Aad Verbaast

te gek voor woorden eigenlijk

Tag archief: bestseller

Het Paradijs. De valse start

scheppingadam_grt

Afl. 1 uit de serie: Omtrent Het Oude Testament. Eerste boek: Het Boek van de Wordingen.
In 6 dagen knutselde God hemel en aarde in elkaar. Op die 6e dag zei God: “Nu gaan Wij de mens maken, als beeld van Ons, op Ons gelijkend..” (Gn 1:26).
Cruciale denkfout denk ik dan. Je creëert meteen keiharde concurrentie immers!

Maar zich nog van geen kwaad bewust op de avond van de 6e dag: “God bekeek alles wat Hij had gemaakt had, en Hij zag dat het heel goed was” (Gn 1:31). Niet alleen “goed” maar zelfs “heel goed”!
Hoe kon Hij zich zo vergissen? Het zou immers niet lang meer duren voordat de hel zou losbreken.
Had hij dan wat langer over nagedacht zou je toch denken. Dan maar nog even niet tevreden en genoegzaam achteroverleunen op die zevende dag.

De boel overdenkend op die rustdag kwam Hij alsnog tot de ontdekking dat nog niet alles klaar was.
In de dagen er na moest er nog wat regen gaan vallen om van alles te laten groeien. “De mens” was nog morsdood. Alle dieren ook. Dat schiet allemaal niet op natuurlijk.

“Toen boetseerde de HEER God de mens uit stof dat hij van de aarde nam, en Hij blies hem de levensadem in de neus, zo werd de mens een levend wezen”. “Daarna legde de Heer God een tuin aan in Eden..en daarin plaatste Hij de mens..” (Gn 2:8). Tuinieren kon Hij ook al.

Toch wel geschrokken dat hij in deze opzet een potentiële concurrent had geschapen, toch maar wat correctieve marktregels opgesteld om nog te redden wat er te redden viel. “Je mag van alle bomen in de tuin overvloedig eten, maar van de boom van de kennis van goed en kwaad mag je niet eten.”. (Gn 2:16-17).

Oef.. De klassieke versie van “hou jij ze dom, dan hou ik ze arm”?
En om even duidelijk te maken wie hier nou eigenlijk de baas is ook nog even een stevige sanctie op dit vergrijp gezet: “.. want op de dag dat je daarvan eet, zul je sterven.” (Gn 2:17).

Verder stevig doorgewerkt. Alle dieren de adem ingeblazen. “Maar een hulp die bij hem paste vond de mens niet” (Gn 2:20). Tja, dat krijg je als je ze dom houdt. Maar ook daar werd een oplossing voor gevonden. Neem een rib uit de man en maak er een vrouw (“hulp”) van. En zo geschiede.

Maar dan nog zo’n misser. God had ook een slang geschapen. En wat bleek? “Van alle dieren, die de HEER God had geschapen, was er geen zo sluw als de slang” (Gn 3:1).

Had dat nou niet gedaan! Nee, eigenwijs. En dan loopt het uit de hand. De mens en zijn vrouw lieten zich door die slang verleiden (“evenbeeld” dus ook eigenwijs) tot het wel degelijk eten van die verboden boom.
Op zich wel met een visionaire motivatie van die slang. “Je zult helemaal niet sterven”. “God weet dat je ogen open zullen gaan als je van die boom eet, en dat je dan gelijk zult worden aan God, door de kennis van goed en kwaad”. (Gn 3:4-5)
Dat had die slang goed gezien eigenlijk. Niet “sluw” dus, maar gewoon slim.

Want toen God er achter kwam dat ze van dat verboden fruit hadden gegeten had hij maar beter zijn woord kunnen houden: “sterven”.

Kijk, dan had hij immers zijn eerdere fouten makkelijk kunnen herstellen. Geen concurrentie meer. Opnieuw beginnen (leren van je fouten!) en juist een mens niet naar je “evenbeeld” maken, maar een gedweeë ondergeschikte. En geef hem dan ook meteen kennis van goed en kwaad (nog boetseerbaar immers) volgens Gods’ ideeën en dan was er geen vuiltje in de lucht geweest toch? Utopia! Voor eeuwig!

Maar nee, God blijkt inconsequent en alweer eigenwijs te zijn. In plaats daarvan laat hij ze leven en gaat andere straffen bedenken.

Voor de vrouw: “Ik zal de lasten van jouw zwangerschap zeer zwaar maken; met pijn zul je kinderen baren. Naar je man zal je begeerte uitgaan hoewel hij over je heerst” (Gn 3:6)

Voor de man: “.. zal de grond vervloekt zijn omwille van jou. Zwoegend zul je van hem eten.. Distels en doornen zal hij voortbrengen.. In het zweet zul je werken voor je brood..” (Gn 3:17-19).

Is dat niet ontzettend wreed en vals? Eén appel en nu zitten we eeuwig met de gebakken peren!

En dit is nog maar het begin. De ene misrekening naar de andere, en dat hebben we geweten.

Wordt vervolgd…

P.S. Binnenkort deel 2. Kaïn, Abel en nog wat van die nazaten.
P.S. alle verschenen blogs in deze serie zijn te vinden in de rechterkolom onder het kopje: “Omtrent Het Oude Testament”
P.S. Plaatje: http://www.statenvertaling.net/kunst/grootbeeld/66.html

Omtrent Het Oude Testament

bijbels

Een bestseller! Met ruim 4 miljard verkochte exemplaren veruit het meest verkochte boek ter wereld ooit. Elk jaar komen daar weer ruim 100 miljoen Bijbels bij. Toch roept het bij mij veel meer vragen op dan het beantwoordt. Kan de bedoeling zijn misschien, maar het geeft me toch een onbevredigend gevoel.

In mijn katholieke opvoeding werd niet veel aandacht besteed aan het Oude Testament. We kregen natuurlijk wel in het kort enkele sappige verhalen te horen, maar van echte bestudering was geen sprake. Daarom op latere leeftijd het boek nog maar eens vluchtig doorgelezen.
Niet te geloven wat ik daar allemaal tegen kwam. Ik schrok me kapot.

Wat een uiterst vreemd beeld van God kwam daar naar boven. Heel anders dan men ons doet geloven. In plaats van een vredelievende, wijze, alwetende, en vergevingsgezinde man leek het eerder een koppige, eigenwijze, brute, wrede, narcistische en bij vlagen domme man te zijn die niet schroomde hele volkeren uit te roeien als ze zijn ideeën en nukken niet blindelings navolgden.

Kortom: totale verwarring bij me.

Dit bleef maar in mijn hoofd rondspoken. Had ik het zo verkeerd kunnen lezen? Of werd ik door de zalvende woorden van de predikers om de tuin (van Eden?) geleid?

Tja, dan zit er maar één ding op: nog eens heel nauwkeurig nalezen. Fileren wellicht. De volgende serie is daarmee geboren. Op onregelmatige basis zal ik een blogje publiceren met mijn bevindingen. Te beginnen met het begin, en zo het boek doorlopend.

Volledig? Nee. Theologisch verantwoord? Nee. De waarheid? Nee. Slechts dingen die me opvallen en verbazen. Zaken die vragen bij me oproepen die ik zal opschrijven. In ernst en met luim. Uiteraard ook om een dialoog aan te gaan met de lezer, kenner en/of andersdenkenden. Zelfs met lezers die de waarheid wel in pacht menen te hebben. Er zijn er genoeg begrijp ik.

Dit blog om de boel af te trappen. De inleiding dus. Met eerst wat algemeenheden over het Oude Testament.

Algemeen
Het Oude Testament is een verzameling van 46 boeken. Althans de Katholieke versie. Katholieken erkennen meer boeken als de Joden (Tenach) en Protestanten als “het woord van God”. Joden en Protestanten houden het op 39. Verschil: De Deuterocanonieke boeken.  Protestanten noemen ze de Apocriefen.

De boeken vinden hun oorsprong in mondelinge tradities en vinden waarschijnlijk hun “eindredactionele vorm” in de periode 587 v.Chr. De tijd van de “Babylonische ballingschap”.  De jongere boeken zijn opgetekend tussen 587 en 100 v.Chr.

De bron die ik zal gebruiken
Er zijn natuurlijk vele vertalingen de wereld in geslingerd. Ik gebruik als bron de Willibrord vertaling.
Om de doodeenvoudige reden dat die hier in de kast staat. Maar ook omdat dit wel gezien en gebruikt wordt als een zuivere vertaling door de kerken.

In de inleiding van deze Bijbel staat dat de Bijbel wordt gezien en erkend als “de Heilige Schrift”, “Het woord van God”, en “Deze boeken zijn het werk van auteurs of redacteurs die men erkend heeft als woordvoerders van God te midden van het volk.” Verwijzend uiteraard naar de boeken waaruit de Bijbel is samengesteld.

Ik ben dan ook maar van dat gezichtspunt uitgegaan bij mijn observaties. Wat zou ik anders moeten doen? Het is al ruim 2000 jaar de “Gouden Standaard” op dat gebied.

Bestaat God?
Geen idee. Ik ga daar ook geen uitspraak over doen. Miljarden mensen op deze aardbol vinden van wel en gebruiken de Bijbel(s) als leidraad, gids en fundament. En om te begrijpen hoe Hij een beetje denkt en handelt.

Ik probeer dat laatste dan ook maar een beetje te snappen. Geschreven met als uitgangspunt dat Hij bestaat en op basis van zijn eigen uitspraken. Ik ben er nog niet mee klaar. Kon zomaar eens een jarenproject worden. Blijf er bij.

 

P.S. Binnenkort aflevering 1: Het paradijs. De valse start.
P.S. alle verschenen blogs in deze serie zijn te vinden in de rechterkolom onder het kopje: “Omtrent Het Oude Testament”
P.S. Weten wanneer een nieuwe aflevering uit deze serie verschijnt? Neem een (gratis) abonnement (zie rechterkolom).
P.S. plaatje: http://www.agp-internet.com/study/images/bijbels.jpg