Aad Verbaast

te gek voor woorden eigenlijk

Tag archief: ayaan

Mijn gesprek met Ayaan Hirsi Ali..

 

zit ik in mijn kroeg aan de stamtafel te lezen komt ayaan hirsi ali gehaast naast me zitten..

Goh, zeg ik, dat ik u hier tref?
AHA: In Amerika kom ik nauwelijks aan werken toe.. In Nederland heb ik geen baan en geen huis.
Ben ik wellicht weer op een kazerne aangewezen.

Amerika wil daarvoor toch niet betalen?
AHA:Toen ik vlak na de moord op Theo van Gogh stiekem het land ben uitgevlogen, hebben de Amerikanen alle medewerking verleend.

Nu niet meer. In Amerika moet je immers zelf voor je beveiliging betalen. Frankrijk? Sarkozy zei: Tegen elke martelares in de wereld wil ik zeggen dat Frankrijk bescherming biedt door haar de mogelijkheid te geven Française te worden.
AHA: Ik zou het een eer vinden Française te worden. Volgend jaar is mijn Frans beter.

Is het al rond dan?
AHA: Wat de Fransen betreft, kan ik slechts hopen. De onderhandelingen met Frankrijk bevinden zich nog op politiek niveau.

Brussel?
AHA: Ik ben alleen maar bezig fondsen te werven voor mijn beveiliging.

Denemarken?
AHA: De Denen doen dat veel beter. Cartoonist Kurt Westergaard werd met de dood bedreigd. De mensen die een terroristische moord op hem beraamden, werden maanden in de gaten gehouden. De cartoonist wordt gewoon thuis beschermd.

Beter? Maar dat is toch ook “gewoon thuis” in Denemarken. Is Nederland dan niet jouw “thuis”? AHA: Ik klaag niet over Nederland, ik hou van Holland en ik beschouw mezelf als een Nederlandse.
 
“Klaag niet over Nederland”, “Hou van Holland”?? Ik hoor wel andere geluiden van je..
AHA: Persoonsbeveiliging in Nederland is een ramp. Vergaande incompetentie.

De regering wil je toch ook “in Nederland” beschermen? Net als de Denen in Denemarken..
AHA: Balkenende IV zegt nu eigenlijk dat ik over de Nederlandse grens mag worden doodgeschoten.

Hollandse zuinigheid?
AHA: De beslissing de beveiliging in te trekken ging niet over geld. Het ging over principes.
 
Welke principes?
AHA: Ik geloof dat de regering graag een boodschap wil sturen aan anderen in Holland om ze hun mond te laten houden. Tegelijkertijd willen ze de moslims geruststellen door ze voor te spiegelen: kijk wij staan aan jullie kant. Ayaan Hirsi Ali is de slechterik, wij zijn de goeden.
 
Geert (geblondeerd, schichtig om zich heen kijkend) vraagt: wat wilt u drinken?
AHA glimlachend: doet u mij maar een Minty Marocco, die zoet hout thee, heel smakelijk!!

Is dat ook een voorbeeld van vrijheid van meningsuiting?
AHA: In landen waar je geen vrijheid van meningsuiting hebt heerst tirannie.

Daar wil je dan toch zeker nooit wonen?
AHA Ik wil dat wel, maar heb – voordat ik in september 2006 naar Washington vertrok – op wel twintig plaatsen gezeten. Onder andere in een onleefbare kazerne. Toen ik eindelijk een beveiligd huis had gevonden, wilden de buren me niet hebben.
Ik ben Nederlandse en wil dat graag blijven, maar ik zit in een wanhopige situatie. Ik wil niet doodgaan, ik wil leven, ik hou van het leven.

Je geeft er dus de voorkeur aan om Nederlandse te blijven en in Amerika te wonen met een beveiliging die door de Europese Unie wordt betaald.. Ingewikkeld…
AHA: Mijn leven is erg ingewikkeld. Ik kan niet gaan en staan waar ik wil. Niemandsland.

Niemands land, ja.. Niet te filmen…
AHA: Laten we het weer hebben over de inhoud en niet over het maken van films.

Ik denk: hoe ingewikkeld kun je iets maken en zijn.
En na deze  AHA erlebnis, lees ik weer verder in: Trouw geen vrouw met grote voeten.  

Bronnen: allemaal letterlijke citaten (behalve de ‘bestelling’) van Ayaan Hirsi Ali uit:
2news.be: AHA in EP: ik wil niet dood
NRC: Frankrijk breekt een lans voor martelares Hirsi Ali
Telegraaf: HA in Europees Parlement
Volkskrant: HA: Ik kan Frankrijk geen eisen stellen
Trouw: HA: Premier zorgt zelf voor crisis
RTL: AHA: Ik blijf het liefst Nederlandse
Nieuwsblad: AHA wil  Francaise worden
NRC: Europeaan Ayaan zoekt een weg uit een niemandsland

En ik verwijs tevens naar mijn eerdere bogs over AHA:
Ayaan Hirsi Ali… de diagnose?  Onder meer over “de ongeremde hechtingsstoornis”
En het vervolg daarop:
Ayaan Hirsi Ali… QED!

Noot: Dit gesprek is onderdeel van de feuilleton: mijn gesprek met…
Vorige afleveringen:
Mijn gesprek met Peter R. de Vries
Mijn gesprek met Beatrix..
Mijn geprek met Erik van Muiswinkel..
Mijn gesprek met Eveline Herfkens..
Mijn gesprek met Erica Terpstra..
Mijn gesprek met Balkenende..
Mijn gesprek met Holleeder en Moszkowitch..
Mijn gesprek met Wilders..
Foto: Tom Ordelman, ‘Oranjeboom café’, Velp, 360 graden

Ayaan Hirsi Ali… QED!

nederland staat bol van de enquêtes, onderzoeken, ervaringsdeskundigen, kenners etc. ik voeg er nog maar eens eentje aan toe…

Op 16/7/07 schreef ik daarom Vblog ! Ayaan Hirsi Ali… de diagnose?!

Ik schreef (o.a.):
Ja hoor: de naam Hirsi Alin duikt op…. En dan gebeurd het weer…. En: Binnen de kortste keren rollen de tafelgenoten vechtend en woedend over tafel. En: De ontketende emotionele discussies denderen nog lang na. Daarbinnen en nog lang daarbuiten..
.

De achterliggende motivatie van deze blog was te onderzoeken of het hierboven beschrevene inderdaad gebeurd (ook hier).

Ik koos daartoe een verhaal te schrijven, niet over de uitspraken van HA (daar is al ontzettend veel over geruzied), maar bewust met een (nieuw?) ander thema.
Een andere invalshoek, maar wel over HA. Het ging er immers niet om de lopende wereldwijde discussies nog maar eens ‘dunnetjes’ over te doen. Een beetje suggestief, en beetje prikkelend, met vragen maar geen stellingen. Eerder verzoenend (begrip) dan scherp stelling nemend.

Gebeurd het nu weer? Ook hier? Op de Volkskrantblog?
 
De te onderzoeken stellingen (bij mij op de achtergrond) waren:
1. Overal waar de naam Ayaan Hirsi Alin opduikt, raken gemoederen (over)verhit.
2. De ontketende discussies leiden niet naar onderlinge verzoening. Eerder polarisatie.

Ik wacht af… Het waren boeiende dagen..

Maar nu het onderzoek.
Ik neem (een momentopname uiteraard) de selectie van de Vblog:   ‘meeste reacties’ in combinatie met ‘afgelopen week’. De ‘top’ 10 (19/12, 19:00, ik kon geen week wachten..):

1. P.C.Hooftprijswinnaar Abram de Swaan over Ayaan Hirsi Ali Maria Trepp, 16/12-112 reacties.
2. ! Ayaan Hirsi Ali… de diagnose?! Aad Verbaast , 17/12, 88 reacties.
3. Maurits Berger wordt islamoloog in Leiden Maria Trepp,15/12, 84 reacties.
4. Kesler overspeelt zijn hand Paul en Willem, 16/12, 81 reacties.
5. Droedel  B-A-R-T , 16/12, 76 reacties.
6. LZG 00 Leven zonder God, denkwater, 14/12, 72 reacties.
7. israel en Palestijnse kinderen, Lublin, 16/12/, 61 reacties.
8. Tariq Ramadan versus Hirsi Ali, Maria trepp, 60 reacties,
9.
Een andere kijk op het Islam-fundamentalisme Alib Bondon, 16/12, 59 reacties.
10. Gezinsherstel is volksherstel, Maria Trepp, 14/12, 59 reacties.

De zeer recente bijdrage van Ina Distelberge Van Jihad naar Itjhad Deel 6a :Ed Husain, Tariq Ramadan, Ayaan Hirsi Ali en Maurits Berger  (gisteren) komt er al aan met stip, al 22 reacties, 18:54)!!

Fascinerend!
Hirsi Ali (en Islam, mede haar verdienste?) trekt ongelooflijk veel aandacht. En als de lezer dezes, de reacties daar nauwkeurig doorleest: van verzoening is geen sprake.
Althans ik kan niet tot die conclusie komen (statistisch). Eerder het tegendeel: polarisatie!!

Quad Erat Demonstrandum (QED)!!

Maar ook nieuwe stellingen:
1. Voetbal houdt de gemoederen ook hier bezig, net als de rest van Nederland.
2. ‘Geloven’ houden de gemoederen bezig, gelukkig.
3. Discussie over Islam en de interactie met de wereld is op de kaart gezet, ook hier.
4. Kunst en kunstuitingen, daar wordt hier bovenmatig veel van genoten (net als ik dat doe overigens).
5. De wetenschappelijke waarde van vele onderzoeken ook deze, is ver beneden de maat.
 
Of zijn er nog meer?? Ik kan er nog wel een aantal bedenken, doe dat nu (nog) niet…
 
En een tweetal oude stellingen ter relativering:
1. Met statistiek kun je alles bewijzen!
2. Elk onderzoek roept meer vragen op dan dat het antwoorden geeft, ook deze.

En relativerend: het (de Vblog) houdt ‘ons’ van de straat.. Dat is wellicht goed nieuws!

En: bedankt aan alle Vbloggers alhier voor al hun inspirerende bijdragen, inzet en  hun bijdragen aan (alweer) een unieke gemeenschap! Het is een waarachtig levend organisme!

Ayaan Hirsi Ali de diagnose?!

 Een feest van herkenning als ik de discussies zie op de recente Vblog van Maria Trepp. Maar waarom toch??

De titel van die blog: P.C. Hooftprijswinnaar Abram de Swaan over Hirsi Alin.. Hetzelfde zie ik gebeuren (even terugkijkend) bij een voorloper de Ayaan-afvalligen ( 11/10/07).

Ja hoor: de naam Hirsi Ali duikt op…. En dan gebeurd het weer….

Elke keer als ik Hirsi Ali ergens zie optreden/opduiken, zie ik een fascinerend proces zich afspelen.

Hirsi Ali neemt het woord. Gooit er op zeer charmante wijze een onderwerp in.
Binnen de kortste keren rollen de tafelgenoten vechtend en woedend over tafel.
Hirsi Ali, trekt zich vervolgens glimlachend terug uit de discussie (“‘dat mag ik toch gewoon zeggen?” “met u heb ik niets te maken”) om naar een volgend podium te vertrekken. De tafelgenoten hebben het nauwelijks in de gaten. Ze zijn onderling met elkaar (en zichzelf) helemaal bezet.
De ontketende emotionele discussies denderen nog lang na. Daarbinnen en nog lang daarbuiten….

Wat gebeurd daar toch elke keer weer? Wat voor een persoonskenmerk (kracht?) zit daar achter?

Ik struin internet maar weer af.
Meer en meer tekent een beeld zich scherper af.
Ik lees bij een bepaald type persoonlijkheidstoornis o.a.:

Verbaal vaak zeer sterk.
Zet mensen tegen elkaar op.
Meestal een normaal of hoog IQ.
Polariserend, tegen elkaar uit te spelend.
Geniaal in het observeren, taxeren en manipuleren van zijn omgeving.
Counterfobisch gedrag: opzoeken van het gevaar en uitlokken van agressie.
Er is een permanente machtsstrijd gaande die niet waarneembaar is door derden.
Gedrag dat erop gericht is zelf ongeschonden uit de strijd te komen en de ander verantwoordelijk te stellen.

En ook:
Almachtsgevoelens.
Voelt zich altijd te kort gedaan.
Gevoelens als eenzaam en alleen.
Overlevingsgedrag en schijnaanpassing.
Stelt zich vernietigend op tegen de omgeving.
Geen vriendschappen kunnen aangaan of in stand houden.
Legt oppervlakkig gezien makkelijk contacten, zo lang er baat bij is.
Emoties kunnen direct aan- en uitgeschakeld worden. De knop gaat om.
Emotioneel overreageren als reactie op het nooit erkend zijn in eigen gevoelens.
Alleen negatieve dingen komen binnen, positieve ervaringen worden niet opgenomen.
Kan niet goed denken in oorzaak en gevolg. Ziet de gevolgen van het eigen handelen niet.
Liegen, ontkent fouten en probeert middels liegen de problemen op een afstand te houden.
Als ik harder roep zullen ze me misschien wel ooit eens au serieux nemen” met het omgekeerde resultaat.
 ‘Dubbele’ boodschappen begrijpen ze niet. Ze nemen alles letterlijk, of ze luisteren helemaal niet naar wat er gezegd wordt.

Allemaal kenmerken van “De ongeremde hechtingsstoornis!”  (zie ook icd 10, F94.2)

Ik ben geen psycholoog, ben ook niet in staat noch gerechtigd ooit een diagnose vast te stellen. Dat doe ik dan ook niet. Verre van dat!!
Maar het was wel een feest van herkenning voor me!!!
Snel wisselende contacten (PVDA, VVD, Amerika), de noodzakelijke persoonlijke beveiliging (ongeremde uitspraken, polarisatie, agressie), verdraaien van feiten rond haar afkomst (liegen?) en vluchtverhaal, etc. etc.
Maar ook: ‘de hechtingstoornis ontstaat in de eerste levensjaren‘.
Haar biografie lezend heel  erg begrijpelijk!

Ik wil ook geen enkele poging doen haar op welke wijze dan ook te stigmatiseren.
Wel een poging, vanuit een voor mij mogelijke verklaring, haar handelen beter te begrijpen.

Deze persoonlijke analyse heeft me dat wel gebracht (beter begrip voor het gedrag) en  kan ik eindelijk eens echt gaan luisteren (aansluiten?) naar de belangrijke issues die ze wel degelijk op tafel heeft gelegd (bijvoorbeeld vrouwenbesnijdenis, walgelijk!!).

Daarop voortbordurend: ik las ook wat de beste behandelmethode is voor deze stoornis.
1. leren verantwoordelijkheid te nemen voor eigen gedrag.
2. in een veilige en verzorgende omgeving onderbrengen.
3. in een gestructureerde omgeving plaatsen.

Op 16/5/06 schreef ze in haar persverklaring : “Verdrietig en opgelucht zal ik opnieuw mijn koffers pakken. Ik ga door.” 

Ik hoop echt voor haar op een andere manier. Het zou ‘haar zaak’ ten goede komen.
Maar ik snap nu wel beter dat ze het ook niet anders kan….. In die zin kun je ook een gevangene zijn: van jezelf.  

Dat brengt me wel weer tot de volgende vragen: Is met deze vorm die zaak wel met Ayaan Hirsi Ali gediend? Of is ze contraproductief bezig?

Zal ze het ooit nog anders kunnen? Zullen de ‘tafelgenoten’ van Hirsi Ali zich ooit zich kunnen beheersen, als ze aanschuift?

Of vallen deze vragen onder ‘de ‘retorische’?

Bronnen (o.a.) ayaanhirsiali web-log
Wikepedia: Ayaan Hirsi Ali
Wikepedia: Ayaan Hirsi Alin – jeugd
De Knoop: ontremde hechtingsstoornis
De Knoop: werkstuk hechtingsstoornis
Hechtingsproblematiek bij volwassenen
Rygaard (2007) Hechtingsstoornissen
Ttrouw: Voorspoedig maar ook boos
 Endstra hechtingsstoornis
En: DSM IV, ICD-10 (boeken over diagnostiek in de psychologie/psychiatrie).
Vele links op internet – over verhitte discussies…