Aad Verbaast

te gek voor woorden eigenlijk

Tag archief: APB

Mark Rutte en zijn “goede hoop”

knutselen-met-wcrol
De Algemene Politieke Beschouwingen” zijn weer achter de rug. Rutte verwees er (vooraf) naar als “het politieke hoogtepunt van het jaar”. Tja, dat geeft natuurlijk al te denken. Achteraf verwijst hij naar zijn “goede hoop”. Daar kan je natuurlijk trots op zijn. Maar hoe je een drol ook draait of keert, er zit altijd een luchtje aan.

“Hoogtepunt”?
Twee dagen een Tweede Kamer waar bijna elke zetel is bezet. Uitkijkend op het welhaast voltallige kabinet dat omgekeerd weer uitkijkt op alle aanwezigen. Met zo’n stoelgang wek je toch de illusie van een behoorlijk aandrang. Dan zou je toch verwachten dat er nog wel iets in elkaar geflanst kan worden.

Het begon al meteen met de Wilders die meldde dat hij overal schijt aan had. Met stront gooien is zijn specialiteit immers. Omringd door drekvliegen (Scathophagidae) veegde hij meteen zijn gat af met het hele kabinet. Gek genoeg waren er een aantal partijen die daarin meegingen. Ook zij aan de rol.

Toen dit vuiltje was weggewerkt kon het echte drukken dan toch eindelijk beginnen. Een moeizaam proces van duwen en trekken. Probeer er maar eens iets uit te krijgen als de stop er op zit.

Rutte (pas aan de beurt op de 2e dag) druk roeppoepend dat overal over gepraat kon worden. Da’s mooi natuurlijk. Maar steeds duidelijker werd het dat hij er alles aan deed om dat niet hier, in dit kleinste kamertje van het politieke huis, te doen maar daarbuiten. Een vorm van wildpoepen waar de Kamer zich maar bij moest neerleggen. Een bizar schouwspel.

Twee dagen lang een diarree aan woorden in combinatie met een politieke besluitvorming die grenst aan ernstige obstipatie. Na twee manjaar ‘werk’ (!!) daar werd een verbijsterende resultaat opgetekend:  dat Dijsselbloem mocht gaan bellen om partijen te verzoeken om in een achterafkamertje te gaan praten. Om te kijken of er nog iets in gezamenlijkheid gedraaid kon worden. Hij verwees nog net niet naar “elkaars nieren proeven”, maar veel meer was het niet.

Je moet maar durven dit te beschouwen als “het politieke hoogtepunt van het jaar”. Een trieste stelling van onze Minister President. Maar als een kip zonder kop die van de leg blijkt te zijn verwijst hij alsnog naar zijn “goede hoop”. Niet iets om een puntje aan te zuigen.

Dieptepunt
Als een politiek hoogtepunt alle kenmerken van een dieptepunt heeft dan zijn we wel erg diep gezonken met het schip van Staat. Dat is dan ook zo. Het is crisis. Een politieke crisis.
Veel meer kan ik er niet van maken.

Het PGB en de vraaguitval

Tijdens de APB liet Rutte het hoge woord vallen: “vraaguitval”. Letterlijk: “’We moeten nu eenmaal zorgen voor vraaguitval.” De aap kwam uit de mouw. 90% van de PGB-ers verliezen hun PGB. Ten onder gegaan aan het eigen succes van de regeling. De overheid onderzoekt niet waarom het zo’n succes was. Maar stuurt simpelweg op ontzorging dus. En verbreekt daarmee alle verkiezingsbeloftes.

135.000 mensen maken gebruik van het PGB (Persoonsgebonden Budget). Staatsecretaris Veldhuijzen van Zanten (VWS) kondigde aan dat 90% van de PGB-ers hun PGB zullen gaan verliezen en verwijst ze vervolgens door naar de ZIN (Zorg in Natura). Die dan ook nog (ander plan) deels wordt doorgeschoven naar de gemeenten.

Ze motiveerde dat op de grote protestmanifestatie in Den Haag met de metafoor: “Een luchtballon met drie keer te veel mensen in het mandje die dreigt neer te storten”. Haar ballon blijkt geen luchtballon te zijn. Met drogredeneringen en valse beloften wordt deze ordinaire bezuinigingsmaatregel er door een kamermeerderheid er binnenkort doorheengejast. Haar eigen “luchtballon” is zo lek als haar eigen mandje.

Belangrijkste knelpunten:
ZIN leveranciers kunnen de gevraagde zorg helemaal niet leveren. Respons van VvZ: dan gaan we daar voor zorgen dat ze dat wel kunnen.
ZIN leveranciers kunnen de zorg niet op de gevraagde tijden leveren. Respons van VvZ: dan gaan we daar voor zorgen dat ze dat wel kunnen.
ZIN leveranciers kunnen zorg niet op meerdere locaties leveren: respons van VvZ: dan gaan we er voor zorgen dat ze dat wel kunnen.
ZIN leveranciers heb je meestal niet voor het kiezen. Respons van VvZ: dan gaan we er voor zorgen dat dat wel kan.
ZIN leveranciers kunnen geen maatwerk leveren. Respons van VvZ: dan gaan we er voor zorgen dat ze dat wel kunnen.
Gemeenten zijn nog lang niet klaar voor de ZIN: respons van VvZ: we gaan er voor zorgen dat ze op tijd klaar zijn.

Maar dan: ZIN is veel duurder dan PGB zorg! Waar blijft dan de bezuiniging?
En dan komt het hoge woord er dan eindelijk uit: er wordt uitgegaan van het aansturen op “vraaguitval”.

Kortom, als je er voor zorgt dat de zorg eenvoudigweg niet meer geleverd kan worden, dan kost het ook niets meer is de achterliggende redenering. Hoe simpel kun je redeneren en beleid maken? Zo simpel dus.

Alle beloften ten spijt zal VvZ dus helemaal niet gaan aansturen op haar beloften de ZIN mogelijkheden passend te maken. Dat werkt immers contraproductief als bezuinigingsmaatregel. Loze beloften waarmee het kabinet zorgbehoevend Nederland een rad voor ogen en een loer draait. Ze worden het bos ingejaagd. Onder het motto: zoek het dan zelf maar uit.

Waar het kabinet de mond vol heeft dat burgers meer verantwoording moeten nemen voor de eigen regie, wordt hier (de basis van de PGB regeling) de eigen regie op het gebied van zorg ontnomen. Gelegenheidsargumentatie.

Kan er dan niet bezuinigd worden? Ja, natuurlijk kan dat. Miljarden. Niet door op vraaguitval te sturen maar het hele bouwerk van AWBZ, ZIN, PGB en WMO te optimaliseren en harmoniseren. De mogelijkheden liggen voor het oprapen. Het geld ligt op straat. Ik schreef daar al eerder een serie blogs over (zie overzicht onder deze blog). Maar ja, dat is allemaal te ingewikkeld voor hun blijkbaar.

Waar aan de ene kant miljarden verdwijnen in bodemloze putten, stuurt het kabinet simpelweg aan op ontzorgen. Afbraakpolitiek en volksverlakkerij.

 

Verder lezen:
Volledige rapport recent onderzoek knelpunten opheffen PGB.
http://www.nrc.nl/nieuws/2011/09/26/amsterdam-wil-eigen-pgb-regeling/
http://www.pgb.nl/

Ook geplaatst op nujij.nl: http://www.nujij.nl/politiek/het-pgb-en-de-vraaguitval.13921270.lynkx#axzz1ZXqzLat4
Lees ook daar de vele boeiende reacties.

Noot:
dit blog is onderdeel van de serie: ZIN, PGB, AWBZ en WMO. Zin, onzin, gebruik en misbruik. De serie:
06/04/11: GGZ. Graaiers, Gauwdieven en Zakkenvulllers
20/01/11: Mantelzorgcompliment een veeg uit de pan
04/01/11: Zin en onzin van het PGB
28/11/10: ZIN, PGB, AWBZ, en WMO. Zin, onzin, gebruik en misbruik
14/11/10: Vissen in de vijver van verpleeghuizen
15/03/10: PGB en zorgboerderijen. Misbruik van en in de zorg
12/02/10: Voltooid leven. Mag ik al alsjeblieft dood?
02/12/07: Alzheimer. Misbruik door diefstal onder volmacht

Enkele gebruikte afkortingen (verplichte kost voor de ‘beginner’):
ZIN: Zorg in Natura
PGB: Persoonsgebonden Budget
WMO: Wet Maatschappelijke Ondersteuning
AWBZ: Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten

Plaatje: Eigen foto. Dwingelerveld. Titel: dode bomen groeien niet tot in de hemel.