wel 500 toxische en carcinogene stoffen) in de hoop dat het gas loskomt om dat vervolgens op te pompen samen met de nadampende zwaar vervuilde blubber.

De doorbraak
Veruit de grootste vervuiler en energieslurper van de wereld (de VS) is er alles aan gelegen om hun energietoevoer te verzekeren. Ten koste van alles? Ja, ten koste van alles.

Schaliegas paste uitstekend in het beleid minder afhankelijk te worden van import van energie.
Maar pas in 2005 echter werd grootschalige commerciële winning van schaliegas mogelijk in de VS. In dat jaar namelijk tekenden Bush en Cheney (daar heb je ze weer) de Energy Policy Act.  Daarin stond ook dat voor oliemaatschappijen uitzonderingen (Halliburton Loophole) werden gemaakt. Ze hoefden het niet zo nauw te nemen met de milieubeperkingen die werden opgelegd in de (nog door Nixon opgestelde) “Save Drinking Water Act”, de “Clean Water Act”, en de “Clean Air Act”. Ze konden nu helemaal los!

De gevolgen
Was het aandeel van schaliegas in de totale VS gasproductie in 2005 nog maar 4%, nu is het al meer dan 40%. Inmiddels zijn er al meer dan 1 miljoen putten geslagen!

Doel bereikt? Deels wel. Amerika is minder afhankelijk van buitenlandse import. Dikke winsten voor de oliemaatschappijen. Maar net zoals het gas uit de poriën sijpelt, sijpelen meer en meer berichten naar buiten over de desastreuze gevolgen van deze exploderende bedrijfstak voor de volksgezondheid.

De gevaren
Die laten zich raden. Het is een illusie dat de geforceerde scheuren in een afgesloten gebied blijven. Gevolg: ernstige grondwatervervuilingen, luchtvervuilingen, opborrelende gassen (methaan is een extreem actief broeikasgas).
De waterzuiveringsinstallaties kunnen de opgepompte toxische smurrie niet aan met als resultaat: vervuild drinkwater. Extra seismische activiteit etc.
Nog even afgezien dat steeds schaarser wordend water in enorme hoeveelheden worden verbruikt/misbruikt.

Neem even de tijd (3 minuten) om dit filmpje te bekijken. Het geeft een goed overzicht van wat tot nu toe beschreven is in dit blog. Heb je meer tijd bekijk dan zeker de verbijsterende documentaire “Gasland”. Een onthutsende inkijk in de mogelijke gevolgen!

Moratorium
Diverse landen hebben al een moratorium afgekondigd op schaliegaswinning. Na massale protesten van de bevolking werd recent door het Franse parlement een algeheel verbod aangekondigd. Bulgarije, Roemenië, Zuid-Afrika, Quebec en Australië (deels) deden dat eerder. Ook allemaal onder druk van de bevolking overigens. Het kan!

Nederland
Ook onder Nederland zitten aangetoonde reserves schaliegas. Maxime Verhagen (niet ongevoelig voor de industriële lobby) was een verwoed voorstander deze mogelijkheden aan te laten boren. Hij gaf al meerdere vergunningen voor proefboringen (bv. Boxtel en Haaren).

Toch enigszins geschrokken door massale protesten van burgers in binnen- (en buitenland) heeft hij de vergunningen even aangehouden. Er gaat nu een “onafhankelijk onderzoek” komen naar de mogelijke milieueffecten. Of het “onafhankelijk”is, daar wordt overigens nu al aan getwijfeld. Zomer 2013 (al vertraagd) komt het rapport uit..

Vergroenen
Zat pleidooien rond de verkiezingen om Nederland duurzamer te maken en voor vergroening van de economie. Gidsland worden. Hard nodig als meest vervuilde land van Europa waar we de boot al gemist hebben met schone energie. Waar we al op grote achterstand zitten met omringende landen.
Inmiddels hebben 25 gemeenten zich (voorlopig) al schaliegasvrij verklaard. Da’s alvast een klein beginnetje.

Laten we (ook Rutte en Samsom!) dan op dit gebied ook eens duidelijk zijn: kondig een algehele ban  op schaliegas af en steek onze energie ergens anders in! Kan zo maar miljarden opleveren met schone handen. In plaats ze te wassen in geveinsde onschuld.

Verder lezen:
http://www.schaliegasvrij.nl/factsheet-schaliegas/
http://www.trouw.nl/tr/nl/4332/Groen/article/detail/3320910/2012/09/23/Schaliegas-is-luchtkasteel.dhtml
http://www.schaliegasvrij.nl/
http://www.milieudefensie.nl/publicaties/factsheets/factsheet-schaliegasvrije-gemeenten-in-nederland

http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/fracking-nicht-mit-uns-11693895.html
http://www.bnr.nl/meernieuws/399420-1204/britse-zee-rijk-aan-schaliegas
http://www.rtl.nl/components/actueel/rtlnieuws/2012/08_augustus/21/economie/shell-pompt-miljarden-in-chinees-schaliegas.xml
http://www.bnr.nl/topic/beurs/554034-1203/chinese-deal-total-over-schaliegas-in-de-maak
http://newyork.sierraclub.org/SA/Vol40/ConservationAction.htm

Plaatje komt van: http://www.gaslandthemovie.com/whats-fracking/  mooie interactieve site waar kort en bondig wordt uitgelegd wat fraccing/fracking is.

IJsvrij


Jawel, het staat er aan te komen. Veel eerder dan verwacht. En dan heb ik het niet over de voorspelde horrorwinter, maar over de Noordpool. In de zomer van 2015 al zal deze geheel ijsvrij zijn. Op het moment dat de ene top na de andere zich verslikt in de schuldencrisis, dendert de klimaatcrisis door als nooit te voren. “It giet oan”, maar dan anders.

Poolijs
Bovenstaand plaatje (hier in het groot te bekijken) geeft aan dat het niet lang meer zal duren of de gehele Noordpool zal in de zomer ijsvrij zijn. Iets wat tot voor kort onmogelijk werd gehouden.
Heeft alles met het broeikaseffect te maken. De wateren op de Noordpool warmen snel op. Eenmaal in gang gezet, een zichzelf versnellend effect. Op water heeft de zon nu eenmaal meer grip dan op het ijs. Onstuitbaar dus.

Nu zullen de optimisten daar natuurlijk blij mee zijn. Al sinds 1500 dromen scheepvaarders van de Noordoostelijke doorvaart. Wordt een eitje natuurlijk op deze manier. De enorme gas en olievoorraden onder de pool kunnen ook makkelijker geëxploiteerd worden.

Maar ook: nu al is de strijd losgebarsten wie die voorraden op mag pompen. Rusland plantte niet voor niets in 2007 daar al de eerste vlag op de zeebodem. Ook zullen miljarden vierkante kilometers permafrost ontdooien. Nu een soort van vrieskast waar enorme hoeveelheden broeikasgas veilig in zijn opgeslagen. Eenmaal ontdooit zullen die gaan vrijkomen. Een extra trap op het gaspedaal.

Broeikasgas
Ondanks alle schone beloften van onze wereldleiders heeft 2010 nog nog nooit zo’n sterke groei laten zien van de wereldwijde uitstoot van CO2. Inmiddels per jaar zo’n 10 miljard ton. In 2010 gegroeid met 6%. Daarmee worden de waarden van het slechtste scenario voorspeld door wetenschappers overtroffen!

Afgrijselijk plaatje natuurlijk. De verklaring wordt ook nog eens gegeven dat het deels deel te wijten zou zijn aan een zich herstellende wereldwijde economie in 2010.
Mocht dat al zo zijn, dan is er dus sprake van een duivels dilemma. 1000-en miljarden euro’s en dollars werden en worden in economieën gepompt om alles op alles te zetten om ze weer te laten groeien. Maar daarmee wordt wel ingezet op een snellere ondergang van de wereld zo blijkt.

Politici gebruiken graag het argument dat ze de opgebouwde schuld niet willen doorschuiven naar “onze kinderen en kleinkinderen” om bezuinigingspakketten door de strot te duwen.

Een gelegenheidsargument zo blijkt. Er wordt hard aan gewerkt om de planeet onleefbaar te maken voor onze kinderen en kleinkinderen door op groei te mikken. “Zonder groei geen welvaart” zeggen ze.

Maar mét groei geen welzijn moet ik dan helaas concluderen. Zonder welzijn geen welvaart.

Klimaattop Durban
28 november begint de volgende klimaattop. In Durban deze keer. Met de fraaie slogan: Saving Tomorrow Today.

Waar heb ik zoiets eerder gehoord? Geloof jij het nog?

 


Terug lezen:
Kopenhagen: https://aadverbaast.wordpress.com/2009/12/19/klimaattop-klimaatflop-2/
Martin broek: http://broekstukken.blogspot.com/2011/03/duelleren-rond-de-noordpool.html