Aad Verbaast

te gek voor woorden eigenlijk

We zijn weer Europees kampioen! Nu in milieuvervuiling..


Ter land, ter zee en in de lucht is Nederland het meest vervuilde land in Europa. Dat staat te lezen in het recent gepubliceerde rapport Ranking the Stars van Natuur en Milieu. Het kabinet Rutte zit er niet mee, en doet er alles aan om die unieke koppositie niet kwijt te raken. Nederland als afvoerput van Europa. Waar een klein land groot in kan zijn.

Luchtkwaliteit
De slechtste van Europa. Hoogste uitstoot van stikstofdioxide. Drie keer het Europese gemiddelde. Oorzaak: verbrandingsmotoren, industrie en kolencentrales. Daarnaast is de uitstoot van fijn stof (verkeer) ook ongekend. Aantal geschatte doden: ruim 2000 per jaar.

Het kabinet laat ons harder rijden, bouwt meer kolencentrales, en voert geen kilometerheffing in voor vrachtwagens als enige van de ons omringende landen.

Bodemverontreiniging
De Nederlandse bodem is het meest verontreinigd met stikstof en fosfaten van alle landen van Europa. Met de grootste veestapel ter wereld (per km2), exporteren we het vlees, en houden de mest. Alsof dat al niet genoeg is strooien we ook nog eens lustig met kunstmest.

Het kabinet heeft er hard aan gewerkt een uitzonderingspositie te verkrijgen in Europa. Inmiddels gewend dat lidstaten zich niet aan afspraken houden, is het nog geaccepteerd ook. Laat de megastallen maar tot volle wasdom komen.

Waterkwaliteit
Nederland heeft het meest vervuilde oppervlaktewater van Europa. Wat op de grond wordt gedonderd verdwijnt in het water (en grondwater). Nederland overschrijdt de vastgestelde Kaderrichtlijn Water (KWR).
De oppervlaktewaterconcentraties van Imidacloprid  (7000 maal giftiger dan DDT) overschrijden de Maximum Tolerable Risk (MTR) norm op meer en meer plaatsen. Soms met een factor 10.000 (!).
Nederland is koploper met het verlenen van toestemming voor het gebruik er van. Het gebruik neemt dan ook snel toe. Als gevolg is Nederland inmiddels ook al koploper in bijensterfte. Het kan niet op!

Het kabinet gaat structureel bezuinigen op het waterbudget tot 2015.

Natuur
Nederland scoort het hoogst in Europa in het niet in stand houden van Natura 2000 (Europese Habitat richtlijn): 8%. Kaalslag ten voeten uit.

Het kabinet schrapt driekwart (!) van het budget voor natuurbeheer (van 800 naar 200 miljoen). Daarnaast verliezen 64 van de 190 natuurgebieden in Nederland de status van beschermd gebied.

Schone energie.
Met 3,8% behoort Nederland tot de achterhoede. Zeg maar de risee van Europa. Oorzaak: geen consistent beleid op dit punt. Waar in Europa in 2009 al voor het eerst meer schone opwekkingscapaciteit (zon en wind) werd gebouwd, wast Nederland haar handen in onschuld.

Het kabinet bouwt meer kolencentrales en wil dolgraag een vergunning voor nog een kerncentrale afgegeven. Energiebedrijven worden verkocht aan buitenlandse investeerders.

Klimaat
Broeikasgassen laten weer een stijgende trend zien in Nederland. Waar in Europa gemiddeld de uitstoot met 15% afnam sinds 1990 (Kyoto ijkpunt) is het in Nederland slechts 1% gedaald. De norm die gehaald moet worden (uiterlijk 2012..) is 6% daling. Gaat we niet halen natuurlijk.
Zeker niet als de cijfers laten zien dat de uitstoot van CO2 (belangrijkste broeikasgas) in Nederland sinds 1990 gestegen is met 14%!

Het kabinet ziet goede mogelijkheden om als Nederland voor- en koploper te worden in de handel voor handel in emissierechten. De VOC mentaliteit in windhandel.


Belastingplan 2012
Alsof het milieu al niet zwaar genoeg is belast besluit het kabinet om dan ook maar meteen een aantal milieubelastingen af te schaffen. In 2012 de afvalstoffen- en grondwaterbelasting. In 2013 de verpakkingenbelasting, de belasting op leidingwater en de belasting op zware motorvoertuigen.
Niet groen, maar eenvoudig is het credo van dit kabinet immers. De vliegtax was al afgeschaft. En wegens het overweldigende succes van de BPM regeling voor schone auto’s, wordt die ook maar afgeschaft.

Melanie Henriëtte Schultz van Haegen – Maas Geesteranus
De omhooggevallen en over het paard getilde minister met de lange naam van het nieuwe ministerie: infrastructuur en milieu. Een combinatie die de wenkbrauwen al deed fronsen. Werk aan de winkel om die twee ministeries samen te voegen vertelde ze ons. Het laatste opheffen stond in haar geheime agenda blijkbaar. Met een schone lei beginnen?

Bij de presentatie van het nieuwe kabinet op 12 oktober 2010 werd haar marginale kennis en onkunde al meteen duidelijk. De parlementaire verslaggevers interviewden in een avondvullend programma alle nieuwe ministers en staatssecretarissen. Hier nog te zien (zap even naar 1:05).

Nadat ze bevlogen vertelde over de 130 km, en de “supersnelwegen” die ze zou (laten) bouwen, kwam nog even het milieu aan bod. Ze moest er zichtbaar aan wennen dat dat ook bij haar portefeuille hoorde. De stelling was dat aan milieu niet veel aandacht werd besteed in het regeerakkoord.

Zichtbaar in verwarring kon ze nog net een antwoord verzinnen: “ehh, ehh, kernenergie staat er specifiek in..”. Ze wist  ook nog te noemen dat het iets met CO2 te maken had.

Zegt meer dan genoeg. Het staat niet in de nietszeggende milieuparagraaf (nog geen half A-viertje in het regeerakkoord van 46 pagina’s), het staat onder het kopje “economie” van Maxime Verhagen.

Wat een bende, en wat een rotzooi.

Bronnen (o.a.):
http://www.nu.nl/binnenland/2642233/nederland-meest-vervuilde-land.html
http://www.nrc.nl/nieuws/2011/10/15/nederland-behoort-tot-vuilste-landen-europa/
http://www2.natuurenmilieu.nl/media/278298/20111012-natuur_milieu-rapport-rankingthestars.pdf
(hele rapport)
http://www.duurzaamgebouwd.nl/overheid/20111017-nederland-is-meest-vervuilde-land-van-europa
http://player.omroep.nl/?aflID=11660331
(uitzending NOS 12/10/2010)

Plaatje komt hier vandaan.

141 Reacties op “We zijn weer Europees kampioen! Nu in milieuvervuiling..

 1. Pierre Van de Kletersteeg 19 oktober 2011 om 18:10

  Tja als je tegen kernenergie bent–het schoonste wat er is–wat zit je dan nog te klagen?
  Voor de rest: onze middeklasse is veel te groot; daar vind je de vleeseters; de arrebeiders motte gewoon naar de vette bek….

  P.s.: de enige maar absoluut de enige alternatieve energie zijn getijdengenerators. Frankrijk en england hebben ze.
  Windmolens en zonne energie zijn waardloos, kosten alleen een vermogen en zijn superlelijk in het landschap.

 2. antoinetteduijsters 19 oktober 2011 om 18:11

  Erger kan bijna niet meer, toch gaat het gebeuren.

 3. Aad Verbaast 19 oktober 2011 om 18:18

  @Pierre: Japan heeft ons recent weer laten zien hoe schoon het is. Niets zo ‘duurzaam’ als kernafval.

  @Antoinette: we leven in de oksel van Europa.

 4. Pierre Van de Kletersteeg 19 oktober 2011 om 18:53

  Er gaan veeeeeeeeel meer mensen d pijp uit aan verkeer.Auto’s maar verbieden dan?
  Oorlogje spelen kost ook wat lijken.
  Medische fouten in NL 2000 doden per jaar.

  oorzaak ramp in Japan: bouwfouten; gebouw deugde niet.

 5. Pierre Van de Kletersteeg 19 oktober 2011 om 18:55

  Er gaan een paar millioen mensen per jaar de pijp uit wegens honger.
  Millieu schoonmaken en een paar millioen meer doden?
  Zoals met bio ethanol omdat de idioten niet een simpele wet konden maken, 100 millioen hongerlijders extra.
  maar allez, in een klein beetje schonere lucht…

 6. Aad Verbaast 19 oktober 2011 om 19:01

  @Kletersteeg: verbieden is veelal wat anders dan oplossen. Net als dat welvaart inmiddels heel wat anders is dan welzijn.

 7. Blewbird 19 oktober 2011 om 19:12

  Wat een bende, wat een rotzooi, wat een beleid. We moeten onder Europese curatele. Iemand als Mel SvH-MG op Milieu maakt het ook niet beter.

 8. Aad Verbaast 19 oktober 2011 om 19:20

  @Blewbird. Rutte lobbyt voor een extra Europese Commissaris voor als iemand van de lidstaten zich niet aan afspraken houdt. Niet voor milieuafspraken uiteraard.
  Melanie komt niet verder op milieu gebied dan haar handen in haar eigen onschuld te wassen.

 9. jan bouma 19 oktober 2011 om 19:21

  @Kletersteeg.
  Als je wat statistische kansberekeningen loslaat op potentiële rampen m.b.t. kerncentrales van de handvol die we nu hebben – sowieso zijn bekend Tsjernobyl, Harrisburg, Fukushima, Zuid-Frankrijk “narrow-escape” onlangs, tel daarbij de “bijna rampen” (waar we niks van horen), tel daarbij op het gevaarlijke dumpen van het kernafval en de mogelijkheid om kernwapens te ontwikkelen, dan zou ik kernenergie maar schrappen als toekomstige energiebron. En dan vergeet ik nog de landen met zwakke disciplines die zonodig ook kerncentrales willen hebben met giga meer kansen op rampen. Men onderschat altijd de Wet van Murphy! .

  Dan zeg ik laat maar.

  Ik had voorgesteld om de jaarlijkse investeringen in de wapenindustrie wereldwijd (ook destructief) te investeren met 2% cumulatief op jaarbasis in zonne-energie. Die fusiereactor, de Zon, staat op 300 miljoen km afstand en levert nog 3 miljard jaar alle energie die we nodig hebben. Veilig en schoon. Maar ja.. die domheid hè….

  @Aad… Ik denk dat bovendien de beste reductie van de uitstoot van schadelijke stoffen wordt bereikt door een revolutie door te voeren waarbij “de bevolkingspolitiek” wereldwijd niet buiten schot kan blijven… Ergo: een wereldraad met voldoende bevoegdheden.

  Tot morgen! De dames komen zo… :))

 10. Martien 19 oktober 2011 om 19:27

  Een blamage; gelukkig nog geen wereldkampioen. :-))

 11. ottovo 19 oktober 2011 om 19:34

  Waar ottovo er de draak mee steekt geef jij ons de harde feiten, Aad. Maar in wezen zijn we het eens. Roerend.
  In dezelfde stinkende soep.

 12. Aad Verbaast 19 oktober 2011 om 19:45

  @Jan: zoals altijd het zonnetje in huis. Laten we daar de vruchten maar van plukken.
  Natuurlijk getuigen je oplossingen van een ongekende eenvoud.Juist het probleem. Te ingewikkeld voor de politici.
  Goed getimed van me. “De dames komen zo”. Weer wat leesvoer voor ze. Wat schenk je eigenlijk in je kelder?

 13. Aad Verbaast 19 oktober 2011 om 19:46

  @Martien: wereldkampioen? We gaan er voor!

  @ottovo: Tot onze enkels in de drek. Kom er nog maar eens om.

 14. jan bouma 19 oktober 2011 om 19:53

  @Aad…19:45…natuurlijk klare wijn! Maar ik moet nu ophangen want de eerste (vervuilende) auto’s hoor ik het terrein oprijden.. Tot morgen. :))

 15. Pierre Van de Kletersteeg 19 oktober 2011 om 19:54

  Nog steeds door honger veel meer doden dan met kernrampen
  nog steeds met overbodige oorlogen…hetzelfde
  Verkeer….hetzelfde
  Medische blunders hetzelfde

  degenen die zitten te mekkeren–meestal linkschen middenklasse–stappen dan in het vliegtuig voor hun derde vakantie, en vervuilen meer dan een kerncentrale of een boer.

 16. VSp 19 oktober 2011 om 19:56

  Wordt de hoeveelheid methaangas uitgestoten door de intensieve pluim- en veeteelt ook gemeten?
  Gegeven dat methaan qua volume sinds 1850 veel sneller is gestegen als CO2 en 20* gevaarlijker is dan kooldioxide, weliswaar een kortere levens heeft, mag het verbazen dat de wereld zo veel doet om de hoeveelheid CO2 te verminderen, maar dat we zo weinig horen over het “methaanprobleem”.
  Wie dat snapt mag het me uitleggen.
  Met uitzondering van politici.

 17. Pierre Van de Kletersteeg 19 oktober 2011 om 19:57

  Diezelfde Linksche middenklassers zijn de vlees eters, de kaas eters en melkproducten eters, de verse groente eters…
  Voor 8 millioen anderen is dat te duur….

 18. Pierre Van de Kletersteeg 19 oktober 2011 om 20:01

  Ik groeide op met 40–50 gram vlees per week per persoon.
  En nu nog: heeeeel beperkt vlees, melkproducten of kaas.
  Als het inhoud dat ik goed kan eten, wat de middenklasse daaronder verstaat, en voor wie dat normaal is, mag NL van mij volkomen vervuilen en over een jaar of 25 onbewoonbaar zijn.

 19. Pierre Van de Kletersteeg 19 oktober 2011 om 20:04

  Strengere millieu eisen beteknt alleen maar ook in NL meer ondervoede mensen en hogere prijzen, meer armen.
  De linkschen zijn te onnozel om dat te zien.

  Occupy is een uitvloeisel van de onnozelheid.
  het is vanaf modaal inkomen, dat er geld is om vreemd te investeren, bv in Icesave…
  en nu zitten die halve zolen tegen zichzelf te demonstreren.Hoe stom kan je zijn….

 20. Motek 19 oktober 2011 om 20:19

  Duim omhoog voor je blog! Soms word ik er stil van. Ik twijfelde al aan de geestvermogens van de topkoppen en zie met afgrijzen hoe de versuften doorhangen; voor tv-media en platte soaps.
  En já OCCUPY..vraag me , gelezen bovenstaande reacties v Kletersteeg, nu af hoe het komt dat Kletersteeg zich niet aansluit om al zijn ideeén daar neer te leggen.
  Beursplein is niet moeilijk te vinden 😉

 21. zelfstandigjournalistantwerpen 19 oktober 2011 om 20:47

  In België blijven de kerncentrales veel langer open dan eerst de bedoeling was. Het kernafval wil men nu in de Kempense kleigronden dumpen. De ring rond Antwerpen en Brussel staat iedere ochtend en avond vast met files. Kan ook niet gezond zijn. Om niet te spreken van al dat vrachtverkeer dat langs de Leien en door de smalle Antwerpse straatjes dendert. En Nederland dan toch nog Europees kampioen? Gefeliciteerd landgenoten!

 22. Pierre Van de Kletersteeg 19 oktober 2011 om 20:55

  Om een heel lang verhaal heel kort te maken: geldoverschotten waar mee gespeculeerd werd op vreemde manierebn van banken,opdrijven van de huis prijzen, sowieso de politiek: vanaf middenklas en hoger inkomen.
  Bij occupy staan de halve zolen tegen zich zelf te demonstreren.

  De CAO loners of uitkeringen hadden geen geld om in Ice save te sparen; of om idioot dure huizen te kopen met tophypotheken….

  hetzelfde voor voeding nu; het vlees, de zuivel is nu overwegend voor betere inkomens.

  Als ik moet beslissen, en de keus zou zijn schoon, maar duurder, of zo vervuild dat NL over 25 jaar onbewoonbaar verklaard kan worden, maar met goedkoper vlees en zuivel, dan kies ik het laatste.

 23. reinjohn 19 oktober 2011 om 20:57

  Beste Aad,

  Het wordt steeds duidelijker dat we met deze regering alleen maar achteruit gaan. Het gaat dit soort rechtse mensen slechts om economische groei en winstoptimalisatie. Ik begin me steeds meer te schamen voor mijn eigen land.
  Gelukkig beginnen tegenkrachten zich te verzamelen. Ik hoop dat het niet te laat is.
  Zeer leerzaam blog. Het bewijst dat Nederland de risee van Europa is geworden.
  Hartelijke groet.

 24. Pierre Van de Kletersteeg 19 oktober 2011 om 20:59

  Maar ik heb mijn eigen meting van vervuiling; fijn stof: mijn tandjes.
  Hier is binnen 3 uur mijn tandjes zwart–diesel fijnstof.

  Maar onze overheid, met jaren de Linkschen hebben een schizofreen beleid.
  –electrische autos en heel zuinige (dus duur) belastingvrij;
  –de duvel schijt op een grote hoop;
  –maar ato’s op gas meer dan dubbele belasting…..
  Leg mij dat nou eens uit…..

 25. Pierre Van de Kletersteeg 19 oktober 2011 om 21:07

  In het jaar 2000 waren era 40.000 nederlanders eigenaar van een fabriek in China.
  Reden van verhuizing: o.a. de millieu idioterie.
  Voor een uitbouw aan een werkplaats moet je bewijzen dat je het vogelbestand geen schade doet.

  Maarre…. wel ritueel slachten toestaan…

  Daarnaast:stijgend aantal armen; waarvoor de voedelbank niet voldoende heeft; en den Haag niet voldoende over heeft.
  Dat zijn een derde keus nederlanders, die vlgs de Linksche facisten geen recht hebben op fatsoenlijk eten of leven.
  Het aantal groeit.

  Iedere nieuwe millieuwet maakt eten duurder.

  Laat die volidioten–want dat zijn het in mijn ogen- nou eerst maar eens een wetje maken, met de tekst 9voor bio-ethanol) maar niet van producten die voor menselijke consumtie bedoeld zijn.

  Dat bespaard 100 millioen hongerlijders zonder ontwikkelingshulp.
  Maar daar zijn ze te stom voor

 26. VSp 19 oktober 2011 om 21:22

  Ach Kletersteeg, het ‘Olympus’ verhaal -ja, van die ‘cameraatjes’- inmiddels vernomen?
  736.000.000 $ aan één bemiddelaar voor een overname van 1.600.000.000 dollartjes.
  Hoeveel mensen zouden daar van kunnen….. Vul de werkwoorden zelf maar in. De Occupy’ers over één kam scheren en beoordelen op de Nederlandse mérites van een AEX met 50 midkapjes in een superrijk servetlandje met bijna het hoogste gelukzaligheidsgehalte ter wereld, bevestigd slechts dat de doornee Nederlanders ook het record ‘bord voor de kop’ hebben.
  Die Occupy’ers hebben wel degelijk een punt. Ze willen niet dat winst geprivatiseerd blijft en schulden gesocialiseerd worden. En geen financiele windhandel in luchtballonnen en grondstoffen.

 27. Aad Verbaast 19 oktober 2011 om 21:24

  @VSp: methaangas. == Wie dat snapt mag het me uitleggen. ==
  Was een van mijn eerste blogs. november 2007:
  https://aadverbaast.wordpress.com/2007/11/25/boerende-koeien%c2%85-boeren-met-koeien-2/
  “Boerende koeien, Boeren met koeien.”

 28. Aad Verbaast 19 oktober 2011 om 21:27

  @Motek: == Ik twijfelde al aan de geestvermogens van de topkoppen en zie met afgrijzen hoe de versuften doorhangen; voor tv-media en platte soaps. ==
  Ik twijfel al niet eens meer. Ik ben overtuigd inmiddels dat er sprake is van ernstig vervuilde hersenpannen in die beroepsgroep. Komt allemaal ellende van.

 29. Aad Verbaast 19 oktober 2011 om 21:29

  @Zelfstandig journalist. Als je het rapport even doorbladerd zul je zien dat België eigenlijk net zo goed Europees kampioen had kunnen worden. Maar ja, ook in deze wedstrijd kon van alles gebeuren. Dubbeltje op zijn kant.
  Lopen we alweer weg met de winst!

 30. Pierre Van de Kletersteeg 19 oktober 2011 om 21:30

  Het olympus verhaal ken ik niet.Vertel eens?

 31. Aad Verbaast 19 oktober 2011 om 21:31

  @ReinJohn: het thema van dit kabinet: vrijheid en verantwoordelijkheid.
  Over risee gesproken Ik kwam niet meer bij. Al half bedwelmd natuurlijk door die luchtvervuiling.

 32. Glaswerk 19 oktober 2011 om 21:31

  Maken we ook kans op het wereldkampioenschap?

 33. Pierre Van de Kletersteeg 19 oktober 2011 om 21:32

  Wel heb op de Olympus in het klooster een australische en twee duitse meiden gekeesd in mijn wilde jaren; maar dat heeft niks met banken te maken…

 34. Pierre Van de Kletersteeg 19 oktober 2011 om 21:34

  Ach het is allemaal struisvogel politiek.
  Alhoewel…ik zag net een foto van een struisvogel met zijn kop in de kont van een neushoorn.
  De neushoorn keek happy….

 35. Aad Verbaast 19 oktober 2011 om 21:37

  @Kletersteeg: veel van de zogenaamde milieumaatregelen van zowel links als rechts blijken contraproductief te zijn. Je gaf links en rechts enkele voorbeelden.
  Voor mij maakt dat weer veel duidelijk. Kamerbreed probleem. Niet onverwacht natuurlijk.

  Toch moet gezegd worden dat dit kabinet ongekend schijt heeft aan milieu. Dat ruik je niet alleen, je ziet het zelfs.

 36. Aad Verbaast 19 oktober 2011 om 21:38

  @Glaswerk: == Maken we ook kans op het wereldkampioenschap? ==niet verder vertellen: er wordt hard aan gewerkt. Vanuit de achterkamers uiteraard.

 37. sprakeloosid 19 oktober 2011 om 21:40

  Ik ben in principe stiekem wel een voorstander van “Erst das Fressen und dann die Moral”, maar wat wij er van maken, je illustreert het weer afdoende, is natuurlijk erbarmelijk en onder Rutte wordt het alleen maar erger. Als je de cijfers nu eens per hoofd van de bevolking zou bekijken, zouden we er dan niet anders uitkomen?

 38. Aad Verbaast 19 oktober 2011 om 21:41

  @Jan: neem je niet een enorm risico eigenlijk door al die vrouwen op te sluiten in die kelder van je, terwijl er een enorme gifbelt achter je huis ligt?
  Of zijn de dames inmiddels resistent geworden?

 39. johanhvd 19 oktober 2011 om 21:41

  Ach ja, laatst las ik het in de krant en dacht gelijk aan jaren terug, toen vlak voor de verkiezingen het milieu/natuur hoog op de verkiezingsagenda stond.
  De jaren daarna kwam er weinig meer van terecht.
  Allen, althans zij die nu nog in leven zijn, hebben heden ten dage slechts oog en oor voor het €uro gebeuren.
  Het lijkt er sterk op dat het milieu/natuur nergens meer toe dient. Waar wij uitkomen dat maakt niet zo veel uit, als de €uro maar stand houdt.

  Het is tegenwoordig een meer dan schandalige toestand in de politiek. Zelfs Groen Links huppelt ter zijde braaf mee. 😦

 40. Aad Verbaast 19 oktober 2011 om 21:45

  @Sprakeloosid: == Ik ben in principe stiekem wel een voorstander van “Erst das Fressen und dann die Moral” ==
  Kon nog wel eens spannend worden. Met deze “moral” kon er straks nog wel eens niets meer te “fressen” zijn.
  == Als je de cijfers nu eens per hoofd van de bevolking zou bekijken, zouden we er dan niet anders uitkomen? ==
  Interessante vraag natuurlijk. Op het gebied van lucht-, water-, land-vervuiling lijkt me het niet eens zo relevant. Er isi meer dan genoeg voor iedereen!

 41. Aad Verbaast 19 oktober 2011 om 21:50

  @Johanhvd: eens. Ook interessant in het fragment wat ik aangaf in dat eerste interview (zie link, allemaal nog te zien)met Hagendas was dat ze (in het nauw gedreven door de lege-huls-plannen) ineens begon te brabbelen dat dat niet zo vreemd was omdat in tijden van crisis nu eenmaal de focus lag op de crisis…
  Maar op haar ministerie werd wel degelijk hard gewerkt..
  Ik heb nu nog blauwe plekken omdat ik van mijn stoel viel toen.

 42. VSp 20 oktober 2011 om 03:51

  Er bestaan nogal wat leugens, zoals leugentjes om bestwil, pertinente leugens, politiek getinte leugens, (de enige keer dat politici de waarheid spreken is wanneer collega’s voor leugenaar worden uitgemaakt) en statistieken.
  Het rapport van Natuur en Milieu tendeert af en toe naar de laatste categorie.
  Voorbeeldjes: Uitstoot van gassen terugrekenen naar km²/per land, de waterkwaliteit waar Nederland het kleinste percentage ‘onbekend’ heeft en Griekenland niet eens mee doet.
  En ‘natuurlijk’ de boel opleuken met mooie suggestieve plaatjes.
  Tsja, als land dat zo langzamerhand te klein wordt voor het servet waar van alles ingepropt moet worden, laat staan voor het tafellaken, zit je al snel in het verdomhoekje. Maakt nogal wat uit of de Metrool Londen en het Ruhrgebied (zie kaartjes) uitgesmeerd worden over de rest van het land. Waar een groot land niet klein in kan zijn…..

 43. VSp 20 oktober 2011 om 04:01

  Maar wel de ruimte heeft. De absolute getallen van Europa eens uitsmeren over Canada, de States, Brazilie of China? En dan vergelijken? Ten tijde van Columbus was Europa al te klein. Een familielid uit Canada zei het onlangs nog: ‘Da’s het voordeel van Europa. Alles is zo dichtbij….’ En ging de Hermitage bezoeken.

 44. VSp 20 oktober 2011 om 04:15

  En nu weer verder slapen. Nozem sloeg aan. Wilde zwijnen bij de afrastering van de tuin. Toepasselijker kan ik het niet bedenken, maar wel de realiteit.

 45. VSp 20 oktober 2011 om 04:34

  Voor de bezorgde milieukommerlingen om wat ontspanning te zoeken: Griekenland en Cyprus scoren ‘toppie’:
  http://en.wikipedia.org/wiki/Blue_Flag_beach

 46. Pierre Van de Kletersteeg 20 oktober 2011 om 06:56

  Ik ben me de laatste 40 jaar gaan afvragen wie heeft er baat bij wat en wie heeft er recht van spreken?
  in mijn tijd werd het km geld van een bouwvakker nog belast; terwijl dat van een ambtenaar meer dat 2 maal zo hoog was onbelast.De Nam betaalde zelfs km geld uit op basis vande ANWB kostprijs.

  Die bouwvakker had geen alternatief; de buw begint om 07.00 en de eerste bus begint pas te rijden om 07.00 en komt pas als de bouw een jaar klaar is.

  De natuur: is vook voor degenen die er gebruik van kunnen maken.In NL natuur ben ik in mijn volwassen leven pakweg 100 uur geweest.Laat degenen die er plezier van hevbben ervoor betalen.
  Wat landbouw betreft: de voedselproductie: natuurlijk moeten daar chemicalien in gebruikt worden; dat is onvoorkoombaar.
  Zelfs zoals het nu is is het eten te duur.
  In mijn hle volwassen leven heb ik misschien 2 jaar “goed” gegeten.voor de rst: het goedkoopste.

 47. Pierre Van de Kletersteeg 20 oktober 2011 om 07:03

  maak ik de kachel aan; een stuk plastic brand lang en is makkelijk.Daarnaast gaat alle afval dat kan branden de kachel in.

  Zoals je ziet: vanaf de lagere inkomens gezien is millieu een kwestie van de middenklasse.
  Heb je veel geld kan je een nieuwe zuinige auto kopen en wordt je gematst door de staat; geen belasting.

  heb je dat niet, moet je zonder verzekering/belasting rijden.

  Onze staat smijt met geld en verhaalt dat alleen maar op de lagere inkomens.
  ook me millieu onzin.
  Zoals gezegd; ik ben niet bereid er een cent voor te betalen; het is niet mijn millieu.
  ————–
  kleine tip: vroeger was er arbeids inspectie.
  Als er gewerkt moest worden met gevaarlijke stoffen, zeiden die: doe maar buiten, dan zijn de mensen veilig.Nu is er millieu inspectie; ; in dezelfde situatie zeggen die: doe maar binnen; dan blijft het millieu veilig.De mensen dat zijn CAO loners, die mogen verekken.

 48. Pierre Van de Kletersteeg 20 oktober 2011 om 07:04

  Met een oudtype IE is er bijna niet meer te reageren hier

 49. Aad Verbaast 20 oktober 2011 om 09:59

  @VSp: natuurlijk is alles relatief. En ik ga ook mee met de stelling dat met statistiek ‘alles’ te bewijzen valt.
  Kijk ik echter naar de kaartjes, dan mag duidelijk worden dat in het kleine land wat Nederland is een ‘gifwolk’ al gauw het hele land bestrijkt. Dan is er dus geen ontkomen aan. Als eenzelfde ‘gifwolk’ van dezelfde grootte over het Ruhrgebied hangt dan kan een Duits staatsburger nog de keuze maken om toch in Duitsland te blijven en naar een andere streek te gaan verhuizen.
  En ik zal toch de eerste nog moeten tegenkomen die gaat beweren dat het in ons dichtbevolkte land per hoofd van de bevolking allemaal nog best wel meevalt. Een teug gif is een teug gif lijkt me.
  Ik lees zelfs dat everzwijnen je erf al bestormen. Komt natuurlijk omdat ze denken, proeven, en zien dat er wat te halen valt. Kom er nog maar eens om in de vrije natuur! 😉

  Nog een goede extended nachtrust!

  P.S. kunnen de Grieken die schone havens niet verkopen of als onderpand geven aan hun financiers?

 50. Aad Verbaast 20 oktober 2011 om 10:17

  @Kletersteeg: jammer dat de plaatjes niet een wat hogere resolutie hebben. Gezien je stookgedrag (pastic) zou je dan zo kunnen zien waar je woont. Een rokende dioxine pijp uit je huis. Ja, zo ben je gauw af van je buren. Zelf geen last van? Kan rare dingen tot gevolg hebben!

  Nu kan je natuurlijk het belang van milieu gaan bagatelliseren. Om vervolgens zware astma patiënten (fijnstof) vol te proppen met pretnison. Je kan ze ook naar de kliniek in Davos sturen, omdat daar vanwege de schone lucht de klachten in no-time verdwenen zijn. Om maar een voorbeeldje te geven.

  IE en reageren. Misschien even de nieuwste versie van FF downloaden. Gratis en voor niets. Ook nog eens gemaakt door ‘het volk’. Zal je toch moeten aanspreken dacht ik.

 51. zelfstandigjournalistantwerpen 20 oktober 2011 om 11:16

  Laten de Belgen maar geen underdug gevoel krijgen :-).

 52. Aad Verbaast 20 oktober 2011 om 11:37

  @zelfstandigjournalist: natuurlijk gun ik de Belgen ook een overwinning. Met de overwegend zuidwestenwind in onze regio kunnen we er dan nog gewoon van meegenieten 😉

 53. jan bouma 20 oktober 2011 om 12:13

  die @Kletersteeg is een bedreiging voor ons milieu en de mensheid..; we maken er een grap van :))

  Iets anders, een andere invalshoek van de tallozen die er zijn. In één van die links van @Aad hierboven wordt ook Machiavelli geciteerd met de quote (zoiets als) “niets is zo moeilijk om vernieuwingen door te voeren want de belanghebbenden van de oude toestand maak je dan allemaal tot vijanden!” Nu is de tragiek dat één van de belangrijkste assets die mensen hebben genoemd is als “het vertrouwen”; vrnl in de toekomst op langere en korte termijn. Daar draait de economie op dat moet ons gaande houden. Welnu sinds het http://www.21minuten.nl onderzoek uit 2004: http://denationaledialoog.nl/empty/land.aspx blijkt dat sinds 2009 de dialoog al is beëindigd.
  Volgens mijn achterflaptekst zie: http://www.villamithras.com/main.html (naar beneden scrollen) was dat toekomstbeeld in 2004 al deplorabel en het zal sinds 2009 wel zo slecht geworden zijn dat er geen onderzoek meer wordt gedaan… Enfin. weer “een stukje boek”.

  Allen een goeie dag verder.

 54. jan bouma 20 oktober 2011 om 12:40

  Wil ik m’n licht ook nog even doorgeven aan @Klokkenluideronline blijkt dat die site “uit de lucht is”; het kan een technische storing zijn maar… “de belanghebbenden, politie en justitie vrnl. kunnen ook geintervenieerd hebben..

  “Zo’n dwarsligger is natuurlijk ook niet bevorderlijk voor het herstel van vertrouwen in… de corruptie!” Doordenkertje? Ik dacht het niet. :))

 55. Aad Verbaast 20 oktober 2011 om 13:41

  @Jan: Vertrouwen is natuurlijk een essentiële factor om datgene voor elkaar te krijgen wat iemand voor elkaar wil krijgen. Werkt natuurlijk meerdere kanten op.

  Prima idee, en het vertrouwen: grote kans op een terecht succes.
  Slecht idee, maar wel veel vertrouwen: dikke kans op een drama.
  Prima idee en geen vertrouwen: dikke pech. Gemiste kansen.
  Slecht idee en geen vertrouwen: gelukkig maar.

  Je zal de diverse scenario’s wel herkennen denk ik. Macro en micro.

 56. Pierre Van de Kletersteeg 20 oktober 2011 om 15:03

  Er is hier een auto teveel; een nogal zware.nou kan ik twee dingen doen; wegbrengen “zoals het hoort” kost 250euro; of in de fikstekenn en dan naar de schroot; brengt 250 op.
  Verschil 500…
  Raad eens wat ik doe….

 57. Pingback:Oktober 2011 | Beukmans

 58. jeetjemina 20 oktober 2011 om 16:45

  Je zet het weer eens goed op een rijtje!
  Het is een schande en meer dan dat!
  Maar straks is de economische crisis zo diep
  dat alles vanzelf weer ten goede keert.
  Zou je bijna hopen!!
  gr eva

 59. Redstar 20 oktober 2011 om 18:32

  Dat is toch bijna reden voor taart 😕

 60. Aad Verbaast 20 oktober 2011 om 19:04

  @Kletersteeg: non-solidariteit is je op het lijf geschreven. Sterker nog: je wekt alle schijn dat je het hebt uitgevonden.
  Wil je er over praten? 😉

 61. Aad Verbaast 20 oktober 2011 om 19:07

  @Jeetjemina: het bijzondere was dat tijdens de eerste crisis in 2008 een aantal van deze cijfers verbeterden. Bijvoorbeeld CO2 uitstoot. Minder verkeer, minder vervuiling.
  Geloof maar niet dat de politici dat overigens wilden toegeven. Die klopten zichzelf op de borst ten aanzien van het eigen (non)beleid.

  @Redstar: kliekjesdag? 😉

 62. Pierre Van de Kletersteeg 20 oktober 2011 om 19:30

  Alleen als je een mooie vrouwelijke psychologe bent van onder de 30….
  maar goed: jij geeft mij 500, en dan breng ik hem netjes naar de sloop.
  Voor jou is dat weiniig, voor mij bijna maand inkomen…
  of ben jij niet solidair?

  ik geloof niet meer in die onzin, nadat ik mijn leven heel veel mensen geholpen/gematst heb hoef ik zelf nergens op te rekenen.Vandaar dus.

 63. Pierre Van de Kletersteeg 20 oktober 2011 om 19:32

  Om het simpeler te stellen: wat interesseert mij het millieu van mensen die meer hebben dan ik? Waarom zou ik daar voor betalen? Wat betalen zij voor mij?
  Is mijn belang niet.

 64. Pierre Van de Kletersteeg 20 oktober 2011 om 19:35

  Simpeltjes: ik moet een hoop afval wegbrengen; zit veel plastic en polistyreen bij.
  Breng ik het weg kost ruim 20 euro; storten + transport.
  Stook ik het in de kachel, heb ik er warmte van.
  verschil 24 euro.
  betaal jij de 24 euro, dan breng ik het weg, anders gaat het in de kachel.
  wedden dat jij dat niet wilt betalen?
  wat nou solidairiteit??????

 65. Pierre Van de Kletersteeg 20 oktober 2011 om 19:42

  Ik trapte des tudentjes weg bij demonstratie in de jaren 60-70; reageerden ze heel stom; ze waren solidair.Gelul. Als ik bij een dokter kwam moest ik f40 betalen voor 10 minutenMaar als ik f12 per uur vroeg was dat wel errug veel…
  Als hun voor f240 per uur blunderde moest ik toch betalen
  als ik iets niet goed deed wilde ik er geen geld voor hebben…
  solidairiteit is van de lage inkomens naar de hoge; omgekeerd bestaat het niet.

  Zo; heb je de geprovoceerde reacties…

 66. Pierre Van de Kletersteeg 20 oktober 2011 om 20:08

  Solidairiteit : dat was de basis van de sociale wetgeving; de manier van de de premie ziekenfonds; een percentage.
  Dat was afzien van loon, omdat de sociale voorzieningen moesten worden gefinancierd.
  Dat was afzien van koters; nederland was overvol.

  Zie wat er is afgebroken door de thee drinkende imbecielen; zie wat er is afgebroken; want wat er is gebleven is te weinig om te zien.

  In de jaren 70 moets ik in moffenland gaanw erken; er was hier niks te doen; daarom krijg ik nu korting op AOW
  in de jaren 90 zelfstandig–maar geen inkomen nog; dat heet ” schuldig nalatig” en betkent korting op AOW vandaar dat ik de solidaire eer heb, te mogen rondkomen van 680 euro per maand.
  met dank aan de overheid.
  Wie betaalt me een advocaat–uit solidairiteit?

 67. Pierre Van de Kletersteeg 20 oktober 2011 om 20:11

  Solidairiteit
  Een Afghaan komt hier met KLM .
  heeft eerst wat soenieten opgeblazen. en toen hij risico liep maar naar NL
  Hij krijgt WEL een volle uitkering en een woning binnen 10 week.
  Ik niet.
  nu wordt gezegd; je inkomen is te laag voor een woning.
  Geen geld voor dokter
  geen geld voor medicijnen

  buitenlanders krijgen wel anders
  veroordeelden criminlen die de bak indraaien krijgen ook alles.
  Ik niet
  Waar is solidairiteit of fatsoen?

 68. Pierre Van de Kletersteeg 20 oktober 2011 om 20:14

  Als ik mijn pistool pak en een kut ambtenaar door zijn kop schiet, krijg ik alles wat ik nodig heb; goede huisvesting goede medische zorg, medicijnen, goed eten verwarmde slaapkamer 7 kanalen tv, douche, kleding, alles.
  Doe ik dat niet NIETS.

  sta ik als nederlander onder de eerste beste buitenlander

 69. Marjelle 20 oktober 2011 om 22:34

  Sinds ik in Rotterdam woon, heb ik ook opeens last van m’n longen (had ik in ’t Gooi niet) door alle troep (waaronder fijnstof) die er in de lucht zit. En dan denk je dat meer fietsen gezond is. 😉

 70. Aad Verbaast 20 oktober 2011 om 23:06

  @Marjelle: geen prettig gevoel lijkt me. Meer fietsen betekent dat je sneller ademt, meer lucht binnenkrijgt, dus ook niet zo bevorderlijk. Wat nu?

 71. Aad Verbaast 20 oktober 2011 om 23:09

  @Kletersteeg: er moeten toch genoeg psychologen van onder de 30 te vinden zijn? Zker met zo’n interessant ‘case’ als jij bent lijkt me. Kan je wel een boek over schrijven zelfs.

  Solidariteit: alles heeft zijn grenzen natuurlijk. Jij trekt die grens nu eenmaal wat scherper dan menig andere zo lees ik. Jouw keuze uiteraard.

 72. VSp 21 oktober 2011 om 07:32

  @Marjelle, En @anderen. Ik meen ergens gelezen te hebben dat wetenschappers vastgesteld hebben dat een kwartier (extra?) bewegen de levensverwachting met drie jaar kan verlengen. Met een beetje beroep op fantasie kunnen vele scenario’s uitgewerkt worden om dit gegeven tot op het bot uit te melken indien de factor ‘levensverwachting’ gelijk blijft. Zou zomaar kunnen, dat de fiets, waarop iedere Nederlander zich Koning in eigen Koninkrijk voelt volgens een ander onderzoek, net zoals Donner bijvoor beeld, de Redder des Vaderland wordt. Wim Kok kan dat ongetwijfeld bevestigen.
  Maar eerst wil ik mijn fiets terug. Anders stort mijn wereld in elkaar.

 73. Pierre Van de Kletersteeg 21 oktober 2011 om 08:01

  Tot ik 14 was, nooit tanden gepoetst.Altijd spierwitte en sterke bijters. daarna moest ik poetsen en de misere begon.
  In Friesland met kunstgebit: niet nodig; bleef clean.
  maar hier vlakbij drukke weg; precies op de helft met 3 uur zwart.

  ou schijnt het ongezond te zijn om dichtbij een drukke weg te wonen; jongens die daar opgroeien; hun longen volgroeien niet. er is een statistisch verschil tussen 500 en 1500 meter afstand…..

 74. Pierre Van de Kletersteeg 21 oktober 2011 om 08:04

  Een boek over mij schrijven? Zoiets gebeurt al.ik ben ook 6 maal geschilderd, door eenschilders die wat presteren niet zoals van de kwalletjes. Daarnaast heeft personeel vvan de Uno gefilmed hoe ik het klaar speelde een bloedmooie veel te jonge meid op te pikken in 3 minuten…

 75. martin 21 oktober 2011 om 08:33

  Lekker fris geschreven overzicht.

 76. Aad Verbaast 21 oktober 2011 om 09:27

  @Martin: dank. Goed je weer eens te zien reageren. Ik zie je zeer actief zijn op FB. Schrijf je nog wel eens een blogje? Of mis ik iets?

 77. Aad Verbaast 21 oktober 2011 om 09:31

  @Kletersteeg: twee reacties van je (rond 8 uur gisteravond) zaten in de spam box zo zag ik vanmorgen. Daarna kwamen ze in de wachtrij.. Grossier je in ip nummers?

  == In Friesland met kunstgebit: niet nodig; bleef clean. maar hier vlakbij drukke weg; precies op de helft met 3 uur zwart. ==
  Wordt het niet eens tijd om te verhuizen naar Nederland? Als ze je nog binnenlaten..

 78. Aad Verbaast 21 oktober 2011 om 09:33

  @VSp: met drie jaar nog wel. Lijkt me de moeite waard. Gisteren zag ik een getal dat mensen met een hoger inkomen gemiddeld 7 jaar langer leven. Bewegen die dan een half uur extra per dag? 😉

 79. Motek from SpaceMotek from Space 21 oktober 2011 om 09:44

  Friesland:

  Net gelezen: In de Christelijke Gereformeerde Kerken is Pieter-Willem Hulshof als dominee afgezet, maar nu gaat deze dominee Pieter-Willem Hulshof aan de slag bij de Protestantse Gemeente in Jubbega. Dus er komt een woning vrij én een baantje voor Kletersteeg 😉

 80. Pierre Van de Kletersteeg 21 oktober 2011 om 10:03

  …emn daar kan ik ook nog eens een preek houden; friese gereformeerden geloven alles wat de dominee bazelt….

  Mijn IP nrs wisselen nog al eens….ach je moet niet op een stekkie blijven…

 81. Pierre Van de Kletersteeg 21 oktober 2011 om 10:12

  In een dorp in Friesland hadden ze een nieuwe gereformeerde dominee nodig. Dat was 1980. geboden werd; 3000 loon; volledige vergoeding gas en electra, auto van de zaak, volledige autokosten; groot huis en mooi, vrijstaand.
  Ze kregen niemand.
  uiteindelijk eentje: maar daar moest een nieuwe joegoslavische bungalo voor gebouwd worden in het dorp….

  In dorp, 3000 inwoners
  1 jehova getuige gebouw met personeel
  1 baptisten kerk met huis en dominee
  1 afscheiding baptistenkerk met huis en dominee
  1 gereformeerde kerk met huis en dominee
  1 art 31 gereformeerde kerk met huis en dominee
  1 hervormde kerk met huis en dominee
  1 kerk met dominee, maar niemand wist precies wat

  Slap geouwehoer is goeie businesssssss in friesland..

 82. Aad Verbaast 21 oktober 2011 om 10:22

  @Motek: 🙂

  @Kletersteeg: niet meer zeuren dus, opportunity knocks!

 83. Pierre Van de Kletersteeg 21 oktober 2011 om 10:31

  In oostenrijk mag je op een pasfoto een hoofddeksel dragen, als je geloof dat voorschrijft.
  Een oostenrijker staat of foto met een vergiet op zijn hoofd.
  Hij heeft de kerk van het vliegende koekiesmonster opgericht en geregidtreerd.
  En subsidie aangevraagd.
  volgens die kerk, moet je een rvs vergiet dragen…

  Is een goeie…

 84. Pierre Van de Kletersteeg 21 oktober 2011 om 10:34

  Mensen die gewoon gaan werken na middelbare school betalen 6 jaar langer premie AOW en leven 6 jaar korter na hun 65ste jaar in vergelijk met studerenden.

  Ambtenaren leven veel langer; op hun graf staat; hier rust ie verder….

  Ze vonden een ambtenaar dood op sociale zaken; hij was al 2 maand dood.niemand had het verschil gemerkt….

 85. VSp 21 oktober 2011 om 10:35

  Doel je op Bûtenpost, Kletersteeg, met als als laatste kerk de Pinkstergemeente waar ds Van Petegem mensen in een wit gewaad kopje onder duwde?

 86. Pierre Van de Kletersteeg 21 oktober 2011 om 10:35

  ..en je kan zo zien waar er eentje begraven ligt; daar komen de maden kotsend de grond uit…

 87. Pierre Van de Kletersteeg 21 oktober 2011 om 10:37

  @Stofzuigertje: nee dus.. haulerwijk

 88. jan bouma 21 oktober 2011 om 11:39

  @Allen
  Een overpeinzing. De planeet, de natuur, (waaronder de bacteriën) zouden kunnen denken… aan alle succes komt vanzelf een einde. E.e.a. dan indachtig de veronderstelde suprematie van “de mens” over de natuur. Door de overbevolking roeit de soort mens zich vanzelf wel uit op termijn.

  Want we zien nu dat per saldo de milieubelasting mondiaal nog toeneemt als “eenieder”, d.w.z. 7 miljard individuen, aanspraak maken op de nog beschikbare resources in gelijkwaardigheid. De prioriteitsstelling m.b.t. “de groei”, d.w.z. de zaken die er toedoen, zou voor een overleving van de mensheid essentiëel zijn. Niet dat de planeet e/of de natuur daar wakker van ligt als dat niet gebeurt want uiteindelijk zegeviert de natuur en de planeet met of zonder mens altijd.

  (enfin. weer ’n klein stukje boek; overmorgen 23 oktober weer een citaat uit het Boek der Boeken).

  @Allen een goeie dag verder…

 89. Pierre Van de Kletersteeg 21 oktober 2011 om 11:48

  de bijbel? de koran? het telefoonboek? Wij tasten in het duister…gelukkig is mijn veel te jonge, veel te mooie en veel te hete buurmeisje hier, zo dat er wat lekkers te tasten valt…

 90. jan bouma 21 oktober 2011 om 12:04

  @Kletersteeg… 11:48
  Zolang ze niet minderjarig is, of geestelijk niet gelijkwaardig aan je, zou ik zeggen.. “amuseer je met je veel te jonge buurmeisje”. :))

 91. Aad Verbaast 21 oktober 2011 om 17:01

  @allen: zoals altijd natuurlijk is dit ook weer een actueel blog die de gemoederen bezighoudt zoals mag blijken uit een bericht wat ik net tegenkwam:
  http://www.socialevraagstukken.nl/site/2011/10/20/bleker%e2%80%99s-natuurwet-niet-uit-te-leggen/

  P.S. ik ga maar snel terug de tuin in. Anders is die in de volgende zomer nog niet winterklaar…

 92. Aad Verbaast 21 oktober 2011 om 17:45

  @allen: @nieuwsuur volgt me inmiddels op twitter: http://twitter.com/#!/Nieuwsuur

  Goede redactie daar 😉

 93. Pierre Van de Kletersteeg 21 oktober 2011 om 17:55

  en jan krijgen we morgen weer een ad random bladzijde uit suske en wiske? telefoonboek?

  Met winterklaar maken: ook de bladeren opruimen; daar zitten veel schimmels ziekten en insecten in…

 94. Aad Verbaast 21 oktober 2011 om 18:07

  @Kletersteeg: == daar zitten veel schimmels ziekten en insecten in…==
  Biodiversiteit! Kom er nog maar eens om.

 95. Aad Verbaast 21 oktober 2011 om 18:18

  @allen: ik blijf natuurlijk on topic. Deze blog heeft heel wat losgemaakt in de media 😉

  http://www.refdag.nl/opinie/nieuwe_natuurwet_mist_elke_wetenschappelijke_basis_1_597515

 96. Pierre Van de Kletersteeg 21 oktober 2011 om 18:31

  Dat heb je met mensen ook; je hebt het goede–wat zeg ik?–uitstekende soort, dat op mij lijkt —-en dan heb je de rest.
  En dan nog de bouma’s.

 97. Pierre Van de Kletersteeg 21 oktober 2011 om 18:32

  Wat?staat dit blog in de krant/ worden we beroemd? brengt dat op?

 98. Pierre Van de Kletersteeg 21 oktober 2011 om 18:33

  Oh, bedoelen ze dat? met biodiversiteit.Ik dacht dat ze bedoelden: mijn buurmeisje, haar vriendinnetje, en het buurmeisje daarvan…..

 99. Aad Verbaast 21 oktober 2011 om 18:36

  @Kletersteeg:
  18:31: @janbouma stekt natuurlijk met kop en schouders overal boven uit.
  18:32: “we”????
  18:33: == met biodiversiteit.Ik dacht dat ze bedoelden…. ” Allemaal één pot nat!

 100. Pierre Van de Kletersteeg 21 oktober 2011 om 18:48

  een blog wordt gemaakt door de schrijver EN de reageerders…..
  wat zou het zijn zonder de notoire reageerders??????/

 101. Pierre Van de Kletersteeg 21 oktober 2011 om 18:50

  heb even gekeken; maar dat is van de RUG de meest provinciaalse universiteit van west europa.En centraal Afrika.

 102. Pierre Van de Kletersteeg 21 oktober 2011 om 18:53

  actueel: er is nu een volkstelling aan de gang in Roemenie.En de staat heeft belang erbij dat de etnische groepen klein zijn.Dat zijn hongaren duitsers en zigeuners.
  Dus wordt er gevraagd aan een eendje ‘jij bent echt roemeens; hoe heet je?
  “atilla” (puur hongaarse naam)

 103. Aad Verbaast 21 oktober 2011 om 19:25

  @allen: net weer een on-topic natuurbericht: http://forum.onweer-online.nl/index.php?showtopic=28844
  “Tibetaanse gletsjers smelten sneller dan ooit”

 104. Pierre Van de Kletersteeg 21 oktober 2011 om 19:41

  Moeten de monikken aldaar leren zwemmen…
  maar allez; is normaal dat ze smelten.Ligt in de natuur.Ze zijn ook ooit onstaan.Alleen wat het effect is op het niveau van de rivieren is natuurlijk wat anders.
  Maar of dat smelten negatief is voor de natuur? ik geloof het niet.

 105. jan bouma 22 oktober 2011 om 09:59

  @Kletersteeg…18:31..gisteren.
  Toch maar ‘ns een reactie. Kijk! Het zit zo. Alle gevallen, waarover mensen een oordeel hebben, worden nooit alle ins & outs in de beoordeling meegenomen. Dat is per definitie onmogelijk. Wel wil ik je verwijzen naar pg. 148 – 166 alwaar ik je in al je kritieken tegemoet kom en ze vaak ook deel. De grap is dat zowel @Aad als de @VSp dit kunnen controleren want ze hebben mijn boek ter verificatie… Ergo: wat mij betreft dus mag bijvoorbeeld “de vuilnisman achter de wagen” meer verdienen dan een professor van Clingedael geheel conform het feit dat het maatschappelijke belang van die vuilnisman groter is dan dat van de professor. Enz. enz.; lees m’n boek maar.

  Iets anders.
  Omdat ik in de herhalingen een paar programma’s terugzie, zoals DWDD, P&W en NIEUWSUUR valt het mij op dat die redacties zich NOOIT in de avantgarde wagen van het out-of-the-box denken t.a.v. de actualiteit. Men herkauwt en becommentariëert tot vervelens toe de axioma’s t.a.v. de “eurocrisis” bijvoorbeeld. Of bijv. het nakauwen van het feit dat Gadaffi al langer van 40 jaar dictator kon zijn dankzij onze corrupte steun. Ik noem maar wat. Niemand maar dan ook niemand stelt zich de vraag en wil het antwoord op het voorkomen van dictators en “eurocrises”. Daarom zijn die programma’s voor mij eigenlijk slaapverwekkend maar ik blijf kijken. Wellicht ter staving van mijn gelijk.
  Zie verder: http://www.villamithras.com/main.html
  …ook @Kletersteeg.

  In ieder geval morgen weer een willekeurige pagina uit dat Boek waarin alles staat.

 106. Aad Verbaast 22 oktober 2011 om 10:51

  @Jan:
  Witteman gaf de verklaring ooit eens: als je de gasten te hard aanpakt, dan komen ze niet meer.
  DWDD: inteelt. Elke keer dezelfde gasten. En als dat niet zo is, dan hoor je aan het eind van het korte blokje: “vanaf morgen in de winkel”. Een soort van tell-sell dus.
  Nieuwsuur is dan nog het meest boeiend. Maar ook erg ‘aardig’ tegen de gasten. Ik heb wel altijd medelijden met de nieuwslezer Jeroen Overbeek die het zichtbaar niet naar zijn zin heeft omdat hij slechts een gastrolletje mag (kan?) spelen.

  Blijft tobben in medialand natuurlijk. Daar waren we het al over eens.

 107. jan bouma 22 oktober 2011 om 11:32

  @Aad..10:51
  Mee eens. Laten we eens concreet aan de orde stellen de aanwezigheid van Emile Roemer (SP) en Alexander Pechtold (D’66) bij P&W gisterenavond. Voorbeeld hoe het zou moeten en kunnen gaan.

  Witteman: “U zit hier vanwege de beschuldiging en het feit dat u niet de belangen van de kiezers dient maar slechts die van uzelf en uw partij. E.e.a. volgens de u bekende en toegezonden Vragenlijst van @Aadverbaast en Jan Bouma van Villa Mithras die uitgaan van de prevalerende belangen van de kiezers en de wereldbewoners m.b.t. hun toekomst en niet die van u noch uw partij. Waarom hebt u daar niet op geantwoord?”

  Pechtold: “Ikke niets vanaf weten”
  Roemer: idem.

  En allebei liegen ze. Idem alle andere partijen die geen antwoord hebben noch hadden op de aan hen toegezonden Vragenlijsten.

  Wat een zooitje.

 108. Aad Verbaast 22 oktober 2011 om 12:01

  @Jan: en als P&W ballen hadden dan hadden ze natuurlijk alsnog even ‘live’ de heren de vragenlijst laten invullen. Hadden ze de Televizier ring respectievelijk De Sonja Barend prijs voor kunnen krijgen. Om over de Pulitzer nog maar te zwijgen.

  Gemiste kansen.

  P.S. vandaag de hele kamer bijeen (als het doorgaat). Om de ‘topdrukte’ voor te bereiden…
  En ze denken nog steeds dat ze iets te vertellen hebben..

 109. Pierre Van de Kletersteeg 22 oktober 2011 om 12:03

  Had je moeten zeggen dat ik hem had afgestuurd….dan hadden ze wel geantwoord…

 110. Pierre Van de Kletersteeg 22 oktober 2011 om 12:04

  Wat had je van Linkschen kunnen verwachten?

 111. VSp 22 oktober 2011 om 12:21

  De TK moet de Regering een mandaat meegeven over:
  1. Hoe het ESMF vorm moet krijgen
  2. Wie van de troika IWF, EZB en EU hoeveel bijdraagt.
  3. Hoeveel de banken vrijwillig door hun strot gedouwd krijgen
  4. Overleg met 26 lidstaat-regeringen, waarvan 16 E-landen
  5. Waar de zgn. ‘hevel’ wordt gelegd
  Dat moet dan met Juncker, Barroso, Van Rompuy, Obama afgestemd worden.
  Gezien de vakkundigheid van de polidioten, die voornamelijk te hoop lopen als plaszakken ophef veroorzaken, kan men verwachten dat de uitweg uit dit Griekse €- labyrinth, vlees nog vis wordt, hooguit een hoop stront die men op het bordje van de burger wordt gekiperd. Te ingewikkeld, de makkelijkste oplossing. Feodalisme ten voeten uit.

 112. Aad Verbaast 22 oktober 2011 om 12:39

  @Jan (ik blijf on-topic): hier een nieuwsbericht wat je zal interesseren. Over bodemvervuiling en hoe de gemeenten daar mee omgaan:

  http://www.nu.nl/binnenland/2647656/richtlijnen-bodemvervuiling-vrij-interpretatie.html

 113. Pierre Van de Kletersteeg 22 oktober 2011 om 12:41

  Maar ook jij mist de boot.
  het millieu e.d; zal explikeren.
  We zitten in een rijk land met een hog welvaartspeil.
  Niet waar.
  Dat is alleen waar voor 8 millioen meest inproductieven die op modaal of hoger inkomen zitten, of daarvan leven.

  de andere 8 millioen, eten het goedkoopste vreten hebben te weinig of geen toegang tot cultuur kunst, scholing sport, goed woning (incl.woning isolatie en HR verwarming)natuur.

  maar het is wel die catagorie die de centjes ervoor moet opbrengen!
  Onder het motto: ge gebruiker betaalt zou dat anders moeten zijn.
  Zouden lagere inkomens minder belasting moeten betalen; zouden gebruikers van voorzieningen–incl natuur- meer moeten betalen.

  Maar dat is nu eenmaal niet zo.

  Dan: technische zaken zijn ontzettend slecht of contraproductief geregeld door de groenneukers.

  beginnen we met centrales.
  Olie/kolen/gas gestookte centrales: die kunnen best, de rookgassen kunnen volkomen gezuiverd worden.
  Maar de imbecielen zijn zo gestoord, dat een centrale in gronngen gesloopd werd, omdat het gebouw geschilderd moest worden…….
  En die kon op olie/kolen/gas gestookt worden.

  kernenergie is nog steeds het schoonste en het goedkoopste per kilowatt.
  De beveiliging kan optimaal geaakt worden; die kennis die er vroeger niet was is er nu wel.
  Japan was een onvergefelijke bouwfout…

  Altenatieve energie met windmolens is zo afgrijselijk achtelijk, dat iemend met een IQ van 60 er om lacht…
  Dus daar wil ik het helemaal niet over hebben; behalve dat je enrgie moet kunnen krijgen waneer je het nodig hebt en hoeveel je nodig hebt.

  De enig altenatieve bron die constant levert, een constsnate hoeveelheid, en goedkoop in onderhoud is, is de getijde generator.
  England en frankrijk hebben die.
  Die hebben tenminste enig verstand.

  De rest het weggooien van enige honderden millioenen euro’s aan op voorhand mislukte projecten met afgrijselijk lelijke en slechte windmolens, moet wel weer opgebracht worden door de productie sector, en die mogen dan ’s avonds met zijn allen onder een 40 watt pitje gaan zitten…..want hogeris verboden.
  (ik heb een 100stuks 100W lampen maar op voorraad liggen)

  Niet het VERBRUIK van energie is een probleem, maar de productie ervan.
  De groene dwazen zijn daaraan schuldig.

  dan krijgen we bio ethanol.
  Dat gaat uit van een premisse, dat er te weinig olie zou zijn.
  Onzin;alleen in canada zit al voor 140 jaar voor de hele wereld genoeg.

  Dan maakten de gestoorden een wetje, zonder een behoorlijke tekst.
  Dat wetje voor bio-ethanol.
  Daar ontbak een zin: maar niet gemaakt van producten die normaal voor menselijke consumptie bestemd zijn.
  Dat had 100 millioen hongerlijders per jaar gespaard.

  dat had opstanden in arabische landen gespaard, die ontaarden in deexplosieve groei van de broederschap.

  Maar in dezelfde adem willen die idioten geld hebben voor ontwikkelings hulp.

  In 60 jaar geen vooruitgang geboekt aldaar; dat is het bewijs dat het geld volledig verspild wordt.
  Enig rationele reactie: ontwikkelingshulp volledig stoppen.

  Alleen onder kolonisatie hulp verlenen.
  Anders zinloos.

  Dan de euro.
  Wij moeten snel uit de euro voor die implodeert.Italie Spanje polen Tjechie Roemenie Bulgarije slowakije
  Allemaal willen ze een paar honderd milliard.

  Uit de euro kost geld; maar minder dan er EEN jaar in te blijven.
  ieder zijn eigen landje oplappen; met werk.
  =======================
  kortom; ik vertel mijn catagorie hoe bv wegenbelasting te ontlopen, hoe belasting te ontduiken, hoe millieuwetten te onduiken.
  Reden: waarom moeten armoezaaiers betalen voor de welvarenden?
  met de regeringen van de laatste 20 jaar is er meer afgebroken dan nodig was en redelijk was.
  Nu volgt de dictatuur van de millieufreaks.
  Is niet mijn millieu jongens; interesseert mij geen reet.

 114. jan bouma 22 oktober 2011 om 13:31

  @Aad…12:39
  Dank voor de link. In mijn geval – de voormalige gesloten stort het Slijk te Maarssen – is de beoordeling van de milieurisico’s met instemming van de Provincie Utrecht, overgelaten aan de onbetwiste beoordeling van de Grontmij i.c. de afdeling “Bodemsanering”; dhr. Jurgen Wernsing die mij terzijde staat. En hij steunt mij in mijn analyses “dat ik over een onverkoopbare locatie beschik” (e.e.a. ingevolge de thans lopende WOZ-procedure bij het Gerechtshof te Arnhem). Dus hier speelt de gemeente geen rol meer. Die is per definitie niet deskundig.

  Anderzijds snap ik de gemeente wel weer want die moet dan erkennen dat er een situatie is als bedoeld in Art. 55 Wbb dat inhoudt dat er (ondermeer) bij het Kadaster dan melding moet worden gemaakt van die “ernstige bodemverontreinigingen” en waardoor de WOZ-aanslagen tot nul kunnen worden gereduceerd van de aansprakelijke eigenaren. Het is ook een moeilijk te verkopen verhaal voor de gemeente om te erkennen dat er aan onze “zegepraalende Vecht” dat die gewoon in open verbinding staat met een gifbelt van het Slijk in ongekende omvang. Daarvoor varen er teveel passanten in de Vecht, waaronder de partyships, die daar problemen mee hebben. Kortom: we hebben te maken met een opportunistische corrupte overheid die desnoods de volksgezondheid wil riskeren want de gifbelt bedreigt ook nog het grootste waterwingebied van Nederland: de Bethunepolder.

  Klokkenluiders en belanghebbenden en aansprakelijken, zoals ik, moeten hun gelijk op moeizame wijzen bewijzen.

  @Kletersteeg…12:41
  Er zijn meerdere oplossingen denkbaar. Je moet ze alleen in ogenschouw willen nemen en daarover in een Brede Maatschappelijke Discussie (BMD) het debat durven voeren.

 115. Pierre Van de Kletersteeg 22 oktober 2011 om 15:45

  Niks BMD. De onderlaag van de maatschappij accepteert veel, maar niet alles.
  PVV was de eerste heel voorzichtige reactie; hardere gaan volgen.
  Zoals eerder gezegd: stenen uit de straat.
  Waarom?
  Degenen die meer zouden moeten gaan betalen; de middeklasse en de rijken- hebben de touwtjes in handen en die zullen nooit ook maar een cent meer betalen zonder dwang.

 116. Pierre Van de Kletersteeg 22 oktober 2011 om 17:57

  GRIEKENLAND heeft wat extra nodig; ‘maar’ 444 milliard.
  Wordt het niet eens tijd daar wat aan de lonen van corrupte ambtenaren te doen? B.v. door ze allemaal op minimum loon te zetten en de eerste 3 maand geen loon?
  En de griekse rijken zijn rijk geworden door GEEN belasting te betalen.Tegoeden bevriezen en even wat gaan narekenen en afhouden misschien?

  En dan uiteraard: uit de euro, en geen hulp meer! geen cent.
  Moeten wij voor corruptie betalen en voor de super rijken die nu hun geld veilig wegzetten????????
  Laat ze maar gaan werken met de luie flikker!!

 117. jan bouma 22 oktober 2011 om 21:24

  @Kletersteeg….. 15:45
  ’n enkele opmerking van de vele…

  Je bent intelligent genoeg om te snappen dat we m.b.t. de eurocrisis te maken hebben met de internationale economie en de nivellering volgens Tinbergen (het communicerende vat). Dan zullen er duizenden miljarden u i t de Europese/Westerse/Amerikaanse economie geperst worden t.g.v. de opkomende economische grootmachten BRIC en de rest van de wereld totdat de hele zaak genivelleerd is. Mijn voorstel is om de munten dollar en euro af te schaffen en na een Lieftinck-behandeling alle passiva en activa af te rekenen tegen één nieuwe internationale munt. En daarna kan het hele spel weer opnieuw beginnen maar dan wel onder de regie van een wereldraad die de uitwassen moet tegengaan plus “de oorlog” tussen naties aan banden moet leggen. Etc/. etc. etc. het staat allemaal in m’n boek en daaruit zullen we morgen weer eens een paginaatje citeren.

  Een BMD is noodzakelijk want als je de kiezer verantwoordelijkheid (eindelijk) wilt toekennen moet hij er wel over nagedacht hebben. Nog een voordeel is uiteraard dat a l s er eenmaal een brede instemming is voor m’n voorstellen dat je gaande het opstarten en de rit naar de toekomst natuurlijk veel minder weerstanden en dwarsliggers zult hebben. Enfin. Voorlopig genoeg weer.

  Tot morgen.

 118. Pierre Van de Kletersteeg 22 oktober 2011 om 21:44

  En dat-die nivellering-il ik afkappen en per se niet aan meewerken.
  Een land dat pech heeft-bv een natuurramp of teveel linkschen helpen: ok maar niet een land waarvan de bevolking te lui is om de dag in te kijken, en waarvan het ambtenaren apparaat zo corrupt is als de pest en de politici crimineel zijn.

  Zij kunnen uit de euro getrapt worden.
  Ik besef dat dat hier ook geld kost; maar liever hier wat helpen dan daar.

 119. Marjelle 22 oktober 2011 om 22:22

  *Aad, Ik knip en plak even voor je, anders krijg je een scrollarm (is weer es wat anders dan een muisarm): “@Marjelle: geen prettig gevoel lijkt me. Meer fietsen betekent dat je sneller ademt, meer lucht binnenkrijgt, dus ook niet zo bevorderlijk. Wat nu?”
  Toch gewoon doorgaan met fietsen (je moet ergens aan dood). 😉 Dromen van een gezondere omgeving en af en toe mijmeren over Haarlem of een piepklein huisje aan zee. Maar tussen droom en werkelijkheid staan wetten in de weg en praktische bezwaren. En zo is het maar net, daarbij moet ik binnenkort een ‘gevecht’ gaan leveren met de woningbouw. Niet alleen over zo langzamerhand (mij) slopende burenoverlast, maar ook over het feit dat de inschrijfduur van drie jaar naar niets is teruggebracht door zo’n achterlijke ‘paarse krokodil’-regel. Heb veel te weinig energie om dat nu aan te gaan , daarom steeds uitgesteld afgelopen maanden. Afijn, dit was een lang antwoord op een korte vraag. 😉

  *Vsp dat onderzoek werd zeker gesponsord door een fietsenfabrikant. 😉

 120. VSp 22 oktober 2011 om 22:48

  @Marjelle, zou zomaar kunnen. Aan de andere kant, met een Gazelle ga je niet sneller als blijkt dat de fiets gestolen is. Erger nog, zou zomaar kunnen dat het hart even stil stond of oversloeg en da’s ook niet gezond.

 121. Aad Verbaast 23 oktober 2011 om 09:36

  @Kletersteeg: met je betogen zie ik je nog wel met een tentje gaan posten voor het beursgebouw.
  Genoeg stof voor menig spandoek.

 122. Aad Verbaast 23 oktober 2011 om 09:50

  @Jan: in het kader van een beetje out-of the box denken lijkt het me wel een idee om eens een “slijkgerucht” te gaan verspreiden in de gemeenten rond de Vecht.
  En wel de volgende: vanwege de bijzondere samenstelling van de giften in het slijk, die uiteraard ook de Vecht bereiken blijkt dat in ernstige mate de stalen en kunststof rompen van boten worden aangetast.(spannende foto er bij van gaten in rompen). Op diverse woonboten is inmiddels in ernstige mate betonrot geconstateerd.

  Zinkt dit bericht een beetje in, dan krijg je natuurlijk direct alle booteigenaars en Vechtbewoners achter je (die gaarne willen blijven spelevaren op de Vecht) , waarna de betreffende instanties razendsnel maatregelen willen nemen om die rotzooi daar op te ruimen.

  Eitje.

 123. Aad Verbaast 23 oktober 2011 om 09:54

  @Marjelle: belangrijk om te blijven dromen natuurlijk. Maar ja, dan moet je wel rustig kunnen slapen. Met die olifanten boven je is niet eenvoudig begrijp ik. En die paarse krokodillen helpen dan ook niet mee. Lastig probleem.
  Ik ben het westen al lang ontvlucht. Eindelijk rust.

 124. jan bouma 23 oktober 2011 om 09:56

  @Kletersteeg…21:44

  Het is een simplistisch standpunt van met name de PVV dat de onafwendbare oprukkende globalisering en de gevolgen daarvan bij de grenzen is te stoppen. Wat ik wil stoppen zijn de majeure zaken die fundamenteel fout zitten en waar we met z’n allen last van hebben. En dan dient men over de eigen grens heen te kijken. Enfin.. We zien wel hoe nu verder. Gisterenavond in NIEUWSUUR de econoom Arjo Klamer die al (met mij) voorspelde dat de top van de EU leiders en die van a.s. woensdag niet de oplossing zullen bieden.

  De at random generator gaf aan blz. 65. Een oude bekende! Kennelijk hecht de machine eraan om ‘m te weer te vermelden. We doen niet aan sjoemelen dus hierna (gedeeltelijk) pg. 65 en hij gaat ook in op Kletersteegs bezwaren en die van de PVV; ja dat weer wel… :))

 125. Pierre Van de Kletersteeg 23 oktober 2011 om 11:18

  Economen hebben we al zoveel gehad en nog; dat zijn niet meer dan omhooggevallen rekenmachientjes.
  WAT er moet aangeslagen worden is een andere vraag.

  Complexe constructies deugen niet.
  Alleen simpele constructies, en simplistische oplossingen werken.

  Als ik zeg; geen cent naar griekenland, is dat misschien economisch minder voordelig dan het faillissement stoppen; ook al is dat nog maar de vraag.

  het gaat om de moraal.Waaorm zou ik mijn geld sturen aar een groep criminelen?
  Dat wil ik niet.

  dan komt er natuurlijk nog iets anders achter vandaan: als griekenland het doet, gaan anderen het ook doen.

  Nee ik zie voor ons om een heleboel redenen maar een enkele olossing:in het geheim guldens klaarmaken. En dan met een TV en radio aankondiging accuut uit de euro.

  Nivelering in europa betakent dat ik alles moet verliezen, om aso’s en criminelen een nog beter leven te geven.
  dat doen we al op kleine schaal; dat heet MC maatschappij en vluchtelingen opvang.
  Dat is genoeg.
  laat de middenklasse eerst maar eens terug gaan tot redelijke proporties, zeg minus 40%; dan het onderwijs op enig niveau brengen; met name het HBO en WO wat nergens op lijkt; de publieke gelden goed besteden; dus de AOW kindertoeslag, WW e.d. bezits en inkomensafhankelijk maken; de subsidies op kunst en cultuur volledig stoppen; en de subsidie regelen via de gebruiker; niet via de producent. (chip op de ID card)

  dank u ; dat heb ik onvrijwillig gedaan.

 126. jan bouma 23 oktober 2011 om 11:27

  Goed! Hierbij dus slechts een paar citaten van pg. 65. (De rest leest u maar integraal in m’n boek).
  ==
  7) Hoewel men zich ‘wereldburger’ kan beschouwen, men toch geen bezwaar kan hebben om, als men (bijvoorbeeld) in de Verenigde Staten wilt gaan wonen, aldaar “the pledge to the Flag” te zweren; een soort inburgeringseed waarbij de nieuwe “Amerikaanse” bewoner zich verklaart te schikken in het Amerikaanse burgerschap in al zijn vormen, rechten en plichten daaraan verbonden.
  8) Dat zulks mij acceptabel voorkomt…. Zolang er individuele ‘Naties’ bestaan en er nog geen ‘wereldburgerschap’ bestaat voor individuen zoals de schaker Fischer bepleitte.
  ==
  Leest u dan zelf maar verder hoe het bovenstaande zich vertaalt en verstaat m.b.t. de “Joods-Christelijke tradities” die Wilders en de PVV zich aanmatigen en die zouden moeten prevaleren. Het geloof, de Religie, als inzet van een sociaal-economische dominantie is ‘the root of all evil”.

  Ofwel Bertold Brechts quote is van toepassing: Zuerst kommt das Fressen und dann die Moral.

  @Allen een goeie dag.

 127. Pierre Van de Kletersteeg 23 oktober 2011 om 11:48

  gefeliciteerd! 50 jaar geleden stond ik met grote foto in de Amersfoortse courant, samen met de burgemeester.
  Had een prijs gewonnen; had een stuk geschreven over EU en een een wereldfederatie.
  heb jij dat soms stiekum overgenomen?

  maar je boek; spijtig bericht.Hier zijn soms eenvoudige dingen moeilijk te krijgen.Zo ook toil;etpapier.
  ik ben bang, dat blz 65 nu echt onleesbaar is geworden.
  Maar allez; je kan er wel boerekool op kweken!

 128. Aad Verbaast 23 oktober 2011 om 12:20

  @Jan: dank voor het fragment. De @randomgenerator heeft haar waarde weer bewezen.
  Geen land die het milieu van het wereldburgerschap zo weet te vervuilen als Amerika.
  Om maar een variatie te geven op de titel van je boek:
  All flags are equal, some flags are more equal than others.

 129. Aad Verbaast 23 oktober 2011 om 12:23

  @allen: vandaag maar weer eens een verslag in het kader van de feuilleton “mijn gesprek met..”
  Het werd weer eens hoog tijd.
  De laatste was met Maxime Verhagen. Maart 2010. Na de val en vlak voor de verkiezingen.
  https://aadverbaast.wordpress.com/2010/03/06/mijn-gesprek-met-maxime-verhagen-2/

 130. jan bouma 23 oktober 2011 om 12:43

  @Kletersteeg…11:48
  Neem even kennis van m’n comment hedenochtend bij @Klokkenluideronline:
  http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/10064/mega-escalatie-zaak-spendlove.html#comments
  ==
  Hoe men het ook draait wendt of keert: “Barbertje moet hangen!” zie: http://www.dbnl.org/tekst/mult001maxh01_01/mult001maxh01_01_0002.php

  Nu was er ook Wittgenstein die poneerde: dat alleen mensen van goede wil elkaar blijken te verstaan.

  Nu was er ook ooit een Franse diplomaat of filosoof die poneerde: “Noemt u mij 3 woorden en aan elk woord kan ik u opknopen”.

  Ik memoreer ook Tijl Uilenspiegel en het verhaal over “Van den Vos Reinaerde”.

  Moraal van het verhaal: het is maar wat u geloven wilt.

  Vooralsnog opteer ik voor een juridisch en bewijsrechtelijk bewijs waarbij data en feiten controleerbaar moeten worden aangevoerd. De rest, dat daaraan niet voldoet, is voor mij en elke zich respecterende jurist “abacadabra” en kan in de vullisbak.
  ==
  ps
  ik ga nog even wat anders doen…

 131. Pierre Van de Kletersteeg 23 oktober 2011 om 14:23

  Maar dat explosief aan die fotopaal( moge vele volgen) kon weleens het begin zijn van echt verzet , dus niet van die halfzachte occupy toestanden.
  Ik hoop….

 132. VSp 23 oktober 2011 om 14:26

  Voor de computer experts onder de reaguurders: Stel er komt meerdere malen een een ‘fishing’ waarschuwing voor een controversiele, kritische blogwebsite. Welke conclusies kunnen daaraan verbonden worden en wat te doen?

 133. Pierre Van de Kletersteeg 23 oktober 2011 om 14:41

  Download AVG a en run AVG controle op de betrokken site.
  Maar het kan ook zo zijn, dat die site de verspreider is en niet doel…

 134. Aad Verbaast 23 oktober 2011 om 16:50

  @VSp: == een controversiele, kritische blogwebsite == je eigen blogwebsite? 😉
  Zo niet: kijken maar niet aankomen.

 135. Pingback:Het Schaliegas Schandaal « Aad Verbaast

 136. Pingback:Over fossiele brandstoffen, subsidies en windeieren | Aad Verbaast

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: