Aad Verbaast

te gek voor woorden eigenlijk

Katholicisme. De ontworpen religie


Drie mensen zijn bepalend geweest voor wat kon uitgroeien tot een massale religieuze beweging die met gedonder en geweld 2000 jaar wist te overleven. Een Romeins staatsburger, een Romeinse keizer en een Patriarch. Slimme marketing, kordaat crisis management, en beperking van vrije informatie definieerden al voor 400 de dogma’s waar nooit meer aan getornd mocht worden.

Paulus (3-64/67)
Romeins staatsburger, zoon van een Farizeeër. Op weg naar Damascus om fans van Jezus (toen al dood) te vervolgen viel hij van zijn paard. Kreeg daardoor een visioen (andere lezing: een epileptische aanval) en werd ook fan. Hij reisde vervolgens stad en land af om zijn eigen verdraaide leer te verkondigen. Uiterst succesvol. Prima marketeer. Zijn nieuwe concept: Jezus was geen opstandeling, maar een verzoener. Nog slimmer: minder opgelegde benauwende regeltjes (zowel Joods als Romeins). “Feel free”. Daar lustten de nieuwe bekeerden wel pap van in tijden van Romeinse onderdrukking en Joodse keurslijven. Pikant detail: tegenstander van besnijdenis.

Keizer Constantijn de Grote (280-337)
De eerste keizer die het christendom omarmde. Maar ja, toen zoveel ‘Christenen’, zoveel meningen. Riep dus een oecumenisch (!) concilie bij elkaar om knopen door te hakken. Concilie van Nicea (325). Jezus werd goddelijk! Één met God (anders had je er weer twee) de Vader. De toen ook populaire Arius werd verketterd. Verder werden wat details geregeld: de vrije zondag, de datum voor Pasen en Kerstmis. In een later concilie werd de Heilige Geest er nog bijgevoegd (381). De Drie-eenheid. Daarmee was de maat wel vol.

Athanasius van Alexandrië (295-373)
Patriarch. Nam ook deel aan het concilie van Nicea. Hij stelde in een paasbrief (367) de nu nog gangbare geschriften van het Nieuwe Testament vast. Een beperkte selectie uit voorhanden materiaal. Werd ‘wereldwijd’ door de ‘machthebbers’ overgenomen. Één leer, één religie. De rest werd verwezen naar de vergetelheid. Per decreet moest al het andere materiaal overal vernietigd worden! Daar werd massaal gevolg aan gegeven. Wat moet je?

Daarmee lag het feitelijk allemaal vast. De dogma’s, wat wel en niet gelezen mocht worden, en waarin wel en niet te geloven. Niet te geloven! De rest is geschiedenis..

De waarlijke wijzen uit het Oosten
Gelukkig waren er een paar wijze mensen die het vertikten om te luisteren. Hoezo waardevolle geschriften vernietigen die niet pasten in de heersende orde?

De Romeinse razzia’s rond de jaren 70 deden een klein groepje besluiten hun bibliotheek te verbergen. Pas in 1947 ontdekt. Nu bekend als de Dode Zee rollen.

Kloosterlingen van  de Pachomius orde (wrs) vertikten het te luisteren naar het decreet van Athansius (367) en verborgen hun uitgebreide bibliotheek in plaats van die te verbranden/vernietigen.
Die Nag Hamadi geschriften (naar de vindplaats) werden pas in 1945 gevonden.
Fascinerende lectuur! Tot nu toe volstrekt onbekende ‘evangeliën’ kwamen aan het licht. En nog veel meer ‘hot stuff’. Een ware schat aan informatie. Die een heel ander licht werpt op de in elkaar geflanste heersende dogma’s van het christendom.

Kerst
Komende week ‘vieren’ we (oa) het feest van de geboorte van Jezus. Zou hij geweten hebben hoe men een loopje genomen heeft met zijn ideeën had hij zich nog wel eens drie keer hebben omgedraaid in zijn graf. Maar zelfs dat werd hem niet toegestaan. Hij had niets meer te vertellen immers. Dat deden anderen wel voor hem.

Verdere bronnen (o.a.):
http://nl.wikipedia.org/wiki/Katholicisme
http://nl.wikipedia.org/wiki/Vroege_christendom
http://nl.wikipedia.org/wiki/Geschiedenis_van_het_christendom
http://nl.wikipedia.org/wiki/Canonvorming_van_het_Nieuwe_Testament

http://nl.wikipedia.org/wiki/Eerste_Concilie_van_Nicea
http://nl.wikipedia.org/wiki/Kerstmis
http://nl.wikipedia.org/wiki/Concilie_van_Constantinopel_I
http://nl.wikipedia.org/wiki/Drie-eenheid
http://nl.wikipedia.org/wiki/Geloofsbelijdenis_van_Nicea-Constantinopel
http://nl.wikipedia.org/wiki/Athanasius_van_Alexandri%C3%AB

http://nl.wikipedia.org/wiki/Apocrief
http://nl.wikipedia.org/wiki/Nag_Hammadigeschriften
http://en.wikipedia.org/wiki/Nag_Hammadi_library
http://www.bol.com/nl/p/nederlandse-boeken/de-nag-hammadi-geschriften/1001004002122235/index.html (nederlandse vertaling van de Nag Hammadi geschriften)

Plaatje: komt hier vandaan. Kun je daar ook op klikken voor een vergroting.

118 Reacties op “Katholicisme. De ontworpen religie

 1. martin 20 december 2011 om 11:44

  Aad mij ga je wat te snel met je Dode Zee rollen en de geflanste dogma’s van de kerk. Een beetje uitleg kan geen kwaad. Volgens wiki valt het allemaal wel mee:

  “Met de vondst van de Dode Zee-rollen konden wetenschappers een sprong van ruim 1000 jaar terug maken in de geschiedenis. Dit laat enerzijds zien dat de tekstoverlevering van de Masoretische traditie betrouwbaar is gebleken. Verschillen zijn merendeels klein, en niet van theologische of historische betekenis. In enkele gevallen zijn de verschillen wel belangrijk, zoals in het geval van Deuteronomium 32:8-9 en 1 Samuël 10:27-11:1. Anderzijds laten de Dode Zee-rollen zien dat er ook andere teksttradities waren. In het geval van de Septuaginta (de Griekse vertaling) is dit belangrijk omdat vast te stellen is dat sommige verschillen tussen de Masoretische traditie en de Septuaginta niet het gevolg zijn van interpretatieverschillen van de vertalers maar teruggaan op een andere Hebreeuwse teksttraditie.”
  http://nl.wikipedia.org/wiki/Dode_Zee-rollen

 2. Aad Verbaast 20 december 2011 om 11:59

  @Martin: Meteen geaccepteerd dat in een kort a-4-tje ik altijd wat/veel te snel ben. Toch is er heel veel te doen geweest rond deze dode-zee-rollen. Is meteen al duidelijk als je de lange periode ziet tussen de vondst en voordat de inhoud publiek werd gemaakt. Schandalen en controversen.
  Interessant boek daarover: http://www.bol.com/nl/p/nederlandse-boeken/de-dode-zee-rollen/1001004010985904/index.html
  Over het OT is overigens wat minder discussie. Wordt ook wat breder gedragen door diverse religies.
  De Nag Hamadi geschriften zijn wat dat betreft véél interessanter dan de dode zee rollen. Meer betrekking op de inhoud van het NT, of hoe die had kunnen zijn.

 3. jan bouma 20 december 2011 om 12:15

  Men leze (desgewenst) de oorsprong en de redegeving en “legitimatie” van Religies het intro van mijn blog: http://villamithras.wordpress.com/2011/02/03/de-slang-en-de-geboorte-alleen-dankzij-de-criminelen-onder-uw-aandacht-gebracht/

  En als u de quintessens daarvan begrepen hebt… dan spreek ik u graag nader.

 4. zelfstandigjournalistantwerpen 20 december 2011 om 12:32

  Voor diehard atheïsten nochtans een handige samenvatting :-).

 5. reinjohn 20 december 2011 om 12:40

  Het lijkt toch zo eenvoudig. Als je heilig gelooft in de historische Jezus als metafysisch angehaucht matrieel verlengstuk van zijn vader de grote God der Goden, dan zou je verwachten dat zijn volgelingen met vreugde de aanwijzingen van de Verlosser zouden willen naleven. Echter, met de mond wordt de liefde tot de Verlosser wel beleden, maar metterdaad wordt de Verlosser tot schande gemaakt. Ook de vrome gelovigen in Jezus, Allah, Mohammed en de hele santenkraam zijn niet in staat de zondige dwang van de reflexen van het reptielenbrein te weerstaan. Zij hoereren, stelen, bedriegen, moorden en plunderen er vrolijk op los. Je zou denken dat de neocortex toch voldoende rationele mogelijkheden biedt om alle influisteringen van de instincten te kanaliseren. Maar niets is minder waar. Men probeert en faalt jammerlijk.
  Nee, geef mij Feuerbach maar! Niet God schiep de mens maar de mens schiep God. Het geloof in God: een makkelijke kapstok om alles aan op te hangen. Daarom: geen laatste vragen meer. Geen moeizaam zoeken meer, maar een ijzersterk zeker weten. Een diep geworteld geloof in zelf gefabriceerde sprookjes. Een volstrekte ontkenning van de theoretische fysica en een fanatieke bestrijding van evolutieleer als wetenschappelijke en dus falsifieerbare en verifieerbare theorie.
  Maar wie hoog van de heilige toren blaast kan diep vallen. Dat valt te constateren als je al die hoererende priesters, pedofiele pastoors, moordzuchtige, agressieve en fundamentalistische moslims, verwarde Hindoes en onaanraakbare boeddhisten beziet. Het hele bizarre religieuze gedondersteen stort menig mens steeds weer in het ongeluk.
  Er moet nog heel wat water naar de zee stromen voordat al die onsympathieke obstakels die de weg naar de werkelijke vrijheid belemmeren, zijn opgeruimd.
  Groet.

 6. Aad Verbaast 20 december 2011 om 13:02

  @Jan: toepasselijk blog in relatie met deze. Geeft duidelijk waar het gedonder natuurlijk allemaal mee begonnen is. Een almachtige marketing truc natuurlijk die erfzonde. Je moet er maar opkomen!
  Eerst de mensen een probleem aanpraten, en vervolgens het exclusieve recht opeisen dat je de enige bent die het kan oplossen! Briljant!

 7. Aad Verbaast 20 december 2011 om 13:10

  @Zelfstandig journalist: en voor de niet-atheïsten misschien iets om over na te denken.

  @ReinJohn: een fraai en vlammend betoog van je. Je neemt meteen maar even alle religies etc in de wereld op de korrel. En terecht.
  De mens heeft God bedacht: eens. Maar gezien zijn “reptielenbrein”, zoals je dat duidt, is er duidelijk geen sprake geweest van “intelligent design”!

 8. Glaswerk 20 december 2011 om 13:12

  @Aad: Je hebt als titel “Katholicisme. De ontworpen religie”.

  Alle religies zijn ontworpen door de mens, alleen willen de beoogde doelen daarvan per religie lichtelijk verschillen met elkaar. Algemene overeenkomsten: slaven moraal (“iedereen behoort nederig te zijn maar sommigen mogen minder nederig zijn”, kerstening (“Mijn God is de beste: knielen of de kop eraf”), en het gebruik als instrument om de heersende elite in het zadel te houden.

 9. rikus 20 december 2011 om 13:22

  goed verhaal en leerzaam

 10. King Billy 20 december 2011 om 13:42

  Wie denkt dat het lezen en interpreteren van de Bijbel, met name het Nieuwe Testament, heilzaam werkt, heeft de Bijbel vanuit de historische context nooit echt goed gelezen.
  Wat lezen we echt in het Nieuwe Testament? Ten eerste, dat Jezus een dagtaak had aan het bestrijden van ziekten, die allemaal veroorzaakt werden door boze geesten. Die geesten schreeuwden en vloekten, maar moesten op Jezus bevel hun slachtoffer verlaten. Een redelijk verouderde kijk op menselijk leed, zo lijkt het. En verder? Ten tweede, had Jezus geen verstand van menselijke relaties. Het evangelie volgens Lucas waarschuwt dat op echtscheiding de doodstraf staat: ‘Wie zijn vrouw verstoot en met een ander trouwt, pleegt overspel’.
  Ten derde, het evangelie van Johannes. De kern:
  Men leest daarin dat Jezus de joden aanduidt als kinderen van de duivel, en Johannes verhaalt dat de joden Pilatus dwongen om Jezus ter dood te veroordelen. Dit evangelie is überhaupt behoorlijk anti-joods. Jezus wordt er in afgeschilderd als een ongelofelijke zeur die voortdurend zichzelf ophemelt en voortdurend opschept over zijn fijne relatie met zijn goddelijke Vader.
  En zo kunnen we nog even doorgaan. Het Nieuwe Testament is, kortom, absoluut geen verheffende literatuur.
  Christenen die roepen dat God liefde is, komen vaak met de Bergrede aan, maar zoals deskundigen allang weten zijn de daarin opgesomde (veel te hoog gegrepen) leefregels geplagieerd uit de rabbijnse literatuur. Trouwens, op christenen hebben ideeën als ‘keert uw vijand de andere wang toe’ nooit indruk gemaakt, zoals de geschiedenis heeft aangetoond.
  Nog méér invloed had dat ene vers in het evangelie van Mattheus, waarin de joden riepen dat Jezus aan het kruis moest, en Jezus vervolgens zichzelf, een Zoon van God, en Zijn vader een tip gaf: ‘zijn bloed kome over ons en onze kinderen.’ Dát hebben de Christenen goed in hun oren geknoopt en de joden geweten in de loop der eeuwen.
  De historische context:
  Het Nieuwe Testament, de basis voor het Christendom, maakt geen beter mens van je. Daar is het oorspronkelijk ook nooit voor bedoeld. Het zijn geschriften van een kleine, bange, fanatieke sekte. Bang voor de wantrouwige Romeinse autoriteiten, en ondertussen verwikkeld in een bittere strijd tegen het geloof waar ze uit was voortgekomen: het jodendom. De joden waren in 69/70 in opstand gekomen tegen het Romeinse gezag; een opstand die bloedig was neergeslagen en waarbij de tempel was verwoest. Daarna wantrouwden de Romeinen de joden tot op het bot – en de christenen deden daarna hun uiterste best om duidelijk te maken dat ze géén joden waren (de Romeinen zagen het verschil niet echt); dat ze de joden haatten en het Romeinse gezag accepteerden (zie het verhaal van Jezus’ veroordeling in de Evangelie van Mattheus en Johannes – de schuld wordt bij de joden gelegd). En verder was hun God allesbehalve een God van liefde. De uitverkoren Christenen gingen naar de hemel en ongelovigen (waaronder dat joodse duivelsgebroed) zou eeuwig branden in de hel. Liefde? Manipulatieve verdraaiing van de feiten, uitmondend in genadeloze onbarmhartigheid, werd tot een dogmatische leer verheven.
  Dát was de zelfingenomen ‘waarheid’ waarmee die kleine sekte zichzelf overeind hield. Dát is de keiharde, glasheldere boodschap van het Nieuwe Testament. Brave burgerdeugden als verdraagzaamheid, gelijkheid voor de wet en tolerantie zul je er niet in aantreffen. Ook niet bij hedendaagse Christenen.
  Het Nieuwe Testament op deze manier gaan lezen, is minder gevaarlijk en minder destructief dan braaf in de voetsporen van Maria en Jezus treden.
  Hetzelfde is trouwens ook van toepassing op de Islam en de Islamitische gelovigen.
  Religie als rechtvaardiging voor het exclusieve recht op leven in een samenleving gebaseerd op leugens.
  Amen

 11. Aad Verbaast 20 december 2011 om 13:48

  @Glaswerk: == Alle religies zijn ontworpen door de mens == Ongetwijfeld.
  Rond deze dagen gezien de ‘feestdagen’ inspireerde het me toch weer om specifiek deze boel weer eens bij elkaar te graaien specifiek rond het Katholicisme/Christendom.
  Wat me weer (deed het al veel eerder) trof (“Verbaast”) was dat wat oorspronkelijk begonnen was als een vrijheidsstrijd pas echt vaste voet onder de grond kreeg door bepérking van vrijheden, censuur, en verketterij van iedereen die anders dacht ten opzichte van wat ook maar door een handjevol machtige mensen werd bedacht. Processen die nog dagelijks voorkomen natuurlijk. Macro en micro.
  Ingewikkeld vraagstuk natuurlijk. Ga je voor de bewezen ‘succesvolle’ strategie van list een bedrog (verleidelijk) of voor de veel minder ‘succesvolle’ natuurlijk evolutie van gedachtengoed met een onzekere uitkomst?
  6 miljard mensen (van de 7) kiezen toch voor de een of andere religie/stroming. Opvallend cijfer.

  @Rikus: ik heb er ook weer wat van geleerd 😉

 12. joost tibosch sr 20 december 2011 om 14:08

  Je vergeet de meest belangrijke: ene Jezus, niet de Kerstjezus, maar de echte!. Niemand die een beetje op de hoogte is, twijfelt nog aan zijn geweldige bestaan…Zelfs niet nu een christendom niet alleen ontworpen is, maar ook onderworpen aan terechte smaad. Dat krijg je ervan als je geweldige ontwikkelingen als seksuele revolutie en gezagskisis aan je voorbij laat gaan. De geschiedenis geeft je, als je zo’n ontwikkelingen naast je neerlegt, keihard de rekening!

 13. Aad Verbaast 20 december 2011 om 14:28

  @King Billy: geheel in lijn met de boodschap die ik hier probeer over te brengen. Je refereert naar het NT in de huidige vorm. Het NT is een uiterst nauwkeurige selectie van overgeleverde fragmenten tekst. Niet zonder bijbedoelingen uiteraard (zoals je duidelijk maakt) , en geeft dus per definitie een gemanipuleerde ‘waarheid neer’. Waar (als voorbeeld) de datum van Kerstmis nog werd geprikt om de heidense feesten samen te voegen met de een Christelijk gebeurtenis (kapen), werd Pasen (concilie van Nicea) bewust op een ander dag vastgesteld om maar vooral niet samen te vallen met het Joodse Pesach.
  In de gegeven link over Nicea: == Tijdens dit concilie werd ook de datum van Pasen vastgelegd, om de reden dat men vooral die “afschuwelijke Joden” niet wilde volgen. ==
  Het antisemitisme was er al diep ingeweven/ingewreven.

  Vandaar mijn referentie naar de Nag Hamidi geschriften. Misschien ook niet een compleet beeld van alles wat was opgeschreven, maar geeft wel een heel ander beeld. Waardoor een geheel ander NT had kunnen (respectievelijk moeten) ontstaan. Dan had de wereld er ook anders uitgezien.

  Beetje een zijlijn, maar dan toch maar even als aanvulling. Jacobus (de vermeende broer van Jezus) zou leider geweest zijn van een fanatieke verzetsgroep tegen de Romeinen. Orthodox joods. Jezus had goed banden met hem. Paulus pogingen zich ‘in te vechten’ in die groep werden door Jacobus nooit vertrouwd. Hij kwam immers uit zeer verdachte hoek. Maar Paulus (zijn heil dus ergens anders zoekend) liep vervolgens wel weg met zijn verdraaide waarheid.
  Uiteraard kan ik ook niet bepalen hoe hoog het waarheidsgehalte is van dit verhaal. Maar met Ockams razor in gedachten schat ik die toch hoger in.

 14. Aad Verbaast 20 december 2011 om 14:38

  @Joost tibosch sr: Ik had niet de indruk dat ik de echte vergeten was in dit stuk. Juist niet dacht ik. Er liepen in die tijd heel wat ‘sprekers’, ‘profeten’ en wat al niet meer rond.
  Ik wil onmiddellijk geloven dat Jezus daar ook een bijzonder voorbeeld van was.
  Maar niet op de manier hoe hij verworden en misbruikt is door een stelletje megalomanen.

 15. King Billy 20 december 2011 om 15:18

  ‘Nag Hamidi’ was totaal nieuw voor me. Smullen! Wordt een geslaagde kerst. Een paar boeken zijn besteld. Amazon op Internet verricht waarlijk wonderen. Gewoon thuis voor de deur. Nix geen levertijd. Kom daar nog eens om in deze ongelooflijk barre tijden.
  Over buitensluiten. Excommunicatie in gelovige familie. Later heel trots op hun vergevingsgezindheid. Op m’n reactie dat ze joden nog steeds excommuniceerden en bekeerd moesten worden, lag ik er weer uit. De echte gotspe: m’n familie is half joods. Bekeerd uiteraard.
  3* met tranen van de LOL!
  http://nl.wikipedia.org/wiki/Gotspe

 16. Glaswerk 20 december 2011 om 15:25

  @Aad:
  6 miljard mensen (van de 7) kiezen toch voor de een of andere religie/stroming.

  Hetgeen illustreert dat het evolutionaire proces met de mens als “kroon op de schepping” heel wat minder succesvol is geweest dan men tot nu toe heeft gedacht.

 17. zelfstandigjournalistantwerpen 20 december 2011 om 15:46

  Die imam op mijn blog van gisteren weet ook perfect te vertellen wat er mis is met de bijbel.

 18. jan bouma 20 december 2011 om 15:56

  @Aad… 13:02….Inderdaad! Een briljante marketingstrategie.

  Nog ’n enkele opmerking. Ook t.a.v. Tibosch Sr.

  1) Religieuze dominantie van welk “Geloof” dan ook betekent economische macht.
  2) Indien er werkelijk Goden zouden bestaan zouden zij onmiddellijk pleiten voor hun opheffing.
  3) In heel Noord-Afrika van Tunesië tot aan Egypte is de “Lente” aan het verzanden tengevolge van Salafisten, Moslim-broederschappen die… niet het geloof prediken maar de economische macht willen gelijk elke reli-stroming zoals bijv. de newborn Christians in de VS, etc. dat ook wil.
  4) Zuerst kommt das Fressen und dann die Moral (Brecht) is ook van toepassing op de reli-stromingen.
  5) Er is niets op tegen om de Natuur en de ideeën van Spinoza te aanvaarden als verworven humanitaire beginselen.

  Tot morgen!

 19. Aad Verbaast 20 december 2011 om 16:09

  @King Billy: == ‘Nag Hamidi’ was totaal nieuw voor me. Smullen! Wordt een geslaagde kerst. Een paar boeken zijn besteld. ==
  Het boek wat aangegeven is in de onderste link in dit blog ook besteld? Ligt hier in de kast. Alle teksten bij elkaar, vertaald in het Nederlands. Niet eenvoudig natuurlijk om die oude teksten te duiden, een hele kluif dus om doorheen te worstelen. Maar de deskundige samenstellers hebben per fragment een toelichting en duiding er bij gegeven waardoor een en ander wat toegankelijker wordt. Boeiend!

  Wat veelal als een pareltje gezien wordt is het evangelie van Thomas.
  http://nl.wikipedia.org/wiki/Evangelie_van_Thomas_%28Nag_Hammadi%29
  Door de kerk weggezet als “de ongelovige”..

  == vergevingsgezindheid == nog zo’n onderwerp. God wordt neergezet als de grote vergevingsgezinde. Nou als je het OT (met name) leest dan sloeg die er op los, dat wil je niet weten. Hele volkeren werden uitgemoord!
  Mozes (na 40 jaar woestijntrappen) mocht het beloofde land niet in. Slechts even toekijken vanaf de rand. Omdat die toch in al die jaren wat steekjes had laten vallen volgens God.. Hoe wreed en vergevingsgezind kan je zijn! Een gotspe!

 20. Aad Verbaast 20 december 2011 om 16:18

  @Zelfstandig journalist. Het oude testament is een van de weinige dingen die de Moslims, Christenen en Joden verbindt. Niet een boek om vrolijk van te worden trouwens.

 21. Aad Verbaast 20 december 2011 om 16:27

  @Jan: Gods eerste experiment (het paradijs) werd al een faliekante mislukking toen hij zich ermee ging bemoeien. Toen hij zag dat de aardse voortzetting er van ook een volstrekt puinhoop werd, verzoop hij de hele wereld om opnieuw te beginnen. Na selectief beleid (het ene volk na het andere werd uitgemoord) bleek dat ook al niet het juiste antwoord. De bouw van die megalomane tempel (naar eigen gedetailleerd ontwerp) was het ook al niet. Om je kapot te schamen natuurlijk. Doe hij waarschijnlijk ook elders inmiddels. Nooit meer wat van hem gehoord 😎

 22. peterus 20 december 2011 om 16:45

  Ik zal het maar kort houden bij je snelle overzicht. Het blijft mensenwerk en zoals we weten maken komt daar hommeles van. Altijd weer, zo leerde ik al vroeg van mijn moeder.

 23. Aad Verbaast 20 december 2011 om 16:48

  @Peterus: wijze moeder had je.

 24. bert deben 20 december 2011 om 17:09

  Knap overzicht – wat vele mensen vergeten is dat de Roomse kerk eigenlijk een secte is van het Christendom, met inderdaad vooral hun eigen waarheden … Kerstmis is trouwens de geboortedag van een Romeinse keizer (om het Roomse volk te sussen, want dat was een populaire feestdag voor hen), de echte geboortedag is onbekend.

 25. Aad Verbaast 20 december 2011 om 17:20

  @Bert Deben: klopt. Maar dan wel een succesvolle sekte.
  Om de boel nog verwarrender te maken lees ik in de eerste link:
  == Protestantse Kerken maken volgens hen ook deel uit van het katholicisme omdat ze de Apostolische Geloofsbelijdenis en de Geloofsbelijdenis van Nicea belijden. ==
  Ingewikkeld die verzamelingenleer 😉

  Net als dat de datum een kwestie is van een knap staaltje verzamelingenleer. Nu nog overal te zien aan de ‘versierselen’ en gebruiken.

 26. Marja 20 december 2011 om 17:27

  OT: heb je toevallig een anonieme reactie op mijn blog geplaatst om iets voor 1 uur vannacht? Ik ben benieuwd naar de betekenis daarvan. Zo niet, wis deze reactie dan gerust.

 27. Reine jRagolo 20 december 2011 om 17:30

  Alles met veel plezier gelezen.

  Ik wil nog even benadrukken dat de boodschap van naastenliefde
  in het NT voor mij de hoogste waarde vertegenwoordigd.
  Kwaad, zoals pedofilie, dient te worden bestraft alhoewel ik vergeving toch ook wel weer heel erg mooi vind.

 28. Aad Verbaast 20 december 2011 om 17:48

  @Marja: ik plaats nooit anonieme reacties. Dus ook deze niet.

  @Reine jRagolo: == Alles met veel plezier gelezen. == da’s mooi.
  Als je het OT en het NT (met al zijn beperktheid) naast elkaar legt dan moet je toch concluderen dat er een ongelooflijk generatieconflict is tussen vader en zoon. Hoe hard er ook beweerd wordt dat ze één zijn.
  Het concept van vergeving en naastenliefde is fraai.
  Moet je in de officiële stukken wel zoeken als een naald in de hooiberg. De praktijk van “de kerk” laat historisch zien dat er weinig ruimte was voor vergeving en naastenliefde als men de leer niet onvoorwaardelijk volgde.

 29. joost tibosch sr 20 december 2011 om 17:49

  @Jan Bouma. Is me dat ff schrikken! Gelukkig maar dat er mensenrechten en vrijheid van godsdienst is! Heb juist als gelovige niet-blogger ook ergens mijn vijf woorden als kerstverhaal gegeven: Jezus, mens als geen ander! En met name als exegeet meen ik dat nog ook! En als kerstwens hoop ik dat wij, als mensen, er ook het beste van maken!

 30. King Billy 20 december 2011 om 19:33

  @Aad Verbaast re boeken, Bol.com veel te duur.
  http://www.amazon.de/Apokryphe-Evangelien-aus-Nag-Hammadi/dp/3937872817
  En nog veel meer, te kust en te keur, vanaf € 0,89. Ook Engelse boeken. Alles met ‘vijf sterren’ waarderingssysteeem. Moet wel leuk blijven. Zoveel is het me niet waard om een beetje feitelijke bevestiging te zoeken dat religion bashing juist is. Het moet wel leuk blijven.
  En @bouma, toen Luther Europa op z’n kop zette, kwamen de katholieke Spanjaarden met de aardappel. Zou dat het geheime recept geweest zijn om wat Brecht signaleerde…? Nou ja, laat maar.
  .

 31. Aad Verbaast 20 december 2011 om 19:55

  @King Billy: ik geef me gewonnen. Geeft maar weer eens aan hoeveel waarde er gehecht wordt aan “de waarheid”. Mooie selectie trouwens.
  Je gaat een fascinerende kerst tegemoet.
  Wat staat er verder op het menu?

 32. zelfstandigjournalistantwerpen 20 december 2011 om 20:47

  Nee, heb het ook eens gelezen. Als dat het goede voorbeeld moet geven …

 33. Pierre Van de Kletersteeg 20 december 2011 om 21:10

  Alle religies zijn ontworpen en gemarket.
  Islam; samenraapsel van bestaande stamdoctrines, iets van jodendom, iets van christendom, als het maar verkoopt.Protestantisme: een reactie op de corruptie van de RK kerk
  het verkoopt.

 34. Appelvrouw 20 december 2011 om 22:08

  Zelfs Jezus hoeft niet alles te weten.

 35. Aad Verbaast 20 december 2011 om 23:02

  @Zelfstandig journalist: Dan zijn we het daar ook weer over eens.

  @Appelvrouw: had hij het maar geweten. Dan had hij vast een ander beroep gekozen.

  @Pierre: goede marketeers die ons een hoop ellende verkocht hebben tegen een veel te hoge prijs.

 36. jan bouma 21 december 2011 om 05:45

  @Joost Tibosch Sr
  @Billy King
  Ter overweging. We kennen met z’n allen uit de geschiedschrijving het fenomeen ‘GODSDIENSTOORLOGEN’ maar ik heb nog nooit gehoord van HUMANITAIRE OORLOGEN… Hoe zou dat nou toch komen?

  Ik blijf bij m’n comment van 15:56 uur.

  @Billy King inzake die boekenprijzen… Tsja… Je zal moeten toegeven dat je ook niet veel meer dan 89 eurocent mag betalen voor die rotzooi. Mijn boek daarentegen, het werkelijke Boek der Boeken ofwel de Hoofdbel (i.p.v. de bijbel) kost daarom ook onnoemelijk veel meer! Als ik me goed herinner betaalde jij zelfs 50 euro!!! :))
  Dat zouden meer mensen moeten doen. Dat kan: http://www.villamithras.com/main.html
  Allen een goeie dag.

 37. Catharina Anna Maria van Vliet 21 december 2011 om 07:20

  Ik ben geboren binnen die RK Kerk, vandaar mijn namen….. en geloofde er als kind al geen reet van. Niet dat dat er toe deed in de hele poppenkast van 1e communie en de rest. Naar de kerk gaan was gewoon verplicht. “Omdat ik het zeg!” aldus mijn vader. Ik moest eerst 21 worden voor ik alles aan mijn laars kon lappen.

  Hele volksstammen, ook mijn familie, blijven er aan mee doen. Of stappen over op een andere sekte. Marx zei het al, religie is de opium van het volk.

 38. Aad Verbaast 21 december 2011 om 09:43

  @Jan: == Hoe zou dat nou toch komen? == Met het stellen van de vraag is deze reeds beantwoord natuurlijk.

  @King Billy: als je nou toch boeken aan het kopen bent voor onder de kerstboom dan is het ook smullen er een boek bij te kopen die beschrijven wat er allemaal gebeurde nadat de dode zee rollen werden gevonden. Wat er allemaal werd uitgehaald om deze teksten maar vooral niet in de openbaarheid te brengen! Uit angst dat de kerk in verlegenheid zou kunnen worden gebracht. Doofpotten werden aangerukt. Deels succesvol: het heeft lang geduurd voordat deze strijd uiteindelijk werd verloren.
  Pikant detail: Ratzinger speelde daar als prefect van de Congregatie van de Geloofsleer (de “inquisitie”) een belangrijke rol in zelfs.Met naam en toenaam genoemd in bijvoorbeeld het boek van Michael Baigent “De Dode Zeerollen, en de verzwegen waarheid”
  http://www.bol.com/nl/p/nederlandse-boeken/de-dode-zeerollen-en-de-verzwegen-waarheid/1001004006513926/index.html (misschien ook elders wel voor een grijpstuiver te vinden)
  http://nl.wikipedia.org/wiki/Congregatie_voor_de_Geloofsleer

 39. Aad Verbaast 21 december 2011 om 09:52

  @CAMvV: “omdat ik het zeg”. Tja, zo ging dat maar al te vaak helaas.
  Hoezo godsdienstvrijheid? Nota bene door Constantijn de Grote ingevoerd.. Om daarna snel te misbruiken.
  Ik vind het allemaal prima dat mensen willen geloven in Sinterklaas, Mickey Mouse, God etc. Zolang ze het me maar niet verplichten, respectievelijk er mee lastig vallen.
  Fijne kerstdagen!

 40. Johan HvD 21 december 2011 om 10:30

  Ach ja, alle geloven zijn een ontwerp van den Mensch, mijnheer Aad. En al die geloven werken door in den Mensch, althans voor hen die er in geloven en dat zijn er heul wat.

  Door de tijd heen heb ik eens diverse geloven bestudeerd en ben tot de conclusie gekomen dat het feitelijk niets voorstelt. In vroeger tijd, en nu nog in mindere mate, was de rk kerk oppermachtig. Mijnheer de paus regelde alles en de volgelingen namens meestens alles klakkeloos over.
  Mijn inzicht over dat alles is dat deelname aan dergelijke geloven niet nodig is, maar ja, den Mensch wikt ende den Hoge Heer beschikt, zoals men gelovig laat weten…

  Het enige religieuze stelsel dat iets voorstelt is, mijns inziens, het Buddhisme, al dien ik er bij te zeggen dat ik wel sympathie heb voor den Luyden maar er verder niet veel mee op heb, neer ook niet… 🙂

 41. King Billy 21 december 2011 om 10:31

  ‘Kerkstraffen’, een fundamentele pijler onder religie, woekert door tot op de dag van heden. Evenals het celibaat. Verankerd in grondwetten onder het mom van recht op godsdienstvrijheid.
  http://de.wikipedia.org/wiki/Kirchenstrafe
  Beetje doorgraven, en wéér een illusie bevestigd dat seculariteit een chuzpah is.

 42. Pierre Van de Kletersteeg 21 december 2011 om 10:57

  In oostenrijk woont een jongen, die ik wel mag.
  Hij had de pest aan die religieuze hoofddeksels.
  Wat deed hij?
  Hij stichtte een nieuwe kerk.
  Dan heb je een god nodig of zoiets.
  Dat werd het heilige Koekjesmonster.
  verplichte kleding: omgekeerde vergiet op je kop.
  Hij maakte het verhaal compleet, en diende ook een aanvraag voor subsidie in.
  En die MOET toegekend worden; hij voldeed aan alle eisen
  Dat was een jaar terug.
  Hij staat ook in zijn paspoort met een omgekeerde vergiet op zijn kop.
  Vind het prachtig!!

 43. Aad Verbaast 21 december 2011 om 10:57

  @JohanHvD: Een Chinees legde mij eens uit waarom hij ook (!) in God geloofde. Een simpele afweging, van 4 mogelijkheden:
  1. Ik geloof, en God bestaat: zit je gebakken.
  2. Ik geloof, en God bestaat niet: niets gewonnen, niets geronnen.
  3. Ik geloof niet, en God bestaat: deep trouble!!
  4. Ik geloof niet, en God bestaat niet: niets gewonnen, niets geronnen.
  In God geloven brengt altijd meer op dan niet in God geloven. Geen speld tussen te krijgen natuurlijk.
  Gaan het nog ver schoppen die Chinezen 😎

  Tao en het Boeddhisme zaten ook in zijn arsenaal trouwens. Moet kunnen allemaal.

 44. Aad Verbaast 21 december 2011 om 11:05

  @King Billy: ik zie toch wel een belangrijk verschil. De Bijbel verjaart al 2000 jaar niet volgens de aanhangers. Sinds de invoering van de seculiere staat is verjaring wel een vast gegeven. Ook van dat verschil wordt misbruik gemaakt zoals recente ‘openbaringen’ laten zien.
  Of het een, of het ander zou ik willen suggereren. Ratzinger eens een mailtje sturen?

 45. Aad Verbaast 21 december 2011 om 11:07

  @Pierre: goede actie van die Oostenrijker.
  Hij doet het nog goed. Een vergiet op zijn kop.
  De kerkelijke ‘vaders’ hebben een vergiet in hun hoofd!

 46. jan bouma 21 december 2011 om 11:18

  @Aad…9:43
  De tragiek is evenwel dat wij, humanisten, nooit de oorlog beginnen om te bewijzen ons gelijk. Dat doen en deden de reli-aanhangers (en godsdienstfanaten) wel anders! Je krijgt ook nooit een inhoudelijk antwoord van de reli-aanhangers op mijn stellingen.

 47. Johan HvD 21 december 2011 om 12:10

  Tja, mijnheer Aad, de Chinezen hebben een groot arsenaal.
  Wat te doen? Om nu gebakken te zitten, neen, niet graag, dat geeft alleen maar aangebrande achterwerken en daarbij is een aangebrand achterwerk niets om gewonnen dan geronnen te zijn.
  😎

  Een kapelaan zei eens tegen mij: Je moet het niet allemaal zo nauw nemen. Den Heere zit in jezelf. Verder kun je er niet veel aan en mee doen..
  Die kapelaan kende ik overigens van de kerk alwaar ik vaker heen ging omdat de man tijdens de mis mooie muziek liet horen. Geen geijkte mismuziek, zogezegd, maar klassiek. Beethoven en dergelijke. Al het andere dat er gebeurde, nam ik met een korrel zout.
  De kapelaan en ik stonden gewoon op vriendschappelijke voet, verder niets. Dat heb ik hem ook verteld en hij was het er mee eens.

  Daarbij, wanneer ik in een kerk kom is het alleen om aanwezig te zijn bij een begrafenis-ritueel van een bekende of iets dergelijks en alleen wanneer het echt nodig is. Verder kom ik er nooit.
  En steeds opnieuw verwonder ik mij hoe het er toe gaat in een kerk.
  Zo af en toe vroeg men mij vanuit de kerk weleens aan iets mee te doen. Ik heb dat altijd geweigerd en dat werd mij niet in dank afgenomen, doch ik zit daar verder niet mee…

 48. dickblogt 21 december 2011 om 12:12

  …’drie keer hebben omgedraaid in zijn graf ‘….
  …en dat graf is er dan niet, als ik het goed begrepen heb.

 49. King Billy 21 december 2011 om 15:06

  @JHvD (e.a.) re 12.10 ‘Kapelaan en kerkbezoek’. Da’s relatief onschuldig.
  Opus Dei.
  ‘The Congress also reflected especially on the importance of giving new Christian life to various aspects of society in order to foster the development of “a new culture, new legislation, and new fashions, in keeping with the dignity of the human person and with its destiny to the glory of the children of God in Jesus Christ.” The personal action of the Prelature’s faithful, ordinary citizens who live and work in civil society, has to lead them to infuse the charity of Christ into families and customs, into education and culture, into communications and politics, into their own professional environment, always with full freedom and personal responsibility.’
  http://en.romana.org/art/50_22.0_1
  De huisvriend van de Zorrequieta’s heeft banden met met Opus Dei. En Bär, openlijk Opus Dei lid, bemiddelde tussen de protestanse Oranje’s en de katholieke Zorrequieta’s in de aanloop naar het huwelijk tussen WA en Máxima.

 50. Aad Verbaast 21 december 2011 om 15:54

  @Jan: == De tragiek is evenwel dat wij, humanisten, nooit de oorlog beginnen om te bewijzen ons gelijk. == Troost je te midden van die tragiek: De pen is machtiger dan het zwaard.
  Of zoals Huygens het stelde: Het puntje van een scherpe pen is ’t felste wapen dat ik ken.

  Kuipers is vandaag met een raket de ruimte in geschoten. Ik weet nog wel wat meer kandidaten die daar voor in aanmerking zouden moeten komen. Kunnen we vast en zeker betalen uit dat noodfonds.

 51. Aad Verbaast 21 december 2011 om 16:05

  @JohanHvD: Die kapelaan was dus een halve gnost als ik het goed begrijp. Niet verkeerd. Maar dan misschien wel op de verkeerde plek.
  De kerk kan zich ook niet meer verheugen op mijn bezoekjes. Enkel om nog even binnen te kijken als ik rondreis ergens om de kunstschatten te bekijken die zijn verzameld. Altijd met een dubbel gevoel. Kan een zekere schoonheid hebben, maar ook gestolen van deze en gene.
  Heling krijgt dan een heel andere dimensie.

 52. Aad Verbaast 21 december 2011 om 16:14

  @Dickblogt: geen idee eigenlijk of dat graf (volgens overlevering) nog ergens te bekijken is.

  @King Billy: Ik krijg al kramp in de bilen als het zie.
  Die ongelikte Bär is inmiddels met pensioen en zit zijn dagen te slijten in het Klooster van Chevetogne
  http://nl.wikipedia.org/wiki/Klooster_van_Chevetogne
  Wel een beroemd klooster trouwens. Kunnen geweldig mooi zingen daar.
  Probeert zo de dans te ontspringen. Uit onderzoek van Deetman mag blijken dat beter naar hem verwezen zou kunnen worden als de gelikte Bär. Opsluiten die man.

 53. jan bouma 21 december 2011 om 16:25

  @Aad… 15:54
  1) De verdiensten van de scherpe pen zal ik nog moeten afwachten.
  Inzake Kuipers.
  2) Het lijkt me sterk dat de Russen in staat zullen zijn om het hele Binnenhof plus alle politici die niet deugen “naar de maan te schieten”. Dat lost ook niets op want wat er achter blijft is ook niks waard.

  ps
  Ik kreeg zowaar een retourantwoord van de redactie van P&W (zojuist) en die vond het maar niks dat ik de uitzending van Dolf Jansen had beoordeeld als : “één lang zap-moment..!”
  Dus schreef ik aan ze:
  LS
  Hoe waardeerde u de uitzending?
  “..Eén lang zap-moment..!”
  Groet maar weer; misschien tot volgend jaar; stelletje losers..
  JB
  ==
  ze vonden mijn toevoeging “losers” = onaardig= .

  Kijk! het domme TV-volk, en hun producenten, zijn afhankelijk van kijkcijfers. De inhoud en/of de kwaliteit doen er niet toe. En als je dan stelt dat ze “losers” zijn in die presentatie dan snijdt zo’n commentaar natuurlijk diep in. Voor je het weet is er immers dan sprake van “de olievlekwerking” en wordt zo’n programma als P&W (en talloze andere) nog slechts met grote meewarigheid bekeken door het domme volk en dalen de kijkcijfers en dus hun inkomen. D.w.z. a l s de domheid wordt opgeheven. Dat is meestal ‘a bridge too far’. Een dom volk blijft meestal een dom volk en dus hoeven ze zich bij P&W geen zorgen te maken voor het jaar 2012…

  Wat een zooitje.

 54. Pierre Van de Kletersteeg 21 december 2011 om 17:04

  “fighting for piece (wat we vaak gedaan hebben) 9s like fucking for viginity (wat ik vaak gedaan heb en sinds de maagdenvlies-herstel-operaties toch weer wat heeft bijgedragen tot de wergelegenheid en zo…
  Met mijn sex leven voel ik mij een patriot!

 55. dickblogt 21 december 2011 om 17:10

  “wederopstanding en opgevaren ten hemel”: Geen graf om zich in om te draaien dus, tenzij het ooit wordt gevonden…

 56. Aad Verbaast 21 december 2011 om 17:21

  @Jan: ik had gisteren ook even gekeken. Dolf Jansen vond vooral zichzelf erg leuk. Hebben cabaretiers wel vaker last van. Ik moet toegeven dat ik bij sommige ingezonden stukken wel even moest grinniken. Pauw en Witteman hadden een makkelijke avond voor x maal modaal inkomen.
  Ik kijk alleen nog maar omdat ik weiger naar naar de commerciële bagger te kijken. En al helemaal omdat ik doodgegooid wordt daar met reclame. Kunnen ook allemaal naar de maan :mrgreen:

 57. King Billy 21 december 2011 om 17:24

  Leuk die Garden Tomb in Jeruzalem, destijds in beheer van de levensgevaarlijke psychopatische reli-relschopper Jan Willem van der Hoeven die ’t prachtig vond als ik met een geleende legerjeep + Uzi voorbij kwam om m’n zusje op te zoeken. Christelijke neo-kruisvaarderpelgrims kwamen als vliegen op een hoop stront op die plek af, waarvan niet eens zeker ’t Jezus’ graf was.
  En op ’t souvenirswinkeltje, big business. Voor m’n zusje. Ze beheerde het winkeltje. En betaalde daarvoor zoals ’t hoort volgens de Bijbel braaf alleen ‘tienden’ aan Van der Hoeven.

 58. Aad Verbaast 21 december 2011 om 17:25

  @Pierre: nooit overwogen om als transgender of incognito een nonnenklooster in te gaan, om daar je volledige devotie te belijden in de praktijk?

  @Dickblogt: niet alles geloven wat in “de krant” staat. Ik hou me maar aan Ockhams razor theorie. Lijk is gestolen. Zie ook de laatste alinea die ik schreef in het blog.

 59. Aad Verbaast 21 december 2011 om 17:31

  @King Billy: ik moest even zoeken wie Jan Willem van der Hoeven was. En gevonden natuurlijk!
  http://www.israelmybeloved.com/about_us/show/directors
  Wat zouden we zonder Goegel moeten..
  Privé secretaris van Juliana geweest zelfs. Bijzonder wezens lopen er toch op deze aardbol rond. Aliens!

 60. Pierre Van de Kletersteeg 21 december 2011 om 17:43

  Dan oefen ik eerst nog effe in de novicen afdeling…

 61. Aad Verbaast 21 december 2011 om 18:18

  @Pierre: al een orde gekozen of neem je het niet zo nauw.

 62. King Billy 21 december 2011 om 18:38

  @Aad Verbaast. re Bär. Lomp, onbeschoft, hufterig misschien, maar niet ongelikt. Hij bleef plakken in de kerk.

 63. Meneer Opinie 21 december 2011 om 19:25

  De ellende met gelovigen is dat ze de feiten over het ontstaan van hun religie niet willen geloven. Volgens het gezaghebbende The Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-IV) definieert ‘delusion’ als: Een incorrect geloof, gebaseerd op een foute gevolgrekking uit de externe realiteit waarin diep wordt geloofd, ongeacht wat bijna alle andere mensen geloven en ondanks de aanwezigheid van onweerlegbaar bewijs van het tegendeel.

  Rligieus geloof voldoet compleet aan deze definitie, maar gek genoeg maken de auteurs van de DVM-IV een uitzondering voor religieus geloof zonder daar een goede reden voor te geven. Wellicht hebben de auteurs ook last van delusions …

 64. Pierre Van de Kletersteeg 21 december 2011 om 19:50

  Het enige goede van een religie is, dat er een kerkgemeenschap is; dat geeft een sociale functie.
  Maar dat is voor mij ook praktisch de enige positieve kant.

 65. joost tibosch sr 21 december 2011 om 19:58

  dickblogt 12.12 en anderen Ooit gehoord van oude geboorteverhalen, wonderverhalen verrijzenisverhalen, verschiijningsverhalen, van hemelvaartverhalen? En wat oude culturen daarmee willen zeggen? Jullie vinden je heel geweldig maar mensen uit oude culturen zijn ook best de moeite waard! Die zijn, met hun -wwar ze niks aan kunnen doen- gebrek aan wetenschap, echt niiet zo minderwaardig, als jullie wel denken! Wat een pedanterie!

 66. Aad Verbaast 21 december 2011 om 21:24

  @King Billy: een veelbesproken man op alle fronten. Niet intensief gevolgd, maar genoeg ellende rond de man gehoord.

  @Pierre: mensen horen graag ergens bij. Geeft een veilig gevoel. Zal inderdaad er wel mee te maken hebben dat er zoveel goedgelovige volgelingen zijn. Maar ja, hoe veilig is die kerk?

 67. Aad Verbaast 21 december 2011 om 23:18

  @Meneer Opinie: leuk je weer eens te zien. Is lang geleden volgens mij dat ik je überhaupt weer zie. Ik was je spoor een beetje kwijt. Dat even terzijde.
  Bijzondere invalshoek. Zit wel wat in natuurlijk. Raakt zeer nauw aan de discussie overigens of geloof en wetenschap ooit te combineren zijn. Gelovigen vinden meestal van wel. Wetenschappers niet. Te verwachten natuurlijk. Een enkel wetenschapper wel trouwens. Ook zeer bekenden trouwens. Einstein komt zo in me op (dacht ik).

 68. Aad Verbaast 21 december 2011 om 23:22

  @Joost Tibosch sr: == mensen uit oude culturen zijn ook best de moeite waard! == Geheel mee eens. Kunnen we nog veel van leren. Vandaar (mede) de link die ik legde (en die in de geschriften ook vaak naar boven kwam naar de gnostiek.
  Een link die (thema van de blog) er zorgvuldig uit is gefilterd door de mensen waar ik het over had, en er door de latere leiders ook nooit meer terug in mocht.
  “Met de kennis van nu” is een begrip wat hun geheel vreemd lijkt. Helaas.

 69. Marjelle 22 december 2011 om 00:21

  Ik hoef jou niet te vertellen dat ik kerst niet ‘vier’ want dat wist je al. 😉 Ooit katholiek opgevoed, althans m’n ouders deden een poging, incl. poppenkast van eerste en plechtige communie, vanaf het moment dat ik mocht ‘kiezen’ (zo rond m’n 14de geloof ik) was het Schluss. 🙂

 70. King Billy 22 december 2011 om 07:30

  Kertmis is de perfekte tijd om de grootste fout die God ooit gemaakt heeft, de mens naar zijn evenbeeld scheppen, te verdonkeremanen. Een plausibele verklaring daarvoor kan ik niet bedenken, hooguit dat na al het eerdere scheppingswerk hij doodmoe was. Moeten de Concilie gangers in 325 zich al gerealiseerd hebben. Evenals dat Jezus’ nederlaag niet de kruisiging was, maar het ontstaan van het vroege Christendom. Een reden om het Vaticaan mooi op te tuigen om de werkelijkheid te verdoezelen. Ooit komt misschien de dag dat aan het Einde der Dagen de Duvel nog de enige is die in God gelooft. Als het aan de heidense Maya’s ligt, is dat moment nabij.
  Een hele geruststelling voor het wankele gemoed van een ongelovige.

 71. jan bouma 22 december 2011 om 07:58

  @Joost Tibosch Sr…19:58
  @Allen
  Voorts is het zo dat de greep van de reli’s op de mensheid uiteraard het best werkt wanneer op zoveel mogelijk gebieden en facetten van het leven de ongelovigen te maken krijgen met de reli’s. Daaronder horen bijv. uiteraard alle Liefdadige Werken, de ouderenzorg, zieken en hulpbehoevenden, de claim van Goed & Kwaad, het geweten etc. sinds mensenheugenis. Dat is allemaal onderdeel van de uitgekiende marketingstrategie Vergelijk de situatie met de actuele “Moslimbroederschappen” en islamisering van veel landen als Indonesië, Pakistan, in Afrika etc.. “Hou jij ze dom, dan hou ik ze arm” is het gevolg.

  Humanisering en secularisering van onze maatschappij worden door de reli’s daarmee uiteraard strijdig geacht; dat is niet in hun belang.

  Maar – nogmaals – wij, Humanisten, zullen er nooit een oorlog om beginnen. Zie ook: http://www.rkk.nl/abc/detail_objectID285289.html

 72. Aad Verbaast 22 december 2011 om 09:41

  @Marjelle: herkenbaar voor me. Ik heb een parallelle ontwikkeling meegemaakt. Plechtig de dogma’s aan de kant gelegd, in het kader van: dat bepaal ik zelf wel. Waarbij ik overigens de vrijheid kreeg dat ook te doen. Mijn vader (als liberaal katholiek) vond het belangrijker dat ik mijn eigen denkbeelden ontwikkelde dan die van anderen over te nemen. Kom er nog maar eens om.

 73. Aad Verbaast 22 december 2011 om 09:50

  @King Billy: Beter zou het geweest zijn dat de dogma’s in het vroege Christendom zo waren opgesteld waren dat zelfs God kwetsbaar was en fouten kon maken. Per slot van rekening waren er genoeg voorbeelden daar van te vinden in de Bijbelse teksten. Dan hadden ze in de eeuwen daarna niet allerlei drogredeneringen op te hoeven stellen om rampspoed toch uit te leggen als een ‘act of God’. Had een hoop gekrakeel kunnen schelen.
  Kom ik weer met een Chinees verhaal: op het erf werd altijd een godje neergezet. Speciaal om er voor te zorgen dat er een goede oogst kwam. Kwam die het eerste jaar niet, dan kreeg hij nog een kans. Kwam die het volgende jaar ook niet dan werd hij simpelweg vervangen door een ander. Opzouten! Er zijn grenzen!

 74. Aad Verbaast 22 december 2011 om 10:00

  @Jan: dat we moeten constateren dat het bedreven en agressieve marketeers waren staat buiten kijf. Andere geloven hebben er nog veel geleerd. Tot aan gedwongen winkelnering toe. Nog dagelijks te zien. Van wie zouden ze dat geleerd hebben? Laat zich raden uiteraard.
  Blijft een bende, blijft een rotzooi.
  Heb je al een kerstboom staan? De kortste dag is al weer voorbij 😉

 75. jan bouma 22 december 2011 om 10:09

  @Aad… re: == Heb je al een kerstboom staan? De kortste dag is al weer voorbij ==

  Nee. Die staat voor een milieubewuste Humanist ook veel beter BUITEN dan binnen…

 76. Aad Verbaast 22 december 2011 om 11:10

  @Jan Bouma: maar dan toch wel opgeleukt met een aantal ballen en lichtjes mag ik aannemen?
  Of geeft die gifbelt achter je tuin al genoeg licht om de boel rond deze dagen toch een beetje sfeervol te maken?

  P.S. de kerst komt er weer aan. Op veler verzoek ontkom ik er weer niet aan om rond die donkere dagen weer de verkiezing van de gouden kerstbal 2011 te organiseren. Ik tip je maar even. Kan je je vast weer voorbereiden. Ballen genoeg immers weer dit jaar.

 77. jan bouma 22 december 2011 om 11:48

  @Aad…11:10
  Veel succes alvast met die “Goudenballenverkiezing”. Ik ben daar slecht in om daaraan als potentiële deelnemer/winnaar mee te doen. ’t Is tenslotte niet allemaal “goud wat er blinkt!”
  Maar misschien treedt @Nelussie weer aan…

  Vanmiddag verder afwezig.

 78. King Billy 22 december 2011 om 12:28

  Nou, ja, wilde nog iets melden hoe Maria werd opgetuigd in het Katholicisme. Laat maar, eigenlijk wel bekend. Kan ze niettemin meedoen aan de Gouden Kerstbal ‘verkiezing’ (?).

 79. Pierre Van de Kletersteeg 22 december 2011 om 13:19

  Kingbillly: “het wankele gemoed van een ongelovige…”
  Mijn gemoed is aardig wat steviger dat dat van een gelovige dwaas die zichzelf wijs maakt in hocuspocus te geloven…

 80. Aad Verbaast 22 december 2011 om 13:24

  @King BIlly: bijzondere dame natuurlijk dat ze er mee weg kwam te stellen dat ze onbevlekt ontvangen zou zijn. Magdalena: die zie ik veel meer zitten. Bijzonder vrouw volgens mij veel meer aandacht verdiende dan ze ooit gekregen heeft.

  @Jan: Daarom gaf ik je toch echt de kans om je goed voor te bereiden. Jouw unieke kans om aan wat ‘name-dropping’ te doen. Genoeg ballen voorhanden immers.

 81. Aad Verbaast 22 december 2011 om 17:58

  @King Billy: de eerste link staat hierboven al ergens. Blijft leuk natuurlijk.
  De tweede: dik genieten. Er zijn er meerdere van hem zo van rond de kerst. De kalkoen scene bijvoorbeeld. Ook een klassieker.
  We maken er maar een grap van 😉

 82. King Billy 22 december 2011 om 18:50

  Ik zie in de pelingen dat ‘Mijn gesprek met Beatrix’ plotseling omhoog schiet. Zen ou ze hulp nodig hebben? Of dingt ze mee in de Gouden Kerstbal verkiezingen? De bezoekers traceerbaar, zoals gebruikelijk indien men zich mengt in koninklijke aangelegenheden?

 83. Aad Verbaast 22 december 2011 om 18:52

  @allen: on-topic zo rond de kerst:
  http://www.guardian.co.uk/world/2011/dec/22/jesus-the-year-bethlehem-closed
  == ‘If Jesus were to come this year, Bethlehem would be closed’
  A strip of settlements built on what was northern Bethlehem threatens to cut the city off from its historic twin, Jerusalem ==

 84. Aad Verbaast 22 december 2011 om 19:00

  @King Billy: opvallend inderdaad. Zal ongetwijfeld te maken hebben met een familiegesprek rond de troonswisseling. N-Korea schudde ze toch een beetje wakker. Nu zoeken ze naar de goede argumenten waarschijnlijk. Bea laat nog een oliebol bezorgen. WA: “het water loopt me in de mond.”

 85. jan bouma 23 december 2011 om 09:49

  Terug on topic. De cijfertjes voor Europa.
  ==
  ReligionMain article: Religion in Europe
  Further information: Christianity in Europe and Islam in Europe
  Over the last several decades, religious practice has been on the decline in a process of “Secularization.” European countries have experienced a decline in church attendance, as well as a decline in the number of people professing a belief in a god. The Eurobarometer Poll 2005 found that, on average, 52% of the citizens of EU member states state that they believe in a god, 27% believe there is some sort of spirit or life Force while 18% do not believe there is any sort of spirit, god or Life Force, and 3% declined to answer. According to a recent study,[2] 47% of Frenchmen declared themselves as agnostic in 2003. This situation is often called “Post-Christian Europe”.

  A decrease in religiousness and church attendance in western Europe (especially Belgium, Czech Republic, Finland, France, Germany, United Kingdom, Norway, the Netherlands and Sweden) has been noted. The Eurobarometer poll must be taken with caution, however, as there are discrepancies between it and national census results. For example in the United Kingdom, the 2001 census revealed over 70% of the population regarded themselves as “Christian” with only 15% professing to have “no religion”, though the wording of the question has been criticized as “leading” by the British Humanist Association.[3]
  ==
  uit: http://en.wikipedia.org/wiki/Demographics_of_Europe

 86. Aad Verbaast 23 december 2011 om 10:57

  @Jan: in Europa zijn ze “markaandeel” aan het verliezen. In Zuid-Amerika en Afrika groeien ze nog steeds. In totaal zelfs wereldwijd. De Deus ex Marketingmachines werken nog op volle toeren.

  Duidelijk mag zijn (ook historisch) dat Christen zijn (lid) en Christen zijn (handelen naar) twee verschillende werelden zijn. Verklaart ook de verschillen, afhankelijk van de vraagstelling.

 87. King Billy 23 december 2011 om 11:32

  Ondanks de ras toenemende ontkerkeling, -ook in DLD- mede dankzij kerstgratificaties toch nog een positief bericht:
  http://altersvorsorge-rente.t-online.de/deutsche-rentenkasse-schwimmt-im-geld/id_52629784/index
  Bovenop de in november besloten 2.3% verhoging van staatspensioen.
  Zuerst…….
  Moraal van het verhaal: ‘Geld stinkt niet’.

 88. King Billy 23 december 2011 om 11:45

  En………….., met de toenemende ontkerkelijking toch maar weer terugkeren naar de verering van de zon. Krijgt tenminste de geschiedenis gelijk.
  http://www.depers.nl/wetenschap/618982/De-keiharde-strijd-om-25-december.html

 89. jan bouma 23 december 2011 om 11:54

  @Aad…10:57
  Als je stelt == @Jan: in Europa zijn ze “markaandeel” aan het verliezen. In Zuid-Amerika en Afrika groeien ze nog steeds. In totaal zelfs wereldwijd. De Deus ex Marketingmachines werken nog op volle toeren. == zeg ik tel er bij op Azië.

  De redengeving van de ‘decline in West-Europa van de religies’ is m.i. gelegen in het feit dat de onafhankelijkheid van die Westerse burger rechtstreeks verband houdt met zijn economische onafhankelijkheid. Daardoor wordt des te meer maar weer eens duidelijk het gezegde van Bertold Brecht. “Zuerst… enz.” In alle andere gebieden op de wereld is het primaat van de Religies prevalerend; dus ook economisch. In extremis zie je dat gedemonstreerd door de Taliban. Ontwikkeling, educatie, humanisering staan haaks op hun belangen.

  Het is voor mij een ‘godvergeten strijd” tegen de domheid. En als er iemand dom is…, is er altijd een profiteur van die domheid!

  Wat een zooitje.

  ps
  Let op! Ook de neo-liberalen hebben zo hun eigen “god”. Maar dat is weer ‘de Mammon’ volgens de religieuzen. :))

 90. Aad Verbaast 23 december 2011 om 23:50

  @King Billy: ik ben verbijsterd. Niets van gelezen in de Nederlandse kranten over deze contrasten.
  Waar hier iedereen wordt aangepraat dat de pensioenen omlaag gaan, omlaag zullen moeten, maar op zijn minst op 0-niveau blijven, gaan de pensioenen in Duitsland omhoog.
  Waar in Nederland de armoede inmiddels toeneemt (Rutte komt niet verder dan dat armoede ‘pittig’ is) neemt de armoede af in Duitsland.
  En wij ons maar spiegelen aan ons belangrijkste buurland en handelspartner waar we zo op lijken/afhankelijk zijn. Bullshit Bingo!

  Pers en zon: interessant artikel. Misschien voor volgend jaar er eens een blog aan te wijden zo rond deze dagen. Veel nieuwe informatie voor me.

 91. Aad Verbaast 23 december 2011 om 23:53

  @Jan: strijd tegen de “domheid”. Als ik je terechte betoog lees erboven dan zou je toch in dezelfde redenering zeggen dat de domheid hier zou moeten zijn afgenomen om de redenen die je geeft.
  Merk jij het?

  N.B.: weer een nieuw woord in een on-topic artikel: “de duikbootkatholiek”
  http://www.volkskrant.nl/vk/nl/3184/opinie/article/detail/3092660/2011/12/23/Je-ziet-mij-nooit-in-de-kerk-als-duikbootkatholiek-behalve-op-de-toogdagen.dhtml

 92. King Billy 24 december 2011 om 06:12

  Re de pensioenen. Misschien hét tastbare verschil, keiharde muntjes, tussen een economisch beleid gestoeld op het Angelsaksisch en Rijnlandse economie model? Investeren terwille van de winst, of investeren terwille van continuiteit en winsten terugpompen in de economie? Neem dan ook mee dat voor de aansluiting van Oost-Duitsland in 1989(!) de pensioenkassen geplunderd zijn.
  Loonmatiging was, is, ook een kenmerk van het Rijnlandse model, met een schuin oog naar inflatie ontwikkeling, waar de Duitsers doodbenauwd voor zijn.
  En dan nog de economies of scale. Duitse pensioenfondsen investeren in productie, en niet overmatig in Angelsaksische financiele dienstverlening en dienstverlenende infrastructuur, zoals in het kleine Angelsaksische belastingparadijsje Nederland, Dat laatste dan ook nog eens via obligaties, die de ratingsbureau’s her en der naar de papierbak verwijzen. En zetten samen met de grote bedrijven bijvoorbeeld eigen Rijnlandse banken op, Siemens, BMW, VW, Porsche, Thyssen, naast de StadtSparkassen en Volksbanken. Vinden de werknemers ook leuk. Macht Spaß en geeft een goed gevoel dat winsten niet over de grens verdwijnen in de zakken van lui die geen poot uitsteken. En relatief goedkoop in een een ‘Fünfter’ rondscheuren kunnen. En ondertussen, om een kleine dwarsslag te noemen, investeren in nieuwe energie als vervanging voor de kerncentrales.
  Nog even doorgaan over terughoudend loonbeleid, lagere belasting- en heffingendruk, lagere kosten voor levensonderhoud, woningmarkt en dat alles zonder een leeglopende gasbubbel?
  Economies of scale? Misschien is Nederland wel het Madurodam voor de Angelsaksische Amerikanen in Washington en op Wall Street. De bezoekers van Madurodam betalen slechts een schijntje van de werkelijke kosten, ondanks dat de entreekosten miet mals zijn.

 93. hettriumviraat 24 december 2011 om 08:31

  Rooms, Angelsaksisch of Noords, prettige feestdagen gewenst!

 94. Aad Verbaast 24 december 2011 om 09:17

  @King Billy: Dank. Doet me allemaal denken aan de rijdende rechter: “en daar zult u het mee moeten doen.”
  Maar ja, ondertussen kan ik me niet aan het ongemakkelijke gevoel onttrekken dat de facade die wordt opgetrokken in Nederland een prachtige poort probeert te laten zien terwijl het Madurodam er achter (eenmaal betaald bij die poort) snel aan het verkrotten is.

  @het triumviraat: ook mooie dagen gewenst en alle dagen er na!

 95. jan bouma 24 december 2011 om 09:26

  De hand in eigen boezem steken? Er zouden critici kunnen zijn die mij verwijten dat ikzelf een Religie verkondig: de Mithrascultus. Voor info.: zie: http://en.wikipedia.org/wiki/Mithraic_mysteries

  Dat is niet het geval. Ik propageer slechts het uithangbord (de waarheidsvinding) maar ridiculiseer “de riten en rituelen” van de cultus. Zie m’n voorwoord en vele pagina’s.

  Daarom plaatste ik bijv. ook navolgend comment op m’n website:

  == “…. men hoede zich voor de esoterische bevlogen en zwijmelende wereldbestormers die hun sektaristische gezwam vertaald willen in een (bevolkings)aanhang waarop ze kunnen gaan parasiteren zoals “de Religieuzen” (de foute) en de domeinjagers dat doen…” *)
  *) pagina 138; 2 e alinea van onderen ==

  Enfin. Het gaat er uiteindelijk om wat men uit vrije overtuiging wilt geloven of niet.

  Ik reken erop dat MORGEN de at random willekeurig gekozen pagina uit m’n Boek daaraan een bijdrage zal leveren; of niet! U ziet maar; of niet.

  Allen zoveel mogelijk toch voor morgen alvast: een verlichte dag want de Duisternis is weer op retour. De dagen gaan vanaf nu weer lengen.

 96. Aad Verbaast 24 december 2011 om 09:48

  @Jan: laat ik nu net de verkiezing van de gouden kerstbal 2011 er op gezet hebben.
  Genoeg mogelijkheden wie dan ook te ridiculiseren. Grijp die kans zou ik zeggen. Kandidaten te over. Wie niet immers?
  De @randomgenerator zal er ongetwijfeld ook wel pap van lusten. 😎

 97. jan bouma 25 december 2011 om 10:32

  @Aad
  @Allen
  De at random generator koos dus pg. 133. Ik ga een paar citaten geven van die pagina. Er zit impliciet ook in een verwijzing naar de titelgeving: ‘May all other flags burn in hell’ ; de titel van m’n boek. De afbeelding ervan ontbreekt in het blog: http://villamithras.wordpress.com/2009/07/29/may-all-other-flags-burn-in-hell-in-beeld-gebracht-en/#respond
  maar dat lijkt me geen groot probleem. U ziet die ook in de widgetruimte.
  ==
  “..De door mij gesignaleerde grofheden (die door een intellectueel introspectief proces moeten worden herkend) blijven immers. En dat “de grofheden” blijven bestaan hebben we te danken aan die genoemde laffe vertegenwoordigers der Intelligentsia van ‘de Pers’, ‘Wetenschap’ en ‘Politiek’ die zich corrumperen met de criminelen omdat HUN BELANGEN een navenante verdediging kent. En die “verdediging” is erop gericht om uitsluitend en alleen hun belangen te behartigen; daarom verandert er niets.
  In woede zullen ze voorgaande passage lezen; vloekend en tierend zullen ze mij verketteren en doodzwijgen waar ze maar kunnen… maar ik daag ze uit om met enig argument te komen dat hun gelijk zou bewijzen. (Max Webers; ‘Politik als Beruf’ (1919) kunnen ze daarbij wel vergeten want ook diens parameters en inzichten zijn te beperkt verwoord).

  *) zie: Ger Groots commentaar d.d. 18.03.2005; ‘Boeken’ NRC: “De boel uit elkaar trekken”; en waarin hij een verstikkende deken legt over een noodzakelijk WERELDWIJD te voeren debat. Zoals geconstateerd gaat men dat wezenlijk te voeren debat al eeuwen uit de weg. Enige progressie en verbetering der Werdegang der Menschen treedt daardoor niet op.

  Nu kun je gemakshalve op microschaal blijven denken omwille van een prevalerend vermeend eigenbelang. Toch presenteer ik nu een zeer concreet en praktisch voorbeeld van het tegenovergestelde en dat ik u wil voorleggen. Tevens dient het voorbeeld voor de Oplossing.

  (….)

  Daarvoor is nodig dat we ons identificeren en kennis nemen van de prozaïsche en pragmatische berekeningen van ingenieurs (o.a. die van GEZEN – dat staat voor Grootschalige Exploitatie van Zonne-Energie – te Groningen (Nederland). Zij… ” ==
  (zie verder pg. 134.)

 98. Aad Verbaast 25 december 2011 om 10:48

  @King BIlly: de Bijbel (oud en nieuw) is naast het feit dat het op selectieve ‘nieuwsgaring’ berust natuurlijk aan alle kanten misbruikt. Daar begint het al helemaal mis te gaan.
  “Laat de kinderen tot mij komen” is daar een schrijnend voorbeeld van.

 99. Aad Verbaast 25 december 2011 om 10:50

  @Jan: duidt maar weer eens overduidelijk dat de wereld feitelijk één grote ballenbak is waar naar hartenlust in gespeeld wordt. Niet vreemd natuurlijk te constateren dat de ballen je dan om de oren vliegen!

 100. cornutus 26 december 2011 om 11:13

  Tof verhaal!

  Ieder draagt het zijne bij: Constantijn stierf in 337.

 101. Aad Verbaast 26 december 2011 om 11:20

  @Cornutus: dank!
  Ook dank voor de correctie. Inmiddels gecorrigeerd.
  Achteruitleven is er niet meer bij 😉

 102. Pierre Van de Kletersteeg 26 december 2011 om 15:35

  Aad, kijk eens neer de kop in het AD, getuigenis 8 jarig meisje shockt …dat verwijst naar een artikel in de Moorgen, en daar is een video.Die video moet je zien.
  Ik denk dat je meteen een stukkie schrijft…

 103. Meneer Opinie 31 december 2011 om 22:06

  Aad: Nee Einstein geloofde niet in god. Hij heeft publiekelijk en uitdrukkelijk gezegd: ‘I do not believe in a personal god’. Dat werd hem door christenen in zijn nieuwe thuisland (de VS) niet in dank afgenomen. een aantal van die christenen pleitte er zlefs voor om hem terug te sturen naar Nazi-Duitsland. En dat in de volle wetenschap van wat er dan met Einstein, die joodse ouders had, zou gebeuren…

  Einsteins uitspraak dat ‘God niet dobbelt’ wil niet zeggen dat hij in god geloofde (en zeker niet in een god als persoon die eventueel zou kunnen dobbelen).

 104. Pierre Van de Kletersteeg 31 december 2011 om 22:19

  Amerikanen zijn geen Einsteins….

 105. Aad Verbaast 1 januari 2012 om 11:27

  @Meneer Opinie: Dank voor de aanvulling. ik zal de boeken er nog eens op naslaan. De citaten kende ik nog niet. Voor meerdere uitleg vatbaar trouwens. Slimme man die Einstein.
  Nare lobby van nare mensen.

  @Kletersteeg: “hou jij ze dom, dan hou ik ze arm” is uitstekend gelukt daar.

 106. King Billy 21 maart 2012 om 16:50

  In de Google zoekresultaten is dit blog plotseling als een raket omhooggeschoten.

 107. Aad Verbaast 21 maart 2012 om 16:56

  @King Billy: Jij hebt ook alles in de gaten 😉
  Merkwaardig overigens. Is toch niet ineens veel meer bekeken of zo.
  Goegels wegen zijn ondoorgrondelijk.

  Zou de Paus er achter zitten? Heeft nogal wat uit te leggen..

 108. King Billy 21 maart 2012 om 19:52

  Dit blog stond als derde hit bij zoeken op ‘aad verbaast’. Ik ga toch eens verder kijken. Is een reden voor.

 109. Aad Verbaast 21 maart 2012 om 21:30

  Heel benieuwd wat de resultaten zijn.
  “Act of God”?

 110. King Billy 21 maart 2012 om 21:42

  Op 21 maart is dit blog 33 keer bekeken vanuit Haarlem. Knapenkoor van het bisdom?

 111. Aad Verbaast 21 maart 2012 om 22:01

  @King Billy: LOL, hoe jij daar allemaal achter komt.
  Bisdom: http://nl.wikipedia.org/wiki/Bisdom_Haarlem-Amsterdam

  Die 33 keer allemaal hetzelfde IP nummer?
  Grootseminarie: http://nl.wikipedia.org/wiki/De_Tiltenberg ?

 112. King Billy 21 maart 2012 om 23:04

  Het IP nr is 77.177.13. 111.
  33 keer bezocht. Als ze een reactie hebben achtergelaten, verschijnt een e-mail adres. Zet dat simpel in je google balk en je weet niet wat je ziet…

 113. Aad Verbaast 22 maart 2012 om 00:35

  @King BIlly: grapjas. dat IP adres geeft:
  ISP: Telefonica Deutschland GmBH
  Region: Vreden (DE)
  Da’s geen Haarlem 😉

  Reactie is niet achtergelaten de afgelopen dagen, afgezien van jou natuurlijk…
  Ik snap even niet waar je naar toe wilt.
  == Zet dat simpel in je google balk en je weet niet wat je ziet… ==

 114. Aad Verbaast 22 maart 2012 om 00:46

  23:04: dat cijfers van 33?
  Ik zie in de statistieken:
  Mar 19: 5
  Mar 20: 0
  Mar 21: 12
  Daarvoor gemiddeld 1 keer per dag ongeveer.
  Die 12 is inclusief King Billy, en zelfs iemand uit Surabaja, en ja, Haarlem.
  Deze getallen zijn exclusief mezelf.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: